interview

woensdag 28 september 2016

Nederlands -- Montague Keen, 25 sept 2016

BOODSCHAP VAN MONTAGUE, 25 SEPTEMBER 2016
Er zijn momenten in het leven van de mens waarop een besluit moet worden genomen: sta je pal voor waarheid en recht, of volg je de dictaten van de marionetten waarvoor jij verantwoordelijk bent dat ze aan de macht zijn gekomen. Jullie creëerden je eigen ondergang door de LEUGENS van de marionetten te vertrouwen en je stem te geven om hun kwaadaardige plannen voor de mensheid te steunen. Jullie hebben keer op keer ervaren hoe de marionetten van alles beloven en precies het tegenovergestelde leveren. Onthoud wat Obama beloofde en kijk dan nauwkeurig naar wat hij deed. Er werden meer mensen vermoord door illegale oorlogen tijdens zijn aanstelling dan onder enige andere marionet.
Daden spreken luider dan woorden, beoordeel dus altijd daden, geen woorden. De marionetten leggen alleen verantwoording af aan hun meesters, nooit aan de mensen die hen hebben gekozen. De meesters zijn over de hele wereld dezelfden, met plannen om de bevolking van de Aarde te reduceren. Ze willen slechts een hanteerbaar aantal SLAVEN overhouden om hen te dienen. Jullie hebben deze situatie toegestaan door niet de tijd te nemen om te bestuderen wat jullie werd aangedaan. Jullie slaapwandelden de rotzooi in waarin jullie je vandaag de dag bevinden. Te druk met je eigen individuele leven om na te gaan wat de hele mensheid werd aangedaan. Jullie accepteerden stilletjes dat jullie water werd vergiftigd, en de chemtrails die de lucht die jullie inademen vergiftigen. En wat jullie nu voedsel noemen; er zit geen enkele voedingswaarde in.
Wat zijn jullie van plan eraan te doen? Ik kan je horen denken, wat kan ik eraan doen? Gezamenlijk kunnen jullie er ontzettend veel aan doen. Jullie kunnen je belastingen inhouden totdat er voldoende veranderingen tot jullie tevredenheid tot stand zijn gebracht. Jullie willen lucht, water en voedsel die geschikt zijn voor menselijke consumptie. Wanneer jullie samen pal staan kunnen jullie niet genegeerd worden. Jullie belastinggeld wordt gebruikt voor jullie vernietiging. Kijk voor hulp nooit naar de regering, want de bescherming van de mensheid staat niet op hun agenda. Ze leggen enkel verantwoording af aan hun meesters. De overname van jullie wereld wordt elke dag duidelijker. Neem een moment om hier zelf naar te kijken. De kwaadaardige cabal kwam stiekem aan de macht.  Onthoud, mijn lief, dat toen ik pas was overgegaan naar de Geestenwereld, ik je liet zien hoe dit in zijn werk ging en door wie. Bankieren is, uiteraard, hun belangrijkste gereedschap. Ze gebruiken het genadeloos. Ze vernietigen hele landen en het lijden van de onschuldigen, waar ze naar snakken, is voor hen de zuurstof van het leven.
Het is tijd om in actie te komen. Vind je stem en gebruik die ten goede van iedereen. De mensheid is slachtoffer en jullie, beste vrienden, zijn de mensheid. De cabal heeft velen van jullie weggestopt in gevangenissen omdat ze bang voor jullie zijn. Ze zijn bang voor wie jullie zijn en wat jullie kunnen doen om hun kwaadaardige plannen aan de kaak te stellen en te voorkomen. Ze zijn bang voor de paar mensen die de mogelijkheid hebben hun corrupte macht aan de kaak te stellen en te vernietigen. Ze arrangeren valse beschuldigingen zodat ze hun tegenstanders op kunnen laten sluiten. Dit zijn normale praktijken in Amerika, dat volledig door de cabal wordt geregeerd. Hoe triest is het dat het Amerikaanse volk nog steeds de illusie gelooft. Er wacht hen een ruw ontwaken. De mensen van de VS werden enorm voor de gek gehouden door dezelfde mensen die zij steunen.
Ga alsjeblieft in conclaaf met je spirituele kant, aangezien je daar begeleiding en bescherming zult vinden. Dit werd natuurlijk door het Vaticaan veroordeeld. Het Vaticaan wil geestloze slachtoffers creëren die in angst leven voor het hellevuur, en die de Kerk altijd gehoorzamen. Maar je bent geest (spirit), die een ervaring heeft op Aarde. Je dient je te verbinden met wie je bent, niet met wie het Vaticaan je vertelt dat je bent. Hou op slachtoffer te zijn.
Er vinden veranderingen plaats die de cabal niet kan tegenhouden, hoezeer ze dat ook zouden willen. Deze waarheid wordt elke dag duidelijker. Jullie lichamen moeten zich aanpassen aan de interne veranderingen die zich dienen te voltrekken zodat jullie na de Transitie in staat zijn succesvol te functioneren. De totale uitputting waar velen van jullie mee om trachten te gaan is nodig zodat de interne veranderingen kunnen plaatsvinden zonder stress te veroorzaken. Nadat de corrupten eenmaal van de Aarde zijn verwijderd zal alles rustiger worden en zal een nieuwe manier van leven op Aarde beginnen. De enige religie die op Aarde achterblijft zal LIEFDE zijn, en dit zal het hellevuur en de verdoemenis van het Vaticaan vervangen. Liefde zal angst vervangen. Het leven op Aarde zal opnieuw een prachtige ervaring worden en onze twee werelden zullen samenkomen. Ik kan jullie verzekeren dat de cabal haar greep op jullie niet makkelijk zal opgeven. Maar ze hebben geen andere optie, want ze hebben de strijd verloren. Het is tijd voor hen om te gaan.
Mijn lief, zorg alsjeblieft voor je gezondheid. Je vergt teveel van jezelf. Onze vriend is zich aan het openstellen voor wie hij is. Hij heeft je steun en begeleiding nodig. De cabal probeerde hem te vermoorden, maar faalde, aangezien dit niet was toegestaan. Stuur hem liefde en de kracht om te zijn wie hij is.
Altijd, mijn lief, je aanbiddende Monty.
EINDE BOODSCHAP

