maandag 30 mei 2011

29 mei 2011

Montague Keen, 29 mei 2011

Mijn liefste Veronica, je begint nu pas volledig te begrijpen dat dit jouw werk is. Ik help en leid je als je doorgaat met het werk waarvoor je op Aarde kwam. Toen ik op Aarde was, was jij er voor me. Jij gaf je zonder aarzeling. Je hebt altijd mijn behoeften boven die van jou geplaatst. Nu zijn wij, hier in het netwerk van zielen aan deze kant van het leven, er voor jou. Wij hebben je recentelijk meer begrip gegeven over wie je bent en wat je moet bereiken. Wij brengen de juiste mensen naar voren op Aarde, vanuit het grotere Universum en, natuurlijk, vanuit de Geestenwereld. Het komt samen, het kan niet worden gestopt. Er zijn nu voldoende verlichte wezens op Aarde om de taak te voltooien. De duisteren, aan de andere kant, hebben verschillende plaatsen bezocht om het stempel van hun satanische controle te bekrachtigen. Wij echter, hebben degenen geleid die de macht hebben om zulke controlemechanismen te verwijderen, zij hebben deze mechanismen verwijderd en daarmee het Licht hersteld. Wij letten goed op hen. Hun valse glimlach en het schudden van handen kan hun sinistere bedoelingen niet verbergen. Zij kunnen zich niet voor ons verbergen.

Zij hebben verschillende wreedheden voor de maand juni gepland. Wij mogen er misschien niet in slagen die allemaal te voorkomen, maar ik beloof jullie dat wij ons best doen. Zij hebben de energie van dood en vernietiging nodig. Oorlog is een essentieel onderdeel van hun bestaan op Aarde. Helaas zijn velen blij dat te kunnen leveren; zij dragen het uniform en worden experts in het moordspel dat op dit moment speelt in verschillende landen. Zij brengen doelbewust de economie naar beneden, zodat jonge mannen die geen werk kunnen vinden gedwongen worden om hun bloedoffers te worden. Onbekend voor de meesten van jullie is dat er veel bloed vergoten wordt in private partijen en bijeenkomsten over de hele Aarde. Dat is altijd zo geweest.

Jullie zijn er keer op keer aan herinnerd dat jullie ‘je broeders hoeder zijn’. Leer naar anderen te kijken zoals je zou willen dat zij naar jou kijken. Jullie zijn allemaal één bewustzijn. Door anderen te vernietigen, vernietig je jezelf. Het schaadt jullie eeuwige ziel. Stem af op dit bewustzijn. Bezoek oude plaatsen. Je zult leren de energie te omhelzen die vrij stroomt. Er kan hierdoor zoveel gewonnen worden. Beschouw de astronomische kennis die noodzakelijk was om alle belangrijke plaatsen uit te lijnen. Vraag je af waar al deze kennis vandaan kwam. Er was geen tv, geen kranten of internet, alleen maar verhalen en gesprekken – echte communicatie tussen mensen. Zij allen deelden wat ze hadden, zij keken op niemand neer. Zij waren in harmonie met het Universum. Dit is wat jullie verloren zijn, waarvan jullie afgescheiden zijn. Jullie beginnen nu de oude plaatsen te vinden die worden herontdekt over de wereld en jullie leren ervan. Met terugkijken en leren zullen jullie voorwaarts gaan. Jullie zullen dan alles zien dat voor jullie verborgen werd gehouden. Verborgen recht voor je neus. Hersenspoelingmethodes zijn gebruikt om te voorkomen dat jullie zouden zien wat er werkelijk gaande was. Nogmaals, jullie zullen jullie ware identiteit en erfenis zien. De wens om anderen te domineren zal uit de vergelijking worden gehaald. Stappen moeten genomen worden om het vernietigingsproces te voorkomen dat plaatsvindt om land, zee en lucht te vervuilen en daardoor de bevolking te ruimen. Weiger om mee te werken aan de vernietiging van jullie planeet.

