maandag 25 maart 2013

24.03.2013
   24 maart 2013Mijn lief, het leven wordt er niet eenvoudiger op. Er woedt een strijd tussen het duister en het licht. Het is met name zwaar voor diegenen onder jullie die heel gevoelig zijn. Pas op en wees alert. Laat je niet in slaap sussen door een vals gevoel van veiligheid. De inzet is de overleving van het menselijk ras en deze uitspraak is echt geen overdrijving. Het is een absoluut feit. Velen van jullie weigeren nog steeds deze uitspraak voor waar aan te nemen. Het is de overname van het menselijk ras waar we het over hebben. Het raakt iedereen. Er is geen tijd voor kleinigheden. Jullie moeten de feiten onder ogen zien, want ze zijn niet zoals jullie zouden willen dat ze zijn.

Ik zou willen dat ik de brenger van goed nieuws kon zijn, maar jullie overleving is belangrijk voor me. Jullie moeten ondertussen weten dat wanneer jullie bijeenkomen om met ons uit de Geestenwereld samen te werken de duistere garde zal falen en zich van de Aarde terug zal trekken om nooit meer terug te komen. Ze zijn indringers, die zich voordoen als medemensen, maar steeds als “superieur” ten opzichte van de rest. Ze hebben echt alles wat de gewone mens voor zijn bestaan nodig heeft, gemanipuleerd. Dit werd allemaal goed voor jullie verborgen gehouden, maar dappere zielen zijn naar voren gekomen en maken deze informatie voor jullie beschikbaar. Ze zijn bereid om de negatieve consequenties hiervan te aanvaarden. Ik smeek jullie allemaal: wees wakker en let op, te allen tijde!

Jullie zijn niets meer dan vlees voor hen. Ze hebben geen ziel. Ze zijn er in geslaagd jullie ervan te overtuigen dat ze net zo zijn als jullie. Dit is absoluut niet het geval. De Ierse vrouwen zijn zich bewust geworden van dit feit. Ze zijn een lichtend voorbeeld van hoe er mee om te gaan. Ze dagen het uit in de gerechtshoven. Geweld is niet nodig. Het moet gedaan worden met waardigheid en respect, in de zekerheid dat wat jullie doen goed en gerechtvaardigd is. Stop ermee jullie zelf als slachtoffers te zien. Dat is precies hoe ze willen dat jullie jezelf zien, als slachtoffers zonder hoop. Jullie weten op ziels-niveau dat dit niet zo is, want jullie zijn krachtige lichtwezens die een ervaring hebben op Aarde. Jullie taak is om de Aarde te redden uit de klauwen van de Duistere Garde. Wanneer jullie samenkomen zullen jullie je realiseren dat dit feit absoluut waar is. Vergeet alle kunstmatig gemaakte verdeeldheid. Jullie zijn allemaal Een. Jullie kunnen niet falen.

Meditatie is belangrijk. Probeer alsjeblieft tijd te vinden om naar je hogere zelf te gaan voor inspiratie. Jullie zijn spirituele wezens. Het wordt tijd om je opnieuw met je spirituele kant te verbinden. Dit zal jullie helpen om je bewust te worden van de waarheid omtrent wie je bent. Religies hebben meditatie ontmoedigd en sommigen hebben zelfs elke verbinding met de geest verboden. Dit is waarom jullie zo lang waren verdwaald in de jungle van leugens en bedrog. Het is tijd om de ketens te verwijderen die jullie zo lang in duisternis hebben gehouden.

De komende paar weken zullen niet gemakkelijk zijn doordat de worsteling zichtbaarder wordt. Er zal standvastigheid van karakter nodig zijn om waarheid en rechtvaardigheid te eisen. De Duistere Garde heeft geen steen op de andere gelaten met hun plannen om jullie planeet over te nemen. Ze beheersen alles dat nodig is voor de mensheid om te overleven. Jullie hebben hen onbewust geholpen bij deze overname. Nu moeten jullie je medemensen helpen te overleven. Jullie moeten je bewust worden van de omvang van het bedrog. Luister naar degenen die zich uitspreken. Zij onthullen de echte feiten. Ik suggereer niet dat dit gemakkelijk zal zijn voor jullie, maar geloof me, het is nodig. Jullie hebben geen tijd te verliezen. De wereld is niet zoals jullie werd geleerd dat hij is, en dit is een feit.

