maandag 27 maart 2017

Nederlands -- BOODSCHAP VAN MONTAGUE, ON 26 MAART 2017

BOODSCHAP VAN MONTAGUE, ON 26 MAART 2017 

De strijd om de controle van de Aarde wordt op vele niveaus uitgevochten. Dit maakt dat jullie in verwarring zijn over wat er werkelijk aan de hand is. Ik kan jullie zeggen dat wanneer Amerika ten onder gaat, er voor de rest van de wereld niet veel hoop is. De overname van Amerika is vele jaren geleden begonnen. Jullie hebben kunnen zien hoe iedere President het Witte Huis betrok met beloften dat hij het volk zou dienen, maar zie wat er van terecht is gekomen. Steeds maar weer een ander gezicht dat precies hetzelfde deed. Dit is het onomstotelijk bewijs dat een verborgen macht, die het Amerikaanse volk niet ten dienste staat, Amerika controleert.

De geheime genootschappen zuigen systematisch de levenskracht uit het Amerikaanse volk. Ze willen Amerika voor zichzelf hebben. Ze roeien de mannelijke kinderen uit. Kijk zelf eens naar de cijfers en jullie zullen schrikken van hoe weinig jongens er overleven. Dit maakt onderdeel uit van het overnameplan.

Pedofilie is eveneens een belangrijk onderdeel van het plan. De pers vertelt jullie niet wat er wordt gedaan om deze kwaadaardige mensenhandel te stoppen. Vraag jezelf af waarom er geen verslag wordt gedaan van de arrestaties van de mannen die in kinderen handelen. Wie vertrouw je? De pedofielen die jullie informatiekanalen beheersen, of de feiten die jullie zelf na kunnen gaan? Het is tijd dat jullie de waarheid onder ogen zien:  


De valse vlag in Londen deze week zal worden ingezet om nieuwe wetten van kracht te laten worden die de weinige vrijheid die jullie nog hebben verder zal inperken. Dat ze verwachten dat iedereen gelooft dat een met een mes zwaaiende man achter gewapende bewakers aanging richting het Westminsterpaleis is niet te geloven. Degenen onder ons die Westminster vele malen hebben bezocht weten dat dit onmogelijk uitvoerbaar is. Helaas sterven er werkelijk mensen tijdens dergelijke charades. Er was 7/7 en 9/11. Dit wordt allemaal met een doel uitgevoerd. Geloof wat je met eigen ogen ziet, niet wat je verteld wordt dat je ziet. Jullie zijn te vaak misleid. Jullie zouden in staat moeten zijn te herkennen wanneer jullie een rad voor ogen wordt gedraaid. Nu is het genoeg. Dergelijke praktijken moeten stoppen.

De verborgen hand opereert tevens in Afrika. Het gedijt op lijden. Zij die de mensheid willen uitroeien zijn verantwoordelijk voor de bloedbaden. Jullie leven in gevaarlijke tijden en dit zal zo blijven totdat jullie zeggen: STOP NU! Het moet ophouden.

Jullie leven in een wereld van overvloed en een tijd waarin alles mogelijk is, jullie dienen alleen je stem te vinden, je uit te spreken en elkaar te steunen. Vandaag is het Amerika, morgen kan het jullie beurt zijn. Ontmasker de kwaadaardige verborgen hand die de mensheid exploiteert. Jullie weten om wie het gaat. Nooit eerder heeft de mensheid in zoveel gevaar verkeerd. Het is tijd om in actie te komen. Europa, Amerika, Afrika, ze worden allemaal door deze verborgen hand vernietigd.

Brexit, in Engeland, heeft dit vertraagd. Bid dat Frankrijk eveneens een nagel in de doodskist van de EU slaat. Hun plan was om Europa te vernietigen, alle mensen daar in een smeltkroes te condenseren. Want als enkelvoudige eenheid zou het makkelijker zijn om het te vernietigen. Denk daar eens over na.

Ik zou een hele tijd kunnen praten over hoe absoluut geweldig het leven aan deze kant wel niet is, maar jullie zijn aan het worstelen om te overleven in een wereld die werd overgenomen door een macht, zo kwaadaardig, die de Aarde voor zichzelf wil. Ze zijn overal rondom jullie, in verschillende vermommingen. Ze zijn meesters der vermomming. Ze zijn het blanke ras zonder tegenstand aan het uitroeien. Velen van jullie respecteren hen nog steeds. Ze gedijen op oorlog, armoede en lijden, welke voor hen de levensadem zijn. Ze verlustigen zich in het feit dat zovelen van jullie nog steeds bereid zijn hun levens voor hen op te geven, in hun oorlogen voor ze te vechten, altijd maar doen wat zij willen. Wordt wakker!

Bid alsjeblieft voor degenen die opstonden tegen deze kwaadaardige mensen en wiens levens vervolgens werden geruïneerd. Velen zijn opgesloten in gevangenissen alwaar zij slecht worden behandeld. Ze hebben jullie gebeden nodig.

Eén zo’n man moet een belangrijke missie voor de mensheid vervullen. Hij heeft jullie hulp nodig om zijn missie op Aarde te voltooien. Mijn lieve vrouw probeert hem te steunen. De Satanisten hebben alles van hem afgenomen: zijn huis, zijn bedrijf, en bovenal, zijn vrijheid. Hij zit nu berooid in de gevangenis in Amerika, zonder familie of vrienden. Deze jongeman zal over tien dagen 50 jaar oud zijn. De mensheid heeft zijn overleven nodig, alsmede de voltooiing van zijn missie. Gedenk hem alsjeblieft in jullie gebeden. 

