maandag 24 februari 2014

23.02.2014


   23 februari 2014


Het is tien jaar geleden dat ik naar de Geestenwereld overging. In die tijd heb ik vaak gesproken over het belang van leylijnen. We moesten wachten totdat de tijd rijp was voordat we actie konden ondernemen n.a.v. deze informatie. Veel moest op zijn plek worden gezet en de respons van over de hele wereld was geweldig. Nu vraag ik jullie allemaal, goede mensen, om het filmpje van de zonsopgang bij de Tor in Glastonbury, gemaakt op 2 februari 2014, te bestuderen. Sommigen van de allerbelangrijkste leylijnen op jullie wereld gaan door deze Tor. Het is van het allergrootste belang dat jullie alles doen wat in jullie macht ligt om deze energie zo spoedig mogelijk te bevrijden.

Ons plan is dat zo veel mogelijk mensen zich met deze film verbinden. Gebruik jullie gedachten, jullie energie en jullie intentie om deze energie vrij te maken. Nu zijn jullie je nog niet volledig bewust hoe krachtig jullie gedachten zijn. Doe dit, en gezamenlijk zullen jullie deze energie in staat stellen opnieuw ten goede van de mensheid te stromen. Door dit te doen zullen jullie de mensheid en jullie planeet redden. Wanneer jullie het voor elkaar krijgen je in groepen te verzamelen zal het zelfs nog krachtiger zijn. Deze taak kan door elk persoon op Aarde worden uitgevoerd, vanuit je eigen huis. Het is een gelegenheid jullie kracht te tonen en te stoppen SLACHTOFFER te zijn.


Er is een kaart die het belang van de leylijnen bij de Tor aantoont. Dit is waarom werd besloten dat Veronica daar op 2 februari naar toe moest. De volgende paar maanden zijn van het grootste belang. De toekomst van de mensheid staat op het spel. Dit is een geweldige verantwoordelijkheid van jullie allemaal. Besluit dat jullie het zullen gaan doen en het zal gebeuren. Jullie hebben alles te winnen en niets te verliezen, behalve de controle door degenen die jullie generaties lang tot slaaf hebben gemaakt. We hebben jullie tot dit moment geleid. Nu hebben jullie genoeg informatie om het verlangde resultaat te verkrijgen.


Wanneer de energie wordt bevrijd zal jullie leven volledig veranderen.  Jullie hersencapaciteit zal toenemen en de mens zal hersteld worden naar zijn volledige potentieel. Jullie zijn zoveel meer dan hetgeen jullie werd voorgehouden. We werken samen met jullie aan deze transitie. Er is geen tijd te verliezen nu de cabal vanuit alle hoeken om hulp vraagt. Dit is de eerste keer dat mensen uit zoveel landen de verantwoordelijkheid op zich hebben genomen hun goddelijk recht te laten gelden om op planeet Aarde te leven. De Duistere Garde is van plan alles dat mensen nodig hebben om te overleven te vernietigen. Jullie kunnen niet achterover leunen en dat laten gebeuren. Het mooie van het vrijmaken van de energie is dat er geen geweren of wapens van enigerlei soort nodig zijn: slechts de kracht van jullie gedachten.


Mediteer op deze gedachte. Besteed er zoveel tijd aan als nodig is. Jullie zullen het resultaat voelen en de veranderingen zien die deze energie zal veroorzaken. Denk er over na: jullie kunnen je planeet overnemen vanuit het comfort van je eigen huis. Ik geef jullie de gereedschappen en toon je de weg naar een vreedzame toekomst. Maak je geen zorgen over geld; het zal niet lang duren om al het goud dat voor jullie verborgen werd gehouden vrij te geven.


Ik koos ervoor naar de Geestenwereld te gaan zodat ik met Veronica kon werken. Ze kwam terug naar de Aarde om dit werk te doen en dit is niet het enige project waar ze aan werkt. Ze is heel erg ziek na haar bezoek aan Glastonbury en ze maakt zich zorgen  dat ze niet in staat was al jullie mails te beantwoorden. Probeer alsjeblieft haar toestand te begrijpen. We zien jullie allemaal als deel van onze grotere familie. Allemaal samenkomend om een beter leven voor iedereen te creëren. Jullie kozen ervoor om dit werk te doen voordat jullie naar de Aarde terugkwamen en dit is waarom jullie ermee resoneren. Jullie ontwaken ten aanzien van je aangeboren kracht en jullie zijn bereid die te gebruiken ten goede van de mensheid. Wij in de Geestenwereld hebben geprobeerd jullie weg te verlichten. Nu moeten jullie de controle overnemen. We zullen natuurlijk naast jullie staan bij elke stap die jullie zetten. Gebruik zoveel tijd als je eraan kunt wijden. Gebruik welke film of foto ook van de Tor die jouw voorkeur heeft voor je meditatie. Dat is helemaal aan jou.


