maandag 25 januari 2016

Nederlands -- Montague Keen, 24 jan 2016


BOODSCHAP VAN MONTAGUE KEEN, 24 JANUARI 2015

In het verleden heb ik gewaarschuwd voor de plannen om de Militaire Krijgswet in te stellen. Nou, Meneer Obama heeft dat op 22 januari in beweging gezet.


Dit is een enorme ‘wake-up call’ voor de mensheid. Ze spelen geen spelletjes en ze hebben nu hun overnameplan geactiveerd. Het werd gedaan toen iedereen bezig was in de grote sneeuwstorm thuis te komen. Bedenk dat ze dezelfde tactiek gebruikten in de sneeuwstorm van 1913 om de Federal Reserve Act aangenomen te krijgen. Ze gebruiken altijd dezelfde tactiek.

Obama, de Khazariaanse marionet, zal onbeperkte macht krijgen om het leger van de V.S. naar elk willekeurig land te sturen. Vergis je niet, dit is een globalistische overname en het globalistische leger zal de paar rechten die jullie nog hebben opheffen. Voorbereidingen hiervoor waren al vele jaren gaande. ZE ZIJN VOORBEREID….ZIJN JULLIE DAT OOK?

Om de enorme omvang van de situatie te begrijpen, vraag ik je dit te lezen:


Het zal je de ogen openen m.b.t. de omvang van deze kwaadaardige overname van de mensheid en de Aarde. Onderzoek het zelf en bereid je voor om jezelf te verdedigen. 
Onthoud dat ISIS was opgezet door de VS en het Verenigd Koninkrijk. Het werd door hen gefinancierd en bewapend. Nu gebruiken ze het als een excuus voor de globalistische overname. Ze hebben zich eeuwenlang voorbereid op massavervolging en uitroeiing van de mensheid. Ze minachten jullie en willen van jullie af. Toch dienen jullie hen nog steeds.

Veronica heeft vocht in haar longen. Het is pijnlijk en uitputtend. We zullen de normale communicatie hervatten wanneer ze is hersteld.
Je hebt rust nodig, mijn lief. Je hebt een missie te vervullen. Wees voorzichtig.
Altijd, je aanbiddende, Monty. 

EINDE BOODSCHAP
Vert: Marja/Rob
BOODSCHAP VAN MONTAGUE KEEN, 24 JANUARI 2015

In het verleden heb ik gewaarschuwd voor de plannen om de Militaire Krijgswet in te stellen. Nou, Meneer Obama heeft dat op 22 januari in beweging gezet.


Dit is een enorme 'wake-up call' voor de mensheid. Ze spelen geen spelletjes en ze hebben nu hun overnameplan geactiveerd. Het werd gedaan toen iedereen bezig was in de grote sneeuwstorm thuis te komen. Bedenk dat ze dezelfde tactiek gebruikten in de sneeuwstorm van 1913 om de Federal Reserve Act aangenomen te krijgen. Ze gebruiken altijd dezelfde tactiek.

Obama, de Khazariaanse marionet, zal onbeperkte macht krijgen om het leger van de V.S. naar elk willekeurig land te sturen. Vergis je niet, dit is een globalistische overname en het globalistische leger zal de paar rechten die jullie nog hebben opheffen. Voorbereidingen hiervoor waren al vele jaren gaande. ZE ZIJN VOORBEREID….ZIJN JULLIE DAT OOK?

Om de enorme omvang van de situatie te begrijpen, vraag ik je dit te lezen:


Het zal je de ogen openen m.b.t. de omvang van deze kwaadaardige overname van de mensheid en de Aarde. Onderzoek het zelf en bereid je voor om jezelf te verdedigen. 
Onthoud dat ISIS was opgezet door de VS en het Verenigd Koninkrijk. Het werd door hen gefinancierd en bewapend. Nu gebruiken ze het als een excuus voor de globalistische overname. Ze hebben zich eeuwenlang voorbereid op massavervolging en uitroeiing van de mensheid. Ze minachten jullie en willen van jullie af. Toch dienen jullie hen nog steeds.

