woensdag 30 oktober 2013

27.10.2013


   27 oktober 2013


DE WERELD VERANDERT DOOR JE VOORBEELD, NIET DOOR JE MENING

Jullie moeten allemaal de verandering worden die je wilt zien in je wereld. Jullie weten in je hart wat er voor nodig is. Als de meerderheid van jullie besluit zich uit te spreken en weigert nog langer het oude paradigma te aanvaarden, dan zal er iets veranderen. De Cabal is niet langer in staat om haar corrupte regime af te dwingen. Die Amerikaanse Generaals die zo dapper besloten dat ze niet konden leven met wat hun gevraagd was te doen, toonden grote moed. Hun dappere standpunt zou moeten dienen als voorbeeld voor iedereen die wordt gevraagd tegen zijn geweten in te gaan, om leven of de planeet op enigerlei wijze te vernietigen. De Cabal weet dat ze niet langer jullie ware afkomst en je ware verbinding met het universum kan verbergen, en dus hebben ze legers aan het werk gezet om systematisch alle grote antieke relikwieën van het verleden, die alles waarvan jullie weten dat het waar is bevestigen, te vernietigen. Deze vandalistische acties die worden uitgevoerd onder instructies van de Cabal zijn een gruwelijke misdaad tegen de hele mensheid en moeten als zodanig beschouwd worden. Ik vraag jullie goed na te denken alvorens zulke acties uit te voeren, wie je ook zulke orders geeft, want ooit zul je spijt hebben om meegedaan te hebben aan zulke buitensporige vernieling.


Er is meer dan genoeg informatie aanwezig zodat iedereen kan weten wat juist is, zodat de mensheid veilig is en de planeet kan overleven en alle duistere invloeden verwijderd worden. Hun controlesysteem verkruimelt naarmate er meer licht op schijnt. Het ontmaskert het voor wat het is. De mensheid zal het niet langer accepteren, dus wat ze ook proberen, ze zullen worden ontmaskerd. Ze kunnen niet langer de ontwaakte mensen voor de gek houden. Elke hoek van de Aarde ontwaakt mbt de illusie die het tot slaaf maakte. De mensheid moest er voor als eenheid samenkomen om alle zaken die afgescheidenheid veroorzaakten te verwijderen, en te realiseren dat jullie allemaal deel van het menselijk ras zijn en dat je elkaars hulp nodig hebt om te planeet Aarde te herstellen. Sta pal voor waarheid en rechtvaardigheid voor allen, niet voor enkelen, zoals in het verleden. Er was meer dan genoeg voor iedereen voordat hebzucht en macht het overnamen en zoveel vernietigden in hun drang om alles te controleren.


Jullie werden wreed belogen door religie, regeringen en de medische orde, wiens doel het is tweederde van jullie te verwijderen. Domme mensen geven gehoor aan wat ze wordt verteld dat de waarheid is. Onthoud, de mensheid overleefde zonder dat de medische orde haar dwong om te accepteren waarvan ze in hun hart wisten dat het verkeerd advies was. Dit was allemaal knap gefabriceerd om er voor te zorgen dat jullie ziek zijn en hun medische hulp nodig hebben. Jullie ontdekken nu dat de oude manieren inderdaad de beste zijn. Jullie komen in drommen bij ze terug met uitmuntende resultaten. Jullie lichamen overleefden in het verleden veel zonder de behoefte aan chemische medicijnen. In alles wat jullie nodig hadden werd voorzien. Alles wat er voor nodig is, is om jullie geest er voor open te stellen.


