maandag 31 mei 2010

Mei 30, 2010

Wij zijn bij jullie bij elke stap van de weg en omringen jullie met Liefde en Licht.

Montague's Boodschap: zondag 30 mei 2010
EERST KWAMEN ZE ACHTER DE JODEN AAN, EN IK WAS GEEN JOOD DUS IK DEED NIETS.

TOEN KWAMEN ZE ACHTER DE COMMUNISTEN AAN, EN IK WAS GEEN COMMUNIST DUS IK DEED NIETS.

TOEN KWAMEN ZE ACHTER DE VAKBONDSLEDEN AAN, EN IK WAS GEEN VAKBONDSLID DUS IK DEED NIETS.

TOEN KWAMEN ZE ACHTER MIJ AAN, EN ER WAS NIEMAND MEER DIE VOOR MIJ KON SPREKEN.

Martin Niemoller

Iedere dag verliezen mensen in jullie Wereld hun Mensenrechten en als jullie geen bezwaren aanvoeren terwijl elke vrijheid verwijderd wordt, geven jullie toestemming voor jullie slavernij. Dit is niet een te zwaar woord voor wat er gebeurt, wordt wakker voor het te laat is. Laat het niet aan de paar mensen over die zich uitspreken, ieder van jullie is het aan zichzelf en zijn of haar kinderen verschuldigd, evenals aan toekomstige generaties. Open je geest, kom samen, ondersteun elkaar, reik uit naar de Begeleiding die er al is in Menselijke Vorm evenals in de Geest. Wordt het Bewuste Menselijke Wezen dat je bent. Het was nooit de bedoeling dat jullie zouden leven in een Politiestaat en zouden gehoorzamen aan de Wetten die alleen maar bestaan om jullie te manipuleren in het accepteren van de Nieuwe Wereld Orde. Ik vraag nogmaals, neem de controle terug, loop niet in de val die je laat voelen “Wie ben ik om vragen te stellen”, zie jezelf niet als een slachtoffer, dat is wat zij willen. Je bent een Menselijk Wezen dat ooit terug zal keren naar de Geest waar je hoort. Er wacht jullie een Nieuw Tijdperk; ga je voorwaarts, omhels je het Licht en leef je met zelfrespect en harmonie met “alles dat is”? De tijd voor besluiten is nu, de “Ik wacht wel af wat er komt” houding zal je veroordelen tot een leven in slavernij in de Duisternis. Jullie Wereld verandert – laat je met de stroom meevoeren, het Licht is er klaar voor jullie te omhelzen. Geef niet toe aan ANGST en intimidatie, overheersing en onderdrukking. Vraag jezelf af HOE HET KAN DAT ZO WEINIGEN DE MASSA BEHEERSEN. Jullie Regeringen, Banken, Onderwijs, TV, Kranten, het Voedsel dat je eet, de Medicatie die je gebruikt, alles dat jullie ter beschikking staat wordt compleet beheerst en de beheersing wordt elke dag sterker. WORDT WAKKER voordat het te laat is.

Mijn dierbare vrouw werkt hard om de waarheid en de begeleiding te brengen, zij heeft contacten gemaakt met anderen die ook in het Licht werken, samen zullen zij jullie laten zien hoe je voorwaarts kunt gaan. Ik zei jullie dat wij in de Geest zeer belangrijk waren in het geleiden van David Icke bij het schrijven van zijn boek “Human Race, Get Off Your Knees," [“Menselijk Ras, Sta Op”] en dit is precies wat jullie allemaal moeten doen, en doe het nu. Hij is een prachtig voorbeeld van iemand die erg hard gewerkt heeft om de ogen van mensen te openen. De smaad en de hoon waarmee hij te maken kreeg hebben hem alleen maar sterker gemaakt, de mensen die hem dit aandeden lezen nu zijn boeken. Doen wat jou juist lijkt is het enige relevante. David was zo vriendelijk Veronica toestemming te geven zijn discussie met Jordan Maxwell op onze site te plaatsen, het gaat over Bill Ryan’s Project Avalon. Het is een wonderbaarlijk inkijkje in het werk van deze twee grote onderzoekers. Veronica kijkt ernaar uit te werken met alle zoekende naar de Waarheid. Onze plannen zijn groots, houd je bij wat je diep van binnen kent als de waarheid, jouw intuïtie zal je nooit misleiden, zoek naar zelfbewustzijn. Weet wie je bent, Kinderen van God die toevallig hier op Aarde zijn in deze tijd. Ian R. Crane is iemand anders waarmee Veronica samenwerkt. Deze jonge mannen werken elk op hun eigen manier zo hard om de Waarheid en het Licht naar de Mensheid te brengen, wij werken allemaal naar hetzelfde doel. ‘Samen staan wij sterk, Gescheiden gaan wij ten onder’, het is tijd voor alle goede mensen om samen te komen en het Licht herstellen.