Wij hebben mensen klaarstaan om de plaats van de duisteren in te nemen. Wij bevinden ons in het proces van verwijdering van een aantal van degenen die de werkelijke macht achter de schermen in de hand hebben. Dit is waarom jullie je hier niet van bewust zijn. Zij blijven samenkomen in wanhoop om te proberen hun macht over jullie te herstellen. Maar hoe meer zij in de kaarten gekeken kunnen worden, hoe meer duidelijk het wordt, en mensen worden zich hiervan bewust. Luister niet naar de woorden en valse beloften. Kijk naar de ogen, kijk naar de daden. Dit is de enige manier om echte waarheid te zien. Herinner je het oude [Engelse] spreekwoord dat daden luider spreken dan woorden. Dat is inderdaad zo. Je echte vijanden zijn degenen die ten onrechte redenen voor oorlog creëren. Degenen die jullie misleiden te geloven dat zij echt een ander land moeten binnenvallen; maar alleen die landen die olie en goud hebben zullen worden binnengevallen. De wreedheden in bepaalde andere landen zullen gemakshalve worden genegeerd omdat er niets te winnen is door die landen binnen te vallen.

Het is jullie beslissing welk pad je neemt. Het is een vraag die je niet uit de weg kunt gaan. Jullie beslissen of je wilt leven in een wereld waar waarheid, liefde en harmonie de norm zijn, of jullie kiezen ervoor de slaven te blijven van de duistere overheersers, die jullie niet zien als Wezens van Licht, maar die jullie alleen zien als hier zijnde om hen te dienen. Jullie licht zou voor altijd gedoofd worden. Jullie zouden leven als robots: zonder ziel, zonder medeleven, in het donker. Kijk naar je huidige geloofssystemen. Onderzoek ze echt, met een eerlijke en open geest. Stap uit de controlemechanismen die vanuit de familie komen, evenals van degenen waarvan je geloofde dat zij het beste met jou voorhadden. Maak je eigen beslissing over welk pad je neemt. Dit is jouw leven. De beslissing is aan jou alleen. Jullie werden niet geboren in een geloofssysteem. Aan jullie werd vrije keuze gegeven. Gebruik deze!

Ga door met het sturen van liefde en licht aan iedereen, zelfs aan degenen die jullie proberen te vernietigen. Het is verbazingwekkend hoe snel dit je leven ten goede zal veranderen. Het goede zal worden aangetrokken door jouw licht en het zal de duisteren afstoten. Wij werken continu om het Licht op jullie wereld te herstellen. Er zijn teams aan beide kanten van het leven die hierbij helpen.

Er is jou veel gegeven om over na te denken. Je moet beslissingen nemen en mensen ontmoeten. Jij bent mij zeer dierbaar mijn liefste. Ik ben altijd aan jouw zijde. Jouw aanbiddende, Monty.

Vertaling: Puk

THE MONTAGUE KEEN FOUNDATION
http://mkfchinese.blogspot.com/ - MANDARIN/Chinese
Original and translations of the Galactic Messages available on

zondag 22 mei 2011

Montague Keen, zondag 22 mei 2011

Montague Keen, zondag 22 mei 2011

Elke dag wordt de Grote Samenzwering duidelijker, nu mensen ontwaken en de waarheid zien die recht voor hun neus lag, maar die zij in hypnotische staat niet konden zien. De samenzweerders waren zo zelfverzekerd dat jullie nooit zouden ontwaken, dat zij de moeite niet namen om ook maar iets te verbergen; in feite, het was een soort van amusement voor hen, hoe de domme Gojim [vert.: het volk in Hebreeuws] alles geloofde dat hun werd voorgezet. Zij gaven hun vertrouwen, zelfs toen het overduidelijk was dat zij meewerkten aan hun eigen vernietiging. De mensen die jullie “leiden” zijn speciaal gekozen en geprepareerd als stromannen; om jullie te overtuigen dat zij het beste voor jullie willen zodat jullie hen vertrouwen en als schapen naar de slachtbank geleid kunnen worden.

Wij in de Geest verspreiden het Licht – wij openen ogen en kweken begrip om te laten zien wat er gebeurd. De wetenschappers die betrokken zijn bij de vernietiging van menselijk leven zullen ontmaskerd worden. Zij zijn verantwoordelijk voor de vliegtuigen, van welke het enige doel is om de lucht die jullie inademen te vernietigen evenals het land, zodat de oogsten waarvan jullie afhankelijk zijn voor jullie bestaan besmet worden. Hun plannen zijn zo kwaadaardig dat het moeilijk is voor normale mensen om te geloven dat degenen aan de macht zo slecht kunnen zijn. Ja, ik weet dat ik oude koeien uit de sloot haal, maar er komen elke keer nieuwe mensen bij en wij moeten ervoor zorgen dat zij de boodschap krijgen: niets is wat het lijkt.

