maandag 28 november 2016

NEDERLANDS -- Montague Keen, 27 nov 2016

BOODSCHAP VAN MONTAGUE KEEN, 27 NOVEMBER 2016. 
De Cabal speelt een spel met het gemoed van de mens. Ze genieten ervan om te zien dat jullie je tegen elkaar keren. Dit is de manier waarop ze jullie altijd hebben gecontroleerd . . . . en het werkt! Gebruik je verstand: wie bezit de MEDIA, en dan allemaal! Hoe is het mogelijk dat jullie iedere keer in hun leugens trappen? Ze nemen één zin en door er maar één woord aan te veranderen wordt de betekenis ervan volledig veranderd. Maar jullie slikken de Cabal-leugens allemaal, net als schapen. Er wordt met jullie een spel gespeeld. Hoe meer stress, verwarring en wantrouwen ze veroorzaken, des te verder sluiten jullie jezelf in hun controle op. Zij zijn experts op dit gebied. Jullie worden hiervoor nog maar net wakker. Onderwerp ieder bericht aan een nader onderzoek en ga dan na wat er werkelijk wordt gezegd. 
De heer Trump is geen politicus. Hij spreekt niet als een politicus en daarom maakt hij soms fouten. Hij is jullie enige hoop, dus ga achter hem staan en zorg ervoor dat hij weet welke acties de mensheid nodig heeft. De wil van het volk is krachtig en met deze kracht achter zich is alles mogelijk. Dit is jullie grote kans om de voor de mensheid noodzakelijke veranderingen door te voeren om op Aarde te kunnen blijven leven. Vertrouw de Cabal nooit, maar dan ook nooit. Dit zullen jullie onderhand vast al hebben ontdekt. Neem jullie macht terug. Ontwaak t.a.v. de veranderingen die zich overal om jullie heen voltrekken. 
De Cabal wordt op een gigantische manier ontmaskerd voor wat het is. Ja, dat is echt zo. HET ZIJN SATANISTEN. Mijn lieve vrouw heeft dit ongeveer 30 jaar geleden in Engeland geprobeerd te onthullen, maar de Cabal heeft dit kunnen verijdelen. Nu wordt dit alles op wereldwijd niveau ontmaskerd. Sta niet toe dat dit opnieuw onder het vloerkleed wordt geveegd. Satanisten hebben het nodig om bloed te drinken, bij voorkeur bloed van baby's. Ze verorberen baby's om op Aarde te kunnen overleven. Het bewijs hiervoor is overal om jullie heen te vinden. Sluit alsjeblieft je ogen hier niet voor omdat openbaarmaking plaats móet vinden. Velen die geprobeerd hebben om dit te onthullen zijn vermoord, sommigen van hen werden openlijk vermoord als waarschuwing aan anderen om zich stil te houden. Wanneer het de Cabal niet lukt om je te vermoorden, creëren ze een Hollywood-achtige plaats delict om ervoor te zorgen dat je gevangen wordt genomen. Ze staan nooit toe dat de zaak voor het gerecht komt aangezien ze het niet kunnen riskeren dat een onschuldig iemand vrij wordt gelaten. Er zitten over jullie hele wereld duizenden van dergelijke onschuldige mensen opgesloten, vooral in Amerika. De situatie is het ergst in Amerika; daar bestaat geen gerechtigheid. Jullie hoeven enkel maar naar de Regering van de V.S. te kijken om dit te begrijpen. De Fema-kampen in de V.S. zijn allemaal gereed, klaar om de mensen op te sluiten. Maar heeft hun regering hen geïnformeerd over deze kampen? Hun belastinggeld werd gebruikt om deze kampen op te zetten. Er dienen vragen te worden gesteld want jullie toekomst hangt ervan af.
De Cabal maakt zich zorgen. Ze verliest haar controle. Hillary Clinton was hun poort naar een verdere controle over de mensheid. Ze beloofde hen de OORLOGEN die de Cabal nodig heeft om te overleven. Maar eindelijk openen jullie je ogen. Jullie stellen aan de kaak wat jullie zien en DAT VINDEN ZE NIET LEUK. Jullie zullen nooit weten hoe belangrijk de Brexit-stem is geweest. BREXIT WAS DE EERSTE NAGEL IN DE DOODSKIST VAN DE CABAL. Ze hadden nooit gedacht dat het Engelse volk slim genoeg was om hun spel te doorzien. De heer Trump is DE TWEEDE NAGEL IN DE DOODSKIST VAN DE CABAL. Dit is waarom de heer Nigel Farage assistentie verleende aan de heer Trump. Farage wist hoe belangrijk het was dat Meneer Trump werd gekozen. Wie zal de derde nagel aanbrengen? Zal het Polen zijn? Veel landen willen vrij zijn van deze corrupte controle. De Cabal creëert in Europa een enorme smeltkroes, door alle rassen met elkaar te vermengt zodat er geen sprake meer is van Engelsen, Fransen, Nederlanders, etc; ze zijn van plan om alle Europese landen te vernietigen, inclusief AL HUN HISTORIE EN ALLE BEWIJZEN VAN DE OUDE EUROPESE VOLKEREN. Omtrent de Europese Unie werden jullie belogen. De heer Nigel Farage doorzag hun plannen en streefde ernaar hen te ontmaskeren. Wij zijn hem veel dank verschuldigd.
Het is nooit eenvoudig om wakker te worden. Het is niet leuk zo een enorme kwaadaardigheid te zien die je nooit eerder was opgevallen. Het is niet leuk degenen die je eerder vertrouwde te zien als satanische moordenaars, wiens leugens je aanvaardde als redenen voor oorlogen. Meneer Massa-vernietigingswapens is in Engeland weer op het oorlogspad. Hij eist een nieuwe stemming m.b.t. de Brexit-zaak. Hij wil deze manipuleren om Engeland binnen de EU te houden. Wie op Aarde kan die man ooit weer vertrouwen? Meneer hemd-in-zijn-onderbroek laat zien voor dezelfde zaak te strijden. Hij kan niet worden vertrouwd. De Cabal wil haar macht niet verliezen. Ze maken gebruik van "Huur-een-stem" in een poging de Britten onder controle te houden. Ze kunnen nimmer worden vertrouwd. 
Dit zijn unieke tijden. Het is jullie grote kans om jezelf van de kwaadaardige controle door de Cabal te bevrijden. Degenen die proberen de corruptie aan de kaak te stellen worden voortdurend aangevallen. Deze aanvallen worden iedere dag steeds gemener. De aanvallen laten echter zien dat ze bang worden. De sluizen zijn geopend en ze kunnen zich nergens verbergen. Ze hebben de strijd om de Aarde verloren. Het tij heeft zich ten guste van de mensheid gekeerd.
Kom bijeen en jullie zullen de vrijheid hebben waarnaar menselijke wezens smachten. De menselijke spirit is er klaar voor. De energie neemt iedere dag toe, en terwijl deze zich verspreidt doet het steeds meer mensen ontwaken. Welkom bij de nieuwe dageraad, mijn vrienden.
Veronica, mijn lief, die aanval was heel gemeen. Het was uitermate ernstig. Deze aanvallen tonen dat ze aan het verliezen en bang zijn. Hun pogingen om te voorkomen dat de jongeman naar de UK terugkeert bewijzen alleen maar hoe bang ze zijn. Je beslissing om niet naar het ziekenhuis te gaan is de juiste. R zal je helpen eroverheen te komen. Je weet dat het je wordt aangedaan, mijn lief. We staan in deze moeilijke tijd aan je zijde .
We omringen je met liefde. Je aanbiddende,
Monty
EINDE BOODSCHAP
Vertaling: Marja & Rob

