zondag 27 januari 2013

27-01-2013
   27 januari 2013Doordat jullie verlicht zijn ervaren jullie een beter begrip van de illusie die werd gecreëerd om jullie geknecht te houden. Jullie zien het Licht en met het licht komt liefde, en deze liefde verbindt jullie opnieuw met God (Het Al Dat Is). Jullie keren terug naar het universele geheel. Verbind je met deze liefdesenergie, want waar liefde is kan geen angst of ziekte zijn. Leer opnieuw met liefde kijken naar alles, zelfs naar degenen die jullie werden aangemoedigd te vrezen. Jullie liefde zal hun macht over jullie verdrijven. Hou van jezelf, dit is zo belangrijk, want als je niet van jezelf houdt kun je ook niet van iemand of iets anders houden.

Om de samenleving te veranderen, begin eerst met jezelf te veranderen. Je kunt niet achterover leunen en op politici en dergelijke vertrouwen om iets te veranderen. Zij zijn tenslotte verantwoordelijk voor de chaos om jullie heen. Jullie zijn de architecten van deze grote verandering. Creëer in gedachten de wereld zoals je die zou willen, waarin mensen elkaar liefhebben en waar geen geweld en angst is, waar vrede heerst. Jullie kunnen het. Alles is op zijn plaats om dit te laten gebeuren. Iedereen moet het gezamenlijk creëren. Neem jullie macht terug.

Waar angst is, schep vreugde, en de angst zal verdwijnen. Zorg ervoor dat jullie gedachten en handelingen zuiver zijn, dan zal er geen ruimte zijn voor lijden of agressie van enigerlei aard. Jullie worden wakker uit een nachtmerrie waar jullie eeuwenlang in hebben geleefd. Jullie kunnen de wereld “healen”. Verwijder alle barrières die door geloof, regeringen, ras etc zijn geschapen en jullie zullen vrij zijn. Deze muren werden moedwillig gecreëerd om jullie onder controle te houden. Jullie wereld moet veranderen, dus deze muren moeten geslecht worden. Jullie mantra moet zijn: IK WIL VREDE, GEEN OORLOG. IK WIL LIEFDE. Jullie werden afgescheiden van liefde, maar liefde is alles wat er is. Accepteer dat jullie liefde nodig hebben en zie hoe jullie wereld ten goede verandert. Jullie hebben elkaars liefde nodig. De liefdestrilling moet in jullie hart en ziel zijn. Onthoud dat om liefde te vinden je dat eerst moet GEVEN. Waar liefde is is geen oorlog, geweld of ziekte. Liefde is volmaakte gelukzaligheid. Alle muren zijn slechts illusie. Gebrek aan liefde is verantwoordelijk voor alles dat verkeerd is in jullie wereld. Liefde is energie, prachtige energie. Wanneer je liefde hebt in je leven heb je alles. Denk met je hart en leef vanuit je hart. De “mind” wordt gecontroleerd, het is een matrix. Door degenen waar je bang voor bent lief te hebben, neutraliseer je ze. Dat is ware macht, DE  MACHT VAN LIEFDE.

Wanneer het licht van de waarheid verschijnt laat het alles zien wat jullie in het duister hield. Hoewel ze hun macht gebruikten om jullie onwetend te houden vechten ze voor een verloren zaak. Telkens wanneer een ziel de waarheid omarmt is er vreugde hier in de geestenwereld. We zijn elke stap van de weg bij jullie. We vragen jullie voort te gaan en de boodschap te verspreiden Deel jullie kennis met iedereen die jullie ontmoeten, want het is zeer de moeite waard om iemands geest te openen voor de waarheid. Jullie hebben geen wapens nodig om de wereld te veroveren, alleen liefde en waarheid. Jullie beleven de grootste verandering die jullie wereld ooit gezien heeft. Jullie hebben er voor gekozen degenen te zijn die het duister verwijderen en de wereld naar het licht terug te leiden. Geniet van de reis, want het is de opwindendste van jullie leven.

Ik vraag allen die een lijntje hebben met de geestenwereld om bescherming te bieden aan degenen in de frontlinie van deze transitie. Iedereen moet daaraan deelnemen. Door het zenden van liefde en licht spelen jullie ook een rol. Het is de grootste rol van jullie leven, zo veel hangt er van af.

De corruptie die generaties lang zo succesvol was verborgen is nu openbaar, tentoongesteld in al zijn verdorvenheid. Ze kunnen de golf van blootstellingen niet langer controleren. Alle corruptie moet aan het licht gebracht en verwijderd worden. Er is geen plaats voor corruptie in een wereld waar liefde en vrede heersen. Geen land zal worden aangevallen. Geen mens zal nog in angst of oorlog hoeven leven. Jullie allemaal laten dit gebeuren door het licht te omarmen.

