maandag 30 december 2013

29.12.2013


   29 december 2013

In de jaren hierna zul je terugkijken op 2013 als het jaar waarin jullie duidelijk begonnen te zien hoe jullie gecontroleerd en gemanipuleerd werden door degenen die je nu als Archons ziet; hoewel jullie dachten dat ze werden voorgesteld als mensen die je kon vertrouwen en waar je tegen op kon zien. Ik heb je verteld, mijn lief, dat de MASKERS zouden afvallen en dat het licht de maskers, die hun bescherming vormden, aan de kaak zou stellen. Ze waren er altijd; slechts aan jullie zicht onttrokken, en als zodanig gepresenteerd dat jullie nimmer hun ware afkomst zouden vermoeden. Begrijp, mijn lief, dat niet iedereen het ziet. Je hebt dit onlangs ervaren toen je liet zien wat (voor jou) duidelijk aanwezig was, maar aangezien zij een andere frequentie hebben, anderen hen niet konden zien. Je nam foto’s om te bewijzen wat je zag. Alleen aan de foto’s konden je vrienden zien wat jij zo duidelijk zag. Jullie zitten allemaal op verschillende niveaus van ontwaken. Het is een geleidelijk proces en dat kan niet worden overhaast.

Er werd een heleboel vooruitgang geboekt in 2013. Alle landen moesten daarvan deel uitmaken, de hele mensheid. Sommigen deden prachtig werk en uitgebreid onderzoek. Velen werden enorm geholpen door het verbazingwekkende werk van de GALACTISCHE HISTORICUS, ANDREW BARTZIS. Zijn werk is uniek. Het moet worden bestudeerd om een helder beeld te krijgen van jullie ware geschiedenis.

Veronica, ik ben zo blij dat je dit werk op onze website hebt gepubliceerd. De waarheid is voor iedereen kosteloos beschikbaar gemaakt. Het is enkel zaak om er te tijd voor te nemen om het te bestuderen. Het was geen toeval dat Andrew jouw pad kruiste, mijn lief. Jullie zullen samenwerken wanneer de tijd rijp is. Wanneer de Centra er zijn, zal Andrew een grote rol spelen in de educatie van de mensheid en jullie de weg voorwaarts tonen. Ja mijn lief, hij is een uitzonderlijk jongmens – uniek.

Mag ik van deze gelegenheid gebruikmaken om iedereen verlichting, bescherming en natuurlijk geluk te wensen in 2014. Verwacht een heleboel, en werk toe naar het veranderen van alles dat veranderd en ontmaskerd moet worden. Als jullie allemaal bijeenkomen gebeuren er wonderen. Het zal soms hard werken zijn, maar het zal lonend zijn op een manier die jullie je nu alleen maar kunnen voorstellen. Laat je ego achter en volg je ziel, aangezien dit je pad zal tonen. Jullie familie en vrienden in de geestenwereld ondersteunen en moedigen jullie aan om de juiste stappen te ondernemen om alles dat duister en kwaadaardig is op jullie wereld te verwijderen en het licht en de waarheid te herstellen. Verwacht grote veranderingen want nu hebben jullie de gelegenheid om een wereld te creëren waarin recht en vrede heersen: geen verborgen agenda’s meer! Velen zullen jullie planeet verlaten; sommigen uit noodzaak en sommigen uit eigen keuze. Wat jullie bijna gaan doen is nog nooit, in de historie van jullie planeet, eerder geprobeerd. Er is geen blauwdruk maar jullie hebben ons om je te begeleiden en te ondersteunen. We zijn 24 per dag beschikbaar en we hoeven niet te rusten.