In Californië bestaat geen gerechtigheid. Mijn lieve vrouw weet precies hoe ze opereren. Ze heeft, toen ik overging naar de Geestenwereld, ervaren hoe alles haar werd afgenomen.

Jullie moeten deze strijd winnen en de Aarde herstellen om ervoor te zorgen dat de mensheid overleeft. 2017 en 2018 zullen vele beproevingen brengen, dus neem niets zomaar aan. Weiger de leugens te geloven die aan jullie worden gericht om jullie onder controle te houden. Kijk er voorbij om een beter leven voor iedereen te creëren. Jullie kunnen het, als jullie de wil hebben om het te doen.

Mijn lief je gezondheid geeft, vanwege de voortdurende aanvallen, reden tot zorg,  Pas alsjeblieft op. We zijn in vele levens samen geweest. Die band kan niet worden verbroken.
Altijd, je aanbiddende Monty. 

EINDE BOODSCHAP

Vertaling: Marja & Rob

vrijdag 24 maart 2017

Nederlands -- BOODSCHAP VAN MONTAGUE KEEN, 19 MAART 2017.

BOODSCHAP VAN MONTAGUE KEEN, 19 MAART 2017.

Er zijn velen in jullie wereld die de waarheid niet willen zien. Ze sluiten hun ogen en hopen dat alle onthullingen wat betreft pedofilie gewoon zullen verdwijnen. Maar dit zal niet gebeuren. Het moet onder ogen worden gezien en er moet tegen worden opgetreden. Jullie kunnen voor deze zaken niet langer weglopen. Om als mensheid op Aarde te kunnen blijven bestaan moeten jullie, jullie allemaal, weigeren pedofilie toe te staan. Door een oogje dicht te knijpen staan jullie toe dat het doorgaat. gaan.  

In het verleden werden vele kansen om deze verachtelijke praktijken van martelen en moorden van onschuldige kinderen te onthullen onmogelijk gemaakt. Dhr. Trump is de enige persoon die openlijk deze gigantische taak op zich heeft genomen en jullie hebben allemaal kunnen zien wat er in het werk wordt gesteld om hem de mond te snoeren en ervan te weerhouden.

Kijk naar hem. Waar zijn al die mensen toch zo bang voor? ONTMASKERING. Ze kunnen op Aarde bestaan omdat ze het bloed drinken en het vlees eten van onschuldige kinderen, want zonder dit kunnen ze niet overleven.

Wijs degenen, die de moed hebben dergelijke totale kwaadaardigheid te ontmaskeren, niet af. Observeer degenen eens die tegenover hen staan, want zij hebben een hoop te verliezen wanneer de mensheid ontwaakt en hun kwaadaardige praktijken verhindert. Het is voor jullie een erezaak om jullie kinderen te beschermen. Ik kan jullie verzekeren dat de ernst van wat er iedere dag gebeurt jullie verbeelding ver te boven gaat.
Bekijk alsjeblieft de volgende video

De corruptie is volledig uit de hand gelopen. De corrupten beheersen jullie voedsel, water, lucht, jullie geneesmiddelen en alles dat jullie door regeringen wordt opgedrongen met als enig doel om jullie van de Aarde weg te vagen. Ze willen haar alleen voor zichzelf.  

Alles is ontworpen om jullie af te stompen; smartphones, Tv’s, slimme meters, moet ik nog verder gaan? Trap niet in de hype die wordt gecreëerd om jullie je eigen vernietiging in te trekken. Ze laten jullie veel geld betalen voor al deze zaken die jullie levens verwoesten.

Stop je te blijven gedragen als schapen. Weiger om naar jullie eigen slachtbank te worden geleid. Hun duivelse plannen zijn voor iedereen zichtbaar; er bestaat geen noodzaak om deze te verbergen omdat jullie allemaal zo zijn gehersenspoeld dat jullie de waarheid niet kunnen bevatten. Jullie tijd raakt op, maar jullie rennen net als schapen blindelings je eigen vernietiging tegemoet. Is dit wat jullie willen? Willen jullie werkelijk je leven op Aarde opgeven? De Aarde werd jullie toevertrouwd en jullie hebben deze roofdieren toegestaan om haar van jullie over te nemen. Nu willen ze van jullie af.  
Geloof in jezelf. Jullie kunnen de Aarde herstellen en herbebossen. Jullie zouden alle gevaarlijke chemicaliën die nodig zijn om GM-voedsel te produceren, kunnen verwijderen. Maak het de Aarde mogelijk om het leven in stand te houden, net zoals het dat in de oudheid deed, waar honger en hongersnood bij de mens niet bekend waren. Weet dat de hongersnood van vandaag de dag is gecreëerd. De cabal heeft jullie lijden nodig om ervoor te zorgen dat ze de controle in handen houdt. 
Zoals ik jullie er vele malen aan heb herinnerd "is niets zoals het lijkt". Jullie worden belogen ite geloven dat zwart wit is. Alles wordt volledig gecontroleerd. Dit moet stoppen. Op het moment dat jullie NEE zeggen tegen hun plannen, is het met hen gedaan. Jullie hebben de MACHT om dit te doen, dus gebruik die!
Er zijn goede mensen die zich uitspreken. Zij onthullen wat er overal om jullie heen in het werk wordt gesteld. Luister, onderzoek dit zelf en jullie zullen de waarheid ontdekken. Tijd is van het allergrootste belang, mijn vrienden, dus alsjeblieft, onderzoek het.
Mijn lieve vrouw is verre van gezond. Er wordt veel gedaan om ons werk te voorkomen. Ik zal me nu terugtrekken en haar laten rusten.
Mijn lief, rust is essentieel om weer op kracht te komen. Rust alsjeblieft uit. De zaken gaan vooruit.
Altijd, je aanbiddende Monty
EINDE BOODSCHAP

Vertaling: Marja en Rob

dinsdag 14 maart 2017

DEZE WEEK IS ER GEEN BOODSCHAP

DEZE WEEK IS ER GEEN BOODSCHAP

Een bericht van Veronica

Vorige zondag heb ik jullie om advies gevraagd wat betreft de aanvallen die op mij worden uitgevoerd.

