zaterdag 11 januari 2014

06.01.2014 Leylijn-knooppunten - Ashtar Commando en Montague en Veronica Keen   6 januari 2014

Boodschap van kennisgeving in samenwerking met het Ashtar Commando en Montague en Veronica Keen.

Na het lezen van Montague Keen’s boodschap van 5 januari (http://galacticchannelings.com/nederlands/montague05-01-14.html)

 wil ik teruggaan naar de boodschap van 8 december 2013

Het document is op eenvoudige wijze geschreven, voor velen te begrijpen (ik deed dat expres) en om ze te laten ontwaken! Het bewijst onze ware geschiedenis wetenschappelijk, het ultieme occulte anorganische plan (bedoeld voor de mensheid) en derhalve waarom onze planeet omgeven wordt door ruimteschepen om alle galactische oorlogen in ons zonnestelsel te beëindigen. Het kostte me 50 jaar om de puntjes te verbinden en het zal jou 1 leesbeurt kosten om “het te snappen”!! Alle onderwerpen die in het document worden genoemd kun je onderzoeken, het is voor iedereen te vinden! Google maar om iemand te vinden die het je kan uitleggen op een manier die jij begrijpt. Kijk niet alleen naar titels etc.

Leylijn-knooppunten:


Leylijnen zijn het meridianensysteem van de planeet en ze transporteren licht door het kristalrooster naar alle levensvormen. Dit wordt genoemd in het document van 8 december. Informeer jezelf, we zitten met de hele mensheid in hetzelfde schuitje. We moeten het duister deze keer verslaan met kennis/bewustzijn en liefde. Alle kennis en symbolen komen uit dezelfde bron, het gaat allemaal om de intenties van de wezens die ze gebruiken en het richten van energie. Gebruik jij energie voor macht of gebruik je het voor liefde en genezing? Er zijn geen zwarte of witte symbolen. Lees meerdere artikelen over deze zaken EN GEBRUIK JE ONDERSCHEIDINGSVERMOGEN.


Leylijnknooppunten zijn punten in het kristalrooster waar deze bijeenkomen en elkaars energie delen, zoals rotondes waar snelwegen samenkomen. Deze leylijnknooppunten hebben een sterke verticale input en verspreiden licht horizontaal over de planeet.


Na de vernietiging van Atlantis zijn Piramiden op deze knooppunten gebouwd om de planeet stabiel te houden.


Er zijn eveneens andere gewijde plaatsen zoals deze, bijvoorbeeld Stonehenge, en er zijn er nog veel meer. Google maar naar leylijnen in jouw omgeving, het is allemaal op internet re vinden. De aarde onder Stonehenge is stevig genoeg om het zonder piramide te kunnen stellen, maar heeft dezelfde energie. Je kunt deze gewijde plaatsen beschouwen als acupunctuurpunten op Gaia’s lichaam, planeet Aarde. Soms worden deze ingestraald, zoals vele foto’s kunnen bewijzen.


Deze leylijnen activeren je DNA voor je ontwakingsproces. Als je dit begrijpt kunt je tevens concluderen dat de cabal alles wilde doen om deze leylijnen met een lage frequentie te laten trillen. Dus nadat ze van de inheemse religies wisten waar deze gewijde plaatsen zich bevonden (plaatsen waar mensen een boodschap van boven kregen of een ontmoeting hadden met moeder Maria of een engel etc.) nam de cabal deze plaatsen in beslag en bouwde ze  kerken, industrieën en arena’s op deze gewijde plekken, zoals op het eiland Manhattan. De gebouwen daar hebben allemaal metalen frames die werken als enorme antennes (ontvangers en zenders). Frequenties van computers, radiogolven en telefoons, het zijn allemaal trillingen die niet met je chakrasysteem en de Schumannresonantie van het universum resoneren. Jullie laten je gewillig, uit angst om met virussen te worden geïnfecteerd, injecteren met chips, vaccinaties genoemd. En weer controleerden ze jullie door middel van angst voor de dood of angst voor verlies. Zonder te onderzoeken doen jullie alles wat ze willen. Kijk eens naar het volgende plaatje:

Wanneer je een grote leugen vertelt en deze maar vaak genoeg herhaalt, zal hij geloofd worden

 en dan hier naar:

Alphagolven in de hersenen zijn tussen 6 en 8 hertz. De golffreqentie van de menselijke holte resoneert tussen 6 en 8 hertz. Alle biologische systemen opereren binnen hetzelfde frequentiebereik. De Alphagolf frequentie van het menselijk brein en de elektrische resonantie van de Aarde ligt tussen 6 en 8 hertz. Derhalve werkt onze hele biologische systeem – het brein en de Aarde zelf – op dezelfde frequenties. Wanneer we dat resonantie-systeem elektronisch kunnen beheersen, kunnen we het hele systeem van de mensheid rechtstreeks beheersen..
Dit is al gerealiseerd!!!! Hitler’s droom is uitgekomen! En ik waarschuwde de mensen en kreeg te horen: je verspreidt negatief nieuws. Nee, dat doe ik niet! Als je weet hoe het werkt, weet je wat je er aan kunt doen! Om Gaia te healen, weer gezond te maken, met kleine acupunctuurnaalden: mensen… DE MENSHEID—WIJ ZIJN DEGENEN WAAROP WE GEWACHT HEBBEN!! ER LOPEN 2 PROGRAMMA’S HIER OP AARDE: HET LICHT/ENERGIE GEVENDE PROGRAMMA EN HET LICHT/ENERGIE WEGNEMENDE PROGRAMMA… EN BEIDEN MOETEN WORDEN BEKENDGEMAAKT!!!


De ‘laag’ trillende plaatsen hebben dus de meeste hulp nodig en deze plaatsen zijn echt niet de plaatsen waar je de meeste lichtwerkers zult vinden.

EEN KERK BEZOEKEN


Wanneer een groep lichtwerkers naar de kerk gaat en de dienst met liefdevolle intentie bijwoont zullen ze het leylijnknooppunt met liefdevolle intentie injecteren, als een kleine acupunctuurnaald, om de leylijn te activeren. Door dit te doen zul je eveneens het DNA van de mensen die op deze leylijn wonen activeren.


Leven betekent evolutie en bewustzijn verkrijgen. Wellicht moet je een kaartje kopen om naar dit soort plaatsen te gaan, maar door dit te doen zul je meer kennis vergaren (DNA openen) dan door het lezen van een boek. Want door het geven van je energie ontvang je bewustzijn, het is altijd een tweeweg systeem.


Als je zegt: ‘Ja, daag, ik ga niet naar een kerk’, dan ben je niet beter dan sommige mensen die elke week naar de kerk gaan en jou veroordelen! De mensen die naar de kerk gaan zijn gewoonlijk bang voor de dood en de hel.


DE HEL IS NIET ERGENS ANDERS, HIJ IS HIER op Aarde, EN HIJ VERMOORD INHEEMSE MENSEN DIE MET LEYLIJNEN WERKEN:STAMMEN DIE ALLEEN VAN DE NATUUR GEBRUIKEN WAT ZE NODIG HEBBEN! DEZE MENSEN, GELEIDERS VAN LICHT, WORDEN VERMOORD OF GEMARTELD, DE ILLUMINATI/CABAL DOET ALLES OM MENSEN UIT DE SCHUMANN RESONANTIE TE HALEN, VANUIT HET HART TERUG NAAR DE NEGATIEVE DENKGEEST!! ZE WILLEN NIET DAT JE PLEZIER, GELUK, EMPATHIE ETC. HEBT.

ZE MAKEN LAAG TRILLENDE ACUPUNCTUURNAALDEN VAN ONS!!!