Mark heeft een verslag (*) voor jullie geprepareerd. Geloof alsjeblieft dat de energie van de Tor zo spoedig mogelijk moet worden vrijgemaakt. Ik denk dat het voor vandaag genoeg is om over na te denken. Dit is veruit de belangrijkste boodschap tot nu toe van mij.


Veronica’s gezondheid moet sterk verbeteren, dus stuur haar alsjeblieft je helende energie. Onthoud, samen zullen we slagen. Het is allemaal in jullie handen.


Mijn lief, je blijft doorgaan jezelf onder druk te zetten maar je longen moeten genezen. Alles is op zijn plaats. Onze plannen zullen niet mislukken. Ik blijf altijd je aanbiddende


Monty.
Vertaling: Rob

maandag 17 februari 2014

16.02.2014


   16 februari 2014


Een natie kan haar dwazen overleven, en zelfs de ambitieuzen. Maar zij kan verraad van binnenuit niet overleven. Een vijand aan de poorten is minder ontzagwekkend, want hij is bekend en draagt zijn banieren openlijk Maar de verrader beweegt zich vrijelijk binnen de poorten, zijn sluwe fluisteringen lispelen door alle stegen, gehoord tot in de hallen van de regering zelf. Want de verrader verschijnt niet als verrader, hij spreekt in bewoordingen die bekend klinken in de oren van zijn slachtoffers, en hij draagt hun gezicht en hun argumenten, hij spreekt tot het basisgevoel dat diep in de harten van alle mensen ligt. Hij bederft de ziel van een natie, hij werkt in het geheim en als een dief in de nacht om de grondvesten van de stad te ondermijnen, hij besmet het politieke lichaam zodat het hem niet langer kan weerstaan. Een moordenaar is minder te vrezen. De verrader is als de pest.
CICERO

Hoewel deze woorden eeuwen geleden werden geschreven zijn ze vandaag de dag veel relevanter dan toen. De woorden zullen jullie helpen met helderheid te kijken naar degenen die het ene doen, terwijl ze jullie vertellen dat ze precies het tegenovergestelde doen. Het is heel belangrijk dat jullie wakker worden t.a.v hetgeen jullie wordt gezegd te geloven, wanneer al het bewijs duidelijk laat zien dat het tegenovergestelde waar is. Jullie zitten in een WIJ en ZIJ scenario. Ze gebruiken alle middelen die ze ter beschikking hebben om jullie gedienstig en in slaap te houden. Jullie moeten je intellect gebruiken, vertrouwen op je eigen onderzoek en daaraan vasthouden. Op de lange duur willen ze jullie niet, maar op dit moment kunnen ze het zich niet permitteren jullie te verliezen. Jullie moeten alles voor hen op hun plek zetten, zodat ze jullie planeet over kunnen nemen en zich dan van jullie ontdoen. Dat was nooit duidelijker dan dat het nu is. Je zou in coma moeten zijn om dat niet te zien.

Schakel je mind-controllers en je TV uit, en laat je kranten voor wat ze zijn, aangezien ze jullie misbruiken door een vals beeld te schetsen van wat er werkelijk gebeurt. Jullie weer wordt gemanipuleerd om de gewenste resultaten te produceren. Ze vernietigen de wereld om jullie heen. We hebben jullie hiervoor gewaarschuwd. Nu kun je het met eigen ogen zien. Hoe meer jullie lijden, hoe meer energie jullie voor ze produceren. Op dit moment hebben ze die energie wanhopig nodig om te kunnen overleven; want ze worstelen tegen het licht dat de ontwaakten onder jullie op Aarde hebben voortgebracht.

Het Leylijnen Project diende om prachtige energie te produceren. De dankbaarheid van allen zou moeten gaan naar al degenen die de tijd en de moeite hebben genomen om hieraan deel te nemen. Ik kan het belang van deze leylijnen niet genoeg benadrukken. Dit werk zal met regelmatige tussenpozen doorgaan. Het kan natuurlijk op elk tijdstip worden gedaan, maar wanneer jullie je energie combineren en als een geheel werken krijgt het zulke magnifieke resultaten. Jullie worden omgeven door leylijnen, die allemaal jullie aandacht nodig hebben. Jullie hele overleving hangt af van de actie die je in deze tijd onderneemt. Jullie kunnen je niet veroorloven te negeren wat er voor je ogen te zien is. Jullie moeten de feiten onder ogen zien. Geld zal jullie niet helpen. Jullie moeten samenkomen, aangezien jullie kracht ligt in aantallen, en jullie zijn de 99%. Stap uit je kleine dozen en maak contact met mensen die het belang van de mensheid ter harte nemen.