Het is belangrijk dat jullie de verantwoordelijkheid nemen voor de educatie van jullie kinderen. Laat het niet alleen over aan de Gevestigde Orde, aangezien alles is ontworpen om jullie kinderen zonder vragen alle wetten en regels van de Cabal te laten accepteren. Wanneer jullie je ogen openen en de moordpartijen zien, die nog steeds uit jullie naam worden uitgevoerd, dan zullen jullie geschokt zijn. Jullie kiezen mensen om JE TE VERTEGENWOORDIGEN! Deze individuen hebben de plicht om de wensen van de mensen, die hen vertrouwden om namens hen te handelen, te respecteren. Wees in de toekomst heel voorzichtig met wie je kiest. Vergeet partijpolitiek, dat is een rookgordijn. Feitelijk doet dat er niet toe aangezien ze allemaal eigendom zijn van de Cabal, en ze alleen daar naar luisteren. Jullie worden volledig genegeerd vanaf het moment dat ze “aan de macht komen”. 


Het wordt tijd dat de mensen hun collectieve stem laten horen. De mensen willen geen oorlog. Ze willen in vrede leven, een aangezien jullie in de meerderheid zijn, wordt het tijd dat jullie ervoor zorgen dat je stem wordt gehoord. Eis vrede en rechtvaardigheid voor allen. Het is jullie goddelijk recht. Leer met één stem te spreken, ongeacht ras of geloof, want daarin ligt jullie kracht.


Velen van jullie reageerden op de moeilijkheden van mijn vrouw, toen ze recentelijk, niet door een fout van haarzelf, zonder transport kwam te zitten. Dit is een perfect voorbeeld van hoe jullie in tijd van nood naar elkaar omzien. Heel veel dankbaarheid gaat naar jullie uit, van beide zijden van het leven. Iedere daad van vriendelijkheid wordt genoteerd en herinnerd. Wanneer liefde en goede wensen vanuit het hart worden gestuurd heeft het een krachtige impact op het betreffende individu. Liefde is jullie grootste pluspunt – het vermogen om lief te hebben, liefde te delen en liefde te sturen naar waar het nodig is, is zo belangrijk.


Wat jullie nu elke dag zien is de ontmanteling van alles dat duister en corrupt is. Terwijl het licht toeneemt, brengt het waarheid aan het licht, die jullie in staat stelt voor het eerst duidelijk de realiteit waarin jullie je bevinden te zien. Het zal niet allemaal gemakkelijk gaan. Jullie zullen moeilijkheden tegenkomen, maar al wat nodig is, is de moed om alleen dat te doen wat de mensheid ten goede komt. Dit is de weg voorwaarts. Overweeg alles wat van jullie wordt gevraagd zorgvuldig en beslis of je handelingen je medemens zullen schaden of verwarren. Dit is jullie verantwoordelijkheid. Eenmaal ontwaakt kunnen jullie je niet langer verstoppen achter de overweging dat je alleen maar bevelen uitvoert. Het is jullie verantwoordelijkheid om de gehele mensheid in overweging te nemen. Je bent je broeders hoeder.


Vergeef me het oponthoud in het schrijven dit weekeinde. Veronica’s dochter heeft zich verloofd en derhalve vroegen ouderlijke plichten om een familiebijeenkomst om gezamenlijk de gelegenheid te vieren.


Visualiseer de vrede en de liefde die nodig is om jullie wereld te veranderen. Trek het dichterbij en geef het de kracht om te materialiseren. Geloven dat het spoedig gebeurt, zal de energie scheppen om het te laten gebeuren. Alles is energie.


Wij in de geestenwereld omringen jullie wereld met liefde en licht. Leef in je hart, want dat is waar liefde zetelt.


Veronica, mijn lief, je hebt vele nieuwe vrienden gemaakt, die allemaal hetzelfde willen – een vredige wereld voor iedereen. Houd dit altijd in gedachten. JIJ bent de verandering.


Mijn liefde is van jou. Je aanbiddende,
Monty.

