zondag 24 april 2011

Montague Keen, 24 april 2011

Montague Keen, 24 april 2011


Mijn liefste, voel je alsjeblieft niet schuldig over het feit dat je tijd vrijmaakt om bij je familie te zijn. Ons werk is belangrijk, maar het onderhouden van familiebetrekkingen is ook belangrijk. Als jullie later vandaag samenkomen, om jouw verjaardag te vieren, ontspan dan, geniet van de energie die gecreëerd wordt door gelach, en geniet van het voedsel dat speciaal met liefde is bereid.


De Duistere Cabal creëerde de recessie. Zij creëren nu een voedseltekort, wereldwijd. Totdat de Mens bereid is zijn bezwaren te laten horen, zal hij lijden. Het vraagt moed om, vrij categorisch, te verklaren, “Genoeg is genoeg! Wij zien wat jullie van plan zijn. Jullie hebben het recht niet om ons dit aan te doen.” Voedsel is een basisbehoefte voor de mensheid. Toen de Aarde geschapen werd, was er voedsel om te eten en waren er kruiden voor medicatie. De informatie werd gedeeld door iedereen.


De Cabal werkt al generaties lang. Hun overname van de planeet vond lang geleden plaats. Ze creëerden mythen en ze vertelde de mensen dat die waar waren. Dwaas genoeg, aanvaarde de Mens de mythen als WAARHEID, en zo begon religie. De Cabal heeft het nodig om scheidingen te creëren. Dit is waar het oude gezegde vandaan komt, "Verdeel en heers". De waarheid is er; zij is verborgen, maar een beetje onderzoek zal haar onthullen. De Nieuwe Wereld Orde is de laatste stap naar de volledige controle. Kijk naar degenen die pleiten voor de Nieuwe Wereld Orde en je zult degenen zien die niet jullie belangen zullen behartigen. Hun plan om de “bevolking te ruimen” is in volle gang. Door niets te doen, helpen jullie hen om Planeet Aarde en de mensheid te vernietigen.


Word wakker! Vind je stem! Zeg, “NEE, ik zal mijn ogen niet sluiten voor wat jullie doen; want wat jullie anderen vandaag aandoen, zullen jullie mij morgen aandoen”. Zij hebben geen geweten.


Ik vraag jullie constant om allen samen te komen. Weiger hen bij hun plannen te helpen. Zij hebben alleen de macht die jullie hen geven. Jullie ervaren nu het Eindspel dat gespeeld wordt. Spreek ze aan op hun bluf; weiger om andere landen binnen te vallen; stop het moorden. Zij gebruiken jullie om voor hen te moorden. Jullie zullen hun of hun families nooit in een oorlogssituatie zien. Kijk door de mythen heen. God schiep iedereen als gelijke. Iedere ziel komt jullie wereld binnen en verlaat haar weer op dezelfde manier. Jullie zijn allemaal gelijk in de ogen van God, de Superieure Schepper. Het is tijd om degenen die jullie iets anders vertellen aan de tand te voelen. Leer om voor jezelf te denken. Stel de juiste vragen. De waarheid is er, maar zij hebben barrières tussen jullie en de waarheid gezet.


Aarde zal weer samenkomen met de andere planeten. Het universum zal weer heel zijn. Zij bezoeken Aarde en laten hun visitekaartjes achter – de graancirkels – om jullie te laten zien dat zij met gemak bij jullie op bezoek komen. Elke echte graancirkel bevat informatie. Zij zeggen, “Wij zijn hier voor jullie”. Binnenkort zullen jullie weer bij jullie grote familie zijn. De Cabal vreest dat jullie ontdekken hoe zij de contacten verwijderd hebben en jullie zo lang in het duister gehouden hebben. Binnenkort zullen jullie gevangenisdeuren opengaan en jullie zullen een totaal nieuwe manier van leven ontdekken. Eindelijk VRIJHEID. Niet meer in de valse illusie van vrijheid leven, terwijl jullie in feite de meest gecontroleerde generatie in de geschiedenis van de Mens waren. Elke dag ontdekken jullie meer beperkingen, meer wetten om de laatste overblijfselen van vrije gedachten te verwijderen, om angst te creëren voor de vijand die niet bestaat. Zij die deze wetten maken en afdwingen zijn allemaal onderdeel van de Cabal. Zij presenteren zich in vele gedaanten. Ben ervan verzekerd dat zij allemaal dezelfde meester hebben.


