dinsdag 25 juni 2013

23.06.2013
   23 juni 2013De plannen om het internet aan te vallen konden niet doorgaan omdat goede mensen hun informatie wereldwijd deelden zodat het onmogelijk werd voor de Cabal om hun plannen uit te voeren. Het is belangrijk dat jullie van deze ervaring leren. Realiseer je dat je niet machteloos bent. Zoveel landen waren zich bewust van de plannen om het internet aan te vallen. Daarom vindt de Cabal het steeds moeilijker om hun plannen geheim te houden.

Door samen te werken, bij elkaar te komen en als geheel in actie te komen, zal de mensheid overleven. Jullie hebben de Cabal niet nodig om te overleven. Hun plannen voor de mensheid zijn afschuwelijk, maar ze worden blootgelegd. Samen kunnen jullie voorkomen dat ze uitgevoerd worden. Laat je niet inpakken door hun minzame woorden, hun valse blijken van vriendschap en de pretentie dat ze werken voor het welzijn van het volk.

Zoals het Ierse lid van het Parlement Clare Daly zo welbespraakt zei, het is tijd om het beestje bij zijn naam te noemen. Het is tijd voor vrouwen om de zeggenschap weer over te nemen. Met goede mannen aan hun zijde, samenwerkend, kunnen ze vrede, harmonie en gelijkheid in no time herstellen. De machthebbers zijn allemaal deel van de Cabal, gewoon marionetten die orders opvolgen en die bereid zijn om alles te zeggen wat nodig is om de menigte onder controle te houden.

Vraag hen aan wie ze trouw verschuldigd zijn. Terwijl je wakker wordt zul je dit steeds vaker zien. Als het grotere plaatje van je situatie steeds duidelijker wordt zul je geïnspireerd raken over wat je moet doen en wie je kunt vertrouwen. Zorg ervoor dat je altijd gegrond blijft. Dit is heel belangrijk in deze tijd. Zend veel liefde naar hen die plannen hebben om alles wat je dierbaar is te vernietigen, ze kunnen liefde niet hanteren. Zend ook liefde naar hen die aangenomen zijn door leden van de Cabal, zodat ze tot het licht zullen terugkeren. Vraag hun Hoger Zelf om de liefde en bescherming die jij hen stuurt te accepteren. De macht van liefde kent geen grenzen.

Velen van jullie maken zich zorgen over de plotselinge vermoeidheid die je overvalt. Sluit gewoon je ogen en sta het veranderingsproces toe dat nodig is voor jullie lichamen, want dit is essentieel om naar een hogere dimensie te kunnen gaan. Verwelkom deze veranderingen. Ze zijn waar jullie op gewacht hebben. Vanzelfsprekend zal de Cabal alles doen wat in hun macht ligt om te voorkomen dat jullie bewustzijn stijgt. Maar jullie hebben niets te vrezen. Het is een natuurlijk proces, verwelkom het. Jullie lichamen zullen wat ongemak en pijn moeten verduren als ze deze veranderingen verwerken. Wat je moet begrijpen is dat dit een natuurlijk proces is en dat het niet nodig is om te schrikken of medisch advies in te winnen. Je hebt er geen enkel medicijn voor nodig. Je bent alleen je trilling aan het verhogen, dat is alles.

Wees je bewust van alle desinformatie die er op je afgestuurd wordt. Controleer alle “feiten” zelf. Hou je ogen goed open en accepteer nooit meer dat wat je verteld wordt dat je ziet. Accepteer alleen wat je zelf kunt zien.

Neem de leiding over je eigen leven en stop met je als schapen te gedragen waarmee je anderen toestaat jou te controleren.

Religies werden gecreëerd om door middel van ANGST volgzaamheid af te dwingen. Ze verzuimden jullie te vertellen dat jullie allemaal een VRIJE WIL hebben, dus het is aan jou om te bepalen wat je accepteert of niet. Alle religies heersen door angst. Dit werd gedaan om jullie te controleren. Het is tijd dat LIEFDE die angst gaat vervangen. Als je met liefdevolle ogen kijkt verandert alles ten goede.