Alles zal gebeuren als de timing goed is. Het is tijd om voor te bereiden. Elk leven is kostbaar. Dit nodeloze moorden moet stoppen – er is nooit een reden voor oorlog. Er komt veel aan het licht op dit moment over het hersenspoelen van kinderen die zijn “ontvoerd”. Zij zijn getraind door regeringen om in het geheim landen binnen te vallen en mensen te vermoorden. Dit moet onthuld worden. Duizenden kinderen worden elk jaar vermist. Zij worden omgevormd tot robots, om de orders uit te kunnen voeren van degenen die hen trainen, zonder vragen te stellen. Zij gehoorzamen onmiddellijk de eisen van hun bevelvoerders. Dit gebeurd en wordt verborgen door jullie regeringen. Jullie zien alleen wat bovengronds gebeurd, maar er zijn grote gebieden onder de grond die verborgen gehouden worden voor jullie. Jullie belasting betaalt de Illuminati zodat zij in luxe kunnen leven terwijl zoveel anderen geen voedsel noch onderdak hebben.

Dit zal veranderen. De hele structuur van leven op Aarde zal compleet veranderen. Jullie zullen leren comfortabel te leven met jullie medemensen van andere planeten – jullie zijn allemaal één familie.

Jullie zijn bewust gemaakt van het Satanische Ritueel met betrekking tot de Olympische Spelen. Het Olympisch Stadion was zorgvuldige geplaatst op zeer belangrijke energielijnen. Zij willen maximale energie onttrekken. Zij hebben dit nodig om te overleven. Helaas, zal deze energie gebruikt worden voor Satanische doelen. Geef jullie energie niet. Denk eraan dat zij deze nodig hebben om jullie te vernietigen. Satanische rituelen en numerologie zijn onderdeel van alles wat zij doen. Vertrouw me, niets gebeurd zonder zorgvuldige planning.

Londen is een oude satanische plaats. Het is geplaatst op zulke lijnen, evenals de stad Rome. Zij zijn verbonden met veel van de andere oude plaatsen. Jij, mijn liefste, stamt af van De Stam van Dan, die in het verre verleden naar Ierland reisde. Diep in jouw psyche, herinner je hoe het was voordat het kwaad jullie planeet overnam.

Het is goed om te zien hoe mensen van het Licht elkaar vinden en hun energieën combineren om het kwaad te bevechten. Jullie Licht kan nooit gedoofd worden. Elk van jullie is belangrijk. Samen zijn jullie een macht waarmee rekening moet worden gehouden. Jullie bereiden de weg zodat het Licht van de wereld kan terugkeren. Ben te allen tijde wakker en bewust. De Duistere Kant klaagt en grapt over de samenzweringstheorieën; terwijl de hele tijd zijzelf de grootste samenzwering planden die jullie wereld ooit gekend heeft.

Jullie moeten eerst afrekenen met het einde van het Duister voordat jullie het nieuwe Tijdperk van Licht kunnen omhelzen. Jullie willen erg graag de waarheid weten: wie jullie zijn, waarom jullie aannamen een deel van de Overgang te zijn. Sommige van jullie zijn bewust van het pad dat jullie kozen en werken hard om jullie doel te vervullen. Sommigen hebben gekozen op vele andere manieren. Jullie zijn allemaal belangrijk in het grote plaatje. Jullie zijn allemaal nodig. Kijk met liefde naar elkaar. Neem elke taak aan, maakt niet uit hoe ondergeschikt, als een werk van liefde voor de mensheid.

Jij mijn liefste, wijdde jezelf toe aan het werk toen jij aan mijn graf stond – met een gebroken hart vanwege mijn overgang. Jij verklaarde dat je zou proberen mijn werk voort te zetten zo goed als je kon. Jij werd gedreven door jouw liefde voor mij toen, en zeven jaar later drijft deze liefde jou nog steeds. Jij gaf nooit op, maakte niet uit wat jou werd aangedaan. Dat is liefde in haar meest ware zin. Mijn punt is dat je alles kunt bereiken als jij je ertoe zet, als het gedaan wordt in de geest van liefde en voor liefde. Liefde is alles wat je nodig hebt.