De Cabal speelt een heel smerig spelletje om jullie vooruitgang tegen te gaan, ondanks dat ze diep van binnen weten dat ze geen enkele kans van slagen hebben. Ze zijn van plan vechtend ten onder te gaan en zoveel mogelijk mensen in hun val met zich mee te nemen. Omdat jullie weigeren hun spelletjes te spelen en met ze te vechten, hebben ze geen andere optie dan zo snel mogelijk te vertrekken. Het zal heel 2014 duren om de belangrijke veranderingen te laten gebeuren, dus zullen jullie naar 2015 moeten kijken om terug te zien op al jullie goede werk, en een prachtige overvloedige wereld, waar vrede oppermachtig heerst, voor jullie te zien.  Jullie harde werk zal dat, wat jullie ‘een Hemel op Aarde’ zouden noemen, gecreëerd hebben, iets dat jullie je tot voor kort nooit konden voorstellen, zelfs niet in je wildste dromen. Ik vraag jullie nogmaals om te bidden en liefde te sturen naar degenen wiens leven door de Cabal ondraaglijk is gemaakt vanwege het werk waarvoor ze naar de Aarde kwamen. Deze mensen hebben jullie hulp nodig om hen in staat te stellen te ontsnappen aan de kwellingen waaraan ze worden blootgesteld. De Cabal heeft duizenden jaren praktijkervaring m.b.t. het controleren van de mensheid, het toepassen van kwelling en mind-control, het gebruik van heimelijk gegeven medicijnen en slaaponthouding etc. t.a.v. hun nietsvermoedende slachtoffers. Denk altijd aan degenen die minder fortuinlijk zijn en bekommer je om hen wanneer het maar mogelijk is.

Het is interessant te zien hoe de verschillende facties van de Cabal nu onderling vechten om de overhand te krijgen. Er is geen loyaliteit onder dieven. Elke factie vraagt jullie om ze te vertrouwen en haar te volgen, terwijl ze gezamenlijk de architecten van de vernietiging van de Aarde en het vermoorden van grote delen van de mensheid waren. Het doet er niet toe achter welk masker ze zich verschuilen, ze zijn nog steeds onderdeel van de Cabal en zullen dat altijd zijn. Jullie wereld kan zich niet veroorloven dat pad nogmaals te volgen, ongeacht de gemaakte beloften en de gegeven garanties: een vos verliest nooit zijn streken. De Cabal hoort niet op jullie wereld. Er is geen plaats voor ze. Het is tijd voor hen om te vertrekken.

Het is hartverwarmend om te zien dat zoveel goede mensen zich verenigen om samen te werken voor het algemeen nut. Iedereen heeft iets te bieden om de benodigde veranderingen te helpen gebeuren. Dit moet een gezamenlijke onderneming zijn. Alle nationaliteiten en alle geloofsovertuigingen zijn welkom om als een geheel samen te werken. Iedereen wil vrede en harmonie en iedereen wil dat het moorden ophoudt, dus allen moeten bijeenkomen en naar dit doel toewerken. Dan, en dan alleen zal pedofilie die gepraktiseerd wordt door degenen die angst en kwelling nodig hebben om te overleven, verwijderd worden. Ze leven hun leven niet op jullie manier. Ze hebben behoeften die jullie zouden verafschuwen. Ze gebruiken jullie kinderen zonder bang te zijn voor ontmaskering. Toch zou de bescherming van kinderen topprioriteit moeten hebben. Er is zoveel van het meest extreme kwaad dat verborgen is. Dit moet worden aangekaart om het te kunnen verwijderen. Jullie hebben een zware taak op je genomen. Jullie kozen ervoor om naar de Aarde terug te keren om het duistere controlesysteem te verwijderen, en dat zullen jullie ook doen!

Wij in de geestenwereld hebben ons op elke eventualiteit voorbereid. Onze Centra zullen assistentie verlenen en alle benodigde informatie geven hoe de onvermijdelijke chaos ten gevolge van de komende veranderingen te overleven. De grootste geesten die ooit de Aarde bewandelden werken met mij samen en zullen in staat zijn zichzelf te laten zien, en jullie bij alles te helpen dat jullie moeten weten om een betere en rechtvaardiger wereld voor allen te creëren. Onze plannen zijn groots en werkbaar. Wanneer de vrede hersteld is en het moorden ophoudt is de voedselvoorziening en de huisvesting voor iedereen onze eerste prioriteit. De verwijdering van alle gifstoffen uit de lucht, het voedsel en het water moet direct beginnen.

Geloof in wat jullie doen en vertrouw er op dat je begeleid zal worden. Weet dat jullie zullen slagen. Jullie tijd is gekomen. Niets kan dit nu nog stoppen. Begin 2014 met liefde in jullie hart. Maak vrede tot jullie doel en zweer dat je trouw blijft aan jezelf. Werk aan het creëren van een wereld waar je trots op kunt zijn en die jij hielp creëren.

