dinsdag 17 januari 2017

Nederlands-- Montague Keen, 15 jan 2017

Boodschap van Montague Keen, 15 Januari 2017.
Vandaag 13 jaar geleden ben ik naar de Geestenwereld overgegaan. Voor mij was het een schitterende ervaring om te worden begroet door degenen die mij gedurende mijn leven op Aarde hebben geïnspireerd en begeleid. Het was nodig dat ik exact dat te zien kreeg wat er werd gedaan om het menselijk ras weg te vagen door degenen die in alle regeringen zijn geïnfiltreerd, gebruik makend van slinkse methoden zoals chantage om er voor te zorgen dat jullie regeringen enkel hen en hun belangen dienen. Degenen binnen de cabal zijn experts op het gebied van het manipuleren van mensen. Ze hebben dit jarenlang kunnen oefenen. Vele jaren lang hebben ze al het goede wat de mens nodig heeft om op Aarde te kunnen overleven systematisch vernietigd en hebben ze jullie laten betalen voor het voorrecht om als experiment te dienen. Hun vaccinaties zorgden er niet snel genoeg voor dat jullie om werden gebracht, dus nu hebben ze meer kwik toegevoegd om het proces te versnellen. Ze hebben eveneens nieuwe wetten ingevoerd om jullie te dwingen hun gifstoffen in jullie geïnjecteerd te laten worden. Wat hebben jullie hiertegen gedaan? Hebben jullie dit gedwee geaccepteerd? 
Alles waar de cabal voor heeft gezorgd dat jullie is bijgebracht is precies het tegenovergestelde van de waarheid. De heer Trump heeft ervoor gezorgd dat jullie de waarheid zouden horen dus is de volledige macht van de cabal over hem neergedaald in een poging om te voorkomen dat hij President wordt. Trap niet in de leugens die vanuit iedere hoek op jullie af worden gevuurd. De cabal maakt gebruik van achteloze zielen die er alles voor zullen doen om maar betaald te krijgen. Ze zijn niet slim genoeg om zich te realiseren dat wanneer ze hun medemens aanvallen ze ook zichzelf aanvallen.
Amerika streeft nog steeds naar een derde Wereldoorlog. Hun wanhoop is tastbaar. Die mensen die vragen om oorlog zijn niet van plan om in Amerika te blijven. Ze hebben ergens anders hun nieuwe thuis, op veilige afstand van Amerika om zich voor de misdaden tegen de mens te verantwoorden en hiervoor te kunnen worden uitgeleverd . Ze geloven dat ze weg kunnen komen met dergelijke kwaadaardige daden tegen het Amerikaanse volk. Te veel Amerikanen hebben als kanonnenvoer gediend ten dienste van de cabal. Jullie weten dat de jeugd van Amerika steeds weer werd ingezet om oorlogen uit te vechten die ervoor hebben gediend dat de cabal rijk en machtig werd. Betekent het leven zo weinig voor jullie? Waar is jullie respect voor je medemens? Waarom trappen jullie steeds weer in de leugens van de cabal zoals bijvoorbeeld de MASSAVERNIETIGINGSWAPENS DIE NOOIT HEBBEN BESTAAN. Dit zijn PRECIES DEZELFDE MENSEN die uit zijn op een derde Wereldoorlog. Ze beliegen jullie nog steeds en zullen dit blijven doen totdat jullie t.a.v. hun spel ontwaken en weigeren om hier nog langer aan mee te doen. Het leven is waardevol, behandel het dienovereenkomstig.
De belangrijkste spelers binnen de cabal zoeken een uitweg. Ze hadden nooit verwacht te worden ontmaskerd. Ze geloofden niet dat jullie intelligent genoeg waren om je te realiseren wat ze van plan waren. Ze manipuleren jullie van de wieg tot het graf. Jullie zijn hun marionetten, altijd bereid elk commando van hen te gehoorzamen. Hun rijkdom werd vergaard door het zweet van jullie aanschijn, want jullie zijn hun gehoorzame slaven. Ze verachten en minachten jullie, toch hebben ze jullie nodig om hen te dienen. Ze kijken op jullie neer alsof jullie er niet toe doen, en toch zouden ze zonder jullie niet op Aarde kunnen bestaan. Ze genieten buitengewoon van hun ceremonieën waarbij ze jullie en jullie kinderen offeren. Dit rituele offeren gebeurt op wijdverspreide schaal maar blijft in vele landen een goedbewaard geheim. In de belangrijkste landen waar dit gebeurt is het deksel van de beerput. Zulke offerandes hebben plaats gevonden sinds de cabal de Aarde heeft geïnfiltreerd en heeft geleerd hoe zich met menselijk bloed, vlees en energie te voeden.
De cabal verdient jullie respect niet. Het is tijd naar je medemens te kijken en ze wat respect te tonen. Er worden op jullie TV's mindgames gespeeld, eisend dat jullie alleen naar hen luisteren, hun leugens geloven en hun bevelen gehoorzamen. ZE ZIJN WANHOPIG. ZE ZIJN BANG VOOR REPRESSAILLES EN DE ONTMASKERING VAN HUN KWAADAARDIGE HANDELINGEN. Dit wordt in het bijzonder in Amerika uitgespeeld aangezien de toestand daar zijn weerslag heeft op de hele wereld. Vraag je zelf eens af, hoe kan het Amerikaanse volk zo worden gehersenspoeld? Hoe kunnen ze zo blind zijn voor de corruptie die hen omringt? Stuur je gedachten en gebeden naar hen toe zodat ze zelf de waarheid kunnen zien en doen wat voor Amerika en haar volk het beste is. God zegene en begeleide het Amerikaanse volk om te doen wat juist is voor Amerika en voor de wereld.
Geloof in jezelf. Wanneer genoeg van jullie besluiten dat je bevrijd wilt zijn van de Cabal, en jullie klaar zijn om opnieuw een leven vrij van oorlog, armoede en gebrek op te bouwen, zal alle hulp die jullie nodig hebben voor jullie beschikbaar zijn.
Ierland, laat op 21 januari alsjeblieft een "CEAD MILE FAILTE" (honderdduizend maal welkom) aan David Icke zien. Neem zijn wijze woorden ter harte en leer ervan.