Dit is een tijd van grote verandering, dus ga met de stroom mee. De juiste mensen zullen je voorwaarts leiden naar het licht. Bovenal, het moorden zal stoppen. De ontvoering van onschuldige kinderen zal stoppen en de verantwoordelijken zullen ontmaskerd worden, want dit is de meest gruwelijke misdaad en het kan nooit gebeuren in het licht. Er zijn er die zo corrupt zijn dat ze zichzelf van de Aarde moeten verwijderen. Maak je geen zorgen, alles zal zich voltrekken zoals het moet. Wij, in de Geest, overzien de Transitie en bemoedigen en steunen diegenen die zich uitspreken. Dit is hun gekozen pad. De Cabal is zich bewust van hen die een missie uit te voeren hebben. Dus ze bekijken hen totdat ze actief worden, proberen ze dan te verleiden om het pad te verlaten of vallen ze aan en implanteren hen in een poging om te voorkomen dat ze hun missie afmaken. Soms wordt geld gebruikt als een verleiding om ze weg te lokken. Zij die nu op Aarde zijn met een specifieke taak moeten op hun hoede zijn. Bescherm jezelf, want er zijn overal roofdieren die elke verleiding zullen gebruiken om je te laten afdwalen van je pad.

Eén van je vertrouwelingen wordt gebruikt om jou te bereiken en je problemen te bezorgen. Jij, mijn lief, bent je heel goed bewust van hun werkwijze. Als zulke mensen ineens belangstelling voor je hebben en je financiële ondersteuning bieden is er geen genie voor nodig om te snappen dat ze een agenda hebben. Zij weten dat als jij je ware pad volgt, jij hun plannen zou kunnen blootleggen. De Cabal zal er alles aan doen om aan de macht te blijven. Ze zullen zelfs “vriendschap” sluiten met hen die zij verachten.

Dit is een zeer belangrijke periode op Aarde omdat er zoveel veranderingen gaande zijn op zoveel verschillende niveaus. Lichamelijk, emotioneel en spiritueel worden jullie wie je werkelijk bent – spirituele lichtwezens. Je weet dat duisternis niet kan bestaan in het licht. De boeien die de Cabal jullie had opgedrongen vallen weg en jullie beginnen je vrij te voelen. Vrij om je eigen gedachten te hebben. Je opent je voor wie je werkelijk bent en waartoe je in staat bent. De Cabal is er bang voor omdat jullie zoveel machtiger zijn dan zij. Als je dit eenmaal begrijpt is het gedaan met de Cabal. Ze planden de vernietiging van de mensheid en dit kon niet worden toegestaan. Jullie allen die van het licht zijn, zijn op Aarde om zeker te stellen dat dit niet zal gebeuren. Jullie zullen slagen.

Vergeef me dat ik zo serieus ben, vandaag, maar dit zijn serieuze tijden. Mijn lieve vrouw heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ze heeft veel te doen.

Mijn lief, wij zullen doorgaan met onze plannen, ongeacht hen die misschien zullen afhaken.

Altijd, je liefhebbende, Monty

Website: The Montague Keen FoundationVertaling: Rob

maandag 17 juni 2013

16.06.2013
   16 juni 2013Elke dag wordt het jullie duidelijker, waarom zo velen het moeilijk vinden te ontwaken. Alles wat ze geloofden blijkt nu onwaar te zijn. Ieder instituut dat ze steunden, vertrouwden en geloofden is nu precies tegenovergesteld aan wat ze geleerd was. Ze voelen dat elk weefsel van hun leven nu verscheurd wordt en ze zijn bang. Ze willen hun ogen voor dit alles sluiten. Daarom noemen ze het ‘complotten’, want het beangstigt hen.

Het vergt moed om met open ogen te kijken naar hetgeen tot nu toe geheim werd gehouden en het te zien zoals het is: de beheersing en overname van jullie planeet en het menselijk ras. Jullie moeten vertrouwen hebben en sterk zijn in jullie overtuiging dat jullie op moeten komen voor waarheid en recht. Alle informatie die nodig is om de waarheid aan het licht te brengen stroomt nu elke dag het publieke domein in. Jullie moeten elke kans waarnemen om het te onderzoeken en te verteren. Jullie pure bestaan hangt er van af, om dit te doen met een open ‘mind’ en alle desinformatie die jullie gedurende je leven werd gegeven naast je neer te leggen.