Maandagmorgen zat er bloed in het groene en gele slijm dat ik ophoestte en voelde ik me uitermate ellendig. Met tegenzin heb ik de dokter gebeld. Ik heb longontsteking en ik krijg hier medicatie voor. Ik ben volkomen uitgeput. Ik blijf steeds in slaap vallen. Dus vergeef me alsjeblieft, maar ik heb niet de benodigde energie om me vandaag met Monty te verbinden.  

Graag wil ik eenieder van jullie bedanken die de moeite heeft genomen om contact met me op te nemen betreffende de aanvallen. Ik had niet de energie om erop te antwoorden of om alle adviezen op te volgen. Dit zal ik doen zodra ik ben hersteld. Jullie vriendelijkheid, lieve wensen en advies worden oprecht gewaardeerd.

We leven in moeilijke tijden. Samen zullen we overleven. 

Met liefde en beste wensen, 

Veronica

Vertaling: Rob/Marja

dinsdag 7 maart 2017

Nederlands -- BOODSCHAP VAN MONTAGUE KEEN, 5 MAART 2017.

BOODSCHAP VAN MONTAGUE KEEN, 5 MAART 2017.

Alles wat geheim was wordt nu blootgelegd. 2017 zal de geschiedenis ingaan als het jaar waarin de waarheid wat betreft het overleven van de mensheid het belangrijkste onderwerp van gesprek is geworden. Velen zullen zowel geschokt als verbijsterd zijn over het feit dat ze dergelijke leugens als waarheid hebben kunnen slikken. De feiten dienen onder ogen te worden gezien. Jullie hebben geen keus. Denk eens even na over de cabal. Wanneer hebben zij de Aarde overgenomen en het menselijk ras tot armoede veroordeeld; tot een strijd om te overleven. De 'mindcontrol' die ze hebben ingezet is uiterst effectief geweest, waardoor jullie je niet zijn gaan afvragen waarom alle bezit in hun handen was; waarom hun levens zo verschilden van die van jullie; waarom de massa werd gedwongen om aan de cabal belasting te betalen. Waarom ze ervoor hebben gezorgd dat de massa nooit echt iets bezat. Ze hebben jullie zelfs tot eigendom genomen. Ze hebben ervoor gezorgd dat eenieder van jullie aan hen was overgeleverd vanaf het moment van registratie na de geboorte. Dit heeft jullie werktuigen van de Staat gemaakt; JULLIE ZIJN HUN BEZIT. 

Totdat jullie wettelijk verklaren dat jullie SOEVEREINE MENSELIJKE WEZENS zijn, zullen ze jullie blijven bezitten. Ze kijken op jullie neer. Ze zien jullie als iets wat vertrapt dient te worden. Tot nu toe hebben jullie deze gang van zaken geaccepteerd.

Eindelijk worden jullie wakker. Velen van jullie krijgen deze situatie voor de eerste maal onder ogen. Het is een schok om je voor de eerste keer te realiseren hoe je bent gebruikt en misbruikt. Jullie hebben elkaar omgebracht in HUN OORLOGSSPEL, want dat is alles wat het was. De dommeriken onder jullie geloofden hun propaganda en GAVEN GEHOOR AAN DE OPROEP OM DE WAPENS OP TE NEMEN. Jullie hebben je levens gegeven om hun oorlogen uit te vechten en jullie doen dit nog steeds. De cabal heeft jullie geschiedenis geschreven. Ze hebben alles wat jullie ooit is geleerd, bepaald. Het was geen scholing, het was hersenspoeling. Wanneer jullie je eigen onderzoek doen zullen jullie de echte waarheid ontdekken. Jullie dienen in de antieke geschiedenis terug te gaan om uit te vinden wie jullie zijn. Dan zullen jullie ontdekken wat de cabal van jullie heeft afgenomen.

Vraag jezelf af waarom er zich zo velen naar ANTARCTICA spoeden: de Paus, het hoofd van de Russische Kerk, Obama, Poetin, John Kerry en zo veel andere hooggeplaatsten. Waar zijn ze bang voor? Hitler annexeerde al een deel van Antarctica. Velen leven daar. Je zult verbaasd zijn wanneer je dit onderzoekt. Vraag je af waarom dit al die jaren voor je verborgen werd gehouden. Wat hebben ze daar verborgen gehouden? Vragen dienen te worden gesteld en antwoorden afgedwongen. Regeringen zijn niet jullie vrienden. Ze bestaan alleen om jullie onder controle en onwetend te houden omtrent waar ze in werkelijkheid mee bezig zijn.

