zondag 23 oktober 2011

Montague Keen, October 23, 2011  October 23, 2011

Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed,
maar tegen de overheden, tegen de machten,
tegen de geweldhebbers der wereld,
der duisternis dezer eeuw,
tegen de geestelijke boosheden in de lucht.
(Efeziërs 6:12)

Mijn liefste, de verschrikkelijke gebeurtenissen van afgelopen week zullen velen meer laten ontwaken voor de echte waarheid over wat er gebeurd. Het heeft alle fatsoenlijke mensen tot in hun kern geschokt. Als zo een kwaad op de massa gericht is, en technologie gebruikt wordt om hen te provoceren, dan is dit het resultaat. Is dat de weg die jullie willen gaan? Als geld mensenlevens regeert en menselijk leven op brute wijze en publiekelijk wordt uitgedoofd voor GEWIN. Hoe kunnen jullie deze landen ooit weer als beschaafd zien?

Dit is geen tijd om je te verbergen en te hopen dat jijzelf en jouw naasten veilig zullen zijn. Denk eraan: “Jij bent je broeders hoeder”. Door jullie stilzwijgen worden jullie ook moordenaars. Dit is de inspanning van de Duistere Kliek om controle te nemen en te behouden; om iedereen te verwijderen die niet bij hen in de schuld staat. Het is zo belangrijk om de waarheid te zoeken, wetende dat het jullie verlossing zal zijn.

Zeg tegen Peter [Welsford] dat hij gelijk heeft in zijn veronderstellingen over zijn voorouders. Zij kijken uit naar een vreugdevolle hereniging met hem als het zijn tijd is om zich bij ons aan te sluiten.

Ik weet dat dit moeilijke tijden zijn om op Aarde te zijn. Maar het is belangrijk dat jullie samenkomen en elkaar ondersteunen. Jullie weten in jullie ziel dat het licht het duister zal doven; dan is het aan jullie om de jongeren naar voren te schuiven die al uitgerust zijn om in de Nieuwe Energie te leven. Jullie zullen optreden als verzorgers, en ervoor zorgen dat zij hun rol in de Nieuwe Wereld van vrede en liefde begrijpen. Jullie wereld zal terugkeren naar de religie van liefde die heerste in het oude Ierland. Die werd op brute wijze verwijderd door het Vaticaan. Het is opwindend, mijn liefste, hoe Ierland geleidelijk aan haar geheimen opgeeft in deze tijd van openbaring.

Op het aardse vlak bevinden jullie je op verschillende bewustzijnsniveaus. Sommigen hebben een diepe verbinding met wat er gebeurd, anderen zijn lege hulzen, zonder enig zichtbaar teken van licht. Zij zijn degenen die gebruikt worden door de Duistere Kliek om hun opdrachten uit te voeren. Zij herkennen die van henzelf net zoals jullie dat doen. Jullie zien het licht in anderen, jullie voelen je op je gemak en thuis bij hen. Jij en ik herkenden elkaar toen wij elkaar ontmoetten, net zoals jij dat vandaag doet met de Lichtwezens om je heen. De duisteren komen in allerlei vermommingen. Laat jezelf niet door hen voor de gek houden. Aan de oppervlakte lijken zij oké, maar zij zullen snel hun werkelijke zelf onthullen. Zij hebben geen schuilplaats. Zij kunnen niet overleven in waarheid en liefde.

Degenen die werken om de waarheid te onthullen worden veroordeeld en belasterd, zelfs als het iemand van henzelf is die zich uitspreekt. God gaf iedereen vrije wil. Dit wordt niet gewaardeerd door vele zogenaamde religies, maar het is het recht van iedereen om hun leven te leven zoals zij dat willen en zichzelf niets te laten voorschrijven door oneerlijke en controlerende sektes. Jullie arriveren niet op jullie wereld met een label op je voorhoofd. Jullie zijn vrij om keuzes te maken.

Aan deze kant van het leven is er totaal geen religie omdat wij de waarheid weten. Alles wat jullie op Aarde verdeeld wordt onbelangrijk. Wij hebben geen taal of nationaliteit of geloofssystemen. Dat zijn allemaal door de mens gecreëerde verschillen, dus die zijn niet van belang als je naar de Geest overgaat. Het is van belang hoe jullie je leven op Aarde geleefd hebben, niets anders. Jullie kunnen een ander mens niet dwingen om te zijn wat hij niet is. Kijk met een kritisch oog naar degenen die proberen hun standpunten of controle aan jullie op te dringen. Vele wetten zijn aangenomen waarvan jullie je nog niet bewust zijn. Dit werd gedaan om meer controle aan jullie op te leggen, want zij volgen blind Het Plan. Voedsel zal gebruikt worden als wapen, om jullie te dwingen je te schikken. Delen van de Verenigde Staten proberen dit al te doen.

Gezegend zijn zij die stil protesteren zonder terug te grijpen op geweld. Velen worden tussen hen geplaatst en proberen wanhopig om geweld uit te lokken en problemen te veroorzaken. De demonstranten zijn een voorbeeld voor jullie allemaal als het gaat om hoe jullie jullie doelen kunnen bereiken. Jullie media heeft geprobeerd hen te negeren, om te doen alsof de protesten niet plaatsvonden. Maar zij hebben gefaald. De demonstranten worden ondersteund aan beide zijden van het leven. Wij zijn hen veel dank verschuldigd. Ik zag jouw afschuw over de verkeerde voorstelling van deze mensen op radio en tv en in de kranten. Jij was geschokt dat het radiostation waarnaar jij ongeveer 50 jaar geluisterd hebt, totaal gehersenspoeld is; zij lezen allemaal voor uit hetzelfde script. Vrijheid van meningsuiting is weg. Waar moeten jullie heen om een beeld van de waarheid te krijgen over wat er gebeurd?

Wij zijn dankbaar voor de mensen die, via hun verbinding met de Geest, werken om het echte plaatje te laten zien van wat er gebeurd. Sta de hebzucht niet toe van de elite om nog meer van jullie wereld te vernietigen, het maakt niet uit met welk onwaarschijnlijk verhaal zij komen als het gaat om redenen waarom zij andere landen binnen moeten vallen. Jullie weten dat zij liegen, maar zij zijn verslaafd aan Het Plan: zij moeten dit uitvoeren anders worden zij uit de macht gezet.

Hun wereld komt tot een einde. Hun schrikbewind is bijna voor altijd voorbij. Zij zullen niet slagen in de vernietiging van jullie wereld of jullie mensen. Alles waar zij voor, en mee, geleefd hebben, was gestolen of werd met geweld verkregen. Zelfs hun geschiedenis is NIET van hen – die is ook gestolen.

De waarheid wordt onthuld en uitgelegd. De bedriegers zullen verwijderd worden. Dit zal gedaan worden zonder gebruik te maken van geweld of argumenten. Zij zullen angst gebruiken. Dat heeft in het verleden altijd gewerkt. Zij houden vast aan hun beproefde en geteste formules. Maar jullie herkennen nu hun leugens. Jullie zullen er niet meer voor vallen. Laat angst niet toe in jullie levens. Het is hun wapen van keuze om jullie te overheersen.

Kom samen. Laat religie of ras jullie niet afschrikken. Creëer de energie van liefde en hoop waar je ook gaat. Jullie zijn speciaal, en zorgen voor de verandering. LIEFDE zal het enige gebruikte ‘wapen’ zijn. LIEFDE is alles wat nodig is. LIEFDE is alles.

Mijn liefste, jij voelt de pijn en droefheid van anderen. Jij vindt dit een moeilijke tijd. Ik heb uitgelegd dat als de ziel het lichaam eenmaal verlaat, deze geen herinnering heeft aan het leed. Zij wordt herenigd met haar voorouders. Het moorden zal stoppen.

Wij hebben werk te doen, jij en ik. Wij zullen het voltooien! Ben ervan verzekerd dat mijn liefde jou zal leiden. Ik ben jouw aanbiddende, Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: PukVertaling: Puk

maandag 17 oktober 2011

Montague Keen, October 16, 2011  October 16, 2011

De Wereld Ontwaakt!