Vert. Rob

END OF MESSAGE

dinsdag 20 september 2016

Nederlands -- Montague Keen, 18 sept 2016

BOODSCHAP VAN MONTAGUE KEEN, 18 SEPTEMBER 2016.
Terwijl de corrupten worstelen om op Aarde aan de macht te blijven, wordt het bewijs van hun strijd iedere dag duidelijker. Degenen die met een ijzeren hand over ieder aspect van jullie leven hebben geregeerd zijn nu zichtbaar als de criminelen die ze werkelijk zijn. Nu zijn ze zelf bang om niet te overleven. Dit is in hun Grote Plan nooit de bedoeling geweest. Jullie weten dat ze zonder jullie assistentie niet op Aarde kunnen overleven. Op het moment dat jullie je assistentie intrekken zullen jullie problemen in een klap verdwijnen. Ze zullen verantwoording moeten afleggen voor hun misdaden tegen de mensheid. Maar eerst dienen deze te worden onderkend. Ze zijn verantwoordelijk voor al het negatieve dat de mensheid te verduren heeft gekregen. Kom samen en verdiep je in het onderzoek. Ze hebben hun plannen nooit verborgen gehouden omdat ze nooit hadden verwacht dat jullie voldoende zouden ontwaken om te kunnen zien wat ze van plan waren.
Kijk om je heen; degenen die zich uitspreken over wat de Cabal heeft gedaan en wat hun plannen voor de toekomst zijn, worden achterna gezeten en opgesloten. Dit gebeurt op wereldwijde schaal. Steun je deze mensen die voor waarheid en gerechtigheid opkwamen, of gedraag je je als lafaard door net te doen alsof je er niets mee te maken hebt? Wanneer jullie je krachten bundelen met diegenen die hun leven en vrijheid hebben opgeofferd om jullie van de plannen van de Cabal te verlossen, dan zullen jullie vrij zijn. Jullie dragen de verantwoordelijkheid om je te verenigen. De toekomst hangt ervan af.
Er zitten in strafinrichtingen en gevangenissen over de hele wereld onschuldige mensen, die gevangen werden genomen omdat de Cabal bang voor ze is. Deze mensen hebben jullie steun nodig. Zij hebben ervoor gekozen om naar de Aarde terug te komen om jullie te redden. Ze werden opgejaagd en gehersenspoeld. Vele pogingen om hen om te brengen zijn mislukt. Daarom creëerde de Cabal situaties waarin het leek alsof er een misdaad was gepleegd, om ervoor te zorgen dat ze konden worden opgesloten in de hoop dat de Staat ze om zou brengen. Eén van die onschuldige personen met een missie op Aarde is van buitengewoon belang. Jullie gebeden, jullie liefde en jullie bekommernis zal voor hem voldoende goede energie creëren om te worden vrijgelaten. Over de gehele wereld zijn er vele mensen zoals hij, die vastzitten. Dit zijn mensen waar de Cabal bang voor is, omdat ze hun duistere plannen om de wereld over te nemen zullen blootleggen. Deze onschuldige mensen hebben jullie hulp nodig.  
De Cabal zoekt nog steeds naar mogelijkheden om een Derde Wereldoorlog te starten. Wees op je hoede en geloof hun propaganda niet. Oorlog is nooit het antwoord, maar geeft hen alleen maar het excuus om nog velen meer van jullie weg te vagen, wat onderdeel van hun plan is. Onwetende mensen onder jullie vinden het leuk om uniforms aan te trekken, en vermoorden en masse hun eigen volk. Hoe eerder je de politieke arena verlaat, des te beter. Weiger om hun oorlogsplannen te accepteren. Neem de taak op je om plannen voor vrede en veiligheid te maken. Jullie hebben geen idee hoe ver de kwaadaardige plannen van de Cabal zijn gevorderd, of wat ze voor jullie verborgen houden. Ze zijn in het bezit van gevorderde technologieën die jullie zouden verbazen. Ze hebben besloten om jullie levens op Aarde zo moeilijk mogelijk te maken omdat ze de ENERGIE van jullie lijden nodig hebben, evenals die van jullie angst om te kunnen overleven.
Wat heeft de mensheid nodig om te overleven en opnieuw op Aarde tot bloei te komen? Ten eerste is het nodig dat het volk van Ierland wakker wordt voor WIE ZE ZIJN en WAT IERLAND IS. Dat zou de Cabal en haar leugens ontmaskeren. Dat is het enige dat jullie wereld nodig heeft om in één klap te veranderen. Dat is waarom het Vaticaan en de banken Ierland in een wurggreep houden, door zowel de regering als het volk onder de duim te houden. Het Engelse volk zette de eerste stap in het blokkeren van de plannen van de Cabal. Te zijner tijd zal ze het belang van haar Brexit-stem gaan inzien. Die stem wordt als een machtige stap tegen de plannen van de Cabal gezien. Jullie hebben er nog veel meer nodig.  
Tijd is van essentieel belang, dus bereid je voor om elkaar te helpen door een helpende hand te bieden aan diegenen die uit handen van de Cabal gered dienen te worden. De kracht van gedachten, van woorden en van daden zal jullie helpen bij de bevrijding van diegenen die gevangen zitten. Bid voor degenen die nog steeds in Guantanamo Bay gevangen zitten; HUN LIJDEN GAAT DOOR OMDAT ZE VAN JULLIE AFHANKELIJK ZIJN OM VOOR HEN OP TE KOMEN. Zullen jullie dit doen?
Mijn lief, je gezondheid heeft te lijden onder de stressniveaus die je worden opgelegd. We zullen overwinnen. De band tussen ons drieën kan nimmer worden verbroken.
Altijd, je aanbiddende,
Monty
EINDE BOODSCHAP
Vertaling: Marja

