maandag 29 april 2013

28.04.2013
   28 april 2013


Het verlangen naar vrede en de terugkomst van liefde moet het belangrijkste zijn in ieders hart en gedachten, nu het Grote Ontwaken zich uitbreidt en aan kracht wint. Een ieder van jullie is belangrijk. Jullie toekomst en de toekomst van jullie planeet hangt af van welke stappen je op dit moment zet. Jullie planeet wordt gereinigd van de duistere energieën die over jullie heersten: hun tijd is voorbij.


Er zijn er die zich nu willen distantiëren van de Duistere Garde. Ze willen alles dat verborgen was onthullen. Velen worden bedreigd, om te voorkomen dat ze zich uiten. De Duistere Garde kan ze niet allemaal controleren: alleen degenen wiens levens worden gedomineerd door de TV en de zogenaamde nieuwsbladen. Domme mensen die, zonder vragen te stellen, accepteren wat de TV ze allemaal voorschotelt.

Jullie moeten allemaal de verantwoordelijkheid nemen voor wat jullie als waarheid accepteren. Jullie zijn geen marionetten. Jullie hebben verstand, dus gebruik het. Zeg NEE tegen oorlog, en NEE tegen een invasie van andere landen. Jullie medemens heeft jullie bescherming nodig. Ik heb jullie eerder al gezegd dat het allemaal onderdeel is van HET PLAN voor overname. Domme mensen geloven de praatjes die de cabal bezigt en helpen ze daarbij om land na land te vernietigen. Jullie zijn toch zeker intelligent genoeg om dit zelf te kunnen zien? Het is zo duidelijk. Wanneer jullie dit onderkennen zal het doden stoppen en zal vrede terugkeren. De mensen worden gecontroleerd als nooit tevoren. Jullie hebben helemaal geen vrijheid. Jullie hebben dit laten gebeuren, aangezien jullie door te zwijgen je toestemming hebt gegeven. Willen jullie echt al slaapwandelend uitsterven?

Vindt jullie stem en spreek je uit. Weiger nog langer willoze marionetten te zijn. Jullie zijn machtige lichtwezens. Laat dit licht van de waarheid helder schijnen, om als bakens te fungeren voor anderen die tot jullie komen voor begeleiding. Jullie zullen alle hulp krijgen die jullie nodig hebben. Je hoeft het maar te vragen en het zal worden gegeven. Heb vertrouwen in jezelf. Jullie kunnen het.

Zie jezelf zoals je bent, niet zoals je verteld werd dat je bent. Geloof dat je het kunt en je zult het doen. Het is allemaal een kwestie van geloven in je eigen kracht en weten wie je bent. Stop met geloven in de propaganda die nu (in het licht van de waarheid) zo belachelijk en zo duidelijk is. Lach om de pogingen om angst in jullie gedachten te creëren en kijk met heldere ogen naar wat jullie wordt voorgehouden. Dan, en alleen dan zullen jullie in staat zijn de ketenen te verwijderen die jullie zowel geestelijk als fysiek gevangen hielden. Het is tijd om jullie vrijheid terug te nemen. Neem de controle over jullie eigen leven en wordt de spirituele wezens die jullie daadwerkelijk zijn.

Stel je open naar jullie gidsen en helpers: ze wachten vurig op jullie roep om begeleiding. Jullie harten zullen jullie leiden, dus vertrouw alleen op jullie hart en ziel en jullie weg zal duidelijk worden. Dit is zo’n belangrijke periode in jullie leven. Jullie kunnen het je niet veroorloven fouten te maken. De mensheid zal als één samenkomen, want zo is ze en zo was ze altijd, totdat de overname plaatsvond.

De ziellozen zullen moeten vertrekken en jullie met rust laten om te herstellen en vrede en harmonie te stichten tussen alle mensen. Kijk naar hetgeen gebruikt werd om de levens van de mensen te controleren: GELD. Wie vond het monetaire systeem uit? Wat was de bedoeling? Het was zeker niet in het belang van de Mens, want het diende alleen maar om mensenlevens te vernietigen. Het zal niet langer nodig zijn voor de Mens om er slaaf van te zijn. Het doel ervan was om de mensheid tot slaaf te maken. Zorg ervoor dat jullie kinderen opgroeien, vrij van deze slavernij. Het is tijd om alle controlemiddelen uit te dagen en ze te zien voor wat ze zijn.

