dinsdag 23 augustus 2016

Nederlands -- Montague Keen, 22 aug 2016

Boodschap van Montague Keen, 22 Augustus 2016
Er zijn veranderingen ophanden die niet tegengehouden kunnen worden, hoeveel hindernissen er ook opgeworpen worden. Geen enkele macht op Aarde kan ze tegenhouden. De Cabal moet haar nederlaag aanvaarden. Ze verliezen elke dag meer terrein en ze zien al hun plannen mislukken, het ene na het andere. Veel van hen concentreren zich nu op hun ontsnapping. Sommigen gaan ondergronds, anderen gaan naar wat ze beschouwen als veilige gebieden. Wees van één ding verzekerd, hun macht is snel tanende. Heel spoedig zullen ze bij jullie, de mensen die ze wilden vernietigen, om genade smeken. Ze hebben elke mogelijke handeling die in hun vermogen lag gebruikt om jullie, het menselijk ras, te vernietigen, maar jullie zullen recht ervaren, alles wat ze van jullie afnamen zal worden teruggegeven.  
In September zullen jullie vele energieveranderingen meemaken. Ja, deze zullen sommigen van jullie meer beïnvloeden dan anderen. Dit is allemaal onderdeel van de transitie. Deze energieën zullen jullie zowel mentaal als fysiek beïnvloeden, naarmate jullie je meer openstellen naar wie en wat je bent. Alle onderdelen van je die gesloten werden dienen nu weer te worden geopend, zodat jullie eens te meer de lichtwezens worden die jullie waren voordat de Cabal het overnam. Dus, vrienden, verwacht grote veranderingen, zoals jullie die nooit eerder hebben ervaren. Niets zal hetzelfde blijven. Alle duisternis zal worden verwijderd en jullie zullen de Aarde en de gehele mensheid in een nieuw licht zien. Alle zorgen en stress van het leven van nu zal voor altijd verdwijnen, want het was ontworpen om jullie in dienstbaarheid te houden. De vrijheid is bijna binnen jullie bereik. Jullie hebben veel doorgemaakt en jullie hebben alles waaraan jullie werden blootgesteld overleefd. Hulp is nabij. Het is allemaal rondom jullie in de atmosfeer aanwezig, wachtend om jullie roep om hulp.
Dit is een gezamenlijke inspanning. Jullie ET-broeders en -zusters werken samen met jullie om de Aarde te redden en ervoor te zorgen dat de mensheid overleeft. Het is van het allergrootste belang dat jullie alle door de mens gemaakte verschillen wegwerken: zwart en blank, moslim en christen. De Cabal creëerde al deze verschillen om jullie van elkaar af te scheiden, er daardoor voor zorgend dat jullie niet als één zouden samenkomen. Dit heeft in het verleden goed voor ze gewerkt; maar nu kunnen jullie verder kijken dan hun mind-control over de massa. Het is zó belangrijk om de Revocaties (Herroepingen) te doen, zodat jullie jezelf kunnen bevrijden van alle mind-control  contracten en je duidelijk kunt zien wat er voor jullie ligt. Er is geen betere manier om dit te doen. Jullie dienen voorbereid te zijn, aangezien de zaken snel zullen gaan, en jullie dienen klaar te zijn, met alle juiste informatie bij de hand om richting vrede te gaan, vrij van alle corrupte controle.
Zorg er alsjeblieft voor dat je je spirituele kant erbij betrekt, aangezien die door de Cabal werd stopgezet om jullie te kunnen controleren. Dit deed jullie geesten zich afsluiten voor wie je bent omdat je, zonder je verbinding met de geestenwereld, voor de Cabal controleerbaar bent. Tot nu toe zijn jullie in iedere val getrapt die de Cabal voor jullie heeft opgezet. Jullie hebben de sprookjesverhalen voor waar aangenomen; de illusie waarin jullie sindsdien hebben geleefd. Nu dienen jullie je ogen en geest te openen, de illusie te doorzien en eruit te treden. WORD WAKKER en zie de zaken zoals ze werkelijk zijn, niet zoals ze jullie verteld werd dat ze waren. Ze hebben zelfs het uitmoorden van jullie medemens tot een EERBARE OORLOGSHANDELING gemaakt. Hoe veel langer zijn jullie nog blind voordat jullie zien dat oorlog enkel en alleen dient om aan de wens van de Cabal tegemoet te komen om de mensheid uit te roeien. Er valt geen eer te behalen aan het uitmoorden van mensen en aan het vernietigen van complete naties. Hiervoor zijn jullie niet naar de Aarde gekomen. Oorlog creëert voor de Cabal een enorm BLOEDOFFER; niets meer dan dat. Het levert de zuurstof die ze nodig hebben om te overleven. Word wakker voor de waarheid. Het staart jullie recht in het gezicht.
Opnieuw vraag ik jullie om te bidden voor degenen die door de Cabal gevangen worden gehouden. Sommigen hebben in de transitie en in de toekomst van de mensheid een belangrijke rol te vervullen. Stuur alsjeblieft liefde en licht, en visualiseer hen als zijnde vrij en terug in hun eigen gemeenschap, samenwerkend ten behoeve van iedereen. Deze mensen lijden omdat ze naar Aarde zijn gekomen om jullie te helpen overleven. Ze hebben jullie hulp nodig. De Cabal is meedogenloos wanneer ze mensen vastzetten. Ze brengen het meest verschrikkelijke lijden teweeg. Jullie gebeden zijn nodig om deze mensen, die ten behoeve van jullie op Aarde zijn, te bevrijden.
Mijn lief, dit was een uiterst verschrikkelijke week voor je. De ene schok na de andere. Maar dit zijn de Einddagen en de Cabal probeert wanhopig te overleven. Hoe meer ze tegen jullie in gevecht is en stress bij jullie creëert, des te meer bewijst het hoe wanhopig ze zijn over het verliezen van de heerschappij over de mensheid. De strijd woedt en er kan maar één winnaar zijn.....de mensheid. 
Zorg alsjeblieft goed voor jezelf, mijn lief. We hebben je nodig om je missie te voltooien. We hebben vertrouwen in je.
Altijd, je aanbiddende
Monty
EINDE BOODSCHAP
Vert. Rob en Marja