Het bewijs hiervoor is hartverwarmend voor iedereen die hard gewerkt heeft om dit voor elkaar te krijgen. De minderheid –de psychopaten die jullie wereld overheersen– voelen nu de controle uit hun handen glijden. Zij worden ontmaskerd. Zij hebben meedogenloos Het Plan gevolgd zonder medeleven of zelfs maar een seconde aandacht voor diegenen die alles verloren hebben –zelfs hun levens– terwijl deze kwaadaardige mensen oorlog veroorzaakten over jullie wereld. De marionetten die zij aan de macht geholpen hebben om het gezicht van Het Plan te vormen, moeten nu de mensen onder ogen zien die zij wilden vernietigen. Denk eraan dat psychopaten geen ziel hebben. Zij nemen van landen wat zij maar willen. Op het moment dat een land buiten de lijntjes ging lopen, zoals de Afrikaanse landen die bijeen kwamen, intervenieerden zij snel met hun oorlogsmachines en vernietigden die landen systematisch.

Onderdeel van Het Plan was ook om de rechterkant van het brein en de pijnappelklier te vernietigen met allerlei soorten gif en medicatie. Dom genoeg geloofden mensen de propaganda die voorschreef, dat wat er gedaan werd voor hun eigen goed was. Dit wordt allemaal ontmaskerd. Goede mensen geven nu de correcte informatie zodat de mensheid het Licht kan binnengaan. Beide kanten van het menselijk brein zullen weer in harmonie samenwerken en zullen zich opnieuw verbinden met hun spirituele kant. Jullie zijn machtige Wezens van Licht waarmee geknoeid is. Jullie zijn zonder genade gemanipuleerd te geloven dat jullie hulpeloos zijn. Niets is verder van de waarheid. Als Wezens van Licht samenkomen, creëren zij een energie die zo krachtig en opwindend is (zoals David Ickes bijeenkomsten) dat dit de geest opent voor hoe het zal zijn als de duisteren verwijderd zijn. Ik dring er bij al diegenen die het licht zoeken op aan om elke kans te nemen om deze energie, en Davids inspirerende woorden van waarheid, zelf te ervaren. Niemand heeft meer gedaan dan hij om jullie wereld uit het duister te halen naar het licht en de liefde. Hij wordt hoog geacht aan beide kanten van het leven.

Velen van jullie denken dat jullie hersenen spelletjes met jullie spelen. Er komen veel gebeurtenissen uit jullie verleden boven. Dit is een reinigingsproces. Het is allemaal onderdeel van de voorbereiding voor verlichting. Het herprogrammeert en/of verwijderd wat niet langer nodig is. Jullie hersenen zijn gevuld met onzin om jullie bezig te houden en jullie te ontmoedigen om het onmogelijke na te streven. Jullie zijn allemaal individuen in jullie eigen recht. Jullie zouden vrij moeten zijn om je eigen beslissingen te nemen en niet als schapen gehoed moeten worden die zelf geen bewuste gedachten hebben. Jij, mijn liefste, hebt na mijn overgaan ervaren hoe degenen zonder geweten opereren. Zij manipuleren zonder genade voor hun eigen hachje. Wereldwijd zie je hetzelfde op een veel grotere schaal. Jij zag zelf hoe het werkt. Het was een enorme leerervaring voor jou, mijn liefste. Nu begrijp je volledig hoe hun geesten werken, en hoe zij iedereen om hen heen manipuleren. Dit is een kanker dat verwijderd moet worden van jullie wereld – en dat zal het ook!

De wereld van waarheid en licht waar jullie allemaal naar zoeken –degenen onder jullie die worden gedreven door de liefde voor de mensheid, die vrede en harmonie voor iedereen willen- zullen de vruchten van hun werk zien. Er zijn alleen maar moedige mensen nodig die hun stem laten horen. Door dat te doen, gaf de Premier van Ierland (de heer Enda Kenny), moed aan andere landen om tegen het Vaticaan te zeggen: “Wij zullen niet langer aan de zijlijn staan om te zien hoe onze kinderen verkracht worden”. Dit werd moedwillig gedaan om de geesten te fragmenteren van deze arme, onschuldige kinderen. De wereld is de heer Kenny een groot dank je wel verschuldigd. Het was een moedige stap om te nemen in een land dat meedogenloos werd onderdrukt door het Vaticaan. Er kan alleen goeds komen uit het verwijderen van de macht van het Vaticaan uit Ierland. Het Vaticaan is een groot onderdeel van de Nieuwe Wereld Orde. Dat zeggen ze zelf, openlijk. Wat zegt dat jullie? Het is tijd om de feiten te erkennen. Zij preken liefde, maar zij leveren ANGST.

Jullie medemensen hebben jullie harder nodig dan ooit. Ondersteun hen in hun standpunt voor waarheid en gerechtigheid. Als de Waarheidsbeweging zich uitbreidt, praat dan met elkaar. Jullie willen allemaal hetzelfde: geen oorlog meer. De VS is druk met het plannen van de Derde Wereldoorlog. Zij denken dat het de gedachten van de mensen afleid van de Waarheidsbeweging. Wij hebben veel gedaan om zo een oorlog te verhinderen. Ik zeg nogmaals tegen jullie, geloof niet wat jullie leiders zeggen. Kijk naar hun ACTIES. Alleen dan zullen jullie het echte plaatje zien.

De gevoelige mensen onder jullie zijn zich bewust van de vele veranderingen die plaatsvinden. Wij leiden jullie zacht voorwaarts naar het Licht. Bij stellen kan het een onbalans in hun relatie veroorzaken, omdat de één de veranderingen ervaart en de ander nog niet. Neem geen overhaaste beslissingen; maar zachtjes, en met liefde in jullie harten, probeer de dialoog te openen. Praat open over alles. Eerlijkheid is altijd het beste beleid. Wij moeten onze plannen op dit moment geheim houden, omdat het duister verhinderende maatregelen zou nemen. Ben voorbereid op een paar verrassingen. Veronica kan jullie vertellen dat ik houd van verrassingen, die brengen het kind in je naar boven!

Jullie leven in moeilijke tijden – de strijd tussen licht en donker, goed en kwaad. Het Nieuwe Tijdperk van Verlichting zal beginnen als gepland, het maakt niet uit wat zij proberen om dat te voorkomen. Grotere geesten dan die van hen hebben dit verordend. Het zal zo zijn. Elk van jullie heeft hierin een belangrijke rol te spelen. Jullie zijn ons team op Aarde. Het is prachtig te zien wat er bereikt kan worden als mensen samenkomen.

Ben blij, jullie zijn er bijna. Creëer LIEFDE waar je gaat, omdat dit de energie van licht om jullie heen zal opbouwen. Probeer altijd een voorbeeld te zijn voor anderen. Wij zenden liefde en licht: omarm het, deel het.

Mijn liefste, probeer te rusten, je hebt het druk. Samen zullen wij de wereld laten zien wat liefde kan bereiken. Jouw aanbiddende echtgenoot, Monty.


Website: Montague Keen Foundation
Vertaling: Puk

zaterdag 15 oktober 2011

Montague Keen, October 9, 2011  October 9, 2011

Mijn liefste, wij hebben in het verleden gesproken over wat er zal gebeuren in de toekomst. Nu, het gebeurt nu, hoewel sommige nog steeds weigeren te erkennen wat er om hen heen gebeurt. De energieveranderingen zullen doorgaan het bewustzijn te laten stijgen en jullie zullen je, wederom, verbinden met alles dat is en altijd zal zijn. Open je geest, zoek de antwoorden die jullie nodig hebben. Jullie zullen ze vinden. Het is tijd om terug te keren naar het nest. Omstandigheden verwijderden jullie en hielden jullie onwetend over jullie ware identiteit en bestemming. Om weer één te worden met het universum is onvermijdelijk. Het moet gebeuren. Het zal gebeuren. Alles staat klaar om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Het Duister is haar alles overkoepelende controle verloren. Zij ploeteren als zitten zij op het dek van een zinkend schip. Hun verwijdering is essentieel, zij kunnen niet bestaan in liefde en licht. De rol die zij spelen op het wereldtoneel moet stoppen. De valse persoonlijkheden die zij aan de massa laten zien zullen onthuld worden. De massa ontwaakt voor het licht, zij vinden hun stem terug. Zij komen samen als één; door dit te doen creëren zij de energie zodat de grote veranderingen kunnen plaatsvinden. Houd altijd in gedachten dat dit jullie planeet is. Jullie kiezen er nu voor terug te keren naar het licht. Het kan vreedzaam gebeuren, jullie kracht zit hem in de aantallen. Het Duister zal verkruimelen, zij kunnen niet bestaan zonder jullie; terwijl jullie hen niet nodig hebben. Dit feit wordt jullie duidelijk nu jullie samenkomen om terug te eisen wat van jullie is.