Veronica heeft vocht in haar longen. Het is pijnlijk en uitputtend. We zullen de normale communicatie hervatten wanneer ze is hersteld.
Je hebt rust nodig, mijn lief. Je hebt een missie te vervullen. Wees voorzichtig.
Altijd, je aanbiddende, Monty. 

EINDE BOODSCHAP

dinsdag 19 januari 2016

Montague Keen, 17 jan 2016, NL

Montague Keen, 17januari 2016.
WOORDMAGIE DIE ONS KNEVELT – De Betovering verbreken! 
Ontwaken is nooit een gemakkelijk proces, omdat het feit onder ogen moet worden gezien dat jullie op ieder niveau werden bedrogen en dit is uiterst moeilijk voor jullie. Toen we verwezen naar WOORDMAGIE, waren velen van jullie verontwaardigd en deden het af als onzin. Nu zullen we goed onderzocht BEWIJS van woordmagie die door Kerk en Staat iedere dag tegen jullie wordt ingezet met jullie delen.
Het is iets dat je in je op zult moeten nemen als je wilt overleven. De 1% die jullie wereld controleert zijn experts wat betreft Woordmagie en ze gebruiken het voortdurend tot hun voordeel. Dit is precies hoe het Menselijk ras eeuwenlang werd gedomineerd en gecontroleerd. 
Jullie leven als gehypnotiseerde zombies die zich van de ene nauwkeurig opgezette ramp naar de volgende haasten. Hier moet een einde aan komen; jullie moeten stoppen blindelings te accepteren wat "zij" jullie als waarheid verkondigen want het is verre van de waarheid. Wat "zij" willen zal nooit ten voordele zijn van de Mens, hoe mooi ze het ook verpakken om jullie te verwarren. Zelfs de meest briljante geesten werden ingepakt door het Magische Woord; ook zij werden betoverd, net als iedere ander.
HET IS GEEN SCHANDE OM SLACHTOFFER TE ZIJN VAN BEDROG, HET IS EEN SCHANDE OM TE WEIGEREN IN TE ZIEN DAT JE BEDROGEN WERD.
Jullie dienen allemaal je bewustzijn te verhogen: het lopen in de natuur helpt altijd. Verwijder de propaganda en maak meer gebruik van je onderscheidings-vermogen bij wat je verkiest te lezen of te zien. Heb een groter respect voor jezelf; je bent meer waard dan alle rotzooi die jullie voortdurend wordt opgedrongen om jullie onder controle te houden. 
"Ze" drukken "hun" laatste plannen erdoor aangezien "ze" bang zijn dat jullie ontwaken en "Hun Endlösung" verhinderen. De vernietiging van Europa voltrekt zich voor jullie ogen en jullie zien het niet voor wat het is; al jullie Regeringen spannen hierin samen en wat ze verkondigen is bewezen onjuist te zijn. Wie vertrouwen jullie???? Alleen degenen met wijd open ogen doen zelf onderzoek en ontdekken zo de waarheid. Het Menselijk Ras bevindt zich in nijpende problemen, moet wakker worden en weigeren nog langer medeplichtig te zijn aan de vernietiging van de Mensheid. 
2016 = 9 is een belangrijk jaar waarin beslissingen dienen te worden genomen en actie ondernomen; hier is geen ontkomen aan, jullie hebben geen keus. Jullie moeten aanvaarden dat alles wat jullie hebben geleerd, of dat nu is via Onderwijs of Religie, NIET WAAR is; jullie werden belogen. Jullie werden als schapen naar de slachtbank geleid en jullie accepteren dit blindelings. Wat moet er gebeuren voordat jullie je ogen openen en zien wat jullie werd aangedaan? Jullie slaapwandelen zo de uitroeiing in; is dit wat jullie werkelijk willen? Hebben jullie geen ruggengraat meer over? Zijn jullie van plan alles onderdanig te accepteren wat "zij" voor jullie in petto hebben? "Zij" kunnen hun plannen niet langer verbergen,"ze" worden ontmaskerd en dit is waarom ze hun plannen erdoor drukken voordat meer van jullie wakker worden. De Politie en het Leger zijn verantwoordelijk voor wat ze doen om de Plannen van de Elite om het Menselijk Ras uit te roeien vooruit te helpen en zij zullen verantwoordelijk worden gehouden voor hun daden. 