Mijn lieve vrouw krijgt veel boodschappen van liefde van overal ter wereld. Ze worden allemaal zeer gewaardeerd en ze zorgen voor een liefdesschakel tussen zo veel landen. Het is de macht van liefde die Veronica en mij in staat stelt om samen te blijven werken. We zijn verheugd dat zo velen van jullie
in de antieke geschiedenis delven om de waarheid vast te stellen; een tijd voor de overname door de duistere krachten. Het is tijd om te weten wie jullie zijn en om jullie geschiedenis te kennen.

Jullie vragen waarom het Ierse DNA in zo veel landen aanwezig is, als het waar is wat jullie in de corrupte geschiedenis werd verteld, dat ze ongeletterd, dom en onbehouwen waren? Feitelijk waren ze de leraren van de wereld, 2000 jaar geleden. Zij zijn het ARISCHE RAS. Het bewijs kan niet langer verborgen blijven, het zal voor iedereen zichtbaar worden gemaakt. De waarheid kan niet voor altijd voor jullie ontkend worden. Kom tezamen in liefde en harmonie en breng deze verandering tot stand.
Jullie hebben de macht om dit te doen.

Mijn liefde verlaat je nooit. Ik laat je zien dat ik te allen tijde bij je ben.

Je aanbiddende MontyWebsite: The Montague Keen FoundationVertaling: Rob

maandag 14 januari 2013

13-01-2013
   13 januari 2013Dit is voor velen van jullie een moeilijke tijd, want de duistere entiteiten infiltreren waar ze maar kunnen om ontwrichting en chaos te veroorzaken in hun wanhoop om te overleven. Iemand bracht onlangs inderdaad zulke entiteiten naar ons huis. De aanhoudende onderbrekingen van de elektriciteitsvoorziening die voorkwamen dat je ons werk kon voortzetten is een voorbeeld van deze bemoeienis. Het zoekt mensen uit die dicht bij je komen om ons werk te ontwrichten en disharmonie te veroorzaken waar die niet zou moeten zijn. Ik weet dat het altijd moeilijk is mensen te laten inzien dat ze geïnfiltreerd (bezeten) werden en dat ze hulp nodig hebben om de entiteit te helpen verwijderen. De entiteit zelf overtuigt ze er van dat het een belachelijke suggestie is en dus gaat die door met ze te beheersen. Dit is door de hele geschiedenis heen zo geweest. Spoedig zal het niet langer mogelijk zijn dit te doen.

Onthoud, mijn lief: velen zijn geroepen, maar weinigen zijn uitverkoren. Wees sterk mijn lief, wanneer je opnieuw met een crisis te maken krijgt. Je zult geholpen worden te beslissen wie je kunt vertrouwen en wie zich moet terugtrekken. Degenen binnen de Cabal zijn slim en ze appelleren aan de zwakheden en de ego’s van mensen en beheersen dan snel hun gedachten.
Je kunt dus echt niet weten met wie je te maken hebt. Ze vallen jou en je werk aan. Maar jij, mijn lief, bent van robuuster materiaal gemaakt. Je hebt in het verleden met vergelijkbare situaties te maken gehad en er zullen er zonder twijfel meer zijn in de toekomst. Ga met compassie om met de situatie. Probeer degenen die overgenomen zijn te laten inzien dat ze geen controle meer hebben over hun leven en dat ze uiteindelijk vernietigd en afgedankt zullen worden als ze niet langer van nut zijn.

Er is een strijd gaande tussen het licht en het duister en jullie zitten er allemaal midden in, worstelend om te overleven. Het ontregelt jullie slaap en maakt mensen ongerust over de toekomst. Het zal tot een einde komen, zoals jullie in jullie hart en ziel weten dat het licht zal triomferen. Het is alleen maar een kwestie van sterk zijn en niet toegeven aan de angst die overal om jullie heen wordt gecreëerd. Het weer wordt gemanipuleerd; voedseltekorten worden gecreëerd; ondernemingen worden gedwongen te sluiten; alles met de bedoeling chaos en ontbering te veroorzaken. Het is allemaal deel van hun grote plan.