Er zijn ruimteschepen afkomstig van vriendelijke planeten rond de Aarde, die wachten op de roep van de mensheid om hulp te bieden. Ze zullen fysiek komen om te helpen. Ze zullen NOOIT een INVASIE plegen op Aarde: ze moeten worden uitgenodigd. Ze komen in vrede en liefde. Ze weten wat er nodig is en ze zullen jullie niet teleurstellen. Ze zijn jullie vrienden. Ze begrijpen jullie situatie en snappen jullie netelige toestand. Jullie hebben niets te vrezen, maar alles te winnen. Jullie zullen een toekomst creëren die de gehele mensheid omvat, zonder enige vorm van verdeeldheid. Alles zal deel uit maken van het universum, zoals het was in een ver verleden. Jullie zijn de beschermers geworden van jullie planeet en de hele mensheid. Er hangt nu zo veel van jullie af. Jullie zijn het Leger van het Licht geworden, wiens enige wapen LIEFDE is. Er is geen grotere macht dan die van liefde. Liefde overwint alles.

Jullie toekomst hangt af van welke actie jullie ondernemen in deze tijd van verandering. Bewapen je zelf met zo veel mogelijk absolute waarheid en zorg ervoor dat je niet wordt gehersenspoeld door televisie en kranten. Kies zorgvuldig waar je je feiten vandaan haalt. Vergaar wijsheid door in je hart en ziel te kijken of de informatie goed voelt. Als dat zo is, volg het; als het niet goed voelt, wijs het af. Fouten kunnen op dit moment heel veel kosten, dus neem de tijd om alles zorgvuldig te overwegen, aangezien jullie beslissingen anderen beïnvloeden. Wijs de afleidingen die op je af zullen komen en tegen jullie gebruikt zullen worden af. Er is geen tijd voor dit soort spelletjes.

Mijn lief, we zijn ons bewust van de moeilijkheden waarmee je te maken hebt. We doen ons uiterste best om oplossingen te vinden en dan zullen we je leiden. Steun je vriend. Het is een moeilijke periode, maar eentje die ondergaan moet worden. Daarna kunnen ze doorgaan, zonder afleiding of belemmering. Het is nooit gemakkelijk om te zien dat een situatie niet was zoals men geloofde dat hij was. Wees er om te luisteren, te steunen en te leiden, dóór de pijn die onvermijdelijk is. Vrienden zijn zeer waardevol in dergelijke tijden. Wees er, met open armen, om te luisteren en mee te leven.

Ga gezamenlijk voorwaarts in het licht, in de zekere wetenschap dat het het duister zal overwinnen en dat alle kwaad zal worden verwijderd. Blootstelling aan het licht is iets waar ze niet mee om kunnen gaan: het is hun grootste angst.

Mijn lief, alles zal zijn zoals het altijd bedoeld was. Heb geen angst, de juiste mensen zullen je bijstaan. Je weet wie je bent, en waarom je in deze tijd op de Aarde bent. We zullen je niet teleurstellen.

Altijd je aanbiddende Monty.

Website: The Montague Keen FoundationVertaling: Rob

woensdag 20 maart 2013

17.03.2013
   17 maart 2013


Er was een verborgen controlesysteem actief in jullie wereld dat nu zichtbaar is geworden voor hen die wakker zijn. Omdat het zo lang niet werd uitgedaagd hadden de mensen het gewoon geaccepteerd. Er was zoveel gedaan om de mensen te overtuigen dat ze vrij waren, dat het nogal een schok was toen ze zich realiseerden dat ze in feite slaven waren. Alle oude kennis en begrip van de ware geschiedenis werd verwijderd en verborgen gehouden, om alleen gedeeld te worden met de geheime genootschappen die alles in jullie wereld onder controle hebben. Zoals ik al vaker heb gezegd: wanneer het Vaticaan valt, zal al deze kennis terugkomen in het publieke domein. Dit is wat nodig is voor het menselijk ras om te overleven.