Moge de prachtige energie van liefde jou en de jouwen omgeven en laat het je gidslicht zijn. Dat is mijn wens voor jullie wereld in 2014. Bezie alles met ogen van liefde en je zult harmonie en vrede creëren.

Veronica, mijn lief, 2014 zal soms hard werken zijn voor je, maar het zal vrucht dragen… je weet het.

Voor altijd aan je zijde. Je aanbiddende


Monty Vertaling: Rob

maandag 23 december 2013

22.12.2013


   22 december 2013


De wereld verandert door je voorbeeld, niet door je mening. (anoniem)

Nu de lichtenergie zich uitbreidt, doordringt het alles dat verborgen en in geheimzinnigheid gehuld was. Dit was allemaal onderdeel van het plan. 2013 was het jaar van voorbereiding. 2014 is het jaar van voltooiing. Jullie hebben zoveel klaargezet, en nu hebben jullie een compleet beeld van wat er gedaan moet worden. Jullie zijn ontwaakt voor het feit dat jullie niet hulpeloos zijn en jullie weten wat er gedaan  moet worden.

Alles wat werd gedaan om jullie onder controle te houden moet bekeken worden. Nu kunnen jullie duidelijk zien hoe hun controlesysteem werkt. Ze MOETEN jullie in ANGST houden om zelf te kunnen overleven. De Cabal doet zijn best om jullie jezelf als slachtoffer te laten voelen: de zogenoemde terreurdreiging, de slechte gezondheid die het directe resultaat is van wat ze doen met jullie voedsel-, water- en luchtvoorziening. Het bewijs hiervoor is overweldigend. Gelukkig worden jullie nu wakker hieromtrent.

Er moeten vragen worden gesteld. Waarom zou je degenen steunen die jullie planeet vernietigen en DE BEVOLKING UITDUNNEN? Help je daarbij? Want ze kunnen het niet doen zonder jullie hulp. Ik wil graag  dat je serieus over deze vraag nadenkt. Heb je een zuiver geweten? Kun je je medemens recht in de ogen kijken en eerlijk zeggen dat wat je doet geen schadelijk effect heeft op de mensheid op je planeet? Chemtrails ontstaan niet zomaar. Wie is betrokken bij deze duistere praktijken? Onthoud… jullie betalen ervoor, door jullie belastingen. In feite betalen jullie voor je eigen ondergang. Bedenk welk lijden deze praktijken veroorzaken.

Wanneer jullie je licht delen, openen jullie deuren, zodat anderen kunnen zien en meedoen met wat wij zien als de Lichtfamilie die zich op Aarde vormt. Alle landen ontwaken, komen bijeen. Jullie zien nu dat ras of geloof je niet uitsluit. Het menselijk ras verwijdert alle door mensen gemaakte barrières. De Cabal heeft met succes het verdeel en heers principe gebruikt, wat tot nu toe perfect voor ze gewerkt heeft. De ontwaakten kijken nu dwars door al deze methodes heen die jullie onderling verdeelden en in angst en onder controle hielden, en elkaar lieten vermoorden in de ene na de andere oorlog terwijl zij rijk werden door oorlogsbuit. Het zijn altijd dezelfde mensen die profiteren. Dat alleen al zou jullie je moeten doen vragen, waar gaat het eigenlijk echt om?

De propaganda die gebruikt werd om jullie te stimuleren om mee te werken aan oorlog is altijd dezelfde formule, en sommigen trappen er gewoon elke keer in. Wanneer hebben jullie voor het laatst iemand gehoord die de voordelen van vreedzaam samenleven uiteenzette? Vraag eens waarom sommige delen van jullie wereld expres in armoede gehouden worden als er meer dan genoeg is voor iedereen? Wie bepaalde dat sommigen in overvloed leven en anderen nagenoeg verhongeren? Dit kan niet zomaar toevallig zijn, het werd zo gepland. Jullie zijn nu voldoende ontwaakt om zulke zaken aan te pakken en plannen te maken om ervoor te zorgen dat deze kwade praktijken ophouden. Want alle mensen worden als gelijken geboren.