Dank je mijn liefste voor jouw aandeel in de film die wordt gemaakt over de grote Dr. John Mack (Harvard). John was weer iemand anders die leed onder de Regering, maar hij had de kracht om te doen wat hij juist achtte. Binnenkort zal er geen twijfel meer bestaan over zijn werk, het bewijs spreekt voor zich. De Machthebbers zullen Hemel en Aarde bewegen om de waarheid te onderdrukken, het vergt moed om de Waarheid te onthullen. Wij hebben allemaal geleden terwijl wij dit pad van de Waarheid bewandelden, wij hadden geen keuze, wij kozen onze wegen voordat wij incarneerden, wij kozen om de Aarde voorwaarts te brengen naar het Nieuwe Tijdperk van Licht, uit het Duister dat het al zo lang overspoelde.

Wij werken vandaag samen mijn lief, net zoals wij deden toen ik aan jouw zijde stond, maar nu wordt het urgenter. Er is veel te doen, de timing is goed, wij gaan voorwaarts en omhelzen iedereen die dit pad wil kiezen. Alles zal tot bloei komen, precies zoals ik dat al gezegd had. Wij gebruiken de nacht om informatie in te prenten die jullie zullen ontcijferen als het tijd is. Ja, de kleuren zijn prachtig, jullie zullen jullie Wereld in al haar glorie zien wanneer de duisternis en overheersing verwijderd zijn. Wij zijn bij jullie bij elke stap van de weg en omringen jullie met Liefde en Licht.

Geniet van het avontuur dat jullie gaan beleven, het eindresultaat zal al je verwachtingen overstijgen. Neem tijd voor familie en vrienden, jullie hebben een pauze nodig omdat je werk je helemaal opslokt en de tijd loopt met je weg als je toegewijd bent aan de zaak.


Mijn liefde is voor jou, ik sta voor altijd aan jouw zijde, jouw liefhebbende echtgenoot, Monty.


Dank je David.

VERONTSCHULDIGING.

Mijn computer is recentelijk 5 dagen stuk geweest, tot op dit moment heb ik nog niet alle e-mails kunnen lezen. Vergeef me alstublieft als ik nog geen antwoord heb gegeven. Ik werk alleen en er is zo veel waar ik elke dag doorheen moet werken. Weet dat ik uw e-mails zeer op prijs stel. Dank jullie allemaal voor jullie goede wensen. Met Liefde en Licht, Veronica.

The Wish.

Velen van jullie vroegen mij waar je deze CD kunt bestellen: www.angeladonovan.com. Het is zeer bevrijdend en het leert ons hoe wij in aanraking kunnen komen met ons Hoger Wezen.Vertaling: Puk
Email: pmdl@ziggo.nl


THE MONTAGUE KEEN FOUNDATION

http://mkjapan.blogspot.com/ - JAPANESE

http://mkinfrench.blogspot.com/ -FRANÇAIS

http://www.montaguekeen.com– ENGLISH

http://mkinlatvian.blogspot.com/ - LATVIESU

http://mkingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH

http://mkfchinese.blogspot.com/ - MANDARIN/Chinese

http://mkcastellano.blogspot.com/- CASTELLANO/Spanish

http://mknederlands.blogspot.com/- NEDERLANDS

http://mkchannelings.blogspot.com/- PORTUGUÊS

Original and translations of the Galactic Messages available on
Hoe een Geest Montague Keen zag
Dit laat mensen begrijpen wat voor soort mens Montague Keen was. Niemand die wij kenden was bij deze séance aanwezig, ik heb de video en de tape, je kunt je onze verbazing voorstellen toen de communicerende Geest zei:

De Geest: ik vroeg me af of ik kon spreken met de heer Keen.