BERICHT VAN VERONICA
Ik dacht echt dat ik zonder Monty niet kon leven. Hij was mijn ALLES. Liefde straalde uit zijn ogen, zijn glimlach. Zijn vrolijkheid verrukte iedereen die hem kende. Hij was zo leuk en hij had een geweldig gevoel voor humor. Hij vulde mijn ziel met vreugde. Ik mis hem met elke vezel van mijn wezen. Ik zou niet door kunnen gaan als hij niet in de geest bij me was. Ik zou willen dat iedereen een dergelijke liefde zou kennen. Het is de essentie van het leven. Zodra we het leven na de cabal opnieuw opbouwen, zal liefde haar rechtmatige plaats weer innemen in het leven der mensen, en zullen we ons opnieuw, zoals in de goede oude tijd, met het universum verbinden.

MONTY
Mijn lief, je onderzoekt elke mogelijke manier en laat geen steen op de andere. Je zult slagen. Probeer niet verdrietig te zijn, lieveling. Ik verlaat je nooit. Zulke liefde kan niet sterven.
Je aanbiddende,
Monty
Vertaling: Rob & Marja

dinsdag 10 januari 2017

Nederlands -- Montague Keen, 8 jan 2017

Boodschap van Montague Keen, zondag 8 Januari 2017
Alles is in beroering. De LEUGENS worden ieder uur van de dag schandelijker. De strijd om de macht concentreert zich in Amerika. De gehele mensheid dient voor haar bescherming goede energie naar het volk van Amerika te zenden omdat de stem van het kwaad vecht om de overname. Dit is WERKELIJKHEID. Het heeft invloed op eenieder van jullie.
Een kernoorlog zou het leven op Aarde zoals jullie dat kenden, vernietigen. Gebruik jullie gedachtenkracht om het kwaadaardige gezag, dat ernaar streeft om totale controle over Amerika te krijgen, ten val te brengen. De Cabal heeft nooit een moment gedacht dat hun uitverkoren marionet Hillary Clinton de verkiezingen zou verliezen. Haar falen om President te worden was jullie overwinning van het goede over het kwade. Het was triest om te zien hoe zo velen in haar propaganda zijn getrapt. Jullie zijn de dans op het nippertje ontsprongen. Feitelijk is de hele wereld ternauwernood ontsnapt.
De mensen zijn nu op hun zwakst. Jullie lichamen worstelen om de aanvallen die via water, voedsel en lucht op jullie worden uitgevoerd, te overleven. Wat betreft de farmaceutische bedrijven en hun producten is het een wonder dat jullie het tot nu toe hebben overleefd. Jullie hebben te maken met een machtige vijand die deze overname 2000 jaar geleden al heeft gepland. De Cabal in de UK heeft geleden onder de schok van BREXIT, wat zich totaal onverwacht aandiende. Ze geloofden dat ze onoverwinnelijk waren. Jullie daarentegen ontwaken voor de corrupte wetten waarnaar jullie gedwongen werden te bestaan, ik kan niet zeggen: leven. Het is lang geleden dat de Mens op Aarde een vrij leven kon leiden. Nu wil de Cabal Amerika helemaal voor zichzelf hebben. Ze willen niet het Amerikaanse volk, maar enkel de noodzakelijke mensen om hen te dienen. Het is van essentieel belang dat jullie niet in hun propaganda trappen die jullie door de media, die eigendom zijn van de Cabal, wordt gevoed. Ze zullen jullie van iedere leugen voorzien die nodig is om jullie bang te maken. Ze zullen al het mogelijke in het werk stellen om hun Grote Plan, de overname van jullie wereld, ten uitvoer te brengen. Jullie moeten sterk zijn. Zorg ervoor dat je de feiten kent voordat jullie wat voor beslissing dan ook nemen die een nadelig effect op de mensheid kan hebben. Eenieder van jullie dient de verantwoordelijkheid te nemen voor de beslissingen die je neemt.
Amerika staat aan de rand van de afgrond. Wat daar gebeurt beïnvloedt de hele mensheid. Steun Amerika, aangezien jullie energie, gebeden en steun hen zal helpen deze overname te boven te komen. Zoveel Amerikanen hebben geen idee van wat er allemaal in hun land gebeurt. Ze worden expres onwetend gehouden van de realiteit van wat er om hen heen gebeurt. Ze vertrouwden Amerika's redenen om steeds maar weer oorlogen te creëren, en het doden van mensen wat hiervan het gevolg was. Keurden jullie dit werkelijk goed? Hielden jullie je stil en namen jullie de "niet in mijn achtertuin"-houding aan, terwijl jullie je ogen sloten voor het moorden dat uit jullie naam werd gedaan? Nu zien jullie de FEMA-kampen overal in jullie land, klaar om, mochten jullie het wagen hen ongehoorzaam te zijn, met jullie af te rekenen. Jullie kunnen niet stil blijven en negeren wat er pal voor jullie neus wordt gedaan. Jullie zwijgen heeft ervoor gezorgd dat jullie land werd overgenomen. Jullie trapten in de Amerikaanse Droom die nu een nachtmerrie van gigantische omvang, die vele landen in haar val zal meesleuren, is geworden. Zet je TV uit, praat met je medemens, zie wat er feitelijk gebeurt en doe er wat aan. Dit is geen spelletje.
Velen zullen de Aarde verlaten wanneer ze hun werk hebben gedaan. Anderen zullen weggaan omdat ze zouden kunnen dwarsbomen wat er gedaan moet worden. Wees heel voorzichtig met wat je als waarheid aanneemt. De geschiedenis die je hebt geleerd is compleet verzonnen. Alleen al dit feit liet je in het ongewisse en onder controle. Wat betreft religies en de leugens waarin ze voorzien; ze vormden al veel te lang een strop rond de nek van de mensheid. Alleen de Boeddhisten kwamen een beetje in de buurt. Alle religies zijn verantwoording verschuldigd aan Rome, DE ZETEL VAN AL HET KWAAD.
Het is jullie keuze om in deze tijd op Aarde te zijn, om haar te redden van de kwade krachten van controle die haar overnamen. De heersers hebben een glimlach op hun gezicht terwijl ze jullie en alles wat jullie liefhebben vernietigen. Ze hebben de energie van jullie lijden nodig. De waarheid moet onder ogen worden gezien. Nu komt het erop aan. 
Mijn lieve vrouw probeert een jongeman in Amerika, die een belangrijke rol heeft te spelen, te helpen. Hij is zonder aanklacht gevangen gezet, in zit al bijna 9 maanden onder de meest verschrikkelijke omstandigheden vast in een gevangenis in Amerika. Hij kwam met een missie naar de Aarde terug om vrede en gerechtigheid te herstellen. Maar een Illuminati-medewerker ontdekte hem en paste mindcontrol op hem toe. Ze konden hem niet doden, dus vonden ze een manier om hem gevangen te zetten. Hij heeft jullie gebeden nodig om hem te helpen bevrijden en hem de kracht te geven om te gaan met wat hem wordt aangedaan. Hij kwam terug naar de Aarde om de mensheid te helpen, maar nu heeft hij de mensheid nodig om hem te helpen. Er zijn velen meer als hij, gevangen in dit corrupte systeem, en niet alleen in Amerika. De mate van corruptie kent geen grenzen.
Samenkomen zal jullie de kracht geven om te weigeren onderdeel te zijn van de overname van de Aarde. Alle corruptie, alsmede de corrupten zelf, worden ontmaskerd. Er is voor hen geen plek om zich te verstoppen. Dit is hun laatste verzet. Zeg ze gedag, aangezien hun kwaadaardige heerschappij spoedig ten einde is.
Mijn lief, er zal een manier worden gevonden om onze plannen te faciliteren.
Ik mis jou ook, mijn lief.
Je aanbiddende
Monty
Vertaling: Marja & Rob

