maandag 30 maart 2015

Nederlands -- Boodschap van Montague Keen van 29 Maart 2015

Boodschap van Montague Keen van 29 Maart 2015

Toen ik overging naar de Geestenwereld was het nooit mijn voornemen om iemand te worden die jullie geesten opent voor jullie ware geschiedenis. Door dit samen te doen, kunnen we jullie planeet redden van degenen in jullie midden die vastbesloten zijn de mensheid te vernietigen en de planeet over te nemen ten bate van zichzelf. Ze hebben zichzelf vele keren verraden maar jullie faalden te begrijpen wat er werkelijk aan de hand was. Jullie hoeven alleen maar ALEKSANDER SOLZHENITSYN's verslag uit eerste hand te lezen van de gruweldaden die openlijk plaatsvonden in de jaren 1900 [zie bijgevoegd document] gedurende de levens van velen van jullie. Het wordt altijd in volledig zicht verborgen. Dit laat maar weer eens zien dat het iedere dag gebeurt en dat jullie er blind voor zijn. Door ervoor te kiezen het niet te (willen) zien, word je een medeplichtige. Dit is een serieuze zaak.

Veronica en ik zijn niet de enigen die proberen jullie ogen te openen. Er zijn velen die de waarheid hebben onderzocht en gevonden. Die delen ze met jullie. Om met deze GROTE MISLEIDING om te gaan, moet men teruggaan naar het oude Ierland, toen de overname door Rome en anderen zijn aanvang nam.

Uit de geschriften van CONOR MAC DARI:

De Hiërarchie in Rome wist dat de Ierse Kerk van IESA CRIOST(Jezus Christus) het Christendom ofwel de Aanbidding van de Zon had gesticht op het Westerse Continent.

De systematische onderdrukking van feiten, wat bijna niet te geloven is, van de geschiedenis van de Ierse verworvenheid, is bijna beschamend en schaamteloos voortgezet door de reeds genoemde machten. Het is eenvoudigweg een feit dat de geschiedenis van Ierland door haar vijanden werd geschreven.
De politiek van verwoesting, onderdrukking en wijziging dat in Ierland door Rome werd gevoerd werd tevens uitgevoerd op dit Westerse Continent. In Mexico, net als overal anders, werd alles dat werd gevonden dat enigszins leek op Christendom vernietigd, wanneer het mogelijk was dit te doen. De Roomse priesters vernietigden alle boeken die ze konden vinden, en die welke ze in stand hielden veranderden ze. Ze haalden hele hoofdstukken weg uit de geschriften van de plaatselijke historici die de geschiedenis van Mexico beschreven.

Als we overwegen dat de Ieren de “PHOENICIERS” waren EN OOK, ZOALS ONS WERD GETOOND DAT DE “HEBREEERS” de Priestercultus van het Ierse Ras waren, maakt het de identiteit van “Deze Volkeren” zeer duidelijk als EEN en DEZELFDE. Onderzoekers hebben de relatie tussen de “Hebreeërs” en de “Phoeniciërs” opgemerkt, dit toeschrijvend aan de verspreiding van de Hebreeuwse cultuur en invloed bij de laatsten. Het lijkt erop of dit zover ging als ze in staat waren ons inzicht te geven. Ze lieten ons de gevolgtrekking maken dat dit veroorzaakt werd doordat TWEE VOLKEREN aangrenzende delen van het land bewoonden, de Hebreeërs bewoonden het binnenste idyllische land en de Phoeniciërs de zeekust. Die onderzoekers lijken dezelfde gevolgtrekkingen te hebben gemaakt. De “Phoeniciërs” en de “Hebreeërs” waren een en hetzelfde ras, net zoals twee broeders die in hetzelfde huishouden leven of als een vader en zoon in dezelfde familie.
Dit zijn enkel trucbenamingen voor het Ierse Ras; Ierland was hun zetel, hoofdstad en thuisland, niet de oostkust van de Middellandse Zee of Syrië.

DIT BRENGT EEN  BELANGRIJKE LEUGEN OVER DE GESCHIEDENIS AAN HET LICHT EN ZAL BESLIST EEN DUIDELIJKER INZICHT GEVEN IN HET  VERLEDEN EVENALS EEN VERSNELD BEWUSTZIJN VAN DE MISLEIDING DIE ONS IS OPGELEGD.

DEZE MISLEIDING HEEFT VERWARRING VEROORZAAKT ONDER SCHOLIEREN EN ONDERZOEKERS. MAAR DE IDENTITEIT VAN DEZE ‘DRIE RASSEN’ ALS ZIJNDE EEN IS EEN FEIT DAT VOOR HET EERST IN DEZE GESCHRIFTEN NAAR VOREN KOMT, MET DE ABSOLUTE ZEKERHEID VAN WAARHEID.

De onthullingen die hier gedaan werden zullen toekomstige onderzoekers en taalkundigen van dienst zijn in het herleiden en verklaren van de veranderingen die zijn doorgevoerd in de drie alfabetten, die naar verluid respectievelijk aan de IEREN, de HEBREEERS en de Phoeniciërs hebben toebehoord. Het zijn enkel variaties op EEN alfabet.

De Ieren waren de geïnspireerde scheppers van HET CHRISTENDOM, dat hierin simpelweg overduidelijk naar voren komt en hun riten zijn vandaag de dag nog steeds terug te vinden in de verborgen Christelijke Aanbidding van de Zon. Het laat nog maar weer eens zien dat een misleiding werd opgevoerd aan de Christelijke wereldbevolking, een verschrikkelijk en wreed bedrog. De reden hiervoor is niet langer een geheim.