"Niets is verborgen, het speelt zich allemaal voor jullie neus af"; Grote Draco, De god van de RKM (Rothschild-Khazarian-Maffia)– de grootste parasiet van de Mensheid in de Geschiedenis, staat met trots afgebeeld in de "City of London". De RKM heeft de wereld 300 jaar in gijzeling gehouden. "de RKM is de grootste anti-Menselijke Parasiet, misleidend, een inter-generationeel misdaadsyndicaat, 's wereld grootste handelaar in Drugs, Oorlog, Dood, Armoede en Ellende. Het zal niet makkelijk te verslaan zijn, het houdt zich nooit aan overeenkomsten. De RKM kidnapte in 1913 het Geldsysteem van de V.S.". 
Het bewijs is overal om jullie heen te zien, maar toch gaan jullie liever door te accepteren wat "zij" jullie wijsmaken in plaats van het bewijs dat voor jullie ligt te accepteren. Tijd is van levensbelang, in actie komen noodzakelijk. Neem de verantwoordelijkheid die jullie hebben op je, om dat wat "zij" jullie presenteren als feit te betwisten. Het is jullie gebrek aan interesse in de toekomst van de Mensheid die de situatie waarin jullie je vandaag de dag bevinden, tot stand heeft gebracht.  
Deze "is-goed-baas" houding is verantwoordelijk voor jullie huidige dilemma. Alle mensen, of ze nu arm of rijk zijn, zullen sterven als er geen actie ondernomen wordt. Geld zal jullie niet beschermen tegen de parasieten die jullie via programmering zijn gaan aanbidden. "Ze" zwelgen in het lijden van het Menselijk Ras; het is voor hen de zuurstof van het leven en brengt hen dichter bij hun doel, de totale dominantie over de Aarde. Het maakt me niet blij deze woorden op te schrijven, maar ik moet eerlijk zijn en delen wat ik vanaf deze kant van het leven waarneem. Ik kan niet achterover leunen en de vernietiging van het Menselijk Ras en de Aarde, die aan haar was toevertrouwd, negeren. 
Ga door de ENERGIE van de Leylijnen en gewijde Plaatsen vrij te maken; het zal jullie in je strijd om te overleven van dienst zijn. Alles dat jullie als bijstand nodig hebben is aanwezig, jullie moeten je alleen nogmaals hiermee verbinden. In de Oudheid was de Mens verbonden met het Universum; hij begreep de werking ervan. Al deze belangrijke kennis werd voor jullie verborgen gehouden en jullie hoofden werden gevuld met futiliteiten die jullie verbinding met de Bron verbrak en jullie in een woestenij van onwetendheid en hulpeloosheid achterliet. Niets houdt jullie tegen om je opnieuw te verbinden met je Bron, die direct handelt en assistentie verleent aan degenen die daarom vragen. 
Wanneer jullie dit gaan doen, zullen de parasieten hun macht over jullie verliezen DIE ZE ALLEEN MAAR HEBBEN OMDAT JULLIE DIE AAN HEN HEBBEN GEGEVEN. Trek je medewerking in en "ze" zullen hulpeloos en nutteloos achterblijven. Het is aan een ieder van jullie persoonlijk om bewust te beslissen welke maatregelen je zult nemen. Als je niets doet zullen jullie weggevaagd worden. Kom in actie en bescherm de Mensheid en de Aarde. Het is aan jullie.  
Mijn lief, de machtigen en de onwetenden die zich machtig voelen wanneer ze de waarheid aanvallen, gaan door onze pogingen om de Mensheid en de Aarde te beschermen, teniet te doen. Ze vallen aan omdat ze BANG zijn dat de mens ontwaakt voor de WAARHEID. Dat zal niet heel lang meer duren, mijn lief. Ons doel is de bescherming van de Mensheid en de eliminatie van de parasieten. Er zijn goede mensen die dit volledig begrijpen, ze zullen naar voren treden om te helpen.
Blijf sterk en resoluut mijn lief, we zullen slagen.
Altijd, je aanbiddende,
Monty
Vert: Marja/Rob