Mag ik jullie aanraden de volgende video's te bekijken als hulp om je geest open te stellen voor zaken waar jullie binnenkort mee te maken zullen krijgen:
 


Een gewaarschuwd mens telt voor twee. De cabal zal spelletjes spelen met jullie gemoed. Ze zouden zelfs Project Bluebeam kunnen inzetten om jullie opnieuw tot gehoorzaamheid te dwingen. Jullie hebben te maken met experts op het gebied van mindcontrol die jullie willen hebben als hun redeloze slaven. Nu ze zijn ontmaskerd zijn ze niet blij. Ze halen uit naar degenen die vraagtekens durven te zetten bij wat zij de mensheid hebben aangedaan. De cabal heeft over de gehele wereld honderden onschuldige mensen gevangen gezet, mensen die hen dwarsbomen of die onthullen wat de plannen van de cabal zijn. 

Ik ben blij dat ik jullie kan laten weten dat Harald Kautz-Vella nu vrij is. Hij had een goede advocaat. Hij is een bijzondere jonge man die jullie hulp, steun en boven alles bescherming hard nodig heeft

Alles gaat snel. Jullie dienen bereid te zijn met alles wat de cabal maar op jullie afvuurt af te rekenen. Ze bezitten de voedsel-, energie- en medicijn-toevoer etc. Ze hebben ervoor gezorgd dat ze alles in hun bezit hebben wat de mensheid nodig heeft om op Aarde te kunnen overleven. Ze hebben dit gepland om ervoor te zorgen dat jullie afhankelijk van hen zijn. Het zijn roofdieren en dienen ook als zodanig te worden gezien. Het zijn pedofielen en de omvang van hun pedofiele praktijken wordt nu pas zichtbaar. Dhr. Trump pakt dit probleem aan. Hij spoort de kinderen op en redt hen uit handen van de moordenaars en misbruikers. Om die reden wordt hij aangevallen en zwart gemaakt door degenen die bang zijn te worden ontmaskerd. Bid alsjeblieft voor hem.  
Controleorganen worden ingesteld om te proberen ervoor te zorgen dat de mensheid onwetend blijft wat betreft de plannen die de cabal voor de Aarde heeft. Sta hen niet toe dat jullie de mond wordt gesnoerd. Ze voeren iedere dag nieuwe wetten door in een poging om te verhinderen dat jullie ontwaken en tot actie overgaan.

Bid alsjeblieft voor al diegenen die in gevangenissen zijn opgesloten, omdat ze op Aarde zijn om de mensheid te helpen. Het is nodig dat ze hun missies kunnen voltooien om jullie te bevrijden. Dit is de manier waarop de cabal zichzelf beschermt. Dit is de reden waarom ze zo lang hebben kunnen overleven. Ze blijven voortdurend op hun hoede om ervoor te zorgen dat de mensheid slapende blijft wat betreft hun overnameplannen. De 99% moet zich verenigen om de 1% te verslaan.

Boodschap van Veronica:
Het is opnieuw een moeilijke week geweest. Problemen met telefoons, computer etc. bezorgen me stress, maar ik kan het aan. De aanvallen op mij zijn uitputtend. Ze kunnen zich aandienen wanneer ik aan het werk ben of wanneer ik slaap. IJskoude lucht wordt mijn anus in geperst en een blok ijs wordt mijn lichaam in gedreven. Het is ongelooflijk pijnlijk. Dit gaat al lange tijd zo en het put me uit. Het gebeurt soms wanneer er hier mensen zijn, maar meestal wanneer ik alleen ben. Het gebeurt op momenten dat ik het het minst verwacht. Ik ben zo moe. Is er iemand die mij hierover kan adviseren?

Mijn lief, de mensheid dient zich voor te bereiden. De mensheid bezit vaardigheden die de cabal zich nooit heeft eigen gemaakt. Ze hebben niet voorzien dat er een tijd zou komen waarin de mensheid hen niet langer dient. Interessante tijden.