Het is belangrijk dat alle beperkingen worden verwijderd. Praat met elkaar en deel je onderzoeks-resultaten. Werk samen aan projecten waarvan je voelt dat ze een klik met je hebben. Het delen van informatie en het ontwaken van ‘minds’  zou de eerste prioriteit moeten hebben. Jullie zouden verbaasd kunnen staan over het aantal mensen dat klaar is; ze hebben alleen maar een beetje aanmoediging nodig om de eerste stappen in het licht te zetten. Wanneer je dat licht eenmaal ziet kun je je ogen er nooit meer voor sluiten.

2014 werd door Al Dat Is aangewezen als het jaar waarin Planeet Aarde het contact met het Universum herstelt. Met een beetje hulp van de Geestenwereld zal dit lukken. De kwade krachten die de mensheid tot slaven maakten en plannen smeedden voor de vernietiging van het leven op Aarde zullen niet langer in controle zijn. Dit is de grootste strijd waarmee jullie planeet ooit te maken kreeg. De cabal heeft het 2000 jaar lang voorbereid. Jullie daarentegen zijn er net voor wakker geworden. Dit is waarom er geen tijd mag worden verspild: snelheid is van het grootste belang. Jullie vechten voor je hele bestaan en voor de toekomst van jullie planeet. Niets is belangrijker. Bid dat  alleen de waarheid met je resoneert en dat alle propaganda schaamteloos duidelijk zal worden voor iedereen. Wanneer ze erkennen dat hun leugens niet langer worden geloofd, dan, en alleen dan zullen ze hun nederlaag accepteren. Denk aan het oude adagium: ‘je kunt sommige mensen soms voor de gek houden, maar nooit alle mensen de hele tijd.’

Het belang van het bezoek aan de Tor bij Glastonbury op 2 februari werd vandaag opnieuw bekrachtigd toen wij in de Geestenwereld aan Veronica iets konden laten zien van wat daar feitelijk gebeurde, en het belang daarvan. Binnenkort zal ze dat met iedereen kunnen delen. In haar ziel wist ze dat ze het moest klaarspelen om de top van de Tor te bereiken, en dat deed ze dus. Als resultaat daarvan heeft ze nu longontsteking. De video van dit historische bezoek is nu te bekijken, en jullie kunnen zelf zien hoe koud en mistroostig het die dag was. Hoewel we bij haar aandrongen op rust is haar werk het belangrijkste in haar leven. Ze is vastbesloten om haar missie in dit leven te vervullen; en met jullie hulp zal ze dat doen.

Ik dank allen die haar goede wensen zonden, want alle gedachten hebben energie en zijn zeer welkom. Onderschat nooit, geen moment, het belang van de leylijnen. Dit werk moet door zoveel mogelijk mensen worden gedaan, ofwel vanuit het comfort van je leunstoel, ofwel door fysiek de lijnen, indien mogelijk, met groepen te bewandelen.

De grote strijd waarin jullie zijn verwikkeld verlangt dat jullie harten en minds als een geheel samenwerken. Nu nemen jullie de controle over je eigen leven en weigeren jullie als schapen naar de slachtbank te worden geleid. De geschiedenis van deze tijd zal in de komende jaren veel worden besproken.

Geniet van Mark’s reportage over het bezoek aan de Tor, en bereid je voor op de volgende leylijn ervaring.

Mijn lief, probeer alsjeblieft wat te rusten. Wij in de Geestenwereld omringen je met liefde en licht.

Altijd, je aanbiddende Monty
De video-opname van het bezoek aan de Tor van Glastonbury zal maandag 16 Februari worden toegevoegd.Vertaling: Rob

maandag 10 februari 2014

09.02.2014


   9 februari 2014

Veronica, mijn lief, en al diegenen die in hun aangeboren kracht stonden en de eerste stap zetten om de Goddelijke Energieen van de leylijnen naar de wereldbevolking terug te brengen, in plaats van naar de paar die deze energie naar zichzelf hadden omgebogen met de bedoeling de 99% uit te sluiten. Eens zullen jullie de omvang begrijpen van hetgeen jullie op 2 februari hebben bereikt.