Er zijn er onder jullie, die, hoewel ze op jullie lijken en handelen zoals jullie, niet zijn zoals jullie. Ze hopen nog steeds jullie wereld over te nemen. Dit zijn dezelfde mensen die de FEMA-kampen hebben gebouwd om duizenden mensen, waarvan ze menen dat ze overbodig zijn voor wat zij nodig hebben, in op te sluiten. Er is nog nauwelijks bloed dat ze nodig hebben voor hun bestaan. Ze verliezen hun greep op de mensheid. Het is noodzakelijk voor hen om jullie angstig te houden, want angst is hun levensbehoefte, zoals zuurstof voor ons. Dit is waarom het leven (of moet ik zeggen, het bestaan) op Aarde erg duur wordt. Het is allemaal omzichtig gepland om jullie onder controle te houden. Hadden de mensen al jaren geleden maar naar David Icke geluisterd, want hij zag toen al het hele plaatje. Ze hebben al het mogelijke gedaan om hem te vernietigen. Zijn misdaad was het vertellen van de waarheid.

Alles in jullie leven is door deze geheime bloedlijnen, die de controle overnamen, gemanipuleerd, waardoor ze zich er van verzekerden dar de mensheid alleen zou leven om hen te dienen. Ze creëren oorlogen wanneer zij verkiezen, met wie ze maar willen: er altijd voor zorgend dat alleen zij ervan profiteren. Oorlog is voor hen slechts een spel. Nu de mensheid bezig is wakker te worden en zich realiseert dat zij de ware macht heeft, nemen de mensen het terug van de corrupte banken en regeringen. Degenen die tot nu toe achter de schermen en uit het zicht bleven, die de poppetjes in zogenoemde machtsposities controleren, zien nu dat hun kaartenhuis aan het instorten is. Kijk om je heen naar elke leider die aan de macht kwam om te werken aan het elimineren van armoede. Wat gebeurde er met hen? Een voor een werden ze uit hun machtspositie verwijderd. Waarom geloven sommigen nog steeds de redenen die worden gegeven om deze landen binnen te vallen? Het is inmiddels toch zeker schaamteloos duidelijk? De overname van jullie planeet door de elite zal niet worden toegestaan.

Het is interessant om de machtsworsteling in het Vaticaan te zien nu het vecht voor haar bestaan. Nu is het hun beurt om nauwkeurig te worden onderzocht. Ze moeten over zo veel verantwoording afleggen. Haal de pracht en praal weg en wat is er over? Een wereldmacht die gebaseerd is op geschiedvervalsing.

Nu iedere ziel wakker wordt en uit het donker stapt neemt het licht toe, waardoor anderen in staat zijn het te zien. In deze oorlog voor waarheid en licht is alles wat je nodig hebt, liefde voor je medemens en een verlangen naar vrede en rechtvaardigheid voor allen. Er is meer dan genoeg in jullie wereld voor de hele mensheid. Het besluit om bepaalde delen van jullie wereld te controleren was misdadig en onrechtvaardig. Het zal in orde worden gemaakt.

Geen enkel ras op Aarde is superieur aan een ander. Zulke verschillen zijn kunstmatig en zullen verwijderd worden. Jullie zijn een heel eind richting ons doel gekomen. Het vergde moed en kracht om onderzoek te doen en de waarheid aan jullie medemens te onthullen. De corrupten verliezen hun greep op de mensheid.