Kijk in de ogen. Let ook op de lichaamstaal, want degenen die heersen, vertellen je wat duidelijk NIET WAAR is. Spoedig zullen ze zich realiseren dat liegen niet meer werkt. Ze zullen zich zo betrapt voelen dat ze niet meer in staat zijn te functioneren. Zo simpel is het. Lach om de verhalen waar ze mee komen om jullie te pushen nog een oorlog te accepteren. Ze denken dat jullie niet intelligent genoeg zijn, omdat ze denken dat jullie nog steeds marionetten zijn, die hun meesters gehoorzamen. Laat zien dat dit niet zo is. Geloof in jezelf.

Lees boeken over spiritualiteit die je helpen om je te verbinden met je eigen spiritualiteit. Jullie moet alleen de juiste richting worden gewezen en jullie zullen o.k. zijn. Zulke boeken zullen helpen je intuïtie te vertrouwen. Dan zullen jullie worden wie jullie zijn. Tijd, zoals jullie die nu kennen, zal ophouden te bestaan. Dit zal jullie de vrijheid geven de wereld om je heen te ontdekken en er van te genieten. Ouder worden is eveneens een kwestie van ‘mind-control’: je hebt de neiging te worden wat er van je verwacht wordt te worden, zonder na te denken over hoe je het zelf in de hand kunt houden.

Toen ik op Aarde was, beschouwde ik mezelf nooit als oud. Oud zijn is een bewustzijnsvorm, eentje waarin ik niet wilde zijn. Dus leefde ik mijn leven ten volle, tot aan mijn heengaan. Wanneer jullie leren controle over jullie eigen leven te nemen, zal dit ook voor jullie de norm worden. Jullie hele leven zal beter worden als je de controle terugneemt. Het zal geen oorlog kosten om dit te doen, alleen maar liefde in jullie hart en het vertrouwen in jezelf om te weten dat dit is wat je moet doen.

Mijn vrouw en ik nemen deze gelegenheid waar om iedereen te bedanken die haar een fijne verjaardag wensten. Liefde sturen naar elkaar: dat is wat er moet worden gedaan. Laat liefde schijnen om elke dag te verlichten, alsmede de levens van allen die op Aarde verblijven.

Maak je geen zorgen, mijn lief, alles valt mooi op zijn plaats. We zullen je begeleiden wanneer de tijd rijp is. Wat gedaan moet worden zal gedaan worden!

Voor altijd aan je zijde, mijn lief. Je aanbiddende

Monty.


BERICHT VAN VERONICA
Er is me om informatie gevraagd omtrent hetgeen de Ierse mensen hebben gedaan. Er staat wat informatie over op de homepage van de website www.montaguekeen.comWebsite: The Montague Keen FoundationVertaling: Rob

maandag 22 april 2013

21.04.2013
   21 april 2013Vandaag, op de verjaardag van je terugkeer naar de Aarde, wensen wij in de geestenwereld je een hele speciale dag met je familie. Je werd gezegend, mijn lief, met een zorgzame en behulpzame familie. Ik ben blij er deel van uit te maken. Het is mijn zielenfamilie.

We zien de chaos in jullie wereld. De cabal wordt onvoorzichtig in haar vertwijfeling om de controle te behouden. Omdat mensen nu waakzaam en bewust zijn, worden ze niet meer zo makkelijk voor de gek gehouden.

Het Amerikaanse volk heeft moed getoond. Ze hebben het BEWIJS vrijgegeven van wat ze zojuist hadden meegemaakt en weigerden de officiële lezing van wat er gebeurd was in Boston te accepteren. Dit is een grote stap voorwaarts in de jacht op de waarheid. Jullie moeten je nu gaan afvragen waarom de TV en de kranten niet geïnteresseerd zijn in de waarheid. Waarom houden de autoriteiten nog steeds vol dat hun versie van de gebeurtenissen de waarheid is? Hoe kun je ze ooit nog vertrouwen? Het is duidelijk dat ze een propaganda werktuig zijn, om jullie in het duister en onder controle te houden.

Er komt al gauw een tijd, wanneer mensen het zogenoemde ‘nieuws’ uitzetten en jullie zullen de cabal laten zien dat jullie niet langer marionetten zijn, die gehoorzaam alles dat jullie als ‘feit’ wordt voorgezet accepteren. Jullie nemen verantwoordelijkheid voor jullie eigen leven en weigeren te zijn als schapen, die de bevelen gehoorzamen van hen die proberen de planeet Aarde over te nemen.