Stel overal vragen over! Onderzoek het zelf. Stop met het zijn van de schapen die zij willen dat jullie zijn. Dit is jullie wereld. Wij zenden jullie Licht en Liefde om jullie te leiden. Jouw aanbiddende echtgenoot, Monty.

Vertaling: Puk


THE MONTAGUE KEEN FOUNDATION


http://mkfchinese.blogspot.com/ - MANDARIN/Chinese

Original and translations of the Galactic Messages available on

maandag 16 mei 2011

15 mei 2011

Montague Keen, zondag 15 mei 2011

De sluizen zijn geopend. De waarheid stroomt alle richtingen uit. De duistere kliek kan zich nergens verbergen. Hun propaganda wordt geweerd van tv, radio en kranten. Regeringen die ontmaskering vrezen, creëren situaties om te proberen jullie gedachten af te leiden van de realisatie dat de illusie waarin jullie werden opgevoed, uit elkaar valt.

Geloof niet wat jullie verteld wordt. Wordt geen welwillende medeplichtige in de vernietiging van Planeet Aarde. Alles zal hersteld worden. De Mens zal in vrede en waardigheid leven, als de corrupte mensen eenmaal accepteren dat zij zich nergens kunnen verbergen. Geloof me, zij zijn doodsbang voor ontmaskering! In een poging om te verhinderen dat de waarheid boven kwam die voor de Mensheid verborgen was, bezochten zij Ierland in deze meimaand om situaties te creëren zodat zij jullie wereld in duisterheid en bezet kunnen houden. Zij zijn bereid alles te doen om controle te houden, terwijl zij het doen voorkomen dat ze komen in vriendschap. Ik vraag jullie om licht en liefde naar Ierland te sturen, om het duister waardoor zij bezocht wordt te verwijderen. Ierland werd recent uitgekozen en kreeg een zware slag. Het zal tijd vergen om dat te boven te komen.

Waarom wordt dit gedaan? Kijk verder. De antwoorden zijn er allemaal, net onder het oppervlak. Waarom vallen zij plotseling Ierland aan? Jullie gedachten zijn krachtig. Door jullie gedachtekracht kunnen jullie een wereld creëren waarin vrede en liefde de dag regeren en het moorden zal stoppen. Jullie kunnen dit doen als voldoende aantallen van jullie de intentie hebben om dit te laten gebeuren. Stap uit de idiote race die jullie werd opgedrongen. Zij hebben de recessie gepland: zij creëren nu voedseltekorten. Dit is hoe zij dit zien. Als de vaccinaties jullie niet te pakken krijgen, zal het voedseltekort dat wel doen. Wat een kwaadaardige geest hebben zij. Herinner je wat mijn moeders oma jullie vertelde, dat in hun ogen “Geld gelijk staat aan Liefde”. Zij hebben niet lief. Zij streven alleen maar naar geld. Dit zullen ze krijgen, niet goedschiks dan kwaadschiks. Dit is waarom jullie wereld zo vruchteloos is en liefde en compassie mist. De oplossing ligt in jullie handen. Sta niet toe dat het nog verder zinkt.

Jullie staan op de drempel van complete verandering. Jullie gebeden worden verhoord. Aan alle behoeften van de mensheid zal worden voldaan. Vertrouwen zal hersteld worden. Er zijn goede mensen die klaar zijn om naar voren te komen om jullie door deze Grote Overgang heen te loodsen. Voor wat betreft de duistere kliek, geld zal hun niet beschermen voor hun lot. Gerechtigheid zal geschieden. Jullie kinderen zullen opgroeien in een schone omgeving met schone lucht en met voedsel dat niet genetisch gemanipuleerd is. De oorzaken van ziekte zullen verwijderd worden. Ziekte is gebruikt als manier om de bevolking te ruimen. Er is meer dan genoeg ruimte op Aarde voor iedereen. Er zijn grote gebieden die nooit ontdekt zijn, maar die zijn verborgen gehouden voor jullie. Alles zal onthuld worden.

