maandag 28 december 2015

Nederlands -- Montague Keen, 27 dec. 2015

BOODSCHAP VAN MONTAGUE KEEN, 27 DECEMBER 2015  
Hoewel jullie het mogelijk niet duidelijk zien, hebben jullie in 2015 grote vooruitgang geboekt. Ondanks de pogingen van religie en Staat om jullie onder hun controle te houden, zijn velen van jullie dapper het Licht ingestapt, weigerend ineen te krimpen in onderworpenheid. Nu is duidelijk te zien hoe alles dat jullie in het verleden accepteerden en vertrouwden, onderdeel is van het Grote Plan om de mensheid van de Aarde te verwijderen. Jullie werden aangemoedigd zelf de hand te hebben in jullie eigen vernietiging. Hoe KWAADAARDIG is dat? Jullie droegen vrijwillig hun uniformen, doodden voor hen. Jullie vernielden heilige plaatsen en objecten die met een bepaalde reden bleven bestaan, zodat de mens zou kunnen ervaren wie hij is en wat zijn ware geschiedenis is. De cabal wil elk bewijs voor de mensheid van de Aarde verwijderd hebben. De gehersenspoelden onder jullie doen dit met plezier voor ze. Dan laten ze trots hun medailles zien, hun beloning voor het vernietigen van de mensheid. Hoe ziek is dat? Op het moment dat jullie hun uniform aandoen, of het nu Leger of Politie is, verlies jullie je menselijkheid. Jullie worden robots die gehoorzamen aan hen die je dient.
Door meditatie kun je je met je hogere zelf verbinden om je kracht te vinden. Velen uit de tijd van Atlantis en Lemurie keerden naar de Aarde terug om er voor te zorgen dat jullie niet dezelfde fouten zouden maken die zij ooit maakten. Verbind je met hun meditatie of doe simpelweg wat voor jou werkt. De cabal heeft er voor gezorgd dat jullie elk moment van je leven worden gebombardeerd door mind-controle d.m.v. het gebruik van taal, symbolen, “muziek”, opvoeding. Tenzij je op een afgelegen, onontdekte plek woont, waar alle valkuilen van het moderne leven niet bestaan, voer je een strijd met het controlesysteem. Totdat je het duidelijk kunt zien ben je kansloos. Eenmaal ervoor ontwaakt VERLIEST HET AL ZIJN MACHT OVER JE EN BEN JE VRIJ. Dan zie je degenen die je hun wil opleggen, je dwingend te leven als een gekooid dier, te bang om niet te gehoorzamen. Je vraagt je af hoe het menselijk ras in deze deplorabele toestand terecht is gekomen. Jij, ja eenieder van jullie die dit leest, weet in zijn hart dat je op Aarde bent om de noodzakelijke veranderingen voor de mensheid te bewerkstelligen om de macht terug te nemen en ervoor te zorgen dat de mensheid doorgaat om op Aarde te leven. Degenen die niet op Aarde thuishoren kunnen ongehinderd vertrekken. Degenen die om vergeving vragen, die zweren te dienen en de mensheid te assisteren om de kwaliteit van het leven voor iedereen te herstellen, kunnen dit doen. Wanneer alle ziekten die door de cabal in hun laboratoria zijn ontwikkeld en op de mensheid zijn toegepast niet langer bestaan, zal het leven makkelijker worden. De cabal vernietigde de kwaliteit van leven voor alle mensen. Dit alles zal stoppen. Ze vinden het steeds moeilijker om hun vileine medicamenten en vaccins aan een ontwakende mensheid op te dringen. De macht ligt bij de 99% en dat weten ze. Kom tezamen en maak 2016 het jaar waarin alle corruptie in al zijn vele vormen van de Aarde is verwijderd. Help ze niet bij hun VALSE VLAG operaties of hun propaganda. VRIJHEID is jullie doel.
Veronica, je moet je kracht bewaren. Er wordt veel van je verwacht. 2016 is Ierland’s jaar om af te maken wat het in 1916 begon. VOLLEDIGE VRIJHEID, NIETS MINDER. Vrijheid van Staat en een godsdienst die zo’n kwaadaardige greep had op Ierland. Wanneer Ierland vrij is, zal de hele mensheid vrij zijn, om nooit meer door banken of godsdienst te worden verkracht. Wees dapper, mijn Ierse vrienden, jullie zijn er bijna. Jullie toekomst ligt in jullie handen.
We omringen je met onze liefde, mijn lief, om de kwaadaardige aanvallen tegen te gaan. Je weet zonder twijfel dat we op de goede weg zijn.
Altijd, je aanbiddende, Monty.
  