maandag 11 januari 2016

Nederlands -- Boodschap van Montague Keen, 10 Januari 2016

Boodschap van Montague Keen, 10 Januari 2016

Alle aanwijzingen leveren het bewijs dat bijna 2000 jaar geleden voorbereidingen werden getroffen om de controle over de Aarde over te nemen en de mensheid te verwijderen. Deze operatie werd opgezet door Kerk en Staat. Alles wat jullie over het leven op Aarde, het hiernamaals etc. hebben geleerd werd  jullie verteld door dezelfde mensen die de volledige overname van de Aarde hebben gepland. Ze hebben jullie ervan weten te overtuigen dat alleen zij het beste met jullie voor hadden. ANGST was het wapen dat op ieder niveau werd ingezet om ervoor te zorgen dat jullie aan elke wet en ieder bevel zouden gehoorzamen. Ze namen de controle over jullie: om te beginnen via de doop. Ze gingen er gedurende jullie hele leven mee door en ook in de dood zorgden ze er voor dat ze aanwezig waren om te proberen jullie ziel te vangen.

Zij zijn verantwoordelijk voor al het KWAAD: ALLE OORLOGEN, HONGERSNODEN en alle mogelijke RAMPEN. Ik vraag jullie: WILLEN JULLIE DAT DIT BLIJFT VOORTDUREN ZONDER EEN VINGER UIT TE STEKEN OM TE HELPEN DE MENSHEID EN DE AARDE VAN DEZE VOOROPGEZETTE RAMP TE REDDEN?

Verenig je, omdat jullie de macht hebben alle vervuiling uit lucht, water en voedsel te verwijderen. Jullie hebben te zien gekregen hoe jullie gemanipuleerd werden om deel te nemen aan jullie eigen vernietiging. Het moment om in actie te komen is NU. Jullie hebben geen tijd om te treuzelen. Terwijl jullie vijanden op OORLOG aansturen, dienen jullie je op VREDE te richten. Vraag jezelf, iedere avond voor het slapen gaan: “Wat heb ik vandaag gedaan om de mensheid tegen vernietiging te beschermen?” “Wat ben ik bereid te doen om mijn soort en de Aarde te beschermen?” “Ben ik medeplichtig aan deze vernietiging?”

Zie jullie vijanden voor wie en wat ze zijn. Kijk enkel naar de feiten. Kijk naar degenen die door middel van oorlog eisen dat jullie voor hen moorden. De ziel-lozen regeren jullie wereld. Jullie hebben geen idee hoe ver ontwikkeld deze entiteiten, die de Aarde controleren, zijn. Jullie zijn in hun ogen niets meer dan marionetten, die hen geven wat ze willen: totale controle over de Aarde. Jullie worden ge- en misbruikt. Zonder jullie hulp konden ze niet op Aarde overleven. Ze voeren jullie non-stop propaganda, om jullie in een vals geloofssysteem te leiden dat ze hebben gecreëerd om jullie gevangen te houden. Kijk naar het verleden, naar hoe en wanneer ze de controle over hebben genomen. Kijk naar de TOEKOMST om ervoor te zorgen dat jullie deze controle weer terug in eigen hand nemen.

