donderdag 29 augustus 2013

25.08.2013
   25 augustus 2013


Donkere wolken pakken zich samen. De verschillende facties bereiden zich voor op de grote overname. Dit is niet een tijd om achterover te leunen en de kat uit de boom te kijken. Je moet je verantwoordelijkheid dragen. Voorzie jezelf van alle feiten. Ze zijn beschikbaar; het vergt slechts een kleine moeite om vast te stellen wat WAARHEID is en wat FICTIE.

De fictie die jullie is opgelegd door religie is op angst gebaseerd en is controlerend. Het schetst een beeld van het hiernamaals dat totaal onwaar is. Ze hebben jullie onderwezen over een God van oordeel en straf; een God die wil dat je lijdt om Hem te behagen. Vraag jezelf af: Waarom schilderen ze God altijd af als puur MANNELIJK? Dit ontkent volkomen het VROUWELIJKE aspect van de God van Liefde. Want zij vrezen het vrouwelijke. Dus verwijderden ze alle verwijzingen naar de GODINNEN die ooit vereerd werden omdat ze de LIEFDE vertegenwoordigden. De liefde zelf werd afgeschilderd als  niets meer dan slechts seks, terwijl in feite seks de uitdrukking is van liefde in de meest pure zin.
Via film en televisie hebben ze het bewust gedegradeerd. Ze hebben systematisch alles wat puur en goed was verwijderd. Liefde wordt zelden genoemd.

Zij die momenteel aan de macht zijn kunnen geen liefde ervaren. Ze zijn er niet toe in staat. Voor hen staat geld gelijk aan liefde. Wanneer jullie allemaal samenkomen en je het belang van liefde onderkent, redden jullie de planeet. Ik kan niet genoeg het grote belang ervan benadrukken. Liefde sterft nooit, dus diegenen die je hebt lief gehad duiken vaak weer op in je vele levens. Je herkent ze altijd, want de band van de liefde is onbreekbaar.

De vroegere Ieren reisden de wereld rond en predikten de religie van liefde. Maar zij die de macht overnamen hebben hen moedwillig vernietigd. De Ieren beginnen zich momenteel te herstellen en moeten in het reine zien te komen met de grote veldslag die tegen hen geleverd is door de toenmalige Rooms-Katholieke Kerk, die zich zelfs vandaag de dag nog aan hen probeert op te dringen.

De Ieren zetten nu de eerste stappen om de controle van het Vaticaan te verwijderen. Spoedig zullen ze de vrijheid proeven voor het eerst sinds bijna 2000 jaar. De wurggreep van het Vaticaan bereikt veel landen op manieren die je nooit zou vermoeden. Ze zijn verantwoordelijk voor veel meer dan mensen zich realiseren. Maar de sluier wordt opgetild voor de waarheid van hun ware identiteit en wie zij dienen. Het is niet de God van liefde en licht!

Jullie hebben levens geleefd in de duisternis van hun controle en velen hebben hun wreedheid ervaren in het verleden. Het is nog steeds aanwezig, verborgen in openbaarheid. Ze claimen rechten waar ze geen recht op hebben. Maar hun bewind nadert zijn einde want de enige macht die ze werkelijk hebben is de macht die jullie (het volk) aan hen geven door ANGST. Als je wakker genoeg bent zul je dat duidelijk zien en zal je alles terugpakken wat je hen onbedoeld had gegeven. Alleen dan zul je volledig hersteld zijn als gehele wezens van licht, in evenwicht en krachtig.

(Op de startpagina van de site www.montaguekeen.com vind je hoe je dit kunt bewerkstelligen. Help anderen om dit te doen. Het is krachtiger als je het met drie of meer mensen doet.)

Tijd is van essentieel belang. Je hebt geen tijd te verspillen in deze einddagen van het oude systeem. Er zijn momenteel veel grote geesten uit het verleden op Aarde om het ontwaken voor het licht te ervaren. De Duisteren gebruiken nu elke hersenspoelmethode uit hun repertoire om hen die speciale opdrachten hebben op Aarde te verstrikken en te controleren. Jij, mijn liefste, ziet hoe één zo’n gevangene ermee worstelt. Het is verontrustend om te zien, maar tot het slachtoffer het zelf inziet kun je niets doen.

