maandag 29 maart 2010

Maart 28, 2010

Montague's bericht: Zondag 21 maart 2010
Er is zoveel gaande in jullie wereld, maar omdat velen zich bewust zijn wat er gepland staat, moeten zij hun afspraken veranderen, zij hopen nog steeds dat zij hun gemene en laffe plannen kunnen uitvoeren. Zij zien niet dat de tijd begint te dringen, zij moeten binnen een bepaalde tijdsframe werken. De natuurlijke progressie van de Aarde kan niet worden belemmerd, maakt niet uit hoe sterk ze denken te zijn. Zij hebben wellicht controle over de financiële wereld en de regeringen, maar zij hebben geen controle over het universum. Er zal geen plaats voor hen zijn in de nieuwe Energie, alleen de pure geest zal evolueren en zal kunnen genieten van een toekomst volledig gebouwd op Liefde, Vrede en Harmonie. Corruptie zal tot het verleden behoren, het zal snel worden vergeten. Degene die zo’n leven niet aankunnen, zullen vertrekken en verdergaan. Onze wereld, de wereld der geesten, zal dan vrij kunnen worden bezocht en zal een deel zijn van jullie wereld, alsof wij op twee verschillende niveau’s van het leven staan. De waarheid zal zegevieren. Wederom zullen jullie weer een puur ras zijn, geen inmenging van binnendringers, die in jullie verleden schade hebben berokkend aan jullie DNA.


Jullie hebben een bevestiging gekregen van de belofte die wij hebben gemaakt op 5 december 2009. De waarheid moet worden blootgelegd, het lijden van zo velen moet worden toegegeven, al deze onschuldige zielen die werden geschonden, misbruikt door degenen die ze hadden geleerd om te vertrouwen. Degene die beweren dat zij de God van alle creaties vertegenwoordigen, de god van de liefde, zij die in plaats van het leren van liefde en harmonie zichzelf boven God plaatsten, macht en controle namen het over, zij hebben zelfs gemoord in de naam van God. Het uitkomen van de waarheid kan niet meer worden gestopt, niemand is veilig. Om de Aarde voorwaarts te laten gaan zullen de Slechte en de Corrupte moeten worden verwijderd, hun dagen van macht zijn over voorgoed, er is geen schuilplaats. Vergeet niet dat ik aanwezig was toen de stem van de waarheid het zwijgen werd opgelegd, ik was er toen de Liefde van de Creatie werd overschaduwd door het Kwade. Ik was samen met hen die door de woestijn liepen op zoek naar een plaats waar de geesten konden verblijven. Ik was erbij toen ontelbare zielen werden vernietigd alleen voor het vertellen van de waarheid. Ik was erbij toen de voortgang van de kennis door het geschreven woord werd verpletterd. Ik was daar toen een man gestuurd door God de waarheid bracht vanuit de geest, en HAAT HEEFT HEM GEKRUISIGD. Ik was daar toen de roep van de geest tot zwijgen werd gebracht, ook jij was er, ook jij. Wat we nu moeten begrijpen is dat we niet bezig moeten zijn met waar we waren, maar waar we nu zijn. Plaats je geloof in diegene de op een ongebruikelijke manieren in je leven komen, overweeg de wonderen die zij brengen. We staan zij aan zij met jullie, het zal niet gemakkelijk worden, wij zullen niet falen, dit werk is geïnspireerd door de grote intelligenties aan de kant van de geestenleven. Het maakt niet uit wat de Schaduw, aan zowel de geestenwereld als op Aarde doen om ervoor te zorgen dat de voortgang wordt gestopt, zij zullen falen. Deze zaak is sterker dan hun Kwaad. Wanneer het lijkt of de Donkere krachten hebben overwonnen, zullen wij komen en jullie voorwaarts leiden naar een beter leven, wij zullen als geest antwoorden op de roep van de mensheid.


We hebben je ook verteld op 5 december 2009 [toen hielden ze een seance - GalacticChannelings.com], dat we de intentie hadden om naar het Witte Huis te gaan en dat rond het einde van de maand maart je veranderingen kon gaan zien, als we succes hadden geboekt in het brengen van veranderingen. Hij had nog steeds het Licht in hem, hij zou niet langer de marionet spelen. Wij hebben je ook verteld dat de Vrijmetselaars van zich zouden laten horen, nu zijn er bewijzen dat niet 1 maar 2 vrijmetselaars, de moed hebben gevonden om zich bloot te stellen aan iets waarvan zij geen deel meer uit kunnen maken. Jullie wereld gaat door een enorm moeilijke tijd, wat wordt veroorzaakt door de hebzucht van de mensheid. Goede mensen komen samen om te vechten tegen het kwaad met licht. Jij mijn liefste was het licht in mijn leven en zal het altijd blijven. Samen zullen wij overwinnen, ik ben je aanbiddende Echtgenoot, Monty.


