maandag 31 augustus 2015

Nederlands -- Montague Keen, 30 aug 2015

Montague, 30 Augustus 2015
Er is een schitterend ontwaken gaande op jullie wereld. Dit heeft geleid tot consternatie bij jullie machthebbers. Ze hebben het tempo van hun plannen opgevoerd maar ik kan jullie ervan verzekeren dat, wat ze ook proberen, ze geen succes zullen hebben. Hun overname van de Aarde zal NIET GEBEUREN. Ze zullen alles in hun MAGISCHE TRUCENDOOS uitproberen om ervoor te zorgen dat jullie hen en hun plannen accepteren. Ik heb jullie altijd gezegd dat ze zich niet eenvoudig over zullen geven. Wanneer 99% weigert hen te accepteren, voor hen te vechten, voor hen te moorden en hen in hun kwaadaardige plannen te dienen, zullen ze geen andere keuze hebben dan de Aarde te verlaten.


September zal vele problemen met zich mee brengen waar jullie serieuze aandacht aan dienen te besteden. De Cabal zal een grote stap voorwaarts zetten in hun overnameplannen. Wees op je hoede in September en neem niets zomaar op het eerste gezicht aan. Neem voorzorgsmaatregelen zodat je op alle eventualiteiten bent voorbereid. ANGST is altijd hun grootste wapen geweest. Ze zullen het gebruiken om jullie bang te maken teneinde jullie te onderwerpen. Jullie toekomst bestaat niet uit het dienen van hen. Jullie toekomst is te ontdekken wie jullie zijn en wat jullie rol in de Transitie is, samenwerkend om een wereld te creëren waarin liefde en vrede de drijvende krachten zijn die de hele mensheid verenigen om in harmonie te leven. Niet één volk zal ooit weer worden toegestaan over de mensheid te heersen. De hele mensheid zal in vrede leven.
Het KWAAD dat er bijna in slaagde haar NIEUWE WERELD ORDE tot stand te brengen zal zonder een spoor achter zich te laten, verdwijnen. Ze maakt geen deel uit van de toekomst. Nu jullie haar duidelijk kunnen waarnemen als de PARASIETEN die ze zijn, kunnen jullie zien dat ze de mensheid hebben gebruikt als VOEDSEL en ENERGIE, om het hen mogelijk te maken op Aarde te overleven. Zet je roze bril af en vergeet alles dat jullie werd geleerd met als doel jullie slaaf te maken, aangezien jullie nooit bedoeld waren om slaven te zijn.
Het is voor ons in de Geestenwereld hard werken geweest jullie te helpen je open te stellen en te ONTDEKKEN wie jullie SLAVENDRIJVERS zijn en hoe ze jullie hun zogenaamde WETTEN hebben opgelegd. Jullie hebben hen niet nodig en dat was ook nooit zo. Laat alle religies voor wat ze zijn; ze controleren jullie door middel van ANGST en ze bevatten helemaal geen waarheid. Neem de controle over jullie eigen levens terug. Weiger genetisch gemodificeerd voedsel. Weiger gedrogeerd te worden door het water dat jullie drinken en de lucht die jullie inademen. Vraag waarom jullie regering jullie dit aandoet en jullie hiervoor laat boeten!
Ook al lijkt het alsof alles tegen jullie is opgezet, er zijn goeie mensen zoals Harald Kautz-Vella, die naar voren is gekomen om zijn kennis met jullie te delen. De farmaceutische industrie is ontworpen om jullie afhankelijk te maken van haar medicijnen, dezelfde medicijnen die enorme problemen veroorzaken in jullie levens. Jullie hebben ze niet nodig. Het was allemaal bedacht om het menselijke leven in te korten en het menselijke wezen te vernietigen. Ze willen gehoorzame slaafse robots die hen altijd van dienst zijn.
Jullie zouden moeten weigeren hun spel nog maar een moment langer mee te spelen. Jullie zijn uit de gevangeniscel gestapt waarin jullie leefden en kunnen nu zien wat het werkelijk inhield. Alles op Aarde was tegen jullie opgezet en het was allemaal gecreëerd door de Cabal om zo haar bestaan op Aarde veilig te stellen, evenals jullie dienstbaarheid aan hen, als hun slaven. Alles dat ze bezitten hebben ze van jullie afgepakt en ze waren meedogenloos terwijl ze dat deden. Voel je niet schuldig als je zegt: genoeg is genoeg, ik neem terug wat mij rechtmatig toebehoort.
Jullie eerste prioriteit zou een onmiddellijk staakt-het-vuren in iedere oorlog moeten zijn. De vrede moet hersteld worden waardoor mensen niet meer genoodzaakt zijn in wanhoop te vluchten. Dit was van tevoren opgezet omdat de Cabal Europa op haar knieën wil hebben. Ze geven niets om het lijden dat hun plannen veroorzaakt. Hun grondregel is altijd: WAT PAST ER IN HUN PLANNEN OM DE NIEUWE WERELDORDE TE INSTALLEREN. Ze beleven plezier aan het wegvagen van een paar duizend, zoals zij het noemen, NUTTELOZE ETERS. Het zal allemaal duidelijk worden als je buiten het plaatje gaat denken. Dan zullen jullie je realiseren dat jullie in feite beheerst worden door je toekomst. Bekwame mensen hebben hun huiswerk gedaan en de beste manieren ontdekt om goed, gezond voedsel en goede energie etc. te leveren. Ze zullen dit allemaal met jullie delen.
We zullen Centra opzetten. Jammer genoeg was de Cabal succesvol in het vertragen van de vestiging van ons eerste centrum in Ierland. Wanneer er genoeg geld beschikbaar is zullen we hiermee doorgaan. De Cabal bezit de mogelijkheid om mensen die nog steeds in 3D leven, te beïnvloeden en aan te vallen wat ze niet willen. Dergelijke mensen werken zonder het te weten als vertegenwoordigers van de Cabal. Het verwerpen van 3D-Denken is voor velen van jullie moeilijk; jullie zijn bang om het te laten voor wat het is. We zullen ongetwijfeld slagen. Wat nodig is, is hard werken en geduld.
Mijn lief, je hebt zoveel doorstaan. Ik ben nog niet vergeten dat vandaag, een jaar geleden, je leven bijna werd beëindigd door degenen waarmee je naar Ierland ging. We waren nog niet klaar om je in de geestenwereld te ontvangen dus moesten we voorkomen dat hun duistere daden zouden slagen. Je hebt werk te doen, mijn lief, en dat zul je doen.
Altijd, je aanbiddende,
Monty