PLEASE HELP US TO ASSIST VERONICA MONTAGUE KEEN

 Beste vrienden, Veronica Keen zit momenteel in een moeilijke situatie. Lees aub haar bericht. Je kunt haar helpen door een donatie te doen via onderstaande donatie knop (voeg svp "Veronica Keen" toe bij opmerkingen). Als je niet in staat bent financieel te helpen, wellicht kun je haar dan in je gebeden herdenken en haar liefde en licht sturen. Positieve energie vindt altijd haar weg. Bedankt! - Kees, GalacticChannelings.com

Veronica Keen:

"Het leven is niet makkelijk nu ik zonder auto zit. Een bus reed in op mijn 12 jaar oude auto terwijl hij geparkeerd stond en is afgeschreven. Ik ondervind veel hindernissen terwijl ik hem probeer te vervangen. Ik ben afhankelijk van anderen om me te helpen er één te vinden. Ik kan niet bij de winkels komen. Ik heb een hart en long probleem, ik kan niet de Heuvel oplopen. Ik zou zeer dankbaar zijn voor enige hulp in deze zaak. Jullie goede wensen en gebeden zouden me enorm helpen.
Dank jullie wel, Veronica. "

PayPal - The safer, easier way to pay online!


Vertaling: Alja

maandag 21 oktober 2013

20.10.2013
   20 oktober 2013


WAT WE DENKEN, CREËREN WE.
WAT WE VOELEN, TREKKEN WE AAN.
WAT WE ONS INBEELDEN, WORDEN WE.

Overdenk deze wijze woorden. Het is belangrijk dat je ze helemaal begrijpt. Jullie creëren je toekomst. Wees niet bang voor de lichamelijke veranderingen die je ondergaat. Die bereiden je voor om de Lichtwezens te worden die jullie zijn. Zoals de vlinder, rijs je op uit je cocon, ontwakend tot wie en wat je bent. Wees niet bang als je EXTREME WARMTE of KOU, DUIZELIGHEID, veranderingen in de manier waarop je met het leven omgaat, slaap, eetgewoonten etc. ervaart. Zie elke verandering als een volgende stap naar vervulling. Er is geen reden om bang te zijn of medische hulp te zoeken. Verwelkom het.

Alles gebeurt met een tempo dat voor ieder van jullie acceptabel is. Alles zal duidelijk worden in de volheid des tijds. De ketenen die jullie beperken vallen weg. Jullie worden vrij van alle beperkingen. Ga met vertrouwen voorwaarts, aangezien dit jullie ware pad is.

De ontmaskering gaat met gezwinde spoed door. Degenen die aan de top van de piramide staan weten dat ze niet veel langer kunnen volhouden. We beloofden jullie dat de corrupte structuren zouden verkruimelen en uiteenvallen. Goede mensen treden naar voren en bereiden de weg voor zodat de 99% de controle kan overnemen. Zulke mensen zijn overal ter wereld op hun plaats, klaar en in staat om de leiding over te nemen en aldus de mensheid kalm te houden. Jullie zijn gewend geraakt aan het aannemen van bevelen en het gehoorzamen aan de wet, maar dit is jullie gelegenheid om een rechtvaardiger wereld voor de hele mensheid te maken. Laat je niet verleiden tot het nemen van haastige beslissingen. Blijf kalm en denk zorgvuldig na over de plannen die je hoopt in werking te stellen: ze moeten de hele mensheid ten goede komen. Verzeker jullie ervan dat het nooit meer mogelijk wordt dat een minderheid jullie wereld kan plunderen en beheersen. Jullie hebben lang gewacht op dit moment, dat de mensheid vrij is en dat het doden voor altijd stopt.

Het is belangrijk de jongeren te onderrichten en alle dommer makende praktijken die nu opgelegd zijn verwijderd worden. Open de geesten van de jongeren voor alle mogelijkheden. Zorg er voor dat jullie WARE GESCHIEDENIS geleerd wordt door hun geest te bevrijden om zonder beperkingen te onderzoeken. Elk soort vooroordeel moet verwijderd worden en in het verleden worden gelaten. Het zal tijd kosten, maar ik verzeker jullie dat de mensen hun verschillen zullen leren vieren en hun kennis delen. Wanneer oude kennis van over de hele wereld gedeeld wordt zal een groter begrip van jullie wereld iedereen ten goede komen.