Vertaling: Freek
Email: freek@ganador.nl

THE MONTAGUE KEEN FOUNDATION

http://www.montaguekeen.com– ENGLISH

http://mkinlatvian.blogspot.com/ - LATVIESU

http://mkingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH

http://mkfchinese.blogspot.com/ - CHINESE

http://mkcastellano.blogspot.com/- CASTELLANO/SPANISH

http://mknederlands.blogspot.com/- NEDERLANDS

http://mkchannelings.blogspot.com/- PORTUGUÊS

Original and translations of the Galactic Messages available on

http://peacelovelove.blogspot.com/

oo

maandag 22 maart 2010

Maart 21, 2010

Montague's bericht: Zondag 21 maart 2010
Mijn liefste, de ‘Corrupten’ doen erg veel om Angst te creëren in jullie wereld, dit is waarom John (Professor John Mack, Harvard, [overleden in 2004 - GalacticChannelings.com]) gevraagd heeft of jij, hetgeen hij vertelde over de het gebruik van ANGST door de overheid, in zijn laatste publieke verschijning, voordat hij ons vergezelde, wilt delen met degenen die onze berichten lezen. Hij vraagt of jullie allemaal goed naar zijn woorden willen luisteren. Alleen doormiddel van Angst kunnen de Corrupten slagen. Kom samen in het Licht en de waarheid zal je bevrijden.

Jullie wereld zit in een stroomversnelling, de ‘Corrupten’ zijn volledig losgeslagen, zij zoeken naar manieren om het allemaal over te nemen, ze hebben een tijdslimiet en zijn bang dat zij niet zullen slagen, ze slaan wild om zich heen naar alles en iedereen waarvan zij het gevoel hebben dat ze in de weg zitten. Wie zij vinden dat die succesvol zijn, trachten zij te vernietigen en zij zijn zo vrij om alles van hen te nemen wat ze willen. Het ene ras ziet het andere ras als een bedreiging en wil hen verwijderen, hun wangedrag zal binnenkort worden blootgesteld. Jullie koersen af op een wereldwijde Verlichting, dit zal vreedzaam gebeuren. De curruptie van de overheid tot aan de religie zal worden blootgesteld zodat iedereen het kan zien. Mensen zullen de moed vinden om openlijk te spreken, over niet alleen de Geest controle (Mind Control), waar jullie allen aan worden blootgesteld, maar over echt alles. Weet dat hongersnood, ziekte en in feite alle aandoeningen door de mensheid zijn gemaakt, er is geen ziekte noodzakelijk, dit was allemaal opgezet door hebzucht en om angst te creëren. Genetisch gemanipuleerd eten is ook een controle mechanisme, geef je er niet aan over. Jij vroeg me mijn liefste of de maan bewoond is, ja de Donkere Kant is bewoond en veel wordt vanuit de basis daar geregeld. Jullie zijn veel te lang in het donker gehouden. Open jullie geest, uit je verlangen voor verlichting, gedachte heeft energie, gebruik het om de wereld die je verlangt tot stand te brengen, één wereld in vrede en harmonie voor iedereen. Als the Scole mensen de moed hadden gehad om door te gaan, zoals ik het had gewild, nadat ze waren bezocht, was jullie huidige wereld niet in deze donkere staat geweest, zij waren bang, ik was diep teleurgesteld, jij deelde mijn verdriet. Het vergt moed om voorwaarts te gaan, om alle mogelijkheden die de Geestenwereld voor je opent, te benutten. Jij mijn liefste zei vaak dat ik mijn tijd vooruit was, degenen om mij heen hielden mij tegen, geen echte moed, allen vonden dat ze in het gareel moesten blijven, het was het beleid van de SPR om alles te controleren, de verkeerde mensen hadden de controle en hebben dit jaren gehad, ja het is triest.

Jouw bijeenkomst van gisteren was goed om te observeren, IC heeft een overtuigende moed en zal een bron zijn om je te helpen, de deuren die hij zal openen zullen hun vruchten afwerpen. Je hebt nogal wat bevestigd voor hem, hij heeft jouw ook informatie gebracht, het is goed om te delen.