Deel jullie waarheid met anderen. Heb het over liefde, niet over haat. Over Vrede, niet over oorlog. Jullie gaan nooit een oorlog in om vrede te creëren. Hoe kunnen mensen dat geloven? Oorlog is nooit te rechtvaardigen. Er bestaat geen eer bij moorden, of het nu voor vorst of vaderland is. Waar ze jullie willen laten intrappen te geloven is totaal onwaar. De Cabal zijn de enige mensen die voordeel halen uit oorlogen. Zij leveren de bewapening voor beide zijden, dus verdienen zij geld terwijl ze gelijkertijd de bevolking ruimen, en jullie helpen hierbij. Het is maar een spel voor hen. Zij winnen, maakt niet uit wie de oorlog verliest.


John Lennon zong, "All you need is love [Alles wat je nodig hebt is liefde]." Kijk naar anderen met liefde in jullie harten. De Cabal begrijpt liefde niet, er is geen geld mee te verdienen. Zij missen de vaardigheid lief te hebben. Als je naar anderen kijkt met liefde, kun je hen niet vermoorden. Dit is waarom zij liefde en medeleven ontmoedigen; voor hen is het nodig dat jullie vrezen en jullie medemensen verachten. Denk eraan, de Cabal zijn geen mensen zoals jullie. Zij lijken aan de oppervlakte op jullie; maar daaronder zijn zij compleet anders. Zij willen wat jullie hebben, maar zij willen jullie niet. Jullie zijn overbodig. Zij zullen alleen diegenen behouden die zij nodig hebben als slaven om hen te dienen. Dat zijn hun plannen.


Onze plannen zijn totaal anders. Wij willen mensen herstellen tot volledig bewustzijn en volledig DNA, om een atmosfeer van liefde en harmonie te creëren, waar alle naties zullen samenleven en hun kennis zullen delen. Er zal veel feest gevierd worden als alle planeten weer samenkomen als één universum. De verborgen kennis zal onthuld en gedeeld worden. Jullie zullen de triomf van liefde over het kwade ervaren. Wij zullen slagen. Het staat zo geschreven. De God van Liefde zou jullie nooit in de steek laten. Bid voor de kracht om op te staan tegen de Kwaadaardige Cabal, want zonder jullie zijn zij niets.


Mijn liefste, het is tijd om weer naar je familie te gaan. Jij hebt ook tijd voor jezelf nodig. Wij in de Geest zullen je leiden en ondersteunen in deze moeilijke tijden. Ben moedig mijn liefste. Jouw aanbiddende echtgenoot, Monty.


Vertaling: Puk


THE MONTAGUE KEEN FOUNDATION

http://mkfchinese.blogspot.com/ - MANDARIN/Chinese

Original and translations of the Galactic Messages available on

zondag 17 april 2011

17 april 2011

Montague Keen, zondag 17 april 2011Nu de oorlogsmachine haar tentakels over de wereld uitspreidt, vernietiging creërend waar zij gaat, stellen mensen eindelijk vragen bij de redenen die gegeven worden voor het binnenvallen van alleen die landen die OLIE en andere bronnen hebben. Hun leugens worden niet langer geaccepteerd; het maakt niet uit hoe overtuigend zij deze proberen te brengen. Wat zij doen gaat een stap te ver, zelfs voor de mensen die het meest de wet gehoorzamen. De propaganda wordt constant herhaald op tv; de kranten bekrachtigen dit op elk mogelijk moment. Hun tactieken met betrekking tot mind-control produceren niet langer de resultaten die zij wilden. Er worden vragen gesteld.


Jij vraagt je af, “Hoe kunnen zij met zichzelf leven.” Zij doen of denken niet als normale mensen. Het is allemaal spel voor hen. Zij geloven dat zij het Goddelijke Recht hebben om alles te pakken wat zij willen. Zij worden gedreven door inhaligheid en macht. Het is onderdeel van het plan om planeet Aarde over te nemen. Dat is alles wat belangrijk voor hen is.