EINDE BOODSCHAP 
Vert. Rob/Marja


donderdag 24 december 2015

Nederlands -- Montague Keen, 20 dec 2015

BOODSCHAP VAN MONTAGUE KEEN, 20 DECEMBER 2015
  
De bevrijding van de mensheid is begonnen. Ierland neemt de eerste stappen om de mensheid uit haar gevangenschap te bevrijden.


De tijd om de sleutel om te draaien, na lang op de mensheid te hebben moeten wachten totdat zij voldoende ontwaakt was om in te zien wat er moet gebeuren, is gekomen. Sinds mijn overlijden heb ik Veronica hierin begeleid. Inmiddels hebben anderen de boodschap begrepen en er hun eigen onderzoek naar gedaan. Ik bedank ze voor hun input. Ik heb jullie altijd gezegd dat Ierland de sleutel is die alles zal ontsluiten. De Ieren zijn nu ontwaakt. Ze zijn bijeengekomen en ze weigeren de banken Ierland opnieuw te laten verkrachten.

GEEN PSYCHE IS SINDS DE DAGERAAD DER TIJDEN MEER VERKRACHT DAN HET IERSE VOLK.

DE IEREN ZIJN EEN TE GRONDE GERICHT VOLK.

HET IERSE VOLK BESEFT NIET DAT HUN EIGEN LAND EEN TEMPEL IS.

ZE WETEN DAT DE IER EEN DIEP SPIRITUELE KERN IS.

ZE WETEN DAT DE IER EEN ROMANTICUS IS DIE VAN DE AARDE HOUDT.

HOE NEUTRALISEER JE DEZE DIEPE, IERSE SPIRITUELE KERN ?

STUUR ER HARD-CORE ATENISTEN OP AF. (red: een atenist is een aanhanger van het Atenisme, dat van god meer maakt dan wat de geschiedenis erover zegt).

De Jezuïeten namen de controle over Ierland over en knechtten de Ierse geest. Ze controleren het Ierse volk nog steeds. Zelfs Julius Ceasar, 49 v.Chr, schreef 2064 jaar geleden meer over de moordpartijen in Ierland dan moderne wetenschappers vandaag de dag dat doen, met uitzondering van Michael Tsarion. 

De Ieren moeten beginnen die sleutel om te draaien, allereerst door te   weigeren opnieuw door de banken te worden verkracht; daarna, onder begeleiding, ontsluiten ze fysiek hetgeen er recht onder hun voeten ligt. De verwijdering van het Vaticaan en al haar valkuilen is een must. Het Vaticaan controleerde de Ieren en voorkwam dat ze wisten wie ze zijn. Zoals ik al vele malen zei, Michael Tsarion is een opmerkelijk man, die zijn leven heeft gewijd aan het ontsluieren van de waarheid. Luister naar zijn woorden, want hij spreekt waarheid.
De mensheid kan nimmer vrij zijn totdat de Ieren ontsluiten wat voor jullie werd verborgen. Ik beloof je, dat wanneer Ierland eenmaal die sleutel omdraait, elk land ter wereld vrij zal zijn. De corrupten zullen niet langer in staat zijn hun corrupte wetten aan jullie op te dringen. Neem je kracht terug. Jullie weten dat, gezamenlijk, niets op Aarde jullie kan stoppen. Dan zullen jullie je wereld terugnemen. De Ierse regering weet dat het niet de gehele Ierse bevolking kan dwingen samen te werken met de corrupte banken. People Power werkt. Wij in de Geestenwereld hebben jullie begeleid en geïnspireerd om bijeen te komen. Ik verzeker jullie dat het hiernamaals niet is wat het Vaticaan jullie heeft verteld. In feite is alles wat jullie door het Vaticaan werd geleerd VALS, totaal verkeerd. Jullie hebben de macht alles te veranderen. De tijd is NU. Jullie zijn niet hulpeloos. Jullie vinden jullie kracht en jullie macht.

