interview

woensdag 19 oktober 2016

Montague Keen, 16 okt 2016, NL

BOODSCHAP VAN MONTAGUE KEEN, 16 OKTOBER 2016

Ik heb jullie vele malen gevraagd gezamenlijk pal te staan tegen degenen die jullie willen vernietigen en van de Aarde, die ze voor zichzelf willen, wensen te verwijderen. Jullie laten jezelf nog steeds beetnemen door de misleidingen die ontworpen zijn om jullie erin te luizen en te knechten. Word alsjeblieft wakker voordat alles verloren is. Ik vraag jullie met een open blik te kijken naar deze video die laat zien hoe jullie worden bedrogen ten einde elkaar te vermoorden. Dit is het uitvoeren van het werk van de Cabal. Is dat wat jullie willen?

Opkomst van het Slapende Witte Reuzen Europees Nationalisme

EEN RACIAAL PROGRAMMA VOOR DE 20E EEUW

"We moeten ons realiseren dat het meest krachtige wapen van onze partij RACIALE SPANNING is, DOOR ER IN HET BEWUSTZIJN VAN DE DONKERE RASSEN OP TE HAMEREN DAT ZE EEUWENLANG DOOR DE BLANKEN WERDEN ONDERDRUKT, KUNNEN WE ZE AAN HET PROGRAMMA VAN DE COMMUNISTISCHE PARTIJ HOUDEN. In Amerika kunnen we ons richten op subtiele overwinning. Terwijl we de Negroïde minderheid tegen de blanken opzetten, zullen we ons inspannen om een SCHULDCOMPLEX bij de blanken in te prenten vanwege hun exploitatie van de Kleurlingen. We zullen de Kleurlingen helpen in aanzien te stijgen op iedere levensweg, in de beroepen, in de wereld van de sport en entertainment. Met deze status zal de Kleurling is staat zijn onderling met de Blanke te trouwen en het proces op gang zetten dat Amerika aan onze zaak zal uitleveren".

ISRAEL COHEN 1912

 

AMERIKA, jullie hebben dit allemaal zien gebeuren zonder ooit te vermoeden dat MINDCONTROL werd gebruikt om de doelen van ISRAEL COHEN te bereiken. Jullie vielen voor de leugens die jullie werden verteld. In feite leveren jullie Amerika op een gouden presenteerblaadje uit aan Mr. Israel Cohen. Is dat echt wat jullie willen? Willen jullie deelgenoot zijn aan het verwijderen van het menselijk ras van de Aarde?

Wanneer jullie samenkomen en je realiseren dat jullie EEN GEZAMENLIJKE VIJAND hebben, dan zullen dingen veranderen. Jullie dragen enkel maar verschillende huidskleuren, maar  samen kunnen jullie de wereld veranderen. Degenen binnen de Cabal zijn infiltranten; aan de buitenkant lijken ze op jullie, maar laat je hier niet door bedriegen. Ze zijn totaal niet als jullie, maar ze willen wat jullie hebben.

Hun marionetten zijn uiterst gevaarlijk aangezien ze worden gebruikt om jullie te overreden voor hen te stemmen om hen zodoende jullie macht te geven. Ze gaan tot het uiterste om jullie zover te krijgen hen te vertrouwen. Ze willen de MACHT die jullie hen zullen geven om de Derde Wereldoorlog te starten. Jullie staan aan de rand ervan. Het Amerikaanse volk dient serieus na te denken over op wie te stemmen. De hele mensheid is afhankelijk van jullie eerlijkheid en het voorop stellen van de mensheid.

 

De Corrupte Dame wil een oorlog met Rusland. Dit heeft ze hen die haar financieren beloofd. Haar loyaliteit ligt niet bij de mensheid. Vertrouw je vermogen om alle opties te onderzoeken om ervoor te zorgen dat je de juiste beslissing neemt. Jullie zijn honderden jaren lang door de PARASIETEN afgeleid. Dit moet stoppen! Er zijn nu voldoende van jullie ontwaakt om hen in hun plannen te stoppen en hun overname te voorkomen. Jullie waren getuige van hun overname van de meeste Regeringen, de Voedselproductie, de Banken en Medicijnen-voorzieningen. Jullie moeten toegeven; ze zijn uiterst zorgvuldig in hun planning geweest. Jullie zijn dwars door de overname heen geslapen. Zij zijn het Grote Kankergezwel van jullie wereld. Het is tijd om het NATRIUM BICARBONAAT in te zetten om haar te vernietigen.

 

Kijk naar de heer Poetin. Hij weet welke trucs de marionetten proberen uit te halen. Jullie hoeven enkel maar te kijken naar wat hij voor het Russische volk heeft gedaan om te weten dat hij klaarwakker is. Meneer Poetin is niemands marionet; hij spreekt de waarheid.

 

Luister naar David Icke. Alles waar hij jullie jarenlang voor heeft gewaarschuwd, is gebeurd. Ik vraag het volk van Ierland om massaal naar zijn presentatie te gaan. Het is zijn eerste keer om dit in Ierland te doen. Geef hem een schitterende Ierse Ontvangst. Luister naar zijn woorden want hij is inderdaad geïnspireerd. Hij is een LEIDER onder de mensen.

 

Om goed tot jullie te laten doordringen dat degenen aan de macht niet te vertrouwen zijn vraag ik jullie om ook dit te lezen:

 

De rol van UNICEF in de sterilisatie en het ombrengen van Sefardische kinderen  

 

ONTHOUD DAT DIEGENEN DIE JE GELEERD WERD TE VERTROUWEN DEZELFDE MENSEN ZIJN DIE JULLIE WILLEN ELIMINEREN.

 

Tot actie overgaan is noodzakelijk. Kom tezamen en steun elkaar. Leef vanuit je HART en laat de LIEFDE je leiden. Stop nog langer slachtoffer van de Cabal te zijn.

 

Mijn lief, vertrouw erop dat de zaken zich zullen ontwikkelen zoals zou moeten. Hoewel ze je hebben aangevallen en gepoogd hebben je te elimineren, sta je nog steeds overeind. Het is altijd het donkerst net vóór de dageraad.