dinsdag 13 september 2016

Nederlands -- Montague Keen, 11 sept 2016

BOODSCHAP VAN MONTAGUE KEEN, 12 SEPTEMBER 2016
Op deze dag, de herdenking van 9/11, werd één van de meest criminele daden van de eeuw gepleegd op onschuldige mensen, wiens levens die dag een bloedoffer waren, zodat de Cabal verder kon gaan met haar plannen voor jullie wereld. Deze ene daad zou jullie de ogen moeten openen voor hoe gering de Cabal jullie, simpele mensen schat. Tot hoever ze bereid zijn te gaan om jullie van de Aarde, die ze voor zichzelf willen hebben, te verdrijven. Die bewuste dag veranderde het leven voor iedereen, niet slechts voor de Amerikanen. 9/11 werd als excuus aangevoerd om oorlog te veroorzaken in alle landen in het oosten die in het bezit zijn van de OLIE die de Cabal wil hebben. Vandaag de dag zijn er nog maar zeer weinig mensen die het officiële verhaal van deze gebeurtenis geloven. De waarheid kan niet achtergehouden worden. Het Amerikaanse volk gaat een toekomst tegemoet in de FEMA KAMPEN die hun regering voor haar klaar heeft staan. Ze zullen worden gedwongen er "voor hun eigen veiligheid" naar binnen te gaan. Het is allemaal openlijk voorbereid. Waarom stellen jullie niet de vraag; waarom worden er Fema kampen voor ons ingericht?  
De Cabal hoeft voor jullie niets te verbergen omdat JULLIE NOOIT ERGENS VRAAGTEKENS BIJ ZETTEN. De Cabal heeft jullie lijden, jullie angst en jullie dood nodig zodat ze in jullie wereld kunnen blijven bestaan. Waarom duurt het zo lang voordat jullie dit inzien? Wanneer de Cabal 9/11 herdenkt, doen ze dat met vreugde, omdat ze kijken naar alles wat ze hierdoor hebben bereikt. Hoeveel méér 9/11-achtige gebeurtenissen zijn er nodig voordat jullie weigeren diegenen te steunen die jullie wereld willen vernietigen?
Degenen onder jullie die volledig zijn ontwaakt voor wat er gaande is, zijn het hun medemensen verschuldigd om te helpen hen de ogen te openen voor alles wat in het werk wordt gesteld om hen te vernietigen. Alle informatie ligt binnen handbereik. Het is nooit makkelijker geweest om op zoek te gaan. Regeringen bestaan enkel en alleen om de Cabal te dienen. Ze zijn er niet om de mensheid te dienen. Vertrouw hun woorden niet. Kijk in plaats daarvan naar hun daden, want daden spreken meer waarheid dan louter woorden. De Cabal is bezig macht te verliezen. Ze zullen jullie alles beloven om te proberen te voorkomen dat jullie op zoek gaan naar de waarheid omtrent wie en wat ze zijn.
Het ontwaken wint aan kracht. De energie hiervan verspreidt zich steeds verder. Jullie zijn bezig de slag om de ziel en de geest van de mensen te winnen. Banken storten in elkaar, wat veel lijden met zich meebrengt. Ze waren volledig corrupt waardoor ze nodeloos lijden veroorzaakten, hetgeen op zijn beurt hun doelen diende. De plannen staan klaar. Jullie zullen je snel aan een nieuwe manier van leven op Aarde aanpassen, zonder de corrupte banken die jullie levens controleren. 2000 jaar lang is het enige wat de mensheid heeft gekend corruptie en controle geweest, of dat nu door religie of bestuur was. Het leven op Aarde is een overlevingsstrijd geworden in plaats van een beleving van het leven op Aarde zoals het in het verleden is geweest. Niets dat jullie ooit door religie hebben geleerd is in feite waar; het is allemaal op leugens gebaseerd. De angst die door religie werd gecreëerd MAAKTEN DE NOODZAAK VAN BEWAKERS OM JULLIE TE CONTROLEREN OVERBODIG, OMDAT ANGST DIE TAAK PRIMA VERVULDE. Angst is het grootste en meest effectieve wapen dat tegen jullie is ingezet door zowel religie als regeringen. Verwijder de angst uit je leven en je wordt een vrije ziel. Dit wordt ten zeerste aangeraden. Aan deze kant van het leven bestaat geen angst omdat we geen door mensen gecreëerde religie of regering hebben.
 Nog nooit in de geschiedenis van jullie wereld was de mensheid meer in gevaar om te worden uitgeroeid. Jullie kunnen je niet veroorloven om je ogen te sluiten voor wat er systematisch wordt gedaan om het menselijk ras weg te vagen. De propaganda die door jullie regeringen wordt gegenereerd om jullie in een vals gevoel van veiligheid te sussen moet niet als waarheid worden geaccepteerd. Het komt allemaal van degenen die jullie wereld vanuit de schaduwen regeren. Ze hebben hun marionetten in de regeringen om ervoor te zorgen dat hun plannen worden geaccepteerd en gevolgd. Deze marionetten hebben vele malen gezien wat er gebeurt met degenen die tegen de verborgen heersers ingaan. Alles wat ze nodig hebben is af en toe een Pearl Harbor of een 9/11 om hun agenda erdoor te drukken, en de slapende mensen trappen er iedere keer weer in. 
De ontwaakten hebben hun stem gevonden. Ze spreken zich uit tegen deze HOLOCAUST die voor jullie is gepland. Bestudeer Agenda 21 en Agenda 30, hetgeen bij jullie geen twijfel meer zal laten bestaan over wat jullie heersers voor de mensheid in petto hebben. Het zou jullie ogen moeten openen ten aanzien van de weg die jullie nu slaapwandelend volgen. Er is actie nodig om jullie en je verwanten te beschermen. Deze holocaust kan niet plaatsvinden zonder jullie assistentie en medewerking.
Vertrouw op je eigen research. Praat met degenen die eveneens de waarheid onderzoeken. Religies en regeringen zijn allemaal onderdeel van het controlesysteem, en kunnen dus niet worden vertrouwd. David Icke en anderen zoals hij hebben hun leven gewijd aan het zoeken naar de waarheid en aan dit met jullie te delen. De 99% dient bijeen te komen om pal te staan voor waarheid en rechtvaardigheid, om de mensheid te bevrijden van de boeien van de kwaadaardige krachten die met een zijden draad aan de controle blijven vasthouden. Jullie kunnen de vrijheid grijpen nu de Cabal op haar zwakst is. Vraag eens waarom zovelen van jullie zogenaamde leiders trouw zweren aan een buitenlandse staat die elke gemeenschapssector op jullie wereld heeft geïnfiltreerd. Het is tijd om de feiten onder ogen te zien vrienden, niets is wat het lijkt. Er is actie nodig om de Status Quo om te draaien en de corrupten te verwijderen. Neem jullie wereld voor de mensheid terug. Creëer een wereld waarin al het menselijk leven wordt gerespecteerd, oorlogen zullen ophouden en vrede oppermachtig zal zijn.
Mijn lief, je last wordt zwaarder, en de verantwoordelijkheid te groot. Jouw strijd om ons werk af te maken eist zijn tol. We zijn bij je, elke stap op de weg door deze moeilijke tijden.
Altijd, je aanbiddende
Monty.
Vertaling: Marja/Rob
EINDE BOODSCHAP