dinsdag 3 januari 2017

Nederlands -- Montague Keen, 1 januari 2017

BOODSCHAP VAN MONTAGUE KEEN, 1 JANUARI 2017.
Gebruik alles wat je in 2016 hebt geleerd om je door 2017 heen te loodsen. Er is zoveel naar buiten gekomen en blijft naar buiten komen dat meegenomen en toegepast dient te worden. De illusie waar jullie in leven moet worden verwijderd. De werkelijkheid moet onder ogen worden gezien en hiermee dient te worden omgegaan. Degenen wiens verborgen hand jullie levens controleren hebben nu een naam gekregen en worden ontmaskerd. Het is aan jullie hoe jullie hiermee om zullen gaan. Jullie moeten de controle over jullie levens, landen en over jullie wereld weer in eigen hand nemen. Weiger op welke manier dan ook het corrupte systeem dat jullie op een criminele manier is opgelegd, te steunen. Weiger in de angst te trappen die vanuit iedere hoek op jullie af wordt gevuurd. Het is crimineel hoe de dreiging van kanker wordt ingezet om jullie levens te doordrenken met angst. Jullie hebben iedere keer dat jullie TV kijken hiermee te maken. Mijn lieve vrouw neemt iedere morgen een derde theelepel Bicarbonaat opgelost in heet water met een beetje citroensap om ervoor te zorgen dat ze geen kanker zal krijgen. Het werkt. Bicarbonaat wordt door vele artsen gebruikt om kanker te genezen; onderzoek dit zelf. Begrijp alsjeblieft dat KANKER BIG BUSINESS IS voor de farmaceutische bedrijven. De dreiging ervan wordt zwaar ingezet om angst te veroorzaken omdat dit voorkomt dat jullie je verbinden met wie jullie zijn. Kanker is een stok waarmee ze jullie kunnen slaan.
"LIEFDE OPENT EEN DEUR NAAR DE ZIEL" (Montague Keen). Waar liefde is, is geen ruimte voor angst. De Cabal zou ineenstorten wanneer jullie, met liefde in je hart, naar het leven en naar de toekomst die jullie wensen te creëren, zouden kijken. Dit is jullie grootste kans om de koers van het leven voor iedereen op Aarde te veranderen en alles wat kwaadaardig is te verwijderen. Jullie dienen alles dat het leven op Aarde tot een overlevingsstrijd heeft gemaakt te verwijderen. De Banken moeten verdwijnen. Ze houden de mensheid in een kwaadaardige houdgreep en oorlog wordt gebruikt om hun activa te vergroten. Banken hebben ieder land in een houdgreep. Vraag jezelf af wie zij zijn om jullie wereld te commanderen.
Er zal sprake zijn van een moeilijke periode zodra jullie het gehele corrupte systeem verwijderen. In de hele geschiedenis hebben jullie te maken gekregen met ergere zaken, dus jullie zullen er doorheen komen. Er staan bekwame mensen klaar om voor te gaan op de weg vooruit. De Cabal weet dat ze de strijd heeft verloren. Er is te veel ontmaskerd omtrent wie ze zijn en hoe ze jullie als slaven hebben gebruikt om hen te dienen. Jullie lijden gaf hen grote vreugde en ze hebben erop geleefd. Het kostte veel tijd voordat jullie wakker werden en in staat waren de zaken te zien zoals ze werkelijk zijn, in plaats van hoe jullie dachten dat het was. Er is nu moed voor nodig om elk overblijfsel van controle door de cabal uit jullie leven en uit jullie wereld te verwijderen. Laat dit jullie voornemen voor het Nieuwe Jaar zijn. Tezamen kunnen jullie niet falen. Doe niets wat mogelijkerwijs het menselijk ras kan schaden. Bescherm elkaar. Jullie kwamen met niets op deze wereld en jullie zullen haar met niets verlaten. Alles wat jullie hebben vergaard, hetzij door goed of door kwaad, zal achterblijven. Wat belangrijk is, is hoe je je leven hebt geleefd. Kun je de Bron met een zuiver geweten onder ogen komen?
Amerika doet alles wat in haar vermogen ligt om een oorlog met Rusland te beginnen voordat de corrupten de regering verlaten. Er wordt tegen jullie gelogen. De cabal gelooft dat een oorlog hen kan redden, wanhopig als ze zijn om hun macht te behouden. Terwijl jullie, mensen, elkaar vermoorden, kijken jullie niet naar wat de cabal doet. Dit voorziet hen van de zuurstof om in leven te blijven. Het zijn parasieten die goed hebben kunnen leven van jullie lijden en ze eisen het recht om hiermee door te gaan. Is dat wat jullie willen? Wat moeten ze nog meer doen voor jullie zeggen: genoeg is genoeg, en voordat jullie hen uit de macht zetten. Stop ermee hun gedienstige slaven te zijn. Sta in jullie eigen kracht.
Amerika's Kaartenhuis staat op het punt in elkaar te storten. Het Amerikaanse volk werd zo vaak belogen. Ze zijn totaal onwetend omtrent hetgeen er allemaal om hen heen gebeurt. Amerika werd vele jaren geleden geïnfiltreerd en overgenomen. Het heeft sindsdien  op het scherp van de snede geleefd, onderwijl pretenderend een wereldmacht te zijn. Het is net een grote vis, in het water spartelend, overal zoekend naar oorlog in een poging te overleven. In Amerika bestaat er geen recht. De mensen worden slecht behandeld en er is helemaal geen respect. Alles is onecht. Het is een Alice in Wonderland-situatie. De parasieten willen Amerika voor henzelf, om als hun hoofdkwartier te gebruiken.
Amerikanen, open jullie ogen en luister met een open mind. Kijk zelf naar wat jullie wordt aangedaan, recht voor jullie neus. Negeer de leugens die jullie via de TV nieuwskanalen en kranten, allemaal eigendom van de cabal, worden aangesmeerd. Ze vertellen jullie alleen wat de cabal wil dat jullie weten. Zoek naar de waarheid die overal om je heen te vinden is. Gebruik je onderscheidingsvermogen, aangezien jullie voortbestaan ervan afhangt. De cabal wil  niet dat jullie overleven. Zij willen dat wat van jullie is. 
In mijn tijd op Aarde zag ik hoe de menselijke geest door middel van educatie werd beteugeld. Elk aspect van het leven op Aarde werd gecontroleerd. In elk huishouden werden televisies geplaatst om ervoor te zorgen dat de massa werd gehersenspoeld. Educatie heeft geestloze robots geproduceerd die alles geloven wat ze werd geleerd. Het was allemaal ontworpen om de robots te creëren die velen van jullie geworden zijn. Nu beginnen jullie dit alles te zien voor wat het is, en jullie rebelleren ertegen. Het gevolg: DE CABAL WORDT BANG. GRIJP DEZE GELEGENHEID OM JULLIE VRIJHEID TE HERWINNEN.
Mijn lief, je hebt te maken met vele uitdagingen. We werken met jou samen om de uitkomst te krijgen die de mensheid nodig heeft.
Voor altijd samen. Je aanbiddende,
Monty
EINDE BOODSCHAP