donderdag 24 november 2016

Nederlands -- Montague Keen, 20 nov 2016

BOODSCHAP VAN MONTAGUE, 20 NOVEMBER 2016
Alles is in beroering. Velen weten niet wie of wat ze moeten geloven. Jullie zagen hoe de Cabal-Machine in actie kwam op het moment dat Dhr. Trump was verkozen. De leugens en het angst aanjagen ging in de versnelling, velen in twijfel achterlatend, hoewel ze diep in hun ziel wisten dat Mevr. Clinton voor een derde wereldoorlog zou gaan zorgen en dat het leven op Aarde een karig bestaan zou worden. De Aarde die jullie kennen en liefhebben zou in niets lijken op wat de Cabal wil creëren. De vernietiging van het menselijk ras staat tot in de kleinste details gepland.
Brexit en Trump hebben de boel flink in de war gestuurd. Dit, mijn vrienden, was voor de Cabal totaal onverwacht. Ze verkeren nog steeds in shock. Ze proberen wanhopig een manier te vinden om te voorkomen dat Dhr. Trump president wordt. In Engeland past de regering elke mogelijke truc toe  om te voorkomen dat Brexit realiteit wordt. Het Britse volk wil een Brexit en ze zullen erop staan, welke fratsen Theresa May ook uithaalt om het te vertragen en te voorkomen. Nu heeft Polen plannen om de EU te verlaten. Intelligente mensen begrijpen nu hoe ze via bedrog de EU in werden gemanipuleerd en willen er uit. De Cabal beduvelde iedereen, overal. Jullie moeten jezelf bevrijden van jarenlange slavernij. Visualiseer dat de ketenen breken en zie jullie zelf, het menselijk ras, vrij van knechting.
Ze forceerden zich een toegang tot jullie wereld, en ze verspreidden zich als een kanker naar alle hoeken van de Aarde. Ze wilden door middel van misleiding jullie vertrouwen winnen. Ze maken gebruik van vele illusies, belovend dat wanneer jullie hen vertrouwen, gehoorzamen en volgen, jullie alles zullen krijgen. Jullie zitten al 2000 jaar lang door de Cabal in de val. Het Vaticaan heeft de leiding in dit controlesysteem, samen met alle andere religies hun oorpsrong vinden in het Vaticaan. Het Vaticaan zelf is zeer zeker niet wat jullie geloven dat het is. Het is pas nu dat de volle omvang van de pedofilie onder jullie aandacht wordt gebracht. De satanische moorden, speciaal op onschuldige kleine kinderen, zijn wat deze creaturen in staat stelt op jullie wereld te bestaan. Om op Aarde te kunnen leven moeten ze het bloed drinken en het vlees eten van mensen. Ze bereiken hoge leeftijden omdat dit hen in stand houdt.
Niets is wat het lijkt. Ze verbergen hun kwaadaardige werkwijze niet. Denk aan de Katholieke Mis, waarbij je het bloed drinkt en het vlees eet. Het wordt allemaal voor jullie ogen uitgevoerd. Jullie waren niet in staat om het te zien voor wat het is. Nu jullie ontwaken t.a.v. dit kwaad, dat overal om jullie heen bestaat, ieder aspect van jullie leven controlerend, zijn jullie geschokt en van streek. Maar wanneer jullie, de 99%, zeggen dat jullie weigeren nog één moment langer te dienen, dan zal de Cabal verdwijnen. Zij vechten geen oorlogen uit. In plaats daarvan eisen ze dat jullie dat doen. Jullie, de domme mensen, die voor hen willen sterven. Oorlog is een mensenoffer op grote schaal. Ze houden ervan en ze floreren erop. Jullie geven hen wat ze willen. Jullie zijn slechts marionetten, en zij weten hoe ze aan jullie touwtjes moeten trekken.
Alle politieke partijen zijn geïnfiltreerd. Deze dienen de mensen niet. Dit is waarom zo iemand als Dhr. Trump gevonden moest worden. Hij wil niets van de Cabal, aangezien hij alles al heeft. Hij is niet gebonden aan en wordt niet gecontroleerd door enige politieke partij. Jullie hebben geen idee hoe corrupt en gecontroleerd jullie regeringen zijn. Deze dienen het volk niet. Ze dienen hun poppenspelers, de verborgen controleurs. Nu zullen ook zij naar buiten worden gedwongen en worden ontmaskerd.
De Aarde dient gereinigd te worden van alles dat kwaadaardig en corrupt is. Jullie kunnen het. Richt je op de taak van het herstellen van vrede en harmonie. Trap niet in de favoriete truc van de Cabal; het creëren van problemen, zoals de tegenstellingen Christen/Moslim, rijk/arm, zwart/wit. Al deze problemen zijn bedacht om problemen en conflicten te veroorzaken. Begrijp dat wanneer jullie in conflict zijn met elkaar, je precies dat doet wat de Cabal graag van jullie wil. Het principe van verdeel en heers heeft eeuwen lang gewerkt. Dat is precies de reden waarom de Cabal recentelijk duizenden "vluchtelingen" heeft gedwongen en betaald om Europa binnen te trekken. Dit werd in 1925 al gepland. Waarom denken je dat de twee Wereldoorlogen in Europa hebben plaatsgevonden? Waarom wil de Cabal in Europa op een Derde Wereldoorlog aansturen? Waarom is de vernietiging van Europa zo belangrijk voor de Cabal? Waarom zijn ze bang voor Europa? Wat is er in Europa te vinden dat de Cabal en al haar plannen zou kunnen ontmaskeren?
Voor de Cabal is het allemaal een groot spel. Jullie zagen net hoe ze reageerden op de Trump-verkiezing. Hoe eenvoudig was het voor hen om de zielloze mensen de straat op te krijgen, slogans schreeuwend tegen Trump. Studenten zullen alles doen als ze er maar voor betaald krijgen. Het is gewoon werk voor ze. Jullie worden gemanipuleerd door degenen die 2000 jaar ervaring hebben. Wanneer zullen jullie zeggen dat genoeg ook genoeg is. Dit moet onmiddellijk stoppen. Laat de Aarde en de mensheid met rust.
Steun elkaar waar mogelijk terwijl jullie door dit ontwaken heen gaan. Herhaal je revocaties zo vaak mogelijk omdat ze je zullen bevrijden uit de corrupte controle. Geloof in de toekomst die jullie nu aan het creëren zijn. Bid voor de vrijlating van al diegenen op jullie wereld die onwettig vastzitten omdat ze een probleem voor de Cabal gingen vormen. Een Cabal die alles in het werk zal stellen om te voorkomen dat ze wordt ontmaskerd en faalt. Deze mensen die vastzitten hebben jullie steun hard nodig. Het is nodig dat ze hun missies voltooien. Dit is een strijd die jullie moeten winnen, anders zullen jullie ten onder gaan, want de Cabal toont nooit en te nimmer genade. Jullie toekomst ligt in jullie eigen handen. Jullie kunnen nergens anders heen. Hier gaat het om.
Mijn lief, je weet wat er gedaan moet worden. Het is geen gemakkelijke weg. Je hebt al zo veel doorstaan. Ze zullen niet opgeven. Maar wij staan naast je, mijn lief, bij iedere stap die je zet.
Altijd, je aanbiddende,
Monty.
EINDE BOODSCHAP
Vertaling Rob en Marja

