dinsdag 28 januari 2014

19.01.2014 Anne Guivaudan, 10 jan 2014


   19 januari 2014

10 Januari 2014 – De Zonne-energie

Gegroet  broeders en zusters, zoals altijd.
We zijn hier vandaag om jullie te laten weten van de buitengewone planetaire gebeurtenis. Zoals sommigen van jullie al weten heeft jullie Aarde belangrijke leylijnen van energie die lijken op jullie slagaders en aders, maar tot nu toe werd er nauwelijks over ze gedacht als organen van jullie planeet. Er is er een die heel belangrijk is: het brein. 

De planeet Aarde heeft, net zoals veel andere planeten, een orgaan dat je kunt vergelijken met een brein. Momenteel worden de verbindingen met dit “brein” vernieuwd, met nieuwe energieleidingen die aan het licht komen, hetgeen betekent dat tegelijkertijd een nieuw mondiaal begrip beschikbaar komt, wat betekent dat nieuwe lichtknooppunten op hun plek worden gebracht en oude met energie worden gereactiveerd.

De mensheid waartoe jullie behoren begint te ontsnappen aan de angst die haar in haar greep hield, gevangen in omstandigheden waarin ze onderdrukt werd gehouden. We zouden dit kunnen vergelijken met het wakker worden na een lange sluimering. Nieuwe toepasbare dagelijkse concepten zullen tevoorschijn komen, en dit zou na enige tijd duidelijk moeten worden wanneer jullie deze eenmaal in praktijk brengen.

Je zou je zelfs kunnen gaan afvragen “waarom heb ik dat niet eerder zo gedaan?”

Overal op sociaal, economisch, kunstzinnig, gezondheids -, educatie en ander gebied, zullen jullie zien dat er nieuwe manieren opdoemen die zo anders zijn dan de oude, dat je een gevoel zou moeten ervaren dat al veel eerder te hebben beleefd.

De Aarde geeft jullie nieuwe energieleidingen en je zult de dynamica ervan, de lichtheid en verder het verlangen jezelf te focussen op wat er is, kunnen voelen, in plaats van gehaast dingen te doen, maar belangrijker, voelen wat het betekent voor jouw leven en het planetaire en interplanetaire leven.

Jullie sociale netwerken zijn middelen om informatie en desinformatie te verspreiden omdat ze nog steeds in handen zijn van degenen die bang zijn voor jullie ontwaken. Wanneer jullie eenmaal weten wat jullie willen, wanneer jullie afgescheidenheid niet langer jullie vijand is en wanneer jullie eigenwaarde hersteld is, dan zullen jullie weten dat jullie alle antwoorden in jezelf hebben, en pas dan zullen deze netwerken informatie verspreiden, en niet het tegengestelde ervan.

Meer dan 18 millennia geleden stichtte een afvaardiging van jullie broeders en zusters van de sterren een thuisbasis op jullie planeet. Gewijde plaatsen op deze Aarde worden na lange eeuwen van lethargie en sluimer gereactiveerd. Deze lijnen, hoewel sommigen bekend zijn en andere niet , ontwaken ze om een weldadige golf rond hen te genereren, maar vergeet niet dat elke ley, ieder energieknooppunt verbonden is met de bewoners van deze planeet, wat betekent dat deze energieleidingen binnen elk van jullie worden geregenereerd, en terwijl sommigen worden gecreëerd sterven oude af.

Verbind jezelf nu met je fysieke lichaam aan de energetische Shambala of aan een van de meer subtiele niveaus die een onderdeel zijn van jullie, afkomstig van de sterren, maar meer nog, van het naamloze  Licht waarvan je een vonk bent, geïncarneerd op Aarde.

Hoe verbind je je met deze energie ?

Heel makkelijk, door te luisteren naar wat het belangrijkst is voor jou, voor de Aarde en door in praktijk te brengen wat je gelooft.

Sommigen van jullie, en dat weten we, zouden graag andere soorten aanwijzingen krijgen, en zeer precieze raadgevingen, en dat is precies wat we niet willen. Jullie “mind“ is te vol, er is meer ruimte nodig.

Alles dat nodig is om door te gaan staat jullie ter beschikking. Het kan belangrijk zijn om, net als in een te vol huis, orde op zaken te stellen. Daarom willen we ons er zo min mogelijk bemoeien en niet optreden als jullie steunkrukken.
Vind alle antwoorden in jullie zelf, ze zijn beschikbaar in je ziel, in vrede, dat is de Nieuwe Aarde !

Het gebrek aan eigenwaarde houdt jullie nog steeds tegen op je pad naar voren, maar nog maar even.

Geliefde broeders en zusters van het licht, we groeten jullie en we houden van jullie.

De zonne-energie.
Anne Givaudan 


Vertaling: Rob

maandag 27 januari 2014

26.01.2014 Project Leylijnen (update)


   26 januari 2014

PROJECT LEIJLIJNEN
UPDATE VAN 26 JAN 2014

Aankondiging Datum

De Stichting is verheugd de eerste datum van verenigd gebed en meditatie t.b.v. het vrijmaken van energetische blokkades en het versterken van de Aardse leijlijnen aan te kondigen. Het zal plaatsvinden op:

Zondag 2 februari 2014

Deze uitnodiging geldt niet alleen iedereen uit de meer dan 60 landen die hebben geschreven dat ze deel willen nemen aan deze onderneming, maar ook degenen die deze boodschap voor de eerste keer lezen. Iedereen is meer dan welkom om bij elke mogelijk in te springen.

Wat betreft de timing, er is een groeiend bewijs om te suggereren dat de periode voor en na een lage zonnestand (i.e. zonsopgang en zonsondergang), al dan niet zichtbaar aan de hemel, de optimale tijd van de dag is. Natuurlijk sluit deze suggestie niet uit dat jullie je toewijding op enig ander tijdstip aanbieden. Het betekent simpelweg dat vanwege hieronder genoemde redenen wordt verondersteld dat de heilige paden tijdens dageraad en schemering toegankelijker zijn.

Aangezien het tijdstip van plaatselijke zonsopgang en – ondergang, afhankelijk van de geografische positie van elke deelnemer, zal verschillen, zou men zich voor kunnen stellen dat deze gebeurtenis een voortdurende en progressieve golf is van intentionele healing, terwijl de Aarde van west naar oost om haar as draait. Stel je voor hoe de gewijde kruispunten gestaag met een enorme gloed oplichten, terwijl iedere blokkade op haar beurt wordt opgeheven, wanneer in de gebieden van de Stille Oceaan en in het Verre Oosten de dag begint. Zo’n opeenvolging zorgt voor een doorgaande passage en vooruitgang van het licht door de gewijde paden terwijl de dageraad verder westwaarts voortschrijdt. Dit beeld geeft een geheel nieuwe interpretatie van het Bijbelse vers:

"Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van den Zoon des mensen wezen"- Matthëus 24:27

Welk bewijs inspireert deze zeer bevoorrechte tijden? Welnu, het is bekend dat de 12e eeuwse religieuze Tempeliers (die zich geformeerd hebben uit de Cisterciënzer Orde en een behoorlijke kennis van de ‘zoutlijnen’ bezaten), hun extensieve dag van gebed begonnen rond 04:00 a.m. [1], zeer waarschijnlijk om te profiteren van het effect van de ‘rijzende zon’ die dan de gewijde lijnen optimaal doordrong. Op mid-noordelijke hoogten, tijdens de zomerzonnewende, kan men de zonsopgang rond 05:00 a.m. verwachten. In het tegenovergestelde geval, bij de winterzonnewende, zal de zon niet verschijnen voor ca. 08:30 a.m. In beide gevallen zullen de Tempeliers voor zonsopgang zijn opgestaan en in het holst van de winter, in een koud klooster, zouden ze zo’n viereneenhalf uur voor zonsopgang in gebed zijn gegaan. Dat is een buitengewone toewijding, maar er zal duidelijk een reden voor zijn geweest.

Zelfs vandaag de dag vinden, n.a.v. deze traditie, vele openbare erediensten op bepaalde dagen en en masse plaats in ofwel de vroege ochtend of de late middag. Het is ook opmerkelijk dat het meest gewijde deel van enig huis van verering geacht wordt de kansel te zijn. Kansels zijn op het oosten gericht aangezien dat de richting is waar de Zon tijdens de huidige cyclus van de rotatie van de Aarde opkomt.