Jullie hebben overal om jullie heen geboren leiders, die de verantwoordelijkheid op zich zullen nemen om jullie uit het duister en naar het Licht te leiden. Als jullie deze stap eenmaal genomen hebben, zal jullie eigen vermogen om de propaganda en de regelrechte leugens te doorzien, succes garanderen. Dit is de grootste test ooit voor de mens. Het is aan jullie: niets doen en medeverantwoordelijk zijn voor de vernietiging van de Mens; of in actie komen en samenkomen om elkaar te steunen en datgene terug te nemen wat jullie rechtens toebehoort.

Heb je medemens lief. Heb de Aarde die aan jullie was toevertrouwd lief. Heb de Schepper die jullie het leven heeft gegeven lief. Wanneer jullie terugkeren naar het hiernamaals, zullen jullie duidelijk kunnen zien hoe belangrijk het voor jullie is om, terwijl jullie op Aarde verblijven, aan al deze wensen te voldoen. We zijn ons terdege bewust van alles dat wordt ingezet om jullie in het duister en in volgzaamheid te houden. Velen van jullie zijn er zich nog steeds niet van bewust dat het niet alleen jullie lucht, water en voedsel is die gecontroleerd worden, maar dat ieder aspect van jullie leven beheerst wordt. Ze beïnvloeden en controleren jullie dromen wanneer ze dat nodig achten. Veronica is het bewijs van hoe dat gedaan wordt. Ze zijn in het bezit van technologieën waar jullie totaal geen weet van hebben. Toch kunnen ze niets doen zonder jullie medewerking. Hierin ligt jullie kracht, dus maak er gebruik van. Ze beïnvloeden jullie leven veel meer dan jullie je ooit voor kunnen stellen. Hoe ver moeten ze gaan voordat jullie zeggen:”HET IS GENOEG GEWEEST” Ik geef geen toestemming voor jullie plannen met de Aarde. “IK EIS DAT JULLIE STANTE PEDE VERTREKKEN!” Ik heb jullie altijd al gezegd dat ze terug zouden keren naar waar ze vandaan kwamen. ZE HEBBEN GEEN KEUS. WANNEER JULLIE HEN DE DEUR WIJZEN, ZULLEN ZE MOETEN GAAN. DUS WAAR WACHTEN JULLIE NOG OP?

Mijn lief, het is moeilijk met alle beïnvloeding te leven. Probeer er op een andere manier naar te kijken: het laat zien hoe wanhopig ze zijn om staande te blijven waar ze de tijd moeten nemen om in deze mate in te grijpen in de levens van hen die de waarheid, liefde en licht aan de kaak proberen te stellen. Liefde zal het pad voorwaarts verlichten.

Altijd, je aanbiddende,

Monty.

Bericht van Veronica

Ik ben me er volledig van bewust dat velen dezelfde problemen ondervinden als ik. Mensen zijn doelwit. Iemand die 50 jaar lang mijn steun en toeverlaat is geweest is een doelwit. Iemand die mijn idealen en overtuigingen deelde en die een grote bron van kracht voor mij is geweest, is ziek. Apparaten die kapot gaan: Mijn OSIM Massagestoel heb ik 9 jaar geleden op mijn 70ste verjaardag gekregen, gaf me de kracht om door te gaan. Als het allemaal heel stressvol werd ging ik naar mijn massagestoel en zette ik het relax-programma aan. Het verrichtte wonderen bij me. Ik dacht dat het altijd door zou gaan. Toen het met Kerst haperde, was ik volledig van de kaart. Ik bedank OSIM voor het bedenken en de ingeniositeit om deze prachtige stoel te maken om ons van dienst te zijn in onze stressvolle levens. Andere minder belangrijke dingen gingen eveneens kapot. Op zo’n moment realiseer je je dat dit gebeurt om stress te veroorzaken. Ze vernietigen alles waar we afhankelijk van zijn. Ze gebruiken zowel mensen als dingen om stress te veroorzaken en mensen van hun stuk te brengen.
Ik dank een ieder die me terzijde heeft gestaan op dit moeilijke pad.