OPMERKING VAN VERONICA
Wat betreft het werk aan de leylijnen in Ierland, moedig ik je aan om de video's van Harald Kautz-Vella te bekijken teneinde het grote belang van deze leylijnen te begrijpen. Deze gewijde energie moet teruggenomen worden, door het volk voor het volk. Een man in Ierland heeft aangeboden om groepen van jullie te begeleiden dit werk te doen. De hele Aarde zal hiervan profiteren. De mensheid roept om hulp.
Dankjewel.Gefilmd in Londen, Engeland in Augustus 2015. Dit is het eerste deel van een tweedelig interview.

Webpage: The Montague Keen Foundation -- Donate
Vert. Marja/Rob

maandag 24 augustus 2015

Nederlands -- Montague Keen, 23 aug 2015

Boodschap van Montague Keen, 23 Augustus 2015

Mijn lieve Veronica, wij in de geestenwereld willen je bedanken voor alles dat je deze week hebt gedaan om Waarheid en Licht bij de mensheid te brengen. Jouw werk met Harald is belangrijk, aangezien hij vanuit een wetenschappelijk oogpunt uitlegt wat jij voor de mensheid als belangrijk om te weten en te begrijpen, naar voren brengt. Wat wij gedurende de jaren na mijn overlijden hebben onthuld wordt nu gewoonweg beter begrepen en geaccepteerd. Het plaatje is helder geworden en de corruptie die altijd verborgen werd gehouden wordt nu in al haar verdorvenheid  bloot gelegd. De Zwarte Magie die overal om jullie heen wordt gebruikt en die strategisch geplaatst is in zwarte blokken wordt nu  ontmaskerd. Nu kunnen jullie zien waarom alle pijn, angst en moordpartijen geënsceneerd moesten worden om de duistere entiteit tevreden te stellen die was opgeroepen door Koningin Elizabeth I en door John Dee. Ja, ze kreeg alle macht die ze begeerde maar de mensheid lijdt tot op heden door haar duistere daden. Dit moet stoppen. Dat zal gebeuren wanneer de mensheid samen komt en HET BEVEELT TE STOPPEN.

Wees moedig en neem jullie macht terug. Geef het niet aan anderen door middel van stemming omdat stemmen onderdeel uitmaakt van het algehele controlesysteem waar jullie onbewust ingelokt werden. Neem je eigen beslissingen. Controleer altijd de feiten en neem de verantwoordelijkheid voor je eigen leven. Ga af op je eigen intuïtie en je hart zal je leiden. Jullie leven is waardevol, dus heb er respect voor en doe alleen dingen die bijdragen aan het grotere goed van de mensheid.

Weiger genetisch gemodificeerd voedsel te eten aangezien het jullie genetisch zal modificeren! Dit is ernstig omdat het is ontworpen om het menselijke ras uit te roeien. Het is allemaal onderdeel van het duistere plan om de planeet van menselijke wezens af te helpen. Eis van jullie regeringen DE WARE REDENEN voor chemtrails. Wat is de WARE BEDOELING hiervan? Eis eveneens te horen waarom ze hebben ingestemd met FRACKING. Ik heb jullie al vele malen verteld dat de LEYLIJNEN de mensheid voorzien van de noodzakelijke energie om op Aarde te leven. Net als de aderen in jullie lichaam; jullie kunnen niet leven zonder de ononderbroken stroom van bloed door je lichaam. Bekijk dit nu op een veel hoger niveau. De AARDE kan evenmin overleven zonder haar energiestroming. FRACKING was bedacht om de natuurlijke stroom van energie naar de mensheid te vernietigen. Het zal eveneens jullie watervoorziening vernietigen. Wat doen jullie hieraan? Blijven jullie alleen maar niets doen? Het "wat kan ik doen?"-syndroom. Op het moment dat jullie wakker worden en begrijpen dat, JA, je iets kunt en zult doen, dan zullen jullie je macht terug nemen en in je eigen kracht gaan staan en weigeren de vernietiging van de Aarde en de mensheid toestaan te gebeuren. Tot nu toe zijn jullie passief gebleven, je ogen sluitend voor wat er overal om jullie heen gaande is, daardoor toestemming gevend voor wat er gedaan wordt.

Jullie hebben geen tijd te verliezen. De banken hebben hun "INEENSTORTING" gepland voor de 23e September. Het is voor hen een belangrijke datum. De Cabal plant alles door het gebruik van getallen: heilige geometrie, rituelen van zwarte magie etc., om te krijgen wat ze willen. Stop SLACHTOFFERS te zijn. De volgende keer dat je verteld wordt dat je iets MOET doen, spreek dan met jezelf af dat je het zult onderzoeken en dat je je eigen beslissing zult nemen.

De medische industrie is ontworpen om jullie gedrogeerd en passief te houden. De vernietiging van de mensheid begint al bij de GEBOORTE. Baby's krijgen al binnen een paar dagen na de geboorte medicijnen toegediend en blijven daarna volgepompt worden met gevaarlijke chemicaliën om ervoor te zorgen dat ze passieve, gehoorzamende mensen worden, die in dienst van de Cabal zullen werken en ervoor zorgen dat er kanonnenvoer voorhanden is op het moment dat de Cabal een bloedoffer nodig heeft. Wanneer jullie op het slagveld sterven, leveren jullie ZUURSTOF voor jullie onderdrukkers. JULLIE DIENEN DE DUISTERE CABAL. Kijk, de volgende keer dat je je uniform aantrekt, zelf hoe het is en niet hoe je verteld wordt dat het is. De Cabal WIL en BEHOEFT jullie dood, evenals de dood van al jullie dierbaren. WORD WAKKER!