Wanneer jullie samenkomen en je stem vinden, zullen jullie een vrijheid en een doel van zo’n monumentaal belang ervaren, dat niets anders er nog toe doet. Jullie zullen weten, zonder enige twijfel, dat jullie op het juiste spoor zitten en dat dit is, waarom jullie in deze tijd op Aarde zijn. Jullie zijn de machtige 99%, die NEE zegen tegen de overname. Waarom zouden jullie alles dat jullie rechtens toebehoord weggeven, zodat jullie niets meer worden dan slaven voor de overweldigers? Geloofden ze nou echt dat jullie niet zouden worden geholpen het Licht der Waarheid te zien?

Het heeft veel moeite gekost de corruptie van religies aan te tonen. Angst, door middel van mind-control, was hun grootste wapen. Wanneer jullie zelf de waarheid onderzoeken omtrent hoe zulke religies in de eerste plaats ontstonden, worden hun verhalen als een web van leugens ontmaskerd. Wanneer religies verwijderd zijn zal de mensheid samenkomen en als één geheel leven. Alles dat gestolen werd zal aan de mensen worden teruggegeven en door iedereen gedeeld worden. Ga jullie hart binnen, dan zullen jullie de juiste weg weten te nemen. Jullie zullen door liefde begeleid worden en dit zal alles veranderen mbt hoe jullie dingen waarnemen. De valse werkelijkheid zal ontmaskerd en afgedankt worden. De mens zal samenkomen in waarheid en licht. Alles zal worden onthuld en jullie zullen leren over jullie planeet en hoe de mens werd geschapen om haar te bewonen. Jullie zullen leren dat alles wat de mens maar nodig heeft in overvloed aanwezig is, vrij beschikbaar voor iedereen. Het is slechts een kwestie van educatie. Wanneer eenmaal alle feiten voor jullie op een rijtje zijn gezet en alles dat corrupt is verwijderd is, zullen jullie een nieuwe manier van leven op Aarde accepteren, vrij van stress en ontbering. Het was nooit bedoeld te gaan zoals het nu gaat.

Oorlogen werden aangesticht om de mensen te plukken en rijkdom te creëren voor degenen die jullie controleren. Alle zogenoemde redenen om te doden zullen verwijderd zijn wanneer de parasieten jullie wereld verlaten. Jullie staat een heldere nieuwe toekomst te wachten. Het is aan jullie allen om samen te komen en jullie kennis en expertise te delen om een wereld te creëren waar vrede en liefde heersen. Jullie zullen hulp krijgen van degenen die achter de coulissen wachten, klaar om zich op het juiste moment aan jullie bekend te maken. Geloof me, jullie staan niet alleen in dit grote streven. Jullie weten op zielsniveau dat jullie het kunnen. Jullie werden gekozen om in deze tijd op Aarde te zijn. Kijk naar de toekomst, niet naar het verleden: het verleden is voorbij, de toekomst is jullie Nieuwe Begin. De mensheid heeft lang gewacht op dit moment. Koester elk moment er van.

Het is tijd om je voor te bereiden op de toekomst. Onderricht jezelf, gewapend met de echte feiten zul je toegerust zijn om de juiste beslissingen te nemen.

Voedselproductie is van het grootste belang. Kijk naar hydroponica (kweken van planten in waterbekkens), want veel van jullie grond werd expres besmet. Er zijn overal andere manieren voor. Het is slechts een kwestie van weten welke weg te bewandelen. We zullen jullie begeleiden.
Het belang van water moet begrepen worden. Dit werd ook besmet. Het zal enige tijd vergen om het allemaal weer goed te krijgen. Vertrouw er op dat het zal gebeuren. Hulp is bij de hand.

Jullie hebben al zoveel overleefd. Jullie zijn op elke mogelijke manier aangevallen en ze zijn er niet in geslaagd jullie weg te vagen. De mens is een sterke soort, bedoeld om te overleven. Alles zal duidelijk worden wanneer jullie de feiten kennen.

Mijn lieve vrouw viert vandaag haar 76ste verjaardag. Ze moet zich voorbereiden op het ontvangen van haar gasten, dus heb er begrip voor dat we er voor vandaag mee stoppen. Mijn vrouw verzekerd me dat de informatie omtrent wat de Ieren hebben gedaan hier (website) voor jullie beschikbaar wordt gemaakt om te bestuderen. Denk er aan: samen zullen jullie slagen!

Veronica, mijn lief, geniet van je speciale dag. We zijn allemaal in de Geest bij je.

Onze liefde is met je. Je aanbiddende

Monty.

