maandag 27 mei 2013

26.05.2013
   26 mei 2013Het licht van de waarheid ontmaskert zo veel. Degenen binnen de cabal zijn wanhopig: ze zijn aan het spartelen. De mensen accepteren niet langer wat ze wordt verteld zonder vragen te stellen. Ze checken nu het bewijs, en vragen zich af hoe ze in het verleden hebben kunnen accepteren wat ze werd verteld.

Jullie geloofden dat zij die jullie regeerden jullie belang voor ogen hadden. Nu kunnen jullie zien dat dit niet waar is. De cabal regeert en jullie maken geen deel uit van haar plannen! Jullie hebben de ene valse vlag operatie na de andere gezien, uitgevoerd om ANGST te veroorzaken en vijanden te creëren die domme, gedachteloze mensen zonder vragen te stellen aanvallen.

Jullie zijn geen marionetten. Neem je verantwoordelijkheid. Doe het vuile werk van de cabal niet; door dit te doen help je mee aan je eigen ondergang. Val je medemensen niet aan. Jullie moeten samenkomen als de 99%, want jullie hebben een gemeenschappelijke vijand die de planeet voor zichzelf wil. Willen jullie, door jullie handelen, hen helpen hun doel te bereiken? Is dat echt wat jullie willen?

Luister naar degenen die zich in deze tijd uitspreken. Het zijn dappere zielen die hun leven op het spel zetten voor het welzijn van de mensheid. David Icke, Kevin Annett, Gilad Atzmon, Miko Poled: dit zijn 4 van zulke mensen, die alles riskeren met het aan de kaak stellen van wat er is gepland voor de mensheid door degenen die jullie wordt verteld te vertrouwen.

Denk er aan dat de Cabal de Verdeel en Heers techniek door de hele geschiedenis heen heeft gebruikt. Dit werd gedaan om er voor te zorgen dat de mensheid nooit als één geheel zou samenkomen en zich realiseren dat er een probleem is en dat het nodig is WAKKER te worden en er iets aan te doen.

Religie werd ontworpen om mensen gescheiden te houden en achterdocht en wantrouwen te creëren. Dit heeft verschillen gecreëerd die allemaal gemaakt werden met een specifiek doel. Er zullen nog veel meer valse vlag operaties zijn, dus is het goed dat de mensen zich er nu van bewust zijn. Vroeger of later zal de cabal moeten accepteren dat haar plannen nooit tot wasdom zullen komen.

Het Vaticaan had zich ervan verzekerd, dmv angst voor straffen, die sowieso al nooit bestonden, dat jullie je baby’s, door ze te laten dopen, aan hen overgedragen werden. Zodoende hebben zij alleen het eigendomsrecht op hun zielen. Deze kwade praktijken moeten stoppen. Het Vaticaan staat aan de afgrond en elke nieuwe onthulling brengt ze dichter bij de rand. Spoedig zal het vallen zonder een spoor achter te laten. Hun kwade rijk wordt ontmaskerd en ontmanteld. Nooit meer zal de mensheid aan een dergelijk kwaad worden blootgesteld. De ANGST waarop het gedijt zal worden onthuld; want het Vaticaan is op leugens gebaseerd die allemaal werden ontworpen om de massa’s onder controle te houden. Het controleert elk aspect van jullie leven; maar eindelijk worden jullie je hier van bewust.

Het maakt niets uit tot welk geloof je behoort, aangezien het Vaticaan alles controleert. Haar tentakels reiken tot ver in elk aspect van jullie leven, ongeacht ras of geloofsovertuiging. Het is tijd om jullie eigen spiritualiteit te omarmen en te worden wie jullie waarlijk zijn. Leef in liefde, niet in angst.