En ter ere van HEM, voor zijn verheerlijking en aanbidding, bouwden ze deze grootse en schitterende Piramiden, Torens, Obelisken, Sfinxen en Tempels. Kortom, hun werken en idealen kunnen overal herkend worden, van de door rotsblokken ommuurde tempelruïnes van Angkor Wat in het verre Cambodja tot Siam, van Ellora en de Grottempel van Elephanta in India tot aan de eilanden van de Stille Zuidzee, van Ierland tot Egypte, van Syrië tot Peru, Yucatan en Mexico. De aard van hun werken kan niet worden ontkend.

De feiten zijn zo duidelijk dat ze niet ontkend of genegeerd kunnen worden; het zijn overtuigende en positieve bewijzen; ze tonen de wereld dat zowel de religieuze organen als de beschaving die duizenden jaren lang op het Westerse Continent bestonden, hier gebracht waren door de priesters van de  oude Aanbidders van de Zon en van de religie van IESA CHRIOST, DE ZONNEGOD”

Het is nog nooit zo belangrijk geweest om de waarheid te kennen en te begrijpen. Enorme veranderingen vinden plaats en jullie moeten jezelf en jullie planeet beschermen. Het is een duidelijk geval van winnen of verliezen. Gezamenlijk kunnen jullie zo eenvoudig winnen. Maak het jezelf niet moeilijk. Wij in de Geestenwereld hebben jullie ontwaken enige tijd geleden al gepland. We hadden sleutelfiguren zoals Veronica op hun plek nodig om als intermediair te dienen. Wanneer jullie volledig begrijpen wat er gedaan werd om jullie te bedriegen, om jullie zodoende onder controle te krijgen, dan zal het complete plaatje absoluut duidelijk worden en zullen jullie met plezier de benodigde stappen zetten om de controle van wat jullie rechtens toebehoort weer in eigen hand te nemen. Jullie zullen Planeet Aarde voor toekomstige generaties redden zodat vrede en liefde genoten kunnen worden.

Blijf alsjeblieft liefde en licht sturen naar Londen en alle leylijnen, zodat het mogelijk wordt om hun prachtige energieën ten behoeve van de mensheid vrij te geven. Mijn liefde en dankbaarheid gaan uit naar allen die bij dit werk hulp bieden. Het is waardevoller dan jullie je realiseren. Stuur alsjeblieft ook liefde en licht naar degenen die missies dienen te vervullen om de mensheid te redden van verwoesting. Samen zijn jullie de 99%. Jullie kunnen het. Ze kunnen niet slagen zonder jullie hulp. Het is tijd om NEE te zeggen.

Neem toch wat tijd voor jezelf. Je moet rusten. Neem een pauze; je hebt het nodig. De aanvallen zijn uitputtend. Spoedig, mijn lief, zullen ze iets uit het verleden zijn.

Mijn liefde behoort voor altijd aan jou toe. Je aanbiddende,

Monty.


Website: www.montaguekeen.com
Translators Rob/Marje

zondag 22 maart 2015

NEDERLANDS --Montague Keen, 22 maart 2015,
Boodschap van Montague, 15 Maart 2015

Dit is de belangrijkste informatie die je ooit zult lezen. Het verklaart waarom er zoveel onrust in jullie wereld is en waarom het lijkt alsof het nergens op slaat. Ik vraag je dit steeds weer te lezen, totdat je ogen helemaal geopend zijn en je duidelijk kunt zien wat het menselijk ras is aangedaan.

Het geheime convenant

Het zal illusie zijn, zo enorm, zo uitgebreid, dat het hun bevattingsvermogen te boven gaat.

Degenen die het wel zien zullen beschouwd worden als gestoord.

We zullen aparte fronten creëren om te voorkomen dat ze de connectie tussen ons zien.

We zullen ons gedragen alsof we niet met elkaar verbonden zijn om de illusie levend te houden.

Ons doel zal stapje voor stapje bereikt worden, zodat we nooit verdacht zullen worden. Dit zal tevens voorkomen dat ze de veranderingen, zodra deze opdoemen, zien.

We zullen altijd boven het relatieve veld van hun ervaring staan aangezien wij de geheimen van het absolute kennen.

We zullen altijd samenwerken en door bloed en geheimhouding gebonden zijn.
De dood zal komen voor degene die praat.

We zullen hun levensspanne kort houden en hun geest zwak terwijl we doen alsof we het tegenovergestelde doen.

We zullen onze kennis van wetenschap en technologie op subtiele wijze gebruiken zodat ze nooit zullen begrijpen wat er gebeurt.

We zullen zachte metalen, verouderingsversnellers en kalmerende middelen in voedsel en water gebruiken, ook in de lucht.

Ze zullen met vergif overdekt worden, waar ze ook gaan.

De zachte metalen zullen ervoor zorgen dat ze hun verstand verliezen. We zullen ze beloven vanuit onze vele fronten een geneesmiddel te vinden, maar desondanks zullen we ze nog meer vergif toedienen.

De vergiften zullen door hun huid en mond worden opgenomen. Deze zullen hun geest en voortplantingssystemen vernietigen.

Door dit alles zullen hun kinderen dood worden geboren en we zullen deze informatie verhullen.

De vergiften zullen verstopt zijn in alles om hen heen; in wat ze drinken, eten, ademen en dragen.