 

Altijd, je aanbiddende,

 

Monty

 

EINDE BOODSCHAP

 

Website: www.montaguekeen.com

 

Vertaling Rob/Marja

woensdag 12 oktober 2016

NEDERLANDS Montague Keen, 9 oktober 2016

BOODSCHAP VAN MONTAGUE KEEN, 9 OKTOBER 2016

Ik ben verbijsterd als ik kijk naar wat jullie door corrupte regeringen wordt opgedrongen. De leugens en disinformatie die jullie vanaf alle kanten wordt opgediend is verschrikkelijk. DE NWO, die zich achter vele vermommingen verstopt, het Vaticaan, de Kroon en de regeringen, evenals de kranten en TV kanalen die ze bezitten. Ze zingen allemaal vanaf hetzelfde psalmenblad terwijl ze doen alsof ze zelf allemaal tot dezelfde conclusie zijn gekomen.
Degene die zichzelf Paus Francis noemt probeert jullie je schuldig te laten voelen voor jullie poging Europa te beschermen. Ik verzeker je, het Vaticaan weet alles over schuld, want het is een wapen dat ze eeuwenlang effectief hebben ingezet. De Katholieke Kerk heeft jarenlang miljoenen onschuldige mensen onwettig vermoord. Ze genieten van het bloedvergieten, omdat de angst die het veroorzaakt hun levenszuurstof is. Hun ware geschiedenis zou jullie tot op het bot schokken. Het Vaticaan is niet wat jullie verteld werd dat het is, verre van dat.
Jullie vragen je af wie in deze tijd van verwarring de waarheid spreekt. Alleen Poetin vertelt jullie de waarheid. Hij wil geen oorlog. Hij wil zijn volk en zijn land beschermen. Kwaadaardige mensen proberen hem weg te krijgen, dezelfde kwaadaardige mensen die de mensheid op de knieën heeft gebracht. Deze mannen en vrouwen hebben ieder land geïnfiltreerd en hebben via zwendel hun weg naar machtsposities ingenomen om daarna hun vaardig aangescherpte plannen voor de overname van de wereld te volgen teneinde hun Nieuwe Wereld Orde te creëren.
Geloof hen niet. Laat jezelf niet voor de gek houden door hun tentoonspreiding van "vriendschap en zorg" voor de mensheid. Jullie verwijdering van de Aarde is het doel. Ze zijn welbespraakt in de leugens waarmee ze het klaarspelen sommigen van jullie voor de gek te houden. De meerderheid van jullie kan de leugens nu zien voor wat ze zijn, en jullie schrikken ervan op. Jullie dienen je soort te beschermen. De toekomst van de mensheid ligt in jullie handen. Het is een grote verantwoordelijkheid, dus ga er met zorg mee om.  
Twaalf jaar geleden ben ik naar de Geestenwereld overgegaan. Sindsdien is de druk voor de NWO enorm geëscaleerd. 9/11 plaatste een enorm vraagteken bij de regelrechte leugens die jullie toen werden verteld, en de Cabal was niet voorbereid op de vragen die bij jullie opkwamen. Dat was voor de Cabal het begin van het einde. Wetenschappers en ingenieurs ontmaskerden de leugens die jullie door de regering van de V.S. werden verteld. Denk hierover na, vrienden, de regering van de V.S. vond het prima om 3000 mensen te vermoorden zodat ze Irak kon binnenvallen. Dit bewijst zonder enige twijfel dat ze zich geen jota om jullie bekommeren. Hoe kunnen jullie ze ooit weer vertrouwen?
Jullie doorzien de manier waarop ze hun valse vlaggen gebruiken om hun controle over jullie levens en jullie landen af te dwingen. Moorden is voor hen een manier van leven; het doet er niet toe of ze oorlog, satanische moorden, hongersnood, overstromingen of een holocaust gebruiken. Jullie kunnen geen moment langer stil blijven. Verdedig jezelf, maar niet via geweld. Weiger de oorlogen te vechten die hun corrupte regimes overeind houden. Deze Cabal gebruikt alles wat maar mogelijk is tegen jullie, maar de macht ligt in jullie handen. Weiger hun orders te gehoorzamen.
Amerika staat op het punt te ervaren waartoe de Cabal in staat is. Hoewel de mensen van de FEMA Kampen afweten, die helemaal klaar zijn, doen ze nog steeds niets. Wat is er voor nodig om de mensen wakker te laten worden? Jullie gedachten houden zich bezig met de verkiezing van een President die altijd de orders van de Cabal zal opvolgen. Het doet er niet toe wie gekozen wordt. Ze vermoorden iedereen die zich tegen hen zal keren. Onthoud wat er met President Kennedy is gebeurd!
De oorspronkelijke Amerikaanse bevolking (de Indianen) hebben ondervonden hoe alles van hen werd afgenomen. Ze dienen te worden bewonderd, want zij zijn sterk omdat ze weten wie ze zijn. Ze hebben hun kennis behouden en leven daar nog steeds naar. De rest van de Amerikanen bestaat uit mensen die andere landen zijn ontvlucht, op zoek naar een beter leven. Ze zijn een mengeling van alles. Hun wortels liggen in andere landen. Nu moeten ze gezamenlijk pal staan voor waarheid en gerechtigheid voor alle mensen van Amerika, ongeacht waar ze vandaan kwamen.
Vraag jezelf nu af, waarom wil Amerika Rusland vernietigen? Kijk terug naar toen de Tsaar en zijn familie werden vermoord. Het Russische volk leed. Het is aan hen te danken dat, hoewel ze leden, ze zich herstelden. Aleksandr Solzhenitsyn schreef op een briljante manier over deze vreselijke lijdenstijd[RvV1] . Gezamenlijk heeft het Russische volk haar land wederom groot gemaakt. Ze hebben zich hersteld en doen het goed met Poetin, een leider die om hen geeft. En dan komt daar de Cabal, met schuim op de lippen, om oorlog af te dwingen. Ze willen Rusland opnieuw vernietigen. Maar Rusland is jullie vijand niet. Jullie heersers zijn jullie vijand.
Kijk eens naar alle landen die sinds 9/11 vernietigd zijn. Het is allemaal onderdeel van het plan. Ik zeg jullie, vrienden, DIT IS GESCHIEDENIS DIE ZICHZELF HERHAALT, want dezelfde mensen trekken nog steeds aan de touwtjes.
Hoeveel langer laten jullie je dit gebeuren? Het is allemaal een enorme samenzwering. Alles wat jullie hebben geleerd, of het nu op school is of op de universiteit, het zijn allemaal leugens. Dit is wat jullie controleert. Jullie zitten gevangen door de leugens.
Zoek de waarheid of bezwijk. Met waarheid komt vrijheid van controle en de kracht om met corrupte regimes om te gaan.
Ga in je eigen kracht staan. Die is er, wachtend op jou om te worden wie je bent. De Aarde, in al haar pracht, is van jullie om haar te herstellen naar wat ze eens was. Degenen die de Aarde binnenvielen hebben een keuze, te leven op Aarde als mensen, of de Aarde voor altijd verlaten. Ze moeten de mogelijkheid krijgen om weg te kunnen gaan.
Het doet er niet toe hoe verleidelijk het is maar verlaag jezelf nooit tot hun niveau door wraak te zoeken. Ze zijn het niet waard. Wanneer al deze negatieve energie voor altijd is verwijderd, zal het leven op Aarde zalig zijn en zal vrede oppermachtig heersen. Dit dient jullie doel voor de toekomst van de mensheid te zijn. Het ligt allemaal in jullie handen.
Mijn lief, je vriend heeft je juist geadviseerd. Je gezondheid zal in de loop van de tijd verbeteren. Je staat tegenover een machtige vijand die als doel heeft jou te elimineren. Er wordt veel in het werk gesteld om ons, aan deze kant van het leven, te verhinderen om meer voor jullie te doen. Hun macht wordt minder en dit kwam voor hen als een schok. Dit hadden ze nooit kunnen denken, aangezien ze zichzelf als onoverwinnelijk beschouwden.
We zullen slagen. De juiste mensen zullen op het juiste moment op de juiste plek zijn. Probeer zoveel mogelijk te rusten want, mijn lief, je bent geen lentekuiken meer. De geest is sterk, maar het vlees is soms zwak.
Je wordt altijd omgeven door liefde. Je aanbiddende,
Monty