Er zal turbulentie zijn als Aardveranderingen plaatsvinden. Weet dat wat zal gebeuren, moet gebeuren. Wij zullen, zoveel mogelijk, alles verhinderen wat de Duisteren kunnen doen om angst te veroorzaken. Zij kunnen zich nergens verbergen, daar hebben wij voor gezorgd. Nu meer van jullie begrijpen wat er werkelijk aan de hand is, zullen jullie zien dat de politie en legers ontwaken voor het feit dat zij verantwoordelijk zijn voor het proberen te vernietigen van hun eigen mensen. Zij zullen ook bij de massa gaan horen. Het Duister zal de ondersteuning verliezen die hen aan de macht hield. Mensen zullen de propaganda gaan doorzien. Zij zullen zich realiseren dat zonder hun ondersteuning, het valse monetaire systeem van de Duisteren zal falen. Dat zal ontmaskerd worden. Zonder dat, zijn zij helemaal niets. Alle hulp die jullie nodig hebben is beschikbaar voor jullie. Aan jullie zal technologie gegeven worden die enorm belangrijk is voor jullie en die op dit moment buiten jullie begrip valt. Leven op Aarde zal totaal anders zijn als de controle opgeheven is. De paniekzaaierij zal stoppen en de machtswellustelingen zullen zichzelf ontmaskerd zien. Feit is dat hun ongegronde geloof in hun stammensuperioriteit de chaos heeft veroorzaakt waar jullie je nu in bevinden. Tegen hen zeg ik dat hun einde nabij is.

Tegen de massa zeg ik, ga voorwaarts met vrede in jullie harten en jullie zullen de Aarde erven. Jullie zullen alle gifstoffen moeten verwijderen die jullie Aarde en jullie voedselvoorraad schade toebrachten. Wij zullen jullie nieuwe manieren laten zien om al jullie moeilijkheden te overkomen. Er is niets dat niet overwonnen kan worden.

Hoed je voor valse goden die proberen de controle te krijgen. Zij zullen veel beloven, maar weet dat zij jullie als slaven willen. Trap er niet in. Velen doen zich ook voor als grote meesters, etc. Het is vaak hun eigen ego dat aandacht wil. Wij hebben geen meesters hier. Wij hebben grote geesten uit het verleden die het leven op Aarde ervaren hebben met alle testen en beproevingen, en die het beste weten hoe zij jullie kunnen helpen.

Liefde en waarheid zijn wat jullie het hardst nodig hebben. Het was niet gemakkelijk te krijgen, maar dat alles zal veranderen als goede mensen samenkomen.

Wij hebben gasten liefste, die ver gereisd hebben om jou te helpen. Je moet aandacht aan hen besteden. Vertrouw erop dat alles onder controle is. Leer alle oprechte hulp te accepteren die wordt aangeboden, omdat je moeite hebt alles bij te houden wat van jou verwacht wordt. Het zal goed zijn als wij onder jullie zijn. Dan kunnen wij persoonlijk al diegenen bedanken die hielpen bij het brengen van de waarheid naar de mensen. Wij omringen jullie allemaal met liefde en licht.

Mijn liefste, ik ben altijd aan jouw zijde zoals ik blijf bewijzen. Ik blijf jouw aanbiddende echtgenoot, Monty.Vertaling: Puk

Montague Keen, October 2, 2011  October 2, 2011

Het is tijd dat ieder van jullie verantwoordelijkheid neemt voor zichzelf en voor degenen die van jullie afhankelijk zijn. Samen hebben jullie de macht om degenen af te zetten die jullie onderdrukt hebben. Dit kan gedaan worden zonder terug te grijpen op enig soort geweld; vreedzaam demonstreren is alles wat nodig is. Jullie zijn de slachtoffers van zakelijke hebzucht. Dit is een misdaad tegen de mensheid. Kijk naar degenen aan de macht: zij veroorzaken naar willekeur depressies en recessies. Vraag jezelf af, “Wat hebben zij allemaal gemeen?” Het is tijd om jullie ogen te openen en de waarheid te aanvaarden. Onderzoek zorgvuldig wat jullie, waar je bij staat, wordt aangedaan. Dit is wereldwijd verspreid. Het moet stoppen. Zij hebben al jullie rechten afgenomen. Alleen als jullie allemaal samen komen kunnen jullie jezelf van deze onderdrukkers verlossen. Omdat jullie al eeuwenlang gebonden waren, hebben jullie nooit anders geweten: jullie accepteerden het als normaal. Hun missie is om jullie te vernietigen, dus als jullie geen actie nemen staan jullie toe dat zij dat doen.

Zij hebben veel van het goud van de wereld vergaard: zij geloven dat als hun plannen niet slagen, zij gewoon van de planeet kunnen vertrekken met het goud. Dat is waarvoor zij in eerste instantie kwamen. Wij hebben een obstakel gecreëerd dat zal verhinderen dat zij met het goud vertrekken. Hun tijd is verstreken. Het is tijd voor hen om te gaan en voor de mensheid om alles terug te vorderen, daarna kunnen zij een nieuw systeem opzetten voor bankieren en regeren dat gelijkheid zal brengen, ongeacht ras of overtuiging. De veranderingen die wij voorstaan zullen dit allemaal mogelijk maken. Dit zit al lange tijd in de planning. Zij zullen een bepaalde hoeveelheid vernietiging veroorzaken voordat zij vertrekken. Het zal voor hen niet gemakkelijk zijn om weg te lopen van de financiële rijken die zij ten koste van jullie opgebouwd hebben. Zij willen geen vrede. Hun geld is verdiend door oorlog. De waarheid is lelijk, maar die moet onder ogen gezien worden zodat jullie verder kunnen. Zij moeten gezien worden zoals ze zijn; ontmaskerd zodat iedereen hun echte ik kan zien. Zij zijn al veel te lang verborgen geweest. Hun beleid is over. Zij creëerden een vals scenario. Zij leefden volgens dat scenario. Zij creëerden wetten om mensen te verhinderen dat zij vragen gingen stellen. Het is gebaseerd op een HISTORISCHE MYTHE.

Meer dan 60 jaar geleden, toen ik “A MISSION INTO TOMORROW” schreef, kon ik, toen al, de veranderingen zien die moesten plaatsvinden; hoewel ik mij in die tijd onbewust was van mijn missie. Nu, kan ik deze veranderingen overzien vanaf deze kant van het leven. Jij, als enige, kende mij. Jij zag de echte Monty. Jij begreep op een zeer diep niveau dat ik een missie moest vervullen. Jij assisteerde me in alles wat ik deed, altijd aan mijn zijde om mij te beschermen en lief te hebben. Dat doe je nog steeds mijn liefste. Sommige deden het voorkomen alsof zij Monty kenden, en gaven domme verklaringen dat zij beter zouden weten dan jij, hoe ik zou spreken vanaf deze kant van het leven.

Voorbereidingen moeten getroffen worden zodat jullie anderen kunnen helpen als de gigantische veranderingen beginnen. Degenen die de waarheid tot op dit moment afwezen, zullen in een wildernis terechtkomen van verwarring en angst. Angst moet hard onderdrukt worden. Dit is heel belangrijk omdat de Cabal experts zijn in het creëren van situaties die maximale angst teweeg brengen om jullie onder controle te houden. Ik zeg jullie dat dit jullie enige mogelijkheid is om te ontsnappen naar de vrijheid van het licht. Er is een tijdsplanning, die beslaat maanden, niet jaren.