We moeten ingenieus zijn in het verstrekken van de vergiften voordat ze verder kunnen zien.

We zullen ze met leuke plaatjes en muzikale tonen leren dat de vergiften goed zijn.
Degenen waar ze tegenop kijken zullen helpen. We zullen hen inlijven om onze vergiften aan te prijzen.

Ze zullen onze producten gebruikt zien worden in films en eraan gewend raken en ze zullen nooit weten wat hun ware effect is.

Wanneer ze een baby ter wereld brengen zullen we vergif in het bloed van hun kinderen injecteren en ze ervan overtuigen dat het is om ze te helpen.

We zullen er vroeg mee beginnen, wanneer hun geest jong is. We zullen hun kinderen op de korrel nemen met waar kinderen het meest van houden, zoete dingen.

Wanneer hun tanden achteruitgaan zullen we ze vullen met metalen die hun geest zal doden en hun toekomst zal stelen.

Wanneer hun vaardigheid om te leren aangetast is zullen we medicijnen creëren die hen nog zieker zullen maken en andere ziekten zullen veroorzaken waar we nog meer medicijnen voor zullen creëren.

We zullen ze door onze macht volgzaam en zwak voor ons maken.

Ze zullen depressief worden, langzaam en zwaarlijvig, en wanneer ze bij ons komen om hulp geven we ze nog meer vergif.

We zullen hun aandacht op geld en materiële zaken richten zodat velen zich nooit met hun innerlijke zelf zullen verbinden.

We zullen ze afleiden met ontucht, externe prikkels en spelletjes zodat ze nooit ėėn zullen zijn met de eenheid van alles.

Hun denken zal ons toebehoren en ze zullen doen wat wij zeggen. Wanneer ze weigeren zullen we manieren vinden om technologie die hun denken verandert op hun levens toe te passen. We zullen ANGST gebruiken als ons wapen.

We zullen hun regeringen oprichten en interne tegenstellingen construeren. We zullen beide kanten bezitten.

We zullen ons doeleinde te allen tijde verbergen maar ons plan ten uitvoer brengen.
Zij zullen het werk voor ons verzetten en wij zullen welvaren door hun gezwoeg.

Onze families zullen zich nooit vermengen met de hunne. Ons bloed moet altijd zuiver blijven, want dat is de weg.

We zullen zorgen dat ze elkaar uitroeien wanneer het ons uitkomt.

We zullen ze, door dogma en religie, afgescheiden houden van eenheid.

We zullen alle aspecten van hun leven controleren en hen vertellen wat ze moeten denken en hoe.

We zullen ze voorzichtig leiden en ze laten denken dat ze zichzelf leiden.

We zullen d.m.v. politieke partijen onderlinge vijandigheid opstoken.

Wanneer er in hun midden een Licht schijnt, zullen we dat blussen door spot of de dood, wat ons maar het beste uitkomt.

Maar als ze ooit ontdekken dat ze onze gelijken zijn, zullen we ze te gronde richten.
DIT MOGEN ZE NOOIT TE WETEN KOMEN.

Als ze ooit ontdekken dat ze gezamenlijk ons kunnen verslaan, zullen ze in actie komen.

Ze mogen er nooit maar dan ook nooit achter komen wat we hebben gedaan, want als ze dat doen, kunnen we nergens heen omdat het eenvoudig is te zien wie we zijn als de sluier wordt opgelicht. Onze daden zullen verraden hebben wie we zijn en ze zullen ons opjagen en niemand zal ons bescherming geven.

Dit is het geheime convenant waarnaar we de rest van onze huidige en toekomstige levens zullen leven, want deze werkelijkheid zal vele generaties en levensspannen duren.

Dit convenant is verzegeld met bloed, ons bloed. Wij, degenen die van de hemel naar de aarde kwamen.

Het bestaan van dit convenant mag NOOIT OF TE NIMMER ontdekt worden. Er mag, NOOIT OF TE NIMMER over geschreven of gesproken worden, want als dat wel gebeurt zal het bewustzijn dat dan ontstaat de toorn van de Schepper over ons afroepen en zullen we verbannen worden naar de diepten vanwaar we kwamen en daar tot het einde der tijden van de oneindigheid zelf moeten verblijven.

Auteur onbekend.


Het vergt enige tijd om deze woorden te laten bezinken. Kom samen, praat over dit convenant. Dit is wat jullie gevangen heeft gezet en jullie heeft gecontroleerd. Wat jullie eraan gaan doen moeten jullie uitmaken.

Veronica gaat door enorm moeilijke tijden. Zij is volledig toegewijd om te helpen de mensheid te laten ontwaken, samen te laten komen en samen te laten werken. Elk obstakel wordt haar in de weg gelegd waardoor ze worstelt om te overleven. Help haar alsjeblieft.

Deze week is traumatisch voor haar geweest. Er moesten beslissingen genomen worden en dat heeft haar uitgeput.

Mijn lief, ja, we vragen veel van je. De weg is een hobbelige weg maar in je hart ken je de afloop. We zullen overwinnen.