Jullie hebben de gesprekken, die Veronica heeft gevoerd met degenen op Aarde die de antwoorden kennen, gezien. Jullie dienen de veranderingen door te voeren die alle obstakels, die jullie als slaven in lijfeigenschap hebben gehouden onder jullie onderdrukkers, te verwijderen. Maak verbinding met je Schepper, en word opnieuw de Spirituele Mens die je eens was voordat jullie onderdrukkers deze wereld betraden en al het goede vernietigden. Denk je eens in, Vrede ligt binnen handbereik. Vrede is iets dat jullie nooit hebben ervaren. Ga terug in de tijd naar hoe de wereld er toen uitzag, voordat jullie onderdrukkers besloten om chaos te creëren om zo De Nieuwe Wereldorde tot stand te brengen die de mensheid volledig zal vernietigen. Om dit te voorkomen is het nodig dat ieder land meedoet. Weiger jullie onderdrukkers nog maar een moment langer van dienst te zijn. Jullie zouden zelf niet schuldig moeten willen zijn aan deelname aan de vernietiging van de mensheid. 

Wees bereid mee te bewegen met de veranderingen die overal om jullie heen plaatsvinden. Aan het Ierse volk: WORD DE STRIJDERS DIE JULLIE OOIT WAREN. Jullie staan zo dicht bij succes.

Mijn lief, ik heb nooit gezegd dat het makkelijk zou zijn. Bewaar je energie voor de tijd waarin het nodig is om van dit alles vooruit te helpen.

Wij zullen slagen.

Altijd, je liefhebbende,

Monty.

Bericht van Veronica

De Cabal geeft niet op. Net nadat we te maken hebben gehad met de aanval in Washington D.C., word ik nu opnieuw aangevallen door IAN K. Hij gebruikt op het moment de naam DEREK KERRY. Hij heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op zowel mij als de Stichting. G.W. heeft het laatste jaar weer met mij samengewerkt. Hij had zich een tijdje teruggetrokken vanwege drukke bezigheden met zijn eigen werk. G.W. is een grote steun voor mij. Ik wens Ian het beste en ik hoop dat hij in staat is om zijn eigen leven op de rails te krijgen.
Degenen die hebben bijgedragen aan het Centrum in Ierland zijn zich er volledig van bewust dat dit er zal komen wanneer de tijd er rijp voor is. Dat lijkt nu in 2016 te gaan gebeuren wanneer Ierland de opstand van 1916 viert, evenals het feit dat Ierland sterker wordt en de Cabal en alle corruptie zal verwijderen. Ze zal hierin slagen.

Ian, soms dienen zaken door omstandigheden uitgesteld te worden. Beoordeel de Stichting noch mij naar jouw maatstaven. Het zal gebeuren. Daar is nooit enige twijfel over geweest. Sorry Ian, je verspilt je tijd hiermee. Ik wens je het beste. Probeer je eigen pad te vinden.