Jullie hebben niets om bang voor te zijn. Jullie zijn in de meerderheid, dus geloof in jezelf. Samen zullen jullie je planeet herbouwen. Jullie zullen ervoor zorgen dat jullie elkaar nooit meer zullen gaan vermoorden in zinloze oorlogen. Jullie zullen je technologie en expertise gaan delen zodat elk land gelijke kansen heeft om een veilige omgeving en bestaansmiddelen voor de bevolking te creëren. Dit zal een Hemel op Aarde scheppen, in plaats van de hel op Aarde die jullie tot op heden hebben ervaren. Denk aan het gevoel iets bereikt te hebben dat je zult krijgen wanneer je om je heen kijkt en overal vrede en liefde ziet. Alles dat verkeerd en kwaadaardig was, voor altijd weg. Hieraan zou je iedere dag moeten denken als je wakker wordt, en dit is waarnaar je moet streven. Samen kunnen jullie dit snel voor elkaar krijgen. De tijd is rijp en alles verlicht jullie pad om dit te kunnen. Samen hebben jullie wat nodig is om dit vreedzaam voor elkaar te krijgen. 

Het is goed om te zien dat velen van jullie de keuze hebben gemaakt om niet mee te doen met de Kerstkoopziekte. Jullie gebruiken deze tijd om met familie en vrienden samen te komen en je te verbinden als nooit tevoren. Kerstcadeaus dienen alleen maar om de Cabal rijker te maken en jullie armer. Ze slaan geen enkele truc over om slaven van jullie te maken en ze vinden het leuk als jullie schulden bij hen hebben. Dit houdt jullie op je plaats, een plaats die ze voor jullie hebben ontworpen. Gebruik elke gelegenheid om bij familie en vrienden te zijn, want dit zijn kostbare tijden, en de herinneringen eraan zullen jullie voeden, terwijl jullie doorgaan een betere toekomst voor allen te creëren.

Alles zal spoedig in de openbaarheid komen. Het zal niet mogelijk zijn de waarheid verborgen te houden, omtrent wie jullie zijn en wat jullie werd aangedaan in een poging jullie planeet over te nemen. Op een dag zullen jullie achterover leunen en je afvragen hoe je overleefde om het verhaal te vertellen toen zoveel gedaan werd om te voorkomen dat de waarheid bekend werd. Veel van de veroorzakers van deze toestand zullen jullie planeet verlaten en terugkeren naar waar ze vandaan kwamen. Anderen zullen proberen jullie te misleiden om hen te accepteren. Sommigen zullen waarachtig vergeving vragen, en daar moet serieus over worden nagedacht. Emotie kan niet worden toegestaan zich te mengen in wat het beste is voor de mensheid. Velen van hen kunnen niet op Planeet aarde bestaan wanneer het volledig licht is. Ze zullen ontmaskerd worden, aangezien ze de energie van angst en moorden nodig hebben om op Aarde te kunnen leven.  Hun menselijke uiterlijk zal vergaan. Ze zullen vechten om te proberen vast te houden aan wat ze ten koste van jullie vergaard hebben. Jullie moeten verstandig zijn wanneer je met al deze mogelijkheden te maken krijgt, met een kalme geest, vrij van woede. Er moet geen roep zijn tot vergelding aangezien dat jullie naar hun niveau omlaag haalt. Wees waardig en houd de situatie onder controle. Onthoud dat dit is waarop jullie hebben gewacht en naar gestreefd hebben. Beide zijden van het leven zullen hieraan samenwerken, om ervoor te zorgen dat alles vreedzaam gaat.

Jullie zullen in staat zijn de zon weer te zien en er van te genieten, aangezien chemtrails hem niet langer zullen tegenhouden. Dit zal op gezondheidsgebied zoveel voordelen geven, en op energiegebied, want natuurlijk is dat de reden waarom ze het tegenhielden. Jullie hemel zal blauw zijn en opnieuw gevuld met sterren. Alles zal licht zijn. Hoe geweldig is dat! Dit zal de Aarde aanvullen en voorbereiden weer voedsel te produceren op de manier waarop ze dat eerder deed. De Aarde en jullie verbinding ermee kan niet genoeg worden benadrukt. Het werd expres voorkomen dat jullie een echte verbinding hadden met de Aarde. Alles was ontworpen om jullie verbinding te blokkeren: rubberen schoenzolen, vezels in jullie kleren die schadelijk zijn voor je gezondheid en welbevinden. Onthoud slechts dat al het NATUURLIJKE goed is, en wat gefabriceerd is niet, aangezien dat jullie verbinding met de Aarde voorkomt. Blootsvoets op de Aarde lopen is zo heilzaam. Het verbindt je met de energie van Alles Dat Is. Je kunt hulpmiddelen verwerven om een verbinding te maken met de Aarde en deze hebben bewezen te helpen bij ziekte. Alles dat jullie van de energieën van de Aarde heeft gescheiden moet verwijderd worden. Dit kan enige tijd vergen maar houd het alsjeblieft in gedachten.