Altijd, je aanbiddende,
Monty

Website: www.montaguekeen.com

Vert. Rob/Marja

woensdag 18 maart 2015

NL -- Hilarion: Uitnodiging voor een Energie Transmissie op 20 maart (en 21 mrt). 2015


Hilarion:   Uitnodiging voor een Energie Transmissie op 20 maart (en 21 mrt). 2015


Er komt nu een groot gebeuren, een totale zonne eclips (in Nederland gedeeltelijk te zien). We waarderen jullie positieve deelname aan dit gebeuren en we nodigen jullie uit voor een Energie Emanatie als volgend:

 Volgens de hoge hemelsen zal deze groepsemanatie 1 miljoen keer vergroot worden door de Familie van Licht.  Volgens onze ervaring gebeurde deze vergroting ook bij de energie emanatie op de 4de verjaardag van de 3/11 ramp, er was een serieuze aardbeving in 2011 met rond de 20.000 doden.

Onze bedoeling is om een dimensionale ascentie te te promoten van de Aarde en de Kosmos. Dit gebeuren wordt uitgevoerd, zoals hier beneden staat.

  1. Datum en tijd.  20 (en 21 maart – Amerika) om 18:00 uur lokale tijd door 15 minuten uit te zenden(winny: dan is het ook Equinox en begint de Lente)
  1. Deelnemers: Iedereen die de frequentie van de Aarde en de Kosmos wil verhogen om te voldoen aan Ascentie, omdat iedereen die een dergelijke intentie heeft energie kan uitzenden. 
  1. Methode: Om energie uit te zenden ga je mediteren vóór de tijden hierboven genoemd, en door God te danken en te bidden: “Mijn Heer, we zenden energie door die door U, de Heer, wordt gegeven, via ons lichaam voor de bedoeling om dimensionele ascentie te bevorderen van de Aarde en de Kosmos. Dank voor uw hulp.”
  1. Mediteer in deze tijden zonder aan iets te denken.


Author: Taki Chino in Japan

vertaling winny

zondag 15 maart 2015

Montague Keen, 15 maart 2015, NL


Boodschap van Montague Keen, 15 Maart 2015

DE VERVALSING VAN DE GESCHIEDENIS HEEFT MEER GEDAAN OM DE MENS TE MISLEIDEN DAN ENIG ANDER HEM BEKEND FEIT.
Rousseau

Ik heb jullie vele malen verzocht dit feit voor jezelf te onderzoeken. Deze informatie zou  jullie uit de houtgreep van jullie onderdrukkers bevrijden. Ik heb Veronica erop gewezen om, nogmaals, de boeken te lezen die de waarheid aan het licht brengen over hoe sommige groeperingen de controle namen, niet alleen over Planeet Aarde maar ook over de mensheid.

HOE DE BIJBEL EEN IERS BOEK IS DAT WERD VERANDERD EN AANGEPAST DOOR BRITS-ROMEINSE VERTALERS.
door Conor MacDari

"Men kan veilig stellen dat het licht oprukt en dat waarheid boven komt ongeacht deze reactionaire kracht, die nu voor het eerst wordt ontmaskerd op een manier die het complot verraadt. Het kan niet anders dan dat het de ogen van de mensheid voor deze grootschalige fraude opent en meer in het bijzonder dat het Ierse volk ontwaakt, dat zo smerig werd verraden en aan de onderdrukkers werd verkocht.

Om deze feiten voor het nageslacht te verbergen, MOESTEN ZE HUN TOEVLUCHT NEMEN TOT HET PLAN VAN VERVALSING VAN DE GESCHIEDENIS VAN DE WERELD EN EEN WEB VAN LEUGENS EN VERZINSELS DAARVOOR IN DE PLAATS ZETTEN.

Het blijkt allemaal steeds weer dat zelfs de meest slimme vervalsers niet veilig zijn voor ontmaskering en ontdekking. Dat is het geval bij de Romeinse en Britse vervalsers. Alhoewel het aanwenden van de Verlosser Jezus en zijn vervanging voor IESA de Roomse Kerk grote rijkdom bracht vroeg het een grote en enorme inspanning om de wereld met succes te laten denken dat hij daadwerkelijk historisch bestaan heeft.

Dit zijn de mensen die de eeuwenoude Ierse Bijbel hebben gestolen en het de wereld hebben aangesmeerd als zijnde een JOODS boek, geschreven door een volk in Syrië.