Dit is hoe de CABAL OOK de gecontroleerde mensen in de kerk controleerde, maar de bezoekers van de kerk zijn daar met een liefdevolle intentie en geloven in Jezus (waarvan je weet dat hij Sananda is) en in zijn woorden. Hun intentie is positief, maar hen werd de waarheid onthouden. De predikers vertellen hen andere religies te veroordelen, om negatieve trillingen te sturen, DUS, laad jezelf op met kristallen en heb plezier…lach!!! WEET DAT ALLE RELIGIES JE RICHTLIJNEN GEVEN OM IN DE SCHUMANNRESONANTIE TE BLIJVEN, IN LIEFDE EN EENHEID MET JE AARDEBROEDERS EN –ZUSTERS!! Weet alleen maar dat je de matrix in de kerk verandert en later zullen degenen die het niet weten dankbaar zijn, MAAR DOE HET GEWOON VOOR GAIA. Glip gewoon naar binnen en wees liefde, pas je kleding aan om negatieve trillingen naar jou toe te voorkomen! Stop je kristallen schedels in je tas etc., verstop kristallen in de muren, gebruik je liefdevolle verbeelding. BRAND DE VIOLETTE VLAM!!!! DENK:WAT ZOU JEZUS DOEN? WEET DAT ZE DE MENSEN DIE DE KERK BEZOEKEN IN ANGST HOUDEN, DOOR ZE DE HEL BELOVEN WANNEER ZE NIET LUISTEREN! ANGST IS ALLEEN MAAR EEN SIGNAAL DAT ER GEEN HARTVERBINDING (NIET WAAR) IS (VERTICALE INPUT). DUS: VERLICHT DIE PLAATSEN. HET IS HUN BEDOELING DAT WE BUITEN BLIJVEN! ZING EEN LIED VAN GLORIE SAMEN MET DE NIET-ONTWAAKTEN EN VERSPREID JE LICHT NAAR ZE!! Dit zal hun DNA openen!! SNAP HET WANNEER ZE ZEGGEN DAT JEZUS ZIJN LICHT VERSPREIDDE!! WIJ ZIJN DE WEDERGEKOMEN CHRISTUS!! DE GRONDTROEPEN DIE WEER AAN DE LEYLIJNEN WERKEN---ZOALS JEZUS EN MARIA MAGDALENA EENS DEDEN! OM HET LICHT TE ACTIVEREN EN ERIN TE HOUDEN VOOR DE KOMENDE GENERATIES! DE HOOGSTE FREQUENTIES GAAN DE REPTILIAANSE MATRIX TE BOVEN!


DE KERKEN WEERHOUDEN ONS OM ONZE ENERGIE NAAR DEZE PLAATSEN TE BRENGEN. Ga de natuur in om je op te laden en breng die energie naar de kerk en blijf kalm, word niet boos om wat de predikant zegt, weet alleen maar dat hij later in “de tijd” (frequentie) achter in de klas zit. WEES EEN BOEDDHA IN DE STAD EN BEHOUD HET LICHT VOOR EEN DIENST EN JE ZULT DE LICHTENERGIE VERANKEREN. Terwijl je daar aan het bidden/mediteren bent, stel je dan voor dat je licht naar alle kerken vloeit en dat spiralen van licht en regenboogkleuren vanuit alle kerkdaken een opwaartse spiraal creëren…en de vortexenergie opnieuw activeren!!!!


WEES NIET VERBAASD ALS JE LICHTSPIRALEN ZIET BOVEN DE KERK…DIE JOU BESCHERMEN MET HUN LICHT…ZOALS DE OLYMPISCHE SPELEN IN LONDEN. De Olympische Spelen waren een occulte ceremonie. GOOGLE MAAR EN ZOEK HET OP!


Je kunt ook balspelen bezoeken als lichtwerker…VERGEET ALSJEBLIEFT NOOIT DAT HET ALLEMAAL GAAT OM INTENTIE MET HET HART.