Het is 12 Januari de 12e verjaardag van het overlijden van Monty. Twaalf lange en pijnlijke jaren zonder de man die ik zo graag aan mijn zijde had. Voor deze man zou ik graag mijn leven gegeven hebben. Monty was alles wat ik me ooit kon wensen. Ik mis hem elk moment van iedere dag. Alhoewel hij me, via gesprekken enz.,  laat zien dat hij altijd naast me staat, mis ik zijn lach en zijn open armen.

Veronica.Vert. Marja

maandag 4 januari 2016

Nederlands -- Montague Keen, 3 jan 2016

Boodschap van Montague Keen, 3 Januari 2016

"In de uiteindelijke analyse zijn het de Huizen van de ELITE die het PARASITAIRE SYSTEEM hebben geconstrueerd: EEN MONDIALE GEVANGENIS, een gevangenis zonder tralies. Niemand kan het BEDROG logisch verklaren. Hoe kan iemand een WAANVOORSTELLING verklaren die zo KRACHTIG en ALOMTEGENWOORDIG is DAT HET VOOR DE MEESTE MENSEN ONMOGELIJK IS OM TE DOORGRONDEN?

Eén van de gevangenisbewaarders zegt spottend: "het zijn enkel de kleine geheimen die beschermd dienen te worden. De GROTE BESCHERMEN ZICHZELF DOOR HET ONGELOOF VAN HET PUBLIEK."

"De ROOFDIEREN HEBBEN ONS HET GELOOFSSYSTEEM VAN GOED EN KWAAD GEGEVEN.

HET GEHEIME COVENANT = HET ZAL EEN ILLUSIE ZIJN, ZO GROOT EN ZO OMVANGRIJK DAT HET BUITEN HUN WAARNEMING ZAL VALLEN."

"Laat ons niet vergeten dat alles dat de PARASITAIRE ELITE wil vernietigen eerst GEDEMONISEERD wordt. Denk zelf eens na."

Het laatste stuk van de puzzel valt op zijn plaats en voltooit het Eeuwenoude Raadsel, door de Mysteriescholen gecodeerd, om voor de allereerste keer de verrassende locatie te onthullen van HET KONINKRIJK VAN OSIRIS OP AARDE = DE ONTSTAANSPLEK VAN DE WESTERSE BESCHAVING; HET IS IERLAND, HET LAND VAN DE FARAO'S."

Monty leidde me opnieuw naar IERLAND, HET LAND VAN DE FARAO'S door ANDREW POWER.

Er staat zoveel in dat boek beschreven dat relevant is voor ons ontwaken.

Mijn lief, 2016 zal een jaar van actie zijn. Jullie kunnen niet langer achterover leunen en toestaan dat de wereld van jullie afgenomen wordt en de mensheid weggevaagd. Om te snappen wat jullie vandaag moeten doen, dienen jullie naar het verleden te kijken naar hoe en wanneer alles veranderd werd en de mensen simpelweg slaven werden van jullie onderdrukkers. Jullie kunnen nu duidelijk zien wie jullie onderdrukkers zijn en welke methodes er worden ingezet om jullie in het duister, hulpeloosheid en onder totale controle te houden. Jullie ogen hebben zich geopend voor de methodes die worden gebruikt om jullie in slavernij te houden. Nu moeten jullie samen in actie komen en zeggen: "We gaan niet akkoord met jullie overname van de wereld."

Ze kunnen het niet klaarspelen zónder jullie goedkeuring en hulp. Geef niet één cent meer om RELIGIES te ondersteunen, omdat er geen waarheid zit in wat ze preken. Weiger nog maar een moment langer door religies bedrogen te worden. Op het moment dat jullie jezelf uit de overheersing van Kerk en Staat bevrijden, worden jullie vrije geesten die in staat zijn om voor het eerst de waarheid te zien. Het is werkelijk een bevrijding.