Tijdens de vroege 1990-er jaren publiceerde een wichelaar van de Addlestone Historical Society in Engeland een serie interessante waarnemingen die het zogenoemde “Solaire Transitie Effect” beschreven. Zoals het verslag van de ontdekker tijdens herhaalde proeven op verschillende locaties aantoont, is de grootte van de leijlijn en derhalve de capaciteit, significant afhankelijk van de plaatselijke zonnehoogte:

“Alle drie de leyen werden tijdens zonsopgang getest, en alle drie namen ze toe in grootte van zes tot twaalf passen… Het leek erop dat het een resultaat was van het horizontaal passeren van de zon over de energielijnen…

We arriveerden net voor het tijdstip dat ik “het zonsopgangraam” was gaan noemen, en ik ontdekte dat de lijn haar normale breedte had. Toen, nogal plotseling, nam die toe tot een verbijsterende 212 passen! Echt een geomantische corridor!

Het zonsopgang/ondergang effect zou blijken van groot belang te zijn. Het moet net een grote staande puls zijn die de scheidslijn tussen donker en licht volgt terwijl deze westwaarts rond de Aarde snelt. Er kan nooit een tijd zijn wanneer deze altijd bewegende grote cirkel niet leyen tot activiteit ergens op de planeet stimuleert.”

Het volledige artikel kan worden gevonden op 
http://www.ahsoc.fsnet.co.uk/soltrans.htm

Hier is nog een duidelijk voorbeeld uit de wereld van de natuur. Op 7 oktober 2011 hoorde men het eerste kraaien van het huishaantje om precies 06:00, zo’n 25 minuten nadat de zon 18 graden onder de plaatselijke horizon stond – de zogenoemde “astronomische dageraad”. Het was 07:30 voordat de zon feitelijk opdoemde aan een ononderbroken horizon, maar het haantje nam de eerste fotonen van de komende dageraad 90 minuten eerder met zijn innerlijke sensoren waar. Men kan niet zeker zijn hoe, maar sterke intuïtie suggereert dat leylijnen een fundamentele rol spelen in deze natuurlijke functie, net als de vogeltrek in het algemeen.

Het is alsof Gaia speciaal wordt versterkt door een laagstaande zon. Haar leylijnen lijken uit te zetten en toe te nemen in hun energetische en informatiedragende capaciteiten tijdens dit tweemaal daagse solaire aspect. Dus, met de paden die zich vergroten tot tenminste tweemaal hun capaciteit, is dat niet een zeer passende tijd om ze van ongewenste energieën te ontdoen en deze te vervangen door het licht van compassie? Is dit de tijd waarop de Aarde veel ontvankelijker en toegankelijker is voor behandeling?

Om de passende periode van leylijn expansie voor het doel van deze meditatie te vatten, werd de timing zorgvuldig ingeschat op basis van de”astronomische dageraad”. Dit is het punt waarop de zon voldoende onder de horizon is om ervoor te zorgen dat de zwakste sterren nog met het blote oog kunnen worden gezien. Het kan ook in het algemeen worden beschreven als de tijd waartussen de verlichting van de hemel toeneemt voor zonsopgang (dageraad) of afneemt voor zonsondergang (schemering). Gedurende dat interval reageert het zonlicht progressief met het bovenste deel van de atmosfeer en deeltjes - zowel natuurlijke als gefabriceerde - die in de lucht hangen en die soms een spectaculaire voordageraadse of naschemeringse kleurschakering creëren. Iedereen die zo’n dramatische zonsop- of ondergang heeft gezien weet dat dit krachtige gebeurtenissen zijn voor het oog en de ziel.

Op de datum in kwestie zal de hoeveelheid astronomische dageraad variëren tussen 1¼
en 4 uur, afhankelijk van de geografische breedtegraad waarop de deelnemer zich bevindt. Deze specifieke periode verschaft derhalve een potentieel “raam van mogelijkheid” om de leylijn expansie voor het doel van deze meditatie te benutten.Dus als je je bijvoorbeeld op 40N breedte bevindt en van plan bent om ’s morgens mee te doen wanneer de zon opkomt om (laten we zeggen) 07:11 lokale tijd, dan zou je al 75 minuten eerder kunnen beginnen, om 05:56 lokale tijd, voor het beste resultaat. Men kan er niet zeker van zijn, maar degenen die op hogere breedtegraden zitten zouden wel eens een betere positie kunnen hebben om een nog langere duur van expansie te ervaren vanwege de langere duur van de dageraad.

Zoals de Addlestone wichelaar schreef, leylijnen schijnen naar hun normale formaat terug te gaan zo’n 30 minuten na zonsondergang en zo’n 40 minuten na zonsopkomst. Gezien de onderwerpen over de Tempeliers, het haantje en het dageraadskoor in het algemeen, wordt er sterk gespeculeerd dat de groei van een leylijn naar een maximum in een groter tijdssbestek plaatsvindt dan de hierna volgende terugkeer naar de normale grootte. En vanwege die reden zouden de deelnemers voor voldoende dekking moeten zorgen voor zonsopgang en na zonsondergang.

Ter verdere overweging

De eerste gebeurtenis wordt een “verenigde” periode van gebed, meditatie of simpelweg energie of gedachten wijden aan leylijnen genoemd. Toch is het alleen “verenigd” in die zin dat het voortdurend en progressief op een enkele dag zal gebeuren en niet noodzakelijk “in koor” vanwege de tijdsverschillen in de wereld. De verwachting is dat deelnemers voornamelijk hun intentie focussen op hun eigen regio om te profiteren van het plaatselijke solaire transitie effect waar we eerder over schreven. Toch, hieraan toegevoegd, zouden ze ook kunnen overwegen bij te dragen aan het aanvullende scenario dat hieronder volgt:

Wat als er een plaats op Aarde is, die, mocht er genoeg meelevende intentie tegelijkertijd op de plaatselijke tijden van de laagstaande zon geconcentreerd worden, een overweldigende liefhebbende resonantie over het hele leylijnennetwerk produceert? Per definitie zou dat een punt van grote fijngevoeligheid moeten zijn. Is er zo’n punt en zo ja, waar is dat?

Tijdens hun onderzoek van de Michael–Maria ader van Zuid Engeland, redeneerden Hamish Miller en Paul Broadhurst als volgt [2]:

“Dus volgens universele traditie is de staf van Mercurius (de Caduceus) een symbool van natuurlijke energieën die werkzaam zijn in het menselijk lichaam. Wanneer de Aarde zelf een enorm wezen is, zoals door zowel oude wijsheid als de Gaia theorie van de moderne wetenschap begrepen wordt, zou het hermetische principe van ‘zoals boven, zo beneden’ ook moeten gelden voor het levende lichaam van de planeet. Het is alleen maar een kwestie van schaal.”

De diepgaande implicatie van deze bewering is dat de Aarde zelf bepaalde energiecentra of chakra’s bezit, die corresponderen met die van het menselijk lichaam. We weten en begrijpen vanuit ons eigen wezen dat er een chakra is boven alle andere dat het stromen van liefde met intensiteit bemoedigt, uitzendt en ontvangt – het hartchakra. Het kan eveneens gewicheld en gefotografeerd worden. Gegeven dat de mensen de kinderen van de Aarde zijn, en we ons via ons eigen hart met haar verbinden, dan is het volkomen redelijk te suggereren dat Moeder Aarde eveneens een hartchakra heeft. Maar waar bevindt zich dat?

Robin Health, een autoriteit op het gebied van megalithische astronomie en cultuur, met een bijzondere interesse in de uitlijningen en gewijde sites in Wales [3], erkende dat, wat pas relatief kort geleden als de Michael-Maria as in het westelijk deel van deze uitlijning werd gelabeld, beter bekend was onder de vroegere prehistorische naam in het oostelijk deel:

“De meest bekende uitlijning in Engeland is onweerlegbaar tevens de langste lijn die over Engeland kan worden getrokken. Nu bekend als de Michael-lijn, vanwege de overvloed aan St.Michael kerken op de westelijke lengte, loopt deze over 240 mijl van Cornwall naar East-Anglia. Over zijn oostelijke lengte kan hij geïdentificeerd worden met zijn veel oudere naam – de Icknield Way. De lijn gaat door of langs zo’n verzameling belangrijke historische en natuurlijke sites, waardoor het van een betekenis is die niet kan worden genegeerd.”

