maandag 28 maart 2016

Nederlands -- Montague Keen, 27 maart 2016

Boodschap van Montague Keen, 27 Maart 2016

Mijn lief, ik heb mijn onderzoeken aan deze kant van het leven afgerond. Ik bereid me nu voor om op Aarde te materialiseren, deze keer op een meer publieke manier. Ik heb belangrijke informatie die ik wil delen. Jullie planeten lopen niet meer synchroon. De mensheid loopt gevaar op botsingen. Dit kan niet worden toegestaan. Liefde zal jullie wereld genezen. Een paar jaar geleden heb ik jullie verteld dat ik me aan het voorbereiden was om publiekelijk op Aarde te materialiseren met diepgaande boodschappen voor de mensheid. Jij vertrouwde me, mijn lief. Je geloof en vertrouwen in mij is uitmuntend. Je wankelde nooit, zelfs niet toen anderen je openlijk aanvielen en belasterden. Je wist zonder te twijfelen dat ik een man van mijn woord ben. We zullen onze missie volbrengen. De vertraging was onvermijdelijk aangezien het Duister recentelijk haar best heeft gedaan om te voorkomen dat wij onze taak konden uitvoeren. De aanvallen op je leven werden met de hulp van vrienden weerstaan. 
De ENERGIE in Ierland is dit weekend van Pasen prachtig om waar te nemen. Jullie hebben te zien gekregen hoe oude kennis, heilige symbolen en geometrie nog steeds worden gebruikt om de mensheid in duisternis, onderwerping en onder controle te houden. Jullie kregen het directe verband te zien dat Mekka heeft met TARA HILL; het gaat door tot in Washington DC. Deze Ierse Energie wordt gebruikt om de V.S. machtig te maken. CERN en AREA 51 onttrekken eveneens energie vanuit Tara. Ook het Vaticaan ontneemt energie aan Tara. Heilige symbolen worden openlijk gebruikt om de mensheid te controleren en te vernietigen. Op ieder gebouw dat in het bezit is van de Cabal zijn de symbolen openlijk te zien. De oude kennis en geschiedenis van deze symbolen werd voor de mensheid verborgen gehouden en iedere dag worden ze op elke manier tegen jullie ingezet. Jullie hoeven alleen maar naar het Vaticaan te kijken om deze kwaadaardigheid open en bloot tentoongespreid te zien. Het Vaticaan denkt dom genoeg dat omdat het, door hun regelrechte LEUGENS omtrent de dood en de hel etc, zoveel ANGST in de mensheid heeft ingeprent, dat de mens het nooit zou aandurven om er vraagtekens bij te zetten. Maar hun tijd is voorbij. Het Vaticaan is ontmaskerd voor het kwaad dat het is; haar centrale systeem ligt in duigen.
Toen jullie op de kaart het Systeem van Controle bekeken, waren jullie geschokt om te zien dat hoewel de Cabal beweert dat er overal conflicten zijn, er in werkelijkheid enkel samenwerking en controle te zien is. Nu is het zichtbaar dat het allemaal met elkaar in verbinding staat. Ze werken als één samen om de mensheid te controleren. De Tempelberg, Corona, Washington, het Verenigd Koninkrijk, Jeruzalem, Mekka, het Vaticaan, CERN, Area 51: ZE ONTTREKKEN ALLEMAAL ENERGIE AAN TARA.
Het is sowieso een wonder dat het Ierse volk erin slaagt om te overleven. Het is de verbinding van het Ierse volk met de BRON dat haar, ondanks alles dat op haar werd en wordt losgelaten, geholpen heeft te overleven. Wanneer Ierland eenmaal losbreekt uit de centrale matrix, ZAL DE HELE WERELD VRIJ ZIJN.
Jullie zijn zover gekomen in de ontmaskering van de corruptie. Jullie zijn er bijna. De Mensheid was in het bezit van VRIJE WIL maar koos het verkeerde pad. Het Vaticaan maakte gebruik van GEWELD om jullie in haar overheersing te trekken. Jullie hebben vanaf dat moment een hoge prijs betaald voor deze fout. Kom samen, geloof in jezelf en ga voort in het absolute vertrouwen dat jullie jezelf en de Aarde zullen bevrijden.
Ierland heeft nu totale vrijheid nodig van de GIEREN die haar ENERGIE STELEN en elke manier die hen ter beschikking staat gebruiken om ervoor te zorgen dat het Ierse volk niet ontwaakt t.a.v. WIE ze zijn en wat het eiland Ierland is. In 1916 kwamen de Ieren in opstand en eisten vrijheid. Nu, in 2016, MOET DEZE TAAK WORDEN AFGEMAAKT. JULLIE WILLEN TOTALE VRIJHEID. Elk land zal jullie volgen door de deur naar vrijheid. Deze deur moet worden geopend. Doe dit en het kwaadaardige controlesysteem van het Vaticaan en haar medeplichtigen zal iets uit het verleden worden, snel vergeten.
Ga met vertrouwen voorwaarts, wetende dat jullie op de juiste weg zijn. Geloof me, mijn vrienden, dit KWAADAARDIGE CONTROLE SYSTEEM moet allereerst uit Ierland worden verwijderd, AANGEZIEN DIT IS WAAR HET ZIJN ENERGIE EN MACHT VANDAAN KRIJGT. Ierland zal de deur creëren waar alle andere landen doorheen zullen lopen. De energie die van Ierland is gestolen wordt gebruikt om oorlogen, vernietiging en allerlei soorten controle aan te sturen. Dit moet worden voorkomen. Er wordt veel onthuld dat jullie kan schokken en van streek kan brengen, maar het is tijd om dapper te worden en vooruit te gaan naar een nieuwe manier van leven op Aarde, waar vrede, harmonie en liefde regeren. Het is de juiste tijd. NU is het tijd.
Vier de Paasopstand van 1916. Gebruik die als aanmoediging voor de mensheid om op te staan tegen de tirannie van haar onderdrukkers. Ga voorwaarts met liefde in jullie harten.
Mijn lief, geniet vandaag van de tijd met je familie. Je werkt hard om manieren te vinden om de mensheid vooruit te helpen. Dank je voor het verplaatsen van mijn as. De oude plek veroorzaakte problemen, aangezien het zonlicht op de urn op mijn bureau te heet was. Ik kon het voelen. Ik zal je laten weten als het weer verplaatst moet worden.
Laten we voortgaan met liefde in onze harten. 
Voor altijd, je aanbiddende Monty 
EINDE BOODSCHAP
Vert. Marja/Rob