EINDE BOODSCHAP
Vertaling: Rob/Marja

dinsdag 4 oktober 2016

NEDERLANDS -- Montague Keen, 3 oktober 2016

Boodschap van Montague Keen – 2 Oktober 2016.
In deze verwarrende tijd kunnen jullie niets dat naar voren wordt gebracht door Kerk of Staat als waarheid accepteren. Zij werken samen om hun agenda voor jullie vernietiging aan jullie op te dringen. Ze hebben haast, aangezien er veel meer van jullie ontwaken m.b.t. hun overnameplannen. Het is uiterst belangrijk dat jullie je met je Zielsfamilie verbinden, omdat deze belangrijker is dan je bloedfamilie. De verbinding op zielsniveau gaat veel verder dan welke bloedverwantschap ook. Wanneer je iemand uit je Zielsfamilie ontmoet, weet je in een oogwenk dat deze verbinding altijddurend is. Er is niets dat het kan veranderen. Jullie steunen elkaar door dik en dun. Zielsverbinding gaat terug naar het begin der tijden. Het zal blijven bestaan omdat het niet kan worden vernietigd.
Het is essentieel om de waarheid te onderzoeken. De agenda van jullie regering bestaat NIET TEN VOORDELE VAN HET MENSELIJK RAS. Ze zijn van plan alles van jullie af te nemen om op die manier een Aarde te scheppen waarin alleen zij alles bezitten. Ze hebben deze overname al duizenden jaren gepland. Ze hebben een educatie-systeem opgezet dat de bevolking dermate af zou stompen dat jullie hun corrupte wetten automatisch zouden accepteren. ZE HEBBEN JULLIE BEDROGEN, maar nu worden jullie wakker voor dit bedrog en zijn jullie bereid hiertegen in opstand te komen. Jullie weigeren de beslissingen van de Cabal te accepteren. Jullie worden iedere week sterker en jullie aantallen nemen iedere dag toe. Terwijl jullie geesten de mist van verwarring en verhulling ontstijgen, zien jullie de waarheid en steunen jullie die.
Jullie hebben de troef in handen, want als jullie niet langer hun oorlogen uitvechten zijn ze hulpeloos. Weiger ook maar iets te doen wat je medemens op wat voor manier ook kan schaden. Sta samen sterk. Schrijf geen op chemicaliën gebaseerde medicijnen voor die zo velen van jullie ombrengen. Het maakt allemaal onderdeel uit van de intrige om jullie van wat ze als hun Aarde beschouwen, te verwijderen.
Heel binnenkort zullen jullie kunnen zien wat er in Amerika zal gebeuren. Dit zal het eerste land zijn dat volledig wordt overgenomen. Het Amerikaanse volk weigert de ogen te openen om duidelijk te kunnen zien wat hen wordt aangedaan. De V.S. is verantwoordelijk voor de dood van miljoenen van jullie medemensen. Haar Regering roept wanhopig om een Derde Wereldoorlog. De Regering van de V.S. zet alles in het werk, via zwarte magie of op een andere manier, om weer een oorlog te beginnen.
Trap niet in hun propaganda, want het bevat geen enkele waarheid. Ze vechten voor hun corrupte overleving. Leef alleen vanuit je hart, niet vanuit het hoofd, want dat is door hun zogenaamde Educatie-systeem gecorrumpeerd. Jullie worstelen sinds de afgelopen 2000 jaar om te overleven vanwege iets wat was gecreëerd door wat jullie nu het Vaticaan noemen en dat 100% corrupt is. Haar ceremonieën, prachtige kledij en mooie woorden kunnen de duistere daden en plannen niet verhullen.
Nu hebben jullie de kans om dat allemaal te veranderen en het te vervangen door gerechtigheid voor iedereen. De waarheid kan worden blootgelegd zodat de juiste actie wordt ondernomen die de mensheid en de Aarde in ere zullen herstellen naar wat ze ooit waren en naar wat ze zouden moeten zijn. Er is niets om bang voor te zijn behalve de angst zelf. Weiger de kwade krachten die jullie je hele leven en dat van jullie voorouders al beheersten, van dienst te zijn.   
De overname van de Aarde zal ophouden op het moment dat genoeg van jullie weigeren de Cabal nog langer van dienst te zijn. Dan zal de vrede worden hersteld. De Banken zijn een product van de Cabal. Ze hebben hun dienst bewezen om de mensheid onder slavernij te brengen. Het Bankwezen is het product van kwaadaardige geesten: degenen die niet op Aarde thuishoren, maar die haar voor zichzelf willen hebben.
Jullie zingen over liefde, jullie schrijven over liefde, maar leven jullie je leven ook in liefde? Liefde is door jullie heersers gedegradeerd zodat jullie je er niet werkelijk mee verbinden. Liefde staat boven alles. Haar belang en waarde zijn onbetaalbaar. Wanneer je je met anderen in Liefde, pure Liefde, onbaatzuchtige Liefde verbindt, dan verbind je je met de Bron. Het ligt in jullie handen…
Open je ogen en je geest. Accepteer niets zonder eerst onderzoek te doen naar wat jullie door de regering, religies, de TV en de kranten wordt verteld. Jullie wordt alleen verteld wat jullie heersers jullie willen vertellen. Willen jullie nog langer doorgaan je levens als enkel marionetten te leven, voortdurend zonder vraagtekens te zetten aan alles gehoorzamen wat jullie heersers je opdragen? Breek vrij, vrij om voor jezelf te denken. Vrij om je met de Bron te verbinden en te worden wie je bent. Jullie zijn wezens van Licht die op Aarde levenservaring opdoen.   
Er zijn in deze tijd zo velen van jullie op Aarde en jullie herkennen in elkaar wie jullie in andere levens zijn geweest. Jullie bevinden je allemaal op Aarde om ervoor te zorgen dat de Transitie soepel verloopt, want dit kan niet worden tegengehouden. Voor velen van jullie zal het niet gemakkelijk zijn. De Cabal zal smerig vechten om te proberen de macht in handen te houden, maar haar dagen zijn geteld. Sta klaar, vrienden, om de controle over te nemen. Zorg er ten eerste voor dat alle oorlogen onmiddellijk stoppen. Het moorden moet stoppen. Vernietig alle oorlogstuig om ervoor te zorgen dat het nooit meer kan worden gebruikt. Geniet vervolgens van jullie hervonden vrijheid. Werk samen om het leven op Aarde te herstellen door voor schoon water en zuivere lucht te zorgen, evenals goed en voedzaam voedsel voor zowel mens als dier. Het zal hard werken zijn, vrienden, maar ik kan jullie verzekeren dat het de moeite waard zal zijn. Maak plannen en wees voorbereid.  
Mijn lief, we maken ons zorgen dat je gezondheid er onder lijdt. Neem jezelf alsjeblieft in acht. We hebben plannen die op dit moment nog niet  kunnen worden onthuld. Heb vertrouwen, mijn lief, heb vertrouwen.