Derhalve is de herkomst en de antieke oudheid van deze uitlijning niet aan twijfel onderhevig. Robin, die ook de belangrijke vraag stelde, “Beheerst de mens het landschap, of beheerst het landschap de mens?”, nam eveneens waar dat deze oude uitlijning nog steeds heel actief is en zich ontwikkelt [4]:

“De uitlijning bekrachtigt veranderingen in sociale machtsstructuren, en suggereert dat dit proces nog steeds bezig kan zijn. Zeker, inspectie van de lijnen suggereert dat in relatief recente tijden nieuwe krachtpunten op deze uitlijning werden geplaatst.”

Een cirkel met een 20 mijl radius omgeeft een cluster van zes van de meest populaire antieke sites in Engeland, inclusief het wereldberoemde Stonehenge, Glastonbury en Avebury; vijf van deze sites vallen samen met de meest zuidelijke boog van deze cirkel. De Michael-Maria as, of Icknield Way, deelt deze cirkel exact doormidden. De antieke en historische nederzettingen van Bath en Bristol vallen hierin.


Hamish Miller en Paul Broadhurst hebben de dynamica van de knooppunten binnen deze geconcentreerde zone van gewijde energie verder uitgelegd [2]:“De twee serpenten, in elkaar gewikkeld rond de staf, hadden een tegengestelde polariteit: Er was de solaire ‘Michael’ slang, en er was de lunaire ‘Maria’. Markeerden zulke plaatsen als St Michael’s Mount, Glastonbury, Avebury en alle andere knooppunten de chakrapunten langs de staf van de St. Michael uitlijning? Wellicht markeerde de verplaatsing van de aandacht van Avebury - om zich later in Christelijke tijden te centreren op Glastonbury - de zich ontwikkelende evolutionaire vooruitgang van de mensheid, aangezien de cyclus van de tijd verderging en andere Kosmische impulsen in het spel kwamen.

…Avebury was de navel, de omphalos, het ultieme symbool van alle geboorten. Een ontmoetingsplaats tussen hemel en Aarde, het was het kosmische centrum van waaruit de wereld werd gevoed. …Maar de plek zelf, en zijn spirituele opvolger Glastonbury maken nog steeds diepe herinneringen aan de oude betekenis ervan los.”

Volgens lokale traditie wordt er gezegd dat St. Jozef van Arimathea naar Engeland kwam als metaalkoopman die tin zocht, vergezeld door de jongen Jezus [5]. Het is interessant de mogelijke route te bekijken die de Heilige familie over zee naar Engeland bracht via Frankrijk, toen Gallië, vanuit Phoenicië. Diodorus Siculus beschrijft in detail hoe in Cornwall gedolven tin werd getransporteerd naar een eiland dat Ictis werd genoemd en dat tijdens laagtij verbonden was met het vasteland; dit wordt over het algemeen beschouwd als St. Michael’s Mount aangezien het perfect past bij de hedendaagse beschrijving. In dat geval zou de aankomst op het knooppunt van vier belangrijke lijnen zijn geweest – Michael-Maria en Apollo-Athene. Er zijn andere mogelijke mededingers voor Ictis, onder meer Falmouth, Looe Island, het eiland Wight (destijds Vectis genaamd) en zelfs Glastonbury (destijds een gewijd eiland dat bekend stond als Avalon).

De stichting van Christus’ bouwwerk bij Glastonbury is meer dan traditie of folklore. Getuigenis van zo’n voorchristelijke of Keltische ‘kerk’ bij Avalon werd gevonden in een brief van St. Augustinus aan Paus Gregorius (600 A.D.)[6] waarin staat:

“In het westelijke deel van Engeland is een bepaald koninklijk eiland van behoorlijke omvang, omgeven door water, overvloedig in alle pracht van de natuur en levensbehoeften. Daarin vonden de eerste neofieten van de Katholieke wet, daarvoor door God gekend, een kerk, niet door menselijke kunst geconstrueerd, maar door de hand van Christus zelf, voor de redding van Zijn volk.” (Epistolae ad Gregorium Papam)

Glastonbury is eveneens genoemd in de Arthuriaanse leer. De Abdij van Glastonbury tekende op dat Koning Arthur hier in 540 A.D. werd begraven. Eveneens dat zijn overblijfselen en die van Koningin Guinevere werden verwijderd en begraven bij de nieuwe kerk. Bovendien wordt gezegd dat elk van de twaalf Ridders van de Ronde Tafel claimde af te stammen van St. Jozef van Arimathea [6].

Is daarom Glastonbury de locatie van het hartchakra van de Aarde? Velen geloven dat het zo is volgens hun eigen spirituele reizen. De goddelijke energieën van compassie die daar eens in het verleden waren verankerd door Jezus, St Jozef van Arimathea, Maria Magdalena en anderen liggen er nog steeds en wachten erop volledig te worden geoogst.

Gedurende de 1980-er jaren, stelde ziener Robert Coon een interessante kaart van de Aarde op. Daarop identificeerde hij twee wereldomvattende leylijn aders die corresponderen met veel van Gaia’s meest gewijde plaatsen. Een pad was vrouwelijk en de andere mannelijk. Samen werden ze de “Regenboogslang” genoemd. Het deel van de vrouwelijke ader die de Britse eilanden kruist bleek samen te vallen met de Michael-Maria-Icknield corridor. In een volgende fase probeerde Robert de zeven chakra’s van de Aarde te definiëren. Interessant genoeg plaatste hij het vierde oftewel hartchakra bij Glastonbury en Shaftesbury – beiden bevinden zich binnen de cirkel met de 20 mijl radius.


Wat kan er dus uit deze hoge concentratie van belangrijke gewijde sites, die sterk zijn in de hoogste religieuze tradities, rijk in historie en waardoor een belangrijke wereldleylijn ader loopt, afgeleid worden? Kan het allemaal toeval zijn? Het is natuurlijk aan ieder persoonlijk hierover een mening te vormen.

Voor degenen die hun verdere energie van meelevende gedachten willen besteden aan dit gewijde deel van de wereld, hier volgen de details van de plaatselijke zonshoogte voor die dag:

 Zonsopgang om 07:46 GMT
 Zonsondergang om 17:05 GMT
 Astronomische dageraad duurt 120 minuten

Een flexibele benadering

Er zijn verschillende manieren om deze meditatieoefening uit te voeren. Sommigen zullen stil gebed of diepe meditatie en het scenario van ‘met licht gevulde’ leyen prefereren. Anderen zullen liever de zaak overdenken terwijl ze buiten het landschap exploreren. Er zijn er tevens die liever binnen blijven en de formaliteiten omtrent de leylijnen en aanverwante onderwerpen nastreven om voor zichzelf nieuwe bewuste ontdekkingen te doen. Of je nu je favoriete plek bezoekt of thuis blijft, in een groep werkt of alleen, de keus is aan jou. Er is voor elk wat wils.

Welke methode je ook prefereert en waarbij je op je gemak bent, het gaat allemaal om het geven van energie van meelevende gedachten aan en interesse in deze gewijde paden. Hoe meer zo’n intentie aan ze wordt gegeven, hoe meer bewustzijnslicht hun ruimte zal vullen. Dat oude gezegde … het is de gedachte die telt, betekent heel veel in dit geval.

En eindelijk…. een succesverhaal

Deze week liet een stel, dat deel uitmaakt van een healing groep en in een klein plaatsje in het Zwarte Woud in Zuid-Duitsland woont, weten dat ze een groot succes hadden behaald met het bevrijden van de energie die gevangen zat in een kruising van drie lijnen op een kloostersite. De groep had hun pogingen zo’n 10 jaar zonder succes gedaan. De uiteindelijke doorbraak werd drie weken geleden bereikt – precies op dezelfde tijd dat Monty de oproep voor het werk aan de leylijnen deed! Felicitaties aan alle betrokkenen!

En zo, aan iedereen die besluit om deel te nemen op zondag 2 februari 2014: de stichting wenst jullie allemaal succes met jullie inspanningen.