DE CABAL HEEFT EXPRES KERKEN OP LEYLIJNKNOOPPUNTEN GEPLAATST OM JE PIJNAPPELKLIER TE CONTROLEREN EN DAARMEE JE VERBEELDING EN JE SCHEPPINGSKRACHTEN, OM HUN EIGEN MATRIX TE CREEREN.PIRAMIDEN:

Ik neem de piramiden van Zuid Amerika als voorbeeld. Er zijn er veel meer onder de oppervlakte, die er uitzien als bergen. Gebruik je verbeelding maar en google.


Iedereen die de piramiden van Zuid Amerika bezoekt (beroemde plaatsen) weet dat het niet is toegestaan ze te beklimmen. De autoriteiten zeggen dat ze bang zijn dat ze zullen eroderen en ze daarom proberen te beschermen…en we doen wat ze zeggen en we geloven ze. Welnu, kent iemand Jose Arguelles??? Laten we eens horen wat hem overkwam op de top van de Piramide van de Zon in Teotihuacan (Stad van de Goden). Neem de tijd om ernaar te luisteren:


KUN JE JE VOORSTELLEN DAT ZE NIET WILLEN DAT ZOIETS TE VEEL MENSEN OVERKOMT??

TEOTIHUACAN…betekent de plaats waar mensen GODEN worden, kennis verkrijgen wanneer ze stil zijn. Stad van de goden.


Welnu, wanneer je wenst te healen bij piramiden hoef je de autoriteiten niet boos te maken door een piramide te beklimmen. Laten we eens zien wat je KUNT DOEN door niet te vechten: Je kunt je met elkaar rond de piramide verzamelen en een grote cirkel maken en elkaars handen vasthouden, dan heb je dezelfde energie als bijvoorbeeld bij Stonehenge. De hele groep moet dan dezelfde intentie hebben en hun energie richten naar het centrum van de cirkel, waarin de piramide staat. Voel hoe de energie naar het centrum vloeit en wees je bewust van de verbinding met de zon van de Holle Aarde en de zon boven je hoofd, je persoonlijke verbinding.

VERBEELD JE DAN DAT DE PIRAMIDE DIT DOET:


Wanneer mensen bijeenkomen met de liefdevolle intentie om dit als grondtroepen van de lichtkrachten voor elkaar te krijgen, dan denk ik dat het verstandig zou zijn om camera’s te richten naar de hemel om de lichtschepen te filmen die de neerwaartse spiraal zullen verzorgen.
Op deze manier zal worden bewezen dat liefde het systeem te boven gaat en dat ze hier zijn om ons verzoek te honoreren om ons te helpen onze planeet te healen, IN LIEFDE!!! We hoeven niet te wachten op “BELANGRIJKE” mensen om dit te doen…WE ZIJN ALLEN EEN EN HETZELFDE. Je kunt het opnemen en op YouTube zetten zodat velen het kunnen zien!!! Je zult een actief disclosure-lid zijn door je liefdevolle intentie om de planeet te healen, en de lichtkrachten zullen worden verwelkomd om hun liefde te delen…

Dit is wat Montague Keen bedoelt wanneer hij zegt dat we niet zo goed georganiseerd zijn als zij (Illuminati/Cabal). Ze weten dat de kracht van velen tezamen groot is. Ze hebben dezelfde symbolen maar hun intentie is egogericht en destructief, zelfs de illuminatileden die lager in rang zijn weten dit niet, ze doen ook maar gewoon wat hun meesters ze vertelt…en we zijn allen een… ze zijn zo geworden door gebrek aan LIEFDE, en derhalve zijn ze de verantwoordelijkheid van de hele mensheid, die hen bekrachtigde uit vrije wil, zonder research, hun eigen gedachten vormend over van alles.


Wij zijn de 99% en hoeven alleen maar liefde te delen op deze plekken, en samen een mooie reis te plannen.


Als je niet mobiel bent, kun je je gewoon inbeelden er te zijn, en je energie door je voeten in het kristalrooster te zien vloeien en het te richten naar de plekken waar healing nodig is, en je voor te stellen dat alle piramiden worden ingestraald met licht ten goede van ALLE MENSEN!!