dinsdag 16 augustus 2016

Nederlands -- Montague Keen, 14 aug 2016

Boodschap van Montague Keen, Zondag 14 Augustus 2016
Jullie maken turbulente tijden mee, "WAARHEDEN" waarvan jullie tot nu toe geloofden dat ze 'in steen waren gebeiteld', worden ontmaskerd als PURE FICTIE. Blijf bij datgene waarvan je diep in je hart weet dat het absolute waarheid is en negeer hetgeen als waarheid werd aanvaard. De feitelijke waarheid onder ogen zien is nooit makkelijk, aangezien jullie je leven hebben geleefd vertrouwend dat hetgeen je leerde via educatie en religie niet in twijfel getrokken hoefde te worden. Jullie leven in een tijd waarin de waarheid onder ogen moet worden gezien. De corrupten dienen aan de kaak te worden gesteld als degenen die de mensheid hebben gebruikt en misbruikt voor hun eigen duivelse doeleinden. De mensheid wordt geholpen te onderkennen wie ze is en terug te eisen wat haar rechtens toebehoort.
Degenen die nu op aarde zijn om te helpen bij dit proces doemen op mysterieuze wijze zomaar uit het niets op, soms met financiële hulp, anderen door informatie van belang te geven. Jullie herkennen elkaar en weten dat de gegeven informatie vertrouwd kan worden. Er zijn uiteraard anderen, aan de duistere zijde, die proberen te infiltreren en te vernietigen. Ze komen met het geven van inzicht om een voet aan de grond te krijgen. Maar hun ware motieven worden snel duidelijk, dus adviseer ik te allen tijde voorzichtigheid. Niets is zoals het lijkt, vergeet dat nooit.
Er wordt werkelijk vooruitgang geboekt, hoewel velen zich dat niet realiseren. David Icke draagt heel veel bij aan het wakker maken van de mensheid. Dit is zijn rol in dit leven en hij voert het met veel verve uit. Hij is een opmerkelijk mens, zuiver in hart en ziel.
Velen van jullie zijn nog steeds bang om hun ogen en denkwereld te openen en de waarheid onder ogen te zien. Jullie willen niet dat je leven verandert, dus beangstigt het jullie om zelfs maar te denken aan verandering. De gevangenis verlaten waarin je je hele leven hebt gezeten is aanvankelijk altijd beangstigend.
Jullie toekomst is ONBEPERKT. Het is alles wat je je kan wensen. Het enige dat dient te gebeuren is dat de kluisters van slavernij dienen te worden verwijderd, om nooit meer gebruikt te worden in het tot slaaf maken van de mensheid. Ik weet dat het op dit moment moeilijk te geloven is, aangezien alles dat jullie ooit hebben gekend narigheid is, terwijl jullie worstelden om het ene na het andere onderdrukkende regime dat jullie werd opgedrongen te overleven. Ongeacht op wie jullie stemmen, zal alles wat je krijgt meer van hetzelfde zijn, met zelfs nog verdere beperking van je leven. Het is tijd voor verandering, vrienden, en de oplossing ligt in jullie handen.
Bereid je voor op je toekomst door alle onnodige chemische medicatie die niet absoluut noodzakelijk is te verwijderen. Zoek altijd de alternatieve natuurlijke remedie die je zal helpen zonder je kostbare lichaam te beschadigen. In het verleden waren er geen ziekten zoals jullie die vandaag de dag hebben. Jullie lichamen worden systematisch aangevallen. Onthoud dat ziekten gelijk zijn aan winsten voor de medicijnfabrikanten. Het maakt allemaal onderdeel uit van het de mensheid eronder houden. Jullie zorgen om te overleven laten niet toe dat je begrijpt dat het allemaal onderdeel is van het grote plan om de bevolking te reduceren.