Jouw bezorgdheid voor degenen in een ander deel van de wereld die onder de aanval staan is begrijpelijk, we hadden je gewaarschuwd dat zulk soort plannen aan de orde waren, wij zullen hen niet in de steek laten. Reik uit op wat voor manier je ook kan, door werkelijke hulp of door te bidden. Hulp is mogelijk vanuit vele bronnen, je hoeft het alleen maar te vragen en wees voorbereid om te accepteren wat ervoor zal zorgen dat jouw wereld vooruit zal gaan. Je werd gedwongen van het rechte pad af te gaan, nu is het de tijd om voorwaarts te gaan met geloof en moed om de hogere energie te betreden, die je zal omhelzen en je je doel zal laten bereiken.

Wij van de geestenwereld lopen samen met jullie, zij aan zij, wij zijn jullie gidsen, geef de hoop nooit op. Alles gaat vooruit zoals gepland. God zegen je mijn liefste, ik ben voor eeuwig je aanbiddende Echtgenoot, Monty.

Translator: Freek
Email: freek@ganador.nl

THE MONTAGUE KEEN FOUNDATION

http://www.montaguekeen.com– ENGLISH

http://mkchannelings.blogspot.com/- PORTUGUÊS

http://mknederlands.blogspot.com/- NEDERLANDS

http://mkfchinese.blogspot.com/ - CHINESE

http://mkingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH

http://mkinlatvian.blogspot.com/ - LATVIESU

http://mkcastellano.blogspot.com/- CASTELLANO/SPANISH


dinsdag 16 maart 2010

Maart 14, 2010

Montague's bericht: Zondag 14 maart 2010

De wapens die zij bezitten zijn bijna niet voor te stellen. Welke zieke geesten kunnen zulke verdorvenheid verzinnen.
Toen ik op aarde was, was ik mij niet bewust dat ik betrokken was bij deze mensen, die aan de oppervlakte mij aanmoedigden om mijn onderzoek te doen, terwijl zij al die tijd samenzweerden om mij ervan te weerhouden om het te publiceren, zij waren in een machtspositie, om te voorkomen dat de WAARHEID werd blootgesteld. Deze mensen zijn goed in het verbergen van de echte waarheid, zij deden zich zelfs voor als collega’s , terwijl zij alleen maar controle wilde over alles. Vergeet niet de sluwe en de oneerlijke manieren waarop zij getracht hebben jou te beheersen mijn liefste, toen ik overleden was, zij waren zo dwaas om te denken dat ze jou over konden halen. Toen Ellison en ik zagen wat zij in werkelijkheid van plan waren, hebben wij er voor gezorgd dat jij niets meer met hen te maken had. Zij hebben de verkeerde informatie over jou naar buiten gebracht, mijn liefste, jij steeg erboven uit, je had geen respect voor zulke sluwe mensen, je had hen niet nodig. Vergeet niet hoe gechoqueerd je was mijn liefste toen jij van één van mijn “collega’s“ opving dat hij heel duidelijk zei: “Het is best winstgevend om een scepticus te zijn, weet je” ja het is allemaal geregeld. Herinner je ook hun inspanningen om te voorkomen dat het “Scole Rapport” zou worden gepubliceerd, jij mijn liefste hebt mij toen aangemoedigd om ervoor te vechten, jij wist dat dit een eerlijk en accuraat rapport was, jij wist hoeveel het voor mij betekende, dankjewel dat je het hebt doorgedrukt, Ik wist dat ik gelijk had. Sommigen die het daadwerkelijk ondersteunen zullen het nooit voor elkaar krijgen. Jij zag het als een tekort aan eerlijkheid, altijd op het randje, maar nooit dat kleine stapje vooruit nemen zodat zij zichzelf prijsgaven. Mijn liefste, toen je bij mijn kist stond bij mijn crematie, heb jij moedig verklaard dat jij 'mijn werk zo goed als mogelijk zou voortzetten', je hebt je leven gegeven voor ons werk. Mijn collega’s konden niet eens wachten totdat je het crematorium verlaten had, voordat je op een wrede manier verteld werd ‘Je kan dat onmogelijk doen, je bent geen wetenschapper, niemand zal naar je luisteren’. Nou, nu zien ze dat ze er volledig naast zaten, de Kracht van de Liefde gaat alle obstakels uit de weg. Nu wordt ons werk vertaald in het Portugees, Nederlands, Mandarin, Spaans en Duits, niet slecht voor iemand die geen wetenschapper is en zoveel zwaargewichten tegen zich heeft. Jij en ik hebben er veel over gesproken, over hoe en waarom de SPR, niet zo is zoals de Groten uit het verleden het bedoelden, zij geloofden dat hun dromen and tradities, een les en een verlichting zouden zijn voor degenen die op zoek zijn naar de WAARHEID. Wij aan deze kant van het leven zijn verdrietig dat het zo is, wij hadden gehoopt dat we meer hadden kunnen doen om de Society te openen voor iedereen en dat het niet beperkt zou blijven bij een ‘Select’ gezelschap, de Waarheid kan niet voor altijd verborgen blijven.