Een glimlach en een vriendelijk woord creëren goede energie. Liefde en lach zullen de norm worden. De zon en de voordelen die mensen krijgen van zonlicht zullen worden hersteld. Het duister heeft jullie bewust geblokkeerd voor deze grote bron van energie door een valse laag wolken tussen de Zon en de Aarde te creëren. Zij hebben wetenschappers gebruikt om manieren te vinden om jullie planeet te vernietigen in plaats van hun geest in te zetten om het leven op Aarde de prachtige ervaring te maken die het zou moeten zijn.

Zo velen van jullie hebben maar een fractie van het leven ontdekt. Jullie hebben het leven niet onderzocht of ervaren, jullie hebben alleen geleefd binnen de parameters bepaald door de duistere kliek. Jullie zagen niet de grote wereld waar jullie onderdeel van zijn. Bedenk hoe opwindend het zal zijn als alle beperkingen verwijderd zijn en jullie vrij zijn om zelf te denken. De controlesystemen die gecreëerd zijn door religies en regeringen zullen voor altijd verwijderd worden. Jullie zullen leren elkaar, elkaars cultuur en elkaars folklore te respecteren. De Ouden begrepen de Aarde, de bewegingen van de Zon en de sterren zo veel beter dan jullie nu. Jullie hebben veel te leren van hun geschriften en monumenten. Probeer de Aarde te zien zoals zij haar zagen en begrepen. Wat jullie geleerd is, is totaal verkeerd. In feite is het precies het tegenovergestelde van de waarheid. De kliek is al duizenden jaren actief. Via heimelijkheid hebben zij alles op zo een manier gemanipuleerd dat de mens slaapwandelde naar acceptatie van wat hem werd geleerd, zonder vragen te stellen.

Angst werd gecreëerd en bepaalde landen zijn gekozen om de schuld te krijgen, er zijn onware redenen gegeven voor hun invasie. Neem tijd om het grotere plaatje te bekijken. Vraag, “Wie profiteert hier elke keer van?” Geloof me, het zijn altijd dezelfde mensen. De LEUGENS moeten stoppen, en zullen dat ook. Wij, aan deze kant van het leven, willen jullie wereld hersteld zien in haar vroegere glorie, met communicatie tussen alle planeten en de Wereld van de Geest, voor iedereen. Dit is waar wij naartoe werken, en met jullie hulp zullen wij dit snel bereiken. Omring jezelf met licht en liefde. Het duister kan dit niet doordringen.

Ik blijf jouw aanbiddende echtgenoot, Monty.

Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Puk


THE MONTAGUE KEEN FOUNDATION
http://mkfchinese.blogspot.com/ - MANDARIN/Chinese
Original and translations of the Galactic Messages available on

maandag 9 mei 2011

8 mei 2011

Montague Keen, zondag 8 mei 2011

Er wordt een strijd gevoerd op Aarde tussen Licht en Donker. In hun wanhoop om vast te houden aan de macht, maken jullie satanische oppermeesters gebruik van speciale data in de satanische kalender om mensen samen te brengen in een staat van opwinding zodat zij onwetend hun energie geven voor het doel van Satan. In hun onwetendheid worden zij gebruikt om vernietiging over de hele wereld te veroorzaken. Er is energie in elke bijeenkomst, of deze nu gebruikt wordt voor goed of kwaad. Het is aan jullie. Afgelopen weekend was hiervan een perfect voorbeeld. Jullie zagen mensen die opgezweept werden in een vlaag van opwinding, zodat elk laatste greintje energie werk gebruikt in zowel Londen als Rome. De VS wilde niet te licht bevonden worden, dus hebben zij hun eigen, zogenaamde geest uit de fles, en daarmee nog meer energie, geproduceerd.

Mijn dierbare vriend, Dr. Rupert Sheldrake, begrijpt het Morfische Veld beter dan wie ook, en hoe energie gebruikt wordt. De Energielijnen op Aarde zijn goed bekend bij wetenschappers. Jullie zullen zien dat kerken, onderwijsgebouwen, piramides e.d. op zulke lijnen zijn gebouwd. De mens is zich hiervan bewust geweest sinds hij voor het eerst op Aarde liep. Er zijn er die jullie energie, de verspilling van bloed en de energie veroorzaakt door het lijden van de Mensheid nodig hebben voor hun bestaan en ervan leven. Geef jullie energie alsjeblieft alleen aan dat wat goed en eerbaar is, in licht en liefde; omdat zo velen van jullie nog steeds in een hypnotische staat verkeren, zoals schapen die naar de slachtbank geleid worden. Ontwaak voor de Goddelijke Energie die door elk van jullie stroomt. Laat deze niet gebruikt worden door degenen met kwaadaardige bedoelingen.