maandag 21 maart 2016

Nederlands -- Montague Keen, 21 maart 2016

BOODSCHAP VAN MONTAGUE KEEN, 21 MAART 2016


Jullie zullen nu onderhand nog weinig twijfel hebben dat jullie wereld was overgenomen en wordt gerund door degenen die niet op Aarde thuishoren. Dit wordt iedere dag meer zichtbaar terwijl ze worstelen om hun menselijke vorm te behouden. Veronica heeft hier vele gefilmde voorbeelden van gezien op YouTube: check zelf het bewijs. Door wakker te worden en de waarheid te onderzoeken creëer je meer LICHT, en wanneer het licht in jullie wereld toeneemt, creëert het GROTE PROBLEMEN voor deze bedriegers. Kijk hoe ze zicht vastklampen aan macht terwijl ze wanhopig proberen de overname van jullie wereld te voltooien. Jullie hebben ze systematisch de gekozen Staatshoofden zien verwijderen en deze vervangen door hun eigen soortgenoten. Ze hebben eveneens de infrastructuur van deze landen vernietigd om ervoor te zorgen dat de mensen niet zouden vermoeden wat hun echte plan was.

Kijk naar de problemen die ze in Syrië hebben met hun pogingen om Assad te vervangen. Hoe kan iemand werkelijk de leugens geloven die jullie worden verteld, evenals de redenen voor het binnenvallen van elk land? Hoe dom en naïef denken ze dat jullie zijn? Stop marionetten te zijn in deze verschrikkelijke overname en het van de Aarde verwijderen van de mensheid. Ze zijn ver gekomen met hun geplande overname. Ze hebben ondertussen miljoenen weggevaagd met hun oorlogen en hongersnoden, en met de rampen die ze met HAARP hebben veroorzaakt. Wat is er voor nodig zodat jullie wakker worden en weigeren onderdeel te zijn van hun plannen? Denk er over na, jullie assisteren bij je eigen vernietiging.