Jullie moeten je planeet terugbrengen naar het licht, en de beschaving naar het pad van liefde en vergeving. Reik de hand van vriendschap aan de landen waarmee jullie oorlog hebben gevoerd en aan de mensen die jullie moesten wantrouwen en vrezen. Het zal allemaal gaan gebeuren zoals het zou moeten, want de tijd dat het zal gebeuren is gekomen. Jullie zullen allemaal de hulp krijgen die nodig is. Dan zullen soldaten hun uniformen afleggen en weigeren te doden. Ze zullen zich gaan realiseren dat ze gebruikt werden om de cabal aan de macht te houden. 

Jij, mijn lief, hebt aan den lijve ondervonden hoe de cabal opereert. Het is soms moeilijk om anderen te laten zien wat (voor jou) onverholen duidelijk is. Geld wordt altijd gebruikt om mensen te verleiden het pad van licht te verlaten en als een marionet te worden bespeeld. Het is dom, om op dit late tijdstip hier nog voor te vallen, aangezien geld spoedig een ding van het verleden zal zijn. Het zal niet langer nodig zijn. Dit is nu nog moeilijk voor te stellen, maar ik beloof je, dit zal gebeuren. Hoe meer de cabal de veranderingen probeert te blokkeren, hoe groter de troep waarin ze verzeild raken. Verandering is onvermijdelijk. Het werd door grotere geesten dan de hunne gepland, dus het kan niet misgaan.

De energieveranderingen zijn duidelijk voor velen van jullie. Hou vol en jullie zullen uiteindelijk begrijpen dat dit alles gebeurt voor jullie hogere doel. Het einddoel rechtvaardigt de middelen. Wanneer jullie terugkijken en begrijpen wat er nodig was om licht en liefde naar jullie wereld te brengen, zullen jullie begrijpen dat het elk moment van pijn en ongemak waard was. Jullie zullen de mensheid in vrede en harmonie zien leven. Communicatie zal telepathisch zijn, dus misverstanden zullen niet mogelijk zijn. Geleidelijk aan zullen voedsel en slaap niet meer nodig zijn en uit jullie herinnering verdwijnen. Jullie schepen je in voor een ongelooflijk avontuur. Dus geniet er van.

Wees voorbereid op het helpen van degenen die nog gevangen zitten in de oude manier van leven. Het vergt moed om het nieuwe, nu nog niet beproefde, te omarmen. Deuren gaan open, overal ter wereld. Deuren die geheimen achter zich verborgen hielden, zoals jullie ware geschiedenis en jullie oorsprong etc. Het belangrijkste is dat jullie krachtige lichtwezens zijn, wiens licht expres werd verduisterd om jullie tot slaaf te maken.

Het is tijd dat de ketenen verdwijnen en dat jullie je macht terugnemen. Alle landen moeten samenkomen en elkaar bemoedigen door elkaar de vriendschapshand te reiken. Momenteel hebben jullie een ‘WIJ en ZIJ’ scenario: jullie weten wie ZIJ zijn en het is duidelijk wie de WIJ zijn. Wanneer de WIJ samenkomen in vriendschap weten jullie dat je veilig thuis bent.

Weiger verschillen te zien, want die werden kunstmatig gemaakt om jullie te scheiden. Jij, mijn lief, als Ierse, zou je in vele landen thuis moeten voelen, want je zult vele plaatsen met Iers DNA vinden, als bewijs dat in vroeger tijden de Ieren wijd en zijd gereisd hebben, terwijl ze liefde, licht en kennis verspreidden. Allemaal één grote, gelukkige familie totdat de Cabal gewelddadig de macht overnam en het zwaard gebruikte om alles dat goed was te vernietigen.

Nu zullen jullie samenkomen, want de liefde voor de mensheid en jullie planeet is alles dat nodig is wanneer jullie de duistere daden uit het verleden, die tot de vernietiging van alles dat goed en zuiver was leidden, ontmaskeren. Jullie zullen met walging kijken naar de hebzucht uit het verleden en weigeren er ooit nog deel aan te hebben. Het werd de Rat Race genoemd. Hoe toepasselijk! Kijk vooruit, en neem geen wraak. Want dat haalt je omlaag naar het niveau van de cabal, en jullie zijn beter dan dat. Bestudeer de geschiedenis van de oude tijden, want alles dat jullie moeten weten is daar voor jullie om te onderzoeken en verder te gaan.
Jij, mijn lief, hebt onlangs ontdekt, dat er vroeger in Egypte GEEN WOORD VOOR DE DOOD bestond. De Egyptenaren geloofden dat ze terugkeerden naar het WESTEN, waar ze vandaan kwamen. Wanneer iemand stierf, zeiden ze dat ze “WESTWAARDS” gingen. Wat interessant. Neem nota van wat je dat zegt… Gingen ze terug naar Ierland? Geloofden ze dat?