Degenen die samen moeten werken zullen bijeenkomen. Hun instinct zal ze naar op de juiste tijd naar de juiste plek leiden. Wees niet bang, het Goddelijke Plan werkt zoals het moet. We hebben overal aan gedacht. Niets wordt aan het toeval overgelaten. We weten dat jullie zullen reageren wanneer de oproep komt om bijeen te komen. Jullie zijn ver gekomen sinds ik naar de Geestenwereld overging. Ik heb ervoor gezorgd dat Veronica zich te allen tijde van mijn aanwezigheid bewust is.

Stuur alsjeblieft je helende gedachten en liefde naar iemand die een verschrikkelijke tijd beleeft vanwege de Cabal die probeert te voorkomen dat hij zijn missie uitvoert. De kracht van liefde zal hem bevrijden. Denk alsjeblieft aan hem in deze tijd.

Mijn lief, lieve vrienden, ik wens jullie allemaal een vreedzame, plezierige tijd met jullie families en vrienden gedurende deze tijd van goede wil.

Veronica, mijn liefde, neem de tijd om te genieten van het gezelschap van je familie en vrienden. Weet dat ik bij je ben, zoals altijd.

Je aanbiddende
Monty.Vertaling: Rob

maandag 16 december 2013

15.12.2013


   15 december 2013


De ontwaakten onder jullie begrepen mijn vorige boodschap. Jullie reageerden positief. Jullie zien nu duidelijk hoe jullie planeet werd overgenomen en onder controle gehouden. Nu is het tijd dat iedereen het belang begrijpt van ENERGIE en samenkomt om te werken om de Duistere Controle op te heffen en de energie van de leylijnen, het levensbloed van jullie planeet, vrij te maken.

Velen van jullie kunnen rechtstreeks aan de leylijnen werken. Anderen, die met energie werken kunnen hun energie combineren om te assisteren. Degenen onder jullie die geen ervaring hebben om met energie te werken kunnen de kracht van gedachten en intentie gebruiken om de Duistere Controle voor altijd te verwijderen. Iedereen kan deelnemen. Nu vraag ik jullie, laat ras noch geloof je weerhouden deel te nemen aan deze taak. Nooit eerder was het zo belangrijk voor de mensheid om als eenheid te handelen. Jullie weten in je ziel dat jullie, de 99%, succesvol zullen zijn. Ieder land zal profiteren en elke ziel zal kunnen zeggen: “IK HEB GEEN VERSTEK LATEN GAAN. IK DEED MEE OM DE MENSHEID TE REDDEN VAN DE VERNIETIGING.”

Het is algemeen bekend dat de Illuminati op maandag 16 december 2013 een ontmoeting hebben in Zuid Afrika in een poging nieuwe en effectievere controles over jullie in te stellen. Ze zijn machtig wanneer ze bijeenkomen. Maar bedenk even hoe veel machtiger jullie, de 99%, zijn. Ze kunnen jullie alleen kwaad doen als jullie geloven dat ze dat kunnen. Het  is belangrijk om dit feit te begrijpen. De Duistere Garde verwacht de terugkeer van MARDUK op 16 december, om ze te redden van de 99%. Dit is jullie ‘window of opportunity’ (kans). Gaan jullie de uitdaging aan om je linkerbrein, dat wordt gecontroleerd door het duister, te negeren, of gaan jullie in plaats daarvan luisteren naar je rechterbrein, je hogere zelf, en jullie immense energie gebruiken om de mensheid te redden. Wees dapper. Geloof in jezelf en verwerp alle indoctrinatie, de zogenaamde “opvoeding” waaraan jullie werden blootgesteld om je vrije wil te vernietigen. Jullie zijn zo veel meer dan jullie je realiseren. Jullie zijn prachtige lichtwezens die de spinnenwebben weg moeten borstelen, zodat je weer zuiver kunt zien.