"NIETS IS WAT HET LIJKT". Hoe vaak heb ik de afgelopen jaren deze woorden niet herhaald. Al diegenen waarvan jullie geleerd werd ze te vertrouwen, te respecteren en te dienen zijn degenen die jullie onderdrukken. Alles is precies het tegenovergestelde van wat jullie werd verteld. Het is heel doordacht en het heeft 2000 jaar lang gewerkt. Lees het werk van Michael Tsarion en anderen, die de werkelijke waarheid ontdekten en die dat met jullie wensen te delen. Velen hebben naar de waarheid gezocht en hebben het gevonden. Vergeet alles dat jullie geleerd werd door middel van ouders en onderwijs omdat het niet de waarheid is. Het is bedacht om jullie onwetend te houden over wie jullie zijn en waar jullie toe in staat zijn. Jullie kennen de waarheid en jullie weten dat jullie jezelf kunnen bevrijden. Jullie weten dat jullie de Aarde kunnen laten terugkeren naar het paradijs dat het ooit was en dat het opnieuw kan worden. Het enige dat nodig is, is een kleine inspanning van jullie.

Mijn lief, het komt nu, tegen alle verwachtingen in, allemaal bij elkaar. Voor altijd, je aanbiddende,
Monty.


OPMERKING VAN VERONICA
Chris heeft hard gewerkt aan de opnamen van Harald en mij. Er zijn problemen met de geluidssterkte evenals met de beeldkwaliteit. Maar hopelijk zullen de opnamen uiteindelijk alle drie op de website staan. Chris en ik hebben grootse plannen die we binnenkort tot uitvoering hopen te brengen. Ik ben zeer dankbaar voor zijn input en advies. Dankjewel voor de hangers van galactische verbinding; ze zijn veilig aangekomen.

Een interview met Harald Kautz-Vella (Wiltshire, England 2015)