Dit is een uitstekende tijd om te onderzoeken wie jullie zijn, jullie werkelijke geschiedenis te ontdekken en uit te vinden wat jullie werkelijke rol in deze Grote Verandering is. Verbind je met jullie heilige plekken, jullie leylijnen en open je ziel voor de spirituele energie die op deze plekken overvloedig aanwezig is en die pure gewijde energie is.
TV en kranten worden gebruikt om jullie weg te houden van wie jullie zijn. Ze creëren een totaal onjuist beeld. Hun propaganda wordt gebruikt om jullie gedachten te beheersen zodat jullie dat wat in werkelijkheid een slavenbestaan is als normaal accepteren. Jullie zijn erin getraind om vanaf het moment van je geboorte te gehoorzamen. De echte slavernij begint pas wanneer jullie vijf jaar jong zijn en jullie door de staat officieel gehersenspoeld beginnen te worden om corrupte wetten te accepteren. Kinderen worden nooit toegestaan om zelf na te denken, aangezien dat en zelf op onderzoek uitgaan wordt afgeremd. Jullie dienen te GEHOORZAMEN. Jullie leven je leven zonder ooit te begrijpen waarom jullie op Aarde zijn of waar jullie in het hiernamaals naar uit kunnen kijken.
Het hiernamaals heeft me altijd gefascineerd. Ik deed er graag onderzoek naar en ik kan jullie ervan verzekeren dat het zoveel wonderbaarlijker is dan jullie je kunnen voorstellen. Wanneer jullie je ontdoen van de ketenen van de Aarde en werkelijke vrijheid kunnen ervaren, zal het jullie verbeelding ver te boven gaan. Veronica kan jullie vertellen over mijn grote opwinding toen ik naar de Geestenwereld overging. Het was alles wat ik er van had verwacht en nog meer, veel meer dan dat.
De energie op Aarde is aan het veranderen. Eenieder van jullie ervaart dit op vele verschillende manieren. De duistere energie dient te worden verwijderd, het kan niet worden toegestaan nog langer op Aarde te blijven. Alle schade zal worden hersteld. Er zijn krachten op Aarde die klaar staan om met dit verwijderingsproces te beginnen. Er is enorm veel hulp voorhanden, klaar en bereid om de troep op te ruimen en om voorbereidingen voor jullie toekomst te treffen. Het ziet er goed uit en alles staat in positie. De toekomst is alles wat jullie je zouden kunnen wensen.
We moeten de juiste mensen op de juiste plek zien te krijgen. Ik weet dat met jullie gebeden en goede wil alles zal lopen zoals gepland. Bid voor degenen die jullie gebeden nodig hebben zodat ze in alle vrijheid hun missie t.b.v. de mensheid uit kunnen voeren. Gezamenlijk zullen we een toekomst creëren waar jullie op dit moment alleen maar van kunnen dromen. Vrede, harmonie en LIEFDE zullen de norm zijn. Geen oorlog meer, geen KWAADAARDIGE ZIELEN meer die "REDENEN" creëren om een oorlog uit te roepen. Hun leugens zullen nooit meer worden geloofd. Ze zijn voor altijd buiten spel gezet. Hun heerschappij zal snel vergeten zijn zodra jullie schitterende nieuwe toekomst van start gaat.
Mijn lief, er is vooruitgang geboekt, Dat is goed. Pas op aan wie je je vertrouwen schenkt, aangezien ze nog steeds doorgaan om vallen op te zetten. Komende week zullen de zaken meer hoop geven. We gaan voorwaarts, mijn lief.
Je aanbiddende,
Monty
Vert. Rob en Marja