Altijd, je aanbiddende,
Monty
Einde boodschap
Vertaling: Marja
Boodschap van Montague Keen – 2 Oktober 2016.
In deze verwarrende tijd kunnen jullie niets dat naar voren wordt gebracht door Kerk of Staat als waarheid accepteren. Zij werken samen om hun agenda voor jullie vernietiging aan jullie op te dringen. Ze hebben haast, aangezien er veel meer van jullie ontwaken m.b.t. hun overnameplannen. Het is uiterst belangrijk dat jullie je met je Zielsfamilie verbinden, omdat deze belangrijker is dan je bloedfamilie. De verbinding op zielsniveau gaat veel verder dan welke bloedverwantschap ook. Wanneer je iemand uit je Zielsfamilie ontmoet, weet je in een oogwenk dat deze verbinding altijddurend is. Er is niets dat het kan veranderen. Jullie steunen elkaar door dik en dun. Zielsverbinding gaat terug naar het begin der tijden. Het zal blijven bestaan omdat het niet kan worden vernietigd.
Het is essentieel om de waarheid te onderzoeken. De agenda van jullie regering bestaat NIET TEN VOORDELE VAN HET MENSELIJK RAS. Ze zijn van plan alles van jullie af te nemen om op die manier een Aarde te scheppen waarin alleen zij alles bezitten. Ze hebben deze overname al duizenden jaren gepland. Ze hebben een educatie-systeem opgezet dat de bevolking dermate af zou stompen dat jullie hun corrupte wetten automatisch zouden accepteren. ZE HEBBEN JULLIE BEDROGEN, maar nu worden jullie wakker voor dit bedrog en zijn jullie bereid hiertegen in opstand te komen. Jullie weigeren de beslissingen van de Cabal te accepteren. Jullie worden iedere week sterker en jullie aantallen nemen iedere dag toe. Terwijl jullie geesten de mist van verwarring en verhulling ontstijgen, zien jullie de waarheid en steunen jullie die.
Jullie hebben de troef in handen, want als jullie niet langer hun oorlogen uitvechten zijn ze hulpeloos. Weiger ook maar iets te doen wat je medemens op wat voor manier ook kan schaden. Sta samen sterk. Schrijf geen op chemicaliën gebaseerde medicijnen voor die zo velen van jullie ombrengen. Het maakt allemaal onderdeel uit van de intrige om jullie van wat ze als hun Aarde beschouwen, te verwijderen.
Heel binnenkort zullen jullie kunnen zien wat er in Amerika zal gebeuren. Dit zal het eerste land zijn dat volledig wordt overgenomen. Het Amerikaanse volk weigert de ogen te openen om duidelijk te kunnen zien wat hen wordt aangedaan. De V.S. is verantwoordelijk voor de dood van miljoenen van jullie medemensen. Haar Regering roept wanhopig om een Derde Wereldoorlog. De Regering van de V.S. zet alles in het werk, via zwarte magie of op een andere manier, om weer een oorlog te beginnen.
Trap niet in hun propaganda, want het bevat geen enkele waarheid. Ze vechten voor hun corrupte overleving. Leef alleen vanuit je hart, niet vanuit het hoofd, want dat is door hun zogenaamde Educatie-systeem gecorrumpeerd. Jullie worstelen sinds de afgelopen 2000 jaar om te overleven vanwege iets wat was gecreëerd door wat jullie nu het Vaticaan noemen en dat 100% corrupt is. Haar ceremonieën, prachtige kledij en mooie woorden kunnen de duistere daden en plannen niet verhullen.
Nu hebben jullie de kans om dat allemaal te veranderen en het te vervangen door gerechtigheid voor iedereen. De waarheid kan worden blootgelegd zodat de juiste actie wordt ondernomen die de mensheid en de Aarde in ere zullen herstellen naar wat ze ooit waren en naar wat ze zouden moeten zijn. Er is niets om bang voor te zijn behalve de angst zelf. Weiger de kwade krachten die jullie je hele leven en dat van jullie voorouders al beheersten, van dienst te zijn.   
De overname van de Aarde zal ophouden op het moment dat genoeg van jullie weigeren de Cabal nog langer van dienst te zijn. Dan zal de vrede worden hersteld. De Banken zijn een product van de Cabal. Ze hebben hun dienst bewezen om de mensheid onder slavernij te brengen. Het Bankwezen is het product van kwaadaardige geesten: degenen die niet op Aarde thuishoren, maar die haar voor zichzelf willen hebben.
Jullie zingen over liefde, jullie schrijven over liefde, maar leven jullie je leven ook in liefde? Liefde is door jullie heersers gedegradeerd zodat jullie je er niet werkelijk mee verbinden. Liefde staat boven alles. Haar belang en waarde zijn onbetaalbaar. Wanneer je je met anderen in Liefde, pure Liefde, onbaatzuchtige Liefde verbindt, dan verbind je je met de Bron. Het ligt in jullie handen…
Open je ogen en je geest. Accepteer niets zonder eerst onderzoek te doen naar wat jullie door de regering, religies, de TV en de kranten wordt verteld. Jullie wordt alleen verteld wat jullie heersers jullie willen vertellen. Willen jullie nog langer doorgaan je levens als enkel marionetten te leven, voortdurend zonder vraagtekens te zetten aan alles gehoorzamen wat jullie heersers je opdragen? Breek vrij, vrij om voor jezelf te denken. Vrij om je met de Bron te verbinden en te worden wie je bent. Jullie zijn wezens van Licht die op Aarde levenservaring opdoen.   
Er zijn in deze tijd zo velen van jullie op Aarde en jullie herkennen in elkaar wie jullie in andere levens zijn geweest. Jullie bevinden je allemaal op Aarde om ervoor te zorgen dat de Transitie soepel verloopt, want dit kan niet worden tegengehouden. Voor velen van jullie zal het niet gemakkelijk zijn. De Cabal zal smerig vechten om te proberen de macht in handen te houden, maar haar dagen zijn geteld. Sta klaar, vrienden, om de controle over te nemen. Zorg er ten eerste voor dat alle oorlogen onmiddellijk stoppen. Het moorden moet stoppen. Vernietig alle oorlogstuig om ervoor te zorgen dat het nooit meer kan worden gebruikt. Geniet vervolgens van jullie hervonden vrijheid. Werk samen om het leven op Aarde te herstellen door voor schoon water en zuivere lucht te zorgen, evenals goed en voedzaam voedsel voor zowel mens als dier. Het zal hard werken zijn, vrienden, maar ik kan jullie verzekeren dat het de moeite waard zal zijn. Maak plannen en wees voorbereid.  
Mijn lief, we maken ons zorgen dat je gezondheid er onder lijdt. Neem jezelf alsjeblieft in acht. We hebben plannen die op dit moment nog niet  kunnen worden onthuld. Heb vertrouwen, mijn lief, heb vertrouwen.
Altijd, je aanbiddende,
Monty
Einde boodschap
Vertaling: Marja