Wat de Aarde nu nodig heeft is dat de Ieren wakker worden t.a.v. wie ze zijn en WAT IERLAND IS. Ierland zal DE DEUR OPENEN ZODAT DE HELE WERELD WAKKER WORDT EN ZICHZELF VAN HAAR ONDERDRUKKERS BEVRIJDT. Ierland ontwaakt. Ze moeten alle controle door het Vaticaan en de banken, wiens voornaamste rol het is de mensen te controleren en onder de duim te houden, verwijderen.

IERLAND ZAL DE DEUR CREEEREN WAAR ELK LAND IN JULLIE WERELD DOORHEEN ZAL GAAN. De redding van de Aarde rust in Ierse handen.

Gerard Banks uit Cork werd onder de aandacht van mijn vrouw gebracht. Ze hebben gepraat en ze wil informatie met hem delen. Dit zou niet alleen Ierland helpen maar de hele wereld. De leugens door het Vaticaan, over de zogenoemde Sint Patrick, waren het onderwerp waar Gerard Banks mee te maken had, terwijl de wereld werd aangemoedigd de vernietiging van de wereld door toedoen van deze kwaadaardige man te vieren. Patrick werd naar Ierland gestuurd als onderdeel van het plan van het Vaticaan om alle bewijs van het feit dat de Ieren ver gevorderd waren in hun kennis en hun leerstellingen, te vernietigen.
  

Van Gerard Banks:
Het Aanvaarden van De Wijsheidsleerstellingen van de Slang
Op school wordt ons verteld dat St Patrick in Ierland de slangen heeft verslagen. Maar zoals we nu weten waren er in Ierland helemaal geen slangen en we weten ook dat St. Patrick een leider van het Romeinse leger was die naar Ierland werd gestuurd om de Ierse cultuur en wetten te VERPLETTEREN en te VERNIETIGEN om ons weg te houden bij onze krachtige inheemse leerstellingen, onze taal en ons krachtige begrip van DNA en de cycli van de kosmos. Het Vaticaan is altijd bang geweest dat de wereld de zeer krachtige inheemse Ierse Leerstellingen zou leren kennen. Het verhaal van dat St. Patrick de slangen zou hebben verjaagd is verzonnen door het Vaticaan om de krachtige leerstellingen uit Ierland te verdrijven.

Het is zeer interessant om ons vandaag de dag te realiseren dat de leerstellingen van de “slangenwijsheid” nog steeds één van de grootste DREIGINGEN vormt voor het Vaticaan. De “Slangenwijsheid” vertegenwoordigt de kennis van het DNA in zowel de micro- als de macrokosmos, Kundalini, Innerlijke Wijsheid en de natuurlijke trillingsfrequenties van het OGHAM (het inheemse Ierse alfabet) en het kosmisch bewustzijn van de bomen en de cycli van de natuur. Het is een prachtige ontwikkeling dat Ierland zich nu op de drempel bevindt van het herstellen van de inheemse leerstellingen omtrent DNA, Kundalini, de scheppende levenskracht van seksuele bekrachtiging, bewustzijn, balans en de elektromagnetische levenskracht.

Dit is tevens één van de redenen waarom het educatieve systeem van het Vaticaan de seksuele educatie in Ierland zo heeft onderdrukt, aangezien slangenwijsheid een belangrijke rol speelt in de leerstellingen van seksuele bekrachtiging en bewustzijn.

De oude Ierse leerstellingen van seksuele bekrachtiging en gezondheid kunnen worden gevolgd tot in het oude Egypte aan toe en het heeft zelfs de Keizers van China bekrachtigd. Het werd in het oude Ierland eveneens gesymboliseerd door de slang en in China heeft de draak de “Ching”-energie vertegenwoordigd, evenals het vocht in zowel de testikels als de ovaria. Wanneer deze kennis en kracht op een juiste manier worden gebruikt, leidt dit tot hogere staten van bewustzijn en een hergeboorte van de levensgezondheid, liefde en compassie. Dit is juist de reden waarom de Farao’s van Egypte een symbool van een slang op hun voorhoofd droegen, de interne processen van seksuele energie en het hoogste creatieve proces dat via het lichaam ontstaat symboliserend, die gebruikt kunnen worden als krachtige emotionele creatieve energie in zowel de micro- als de macrokosmos. 