We bedanken Mark voor de vele uren die hij besteedde om de kaarten te bestuderen om vast te stellen waar de belangrijkste leylijnen liggen. We zullen doorgaan met dit werk. We kunnen, om jullie te beschermen, geen data geven tot een paar dagen van te voren. Om jullie te waarschuwen zal kort van tevoren echter een nieuwsbrief worden gepubliceerd. Dit geeft jullie de tijd om te beslissen waar je heen zult gaan en waar jullie elkaar zullen ontmoeten, etc. Als een geheel samenkomen vermenigvuldigt de energie die loskomt. Jullie eerste inspanning overtrof alle verwachting. We zien jullie als ons team op Aarde. Dit team zal groeien naarmate de tijd voortschrijdt en wanneer meer mensen zich de positieve resultaten die kunnen worden behaald gaan realiseren.

Als jullie enig idee hadden van de pogingen die de Cabal doet om te voorkomen dat jullie je met de leylijnen verbinden zouden jullie versteld staan. Ze gebruikten alle macht die ze bijeen konden brengen, maar ze konden niet voorkomen dat de zuiveren van geest konden doen wat er van ze werd gevraagd.

We zeiden jullie dat de macht van de Duistere Garde tanende is. Ze zijn wanhopig. We zeiden jullie dat je geen wapens en tanks nodig hebt om terug te claimen wat rechtens van jullie is. Alles wat nodig is, is dat goede mensen in vrede en harmonie bijeenkomen en zich wereldwijd met elkaar verbinden. Het was net EEN GIGANTISCHE GOLF MOOIE ENERGIE, die de hele wereld rondging terwijl elk continent de zonsopgang omhelsde. Het was zuivere liefde en licht. Wij, in de Geestenwereld, bedanken iedereen die deelnam aan deze unieke gebeurtenis. Elke keer wanneer jullie dit doen, zal het krachtiger worden. Dit is een heel belangrijk jaar. We moeten de vaart erin houden.

Mijn geliefde vrouw had moeite de top van de Tor in Glastonbury te beklimmen, in de vroege uren van de ochtend. Ze lijdt aan hart- en longproblemen en heeft een ernstige longinfectie. Ik ben Dave en Mark, die haar handen vasthielden en haar ondersteunden bij de beklimming, enorm dankbaar. Het was een kwellende klim in het donker en het was bitter koud. Ze moest vaak stoppen om op adem te komen. Ze was vastbesloten de top te bereiken, hetgeen haar de bewondering van Dave, Mark en de Geestenwereld opleverde. Ik ben zowel Dave als Mark heel veel verschuldigd omdat ze zorg droegen voor mijn lieve vrouw. Dave heeft de zonsopgang gefilmd, dus jullie kunnen de pracht van dit alles delen.

Het is tijd voor jullie om te begrijpen dat jullie wereld in een gigantisch concentratiekamp werd veranderd. Jullie beginnen nu wakker te worden voor dit feit. Jullie zijn gevangenen en beginnen de tralies duidelijk te zien, en jullie zijn bereid om ze te confronteren. Degenen die jullie controleren hebben zoveel ‘wetten’ gecreëerd: camera’s bewaken elke beweging en elektronische apparaten die controlerende energieën uitzenden omgeven jullie. Jullie worden platgebombardeerd met propaganda die elk spoortje van waarheid voor jullie probeert te blokkeren.

Probeer te ontdekken wat echt is in jullie wereld. Het weer wordt gecontroleerd en gebruikt om jullie van de echte feiten af te leiden. De banken worden gebruikt om een strop rond jullie nek te creëren, om jullie onderdanig en angstig te houden. De godsdiensten hebben zichzelf overtroffen door ANGST te creëren en valse informatie te geven, waarvan nu in sommige gevallen wordt toegegeven dat het niet en nooit waar was. Valsheid. Toch zijn mensen nog steeds bang zich ervan los te maken en de goddelijkheid en de schepping zelf te omarmen.

Wees dapper en kijk in je eigen ziel, want daar zul je alleen liefde vinden. Verwijder alle angst die valselijk werd gecreëerd om jullie gevangen te houden. Weiger om deel te nemen aan de vernietiging van jullie prachtige planeet. Hoe kun je met jezelf leven of je kinderen in de ogen kijken als je naar andere landen gaat om te doden en de boel daar over te nemen? Gevaarlijke chemicaliën worden losgelaten in de atmosfeer die juist het land waarvan jullie afhankelijk zijn voor je bestaan doden en vernietigen. Het is tijd dat jullie de verantwoordelijkheid voor jullie handelingen nemen. Er is meer dan genoeg bewijs dat laat zien dat wat jullie doen misdadig is. Jullie verraden het vertrouwen van jullie kinderen en die van je medemensen. Jullie oogkleppen moeten worden verwijderd. Er is geen excuus voor het blindelings opvolgen van bevelen als je diep van binnen weet dat je het menselijk leven geweld aandoet.