Op tv zag je vroeger iemand vrolijk een ui eten omdat hij door hypnose geloofde dat het een appel was. Er zijn nu velen in jullie wereld die zo gecontroleerd worden dat ze alleen  maar zien wat hun controleurs willen dat ze zien. Daarom vraag ik jullie om je leven weer in eigen hand te nemen. Stop met slachtoffers te zijn van de Duistere Cabal. Wanneer je volledig accepteert dat alles dat jou in z’n greep houdt gebaseerd is op LEUGENS, dan zul je worden wie je werkelijk bent.

Zij die er naar streven de waarheid aan het licht te brengen worden constant aangevallen. De computer van mijn lieve vrouw wordt voortdurend aangevallen en gehackt. Alles in een poging om haar het zwijgen op te leggen. Maar hoewel het voor stress zorgt, zal zij niet zwijgen.
Zij die gebruikt worden om anderen aan te vallen zouden zich moeten afvragen waarom ze zich zo makkelijk laten beïnvloeden door de duisteren. De Duisteren masseren hun ego zodat ze het gevoel hebben dat ze anderen moeten beoordelen. Maar onthoudt: Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. (Mattheüs 7:1)
De Duisteren doen een beroep op hun gevoel van superioriteit en de dwazen lopen in de val. Velen worden overschaduwd maar zijn zich er niet van bewust, daarom is het belangrijk om jezelf altijd te beschermen. Jullie leven allemaal in oorlogsgebied; het is een oorlog om jullie zielen te vangen. Alles wat je geleerd werd is het exacte tegendeel van wat rechtvaardig en waarachtig is. Jullie zijn behoorlijk belazerd door hen die jullie, en alles waar jullie voor staan, wensten te vernietigen.

Ik heb ontdekt dat veel onderzoeken van goede wetenschappers onderdrukt worden omdat de machthebbers het niet kunnen toestaan dat de waarheid bekend wordt gemaakt. Deze wetenschappers worden dus uitgemaakt voor dissidenten. Weet je nog, mijn lief, ik werd ook uitgemaakt voor dissident. Dus beschouw het als een medaille. Klaarblijkelijk vrezen ze je resultaten en willen ze die onderdrukken.

Er zijn andere manieren om je werk onder de aandacht te brengen zonder gebruik te maken van de kanalen die gericht zijn op het onderdrukken van informatie. Ik ging door precies dezelfde scenario’s en het waren waarschijnlijk dezelfde mensen die betrokken waren bij mijn Scole Report toen ik nog op Aarde was. Met vertrouwen in je onderzoeksresultaten en een onwrikbare vastberadenheid om ze beschikbaar te stellen aan de kritische blik van de bevolking zal je slagen.

Het is tijd om uit het controlesysteem te stappen. Het is tijd om die veranderingen door te voeren die nodig zijn voor de mensheid om in licht en waarheid te leven. Het kostte tijd en vastberadenheid om de machthebbers ervan te overtuigen dat de Planeet Aarde inderdaad rond was en niet plat, wat de mensheid bruut was opgedrongen.

Jullie zijn de architecten van de Nieuwe Tijd van Verlichting. Jullie hebben de vrijheid nodig om manieren te vinden om op Aarde te leven zonder de vreselijke ketenen van het verleden. Geniet van jullie grote avontuur.

Mijn lief, de aanvallen op jouw computer, hoewel kostbaar, bewijzen duidelijk dat er mensen zijn die de waarheid vrezen!

Samen zullen we slagen. Jouw aanbiddende, Monty

Website: The Montague Keen FoundationVertaling: Alja

woensdag 21 augustus 2013

18.08.2013
   18 augustus 2013


Wat jou deze week getoond werd bewijst ondubbelzinnig dat het Licht der Waarheid zal overwinnen. Voorbereidingen vorderen gestaag. Wees voorbereid voor het onverwachte. Het verrassingselement is belangrijk. Je hebt het bewijs ervan gezien. Er zijn sleutelfiguren in jullie wereld die zich bewust zijn van wat van hen wordt verwacht. Ze zullen ons niet teleurstellen.