Wanneer alle landen samenkomen en hun acties coördineren, en dit wordt op wereldwijde schaal gedaan, kan niets jullie stoppen. Wanneer jullie de verandering hebben afgemaakt, dan, en alleen dan zullen alle oorlogen ophouden. Alle plannen voor de overname door de Nieuwe Wereldorde zullen oud nieuws zijn, veroordeeld tot de prullenbak van de geschiedenis. Al hun zorgvuldig uitgewerkte plannen zullen nergens toe leiden.

Hebben jullie wat nodig is om naar voren te treden en te doen waarvoor je naar de Aarde kwam? Velen van jullie ‘talk the talk’ (zeggen het wel) maar nu wordt jullie gevraagd het ook te doen (walk the walk). De tijd voor actie in plaats van praten is gekomen. Stop met de kritiek op degenen die in jullie belang werken, want dit laat zien dat je niet hebt wat nodig is om deelgenoot te zijn van de actie, waardoor je er slechte energie naar stuurt, om te proberen jezelf op een of andere manier superieur te voelen. Jullie hebben elkaar nu nodig, meer dan op enig ander moment in de geschiedenis van jullie planeet. Dus vraag ik, als je niet goeds of bemoedigends hebt te zeggen, hou je stil. Steun, dat is wat er nodig is.

Leeftijd is geen beletsel. Jij kunt ook energie zenden om de moeite die in jouw belang wordt gedaan te steunen. Er zijn er een aantal (en jij weet wie je bent en of je een specifieke rol hebt) wiens DNA teruggaat naar voor de tijd begon. Dit werd tot nu toe verborgen gehouden. Het belang van DNA zal in de openbaarheid worden gebracht. Het zal vele vragen beantwoorden die velen van jullie in het verleden hebben beziggehouden. We zullen alles onthullen wanneer de tijd rijp is. De juiste mensen zullen naar voren treden om te doen wat er maar nodig is tijdens de Transitie. Ze worden naar hun plek gebracht. Vanuit onze positie gezien is het net een schaakbord, en alle stukken worden op hun plek gezet.

Veronica, mijn  lief, neem niet te veel hooi op je vork. Mensen kunnen alleen doen wat ze kunnen. Niet iedereen heeft jouw toewijding. Sommigen haken onderweg af, maar er zijn er altijd veel meer die naar voren treden om ze te vervangen. Er zijn er waarop dit niet van toepassing is, en zij hebben de energie van jouw steun nodig.

Wanneer al het leven op Aarde op gelijkelijk op waarde wordt geschat zullen jullie weten dat jullie hebben bereikt wat jullie wilden bereiken. Wanneer LIEFDE van de mensheid corruptie en inhaligheid vervangt, wanneer niemand hongerig of dakloos is en geen kind meer angst heeft, dan zullen jullie de volledige omvang zien van hetgeen jullie bereikt hebben. Geloof dat jullie dit doen kunnen, en je zult het doen. Mediteer erover, maak het je realiteit. Jullie tralies lossen op en het licht stroomt naar binnen: verwelkom het met open armen. Bid voor degenen die moeten strijden met het duister om zichzelf te bevrijden van de kwade schaduwen die hen proberen te verzwelgen. Handel als eenheid, zoals nooit tevoren. Er is geen tijd voor pietluttig geruzie of verschillen in ras of geloof.

Jullie zijn het leger van het licht, licht schijnend op alles dat duister en verborgen was. Jullie zijn de scheppers van een Nieuw Tijdperk waar alle kennis wordt gedeeld en iedereen gelijk is. Laat liefde de dag regeren. Zend liefde naar de hele mensheid.

Mijn lief, je weet wat je doen moet. Het gaat allemaal zoals gepland. Weet dat er meer van je gehouden wordt dan je kunt weten. Voor altijd blijf ik je aanbiddende

Monty.Vertaling: Rob

dinsdag 10 december 2013

08.12.2013 HOE WERDEN WIJ (MENSHEID EN AARDE) ONTHEEMDE ZIELEN


   8 december 2013 HOE WERDEN WIJ (MENSHEID EN AARDE) ONTHEEMDE ZIELEN????