Gerard heeft gevraagd om deze informatie te delen en we doen dit graag. Aan Gerard zeg ik: wanneer de mensheid samenkomt om de waarheid met elkaar te delen, dan zullen de Duistere Machten jullie wereld verlaten. Aan het Ierse volk zeg ik: open alsjeblieft de deur zodat de gehele mensheid vrij kan zijn. Jullie zullen dit jaar grote veranderingen meemaken. Wees moedig en sta altijd open voor de waarheid. Hier hebben jullie op gewacht. Vrijheid ligt in jullie verschiet. Verwelkom het met open armen. 

Mijn lief, je hebt een moeilijke beslissing moeten nemen. Je had geen andere keus. Bekijk het op deze manier: als wat we gepland hebben niet belangrijk zou zijn, zouden ze je wel met rust laten. Weet met absoluut vertrouwen dat we zullen slagen. Samen zijn we onoverwinnelijk.

Je aanbiddende,

Monty.


Verlating: Marja/Rob

maandag 14 maart 2016

Nederlands -- Montague Keen, 13 maart 2016

Boodschap van Montague Keen, 13 Maart 2016


WAAR HET SYSTEEM HET MEEST BANG VOOR IS

Het ware zelf is gevaarlijk; gevaarlijk voor de gevestigde KERK, gevaarlijk voor de STAAT, gevaarlijk voor de MASSA, gevaarlijk voor TRADITIE, omdat als EEN MENS eenmaal zijn ware ZELF kent, wordt hij EEN INDIVIDU.


Osho


De ontwaakte mens ziet alles zoals het is. Hij deelt zijn kennis en zo wordt hij een doelwit voor de Cabal. Wat jullie vandaag de dag ervaren is dat de Cabal jullie levens met ANGST, in haar vele gedaanten, overspoelt. KANKER is een zeer productieve vorm van industrie voor hen. Ze bestoken jullie met ANGST voor deze ziekte. De TV wordt overladen met informatie omtrent de gevaren van kanker. Hun behandeling geneest de kanker niet. Mijn lieve vrouw weet dat het enige dat nodig is om kanker te voorkomen en te behandelen Natrium Bicarbonaat (zuiveringszout) is. Ze neemt iedere dag een beetje hiervan vermengd met heet water en citroensap. Zo simpel is het om kanker te voorkomen. De Cabal heeft, om te kunnen overleven, het nodig om jullie in angst en lijden te houden. Stop nog langer aan hun spel mee te doen. Het Menselijk Ras wordt aangevallen. Die overname is vele eeuwen geleden begonnen.

Wat jullie nu meemaken is het eindspel. Ze hopen hun doel te bereiken. Omdat velen van jullie voor de echte situatie waarin jullie je bevinden zijn ontwaakt en weigeren de desinformatie te accepteren, is het jullie plicht de waarheid met jullie medemens te delen. Begrijp dat degenen die pogen jullie wereld over te nemen, niet in jullie wereld thuishoren. Ze hebben geen enkel recht om op Aarde te zijn. Jullie zijn kinderen van de Schepper. Fantastische Wezens van Licht die niet opzettelijk hun macht aan het Duister hebben afgestaan. Jullie moeten je gezag nu weer terugnemen. Weiger mee te werken aan de verwijdering van het menselijk ras van de Aarde. Onttrek jezelf uit de Maritieme Wet en alle valse wetten die door de Cabal aan jullie zijn opgedrongen.

De Cabal heeft TAAL gecreëerd om jullie te isoleren en te verwarren. Ze hebben de kennis waarnaar jullie in de oudheid hebben geleefd, weggenomen. DE KRACHT VAN GELUID: hoe geluid alléén grote objecten kon verplaatsen. Jullie dienen je toekomst te VISUALISEREN en het te creëren: Een toekomst waarin alle mensen de Aarde in vrede en harmonie bewonen. Jullie kunnen dit. Het ligt in jullie macht om dit te doen. In 2014 is Veronica samen met anderen begonnen te proberen dit te bereiken en werd ze meedogenloos aangevallen. De macht van de Cabal daalde op dit project neer en zorgde ervoor dat het terzijde werd geschoven. Het zal gebeuren wanneer genoeg moedige mensen naar voren treden. Veronica wéét dat er binnenkort een dag zal zijn waarop de mensen samen zullen komen om dit voor elkaar te krijgen.