Er is zo veel om naar uit te kijken. Denk aan hoe opwindend het zijn zal om vrijelijk de verste uithoeken van de Aarde te onderzoeken, zonder enige vorm van beperking. Alle wetten die dienen om het leven op Aarde een worsteling te maken zullen verwijderd zijn.

Vrije energie is prioriteit Nummer 1. We hebben velen van jullie geleid om dit te onderzoeken, zodat ze klaar zijn om de nodige actie te ondernemen zodra de tijd rijp is. ORGANISCHE LANDBOUW plus HYDROPONICA moeten worden onderzocht en voor actie worden klaargemaakt. Het land dat gebruikt werd voor genetisch gemodificeerde gewassen is besmet. Het zal ongeveer 100 jaar duren om te herstellen voordat het klaar is om opnieuw te worden gecultiveerd. We zullen jullie op elke fase van de weg begeleiden. Alles dat gedaan wordt moet aan de hele mensheid ten goede komen.

De laboratoria die we plannen zullen een heel groot onderdeel zijn van de Centra die in elk land ter wereld zullen zijn. Deze zullen helpen de meeste van de ziekten die zoveel zorg veroorzaken, en die meestal gefabriceerd zijn om jullie in angst en onder controle te houden, uit te bannen. Alle oude remedies worden nu onderzocht. Zij zijn veilig en produceren verbazingwekkende resultaten. Wat van belang is, is dat ze allemaal NATUURLIJK zijn, zodat ze geen schade kunnen veroorzaken. Ze kunnen alleen maar goed doen. Veronica zelf heeft enorm geprofiteerd van zo’n remedie die haar door een medeonderzoeker, D.M., die ik enorm dankbaar ben, werd gegeven. Zijn werk begint nog maar net.

Wanneer mensen samenkomen is alles mogelijk, “People power” kan zo veel voor elkaar krijgen. Vat moed uit hetgeen het Ierse volk doet *). Ze laten de weg voorwaarts zien. De corruptie die gebruikt werd om mensen gevangen te zetten moet worden aangevochten. Jullie beginnen je net te realiseren dat het kan worden aangevochten via de Rechtbanken. Banken zijn corrupte instituten. Als zodanig waren ze ontworpen. Ze waren enorm succesvol in het beheersen van jullie wereld. Hun controle moet ophouden, en met jullie hulp zal dat lukken. Jullie zal getoond worden hoe verder te gaan. Het kan legaal en openlijk worden gedaan. Dit is hoe jullie de controle over je leven nemen. Verwijder alle controle door het Vaticaan en de banken. De mensen hebben hun stem gevonden en nu wordt er naar ze geluisterd.

Ik wil mijn dank uitspreken aan allen die hun goede wensen en adviezen aan mijn vrouw hebben gericht in deze stressvolle tijd.

Dank jullie wel voor al jullie goede wensen en adviezen met betrekking tot het ongeluk dat resulteerde in het afschrijven van mijn auto. Het betekende veel voor me. Ik had zoveel stress. Het was een schok. Ik wil graag AVIVA INSURANCE LTD bedanken. Iedereen was zo hulpvaardig. Ze waren de vriendelijkheid zelve. Ze maakten de hele beproeving van het verlies van mijn auto zo stressvrij als maar mogelijk. Ik ben ze zeer dankbaar. Helaas bleek het vinden van een vervangende auto een probleem. Er werden zoveel hindernissen op mijn weg geplaatst, zodat ik momenteel nog zonder auto zit. Een lieve vriend probeert me te helpen. Jullie goede wensen worden echt op prijs gesteld.

Veronica

Mijn lief, wij in de Geestenwereld kijken hoe de zaken zich ontvouwen. Het is een opwindende tijd. We wandelen naast je.

Je aanbiddende, Monty.