Zoek dat wat voor jullie verborgen was. Jullie echte geschiedenis zal jullie helpen begrijpen waarom jullie planeet in grote problemen verkeert. Als een hoog percentage van jullie roept om de waarheid, zal de waarheid worden onthuld, en degenen die jullie gevangen hielden zullen jullie planeet verlaten omdat ze niet alleen kunnen overleven. Zij hebben jullie allemaal nodig om hen de noodzakelijke energie te geven om te overleven. Nu, vraag jezelf af, wie heeft de macht?

Jullie hebben een keuze – zij niet! Ons plan is om de oude energie compleet te veranderen, zodat mensen plotseling weer rechte wegen zien die leiden naar grote verbeteringen in mensenlevens. Zij zullen ontwaken. Zij zullen begrijpen dat er een prijs te betalen is voor alles. Sommigen zullen moeten schipperen, zodat anderen ook een fatsoenlijk leven kunnen leiden. De juiste mensen zijn er om jullie op een bepaalde manier te motiveren. Jullie zullen, wederom, terugkeren naar de oude en beste manieren van het kweken van gewassen e.d. zoals voordat aan jullie gevaarlijke chemicaliën werden opgedrongen.

Zonder jullie medeweten vinden ruimtereizen plaats. De Cabal reizen buiten de planeet. Zij gebruiken technologie die geheim gehouden is. Zij kunnen objecten dematerialiseren en materialiseren, zoals bewapening e.d. Zij zijn veel geavanceerder dan zij jullie laten weten. Zij denken dat hoe minder jullie weten, hoe beter het voor hen is. Dit is waarom zij jullie leven vullen met alledaagse informatie. Zij creëren vraag naar materiële zaken waar jullie niets aan hebben.

Degenen die zoeken en de waarheid spreken worden belachelijk gemaakt in een poging hen te verhinderen de waarheid te leren. De reis van de Mens naar de waarheid is pas net begonnen. Dit programma gaat door; niets zal dit verhinderen. De meerderheid van de mensheid heeft gevraagd om verandering, dus ben ervan verzekerd dat dat zal gebeuren. De mens was lang gestrand in de wildernis. Het is tijd om terug te keren naar de kudde.

Jullie zullen niet vinden wat je nodig hebt op jullie tv’s. Neem de tijd om te lezen. Onderwijs jezelf! De waarheid is overal om jullie heen. Zij is gemakkelijk te vinden, en als je haar eenmaal gevonden hebt, zul je een gevoel van opwinding en vervulling ervaren. De waarheid zal jullie vrijmaken. Degenen van jullie met kinderen zullen zich bewust moeten zijn van wat hen geleerd wordt. Welke mind-controle methoden gebruikt worden, zoals drugs. Welke chemicaliën in het voedsel zitten dat hen gegeven wordt. Dit is de tijd om over alles vragen te stellen. Als jullie hier doorheen komen – en ik verzeker jullie dat jullie alles zullen overleven wat zij jullie voor de voeten gooien – zullen jullie vervuld worden op een manier die jullie je niet kunnen voorstellen. Jullie voorvaderen en alle grote geesten die ooit op Aarde gelopen hebben, zijn bij jullie bij elke stap op de weg. De waarheid kan niet langer verborgen worden. Er gebeurt zoveel in jullie wereld waar jullie je totaal niet van bewust zijn. Kijk naar hen die tegen jullie liegen. Herken de leugens en weiger deze als feit te accepteren. Het is tijd om jullie stem te vinden. NEE, is een simpel drie letter woord dat je moet gebruiken. “Niet in mijn naam” is een belangrijke verklaring die gebruikt moet worden als onrecht plaatsvindt voor je ogen. Ben jij gelukkig met het nodeloze moorden dat in jullie naam plaatsvindt? Jullie landen gingen naar andere landen om “de onschuldigen te beschermen”. Het zijn de onschuldigen die worden vermoord, verminkt en die dakloos worden. Was dit waar jullie mee instemden? Wat is er nodig om jullie wakker te krijgen uit de staat van gevoelloosheid waar jullie je in bevinden? Probeer te kijken met liefde en begrip naar degenen in nood en denk aan hen in je gebeden.