De illuminatie-figuren worstelen om voet aan de grond te houden, nu alles om hen heen verandert en mensen vragen stellen en het licht beginnen te zien. De propagandamachine staat nu bloot aan kritisch onderzoek. Mensen doorzien de leugens die ze nog niet zolang geleden als absolute waarheid aannamen. Jullie begrijpen nu dat voordat een tragedie of situatie opdoemt, hun verklaringen duidelijk al van tevoren werden voorbereid. Maar deze verklaringen passen niet langer bij de gebeurtenissen. In feite draagt dit bij aan hun ondergang. Het licht schijnt op hun handelingen en laat zien wat ze zijn. Hun grote illusie wordt aan het licht gebracht. Eindelijk begint de mensheid dingen te zien zoals ze zijn, niet zoals werd gezegd dat ze zijn. Wanneer jullie eenmaal de werkelijkheid van dit alles doorhebben zijn jullie er.

Jullie allen brengen dit voor elkaar. Jullie pakken jullie planeet terug van de overweldigers. Het is moeilijk te accepteren dat zulke kwade entiteiten jullie en jullie planeet hebben beheerst en jullie als slaven en gevangenen hebben gehouden. Wees voorbereid! Begin de echte waarheid over wie jullie zijn en jullie ware geschiedenis, die geen gelijkenis vertoont met wat jullie werd geleerd, te onderzoeken.

Het is tijd om bij alles en iedereen vragen te stellen. Weiger om nog langer als schapen te worden behandeld. We arrangeren van alles vanaf deze kant van het leven, dus we hebben ook met tegenstand te maken door jullie te helpen de waarheid te zien. Jullie vechten voor jullie leven en de toekomst van de mensheid. Jullie kunnen je niet veroorloven om inschikkelijk te zijn. Het is jullie plicht om alle slechtheid die jullie in het duister en jullie planeet in afzondering heeft gehouden aan de kaak te stellen. De mensheid schreeuwt om bevrijding van tirannie en corruptie. Het is tijd voor hen om jullie planeet te verlaten. Het lijkt voor degenen op jullie planeet alsof het mensen zijn, maar ze zijn het NIET. Ze hebben geen compassie en ze verachten jullie. Ze willen jullie planeet voor hen zelf. Ze hebben maar een select aantal van jullie nodig om hen als slaven te dienen. Ze kijken op jullie neer als mindere stervelingen en zien zichzelf als superieur terwijl in feite niets verder bezijden de waarheid is.

Hoe dan ook, op elk niveau winnen jullie de strijd. Ze hebben oorlog gevoerd tegen jullie zielen, jullie gedachten en jullie hele bestaan en ze hadden bijna gewonnen. Jullie zijn een heleboel verschuldigd aan degenen die (jarenlang) bespotting en aanvallen hebben doorstaan omdat ze de waarheid vertelden en corruptie aan de kaak stelden. De corrupten zijn niet in staat lief te hebben, want liefde is geven, en ze hebben geen sjoege van het concept van geven. Liefde overleeft en laat een indruk achter op de ziel die niet kan worden uitgewist. Jij en ik zijn hiervan een voorbeeld: zelfs de dood kan dat niet uitwissen.

Ik ben me er van bewust, mijn lief, dat het de negende verjaardag is van mijn heengaan op de 15e januari. Rouw niet om me, aangezien ik nog steeds bij je ben. Ik bewijs je elke dag dat ik jouw energie nooit verlaten heb. Dat is de kracht van liefde. Liefde in je leven hebben is alles hebben.

Mijn liefde wordt met elk voorbijgaand jaar sterker, jouw leven voedend en ons werk ondersteunend.Samen kunnen we bergen verzetten.

Je aanbiddende
MontyWebsite: The Montague Keen FoundationVertaling: Rob

zondag 6 januari 2013

06-01-2013
   6 januari 2013


Ik voel je opwinding, mijn lief. Het bewijs is er en het is voor iedereen beschikbaar. De CABAL is EINDELIJK ontmaskerd. Ja, het heeft lang geduurd, maar het moest grondig en goed te begrijpen zijn. Nu spreken de feiten voor zichzelf. Het is een ieders plicht de ware feiten te erkennen en er naar te handelen. Jullie, mensen, kunnen nu zien hoe jullie geknecht waren door een corrupt systeem. Jullie zijn niet eens eigenaren van je eigen huis; jullie zijn slechts bewoner. Ook bezitten jullie je eigen auto niet. Jullie is nooit de waarheid verteld over wat dan ook. Zelfs jullie kinderen zijn van de staat: die ze willekeurig kan en zal verwijderen. 