Vert. Marja/Rob

maandag 17 augustus 2015

Nederlands -- Monty, 16 augustus 2015

Boodschap van Montague, 16 Augustus 2015
De komende paar weken zal blijken wat waar en wat onwaar is. De onjuiste geschiedenis die jullie door middel van religie en bestuur werd opgedrongen wordt iedere dag verder blootgelegd. Het werk van Michael Tsarion is hierbij ongeëvenaard. Jullie denken: waarom verkeert de mensheid in een constante staat van OORLOG? Waarom trekt iemand met genoegen een uniform aan om anderen te VERMOORDEN en om de Aarde waarop hij leeft te vernietigen? Geloof me, ER VALT GEEN EER TE BEHALEN AAN MOORDEN; je bent door je daden alleen dat wat KWAADAARDIG en CORRUPT is van dienst. Leer het leven op Aarde te respecteren, want elk leven is heilig. Word wakker en kijk om je heen. Ben je op enige manier verantwoordelijk voor het verschrikkelijke lijden dat zich op jullie wereld afspeelt? Hebben je daden hieraan bijgedragen? Ik kan jullie zeggen dat het door hen die de macht hebben zeer nauwkeurig is gearrangeerd. De vernietiging van Europa duurt iedere dag voort. Twee Wereldoorlogen hebben niet die resultaten opgeleverd die de Cabal wilde dus nu gebruikt ze andere methoden om haar gewenste doel te bereiken. Bankieren zal in September eveneens worden gebruikt om jullie op je knieën te dwingen. De Cabal heeft geen geweten. Het wil wat het wil, ongeacht de consequenties voor de mensheid. Hoe kunnen jullie, nu je weet wat je weet, doorgaan hen van dienst te zijn? Wanneer jullie de pyramide van macht in stand houden, worden jullie door dit te doen, medeverantwoordelijk voor de vernietiging van het menselijke ras, jezelf incluis.
Bereid je voor op de veranderingen die in September zullen beginnen. Het corrupte regime moet vallen om zo alles te verwijderen dat corrupt is. Voorzorgsmaatregelen zijn genomen om te kunnen omgaan met de val van de Cabal. Een nieuwe manier van leven zal ontstaan. Dit is waarom we om hulp vroegen bij het opzetten van de Centra om jullie zo te kunnen helpen bij het gewend raken aan een nieuwe manier van leven op Aarde. Jullie zullen je snel aanpassen aan deze nieuwe manier van leven. De stress van het omgaan met het leven zoals het nu is, zal verdwijnen. Jullie zullen de voormalige duistere tijden van corruptie en macht vergeten. Jullie zullen je verbazen over hoe de mensheid ooit in zulke duidelijke leugens kon trappen en over hoe ze zo lang onder een dergelijke duistere overheersing heeft kunnen bestaan. Ze waren bijna geslaagd in hun pogingen het gehele menselijke ras met hun slimme plannen weg te vagen. Nu vinden ze het heel moeilijk te accepteren dat ze gefaald hebben en dat ze daarom de Aarde voor altijd zullen moeten verlaten. Alles dat ze door middel van corruptie hebben verkregen is voor hen waardeloos geworden. Ze kunnen het niet met zich meenemen.