Jij, mijn liefste, hebt veel zeer bijzondere mensen in je leven gekend. Welke kwaliteiten deelden zij? Je zult ontdekken dat dat liefde en medeleven waren, omdat deze kwaliteiten uitsteken boven de anderen. Hun vermogen om zich om anderen te bekommeren, om uit te reiken naar anderen, is wat hun leven vervulde. Zij lieten een onuitwisbare indruk achter op iedereen die hen ontmoette en hun werk las. Zij worden nooit vergeten in leven of in dood. Levens goed geleefd zijn een voorbeeld voor iedereen.

Geloof in jezelf. Jullie zullen slagen. Jullie zijn gemanipuleerd en misleid door een zeer slimme, kwaadaardige kliek, wiens intentie het is om alles te vernietigen wat jullie dierbaar is. Maar er zijn anderen, klaar om naar voren te komen en hen te vervangen, en om de corruptie te ontmaskeren waar jullie wereld slachtoffer van was. De tijd voor verandering is NU.

Wij zullen Planeet Aarde terugbrengen naar haar rechtmatige plaats in het Universum.

Mijn liefde omringt je mijn liefste. Jij was het licht dat mij de weg wees. Ik ben jouw aanbiddende echtgenoot, Monty.

Vertaling: Puk

THE MONTAGUE KEEN FOUNDATION
http://mkfchinese.blogspot.com/ - MANDARIN/Chinese

Original and translations of the Galactic Messages available on

zondag 1 mei 2011

1 mei 2011

Montague Keen, 1 mei 2011


Jij werd bemoedigd toen je David Icke’s rapport las over zijn toer over het vasteland van Europa en de geweldige ontvangst die zijn bericht krijgt. Mensen reizen vele uren om hem te horen spreken. Het is zo noodzakelijk dat Europa ontwaakt, omdat Europa het controlecentrum is van al het kwaad. Het is waar de onderdrukking van de mens begon. Het is waar jullie geschiedenis totaal vervormd is en niet meer te herkennen, en de Mens accepteerde gewoon, zonder vragen te stellen, wat hij leerde op school. Alles is gemanipuleerd om mensen zo te traumatiseren dat zij geloven dat zij continue onder bedreiging staan. Het is de meest effectieve manier van brein-controle. Zij overtuigen mensen succesvol dat zij andere landen moeten binnenvallen. Waar het allemaal op neerkomt zijn bloedofferandes. De energie die vrijkomt als mensen elkaar afslachten wordt gebruikt door de duistere cabal. Ja, mijn liefste, het is moeilijk voor mensen om een samenzwering te visualiseren die zo kwaadaardig is, dus het is gemakkelijker voor jullie om weg te lopen en jezelf bezig te houden met afleidingen, die zorgvuldig voor jullie zijn klaargezet, terwijl in jullie naam de slachting doorgaat van onschuldige mensen die jullie wanhopig nodig hebben om voor hen te spreken. Jullie zijn jullie broeders hoeder. Gaan jullie hen de rug toedraaien in hun uur van nood? Jullie zijn verantwoordelijk voor zowel jullie acties als voor de acties die jullie niet ondernemen.


Nu de familie van Licht in groten getale toeneemt, komen de ontwaakten samen in liefde en harmonie en jullie wereld zal voor altijd veranderen. Stap uit de illusie. Bevrijd jullie zelf van de ketenen van de controle. Liefde zal jullie vrijmaken. Zie liefde, geen angst, in alles wat je tegenkomt. De mensheid wordt opnieuw samengesteld om de Illuminati te dienen – zij ondermijnen het huwelijk, zij promoten verdorvenheid, corruptie en verdeeldheid. Vraag jezelf af, is dit wat jullie willen voor jullie kinderen en kleinkinderen? Laat je niet verleiden tot het omhelzen van je vernietiger. Denk eraan, jullie zijn het, als gemeenschap in jullie gehypnotiseerde comateuze staat, die toestemming gaven met jullie vrije wil voor de staat waarin jullie planeet vandaag de dag verkeerd. Word wakker!