maandag 8 augustus 2016

Nederlands -- Montague Keen, 8 aug. 2016

Boodschap van Montague Keen, Zondag 7 Augustus 2016

De waarheid verspreidt zich als een tsunami naar iedere hoek van de Aarde. Het kan niet worden tegengehouden. Alles dat als feit geaccepteerd is geweest wordt nu nauwkeurig onderzocht. Er worden openlijk vraagtekens bij geplaatst en het wordt besproken. Jullie weten nu dat alles wat jullie door middel van educatie hebben geleerd alleen maar is geweest wat de parasieten toestonden dat jullie wisten. Op deze manier werd een vals gevoel van waarheid aan jullie opgedrongen. Een onjuiste geschiedenis werd jullie aangepraat zodat jullie nooit zouden ontdekken wie jullie zijn. Ze bedachten religie om jullie te controleren en jullie levens te beheersen via ANGST. Ze creëerden de farmaceutische industrie om ervoor te zorgen dat hun geneesmiddelen jullie nog verder onder hun controle zouden brengen. Ze hebben alles vernietigd wat puur, goed en natuurlijk was en hun chemische medicamenten die jullie werden opgedrongen werden een bron van goud. 
Alle regeringen worden  door middel van hun corrupte bankensysteem gecontroleerd door de Cabal. Ze vormen op dit moment een uiterst groot risico aangezien ze worden uitgedaagd. Ze zien in dat hun spel uit is. De mensen zijn nu op zoek naar de waarheid in de zaken en ze zijn geschokt over wat ze ontdekken. Mijn vrienden, jullie hebben nog maar de oppervlakte weggeschraapt van de misdaden die tegen jullie  werden gepleegd. De mensheid was nooit bedoeld om op Aarde te lijden; dit lijden ontstond pas toen de parasieten arriveerden en jullie overhaalden je rechten en kennis in hun handen te leggen. 
De gehele mensheid kende de Oude Codes, de kennis die van vader op zoon werd overgeleverd. Deze Oude Kennis werd onder dwang bij de mensheid weggehaald en zorgde ervoor dat jullie waren overgeleverd aan jullie onderdrukkers. De Cabal heeft alles dat zij bezit van jullie afgenomen en tot op de dag vandaag nemen ze jullie nog steeds alles af. Binnenkort zal de mensheid de kracht hebben om NEE, NIET LANGER te zeggen en: we willen dat alles dat jullie ons hebben afgenomen aan ons wordt teruggegeven. Deze dag komt eerder dan jullie denken. Wees klaar om op het moment van de waarheid de juiste actie te ondernemen en jullie zelf voor altijd van de parasieten te bevrijden.
Aan deze kant van het leven verheugen we ons iedere keer wanneer meer van jullie voor de waarheid ontwaken. Kort geleden konden jullie de schok en afschuw zien toen het Engelse volk ervoor stemde om uit de corrupte EU te treden. De Europese Unie is voor het volk van Europa een OPEN GEVANGENIS; het controleert iedere natie alhoewel dit voor het volk geheim wordt gehouden. Engeland heeft besloten geen deel te willen uitmaken van de Verenigde Staten van Europa; haar volk wil Engels blijven. Dit heeft bij de parasieten grote paniek veroorzaakt, die nog steeds in het reine proberen te komen met de uittreding via het stemmen. Het enige waar deze parasieten om geven is hun macht en rijkdom. De mensen zijn voor hen lastige wezens en bestaan enkel om hen te dienen.   