Jullie zullen nogmaals een verschuiving in energie ervaren in de komende dagen. Alles gebeurt zoals het bedoeld was. Dit is ons plan voor de mensheid. Het moet een planeet worden waar liefde en licht heersen, waar rechtvaardigheid is voor iedereen. Kijk niet naar kranten of televisie om je voor te lichten omtrent wat er gebeurt. Alles wat je daar krijgt is hetgeen de controleurs willen dat je gelooft. De waarheid is altijd beschikbaar voor degenen die hem zoeken. Jullie werden allemaal gekozen om licht te brengen naar de Aarde. Wanneer jullie uiteindelijk allemaal samenkomen, zullen jullie je realiseren dat jullie vele kwaliteiten gemeen hebben. Jullie kenden elkaar in vorige levens. Als een van jullie wordt aangevallen, moeten jullie allemaal reageren door die persoon steun te bieden om er voor te zorgen dat die persoon herstelt en diens kracht herwint. Liefde en licht naar elkaar zenden is zo belangrijk. Elke gedachte en elk woord heeft zijn eigen energie. Denk er aan dat jullie allemaal krachtige wezens van licht zijn, die het duister dat jullie was opgedrongen te boven komen. Geniet van de ontdekkingsreis die voor jullie ligt. Jullie toekomst ligt in jullie eigen handen.

Jullie moeten de wereld die je voor toekomstige generaties wilt creëren voor ons in de Geestenwereld visualiseren. Jullie zullen moeten weten hoe goed, heilzaam voedsel te produceren zonder het gebruik van schadelijke chemicaliën. Jullie zullen moeten weten hoe mensen op te leiden m.b.t. gezondheidszaken. Natuurlijke medicijnen zullen in de plaats komen van alle niet-natuurlijke middelen. Wanneer jullie atmosfeer schoon is en jullie eten voedzaam, dan zullen de meeste ziekten ophouden te bestaan. Veel ziektes worden sowieso geproduceerd in laboratoria. De hele manier van leven op Aarde zal al gauw volledig veranderen.

Het zal interessant zijn om te zien hoe alle machtsbastions in elkaar zullen storten, wanneer jullie hulp wegvalt. Onbewust  hebben jullie degenen die jullie bestaan aan het vernietigen  waren, gesteund. Wanneer jullie ogen eenmaal geopend zijn zullen jullie hen nooit meer steunen. Degenen die jullie in het verleden hebben vereerd worden al snel gezien voor wat ze feitelijk zijn. Dit zal voor velen van jullie een schok zijn. Waar ik jullie steeds aan herinner: niets is wat het lijkt. Jullie zullen ontdekken dat alles precies omgekeerd is. Zo werden jullie voor de gek gehouden. Jullie geloofden het bewijs van jullie eigen ogen. Het ondersteunde hetgeen jullie geleerd werd. Jullie vermoedden nooit dat wat jullie verteld was verkeerd was en dat het was ontworpen om jullie voor de gek te houden. Vergeet alle kwalificaties die je op universiteiten verkreeg. Jullie echte educatie begint al gauw. Jullie zullen de oude orde van de waarheid niet langer accepteren. De volgende keer dat jullie gezegd wordt  “het is de wet”, vraag ze om het te bewijzen. Vraag om de wet te zien. Jullie zullen ontdekken dat hetgeen slechts statuten zijn, gepresenteerd wordt als wet. Stel overal vragen bij!

Sommigen van jullie worstelen nog steeds met 3D denken. Het is altijd moeilijk om hetgeen zoveel jaren belangrijk was voor jullie los te laten. Geld werd voor dit doel gecreëerd: om jullie bezig te houden in de Rat Race, steeds groter, beter en meer te willen van wat je voor geld kon kopen. Maar je zult er nooit geluk voor kunnen kopen, noch liefde. Kijk naar jullie levens en vraag je af wat echt belangrijk voor je is. Ben je bereid er de prijs voor te betalen? Ben je bereid om op te staan en gehoord te worden? Om naar voren te komen en te helpen een wereld te creëren waar licht en liefde, en waarheid en rechtvaardigheid de norm zullen worden?

Heb elkander lief zoals nooit eerder. Zend liefde en licht naar iedereen die het nodig heeft. Help degenen die aangevallen worden door de duistere krachten. Tezamen, tezamen mijn vrienden, zullen we slagen!