Het is bijna niet te geloven dat een ZWENDEL ZO LANG ZONDER ONTDEKKING HEEFT KUNNEN DOORGAAN. Maar als we de grondigheid en omvang waarmee het complot werd uitgevoerd en de grootte van de krachten die hierin aan het werk waren gezet nader beschouwen, zijn machten zoals het Romeinse Rijk, met zijn wereldmacht, en de Rooms-katholieke Kerk en het Britse Koningshuis, met propaganda die systematisch in het buitenland werd verspreid om zo een valse indruk te wekken van alles dat betrekking had op de voorbije geschiedenis van Ierland en haar volk, niet zo verwonderlijk. Daar bevinden zich de grote machten die deze misdaad begaan hebben en van deze zwendel geprofiteerd hebben. Het BEDROG duurt nog steeds voort en de geheime jaloezie die daarmee gepaard gaat van de Roomse Kerk en de Britse op de hele wereld in het algemeen, maar meer in het bijzonder op het Ierse volk, dat het meest geleden heeft onder deze twee tegengestelde krachten"
Zie ook:
"De Ieren brachten godsdienst en beschaving naar Egypte en die godsdienst was Zonsverering. Het woord "Jood" is afgeleid van een idiomatisch Iers woord Iudh (Yudh), wat 'van het licht' betekent. Het verwijst naar de Priesters van de Zon, volgers van het Licht, degenen die wijsheid hadden. Het woord Iudh wordt gecamoufleerd wanneer het omgezet wordt in het Nederlands door de letter J te gebruiken ipv de I om het woord mee te beginnen, aangezien de letter J niet voorkomt in het Ierse alfabet. Dus door het weglaten van de letters in de oorspronkelijke Ierse spelling formuleerden de "Doctors" het woord "Jood". Deze niet verdachte misleiding heeft de OPLICHTERS totnogtoe goed gediend. Er zijn andere idiomatische namen in de Ierse taal voor "Jood" en "Hebreeër" die onmiskenbaar bewijs leveren dat ze wis en waarachtig van Ierse oorsprong zijn. Een van de namen voor "Jood" is Iuil (uit te spreken als Yoel). Het geeft de eigenschappen van de Zon aan wanneer die op Zijn sterkste kracht en waardigheid is en het is de naam van de maand Iuil (Juli). Het is dit idee, dat zijn oorsprong vond bij en werd ontwikkeld door, de Ierse priesters van IESA, dat naderhand door Romeinse kerkpriesters werd gekopieerd toen ze hun VALSE GESCHIEDENIS van Rome schreven en de namen van de maanden van het jaar, waarin de Zon zijn grootste kracht heeft, toekenden aan twee van hun "historische' figuren, Julius en Augustus Ceasar. Iuil staat in het Iers voor leren, kennis. De Ieren kenden deze kwaliteiten toe aan de Zon, dus, in overeenstemming met dit idee, lieten de Romeinse priesters in hun fictieve geschiedenis Julius Ceasar een boek schrijven. Derhalve hebben we een historie van "Ceasars campagnes", een priesterlijke compositie. Die eigenschappen werden toegeschreven aan de Zon door de IERSE CULTUS VAN IESA en degenen die het religieuze leven omarmden werden Joden, en niet onze arme "broeders' die de eigenaren van de stad NEW York zijn. De Ieren waren HEBREEERS. Ik ontdekte dat die vaststelling de echte waarheid was met betrekking tot de oude Ieren. Dus het staat vast dat de hiërarchie in Rome wist dat de Ierse kerk van IESA CHRIOST (Jezus Christus) het CHRISTENDOM ofwel Zonsverering op het Westerse Continent had ingesteld. Deze kennis moest ten tijde van de ONDERDRUKKING van de Ierse Kerk door de Ierse priesters die naar de Roomse Kerkorganisatie werden gebracht worden bevestigd."

Totdat de Ierse mensen en de mensheid ontwaken t.a.v. deze fraude en deze aan de kaak stellen wordt de planeet gegijzeld. Veronica en ik hebben geprobeerd om jullie denken wat betreft de waarheid te openen. Veranderingen vinden zo snel plaats waardoor het nu dringend wordt dat jullie je verantwoordelijkheid nemen en jezelf bevrijden. Jullie hebben een keuze, jullie hebben vrije wil. De waarheid maakt je vrij. Het moment waarop jullie samen opstaan en als EEN verklaren, IK STEM ER NIET MEE IN, dan verliezen jullie onderdrukkers de controle over de mensheid.

(Terwijl ik dit schrijf wordt ik aangevallen. Mijn hoofd, en speciaal mijn ogen, branden en tranen, evenals mijn neus. De pijn is verschrikkelijk. Jullie passiviteit geeft permissie om de mensheid aan te vallen, of het nu door banken is, of door oorlogen etc. Denk daar eens over na.)

Jullie worden nog maar net wakker m.b.t. het controlesysteem dat zoveel van jullie wereld heeft vernietigd. Ze willen het leven op Aarde vernietigen. De sturen aan op OORLOG. Ze zullen wat voor excuses ook bedenken die nodig zijn om de massa's ervan te overtuigen dat ze in gevaar zijn en dat oorlog noodzakelijk is. Kijk naar alle landen die ze zijn binnengevallen en onlangs hebben vernietigd, het ene na het andere. Dat zijn jullie medemensen. Ze hebben jullie steun nodig.

Het werk aan de leylijnen maakt jullie vrij. Stop er alsjeblieft zoveel mogelijk inspanning in. Maak alle gevangen energie vrij voor de mensheid. Geef speciale aandacht aan Londen en overal elders waar de controle is geconcentreerd. Er zijn EILANDEN waarvan jullie wordt verteld dat ze onbewoond zijn. Deze zijn volledig uitgerust met HAARP technologie die kunnen creëren wat jullie onderdrukkers nodig hebben, inclusief mindcontrol van de massa's. Wat doen jullie terwijl al dit soort plekken worden opgezet om jullie te vernietigen? STEM HIER NIET MEE IN. Aangezien het GEHEIME LOCATIES zijn komen ze er mee weg. De HAARPSIGNALEN verraden deze locaties, zoals Antarctica. Jullie willen dat al het menselijke en dierlijke leven floreert. Geen oorlogen of verheerlijking van oorlogen meer. Deze mindcontrol waaraan jullie allemaal zijn onderworpen, moet stoppen. Wanneer jullie je daar eenmaal van bewust zijn en weigeren ermee in te stemmen, zal het moeten stoppen.

Concentreer je op het rooster. Maak alle leylijnenergie vrij voor de mensheid. Neem de hele wereld daarin mee, speciaal de plekken die buiten het zicht zijn en die worden gebruikt voor criminele activiteiten die de mensheid onderdrukken en elimineren. Jullie staan tegenover een kwaad dat zo groot is, dat iedereen nodig is om het te verwijderen. Zeg NEE, IK STEM ER NIET MEE IN.