Monty: ik luister.


De Geest: u bent zeer belangrijk geweest in het doorgeven van een enorme hoeveelheid informatie naar een groot aantal mensen. U heeft een verstand dat geweldig is voor onderzoek, voor analyses, voor het brengen van verlichting voor mensen die het niveau van informatie die zij ontvangen niet begrijpen. Wij willen u laten weten dat wij zullen proberen om een aantal feiten via een collega van ons aan u aan te bieden, geen gissingen, nog niet misschien, maar feitelijke informatie die diegenen die de informatie uit de Geestenwereld ontvingen als niet ter zake doende terzijde schoven. Het is alleen mogelijk via uw begrip dat deze informatie bruikbaar wordt.

Monty: dank u wel, dat waardeer ik zeer.


De Geest: wij willen ook dat u begrijpt dat wij op dit moment trachten om een grote hoeveelheid informatie in Attisch Grieks aan een bepaald individu aan te bieden, die angstig is over de inspiratie die hij nu ontvangt. Dit is een onontwikkeld medium die wij aan uw aandacht willen aanbevelen.


Monty: dank u, ik zal mijn Attisch Grieks even bijspijkeren.


De Geest: wij willen dat u begrijpt dat ondanks het feit dat u moeilijkheden met uw carrière ondervond, de manier waarop u naar mensen reageert prachtig is. U bent nooit maar enig moment destructief geweest – niet in gedachten, noch in woorden, noch in daden. U heeft constant tolerantie en liefde getoond. Wij willen u zonder omwegen laten weten dat u een individu bent met grote spiritualiteit, eerlijke spiritualiteit die niet gemaskeerd is. U bent zoals u bent. Dit is een van de meest belangrijke dingen die iemand ooit kan leren van de levenservaring op het aardse vlak. U draagt geen masker, aardige man. U bent zoals u bent. Uw werk is nog lang niet klaar. Wij zullen trachten deze dingen bij u te brengen.

Dit is precies hoe ik mijn man zag, hij was uniek, ik voelde me bevoorrecht hem te kennen in deze wereld en wijd de rest van mijn leven aan zijn ondersteuning. Ik besloot dit uitreksel van een séance met jullie te delen om jullie de vriendelijke man te leren kennen die Montague Keen was - Veronica.

zondag 30 mei 2010

Mei 23, 2010

Behandelen anderen alleen zoals je zelf ook behandeld zou willen worden.

Pak de handen van degene die misleid zijn en leid hen op een voorzichtige manier naar het licht en de waarheid.


Montague's bericht: Zondag 23 Mei 2010

DE WERELD DIENT NIET TE WORDEN VERKLEIND, TOTDAT HET ZAL INGAAN OP HET BEGRIP..................

MAAR HET BEGRIP WORDEN UITGEBREID EN GEOPEND TILL IN DE IMMAGE VAN DE WERELD ALS HET NEMEN KAN IN FEITE IS.