woensdag 28 september 2016

Nederlands -- Montague Keen, 25 sept 2016

BOODSCHAP VAN MONTAGUE, 25 SEPTEMBER 2016
Er zijn momenten in het leven van de mens waarop een besluit moet worden genomen: sta je pal voor waarheid en recht, of volg je de dictaten van de marionetten waarvoor jij verantwoordelijk bent dat ze aan de macht zijn gekomen. Jullie creëerden je eigen ondergang door de LEUGENS van de marionetten te vertrouwen en je stem te geven om hun kwaadaardige plannen voor de mensheid te steunen. Jullie hebben keer op keer ervaren hoe de marionetten van alles beloven en precies het tegenovergestelde leveren. Onthoud wat Obama beloofde en kijk dan nauwkeurig naar wat hij deed. Er werden meer mensen vermoord door illegale oorlogen tijdens zijn aanstelling dan onder enige andere marionet.
Daden spreken luider dan woorden, beoordeel dus altijd daden, geen woorden. De marionetten leggen alleen verantwoording af aan hun meesters, nooit aan de mensen die hen hebben gekozen. De meesters zijn over de hele wereld dezelfden, met plannen om de bevolking van de Aarde te reduceren. Ze willen slechts een hanteerbaar aantal SLAVEN overhouden om hen te dienen. Jullie hebben deze situatie toegestaan door niet de tijd te nemen om te bestuderen wat jullie werd aangedaan. Jullie slaapwandelden de rotzooi in waarin jullie je vandaag de dag bevinden. Te druk met je eigen individuele leven om na te gaan wat de hele mensheid werd aangedaan. Jullie accepteerden stilletjes dat jullie water werd vergiftigd, en de chemtrails die de lucht die jullie inademen vergiftigen. En wat jullie nu voedsel noemen; er zit geen enkele voedingswaarde in.
Wat zijn jullie van plan eraan te doen? Ik kan je horen denken, wat kan ik eraan doen? Gezamenlijk kunnen jullie er ontzettend veel aan doen. Jullie kunnen je belastingen inhouden totdat er voldoende veranderingen tot jullie tevredenheid tot stand zijn gebracht. Jullie willen lucht, water en voedsel die geschikt zijn voor menselijke consumptie. Wanneer jullie samen pal staan kunnen jullie niet genegeerd worden. Jullie belastinggeld wordt gebruikt voor jullie vernietiging. Kijk voor hulp nooit naar de regering, want de bescherming van de mensheid staat niet op hun agenda. Ze leggen enkel verantwoording af aan hun meesters. De overname van jullie wereld wordt elke dag duidelijker. Neem een moment om hier zelf naar te kijken. De kwaadaardige cabal kwam stiekem aan de macht.  Onthoud, mijn lief, dat toen ik pas was overgegaan naar de Geestenwereld, ik je liet zien hoe dit in zijn werk ging en door wie. Bankieren is, uiteraard, hun belangrijkste gereedschap. Ze gebruiken het genadeloos. Ze vernietigen hele landen en het lijden van de onschuldigen, waar ze naar snakken, is voor hen de zuurstof van het leven.
Het is tijd om in actie te komen. Vind je stem en gebruik die ten goede van iedereen. De mensheid is slachtoffer en jullie, beste vrienden, zijn de mensheid. De cabal heeft velen van jullie weggestopt in gevangenissen omdat ze bang voor jullie zijn. Ze zijn bang voor wie jullie zijn en wat jullie kunnen doen om hun kwaadaardige plannen aan de kaak te stellen en te voorkomen. Ze zijn bang voor de paar mensen die de mogelijkheid hebben hun corrupte macht aan de kaak te stellen en te vernietigen. Ze arrangeren valse beschuldigingen zodat ze hun tegenstanders op kunnen laten sluiten. Dit zijn normale praktijken in Amerika, dat volledig door de cabal wordt geregeerd. Hoe triest is het dat het Amerikaanse volk nog steeds de illusie gelooft. Er wacht hen een ruw ontwaken. De mensen van de VS werden enorm voor de gek gehouden door dezelfde mensen die zij steunen.
Ga alsjeblieft in conclaaf met je spirituele kant, aangezien je daar begeleiding en bescherming zult vinden. Dit werd natuurlijk door het Vaticaan veroordeeld. Het Vaticaan wil geestloze slachtoffers creëren die in angst leven voor het hellevuur, en die de Kerk altijd gehoorzamen. Maar je bent geest (spirit), die een ervaring heeft op Aarde. Je dient je te verbinden met wie je bent, niet met wie het Vaticaan je vertelt dat je bent. Hou op slachtoffer te zijn.
Er vinden veranderingen plaats die de cabal niet kan tegenhouden, hoezeer ze dat ook zouden willen. Deze waarheid wordt elke dag duidelijker. Jullie lichamen moeten zich aanpassen aan de interne veranderingen die zich dienen te voltrekken zodat jullie na de Transitie in staat zijn succesvol te functioneren. De totale uitputting waar velen van jullie mee om trachten te gaan is nodig zodat de interne veranderingen kunnen plaatsvinden zonder stress te veroorzaken. Nadat de corrupten eenmaal van de Aarde zijn verwijderd zal alles rustiger worden en zal een nieuwe manier van leven op Aarde beginnen. De enige religie die op Aarde achterblijft zal LIEFDE zijn, en dit zal het hellevuur en de verdoemenis van het Vaticaan vervangen. Liefde zal angst vervangen. Het leven op Aarde zal opnieuw een prachtige ervaring worden en onze twee werelden zullen samenkomen. Ik kan jullie verzekeren dat de cabal haar greep op jullie niet makkelijk zal opgeven. Maar ze hebben geen andere optie, want ze hebben de strijd verloren. Het is tijd voor hen om te gaan.
Mijn lief, zorg alsjeblieft voor je gezondheid. Je vergt teveel van jezelf. Onze vriend is zich aan het openstellen voor wie hij is. Hij heeft je steun en begeleiding nodig. De cabal probeerde hem te vermoorden, maar faalde, aangezien dit niet was toegestaan. Stuur hem liefde en de kracht om te zijn wie hij is.
Altijd, mijn lief, je aanbiddende Monty.
EINDE BOODSCHAP