Website: The Montague Keen FoundationVertaling: Rob

maandag 15 april 2013

14:04:2013


   Boodschap van Montague, 14 april 2013

In de nabije toekomst komt er een moment waarop jullie een beslissing zullen moeten nemen of je pal gaat staan voor waarheid of dat je een lafaard blijft en dat volgt waarvan je denkt dat het de makkelijkste weg is. Laat me je ervan verzekeren: er is geen makkelijke weg. De cabal is niet van plan voor wie dan ook een makkelijke weg te creëren. Zodra er genoeg mensen zijn die bereid zijn pal te staan voor waarheid en licht, zal de cabal weten dat ze, zonder twijfel, gefaald heeft in haar poging de Nieuwe Wereldorde, die ze jarenlang heeft gepland, te vestigen.

Ierland heeft dit net gedaan. De Ieren zijn en masse samengekomen en zeiden duidelijk NEE!
Als volk weigeren we aan jullie eisen te voldoen. We willen ons recht!

Wat weerhoudt onze landen ervan om hetzelfde te doen? Ierland heeft voor een blauwdruk gezorgd. Ze hebben ons de weg getoond. Hoe eerder andere landen dit voorbeeld volgen, hoe sneller al het lijden en de angst, veroorzaakt door de bankiers, weggevaagd zal worden. Er is een enorme campagne gaande (die vele landen aangaat) om een derde wereldoorlog te beginnen. Dit kun je elke dag op jullie televisies zien. Er wordt jullie zoveel misinformatie gegeven, soms zelfs zo belachelijk, dat het moeilijk te bevatten is dat sommigen van jullie het nog geloven ook. Het is gewoon de geschiedenis die zich keer op keer herhaalt. Ze veranderen de wereld een klein beetje, de naam van het land verandert, maar het is steeds dezelfde formule. Hun houding is: het werkte in het verleden, dus waarom zouden we het anders doen? De SCHAPEN trappen er elke keer weer in. Dit is hoe geconditioneerd jullie zijn.

Jullie moeten je gedachten zuiveren van al deze propaganda. Dit kan door meditatie en door in je hart te kijken. Jullie gedachten werden door degenen die over jullie heersen gemanipuleerd om te accepteren wat ze jullie vertelden. Het is belangrijk voor jullie overleving om te denken en te handelen vanuit je hart. Laat alle mind-control rotzooi achter jullie. Wordt de soevereine wezens die jullie weten te zijn.

Bid voor begeleiding en gebruik niet de woorden van de religies. Open jullie harten en gebruik je eigen woorden om je met jullie spirituele kant te verbinden. Ieder van jullie heeft een engel wiens doel het is er voor je te zijn. Er zijn ook gidsen uit de geestenwereld die zijn aangesteld om jullie te helpen en te begeleiden. Je hoeft het maar te vragen. Jullie kunnen verbaasd staan omtrent de respons die je krijgt. Het kan allemaal binnen de privacy van jullie eigen huis gedaan worden. Het enige wat je hoeft te doen is jullie hart te openen voor alle mogelijkheden. Dit is de belangrijkste stap die je momenteel kunt zetten. Het is tijd om te worden wie je bent – een ziel die een ervaring heeft op Planeet Aarde. Je missie is de Aarde te redden van de slechteriken die haar voor zichzelf willen. Jullie zijn verantwoordelijk voor elkaar. Jullie moeten samen pal staan: één voor allen en allen voor één.

De cabal kent geen grenzen. Het heeft plannen om de ZADEN te controleren die jullie voedsel produceren. Dit mag niet gebeuren. Toen ik op Aarde was, deed ik veel onderzoek en gaf ik extensief lezingen over dit onderwerp. Jullie moeten de Aarde beschermen. Jullie moeten de omvang begrijpen van de schade die ze de Aarde al hebben toegebracht. Ze konden dit niet doen zonder jullie hulp.

Hoe kunnen jullie dit je medemens aandoen? Jullie doen het feitelijk jezelf ook aan. Snappen jullie dit niet? Jullie ademen hun gif ook in. Hoe kunnen jullie jezelf nog in de spiegel aankijken? Als je dat doet – wat zie je dan? Schamen jullie je niet voor wat jullie doen? Jullie vernietigen de mensheid evanals jullie planeet. Denk geen moment dat de cabal het wel voor jullie opneemt. Jullie zijn niet, en zullen nooit één van hun kunnen zijn. Ze gebruiken jullie alleen maar. Jullie verkopen je ziel aan hen. Op een dag zal dit feit meer dan duidelijk voor jullie worden. Naar wie zullen jullie je dan wenden voor hulp en steun?