De onderdrukten – waaronder jullie allemaal – moeten samenkomen met liefde in jullie harten, want jullie zijn allemaal onderdeel van de grote familie die Mens heet. Liefde is jullie link met God, het superieure wezen. Jullie medemensen zien lijden in Japan, Libië, Egypte, etc., heeft het feit dat jullie allemaal tot de familie van de Mens behoren, dicht bij huis gebracht voor jullie. Als er één lijdt, worden jullie allemaal beïnvloed door dit soort tragediën. De verdienste hiervan is dat alle valse scheidingen worden verwijderd die werden gecreëerd door religie, en de valse historie die jullie leerden is om jullie in slavernij te houden. Mensen leren de waarheid herkennen als zij die zien. Vertrouw op jullie intuïtie, het is een door God gegeven geschenk om jullie door het leven op Aarde te leiden. Het is aan jullie allemaal die in het Licht werken, om de uitkomst te veranderen van wat voor sommigen lijkt op de onvermijdelijke overwinning van de Duistere Cabal, als jullie uiteindelijk accepteren dat het alleen met jullie ondersteuning voor hen mogelijk is de wereld te vernietigen. Jullie zijn met velen – zij met weinigen. Dit scenario heeft zich al vaak uitgespeeld tijdens de werkelijke geschiedenis van jullie wereld.


Het is nu aan jullie allemaal om dit voor altijd te veranderen. Ja, het ligt in jullie macht om een wereld te creëren waar liefde regeert. De moordende machines zullen niet langer noodzakelijk zijn. Domme jonge mannen wordt wijsgemaakt dat zij hun land verdedigen; terwijl zij in feite landen binnenvallen, moorden en plunderen, en de levens van onschuldige kinderen vernietigen. Hoe kunnen zij met zichzelf leven? Zie hen, terwijl zij paraderen in hun uniformen, in een hypnotische staat. Zij zien niet dat zij marionetten zijn van de Duistere Cabal. Elke dood is een bloedoffer voor degenen die zij dienen. Velen hebben nu, vanuit hun harten, ingezien waarvoor de oorlogen eigenlijk dienen. Zij hebben zich teruggetrokken uit het moorden.


Herinner je de woorden van David Icke, “Grenzeloze liefde is alles wat er is, de rest is slechts illusie.” Het is tijd om diegenen te helpen die ontwaken uit die illusie. Het is zo’n shock voor hen om te ontwaken en te merken dat alles wat zij zagen als de waarheid een leugen en corruptie blijkt te zijn; om te kijken naar degenen van wie zij leerden dat zij hen moesten achten, en nu te zien wie zij werkelijk zijn. Dit is een shock. Kwaad is Kwaad, maakt niet uit hoe je het aankleed.


Jullie hebben de kans dit alles te veranderen. Het vraagt moed en de vaardigheid om een stap terug te doen van de angst waarmee zij jullie omringen. Kom samen in liefde. Ondersteun elkaar. Jullie doen dit voor jullie medemensen, voor toekomstige generaties, zodat zij het leven op Aarde zullen kennen als de prachtige ervaring die het zou moeten zijn: genietend van volledig DNA, met hun volledig bewustzijn hersteld. Nooit meer de pionnen te zijn van de Kwaadaardige Elite die de Aarde heeft geplunderd en de mensheid in slavernij genomen heeft. Zij hebben een wereld gecreëerd die wordt geregeerd door Satanische Rituelen, die onschuldig moeten lijken, om hun kwaadaardige intentie te verbergen. Als jullie dit eenmaal zien, zullen jullie nooit meer voor de gek gehouden worden.


Het financiële terrorisme gaat door. Zij denken dat zij boven het beantwoorden van vragen staan, dat zij de mindere mens niet hoeven uitleggen waarom zij – via hun corruptie – zoveel landen hebben vernietigd. Jullie hebben hun banken niet nodig. Neem de controle terug. Ben verantwoordelijk voor jullie eigen munteenheid. Het kan gedaan worden. Er zijn een aantal eerlijke mensen die dit op zouden kunnen zetten en dat met plezier zouden doen. Wat de huidige bankiers opgezet hadden, was vanaf de eerste dag totaal oneerlijk. Het is een misleiding die zijn langste tijd gehad heeft. Mensen laten zich er niet langer door voor de gek houden. De enige macht die zij hebben, is de macht die jullie hen geven. Dat is iets om over na te denken.


De waarheid is te vinden voor iedereen. Liefde – kijk met liefde naar het licht. Zie het licht in alles wat je tegenkomt. Creëer een liefdevolle atmosfeer om je heen. Doe alles wat je doet met liefde. Het zal jullie leven compleet ten goede veranderen. Het zal de stress en angst verwijderen, die moedwillig veroorzaakt werd om jullie onder controle te houden. Weet dat jullie bestemd waren voor betere dingen. Jullie licht zal het duister uitdoven. Wij zijn klaar om jullie te helpen tijdens deze overgang.