Mensen in de VS ontwaken. Zij spreken zich vreedzaam uit. Zij eisen waarheid en rechtvaardigheid. Jullie hele wereld wordt wakker. Zij zien het licht van de waarheid. Er is sprake van het creëren van een “LOCKDOWN” [de regering zet alles “op slot”, waarbij het hier vooral gaat om communicatie naar de bevolking,vertaler] in de VS om de mensen onder controle te houden. Jullie leven allemaal in politiestaten, maakt niet uit waar je woont. Jullie stonden erbij en keken ernaar toen jullie vrijheden afgenomen werden voor jullie eigen veiligheid. Hoe konden jullie die LEUGEN geloven? Die moest ervoor zorgen dat jullie overheerst werden. Jullie moeten elkaar ondersteunen om door deze moeilijke tijd heen te komen. Het was nooit de bedoeling dat jullie als gekooide dieren zouden leven.

Ga je beseffen wie je bent – wezens van licht, van wie het licht moedwillig gedimd werd. Accepteer de onjuiste verklaringen van religies niet. Zij zeggen dat jullie werden geboren in zonde. Dit is een enorme onrechtvaardigheid die werd opgelegd aan onschuldige baby’s die werden geboren uit en in liefde. Hun controle verkruimelt. Zij worden ontmaskerd, en als de ketenen vallen worden jullie vrij van hun tirannie. Het is mijn missie om de corruptie te ontmaskeren zodat jullie je vrije wil kunnen uitoefenen zonder angst te hebben voor de gevolgen.

Velen van jullie hebben moeilijkheden op dit moment. Sommige van jullie reageren gemakkelijker op de nieuwe energie, terwijl anderen ervoor kozen gevangen te blijven in de angst, waar geld – of het gebrek daaraan – hun verteerd. Met geduldig en begrip kunnen jullie hen helpen het licht te zien. Vele huwelijken gaan hier doorheen. Blijf liefhebben; laat liefdevolle voorbeelden zien dat dit alleen maar een periode van grote verandering is. Alles zal goed komen als de Cabal voor altijd verwijderd is en welvaart terugkeert voor iedereen, niet alleen voor de Elite. Liefde zal uiteindelijk de dagwinnaar zijn, maar heb geduld.

Kom samen in liefde en harmonie wanneer mogelijk. Jij hebt de prachtige energie ervaren die gecreëerd wordt op David Icke’s voordrachten. Het is echt een wonder hoe hij, via communicatie, zulke liefde en harmonie kan creëren. Je ziet het en je voelt het: de verandering die deze ene man – tegen alle verwachtingen in – bereikt heeft. Hij is een voorbeeld voor alle eerlijke mensen die willen leven in het licht. Als de geschiedenis van deze periode geschreven wordt, zal zijn naam groot geschreven worden. Hij zal hooggeacht worden. Hij heeft zijn leven gegeven om jullie naar het Licht te leiden. Hij is een zoeklicht voor iedereen die de waarheid zoekt en zijn werk zal voor altijd voortleven – een werkelijk groot man.

Ieder van jullie heeft zijn eigen rol in deze tijd van verandering. Ben er voor elkaar. Mijn liefste, samen zullen wij slagen. Jouw aanbiddende Monty.Vertaling: Puk

Montague Keen, September 25, 2011  September 25, 2011

Veronica, mijn liefste, er klinkt over jullie hele wereld een roep om hulp voor waarheid en rechtvaardigheid. Helaas willen mensen niet altijd de echte waarheid accepteren als die niet past bij wat zij geloven dat waar is. Ten eerste moet begrepen worden dat jullie geschiedenis geen juist beeld geeft, zelfs niet een beetje, en dus veroorzaakt het grote verwarring in de breinen van velen. De waarheid is er, als je haar maar graag genoeg vindt. Ik deed dat in de laatste jaren van mijn laatste leven. Ik vond inderdaad de waarheid. Ik realiseerde me dat alles dat ik als waar accepteerde pure fictie was, waarvan het enige doel was om de mensheid in slavernij te houden. Alles wat jullie nodig hadden, was gezond verstand om te zien dat wat jullie opgedrongen werd compleet gefabriceerd was. Je zou nog kunnen begrijpen dat de primitieve mens hier wat van zou accepteren, maar nu, nu onderzoek gemakkelijk gemaakt is, is er geen enkel excuus dat dit allemaal geaccepteerd wordt. Ja, ik weet het mijn liefste, zij vallen bruut degenen aan die hun “waarheid” aan de kaak stellen. De enige waarheid die jullie moeten volgen is dat ONEINDIGE LIEFDE DE ENIGE WAARHEID IS, AL HET ANDERE IS ILLUSIE.

Het is zo goed om te weten dat zelfs in de ‘dood’ mijn woorden degenen met een open geest dienen. Jij was blij verrast om te zien, uitgemeten over het scherm tijdens Dave Patricks lezing over Francis Bacon, “Niets is wat het lijkt”. Montague Keen, ons werk gaat niet ongemerkt voorbij!

Nu jullie je het controlesysteem gaan beseffen, voelen jullie de liefde die elke dag sterker wordt. Allereerst moeten jullie leren om jezelf lief te hebben en accepteren. Straf jezelf niet dat je niet kunt voldoen aan wat anderen van je verwachten. Kijk in de spiegel, open jezelf voor het Wezen van Licht dat je daar ziet. Houd ervan en accepteer hen en je zult een nieuwe bloesem voor je ogen zien opbloeien. Anderen zullen met liefde reageren op dit Wezen van Licht dat jullie naar de wereld projecteren. Jullie kunnen degenen die jullie liefhebben en vertrouwen niet schaden. Weet dat zij, ook, worstelen bij het zorgen voor degenen die zij liefhebben. Het is niet gemakkelijk de lessen te leren die jullie op Aarde moesten leren. Liefste, jij weet maar al te goed hoe ik moest lijden voor mijn geloofsovertuigingen. Ik wankelde nooit of verontschuldigde mij nooit, omdat ik in mijn ziel wist dat ik gelijk had in mijn geloofsovertuigingen. Kijk naar jullie hogere zelf, jullie hebben alle antwoorden diep in jullie ziel. De herinneringen van alle vorige levens bevinden zich daar, klaar om aangeboord te worden wanneer jullie willen begrijpen waarom jullie gevraagd worden om bepaalde projecten uit te voeren. Jullie zijn niet alleen maar de persoon die jullie zijn in dit leven. Jullie zijn veel meer dan dat.

Probeer om je verre te houden van het bekritiseren van anderen die het niet met jullie eens zijn. Zij kunnen er andere denkwijzen op na houden. Het maakt hen niet fout. Mensen zien dingen op de manier die het meest comfortabel voor hen is. Er zijn vele zienswijzen over hoe De Verschuiving mensen zal beïnvloeden. Het zal anders zijn in verschillende delen van de wereld. Maar één ding is absoluut duidelijk: dat het iedereen zal beïnvloeden. Het meest belangrijke om te onthouden is: ben niet bang. Dat is wat de Duistere Kliek namelijk wil. Vertrouw erop dat elk van jullie de liefde en het licht zal verwelkomen die het jullie zal brengen, en weet dat, om de vijfde dimensie binnen te kunnen gaan, dit de deur is waar ieder van jullie doorheen moet gaan.

Jullie zien in de pers dat zij nu schoorvoetend accepteren dat het bancaire systeem ten einde is. Weinigen van jullie begrijpen de volledige omvang van de corruptie in het bankwezen. Zij hebben hele landen vernietigd. Zij creëerden armoede en leed wanneer en waar zij maar wilden. Maar hun schuilplaatsen zijn gesloopt. Zij zullen de consequenties van hun daden onder ogen moeten zien. Zij zullen hun karma onder ogen moeten zien. Hen zijn verschillende kansen gegeven om zichzelf te verlossen, maar zij weigerden.