Je zult zo’n plezier hebben in het onderzoeken van je geschiedenis, mijn lief. Ik wil het niet voor je bederven. Er zijn nog vele piramiden om ontdekt te worden, en sommige onderwatersteden staan ook klaar om hun geheimen te onthullen. Spannende tijden in het vooruitzicht!

De waarheid zal jullie opwinden en verbazen. Ga er voor. Deel het. Het is de juiste tijd.

Een woord van waarschuwing… wees altijd waakzaam! Er zijn er die gelukkig zijn met de status quo. Ze willen dat dingen blijven zoals ze zijn, dus zullen ze proberen te infiltreren en te ontregelen, wantrouwen veroorzaken waar het niet is. Jullie hebben allemaal bescherming nodig voor de cabal en haar dienaren. Denk er aan altijd bescherming te vragen en blijf gegrond. Wees altijd waakzaam, want je weet dat mensen soms overschaduwd worden en niet persoonlijk aansprakelijk zijn voor wat ze doen. Hier moet rekening mee worden gehouden. De cabal zal alles in haar macht doen om de controle te behouden. Ze zal gemeen vechten, aangezien dat alles is wat ze kent. Maar het kan je alleen schaden als je er angst voor toont.

Wees dankbaar voor vrienden en familie, en breidt deze dankbaarheid uit naar allen die in het licht werken.

Mijn lief, samen zullen we dit pad bewandelen.

Je aanbiddende Monty.


Website: The Montague Keen FoundationVertaling: Rob

maandag 20 mei 2013

19:05:2013


   Boodschap van Montague, 19 Mei 2013Het is nu voor iedereen duidelijk hoe wanhopig de Cabal momenteel is. Ze vallen iedereen, die probeert licht naar jullie wereld te brengen, vanuit elke hoek aan. Wees waakzaam en alert. Ze vechten om te overleven en ze proberen iedereen die hun plannen in twijfel trekt te vernietigen. De tijd raakt op voor degenen die nog steeds weigeren het licht te zien, of het nu komt door angst of door onwetendheid. Er moeten grote beslissingen worden genomen met betrekking tot het leven op Aarde. De veranderingen zijn bezig, eerst kalm, maar spoedig gaan ze steeds sneller, dus moeten jullie op het goede spoor zitten. De Duistere Garde heeft veel te verliezen, maar jullie daarentegen hebben alles te winnen. Zonder controle door banken, religie en regeringen, waar zouden deze mensen zijn? Wanneer de mens zijn volle potentieel weer bereikt heeft is alles mogelijk. Met de kennis omtrent hoe jullie universum werkt kan de volledig bewuste mens het leven ten volle leven, zonder angst of beperking.

Elke dag zien jullie hoe de corrupten aan de kaak worden gesteld. Deze vloedgolf kan niet gestopt worden. Alle schuldigen worden aan de kaak gesteld en verwijderd. In de toekomst zal ieder mens op de planeet met respect en waardigheid worden behandeld. Er zal nimmer meer discriminatie worden geaccepteerd, want dit moet en zal stoppen. Samen kunnen jullie dit laten gebeuren; maar eerst moeten jullie het verlangen hebben dit te laten gebeuren. De kracht van gedachten kan zo veel bereiken. Probeer het zelf. Jullie werden nooit aangemoedigd om zelf te denken. Nu is jullie tijd om te leren. Beschaam echter nooit het vertrouwen van een ander. Geen geldbedrag, positie of macht kan je compenseren voor de schade waarvoor je dan ooit verantwoordelijk bent. Kwets niet, anders word je ook gekwetst. Behandel iedereen met het respect waarmee jezelf wilt worden behandeld.