Mijn lief, je pad blijkt elke dag moeilijker te zijn. De aanvallen zijn behoorlijk venijnig. Het doet je verdriet dat er niet genoeg mensen zijn die proberen wakker te worden. Dat gaat ooit gebeuren. Er zal ze een lichtje opgaan en alles zal duidelijk worden. We weten dat het geschreven staat. De mensheid zal overleven. De Aarde zal worden teruggevorderd.

Altijd aan je zijde. Je aanbiddende,

Monty.

Vert. Rob/Marja

maandag 9 maart 2015

Boodschap van Montague, 9 maart 2015 NL

Boodschap van Montague, 9 maart 2015 NL

 

De mensen vinden de moed om NEE te zeggen tegen de controle en corruptie waar ze 2000 jaar lang slachtoffer van zijn geweest. Om hun plannen voor een Nieuwe Wereld Orde door te voeren, moesten ze eerst IERLAND vernietigen. Jullie kunnen niet eerder vooruitgaan voordat je hiernaar gekeken hebt. Jullie moeten zien WIE en WAAROM. De Ieren zien deze controle voor het eerst en ZE ZIJN BOOS. Ze gaan de straat op om hun kracht te tonen. Ze zeggen NEE. Ze beginnen nu in te zien waarom ze gebruikt en mishandeld zijn door hen die jullie wereld over willen nemen.

 

Ja, het is moeilijk te geloven dat zo veel heeft kunnen gebeuren om het menselijke ras af te stompen zonder dat jullie dat ooit in de gaten hadden. Het was een slim complot. Het moest voor jullie verborgen worden. Religie speelde hierin een grote rol. De overname werd gepland tijdens het Concilie van Nicea, bijna 2000 jaar geleden.

 

Het Vaticaan en haar gekozen 'prinsen' van de kerk: de Maltezer Ridderorde etc, zitten achter iedere OORLOG, HONGERSNOOD en UITBRAAK VAN ZIEKTE en alles dat jullie ooit hebben moeten doormaken. Het is het grootste BEDROG sinds de Mensheid voet heeft gezet op Aarde. Laat je niet verblinden door de pracht, praal en ceremonie; het is camouflage, ontworpen om de ware bedoeling te verbergen.

 

Jullie zenden nu licht naar Londen. Mensen leggen publiekelijk corruptie bloot. Dit zou een jaar geleden niet kunnen zijn gebeurd. Jullie beginnen te zien hoe machtig jullie zijn. Alleen al door jullie energie te gebruiken om licht en liefde te sturen, kunnen jullie een enorm verschil maken. Jullie kunnen de nodige veranderingen voor de transitie naar vrede en harmonie tot stand brengen. Jullie licht ontmaskert alles dat duister en corrupt is.

 

Als het Ierse volk zich eenmaal realiseert wie ze zijn en wat hen afgenomen werd –hun ware geschiedenis – dan zal het gehele plan blootgelegd worden, inclusief de overname van de Aarde en de introductie van de NIEUWE WERELDORDE. Geloof me, het antwoord ligt in Ierland. Dit is waarom Rome Ierland onbarmhartig heeft gecontroleerd. Ze creeerde wat jullie verteld werd dat de aardappel- hongersnood was: het was volstrekt zeker een HOLOCAUST. Jullie zullen hiervoor uitgebreid bewijs vinden. De JEZUIETEN, met assistentie van de Britse Kroon, zijn verantwoordelijk voor de dood van duizenden Ierse mensen. Ze verkochten de Ieren als SLAVEN in Afrika. Ze wilden het Ierse ras volledig vernietigen. Maar de Ieren zijn overlevers. Ze herpakken zichzelf en beginnen opnieuw. Nu ligt de vrijheid van de wereld in hun handen.

 

De Ierse regering dient niet het belang van het Ierse volk. HET DIENT ROME. Het kan niet eens een wet aannemen zonder de goedkeuring van Rome. De Ierse regering kan alleen doen wat het Vaticaan hen toestaat te doen. Dus zijn haar handen gebonden. De laars van het Vaticaan staat al sinds 2000 jaar op de keel van het Ierse volk. Het is tijd voor jullie om te begrijpen wie er eenvoudigweg aan de macht is. Het zijn niet de marionetten; zij spelen alleen maar een rol.

 

Rome heeft de bedrieger St. Patrick gestuurd om al het bewijs te vernietigen van het bestaan van de grote breinen die in Ierland gewoond hebben. Dit is waar de corruptie van de mensheid begon. Jullie kunnen niet een probleem uit de wereld helpen voordat je begrijpt wat het in eerste instantie veroorzaakt heeft. Begrijp alsjeblieft dat de eerste stappen om een Nieuwe Wereld Orde te creëren in Ierland zijn gezet.

 

Er zijn over de hele wereld machines met kunstmatige intelligentie die heel wat weg hebben van computers. Zij controleren jullie. Zij controleren jullie brein en jullie gedachten en ze houden jullie volgzaam. Ze voorkomen dat jullie zelf gaan denken en ze houden jullie vast in de matrix. Deze Kunstmatige Intelligenties gebruiken de energie van de leylijnen. Dit is waarom ik jullie vroeg om deze energie voor de mensheid te bevrijden. Als resultaat van jullie inspanningen stroomt er nu informatie die verborgen werd gehouden uit en ontmaskert het corruptie.