maandag 14 november 2016

NEDERLANDS -- Montague Keen, 13 nov. 2016

Boodschap van Montague, 13 November 2016
De Mensheid heeft eensgestemd opgeroepen om van een Derde Wereldoorlog verschoond te blijven. Clinton, die door negen wapen-producerende bedrijven wordt gesteund, was er zo van overtuigd dat ze de mensheid volgens haar plan in een vernietigende nucleaire oorlog zou kunnen storten, waardoor enorme aantallen mensen hun leven zouden verliezen. Jullie hadden iemand nodig die GEEN politicus is. Trump trad naar voren en heeft deze taak op zich genomen. Hij was reeds in het bezit van alles dat hij zich ooit kon wensen. HIJ HAD DIT NIET NODIG. MAAR HIJ HEEFT DIT GEDAAN OM JULLIE TE REDDEN.
Degenen die jullie controleren en denken dat ze jullie bezitten, waren niet blij. OORLOG is wat ze willen en ze zullen hier geheid voor blijven vechten. Zoals dat nu het geval is in Engeland met de BREXIT, probeert de cabal nog steeds de wil van het volk om te buigen. Door vóór de BREXIT en vóór TRUMP te stemmen heeft de mensheid zichzelf wat meer tijd gegeven. Tijd om te begrijpen wat jullie wordt aangedaan en tijd om in te zien dat alles wordt vernietigd. Trump is niet ideaal, maar hij had de moed om zichzelf ten behoeve van jullie naar voren te schuiven. De Mensheid is hem veel dank verschuldigd. Zonder zijn inmenging zouden jullie nu diep in een oorlog gedompeld zijn, zo dodelijk als de Aarde nog nooit heeft meegemaakt. Jullie enige hoop ligt in de handen van Meneer Trump.  
Het Amerikaanse volk is zo mind-controlled dat ze volkomen blind is voor de duistere controle die Amerika heeft overgenomen, zonder dat ze ook maar opmerkten dat er iets was veranderd. Trump is alles wat jullie hebben. Werk met hem, zodat jullie gezamenlijk kunnen proberen Amerika en de rest van de mensheid te redden. Stop met het creëren van valse verdeeldheid, jullie zitten allemaal in hetzelfde schuitje. VERDEEL EN HEERS is hoe de cabal altijd wint. Jullie zijn allemaal Amerikanen, dus werk samen voor een betere toekomst. Als je ook maar enig idee had waar Dhr. Trump jullie voor heeft behoed, dan zou je God op je knieën danken voor een tweede kans. Iedereen buiten Amerika bidt dat Trump met jullie hulp vrede zal brengen.
Denk aan al die mensen op jullie wereld die niet van jullie wereld zijn en 80% van jullie willen verwijderen. Trump zal met dit probleem moeten afrekenen. Hij heeft voor jullie een enorme taak op zich genomen. Ze hebben menselijk leven op Aarde vernietigd door middel van vaccinatie, medicijnen, genetische gemanipuleerd voedsel enzovoort, allemaal ontworpen om jullie te vernietigen. Jullie hebben je zoveel aan laten doen, zonder vragen te stellen.
Deze mensen VERMOORDEN iedereen die hen in de weg komt staan. Degenen die ze niet kunnen vermoorden hebben ze opgesloten, onder valse ten laste leggingen. Dit is in Amerika de gewoonste zaak. Duizenden mensen worden iedere dag opgesloten. Gevangenissen zijn big business in Amerika. Er is een jong iemand die voor de mensheid belangrijk werk heeft te doen. Hij zit opgesloten in Californië, maar hij is volkomen onschuldig. Een satanische familie heeft hem in de val gelokt. Jullie gebeden voor hem zouden zeer welkom zijn. Veronica is aan het eind van haar Latijn met proberen hem te helpen. Hij is een jongeman, niet een wereldse man. De satanische Kerk van Rome is er eveneens bij betrokken, via zijn bloedfamilie. Hij zit zonder vrienden of bezoekers. Zijn thuis is in Engeland. Help hem alsjeblieft.