Velen van jullie worden nog steeds gegijzeld door het Vaticaan en andere religies. Het Vaticaan staat in dienst van Lucifer. Deze wordt in het Vaticaan openlijk aanbeden. Het bloedoffer is hier een belangrijk onderdeel van. Dit is tevens in de Mis te zien, waar jullie gevraagd wordt HET BLOED TE DRINKEN EN HET VLEES TE ETEN. De echte geschiedenis van de Roomse Kerk zou velen van jullie verafschuwen. Het is allemaal gebaseerd op angst en controle, van geboorte tot aan de dood. Wat ze jullie leren bevat géén waarheid. 

Ik kan jullie, op basis van persoonlijke ervaring, verzekeren dat de dood het meest prachtige gegeven is. Het enige dat er gebeurt is dat je van één staat van zijn overgaat in een andere. Het maakt je vrij van alle trauma die het leven op Aarde voortbrengt. Het enige trauma waar sprake van is, is zichtbaar wanneer je terugkijkt en je de kwaadaardige controle en corruptie ziet die de mensheid in slavernij houdt. Jullie zijn in staat om jezelf te bevrijden. Nu is het juiste moment om dit te doen. 2016 is jullie grote kans om jullie zelf uit de voormalige slavernij te bevrijden. Jullie vragen je af of er genoeg van jullie zijn ontwaakt om dit te kunnen doen. Het antwoord is een luidkeels: JA! Er is enkel moed voor nodig om jullie soevereiniteit terug te nemen. Jullie kunnen de Revocaties vinden op de website van ANDREW BARTZIS; enkele hiervan staan ook op mijn eigen website.

Wanneer jullie weigeren de wil van de Cabal te volgen, kunnen ze niet slagen en dan zullen jullie opnieuw als soevereine wezens tevoorschijn komen. De Cabal is banger voor jullie dan dat jullie dat voor de Cabal zijn. Als ze jullie bloed niet konden drinken en jullie vlees niet konden eten, zouden ze verdwijnen. Dan zouden ze hun menselijke vorm kwijtraken. Ze hebben jullie alles afgenomen; en tot op de dag van vandaag gaan ze hiermee door. Wanneer zullen jullie zeggen: Het is genoeg geweest, dit moet stoppen?

Open jullie ogen en zie wat jullie wordt aangedaan. Stop te geloven wat ze jullie wijsmaken. Het zijn PARASIETEN. Ze hebben jullie bedrogen. Ze hebben jullie geleerd hen te adoreren en hen de macht te geven om jullie te domineren en als slaven te houden. Ze hebben ervoor gezorgd dat alles in jullie wereld was gecreëerd om jullie in slavernij te houden en jullie te controleren. Het is nog niet te laat om jullie krachten te bundelen en deze wereld te herstellen. Alles is voor jullie aanwezig om dit te kunnen doen. Stop ermee passief te zijn en alles maar te slikken. Vraag jezelf af: wat kan ik bijdragen?

Tezamen staan jullie sterk. Ga naar iedere LEYLIJN, OBELISK, KERK en elk REGERINGSGEBOUW en neem jullie macht terug. Lees de revocaties en verwijder alles wat corrupt en kwaadaardig is. Creëer een betere wereld voor de mensheid. Jullie weten wat je moet doen. Het is enkel een kwestie van het bundelen van jullie kracht en het daadwerkelijk te doen. Het is aan een ieder van jullie afzonderlijk om deel te nemen. Zie jezelf als het Leger van het Licht, die de liefde en vrede op jullie wereld herstelt. De lente is een prachtige tijd om dit te doen, dus ga ervoor! Ik kan jullie enkel vanaf deze kant van het leven begeleiden. Er zijn velen die deze uitdaging aan jullie kant van het leven op zich willen nemen.

Ik vraag het Ierse volk om voorop te gaan. Ierland is de sleutel die alles zal ontsluiten. Wees opnieuw de leiders. Er is zoveel gedaan om de Ierse geest te vernietigen: maar, mijn vrienden, we zien het opnieuw ontstaan. Het zal niet kunnen worden verslagen. Er wordt veel van jullie gevraagd. Jullie hebben ervoor gekozen om in deze tijd op Aarde te zijn om de mensheid weer vlot te trekken en alle corruptie te verwijderen. Visualiseer de gewenste uitkomst. Dit zal het in staat stellen vorm te krijgen. Wanneer de mensheid zich uitspreekt, zal het gebeuren.