Laten we het eenvoudig houden … voor iedereen te begrijpen.

LATEN WE ONS INBEELDEN HOE WE NAAR DE AARDE KWAMEN.

Laten we ons alle dimensies, met de bron in het midden, inbeelden:


De bron in het midden is de 100ste dimensie en bevat al het DNA om leven in alle dimensies te laten bestaan.
LATEN WE NU EENS KIJKEN HOE DEZE ENERGIE NAAR DE BUITENSTE RINGEN WORDT GETRANSPORTEERD,  NAAR DE LAGERE, DICHTERE DIMENSIES WAAR WE NU ZIJN: DE 3/4/5DE DIMENSIE.
Als een druppel bronmateriaal wil ‘groeien’ en de lagere dimensies ervaren, wil de alwetende bron een energetisch dubbel (een druppel bronmateriaal/zuiver bewustzijn) een lagere dimensie laten ervaren die kan handelen op basis van vrije wil.
Deze druppel zuiver bewustzijn blijft verbonden met de bron door een kristallijnen etherische navelstreng. En de bron ervaart wat deze bewustzijnsdruppel ervaart omdat deze bewustzijnsdruppel weer door een kristallijnen navelstreng verbonden is met de bron. DIT WERKT NAAR TWEE KANTEN. Het is bekend als de DNA spiraal, vortex-energie, wormgat, etc. TE veel woorden voor hetzelfde principe. LATEN WE HET EENVOUDIG HOUDEN!
Deze bewustzijnsdruppel kan tevens meerdere energetische dubbels in dezelfde dimensie bevatten, hij kan zich op een horizontale manier uitbreiden.
Dit proces van energetische dubbels bevatten wordt ook wel het fractal-effect genoemd.
ORGANISCH KRISTALLIJN IS HET ENIGE MATERIAAL DAT IN STAAT IS LICHT/BRON ENERGIE BLIKSEMSNEL TE TRANSPORTEREN OM DE CONTINUITEIT TE WAARBORGEN, en het licht van de bron (God) verbreiden door alles wat bestaat.
OP AARDE NOEMEN WE DEZE ENERGIE LIEFDE, HET KOMT VANUIT  (HET) GO(E)D(E) EN VULT ONS MET ENERGIE.
EEN EXPRESSIE VAN ALLES RONDOM ONS BESTAAT OOK IN EEN HOGERE DIMENSIE, HET WAS BEDOELD OM OOK DAAR, BIJ ONS HOGERE ZELF TE ZIJN.
MOEDER AARDE BESTAAT EVENEENS IN HOGERE DIMENSIES...

De wezens in de hogere dimensies (dichter bij de bron) zijn etherisch van aard en hebben geen dichte fysieke vorm zoals wij en kunnen heen en terug door de dimensies reizen, welke ze in hun hart ervaren. Deze wezens projecteren zich astraal d.m.v. wilskracht (het hart, verbonden met inbeeldingsvermogen/INTENTIE).
In je hart verblijft de verbinding met de bron, de sleutel tot wijsheid. Een vonkje bronmateriaal. EN ALS JE DOORLEEST EN JE GAAT VERDER MET JE INBEELDINGSVERMOGEN ZUL JE WETEN WAAROM.
De dimensies onder de 33ste dimensie worden dichter en de wezens (nog steeds bewustzijnsdruppels die met de bron zijn verbonden) worden dichter en willen zich aanpassen aan de fysieke vormen om de bijbehorende dimensies te ervaren en in LIEFDE te scheppen, verbonden met de bron, zoals door de bron (GOD) bedoeld is en handelend in Gods naam. Zelfs wanneer het lichaam dichter is, tapt het nog steeds uit de continuïteit van liefde. Later zul je begrijpen hoe ze ons (mensheid/Aarde) uit deze verbintenis hebben gehaald. IEDEREEN (fysieke vorm) kan uit dit kristallijnen lichtnetwerk van de bron tappen.

ONS PLANETAIRE SYSTEEM en ook wij;  hoe het ooit was en hoe het veranderde.