Altijd, je aanbiddende,

Monty

EINDE BOODSCHAP


Vertaling: Marja en Rob

dinsdag 14 februari 2017

Nederlands -- Montague Keen, 12 feb 2017

Boodschap van Montague Keen, 12 Februari 2017.
Terwijl de cabal worstelt om te overleven, gebruikt ze de mensheid om op Aarde te kunnen blijven bestaan. Jullie boosheid en protestoptochten produceren voor hen een enorme ENERGIE die ze gebruiken om jullie ondergang te versnellen. Jullie boosheid draagt bij aan de verwijdering van het menselijk ras van de Aarde. Vraag jezelf af: is dit wat ik wil bereiken? Jullie worden tegen elkaar uitgespeeld en ieder zogenaamd verschil wordt gebruikt om een dergelijke boosheid te creëren.
Er wordt eveneens gebruik gemaakt van angst wordt en jullie trappen hier dom genoeg steeds opnieuw in. Kanker is een WAPEN dat wordt ingezet om angst te creëren. Dit onderwerp verschijnt voortdurend recht voor jullie neus op de TV en in jullie kranten waardoor angst wordt gecreëerd. KANKER IS EEN ZEER WINSTGEVENDE BUSINESS. Ze zijn niet van plan een genezing hiervoor te vinden. Daarvoor is deze business veel te winstgevend. Het enige dat jullie hoeven te doen is Natrium Bicarbonaat tot je te nemen aangezien het alle kankercellen vernietigt. Doe je eigen onderzoek hiernaar, het is allemaal te vinden. Mijn lieve vrouw neemt iedere ochtend 1/3 theelepel Bicarbonaat vermengd met heet water en citroensap om ervoor te zorgen dat er in haar lichaam geen kanker kan ontstaan. Dat is het enige wat jullie hoeven te doen om kanker te voorkomen. Weiger in het drama van de Grote K te trappen. Het is de 'behandeling' van kanker die zo velen van jullie om het leven brengt, niet, in de meeste gevallen, de kanker zelf.
De Mensheid wordt vanuit alle hoeken aangevallen. De lucht wordt gebruikt om chemtrails op ons neer te laten dalen als middel van mindcontrol over de massa. Ze voeren experimenten op jullie uit omdat ze op dit moment niet zeker zijn hoever ze kunnen gaan. Jullie dienen op een actieve manier je geest in te zetten om te weigeren met jullie onderdrukkers mee te werken. Neem de macht in eigen handen terug want wanneer ze geen gebruik kunnen maken van jullie energie, is de cabal waardeloos. Ze kunnen niet zelfstandig functioneren. Ze hebben jullie nodig om ervoor te zorgen dat ze op Aarde kunnen bestaan. Geld alleen is niet voldoende. Ze hebben de energie nodig die jullie via oorlog, angst en woede verschaffen.  
Het is jullie bekend dat 2017 vele veranderingen te zien zal geven. Met sommige van deze veranderingen zullen jullie moeite hebben ermee om te gaan. Door je altijd te concentreren op het eindresultaat en alles wat jullie wensen (vrede en gerechtigheid) zullen jullie  dit bereiken. 99% van de politici heeft de cabal en haar plannen geaccepteerd. Ze kunnen niet worden vertrouwd. Dit is de reden waarom er een geduchte inspanning moet worden geleverd om verandering tot stand te brengen in het regeringssysteem. Politieke partijen zijn volkomen corrupt. Ze staan niet ten dienste van het volk. Denk hier alsjeblieft even over na en eveneens over hoe jullie verandering tot stand kunnen brengen. Wat regeringen jullie vertellen is wat zij geloven dat jullie willen horen. Wat ze feitelijk doen, is precies het tegenovergestelde. Obama praatte over vrede, maar creëerde meer oorlog dan welke andere president ook. Neem nota van wat ze doen, niet van wat ze zeggen dat ze zullen doen. Ze zijn niet aan de macht om jullie te dienen. Ze hebben altijd hun meesters gediend. Jullie kunnen je niet veroorloven hieromtrent te blijven slapen, aangezien de tijd opraakt. De toekomst van de mensheid op Aarde ligt in jullie handen. Behandel die met zorg. Als de regeringen jullie, het volk, zouden dienen, zouden ze niet de lucht die je inademt, het water dat je drinkt of het voedsel dat je eet vergiftigen en de medicijnen inzetten die je (door de wet) worden opgedrongen. Jullie zijn toch wel wakker genoeg om dat te zien?
De ontwaakten onder jullie doen hun best om degenen om hen heen wakker te schudden. Op dit moment lijkt het een ondankbare taak, maar ik verzeker je, mettertijd zul je de resultaten van je inspanningen zien. Sommigen geloven dat wanneer ze hun ogen gesloten houden, ze zullen overleven met al hun wereldse goederen intact. Dat is niet mogelijk aangezien de cabal jullie niet nodig heeft. Het vergt moed om wakker te worden en de verantwoordelijkheid voor je leven te nemen. Deel informatie waar mogelijk. Jullie overleven hangt er vanaf.
Zend alsjeblieft liefde en licht naar de onschuldige mensen die zonder rechtszaak in gevangenissen zitten opgesloten. President Obama creëerde Verlengde Detentie. Dit werd gedaan om ervoor te zorgen dat goede mensen hun levensmissie niet kunnen voltooien. Amerika is hierin de ergste overtreder, hoewel veel andere landen het ook doen. Zend alsjeblieft liefde naar degenen die op dit moment geen uitweg zien uit hun penarie. Jullie worden bedrogen door je te laten geloven dat er zoiets is als gerechtigheid. Maar dat is een misvatting. Mijn lieve vrouw kan dat beamen. De wereld is niet hoe jullie wordt verteld dat hij is. Jullie werden vele jaren geleden van de werkelijkheid afgesneden en alleen toegestaan een klein percentage te weten en begrijpen van alles wat er om jullie heen is. Jullie zijn als kippen die in een ren worden gehouden. Dit is wat de cabal jullie aandeed om zich zelf alles toe te eigenen. Om dit te kunnen doen moesten ze jullie dommer maken. Jullie werden hun slaven terwijl jullie wereld kleiner en kleiner werd en overleven steeds moeilijker werd. Nu zijn jullie je meer dan bewust van hun grote wanhoopspoging om een derde wereldoorlog te starten. Het kan hen niet schelen waar, zolang het moorden, het vloeien van bloed en de angst die daarbij heerst, hen in stand houdt en in staat stelt hun overname van de Aarde voort te zetten.
Wees sterk, mijn vrienden, en zie dit als jullie mooiste moment, wanneer jullie tegen de cabal in opstand komen en weigeren nog een moment langer hun slaven te zijn.
Mijn lief, er wordt zo veel gedaan om jouw werk tegen te gaan en de voltooiing ervan te voorkomen. Je staat fier overeind.
Voor altijd, je aanbiddende Monty
Vertaling: Marja en RobAvast logo
Dit e-mailbericht is gecontroleerd op virussen met Avast antivirussoftware.
www.avast.com