Het gordijn zal geopend worden, alles zal onthuld worden. Liefde, harmonie en vrede zullen de norm worden. Alles wat jullie overheerst heeft zal verdwijnen. De energie van liefde zal alles veranderen. Geld zal nooit, maar dan ook nooit meer, levens kunnen vernietigen. Er zal genoeg zijn voor iedereen. Het verwondert te zien hoe alle juiste mensen naar voren komen. Ik vertelde je dat je niet naar hen hoeft te zoeken, zij zouden naar jou toe komen. Het universum weet wat er nodig is. Wij vinden het fijn jou en C te leiden, te kijken naar, en, indien nodig, bepaalde objecten te energetiseren. Dan zullen jullie uit eerste hand weten wanneer de deuren zich openen en de waarheid uitstroomt naar alle richtingen. Probeer liefde te zien in iedereen en alles om je heen. Laat alles wat je doet, zijn in de naam van Liefde. Als jullie echte liefde in jullie leven hebben, hebben jullie alles.

De vernietiging van het controlesysteem is zeer goed op weg. Jullie hoeven nu niet lang meer te wachten. Het dierenrijk zal beter op De Verschuiving reageren dan mensen. Dieren houden vast aan hun verbinding met de polsslag van Moeder Aarde. Je hoeft alleen maar te kijken naar hoe zij weten dat ze naar hogere grond moeten gaan als er een tsunami aankomt. Niemand hoeft hen dat te vertellen, zij weten dat instinctief. De menselijke link met Moeder Aarde werd moedwillig afgesneden voor beheersingsdoeleinden: maar maak je geen zorgen, dat zal hersteld worden. Jullie zullen ook weer verbinding maken met jullie medewezens van andere planeten. Jullie zullen genieten van de grote reünie die gepland is. Jullie leven in interessante tijden. Ontspan je en geniet van het komen uit de duisternis die aan jullie opgedrongen werd. Ga een toekomst binnen die je alleen hebt ervaren in je dromen.

Mijn liefste, je hebt veel voor te bereiden. Ik zal naast je staan. Jouw aanbiddende, Monty.Vertaling: Puk

Montague Keen, September 18, 2011  September 18, 2011

Gegroet mijn liefste. Dit was een week waarin informatie loskwam die jullie nooit verwacht hadden in jullie leven. De mensen die beweerden dat zij van het Licht waren terwijl ze samenwerkten met de Duistere Entiteiten om de mensheid te overheersen, zijn ontmaskerd. Zij kunnen zich nergens verschuilen. Zij voelen nu de hand van gerechtigheid op hun schouder; zij zullen zich moeten verantwoorden voor hun misdaden. Hun verwijdering van het toneel zal iets langer duren, maar het zal gebeuren, net zo zeker als na de nacht de dag komt. Hun misdaden tegen onschuldige kinderen zijn het moeilijkst om mee om te gaan. Zij preekten liefde, maar bezorgden het meest kwaadaardige overheersingsysteem dat helemaal gebaseerd was op leugens. Hun leugens beheersten alle aspecten van jullie levens. Jullie waren zelfs geprogrammeerd om op een bepaalde leeftijd te overlijden. De vaccinaties waren doorregen met stammen van virussen om ervoor te zorgen dat jullie kanker kregen of andere ernstige ziekten; sommige mensen reageerden anders, maar het zorgde voor de slechte gezondheid die grote winsten zou brengen, evenals jullie ondergang. Alles was een opeenstapeling tegen jullie: besmet voedsel, etc., om jullie van de planeet te verwijderen. Verdrietig genoeg werd jullie geleerd precies die mensen te vertrouwen die jullie aan het vernietigen waren.

Zij voeden zich met jullie angst, zij gedijen daarop. Dit is waarom jullie continu verteld wordt voor wie je angst moet hebben. Het is allemaal heel goed uitgedacht. Zij hebben een lijst van potentiële “vijanden”. Er vinden op dit moment discussies plaats of Project Bluebeam doorgang moet vinden; hun plan om hun eigen ‘ruimteschepen’ te gebruiken om het te laten lijken of buitenaardsen jullie bedreigen. Het interesseert hen niet hoeveel mensen daarbij om het leven komen. Het zal gebruikt worden om zelfs nog meer belasting van jullie te krijgen en nog meer controle op te leggen. Dit is waarom de mensen van het licht, die ontwaakt zijn voor wat er gaande is, zich zouden moeten uitspreken. Verzeker anderen ervan dat dit onderdeel van een enorm bedrog is. Het is allemaal illusie. Zij beginnen in geldnood te komen. Zij draaien de bankschroeven aan van landen om meer en meer te krijgen terwijl zij de controle verliezen over het financiële systeem dat zij vele jaren geleden frauduleus opgezet hebben. Het nieuwe systeem is bijna klaar om onthuld te worden. Dit zal, natuurlijk, een tijdelijke maatregel zijn, totdat geld in zijn geheel kan verdwijnen en jullie weer terugkeren naar een methode van ruil, zoals dat plaatsvond in de oude tijden. Het was zeer succesvol. Het veroorzaakte nooit oorlog of honger. Er was genoeg voor allemaal.

Jullie zullen je bewust worden van grote golven liefde. Jullie weten dat de Cabal niet aan liefde ‘doet’. Zij zullen proberen het te vernietigen, zij kunnen niet omgaan met de goede energie van liefde. Wij hebben het gehad over de drie dagen waarin het het beste is om te slapen, en ons te laten doen wat nodig is om de illusie te verwijderen die jullie nu “leven” noemen. Jullie hoeven niets te vrezen, jullie stappen gewoon uit de gevangenis die jullie onder hun controle hield. De veranderingen die op natuurlijk wijze zullen plaatsvinden op planeet Aarde: de verwijdering via aardbevingen etc. op sommige plaatsen op Aarde, zijn noodzakelijk, omdat die [plaatsen] zo corrupt geworden zijn dat zij niet verlost kunnen worden.

Mensen zullen verwijderd worden in drie golven: de mensen die de Aarde verlaten in de eerste golf hebben hier al in toegestemd; zij zijn ontwikkeld en zullen centra opzetten om de tweede en derde golf mensen te ontvangen. Degenen die op het Aardoppervlak blijven zijn degenen die zo vastzitten in de angst en de overheersing van de Cabal, dat zij blijven om hun slaven te worden. Vele van jullie jonge mensen kozen ervoor op Aarde te zijn in deze tijd om hun pure energie te gebruiken als hulp om anderen voorwaarts te brengen. Een behoorlijk aantal van jullie hebben duizeligheid ervaren, evenals vreemde sensaties in het lichaam die gebruikt worden om jullie DNA te herstellen en jullie te helpen voorbereiden tot volledig bewustzijn. Dit was een voortdurende taak die al lang gaande is, maar de tijd is nu juist om de verschuiving te maken. Ben er alsjeblieft van verzekerd dat je voldoende voedsel hebt opgeslagen zodat tijdens de Overgang, als voorraden niet kunnen worden geleverd of geproduceerd, je genoeg hebt om jezelf te voeden. Water is belangrijk, net als alle basisbehoeften. Kaarsen zijn ook essentieel. Er is absoluut niets om bang voor te zijn, zie het als een groot avontuur. Planeet Aarde gaat door een enorme verandering die iedereen zal verwijderen die niet hier zou moeten zijn. De Aarde zal wederom haar plaats innemen in het universum. Het zal zeer opwindend zijn voor al diegenen die andere planeten bestudeerd hebben, graancirkels, Ufo’s, etc. John Mack is ontzettend opgewonden. Wij hebben hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Als de energie verandert – en dat gebeurt zelfs nu wij schrijven – zullen wij ons kunnen laten zien, hoewel sommigen dit vooruitzicht alarmerend vinden! Wij zijn veel meer onder jullie dan jullie je realiseren. Ik weet dat jij dit weet, mijn liefste, omdat ik doorga mijn aanwezigheid kenbaar te maken aan jou en je gasten – soms tot hun grote verrassing.