Bericht van Veronica
Ik ben nog steeds aan het herstellen van vorig weekeinde. Op zaterdag, zondag en maandag veroorzaakten SCALAR aanvallen veel pijn en ongemak. Ik probeer om te gaan met zoveel stress.
Mag ik de suggestie doen dat jullie lezen wat mijn vriend GILAD ATZMON schreef over de Amerikaanse Verkiezingen. Ik hoop hem binnenkort te interviewen over deze zaak.

Mijn lief, de druk op jou is enorm. De cabal zou geen belangstelling voor je hebben als ze je niet als bedreiging zagen. Sta voor je waarheid. Je weet wat er gedaan moet worden. Je doel is vrede en liefde op Aarde.
Altijd, je aanbiddende
Monty.
Website: www.montaguekeen.com
Vertaling Marja/Rob

maandag 7 november 2016

NEDERLANDS -- Montague Keen, 6 november 2016

         Boodschap van Montague, 6 November 2016
De ontwaakten onder jullie rekenen op het Amerikaanse volk om op 8 November de juiste beslissing te nemen. Er vindt veel discussie plaats over het feit of de verkiezing al dan niet stop gezet dient te worden. De toekomst van de Mensheid staat op het spel. De corrupten blijven aansturen op een Derde Wereldoorlog; ze hebben oorlog nodig om te kunnen blijven bestaan. Het is voor hen noodzakelijk om grote aantallen van jullie mensen, de "nutteloze opvreters", te vermoorden. Ze zijn van plan 80% van jullie te elimineren. Geloof me, de mensheid maakt geen onderdeel uit van hun plannen. Velen van hen zijn reeds gevlucht, een veilig heenkomen zoekend, voor het geval ze de Amerikaanse verkiezing verliezen.
Jullie moeten voor je overleving en die van de mensheid, partijloyaliteit overboord gooien. Politici zijn corrupt. Dat moeten ze ook zijn om door een partij te kunnen worden aangenomen. Sinds J.F.K. is er in Amerika geen eerlijke verkiezing meer geweest. De corrupten kunnen het zich niet veroorloven dat er een eerlijke kandidaat wordt gekozen. Jullie hebben allemaal kunnen zien dat Amerika werd overgenomen en systematisch vernield. Dit ooit zo trotse land is in de goot beland, worstelend om te overleven. Het Amerikaanse volk ziet dit niet omdat ze d.m.v. chemtrails en fluorisatie van de watervoorraden is gehersenspoeld. Haar voedsel is Genetisch Gemanipuleerd (GMO). De bevolking maakt geen schijn van kans aangezien corruptie schering en inslag is.
De wereld rekent op jullie om stil te staan bij het effect van jullie stem op de hele wereld. Amerika, dit is een enorme verantwoordelijkheid. We hopen dat jullie onderzoek doen vóórdat jullie beslissen je stem uit te brengen. Dat God jullie mag leiden. Het is voor jullie allemaal noodzakelijk om goed geïnformeerd te zijn, om op zoek te gaan naar waarheid en om een eerlijk oordeel te kunnen vellen op het moment dat jullie aan je recht om te stemmen gehoor geven. Vraag jezelf af of je kinderen veilig zouden zijn en of je familie veilig zou zijn. Welke toekomst kun je verwachten met A of B. Waar ligt de werkelijke loyaliteit van de kandidaten . . . willen ze een wereldoorlog? Grote beslissingen behoeven grondig onderzoek. Jullie zijn het aan jezelf verschuldigd om dit te doen. Amerika, de ogen van de Mensheid zijn op jullie gericht in de hoop dat jullie de juiste beslissing nemen.
Velen binnen de Cabal hebben hun plannen al klaar voor het geval de eerlijke gekozen wordt. Zij zullen niet in Amerika zijn. Check het zelf maar. De Cabal heeft deze overname gepland. Ze dachten dat het eenvoudig zou zijn, totdat er plotseling iemand naar voren trad om Amerika te redden. Opeens werden al hun plannen getorpedeerd want hij durfde het aan om vraagtekens te zetten bij hun motieven. 
In Engeland zijn er plannen in de maak om te proberen BREXIT te voorkomen. Corruptie heerst overal. Het Engelse volk weigert dit te tolereren, aangezien ze uit de corrupte Europese Unie willen treden. People power zal voor BREXIT zorgen. Als je je stem uitbrengt, geef je in feite die persoon het recht om namens jou beslissingen te nemen. Je geeft die persoon JOUW MACHT om namens jou beslissingen te nemen. Je hebt een verantwoordelijkheid jegens je medemens om het goed te doen.
De Cabal gebruikt alles wat ze ter beschikking heeft om elke oppositie tegen haar plannen te vermorzelen. Ze zijn kwaadaardig tot op het bot. Het kost tijd om te begrijpen hoe slecht ze wel niet zijn. Ze hebben zich d.m.v. bedrog in elke positie van macht weten te manoeuvreren. Hun kwaadaardige web strekt zich tot in ieder land uit. Zij zijn slechts 1% van jullie, jullie zijn de overige 99%. Ze vrezen dat jullie je macht terugnemen. Mindcontrol wordt wijd en zijd door hen ingezet. Zij hebben die tenslotte ontdekt. Het is het wapen dat hun voorkeur heeft.
Jij, mijn lief, hebt dit in actie gezien. Het slachtoffer is hulpeloos in hun handen. Dit is het geheim van hun succes. Wees voorzichtig in wie je je vertrouwen stelt. Hun slachtoffers hebben geen idee dat ze door de Cabal gecontroleerd en gebruikt worden. SATANISCHE FAMILIES gebruiken het als een vanzelfsprekendheid. Er zijn veel meer satanische families dan je voor mogelijk kunt houden. Ze zijn overal. Maar ze worden ontmaskerd aangezien hun heerschappij van mindcontrol moet stoppen.
Mijn lieve vrouw wordt weer aangevallen. De 5e november was met name slecht. Elk bot in haar lichaam was pijnlijk en steenkoud. Ze rilde van de kou. Vandaag is het opnieuw slecht.
Nogmaals, ik smeek jullie, denk goed na voordat je stemt.
Mijn lief, je weet dat we uiteindelijk zullen winnen. We omringen je met onze liefde.
Je aanbiddende
Monty
EINDE BOODSCHAP
Website: wwwmontaguekeen.com
Vertaling: Rob&Marja