Jullie hebben een verantwoordelijkheid voor jullie kinderen, om ervoor te zorgen dat zij alleen toegang hebben tot VEILIG VOEDSEL EN DRINKEN. Ben ervan bewust dat deze worden ingekleed om de jongeren en kwetsbaren aan te trekken. Stel hen niet bloot aan de gedachteveranderende muziek en televisie. Verlaat je niet op de televisie om je babysitter te zijn – hun onschuldige gedachten absorberen de onderbewuste berichten die muziek en tv bevatten. Kom samen als families, praat met elkaar, doe spelletjes; creëer een veilige omgeving voor hen zodat zij zich veilig en zeker voelen. Jullie moeten leren te navigeren door de corruptie die jullie omringt. Hun standaarden zijn niet jullie standaarden. Zij zullen elke mogelijkheid aangrijpen om jullie af te leiden van jullie pad. Het is hun misleiding die hen gebracht heeft waar ze vandaag de dag zijn. Zij zijn hier meesters in, dus moeten jullie altijd op je hoede zijn. Jullie grootste verdienste is jullie vaardigheid om lief te hebben en meelevend te zijn. In het sturen van liefde naar jullie medemens, creëren jullie licht. De energie van liefde weegt veel zwaarder dan de energie gecreëerd door haat. Zonder het te weten waren jullie slachtoffers van een haat die zo smerig was. Het werd gebruikt om jullie op je plaats te houden; in hun ogen bij voorkeur ‘onder de voet’. Ik weigerde om die manier van leven te omhelzen. Ik koos ervoor het licht te zien en volgens het licht te leven. Nu, ik vraag degenen die mijn woorden lezen om het licht toe te staan jullie te leiden en beschermen. Liefde verandert alles. Mettertijd zullen jullie de resultaten zien van de offers die jullie vandaag brengen.


Mensen vragen waarom ik niet vaak over het leven na de dood spreek. Nu dan, het is alles wat jullie je maar zouden kunnen wensen. Alles bestaat uit gedachten. Er is geen tijd. Wat je maar wenst is er voor je, op het moment waarop je het denkt. Er is zoveel schoonheid dat de menselijke geest die niet kan bevatten. Menselijk voorstellingsvermogen kan niet bevatten hoe prachtig het is, om van het aardse leven weg te gaan en terug te keren naar de Geest, waar alles mogelijk is.


Ons doel op dit moment, is jullie uit de duisternis te leiden, om Planeet Aarde te redden van diegenen die haar willen vernietigen. Wij werken samen met vele verlichte zielen buiten de planeet: sommigen kennen jullie, van velen hebben jullie nog niet gehoord. Wij hebben geen enkele steen op zijn plek gelaten in het proberen Planeet Aarde te herstellen. Wij zijn dankbaar voor iedereen die ons helpt dit te doen. Wij zullen slagen. Het is aan jullie allemaal hoe snel dit succes bereikt wordt. De Duisteren hebben meer “aardbevingen” gepland binnenkort, om angst te creëren. Deze worden dus door de mens gemaakt. Zij worden ook gebruikt als bedreiging voor landen die de Nieuwe Wereld Orde niet willen. Als je kijkt naar de planning die in deze overname is gestoken, is het enige dat zij niet hebben meegenomen de ONTWAKING VAN DE MASSA voor wat zij willen doen. Hun spel is over, zij zien het alleen nog niet. Binnenkort zullen zij geen keuze meer hebben.


Veronica, mijn liefste, je kunt niet doorgaan en proberen ‘de kaars aan beide uiteinden op te branden’. Het is niet mogelijk om alle e-mails en alle telefoontjes te beantwoorden en behandelen. Ik ben er zeker van dat mensen die zullen begrijpen. Jij moet ontspannen. Stap er af en toe uit, om de batterijen op te laden! Blijf te allen tijde energiek. Wij zullen weer schrijven. Er is veel te doen. Ik zal altijd jouw aanbiddende Monty zijn.


Vertaling: Puk


THE MONTAGUE KEEN FOUNDATION
http://mkfchinese.blogspot.com/ - MANDARIN/Chinese

Original and translations of the Galactic Messages available on

interview

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/