Mijn lief, we houden de situatie met je vriend in de gaten. Dit is iets waar hij doorheen moet. Hij alleen zal beslissen. We zijn er voor hem. Je wordt begeleid. Je zult het weten wanneer het de juiste tijd is.

Voor altijd, je aanbiddende Monty

Website: The Montague Keen FoundationVertaling: Rob

dinsdag 12 maart 2013

10.03.2013
   10 maart 2013Wanneer je om je heen kijkt, mijn lief, kun je goed zien aan wat er in veel landen gebeurt wanneer mensen samenkomen, en ook uit de vele e-mails die je ontvangt dat de ‘shift’ is begonnen en aan kracht wint. Het 3D controlesysteem verliest elke dag meer terrein, binnen enkele weken wordt dat voor iedereen duidelijk. Ik heb je verteld dat vele machtige wezens uit lang vervlogen tijden naar de Aarde zijn teruggekeerd. Ze maken zichzelf bekend en leiden ons voorwaarts op de weg om de volledige transformatie van de planeet te bewerkstelligen.

Dit is wat er duidelijk gebeurt in Ierland, nu mensen de corrupte organisaties aanpakken die tot nu toe elk aspect van hun leven beheersten. De Ieren tonen waardigheid en respect wanneer ze samenkomen om corrupte praktijken aan de kaak stellen en recht eisen. Omdat ze deze methode hanteren zullen ze succesvol zijn. Het is de enige manier om met de corrupten om te gaan. Ze slagen erin alles dat corrupt is aan de kaak te stellen en je weet dat ONTHULLING hetgeen is dat de Cabal vreest. Tot nu toe hebben ze alles gecontroleerd, maar dit is niet langer het geval. De mensen hebben de controle overgenomen. Zij zijn de leiders in deze strijd. Ze oogsten bewondering van beide zijden van het leven.

Wanneer jullie je realiseren wat mogelijk is door alleen maar samen te komen en vreedzaam actie te ondernemen, zullen jullie je realiseren wat de kracht is van de 99%. Er kan niet langer tegen jullie worden gelogen. Jullie kijken nu door alle leugens heen en vragen je af hoe jullie ooit door zulke mensen in de maling konden worden genomen. Wees je er van bewust dat de Cabal elke truc in haar omvangrijke repertoire zal proberen om jullie dienstbaar aan haar te houden. De deur naar verlichting staat voor iedereen open. Het is aan jullie om te besluiten of je er doorheen loopt. Sta angst niet toe je tegen te houden.

Wij in de geestenwereld staan je elke stap op de weg bij. We laten je de weg voorwaarts zien maar we kunnen je hem niet opduwen. Dit is een menselijk probleem en het is nodig dat de mensheid actie onderneemt om het op te lossen. De poppetjes die doen alsof ze besluiten nemen worden nu zo evident dat ze er belachelijk beginnen uit te zien. Zelfs zij zullen zich realiseren dat hun spel uit is, ze zullen zich terugtrekken. Ze proberen mensen er van te overtuigen dat er nog een oorlog nodig is. Jullie weten waarom ze oorlog willen en waarom ze toestanden creëren en er vervolgens op aandringen dat mensen gered moeten worden, terwijl de hele tijd de wereld alleen maar uit hun klauwen gered moet worden. Deze mensen hebben geen geweten. Ze denken dat ze door kunnen gaan de wereld te beduvelen met hun vrome woorden.

Elke dag worden er meer verschrikkingen aan de kaak gesteld. Dit moet gebeuren omdat de duistere garde aan de kaak moet worden gesteld, om te voorkomen dat dergelijke verschrikkingen nooit opnieuw zullen gebeuren. De slachtoffers moeten erkend en gecompenseerd worden voor hun lijden. Wanneer de Vaticaanse bestanden openbaar bezit worden zal de volle omvang van hun criminele activiteiten bekend worden. Dan, en alleen dan zal de wereld volledig begrijpen wat er gedaan werd toen hun overname plaatsvond en, net zo belangrijk, met wie ze samenwerken.