Het gebeurt al, maar we moeten het laatste zetje geven om de wereld te laten zien dat de wezens op de ruimteschepen vriendelijk zijn, zoiets als in de film Close Encounters of the Third Kind (Steven Spielberg).


In Zuid Amerika hebben we een kristalrooster dat van Brazilie naar Mexico loopt (zoek a.u.b. naar de leylijnen hier) en dat zijn pad vervolgt door de Verenigde Staten, denk aan de vortexen hier en bijvoorbeeld de Arkansas kristalvortex.Tornado Valley


Waarom zijn hier al die vernietigende tornado’s? Tijdens bepaalde seizoenen en equinoxen ontvangt de aarde nieuwe energieën voor de komende cyclus. De mensen komen niet meer bijeen om de nieuwe energieën te verwelkomen en ze te richten naar de Aarde-generatoren, de piramiden. De leylijnen hebben nog steeds de energie nodig, dus de vortexenergie volgt haar pad langs de leylijnen om deze met nieuwe energie op te laden voor de komende cyclus. Gaia ondergaat haar Ascentie, of we dit nu willen of niet, en als de frequentie van de oppervlakte niet overeenkomt met die van de binnenkant krijgen we aardbevingen… Wanneer de radio ons vertelt dat er een storm zal komen, dan zullen we collectief denken dat het gaat gebeuren, en door onze verbeelding en de krachten van onze pijnappelklier te gebruiken gebeurt het dan ook.


De Aarde verandert terug naar het paradijs, overal 25 graden, zonder seizoenen. Seizoenen werden gecreëerd door de atoomontploffing op Atlantis, waardoor de aardas verschoof. Wanneer we ons uitlijnen zal de aardas dat eveneens doen, het is een geleidelijk proces, IN  LIEFDE.


Het zonlicht werd geblokkeerd door de atoomontploffing op Atlantis en veel vegetatie werd vernietigd. We begonnen vlees te eten om energie te krijgen om te overleven. De mensen die nog steeds vlees eten vertragen hun evolutieproces. Het vergt meer energie om vlees uit je systeem te krijgen dan dat je ervan krijgt. Je eet iemand anders’ lichaam, die hier is om dezelfde reden als jij: ascentie, licht brengen op Aarde, Gaia helpen… zielen die een lichaam aannemen om licht/liefde in te brengen. Ze hebben hetzelfde rode bloed als wij en dezelfde Christuscodes! Het duister heeft veel geld geïnvesteerd in de vleesindustrie, door het eten van vlees eet je iemand anders’ DNA en dit zal je eigen energielichaam verstoren. Als ik geen vegetariër was zou ik je dit niet vertellen. Onze familieleden in de holle Aarde zijn fruitariërs, want dat is de bedoeling van fruit, we eten en verspreiden de zaden, zoals het is bedoeld.

Na het eerste contact zullen voedselreplicators in staat zijn in je behoefte te voorzien en er hoeft niemand voor te sterven.


Obelisken


Zoals je kunt lezen in het document, ingesloten in Montague Keen’s 8 december boodschap, zijn obelisken eveneens ontvangers en zenders, en ze zijn kristallijn. Hun frequenties bereiken ons op een horizontale wijze en ze zijn verbonden met het kristallijnen rooster… alweer een tweeweg systeem, dat samenwerkt met de mensheid. Hoe laat je een obelisk zijn frequentie verlagen? Zorg er alleen maar voor dat mensen er negatieve emoties naar toe sturen!! Door bijvoorbeeld dit te doen:


Op 30 april, wanneer het heidense feest BELTANE is, laat je een auto tegen een obelisk crashen, waarbij vele mensen gewond raakten. Iedere keer wanneer de mensen de naam horen van de plaats waar het gebeurde: APELDOORN, sturen de mensen laag trillende frequenties/emoties van pijn en lijden naar de obelisk, die weer verbonden is met het kristalrooster en de leylijnen, waarmee negatieve emoties worden gecreëerd naar de mensen die erop wonen.