Veronica

Vert. Rob/Marja

Website: www.montaguekeen.com

maandag 14 december 2015

Nederlands -- Montague Keen, 13 dec 2015

Boodschap van Montague, 13 December 2015

Jullie moeten je nu onderhand realiseren dat wij in de Geestenwereld kunnen zien wat er in jullie wereld aan de gang is. Ik koos ervoor om jullie bewust te maken van hetgeen er wordt gedaan om de mensheid weg te vagen. Er zijn slechts een paar niet ontwaakte mensen die hier bezwaar tegen hebben, aangezien ze de waarheid niet wensen te kennen. Dat is helemaal hun eigen beslissing. Ze willen dat ik tegen jullie ga liegen om jullie te vertellen dat alles okay is, en dat Agenda 21 niet werkelijk bestaat. Dat kan ik niet doen.

Voordat ik overging deden Veronica ik de belofte dat we welke informatie er ook nodig was om de mensheid te beschermen, naar voren zouden brengen. Dat is wat we doen. Agenda 21 kan niet tot stand komen zonder jullie inbreng. Ik vraag jullie hiervoor niet alleen mij op mijn woord te vertrouwen. Stel je eigen onderzoek in en ontdek zelf de verschrikkelijke waarheid. Mijn lieve echtgenote heeft haar leven gewijd aan het beschermen van de mensheid en de Aarde. Agenda 21 wordt door zovelen ontvouwd, inclusief het Vaticaan dat het er stevig doordrukt, in samenwerking met jullie politici.

Maak jezelf bekend met dat wat Agenda 21 behelst, en jullie zullen tot in je kern geschokt zijn. Niets zal ooit nog van jullie zijn,: niet jullie KINDEREN, jullie huizen, noch enige andere bezittingen. Het zal allemaal eigendom van de staat worden. Is dat wat jullie willen? 

Het doet er niet toe welke politieke partij aan de macht is, aangezien ze allemaal Agenda 21 steunen. Er wordt over absoluut alles tegen jullie gelogen. Deze week is het het klimaat wat ze pushen. Eens te meer is het gemanipuleerde wetenschap, aan wie sommigen hun naam verbinden zolang de prijs goed is. Waarom pushen ze nu Global Warming (Het Opwarmen van de Aarde)? Het is één grote oplichterij om het beetje vrijheid dat jullie nog over hebben weg te nemen. Ze doen al het mogelijke om het leven op Aarde bijna onmogelijk te maken. Ze willen dat jullie onder controle worden gehouden, met inbegrip van wat jullie doen en wat jullie zeggen, alsmede hoe jullie je levens leiden. Ze proberen zelfs te voorkomen dat jullie je eigen groente verbouwen, iets waaraan ik veel plezier beleefde toen ikzelf nog op Aarde was.

Jullie bevinden je op een hellend vlak naar uitsterven TENZIJ ER ACTIE WORDT ONDERNOMEN. Ze zijn overal aan de macht. Alles wat jullie kunnen doen is weigeren jullie toestemming aan hen te geven om te voorkomen dat ze de veranderingen die zij willen, doorvoeren. Onthoud, het is REGEREN DOOR TOESTEMMING. Zonder jullie toestemming zijn ze hulpeloos.

Onderzoek alsjeblieft het MAGISCH SPREKEN dat door hen wordt toegepast. Wanneer jullie zeggen GEEN OORLOG MEER (No more war) vragen jullie in feite om NOG MEER OORLOG. Aangezien het woord NO (Geen) niet bestaat, is taal een belangrijk stuk gereedschap dat tegen jullie kan worden gebruikt. Ze zijn heel slim, maar als jullie gedachten eenmaal open staan m.b.t. hun MAGISCH SPREKEN kunnen jullie hen een stap vóór zijn. Het is mogelijk uit het dilemma te komen waar jullie je in bevinden. Ze kunnen hun plannen niet langer verbergen. Iedere dag worden hun plannen meer aan de kaak gesteld. Spoedig kunnen ze zich helemaal nergens meer verstoppen en zullen ze aan jullie genade zijn overgeleverd.