De snode plannen die op dit moment worden afgerond zijn het ergst ooit door de mensheid bedacht, allemaal voor Hebzucht en Macht. De wapens die zij bezitten zijn bijna niet voor te stellen. Welke zieke geesten kunnen zulke verdorvenheid verzinnen. Alleen een klein punt hebben zij over het hoofd gezien, de Aarde is niet in hun macht, het zal een zware les voor hun zijn, het zal gebeuren.

Zij kunnen niets van ONS verbergen, wij zijn overal, de waarheid kan niet voor ons worden verborgen. Wees te allen tijde oplettend, jullie hebben te maken met 'mensen' wiens kracht groot lijkt, zij creëren Angst en Controle, zij missen mededogen, zij hebben geen ziel, geen warmte, liefde, of begrip voor andere buiten hun kliek. Jij mijn liefste had te maken met dit soort mensen na mijn overlijden. Deze mensen voeden zich op Macht en Angst, geloof niet blindelings wat je wordt gezegd. Zij hebben oorlogen nodig om geld te verdienen, Oorlogen geven hen de zuurstof die hun Machtwellust voedt. De 1ste en de 2de wereldoorlog werden gefabriceerd om mannen te lokken om te vechten voor hun doel.

Wij aan de andere kant hebben plannen die vrede, harmonie en liefde zullen brengen in de levens van allen. Bid voor de waarheid en de waarheid zal alles wat je nodig hebt om de planeet te herstellen prijsgeven, het zal je snel leiden naar een hogere niveau waar liefde overheerst en waar vrede je omringt. Verhoog je bewustzijnsniveau, stijg boven de angst en controle die zij je hebben opgelegd. Het is tijd om wakker te worden, een fantastisch nieuw leven wacht op je.

Ik wil persoonlijk iedereen bedanken, die het pad der waarheid bewandeld hebben samen met mijn vrouw, wij zijn hier allen voor jullie, wij waarderen jullie assistentie in de taak om nogmaals de vrede en liefde te herstellen. Wees gezegend mijn liefste, je aanbiddende Echtgenoot, Monty.


Translator. Freek
Email: freek@ganador.nl

THE MONTAGUE KEEN FOUNDATION

http://mkchannelings.blogspot.com/- PORTUGUÊS

http://www.montaguekeen.com– ENGLISH

http://mknederlands.blogspot.com/- NEDERLANDS

http://mkcastellano.blogspot.com/- CASTELLANO/SPANISH

http://mkfchinese.blogspot.com/ - MANDARIN (CHINESE)

http://mkingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH

woensdag 10 maart 2010

Maart 7, 2010

Montague's bericht: Zondag 7 maart 2010

Wij aan deze kant van het leven begeleiden iedereen die meewerkt om het licht in zijn of haar wereld te brengen.

Wij aan deze kant van het leven begeleiden iedereen die meewerkt om het licht in zijn of haar wereld te brengen. Vergeet niet dat er een Grote ontwaking is beloofd, een spirituele revolutie, zoals is geopenbaard in het boek van de openbaringen, de God van alle creaties heeft een aantal verrassingen in petto voor jullie die met het licht werken. Mensen kijken met met hele andere ogen naar alle leugens die de Corrupten gebruiken om jullie te controleren, ook de sancties die zij jullie toebrengen als je ook maar even twijfelt aan hun motieven. Zij zullen niet zegevieren, er is geen veilige haven, er is geen schuilplaats voor hen. Jullie planeet is omringd door degene die jullie licht willen brengen in de duisternis.