donderdag 3 november 2016

Nederlands -- Montague Keen, 31 okt 2016

Boodschap van Montague Keen, 31 oktober 2016
De zaken op Aarde hebben zich, vanwege de uitgebreide ontmaskering van de corruptie, enorm versneld. Dit moest eerst gebeuren. Er is zoveel meer dat nader bekeken dient te worden voordat jullie geïnformeerde beslissingen kunnen nemen over alles dat te maken heeft met het leven op Aarde. Ik weet dat het voor velen van jullie, die de regeringen vertrouwden, een schok is om nu te ontdekken dat ze een grote rol spelen in het ruimen van de mensheid. Ze hebben jullie gedwongen om je te laten vaccineren terwijl ze volledig op de hoogte waren van de schadelijke effecten ervan. Helaas doen ze dit nog steeds. Denk eraan dat je in de politiek niets kunt bereiken, tenzij je akkoord gaat met het accepteren van de agenda van de Cabal. Ik heb laten zien hoe deze parasieten naar jullie Aarde zijn gekomen, hoe ze met behulp van intrige en samenzwering plannen beraamden, en al het mogelijke deden om zichzelf als mens geaccepteerd te krijgen. Hoewel ze een roofdier-ras zijn hebben ze snel geleerd hoe ze dat goed konden verbergen. Ze hanteren niet jullie normen en waarden. Ze leven niet volgens jullie regels. Ze maken hun eigen wetten en dwingen jullie deze te accepteren.
Wanneer jullie het volledige plaatje zien, zoals wij in het hiernamaals doen, zien jullie hoe de overname in gang werd gezet. Dit roofdier-ras kan hoofdzakelijk bestaan door het lijden van de mens. Dit is de reden waarom ze voortdurend om OORLOG VRAGEN. Het maakt niet uit waar die ontstaat, als er ten behoeve van hen maar BLOED vloeit en de ENERGIE VAN ANGST ontstaat, aangezien dit hun zuurstof is. In deze tijd van het jaar in het bijzonder leven ze zich op grote schaal uit in SATANISCH MOORDEN. Dit is niet hoe het leven op Aarde is bedoeld. Al het menselijk leven wordt gewaardeerd en is waardevol. Jullie ziel is eeuwig, jullie wisselen af en toe enkel van lichaam. In je ziel weet je wat goed is en wat verkeerd. De parasieten daarentegen zijn niet in het bezit van een ziel of van een geweten; enkel materiele zaken interesseren hen. Dit is wat ze najagen. Ik heb jullie vanaf mijn overgaan gezegd dat de parasieten de Aarde zullen moeten verlaten. Ze zouden in staat moeten worden gesteld om dit te doen. Ze hebben het leven op Aarde voor de mensheid zo moeilijk gemaakt omdat ze ons enkel zien als slaven in hun dienst.
Het is tijd voor verandering. De Mensheid wordt wakker en kan nu zien wat haar werd aangedaan. De Mens neemt terug wat van haar is. Wanneer men de controle die religies over de mens uitoefenen ongedaan maakt en men zichzelf ervan bevrijdt zal het leven op Aarde vredig en rechtvaardig worden. De Mens is het enige ras op Aarde dat haar eigen soort vernietigt. We zijn zodanig gemanipuleerd dat we elkaar vermoorden. We worden aangemoedigd om oorlogen uit te vechten en om zonder pardon te moorden. Zolang jullie angst produceren en het bloed laten vloeien zijn de parasieten blij. Ze geven jullie zelfs onderscheidingen voor het vermoorden van je eigen soort...... denk daar eens over na. Ze manipuleren jullie, iedere dag van jullie leven. Ze hebben een GEHEIME WERELDREGERING gevormd die jullie gekozen regeringen controleert. Dit geeft hen de volledige controle. Hierdoor kunnen ze doorgaan jullie te manipuleren. 
Wat is er nodig zodat jullie wakker worden en terugnemen wat van jullie is, door te weigeren hun oorlogen uit te vechten en te weigeren jullie medemens op te jagen om hen zonder genade af te slachten? Wie maakt de bommen en de munitie die worden ingezet om te moorden? Hebben jullie je kinderen op de wereld gezet om uniformen aan te trekken en moordmachines voor deze parasieten te worden? ER VALT GEEN EER TE BEHALEN AAN MOORDEN. Het moet stoppen.
Verbind je met de Bron zonder de bemoeienis van religie. In oude tijden verbond de mens zich met de hemelen en de Aarde. Hij resoneerde met de lucht, de zee, het land, en alles wat erop verbleef. Voor de komst van de prooi-jagers bestonden er geen moordmachines. Gaan jullie achterover leunen om te kijken hoe het menselijk ras wordt vernietigd en hoe de Aarde volledig wordt overgenomen door de prooi-jagers? Het wegvagen van het menselijk ras heeft jarenlange planning en manipulatie gekost. Jullie zijn in iedere truc getrapt. De parasiet verspreidt haar kwaad, net als de kanker die ze heeft veroorzaakt, overal zonder dat jullie het door hebben. Het is inderdaad ingenieus, maar het is KWAADAARDIG. Ze zijn ieder aspect van het leven op Aarde binnengedrongen. Ze hebben jullie vanuit iedere hoek te grazen genomen.
Nu zijn jullie eindelijk wakker geworden voor de benarde positie waarin jullie verkeren en zijn jullie bereid om te zeggen: IK STA JULLIE PLANNEN NIET LANGER TOE, WIJ WILLEN GEEN DERDE WERELDOORLOG. WIJ WEIGEREN ONZE EIGEN SOORT OM TE BRENGEN. SAMEN STAAN WE PAL. WIJ, DE 99%, WEIGEREN GEHOOR TE GEVEN AAN JULLIE EISEN.
Deze parasieten moeten, waar ze ook verschijnen, uiteindelijk worden verwijderd aangezien ze altijd hun gastheer vernietigen en dit kan niet worden toegestaan.
Het leven op Aarde is zelfs terwijl we dit schrijven aan het veranderen. Het is bezig. DIT IS DE TIJD DAT HET GEBEURT. Het kan niet worden tegengehouden. De parasieten zullen zich hevig verzetten om hun onrechtmatig verkregen voordelen en hun menselijke slaven te behouden. Maar dit zal niet worden toegestaan. De tijd van verandering is ophanden.
Mijn lief, we boeken vooruitgang. Om de zaken vooruit te helpen dienden de juiste mensen onder je aandacht te worden gebracht. Soms is er tijd voor nodig om de juiste mensen in beeld te brengen. Je hebt dit in het verleden ook al ervaren. Uiteindelijk worden deze mensen naar voren geschoven om te helpen.
We staan aan je zijde en begeleiden je.
Je aanbiddende,
Monty. 
Einde boodschap
Vertaling: Marja/Rob