De cabal heeft altijd angst gebruikt om jullie te beheersen. Het is tijd om dit complot van leugens dat jullie werd opgedrongen af te wijzen. Deze grote misdaad tegen de mensheid was het resultaat van twee facties die bijeen kwamen om de overname van planeet Aarde te plannen, de vernietiging van de religie van het geloof en de verminking van de geschiedenis; jullie zodoende te laten geloven dat alles in het Oosten begon en naar het Westen trok.

Archeologie bewijst dat alles in het Westen begon. De Aarde laat hier meer bewijzen van zien, elke dag. Daarom wil de cabal zo wanhopig een Derde Wereldoorlog starten. Ze zijn bang om aan de kaak gesteld te worden, en voor wat ze zien als het ontwaken van ‘de gewone mens’, diens afwijzing van alles waar de cabal voor staat en de weigering aan hun opdrachten te voldoen. Degenen van jullie die ontwaakt zijn weten dat het spel van de cabal uit is. Ze kunnen zich niet langer verstoppen achter hetgeen ze zagen als de veilige en geheime handen van het Vaticaan. Zoals beloofd staat dit kaartenhuis nu op los zand. Het zal niet in staat zijn onthulling te weerstaan. Het is verantwoordelijk voor de dood van zo veel zielen gedurende haar vreselijke bestaan.

Terecht was je opgelucht om daadwerkelijk bewijs te vinden van Ierse zendelingen in West Virginia (de Ogham geschriften – dit zijn oude Ierse geschriften), 1000 jaar voordat Columbus verondersteld werd Amerika te hebben ontdekt. Nog een leugen aan het licht gebracht. Het Vaticaan wil dat jullie geloven dat de Ieren wilden waren toen hun zogenoemde St. Patrick en zijn legers naar Ierland gingen om alle bewijzen voor de echte waarheid van wie wij zijn en onze ware geschiedenis te vernietigen. Ik herinner jullie er nogmaals aan: Ierland is de sleutel die alles zal ontsluiten. Alle antwoorden bevinden zich daar, op één plek. De tijd is rijp om alles te ontsluiten.

De corruptie begon bij wat nu bekend staat als het Vaticaan. Dat zal ophouden wanneer haar corruptie volledig aan het licht is gebracht en wordt begrepen door degenen die blindelings aanvaarden wat het Vaticaan als waarheid decreteert. Ze gelooft dat het jullie planeet en al het leven er op beheerst. Door de doopaktes gaven jullie haar deze macht. Maar er is geen waarheid in haar leringen. De echte waarheid is zo simpel. Ga binnen in jullie hart, want het zit daar, wachtend om te worden ontdekt. Liefde is wat je nodig hebt om je te leiden, en dat zal het doen. Laat hellevuur en verdoemenis waar het hoort – in het Vaticaan – waar het werd gecreëerd door kwade geesten om er voor te zorgen dat jullie uit angst haar bevelen opvolgden.

Dit is een tijd om te leren, want jullie willen allemaal voorwaarts gaan naar een nieuw tijdperk van waarheid, licht en liefde. Deel al jullie ontdekkingen en communiceer met elkaar. Dit zal jullie de kracht geven om de 99% te worden, en dit licht zal dan alle duisternis van jullie wereld verwijderen. Leer het licht te zien in degenen om jullie heen. Deel je licht en help anderen het hunne te vinden. Wanneer je andere mensen ontmoet, kijk goed en vraag jezelf: “heb ik een verbinding met deze persoon?” Zo ja, (h)erken dit als een teken dat deze persoon je in voorgaande levens bekend was en dat hij/zij nu deel  uitmaakt van je pad. Voel je veilig bij ze. Dit is allemaal deel van het grote samenkomen van het licht. Laat je niet van je pad weglokken door valse beloften of financieel gewin en publieke erkenning. Dit werd sinds onheuglijke tijden gebruikt om mensen van het pad van de waarheid weg te lokken. Wat jullie zullen bereiken wanneer jullie je wereld naar het licht terugbrengen zal al de rijkdom nu beschikbaar op jullie wereld verre overtreffen. Samen creëren jullie een wereld waar jullie tot nu toe alleen maar over konden dromen. Stel je eens voor andere planeten voor het eerst te bezoeken, en je daadwerkelijk opnieuw te verbinden met alle andere schepsels in het universum. Ik beloof je dat er opwindende tijden voor je in het verschiet liggen.