Het is enerverend om te zien dat de ontwaakten hun macht terugnemen. Hun stem wordt nu gehoord en men is bereid naar ze te luisteren en actie te ondernemen. Nu zien jullie alle Valse Vlag gebeurtenissen voor wat ze zijn; ze hebben maar één doel en dat is om de mensheid nog verder onder controle te brengen. Jullie zijn niet langer dom genoeg om in hun LEUGENS en dergelijke te trappen.  Je hebt gelijk, mijn lief, jullie hebben een LEIDER nodig om naar voren te treden en de weg te leiden naar een betere wereld voor eenieder. Politieke partijen dienen iets uit het duistere verleden te worden, evenals haar controlesysteem dat ook daar achter dient te blijven. Jullie kunnen niet de corruptie van het verleden mee te nemen naar de toekomst. Er is behoefte aan een nieuwe manier van denken. In tijden van grote nood treden de juiste mensen naar voren.  
Mijn vrienden, sta me de vrijheid toe om jullie om je gebeden te vragen voor iemand die jullie hulp nodig heeft. De Cabal heeft hem in de val gelokt en houdt hem gevangen. Hij heeft een belangrijke missie te vervullen door de mensheid  uit gevangenschap te te bevrijden. Alhoewel ze hem niet kunnen doden veroorzaken ze wel serieuze hartproblemen. Ze willen dat hij een hartaanval krijgt. Hun ZWARTE MAGIE veroorzaakt blindheid en hersentumoren. Ze onderbreken zijn zuurstofttoevoer en hebben zijn lymfatisch systeem stilgelegd. De mensheid heeft deze man nodig om zijn missie op Aarde te voltooien. Help alsjeblieft, aangezien jullie gezamenlijk kunnen bewijzen dat de kracht van gebed groter is dan de controle van de Cabal over hem. De Cabal heeft hem van zijn bedrijf, zijn huis en alles dat hij bezit ontdaan. Nu is hij zonder geld, gevangen met een grote behoefte aan jullie gebeden. Tezamen met gebed, de juiste daden en intenties kan hij worden bevrijd. Omdat Veronica hem probeert te helpen en de Cabal niet gediend was van de vragen die ze stelde aan iemand die betrokken was bij deze zaak kreeg ze afgelopen maandag een scalar-aanval te verduren. Het was zeer schokkend en pijnlijk, drie dagen lang.
De controle van de Cabal op jullie levens en jullie wereld moet ten einde komen, evenals aan al hun corruptie. DE PYRAMIDE STAAT OP HET PUNT OM ZONDER VERTOON NEERGEHAALD TE WORDEN.
Mijn lief, je zorgen om onze broeder in nood gaat me aan het hart. Zijn behoefte aan goed wettelijk advies is gigantisch. De kosten hiervan in de VS zijn enorm. Er dient een oplossing gevonden te worden en de waarheid moet worden onthuld.
Pas alsjeblieft goed op jezelf mijn lief, aangezien er veel van je wordt gevraagd.
Altijd aan je zijde, je aanbiddende,
Monty
Vert. Rob en Marja