dinsdag 6 september 2016

Nederlands -- Montague Keen 4 sept 2016

Boodschap van Montague, 4 september 2016
De recente poging om een Derde Wereldoorlog te starten werd verijdeld door Angela Merkel die de moed opvatte om het Duitse volk te steunen en weigerde hen slachtoffer te laten worden van een valse-vlag-invasie. Ze verdient respect en bescherming vanwege haar durf om NEE te zeggen tegen de Cabal. Jullie zijn haar allemaal iets verschuldigd. De Cabal gaat altijd volgens een bepaald patroon te werk; De eerste en tweede Wereldoorlog begonnen beide in Duitsland en op die manier wilden ze dat ook de derde Wereldoorlog daar zou beginnen om vervolgens de schuld op Rusland te schuiven. Ze worden niet graag tegengewerkt en zullen wraak nemen. Hun plannen om Europa te vernietigen zullen moeten worden aangepast.
Ik heb jullie eerder al gewezen op het feit dat er een eendrachtige poging wordt gedaan om het blanke ras te vernietigen. Het is de blanke die in opstand komt tegen de Cabal en die herkent wie ze zijn. De blanke is de doorn in het oog van de Cabal, die hen tegenhoudt volledige controle over de Aarde te nemen.
Medicijnen zowel als chemtrails, GM-voedsel en fluor in het water zijn nog maar een paar dingen die worden ingezet om dit te bereiken. Dit is waarom de Cabal een oorlog in Europa wil beginnen. Omdat dit het oudste ras is, zijn zij de dragers van de herinnering van hoe het was voordat de corrupte Cabal de Aarde betrad en het DNA van de mensheid veranderde, om op die manier de controle in handen te krijgen. Alhoewel dit jarenlang heeft gewerkt, is de mens nu bezig te ontwaken en zijn zij van de Cabal nu doodsbang dat de mensheid zich zal verenigen en tegen hen in opstand zal komen. Uiteindelijk vertegenwoordigen ze maar 1% van de wereldbevolking, terwijl jullie 99% vertegenwoordigen. De Cabal heeft niet langer de tijd om haar overnameplan te voltooien. Ze hebben haast en zijn daarom uiterst gevaarlijk. Ik smeek jullie: VECHT HUN OORLOGEN NIET VOOR ZE. Door je medemens om te brengen, teken je je eigen doodvonnis. Willen jullie echt een menselijk offer voor hen worden?
Kijk voorbij de propaganda en zoek naar de waarheid. Het zal jullie verbazen. Dit is jullie grote kans om jezelf uit de ketenen van de Cabal, haar banken en haar corrupte regeringen te bevrijden. Ik heb jullie al gezegd dat de maand September enerverend zou zijn en om vele redenen gedenkwaardig. Alles wat voor jullie werd verborgen zal worden onthuld. Jullie realiseren je dat alles dat jullie werd geleerd een verdraaiing van de waarheid is. Jullie werden bedrogen door de 1%, die de oude kennis bij jullie wegnamen en dit tegen jullie gebruikten. Ze hebben sindsdien van jullie lijden geleefd. Ze horen niet op Aarde thuis, dus zal ze niet worden toegestaan om haar voor zichzelf in te nemen.
Mag ik jullie er nogmaals aan herinneren: IERLAND VORMT DE SLEUTEL DIE ALLES ZAL ONTSLUITEN. Jammer genoeg wordt de Ierse regering volledig door de Cabal gecontroleerd. Het enige dat het Ierse volk dient te doen is haar ogen voor de werkelijke geschiedenis openen en dan zal alles worden onthuld. Dan zal de mensheid worden bevrijd. Dit is waarom het Vaticaan de volledige controle over Ierland en haar volk heeft overgenomen. Ze zijn bang dat het Ierse volk ooit de waarheid omtrent Ierland zal ontdekken. Wat de Cabal in Ierland heeft gedaan is een misdaad tegen de gehele mensheid. Het Ierse volk dient zich te verbinden met haar oude verleden. Dit zal een toekomst vrijmaken waarvan op dit moment enkel maar van gedroomd kan worden. Dus vat moed en ga de toekomst in zonder de last van een beperkende religie en de heerschappij door de Cabal. Religie werd, en wordt nog steeds, gebruikt om jullie af te scheiden van de God van Liefde, jullie Schepper. Ze hebben ervoor gezorgd dat jullie afhankelijk zijn geworden van de tussenpersonen die deden alsof ze God namens jullie benaderden. Maar welke God werd benaderd? Het Vaticaan legt enkel en alleen verantwoording af aan Lucifer. Is dat wat jullie willen?
Blijf weg van de leugens die jullie werden aangesmeerd om jullie te kunnen controleren. Jullie verkeren niet in de luxe positie dat jullie de tijd hebben, aangezien de Cabal haast heeft om zoveel mogelijk te pakken voordat meer van jullie wakker worden. Hun banken staan op het punt van falen omdat ze niet het goud bezitten om het gedrukte geld te ondersteunen. Ze waren er zo van overtuigd dat ze op de goede weg waren dat ze er nooit aan hebben gedacht dat falen een optie zou zijn. Het advies dat sommige regeringen geven is dat jullie ervoor zorgen dat je een 21-daagse voedsel- en watervoorraad hebt voor het geval het onverwachte zal gebeuren. Een enorme aanpassing aan het leven is nodig, zonder banken, dus wees voorbereid. Degenen van jullie die in deze tijd op Aarde verblijven om de Transitie te faciliteren weten wat er van jullie wordt gevraagd. Wij aan deze zijde van het leven zijn ons volledig bewust dat degenen onder jullie die een belangrijke rol hebben te spelen in de Transitie, in de vallen van de Cabal zijn gelopen en onder valse voorwendselen in gevangenissen worden vastgezet, om op die manier te voorkomen dat jullie je missie kunnen uitvoeren. We zullen jullie niet laten stikken. Deze mensen hebben jullie liefde en gebeden nodig zodat de waarheid boven zal komen en zodat ze hun werk af kunnen maken om de mensheid te bevrijden.
Neem iedere mogelijkheid te baat om DAVID ICKE te horen spreken. Hij legt alles uit waarmee jullie te maken hebben en hij vertelt jullie wat er gedaan moet worden om de ketenen te verwijderen. Hij is een bijzondere man die jullie je ogen voor zoveel waarvan jullie je niet bewust waren zal openen. Het is tijd om wakker te worden en alles terug te nemen wat jullie werd afgenomen.
Jullie bezitten de mankracht en de intelligentie om jullie onderdrukkers uit alle autoriteit op de wereld te verwijderen. Zonder jullie steun zijn ze waardeloos, nutteloos en bang. Ze zijn met te weinig om hun doelen te kunnen bereiken: dus ik vraag jullie, wie heeft de troeven in handen? Angst zal op grote schaal worden ingezet om te pogen de controle over jullie te behouden. Sta niet toe dat het jullie leven binnendringt. Angst is het wapen dat door de Cabal altijd wordt gebruikt om jullie onder controle te houden.
Weet wie jullie zijn en weiger te gehoorzamen. Word de wezens van Licht die jullie zijn, dan zullen  jullie onaantastbaar zijn. De Cabal zal angst voor jullie hebben wanneer ze jullie niet langer kunnen controleren. Dan zullen jullie hen gaan zien als de minderheid die ze daadwerkelijk zijn. Vervolgens zullen ze bij jullie aankloppen voor genade.
Jullie zullen hen toestaan de Aarde te verlaten of anders naar jullie wetten te leven. Verlaag jezelf niet door wraak te willen nemen aangezien dit precies is wat ze zelf zouden doen. Verlaag jezelf niet tot hun niveau. Jullie zijn wezens van Licht en jullie zullen op die manier met hen afrekenen.
Dit zijn interessante tijden, dus bereid je voor op verandering en op een toekomst die volledig anders zal zijn. Geen oorlog, angst, armoede en onrecht meer; al dergelijke zaken vormen de wapens van de Cabal. Open je ogen voor de waarheid en ga op zoek naar jullie ware geschiedenis en afkomst. Ontdek wie jullie zijn en waarom jullie in deze tijd op Aarde verblijven. Alles zal worden onthuld.
Mijn lief, geloof in de toekomst die je bezig bent te creëren. Het zal gebeuren, net zoals wij geloven dat het zal gebeuren. Bid dat degenen die gevangen zitten binnenkort zullen worden vrijgelaten. De macht van de Cabal neemt snel af. Zonder dit zijn ze nergens. Wees op je hoede aangezien ze wanhopig zijn en de Transitie proberen te voorkomen, ook al weten ze dat die niet kan worden voorkomen.
Altijd, je aanbiddende,
Monty
Einde boodschap
Vert. Marja