Wanneer alles dat slecht en corrupt is verwijderd is, zal jullie wereld verenigd zijn, met alle mensen die samenkomen en hun kennis delen om landen te helpen die expres onderdrukt werden om door de machtigen geplunderd te worden. Er is een enorme rijkdom aan oude kennis in die landen, die jullie werd onthouden. Jullie leerden alleen hetgeen de corrupten wilden dat jullie leerden, en daarmee werd jullie geest (mind) beheerst. Jullie zorgen, vanwege jullie verlangen naar waarheid, voor de veranderingen die het leven op Aarde volledig zullen wijzigen. Jullie zorgen ervoor dat de toekomst van de mensheid zeker is en dat de Aarde zichzelf zal herstellen, zonder bemoeienis van kwade  krachten van buiten. Het is een enorme taak maar eentje die jullie vrijwillig op je namen. Hier in de Geestenwereld kijken we niet naar verschillen zoals op Aarde, waar jullie werden aangemoedigd verschillen tussen rassen en religies te erkennen. Deze ‘verschillen’ werden gecreëerd om onderlinge moeilijkheden te veroorzaken en tot nu toe werkte dat. Maar hun hersenspoeltactieken werken niet langer en jullie kunnen niet meer zo gemakkelijk om de tuin worden geleid. Jullie voelen je nu bevrijd en zijn in staat leugens van de Echte Waarheid te onderscheiden. De toekomst is van jullie, behandel haar met zorg en onderscheidingsvermogen. Jullie hebben meer bereikt dan je je realiseert. Jullie zijn het duister van controle te boven gekomen en kunnen nu de toekomst duidelijk zien. Jullie zijn samengekomen – alle verschillende nationaliteiten en geloofssystemen – allen willen hetzelfde doel en dat is de verwijdering van de corruptie. Nooit meer zullen jullie elkaar vermoorden in een oorlog. In  samenzijn is er geen grens aan wat jullie kunnen en zullen bereiken. Het oude systeem kan nooit meer terugkomen: het is afgelopen. Jullie zullen leren elkaar bij de hand te nemen in vriendschap en samenwerking. Jullie hebben veel te delen en elkaar veel te leren.

Mijn lieve vrouw wil dit zo graag zien gebeuren. Het is altijd haar droom geweest om iedereen in vrede met elkaar te zien leven, en met rechtvaardigheid voor allen. Ik heb haar beloofd dat ze dit zal zien. Het is nu aan jullie allen, hoe gauw dit zal gebeuren. Wanneer jullie eenmaal de beslissing nemen om voorwaarts te gaan, kan niets jullie in de weg staan. De Cabal kan niet iedereen controleren.

Als jullie volledig ontwaakt zijn zullen jullie je andere levens die jullie geleefd hebben beginnen te herinneren. Dit zal zorgen voor het begrijpen waarom jullie nu op Aarde zijn in deze overgangstijd en wat jullie rol is in alles wat er gebeurt. Ook waarom jullie je met bepaalde mensen hebt verbonden. Dit is het grootste avontuur van jullie vele levens op Aarde.

Wees er voor elkaar zoals ik er mee doorga er voor Veronica te zijn. Steun en bemoedig elkaar. Samen zijn jullie onoverwinnelijk.

Mijn lief, het is allemaal in goddelijke handen, en weet met deze verzekering, dat alles volgens plan zal verlopen. Het is een moeilijk pad, maar weet in je hart dat je het kunt en zult doen wanneer de tijd rijp is.

Geniet van alle bloemen die je deze Moederdag (Mothering Day, 10 maart in Engeland) kreeg. Het is prachtig om ons huis gevuld te zien met bloemen. Je bent niet alleen, mijn lief, je hebt nu vrienden over de hele wereld, die met je zijn en die je liefde sturen. Ze zullen er zijn om het met ons te vieren wanneer ons project klaar is. Het is allemaal onder controle. Je weet dat je me kunt vertrouwen. Ik zal je nooit op enigerlei wijze teleurstellen. Ik ben en zal altijd zijn, jouw toegewijde,

Monty.