Verbind je met je hogere zelf, het zal je nooit in de steek laten. Probeer je gedachten los te maken van de vloed van zinloze babbels en zorgen die jullie levens altijd bombarderen. Die zijn er alleen maar om er voor te zorgen dat jullie niet ontwaken. Dit is allemaal onderdeel van het controlesysteemplan om jullie zo bezig te houden, terwijl jullie dit alles proberen te verwerken, dat jullie geen tijd hebben om te stoppen en duidelijk naar het leven te kijken en wat er wordt gedaan om jullie in slavernij te houden. Jullie hebben dit alles leren aanvaarden als onderdeel van het leven. Maar dat is het niet, het is onderdeel van het plan van De Cabal met jullie. Jullie hoeven dit niet als normaal te accepteren.

Wees meevoelend en steun degenen die proberen alle fysieke aanvallen die op ze worden gericht te verwerken. De Cabal toont geen genade. Jullie leven in wanhopige tijden. Geloof in jezelf en handel altijd eerlijk en integer en in het belang van iedereen. Verlies niet het vertrouwen in degenen die wanhopig worstelen om de enorme veranderingen te verwerken: wees er met een glimlach en een helpende hand.

Mensen komen in alle hoedanigheden: sommigen met goede bedoelingen en sommigen zeker niet. Wees voorzichtig met wie je vertrouwt. Stel je te weer tegen degenen die proberen je te dwingen te accepteren wat je weet dat fout is en tegen het belang van je medemens. Niemand is een eiland. Jullie moeten samenkomen, want jullie weten in je hart dat jullie alle obstakels tezamen zullen overwinnen die jullie tot nu toe gedwee als jullie levenslot hebben geaccepteerd.

Alle corrupte instituten zullen vallen, aangezien ze het kritisch onderzoek van de menigte niet kunnen overleven. Ze hebben geen plek om te schuilen. Hun kwade heerschappij verliest de greep op de mensheid, en dat is geen moment te vroeg.

Veronica heeft net een vreselijk vermoeiend weekeinde achter de rug, waarin ze te maken had met onverwachte hindernissen en het ontmoeten van nieuwe mensen. Vergeef me alsjeblieft als ik haar nu met rust laat, om te zorgen dat ze tijd kan nemen om te rusten. Opwindende tijden, mijn vrienden. Laat ons met vertrouwen voortgaan.

Altijd liefde, je aanbiddende

Monty

Einde boodschapWebsite: The Montague Keen Foundation

Vertaling: Rob
 

maandag 13 mei 2013

12.05.2013
   12 mei 2013Ja, mijn lief, geweldig nieuws. De Ieren kwamen bijeen in een enorm vertoon van solidariteit. De gebeurtenis, Van Duisternis naar Licht, was een groot succes: met 40.000 mensen die bijeenkwamen om het Licht te verwelkomen. Dit is waarop we gewacht en gehoopt hadden. Het is nog maar het begin. Reken erop dat de energie van deze gebeurtenis anderen verlicht en bemoedigt om het licht te verwelkomen en jullie macht terug te nemen.