dinsdag 7 februari 2017

NEDERLANDS -- Montague Keen, 5 feb 2017

BOODSCHAP VAN MONTAGUE, 5 FEBRUARI 2017
De strijd om de zielen van de mensheid woedt overal om jullie heen. De menselijke schapen, die makkelijk te leiden zijn, protesteren vol woede en dat is nu precies de energie die jullie onderdrukkers nodig hebben in hun worsteling om hun tanende macht in stand te houden. Door hen van deze energie te voorzien, dragen jullie bij aan de vernietiging van alles dat jullie nodig hebben om op Aarde te overleven. Jullie zijn robots geworden die hun meesters, zonder de feiten nader te onderzoeken, gehoorzamen. Jullie worden gecontroleerd door de media die eigendom zijn van en gecontroleerd worden door jullie onderdrukkers. Jullie zijn marionetten geworden die domweg ieder bevel opvolgen. Jullie schenken geen aandacht aan het doen van je eigen onderzoek, aan het op zoek gaan naar de waarheid en aan het onderzoeken waarom jullie worden aangemoedigd om wel in actie te komen. Het is triest om te zien hoe afgestompt jullie met je vijanden meewerken. Velen zullen lijden vanwege wat jullie doen.   
Jullie bevinden je op een kruispunt. Op dit moment kan het beide kanten opgaan en omdat er zoveel tegen jullie in stelling is gebracht dient bij iedere handeling de vraag te worden gesteld; breng ik mijn medemens schade toe. Vraag jezelf in alle ernst af: waarom besluit ik dit te doen? Volg ik enkel de kudde zonder erbij na te denken, als deel van de massa die zich als schapen naar het slachthuis laat voeren en die iedereen met zich meesleurt?   
Alles wat jullie lezen, zien en horen is eigendom van en wordt gecontroleerd door jullie onderdrukkers. De waarheid dient te worden gezocht, onderzocht, en te worden overwogen. De mens staat op het punt om te worden uitgeroeid. Waarom verplaatst de cabal zich naar Nieuw Zeeland? Ze willen in de buurt zijn van Antarctica, aangezien ze van plan zijn om daar naartoe te verhuizen wanneer de Aarde is vernietigd. Het is jullie verantwoordelijkheid om de Aarde en de mensheid te beschermen.
Verbind je alsjeblieft opnieuw met je spirituele kant. Jij alleen kunt dit doen. Jullie hebben geen religie nodig die jullie verhindert je te verbinden met de Bron van al dat is. Jullie dienen je met jezelf te verbinden en een verbinding met de Bron aan te gaan. Religies zijn bedacht om jullie verbinding te verbreken met de Bron, de Natuur en de oude kennis die de mensheid met succes in stand heeft gehouden, totdat religies werden bedacht om de controle over te nemen en jullie bij die Bron vandaan te houden. Jullie hebben niet iemand anders nodig om voor je te bemiddelen, omdat jullie allemaal een directe verbinding hebben met de Bron.
Religies stalen jullie zielen via de doop. Jullie hebben je overgegeven, of jullie ouders hebben je ziel in jouw naam overgegeven. De doop is de eerste religieuze misdaad tegen jullie. Het is voor hen zaak om zielen te oogsten. Neem je soevereiniteit terug. Het is je goddelijk recht. Geen enkele religie heeft het recht je zich toe te eigenen, alleen omdat je in een bepaalde familie ter wereld bent gekomen. Je betreedt de wereld met vrije wil om te worden wat je maar wenst. Dit is de reden waarom religies het onderwijs controleren. Het is jullie indoctrinatie geworden en dat begint al op jonge leeftijd. Zoals de Jezuïeten zeggen; geef me het vijfjarige kind en ik zal je de mens geven. In Rome hebben jullie een Jezuïeten-paus die een agenda volgt die de meesten van jullie zou schokken en verafschuwen.  
Het licht van de waarheid verspreidt zich en ontmaskert de corrupten. Dat is geen fraai gezicht. De kwaadaardigheid is in hun ogen en daden te zien. Jullie deinzen terug als jullie de kwaadaardige woorden uit hun monden horen vloeien. Ze kunnen hun duivelse plannen niet langer verbergen. Ze denken nog steeds dat geld hen alles zal brengen wat ze maar willen. Ze beginnen echter te ervaren dat de ontwaakten niet te koop zijn, ontwaakten die voor waarheid en gerechtigheid staan en die in staat zijn om hen te zien als de kwaadaardige parasieten die ze zijn. Nog nooit eerder hebben ze met tegenstand te maken gehad, dus staan ze er op dat de massa hen de nodige steun biedt. Huur een Menigte staat altijd klaar en is bereid te gehoorzamen. Bid voor hen, dat ze in staat mogen zijn te zien dat ze worden gebruikt om te voorkomen dat de mensheid vooruit beweegt naar een vredige en rechtvaardige wereld voor iedereen.
De oude kennis die het leven op Aarde in stand heeft gehouden voordat religie haar lelijke kop opstak, is nog steeds beschikbaar en zal jullie opnieuw in verbinding brengen met de bron van het leven en al dat is. De wetenschap werd gebruikt om jullie af te leiden en jullie op het pad van controle te zetten. Goede kennis is nog steeds beschikbaar en zal jullie vragen beantwoorden. De wetenschappers die het idee van 'global warming' aanhangen handelen naar de agenda van controle die ervoor zorgt dat de massa in ellende en lijden blijft zitten. Onthoud dat alles ten goede kan worden gebruikt, maar ook ten kwade. De massavernietiging van de mensheid door middel van vaccinatie wordt openlijk besproken door Bill Gates en Henry Kissinger. Waarom laten ouders hun meest kostbare bezit, hun baby's, nog steeds vaccineren? Stel jezelf de vraag: WAAROM? Wat voor vorm van hersenspoeling is er nodig om een moeder haar eigen kind in gezondheidsgevaar te laten brengen via vaccinaties?
Denk na voor je iets doet. Vraag jezelf af: zal wat ik doe mijn medemens schaden? Vraag je af bij het werk dat je doet: doet dit anderen kwaad? Werk je met de cabal mee en ben je hen van dienst? Als alle legers zouden weigeren om nog langer te moorden, om het leven op aarde te vernietigen, dan zou de cabal in één klap machteloos worden. Dus stel jezelf de vraag: wie heeft het vermogen om de overname en de vernietiging  van het leven op Aarde te stoppen? Kijk naar de mannen die in uniform met hun medailles en strepen rond paraderen, uitermate trots op zichzelf. Kijk naar hen met medelijden. Laat zin dat je meelij met hen hebt, want dat kan ervoor zorgen dat ze gaan inzien dat ze fout zitten. Spreek je schande uit zodat ze zichzelf als de uitroeiers van de mensheid gaan zien. Weiger hen de hand te schudden, zoals mijn lieve vrouw dat doet. Ze zegt hen hoe ze tegen hen aankijkt als huurmoordenaars die bereid zijn te moorden in ruil voor geld. De cabal prijst en eert hen en acht hen hoog in aanzien. Want zonder hen zou de cabal helemaal geen macht hebben. Dienen in het leger is geen eerzaam beroep.
Verenig jullie als een leger van menselijke wezens. Vergeet de etiketten die jullie door de cabal zijn opgeplakt. Jullie zitten allemaal samen in dit dilemma. De 99% tegenover de 1 % kwaadaardige heersers. Ze willen jullie Aarde voor zichzelf hebben. Dit is de reden waarom ze jullie in religieuze en raciale groepen verdelen om te voorkomen dat jullie je volledige kracht van de 99% gebruiken die jullie zouden moeten hebben. Neem je macht en kracht weer in eigen handen en laat je licht stralen op alles dat duister en kwaadaardig is. Ontmasker het voor wat het is. Laat waarheid en gerechtigheid jullie leiden in het vervullen van je missie op Aarde.
Mijn lief, het leven is zo'n worsteling voor jou. Je wil om te slagen is wat je op de been houdt.
Voor altijd, je aanbiddende,
Monty.
Website:www.montaguekeen.com
Vert.: Marja