donderdag 29 december 2016

Nederlands -- Montague Keen, 25 dec 2016

BOODSCHAP VAN MONTAGUE KEEN, 25 DECEMBER 2016.

2016 is bijna ten einde. Voor velen, ook voor jou mijn lief, is het een uitermate traumatisch jaar geweest. Iedereen die ernaar heeft gestreefd om de Cabal te ontmaskeren heeft geleden. Ik weet dat het ook bij jou, mijn lief, zijn tol heeft geëist, maar het feit dat je alles dat op jou werd afgevuurd hebt overleefd bewijst dat de waarheid zal overwinnen. De mensheid vindt de kracht om alles wat zij die denken "aan de macht te zijn" op jullie loslaten te onderzoeken. De WERKELIJKE machthebbers die aan de touwtjes trekken van jullie marionet-regeringen worden ontmaskerd en geëlimineerd. Het menselijk ras zal tijd nodig hebben om volledig te begrijpen hoe deze kwaadaardige Cabal op Aarde de manier van leven van de mens heeft veranderd. Ze hebben jullie geschiedenis veranderd om jullie in verwarring te brengen. Het is nodig dat jullie je werkelijke geschiedenis leren kennen, evenals wie jullie zijn en wat er van jullie wordt verwacht. Niets (en ik bedoel echt NIETS) van wat jullie werd geleerd over je geschiedenis is waar. Al diegenen waarvan jullie geleerd werd om tegen op te kijken zijn in werkelijkheid jullie onderdrukkers. Iedere keer dat jullie een kruis slaan zeggen jullie feitelijk: IK GA AKKOORD MET DEZE LIJFEIGENSCHAP. IK BEN JULLIE SLAAF". Dit is de reden waarom jullie het kruis overal terugzien: om jullie aan je lijfeigenschap te herinneren. De Cabal begrijpt hoe de menselijke geest werkt. Ze hebben talloze manieren ontwikkeld om die te controleren. Doe niet mee aan hun spel dat is bedacht om jullie in slavernij te houden.  

Religies zijn enkel een andere vorm van manipulatie, eveneens bedacht om jullie te knechten. Dien in plaats daarvan de Hoogste Schepper, de bron van alle creatie, die uitkijkt naar jullie roep om je van de Cabal te bevrijden en die jullie tegen verdere aanvallen beschermt. Ik verzeker jullie dat de Cabal bezig is terrein te verliezen. Frankrijk en Ierland en ook andere landen stellen nu plannen op om zich terug te trekken uit de EUROPESE UNIE van de Cabal. Dit bewijst dat het ontwaken gaande is. De bevrijding van de knechting is aanstaande.

Meer bewijs dat vaccinaties autisme veroorzaken werd in Californië gepubliceerd. Dit is een feit. Het is opnieuw bewijs dat, in tegenstelling tot dat het goed voor jullie zou zijn, deze vaccinaties grote schade veroorzaken. Ze vernietigen levens. Er zijn gezondheidsdeskundigen die gebruik maken van natuurlijke methoden om genezing te bewerkstelligen en die klaar staan om de corrupte medicijnindustrie te vervangen. Ik heb Veronica geholpen plannen op te stellen om dit op gang te brengen. Sindsdien wordt ze voortdurend aangevallen. Het zal echter gebeuren; beschouw het maar als uitstel. De strijd om alleen maar te overleven was het belangrijkst. Onze plannen zullen worden uitgevoerd. Ze kunnen niet worden tegengehouden. De mensheid moet overleven en opnieuw tot bloei komen.