Zo veel kennis over Planeet Aarde werd jullie onthouden, dat zodra de gevangenismuren verwijderd zijn jullie voor het eerst de Aarde in al haar glorie en pracht zullen zien. Jullie zullen verrukt zijn. We doen ons uiterste best om dit alles voor elkaar te krijgen zonder al te veel ontwrichting. We willen dat jullie met ons samenwerken, en opkomen voor waarheid en recht wanneer dat maar kan.

Jullie zijn met velen, zij zijn met weinigen. Al hun geheime genootschappen zijn voor jullie blootgelegd, hun controlesystemen aan het licht gebracht, jullie zodoende in staat stellend de tekenen rond jullie te zien wie deze mensen zijn en wat ze tot op heden hebben beheerst. Het was allemaal in het volle zicht verborgen. Jullie konden alleen de signalen niet herkennen. Nu jullie ontwaakt en bewust zijn kunnen jullie niet meer beduveld worden. Zij hebben alles te verliezen, jullie daarentegen, hebben alles te winnen. Namelijk vrede, recht en harmonie, met liefde die de weg voorwaarts leidt en de mensheid opnieuw samenbrengt.

De cabal gebruikt bespotting om mensen bang te maken om op te staan om de waarheid te verkondigen. Niemand weet dit beter dan David Icke. Gelukkig heeft hij kracht van karakter om alles dat hij te verduren krijgt te weerstaan. Kijk nu eens naar hem: een perfect voorbeeld van iemand die dapper genoeg is om voor recht en waarheid op te komen. Nu gaan dezelfde mensen die hem eens belachelijk maakten naar zijn lezingen en lezen ze zijn boeken. De Duistere Garde is er niet in geslaagd hem onderuit te halen. Het licht van de waarheid en de overtuiging dat hij op de goede weg zat hebben hem de kracht gegeven te worden wat hij nu is. Hij wordt door zo velen vereerd, en terecht. Hij is een man van moed en overtuiging.

Je weet, mijn lief, dat ik ooit een Tempelier was, toen het nog een eerzame organisatie was. Dit was voordat het in handen viel van wat nu het Vaticaan wordt genoemd. Dit is nog een voorbeeld van wat goed was, overgenomen werd en onherkenbaar werd veranderd voor kwade doeleinden. Het Vaticaan heeft zelfs de controle overgenomen in landen waar de mensen er geen weet van hebben.

Al deze informatie werd to nu toe in het duister gehouden, waant het was inderdaad duister en onheilspellend. Zelfs de persoon die het Vaticaan regeert verbergt zich in de schaduwen, buiten openbaar onderzoek. Nog maar eens bewijzend dat niets is wat het lijkt.

Ja, mijn lief, de waarheid is schokkend. Maar het moet worden onderkend teneinde door te kunnen gaan. Tezamen, als mensen van het licht, zullen jullie slagen. Waarheid zal over kwaad triomferen, wees daarvan verzekerd.

Mijn lief, degenen die dit pad met jou bewandelen, werden hiervoor gekozen. Elk er van brengt met zich mee wat je nodig hebt om te slagen. Ze zullen je steunen en aan je zijde staan wanneer je ze nodig hebt om samen te werken; net zoals ik altijd bij je ben. Vertrouw er op dat de juiste beslissingen op de juiste tijd zullen worden genomen.

Rust, mijn lief, en laat anderen je helpen. Alles zal op zijn plaats vallen, zoals het zou moeten.