maandag 24 oktober 2016

Nederlands -- Montague Keen, 23 oktober 2016

Boodschap van Montague Keen, 23 oktober 2016, NL

De MASKERS zijn bezig te verdwijnen en jullie beginnen te zien wat voor jullie verborgen is gehouden. Diegenen die in het geheim jullie wereld regeren en jullie kwaliteit van leven hebben vernietigd worden ontmaskerd. Alles wat ze aan jullie hebben opgedrongen, of het nu slecht voedsel, slechte medicijnen of verontreinigde lucht was, het was allemaal bedoeld om jullie te vernietigen. Ze laten na toe te geven dat enkel diegenen die dom genoeg waren om zich te laten vaccineren, ziek werden. Kanker is een groot succesnummer voor hen omdat ze, naast de hoge sterftecijfers, eveneens de ANGST voor kanker gebruiken om jullie te dwingen hun advies op te volgen. Al het negatieve in jullie wereld werd door de Cabal bedacht. Ze controleren absoluut alles. Ze creëren eveneens de wetten die jullie levens beperken en controleren.  Angst wordt ingezet om ervoor te zorgen dat jullie hen gehoorzamen. Politiek wordt gebruikt om de wetten te maken zodat jullie aan de Cabal gehoorzamen. Kijk naar de top van de piramide, naar degenen die via hun lakeien in de regering, daadwerkelijk de macht in handen hebben.

Het Vaticaan/De Jezuïeten, de Vrijmetselaars en alle geheime organisaties zoals 'Skull and Bones' etc. bevinden zich in posities van macht over de mensheid. Open jullie ogen en besef dat de Cabal enkel en alleen de macht heeft omdat JULLIE HEN DIE GEVEN. Neem deze macht terug en ze zullen snel terug rennen naar de tunnels waar ze uit omhoog zijn gekomen . Ga in je eigen aangeboren kracht staan en word wie jullie zijn, zoals David Icke, Michael Tsarion, Jordan Maxwell en zoveel meer dat hebben gedaan. Deze mensen staan voor waarheid. Zij zijn onze leiders. Schaar je achter hen, want tezamen zijn jullie onverslaanbaar.