SIR FRANCIS BACON.Ik verzoek jullie eens na te denken over deze verstandige woorden van Francis Bacon. De wereld die jullie bewonen is niet zoals jullie denken dat zij is, valse informatie wordt jullie gevoed op elk niveau van jullie ontwikkeling, scholen en universiteiten blijven in gevangenschap, jullie zijn op gehouden om aan jezelf te denken, je bent onder controle net als een dier in een kooi. Je staat toe dat je verstand je gedachten onder controle heeft, en je genegeerd je INTUÏTIE volledig. Denk aan de tijden toen je zei: "Ik weet het" Ik weet zonder twijfel wat het ook mogen zijn… vraag jezelf af waar komt dit “weten” vandaan? Ik zeg je dat het afkomstig is van je ziel, je eeuwige ziel deze bezit de oneindige kennis. Leer om je meer open te stellen en laat je leiden door je intuïtie, die zal je nooit op een dwaalspoor brengen. Jij bent het bewustzijn, jij maakt deel uit van alles wat er is en alles wat er ooit zal zijn. Laat degene die je ware identiteit willen veroveren niet toe deze te gebruiken. Zij zijn niet van het menselijk ras, zoals je het, terwijl ze wellicht om mensen lijken en zich zo gedragen, laat je niet beetnemen door deze verschrikkelijke misleiding. Zoals zij wanhopig jullie wereld op sleeptouw proberen nemen en regeringen te overtuigen om hen te geloven en te vertrouwen, jullie lichtwerkers zijn belast met de taak ze te tonen voor wat zij werkelijk zijn.Dit jaar, 2010, is een belangrijk jaar in jullie ontwikkeling, alles zal worden onthuld, weet dat jullie allen geliefd en ondersteund voor het werk wat jullie doen om Vrede en Harmonie te herstellen, dat bruut is ontnomen van de vele onschuldige mensen. Help degene die leiden met warmte en nederigheid. De waarheid zal de corrupte blootstellen wiens verlangen is van het onverzadelijk spillen van bloed, die ongestraft kunnen doden. Dit moet stoppen, wij hebben veel mensen nodig die willen dat dit gestopt wordt om zo met genoeg energie te creëren om de corrupte voor altijd te verwijderen. Zij zullen de overgang naar de nieuwe energie niet overleven, het nieuwe tijdperk dat is begonnen, elke dag brengt je dichter bij. Je moet sterk zijn, de corrupte zullen je nepgoud en meer rijkdom dan dat je, je ooit kunt voorstellen, zij zullen een mooi paradijs afschilderen waarmee ze velen voor de gek zullen houden...... de waarheid is dat ze slaven nodig hebben. Zij drukken geld, het is maar papier, het heeft geen waarde meer, zij hebben als enige hier controle over. Zij hebben de geschiedenis veranderd zo dat je hun leugens geloofd. Zij produceren valse goden, valse religies allen met maar een doel voor ogen, controle over de massa. Vergeet niet dat jij deel uitmaakt van een groot bewustzijn en wanneer je missie op aarde volbracht is je terug zal keren waar je thuishoort. Veronica achterlaten was het moeilijkste wat van mijn gevraagd werd, maar om ons werk af te maken was er geen andere keuze. De pijn van dit verlies was groot voor ons beide, maar het was voor de mensheid. Leven op aarde is niet makkelijk, er zijn altijd lessen om te leren. Jullie tijd op aarde is slechts een moment van jullie bestaan, jullie tijd als geest is voor eeuwig, het is bevredigend, het is perfect, het is waar je voor moet streven. Er zijn mensen in de wereld die de kennis hebben gekregen die hen kunnen leiden naar het juiste pad. Velen trachten het in diskrediet te brengen, maar de waarheid zal niet zwijgen. Valse angst wordt gecreëerd, jullie worden gebombardeerd met informatie over “jullie vijanden”. Angst is de zuurstof van de corrupte, bloed is een levenskracht. Vraag om leiding en het zal je worden gegeven.Behandelen anderen alleen zoals je zelf ook behandeld zou willen worden. Pak de handen van degene die misleid zijn en leid hen op een voorzichtige manier naar het licht en de waarheid. Open je spirituele kant, het is immers wie je bent, als je deze liefde in je leven laat zal je de schoonheid rondom kunnen zien, de aarde is een prachtige planeet, het is de corruptie die de problemen heeft veroorzaakt. Jullie toekomst is mooi, kijk uit naar deze wijziging tijdens je aanwezigheid, het zal je niet teleurstellen.Veronica mijn beste vrouw, mijn liefde en licht omringen je , ik zal altijd je aanbiddende man zijn, Monty.Ik verzoek jullie het volgende te lezen "How spirit saw Montague Keen" hierin wordt uitgelegd wie hij was en nog steeds is, je kunt het vinden onder articles. Dank je, Veronica

Vertaling: Freek
Email: freek@ganador.nl


THE MONTAGUE KEEN FOUNDATION

http://mkjapan.blogspot.com/ - JAPANESE

http://mkinfrench.blogspot.com/ -FRANÇAIS

http://www.montaguekeen.com– ENGLISH

http://mkinlatvian.blogspot.com/ - LATVIESU

http://mkingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH

http://mkfchinese.blogspot.com/ - MANDARIN/Chinese

http://mkcastellano.blogspot.com/- CASTELLANO/Spanish

http://mknederlands.blogspot.com/- NEDERLANDS

http://mkchannelings.blogspot.com/- PORTUGUÊS

Original and translations of the Galactic Messages available on


vrijdag 21 mei 2010

May 16, 2010

Montague's bericht: Zondag 16 Mei 2010


We zullen niet worden herinnerd voor onze overwinningen of verliezen in de strijd of in de politiek, maar voor onze bijdrage aan de menselijke geest.