Altijd, je aanbiddende Monty


Website: The Montague Keen FoundationVertaling: Rob

dinsdag 11 juni 2013

09.06.2013
   9 juni 2013Blijf sterk, mijn lief, wetend dat onze plannen vervuld zullen worden. Af en toe glipt er een aanval door. Onthoud dat het niets is vergeleken met hoe het was toen ik net was overgegaan. We beschermen je. Er is een schild om je heen. Je weet op zielsniveau dat we zullen slagen. Je ziet nu hoe degenen die het leven zoals je dat kent willen vernietigen, op de proef worden gesteld door degenen van het licht. De meeting van de cabal (in Watford, Engeland), die ze geheim wilden houden, wordt openlijk uitgedaagd door de niet te onderdrukken DAVID ICKE. Wat je nu ziet is het duister (verstopt achter gesloten deuren); en het licht, aangevoerd door David, openlijk het bijeenkomen van de ontwaakte menigten vierend. Zelfs degenen die betaald worden om de cabal te beschermen moeten zich afvragen waarom hetgeen deze cabal doet verborgen en geheim is, en niet door de media wordt gerapporteerd. Nou, dit toont je duidelijk dat de cabal de media beheerst. Ze beheersen de inhoud van het nieuws wereldwijd. Er wordt je alleen verteld wat je mag weten.

Wie gaf deze mensen het recht om over de toekomst van de mensheid te beslissen? Word je bewust van de subliminale controle van je gedachten. Word wie je bent en neem je macht en je planeet terug. Deze Archons hebben elke bekende truc gebruikt om jullie een vals gevoel van veiligheid te geven en je over te halen al hun wetten te gehoorzamen die jullie al je vrijheid hebben ontnomen. Slaapwandelend liepen jullie deze toestand binnen. Gaan jullie nu rustig achterover leunen en ze toestaan de BEVOLKING TE REDUCEREN en gevangenissen te creëren voor de rest, zodat jullie ze kunnen dienen?

Jullie zijn Geest en jullie zijn tot zo veel meer in staat, als jullie er toe kunnen besluiten. Ze hebben elk land dat onafhankelijk wilde zijn en het zelf wilde doen aangepakt. Ze worden behoorlijk wanhopig om Iran onder hun controle te brengen. Maar het Iranese volk wil hun spelletje niet spelen en ze een excuus geven om binnen te vallen.

Blijf kalm! Jullie hebben gezien wat ze in andere landen rondom jullie hebben gedaan. Jullie moeten niet net als zij in dezelfde val trappen. Wees sterk. De cabal ziet al haar plannen publiekelijk bekend gemaakt worden. Ze kunnen zich niet langer verstoppen. Ze zijn nu aan het vechten voor hun eigen bestaan, dus zullen ze wanhopige maatregelen nemen om wat ze als hun eigendom beschouwen te beschermen.  

ZE ZIJN VAN PLAN OM ALLE COMPUTERS OP 21 JUNI AAN TE VALLEN. Wees dus wijs en neem een rustdag. Gebruik jullie computers niet op die dag. Ze weten dat ze door middel van het internet ontmaskerd werden, dus nu willen ze het vernietigen.

Doe onderzoek naar de Archons en ontdek hoe ze door middel van mind-control opereren. Jullie moeten waakzaam zijn en alert. Kom bij elkaar dit weekeind, zoals jullie met David Icke hebben gedaan, en laat zien dat je niet afwacht en deze overname laat gebeuren. Jullie vechten nu voor jullie wezenlijke bestaan. Kom overeind en laat ze rekening met je houden. Door achterover te leunen en niets te doen laat je toe dat de cabal jullie en je planeet vernietigd.

Tezamen zijn jullie sterk. De cabal beheerst alles: voedsel, water, lucht en het weer. Maar jullie zielen zijn nog steeds VRIJ. Dus ga binnen in jullie harten en jullie zielen. Dan zullen jullie de kracht vinden om te voorkomen wat de cabal voor jullie in petto heeft. Ze zijn niet menselijk zoals jullie. Ze zijn aartsmanipulators van gedachten en ze kunnen verschijnen als wat ze maar willen.

Sinds ik naar de geestenwereld overging herinner ik jullie eraan dat NIETS IS WAT HET LIJKT. Dit is zo belangrijk om te onthouden. Jullie vertrouwden de verkeerde mensen en daardoor hebben jullie geleden.

Het Vaticaan probeert nu te overleven terwijl de ratten het zinkende schip verlaten. Het wordt ontmaskerd als de zetel van kwaad dat in het geheim jullie wereld beheerst. Dit is het spel dat ze speelt; het creëren van vele godsdiensten en het veroorzaken van oorlogen die de levens van onschuldige kinderen vernietigen. Dat doet ze door het creëren van ANGST. Nu zit ze zelf in angst, nu ze vecht voor haar bestaan. Ook zij ziet dat ze ontmaskerd en kwetsbaar is. Het licht moet al het duister aan de kaak stellen zodat jullie vrij kunnen zijn.