Houd de moed erin. Jullie hebben veel om naar uit te kijken. Aan al de landen die zich zorgen maken over het terugbetalen van de schuld die hen is opgelegd: het was een zwendel die nooit had mogen plaatsvinden. Jullie deden geen zaken met eerlijke mensen. Ik zou deze gelegenheid willen aangrijpen om hen te verzekeren dat alle schuld kwijtgescholden zal worden als het nieuwe systeem begint. Jullie hoeven nog maar een paar weken te wachten. Hun dagen zijn geteld. Het is tijd voor hen zich terug te trekken en om alles wat zij oneerlijk van jullie hebben afgenomen terug te geven. Dit is de tijd waarin integere mensen zoals de heer Enda Kenny (Ierland), naar voren moeten treden om de weg te leiden naar eerlijke politiek. Hij wordt zeer bewonderd en gewaardeerd aan beide zijden van het leven. Een man die je kunt vertrouwen. Het herstel van Ierland – haar echte geschiedenis – heeft prioriteit. Alleen dan zal de Mens volledig de gigantische omvang van de misleiding die de hele mensheid aangedaan is begrijpen. Toen ik pas overging naar de Geest en ik alles voor het eerst zag, vroeg ik jou om het oude Ierland te bestuderen. Je kon bijna niet geloven wat je vond. De hele geschiedenis was veranderd vanwege winst en overheersing. Zij geloofden dat zij het bewijs vernietigd hadden. Zij kunnen zich niet verbergen voor de Geest. Wij kunnen overal bij, wij kunnen niet gemuilkorfd worden.

Neem alsjeblieft de tijd om voor jezelf te zorgen, voor mij. Jouw aanbiddende echtgenoot, Monty.Vertaling: Puk

Montague Keen, September 11, 2011  September 11, 2011

ER IS WAARSCHIJNLIJK NIETS ZO SLECHT EN ZO GEVAARLIJK IN HET LEVEN ALS ANGST
(Jawaharalal Nehru)


Neem dit bericht alsjeblieft aan nu jullie alles onder ogen moeten zien wat de corrupte mensen jullie kunnen toewerpen. Ik vraag jullie om sterk te zijn in deze tijd van desoriëntatie nu de energie van jullie planeet verandert en zich beweegt richting het licht. De duistere hersenspoelers die jullie onwetend hielden over wie jullie zijn en wat jullie plaats in het universum is, zullen elke manier aangrijpen die zij kunnen om jullie precies op dat punt te houden. Zij gebruiken degenen die op een zeer laag trillingsniveau staan om hen die in harmonie met de Geest werken aan het ontwaken en de verlichting van de mens, zoals David Thompson (medium) en David Icke, te bekritiseren, zwart te maken en neer te zetten als vals. Hoe luidruchtiger zij worden in hun veroordeling, hoe meer zij beklaagd zouden moeten worden. Zij zijn verloren zielen

De Duistere Kliek zal meer VIJANDEN produceren die jullie “moeten vrezen en die jullie koste wat kost moeten bevechten”. Geloof niet wat jullie verteld wordt, het maakt niet uit wie het vertelt. Denk aan wat zij 10 jaar geleden deden, het excuus creëren om totaal onrechtvaardige oorlogen uit te kunnen vechten. Ben je bewust van deze misleidingen – trap er niet weer in. Geen oorlog meer. Het moorden moet stoppen! De beslissingen die jullie nemen zullen toekomstige generaties beïnvloeden. Moed is vereist. Ben trouw aan jezelf. Zie de dingen zoals zij werkelijk zijn. Bevrijd jullie geesten van alles wat jullie ooit is geleerd. Jullie geschiedenis is TOTALE FICTIE. ALLES WAT JULLIE ALS FEIT GELEERD HEBBEN, IS NIET WAAR.

Ik zeg jullie nogmaals, niets is wat het lijkt. Het was een shock voor je om te ontdekken dat Engeland niet geregeerd is door vorsten sinds 1215, sinds het bewind van King John. De USA is ook geen vrije en soevereine natie. De bankiers en advocaten in de USA zijn een franchise, gezworen en trouw aan de Kroon (die niets te maken heeft met royalty) op Chancery, Crown Temple Church in Londen. Kijk naar 1776. Onderzoek dit BEDROG zelf.

Veronica, ik weet dat het voor jou niet gemakkelijk is onder ogen te zien dat alles wat je als waar had aangenomen, niet waar was. Het moet gezegd worden. Het is noodzakelijk te weten hoe jullie beheerst werden door middel van leugens. Het zou het gemakkelijker moeten maken om niet langer deze onwaarheden te accepteren. Het shockte jou om in werkelijkheid de Concessie van Engeland aan Paus Innocentius en de Kerk, tijdens de Overeenkomst van 15 mei 1213 te zien. Ierland was hierbij ook betrokken. Het was op 24 augustus 1215 dat Paus Innocentius III ook de MAGNA CARTA VERNIETIGDE.

Deze informatie is belangrijk, het is noodzakelijk om de echte feiten onder ogen te zien. Hoe meer jullie de waarheid negeren, hoe meer macht jullie geven aan de Duistere Machten. Nu begrijpen jullie het belang van de toespraak van Mr. Enda Kenny, de Minister President van Ierland. Hij was de eerste politicus ooit die de autoriteit aan de kaak stelde van het Vaticaan om de kinderen van Ierland te misbruiken. Alle landen hebben hem hierin ondersteund. Kenny is zeldzaam onder politici: hij is eerlijk, eerzaam en zonder angst, een leider van de mensheid. Er is een beweging in aantocht die pedofilie acceptabel wil maken, zodat de levens van onschuldige kinderen vernietigd kunnen worden over de gehele wereld. Sta niet toe dat deze mensen het leven van jullie kinderen vernietigen.

Het Sheeple Effect*, waarover veel gesproken is door David Icke, wordt beheerst door een Angst Programma, dat zeer effectief was, tot op dit moment. Zij zorgden ervoor dat jullie foutief geïnformeerd werden, zonder onderwijs en in armoede bleven. Stap uit deze verwarring. Kijk bij jullie zelf naar binnen en neem controle over jullie levens. Voel je eindelijk vrij. Vrij om de complete Wezens van Licht te worden die jullie zijn.

Ik zou willen dat ik jullie kon laten zien dat de mensheid vooruit gaat. Het is compleet anders dan de gevangenis waarin jullie je bevinden. De Maan, die niet tot de natuur behoort en die het menselijk ras beïnvloed, zal verwijderd worden. Jullie zullen twee zonnen hebben. De seizoenen zullen niet blijven zoals zij nu zijn. Leven zal in een langzamer tempo plaatsvinden. De tijd zal niet langer een rol spelen in de loop van het Universum. Jullie zullen vrij zijn om te reizen, om de planeet en het Universum te ontdekken, net zoals in de oude tijden. Het bewijs is zichtbaar voor iedereen.

De vrouwelijke energie keert terug naar de planeet. Het zorgt voor chaos met de donkere mannelijke energie. Het onthult alles wat corrupt is op elk niveau. De marionetten in de regering kijken ongemakkelijk als zij leiding vragen van hun overheersers, die zelf perplex zijn over wat zij nu nog zouden moeten doen om de controle te behouden. Jullie wereld, het is een ver-anderende! De onvermijdelijke ineenstorting van het monetaire systeem zal wonderbaarlijke veranderingen tot stand brengen die alle landen en volken vrij zullen maken van de schuld die zo’n wurggreep op hun levens had.

Het is aan ieder van jullie hoe je je leven leeft door deze Overgang. Bevrijd jezelf van de constante hersenspoeling door jullie tv’s, radio’s en kranten. Vertrouw op je eigen oordeel te weten wat waar of onwaar is. Probeer niet verstrikt te raken in enige massahysterie, zoals die werd gecreëerd 10 jaar geleden op deze dag, toen zoveel onschuldige mensen een verschrikkelijke dood stierven. Weet dat zij op een betere plaats zijn nu, zij zijn in vrede. Dat was hersenspoeling in actie, die grote angst implanteerde in de geesten van mensen zodat zij zouden toestemming in bijna alles om beschermd te worden tegen eenzelfde lot. Hoe meer medewerking jullie geven aan het licht, hoe sneller jullie wereld zal veranderen, en jullie zullen de derde dimensie voor altijd verlaten.

Probeer balans te creëren via spirituele verbindingen. Dit zal de manipulatie en overheersing voorkomen. Zoek vrede, liefde en harmonie in jullie zelf. Dan kunnen de negatieve krachten jullie niet raken. Jullie hebben een keuze: of je evolueert, of je blijft slaaf in de derde dimensie. Dit is jullie beslissing, alleen die van jullie.