Wanneer mensen in solidariteit bijeenkomen, realiseren ze zich het belang van het delen van hun expertise, hun kennis en hun begrip van wat er werd gedaan om ze in het duister te houden. Het is tijd, mijn lief, dat alle goede mensen van jullie wereld bijeenkomen, om de plannen van de Cabal aan de kaak te stellen en te weigeren er aan te gehoorzamen. De Duistere Garde heeft jullie nodig om hun oorlogen te voeren. Ze hebben het nodig dat jullie hun leugens geloven. Ze hebben het nodig, dat jullie zonder vragen accepteren en geloven, wat ze jullie vertellen. Maar het is tijd om NEE te zeggen! Zodra jullie NEE zeggen, zijn ze MACHTELOOS. Zonder jullie hulp om ze in hun machtspositie te houden, zijn ze machteloos. Jullie zijn verantwoordelijk voor de macht die jullie ze geven om over jullie uit te oefenen. Wanneer jullie eenmaal zijn ontwaakt, zien jullie dit duidelijk en kunnen jullie nooit meer zijn als schapen. Dit is de meest opwindende tijd van jullie leven. Het is waarom jullie nu op Aarde zijn. Samen hebben jullie de expertise om de juiste voorwaarden te scheppen zodat de hele mensheid in vrede en harmonie kan leven, met voedsel en onderdak in overvloed. Jullie zullen alle leven respecteren en jullie zullen worden begeleid in het creëren van deze overvloed.

Het is onder je aandacht gekomen, mijn lief, dat de Cabal wanhopig haar eigen versie van de geschiedenis probeert te herstellen. Maar de mensen accepteren dit niet. Wanneer je eenmaal de waarheid ziet, kun je je ogen er niet meer voor sluiten. Het verklaart alles zo duidelijk. Wanneer jullie de druk die op jullie voorouders was gelegd om een corrupte geschiedenis te accepteren, begrijpt, zullen jullie begrijpen, dat om hun kinderen te beschermen ze gedwongen waren om de Vaticaanse versie van geschiedenis te accepteren.

Alles zal duidelijk gemaakt worden. Het bewijs is er, overal ter wereld, maar jullie werden er blind voor gemaakt. Waarom denken jullie dat de Cabal zo wanhopig probeert W.O. III te beginnen? Ze denken dat jullie dan zo bezorgd zullen zijn om jullie overleving, dat jullie niet meer nadenken over het ontwaken, en dan zullen ze weer in staat zijn de volledige controle te hervatten. Het boeit ze niet hoeveel onschuldige levens verloren gaan in deze wanhopige poging de macht vast te houden.

Jullie moeten grote beslissingen nemen. Volgen jullie gedwee de corrupten, of komen jullie bijeen en zeggen, “NEE. Het is genoeg geweest! Dit is onze wereld. We verkiezen in vrede te leven.” Wanneer de 99% deze beslissing neemt, hebben de corrupten geen andere keuze dan de planeet te verlaten, want ze kunnen niet bestaan in het Licht. Voor hun bestaan hebben ze de adrenaline nodig van angst en gewelddadige dood: oorlog voorziet hierin. Ze creëren oorlogen zodat ze de Aarde kunnen controleren en er kunnen leven.

Het was nooit de bedoeling. Ze horen niet op Aarde. Ze hielden en genoten van alles waar jullie ze (als slaven) van voorzagen. Ze verlaten de Aarde met tegenzin. Nu is het jullie tijd om te floreren en van de vruchten van jullie planeet te genieten, en om bekend te worden met andere planeten, wiens bewoners vurig wachten om jullie opnieuw in de kudde te verwelkomen. Er is zo veel dat ze met jullie willen delen wanneer jullie vanuit het duister in het licht komen. Wanneer jullie in de geestenwereld terugkomen zullen jullie duidelijk zien hoe de Cabal jullie in het duister en onwetend heeft gehouden, en onder controle, altijd onderdanig aan haar. Het werd allemaal knap gedaan d.m.v. mindcontrol.

Degenen die door deze façade heen keken werden snel ‘weggezonden’, voor het geval dat ze hun bevindingen met anderen zouden delen. Zelfs hun eigen leden worden weggewerkt als ze buiten hun boekje gaan. Ze tonen geen genade in hun vastberadenheid hun macht te behouden en uiteindelijk jullie planeet voor hun eigen doeleinden over te nemen. Maar dit zal niet worden toegestaan. We werken met velen van jullie om dit te verzekeren.