maandag 1 augustus 2016

Nederlands -- Montague Keen, 31 juli 2016

Boodschap van Montague Keen, Zondag 31 Juli 2016
In deze tijd van grote verandering  is het belangrijk dat jullie de Revocaties (Andrew Bartzis) zo vaak mogelijk doen, zodat jullie je innerlijke kracht vergroten en jezelf bevrijden van alle controle-elementen die jullie door religie en staat werden opgelegd. Jullie zullen verbaasd zijn over het resultaat. Jullie zullen je bevrijd voelen en het gevoel hebben de controle zelf weer in handen te hebben. De verwijdering van de corrupte controle zal grote veranderingen met zich mee brengen. Jullie dienen bereid te zijn met deze veranderingen om te gaan. Zoek niet bij de regering voor hulp of advies, aangezien ze deel uitmaken van het probleem. Geestkracht en zelfvertrouwen zijn noodzakelijk. Door middel van de Revocaties kan zelf-bekrachtiging worden bereikt.
Veel van wat er onthuld wordt zal jullie schokken en stress veroorzaken, maar de oude corrupte gebruiken uit het verleden dienen te worden losgelaten. Diegenen die jullie hebben geleerd te vertrouwen en te idoliseren zijn dezelfde mensen die jullie in knechtschap hebben gehouden. Ik zeg het nog maar een keer: "Niets is wat het lijkt". Houd dat altijd in gedachten.
Regeringen staan enkel en alleen in dienst van de VERBORGEN HAND, nooit van het volk, dus verwacht van hen geen bescherming. Regeringen hebben gepoogd jullie van het Aardoppervlak weg te vagen. 80% van de mensheid moeten ze niet. Jullie dienen wakker te worden voor wie en wat jullie regeringen zijn en jullie moeten serieus kijken naar hoe ze betrokken zijn bij de vernietiging van het menselijk ras. Het zal jullie ten diepste schokken wanneer het kwartje valt en wanneer het jullie begint te dagen dat jullie hen misschien wel helpen bij hun duivelse plan. Wanneer jullie de omvang van de corruptie volledig begrijpen, dan, en alleen dan, zullen jullie in staat zijn om de nodige stappen te ondernemen om te weigeren hun duivelse plannen uit te voeren.
Het grote ontwaken spreidt wijd en zijd haar vleugels. Jullie kunnen de lichtenergie rondom de mensen zien terwijl ze zich uit de inperkingen van het duistere verleden losmaken. Leer opnieuw te lachen, want er valt veel te lachen. Jullie worden wakker uit een nachtmerrie die de Cabal voor de mens heeft gecreëerd. Keer, terwijl de ketenen afvallen en de gevangenistralies verdwijnen, je gezicht naar de genezende stralen van de zon en verwelkom zijn licht in je leven.
Degenen die in de afgelopen 2000 jaar geboren zijn hebben nooit vrijheid gekend. Het was toen dat de overname begon. Het Vaticaan en vennoten hebben hier sindsdien toezicht op gehouden. Vrijheid gaat gepaard met enorme verantwoordelijkheden en jullie moeten er niet intrappen om door te gaan zoals de Cabal dat heeft gedaan. Nee, mijn vrienden, er is een nieuwe wijze van denken nodig om ervoor te zorgen dat de oude gebruiken dood en begraven zijn. Besteed denktijd aan hoe je zou willen dat het leven op Aarde eruit zou zien; een schitterende ervaring voor de gehele mensheid, niet voor maar enkelen. Jullie dienen ervoor te zorgen dat het nooit meer kan gebeuren dat er mensen zonder voedsel of een huis leven. Armoede werd gebruikt om het soort energie te creëren dat de Cabal nodig heeft om op Aarde te overleven. Begrijp dat de gehele mensheid gezamenlijk door deze grote transformatie gaat en voor sommigen zal het wat moeilijker zijn om hiermee om te gaan. Samen zullen jullie hier doorheen komen. Hier hebben jullie op gewacht, op gehoopt, want hier hebben jullie hard voor gewerkt. Jullie zijn de scheppers van het Nieuwe Tijdperk.
Diegenen onder jullie die een bijzondere rol te vervullen hebben; weet wie je bent, en je weet dat jullie op het juiste moment op de juiste plek dienen te zijn. Helaas weet de Cabal ook wie jullie zijn en ze doet er alles wat in haar macht ligt aan om jullie kapot te maken. Help alsjeblieft wanneer het maar mogelijk is door liefde, energie en kracht te sturen aan iedereen die in handen van de Cabal is. Weet dat de Cabal enkel maar kan vertragen, maar dat het de Transitie niet kan verhinderen. Het zal gebeuren, want de tijd is gekomen. Dit is jullie moment om werkelijk verschil te maken voor de toekomst van de mensheid. Een kans om een wereld te creëren waarin liefde, respect, gerechtigheid, vrede en waardigheid voor iedereen de norm worden. 
Mijn lief, de stress door de situatie overweldigt je. Als je denkt aan waar je mee te maken hebt is het alleen maar een wonder dat je tot nu toe overeind bent gebleven. Er zal een manier gevonden worden om dat wat nu onoverkomelijk lijkt te overwinnen. Waar jij mee te maken hebt is het grote gevecht tussen de mensheid en de Cabal, het licht tegenover het duister. De opperheren van de Cabal verliezen terrein. Heb er vertrouwen in dat de juiste uitkomst zich aan zal dienen en dat alles goed zal worden.
Altijd, je aanbiddende
Monty.
Website: www.montaguekeen.com

interview

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/