dinsdag 21 januari 2014

19.01.2014 Project Leylijnen (update)


   19 januari 2014

PROJECT LEY LIJNEN
EEN UPDATE VAN 19 JAN 2014

En nog steeds komen de reacties binnen ...

Allereerst, heel veel dank voor al diegenen die doorgaan hun enthousiaste steun en bemoediging aan dit initiatief te geven dat nu zijn derde week ingaat. Reacties komen dagelijks binnen en daarmee vele interessante vragen, ideeën en gezichtspunten. Er zijn drie goede nieuwsberichten te rapporteren deze week.

Ten eerste, Veronica Keen heeft een datum vastgesteld voor verenigd gebed en meditatie. Deze datum zal van tevoren worden aangekondigd zodat zoveel mogelijk mensen in meer dan 60 landen voorzieningen kunnen treffen om mee te doen. Een advies m.b.t. het optimale tijdstip zal ter overweging worden gegeven, evenals de potentiële plaatsen om je healende energieën op te concentreren.

Het was de expert wichelroedeloper en mede in kaart brenger van de Michael –Maria lijnen, Hamish Miller, die nadrukkelijk vaststelde[1]:

“We hebben ontdekt dat natuurlijke energievormen grondig beïnvloed kunnen worden door gebed en meditatie en dat de mate van verandering in het veldpatroon in directe samenhang lijkt te zijn met de mate van de toegepaste gedachteconcentratie.”

Derhalve bevestigt Hamish waarom we zoveel plaatsen van verering op het leylijnen-netwerk kunnen vinden. Dus kunnen we bijvoorbeeld anticiperen dat 100.000 gelijkgestemde zielen, die hun goede intenties richten op een knooppunt tenminste 100 keer meer impact hebben dan 1000 mensen. Hij vervolgt te zeggen:

Er is niet genoeg werk gedaan om tot enige conclusie te komen, maar dit is een opwindend nieuw veld voor wichelroedelopers om aan te werken, wellicht in samenwerking met specialisten in geologie, resonantie en magnetische velden.”

Het noemen van Hamish van deze laatste drie specialisaties benadrukt waarom staande stenen, dolmens, menhirs en steencirkels (henges) van het grootste belang waren voor de ouden, wanneer deze op een precieze geometrische samenhang met elkaar, de Aarde en de Kosmos gearrangeerd zijn.

Ten tweede, een healer uit de buurt van de belangrijke plaats Alaise in Frankrijk was zo vriendelijk ons deze week te wijzen op een recente en onafhankelijke gechannelde boodschap van “The Solars”. Om er kort aan toe te voegen dat deze dame, nog voor de aankondiging van dit initiatief, al begonnen was lijnen en knooppunten in kaart te brengen (volgens de ‘richtlijnen’, ontwikkeld door Guichard [2]) en ze te zuiveren door het gebruik van healing op afstand.  De hierna volgende bevestiging kwam onder haar aandacht (en die van de Stichting) kort na de project-update van vorige week:

“Zoals sommigen van jullie al weten, heeft jullie land grote gebieden van energiestroming die lijken op jullie aderen en slagaderen, maar tot nu toe was er weinig discussie over de organen van deze planeet. Het is echter buitengewoon belangrijk: de hersenen. Jazeker, Planeet Aarde, net als alle andere planeten, heeft wat vergeleken kan worden met een brein. Momenteel ondergaan de verbindingen van de ‘hersenen’ een proces van vernieuwing, nieuwe kanalen doemen op, hetgeen betekent dat een nieuw mondiaal begrip mogelijk wordt, het betekent eveneens dat nieuwe lichtpunten ontstaan en de reeds bestaande krachtig worden gereactiveerd.”

Auteur: Anne Givaudan – 10 januari 2014

Merk op dat deze woorden vijf dagen nadat de eerste oproep in Monty’s boodschap werd gedaan, verschenen. De communicatie spreekt over “aderen” en “slagaderen” precies zoals velen leylijnen op een analoge fysieke manier zouden aanduiden.. Het stelt ook dat
een proces van vernieuwing” nu op gang is gekomen; in essentie een hergeboorte en het verschijnen van “nieuwe kanalen” en “nieuwe lichtpunten” – met andere woorden: nieuwe transmissielijnen en nieuwe knooppunten met zeer waarschijnlijk hogere en meer gevorderde resonanties. Maar, het meest belangrijke, het gaat over “een nieuw mondiaal begrip” van deze oude paden. Hun reactivering wordt bereikt door complementaire handelingen van zowel zuivering (via verenigde en toegepaste gebed-meditatie-healing) als fysiek bewust worden (bijv. kaarten maken.) Gecombineerd is het reactiveringproces zelfvoedend en onvermijdelijk.