We hebben jullie medewerking nodig. Het is een gezamenlijke inspanning van beide kanten van het leven. We zullen niet falen. We zijn de redding van de Aarde uit de handen van de kwade controlerende machten al enige tijd aan het plannen. Het laten ontwaken van de mensheid was een moeilijke taak. Nu, eindelijk, zien we de resultaten van onze inspanningen. Er is nu zo veel licht op Aarde, en het verspreidt zich in alle richtingen. Spoedig zullen jullie het licht alles zien overnemen. Er is geen tijd om zelfvoldaan te zijn, aangezien elk overblijfsel van de Duistere Garde voor altijd moet worden verwijderd. Sommigen van hen doen een poging het licht te omarmen. Als ze slagen zullen ze worden verwelkomd. We zullen de deur niet sluiten voor degenen die spijt betuigen.

Je hebt werk te doen, mijn lief. Op zielsniveau weet je wat er van je wordt verwacht. De juiste mensen zullen voor je beschikbaar worden gemaakt. Deze plannen werden eeuwen geleden gemaakt: nu moeten ze worden vervuld. Alles zal precies op zijn plaats vallen. Er is geen reden tot zorg. Je wordt aan beide zijden van het leven gesteund.

Help elkaar  voorwaarts te gaan, in het licht. Doe wat nodig is, en open jullie huizen voor bijeenkomsten om informatie te delen. Wees nooit bang om de waarheid te delen, want het stelt anderen in staat om het te begrijpen en te accepteren. Je bewijst ze een dienst. Ze hebben steun en bemoediging nodig.

Wees begripvol voor degenen die onterecht geloofden dat ze ‘voor hun land vochten’, wanneer ze zich realiseren dat ze in werkelijkheid slechts kanonnenvoer waren, de Cabal voorziend in hun behoefte aan angst en bloedvergieten. Nu ervaren jullie nog meer LEUGENS, opgedist als reden voor de Cabal om nog weer een land binnen te vallen. Ze vertellen jullie niet dat het allemaal onderdeel is van hun Overname Plan. Het is zo duidelijk, het is moeilijk te geloven dat iemand zo maar in zulke onverholen leugens kan trappen. Het zijn jullie medemensen die jullie gevraagd worden te doden. Wie zal er overblijven om jullie te helpen en te steunen, wanneer de moordmachines aan jullie deur kloppen? Het is slechts een kwestie van tijd, want het is allemaal onderdeel van het plan.

Er is geen rechtvaardigheid op jullie wereld. Het wordt allemaal gecontroleerd en gemanipuleerd om de Cabal te steunen. Ze hebben systematisch elk recht dat jullie hadden verwijderd, en jullie hebben dit laten gebeuren. Jullie zwijgen gaf hen het groene licht om te doen wat zij wilden: en dat deden ze.

Ik probeer niet om hard te zijn tegen jullie. Ik vertel jullie hoe het is. Jullie moeten dit snappen. De 99 % moet haar gecombineerde kracht erkennen en gebruiken ten bate van de mensheid. Wordt wakker. Onderneem actie. Stap in het licht.

____________________________

Ik deelde je vreugde toen je Ciara (mijn kleindochter) zag dansen. Haar licht straalt van binnenuit. Ze verlicht het podium en brengt vreugde aan al  wie naar haar kijkt. Ze is ver gekomen sinds we haar elf jaar geleden op de wereld verwelkomden. 

Veronica, mijn lief, je weet dat ik je nooit zal teleurstellen. We hebben in vele levens samengewerkt. Laat de liefde die we nog steeds delen je begeleiden door welke moeilijkheden ook die je nog kan tegenkomen tijdens deze reis. Laat liefde de drijvende kracht zijn.