 

Stuur alsjeblieft liefde en licht naar Londen. De mensen hebben genoeg geleden. De geestenwereld huilt voor de mensheid. Het doet al het mogelijke om jullie uit je gevangenschap te bevrijden. Vraag om hulp, aangezien we ons er niet mee kunnen bemoeien tenzij we daarom gevraagd worden. Er zijn er velen rond jullie wereld die op jullie oproep wachten. Deze tijd werd gepland. Degenen die nu op Aarde zijn planden dat om jullie te helpen de vertrouwenssprong naar waarheid en liefde te nemen. Stel jullie zielen in staat zich te verbinden met het Ierse volk wanneer zij de straat op gaan. Want ieder van jullie, waar je ook bent in de wereld, heeft het nodig dat zij slagen. Jullie toekomst hangt er van af. Zij zullen de mensheid bevrijden. Jullie zijn allemaal afhankelijk van hun succes.

 

Jullie moeten je brein uit het controlenetwerk bevrijden en zelf gaan nadenken. Trap niet in de leugens die jullie tot slaaf maken. Beschouw dingen zoals ze zijn, niet zoals jullie verteld wordt dat ze zijn. Dit is belangrijk om te onthouden. Hoe meer jullie ontwaken, hoe minder controle de NWO over jullie zal hebben.

 

Ondersteun elkaar wanneer het mogelijk is en kom als EEN bij elkaar. Want daarin ligt jullie kracht. Jullie tijd is gekomen. Maak het jezelf gemakkelijk door samen te werken. Verandering moet nu plaatsvinden, en hoe sneller dat gebeurt, hoe minder slachtoffers er zullen vallen.

 

Het avontuur is in Ierland begonnen. Alle andere landen zullen volgen, maar daar moest het beginnen. Vraag de Bron om je kracht te geven om te doen wat nodig is om vrede naar de wereld te brengen. Als je erover nadenkt, hoe kon de 1% hopen de overige 99% over te nemen zonder de medewerking van die meerderheid. De bal ligt in aan jullie kant. Jullie hebben de kracht om te zeggen: NEE, ik zal jullie corruptie intenties niet steunen!

 

Liefde en licht naar Londen. Energie naar Ierland om hen in staat te stellen hun ogen en geesten te openen voor de waarheid.

 

Mijn lief, deze dingen worden gedaan om angst te creëren. Beschouw deze aanvallen voor wat ze zijn. Het zijn de laatste struikelblokken op de weg naar de vrijheid. De mensheid is aan het ontwaken en haar licht is het duister aan het overwinnen.

 

Ik ben altijd bij je. Je aanbiddende

 

Monty

 

Vert. Rob/Marja

 

maandag 2 maart 2015

Montague Keen, 1 maart 2015, NL


Boodschap van Montague, 1 Maart 2015


Er wordt vooruitgang geboekt, mijn lief. Onze dank gaat uit naar al die verlichte mensen op de hele wereld die Londen omringd hebben met liefde en licht. Deze klus vergt tijd en inspanning. Ik weet dat jullie op zielsniveau snappen wat er van jullie wordt gevraagd. Het is van groot belang. De resultaten van jullie inspanningen zullen duidelijk worden voor allen die de Aarde bewonen. Hoewel sommigen mogelijk niet het volledige belang begrijpen van wat er van jullie wordt gevraagd, doe alsjeblieft mee. Iedere ziel heeft een belangrijke rol te spelen bij het redden van Planeet Aarde. Jullie moeten het ROOSTER beschermen en activeren om de Aarde te beschermen.

De leylijnen moeten vrij worden gehouden van de duistere controle. Om te voorkomen dat de ENERGIE van de leylijnen naar de mensheid vloeit heeft de duistere kant OORLOGEN, TRAUMA, ANGST en MISBRUIK nodig. Wanneer je satanisch misbruik ziet, weet dat het zorgvuldig is gepland, speciaal in die gebieden waar belangrijke leylijnen zijn. Degenen die jullie planeet willen overnemen moeten het bloed drinken en het vlees eten, speciaal van baby's.

Commentaar van Veronica

(ik ontmoette een familie van drie meisjes die baby's moesten produceren om te offeren. Deze meisjes werden naar de huizen van een paar heel belangrijke mensen gebracht, die daarna de baby's ritueel slachtten. Dat was ongeveer 30 jaar geleden. Ik heb met vele anderen gesproken die eveneens over dezelfde ervaringen spraken. Maar ik werd door de 'powers that be' tegengehouden bij het openbaar maken van deze praktijken.)

Veronica en ik hebben geprobeerd jullie omtrent dit soort praktijken te informeren. Die kunnen niet genegeerd worden. Onschuldige kinderen hebben iedere dag met gewelddadige dood te maken, over de hele wereld. Kun je echt blij zijn met deze situatie? De onschuldigen hebben jullie bescherming nodig en verdienen die.

Degenen die voorbereidingen moeten treffen om Planeet Aarde haastig te verlaten, mocht hun overname mislukken (en mislukken zal het), zijn blij dat ze, om hun ontsnappingsroute veilig te stellen, de Oekraïne en Rusland met jullie hulp kunnen vernietigen. Het is geen toeval dat er problemen in dit gebied werden gecreëerd. Zij zijn niet in staat medelijden te hebben; zelfs niet met hun eigen soort. Ze vermoorden hun eigen soort net zo makkelijk als ze niet gehoorzamen. Jullie participatie bij het redden van jullie planeet is noodzakelijk en wordt aan beide zijden van het leven gewaardeerd.