John F.Kennedy
( vermoorde president van de Verenigde Staten)

Terwijl jullie wereld langzaam wakker wordt voor de realiteit van wat er zich recht voor jullie neus afspeelt, zonder dat er ook maar één iemand het opmerkt of het zich afvraagt, vergeet niet dat wij vanuit de geestenwereld er zijn om jullie te helpen. Er zijn lichtwezens die wachten op een hulproep van jullie, zij hebben plannen om de mensheid te redden uit de handen van diegene met plannen waar jullie van zouden griezelen, als jullie de tijd namen ze te onderzoeken. Elk land heeft mensen die hiervoor openstaan en je van informatie zullen voorzien die bewijzen geven die je nodig hebt om je te verlichten.

De corrupten hebben gezegevierd, terwijl jullie je geest gevuld hebben met kleinigheden. Jullie zijn maar marionetten in hun grote plan. Jullie hebben de vrijheid om te denken wat je wilt, je vrijheid van meningsuiting en je bewegingsvrijheid verbeurd, jullie zijn opgelicht door degenen die de controle hebben en er is voor jullie een heel vals gevoel van veiligheid gecreëerd. Jullie kijken tv en films die zijn ontworpen om jullie te hersenspoelen en je te laten geloven, dat er vijanden zijn die van plan zijn om jullie en jullie naasten aan te vallen. Zij hebben jullie geleerd om andere religies en andere rassen te haten en om voortdurend waakzaam en op je hoede te zijn. Waar is de LIEFDE in dit alles ? Jullie worden gebombardeerd met advies voor wie je moet vrezen en waar je bang voor moet zijn, kijk goed naar degene die angst rondbazuinen…… wat hebben ze te verbergen, wat doen zij terwijl jij druk bezig bent om bang te zijn voor jullie zogenaamde vijanden, zij zijn van plan jullie wereld over te nemen.

Nu op dit moment recht voor je neus, plannen zij een andere oorlog, het bloedvergieten hebben zij nodig. Ze gingen onlangs naar Ierland voor een vergadering, hen werd heel duidelijk verteld, dat zij NIET WELKOM waren en dat hun plannen niet zouden slagen. Wij waarderen degenen die dit hebben uitgesproken en opkomen voor de Waarheid, de waarheid en de waarheid alleen zal jullie bevrijden.

Terwijl jullie wereld naar een nieuw tijdperk versnelt, wees gerust, de geestenwereld zal zichzelf openbaren en zal zich verbinding met de Aarde op een manier die nog nooit eerder mogelijk is geweest. Het tijdstip daarvoor is nu, we bereiden ons voor hier in de geestenwereld zoals jullie je voorbereiden op Aarde. Het universum zal zich voor jullie openstellen, informatie over hoe jullie de mensen die honger leiden kunnen voeden, hongersnood is door de mens veroorzaakt, het is een misdaad tegen de mensheid. De Donkere kant probeert jullie te dwingen Genetisch gemodificeerd voedsel te gebruiken, zij hebben reeds controle over de banken, zij willen jullie voedselvoorziening besturen, zij beschouwen zichzelf als God met de zeggenschap over allen. Jullie moeten je verzetten tegen genetisch gemodificeerde levensmiddelen ongeacht hoe zij proberen jullie de voordelen van deze methode van gewassenteelt, te verkopen. Ik weet dit, ik heb een boerderij gehad en jarenlang lesgegeven in agricultuur, het is een onderwerp dat mij na aan het hart ligt. Wanneer onze stichting volledig operationeel is, zal de geestenwereld op een rendabele wijze de mensen leiden en adviseren, over hoe het leven zou moeten worden geleefd en waar alle mensen gelijk zijn, nooit meer zal de mensheid misbruik maken van andere landen, hun mineralen verwijderen en de bevolking misbruiken. Er is geen ruimte voor de corrupte, zij zullen niet kunnen overleven in de nieuwe energie. Zoals zij nu over de wereld zwerven op zoek naar een veilige haven, zij worden overal geweigerd, zij zijn niet welkom, geld kan hen niet kopen wat zij zoeken. Niet vergeten dat je al vele malen gehoord hebt dat “de zachtmoedigen de Aarde zullen erven”, binnenkort zal je hier getuige van zijn. Corruptie en hebzucht zullen tot het verleden behoren, niet alleen zullen alle mensen op de wereld samenkomen als één, maar ook het bezoeken van andere planeten zal mogelijk zijn voor iedereen, het heelal en hoe zij functioneert, zal worden begrepen, dit is zoals het bedoeld was.