Wanneer jullie (de 99%) je verenigen, kan niets jullie stoppen. Het enige dat nodig is, is het uitzetten van jullie TV-toestellen, aangezien deze jullie gedachten beheersen. Ga op zoek naar wat je binnen je eigen samenleving kunt doen. Communiceer met elkaar en natuurlijke leiders zullen opstaan, en door jullie kennis en ervaringen met elkaar te delen kunnen plannen gemaakt worden. Ik ben me er volledig van bewust dat veel mensen de feiten nog niet onder ogen willen zien, ongeacht hoeveel valse vlaggen ze waarnemen. Maar alleen jullie kunnen deze valse vlaggen stoppen. Ze hebben geen geweten. Ze hebben op 9/11 3000 mensen opgeofferd en er veel geld mee verdiend. Dit is waarmee jullie te maken hebben. Ik erken dat dit niet een comfortabele situatie is. Onthoud altijd: ZE KUNNEN DIT NIET ZONDER JULLIE STEUN VOOR ELKAAR KRIJGEN. Ze hebben niet de kennis, dus sommigen van jullie accepteren hun geld en knijpen een oogje toe m.b.t het resultaat van wat jullie deden.

Neem de controle over jullie levens terug en neem je eigen beslissingen. Stop met accepteren wat anderen voor jullie besloten hebben. Ze hebben niet het recht om het menselijk leven op Aarde te vernietigen. Ze kunnen alleen dat doen wat JULLIE HEN TOESTAAN OM TE DOEN, dus de bal ligt in jullie hoek. Jullie bezitten niet de luxe van voldoende tijd. Die raakt heel snel op. Jullie toekomst en die van de Aarde zou in jullie gedachten prioriteit nummer één moeten hebben, in plaats van de opsmuk van de komende Feestdagen.

Kerst is alleen maar een sprookje dat ze bedacht hebben. Ik heb vele malen uitgelegd dat IESA CHRISTUS honderden jaren leefde vóórdat het sprookje werd bedacht. Maak er een familieaangelegenheid van, want als families samenkomen om Liefde en Licht met elkaar te delen dan is de energie die hier vanaf komt een hele krachtige.

Ontwaken voor de waarheid is nooit een eenvoudige optie, maar weet dat het moet gebeuren. Jullie kunnen zien hoe goed georganiseerd de 1% is. DUS BEDENK WAT HET BETEKENT ALS DE ANDERE 99% ZICH ORGANISEERT.

Er bevinden zich zoveel prachtige zielen in jullie midden die jullie vooruit zullen leiden in het Licht. Kijk niet naar religie of politiek, aangezien deze niet binnen Liefde en Licht opereren. Mijn vrienden, de wereld van de geesten loopt samen met jullie, hand in hand, door dit mijnenveld. We kunnen het! Samen krijgen we het voor elkaar!

Veronica, we zijn ons volledig bewust van de tegenstand waar je mee te maken hebt. Ze hebben zoveel te verliezen en ze zullen alles in het werk stellen om jou en je gelijken te verhinderen de waarheid te verspreiden. Hoewel het je leven heel moeilijk maakt, zullen ze niet winnen. Je weet dat je je missie zult volbrengen. We brengen de juiste mensen op je pad. Helaas worden ook zij aangevallen. Ze moeten sterk zijn en dienen de aanvallen te zien voor wat ze zijn. De komende paar weken zijn van groot belang, dus wees ten alle tijd op je hoede. Mijn vrienden, de toekomst ligt in jullie handen.
Veronica, het is voor mij moeilijk om te zien wat je doormaakt. Je weet dat het mogelijk is om het te volbrengen en dit is wat je doet voortgaan.