Tot de volgende update,


Mark


Referenties

[1] The Knights Templar Revealed : The Secrets of the Cistercian Legacy – Alan Butler and Stephen Dafoe (Templar Books, 1999)
[2] The Sun and the Serpent : An Investigation into Earth Energies – Hamish Miller and Paul Broadhurst (Pendragon Press, 1989)
[3] Bluestone Magic : A Guide to the Prehistoric Monuments of West Wales – Robin Heath (Bluestone Press, 2010)
[4] Powerpoints : Secret Rulers & Hidden Forces in the Landscape – Robin Heath (Bluestone Press, 2005)
[5] Did Our Lord Visit Britain as they say in Cornwall and Somerset – Rev. C.C. Dobson : (Covenant Publishing – eerste publicatie, 1936)

[6] St Joseph of Arimathea at Glastonbury – Lionel Smithett Lewis (Lutterworth Press, eerste publicatie, 1922)


Vertaling: Rob

zondag 26 januari 2014

26.01.2014


   26 januari 2014

DE EERSTE STAP OM ERGENS TE KOMEN IS BESLISSEN DAT JE NIET BLIJFT WAAR JE BENT
Anoniem

Veronica en ik zijn allebei blij en opgewonden dat we er in zijn geslaagd zoveel mensen uit alle delen van de wereld samen te brengen om de Goddelijke Energie van de Planeet Aarde te herstellen. We zijn iedereen die zonder meer reageerde en de wens uitsprak om als een grote familie van licht en liefde bijeen te komen enorm dankbaar. We hebben de datum gekozen: Zondag 2 Februari 2014.

We vragen jullie om bij ZONSOPGANG of ZONSONDERGANG bijeen te komen: allebei, indien mogelijk. Kom bijeen bij gewijde plaatsen of kies ervoor te mediteren. Gebruik je gedachten op de manier die jij geschikt acht, om het vrijmaken van de energie voor elkaar te krijgen. Je hoeft niet eens je bed uit te komen, aangezien je positieve gedachten zich bij de benodigde hoeveelheid energie zal voegen.

We zijn ons ervan bewust dat zonsopgang en zonsondergang op verschillende plaatsen op verschillende locaties zal zijn, maar het zijn de meest belangrijke tijden van de dag om deze unieke ceremonie uit te voeren. Veronica en een of twee van haar helpers zullen naar Glastonbury in het westen van Engeland gaan. Ze bid om redelijk weer. Mocht er een poging  worden gedaan om te voorkomen dat jullie deze plaatsen kunnen betreden, maak je niet druk, wees er dan in de buurt. Je kunt je gedachten, je bewustzijn gebruiken om je doel te bereiken. Veronica maakt zich zorgen omdat ze niet in staat was iedereen te antwoorden.

Mark doet in zijn bericht van vandaag suggesties. Iedereen is belangrijk, niemand uitgezonderd. Iedereen kan input geven. Het kost je geen geld, alleen je tijd. Het is zo geweldig dat er zoveel landen bij betrokken zijn, allemaal popelend om deel te nemen. We hebben een enorme familie van gelijkgestemden gecreëerd. Dit is de eerste keer. Laten we er ons van vergewissen dat dit een memorabele gebeurtenis is die alle grenzen van taal en geloof overschrijdt. Tezamen kunnen we de veranderingen voor elkaar krijgen waar jullie planeet om schreeuwt. Jullie zijn de architecten van de toekomst. Deze gebeurtenis zal historische folklore worden en zal in de komende generaties keer op keer verhaald worden. Ik kan het belang van deze actie niet genoeg benadrukken.

Wees vrolijk wanneer jullie bijeenkomen. Creëer een enorme vortex van energie, helemaal om je heen, met liefde en gelach in de lucht, terwijl jullie je in vrede en harmonie verzamelen. Dit is slechts de eerste van veel van zulke gebeurtenissen. We willen deze daarna regelmatig doen. We zullen de weg wijzen, altijd samenwerkend om vrede en rechtvaardigheid te creëren, die helaas op dit moment niet bestaan. Laat leeftijd geen barrière vormen, aangezien je nooit te oud of te jong bent om wonderen te creëren, want dat is wat jullie gaan ondernemen op die dag.

Ik vraag jullie nu om de tijd te nemen om te lezen wat Mark zo nauwgezet heeft voorbereid als jullie introductie tot het grote belang van leylijnen. Verwelkom en omhels de Magiër van de Ley. Moge hij met jullie zijn om jullie te leiden en jullie interesse in deze zeer gewijde sites en de lijnen die ze gewijd maken, aan te wakkeren. Wij in de Geestenwereld zullen jullie op deze dag der dagen, wanneer jullie het op je nemen om jullie planeet te redden, vergezellen, zodat toekomstige generaties van hun levens op Aarde kunnen genieten.

Samen zullen we dit laten gebeuren. Beide zijden van het leven werken samen zoals nooit eerder. Aan de prachtige mensen die graag hun tijd geven om ervoor te zorgen dat iedereen onze inspanningen kan meebeleven, zorg er a.u.b. voor dat alle landen datum en tijd kennen, zodat er voorzieningen kunnen worden getroffen om mee te doen. Onthoud dat jullie tezamen machtig zijn: jullie zijn de 99%, dus jullie kunnen niet gestopt worden. Jullie zijn de ontwaakten.

Mijn lief, het zal niet mogelijk voor je zijn om volgende zondag met me te schrijven, aangezien je meedoet met de ceremonie van het herstel van de Leylijnen. Geniet ervan om samen te zijn met gelijkgestemden.

Mijn liefde zal je begeleiden, zoals altijd. Je aanbiddende,
Monty


Vertaling: Rob

woensdag 22 januari 2014

12.01.2014 Project Leylijnen (update)


PROJECT LEY LINES
UPDATE VOOR 12 JAN 2014
Speciale dank

Een week is voorbijgegaan sinds de aanvankelijke oproep in Monty’s boodschap van zondag 5 januari 2014, om de leylijnen van de Aarde te promoten en ermee te werken.

De respons op het initiatief is echt fantastisch! Meer dan 1100 steunbetuigingen werden tot dusver ontvangen en er komen er nog steeds meer, van over de hele wereld. We hebben respons gekregen vanuit meer dan 60 landen. Het was echt overweldigend en zeer bemoedigend.

Het is onmogelijk om in deze korte tijd persoonlijk te reageren op alle inkomende berichten, hoewel we dat graag zouden doen. In plaats daarvan hebben we de tijd gebruikt om ieders bericht te lezen en te overwegen en na te denken over de reactie van wat een groeiende internationale “leylijn”gemeenschap lijkt te zijn, waarvan jullie allemaal graag deel willen uitmaken. Voor degenen die specifieke vragen stelden zullen we antwoorden proberen te geven.

Bedenk dat de deur open zal blijven voor degenen die nog steeds willen deelnemen aan wat een gezamenlijk leerproces zal zijn. Blijf kijken naar de website van de Stichting voor verdere informatie en updates.

Nadat elk bericht gelezen was, werd het duidelijk hoeveel expertise er al aanwezig is. Aan de ene kant waren er mensen die weinig van leylijnen wisten maar een enthousiaste aansporing voelden om deel te nemen vanwege hun inherente verbinding met de Aarde. Aan de andere kant waren er ook met een behoorlijke hoeveelheid kennis en praktische ervaring in het veld die reeds groepswerk aan bekende leylijnen hebben gedaan. Deze mix van expert “know-how” en lekenenthousiasme lijkt de goede samenstelling te zijn om de zaken vooruit te helpen.

Voor alle duidelijkheid aan al degenen die al deelnemen aan huidige leylijn-werkzaamheden van allerlei aard, dit initiatief is niet bedoeld om welk van deze voortgaande activiteiten dan ook te vervangen, tot last te zijn of te overschaduwen. Feitelijk vult het ze alleen maar aan en verbreedt het het hele bestek in deze belangrijke tijd.

Een van de grootste hoeveelheden respons per hoofd van de bevolking kwam uit Nederland. Het was interessant te horen dat er al een organisatie is die actief de leylijnen in kaart brengt! Andere landen waar veel respons vandaan kwam waren Duitsland, Australië en Canada. Niet verrassend was dat vanuit de Verenigde Staten de meeste respons kwam. Tevens deelden onderzoekers uit Australië en Frankrijk hun gedetailleerde kaarten met ontdekkingen in respectievelijk zowel Ierland als Engeland.

De ontvangen berichten zochten ook antwoord op algemene vragen zoals “hoe kan ik helpen?”, “wat kan er gedaan worden?”, “ben ik wel gekwalificeerd genoeg?” En “Vertel me eens meer over leylijnen.” Zulke vragen worden nu behandeld in de rest van deze update, te beginnen met de laatste.