Jullie licht zal helder stralen en anderen naar jullie toe trekken. VRIJHEID is jullie door God gegeven recht. Wat jullie allemaal om je heen zien is in werkelijkheid het product van VERVALSING en FANTASIE waar jullie dom genoeg zijn ingetrapt. In 2016 hebben jullie de macht om allen die niet op Aarde thuishoren en die er naar gestreefd hebben om de geesten van de mensheid gevangen te nemen om jullie te knechten. Jullie leven in een prachtige wereld waar jullie blind voor zijn. Jullie zijn allemaal slachtoffer van mind-control; vraag jezelf anders eens af hoe het mogelijk is dat jullie hebben kunnen stemmen voor degenen die jullie medemensen vermoorden en die het leven op Aarde tot een overlevingsstrijd hebben gemaakt. Jullie brengen gewillig je stem uit voor degenen die chemicaliën stoppen in de lucht die jullie inademen, het water dat jullie drinken en het voedsel dat jullie eten, en die, door middel van corrupte bankzaken, iedere moment van jullie leven bepalen.

Het is zo eenvoudig om de controle over jullie levens weer in eigen hand te nemen. Stop met het VEREREN van degenen die het leven voor zo velen bijna onmogelijk maken. Het maakt niet uit op wie je stemt, aangezien ze allemaal aan jullie onderdrukkers gehoorzamen. Het is tijd om de controle terug te nemen en de vrede te herstellen. Jullie kunnen het. In Ierland zijn er vier politici die nu in actie komen. Ze willen WAARHEID. Steun hen, omdat ze zich uitspreken. Jullie zullen hen kennen vanwege hun daden. Jullie hebben de verantwoordelijkheid om de juiste mensen te kiezen en de zaken vooruit te helpen.

Wat zou ik, wetende wat ik aan deze kant van het leven weet, nu graag op Aarde verblijven. Jullie moeten de moed hebben om voor jezelf op te komen en weigeren te MOORDEN of een bijdrage te leveren aan de vernietiging van jullie wereld. De PARASIETEN zullen weggaan wanneer jullie hen zeggen weg te gaan. Jullie hebben door hun toedoen genoeg geleden. De strijd om op Aarde te overleven zal STOPPEN op het moment dat jullie je verenigen en dit stoppen. Het ligt in jullie handen. Informatie komt jullie uit alle richtingen tegemoet, waardoor jullie ogen geopend worden en jullie duidelijk kunnen zien wat er werd gedaan om jullie gevangen te houden. Jullie en alleen JULLIE, kunnen jezelf bevrijden. Wij kunnen en zullen jullie daarbij helpen, maar eerst dienen jullie VRIJHEID te eisen van jullie onderdrukkers en jullie dienen bereid te zijn de nodige stappen te zetten om dit te bereiken. Jullie zouden blind, doof en dom zijn als jullie niet zouden zien wat er wordt gedaan om de mensheid te vernietigen. Jullie kunnen er zeker van zijn dat ze voor jullie deur zullen staan wanneer ze jullie deel van de wereld wensen te vernietigen. Ze hebben geen mededogen. Kijk naar de slachtingen die zich vlak voor jullie ogen afspelen. Het mag niet worden getolereerd. Het is tijd om ze te vertellen: "Ik zal geen bijdrage leveren aan de vernietiging van de mensheid. Ik weiger jullie DUIVELSE PLAN te ondersteunen." Maak dit je voornemen voor 2016.

Mijn lief, het leven is heel moeilijk. Ze willen niet wij onze gedachten voor de waarheid open stellen. Jij en je gelijken worden ongenadig gepijnigd.

Ga voort in de wetenschap dat jullie uiteindelijk succes zullen hebben, ook al ligt de weg op dit moment bezaaid met moeilijkheden.

Mijn liefde en steun behoort voor altijd aan jou.
Je aanbiddende,

Monty


Vert: Marja/Rob

interview

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/