Het is mogelijk dat ik je laat zien hoe dit alles wordt gerealiseerd, ja het is zoals tv kijken met je ogen gesloten. Veel van wat ik je heb laten zien, daar heb je nu het bewijs voor en je zal nu begrijpen hoe alles zal uitwerken. Het is gemakkelijker om afbeeldingen te maken dan woorden te gebruiken om te beschrijven wat onze plannen zijn. Wij zijn als één, jij en ik, ik ben aan deze kant van het leven aan het werken om ons doel te bereiken, terwijl jij het aan de kant van de Aarde voltooit. Mijn liefste, je hebt helaas de aanvallen van de corruptie moeten ondervinden, het kwaad dat snel zal worden gedwongen hun fouten in te zien.

Het is bemoedigend voor ons in de geestwereld om te zien mijn liefde, dat je al de e-mails vanuit overal ter wereld ontvangt, van degene die op de goede weg zijn en die kijken uit naar het leven in het licht. Het is helaas niet mogelijk voor je om op alle e-mails persoonlijk antwoord te geven en tegelijkertijd al het andere te doen. Mag ik je vergezellen met het danken van iedereen die contact heeft gemaakt, wij in de geestenwereld zijn blij om hen te verwelkomen in het licht. Op een dag zullen zij zelf zien hoe belangrijk hun bijdrage is geweest voor ons.

Bid, ik verzoek jullie allen te bidden voor een eenvoudige overgang naar het licht, jullie wereld zal op zijn gemak zijn en ieder zal in vrede leven. De corrupte hebben veel schade aangericht op Aarde, zij is een levende Planeet en zal herstellen. Al het werk wat jullie allen doen om dit te bewerkstelligen wordt heel erg gewaardeerd. De door de mens veroorzaakte problemen zoals armoede, ziekte, honger en ellende, zullen niet langer een plaats hebben in de wereld, kijk naar de toekomst met vertrouwen.

Mijn lieveling, we hebben veel onderwerpen te behandelen, die onrust zullen veroorzaken, maar om ze te verwijderen, zul je ze eerst onder ogen moeten zien. Alles versnelt, bereid je voor, de corrupte zullen niet slagen, maar zij zullen niet opgeven zonder slag of stoot. In 2010 zal er veel veranderen, velen hebben dit voorspeld. Zoveel zal er aan het licht komen, de timing is goed.

Mijn liefste zorg goed voor jezelf, probeer wat te rusten, weet dat ik altijd aan je zijde ben, een zeer trotse echtgenoot zoals altijd. Jouw aanbiddende echtgenoot, Monty.

Vertaling: Freek
Email: freek@ganador.nl

THE MONTAGUE KEEN FOUNDATION

http://mkjapan.blogspot.com/ - JAPANESE

http://mkinfrench.blogspot.com/ -FRANÇAIS

http://www.montaguekeen.com– ENGLISH

http://mkinlatvian.blogspot.com/ - LATVIESU

http://mkingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH

http://mkfchinese.blogspot.com/ - MANDARIN/Chinese

http://mkcastellano.blogspot.com/- CASTELLANO/Spanish

http://mknederlands.blogspot.com/- NEDERLANDS

http://mkchannelings.blogspot.com/- PORTUGUÊS

Original and translations of the Galactic Messages available on


interview

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/