Altijd, je aanbiddende

MontyWebsite: The Montague Keen FoundationVertaling: Rob

maandag 6 mei 2013

05.05.2013
   5 mei 2013Veel mensen hebben moeite om in het reine te komen met de informatie die momenteel bekend wordt gemaakt. Hetgeen onderdrukt werd lekt nu naar buiten. Jullie regeringen hebben jullie moedwillig in het duister en onder controle gehouden. Jazeker, er zijn wezens van andere planeten in jullie midden. Velen van hen kozen daarvoor, om jullie voorwaarts te leiden, het Licht in, en jullie te verlossen van de lasten die het Duister jullie oplegde. De bevolking van de Aarde moest zich enorm uitbreiden om de duistere overname te voorkomen. De Duistere Garde heeft daarop gereageerd door vele methoden te gebruiken om de bevolking in te dammen: door vaccinatie, medicatie en het veranderen van de lucht die jullie inademen en het voedsel dat jullie eten. Daarom is het zo belangrijk om deze informatie te begrijpen. Ga nergens mee akkoord zonder het grondig te onderzoeken. Alle informatie die jullie nodig hebben is vrijelijk beschikbaar voor iedereen.

De Duistere Garde wil dat jullie zijn als schapen, die blindelings de bevelen van hun “Meesters” opvolgen. Niemand anders dan jullie is verantwoordelijk voor jullie leven. Jullie moeten deze verantwoordelijkheid terugnemen van de politici en de medici, want zij worden gebruikt om de agenda af te dwingen. De dertien die alles op Aarde controleren, zijn tot nu toe succesvol. Ze zijn tot alles bereid om hun Nieuwe Wereld Orde te creëren. Ze manipuleren elke situatie voor hun eigen doelen. Ze bezitten alle vormen van nieuwsinformatie en entertainment, en die gebruiken ze meedogenloos om MIND CONTROL op het gewone volk toe te passen. Het is aan elk van jullie om jezelf te bevrijden van deze manipulatie, door te weigeren er in te trappen. Het is tijd voor jullie allen om de controle over te nemen. Begin met je eigen leven en de levens van degenen die van jullie afhankelijk zijn. Deel vrijelijk alle informatie die anderen kan helpen het gehele plaatje te zien.  Wordt de LEIDERS; niet de gedachtelozen die zich naar de agenda voor hun eigen uitroeiing schikken.

Ik heb jullie vele malen gevraagd om te leren mediteren. Dan zullen jullie in staat zijn om, onmiddellijk, die informatie te krijgen die relevant is, zonder bemoeienis van een derde partij. Het kost tijd om meditatie te perfectioneren, maar degenen die dit gedaan hebben, hebben enorm van de ervaring en de verkregen informatie geprofiteerd. De Geestenwereld zal jullie assisteren en begeleiden. We staan klaar en zijn bereid jullie te helpen.

Verlos jezelf van alle beperkingen door Kerk en Staat aan jullie opgelegd. Jullie gedachten zijn van jezelf, en van niemand anders. Gebruik ze tot eigen voordeel. Waarom zou er zoveel door degenen die jullie controleren worden gedaan om jullie gedachten af te vlakken, als ze niet bang waren dat jullie zouden ontwaken en jullie verstand gebruiken om door te hebben wat jullie wordt aangedaan? Als wezens zijn jullie veel grootser dan degenen die jullie controleren en manipuleren. Ze zijn als de dood dat jullie je dit feit gaan realiseren. Ze zijn BANG VOOR JULLIE.

Jullie controleurs zijn niet in staat tot LIEFDE. Ze hebben geen compassie, dus kunnen ze gewetenloos moorden. Ze vinden steeds nieuwe manieren, die jullie nooit zouden vermoeden, om te moorden. Jullie moeten begrijpen dat jullie vaardigheid om lief te hebben en een band te hebben met alle levende dingen jullie grootste wapen is. Liefde zal overwinnen. LIEFDE heeft een krachtige energie die hun duisternis binnendringt. Daarom willen ze het vernietigen. Voor hen zijn geld en bezittingen gelijk aan liefde. Jullie daarentegen, weten dat liefde het leven de moeite waard maakt. Het verheft en omarmt jullie. Het omringt jullie en maakt jullie gelukkig en voldaan. Kijk met liefde naar alles en je zult ontdekken dat het de kwaliteit van jullie leven enorm verbetert. Waar liefde is, is geen plaats voor agressie.