Het licht der waarheid spreidt haar vleugels over jullie wereld. Land na land ontwaakt en ziet wat wordt gedaan om jullie volgzaam en onder controle te houden. Wanneer jullie echt begrijpen dat wanneer jullie als één mensheid pal staan – allen één – zonder onderverdelingen in klasse, staat of godsdienst, dan zullen jullie vrij zijn, zoals in de oude tijd. Dit was voordat Rome het rijk begon te creëren waarin jullie nu leven (hoewel ze niet toegeven dat dit is wat ze gedaan hebben). De God die zij dienen lijkt geenszins op de God van Liefde, die nu op jullie wacht. Jullie werden wreed misleid door degenen die jullie vertrouwden. Degenen die hel, vuur en verdoemenis prediken liegen tegen jullie. Het is allemaal onderdeel van het complot om jullie in angst en onder controle te houden.

Wees niet bang voor de dood. Het is een prachtige ervaring. Een thuiskeer naar waar je hoort, met degenen waar je van hield, die op je wachten om je te verwelkomen. Het was harteloos om mensen angstig te maken voor de dood. Het leven op Aarde is slechts een ontdekkingsreis die je verkoos te maken, soms om te leren en groter te worden, en soms om veranderingen te bewerkstelligen die voor de mensheid nodig zijn om te overleven. De Aarde is een prachtige planeet en ze heeft jullie bescherming nodig. De cabal isoleerde de Aarde van haar zusterplaneten, die verlangend op haar terugkeer wachten.

Denk met je hart. Logica is wat jullie door de cabal werd geleerd, om te voorkomen dat jullie je hart binnengaan en de dingen zien zoals ze werkelijk zijn, niet zoals de cabal je vertelt dat ze zijn. Handelend vanuit het hart zou de mens nimmer een ander mens doden, of landen vernietigen alleen maar omdat ze anders zijn. Jullie worden aangemoedigd om anderen te zien als minder dan jullie. Maar niemand is beter dan iemand anders; verschillend, wellicht, maar nimmer beter of minder. De cabal beschouwt jullie allemaal als VOEDSEL.

Bescherm en behoed jullie gewijde plaatsen. Schat ze op waarde, heb liefde en respect voor ze, want ze zijn een belangrijk onderdeel van jullie toekomst. De cabal heeft geprobeerd de gewijde energie van deze plaatsen te blokkeren. Deze energie wordt nog steeds vastgehouden, en wanneer ze wordt losgelaten zullen jullie zien hoe het je wereld verandert, en alles zal vredig worden.

Jullie zijn in deze tijd op Aarde om dit te bewerkstelligen. Het is jullie missie en jullie zullen slagen. Dan zullen jullie ophouden robots te zijn – alleen maar hier om de cabal te dienen – en jullie zullen liefhebbende, denkende, zorgzame mensen worden, samenwerkend om jullie planeet te restaureren. De cabal heeft het niet klaargespeeld om de poolshift te voorkomen, hoewel ze het probeerden, omdat dit de leugens aan het licht zou brengen die ze hebben geproduceerd om jullie leven moeilijk en duur te maken. Ze moeten leren dat ze niet bij machte zijn om alles te beheersen, wat ze ook proberen. Door hen te dienen maken jullie je schuldig aan een misdaad tegen de mensheid. Denk daar maar even over na. Kun je daarmee leven?

Sluit je met liefde in je hart aan bij je medemens om je planeet te restaureren. Wanneer de cabal ziet dat mensen bijeenkomen, zal ze zich realiseren dat haar spel uit is, en degenen binnen de cabal zullen jullie planeet verlaten om nooit meer terug te keren. Dus is dit haar laatste wanhopige poging tot een volledige overname met hun Nieuwe Wereld Orde. Kijk naar ze: het zijn parasieten, van jullie levend. Is dit wat jullie willen?