Mijn Liefde is altijd bij je.
Altijd bij je, mijn lief, je aanbiddende,
Monty 

EINDE BOODSCHAP
Vert: Rob/Marja

maandag 7 december 2015

Nederlands -- Montague Keen, 6 dec 2015

Boodschap van Montague Keen, 6 December 2015

Terwijl jullie 'leiders' de mensheid verder mee de AFGROND in sleuren, verraden ze hun eigen identiteit. Ik heb jullie vele malen gezegd dat de mensheid om 5 voor twaalf zal ontwaken en zal weigeren nog verder mee te werken aan deze verschrikkelijke zelf-vernietiging. Het zal geschieden mijn lief, dat beloof ik je. De Bron zal niet toekijken hoe de mensheid en de Aarde vernietigd worden. Je zal niet lang meer hoeven wachten, want iedere dag worden er mensen wakker en ze gebruiken hun energie om dit bloedbad te stoppen.
Geloof niet wat je op TV en in de kranten wordt verteld. Het is niet de waarheid. De waarheid is iets waar je naar op zoek dient te gaan. Het is allemaal te vinden voor degenen die ernaar op zoek zijn. Jullie zijn het aan jezelf verschuldigd om de mensheid en de Aarde te beschermen en te behouden. Iedere dag zien jullie het bewijs van wat ik jullie verteld heb. Er is niet aan te ontkomen. Het moet onder ogen worden gezien.
Jullie en jullie geliefden, mijn vrienden, hebben enorme aanvallen te verduren, uit iedere hoek. Het moorden gaat door, overal om jullie heen. Het zijn niet alleen de bommen en de wapens. Het zijn ook de medicijnen, de vervuilde lucht en het voedsel. Jullie bevinden je in een oorlogsgebied dat maar enkelen kunnen zien.
Verbind je rechtstreeks met de Bron. Jullie hebben nooit een tussenpersoon nodig gehad om dit voor jullie te doen. Het heeft jullie alleen maar verdeeld en jullie eigen directe verbinding verbroken. Praat met De Bron zoals je dat met je dierbaarste vrienden zou doen, aangezien dat precies is wat je doet. In de natuur zijn jullie dichter bij De Bron dan waar ook op Aarde. Kerken werden niet opgericht om jullie dichterbij De Bron te brengen. Ze werden speciaal bedacht om jullie van De Bron te verwijderen, om jullie zo te controleren en jullie van je ware pad af te houden. Nu is het noodzakelijk voor jullie om de controle over jullie levens weer in eigen hand te nemen; om verantwoordelijk te zijn en jullie eigen beslissingen te nemen. Jullie worden allemaal aangevallen en aanvallen dienen zich in alle vermommingen aan. Mijn geliefde vrouw heeft dit, ten koste van zichzelf, afgelopen week ervaren.  

Commentaar van Veronica
Ongeveer een jaar geleden nam een Amerikaan, D.C., die vertelde dat hij het ultieme boek over Het Leven na de Dood aan het schrijven was, contact met me op en gaf aan te willen helpen. D.C. vroeg mij een B&B in de buurt te vinden, maar dat was niet mogelijk. Dus liet ik hem in plaats daarvan in mijn huis logeren.
Hij kwam op 1 December j.l. aan en de volgende dag werd ik me ervan bewust dat hij een drugs- en alcoholprobleem had. Dit alarmeerde me, aangezien hij hiertoe geen enkele aanwijzing had gegeven. Er is echter een bandopname met zijn eigen stem.
Op 3 December had hij tijdens de lunch twee glazen rode wijn gehad; terwijl ik zelf geen alcohol drink. Toen we van de lunch terugkeerden ging ik naar mijn studeerkamer om mijn e-mails te bekijken en bij mijn terugkeer in de woonkamer vertelde ik hem dat David Cameron begonnen was om Syrië te bombarderen.
Hij was verrukt! Deze man, D.C., was volledig veranderd. Hij was van vorm veranderd. Hij was overgenomen. Zijn ogen waren twee enorme zwarte gaten. Zijn gezicht was veranderd, evenals zijn stem. Nu stond hij demonisch naar me te grommen.
Ik kon niet geloven wat ik meemaakte. Hij viel me verbaal aan. Het was heel erg. Ik riep alle kracht aan die ik kon opbrengen en vertelde hem op een ferme manier, met heldere stem: "GA ONMIDDELLIJK MIJN HUIS UIT".
Hij schreeuwde tegen me. Dus riep ik een buurman om me te beschermen. D.C. pakte zijn koffer en andere bezittingen en schreeuwde nog steeds tegen me toen hij mijn huis uitstormde. Hij knalde de deur bijna uit de scharnieren toen hij hem dichtsloeg.
Het leek erop dat hij vanwege zijn zwak voor alcohol en drugs, gemakkelijk overgenomen werd door een demonische entiteit. In die staat was hij extreem gevaarlijk. Deze ervaring was zeer verontrustend voor me, dus begrijp alsjeblieft dat ik jullie e-mails niet heb beantwoord. Mocht hij meer problemen veroorzaken dan overweeg ik om de opname die ik van hem heb vrij te geven, aangezien ik alles pleeg op te nemen.
Dit was een poging van de cabal om me te pakken te nemen. In mijn verlangen om licht en waarheid te delen heb ik mezelf in gevaar gebracht. Het was een schok om met een dergelijke afschuwelijke duisternis om te gaan.
Een les is geleerd!