Verschillenden onder jullie vroegen n.a.v. het initiatief, “ waarom pas nu en waarom nooit eerder?” Tenslotte is het idee heel simpel. De meest waarschijnlijke reden is dat het zich niet eerder in deze vorm en op deze schaal heeft gemanifesteerd omdat de timing nooit zo optimaal zou zijn geweest als op dit huidige moment. De groeiende mondiale reactie en aanvankelijke interesse die in zo’n kort tijdsbestek werd verkregen is een zeker bewijs voor deze redenering. Zoals bovenaangehaalde channeling laat zien, werd er tot nu toe minimale aandacht aan leylijnen besteed omdat de mainstream wetenschap hun bestaan grotendeels negeerde.

Ten derde, met het nu gezaaide zaad en de aanvankelijke golf van duidelijk gewekte interesse wordt het tijd de volgende fase van het proces uit te voeren en degenen die al vrijwillig hebben aangeboden lokale, regionale of nationale groepen te formeren aan te moedigen. Zo’n stap zou het project veel efficiënter en effectiever ontwikkelen, en daardoor eerder voordeel opleveren. Het zou eveneens het grote voordeel bieden van samenwerken met anderen met dezelfde instelling en intentie om op deze manier van elkaar te leren. Het is tevens een logistieke noodzaak als we willen communiceren, coördineren en informatie op een geünificeerde wijze willen verspreiden. Gelukkig is er een rolmodel te volgen aangezien Nederland al een goed gevestigde leylijnen-gemeenschap heeft. Een groot aantal reacties kwam uit Nederland. De website van de leylijnen-gemeenschap kan gevonden worden op http://leylijnen.com.

Om eraan toe te voegen, de Stichting ziet zichzelf louter als initiatiefnemers voor deze onderneming, en niet als uitvoerders, want dat aspect behoort aan iedereen die met zijn/haar hart spreekt namens de Aarde en al haar kinderen. Ooit, in de niet zo verre toekomst, zal de Aarde getuige zijn van de Eerste Wereld Conferentie over Leylijnen! Dat zal een dag zijn om nooit te vergeten, net zoals de dag waarop men ontdekte dat de Aarde bol was, niet plat. Een dag waarop het “onzichtbare” “zichtbaar” werd gemaakt in de harten en zelfs de ogen van velen.

Meer verzoeken om informatie omtrent Leylijnen

Te oordelen naar de voortdurende instroom van reacties is er duidelijk vraag naar informatie met betrekking tot leylijnen. Toch moeten we ons realiseren dat het vakgebied van informatie omtrent subtiele aardenergieën nog in de kinderschoenen staat – zowel fysiek als spiritueel. Ondanks onze enorme dankbaarheid naar onze mentoren voor hun invloedrijke bijdragen met betrekking tot het vinden van de juiste weg, zorgen hun toegewijde inspanningen voor bijna alles wat er bekend is. Er is buitensporig weinig informatie over het onderwerp en waarschijnlijk is dat vanwege voor de hand liggende redenen. De principes die ontwikkeld en beschikbaar gemaakt zijn lijken te zijn geconcentreerd in Europa en dan met name de Britse Eilanden.

Men zou zich kunnen afvragen waarom vele pioniers van leylijnen en megalieten in het algemeen oorspronkelijk hiervandaan kwamen. In feite is er een unieke spirituele reden voor. Ook zijn er mensen die ervan overtuigd zijn dat het hartchakra van de Aarde samenvalt met deze landmassa – en zowel Avebury als Glastonbury zijn de belangrijkste rivalen binnen de Michael-Maria stromen. De tradities van Glastonbury maken deze plaats tot de meest waarschijnlijke vanwege de wijdverspreide traditie van Jezus, die hier als jongen een bezoek brengt met zijn oom – Josef van Arimathea, en het bouwen van de eerste kerk ten behoeve van een grote groep mensen daar [3].

Verder zou men zich ook af kunnen vragen waarom er zo’n uitgebreide externe belangstelling voor deze kleine Atlantische eilanden was gedurende de loop van de conventionele geschreven geschiedenis. Zou het kunnen dat men verwacht van wie die dit hartchakra ook verovert en bestuurt, dat die de emotionele en sensitieve respons van de hele Aarde beïnvloedt?

Als je het vergelijkt bevat Ierland meer gewijde sites per vierkante mijl dan haar zustereiland en heeft het een paar extreem krachtige plaatsen en regio’s[4]. Derhalve is er een groeiend aantal onafhankelijke onderzoekers die ontdekken dat er meer met Ierland aan de hand is dan je op het eerste gezicht zou zeggen.

Het was Plato, die in ca. 350 v. Chr, in zijn twee dialogen Timaeus en Critias, het gerucht zou hebben verspreid over een prehistorische Atlantische Kolonie. Kortgeleden, in 2004, maakte de Zweedse geograaf en geomorfoloog Dr. Ulf Erlingsson een wetenschappelijke analyse van deze goedbewaarde mythe in relatie tot Ierland en de megalithische cultuur waarvan bekend is dat die hier bestond. Zijn bevindingen werden gepubliceerd in het boek “Atlantis from a Geographer’s Perspective : Mapping the Fairy Land”[5]. In zijn samenvatting concludeert hij:

“…zonder enige twijfel baseerde Plato de geografische beschrijving van Atlantis op Ierland.”