Mijn lief, alles is in Goddelijke Orde. Onze tijd is gekomen om de mensheid te redden van de duistere invloeden die de controle hadden overgenomen en van hun plannen om alles te vernietigen dat ze niet nodig hadden. We moesten een aantal van de grootste geesten die ooit op Aarde geleefd hebben op de juiste positie zetten om de mensheid te kunnen leiden. Ze zullen bekend gemaakt worden als de tijd rijp is. Sommige van hen leren wie ze werkelijk zijn en waarom ze nu op Aarde zijn. Hun werkelijke identiteit moest strikt geheim blijven, zelfs voor henzelf. Ze hebben gewone levens geleefd tot nu toe, hoewel ze soms hints kregen over welke belangrijke rol ze verwacht worden te spelen in de Overgang. Nu moeten ze de enorme omvang van hun taak accepteren die ze op zich genomen hadden voordat ze terugkeerden naar de Aarde. Ze vinden elkaar en alles valt op z'n plek. Alle puzzelstukjes schuiven in elkaar zoals het gepland was.

Mijn lief, het was geen toeval, al die jaren geleden, dat Rupert Sheldrake je uitnodiging voor je diner niet kon accepteren waarbij hij voorstelde om mij in zijn plaats uit te nodigen. Spirit gebruikte Rupert zodat ik bij jou kon komen.

Er werd een probleem gecreëerd bij RyanAir op het vliegveld van Dublin. Dit werd gebruikt om een ander onder je aandacht te brengen. Je realiseert je nu het belang van die gebeurtenis. De Geestenwereld zal al het mogelijke doen om de juiste mensen bij elkaar te krijgen. Laat ons daar maar het hoofd over breken. Wij zullen de juiste mensen op de juiste plek krijgen op de juiste tijd.

Ik weet, mijn lief, dat je je soms afvraagt hoe de mensen om je heen ooit bij jou terecht zijn gekomen. Nu weet je dat niets per ongeluk gebeurt! Ons team op Aarde staat klaar en is bereid om instructies op te volgen als de tijd rijp is en dat is iets dat wij bepalen.

Ik weet dat het heel verontrustend voor je is om te zien wat er gebeurt in Egypte, Irak, enz. Zoveel onschuldige mensen die vastzitten in de puinhoop. De overname van deze landen was jaren geleden al gepland door de Cabal en ze houden wanhopig vast aan dat plan, hoewel ze beginnen in te zien dat het hen nooit zal worden toegestaan te slagen. Hun moordpartij zal gestopt worden. Ze gebruiken individuen die compleet gehersenspoeld zijn om die landen binnen te vallen om te heersen en te verdelen en om orders uit te voeren zonder na te denken over de consequenties.

Mensen trappen niet langer in de leugens die ze verteld worden. Jullie kunnen dit zelf duidelijk zien omdat het bewijs van wat er gedaan wordt duidelijk is. Vraag jezelf af waarom de heersende landen zich voorbereiden op OORLOG. Wat zijn hun plannen? Is dit een laatste wanhopige poging om vast te houden? Kijk in hun ogen als ze je proberen te overtuigen van het feit dat ze echt moeten “binnenvallen om te beschermen” of dat er “massavernietigingswapens zijn” enz. Hoe kunnen ze werkelijk geloven dat ze de mensen nog kunnen bedriegen? De WAARHEID ligt op straat. Het kan niet langer verborgen blijven.