Mag ik van deze gelegenheid gebruik maken om het volk van Ierland eraan te herinneren dat de opmerkelijke man, DAVID ICKE, voor de eerste maal in Ierland zal spreken. Geef hem alsjeblieft een echt Iers welkom. Luister naar zijn woorden. Ze zullen jullie uit het controlesysteem optillen dat 2000 jaar geleden door het Vaticaan werd ingesteld om jullie zo te kunnen knechten. Jullie Ierse ras is het ras waartegen in de wereld het allermeest gezondigd is. Dit is jullie tijd om WAKKER TE WORDEN en je te realiseren dat IERLAND DE SLEUTEL IS DIE ALLES ZAL ONTSLUITEN. Alle antwoorden die jullie zoeken zijn in Ierland te vinden. Kijk op Youtube nog eens naar de informatie die werd onthuld in de video's van Andrew Bartzis en Veronica Keen. Jullie zijn er klaar voor. Alle informatie die jullie nodig hebben ligt hierin besloten. Het is voor de Ieren tijd om in actie te komen door de valse leringen en valkuilen van Rome die jullie in slavernij hebben gebracht, af te wijzen. Ontdek dat het de JEZUIETEN zijn geweest die DE IERSE HOLCAUST hebben gepland en uitgevoerd. Ze maakten jullie wijs dat het een hongersnood betrof. Wat een LEUGEN!
Ierland produceerde voedsel dat met schepen werd geëxporteerd zelfs toen de mensen in Ierland van de honger omkwamen. DIT STOND ONDER TOEZICHT VAN DE JEZUIETEN. Al het bewijs daarvoor is te vinden. Het Vaticaan was erop uit om de Ierse bevolking te vernietigen door hen als slaven, bedelend naar de vier hoeken van de Aarde te sturen.   

Wanneer het Ierse volk ontwaakt (en wakker worden zal ze!) zullen alle leugens van het Vaticaan worden ontmaskerd. Ze zullen dat beetje geloofwaardigheid wat ze nog hebben kwijtraken. Het Vaticaan is openlijk dienaar van Lucifer. Dit gebeurt vlak voor jullie neus, maar jullie zien het niet. Hoeveel kinderen worden er ieder jaar d.m.v. satanische rituelen aan Lucifer geofferd! DOOR HIEROVER TE BLIJVEN ZWIJGEN ZIJN JULLIE HIER EVENEENS SCHULDIG AAN! 

In 2017 zullen jullie vele onfrisse waarheden onder ogen moeten zien, in het bijzonder het rituele vermoorden van kinderen. Dit moet stoppen! Zij die MOLOCH dienen hebben zich altijd met dergelijke offerrituelen bezig gehouden. Velen van jullie nemen deel aan het AVONDMAAL TIJDENS DE MIS. In deze Mis wordt opgeroepen HET BLOED van Christus te DRINKEN en HET VLEES van Christus te ETEN. Dit is in werkelijkheid een satanisch ritueel. Doe jij hieraan mee?   

Denk eens even na hoe het leven zou zijn als de chemtrails zijn verdwenen; wanneer de fluorisatie van jullie water zou zijn gestopt; wanneer GMO-voedsel illegaal is geworden; wanneer de farmaceutische bedrijven zijn ontmaskerd voor wat ze zijn en alle vaccinaties zijn uitgebannen. Het leven van de mens zal anders zijn. Jullie zullen vrij zijn om te denken en de vrijheid hebben om alles te ontdekken wat voor jullie verborgen is gehouden. Opnieuw vrij om de Wezens van Licht te zijn die jullie werkelijk zijn.     

Dit is jullie doelstelling. Hier dienen jullie naar toe te werken. Jullie toekomst hangt ervan af. Alle informatie die jullie nodig hebben is al voorhanden, wachtend tot jullie het gaan onderzoeken. Er zijn geen belemmeringen, dus ga ervoor. Zie dit als het meest opwindende avontuur van jullie leven.

Degenen waar de Cabal bang voor zijn zitten over de hele wereld in gevangenissen opgesloten. Degenen die ze om kunnen brengen, brengen ze ook om. Denk alsjeblieft aan hen die, zonder proces, door de Cabal onrechtmatig vast worden gehouden. In de door de Cabal geleide landen is geen sprake van gerechtigheid. Bid voor gerechtigheid voor deze mensen. Van hen is alles afgenomen en ze hebben niets meer behalve de hoop dat het recht uiteindelijk zal zegevieren.

Mijn lief, 2016 was een van de moeilijkste jaren die je ooit hebt meegemaakt. De aanvallen op jou zijn schaamtelozer en verschrikkelijker geworden. Het is werkelijk een wonder dat je er nog steeds bent.

Ons werk moet doorgaan.

Altijd, je aanbiddende,

Monty.