dinsdag 31 januari 2017

Nederlands -- Montague Keen, 29 jan 2017

BOODSCHAP VAN MONTAGUE, 29 JANUARI 2017
Het principe van VERDEEL EN HEERS wordt wederom ingezet om de mensheid te vernietigen. De indringers die jullie Aarde lang geleden binnenvielen gebruiken het keer op keer om jullie te vernietigen. Al deze woede, de protestmarsen en het schreeuwen vanaf de daken geeft ENERGIE aan jullie onderdrukkers, die het zullen gebruiken om jullie te vernietigen. Deze WOEDE voorziet hen van enorm veel energie die allemaal tegen jullie wordt gebruikt. Jullie spelen je vijanden juist in de kaart, steeds opnieuw. Ze bespelen jullie als een viool. Leren jullie het dan nooit?
Jullie hadden een keuze: Hillary Clinton en de Derde Wereldoorlog, of een poging wagen met Donald Trump. De mensen hebben hun keuze gemaakt. Ze willen geen jonge mannen meer verliezen aan onnodige oorlogen, wat voor huidskleur ze op dit punt in de tijd ook hebben. Verdeeld gaan jullie ten onder. Dit is nu juist de reden waarom jullie onderdrukkers zo veel religies hebben gecreëerd. Ze deden dit om jullie tegen elkaar op te zetten. Jullie hebben dit talloze malen in de geschiedenis kunnen zien werken. Het doet er niet toe wat voor naam je aan de verschillen geeft: ras, geloof, kleur. Ze worden allemaal tegen jullie gebruikt om 'redenen' voor oorlog te creëren. In werkelijkheid is het de eliminatie van het menselijk ras. Waarom begrijpen jullie dit niet? Kijk naar jullie geschiedenis. Het is er allemaal: een voortdurende strijd om te overleven. Ik smeek jullie te doen wat jullie kunnen. Span je in om vrede en harmonie te creëren. Verheerlijk oorlog niet, dat is nimmer gerechtvaardigd. Degenen die oorlog willen zijn de vijanden van de mensheid.
In jullie wereld zijn er velen die hun ziel hebben verkocht voor roem en fortuin. Ze geloven stom genoeg dat ze alles zullen hebben. Kijk naar deze zelfde mensen als ze ouder worden. Ze zijn bang, verdrietig en eenzaam, omdat ze weten dat ze zonder omhaal aan de kant zullen worden geschoven. Ze zullen hun dood alleen en angstig onder ogen moeten zien. Het ene moment lijkt de wereld aan hun voeten te liggen, vervolgens wordt alles van hen afgepakt. Ze zien allemaal hetzelfde tegemoet. Jullie hebben het al zo vaak zien gebeuren, en toch zijn er nog genoeg anderen die ook bereid zijn hun ziel te verkopen.
Dat maakt allemaal deel uit van de mindcontrol. Wanneer je eenmaal je handtekening hebt gezet, ben je hun bezit geworden en ben je nooit meer vrij. Dat is de reden waarom ze erop staan dat je naar roem en fortuin moet streven, in plaats van een goed leven te leiden. De vijanden van de mensheid beheersen jullie regeringen, jullie opleiding, jullie gezondheid en jullie levens, op elke mogelijke manier. Jullie werden gedwongen tot deze manier van denken door televisie en films. Jullie worden je nu pas bewust van het feit dat jullie feitelijk NIET VRIJ zijn om je ware geschiedenis te onderzoeken. Alles heeft jullie geleid naar een verkeerd idee van wie en wat jullie zijn. Diegenen onder jullie die ontwaakt zijn  kregen een echte schok toen jullie je realiseerden hoezeer het leven wordt gecontroleerd. Hun plannen waren bijna voor 100% geslaagd; Brexit en Dhr. Trump waren echter schokken waarop zij niet waren voorbereid. Hun plannen worden nu aangepast om met deze tegenslagen af te rekenen. Ondertussen gebruiken ze jullie WOEDE als energiebron om tegen jullie in te zetten. Jullie assisteren hen bij je eigen eliminatie. Denk na voor je wat doet. Vraag jezelf af, zullen mijn handelingen iemand schaden?