Mijn liefste Veronica, terwijl jouw familie zich verzamelt om jouw verjaardag te vieren, weet dat ik bij je ben, en geniet van deze gebeurtenis. Jij blijft continu geven. Nu is het tijd om te ontspannen en jezelf te vermaken met je familie. Met jou, mijn liefste, heb ik geleerd hoe het was om iemand anders zo diep lief te hebben dat het mijn leven compleet veranderde. Alles wat wij nodig hadden was elkaar. Wij waren compleet. Het vraagt moed om met een open hart naar elkaar uit te reiken, maar de beloningen zijn groots en talrijk. Als je echte liefde kent, heb je alles. Mijn liefde zal altijd voor jou zijn. Jouw aanbiddende echtgenoot, Monty.


Vertaling: PukTHE MONTAGUE KEEN FOUNDATION


http://mkfchinese.blogspot.com/ - MANDARIN/Chinese

Original and translations of the Galactic Messages available on

zondag 10 april 2011

zondag 10 april 2011

Montague Keen, zondag 10 april 2011


Allereerst moeten wij uitleggen waarom wij vorige week niet konden schrijven. Jij was een droom aan het vervullen. Jij sprak op een conferentie in Ierland – TOWARDS NEW DIMENSIONS [Op weg naar nieuwe dimensies]. Af en toe zal dit voorrang krijgen op onze wekelijkse communicaties, nu de wereld ontwaakt voor het Licht. In Ierland kon jij je opnieuw verbinden met zielen uit oude tijden, toen het licht de norm was, volledig bewustzijn door iedereen werd genoten en het universum één grote met elkaar verbonden familie was. Dit komt weer terug. Ik heb gewaarschuwd dat de Duistere Cabal ongekend ver zou gaan om te proberen te voorkomen dat de Mens ontwaakt. Bedenk maar eens wat kwade geesten zoal zouden kunnen verzinnen. De vernietiging waarvan jullie getuige zijn en de zogenaamde ‘noodsituaties’ die zij creëren als reden om oorlog te kunnen voeren, terwijl het in feite allemaal ver van tevoren gepland is. Vraag jezelf af waarom sommigen nog steeds de flagrante leugens geloven die verteld worden om te verklaren waarom zij moesten ingrijpen. Verdrietig genoeg zit iemand die in de regering zit alleen maar op die plaats omdat de Cabal hen daar neergezet heeft, om de Cabal te dienen. Laat je niet voor de gek houden door mooie woorden en beloften die zijn geuit om jullie onder controle te houden.


Velen van jullie zijn zich nu bewust van de vele veranderingen die plaatsvinden in jullie lichamen. Dit is allemaal positief. Het is zoals de bloemknoppen die zich openen en de prachtige zielen worden die zij zijn; hun licht straalt in de duisternis. Dit gebeurt overal, zelfs in de landen die nog steeds door tirannen worden geregeerd. Mensen roepen om verlichting. Zij richten zich tot David Icke, om hen de weg te wijzen. Hij is puur van geest en ziel. Zijn drijvende kracht is de mensheid te bevrijden van de tirannie van overheersing en smeekbedes. Probeer waar mogelijk met zijn energie samen te gaan. Ervaar de liefde die hij uitstraalt naar de hele mensheid. Zoek degenen die de waarheid spreken. Er zijn veel mensen die hun tijd en energie wijden aan het tot stand komen van de Grote Ontwaking.


De inspanningen die de Cabal leveren om het proberen de Ontwaking te verhinderen, laat zien hoe wanhopig zij zijn om het te stoppen. Nu baby’s geboren worden met volledig DNA, staan regeringen erop op dat zij al gevaccineerd moeten worden op de leeftijd van twee maanden, om te verhinderen dat hun pijnappelklier zich verbindt met de Ziel. Denk hier een moment over na. Dit zijn de mensen waar jullie op hebben gestemd. Denk aan toen zij bij jullie binnen kwamen, glimlachend, en belovend dat zij voor het goede van iedereen zouden werken. Waar het op neerkomt, is dat het niet uitmaakt op wie jullie stemmen, zij dienen allemaal dezelfde meesters!