De mensheid zal geholpen worden om te herstellen. De juiste hulp is geregeld om in te springen en al het nodige te doen om te herstellen van deze heftige aanval. De planeet Aarde wordt omgeven door ruimteschepen die al het mogelijke aan boord hebben om alles dat vernietigd was door de Cabal weer op te bouwen en te reconstrueren. Daar is geen geld voor nodig. Alles zal gegeven worden en de vrede zal hersteld worden. Jullie zijn verwikkeld in een strijd tussen goed en kwaad, maar goed zal winnen. De planeet Aarde zal spoedig haar rechtmatige plaats in het universum innemen en alle communicatiekanalen zullen hersteld worden. Er waren genoeg van jullie nodig om wakker te worden om dit voor elkaar te krijgen. Ga door met mensen wakker te maken zodat ze kunnen genieten van de ervaring om deel te nemen aan één van de belangrijkste ondernemingen in geschiedenis van jullie wereld. Het maakt niet uit tot welk land je behoort. Jullie zijn allemaal belangrijk en accepteer dus niet wat ze je vertellen over sommige landen. Veronica heeft contact gehad met mensen uit landen waarvan ze jullie verteld hebben dat ze gesloten waren voor dit soort informatie, zoals China, Korea, Rusland, enz. Ook zij worden wakker en zijn van harte welkom in de grote familie die geen beperkingen of grenzen kent. Allen verenigd in het streven naar waarheid en rechtvaardigheid voor allen.

Sta woede en wantrouwen niet toe om je gedachten te kleuren. Kijk naar alles met een liefdevol hart, want dat verandert alles. Jullie hebben allemaal gevangen gezeten in de lagere dimensies waar angst je cipier was; angst door  religie, angst door de wet, hoe onrechtvaardig die ook was. Angst is iedereen er met de paplepel ingegoten. Alleen als je het onderkent wordt je er vrij van.

Stuur liefde naar iedereen, overal. Je zult versteld staan van de resultaten die het zal opleveren. LIEFDE kan de macht van de Cabal breken. Liefde is puur en goed. Het versterkt de levens van hen die liefhebben en geliefd zijn. Schrijf het woord LIEFDE in grote letters en houd het omhoog. Kom samen in de naam van de liefde en laat liefde het licht op je pad zijn terwijl je het volgt richting de Overgang.

Mijn liefste, alles is zoals het moet zijn.
Altijd je aanbiddende,
Monty


Website: The Montague Keen FoundationVertaling: Alja

zondag 11 augustus 2013

11.08.2013
   11 augustus 2013


De tijd nadert snel wanneer alles dat verborgen was openbaar zal zijn. Jullie worden hierop voorbereid. Velen van de Duistere Garde hebben hun verlies al geaccepteerd en zoeken naar manieren om te ontsnappen aan het oordeel van de mensheid. Ze wisten dat deze dag zou komen, wat ze ook deden om hem uit te stellen. Het enige dat nodig was, was het juiste percentage van ontwaakte mensen, waardoor alles dat kwaadaardig en corrupt was belicht werd. De mensheid moest zich bewust worden van haar eigen macht, en zich realiseren dat ze niet op Aarde is om een paar lui te dienen. Jullie zijn allemaal machtige lichtwezens die gemanipuleerd werden d.m.v. opvoeding en religie in het geloven dat jullie geen macht hadden. Ik kan jullie verzekeren dat de belangrijkste macht bij jullie ligt. Dit zullen jullie je realiseren als de dingen zich ontvouwen. Zonder jullie konden degenen aan de top van de piramide nooit hun corrupte status hebben gekregen. Ik heb vaak gezegd, ze hebben jullie nodig en ze kunnen niet zonder jullie bestaan. Dat is een feit dat je op je moet laten inwerken.

Omdat jullie ontwaakt zijn, zijn we in staat in te grijpen en tekens te geven waar jullie nota van moeten nemen. We zijn constant bezig elke handeling te observeren die gedaan wordt om jullie onder controle te houden teneinde het Grote Ontwaken te verstoren. Mijn lief, wat je gisteravond in de lucht zag, liet je zien dat de energie wordt geproduceerd om de zaken te versnellen. Wees bereid te doen wat er ook van je wordt gevraagd. Sommigen van jullie weten al wat te doen. Het hangt af van de overeenkomsten die je maakte voordat je naar de Aarde terugkwam. Beide zijden van het leven werken hieraan. Er zijn geen geweren of bommen nodig, alleen de mensheid die haar macht terugneemt, vreedzaam en eerbaar. Alles dat jullie als norm hadden aanvaard, zal van de ene op de andere dag veranderen. Jullie zullen leren je wereld in een totaal nieuw licht te zien. Alle corrupte structuren zullen verwijderd worden en de mensen zullen hun eigen beslissingen nemen, gebaseerd op liefde en respect voor de hele mensheid. Denk er eens over hoe een ieder van jullie de mensheid als geheel ten goede kan komen. De productie van voedsel en energie is van het allergrootste belang. Wanneer alle experts van de wereld bijeenkomen, zullen ze alle hindernissen verwijderen. Ze zullen alle problemen die de aanvankelijke overgang zou kunnen genereren oplossen. Dit is het grootste avontuur aller tijden en jullie hebben er allemaal een rol in te spelen.