Gebruik deze feestmaand om je met familie en vrienden te verbinden. Deel je wens voor een betere wereld voor iedereen. Zie alle manipulatie voor wat die is: het moorden en de vernietiging van de hele infrastructuur van landen, en deze beroven van de weinige grondstoffen die ze nog hebben. Het is de meest verachtelijke van alle misdaden. Steun dit niet.
Jullie zullen veel meer valse vlag gebeurtenissen meemaken. Voor hen is het nodig dat jullie in ANGST leven, zodat jullie in zullen stemmen met wat ze ook vragen. Ze willen elke beweging van jullie controleren.
Mediteer wanneer mogelijk, om jezelf boven het duister dat overal rondom jullie heen is te verheffen. Dit zal je herverbinden met je hogere zelf. Het kan worden gebruikt om het licht te verspreiden.
Engeland heeft geducht gepoogd er een oorlog door te drukken, aangezien ze een excuus nodig hebben om meer controles over de mensen te plaatsen. Wees erop voorbereid dat overal valse vlag gebeurtenissen opdoemen, maar nimmer bij hun voordeur. Het is ALTIJD DEZELFDE FORMULE. Het werkt altijd: creëer angst en de meerderheid van de mensen zal vervolgens met alles instemmen. Ik zei jullie dat het eerst slechter zou worden voordat het beter wordt. Met ieders hulp zal het beter worden.
Ieder van jullie heeft een beschermengel. Verbind je alsjeblieft met ze. Ik moest toestemming vragen aan Veronica's beschermengel om rechtstreeks met haar te kunnen werken. Ze zijn er voor jou alleen. Denk daar eens even over na. Ze wachten erop dat je je met hen verbindt. De Geestenwereld wacht op jullie verzoek om hulp. We kunnen niet ingrijpen zonder daartoe te zijn uitgenodigd. Assisteer degenen die voor jullie werken wanneer het maar mogelijk is, aangezien ze een zware last op zich hebben genomen. Hou ermee op slechts iemand uit de menigte te zijn, als een schaap naar de slacht geleid. Jullie bezitten allemaal een eeuwige ziel. Wanneer de vrede hersteld is (en dat zal het) zullen jullie de gelegenheid hebben een betere wereld voor iedereen te vestigen. Dat is jullie missie.
Mijn lief, de Duistere Garde gebruikt al het mogelijke om je te pakken te nemen. Daar blijven ze mee doorgaan, aangezien ze vechten voor hun bestaan. Hoewel je ernstig geschokt was, ben je aan het herstellen. Het was een zware les. Het onderzoek dat je elke dag deelt is een doorn in het oog van de cabal, dus proberen ze je te verwijderen.
Wij staan aan je zijde.
Altijd, je aanbiddende, Monty
EINDE BOODSCHAP

Vert Rob/Marja

interview

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/