Website: The Montague Keen FoundationVertaling: Rob

maandag 4 maart 2013

03.03.2013
   3 maart 2013


Het was een moeilijke maar interessante week voor je, mijn lief. We deelden je opwinding terwijl je de VERKLARING las die officieel door de SOEVEREINE MENSEN VAN HETOUDE IERLAND is gemaakt, die niet langer hun instemming geven aan de LEX ROMANA, het Tirannieke Systeem dat was opgelegd door Rome. De tranen die je plengde terwijl je over deze dappere houding die het Ierse volk innam las, waren tranen voor al degenen die leden door de heerschappij van Rome, niet alleen in Ierland. De wereld leed, de mensheid leed door hetgeen bijna 2000 jaar geleden was ingesteld. Mijn lief, we inspireerden velen om te onderzoeken wat verborgen was. Nu, eindelijk, beginnen de mensen het grotere plaatje te zien, en ze weigeren er deel van uit te maken. Bommen en geweren zijn niet nodig, slechts de moed om de waarheid te eisen, te weigeren met alles wat corrupt is in te stemmen.
Als je geleid wordt door je hart kan er niets mis gaan. De felicitaties vanuit de geestenwereld gaan naar iedereen die deze Verklaring mogelijk maakte. Laat ons nu zien hoeveel andere landen moed gaan scheppen en nastreven wat het Ierse volk deed.

De organische, natuurlijke essentie van een mens is niet haat, maar liefde, en dat is de eeuwige levenskracht. Wanneer een mens zichzelf verteert door haat zal hij zijn eeuwige natuur vernielen. De keuze is van wezenlijk belang in deze evolutionaire tijden terwijl de illusies en misleidingen aan de kaak worden gesteld. Haat vernietigt uiteindelijk degenen die haten, het zou geen deel moeten uitmaken van jullie levens. Ik heb jullie er vele malen aan herinnerd dat liefde het wapen is van jullie keuze. Als jullie met liefde en medelijden naar jullie onderdrukkers kunnen kijken zullen ze al hun macht over jullie verliezen. Zij voelen zich dan betrapt met hun duistere plannen, naakt en aan jullie genade overgeleverd. Gedraag je waardig en eerlijk en jullie zullen slagen, ver voorbij jullie stoutste verwachtingen. Dit is de tijd om de controle over jullie planeet te pakken, zijn jullie er klaar voor?

Er zijn op dit moment mensen strategisch rond jullie wereld geplaatst die klaar staan en bereid zijn hulp en begeleiding te bieden aan hen die dat nodig hebben. Hun werk is het licht der waarheid te ontsteken en te verspreiden. Ga naar jullie heilige plaatsen en eis deze terug, ze zijn van jullie. Gebruik de prachtige energie die daar beschikbaar is. Er zijn er nog zoveel die niet begrijpen hoe jullie wereld werkt. Deze informatie werd van jullie weggehouden. Nu moedig ik jullie aan om het zelf te ontdekken. Geniet van de vrijheid die het jullie brengt. Je zult het leven in een heel nieuw licht zien.

De overvloed aan propaganda momenteel is belachelijk. Ze kunnen gewoon niet accepteren dat jullie wakker zijn en duidelijk zien wat ze uitspoken. Sommige mensen zijn het gewend om een compleet verkeerde voorstelling van gebeurtenissen te schetsen. Hoewel sommigen geloven eerlijk te zijn, zijn er helaas velen die besmet zijn door de lokroep van de corrupten. Wanneer de jurisdictie van het Vaticaan voorgoed is verdwenen, en alleen dan, zullen jullie een rechtvaardige wereld voor iedereen hebben.