Beltane feest: doel: het integreren van hogere frequenties voor de volgende cyclus door Gaia te bedanken.


En wat de Matriarch van de occulte Bilderberg groep arrangeerde op die dag, wat ze Koninginnedag noemt, 30 april, ieder jaar.

De obelisk staat voor haar paleis:
Obelisken hebben een ringvormig veld en vaak houdt men ze (de energie ervan) laag door ze midden op een rotonde te zetten, omringd door de lage trillingen van auto’s.

HOE TE HEALEN:


ALWEER, GA ER GEZAMENLIJK OMHEEN EN VERBIND JE, ZE ZIJN NET ALS JIJ: KRISTALLIJN…EN VERANDER DE MATRIX…DE HOOGSTE FREQUENTIES BEPALEN DE UITKOMST!!!


STEL JE EEN RINGVORMIG VELD VAN LICHT VOOR!!!


WAT JE INBRENGT KUNNEN ZE NOOIT VERANDEREN, DIT HEBBEN ZE ZO LANG VOOR JE VERBORGEN.


Breng je licht in waar oorlog en lijden is, of ooit was, of te middenin de steden…plaats kristallen terug in Gaia’s lichaam, ze zijn van haar…

Deze kristallen zullen dienen als liefdessatellieten voor de Arcturianen, zij weten wat je doet en kunnen zich met deze zenders en ontvangers verbinden vanaf de moederschepen.


DE OBELISKEN EN PIRAMIDEN WERDEN GEBOUWD NA DE ATOOMONTPLOFFING OP ATLANTIS OM ONS EEN KANS TE GEVEN OPNIEUW TE ONTWAKEN. HET LICHT HEEFT DE FREQUENTIES VERHOOGD OM ONS DNA TE VERLICHTEN, ZODAT WE HETZELFDE GAAN LEVEN ALS WEZENS OP ANDERE PLANETEN… DAT LEVEN IS IN LIEFDE EN EENHEID MET JE ROOSTER EN JE OMGEVING… ALS EEN, VOOR VRIJHEID EN LIEFDE.Veronica en ik zijn er ons heel erg van bewust dat de Cabal deze boodschappen boycot. Ik zou je willen vragen om deze boodschap te delen via jouw connecties (facebook/maillijst/nieuwsbrief enzovoort). Vind je het alleen maar leuk, dan zal dit bericht niet verder gaan, en disclosure zal iets langer duren. Onze planeet moet zich aanpassen aan de frequenties van de planeten die al zijn geascendeerd om de sterrenpoorten onder de leylijnknooppunten te verbinden.


Daarom vraag ik je uit het diepst van mijn hart om deze kennis te verspreiden en vooral naar mensen als Drunvalo Melchizedek, David Icke, David Wilcock en velen meer waarvan je denkt dat ze het zullen snappen, zodat we een lichtkracht van kennis kunnen vormen om de mensen te informeren.


Met liefde en licht.


Hilda

Vertaling: Rob

1 opmerking:

 1. Beste Hilda,
  Enige ophef is onstaan op de site jhaines6.wordpress.com over jouw artikel over de ley-lijnen dat je zou hebben gechreven in samenwerking met o.a Ashtar. Op 8 December beveelt Montague Keen ons aan jouw artikel te lezen. Een heel gedegen knap stuk werk werd ons ter lezing aangeboden, ondertekend door Hilda.
  Waarom staat er dit keer bij in samenwerking mt Ashtar?
  Op de bovengenoemde site hecht men geen waarde aan Ashtar.
  Ik zelf heb gechannelde informatie van Ashtar door verschillende personen in verschillende talen gelezen en concludeerde dat ze veel van elkaar verschillen.
  Mocht jezelf willen antwoordeen op de commentaren op bovengenoemd site in het Engels op je aangeraden artikl, graag.

  BeantwoordenVerwijderen

interview

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/