Wij waarschuwden jullie om drie dagen te verwachten waarin het lijkt of alles uitgezet is. Ja, het zal beangstigend zijn voor sommigen. Speciaal voor hen die geweigerd hebben naar dit alles te kijken. Het is tijdens deze tijd dat veel ON-GECREËERD zal worden. Zij hebben zoveel schade aangericht aan de planeet dat niet toegestaan zal worden dat zij blijven. Ontspan, slaap er doorheen, indien mogelijk. Vertrouw op de God van Liefde en Licht. Blijf kalm. Je zult niet hoeven eten. Als je dat wel doet, houd het dan licht. Gigantische veranderingen vinden plaats in jullie lichamen, speciaal in die van vrouwen. De volgende 60 dagen zijn belangrijk. Jullie zijn er bijna. Dan, zal alles zijn zoals jullie droomden dat het kon zijn. Wij, aan deze kant van het leven, zullen bij jullie zijn om jullie grote prestatie te vieren, herstellen van licht en liefde op planeet Aarde.

Onze liefde betekent zoveel voor ons beiden. Jouw aanbiddende echtgenoot, Monty.


* Het sheeple effect is het fenomeen waarbij mensen hun kuddedieren-neigingen tonen, zelfs tot het punt waarop zij hun innerlijke intelligentie negeren en tegen beter weten in degenen om hen heen nadoen.Vertaling: Puk

Montague Keen, September 4, 2011  September 4, 2011

Er gebeurt zoveel op Planeet Aarde op dit moment dat bewust voor jullie verborgen wordt gehouden. Alles gaat volgens plan, zelfs met de vele obstakels die op jullie weg gelegd worden. Die dienen alleen om ons te vertragen en kunnen ons niet belemmeren. Niets op Aarde kan deze Overgang stoppen. De tijd is gekomen voor de duistere kliek om de consequenties van hun acties onder ogen te zien. Hun ‘veilige schuilplaatsen’ worden afgebroken; zij kunnen zich nergens verbergen. Zij zullen gedwongen worden vergeving te vragen aan diegenen die zij wreed misleid hebben met onware geschiedenis, onechte religie, corrupte monetaire systemen en hun eindeloze oorlogen. De zonden die zij begaan hebben tegen de mensheid moeten in aanmerking genomen worden. Elke actie die jullie nemen, of het nu tegen een ander mens is, land of religie, moet worden aangepakt. Vergeving moet gezocht worden. Dat is de Wet van de Natuur. Dat moet in acht genomen worden.

Zij hebben gijzelaars gemaakt van de mensheid. Zij hebben hun regels opgelegd, het doen voorkomen alsof dit ‘Het Woord van God’ was, en toen gingen zij leven ten koste van degenen aan wie zij deze wetten hadden opgedrongen. Onderzoek het zelf. Het waren dezelfde mensen die alles in jullie wereld beheersten. Zij bereikten bijna een complete overname. Ze waren er bijna. Het was dom van hen te geloven dat de Schepper niet zou ingrijpen en zeggen ‘genoeg is genoeg!’. Zij hebben elke kans gekregen om hun acties te stoppen maar dat deden zij niet. Hun enorme arrogantie dreef hen verder, gelovend in hun superioriteit, hun Goddelijke Recht om alles te overheersen. Zij hielden politici gevangen om ervoor te zorgen dat die hun plannen volgden; daarmee, werden zij onderdeel van de samenzwering. Dus, zij kunnen niet vertrouwd worden. Zij werden marionetten die hun meesters gehoorzaamden.

Eén politicus, de heer E. Kenny, kwam naar voren en aanvaarde zijn verantwoordelijkheden om zijn mensen te beschermen, om de kinderen en alle kwetsbare mensen te beschermen wiens levens vernietigd zijn vanwege misbruik en verdorvenheid door een controlesysteem dat zo duister en zo kwaadaardig is. Hersenspoeling werd gebruikt – die angst bijbracht van geboorte tot overlijden. Dit moet ophouden. De heer Kenny is een eerzame man. De Waarheid is belangrijk voor hem. Hij sprak voor elke mens die ooit geschapen is en werd misbruikt en geterroriseerd door de Rooms-katholieke kerk. Wij in de Geest zijn ons zeer bewust van de grote druk die wordt uitgeoefend op de heer Kenny om zijn opmerkingen en eisen in te trekken, zelfs door zijn eigen mensen, maar ook door het Vaticaan. De macht van de gedachte is enorm. Zend alsjeblieft jullie steun aan de heer Kenny vanuit elk land dat wenst te leven in vrede en liefde, vrij van oorlog. E-mail het kantoor van de heer Kenny via: privateoffice@taoiseach.gov.ie

Het is een eenzaam pad voor degenen die opkomen voor waarheid en rechtvaardigheid. Moedig is de man die staat voor zijn overtuigingen. Om deze corruptie te beëindigen, moet hij standvastig zijn en alle eerlijke mensen zouden hem moeten steunen. Dit is de eerste stap in de Overgang. Door het niet nemen van actie word je medeplichting in de vernietiging van de mensheid. De timing van de heer Kenny’s speech was perfect. Het was totaal onverwacht voor hen die regeren. Tot op dat moment, werd Kenny gezien als een stille man die nooit tegen de veren instreek. Ik vraag jullie te luisteren naar de oprechtheid in zijn stem toen hij deze speech gaf. Het raakte de zielen van alle eerlijke mensen. Eindelijk gaf iemand aan de macht er voldoende om, om dit uit te spreken. Dat is echt het teken van een groots man.

Onze plannen om het bancaire systeem te ontmantelen zoals jullie dat vandaag de dag kennen, is goed op weg. Vooruitgang wordt geboekt. Deze plannen werden voorbereid door degenen die dit soort projecten het beste konden opzetten. Wij zijn er nu klaar voor om het op elk gewenst moment over te nemen. Wij hebben alle mogelijkheden voorzien. Geen mens zal ooit nog dakloos of hongerig zijn. Dit is zoals het altijd al had moeten zijn, en eigenlijk ook was voordat de overheersers op Aarde arriveerden. Zij vechten hard en gemeen. Hun geld zal hun niet beschermen voor hun lot. Zij kunnen hiermee niets kopen in het nieuwe bancaire systeem. Het is tijd dat zij uit eerste hand ervaren hoeveel angst zij oplegden aan anderen. Alles wat zij bezitten zal waardeloos zijn. Er zullen nooit meer ‘Derde Wereld Landen’ zijn. Er zal genoeg zijn voor iedereen, en daarvan kan in vrede genoten worden.

Alle door de mens gemaakte ziekten zullen verdwijnen. Geen vervuiling meer van jullie voedsel, water en lucht. Houd alsjeblieft nog heel even vol, terwijl wij alles in gang zetten zodat de laatste fase kan ingaan. Jullie hebben allemaal goed werk verricht om dit mogelijk te maken. Jullie zijn er bijna. Wij zullen ons aandeel ook leveren – tijdens de Drie Dagen van Duisternis zullen wij de onwenselijke mensen verwijderen. Bereid jullie hersenen voor om dit te accepteren als normaal onderdeel van deze Overgang. Vertrouw op jullie intuïtie. Geef angst geen ruimte. Jullie leven in een van de meest belangrijke en dramatische tijden in de geschiedenis van jullie planeet. Jullie vechten voor vrijheid van slavernij en corruptie. Vul jullie levens met liefde, prachtige muziek, meditatie en mensen die jullie hoop en dromen delen. Verwelkom altijd degenen die willen leren. Het is nooit te laat.

Kijk naar de kinderen. Weet dat jullie inspanningen zorgen voor een veel beter leven voor hen. Zij zullen de vrede, liefde en vrijheid kennen die jullie werd onthouden. De corrupte instituten verkruimelen. Het is tijd voor hen om te gaan. Zij maakten de regels waarmee zij anderen overheersten. Denk eraan dat de God van Liefde hierin niet de hand had. De echte waarheid zal snel bekend zijn bij jullie. Jullie zullen niet langer de woorden hoeven accepteren van anderen die zeggen wat waar is. Jullie zullen je eigen beslissingen nemen en de waarheid zelf zien.