Aan degenen die nog steeds in angst leven door religie, val asjeblieft mijn lieve vrouw niet aan vanwege het feit dat wij niet vanuit angst leven. Jullie zullen eveneens de waarheid ontdekken op het moment dat jullie klaar zijn om het te accepteren. Religie kan niet zonder angst bestaan. Het Vaticaan heeft de religie van Liefde, die de Ieren in de oudheid met de wereld hebben gedeeld, vernietigd.

Degenen die jullie hebben uitgekozen om te dienen, vergiftigen jullie water, jullie voedsel en de lucht die jullie inademen. Moet ik nog méér zeggen? Jullie zijn hen van dienst. Jullie helpen hen dit voor elkaar te krijgen. Ze produceren, nogal onverholen, robots die jullie plek in zullen nemen. Wat gaan jullie dan doen? Jullie moeten echt samenkomen om je in te zetten de goede energie te herstellen. Creëer zoveel Licht dat het duister zonder een spoor achter te laten zal verdwijnen. Vervang de angst door Liefde en Licht. Jullie kunnen het.

Veronica, mijn lief, het is niet makkelijk om met de voortdurende aanvallen om te gaan. Je vastberadenheid ons doel te bereiken is wat je drijft, mijn lief. We zullen slagen. Wij, in de Geestenwereld, sturen je liefde en kracht.

Altijd, je aanbiddende,

Monty.