Ik heb belangstellend toegekeken, mijn lief, terwijl je de Planeet Aarde onderzocht vanaf haar conceptie, en de verschillende pogingen om de controle over te nemen etc. Ik zag je opwinding toen je las over hetgeen in 11.200 v Chr. werd voorbereid om ervoor te zorgen dat de kennis in de huidige tijd op Aarde beschikbaar zou zijn. Ik gaf je deze informatie tijdens een seance, vier jaar geleden, dus was het opwindend voor je om het zelf tegen te komen.

Ja mijn lief, voorbereidingen werden al die jaren geleden voor deze tijd gemaakt. De Elders (Oudsten) wisten dat op een dag in de verre toekomst deze informatie nodig zou zijn. Niets gebeurt bij toeval. Het was de bedoeling dat je het zou vinden. Het is tijd om de waarheid te leren omtrent de verschillende soorten die op Aarde geleefd hebben en omtrent degenen die haar over wilden nemen om haar voor zichzelf te hebben, net als nu.

Observeer aandachtig degenen die om OORLOG roepen. Elke dag geven ze je meer redenen waarom er oorlog moet komen. Ze vertellen je niet dat hun hele bestaan afhangt van het hebben van nog een oorlog. Ze hebben vele landen vernietigd en duizenden mensen vermoord. Het kan ze niets schelen. Zelfbehoud is wat hen voortdrijft. Wie zij zeggen dat ze zijn en wie ze precies zijn wordt goed voor jullie verborgen gehouden. Dezelfde mensen verschijnen opnieuw, gebruikmakend van andere lichamen en identiteiten; maar het is hetzelfde KWAAD, in een nieuwe verpakking.

Alles wat ze jullie hebben geleerd is gebaseerd op LEUGENS. Ze willen niet dat jullie ooit de waarheid kennen. Ontwaken voor de waarheid is nimmer een gemakkelijk proces, maar jullie hebben geen tijd te verliezen.

Omdat de mensen en masse wakker worden, worden maatregelen tegen ze genomen door de regeringen. In Amerika verlangt de regering massale immunisatie van de bevolking. Jullie zijn je volledig bewust van wat er aan toegevoegd kan worden om de mensen af te stompen. Vraag jezelf af wie er achter dit plan zit. Streef naar waarheid.

De Ierse regering heeft eveneens zijn toevlucht gezocht bij draconische maatregelen. Zij die protesteren zijn in de gevangenis gestopt. Van wie neemt Enda Kenny, de Ierse Premier, zijn orders aan?

De bevolking van Ierland zal voorop gaan op het pad naar licht en waarheid. De TRIBE OF DAN (de Stam Van Dan) zal zich niet monddood laten maken. Het is hun tijd om te worden wie ze werkelijk zijn. Het zal de eerste stap zijn naar het onthullen van de waarheid die voor jullie verborgen is gehouden. Het is een belangrijke tijd voor het Ierse volk. Hun waarheid zal alles dat voor de mensheid verborgen werd, ontsluiten.

De gehele wereld zal een enorme stap voorwaarts nemen wanneer de waarheid wordt blootgelegd. Er zullen geen redenen voor oorlog meer zijn. De mensheid zal als EEN samenkomen. Dit is jullie mogelijkheid om een PARADIJS OP AARDE te scheppen. Dit is zoals het bedoeld was.

Zend alsjeblieft liefde en licht naar die prachtige kinderen uit Hampstead, in Londen, die ervoor gekozen hebben naar de Aarde terug te keren om te onthullen wat er gaande is en zo anderen te beschermen tegen hetzelfde lot.

Stuur liefde en licht naar Londen, naar iedereen die daar leeft, en naar de leylijnen, zodat ze hun energie vrij mogen geven om de onderdrukking van de mensheid te dwarsbomen.

Vergeet ook al diegenen die lijden onder de greep van de onderdrukkers niet. Zij hebben eveneens jullie hulp nodig. Visualiseer liefde wanneer mogelijk. Weet dat er NOOIT een reden is voor oorlog. Jullie hebben dezelfde leugens steeds opnieuw herhaald horen worden. Enkel de naam van de hoofdpersoon die vernietigd zal worden, verandert. Het is altijd dezelfde formule. Trap er niet opnieuw in.

Jullie ontwaken vernietigt de macht van jullie vijanden. Ze kunnen 3D nooit ontstijgen, dus proberen ze jullie ook in 3D te vangen. Wees op je hoede wat betreft hun plannen en vermijd ze. Accepteer niets op het eerste gezicht. Doe je eigen onderzoek.

Veronica, de aanvallen zijn intenser geworden. Jij begrijpt waarom. Zij die willen voorkomen dat de waarheid wordt onthuld vallen altijd de boodschapper aan. Zij die de waarheid aan het licht brengen worden aangevallen. Ze hebben allemaal financiële- en gezondheidsproblemen en hun vrienden worden geïntimideerd. Deze aanvallen worden op vele manieren uitgevoerd. Psychische aanvallen die pijn en spanning veroorzaken zijn populaire methodes. Ze moorden straffeloos.

De mensheid beweegt zich vooruit het Licht in. Het werken op Londen, om alles dat duister en corrupt is te verwijderen, is noodzakelijk.

Veronica, je stelt te hoge eisen aan jezelf. Neem meer tijd voor het onderzoek en doe rustiger aan. Je weet dat het onmogelijk is op al die e-mails te reageren; de mensen begrijpen dit.

Samen, mijn lief, zullen we helpen de weg te wijzen.


Vert. Rob/Marja

interview

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/