Stap uit de duisternis, word een spiritueel wezen, want dat ben je, dit is jullie planeet, aan wie jullie de kwade krachten van de duisternis de controle hebben gegeven. In het verleden hebben wezens van andere planeten zich geïnfiltreerd op jullie planeet, zij hebben jullie DNA aangepast, dit hebben zij nodig geacht om te kunnen overleven op jullie planeet, zij hebben de financiele controle genomen, zij proberen nu controle te krijgen over jullie voedsel door middel van genetisch gemanipuleerde gewassen, dit was één van mijn onderwerpen, waarvover ik lezingen gaf, en stukken schreef. Geloof me, wanneer ze de grond hebben besmet met deze chemicaliën, zal het honderden jaren duren om dit te zuiveren en om het weer veilig te maken om er gewassen op te laten groeien. Het is niet nodig voor niemand om honger te hebben op jullie planeet, er is genoeg voor iedereen. Het is de hebzucht van degenen met macht, zij creëren hongersnood en oorlogen, het bloedvergieten is erg belangrijk voor hen, het helpt hen om hun schuld aan de duisternis af te lossen. Jullie moeten allemaal ontwaken en inzien dat zij bezig zijn jullie planeet over te nemen. De waarheid is er, je moet er alleen naar zoeken, het is binnen handbereik, het is nooit zo makkelijk geweest. Jullie worden geïnspireerd om jullie ogen te openen voor de corruptie. Kom samen en jullie zullen een betere wereld creëren voor iedereen. Kijk naar de grote beschavingen uit het verleden, kijk hoe de duisternis hen heeft onderdrukt, is dit wat jullie willen, je hebt een keuze. De waarheid zal je bevrijden, je bent nu een geest, er is geen dood, de geest gaat voor altijd door, je leven op aarde is slechts een fractie van het leven van een geest. Dit simpele feit moet worden aanvaard als dit niet op Aarde gebeurd, dan zeker wanneer je terug gaat als Geest zoals iedereen moet.

Mijn lieve vrouw is erg moe vandaag, ze heeft het erg moeilijk om contact met mij te krijgen, we moeten haar laten rusten, ze heeft veel geestelijk werk te verrichten, ons werk heeft een belangrijke rol in het bevrijden van jullie wereld van de duisternis. We hebben dit pad gekozen en samen zullen wij ons doel bereiken.

Rust mijn liefste, weet dat ik altijd aan je zijde ben, ik ben voor eeuwig je aanbiddende Echtgenoot, Monty.


Vertaling: Freek
Email: freek@ganador.nl

THE MONTAGUE KEEN FOUNDATION

http://mkchannelings.blogspot.com/- PORTUGUÊS

http://www.montaguekeen.com– ENGLISH

http://mknederlands.blogspot.com/- NEDERLANDS

http://mkcastellano.blogspot.com/- CASTELLANO/SPANISH

Original and translations of the Galactic Messages available on

http://peacelovelove.blogspot.com/

WK Voetbal VredeswaveNu de aandacht van de wereld de komende weken is gefocust op het WK voetbal in Zuid-Afrika, vragen wij jullie allemaal om voor elke wedstrijd EEN minuut de duidelijke intentie in gedachten te houden voor vrede, veiligheid en integriteit voor Zuid-Afrika, Afrika en de wereld.

Door dit te doen verhogen wij ons collectieve bewustzijn door het uitstralen van liefde, integriteit en vrede uit onze harten, daarmee een gigantische WAVE VAN VREDE te creëren die alle vormen van negativiteit weg zal vagen, en daarmee het massabewustzijn over de hele wereld verandert en verhoogt. Dit is de perfecte tijd om dit te doen.

STEL JE DE MACHT VOOR VAN MILJARDEN GEESTEN DIE ZICH FOCUSSEN OP VREDE EN INTEGRITEIT!! Neem een moment voor elke wedstrijd – en er zijn 64 wedstrijden – zelfs als je de wedstrijden niet kijkt, en “stel je af” op deze integriteits- en vredeswave. Voel gewoon liefde en vrede in je hart voor één minuut – dat is alles dat nodig is. Wetenschappers hebben de macht bewezen die de gedachten van groepen kunnen hebben in het veranderen waarop zij zich focussen.

LATEN WE EEN VREDESWAVE CREËREN door heel Zuid-Afrika, door elk ander land, door de hele wereld. Kun je je voorstellen wat een verandering je kunt maken, dat wij kunnen maken, als we dit samen doen? Laten we profiteren van deze unieke kans en bijdragen aan een veilige, vreugdevolle gebeurtenis die positiviteit stuurt over de hele wereld. We kunnen allemaal Madiba Magie beoefenen!!

Neem alsjeblieft deel en stuur dit door aan iedereen die je kent, over de hele wereld… en CREËER DE INTEGRITEITS- EN VREDESWAVE!

Dank je wel!

interview

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/