De Cabal zal alles wat, en iedereen die ze kan, gebruiken om te proberen het onvermijdelijke te vertragen. Veel van degenen die jullie vertrouwen worden mogelijk ‘gebruikt’ om onrust en ontzetting te veroorzaken. Het hangt allemaal af van hoe sterk ze staan in hun eigen geloof om de aanvallen te weerstaan. Zulke acties, hoewel ze vertragend kunnen werken, zullen nooit de overgang kunnen voorkomen. Vraag altijd, dat je ogen geopend mogen zijn voor zulke aanvallen, zodat je ze kunt zien voor wat ze zijn. Bid dat je mag worden geholpen al het 3-dimensionale denken en handelen te verwijderen. Jullie worden gebombardeerd op televisie, in films en de kranten met 3-dimensionale informatie. Als je eenmaal uit de 3D stand gestapt bent kunnen ze je gedachten niet meer beheersen. Degenen die geprobeerd hebben jullie wereld en de mensheid te vernietigen, zullen aan de kaak worden gesteld. Hun plannen zullen blootgelegd worden en ze zullen in hun eigen zwaarden vallen.

Door je te verbinden met je eigen spiritualiteit, wordt je sterk. Vertrouw er op dat je op de juiste weg bent en je zult worden geleid. Je bent nooit alleen. Meditatie stelt je in staat om te ontdekken wie je bent. Dit is belangrijk. Hoewel het aanvankelijk niet makkelijk is, hou vol en je zult ontdekken dat het na verloop van tijd natuurlijk voor je wordt. Hoe meer je nu leert, hoe meer je voorbereid zult zijn als de tijd van overgang komt. We helpen je er geleidelijk aan in. Jullie zijn je allemaal bewust van het feit dat je lichaam aan het veranderen is. Het is allemaal onderdeel van het nieuwe leven dat je op Aarde gaat genieten. Wanneer alle corruptie en de Cabal verwijderd zijn, en hun controle is opgeheven, zullen de portalen opnieuw opengaan en de verbinding met de geestenwereld zal hervat worden. Dan zal het leven op Aarde vreedzaam, harmonieus en plezierig zijn.

Het licht dat je gisteravond zag, mijn lief, was slechts een glimp van wat komen zal. Vertrouw erop dat je op de juiste weg bent. De juiste mensen zullen op het juiste tijdstip naar voren komen. Alles is goddelijk bepaald. Je zult alles bereiken door de kracht van liefde. Het is je krachtigste wapen. Angst is, natuurlijk, je grootste vijand. Het wordt doorlopend gebruikt om je d.m.v. geld te beheersen. Het is hun belangrijkste werktuig en, mijn hemel, ze zijn experts in het manipuleren ervan.

Gezondheid wordt ook gebruikt om angst te creëren. Ze creëren ziektes in hun laboratoria die dan worden losgelaten op het nietsvermoedende, vertrouwende publiek. Dit veroorzaakt dan meer angst. Maar als je de controle over je eigen gezondheid neemt en onderzoekt wat het beste voor je is, zul je versteld staan van de resultaten die je krijgt. Als je begrijpt dat angst het wapen is dat tegen je gebruikt wordt, dan zul je de controle overnemen en weigeren een ‘slachtoffer’ te zijn van angst. Je moet een bewust besluit nemen om de controle over je eigen leven terug te nemen.