Ik zeg jullie wederom, “niets is wat het lijkt”, het is allemaal illusie. Dit wordt elke dag duidelijker, nu meer onthullingen onder jullie aandacht komen. Sport, tv, mode, film en muziek, worden allemaal gebruikt om jullie af te leiden, om jullie te verhinderen de waarheid te zien. Kijk naar de mensen die dit allemaal beheersen: zij zijn allemaal verbonden met de Cabal. Jij zag het deze week zelf, een voorbeeld van de haat die zij hebben voor hen die niet tot hun eigen ras of geloofssysteem behoren. Het was exact hetzelfde als toen ik overging naar de Geest. Zij zullen zichzelf snel in hun ware licht zien, parasieten, die geleefd hebben van de misère van mensen zij als mindere wezens zagen. De Overgang zal de echte waarheid onthullen. De schade aan jullie planeet zal hersteld worden. Zij zal hersteld worden tot haar volle glorie. Vrede en liefde zullen aan de orde van de dag zijn. Het moorden zal voor altijd stoppen. Jullie vrienden van andere planeten laten jullie zien hoe te leven op Aarde zonder de noodzaak te moorden of andere landen of planeten binnen te vallen. Men zal weer kunnen genieten van Astraal Reizen. Open je geest voor alle mogelijkheden en realiseer je dat jullie oneindige wezens zijn – de kracht van gedachten – geloof dat jullie het kunnen en je zult het kunnen. Het is zo simpel. Jullie kwamen het leven niet binnen met beperkingen. Die werden jullie opgelegd.


Alles wat voor jullie verborgen werd gehouden zal aan het licht komen. De bankierende Cabal, die zo’n vernietiging en leed veroorzaakt hebben, zullen er niet langer toe doen, zullen niet langer bestaan. Zij creëerden grote rijkdom uit absoluut niets. Hun vaardigheden om de mensen te misleiden zodat ze in hen geloofden is zelfs vandaag de dag duidelijk, nu er zoveel in de openbaarheid komt. Waar jullie tegen strijden, is het vermogen van de mensen te geloven dat degenen die op medemensen lijken niet kwaadaardig kunnen zijn. Jullie moeten leren anderen NIET te beoordelen volgens jullie standaards. Dit is waarom zij konden komen waar zij vandaag de dag zijn. Jullie moeten leren om het KWAAD te zien waar dat bestaat. Bid voor hen, zend hen liefde. Liefde alleen zal hun kwaad onschadelijk maken. Dat zij op jullie lijken, betekent nog niet dat zij zoals jullie ZIJN. Dit is een belangrijke les. Zij kunnen niet bestaan in het licht, dus jullie moeten te allen tijde liefde en licht creëren. Dit zal jullie bevrijden van hun tirannie. Zie jezelf als deelnemer in een Grote Kruistocht om de wereld te laten terugkeren naar vrede en liefde.


De juiste mensen komen allemaal samen om deze operatie te ondersteunen en erbij te helpen. Het maakt niet uit waar in de wereld zij zijn, zij zullen allemaal als één verbonden zijn. Jij, mijn liefste, kent de plannen die wij in de Geest hebben, om ons weer met de Aarde te verbinden. Wij overzien dit. Wij proberen de Cabal te verhinderen al haar plannen uit te voeren in hun wanhopige poging om de controle te houden. Denk aan de piramide: de top rammelt als de lagere delen zich verspreiden en hun ondersteuning terugtrekken. Lucifer verliest zijn grip. Laat jezelf niet afleiden van je lot. Geloof niet wat regeringen jullie vertellen. Kijk naar hun DADEN: via hun DADEN zullen jullie hen kennen. Woorden worden gebruikt om te misleiden. Jullie zijn ontwaakt, nu, en kunnen niet langer misleid worden. Als jullie de realiteit het hoofd bieden, kunnen jullie voorwaarts gaan.


Wij in de Geest zijn zo dankbaar voor jullie allemaal die, door hun inspanningen, het licht aan anderen brengen in deze meest belangrijke tijd van overgang. Ik ben altijd aan jou zijde, ondersteunend en helpend waar nodig, om jou voorwaarts te leiden. Het is geen gemakkelijke weg. Denk eraan dat ik, toen ik op Aarde was, altijd zei, “Samen kunnen wij de wereld veroveren”. Onze liefde was zo krachtig. Nu zeg ik je, dat is ze nog steeds en dat zal altijd zo zijn. Jouw aanbiddende, Monty.


Vertaling: Puk


THE MONTAGUE KEEN FOUNDATION
http://mkfchinese.blogspot.com/ - MANDARIN/Chinese

Original and translations of the Galactic Messages available on


dinsdag 5 april 2011

3 april 2011

Beste lezers,

Veronica was in Dublin afgelopen weekend en kon geen boodschap van Montague doorgeven. Wij hopen het volgende bericht van Montague volgende week weer te kunnen plaatsen.

Voor meer informatie: www.montaguekeen.com

interview

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/