Zonder jullie kunnen ze niet bestaan op Aarde. Kijk nu eens wie werkelijk de controle heeft en word je bewust van dit feit. Liefde, en liefde alleen zal overwinnen. Wanneer jullie in liefde en harmonie bijeenkomen kan niets op Aarde jullie stoppen.

Veronica, mijn lief, we kunnen de weg tonen, maar het is een kwestie van keuze of mensen het licht zien, zich verenigen en voorwaarts gaan naar een betere manier van leven voor allen.

Altijd, je aanbiddende Monty


Website: The Montague Keen FoundationVertaling: Rob

maandag 3 juni 2013

02.06.2013
   2 juni 2013De veranderingen die momenteel plaatsvinden in jullie wereld, zowel energetisch als fysiek, kunnen niet worden gestopt. Ze zorgen voor een verandering in het controlesysteem dat jullie in het duister heeft gehouden. Velen zullen zich gaan uitspreken en om vergeving vragen voor hun arbeid tegen het belang van de mensheid. Ze zullen onthullen wat jullie te wachten staat en wanneer de Cabal van plan is om te proberen de mensheid zoals jullie die kennen te vernietigen. 

Ik wil jullie niet alarmeren, maar een gewaarschuwd mens telt voor twee. De cabal hoopt dmv het  element van verrassing op een onbewaakt ogenblik toe te slaan. Ze hebben klonen geprepareerd die alle bevelen zonder vragen opvolgen. Hun wereld van techniek en jullie wereld van duisternis kunnen niet meer verschillend zijn. Voor hun zijn jullie gewoon mieren, die zonder genade verpletterd moeten worden. Degenen onder jullie die ontwaakt zijn, moeten optreden als leiders, om de niet-ontwaakten in veiligheid te brengen. Samenkomen is zo belangrijk; jullie hebben de macht om het gezag in twijfel te trekken. Zonder jullie medewerking hebben degenen die de controle hebben geen gezag.

Jullie hebben gezien wat er kan gebeuren wanneer mensen bijeenkomen om elkaar te steunen en te bemoedigen. De Ierse vrouwen kunnen worden gefeliciteerd. Ze hebben bewezen, dat wanneer er samen  wordt opgetreden, er resultaten komen. Ze hebben de banken succesvol aangeklaagd (op vrijdag 31 mei). Ze hebben hun zaak gewonnen. Nu kunnen de banken niet langer hypotheken doorverkopen en mensen uit hun huizen laten zetten. Het werd allemaal vreedzaam, legaal en met waardigheid gedaan. Dit is voor jullie allemaal de manier om door te gaan. Nu gaan ze verder met het aanklagen van het Vaticaan, de Regering en de Politie.

Dit is people power in actie. Het is maar het topje van de ijsberg en hun succes met de banken zal er toe leiden alles dat was ontworpen om de mensheid te vernietigen te verwijderen. Dit was de eerste stap in het verwijderen van alle corrupte praktijken die waren ontworpen om de kwaliteit van het leven op Aarde te vernietigen. Degenen die achterover leunen en niets doen zijn schuldig aan het helpen van de cabal. Door hun nietsdoen geven ze toestemming om de mensheid te vernietigen. Sommigen zullen dom genoeg denken, omdat ze geld hebben, een machtspositie, of een bepaald geloof, dat ze veilig zijn. Ik moet hier en nu duidelijk maken dat ze dat zeer zeker niet zijn. Degenen die jullie wereld willen overnemen: luister niet naar zulke trivialiteiten. Ze willen alles wat jullie hebben, en dat is het. Ze zullen alle middelen die hen ter beschikking staan gebruiken om het te krijgen. Wordt wakker en help degenen die deze overname proberen te voorkomen. Trap niet in de glimlachjes van geruststelling en de gemeenplaatsen van jullie zogenaamde leiders. Het is allemaal een spel voor ze. Ze hebben geen respect of achting voor wie dan ook van jullie.