Zoals ik je al eerder heb verteld beweert de PAUS de hele planeet te bezitten. Ik herinner je er aan: “Niets is wat het lijkt”. Kijk zelf naar het bewijs. Het is nu tijd te stoppen met slaaf zijn. De waarheid zal jullie bevrijden en de waarheid kan door iedereen worden gezien. Dr. Leonard Coldwell heeft de research voor jullie gedaan. Het is tijd dat jullie die zelf bestuderen. Jullie moeten toegeven dat het een knappe intrige was. Jullie trapten er allemaal in. Nu wordt jullie elke gelegenheid gegeven om je boeien af te doen en je erfenis terug te eisen. Michael Tsarion heeft jullie laten zien wanneer en waar alle misleiding begon en hoe die 2000 jaar geleden werd gepland. Jullie werden gevoed met LEUGENS over wie jullie zijn en waar jullie vandaan kwamen.

De hoeveelheid planning die nodig was voor de overname van de mensheid is opmerkelijk. Er werd geen steen op de andere gelaten. Ze stelden hun doelen hoog en bereikten die bijna. Wij in de Geestenwereld konden dit niet laten gebeuren. We hebben ons ingespannen jullie te laten zien wat jullie werd aangedaan. Nu worden jullie met duizenden tegelijk wakker. Jullie accepteren niet langer wat jullie vroeger werd verteld.

Vecht alles aan: stop met accepteren dat het de wet is en accepteer dat de wet jou of de jouwen niet beschermt: hij beschermt alleen maar de corporatie. Het is tijd jullie te verenigen en samen te komen. De Cabal kan niet functioneren zonder jullie medewerking. Dus vraag jezelf: WIE HEEFT DE WARE MACHT. Hoe eerder je je dit realiseert, hoe eerder jullie jezelf uit de slavernij bevrijden. Dit is de eerste keer in jullie geschiedenis dat jullie de gelegenheid is gegeven om jullie macht terug te nemen en zodoende de mensheid te bevrijden. Weet en vertrouw er op dat jullie dit kunnen. Jullie zijn niet alleen; zowel het universum als de Geestenwereld is nu met jullie. Als we het voor jullie konden doen zouden we dat ook, maar dit is iets dat jullie voor jullie zelf moeten doen.

De tempels van de macht vallen uit elkaar. Er is niet zoveel voor nodig om ze te verwijderen. Ze beschermen alleen wat van hen zelf is. Ze maken zich niet druk om jullie. Jullie zijn maar slaven die de illusie die zij creëerden geloven. Jullie hebben alles om naar uit te zien: denk aan de vieringen, wereldwijd, wanneer jullie de boeien hebben losgesneden en het LICHT zien. De snelheid waarmee de wereld ontwaakt in ogenschouw genomen is zij bijna zover dat zij de banden van de knechting door de Cabal doorsnijdt.

Weet dat jullie families in de Geestenwereld met jullie zijn, elke stap die jullie zetten op deze meest opwindende reis van jullie leven. Sommigen van de grootste mensen uit het verleden zijn bij jullie op Aarde om jullie te helpen bij deze missie. Het Vaticaan zal rekenschap afleggen voor diens misdaden tegen de mensheid. Zij voor zoveel - dat zij goed verborgen heeft  gehouden achter het zorgzame gezicht dat aan het publiek werd getoond – verantwoordelijk. Spoedig zal het Vaticaan er niet meer zijn: het zal verdwijnen zonder een spoor van het kwade beleid. 

De overname van Amerika is bezig: slechts enkelen herkennen de tekens. Misdaden worden gepleegd om de rechten van de mensen om zichzelf te verdedigen af te nemen. Schakel jullie TV’s uit die er toe dienen om jullie onder controle te houden; daar zullen jullie nooit de waarheid vernemen.
Het is allemaal onderdeel van de gedachtencontrole die werd opgezet om jullie te knechten. Het Amerikaanse volk gelooft dat ze rechten hebben; het zal interessant zijn om te zien wie deze strijd wint. De wereld kijkt toe hoe ze dit uitspelen. Wat de Amerikanen geloven en wat er feitelijk is, zijn twee verschillende dingen. Laat wat er in Amerika gebeurt een les zijn voor jullie allemaal.

We moeten nu sluiten, want Veronica heeft werk te doen met de mensen die heel binnenkort komen. Alles zal worden onthuld als de tijd rijp is. Kom samen in liefde en licht en deel jullie research. Help degenen die bang zijn hun geesten te openen voor de waarheid. Ze hebben begeleiding nodig. Niets kan ons stoppen. Samen hebben we de kracht en zullen we alle tegenwerking overwinnen. Mijn lief, geniet van het samenzijn met je vrienden. Ik zal er ook zijn. We komen er wel! Mijn liefde is voor altijd de jouwe. 

Je aanbiddende Monty.

Website: The Montague Keen FoundationVertaling: Rob

interview

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/