EINDE BOODSCHAP


vertaling: Marja & Rob

maandag 19 december 2016

Nederlands -- Montague Keen, 18 dec 2016

BOODSCHAP VAN MONTAGUE KEEN, 18 DECEMBER 2016.
Overal worden draconische wetten ingesteld in een poging te voorkomen dat de massa ontwaakt. In Engeland worden velen nu opgesloten voor hetgeen (in het verleden) werd gezien als vrijheid van meningsuiting. Jullie 'roofdieren' doen nu alles wat in hun macht ligt om de mensen tot zwijgen te brengen. Ze zullen hierin falen, maar helaas zullen ze velen van jullie al doende vernietigen. De Cabal genoot ongevraagd miljoenen jaren volledige controle over jullie. Ze geloofden dat ze onoverwinnelijk waren, omdat jullie tot nu toe altijd zonder vragen gehoorzaamden. Maar het verleden is het verleden, en het is tijd voorwaarts te gaan en weer terug te claimen wat jullie rechtens toebehoort. Jullie waren hun SLAVEN geworden zonder dit te realiseren.
Wat er nu gebeurt beschouwt de Cabal als REVOLUTIE. Ze zullen alles doen wat in hun macht ligt om die te verpletteren. Jullie zijn je volkomen bewust hoe meedogenloos ze kunnen zijn. Ze zullen alles doen wat er nodig is om aan de macht te blijven. Ik kan jullie vertellen dat ze elke dag meer terrein verliezen. Dit momentum zal net zolang doorgaan als nodig is om het menselijk ras van deze tirannie te bevrijden. Om jullie zelf te bevrijden dienen jullie samen pal te staan en alleen dat te doen wat ook goed is voor jullie medemens. Jullie dienen de fluoridering van water af te wijzen, het verspreiden van chemtrails in de lucht weigeren te accepteren, het kweken van GM gewassen af te wijzen, vaccinaties te weigeren, alsmede het gebruik van welke medicatie dan ook die de mensheid kwaad zou kunnen doen.
Bewapen jezelf met zoveel  mogelijk kennis, zodat jullie, wanneer de ineenstorting komt - en komen zal die – voorbereid zijn. De Cabal heeft plannen om een enorme valse vlag gebeurtenis uit te voeren om jullie weer in het gareel te krijgen. Bekijk het voor wat het is, een laatste poging om jullie onder controle te houden. Zorg dat je een noodvoorraad voedsel en water hebt. Wees voorbereid! Jullie hebben ervoor gekozen de architecten van de toekomst te zijn, dus is iedere actie die je nu onderneemt belangrijk. Voorkom ten koste van alles verlies van levens. Gebruik alles wat je in je mars hebt en jullie zullen slagen. Jullie tijd om jezelf en jullie wereld te bevrijden is gekomen. Op een dag zullen jullie zien wat er werd gedaan om het menselijk leven op Aarde te vernietigen en hoe sommigen van jullie onbewust de Cabal hielpen haar doel te bereiken. Ze vinden het iedere dag moeilijker om jullie een rad voor ogen te draaien, aangezien jullie nu volledig bewust zijn van hun leugens en manipulaties. Nu kunnen jullie hen zien voor wat ze zijn: volkomen gewetenloze roofdieren.
Jullie beginnen nu pas door te krijgen hoe mindcontrol door jullie predators wordt toegepast. Het heeft vele verschijningsvormen. Velen van jullie zijn op de hoogte van het MK Ultra programma, hoewel er vele anderen zijn als deze, die minstens even succesvol zijn geweest. Kijk naar de gezichten van de slachtoffers, speciaal hun ogen, en de voor zich sprekende wallen onder de oogleden die dat spel verraden. Het laat de mindcontrol zien. Deze mensen zijn als acteurs die een script volgen, terwijl de mensheid lijdt. Jullie leven in de Eindtijd. Het zal niet gemakkelijk worden, maar het zal lonend zijn.
De invloed van Saturnus is overal. Saturnus, Satan, en met de Kerst hebben jullie Santa. Het staart jullie recht in de ogen, maar jullie zien het niet. Veel van jullie controle komt van Saturnus. Het is machtig. Het Vaticaan stroomt er van over.  Een ander item is de Zwarte Kubus.  Die wordt zo machtig geacht dat Moslims deze vereren en dat creëert immense energie. De Joden dragen het op hun voorhoofd. WAAROM?
Het is tijd om vragen te stellen en antwoorden te eisen. Waarom worden er in kerken, vrijmetselaars-loges, synagogen en op veel andere plekken zwarte en witte tegels gebruikt? WAAROM? Wat betekenen deze? Overal om jullie heen wordt gebruik gemaakt van zwarte magie om jullie te binden en te controleren. De energie van de Mensheid wordt door de Cabal verzameld om op jullie weg te vagen.
Ik vraag opnieuw: breng alsjeblieft je medemens niet om het leven. Het is nodig dat jullie naast elkaar staan, om jullie recht op vrijheid op te eisen. Vraag de Cabal waarom er, in een wereld van overvloed, zoveel mensen van de honger omkomen. Heeft de Cabal de verschrikkelijke energie van een dergelijk lijden werkelijk nodig om zelf op Aarde te kunnen overleven? Het moorden door oorlogen is voor hen met zekerheid opwindend. Jullie hebben hiervan op je TV vele voorbeelden kunnen zien. Dit zegt veel over hen die oorlogen veroorzaken. 
Amerika gaat een moeilijke tijd tegemoet. De Cabal wilde de controle hierover voor zichzelf hebben maar heeft gefaald, dus zal ze Amerika laten lijden. De Amerikaanse inwoners worden in het ongewisse gelaten. Ze hebben geen idee van wat er overal om hen heen gaande is. Dit is het gevolg van GM-voedsel, evenals van al het andere dat hen wordt aangedaan. Ze zijn niet te benijden. Bid voor hen. Het Leven in Amerika is nu een Worsteling in Amerika.  
De drang om Rusland van absoluut alles de schuld te geven is bezig op een klucht te gaan lijken. Dat is in het Verenigd Koninkrijk eveneens aan de orde. Waarom geven de media en de politici Rusland van alles de schuld? Deze tactiek werkt niet langer, aangezien meer mensen ontwaakt zijn en inzicht hebben in wat er gaande is. De Cabal wil een oorlog met Rusland en daarom proberen ze in de geesten van de mensen angst voor Rusland in te prenten. Dit is de manier waarop de Cabal te werk gaat. In de duistere tijden van het verleden zou dit hebben gewerkt.  Trappen jullie er nu nog in?
Stuur alsjeblieft liefde en energie naar al diegenen die in vele landen onrechtmatig vastzitten omdat de Cabal bang is voor wat ze weten. Overal op de wereld hebben de onschuldige mensen jullie hulp en steun hard nodig.
Mijn lief, probeer gedurende de feestdagen alsjeblieft een beetje tijd voor jezelf te nemen. Wees aardig voor jezelf, mijn lief.
Altijd, je aanbiddende,
Monty
EINDE BOODSCHAP
Vertaling: Rob & Marja