donderdag 1 september 2016

Nederlands -- Montague Keen, 30 aug 2016

Boodschap van Montague Keen, 30 aug 2016.
 
Door regeringen worden nu belangrijke beslissingen genomen. Gaan ze door het corrupte regime dat een Nieuwe Wereldorde eist en de eliminatie van 90% van het menselijk ras te steunen? Of luisteren ze naar hun geweten en beschermen ze hun medemensen? Jullie regeringen worstelen met deze vraag. Jullie, mijn vrienden, gebruiken deze energie om je te verenigen en jullie medemens te steunen. De corrupten zijn zover gegaan als ze durfden, maar ze zijn veruit in de minderheid. De ontwaakten hebben hun stem gevonden. Ze zeggen: NEE, we willen geen NIEUWE WERELDORDE die aan ons wordt opgedrongen. Gebruik je hervonden zelfvertrouwen om op elke mogelijke manier te weigeren de Nieuwe Wereldorde te steunen. Het is niet wat jullie willen en jullie zijn in de meerderheid. 
 
Toen het Engelse volk NEE zei tegen de EU, was dit de eerste nagel in de doodskist van de Nieuwe Wereldorde. Nu dienen jullie elke mogelijkheid te baat te nemen om zelfs nog maar op minimale wijze diegenen niet langer te steunen die jullie willen vernietigen. Jullie hebben leiders nodig die naar voren treden zodat men zich rondom hen kan verzamelen om de krachten te bundelen. Ik beloof jullie dat jullie op weg zijn naar de overwinning. Die overwinning staat vast. De mensheid zal tot bloei komen wanneer alle GM-'voedsel' is verwijderd, de chemtrails worden stopgezet en jullie water zuiver is. Alle ziekten die nu een plaag vormen voor jullie levens zullen snel verdwijnen. Het leven op Aarde zal opnieuw een schitterende ervaring worden. 
 
Het volk dient haar stem te vinden en die te gebruiken. Gezamenlijk kunnen jullie alle veranderingen doorvoeren die nodig zijn om de gezondheid en het welvaren te herstellen. In deze tijd zijn er duizenden op Aarde om jullie in de transitie vanuit alles dat duister en corrupt was, te assisteren. Het heeft tijd en inspanning gekost om jullie zover te brengen. Jullie dienen je krachten te bundelen om deze transitie te voltooien. Wanneer jullie volledig in het Licht tevoorschijn komen zullen jullie ontdekken dat dit alles is wat jullie je ooit hebben kunnen wensen. 
  