Jullie wereld zit in een crisis. Deze crisis is zorgvuldig gemanipuleerd om zoveel mogelijk pijn en ontbering te veroorzaken. Jullie – de 99% - kunnen deze situatie van de ene dag op de andere veranderen. Verstop je niet achter gesloten gordijnen in de hoop dat het weg zal gaan. Dat gaat niet gebeuren. Het is tijd om te zeggen, genoeg is genoeg. Vindt jullie stem: die hebben jullie, dus gebruik hem. Alles wat jullie nodig hebben, is liefde in jullie harten. Wanneer jullie samenkomen en de kracht van die liefde voelen, zullen jullie verbaasd staan omtrent de prachtige energie die het oplevert. Jullie weten precies wat ik bedoel. Jullie ervaren dat bij de Opera, wanneer muziek jullie harten en zielen opent. Het is duidelijk bij grote sportevenementen. Dit is de energie die ontstaat wanneer mensen samenkomen voor een gemeenschappelijke zaak of doel. Vergeet alle etiketten. De mensheid moet samenkomen wanneer een van jullie wordt aangevallen, want het is een aanval op jullie allemaal.

Jullie zagen hoe de cabal het ene na het andere land uitzocht. Wie neemt het voor jullie op als ze voor jullie komen? Laat het niet over aan de David Ickes van de wereld om voor jullie zaak te vechten.

Volg daarentegen zijn voorbeeld en kom op voor waarheid en recht. Verbindt jezelf met degenen van het licht en sta open voor degenen die jullie hulp nodig mochten hebben om zelf het licht te zien.

Het Grote Ontwaken is bezig. Wees er deel van en geniet ervan. De beloningen zijn geweldig.

Alles dat voor jullie verborgen was zal aan het licht komen. Dit is deel van het proces: het is allemaal onder controle. Er zijn er maar weinig op Aarde die precies weten en begrijpen wat er gedaan werd om jullie planeet onder controle van de cabal te krijgen. Jullie planeet wordt omringd door degenen die jullie willen redden. De cabal zal proberen jullie bang te maken door te vertellen dat jullie aangevallen worden. Maar jullie weten dat dat niet waar is. Ze komen in vrede. Ze zijn jullie vrienden. Toon geen angst en sta in je waarheid. De cabal weet dat haar dagen geteld zijn, ze kan niet overleven. Het is gebaseerd op leugens en corruptie. Het is een kaartenhuis dat op het punt staat in te storten… en instorten zal het.

Veronica, ik heb heel vaak over de geestenwereld gesproken. Hoe verbazingwekkend dat is. Het woord wat ik gebruikte was glorieus. Alles is gedachte, je hebt geen taal nodig. Je ervaart harmonie die alle verwachting overtreft en de liefde kent geen grenzen. De pracht en de kleuren moet je ervaren om te kunnen begrijpen. Iemands familie, vrienden en voorouders zijn slechts een gedachte van je verwijderd. Alles is mogelijk.

Ik waak over je, mijn lief, om je te leiden op je pad. Velen komen naar je toe, met de juiste woorden, hun hulp aanbiedend, maar wiens doel het is om te ontregelen en te proberen jou en je team onder controle te krijgen. Je moet altijd alert en waakzaam zijn. Check iedereen die dicht bij je wil komen. Je weet wie je kunt vertrouwen en op wie je kunt rekenen.

Degenen met bijbedoelingen worden ontmaskerd en verwijderd. Laat de liefde van familie, vrienden, de mensheid en jullie planeet je leiden om NEE te zeggen tegen de cabal. Steun hun corrupte regime niet; en kijk dan maar eens hoe machtig ze zijn! Zonder jullie steun zijn ze niets: slechts holle vaten die zeggen dat ze het recht hebben om jullie te controleren. Het is nu allemaal aan jullie om de macht terug te nemen die jullie domweg aan hen gegeven hebben. Het is het einde van de weg voor hen. Verspil geen energie aan boosheid of wraakzucht. Heb medelijden met ze wanneer jullie ze uitwuiven.

Geniet van het avontuur dat jullie wacht.

Onze liefde is eeuwig. Je aanbiddende

Monty.

Einde boodschapWebsite: The Montague Keen Foundation

Vertaling: Rob
 

donderdag 11 april 2013

07.04.2013
   7 april 2013


Zo velen van jullie voelen zich belast en verward door emoties. Volledige uitputting overvalt je zonder waarschuwing, terwijl golven van hitte zich door je lichaam verspreiden en nog veel meer. Dit zijn allemaal symptomen van de transitie, Jullie lichamen passen zich aan aan de nieuwe energieën die binnenstromen. Hoewel sommige van deze gewaarwordingen storend zijn, laat ze gewoon gebeuren. Weet dat het eindresultaat dat is, waar jullie op gewacht hebben. De blokkeringen die gebruikt werden om jullie onder controle en gehoorzaam te houden worden verwijderd. Dit kan niet snel worden gedaan. Het zou te veel zijn om aan te kunnen. Weet dat deze verstoringen tot vrijheid, vrede en liefde leiden, evenals tot de verwijdering van de Duistere Machten.