maandag 12 december 2016

Nederlands -- Montague Keen, 11 dec 2016

BOODSCHAP VAN MONTAGUE, 11 DECEMBER 2016
Zelfs jij, mijn lief, begint nu pas te bevatten wat ik je altijd heb verteld. We hebben je gade geslagen terwijl je keek naar de film THE COMING WAR ON CHINA (De aanstaande oorlog met China; een film van John Pilger). Het is een opmerkelijke film die onthult wie jullie werkelijke vijanden zijn. Duidelijk is te zien dat zowel Rusland als China door Amerika worden uitgedaagd. Ook kon je de blokkade van Rusland en China zien die ongepast is. Deze landen zijn niet jullie vijanden, alhoewel jullie steeds wordt verteld dat ze dit wel zijn. Nu heb je het bewijs gezien dat het tegenovergestelde laat zien. Opnieuw zeg ik; "Niets is wat het lijkt".
Het ontwaken voor de waarheid is een pijnlijke ervaring. Plotseling ben je in staat om heel duidelijk de leugens te zien die jullie hele bestaan vorm hebben gegeven. Je kijkt met nieuwe ogen naar de gezichten die dergelijke leugens verkondigen en je realiseert je dat het robots zijn, geen denkende menselijke wezens. Je ziet hun daden die niet overeenkomen met de woorden die uit hun mond komen. Kijk eens naar hoe Amerika aan de wereld wordt gepresenteerd als vriend van de mensheid: zorgzaam en vriendelijk. Kijk vervolgens naar de werkelijkheid, zie de AMERIKAANSE OORLOGSSCHEPEN, ONDERZEEBOTEN, BASES, OVER DE HELE WERELD, VRAGEND OM OORLOG. Miljoenen mensen werden omgebracht als gevolg van de "Amerikaanse Assistentie om Hen te Bevrijden". Ik zeg jullie, mijn vrienden, oorlog is nooit de oplossing. Het geld voor de financiering van oorlog vloeit rijkelijk, er zijn geen grenzen. Toch slapen er Amerikanen op straat, hongerig en thuisloos. Aan hen wordt geen aandacht besteed. Ze worden beschouwd als nutteloze eters.
De verborgen hand die jullie wereld regeert heeft tot nu toe alles naar eigen hand kunnen zetten. Het falen om Hillary Clinton verkozen te krijgen was voor hen een behoorlijke klap. Ze hebben een dergelijke uitkomst nooit voor mogelijk gehouden. Ze waren hier niet op voorbereid, raakten daarom in shock en moesten een nieuwe strategie bedenken. Ze kwamen met het principe van Verwarring. Ze zijn van plan iedere mogelijke truc in te zetten zodat de mensen niet meer zullen weten wat ze moeten geloven of wie ze kunnen vertrouwen. Voor hen is dit een zeer succesvolle strategie. Tenslotte bezitten ze alle kranten en alle televisiekanalen. Hun marionetten zullen zeggen wat hen wordt opgedragen te zeggen.
Blijf bij kranten en TV uit de buurt, aangezien ze allemaal tegen jullie liegen. Ze zijn eigendom van de verborgen hand en ze willen van jullie af. Maak je niet schuldig aan het verspreiden van hun leugens want dit is een misdaad tegen de mensheid. DEZE LEUGENS VORMEN DE KETENEN DIE JULLIE IN SLAVERNIJ HOUDEN. Zorg dat je nooit verantwoordelijk bent voor het vermoorden of onderdrukken van andere mensen. Legers zijn moordmachines. Doe nooit mee aan het afmaken van de mensheid.
Zorg voor de kinderen die temidden van jullie geboren worden. Ze worden aan jullie zorg toevertrouwd. Bescherm hen voor de vleeseters die de kinderen stelen om ze als offer te gebruiken. Ritueel Offeren raakt pas nu bij het publiek bekend. Het heeft in de schaduw altijd ongemerkt door kunnen gaan. De Cabal kan niet bestaan zonder dit. Op die manier krijgen ze hun energie. Een kind is een kostbaar geschenk waarvoor gezorgd dient te worden.   
Het licht van de waarheid moet het duister dat de hele mensheid heeft beheerst, uitschakelen. De Cabal heeft plannen om alle bronnen die waarheid verkondigen onschadelijk te maken, omdat ze bang zijn voor de waarheid. Ze verhogen het fluorideniveau in jullie watervoorraden om jullie nog docieler te maken. Ze verhogen het kwikgehalte in hun chemtrails en vaccinaties om ervoor te zorgen dat jullie te ziek zijn om je erover op te winden. Jullie voedsel is besmet. Gezien deze kwaadaardige aanvallen tegen jullie is het is een wonder dat jullie nog steeds bestaan. De Cabal controleert alles wat jullie nodig hebben om op Aarde te kunnen bestaan. 
Wat zijn jullie van plan hiertegen te doen? Verwacht niet dat er ook maar één regering is die jullie ooit de waarheid zal vertellen omtrent wat dan ook. Ze zitten er allemaal tot hun nek in, anders zouden ze niet in een regering zijn. Gebruik altijd je onderscheidingsvermogen wat betreft wie je vertrouwt, want je betaalt een hoge prijs wanneer je een fout maakt. Stuur alsjeblieft energie van liefde, gebed en gerechtigheid naar degenen die abusievelijk de verkeerde mensen hebben vertrouwd en die nu een zeer hoge prijs betalen. Het is een zeer lucratieve zaak om een ziel in de val te lokken die op Aarde werk te doen heeft. Ze hebben geen geweten. De beslissingen die jullie nemen zijn van het uiterste belang. Staan jullie voor waarheid en gerechtigheid of ga je door je knieën en zwicht je voor het kwaad dat jullie betaalt voor jullie misdaden? Dit is het uur van de waarheid. Hier mag niemand rustig blijven toekijken.
Verbind je als nooit tevoren met je spirituele kant. Vraag kracht om te zijn en te doen wat er in deze verwarrende tijd van je wordt verwacht. Besef wie je bent en waarom je in deze tijd van grote veranderingen op Aarde bent. Help anderen om de geestkracht te hebben om ook te kunnen worden wie ze zijn. Werk samen, want de toekomst ligt in jullie handen. Het enige dat nodig is, is jullie moed om voor waarheid en gerechtigheid te staan. Jullie zijn de 99%, de Cabal is minder dan 1%; en pas nu worden ze bang voor de 99%.
Mijn lief, je bevindt je op een moeilijke weg die je moet lopen. Ik sta iedere stap die je maakt aan je zijde. Ik verlaat je nooit, want onze band kan niet worden gebroken. 
Altijd, je aanbiddende, 
Monty
EINDE BOODSCHAP
Website: www.montaguekeen.com
Vertaling: Rob/Marja