Beschouw vandaag als de eerste dag van de rest van je leven. Degenen onder jullie die verantwoordelijk zijn voor kinderen, zorg ervoor dat hun levens open staan voor waarheid, licht en liefde. Bereid hen voor op wat er komen gaat. Dit is jullie verantwoordelijkheid. Met jullie liefde en begeleiding zullen ze in staat zijn zonder vragen alles te accepteren wat de overgang zal brengen.

De volgende paar maanden zijn belangrijk. Jullie zullen worden geconfronteerd met veranderingen die je zult moeten accepteren en met beslissingen die moeten worden genomen. Dit is tenslotte waarop jullie hebben gewacht. Licht en liefde zullen je leiden.

Mijn lieve vrouw, ik blijf altijd, je aanbiddende
Monty


Website: The Montague Keen FoundationVertaling: Rob

maandag 5 augustus 2013

04.08.2013
   4 augustus 2013Er woedt een strijd op zo veel niveaus. Er zijn ongeziene krachten, net buiten jullie visuele bereik en zij creëren veel van de verwarring die jullie op Aarde ervaren. De plannen die naar voren worden geschoven moeten tegengehouden en aan het licht worden gebracht. Degenen die begrijpen wat er wordt gedaan hebben de plicht om hun informatie te delen zodat de meerderheid wakker geschud kan worden en zodoende op alle eventualiteiten voorbereid is. Wij in de geestenwereld zullen jullie waarschuwen. We zien wat er gebeurt en we vinden de middelen om aandacht te vestigen op wat er gepland wordt.

Het duistere tijdperk van controle komt tot een einde en het licht zal alles dat corrupt was belichten. Eenmaal aan het licht gebracht, kan de duistere garde niet langer functioneren. Elke dag ontdekken jullie de waarheid omtrent hetgeen jullie als waarheid werd opgedrongen. Dit zal jullie duidelijk de weg voorwaarts tonen. Dit is een erg pijnlijke oefening, maar dat moet het zijn, zodat alles dat corrupt was verwijderd kan worden. Niets van het corrupte regime kan worden geaccepteerd. Het moet allemaal verdwijnen. Dan zullen jullie met een schone lei beginnen, met alles in de openbaarheid, zodat de mensheid opnieuw kan beginnen, zonder de parasieten. Niets zal verborgen worden voor de mensheid. Geen enkele organisatie zal toegestaan worden de controle over te nemen om beslag te leggen op wetenschappelijke vooruitgang die de mensheid ten goede zou komen. Er zal een terugkeer naar de natuur zijn. De mens heeft overleefd en gefloreerd omdat hij begreep dat de natuur in alles wat hij nodig heeft zou voorzien. Het is spannend voor ons om te zien hoe velen van jullie nu opnieuw natuurlijke geneesmiddelen tegen kwalen ontdekken – kwalen die het resultaat zijn van het verstoren van de natuur. Het menselijk lichaam was nooit ontworpen om af te rekenen met dergelijke dodelijke verstoringen. De natuur heeft alle antwoorden op jullie noden, en gelukkig worden jullie je bewust van dit feit en krijgen jullie opmerkelijke resultaten. We zijn al die goede mensen, die de voordelen die de natuur biedt onderzoeken en herevalueren, dankbaar. Jullie werk is van groot belang en zal totaal worden geaccepteerd als de tijd rijp is. Het is belangrijk dat jullie volledig voorbereid zijn om je medemens in te lichten omtrent het bewijs van jullie bevindingen.

De meeste mensen kunnen nu duidelijk zien hoe de oorlogsmachine werkt. Ze weigeren nu de propaganda te slikken die in het verleden zo goed werkte. De Cabal is nu wanhopig aan het zoeken naar nieuwe redenen om oorlog te veroorzaken. Ze worden in de gaten gehouden en ze zullen aansprakelijk worden gesteld door degenen die klaar staan om het over te nemen en de mensheid te redden uit hun klauwen. Het menselijk ras zal overleven want er zijn momenteel genoeg wezens van puur licht op Aarde om dit zeker te stellen.