Er staat zo veel klaar om jullie door deze tijd van aanpassing heen te helpen. Er zijn velen op Aarde die voorbereidingen treffen om snel te kunnen afrekenen met de chaos die de Cabal achter zal laten. Weet dat wat er gebeurt, bedoeld is om te gebeuren. Over deze periode zal nog door vele toekomstige generaties gesproken worden. Het Licht dat jullie creëren breekt open, ontmaskert en verwijdert voor altijd alles dat duister en kwaadaardig is. Veel zal in het werk gesteld worden als poging om jullie af te leiden van je pad. TV, sport en films zullen gebruikt worden in een poging jullie in de illusie te houden dat jullie leven op Aarde noemen.
Medicatie, vaccinaties etc. werden alle gemaakt om jullie onder controle te houden. De chemicaliën in jullie voedsel, water en lucht dragen hier allemaal toe bij. Jullie zijn allemaal SLACHTOFFERS van dit corrupte regime. Het is tijd om hiervoor te ontwaken. Leef het leven voorwaarts richting Licht en Waarheid voor de gehele mensheid. Dit is de grootste stap die de mensheid ooit gevraagd is te zetten. Treed uit de "logica" die jullie werd geleerd en keer terug naar je hart. Het zal je nooit voor de gek houden of op een dwaalspoor zetten.
Zoek niet in de religie voor begeleiding. Ze zijn allemaal gebaseerd op LEUGENS. Het zijn enkel controlesystemen. Richt je direct tot de God van Liefde en Licht. Vermijd iedereen die je vertelde dat je hem nodig had om een verbinding aan te kunnen gaan met God. Niets was verder bezijden de waarheid. Je hebt niemand nodig die als een intermediair moet dienen. Dat is de LEUGEN die jullie generaties lang in zijn macht heeft gehouden. LIEFDE is het enige dat nodig is om je te verbinden met Al Dat Is. Toen ik overging naar de Geestenwereld werd het allemaal kristalhelder. De Cabal neemt jullie kinderen op hele jonge leeftijd en programmeert ze om gehoorzaam aan hen te zijn. Ze dienen ze door middel van vaccinatie VERGIFFEN toe, die ze verplicht hebben gesteld. De mensheid had geen schijn van kans tegen deze doortrapte corruptie. Ze controleren ieder moment van de wieg tot het graf. Dit moet direct ophouden. Jullie hebben NOOIT VRIJHEID gekend. "HUN" overleving hangt af van hun totale controle over jullie. Weiger deel uit te maken van die controle. Wanneer je eenmaal je steun hebt ingetrokken, zullen ze verleden tijd zijn en dat weten ze. Ze zullen zich hardnekkig vast willen blijven klampen.
Rust alsjeblieft, mijn lief. Je hebt met problemen te maken die allemaal tegelijk uit verschillende hoeken afkomstig lijken te zijn. Dat is nu eenmaal te verwachten in deze tijd.
Altijd, je aanbiddende,
Monty.
Opmerking van Veronica
Chris heeft zijn uiterste best gedaan om het onvoorbereide gesprek met Harald Kautz-Vella beter hoorbaar te maken. We hebben voor de opname een computer gebruikt en omdat Harald zacht praat was het moeilijk om het beter verstaanbaar te maken. Harald gaf heel belangrijke informatie dus is het, om alles goed te begrijpen, verstandig om er enkele malen naar te luisteren. Hopelijk zullen er nog veel meer van deze sessies met hem volgen.
Vert. Marja/Rob