Vert. Rob

END OF MESSAGE

dinsdag 20 september 2016

Nederlands -- Montague Keen, 18 sept 2016

BOODSCHAP VAN MONTAGUE KEEN, 18 SEPTEMBER 2016.
Terwijl de corrupten worstelen om op Aarde aan de macht te blijven, wordt het bewijs van hun strijd iedere dag duidelijker. Degenen die met een ijzeren hand over ieder aspect van jullie leven hebben geregeerd zijn nu zichtbaar als de criminelen die ze werkelijk zijn. Nu zijn ze zelf bang om niet te overleven. Dit is in hun Grote Plan nooit de bedoeling geweest. Jullie weten dat ze zonder jullie assistentie niet op Aarde kunnen overleven. Op het moment dat jullie je assistentie intrekken zullen jullie problemen in een klap verdwijnen. Ze zullen verantwoording moeten afleggen voor hun misdaden tegen de mensheid. Maar eerst dienen deze te worden onderkend. Ze zijn verantwoordelijk voor al het negatieve dat de mensheid te verduren heeft gekregen. Kom samen en verdiep je in het onderzoek. Ze hebben hun plannen nooit verborgen gehouden omdat ze nooit hadden verwacht dat jullie voldoende zouden ontwaken om te kunnen zien wat ze van plan waren.
Kijk om je heen; degenen die zich uitspreken over wat de Cabal heeft gedaan en wat hun plannen voor de toekomst zijn, worden achterna gezeten en opgesloten. Dit gebeurt op wereldwijde schaal. Steun je deze mensen die voor waarheid en gerechtigheid opkwamen, of gedraag je je als lafaard door net te doen alsof je er niets mee te maken hebt? Wanneer jullie je krachten bundelen met diegenen die hun leven en vrijheid hebben opgeofferd om jullie van de plannen van de Cabal te verlossen, dan zullen jullie vrij zijn. Jullie dragen de verantwoordelijkheid om je te verenigen. De toekomst hangt ervan af.
Er zitten in strafinrichtingen en gevangenissen over de hele wereld onschuldige mensen, die gevangen werden genomen omdat de Cabal bang voor ze is. Deze mensen hebben jullie steun nodig. Zij hebben ervoor gekozen om naar de Aarde terug te komen om jullie te redden. Ze werden opgejaagd en gehersenspoeld. Vele pogingen om hen om te brengen zijn mislukt. Daarom creëerde de Cabal situaties waarin het leek alsof er een misdaad was gepleegd, om ervoor te zorgen dat ze konden worden opgesloten in de hoop dat de Staat ze om zou brengen. Eén van die onschuldige personen met een missie op Aarde is van buitengewoon belang. Jullie gebeden, jullie liefde en jullie bekommernis zal voor hem voldoende goede energie creëren om te worden vrijgelaten. Over de gehele wereld zijn er vele mensen zoals hij, die vastzitten. Dit zijn mensen waar de Cabal bang voor is, omdat ze hun duistere plannen om de wereld over te nemen zullen blootleggen. Deze onschuldige mensen hebben jullie hulp nodig.  
De Cabal zoekt nog steeds naar mogelijkheden om een Derde Wereldoorlog te starten. Wees op je hoede en geloof hun propaganda niet. Oorlog is nooit het antwoord, maar geeft hen alleen maar het excuus om nog velen meer van jullie weg te vagen, wat onderdeel van hun plan is. Onwetende mensen onder jullie vinden het leuk om uniforms aan te trekken, en vermoorden en masse hun eigen volk. Hoe eerder je de politieke arena verlaat, des te beter. Weiger om hun oorlogsplannen te accepteren. Neem de taak op je om plannen voor vrede en veiligheid te maken. Jullie hebben geen idee hoe ver de kwaadaardige plannen van de Cabal zijn gevorderd, of wat ze voor jullie verborgen houden. Ze zijn in het bezit van gevorderde technologieën die jullie zouden verbazen. Ze hebben besloten om jullie levens op Aarde zo moeilijk mogelijk te maken omdat ze de ENERGIE van jullie lijden nodig hebben, evenals die van jullie angst om te kunnen overleven.
Wat heeft de mensheid nodig om te overleven en opnieuw op Aarde tot bloei te komen? Ten eerste is het nodig dat het volk van Ierland wakker wordt voor WIE ZE ZIJN en WAT IERLAND IS. Dat zou de Cabal en haar leugens ontmaskeren. Dat is het enige dat jullie wereld nodig heeft om in één klap te veranderen. Dat is waarom het Vaticaan en de banken Ierland in een wurggreep houden, door zowel de regering als het volk onder de duim te houden. Het Engelse volk zette de eerste stap in het blokkeren van de plannen van de Cabal. Te zijner tijd zal ze het belang van haar Brexit-stem gaan inzien. Die stem wordt als een machtige stap tegen de plannen van de Cabal gezien. Jullie hebben er nog veel meer nodig.  
Tijd is van essentieel belang, dus bereid je voor om elkaar te helpen door een helpende hand te bieden aan diegenen die uit handen van de Cabal gered dienen te worden. De kracht van gedachten, van woorden en van daden zal jullie helpen bij de bevrijding van diegenen die gevangen zitten. Bid voor degenen die nog steeds in Guantanamo Bay gevangen zitten; HUN LIJDEN GAAT DOOR OMDAT ZE VAN JULLIE AFHANKELIJK ZIJN OM VOOR HEN OP TE KOMEN. Zullen jullie dit doen?
Mijn lief, je gezondheid heeft te lijden onder de stressniveaus die je worden opgelegd. We zullen overwinnen. De band tussen ons drieën kan nimmer worden verbroken.
Altijd, je aanbiddende,
Monty
EINDE BOODSCHAP
Vertaling: Marja