ANGST zal op elke mogelijke manier door de Cabal worden ingezet om te proberen jullie tegen te houden. Maar jullie zijn met velen en zij met weinigen, dus trap niet in de val van angst. Natuurlijk heeft angst in het verleden steeds gewerkt, maar jullie zijn wijzer geworden en weten nu wat jullie willen. Jullie willen niet leven binnen de Nieuwe Wereldorde van de Cabal. Ze hebben geen respect voor het menselijk leven, ze verachten jullie. Ze zien jullie als nutteloze opvreters. Moet ik nog meer zeggen? Het plan van de Cabal is bezig uiteen te vallen en ze verkeren in shock. Het Engelse volk heeft daadwerkelijk NEE tegen hen gezegd. Wat een verschrikkelijke schok!
 
Nu zien jullie dat ook andere landen onder aanvoering van Duitsland een klinkend NEE laten horen. Hier hebben we op gewacht. De eerste stappen worden gezet. Dit zal steeds sterker worden. Dit is geschiedenis in de maak en er zal in vele toekomstige generaties nog over gesproken worden.

Onze twee werelden zullen samenkomen. Jullie hebben geen idee hoezeer dit werd geblokkeerd. Jullie DNA wordt hersteld. Ik weet dat dit proces sommigen van jullie verontrust: de vreemde pijnen, de uitputting, maar het maakt allemaal deel uit van de restauratie van je DNA. De Cabal heeft veel gedaan om dit te voorkomen, omdat ze niet in staat zullen zijn om jullie onder controle te houden wanneer jullie de krachtige lichtwezens worden die jullie zijn. De Cabal is bang. Ze weten niet wat ze moeten verwachten wanneer jullie hen daadwerkelijk zien voor wie ze zijn. Jullie zullen met deernis naar hen kijken omdat ze zo lang hebben gewerkt en gepland, alleen maar om op de laatste horde te worden verslagen. Al hun kwaadaardige plannen hebben nergens toe geleid.
Verbind je opnieuw met de Aarde. Kijk ernaar met wijd open ogen en zie haar in al haar glorie. Begrijp hoe ze werkt, haar verschillende weerpatronen, en verbind je met al haar heilige plaatsen, deze waar nodig herstellend . Energieportalen openen zich om jullie te helpen je te verbinden met wie je bent. Er bestaan meer wonderen in jullie wereld dan je je voor kunt stellen, maar veel daarvan werden verborgen. Er opent zich meer voor jullie, meer dan je je voor kunt stellen, en het is allemaal van jullie. Binnenkort zullen er geen belastingen meer zijn, geen geldzorgen. Dat alles zal verdwijnen, aangezien een nieuwe manier van leven zich voor jullie gaat openen, zonder de stress van het huidige bestaan.
Teneinde jullie gezondheid te herstellen, kijk naar de oude remedies. Het is er allemaal. De mensen uit de oudheid wisten precies welk kruid te gebruiken, allemaal natuurlijk en goed voor je. De Ouden hadden nooit gehoord van "bijwerkingen", dergelijke zaken werden uitgevonden door de medicijnproducenten om zichzelf te beschermen. 
Wie vertrouw je? Luister naar je hart, daar zul je de waarheid vinden. In je logische geest zul je alleen maar vinden wat de Cabal je heeft geleerd. Dit kan niet worden vertrouwd. Ik heb jullie er vele malen aan herinnerd dat jullie alles wat jullie ouders jullie hebben geleerd moeten ontleren, en natuurlijk alles waar de Cabal voor heeft gezorgd dat je via educatie hebt geleerd. Alles was tegen jullie opgesteld om te voorkomen dat jullie ontwaakten, maar dit heeft gefaald. Nu dienen jullie voorwaarts te gaan, het Licht in, met liefde in jullie hart, in de zekere wetenschap dat jullie de Aarde en de hele mensheid zullen herstellen naar alles dat het had moeten zijn. Wees sterk, wees voorbereid, en wees dapper.
Mijn lief, al degenen die hebben geholpen de weg te wijzen worden aangevallen. Dat is te verwachten, aangezien ze niet beter weten. Ze zitten vol angst, dus vallen ze iedereen aan. Jullie kennen de waarheid, hoe ze die ook proberen te verdraaien. Stuur alsjeblieft liefde en gerechtigheid naar al diegenen ter wereld die door de Cabal in de val zijn gelokt. Ze hebben jullie hulp nodig.
Mijn lief, wees voorzichtig met wie je vertrouwt, aangezien niet iedereen is zoals die zich voordoet. Woorden zijn goedkoop, acties dragen vrucht. Dit is geen tijd om risico's te nemen, dus wees te allen tijde op je hoede.
Altijd, je aanbiddende
Monty
EINDE BOODSCHAP
Website: www. Montaguekeen.com
Vert. Marja/Rob 