maandag 10 augustus 2015

Nederlands -- Montague Keen, 9 augustus 2015

Montague Keen, 9 augustus 2015, NL
Boodschap van Veronica
Monty overtuigde me om naar de BASES CONFERENTIE (Miles Johnston) in Wiltshire te gaan, vorig weekeind. Monty stond erop dat ik contact zou zoeken met HARALD KAUTZ-VELLA. We zijn allemaal een hoop dank verschuldigd aan Miles Johnston om deze jongeman onder onze aandacht te brengen. Harald is, terwijl de mensheid een stap in de toekomst zet, alles wat we ons konden wensen bij een gids. Hij heeft alles behandeld. Harald is fysicus en heeft tevens geologie gestudeerd. Hij kent de problemen die we zullen tegenkomen wanneer de chaos begint, en nog belangrijker, HIJ HEEFT DE ANTWOORDEN. Ik beschouw hem als onze beschermengel, die ons er doorheen gidst. Ik bracht vier dagen met hem door. We filmden een kort gesprek via zijn computer. Hoewel het geluid niet goed is, kun je met een koptelefoon horen wat hij te zeggen heeft. Harald en ik zullen samenwerken. Tot mijn verbazing waren hij en ik iets aan het onderzoeken dat belangrijk is voor ons beiden. Het was een eer en een voorrecht hem te ontmoeten. Hij is een prachtige ziel met een heldere geest. Ik ben zo blij hem mijn vriend te kunnen noemen.
Boodschap van Montague
We observeren de vele veranderingen die door de cabal voor de mensheid zijn gepland. Dit is waarom het noodzakelijk voor me was om Veronica te overtuigen dat ze Harald Kautz-vella moest ontmoeten, om zodoende de mensheid op de toekomst voor te bereiden. Veronica en Harald werkten in oude tijden samen; dat zullen ze wederom doen. Het was goed om mijn lieve vrouw energie te zien krijgen en plezier te beleven aan de vele interessante mensen op de conferentie.
De Eindtijden zijn gekomen. Jullie moeten ervoor zorgen dat jullie, tijdens de overgang die nu gaande is, alles hebben dat je nodig mocht hebben. Water is essentieel en jullie hebben voedsel nodig dat kan worden opgeslagen. Bereid je mentaal zowel als fysiek voor. Jullie zullen getuige zijn van het verdwijnen van alles dat corrupt en kwaadaardig is.
Jullie daarentegen zullen in je macht stappen en duidelijk zien hoe jullie werden beetgenomen door je macht via religie en politiek aan Lucifer te geven. Zonder het je te realiseren werden jullie Lucifer's slaven.
Besteed alsjeblieft tijd en moeite aan het leylijnenproject. Zoals Harald aan Veronica uitlegde wordt FRACKING toegepast om jullie LEYLIJNEN te VERNIETIGEN. Het is alsof ze alle ADEREN in je LICHAAM doorsnijden: je bloed zou wegstromen en je zou overlijden. Net als de Zwarte Smurrie van de Aarde zou de levenskracht in de leylijnen uit de Aarde stromen. Dit mag niet worden toegestaan te gebeuren. Dit is zo ernstig. Om te kunnen overleven op Aarde moet de mensheid dit beschermen.