Jullie vrienden op andere planeten zijn opgewonden dat zij zichzelf zonder hinder kunnen voorstellen en jullie kunnen helpen om te genieten van de vrijheid die voor hen normaal is. Het leven zal zoveel gemakkelijker zijn. Stress zal tot het verleden behoren. Jullie werden gedwongen in angst te leven. Stress was een integraal onderdeel van het controlemechanisme.

Ben er altijd voor elkaar. Help waar nodig. Laat liefde het licht zijn dat jullie leidt. Moge de liefde in jullie harten een baken zijn voor iedereen die waarheid en liefde zoekt.

Jouw aanbiddende Monty.Vertaling: Puk

Montague Keen, August 28, 2011  August 28, 2011

Wat een geweldige week heb je gehad! Wat jij in gang gezet hebt zal onze verwachtingen overstijgen. Dit is echt teamwork. Wij, aan deze kant van het leven, begeleiden elke stap. Wij schuiven de juiste mensen naar voren die de noodzakelijke stappen zullen nemen zodat de Overgang soepel kan plaatsvinden. Connecties worden gemaakt, zelfs op dit moment. Dit laatste stadium in de gebeurtenissen zal alles ontmaskeren wat kwaadaardig en corrupt was. Dit kan niet, en zal niet, voorkomen worden. Het vraagt moed om instituten bloot te leggen die ooit vereerd werden. De kwaadaardigen gaan door met de vernietiging van de levens van degenen die zij zworen te beschermen toen zij aan de macht kwamen. De natuur krijgt vaak de schuld, terwijl de Natuur geen schuld draagt aan deze vernietiging. De gewenste resultaten van zoiets zijn, altijd, angst en overheersing.

Het is nu tijd voor stilte: tijd om de ziel binnen te gaan. Dit zorgt ervoor dat wij, in de Geest, direct kunnen communiceren met ieder van jullie. Je wilt niet dat afleidingen van buitenaf de connectie verhinderen. Dit zorgt ervoor dat jullie je weer kunnen verbinden met de Geest; de Geest toe te staan jullie te leiden op deze reis om de prachtige Wezens van Licht te worden die jullie zijn. Jullie zijn ver gevorderd op deze reis uit de duisternis die jullie overspoeld had en die de Aarde overheerste. Jullie zullen wederom weten wie jullie zijn, en waarom jullie in deze tijd op Aarde zijn. Jullie zijn nu al zo ver gekomen. Jullie zijn er bijna.

De veranderingen die gaande zijn, gaan verder dan ook maar iets wat jullie je kunnen voorstellen. De kennis, de onderdrukte informatie, zal teruggegeven worden aan jullie. Dan zullen jullie zien en begrijpen waarom jullie ervoor kozen terug te keren naar de Aarde, om haar te redden van de vernietiging die door de duistere kliek werd gepland. Wij voorkomen dat zij de Planeet Aarde verlaten: zij moeten de consequenties van hun lafhartige acties onder ogen zien, zoals de onderdrukking van mensen; het veranderen van jullie planeet in een gevangenis; en het maken van slaven van de mensheid. De Wet van Karma is op iedereen van toepassing, ongeacht de machtspositie. Iedereen moet zich verantwoorden voor zijn daden. Alles dat gestolen was zal worden teruggegeven, zowel aan mensen als aan landen. Het zal veel moed vergen om weg te stappen van de moorden en plundering die tegenwoordig “geaccepteerd” worden. Kijk verder dan de leugens die jullie verteld werden met redenen waarom jullie “moesten helpen”. Vraag je af, hoe de complete vernietiging van landen en het onnodige moorden van onschuldigen ook maar iemand tot hulp kan zijn? Het is baldadige vernietiging voor commercieel gewin. Het kan niet op welke andere manier dan ook ingekleed worden. Waarheid is waarheid!

Religies zullen veel uit te leggen hebben: zij vernietigden de onschuld van kinderen en lieten hen achter getekend voor de rest van hun leven. Zij bemoeiden zich met hun brein, en ze probeerden de ziel te vernietigen van diegenen die onschuldig geloofden en die de corrupte leringen accepteerden. Zij verwierven zoveel controle door onschuldige kinderen onder vuur te nemen, daarmee de ouders dwingend hun leringen te accepteren. De inheemse volken over de hele wereld hadden te maken met deze barbaarsheid. Zij vielen ook ten prooi om hun kinderen te beschermen. Zij werden beheerst door angst voor verdoemenis; voor eeuwig hellevuur – de God van Liefde had hier geen hand in. De kwaadaardigen leefden in rijkdom en grandeur, terwijl velen verhongerden; en hoewel de mensen verhongerden en dakloos waren, moesten zij nog steeds het corrupte regime ondersteunen.

Het was onze missie om zulke corruptie te verwijderen. Alle negatieve activiteiten dienen om jullie en jullie planeet te beschadigen. Jullie zullen uitstijgen boven alle gedachten aan wraak, woede en haat. Deze gedachten zouden jullie reis naar het Licht alleen maar bemoeilijken. Voel tijdens de stilte de liefde waarmee wij jullie levens omringen. Verbind je met ons, wij zullen hier zijn voor jullie. De geschiedenis van deze tijd zal aan vele komende generaties verteld worden. Ieder van jullie speelt hierin een speciale rol. Als acteurs op het podium van leven, zullen jullie elkaar ondersteunen. Druk de liefde voor de mensheid uit in elk woord dat je zegt. Jullie moeten leren jullie medemens lief te hebben voordat jullie je Schepper lief kunnen hebben. Verbind je met je beschermengel voor leiding, jullie hebben er allemaal een die wacht om jullie te kunnen dienen en helpen op jullie reis. De Groten uit het verleden zijn teruggekeerd om jullie bij te staan en hun rechtmatige deel op te eisen in de terugkeer van het Licht. Zij waren verbannen, zodat de corrupte regimes het over konden nemen. Maar gerechtigheid heeft gezegevierd en zij zijn teruggekomen om alles wat verwijderd en verborgen werd te herstellen en terug te winnen. Wij kunnen het gehele plaatje zien en het eindresultaat zal jullie verbeelding te boven gaan. Het zal gedaan worden in de naam der Liefde. Wij hebben geen steen op zijn plaats gelaten. Dit is de wil van de God van Liefde. Godinnen Energie keert terug naar jullie Planeet, die gerechtigheid voor iedereen brengt. De kennis van de oude druïden zal herontdekt worden en onze twee werelden zullen hun plaats in het Universum weer innemen.

Mensen herkennen het licht in anderen; zij willen zich met hen verbinden. Sta altijd open om hulp te geven waar nodig, aan diegenen die hulp nodig hebben om de waarheid te kunnen aanvaarden. Er zijn mensen die klaar zijn om andere landen van vernietiging te redden. Zij zullen naar voren treden om jullie te leiden. Hoewel sommigen er hetzelfde uit zien, zijn zij in feite klonen.

Het bankieren wordt aangepakt: dit is al in gang gezet. Alles zal snel onthuld worden. Dit zal alles veranderen. Het was onze eerste prioriteit. Er zijn velen die wanhopig het onvermijdelijke proberen te voorkomen en zij komen in vele gedaanten. Let op! Vertrouw je instinct hierbij, het zal je niet in de steek laten. Samen zullen wij het pad volgen dat leid naar de waarheid, harmonie, vrede en liefde voor de hele mensheid. Je bewandelt dit pad niet in je eentje.

Aan jou werd gevraagd, “Wie is Montague Keen?”. Nu, mijn liefste, jij alleen kende mijn essentie: het wezen achter de naam, iemand die worstelde op Aarde, net zoals velen van jullie vandaag de dag. Mijn missie was uit de eerste hand te leren tegen wie wij het op moesten nemen. Toen keerde ik terug naar de Geestenwereld, om ervoor te zorgen dat de Overgang zo soepel mogelijk zou plaatsvinden. Ik wil iedereen bedanken die, door hun inspanningen, dit mogelijk maken.

De Aardenergie is zwaar. Dit zorgt voor vermoeidheid, zelfs uitputting. Ga erin mee, vecht er niet tegen. Het is belangrijk om te rusten en verbindingen te maken. Rust in stille overdenking wanneer mogelijk. Alles valt op zijn plaats zoals gepland.

Jouw aanbiddende Monty.Vertaling: Puk

interview

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/