*) Hier is een voorbeeld van de actie die het Ierse volk onderneemt: The Irish Banking Revolution - October 2013 - GC 


PLEASE HELP US TO ASSIST VERONICA MONTAGUE KEEN

 Beste vrienden, Veronica Keen zit momenteel in een moeilijke situatie. Lees aub haar bericht. Je kunt haar helpen door een donatie te doen via onderstaande donatie knop (voeg svp "Veronica Keen" toe bij opmerkingen). Als je niet in staat bent financieel te helpen, wellicht kun je haar dan in je gebeden herdenken en haar liefde en licht sturen. Positieve energie vindt altijd haar weg. Bedankt! - Kees, GalacticChannelings.com

Veronica Keen:

"Het leven is niet makkelijk nu ik zonder auto zit. Een bus reed in op mijn 12 jaar oude auto terwijl hij geparkeerd stond en is afgeschreven. Ik ondervind veel hindernissen terwijl ik hem probeer te vervangen. Ik ben afhankelijk van anderen om me te helpen er één te vinden. Ik kan niet bij de winkels komen. Ik heb een hart en long probleem, ik kan niet de Heuvel oplopen. Ik zou zeer dankbaar zijn voor enige hulp in deze zaak. Jullie goede wensen en gebeden zouden me enorm helpen.
Dank jullie wel, Veronica. "

PayPal - The safer, easier way to pay online!


Top of Form
0000Website: The Montague Keen FoundationVertaling: Alja

donderdag 17 oktober 2013

13.10.2013
   13 oktober 2013


“Niets is wat het lijkt”

Elke dag wordt deze uitspraak bewezen, zonder een spoor van twijfel. Alles dat de mensheid zonder vragen heeft geaccepteerd wordt nu als complete fantasie ontmaskerd. Hetgeen gebruikt werd om elke gedachte, elk woord en elke handeling van de mensheid te controleren werd gepland en uitgevoerd om de mens op zijn knieën te houden. In angst, in een gevangenis zonder tralies.

Het is tijd om jezelf te bevrijden van de controle door Rome. Zo vaak heb ik al uitgelegd dat het inderdaad Rome is, dat het Oog van de Piramide is. Degenen wiens gedachten worden gecontroleerd zijn zelfs te bang om hiernaar te kijken. Ik vraag jullie om naar het bewijs te kijken. Het is er allemaal, als je maar de tijd neemt om het te onderzoeken. Ze zijn al zo lang aan de macht dat ze zich niet kunnen voorstellen die ooit te verliezen. Als je aan de oppervlakte krabt ontdek je dat al die naar buiten toe machtige mensen slechts marionetten van Rome zijn, die allemaal een rol spelen om de totale controle over jullie wereld over te nemen om daarmee de mensheid naar Lucifer te leiden.

Dit is een strijd tussen het licht en het duister. De duisteren kregen het tot nog toe zoals zij wilden. Met elke dag die voorbij gaat, mits je er voor kiest om te blijven zitten en niets te doen, faciliteer je de duistere overname. Denk er goed over na, want je hebt alles, inclusief je eeuwige ziel, te verliezen. Je ziel wil dat je wakker wordt en dat er rekening mee wordt gehouden.

Sommige mensen met speciale missies zijn op de korrel genomen. Ze ervaren moeilijke tijden nu de strop van corruptie strakker om hun nek komt te zitten. Ze hebben jullie gebeden en liefde nodig om te overleven en het werk te doen waarvoor ze hier op Aarde kwamen. Het is zo belangrijk dat degenen onder jullie die ontwaakt zijn samen komen om anderen te helpen de waarheid te zien. Tijd is van het grootste belang. Jullie moeten NU handelen.

Het is onder jullie aandacht gebracht dat het Vaticaan een nep buitenaardse invasie plant om de noodzakelijke angst bij jullie te creëren om met zowat alles akkoord te gaan zodat jullie je veilig voelen. Wel, ik kan jullie vertellen dat je alles behalve “veilig” zult zijn als je in deze enorme HOAX trapt. Televisie en nieuwsrapportages zijn de wapens die zullen worden gebruikt om deze angst te creëren.