Jullie kunnen niet langer toekijken. Er is meer dan genoeg bewijs beschikbaar voor jullie. Het was nooit eenvoudiger om de ware feiten te onderzoeken en een beslissing te nemen over welke weg je zult nemen. Bedenk dat je tijd op Aarde maar een moment is, maar je ziel is eeuwig. Er kan niet worden toegestaan dat jullie planeet wordt overgenomen. De Cabal is afhankelijk van jullie hulp om haar doelen te bereiken. Zonder jullie gehoorzaamheid zou ze nooit geslaagd zijn in de mate waarin we dat nu zien. Dat is een ontnuchterende gedachte. Velen van jullie hebben geholpen bij de vernietiging van jullie planeet en de mensheid zelf. Ooit zullen jullie dat feit onder ogen moeten zien.

Er zijn velen op jullie wereld die jullie helpen de WAARHEID te zien; degenen die uit de doos zijn gestapt en jullie de waarheid brengen. Er zijn er ook die jullie vertellen dat het allemaal zo gemakkelijk zal gaan. Dat wordt gedaan om jullie een vals gevoel van veiligheid te geven, zodat jullie achterover leunen en niets doen. Nu, ik zeg jullie dat niets verder bezijden de waarheid is. Het zal niet gemakkelijk gaan!

Aan de andere kant zal het niet iets zijn dat jullie niet gemakkelijk aankunnen door samen te werken. Jullie, de 99% zijn machtiger dan de Cabal ooit zou kunnen zijn. Terwijl JULLIE het zelf kunnen doen, hebben ZIJ jullie hulp nodig en KUNNEN ZIJ ZONDER JULLIE NIETS DOEN.

Geloof er in dat jullie het kunnen en jullie zullen het doen. De cabal doet haar uiterste best om degene die is teruggekomen om de weg te wijzen te vernietigen. Ik vraag jullie om deze persoon, die een extreem moeilijke tijd doormaakt, liefde en licht te sturen. In zijn onderbewustzijn worstelt hij om vrij te breken. De mensheid heeft hem nodig om zich bewust te worden van wie hij is, en de ketenen te verwijderen die hem werden omgehangen, zodat hij zijn werk op Aarde kan beginnen. De mensheid heeft het nodig dat dit gebeurt.

Samen zijn we een geweldige beweging begonnen. Beide zijden van het leven werken hier samen aan. Hoe snel we ons doel bereiken is aan jullie. We zijn altijd beschikbaar om jullie te assisteren.

Geniet van de film over de zonsopgang boven de Tor op 2 februari. We danken Dave dat hij de bitterkoude wind heeft getrotseerd om het voor ons te filmen.  Voorwaarts gaan we, om het licht over de hele wereld en in jullie leven te grondvesten.

Ik ben trots op je, mijn lief, en op wat je bereikt hebt.

Voor altijd, je aanbiddende

MontyVertaling: Rob

zaterdag 1 februari 2014

01.02.2014 Project Leylijnen (update)


   1 februari 2014

PROJECT LEIJLIJNEN
UPDATE VAN 1 FEB 2014

Een belangrijke boodschap van Veronica Keen ter voorbereiding van de gebeurtenis op zondag 2 februari te Glastonbury, in Somerset, Engeland.

GROEPSFUSIE AFFIRMATIE

WIJ AFFIRMEREN HET FEIT VAN GROEPSFUSIE EN INTEGRATIE BINNEN HET HARTCENTRUM VAN DE NIEUWE GROEP WERELDDIENAREN DIE BEMIDDELEN TUSSEN HIËRARCHIE EN MENSHEID.

IK BEN EEN MET DE BROEDERS VAN MIJN GROEP, EN ALLES WAT IK HEB IS VAN HEN.

IK STA IN HET CENTRUM VAN ALLE LIEFDE.
VANUIT DAT CENTRUM ZAL IK, DE ZIEL, NAAR BUITEN TREDEN.
VANUIT DAT CENTRUM ZAL IK, DEGENE DIE DIENT, WERKEN.

MOGE DE LIEFDE VAN HET GODDELIJKE ZELF NAAR BUITEN TOE GEDEELD WORDEN, IN MIJN HART, DOOR MIJN GROEP EN OVER DE HELE WERELD.

Hier volgen de de recente updates m.b.t. het Leylijnen Project van Mark Herbert:Vertaling: Rob

interview

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/