Een Inleiding over Leylijnen

Leylijnen zijn onder een groot aantal namen bekend geworden in verschillende delen van de wereld; zoutlijnen, drakenlijnen, droomwegen, elfenpassen, geestenwegen, ‘Heilige Linien’ of ‘Holy Lines’, prehistorische (megalithische sporen en zelfs paden naar de Goden. Welke term je ook wilt gebruiken, feitelijk hebben we het over hetzelfde artikel van de grootste ouderdom – van ver voorbij de Bijbelse tijden. Als je een analogie zou zoeken om te beschrijven wat een leylijn is, dan zou je kunnen overwegen ze te zien als ongeziene “krachtlijnen” (vgl hoogspanningskabels) die onderling verbinding maken met een “opslagruimte” van psychische en spirituele energieën die op gewijde plaatsen bestaan.

Er is voldoende en onweerlegbaar bewijs voor het bestaan van deze “onzichtbare” en klaarblijkelijk “rechte” lijnen die het landschap doorkruisen en oude geheiligde plaatsen verbinden. Waar twee of meer leylijnen elkaar kruisen, wordt een krachtcentrum of nexus (knooppunt) van tellurische energie gevormd. Hoe meer lijnen elkaar kruisen bij deze zogenoemde knooppunten, hoe krachtiger die gewijde plaatsen geacht worden.

Op zulke locaties kunnen we plekken van verering en religieuze rituelen verwachten, zoals tempels, steencirkels en andere prehistorische monumenten en kerken. We zouden ook begraafplaatsen zoals graftombes en grafheuvels e.d. kunnen ontdekken. Zulke plekken zouden versterkt kunnen zijn met grondwerken of zelfs met een kasteel of gracht, wat er op kan duiden dat het een plek is die het zeker waard is beschermd te worden. De aanwezigheid van een watervoorziening is hoogst suggestief voor de aanwezigheid van een leylijn, speciaal een samenloop van waterwegen. Waar een natuurlijke overvloed van water is, is eveneens een overvloed van aardenergieën. Leylijnen worden ook gekarakteriseerd door kruisingen van oude wegen, mijlpalen, menhirs, steenhopen op heuveltoppen, en landtongen.

Terwijl een leylijn wordt veronderstelt ‘recht’ te zijn meandert en weeft de ley energie die van nature wordt uitgezonden ‘slangachtig’ door het landschap. Leylijnen zijn derhalve voornamelijk dynamisch en worden door de zon aangedreven. Een laagstaande zon, zoals bij zonsopgang en – ondergang wordt gezien, heeft de neiging de grootte en energiedragende capaciteit van de leylijn, in vergelijking met de hoogste stand in de middag, te vergroten. Daarom is de rijzende zon zo’n krachtig symbool en ontwaakt het dageraadslied lang voordat onze locale ster de horizon beklimt. Verduister het verschijnsel zonlicht en je verandert de essentie en de kwaliteit van de ley-energie die stroomt. Want de leylijn zelf is simpelweg een “kiekje” van het grondspoor dat voorvloeit uit het passeren van de energie die op een bepaald moment stroomt. Andere zaken die een leylijn beïnvloeden zijn geologische lagen, onderaardse stromingen en zelfs seismische activiteiten. Aanhoudende regenval heeft een verandering van de          
geleiding van de grond tot gevolg die de detectie van een leylijn kan bemoeilijken.

Ley-energie kan worden verstoord en een andere kant worden opgestuurd door intentie, structuur en grondsoort aangezien ze voornamelijk elektromagnetisch van aard is. Een van de beste voorbeelden hiervan werd gedemonstreerd bij het Avebury Henge complex in Wiltshire, Engeland – een site die als hartchakra van de Aarde wordt beschouwd. Hier voeren de Michael en Maria aders een “op een dans lijkende” manoeuvre met elkaar uit vanwege de aanwezigheid van de verhoogde landschappen die bekend staan als Silbury en de Windmill Hills.

Leylijnen staan bekend om het veroorzaken van paranormale verschijnselen van allerlei aard. Ik vraag me af hoeveel lezers van Montague Keen weten dat Scole in Norfolk, Engeland, de plaats van het vijf jaar durende “Scole Experiment” oftewel het “Afterlife Onderzoek”, waarvan Monty hoofdonderzoeker was, gesitueerd is binnen de stromingen van de Michael-Maria leylijnen?

Toch werd, gedurende het grootste deel van de laatste twee millennia, met het natuurlijke potentieel van het leylijnennetwerk van de Aarde geknoeid. In de laatste eeuw werd het systeem harteloos bedekt en voorzien van een raster met schadelijke zich verspreidende energieën, die de natuurlijke kosmische balans verstoren. Sinds het laatste deel van de 20ste eeuw gaf de chaotische staat van de ether een toename te zien van fysieke menselijke kwalen die veroorzaakt werden door de geopatisch belaste conditie van de natuurlijke achtergrond. Door te oefenen zul je de huidige kenmerken binnen de oude landschappen, die de harmonie van de natuur vervormen, beginnen te herkennen. Een groot aantal gewijde sites werd ook energetisch veranderd, onderdrukt, verduistert en in sommige gevallen werd geprobeerd ze helemaal uit te wissen. De essentie van hun transmissielijnen werd vervuild en geminimaliseerd. Is het geen tijd om deze gewijde paden opnieuw schoon te maken en te eren?

Voorgestelde Strategieën

Velen van jullie vroegen naar de manier waarop we ons doel kunnen bereiken. Nu we de consensus van de respons hebben bekeken en de reikwijdte van de expertise en de bereidheid van de mensen, wordt voorgesteld om twee parallelle benaderingen te doen – eentje die op korte termijn kan worden uitgevoerd en de vorm zal aannemen van een meditatie op een bepaalde dag, waarvan de datum en tijd, met de juiste richtlijnen, zal worden gegeven. De tweede zal bestaan uit een langere periode van diepgaand onderzoek als onderdeel van een beter begrip van, en herverbinding met het Aardse netwerk.

Deze tweevoudige benadering zal derhalve veel participanten in staat stellen deel te nemen aan het onderdeel waarbij zij zich prettig en capabel voelen. Ze hebben zelfs de gelegenheid om beide paden te onderzoeken als ze dat willen. Iedereen wordt geacht voldoende gekwalificeerd te zijn! Het in kaart brengen is een essentieel onderdeel van de tweede strategie. Het volgt het principe, ingesteld door onze mentoren zoals Watkins, Guichard, Michell, Miller et al, zonder wiens invloedrijke werken we minder goed over dit onderwerp geïnformeerd zouden zijn. Uitlijningen in kaart brengen dient drie belangrijke doelen. Allereerst voorziet het in tastbaar geloofwaardig gedocumenteerd bewijs dat mettertijd een groeiende vergaarbak van informatie vormt die klaarblijkelijk nog niet op Aarde bestaat.

Door het creëren van zo’n bibliotheek met onafhankelijk feitelijk bewijsmateriaal, helpen we degenen die terughoudend zijn m.b.t. het bestaan van leylijnen aan te moedigen hun eigen positie ten aanzien hiervan te heroverwegen. Het zal hopelijk zelfs de meest volhardende scepticus overtuigen! En door deze bibliotheek “zichtbaar” en voor iedereen toegankelijk te maken, “onthullen” we aldus het concept van leylijnen en Aardenergieën. Hoe meer bewijs we kunnen verzamelen en coördineren en er iets gewoons van maken, hoe meer de mondiale leylijngemeenschap zich zal ontwikkelen en hoe meer “bewustzijnslicht” de leylijnen zelf doordringt.

In de tweede plaats zal onze zich ontwikkelende bibliotheek anderen in staat stellen naar deze sites terug te gaan om uiteenlopende redenen, waaronder geregeld en fundamenteel “onderhoud”. Op de derde plaats, en het meest voor de hand liggend, de afwezigheid van gedetailleerde leylijnroutes bemoeilijkt en voorkomt zelfs het weghalen van hun besmetting. Een routekaart maakt de leylijnverbindingen zichtbaar, hun energiedragende capaciteiten en hoekrichtingen binnen het landschap, niet in het minst welke krachtcentrales ze dienen; al deze factoren kunnen belangrijk zijn met betrekking tot welk schoonmaakproces wordt uitgevoerd. De taak zou wel eens het deblokkeren van een complex afvoerpijpensysteem kunnen zijn waarvoor een routeplan vaak essentieel is.