Vrijheid van meningsuiting is cruciaal. Kijk naar Julian Assange en Wikileaks. De Britse regering is illegaal de Ecuadoraanse Ambassade binnengedrongen om hem te arresteren maar MOEDIGE BRITSE MENSEN ZIJN NAAR DE AMBASSADE GEGAAN OM ERVOOR TE ZORGEN DAT HIJ NIET KON WORDEN GEARRESTEERD. Het enige dat er nodig is, is een aantal moedige zielen die naar voren treden. Zij die het op zich hebben genomen om het kwaad te ontmaskeren dat wordt ingezet om de mensheid te vernietigen, verdienen jullie bescherming. Onthoud dat het enige dat het kwaad nodig heeft om te kunnen slagen is dat de goede mensen niet in actie komen. Eenieder van jullie wordt opgeroepen om naar voren te treden. Sta samen pal tegen jullie onderdrukkers. Ze zijn doodsbang voor JULLIE, aangezien ze tegenover jullie geen kans maken. Wanneer jullie hen zeggen dat jullie hun macht over jullie niet langer accepteren, zijn ze uitgerangeerd. Ze hebben enkel dat wat jullie hen gegeven hebben. Het behoort jullie toe, dus neem het terug. Vergeet alles wat jullie van je ouders en via onderwijs hebben geleerd. DEZE LEUGENS HEBBEN JULLIE VAL VEROORZAAKT. Zij hebben de ketenen gecreëerd die jullie in slavernij houden. Het is tijd om deze voorgoed te verwijderen.  

Creëer een rechtvaardige wereld, waar jullie in het verleden alleen maar van konden dromen. De kans voor jullie om dit te kunnen doen is er NU. Het enige dat er nodig is, is moed om dit ook te doen. De satanische controlestructuur is aan het afbrokkelen. Ze kunnen het niet langer bijeen houden dus het enige dat nodig is, is moed om hen uit de macht te ontzetten. 2016 is het jaar van de ontmaskering, waar al het corrupte wordt blootgelegd. De ontmaskering van hen die alle menselijke wezens in slavernij hebben gehouden. Ze hebben voor 99% van jullie de kwaliteit van leven op Aarde teniet gedaan. Degenen binnen de Cabal paraderen rond, monarchen van alles wat ze controleren, in een wereld waar ze niet het recht hebben te zijn. Zelfs dit was voor hen niet genoeg, dus scheppen ze er plezier in om jullie levens te vergallen. Ze hebben het bankwezen gecreëerd om ervoor te zorgen dat ze de totale controle over jullie levens hebben. Kijk naar ze, verdienen ze jullie respect?

Jullie angst en jullie pijn zijn de zuurstof van hun leven. Het zijn parasieten en jullie weten wat jullie met parasieten dienen te doen. Verlaag je nooit tot hun niveau, maar blijf erop aandringen dat ze onmiddellijk opgeven en de aftocht blazen. Ze bezitten alleen maar de macht die jullie hen geven. Wanneer jullie NEE zeggen, en dit ook menen, zullen ze zonder een spoor achter te laten verdwijnen, terug naar de duisternis waar ze uit afkomstig zijn. Jullie toekomst ligt in jullie eigen handen. Uiteraard zullen ze, in een poging om jullie angst aan te jagen, nog een paar stunts leveren. Ze hebben het Project Blue Beam nog steeds niet opgegeven: de zogenaamde buitenaardse invasie die de V.S. van plan is te ontvouwen. Enkel de niet ontwaakten zullen hier intrappen. In Amerika bestaat er een massale mindcontrol. Het is zo corrupt en het wordt volledig gecontroleerd. Dit is waarom ze via hun oorlogen meer mensen ombrengen dan welk ander land ook. Is dit iets om trots op te zijn? Zoveel geld wordt aan oorlog besteed terwijl de armoede daar een blamage is. Mensen in Amerika die bedelen om voedsel en onderdak. Deze armoede moet je eerst zien voordat je het kunt geloven. De regering doet net alsof alles geweldig goed gaat, maar de armoede bestaat wel degelijk. De moordmachine genaamd V.S. is de beste die er voor geld te koop is. Ze hebben geen enkel respect voor het leven. Ze proberen jullie voor de gek te houden dat het een Vrij Land is. Nee, mijn vrienden, het is het land van de Slaven. De Verenigde Staten worden gedomineerd en gecontroleerd door een macht van buiten. Het volk van de V.S. verdient beter. Het is triest om het land in verval te zien raken. Het enig dat nodig is, is moed om de noodzakelijke veranderingen aan te brengen.

Er wordt door de Geestenwereld zoveel gedaan om alles wat corrupt is te ontmaskeren. Dit laat jullie de weg vooruit zien. Wat jij doet is enkel en alleen jouw verantwoordelijkheid. We kunnen je de corruptie alleen maar laten zien. Jullie weten, diep van binnen, dat al het moorden moet stoppen. Jullie wereld dient te worden opgeschoond van alle duistere energie. Moorden creëert zulk een slechte, duistere energie. Om die reden is satanisch moorden zo populair onder de Illuminati. Ze krijgen geen genoeg van deze Duistere Energie, want ze overleven erop.

Jullie bezitten het vermogen om de toekomst te creëren die jullie willen. Het enige dat nodig is, is een beetje moed. Visualiseer de toekomst, een Aarde waar jullie van dromen en maak die vervolgens werkelijkheid. Stop nog langer slaven te zijn en neem jullie macht weer in eigen handen. Er is voor de mensheid meer dan genoeg om in waardigheid en vrede te leven. Dit zou jullie doel moeten zijn.

Mijn lief, de kou is moeilijk te hanteren. Het is uiterst pijnlijk. We doen ons best om dit te verhelpen. Je krijgt naar wat lijkt onoverkoombare problemen te verduren en ze maken je vleugellam. Probeer een tijdelijke pauze van je werk te houden, mijn lief, aangezien het je overweldigt.

Altijd, je aanbiddende,
Monty

Einde boodschap

Vertaling: Marja/Rob

woensdag 19 oktober 2016

Montague Keen, 16 okt 2016, NL

BOODSCHAP VAN MONTAGUE KEEN, 16 OKTOBER 2016

Ik heb jullie vele malen gevraagd gezamenlijk pal te staan tegen degenen die jullie willen vernietigen en van de Aarde, die ze voor zichzelf willen, wensen te verwijderen. Jullie laten jezelf nog steeds beetnemen door de misleidingen die ontworpen zijn om jullie erin te luizen en te knechten. Word alsjeblieft wakker voordat alles verloren is. Ik vraag jullie met een open blik te kijken naar deze video die laat zien hoe jullie worden bedrogen ten einde elkaar te vermoorden. Dit is het uitvoeren van het werk van de Cabal. Is dat wat jullie willen?