dinsdag 13 september 2016

Nederlands -- Montague Keen, 11 sept 2016

BOODSCHAP VAN MONTAGUE KEEN, 12 SEPTEMBER 2016
Op deze dag, de herdenking van 9/11, werd één van de meest criminele daden van de eeuw gepleegd op onschuldige mensen, wiens levens die dag een bloedoffer waren, zodat de Cabal verder kon gaan met haar plannen voor jullie wereld. Deze ene daad zou jullie de ogen moeten openen voor hoe gering de Cabal jullie, simpele mensen schat. Tot hoever ze bereid zijn te gaan om jullie van de Aarde, die ze voor zichzelf willen hebben, te verdrijven. Die bewuste dag veranderde het leven voor iedereen, niet slechts voor de Amerikanen. 9/11 werd als excuus aangevoerd om oorlog te veroorzaken in alle landen in het oosten die in het bezit zijn van de OLIE die de Cabal wil hebben. Vandaag de dag zijn er nog maar zeer weinig mensen die het officiële verhaal van deze gebeurtenis geloven. De waarheid kan niet achtergehouden worden. Het Amerikaanse volk gaat een toekomst tegemoet in de FEMA KAMPEN die hun regering voor haar klaar heeft staan. Ze zullen worden gedwongen er "voor hun eigen veiligheid" naar binnen te gaan. Het is allemaal openlijk voorbereid. Waarom stellen jullie niet de vraag; waarom worden er Fema kampen voor ons ingericht?  
De Cabal hoeft voor jullie niets te verbergen omdat JULLIE NOOIT ERGENS VRAAGTEKENS BIJ ZETTEN. De Cabal heeft jullie lijden, jullie angst en jullie dood nodig zodat ze in jullie wereld kunnen blijven bestaan. Waarom duurt het zo lang voordat jullie dit inzien? Wanneer de Cabal 9/11 herdenkt, doen ze dat met vreugde, omdat ze kijken naar alles wat ze hierdoor hebben bereikt. Hoeveel méér 9/11-achtige gebeurtenissen zijn er nodig voordat jullie weigeren diegenen te steunen die jullie wereld willen vernietigen?
Degenen onder jullie die volledig zijn ontwaakt voor wat er gaande is, zijn het hun medemensen verschuldigd om te helpen hen de ogen te openen voor alles wat in het werk wordt gesteld om hen te vernietigen. Alle informatie ligt binnen handbereik. Het is nooit makkelijker geweest om op zoek te gaan. Regeringen bestaan enkel en alleen om de Cabal te dienen. Ze zijn er niet om de mensheid te dienen. Vertrouw hun woorden niet. Kijk in plaats daarvan naar hun daden, want daden spreken meer waarheid dan louter woorden. De Cabal is bezig macht te verliezen. Ze zullen jullie alles beloven om te proberen te voorkomen dat jullie op zoek gaan naar de waarheid omtrent wie en wat ze zijn.
Het ontwaken wint aan kracht. De energie hiervan verspreidt zich steeds verder. Jullie zijn bezig de slag om de ziel en de geest van de mensen te winnen. Banken storten in elkaar, wat veel lijden met zich meebrengt. Ze waren volledig corrupt waardoor ze nodeloos lijden veroorzaakten, hetgeen op zijn beurt hun doelen diende. De plannen staan klaar. Jullie zullen je snel aan een nieuwe manier van leven op Aarde aanpassen, zonder de corrupte banken die jullie levens controleren. 2000 jaar lang is het enige wat de mensheid heeft gekend corruptie en controle geweest, of dat nu door religie of bestuur was. Het leven op Aarde is een overlevingsstrijd geworden in plaats van een beleving van het leven op Aarde zoals het in het verleden is geweest. Niets dat jullie ooit door religie hebben geleerd is in feite waar; het is allemaal op leugens gebaseerd. De angst die door religie werd gecreëerd MAAKTEN DE NOODZAAK VAN BEWAKERS OM JULLIE TE CONTROLEREN OVERBODIG, OMDAT ANGST DIE TAAK PRIMA VERVULDE. Angst is het grootste en meest effectieve wapen dat tegen jullie is ingezet door zowel religie als regeringen. Verwijder de angst uit je leven en je wordt een vrije ziel. Dit wordt ten zeerste aangeraden. Aan deze kant van het leven bestaat geen angst omdat we geen door mensen gecreëerde religie of regering hebben.
 Nog nooit in de geschiedenis van jullie wereld was de mensheid meer in gevaar om te worden uitgeroeid. Jullie kunnen je niet veroorloven om je ogen te sluiten voor wat er systematisch wordt gedaan om het menselijk ras weg te vagen. De propaganda die door jullie regeringen wordt gegenereerd om jullie in een vals gevoel van veiligheid te sussen moet niet als waarheid worden geaccepteerd. Het komt allemaal van degenen die jullie wereld vanuit de schaduwen regeren. Ze hebben hun marionetten in de regeringen om ervoor te zorgen dat hun plannen worden geaccepteerd en gevolgd. Deze marionetten hebben vele malen gezien wat er gebeurt met degenen die tegen de verborgen heersers ingaan. Alles wat ze nodig hebben is af en toe een Pearl Harbor of een 9/11 om hun agenda erdoor te drukken, en de slapende mensen trappen er iedere keer weer in. 
De ontwaakten hebben hun stem gevonden. Ze spreken zich uit tegen deze HOLOCAUST die voor jullie is gepland. Bestudeer Agenda 21 en Agenda 30, hetgeen bij jullie geen twijfel meer zal laten bestaan over wat jullie heersers voor de mensheid in petto hebben. Het zou jullie ogen moeten openen ten aanzien van de weg die jullie nu slaapwandelend volgen. Er is actie nodig om jullie en je verwanten te beschermen. Deze holocaust kan niet plaatsvinden zonder jullie assistentie en medewerking.
Vertrouw op je eigen research. Praat met degenen die eveneens de waarheid onderzoeken. Religies en regeringen zijn allemaal onderdeel van het controlesysteem, en kunnen dus niet worden vertrouwd. David Icke en anderen zoals hij hebben hun leven gewijd aan het zoeken naar de waarheid en aan dit met jullie te delen. De 99% dient bijeen te komen om pal te staan voor waarheid en rechtvaardigheid, om de mensheid te bevrijden van de boeien van de kwaadaardige krachten die met een zijden draad aan de controle blijven vasthouden. Jullie kunnen de vrijheid grijpen nu de Cabal op haar zwakst is. Vraag eens waarom zovelen van jullie zogenaamde leiders trouw zweren aan een buitenlandse staat die elke gemeenschapssector op jullie wereld heeft geïnfiltreerd. Het is tijd om de feiten onder ogen te zien vrienden, niets is wat het lijkt. Er is actie nodig om de Status Quo om te draaien en de corrupten te verwijderen. Neem jullie wereld voor de mensheid terug. Creëer een wereld waarin al het menselijk leven wordt gerespecteerd, oorlogen zullen ophouden en vrede oppermachtig zal zijn.
Mijn lief, je last wordt zwaarder, en de verantwoordelijkheid te groot. Jouw strijd om ons werk af te maken eist zijn tol. We zijn bij je, elke stap op de weg door deze moeilijke tijden.
Altijd, je aanbiddende
Monty.
Vertaling: Marja/Rob
EINDE BOODSCHAP