Vertaling: Marja/Rob

maandag 7 maart 2016

Nederlands -- Montague Keen, 6 maart 2016

Boodschap van Montague Keen, 6 maart 2016
DE GEVAARLIJKSTE ONTHULLINGEN ZIJN NIET DIE WELKE ALLES AFBREKEN EN ERVOOR ZORGEN DAT DE STRATEN ROOD ZIJN VAN HET BLOED, MAAR ZIJ DIE ALLES OVEREIND LATEN STAAN, TERWIJL ZE GERAFFINEERD ALLES VAN ENIG BELANG VERWIJDEREN.
Kierkegaard
Vrienden, jullie weten in je ziel dat er iets vreselijks gaande is op jullie wereld. Jullie zien er zo nu en dan flitsen van, maar niets waar je naar kunt wijzen. In verwarring proberen jullie je ogen ervoor te sluiten, maar het zal niet weggaan. De geestenwereld smeekt jullie wakker te worden en de feiten onder ogen te zien. Jullie wereld wordt overgenomen door machten die de aarde niet met jullie willen delen. Zij zijn overal rondom jullie aan de macht. Ze verbergen hun plannen niet. Ze vertellen jullie openlijk dat ze jullie willen verwijderen. Ze willen de Aarde exclusief voor hen alleen. Vind je stem, vind je kracht en neem de controle over wat van jullie is. De Aarde is het thuis van de mensheid. De indringers hebben er geen legitieme claim op. Hun HEBZUCHT heeft de levenskwaliteit op Aarde voor alle mensen teniet gedaan.
Jullie OVERWINNING kan alleen plaatsvinden als jullie schouder aan schouder gaan staan, in liefde, verenigd in het vertrouwen dat jullie gezamenlijk de Aarde zullen redden van de indringers. Ontmasker alle valkuilen die er zijn om jullie in gijzeling te houden. GELD en RELIGIE zijn de twee belangrijkste criminele lichamen die verantwoordelijk zijn voor al het lijden. Als ik zeg: religie, verwijs is ook naar degenen die religie gebruiken als een etiket. Het is in feite niet een religie, maar een politiek standpunt.
De tijd raakt op. Er is een groep mensen die mensen op sleutelposities van de Aarde VERWIJDEREN. Ze laten het op een hartaanval of zelfmoord lijken of wat ze ook maar plausibel achten. Vrienden van ons, mijn lief, werden op deze manier opgeruimd. Er wordt geen genade getoond aan degenen die in de weg lopen van de Cabal. Jij, mijn lief, bent nog maar net aan het herstellen van hun vorige en meest levensgevaarlijke aanval. Vrienden, blijf niet apathisch toekijken en weigeren te zien en erkennen wat er zich voor jullie ogen afspeelt. Ze bemoeien zich met alles op jullie wereld en alles wordt gecontroleerd. De mensheid is overgeleverd aan de genade van deze indringers, tenzij ze haar kracht en haar macht terugneemt en weigert door te gaan met het assisteren bij en mogelijk maken van deze kwaadaardige overname van de Aarde.
Ik smeek de mensen van Ierland om de meest kwaadaardige persoon, bekend als “Patrick”, niet te eren. Hij stortte, door zijn overname van Ierland, het menselijk ras in een gevecht om te overleven. Weiger deel uit te maken van het Mindcontrol programma dat de mensheid vernietigde. Het gijzelde jullie allemaal. Geloof me, het begon allemaal met “Patrick” in Ierland. Het Vaticaan en haar cohorten hebben sindsdien jullie wereld beheerst. Wees er trots op een Ier te zijn, want jullie zijn werkelijk een trots en nobel ras. Jullie zullen, wanneer jullie de ketenen van het Vaticaan verwijderen, terugkeren tot wie jullie waren.
Jullie geesten en lichamen worden voortdurend aangevallen. Neem alsjeblieft de tijd om ze te beschermen. Vermijd alle op chemische middelen gebaseerde medicijnen, GM-voedsel, de mind-control via religie, TV, regeringen en kranten. Onthoud dat alles in de hoogste versnelling is gezet om JULLIE TE ELIMINEREN.
Voor ons in de Geestenwereld is het moeilijk om te zien wat jullie wordt aangedaan zonder dat we onze uiterste best doen om jullie te helpen. Veronica wéét wat er moet worden gedaan. Ze werkt onvermoeibaar om jullie redding tot stand te brengen. Dit is waarom ze voortdurend wordt aangevallen.  Ze doet zoveel méér dan voor me te schrijven, maar dit is alles wat we op dit moment los kunnen laten. Dit is de strijd om jullie overleving. Ze houden jullie bezig met onbelangrijke discussies en ruzies om te voorkomen dat jullie het grotere plaatje zien. Als jullie de tijd zouden nemen om het grotere plaatje te onderzoeken: DE VERNIETIGING VAN HET MENSELIJKE RAS EN HAAR VERWIJDERING VAN DE AARDE, zouden jullie wakker schrikken en alles in het werk stellen om het menselijk ras te beschermen en in stand te houden. Dit KWAAD heeft zijn tentakels in alle richtingen uitgespreid. Jullie weten door de mind-control gewoon niet meer wie er te vertrouwen is. Jullie kunnen niet op je beoordelingsvermogen afgaan vóórdat alles grondig is onderzocht. Jullie zijn het aan jezelf verschuldigd om zelf onderzoek te doen. Degenen die aan de macht zijn, zijn daar enkel omdat ze daar door de Cabal zijn neergezet, om hen op die manier van dienst te zijn. Ze proberen jullie van het tegenovergestelde te overtuigen. Laat je niet voor de gek houden. Hun plannen moeten worden gedwarsboomd. Ze kunnen hun plannen niet uitvoeren zonder jullie hulp. Weiger mee te werken.
Ontwaken is nooit eenvoudig. Zie alles wat jullie als WAARHEID en FEIT hebben geaccepteerd om jullie in slavernij en onder controle te houden en jullie van de Aarde te verwijderen, als LEUGENS onthuld worden. Wanneer jullie wakker worden kunnen jullie alles zien voor wat het is. Jullie krijgen de KRACHT en de controle terug. Jullie vinden je werkelijke zelf. De marionetten die jullie eens waren bestaan niet meer. Op het moment dat de ontwaakten samenkomen en weigeren de propaganda te accepteren, is de Cabal verleden tijd. Ze zullen de Aarde verlaten omdat ze niet in het LICHT kunnen overleven. Hun aardse lichamen zouden desintegreren.
Kom samen, omdat de goede energie die jullie voortbrengen wanneer jullie je verenigen, het kwaad van het duister zal wegvagen. Jullie energie transformeert dit. Het verhoogt de trilling. Het inspireert de mensheid om samen te komen, Degenen die een lezing van David Icke hebben bijgewoond weten waar ik naar verwijs. Wat rest is een verheven en geïnspireerd gevoel en het herstel van jullie kracht. Dit is wat jullie nodig hebben.
Mijn lief, je bent nog niet door het moeilijkste heen. Ze hadden je bijna te pakken. Je moet eerst herstellen. Geniet vandaag van je tijd met je familie en wees ervan verzekerd dat ik zoals altijd aan je zijde zal zijn.
Er wordt zoveel van je gehouden, mijn lief.
Je aanbiddende,
Monty.
Vertaling: Rob/ Marja

interview

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/