Alles verloopt volgens plan. Het is de juiste tijd voor deze veranderingen. Mijn lief, de uitputting die je zomaar ineens overvalt, is beangstigend. Je hoeft dan alleen maar te rusten en je aan te passen. De Duistere Cabal gebruikt het weer, en alles wat ze ter beschikking hebben om financiële problemen, gezondheidsproblemen en angst te creëren in een laatste, wanhopige poging om de controle te behouden. Hun troefkaart is natuurlijk het bankwezen. Ze gebruiken dit om hele landen te vernietigen. Kijk naar de hiërarchie van het bankwezen. Het zijn degenen aan de top van de piramide die het voor het zeggen hebben. Behoren zij tot het menselijk ras? Dit is een vraag die moet worden gesteld; want als ze dat zijn, dan zouden ze niet kunnen doen wat ze doen. Ze geven niets om het menselijk ras. Het wordt tijd dat de mensheid inziet dat het talrijker is dan de cabal. Mensen moeten ophouden deze cabal te dienen, want door dit te doen helpen ze mee aan de vernietiging van het menselijk ras.

Sta pal en zorg dat er rekening met je wordt gehouden. Wees de krachtige wezens waarvan jullie (diep in je hart) weten dat jullie dat zijn. Wees waakzaam en controleer het voedsel en water dat jullie gebruiken, en, heel belangrijk, welke medicijnen jullie nemen. Neem de verantwoordelijkheid en accepteer niet zomaar wat jullie wordt verteld. Bestudeer de zogenoemde bijwerkingen. Er bestaat niet zoiets als bijwerkingen (side-effects), het zijn EFFECTEN. Jullie kostbare leven is in het geding.
Jullie werden zo lang verblind door propaganda dat jullie zombies zijn geworden die gewoon maar accepteerden wat jullie werd verteld door degenen wiens enige wens is jullie ondergang te versnellen. Het is allemaal onderdeel van het plan van de cabal om de wereld te creëren die zij wil. Die is zonder de meesten van jullie. Dit is waarom ik jullie smeek om de controle over te nemen. Ontwaak voor de ware feiten omtrent het leven op jullie planeet. Geloof me, het is niet zoals jullie werd verteld. Er is jullie nooit de waarheid verteld over wat dan ook. Kijk met open ogen naar degenen die jullie in duisternis en dienstbaarheid houden.

Wanneer goede mensen samenkomen om zich te verenigen en waarheid te delen zoekt de cabal degenen uit die enige vorm van zwakheid hebben. Dan kunnen ze zo iemand overschaduwen, ontregelen en observeren wat er wordt gedaan en in de gaten houden wie er meedoen. Degenen binnen de cabal zijn meer dan meesters in dit soort gedrag, want ze hebben eeuwen ervaring. Dit is waarom ze zo lang aan de macht waren. Het zijn de zwakke mensen die hiervoor verantwoordelijk zijn, met name degenen wiens grote ego’s het liefst macht en status willen. De Cabal kan zelfs de meest gewaarborgde groepen infiltreren. Bescherming is dus heel belangrijk. Verzeker je er alsjeblieft van dat je ten allen tijde beschermd bent. Neem nooit iets zomaar voor waar aan, want je hebt veel te verliezen.

Dit is jullie kans een wereld te creëren die de gehele mensheid respecteert, zowel als de dieren en de planten. Jullie worden geholpen door de Geestenwereld en jullie vrienden van andere planeten, dus jullie staan er niet alleen voor. Jullie kunnen en zullen het doen. De enige religie die zal overleven is die van LIEFDE. Alles dat vals is, of gebaseerd op controle en bedrog, zal zonder een spoor achter te laten verdwijnen. Zodra de valse attributen van macht verwijderd zijn zullen jullie degenen die jullie controleerden in al hun naaktheid voor jullie zien, en jullie zullen je afvragen hoe je ooit zulke mensen geloofd en gediend kon hebben. Massahypnose werd en wordt vandaag de dag nog steeds gebruikt, d.m.v. televisie om jullie onderworpen en beheersbaar te houden. Zodra jullie doorhebben hoe het wordt gedaan, zal het jullie niet langer beïnvloeden, en zullen jullie ontwaken en bewust worden. Ik zeg jullie nogmaals: niets is wat het lijkt. Er is geen tijd te verspillen. Voorkom dat je te licht wordt bevonden. Dit is jullie tijd om het licht der waarheid en rechtvaardigheid naar jullie wereld te laten terugkeren.