Neem niets voor wat het lijkt. Check je feiten en beslis wat je als waarheid aanneemt na zorgvuldige overweging. Leg al het zogenaamde ‘nieuws’ naast je neer, want dat is pure fantasie van de Cabal en dat moet als zodanig worden beschouwd. Je zult de absolute waarheid herkennen wanneer je alle feiten hebt, zodat je het zelf kunt evalueren. Velen worden overschaduwd, dus pas op voor wat je als waarheid aanneemt. Alles is door de Cabal ontworpen om jullie onder controle te houden: gehoorzaam en alleen dienstbaar aan hen. Geld wordt voor dit doel gebruikt, want dat is alles wat ze snappen en controleren. Ze manipuleren alles zodat jullie totaal financieel onder hun controle zijn. Het hele concept van bankieren werd speciaal voor dit doel ontworpen. Het was aan landen opgedrongen door de Cabal. Door middel van geld namen ze de voedselindustrie, water en energie over. Ze besmetten de lucht de je inademt. Ze geloofden dat hun plan ‘foolproof’ was, en ze dachten er geen moment aan dat er een tijd zou komen waarin de mensen wakker zouden worden en zich realiseren wat ze werd aangedaan. Nu zeggen de mensen, “Nee. Niet uit mijn naam. Ik weiger deel uit te maken van jullie corrupte plannen!”

Meer bewijs van het feit dat alles aan het licht wordt gebracht werd gisteren onder je aandacht gebracht, toen EEN ENORM PENTAGRAM IN KAZACH -STAN (zichtbaar op Google Earth) aan je werd gemeld. Bij nader onderzoek kun je HET ZEGEL VAN DE DUIVEL 81694BC, LUCIFER, en ADAM zien. Na nog intensiever onderzoek: LISAKOVSK KONDIGDE EEN ‘MENSELIJK VLEES BARBECUE’ AAN.

WAT DENKEN JULLIE, MENSEN, HIERVAN? Het is er allemaal, verborgen in het volle zicht. Het verschil is, dat jullie nu met open ogen zien wat er altijd al was, maar jullie ogen waren er voor gesloten. Jullie keken met ogen die gecontroleerd zicht hadden.. De sluier is opgelicht en nu kunnen jullie duidelijk zien, en jullie zijn ten diepste geschokt over wat jullie zien.

Jullie vragen je af, “Hoe kon ik zo blind zijn geweest voor alles wat er al die tijd gebeurde?” Het feit is, dat jullie er blind voor waren, maar dat zijn jullie nu niet langer. Nu moeten jullie het onder ogen zien, helemaal, en beslissen hoe jullie er mee omgaan. De verantwoordelijkheid ligt bij jullie. Elk van jullie moet nu een keuze maken. Gaan jullie voor het DUISTER of kies je voor het LICHT? Je kunt niet aan de zijlijn blijven staan. Het is een grote beslissing. Duisternis of licht, het is de grootste beslissing die ooit van je gevraagd wordt, dus het is belangrijk om het goed te doen.

De Duistere Garde is de strijd aan het verliezen. Dit is duidelijk, zelfs voor de meest sceptische onder jullie. De persoonlijke strijd in je ziel is waarmee je het eerst te maken hebt. Onthoud, de makkelijkste weg ergens uit is meestal uiteindelijk de moeilijkste.

Tijd is van cruciaal belang. Je moet nu besluiten. Wees er van doordrongen dat elke denkbare verleiding op je pad komt om je in het duister te houden. Degenen binnen de Cabal zijn meer dan meesters in deze technieken. Dat is hoe ze in de eerste plaats de controle kregen. Zullen mensen dom genoeg zijn om een tweede keer in hun leugens te trappen?

Wanneer er liefde in jullie hart is, zul je het licht zien en het volgen.

Mijn lief, moeilijke beslissingen worden genomen. Ze zijn nodig, want alleen degenen met ware vastberadenheid kunnen blijven. We zijn met je, elke stap op de weg, er voor zorgend dat je op dit moeilijke pad wordt gesteund.

Altijd, je aanbiddende

Monty

Website: The Montague Keen FoundationVertaling: Rob

interview

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/