Weiger te accepteren wat ze jullie vertellen. De echte waarheid is voor iedereen beschikbaar. Jullie zijn geen schapen, dus hou op met doen alsof jullie dat zijn. Zou het Vaticaan doorgaan met dit invasieplan, dan zullen jullie ware vrienden van andere planeten deze nep buitenaardse invasie ontmaskeren. Zij zijn Lichtwezens en ze wachten achter de coulissen, klaar om te helpen. Velen van jullie hebben met ze gesproken. Je weet dat ze alleen maar komen om jullie uit je gevangenschap te bevrijden.

Degenen van jullie wiens werk het is anderen te helpen ontwaken worden vanuit elke hoek aangevallen. Weet dit: ze zouden hun tijd niet aan jullie verspillen als ze je niet als bedreiging zagen. Ik verzeker je dat jullie deze strijd niet zullen verliezen. De Cabal weet dit al. Wees dus sterk en vol vertrouwen. Weiger nog een moment langer hun slaaf te zijn. Ze kunnen niet één van hun plannen uitvoeren zonder jullie hulp. Jullie, de 99%, hebben de macht om de wereld op dit moment te veranderen. Jullie hebben de macht om alle oorlogen en alle ‘false flag’ operaties te stoppen. Geen enkele ziel hoeft nog te lijden, als jullie moed scheppen en weigeren nog langer deel te nemen aan hun duistere operaties. In je hart weten jullie dat ik gelijk heb. Jullie gedachten werden vanaf je geboorte gecontroleerd. Het hele educatie systeem is totale gedachtencontrole, bedoeld om robots te produceren die GEHOORZAMEN en niet voor zichzelf denken.

Kijk niet naar je ouders, want die zijn slachtoffer van het systeem. Jullie generatie is de eerste die de mogelijkheid heeft om los te breken en jullie planeet te redden. Steun degenen die de weg naar voren leiden. Er zijn zoveel manieren waarop je mee kunt doen. Stuur alleen maar liefde en licht. Deel jullie vaardigheden en onderzoek. Help anderen met computers. Werk samen en help elkaar. De zielige jaloezie en de klieken die ik tegenkwam toen ik mijn werk op Aarde deed dienden ervoor om te zorgen dat zoveel bewijzen niet gepresenteerd konden worden. Dit mag niet langer worden tegengehouden. Zulke mensen moet beleefd worden gevraagd om zichzelf uit dienst te verwijderen, aangezien zij zulke posities uitzoeken om ervoor te zorgen dat de waarheid niet naar buiten komt. Ze hebben zo veel kwaads gedaan. Toen ik naar de geestenwereld overging werd het me allemaal duidelijk. Ze zien zichzelf als superieur, onderdeel van het controlesysteem. Ze maken iedereen belachelijk die ze als ongekwalificeerd beschouwen, die  monddood gemaakt moet worden.

De stress waar velen van jullie mee te maken hebben wordt moedwillig veroorzaakt.  Weiger om er slachtoffer van te worden. Mediteer wanneer mogelijk. Wandel tussen de bomen en laat je gedachten de vrije loop. Accepteer de ‘healing’ die de bomen je aanbieden, aangezien dat een heerlijk kalmerend effect heeft. Glimlach, zelfs als je dat niet zo voelt, want mensen reageren op een glimlach, en het laat zien dat je meelevend bent. De maatschappij heeft jullie aangemoedigd om in een klein doosje te leven met een televisie als gezelschap, wiens taak het is om je gedachten te beheersen en je dienstbaar te houden. De kunst van conversatie is bijna verdwenen. Het is tijd om dat nieuw leven in te blazen. Kom bijeen en praat, lach en eet. Creëer opnieuw een gemeenschapszin. In vroeger tijden werd op deze manier informatie gedeeld. Het werkte prima, aangezien ze het universum begrepen en ze één waren met de Aarde, allemaal verbonden in liefde en licht.