Dr. Erlingsson vraagt ook, “waarom duurde het zolang om iets zo vanzelfsprekends te ontdekken?”Ondanks dat bovengenoemde deductie niet hetzelfde is als beweren dat Ierland een deel van Atlantis was, rijst wel de belangrijke vraag waarom Plato dat dacht. Hij moet zijn redenen hebben gehad.

Tenslotte, men kan niet in een adem over Ierland en Atlantis praten zonder het mysterieuze eiland Hy Brasil te noemen. Ondanks waarheidsgetrouwe vermelding op zeekaarten tussen de 14e en 16e eeuw, gesitueerd ten zuidwesten van de baai van Galway, is de visuele aanwezigheid ervan gedurende meer dan een eeuw niet waargenomen.


Misschien moeten we buiten dit rijk zoeken naar antwoorden. Want het was het mediamieke wonderkind Mary Long (1904 – 1996) met haar vertelling uit 1958: “Our Son Moves Among You : An Occult Message for Mankind”[6] dat ons voorzag van de volgende openbaringen:

 “Buiten de Britse kust liggen de laatste overblijfselen van Atlantis in de vorm van een eiland dat Hy Brazil heet. Hy Brazil is een van die plaatsen die bestaan aan de rand van materie en soms onder bepaalde voorwaarden gezien of geactiveerd kunnen worden, waarmee het een plaats wordt tussen de verschillende energiebanden in. Net zoals er mensen kunnen bestaan tussen verschillende frequenties zijn er ook plaatsen op Aarde. Hoe zou anders communicatie mogelijk zijn? Bovendien is het de speciale taak van bepaalde families om voor zulke plaatsen te zorgen en erop toe te zien dat ze worden onderhouden als communicatiecentra…”

In 1922 schreef de erkende beschrijver van de leylijnen op de Britse Eilanden, Alfred Watkins over “De Ley-mannen” [7]:

“Het feit dat de ley is gesticht, met zijn zeer deskundige technische methoden, moet tevens betekenen dat zulk werk vaardige mensen vereiste, zorgvuldig getraind. Mannen met kennis zouden dat hebben moeten zijn, en derhalve mensen met macht over de gewone mensen. En nu volgt een vermoeden: maakten ze hun vak een mysterie voor anderen naarmate de eeuwen voorbijgleden? Waren ze een zeer geleerde en priesterlijke klasse, waarin ze niet werden toegelaten voordat ze een lange training hadden ondergaan – zoals Caesar de druïden beschrijft? Of werden ze – zoals Diodorus en Strabo over de druïden zeiden – tevens barden en waarzeggers? Degenereerden ze, terwijl de ley achteruitging, tot de heksen uit de middeleeuwen…? Het zou kunnen dat de oude zienermethoden door de vroege Christelijke zendelingen werden beschouwd als tovenarij.”

Aldus erkende zelfs Watkins dat de ley-energie in recente millennia werd gecorrumpeerd. Hij speculeerde eveneens dat vanwege deze verandering in essentie, bepaalde zielen overschaduwd werden door een schadelijke invloed. Het heeft ook te maken met een onderling uitwisselbare en omkeerbare energie-uitwisseling en tevens met intentie – de spirit van een plaats kan een ziel veranderen net zoals een spirit van ziel(en) een plaats kan veranderen.

De Magiër van de Ley – uitgerust met een twijg van een hazelaar om de ley-energie te wichelen, een zienerstaf om merktekens in het landschap uit te lijnen en een boek om de gewijde paden in kaart te brengen.

Beschouw jezelf als de nieuwe ley-mannen en ley-vrouwen voor het komende tijdperk wanneer je op pad gaat om de gewijde paden in kaart te brengen en te zuiveren. Wij zijn het die de verantwoordelijkheid moeten nemen om het landschap te bezien met een hernieuwde visie en perceptie, want daarin liggen onze antwoorden. En het goede nieuws schijnt te zijn dat veel meer mensen dat willen doen.

In vrede,
Mark

Referenties

[1] The Definitive Wee Book on Dowsing : A Journey Beyond Our Five Senses – Hamish Miller: (Penwith Press, Eerste publicatie, 2002)
[2] Eleusis Alesia: Enquête Sur les Origines de la Civilisation Européenne – Xavier Guichard (1870-1947): (Abbeville Imprimerie F. Paillart, gepubliceerd in 1936)
[3] Did Our Lord Visit Britain as they say in Cornwall and Somerset – Rev. C.C. Dobson: (Covenant Publishing – Eerste publicatie, 1936)
[4] Powerful Places in Ireland – Elyn Aviva & Gary White): (Pilgrims Process, 2011)
[5] Atlantis from a Geographer’s Perspective: Mapping the Fairy Land – Dr Ulf Erlingsson : (Lindorm Publishing, 2004)
[6] Our Son Moves Among You: An Occult Message for Mankind – Mary Long: (Bachmann & Turner, Eerste publicatie, 1974)
[7] Ley Lines: Early British Trackways, Moats, Mounds, Camps and Sites – Alfred Watkins (1855-1935): (eerste publicatie, 1922)


Vertaling: Rob

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

interview

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/