Dus is het in kaart brengen ervan allicht een allereerste vereiste voor de strategie op de lange termijn. In feite vroegen velen om leylijnkaarten van hun omgeving. Helaas zijn deze niet altijd makkelijk te vinden en vaker dan niet moeten ze worden gegenereerd vanuit de eerste beginselen door het gebruik van gewone regiokaarten en andere detectiemethoden.

Velen hebben gevraagd, “hoe kan ik helpen?” en “wat kan er worden gedaan?” En daarom zou mijn advies zijn: begin met het in kaart brengen van jouw landschap en haar leylijnen en raak er bekend mee. Het zal tijd kosten deze informatie naar boven te halen, dus is het raadzaam zo spoedig mogelijk voorbereidingen te treffen.

In een behoorlijk aantal berichten werd eveneens gevraagd om relevant achtergrond leesmateriaal. Daarom is een korte literatuurlijst toegevoegd aan het einde van deze update. Voor degenen die in Europa verblijven en zoeken naar gedetailleerde kaarten om mee te werken, zou ik adviseren toegang te verkrijgen tot het werk van Xavier Guichard – Eleusis Alesia. Dit boek, dat een groot aantal gedetailleerde kaarten bevat, is  vaak moeilijk te krijgen. Het is echter volledig toegankelijk gemaakt op internet. (bijvoorbeeld http://www.ancient-wisdom.co.uk/xavierguichard.htm)

En tenslotte …

Veronica heeft me gevraagd deze informatie te delen welke ze me in de herfst van het vorige jaar gaf.

Op 14 januari 2012 had Veronica Keen een reading met een medium genaamd Louise. In die tijd kende ik Veronica nog niet eens, aangezien we elkaar pas op 28 augustus 2012 ontmoetten.

Hoe dan ook, gedurende deze reading sprak Louise deze exacte woorden…

“ Wie is Mark? Hij is op het Aardevlak. Je zult van hem horen. Baanbrekend, mijn lief. Je hebt geen idee. Het zal de hele wereld over gaan.”

Dus, tot de volgende update.

Mark
Aanbevolen literatuur

Ik heb een lijst geprepareerd van wat ik denk dat de meest innovatieve Europese werken zijn welke ik zou suggereren:

Ley Lines : Early British Trackways, Moats, Mounds, Camps and Sites – Alfred Watkins (1855-1935) : (First Published, 1922)

The Old Straight Track : Its Mounds, Beacons, Moats, Sites and Mark Stones – Alfred Watkins (1855-1935) : (First Published, 1925)

Eleusis Alesia : Enquête Sur les Origines de la Civilisation Européenne – Xavier Guichard (1870-1947) : (Abbeville Imprimerie F. Paillart, Published 1936)

The New View Over Atlantis – John Michell (1933-2009) : (Thames & Hudson, 1983);

Ancient Energies of the Earth : A Groundbreaking Exploration of the Earth’s Natural Energy and How It Affects Our Health – David Cowan with Anne Silk (Thorsons, First Published, 1999)

Ik zou speciaal willen wijzen op het uitgebreide veldwerk dat werd gedaan door wijlen Hamish Miller (1927 – 2010) en Paul Broadhurst; want het was Hamish die mijn eigen ijzeren wichelroedes van zijn gewijde site in Cornwall met de hand smeedde. Zijn gedetailleerde weergave van de Michael-Maria lijnen in Engeland is te vinden in…

The Sun and the Serpent : An Investigation in

dinsdag 21 januari 2014

19.01.2014 Project Leylijnen (update)


   19 januari 2014

PROJECT LEY LIJNEN
EEN UPDATE VAN 19 JAN 2014

En nog steeds komen de reacties binnen ...

Allereerst, heel veel dank voor al diegenen die doorgaan hun enthousiaste steun en bemoediging aan dit initiatief te geven dat nu zijn derde week ingaat. Reacties komen dagelijks binnen en daarmee vele interessante vragen, ideeën en gezichtspunten. Er zijn drie goede nieuwsberichten te rapporteren deze week.

Ten eerste, Veronica Keen heeft een datum vastgesteld voor verenigd gebed en meditatie. Deze datum zal van tevoren worden aangekondigd zodat zoveel mogelijk mensen in meer dan 60 landen voorzieningen kunnen treffen om mee te doen. Een advies m.b.t. het optimale tijdstip zal ter overweging worden gegeven, evenals de potentiële plaatsen om je healende energieën op te concentreren.

Het was de expert wichelroedeloper en mede in kaart brenger van de Michael –Maria lijnen, Hamish Miller, die nadrukkelijk vaststelde[1]:

“We hebben ontdekt dat natuurlijke energievormen grondig beïnvloed kunnen worden door gebed en meditatie en dat de mate van verandering in het veldpatroon in directe samenhang lijkt te zijn met de mate van de toegepaste gedachteconcentratie.”

Derhalve bevestigt Hamish waarom we zoveel plaatsen van verering op het leylijnen-netwerk kunnen vinden. Dus kunnen we bijvoorbeeld anticiperen dat 100.000 gelijkgestemde zielen, die hun goede intenties richten op een knooppunt tenminste 100 keer meer impact hebben dan 1000 mensen. Hij vervolgt te zeggen:

Er is niet genoeg werk gedaan om tot enige conclusie te komen, maar dit is een opwindend nieuw veld voor wichelroedelopers om aan te werken, wellicht in samenwerking met specialisten in geologie, resonantie en magnetische velden.”

Het noemen van Hamish van deze laatste drie specialisaties benadrukt waarom staande stenen, dolmens, menhirs en steencirkels (henges) van het grootste belang waren voor de ouden, wanneer deze op een precieze geometrische samenhang met elkaar, de Aarde en de Kosmos gearrangeerd zijn.

Ten tweede, een healer uit de buurt van de belangrijke plaats Alaise in Frankrijk was zo vriendelijk ons deze week te wijzen op een recente en onafhankelijke gechannelde boodschap van “The Solars”. Om er kort aan toe te voegen dat deze dame, nog voor de aankondiging van dit initiatief, al begonnen was lijnen en knooppunten in kaart te brengen (volgens de ‘richtlijnen’, ontwikkeld door Guichard [2]) en ze te zuiveren door het gebruik van healing op afstand.  De hierna volgende bevestiging kwam onder haar aandacht (en die van de Stichting) kort na de project-update van vorige week:

“Zoals sommigen van jullie al weten, heeft jullie land grote gebieden van energiestroming die lijken op jullie aderen en slagaderen, maar tot nu toe was er weinig discussie over de organen van deze planeet. Het is echter buitengewoon belangrijk: de hersenen. Jazeker, Planeet Aarde, net als alle andere planeten, heeft wat vergeleken kan worden met een brein. Momenteel ondergaan de verbindingen van de ‘hersenen’ een proces van vernieuwing, nieuwe kanalen doemen op, hetgeen betekent dat een nieuw mondiaal begrip mogelijk wordt, het betekent eveneens dat nieuwe lichtpunten ontstaan en de reeds bestaande krachtig worden gereactiveerd.”

Auteur: Anne Givaudan – 10 januari 2014

Merk op dat deze woorden vijf dagen nadat de eerste oproep in Monty’s boodschap werd gedaan, verschenen. De communicatie spreekt over “aderen” en “slagaderen” precies zoals velen leylijnen op een analoge fysieke manier zouden aanduiden.. Het stelt ook dat
een proces van vernieuwing” nu op gang is gekomen; in essentie een hergeboorte en het verschijnen van “nieuwe kanalen” en “nieuwe lichtpunten” – met andere woorden: nieuwe transmissielijnen en nieuwe knooppunten met zeer waarschijnlijk hogere en meer gevorderde resonanties. Maar, het meest belangrijke, het gaat over “een nieuw mondiaal begrip” van deze oude paden. Hun reactivering wordt bereikt door complementaire handelingen van zowel zuivering (via verenigde en toegepaste gebed-meditatie-healing) als fysiek bewust worden (bijv. kaarten maken.) Gecombineerd is het reactiveringproces zelfvoedend en onvermijdelijk.

Verschillenden onder jullie vroegen n.a.v. het initiatief, “ waarom pas nu en waarom nooit eerder?” Tenslotte is het idee heel simpel. De meest waarschijnlijke reden is dat het zich niet eerder in deze vorm en op deze schaal heeft gemanifesteerd omdat de timing nooit zo optimaal zou zijn geweest als op dit huidige moment. De groeiende mondiale reactie en aanvankelijke interesse die in zo’n kort tijdsbestek werd verkregen is een zeker bewijs voor deze redenering. Zoals bovenaangehaalde channeling laat zien, werd er tot nu toe minimale aandacht aan leylijnen besteed omdat de mainstream wetenschap hun bestaan grotendeels negeerde.