Rome heeft dat allemaal veranderd. Nu moeten jullie alles terugpakken dat verloren ging. In het verleden werd het zwaard gebruikt om verandering bij de mensheid af te dwingen. Maar nu weten jullie beter. Jullie kracht ligt in aantallen en het geloof dat jullie op de goede weg zijn. Liefde en licht begeleiden jullie op je weg. De waarheid zal jullie vrij maken.

Veronica, mijn lief, blijf sterk. Je weet wat je moet doen. Alles zal uiteindelijk goed komen. De stress wordt gezonden om je neer te halen. We omringen je met liefde en licht, zodat je nooit alleen bent.

Altijd, je aanbiddende

Monty

Website: The Montague Keen FoundationVertaling: Alja

dinsdag 8 oktober 2013

06.10.2013
   6 oktober 2013


Sommigen van jullie zijn ontwaakt en kunnen zien dat de Cabal worstelt. Hoewel zij binnen de Cabal doorgaan te doen alsof ze alle macht hebben, is het duidelijk dat de meerderheid van de mensen hun leugens en dreigementen doorzien. Net als de spreekwoordelijke pestkop moeten ze uiteindelijk volwassen worden en toegeven dat ze in de minderheid zijn.

De waarheid zal je bevrijden. Dit is jullie al vele malen verteld, maar nu zien jullie het bewijs ervan. De waarheid is nu voor iedereen beschikbaar, wat het makkelijker maakt te aanvaarden dat er moedwillig tegen jullie gelogen werd. Degenen aan de macht (en dat zal niet veel langer duren) zullen ontmaskerd worden en ze zullen hun uitbuiting van de mensheid moeten stoppen.

Nu de dageraad van het nieuwe tijdperk nadert, vraag ik jullie allemaal om eens ernstig na te denken over hoe jullie van plan zijn om alle schade die is veroorzaakt, zowel aan de mensheid als aan de planeet zelf, om te keren. De verbinding met het universum zal weer worden hersteld wanneer de energie van de Aarde wordt vrijgemaakt en zich weer met het universum verbindt. Jullie weten en begrijpen waarom de natuurlijke energielijnen werden afgesloten. Alleen de Cabal profiteerde van deze afsluiting. Het diende om de mensheid onder controle te houden, onderworpen en klaar om aan de grillen van de Cabal te voldoen.

Wanneer de mens volledig ontwaakt is voor wat betreft het feit dat hij almachtig is en leert in zichzelf te geloven en in zijn mogelijkheid om zijn macht terug te nemen, dan zal alles op Aarde ten goede veranderen. Kijk naar de politieke spelletjes die worden gespeeld. Elke leider doet alsof hij beslissingen neemt; terwijl ze in feite slechts marionetten zijn die een rol spelen in de vernietiging van de mensheid. Ze hebben helemaal geen macht. Kijk naar de ANGST in hun ogen als ze miserabel falen om de mensheid ze te laten geloven. Ze weten dat ze zonder een spoor achter te laten aan de kant kunnen worden gezet wanneer ze niet langer in staat zijn om de mensen van hun leugens te overtuigen. De macht is ze uit handen geglipt en hun leugens worden niet langer geaccepteerd. Mensen zien de illusie waarvoor ze eerder blind waren. 2000 jaar lang werden jullie in het duister gehouden. Jullie wachtten, want alles moest op zijn plek zijn voordat verlichting en ontwaking konden plaatsvinden. Dit plan werd geleidelijk geïntroduceerd, om zowel het vertrouwen in jullie zelf als in ons plan voor de voortzetting van het menselijk ras op Planeet Aarde te op te bouwen. Jullie hebben de eerste stappen gezet en dat zijn de belangrijkste.