dinsdag 23 augustus 2016

Nederlands -- Montague Keen, 22 aug 2016

Boodschap van Montague Keen, 22 Augustus 2016
Er zijn veranderingen ophanden die niet tegengehouden kunnen worden, hoeveel hindernissen er ook opgeworpen worden. Geen enkele macht op Aarde kan ze tegenhouden. De Cabal moet haar nederlaag aanvaarden. Ze verliezen elke dag meer terrein en ze zien al hun plannen mislukken, het ene na het andere. Veel van hen concentreren zich nu op hun ontsnapping. Sommigen gaan ondergronds, anderen gaan naar wat ze beschouwen als veilige gebieden. Wees van één ding verzekerd, hun macht is snel tanende. Heel spoedig zullen ze bij jullie, de mensen die ze wilden vernietigen, om genade smeken. Ze hebben elke mogelijke handeling die in hun vermogen lag gebruikt om jullie, het menselijk ras, te vernietigen, maar jullie zullen recht ervaren, alles wat ze van jullie afnamen zal worden teruggegeven.  
In September zullen jullie vele energieveranderingen meemaken. Ja, deze zullen sommigen van jullie meer beïnvloeden dan anderen. Dit is allemaal onderdeel van de transitie. Deze energieën zullen jullie zowel mentaal als fysiek beïnvloeden, naarmate jullie je meer openstellen naar wie en wat je bent. Alle onderdelen van je die gesloten werden dienen nu weer te worden geopend, zodat jullie eens te meer de lichtwezens worden die jullie waren voordat de Cabal het overnam. Dus, vrienden, verwacht grote veranderingen, zoals jullie die nooit eerder hebben ervaren. Niets zal hetzelfde blijven. Alle duisternis zal worden verwijderd en jullie zullen de Aarde en de gehele mensheid in een nieuw licht zien. Alle zorgen en stress van het leven van nu zal voor altijd verdwijnen, want het was ontworpen om jullie in dienstbaarheid te houden. De vrijheid is bijna binnen jullie bereik. Jullie hebben veel doorgemaakt en jullie hebben alles waaraan jullie werden blootgesteld overleefd. Hulp is nabij. Het is allemaal rondom jullie in de atmosfeer aanwezig, wachtend om jullie roep om hulp.
Dit is een gezamenlijke inspanning. Jullie ET-broeders en -zusters werken samen met jullie om de Aarde te redden en ervoor te zorgen dat de mensheid overleeft. Het is van het allergrootste belang dat jullie alle door de mens gemaakte verschillen wegwerken: zwart en blank, moslim en christen. De Cabal creëerde al deze verschillen om jullie van elkaar af te scheiden, er daardoor voor zorgend dat jullie niet als één zouden samenkomen. Dit heeft in het verleden goed voor ze gewerkt; maar nu kunnen jullie verder kijken dan hun mind-control over de massa. Het is zó belangrijk om de Revocaties (Herroepingen) te doen, zodat jullie jezelf kunnen bevrijden van alle mind-control  contracten en je duidelijk kunt zien wat er voor jullie ligt. Er is geen betere manier om dit te doen. Jullie dienen voorbereid te zijn, aangezien de zaken snel zullen gaan, en jullie dienen klaar te zijn, met alle juiste informatie bij de hand om richting vrede te gaan, vrij van alle corrupte controle.
Zorg er alsjeblieft voor dat je je spirituele kant erbij betrekt, aangezien die door de Cabal werd stopgezet om jullie te kunnen controleren. Dit deed jullie geesten zich afsluiten voor wie je bent omdat je, zonder je verbinding met de geestenwereld, voor de Cabal controleerbaar bent. Tot nu toe zijn jullie in iedere val getrapt die de Cabal voor jullie heeft opgezet. Jullie hebben de sprookjesverhalen voor waar aangenomen; de illusie waarin jullie sindsdien hebben geleefd. Nu dienen jullie je ogen en geest te openen, de illusie te doorzien en eruit te treden. WORD WAKKER en zie de zaken zoals ze werkelijk zijn, niet zoals ze jullie verteld werd dat ze waren. Ze hebben zelfs het uitmoorden van jullie medemens tot een EERBARE OORLOGSHANDELING gemaakt. Hoe veel langer zijn jullie nog blind voordat jullie zien dat oorlog enkel en alleen dient om aan de wens van de Cabal tegemoet te komen om de mensheid uit te roeien. Er valt geen eer te behalen aan het uitmoorden van mensen en aan het vernietigen van complete naties. Hiervoor zijn jullie niet naar de Aarde gekomen. Oorlog creëert voor de Cabal een enorm BLOEDOFFER; niets meer dan dat. Het levert de zuurstof die ze nodig hebben om te overleven. Word wakker voor de waarheid. Het staart jullie recht in het gezicht.
Opnieuw vraag ik jullie om te bidden voor degenen die door de Cabal gevangen worden gehouden. Sommigen hebben in de transitie en in de toekomst van de mensheid een belangrijke rol te vervullen. Stuur alsjeblieft liefde en licht, en visualiseer hen als zijnde vrij en terug in hun eigen gemeenschap, samenwerkend ten behoeve van iedereen. Deze mensen lijden omdat ze naar Aarde zijn gekomen om jullie te helpen overleven. Ze hebben jullie hulp nodig. De Cabal is meedogenloos wanneer ze mensen vastzetten. Ze brengen het meest verschrikkelijke lijden teweeg. Jullie gebeden zijn nodig om deze mensen, die ten behoeve van jullie op Aarde zijn, te bevrijden.
Mijn lief, dit was een uiterst verschrikkelijke week voor je. De ene schok na de andere. Maar dit zijn de Einddagen en de Cabal probeert wanhopig te overleven. Hoe meer ze tegen jullie in gevecht is en stress bij jullie creëert, des te meer bewijst het hoe wanhopig ze zijn over het verliezen van de heerschappij over de mensheid. De strijd woedt en er kan maar één winnaar zijn.....de mensheid. 
Zorg alsjeblieft goed voor jezelf, mijn lief. We hebben je nodig om je missie te voltooien. We hebben vertrouwen in je.
Altijd, je aanbiddende
Monty
EINDE BOODSCHAP
Vert. Rob en Marja