dinsdag 6 september 2016

Nederlands -- Montague Keen 4 sept 2016

Boodschap van Montague, 4 september 2016
De recente poging om een Derde Wereldoorlog te starten werd verijdeld door Angela Merkel die de moed opvatte om het Duitse volk te steunen en weigerde hen slachtoffer te laten worden van een valse-vlag-invasie. Ze verdient respect en bescherming vanwege haar durf om NEE te zeggen tegen de Cabal. Jullie zijn haar allemaal iets verschuldigd. De Cabal gaat altijd volgens een bepaald patroon te werk; De eerste en tweede Wereldoorlog begonnen beide in Duitsland en op die manier wilden ze dat ook de derde Wereldoorlog daar zou beginnen om vervolgens de schuld op Rusland te schuiven. Ze worden niet graag tegengewerkt en zullen wraak nemen. Hun plannen om Europa te vernietigen zullen moeten worden aangepast.
Ik heb jullie eerder al gewezen op het feit dat er een eendrachtige poging wordt gedaan om het blanke ras te vernietigen. Het is de blanke die in opstand komt tegen de Cabal en die herkent wie ze zijn. De blanke is de doorn in het oog van de Cabal, die hen tegenhoudt volledige controle over de Aarde te nemen.
Medicijnen zowel als chemtrails, GM-voedsel en fluor in het water zijn nog maar een paar dingen die worden ingezet om dit te bereiken. Dit is waarom de Cabal een oorlog in Europa wil beginnen. Omdat dit het oudste ras is, zijn zij de dragers van de herinnering van hoe het was voordat de corrupte Cabal de Aarde betrad en het DNA van de mensheid veranderde, om op die manier de controle in handen te krijgen. Alhoewel dit jarenlang heeft gewerkt, is de mens nu bezig te ontwaken en zijn zij van de Cabal nu doodsbang dat de mensheid zich zal verenigen en tegen hen in opstand zal komen. Uiteindelijk vertegenwoordigen ze maar 1% van de wereldbevolking, terwijl jullie 99% vertegenwoordigen. De Cabal heeft niet langer de tijd om haar overnameplan te voltooien. Ze hebben haast en zijn daarom uiterst gevaarlijk. Ik smeek jullie: VECHT HUN OORLOGEN NIET VOOR ZE. Door je medemens om te brengen, teken je je eigen doodvonnis. Willen jullie echt een menselijk offer voor hen worden?
Kijk voorbij de propaganda en zoek naar de waarheid. Het zal jullie verbazen. Dit is jullie grote kans om jezelf uit de ketenen van de Cabal, haar banken en haar corrupte regeringen te bevrijden. Ik heb jullie al gezegd dat de maand September enerverend zou zijn en om vele redenen gedenkwaardig. Alles wat voor jullie werd verborgen zal worden onthuld. Jullie realiseren je dat alles dat jullie werd geleerd een verdraaiing van de waarheid is. Jullie werden bedrogen door de 1%, die de oude kennis bij jullie wegnamen en dit tegen jullie gebruikten. Ze hebben sindsdien van jullie lijden geleefd. Ze horen niet op Aarde thuis, dus zal ze niet worden toegestaan om haar voor zichzelf in te nemen.
Mag ik jullie er nogmaals aan herinneren: IERLAND VORMT DE SLEUTEL DIE ALLES ZAL ONTSLUITEN. Jammer genoeg wordt de Ierse regering volledig door de Cabal gecontroleerd. Het enige dat het Ierse volk dient te doen is haar ogen voor de werkelijke geschiedenis openen en dan zal alles worden onthuld. Dan zal de mensheid worden bevrijd. Dit is waarom het Vaticaan de volledige controle over Ierland en haar volk heeft overgenomen. Ze zijn bang dat het Ierse volk ooit de waarheid omtrent Ierland zal ontdekken. Wat de Cabal in Ierland heeft gedaan is een misdaad tegen de gehele mensheid. Het Ierse volk dient zich te verbinden met haar oude verleden. Dit zal een toekomst vrijmaken waarvan op dit moment enkel maar van gedroomd kan worden. Dus vat moed en ga de toekomst in zonder de last van een beperkende religie en de heerschappij door de Cabal. Religie werd, en wordt nog steeds, gebruikt om jullie af te scheiden van de God van Liefde, jullie Schepper. Ze hebben ervoor gezorgd dat jullie afhankelijk zijn geworden van de tussenpersonen die deden alsof ze God namens jullie benaderden. Maar welke God werd benaderd? Het Vaticaan legt enkel en alleen verantwoording af aan Lucifer. Is dat wat jullie willen?
Blijf weg van de leugens die jullie werden aangesmeerd om jullie te kunnen controleren. Jullie verkeren niet in de luxe positie dat jullie de tijd hebben, aangezien de Cabal haast heeft om zoveel mogelijk te pakken voordat meer van jullie wakker worden. Hun banken staan op het punt van falen omdat ze niet het goud bezitten om het gedrukte geld te ondersteunen. Ze waren er zo van overtuigd dat ze op de goede weg waren dat ze er nooit aan hebben gedacht dat falen een optie zou zijn. Het advies dat sommige regeringen geven is dat jullie ervoor zorgen dat je een 21-daagse voedsel- en watervoorraad hebt voor het geval het onverwachte zal gebeuren. Een enorme aanpassing aan het leven is nodig, zonder banken, dus wees voorbereid. Degenen van jullie die in deze tijd op Aarde verblijven om de Transitie te faciliteren weten wat er van jullie wordt gevraagd. Wij aan deze zijde van het leven zijn ons volledig bewust dat degenen onder jullie die een belangrijke rol hebben te spelen in de Transitie, in de vallen van de Cabal zijn gelopen en onder valse voorwendselen in gevangenissen worden vastgezet, om op die manier te voorkomen dat jullie je missie kunnen uitvoeren. We zullen jullie niet laten stikken. Deze mensen hebben jullie liefde en gebeden nodig zodat de waarheid boven zal komen en zodat ze hun werk af kunnen maken om de mensheid te bevrijden.
Neem iedere mogelijkheid te baat om DAVID ICKE te horen spreken. Hij legt alles uit waarmee jullie te maken hebben en hij vertelt jullie wat er gedaan moet worden om de ketenen te verwijderen. Hij is een bijzondere man die jullie je ogen voor zoveel waarvan jullie je niet bewust waren zal openen. Het is tijd om wakker te worden en alles terug te nemen wat jullie werd afgenomen.
Jullie bezitten de mankracht en de intelligentie om jullie onderdrukkers uit alle autoriteit op de wereld te verwijderen. Zonder jullie steun zijn ze waardeloos, nutteloos en bang. Ze zijn met te weinig om hun doelen te kunnen bereiken: dus ik vraag jullie, wie heeft de troeven in handen? Angst zal op grote schaal worden ingezet om te pogen de controle over jullie te behouden. Sta niet toe dat het jullie leven binnendringt. Angst is het wapen dat door de Cabal altijd wordt gebruikt om jullie onder controle te houden.
Weet wie jullie zijn en weiger te gehoorzamen. Word de wezens van Licht die jullie zijn, dan zullen  jullie onaantastbaar zijn. De Cabal zal angst voor jullie hebben wanneer ze jullie niet langer kunnen controleren. Dan zullen jullie hen gaan zien als de minderheid die ze daadwerkelijk zijn. Vervolgens zullen ze bij jullie aankloppen voor genade.
Jullie zullen hen toestaan de Aarde te verlaten of anders naar jullie wetten te leven. Verlaag jezelf niet door wraak te willen nemen aangezien dit precies is wat ze zelf zouden doen. Verlaag jezelf niet tot hun niveau. Jullie zijn wezens van Licht en jullie zullen op die manier met hen afrekenen.
Dit zijn interessante tijden, dus bereid je voor op verandering en op een toekomst die volledig anders zal zijn. Geen oorlog, angst, armoede en onrecht meer; al dergelijke zaken vormen de wapens van de Cabal. Open je ogen voor de waarheid en ga op zoek naar jullie ware geschiedenis en afkomst. Ontdek wie jullie zijn en waarom jullie in deze tijd op Aarde verblijven. Alles zal worden onthuld.
Mijn lief, geloof in de toekomst die je bezig bent te creëren. Het zal gebeuren, net zoals wij geloven dat het zal gebeuren. Bid dat degenen die gevangen zitten binnenkort zullen worden vrijgelaten. De macht van de Cabal neemt snel af. Zonder dit zijn ze nergens. Wees op je hoede aangezien ze wanhopig zijn en de Transitie proberen te voorkomen, ook al weten ze dat die niet kan worden voorkomen.
Altijd, je aanbiddende,
Monty
Einde boodschap
Vert. Marja

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/