De mensheid zal opnieuw worden verbonden met haar eigen aangeboren spiritualiteit, aldus de noodzaak voor al die zelfgemaakte religies verwijderend. Alles zal opnieuw verbonden worden met Alles Dat Is. En de machtige lichtwezens. Er zal geen behoefte zijn aan een tussenpersoon, aangezien jullie één zullen worden met de God van Liefde en Licht. Het zal goed zijn wanneer al die controle structuren die de levens van zo vele mensen hebben vervormd en vernietigd voor altijd van het aangezicht van de Aarde verwijderd zijn. Ze zijn nooit nodig geweest om jullie met de God van Liefde te verbinden. Je eigen verbinding was er altijd, maar jullie hadden de verantwoordelijkheid aan anderen gegeven en die misbruikten het. Jij, en alleen jij bent verantwoordelijk voor je leven op Aarde. Wanneer je terugkeert naar de Geestenwereld zou het goed zijn te weten dat je je best hebt gedaan, dat je nooit iemand pijn hebt gedaan en dat je een eerlijk en eerbaar leven hebt geleid.

Trap niet in de angst die de Cabal wil creëren via de banken, door oorlogen etc. Dat wordt gedaan in een poging jullie gedachten af te leiden van het ontwaken der mensheid. Je weet dat ze niet het beste met jullie voor hebben, wat ze ook zeggen. Ze zijn (en waren altijd) AARTSMANIPULATORS. Onthoud dit en weiger hun spelletjes te spelen. Zonder jullie medewerking zijn ze machteloos.

Mijn lieve vrouw heeft vandaag moeite zich te concentreren. Ze heeft veel aan haar hoofd.
__________________________

Donderdagmiddag, net voordat ik na het winkelen terugging naar mijn auto, crashte er een dubbeldekker tegen aan, die een hoop schade veroorzaakte. De auto is twaalf jaar oud. Als hij afgeschreven wordt (ten gevolge van de enorme schade), zal ik pas echt in de problemen zijn, aangezien ik vanwege mijn hartproblemen de auto nodig heb. Bid alsjeblieft dat hij kan worden gerepareerd. Het is een Toyota Yaris, de beste auto die ik ooit gehad heb. Hij heeft me nog nooit in de steek gelaten. Hij was als een goede vriend, hij was er altijd voor me. Ik was en ben er nog steeds heel erg door van streek.

Ik dank God dat ik niet in de auto was toen het gebeurde. Dit is slechts één van de dingen waarmee ik te maken heb. Gedenk me in je gebeden alsjeblieft.

Dank jullie wel, Veronica.
______________________

Er worden zo veel hindernissen op haar pad geplaatst, en op het pad van degenen die de waarheid en verzoening die nodig is voor de mensheid zoeken om de ketenen van de Cabal te verbreken en voort te gaan in vrede en liefde. Maar het gebeurt, en je ziet het bewijs hiervoor, overal om je heen. Dus ga vol vertrouwen door.

Mijn lief, probeer je geen zorgen te maken. Je vriend heeft lessen te leren, en paden te volgen om hem voor te bereiden op zijn werk op Aarde. Eenmaal volledig ontwaakt zal hij zijn missie omarmen. Hij zal zich met voor 1000% inzetten, zoals alleen hij dat kan. Niets kan dit stoppen en in je hart weet je dit al. Mag ik jullie allemaal vragen om deze ziel in je gebeden te gedenken, aangezien hij worstelt met de pogingen van de Cabal om hem te verwarren en te vernietigen. Hij had met een moeilijk pad te maken, maar het is niet onoverkomelijk met wat hulp van anderen.

Het leven kan soms zo’n uitdaging zijn. Maar door samen te werken zal de mensheid alles dat haar door de Cabal is aangedaan verwijderen. Dan, en alleen dan zullen vrijheid en vrede hersteld zijn.

Mijn lief, je bent niet alleen. Als je een kon zien hoeveel steun je hebt, aan beide zijden van het leven, dan zou je verwonderd en opgelucht zijn!

Mijn liefde is altijd bij je. Je aanbiddende,


Monty

Website: The Montague Keen FoundationVertaling: Alja

interview

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/