Ten derde, met het nu gezaaide zaad en de aanvankelijke golf van duidelijk gewekte interesse wordt het tijd de volgende fase van het proces uit te voeren en degenen die al vrijwillig hebben aangeboden lokale, regionale of nationale groepen te formeren aan te moedigen. Zo’n stap zou het project veel efficiënter en effectiever ontwikkelen, en daardoor eerder voordeel opleveren. Het zou eveneens het grote voordeel bieden van samenwerken met anderen met dezelfde instelling en intentie om op deze manier van elkaar te leren. Het is tevens een logistieke noodzaak als we willen communiceren, coördineren en informatie op een geünificeerde wijze willen verspreiden. Gelukkig is er een rolmodel te volgen aangezien Nederland al een goed gevestigde leylijnen-gemeenschap heeft. Een groot aantal reacties kwam uit Nederland. De website van de leylijnen-gemeenschap kan gevonden worden op http://leylijnen.com.

Om eraan toe te voegen, de Stichting ziet zichzelf louter als initiatiefnemers voor deze onderneming, en niet als uitvoerders, want dat aspect behoort aan iedereen die met zijn/haar hart spreekt namens de Aarde en al haar kinderen. Ooit, in de niet zo verre toekomst, zal de Aarde getuige zijn van de Eerste Wereld Conferentie over Leylijnen! Dat zal een dag zijn om nooit te vergeten, net zoals de dag waarop men ontdekte dat de Aarde bol was, niet plat. Een dag waarop het “onzichtbare” “zichtbaar” werd gemaakt in de harten en zelfs de ogen van velen.

Meer verzoeken om informatie omtrent Leylijnen

Te oordelen naar de voortdurende instroom van reacties is er duidelijk vraag naar informatie met betrekking tot leylijnen. Toch moeten we ons realiseren dat het vakgebied van informatie omtrent subtiele aardenergieën nog in de kinderschoenen staat – zowel fysiek als spiritueel. Ondanks onze enorme dankbaarheid naar onze mentoren voor hun invloedrijke bijdragen met betrekking tot het vinden van de juiste weg, zorgen hun toegewijde inspanningen voor bijna alles wat er bekend is. Er is buitensporig weinig informatie over het onderwerp en waarschijnlijk is dat vanwege voor de hand liggende redenen. De principes die ontwikkeld en beschikbaar gemaakt zijn lijken te zijn geconcentreerd in Europa en dan met name de Britse Eilanden.

Men zou zich kunnen afvragen waarom vele pioniers van leylijnen en megalieten in het algemeen oorspronkelijk hiervandaan kwamen. In feite is er een unieke spirituele reden voor. Ook zijn er mensen die ervan overtuigd zijn dat het hartchakra van de Aarde samenvalt met deze landmassa – en zowel Avebury als Glastonbury zijn de belangrijkste rivalen binnen de Michael-Maria stromen. De tradities van Glastonbury maken deze plaats tot de meest waarschijnlijke vanwege de wijdverspreide traditie van Jezus, die hier als jongen een bezoek brengt met zijn oom – Josef van Arimathea, en het bouwen van de eerste kerk ten behoeve van een grote groep mensen daar [3].

Verder zou men zich ook af kunnen vragen waarom er zo’n uitgebreide externe belangstelling voor deze kleine Atlantische eilanden was gedurende de loop van de conventionele geschreven geschiedenis. Zou het kunnen dat men verwacht van wie die dit hartchakra ook verovert en bestuurt, dat die de emotionele en sensitieve respons van de hele Aarde beïnvloedt?

Als je het vergelijkt bevat Ierland meer gewijde sites per vierkante mijl dan haar zustereiland en heeft het een paar extreem krachtige plaatsen en regio’s[4]. Derhalve is er een groeiend aantal onafhankelijke onderzoekers die ontdekken dat er meer met Ierland aan de hand is dan je op het eerste gezicht zou zeggen.

Het was Plato, die in ca. 350 v. Chr, in zijn twee dialogen Timaeus en Critias, het gerucht zou hebben verspreid over een prehistorische Atlantische Kolonie. Kortgeleden, in 2004, maakte de Zweedse geograaf en geomorfoloog Dr. Ulf Erlingsson een wetenschappelijke analyse van deze goedbewaarde mythe in relatie tot Ierland en de megalithische cultuur waarvan bekend is dat die hier bestond. Zijn bevindingen werden gepubliceerd in het boek “Atlantis from a Geographer’s Perspective : Mapping the Fairy Land”[5]. In zijn samenvatting concludeert hij:

“…zonder enige twijfel baseerde Plato de geografische beschrijving van Atlantis op Ierland.”

Dr. Erlingsson vraagt ook, “waarom duurde het zolang om iets zo vanzelfsprekends te ontdekken?”Ondanks dat bovengenoemde deductie niet hetzelfde is als beweren dat Ierland een deel van Atlantis was, rijst wel de belangrijke vraag waarom Plato dat dacht. Hij moet zijn redenen hebben gehad.

Tenslotte, men kan niet in een adem over Ierland en Atlantis praten zonder het mysterieuze eiland Hy Brasil te noemen. Ondanks waarheidsgetrouwe vermelding op zeekaarten tussen de 14e en 16e eeuw, gesitueerd ten zuidwesten van de baai van Galway, is de visuele aanwezigheid ervan gedurende meer dan een eeuw niet waargenomen.


Misschien moeten we buiten dit rijk zoeken naar antwoorden. Want het was het mediamieke wonderkind Mary Long (1904 – 1996) met haar vertelling uit 1958: “Our Son Moves Among You : An Occult Message for Mankind”[6] dat ons voorzag van de volgende openbaringen:

 “Buiten de Britse kust liggen de laatste overblijfselen van Atlantis in de vorm van een eiland dat Hy Brazil heet. Hy Brazil is een van die plaatsen die bestaan aan de rand van materie en soms onder bepaalde voorwaarden gezien of geactiveerd kunnen worden, waarmee het een plaats wordt tussen de verschillende energiebanden in. Net zoals er mensen kunnen bestaan tussen verschillende frequenties zijn er ook plaatsen op Aarde. Hoe zou anders communicatie mogelijk zijn? Bovendien is het de speciale taak van bepaalde families om voor zulke plaatsen te zorgen en erop toe te zien dat ze worden onderhouden als communicatiecentra…”

In 1922 schreef de erkende beschrijver van de leylijnen op de Britse Eilanden, Alfred Watkins over “De Ley-mannen” [7]:

“Het feit dat de ley is gesticht, met zijn zeer deskundige technische methoden, moet tevens betekenen dat zulk werk vaardige mensen vereiste, zorgvuldig getraind. Mannen met kennis zouden dat hebben moeten zijn, en derhalve mensen met macht over de gewone mensen. En nu volgt een vermoeden: maakten ze hun vak een mysterie voor anderen naarmate de eeuwen voorbijgleden? Waren ze een zeer geleerde en priesterlijke klasse, waarin ze niet werden toegelaten voordat ze een lange training hadden ondergaan – zoals Caesar de druïden beschrijft? Of werden ze – zoals Diodorus en Strabo over de druïden zeiden – tevens barden en waarzeggers? Degenereerden ze, terwijl de ley achteruitging, tot de heksen uit de middeleeuwen…? Het zou kunnen dat de oude zienermethoden door de vroege Christelijke zendelingen werden beschouwd als tovenarij.”

Aldus erkende zelfs Watkins dat de ley-energie in recente millennia werd gecorrumpeerd. Hij speculeerde eveneens dat vanwege deze verandering in essentie, bepaalde zielen overschaduwd werden door een schadelijke invloed. Het heeft ook te maken met een onderling uitwisselbare en omkeerbare energie-uitwisseling en tevens met intentie – de spirit van een plaats kan een ziel veranderen net zoals een spirit van ziel(en) een plaats kan veranderen.

De Magiër van de Ley – uitgerust met een twijg van een hazelaar om de ley-energie te wichelen, een zienerstaf om merktekens in het landschap uit te lijnen en een boek om de gewijde paden in kaart te brengen.