vrijdag 9 december 2016

Nederlands -- Montague Keen, 4 dec 2016

BOODSCHAP VAN MONTAGUE KEEN, 4 DECEMBER 2016.
Het menselijk ras verkeert in een staat van verwarring. Vanuit zoveel verschillende richtingen wordt ze belogen. Jullie zijn er aan gewend geraakt om alles wat er in de 'respectabele' kranten wordt geschreven voor waar aan te nemen; kranten die allemaal eigendom zijn van de Cabal, die eveneens jullie andere nieuwsmedia bezitten. Ondanks dat jullie diep in je hart weten dat jullie belogen worden, zijn jullie geconditioneerd om te geloven wat ze jullie vertellen. Hier moet een einde aan komen. De Cabal maakt jullie onzeker of je wel kunt geloven wat werkelijk waar is. Dit is een spel waar ze uiterst bedreven in zijn; dit doen ze al eeuwenlang. De Cabal vindt het geweldig, want het bewijst voor hen dat ze jullie nog steeds kunnen manipuleren. Jullie moeten sterk blijven en je eigen onderzoek doen. Jullie zullen in kranten en op TV nooit waarheid vinden. Deze zijn allemaal eigendom van de vijanden van het menselijk ras.
Amerika heeft ongemerkt een toestand van onafgebroken oorlog gecreëerd. Ze vagen miljoenen mensen uit om degenen die hen controleren te bevredigen. Is dit wat jullie willen?
Nu pas beginnen jullie de omvang van de satanische moorden in te zien die in Amerika aan de orde van de dag zijn. Het is "big business". Hoeveel van jullie zullen ook hier je ogen voor sluiten? Het is verschrikkelijk. Denk eens aan de arme onschuldige kinderen die met opzet worden gestolen of gekocht om vervolgens de meest verschrikkelijke misdaden te moeten ondergaan, gepleegd door machtswellustelingen. Dit gebeurt overal. Laat ik daar duidelijk over zijn. Het is overal gaande.
In het Amerika van 2016 hebben jullie de mogelijkheid dit te ontmaskeren. Blijf sterk en sta niet toe dat dit opnieuw onder het tapijt wordt geveegd. Deze kinderen hebben jullie bescherming hard nodig. Zijn jullie bereid om voor de waarheid op te staan? Dit is voor het menselijk ras een grote kans om samen pal te staan en te weigeren om nog langer te worden gemanipuleerd door degenen wiens enige wens is om jullie te vernietigen. Jullie beginnen nog maar net in te zien hoe corrupt Amerika is. In de voorbije jaren zijn bekwame mensen naar de V.S. afgereisd om een beter leven op te bouwen. Maar vanaf het begin werden ze belogen. Nog steeds kennen ze de waarheid omtrent de V.S. niet. Ik zeg tegen het Amerikaanse volk: jullie hebben nu de kans om alles dat corrupt is te ontmaskeren en alles in jullie land dat kwaadaardig en corrupt is te verwijderen. Jullie kunnen de Amerikaanse moordmachine, die jullie wereld aan het vernietigen is, tot stilstand dwingen en jullie zijn in staat de vrede te herstellen. 
Velen binnen de Cabal zijn van plan de Aarde te verlaten. Sommigen willen hier blijven. Er dient te worden beslist of ze ooit te vertrouwen zijn. De feiten dienen onder ogen te worden gezien. Jullie kunnen je ogen niet sluiten voor wat er overal om jullie heen gebeurt. Jullie prioriteit dient te liggen bij HET STOPPEN VAN HET MOORDEN.
Onderzoek jullie ware geschiedenis, niet de valse geschiedenis die je werd geleerd. Alles werd omgebogen naar jullie onderdrukkers als zijnde de grootste geesten. Dit klopt niet. Er is jullie wijs gemaakt dat enkel jullie onderdrukkers grootse geesten hebben. Jullie werd geleerd naar hen op te zien. Jullie grootste vijanden werden als helden naar voren geschoven die aanbeden dienden te worden. De keuze is aan jullie. Sta op en wordt wie jullie zijn, of krimp van angst in elkaar om vervolgens te worden vernietigd. Alles wat jullie zijn is voor jullie verborgen gehouden.
De overname van jullie wereld verliep slim en volledig. Ze hebben geen steen onomgekeerd gelaten. Ze hebben zonder jullie toestemming alles van jullie afgenomen. Nu willen ze de hele Aarde voor zichzelf hebben met enkel een paar die overblijven om hen te dienen. Is dit wat jullie willen? Jullie hebben je eigen soort omgebracht om hen te dienen. Religies maken allemaal onderdeel uit van het spel om jullie te controleren. De waarheid is er, maar jullie dienen die zelf te vinden.
Stuur alsjeblieft liefde en bescherming naar die ene persoon die in Californië onrechtmatig wordt vastgehouden. De mensheid heeft het nodig dat hij het werk afmaakt waarvoor hij op Aarde is. De juridische structuur in Californië laat veel te wensen over. In het Verenigd Koninkrijk zou dat niet toegestaan worden. 
Jullie bezitten de macht om de veranderingen in gang te zetten die nodig zijn om het leven op Aarde voor iedereen vreedzaam te maken. Wees moedig en geloof in jezelf. Jullie kunnen dit. Tezamen kan niets op Aarde jullie tegenhouden. 
Mijn lief, vertrouw erop dat de waarheid aan het licht zal komen. De corrupten zullen zich moeten verantwoorden voor wat ze hebben gedaan.
Voor altijd aan je zijde, mijn lief. Je aanbiddende, 
Monty
EINDE BOODSCHAP

Vertaling: Marja&Rob

interview

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/