Het web van leugens dat werd gebruikt om de waarheid voor jullie verborgen te houden wordt spoedig aan de kaak gesteld. Hoe velen van jullie weten dat The Land of the Brave, the Land of the Free waarover ze zingen, hemaal niet vrij is. Controleer de feiten: dingen zijn niet zoals jullie werd geleerd. Het is alleen maar een spel om jullie onwetend te houden m.b.t. de ware feiten en het heeft al die jaren gewerkt, totdat sommigen van jullie wakker begonnen te worden en het volledige plaatje zagen.

Het Vaticaan controleert alles. Dat is het belangrijkste, dus begin daar. Al die godsdienstoorlogen waren slechts spelletjes om de bevolking te plukken en iedereen onder controle te houden. Het beheerste alle echte kennis. Het is allemaal daar, verborgen voor de mensheid. Vraag jezelf af: WAAROM?

Het is tijd om serieus te kijken naar al die INSTITUTEN. Hoe begonnen ze en wat is hun doel? Dienen ze de mensheid? Jullie zullen verbaasd zijn over sommige antwoorden die jullie vinden. Deze vragen moeten worden gesteld, want jullie kunnen niet langer je ogen sluiten voor wat er gebeurt op jullie wereld. Het is jullie verantwoordelijkheid te vragen, en verantwoordelijk te reageren op wat jullie ontdekken. Het is nu makkelijker voor de mensheid om samen te komen dan ooit tevoren in de geschiedenis. 

Verbind jezelf opnieuw met jullie heilige plaatsen, want dit zal de prachtige energie laten vrijkomen die door de cabal werd geblokkeerd. Het is er allemaal, verborgen in het volle zicht. Jullie zien het alleen niet. Wanneer jullie je op deze plaatsen verzamelen, zullen jullie opgebeurd en van energie worden voorzien. Die plaatsen zijn overal en ze wachten op jullie (h)erkenning.

Laat je altijd leiden door je hart, want dat zal je niet van je pad laten afwijken. Degenen onder jullie die momenteel belangrijk werk te doen hebben zullen ervaren dat het haast ondraaglijke stress en zorgen oplevert. Vraag jezelf, wie of wat veroorzaakt dit? Is er een patroon? Er dienen zich mensen aan met een glimlach, die hun vriendschap en advies aanbieden, wiens enige doel is om te voorkomen dat je je ware pad volgt. Trap er niet in. Wees bij iedereen en alles op je hoede. Wees waakzaam en bewust want je kunt je niet veroorloven om risico’s te nemen. Zulke mensen zijn manipulators; experts in het ontdekken van zwakheden, die ze vervolgens gebruiken om te vleien en de gedachten van het slachtoffer te manipuleren om ze weer onderdanig te maken. Mijn lief, jij hebt dit meer dan eens zien gebeuren. Ik weet dat je ervan walgt dat sommige mensen zo laag kunnen zijn.

Ken je vijand. Wees waakzaam en bescherm jezelf. Weet dat jullie op de juiste weg zijn en dat jullie zullen triomferen. Jullie zullen het licht herstellen. De mensheid zal een eenheid worden; iedereen wordt deel van het geheel, zonder verdeeldheid of afgescheidenheid. Vrede zal worden hersteld. Dit is waar jullie voor bedoeld zijn.

Ik weet dat velen van jullie worden gebombardeerd met negativiteit. Maar dat gebeurt omdat de cabal bang is voor jullie. Wees er voor elkaar: luister, steun en help elkaar te begrijpen wat er wordt gedaan en waarom het wordt gedaan. Weet dat er soms woorden uit hun mond komen die niet van henzelf zijn. Ze zullen zich niet herinneren wat ze zeiden. Ze worden gebruikt om te kwetsen en te verontrusten, dus keer je er vanaf en probeer het te negeren. 
Heb medelijden met dergelijke individuen en steun ze, want ze lijden en snappen niet waarom. Het moet hen duidelijk worden gemaakt wat ze wordt aangedaan en waarom. Dan zullen ze de kracht vinden om te weigeren er deel van uit te maken. Het maakt allemaal deel uit van de weg, mijn lief.

Wees sterk en wees wakker. Wees altijd waakzaam.

Ik ben er voor je, mijn lief. Ik zal je nooit verlaten.