dinsdag 16 augustus 2016

Nederlands -- Montague Keen, 14 aug 2016

Boodschap van Montague Keen, Zondag 14 Augustus 2016
Jullie maken turbulente tijden mee, "WAARHEDEN" waarvan jullie tot nu toe geloofden dat ze 'in steen waren gebeiteld', worden ontmaskerd als PURE FICTIE. Blijf bij datgene waarvan je diep in je hart weet dat het absolute waarheid is en negeer hetgeen als waarheid werd aanvaard. De feitelijke waarheid onder ogen zien is nooit makkelijk, aangezien jullie je leven hebben geleefd vertrouwend dat hetgeen je leerde via educatie en religie niet in twijfel getrokken hoefde te worden. Jullie leven in een tijd waarin de waarheid onder ogen moet worden gezien. De corrupten dienen aan de kaak te worden gesteld als degenen die de mensheid hebben gebruikt en misbruikt voor hun eigen duivelse doeleinden. De mensheid wordt geholpen te onderkennen wie ze is en terug te eisen wat haar rechtens toebehoort.
Degenen die nu op aarde zijn om te helpen bij dit proces doemen op mysterieuze wijze zomaar uit het niets op, soms met financiële hulp, anderen door informatie van belang te geven. Jullie herkennen elkaar en weten dat de gegeven informatie vertrouwd kan worden. Er zijn uiteraard anderen, aan de duistere zijde, die proberen te infiltreren en te vernietigen. Ze komen met het geven van inzicht om een voet aan de grond te krijgen. Maar hun ware motieven worden snel duidelijk, dus adviseer ik te allen tijde voorzichtigheid. Niets is zoals het lijkt, vergeet dat nooit.
Er wordt werkelijk vooruitgang geboekt, hoewel velen zich dat niet realiseren. David Icke draagt heel veel bij aan het wakker maken van de mensheid. Dit is zijn rol in dit leven en hij voert het met veel verve uit. Hij is een opmerkelijk mens, zuiver in hart en ziel.
Velen van jullie zijn nog steeds bang om hun ogen en denkwereld te openen en de waarheid onder ogen te zien. Jullie willen niet dat je leven verandert, dus beangstigt het jullie om zelfs maar te denken aan verandering. De gevangenis verlaten waarin je je hele leven hebt gezeten is aanvankelijk altijd beangstigend.
Jullie toekomst is ONBEPERKT. Het is alles wat je je kan wensen. Het enige dat dient te gebeuren is dat de kluisters van slavernij dienen te worden verwijderd, om nooit meer gebruikt te worden in het tot slaaf maken van de mensheid. Ik weet dat het op dit moment moeilijk te geloven is, aangezien alles dat jullie ooit hebben gekend narigheid is, terwijl jullie worstelden om het ene na het andere onderdrukkende regime dat jullie werd opgedrongen te overleven. Ongeacht op wie jullie stemmen, zal alles wat je krijgt meer van hetzelfde zijn, met zelfs nog verdere beperking van je leven. Het is tijd voor verandering, vrienden, en de oplossing ligt in jullie handen.
Bereid je voor op je toekomst door alle onnodige chemische medicatie die niet absoluut noodzakelijk is te verwijderen. Zoek altijd de alternatieve natuurlijke remedie die je zal helpen zonder je kostbare lichaam te beschadigen. In het verleden waren er geen ziekten zoals jullie die vandaag de dag hebben. Jullie lichamen worden systematisch aangevallen. Onthoud dat ziekten gelijk zijn aan winsten voor de medicijnfabrikanten. Het maakt allemaal onderdeel uit van het de mensheid eronder houden. Jullie zorgen om te overleven laten niet toe dat je begrijpt dat het allemaal onderdeel is van het grote plan om de bevolking te reduceren.
Dit is een uitstekende tijd om te onderzoeken wie jullie zijn, jullie werkelijke geschiedenis te ontdekken en uit te vinden wat jullie werkelijke rol in deze Grote Verandering is. Verbind je met jullie heilige plekken, jullie leylijnen en open je ziel voor de spirituele energie die op deze plekken overvloedig aanwezig is en die pure gewijde energie is.
TV en kranten worden gebruikt om jullie weg te houden van wie jullie zijn. Ze creëren een totaal onjuist beeld. Hun propaganda wordt gebruikt om jullie gedachten te beheersen zodat jullie dat wat in werkelijkheid een slavenbestaan is als normaal accepteren. Jullie zijn erin getraind om vanaf het moment van je geboorte te gehoorzamen. De echte slavernij begint pas wanneer jullie vijf jaar jong zijn en jullie door de staat officieel gehersenspoeld beginnen te worden om corrupte wetten te accepteren. Kinderen worden nooit toegestaan om zelf na te denken, aangezien dat en zelf op onderzoek uitgaan wordt afgeremd. Jullie dienen te GEHOORZAMEN. Jullie leven je leven zonder ooit te begrijpen waarom jullie op Aarde zijn of waar jullie in het hiernamaals naar uit kunnen kijken.
Het hiernamaals heeft me altijd gefascineerd. Ik deed er graag onderzoek naar en ik kan jullie ervan verzekeren dat het zoveel wonderbaarlijker is dan jullie je kunnen voorstellen. Wanneer jullie je ontdoen van de ketenen van de Aarde en werkelijke vrijheid kunnen ervaren, zal het jullie verbeelding ver te boven gaan. Veronica kan jullie vertellen over mijn grote opwinding toen ik naar de Geestenwereld overging. Het was alles wat ik er van had verwacht en nog meer, veel meer dan dat.
De energie op Aarde is aan het veranderen. Eenieder van jullie ervaart dit op vele verschillende manieren. De duistere energie dient te worden verwijderd, het kan niet worden toegestaan nog langer op Aarde te blijven. Alle schade zal worden hersteld. Er zijn krachten op Aarde die klaar staan om met dit verwijderingsproces te beginnen. Er is enorm veel hulp voorhanden, klaar en bereid om de troep op te ruimen en om voorbereidingen voor jullie toekomst te treffen. Het ziet er goed uit en alles staat in positie. De toekomst is alles wat jullie je zouden kunnen wensen.
We moeten de juiste mensen op de juiste plek zien te krijgen. Ik weet dat met jullie gebeden en goede wil alles zal lopen zoals gepland. Bid voor degenen die jullie gebeden nodig hebben zodat ze in alle vrijheid hun missie t.b.v. de mensheid uit kunnen voeren. Gezamenlijk zullen we een toekomst creëren waar jullie op dit moment alleen maar van kunnen dromen. Vrede, harmonie en LIEFDE zullen de norm zijn. Geen oorlog meer, geen KWAADAARDIGE ZIELEN meer die "REDENEN" creëren om een oorlog uit te roepen. Hun leugens zullen nooit meer worden geloofd. Ze zijn voor altijd buiten spel gezet. Hun heerschappij zal snel vergeten zijn zodra jullie schitterende nieuwe toekomst van start gaat.
Mijn lief, er is vooruitgang geboekt, Dat is goed. Pas op aan wie je je vertrouwen schenkt, aangezien ze nog steeds doorgaan om vallen op te zetten. Komende week zullen de zaken meer hoop geven. We gaan voorwaarts, mijn lief.
Je aanbiddende,
Monty
Vert. Rob en Marja

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/