De Aarde zelf probeert jullie ook te helpen dit te begrijpen. Zij leeft en lijdt ook, vanwege wat haar wordt aangedaan. Ze probeert jullie dit te vertellen. Jullie moeten de Aarde beschermen en voor haar zorgen, want zij onderhoudt jullie door voedsel, planten en bomen te produceren. Ze onderhoudt het dierenrijk. Ze moet worden geliefd en verzorgd. Behandel alles met liefde en het zal daarop reageren. Door elkaar te helpen zal de mensheid overleven. De Aarde zal opnieuw verenigd worden met het levende universum. Dit is jullie grootste avontuur.

Kijk met wijd open ogen naar alle beperkingen op jullie levens. Vraag wat jullie hieraan kunnen doen. Vraag waarom jullie zomaar alle weten die jullie tot slaaf maken accepteren. Er moeten vragen worden gesteld en redenen geëist, op een beschaafde en respectvolle manier. Dit wordt in Ierland gedaan. Er is geen reden waarom anderen dit voorbeeld niet kunnen volgen. Het moet ergens beginnen, dus waarom zou het land, waartegen het meest is gezondigd, de weg voorwaarts niet leiden?

De ware geschiedenis van Ierland is verborgen in het Vaticaan. Wanneer dit aan het licht komt zal de echte geschiedenis van jullie wereld voor het eerst in bijna tweeduizend jaar voor iedereen beschikbaar zijn. Het is onmogelijk om het voor altijd verborgen te houden. Het is tijd dat de waarheid wordt onthuld en de mensheid voorwaarts gaat in waarheid en licht. Alles dat de Mens moest weten en begrijpen was destijds bekend. De mensen waren één met de Natuur. Ze begrepen hoe de planeet werkte en ze verbonden zich met andere planeten. Toen, tijdens een desastreuze bijeenkomst van corrupten, werden plannen gemaakt om de controle over de Mensheid over te nemen en de Planeet Aarde over te nemen. Alles dat waarheid en licht was werd vernietigd. De onderwerping van de Mensheid begon en duurt tot op heden voort.

Hier ligt jullie taak. Jullie zijn teruggekeerd op Aarde om waarheid en licht te herstellen, en dit zullen jullie ook doen. Het zal vreedzaam worden gedaan. Liefde zal jullie gidslicht zijn. Het is een tijd om beslissingen te nemen. De juiste beslissingen, waar de mensheid en de Aarde baat bij hebben. De kwaadaardige aanval op de mensheid moet onmiddellijk ophouden.

Mijn lief, het leven is moeilijk momenteel. Probeer kalm en beheerst te blijven. Er wordt veel gedaan om te proberen je bang te maken. Zie het voor wat het is. Degenen die met je zijn, zijn voor de volle honderd procent bij je. Er worden omstandigheden gecreëerd om je zorgen en stress te bezorgen, maar je moet daar boven uitstijgen. Het eindresultaat zal alle verwachtingen overtreffen. Dan zul je snel al het lijden dat je onderweg moest verduren vergeten.

Dit is een kritieke tijd voor jullie wereld. Blijf kalm en laat je niet meesleuren in de valse informatie die naar voren wordt gebracht in een poging de Derde Wereldoorlog te starten. Jullie willen VREDE, geen OORLOG! Vorm één front voor vrede. Jullie zijn de 99%, vergeet dat nooit. Jullie hebben een stem, dus gebruik hem. Wij in de Geest staan achter jullie, dus jullie zijn niet alleen.

Waardeer alles waar de Natuur jullie in voorziet. Lente staat voor een nieuw begin. Dit is een NIEUW BEGIN voor de Mensheid. Ga met vertrouwen voort, want jullie zijn op de goede weg.

Mijn lief, ik wou dat ik nog aan je zijde was, om je te troosten en te steunen. Ik ben slechts een gedachte ver weg. Ik zal je nooit verlaten. Liefde beklijft, mijn lief.

Ik ben je aanbiddende
MontyWebsite: The Montague Keen FoundationVertaling: Rob

interview

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/