Website: The Montague Keen FoundationVertaling: Rob

maandag 1 april 2013

31.03.2013
   31 maart 2013Mijn lief, het deed me plezier om dit weekend een paar verrassingen voor je te organiseren. Ik wilde je bedanken voor je inzet voor ons werk. Het is belangrijk voor je om dit weekend tijd te besteden aan familie en speciale vrienden. Je moet je ontspannen en het werk een paar uur laten rusten.

Er worden belangrijke verbindingen gelegd en de juiste mensen worden naar voren gebracht. Belangrijke informatie wordt gedeeld. Het is je verteld dat er een belangrijke verbinding met Canada gemaakt zou worden, en binnen enkele uren was er zo’n verbinding. Alle sacrale sites op jullie wereld waren ooit verbonden, maar deze verbinding werd tijdelijk vernietigd en liet jullie achter in duisternis. Nu horen jullie van goede mensen van overal op jullie wereld die zich hiervan bewust zijn en druk bezig zijn deze plekken opnieuw te verbinden. Dit zal voor het licht de nodige energie creëren om alle duistere invloeden voor altijd te verwijderen. Wij in de geestenwereld werken met deze mensen samen. Hun enige doel is het licht te herstellen.

Gisteravond werd jou gedurende je interview belangrijke informatie gegeven met betrekking tot wie wij zijn (jij en ik) en onze zielsverbinding. Ook werd bevestigd dat jouw instinct juist was met betrekking tot iemand uit je team: hij is van groot belang en zal spoedig in het reine komen met hetgeen van hem verwacht wordt. Zijn zielscontract met jou zal vervuld worden. Hij zal de verwachtingen overtreffen; dus pieker niet, alles zal volgens plan verlopen. Jouw gretigheid om vooruit te stormen moet wat gematigd worden. De geestenwereld bepaalt wanneer door te gaan: niet jij, mijn lief. Laat alle beslissingen aan ons over. Je weet in je hart dat we succes zullen hebben. De juiste mensen zullen je bijstaan.

Jullie wereld realiseert zich eindelijk hoe belangrijk Ierland is. Degenen die contact met je maken willen dolgraag hun onderzoek delen. Het is begrijpelijk dat ze opgewonden zijn, nu ze eindelijk het volledige plaatje zien van wanneer het controlesysteem geïnitieerd werd en hoe het tot stand kwam. Deze kennis zal jullie bevrijden. Het zal ook degenen ontmaskeren die medeplichtig waren aan het vernietigen van jullie wereld. De schuldigen beginnen nu bang te worden voor ontmaskering. Hun dreigementen zijn nu aan dovemansoren gericht, nu hun controle wegebt.

Verzeker je ervan dat jullie te allen tijde gegrond zijn, aangezien jullie jezelf moet beschermen tegen alle vormen van aanval. Ze zullen niet stilletjes vertrekken. Maar wees niet bang, want jullie zullen geholpen worden in het herstellen van jullie wereld. Alles is op zijn plek, en wanneer de tijd rijp is zal alles duidelijk worden. Vertrouw op de geestenwereld en twijfel er niet aan dat dit de weg voorwaarts is.

Trek je geleidelijk terug uit de ‘rat race’ waarin jullie onbewust gevangen zaten. Waardeer hetgeen jullie hebben in jullie leven dat zuiver, goed en op liefde gebaseerd is. De eenvoudige dingen in het leven zijn het meest waardevol. Evalueer jullie levens opnieuw en vraag jezelf: wat is je doel? Waarom zijn jullie op dit moment op Aarde? Iedereen heeft een rol te spelen, dus denk niet dat jezelf niet waardevol genoeg bent. Tezamen zullen jullie je wereld veranderen en zullen jullie opnieuw je plaats in het Universum innemen. Wanneer jullie leren met liefde in je ogen te kijken naar alles om je heen, en jullie de schoonheid van jullie wereld appreciëren, zullen jullie weten dat jullie eindelijk vrij zijn.

Vergeef mijn lieve vrouw alsjeblieft, ze moet bij haar familie zijn voor familievieringen. Het is moeilijk voor haar om zich te concentreren op onze verbinding wanneer er familie aanwezig is. Onze plannen komen tot rijping. Dit is een opwindende tijd. Heb alsjeblieft geduld met ons en alles zal worden onthuld. Wees er van verzekerd dat jullie op de goede weg zijn. Gezamenlijk zullen we helpen het licht te herstellen.

Geniet van je tijd met je familie, mijn lief. Altijd je aanbiddende
Monty.

Website: The Montague Keen FoundationVertaling: Rob

interview

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/