Luister alleen naar degenen die waarheid spreken, niet naar jullie gekozen dictators die niets meer zijn dan marionetten. Ontwaken bleek voor veel mensen, die nog steeds in een hypnotische verwarring zijn,  een moeilijke operatie te zijn, gehoorzaam de "wetten" die jullie onderdrukkers jullie hebben opgelegd gehoorzamend. Ik begrijp echt dat het moeilijk is voor jullie om de onplezierige waarheid omtrent religie en politiek onder ogen te zien. De cabal heeft jullie bestaan op Aarde extreem moeilijk gemaakt. Ze zorgden ervoor dat jullie geen tijd of energie hadden om door te hebben wat ze aan het doen waren. Jullie zullen om kunnen gaan met de veranderingen die onvermijdelijk zijn. Weet dat er velen zijn zoals Harald, die de noodzakelijke stappen hebben gezet om de weg voor jullie voor te bereiden. Alles dat is ingesteld om jullie problemen en pijn te bezorgen zal verwijderd worden. Wees uiterst voorzichtig wat je als feit accepteert omdat zoveel tegen jullie in stelling is gebracht.  Velen zullen jullie vertellen dat alles op zijn pootjes terecht zal komen maar deze boodschappen zijn NIET van het Licht; dientengevolge zal vele mensen een vals gevoel van veiligheid worden aangepraat. Neem de nodige stappen om ervoor te zorgen dat jullie op alle mogelijke gebeurtenissen zijn voorbereid.
De banken zullen omvallen en dit zal de onvermijdelijke chaos met zich mee brengen. Wat dit betreft hebben we het over weken, geen maanden. Het is ons, in de Geestenwereld, gelukt om vele van hun duivelse plannen, zoals een Derde Wereldoorlog, te verijdelen maar helaas blijven vele andere nog onder de radar. Degenen die over jullie wereld heersen zijn NIET VAN JULLIE WERELD, ze verschijnen alleen in dezelfde uiterlijke vorm als jullie. Besef dat ze slim zijn en dat ze uiterst zorgvuldig plannen. Ze willen alles dat jullie hebben en ze hopen het te verkrijgen door jullie eruit te schoppen. Ze leven op het bij jullie veroorzaken van zoveel mogelijk pijn en lijden en ze verkrachten en vermoorden jullie kinderen. Dit alles zal stoppen op het moment dat jullie hiervoor ontwaken. Dan zal het menselijke leven opnieuw gewaardeerd en gerespecteerd worden. De juiste mensen komen samen om ervoor te zorgen dat alles zo soepel mogelijk zal verlopen.
De cabal vordert met rasse schreden in haar plannen omdat ze VREZEN dat nog veel meer van jullie zullen ontwaken. Denk er eens over na: ze vrezen jullie! Wanneer genoeg van jullie ontwaken, kunnen jullie uit de piramide stappen en zal de cabal ineenstorten. Het is net als een kaartenhuis. Trek jullie steun aan hen in en jullie zullen hen zien verdwijnen zonder een spoor achter te laten, om terug te keren naar waarvandaan ze ooit kwamen. De ware macht ligt in jullie handen.
Ik zal jullie niet langer ophouden. Luister naar de wijze woorden van Harald, aangezien hij de waarheid spreekt.
Mijn lief, er was geen andere manier waarop we jou en Harald konden samenbrengen. Ik weet dat je het begrijpt. Jullie zullen samenwerken. Ik ben Colin dankbaar voor de goede zorg voor jou tijdens mijn afwezigheid.
Altijd aan je zijde,  je aanbiddende,
Monty.
Website: www. Montaguekeen.com
Vert. Rob/Marja
NB: De video van het gesprek tussen Veronica en Harald zal binnen enkele dagen aan de homepage worden toegevoegd.


 Publicado a 28/06/2015

interview

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/