Jullie werd verteld, mijn lief, dat wanneer de mensheid om hulp roept, jullie vrienden van andere planeten zullen komen om jullie te redden. Je ziet ze in jullie luchten. Ze zijn klaar om te landen en jullie te helpen. Ze zullen jullie helpen vrije energie voor iedereen te creëren. Voedsel en onderdak zal vrijelijk voor iedereen beschikbaar zijn, zoals nooit eerder. Omdat jullie dat nooit ervaren hebben denken jullie dat dit onmogelijk is. Jullie planeet is de enige met zulke problemen omdat jullie op een slavenplaneet leven. Jullie moesten geloven dat jullie de enige schepsels in het universum waren. Wat een nonsens! Jullie gaan het allergrootste avontuur beleven. We staan allemaal achter jullie, om jullie aan te moedigen om de noodzakelijke stappen te zetten om jullie doel te bereiken.

De Duistere Cabal heeft de aanvallen op degenen die hen aan de kaak willen stellen opgevoerd. Dit bewijst maar weer hoe bang ze voor jullie zijn. Als jullie niet zouden slagen zouden ze niet zo bang zijn voor jullie. Dan waren jullie geen bedreiging voor ze. Jullie leven in het ergste oorlogsgebied sinds tijd begon. Jullie vijanden verschuilen zich achter elke façade van democratie. Nu kunnen jullie ze zien. Jullie weten wie ze zijn. Ze willen wanhopig van jullie planeet ontsnappen.

Veronica, mijn lief, alles zal op zijn goddelijke moment gebeuren. De juiste mensen zullen aan je zijde staan. Alle hindernissen zullen verwijderd zijn en je zult doorgaan zoals gepland was voor je naar de Aarde terugkwam. Soms duurt het even voordat mensen in het reine komen met wat ze afspraken te gaan doen voordat ze naar de Aarde terugkwamen. Degenen die een rol moeten spelen moeten deze uitspelen voordat hen wordt toegestaan terug te keren naar de geestenwereld. Er is geen keuze, zoals je zelf hebt ondervonden, mijn lief. Zulke overeenkomsten kunnen niet worden verbroken, hoeveel hindernissen er onderweg ook geplaatst worden. De Duistere Garde heeft al het mogelijke gedaan om je te isoleren, maar we gaan door mensen naar je toe te brengen. Hoe meer goede mensen samenkomen, hoe meer licht er wordt gecreëerd. Het zal het duister wegvagen. Wanneer de 99% in harmonie en liefde samenkomt kan ze niet verslagen worden, en de Duister Garde weet dit maar al te goed. Dit is waar ze bang voor zijn. Ja, dit is wat ik zeg: ze zijn bang voor JULLIE, de ontwaakten. De bal is op jullie speelveld, jullie besluit telt.

Het is tijd voor de mensen om over de God van Liefde te leren en alle herinneringen over de God der wrake, die jullie was opgedrongen om jullie te beheersen, te verwijderen. Diegenen onder jullie die nog gevangen zitten in de angst voor de God der wrake moeten voor zichzelf de waarheid onderzoeken. Jullie werd geleerd angst voor de dood te hebben, terwijl zovelen van ons terugkomen om jullie er van te verzekeren dat de dood een prachtige ervaring is. Het is een ware thuiskomst. Als jullie iemand gedurende je leven hebt kwaad gedaan, dan benader jij die persoon alleen en vraagt om vergeving. Zo eenvoudig is dat. Jullie worden verenigd met degenen die je liefhad. Ik koos er voor om mijn werk met Veronica voort te zetten. Dat is wat we overeenkwamen toen ik aan haar zijde was op Aarde. We hebben al vele levens samengewerkt en we waren al samen voordat de Aarde werd geschapen. Onze liefde heeft vele levens op Aarde overleefd en zal doorgaan wanneer we samen in de Geestenwereld zijn. Ons werk zal doorgaan. Ondertussen zal ik haar helpen voor elkaar te krijgen waarvoor ze terugkwam op Aarde.

Wees vriendelijk voor jezelf, mijn lief. Neem de tijd om te rusten. Alles zal spoedig weer op zijn plek vallen, wanneer iedereen zijn plaats in het team weer inneemt. Alles is onder controle. Vertrouw me, mijn lief.

Altijd je aanbiddende Monty.

Website: The Montague Keen FoundationVertaling: Rob

interview

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/