Er worden wetten ingevoerd die ervoor zorgen dat jullie nog slechter in staat zijn om jezelf te verdedigen en om jullie levens als normale menselijke wezens te leven. Alle vrijheid wordt van jullie afgenomen terwijl jullie druk zijn met het demonstreren tegen Dhr. Trump. Jullie zijn je niet bewust van wat er allemaal wordt gedaan om jullie monddood te maken. Kijk naar wat er belangrijk is voor het leven op Aarde en kom hiervoor op. De politiek is een zeer gemene en oneerlijke zaak. Regeringen staan niet ten dienste van het volk. ZE WORDEN AAN DE MACHT GEHOLPEN om het laatste beetje controle dat jullie nog over je leven hebben te laten verdwijnen. Ze vergiftigen jullie lucht, voedsel, water en levens terwijl ze jullie voortdurend vertellen dat ze jullie dienen. Geloof me, ZE DIENEN ENKEL EN ALLEEN HUN MEESTERS. Op dit punt in de tijd zijn jullie daadwerkelijk overgeleverd aan een strijd op leven en dood. Er is zoveel dat tegen jullie is opgezet. Ik heb jullie zo vaak verteld dat jullie tezamen, de 99%, niet kunnen verliezen. Kijk naar hoe verdeeld jullie op dit moment zijn. Dit is precies wat de onderdrukkers willen en jullie geven hen wat ze willen. Jullie zijn je eigen ergste vijanden.  
Mijn lieve vrouw probeert hen die het leven op Aarde ten goede wensen te veranderen, te assisteren. Zij wordt aangevallen omdat ze de waarheid verkondigt en omdat ze een Derde Wereldoorlog, waar Hillary Clinton naar streefde, probeert te voorkomen. Velen van jullie zijn hier met open ogen ingetrapt. Mijn vrouw wil degenen die jullie vrije energie kunnen bezorgen helpen. Dit kan sneller aan de orde zijn dan jullie denken. Er zijn bekwame mensen met goede bedoelingen die toewerken naar een betere kwaliteit van leven op Aarde. Dit zouden jullie allemaal met je energie en intentie moeten steunen. Het is jullie verantwoordelijkheid om dit te doen.
Weiger om als schapen naar het slachthuis te worden gevoerd. Vergeet nooit één moment dat ER DUISTERE MACHTEN OP AARDE BESTAAN die de vijanden van de mensheid zijn. Ze zullen al het mogelijke doen om de volledige macht over jullie te krijgen. Wees hen hierbij niet van dienst. 
Jullie bevinden je aan de rand van de afgrond. Dit zijn moeilijke tijden. Neem geen verkeerde beslissingen. Gebruik je geweten door in je hart te kijken voordat je tot actie overgaat. Doe alléén dat wat goed is voor je medemens. Leer onderscheid te maken tussen de leugens die de regeringen jullie vertellen en de waarheid. Jullie worden iedere dag, vanaf het moment dat jullie wakker worden, bestookt met propaganda. Weiger hun spel mee te spelen. Jullie overleving hangt af van het nemen van de juiste beslissingen. Door je mond te houden helpen jullie je onderdrukkers om het leven op Aarde te vernietigen.
Doe onderzoek naar de bases op Antarctica die voor jullie verborgen zijn gehouden. Onderzoek de oorsprong van religie, want dit zal jullie de ogen openen. Er is zoveel kennis bij jullie vandaan gehouden. Enkel de 33e graad vrijmetselaars mogen dit weten. Stel jezelf de vraag: waarom is dat zo? Waarom hebben zij die jullie onderdrukken en haten zoveel macht over jullie? Op het moment dat jullie ontwaken en je hiervan bewust worden gaan jullie een bedreiging vormen voor hun bestaan. Ze willen de Aarde voor zichzelf hebben. Denk alsjeblieft even goed na over wat er hier werd geschreven.
Mijn lief, er wordt vooruitgang geboekt. Je inspanningen om degenen die gevangen zijn genomen om hun goede werk te verhinderen te bevrijden, zijn belangrijk. Ga hier alsjeblieft mee door.
Altijd, je aanbiddende,
Monty
EINDE BOODSCHAP
Vertaling: Rob en Marjainterview

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/