Opkomst van het Slapende Witte Reuzen Europees Nationalisme

EEN RACIAAL PROGRAMMA VOOR DE 20E EEUW

"We moeten ons realiseren dat het meest krachtige wapen van onze partij RACIALE SPANNING is, DOOR ER IN HET BEWUSTZIJN VAN DE DONKERE RASSEN OP TE HAMEREN DAT ZE EEUWENLANG DOOR DE BLANKEN WERDEN ONDERDRUKT, KUNNEN WE ZE AAN HET PROGRAMMA VAN DE COMMUNISTISCHE PARTIJ HOUDEN. In Amerika kunnen we ons richten op subtiele overwinning. Terwijl we de Negroïde minderheid tegen de blanken opzetten, zullen we ons inspannen om een SCHULDCOMPLEX bij de blanken in te prenten vanwege hun exploitatie van de Kleurlingen. We zullen de Kleurlingen helpen in aanzien te stijgen op iedere levensweg, in de beroepen, in de wereld van de sport en entertainment. Met deze status zal de Kleurling is staat zijn onderling met de Blanke te trouwen en het proces op gang zetten dat Amerika aan onze zaak zal uitleveren".

ISRAEL COHEN 1912

 

AMERIKA, jullie hebben dit allemaal zien gebeuren zonder ooit te vermoeden dat MINDCONTROL werd gebruikt om de doelen van ISRAEL COHEN te bereiken. Jullie vielen voor de leugens die jullie werden verteld. In feite leveren jullie Amerika op een gouden presenteerblaadje uit aan Mr. Israel Cohen. Is dat echt wat jullie willen? Willen jullie deelgenoot zijn aan het verwijderen van het menselijk ras van de Aarde?

Wanneer jullie samenkomen en je realiseren dat jullie EEN GEZAMENLIJKE VIJAND hebben, dan zullen dingen veranderen. Jullie dragen enkel maar verschillende huidskleuren, maar  samen kunnen jullie de wereld veranderen. Degenen binnen de Cabal zijn infiltranten; aan de buitenkant lijken ze op jullie, maar laat je hier niet door bedriegen. Ze zijn totaal niet als jullie, maar ze willen wat jullie hebben.

Hun marionetten zijn uiterst gevaarlijk aangezien ze worden gebruikt om jullie te overreden voor hen te stemmen om hen zodoende jullie macht te geven. Ze gaan tot het uiterste om jullie zover te krijgen hen te vertrouwen. Ze willen de MACHT die jullie hen zullen geven om de Derde Wereldoorlog te starten. Jullie staan aan de rand ervan. Het Amerikaanse volk dient serieus na te denken over op wie te stemmen. De hele mensheid is afhankelijk van jullie eerlijkheid en het voorop stellen van de mensheid.

 

De Corrupte Dame wil een oorlog met Rusland. Dit heeft ze hen die haar financieren beloofd. Haar loyaliteit ligt niet bij de mensheid. Vertrouw je vermogen om alle opties te onderzoeken om ervoor te zorgen dat je de juiste beslissing neemt. Jullie zijn honderden jaren lang door de PARASIETEN afgeleid. Dit moet stoppen! Er zijn nu voldoende van jullie ontwaakt om hen in hun plannen te stoppen en hun overname te voorkomen. Jullie waren getuige van hun overname van de meeste Regeringen, de Voedselproductie, de Banken en Medicijnen-voorzieningen. Jullie moeten toegeven; ze zijn uiterst zorgvuldig in hun planning geweest. Jullie zijn dwars door de overname heen geslapen. Zij zijn het Grote Kankergezwel van jullie wereld. Het is tijd om het NATRIUM BICARBONAAT in te zetten om haar te vernietigen.

 

Kijk naar de heer Poetin. Hij weet welke trucs de marionetten proberen uit te halen. Jullie hoeven enkel maar te kijken naar wat hij voor het Russische volk heeft gedaan om te weten dat hij klaarwakker is. Meneer Poetin is niemands marionet; hij spreekt de waarheid.

 

Luister naar David Icke. Alles waar hij jullie jarenlang voor heeft gewaarschuwd, is gebeurd. Ik vraag het volk van Ierland om massaal naar zijn presentatie te gaan. Het is zijn eerste keer om dit in Ierland te doen. Geef hem een schitterende Ierse Ontvangst. Luister naar zijn woorden want hij is inderdaad geïnspireerd. Hij is een LEIDER onder de mensen.

 

Om goed tot jullie te laten doordringen dat degenen aan de macht niet te vertrouwen zijn vraag ik jullie om ook dit te lezen:

 

De rol van UNICEF in de sterilisatie en het ombrengen van Sefardische kinderen  

 

ONTHOUD DAT DIEGENEN DIE JE GELEERD WERD TE VERTROUWEN DEZELFDE MENSEN ZIJN DIE JULLIE WILLEN ELIMINEREN.

 

Tot actie overgaan is noodzakelijk. Kom tezamen en steun elkaar. Leef vanuit je HART en laat de LIEFDE je leiden. Stop nog langer slachtoffer van de Cabal te zijn.

 

Mijn lief, vertrouw erop dat de zaken zich zullen ontwikkelen zoals zou moeten. Hoewel ze je hebben aangevallen en gepoogd hebben je te elimineren, sta je nog steeds overeind. Het is altijd het donkerst net vóór de dageraad.

 

Altijd, je aanbiddende,

 

Monty

 

EINDE BOODSCHAP

 

Website: www.montaguekeen.com

 

Vertaling Rob/Marja

interview

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/