Ik probeer het plaatje te schilderen zoals het is, zodat jullie duidelijk zullen zien wat er gedaan wordt, en nog belangrijker, wat jullie moeten doen om jezelf en degenen die afhankelijk zijn van jullie te beschermen. Er is propaganda in omloop die te mooi lijkt om waar te zijn. Ik kan jullie verzekeren dat het zo is. Het pad waar jullie op zitten is niet gemakkelijk, maar jullie zullen succesvol zijn. Jullie handelingen kunnen het versnellen, maar jullie nietsdoen kan de cabal in staat stellen vele levens en de kwaliteit van het leven op Aarde te vernietigen. Degenen onder jullie die achterblijven zullen dan de taak hebben om alles dat goed en gezond was op Aarde te herbouwen en te herstellen. Jullie zullen de kennis krijgen om dit te doen. De geestenwereld zal jullie helpen. We zullen Centra in elk land hebben, waarvan het enige doel is het leven op Aarde te herstellen naar hoe het sinds het begin der tijden bedoeld was.

De cabal gebruikte angst en lijden om haar rijk te creëren. Wij zullen liefde gebruiken om de hele mensheid weer samen te brengen. Deze grootse taak werd jullie toevertrouwd. Het is een enorme verantwoordelijkheid maar het is er één die jullie verkozen aan te gaan. Sta jezelf niet toe door valse profeten van het pad te worden afgeleid. Ze komen in allerlei vermommingen, dus wees altijd waakzaam. Ik weet dat het heel moeilijk is voor jullie die wakker zijn om geduld te hebben met degenen die lijken te weigeren om te zien wat zich duidelijk voor hun ogen afspeelt. Deze mensen zijn afhankelijk van anderen om hen te vertellen wat ze zien en voelen, aangezien ze alle verantwoordelijkheid aan anderen hebben overgedragen. Deze praktijk moet stoppen. Het maakt achteloze marionetten van jullie.

Bescherm de kleintjes. Moedig hen aan overal vragen bij te stellen, want zo worden het intelligente, verantwoordelijke lichtwezens, die onafhankelijk zijn en in staat om voor zichzelf te denken. Wanneer ze deze benadering van het leven aannemen, zal alles dat verkeerd en corrupt was snel verdwijnen om nooit meer terug te komen. De illusie waar jullie nu in leven, zal worden ontmaskerd en snel uit de herinnering verdwijnen. Jullie zullen dan zien dat de mensheid vele verschillende aspecten heeft die allemaal gelijkwaardig zijn. Deze verschillen zullen als norm worden geaccepteerd en ze zullen nooit meer worden gebruikt om angst en wantrouwen te veroorzaken. Verdeel en Heers zal nooit meer worden gebruikt om oorlog en onechte vijanden te creëren. Jullie worden gebruikt om onschuldige mensen en hun bezittingen aan te vallen omdat jullie geloofden dat deze mensen je vijanden zijn. Door dit te doen handelen jullie als robots en helpen jullie degenen die jou en de jouwen willen vernietigen.

Je bent niet alleen lichaam. Je bent een ziel, en je essentie is je ware jij. Je lichaam is alleen de buitenste schil. De cabal heeft echter alle nadruk gelegd op het lichaam. Ze hebben het nooit over je essentie, die van het grootste belang is. Sommigen noemen het je hogere zelf. Het doet er niet toe hoe je het noemt, maar het is belangrijk dat je het leert kennen. Je essentie is eeuwig, je lichaam is er maar voor één leven. Het lichaam is helemaal niet van belang. Je essentie is waar alle kennis van al je levens rust. Alles wat je moet weten is hier opgeslagen, wachtend totdat je er uit gaat putten.

Waar wacht je op? Denk even over het ontdekken van wie je bent, en wat je tijdens andere levens hebt bereikt. Er is zoveel meer met betrekking tot het leven dan wat jullie werd wijsgemaakt. Het werd allemaal voor jullie verborgen gehouden. Heb je je ooit afgevraagd waarom?

Toen Veronica en ik samen waren op Aarde tijdens onze laatste leven vroeg ze me steeds: “Wie ben je? Wie ben je werkelijk?” Ze wist altijd al op zielsniveau wie ik was, want ze herkende me, net zoals ik haar herkende.

Ga voort in het geloof dat jullie op het juiste pad zijn. Tezamen zullen we het licht creëren dat nodig is voor iedereen om er deel van te worden.

Mijn liefde omringt je in deze moeilijke tijd. Je aanbiddende 
Monty.


Website: The Montague Keen FoundationVertaling: Rob

interview

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/