Beschouw jezelf als de nieuwe ley-mannen en ley-vrouwen voor het komende tijdperk wanneer je op pad gaat om de gewijde paden in kaart te brengen en te zuiveren. Wij zijn het die de verantwoordelijkheid moeten nemen om het landschap te bezien met een hernieuwde visie en perceptie, want daarin liggen onze antwoorden. En het goede nieuws schijnt te zijn dat veel meer mensen dat willen doen.

In vrede,
Mark

Referenties

[1] The Definitive Wee Book on Dowsing : A Journey Beyond Our Five Senses – Hamish Miller: (Penwith Press, Eerste publicatie, 2002)
[2] Eleusis Alesia: Enquête Sur les Origines de la Civilisation Européenne – Xavier Guichard (1870-1947): (Abbeville Imprimerie F. Paillart, gepubliceerd in 1936)
[3] Did Our Lord Visit Britain as they say in Cornwall and Somerset – Rev. C.C. Dobson: (Covenant Publishing – Eerste publicatie, 1936)
[4] Powerful Places in Ireland – Elyn Aviva & Gary White): (Pilgrims Process, 2011)
[5] Atlantis from a Geographer’s Perspective: Mapping the Fairy Land – Dr Ulf Erlingsson : (Lindorm Publishing, 2004)
[6] Our Son Moves Among You: An Occult Message for Mankind – Mary Long: (Bachmann & Turner, Eerste publicatie, 1974)
[7] Ley Lines: Early British Trackways, Moats, Mounds, Camps and Sites – Alfred Watkins (1855-1935): (eerste publicatie, 1922)


Vertaling: Rob

maandag 20 januari 2014

19.01.2014


   19 januari 2014

ER BESTAAT GEEN WREDER TIRANNIE DAN DIE WELKE WORDT TOEGEPAST UIT NAAM VAN DE WET EN ONDER HET MOM VAN RECHT
Charles de Montesquieu

Terwijl de mensheid door gaat met ontwaken t.a.v. wat er werd gedaan om mensen te onderwerpen en te controleren, en wat er gepland is om ze onder die controle te houden, worden er nu venijnige aanvallen uitgevoerd op degenen die het op zich hebben genomen om anderen wakker te schudden voor het licht van de waarheid.

Mijn eigen lieve echtgenote lijdt vanuit twee hoeken onder zulke aanvallen. Ze gebruiken slaaponthouding, nachtmerries en stress. Dit wordt gedaan met microgolven en scalaire energie.

Er wordt geknoeid met haar bezittingen. Er lekt water in huis, er zijn elektrische problemen, autoproblemen en natuurlijk werd de computer gehackt. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat Veronica e-mails kan beantwoorden zodat het onmogelijk wordt informatie door te sturen. In plaats daarvan verschijnt er een bericht op het scherm om haar te waarschuwen voor een onechte bedreiging. De computer weigert om bepaalde letters weer te geven en de printer werkt niet. In huis gaat de verwarming uit, de lichten gaan vanzelf aan en nog veel meer.

Onderdeel van hun plan is om sceptici te produceren, om zodoende het werk dat mijn vrouw met mij doet te veroordelen. Ze zullen dezelfde sceptici erbij halen die altijd in zulke gevallen worden gebruikt. Veronica en ik hoorden ooit R W aan C F vertellen dat ‘een scepticus zijn heel lucratief is, weet je.’ Dat zegt je alles wat je over zulke mensen hoeft te weten. Ze zijn van plan dezelfde tactieken op Veronica te gebruiken als die welke ze gebruikten op David Icke. Icke weet maar al te goed waartoe ze in staat zijn. Helaas hebben ze “THE PEOPLE”S VOICE”, waarin hij zoveel energie gestopt heeft, geïnfiltreerd. Nu is het aan al diegenen die voor pal staan voor WAARHEID om er voor te zorgen dat het zal overleven.

Vergeef me alsjeblieft, maar dat moest gezegd worden. Nu, door met onze eigen onderwerpen.

De respons op ons verzoek om vrijwilligers voor het Leylijnen project blijft ons verbazen. Geweldig is het enige woord om dat te omschrijven. Het heeft alle grenzen doorbroken. Dit is zeker een unicum. Dit zal BEWIJZEN dat wanneer mensen bijeenkomen, alles mogelijk is. Mark heeft uiteengezet hoe we verder zullen gaan. Het kostte tijd en moeite om met een actieplan te komen, maar dat hebben we gedaan. We zullen jullie spoedig laten weten welke datum wij in de Geestenwereld hebben gekozen om de energie van jullie planeet schoon te maken en te herstellen. Twijfel daar niet aan. Het zal gebeuren en jullie zijn de mensen die werden gekozen om de feitelijke taak uit te voeren. Er is een groot aantal mensen die dit door middel van meditatie zullen doen: dit geeft iedereen de gelegenheid om betrokken te zijn bij deze historische taak.

De tijd is rijp. De Geestenwereld wachtte totdat de juiste mensen op hun plek en voldoende aantallen ontwaakt waren om succes te garanderen. In de toekomst zullen jullie je kinderen en kleinkinderen kunnen vertellen dat je mee hebt gedaan aan het bevrijden van de mensheid en het herstellen van Licht en recht. Houdt je strak aan waarheid en wankel niet onder dreiging van repercussies, want er zijn er te veel van jullie en dat hadden ze niet verwacht. Jullie kracht ligt in de aantallen die nu ontwaakt zijn. Het Licht dat jullie creëren onthult alle geheimen die jullie tot slaaf maakten. Elke dag sinds 2014 begon worden er onthullingen gedaan die jullie schokken en doen walgen. Helaas moeten jullie dit tot je nemen en er iets mee doen.. Jullie moeten de waarheid kennen over alles wat er rondom jullie gebeurt onder de sluier van heimelijkheid. Alleen wanneer jullie dit allemaal tegemoet treden zullen jullie in staat zijn een gemeenschap te vestigen die veilig is voor iedereen. Dan zullen alle valse barrières omvallen en zal vrede worden hersteld.

Jullie leven in zeer opwindende tijden. We houden alles wat jullie doen in de gaten en begeleiden jullie voorwaarts. Jullie wereld heeft zolang geen vrede gekend dat jullie hebben geaccepteerd dat oorlogen onvermijdelijk zijn. Nu begrijpen jullie de ware redenen voor het creëren van oorlogssituaties. Op dit moment proberen ze “EEN NIEUWE PEARL HARBOR” te creëren OM GENOEG VAN JULLIE BANG TE MAKEN ZODAT JULLIE ZE GELOVEN EN TOESTEMMEN IN EEN DERDE WERELDOORLOG. Maar ze zullen deze keer geen succes hebben. Je kunt sommige mensen soms voor de gek houden, maar niet alle mensen altijd. Valse vlag gebeurtenissen zijn nu zo duidelijk. Maar zoals jullie weten houden ze zich strak aan dezelfde oude formule, steeds maar weer.

Spoedig moeten ze in het reine komen met het feit dat hun tijd om is, hun heerschappij voorbij, en het is tijd voor ze om Planeet Aarde vreedzaam te verlaten. De mensheid heeft genoeg geleden onder hen.

Bedenk eens waar je naar uit kunt kijken wanneer energie vrijelijk voor de hele mensheid stroomt, waardoor de mensen in staat zijn het leven op Aarde te leiden zoals het geleefd zou moeten worden, met schone lucht, goed gezond voedsel om te eten, onbesmet water om te drinken, met een lucht die vrij is van chemtrails. Banken zullen de mensheid nooit meer gijzelen.

Jullie acties zullen dit allemaal tot stand brengen, vreedzaam. Mocht je problemen tegenkomen, dan kun je dit alles ENERGETISCH voor elkaar krijgen. Onthoud, het is de intentie die telt.

Geloof in jezelf. Jullie kunnen het!

Mark zet vandaag de plannen voor jullie uiteen. Bestudeer ze. Er is veel over nagedacht en veel werk in ze gestoken. Het is belangrijk dat je helemaal begrijpt wat er van je wordt verwacht. We zullen allemaal aan dit project samenwerken.

Veronica, mijn lief, je koos dit pad voordat je naar de Aarde terugkeerde. Je hebt zulke paden vele levens bewandeld. Ik laat je nooit in de steek. Ik bewijs je dit constant. Deze aanvallen zijn slechts de laatste pogingen om macht en controle te houden. Goede mensen zullen je bijstaan en er voor je zijn. Net als ik, mijn lief.

Voor altijd, je aanbiddende


Monty.

Vertaling: Rob

interview

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/