Alle planeten zijn hol en hebben een interne zon. DE WEZENS LEVEN AAN DE BINNENZIJDE.
De BINNEN- en BUITENzonnen zijn satellieten van de bron en zijn op hun beurt met elkaar verbonden door ORGANISCHE kristallijnen navelstrengen. Ze noemen het wormgaten. Snaren, zoals in de snaartheorie. De wormgaten (in- en uitgaand) zijn de kristallijnen snelweg waardoor Organische Kristallijnen ruimteschepen reizen met kristallijnen wezens aan boord.
Alles resoneert met de ENE BRON. VERBONDEN!!! ALS EEN!! IN LIEFDE/LICHT, EEN KOSMISCHE SYMPHONIE VAN EXPRESSIES VAN DE BRON (GO(E)D). Alle frequenties/trillingen uiten zich in kleur, geluid, reuk, smaak, tast, etc, de waarnemingen die we in dit universum wilden ervaren, het ervaren van liefde d.m.v. het menselijk lichaam, het HUIS van je energielichaam/druppel van de bron, het witte licht van de bron (alleswetend), verdeeld over de Chakra’s, wit licht/LIEFDE verdeeld over het chakrasysteem in je Lichaam. Net als het prisma-effect van de regenboog.


HET GAAT OVER UITGELIJND ZIJN EN JE VERBINDEN OP EEN VERTICALE MANIER. De chakra’s uitlijnen, doen wat je je inbeeld en waarvan je (hart) voelt dat het goed is, gebruik makend van je intuïtie. De juiste Hart/geest verbinding maken, eerst voelen, dan denken.
Inbeelding is verbonden met je hypofyse in de vorm van inzichten, ideeën. De hypofyse is een kristallen zender en ontvanger en is verbonden met de bron. Het ontvangt het hogere weten vanuit een hogere dimensie, altijd verbonden met het etherisch dubbel in de hogere dimensie:


En het laat de hogere kennis manifesteren door ervaren, gebaseerd op vrije wil/hart.
De neergaande spiraal die voor ons op Aarde wordt geprojecteerd komt naar dit universum via onze zon en is verbonden met ons hogere zelf. Ons hogere zelf voorziet in een constante stroom van energie door de etherische verbinding. Het bereikt ons via ons kroonchakra en stroomt door de chakra’s, ons de hogere frequenties brengend om de chakra’s en het DNA in het energielichaam te activeren. Dit licht stroomt door al onze chakra’s en stroomt in de Aarde door het kristallijnen rooster van Moeder Aarde. 
Het kristallijnen rooster is de computer van Moeder Aarde en wordt geactiveerd door de zon van de holle Aarde. De trillingen van de zon creëren de opwaartse spiraal. Wanneer we ons verbinden met dit rooster activeert Moeder Aarde haar weten hoe zich te manifesteren. Ook bewaart ze de herinneringen aan haar verhaal in haar kristallijnen gegevensbanken. En we weten allemaal hoeveel gegevens bewaard kunnen worden op een kleine kristallijnen computerchip. Stel je eens voor hoeveel gegevens Moeder Aarde heeft!
Zoals jullie je nu wellicht kunnen voorstellen, zijn we altijd monopolair geweest. Later zal ik uitleggen hoe we “dachten” dat we bipolair werden.
Door een collectief van schepsels van de schepper uit naam van de bron wilden we dit planetaire systeem/universum scheppen.

DE BIG BANG

Als scheppers wilden we een wereld ervaren in dichte/fysieke vorm. Als collectief gebruikten we vergevorderde technologie om een lichtstraal in de dichtheid te projecteren, bedoeld als Nieuwe satelliet van de bron, EEN AANSTAANDE … ZON.
Vergevorderde technologie werd gebruikt om een wormgat te creëren naar deze ruimte, gebruik makend van scheppersgereedschappen om een sterrenpoort te creëren vanuit en naar dit universum, namelijk ONZE ZON.
Geprogrammeerde kristallijnen structuren, lege hulzen werden in een omloopbaan gebracht en cirkelden door dichte ruimte, materie aantrekkend die ontstond door de BIG BANG, om planeten te vormen om leven te ondersteunen. Dit was een geleidelijk proces, dat evolueerde vanuit de eigen ervaring van dit proces, verder evoluerend om hogere levensvormen te ondersteunen, van microben, planten etc tot wat we nu zijn.
Binnenin deze hulzen is een interne zon die het kristalrooster onder onze voeten activeert. Alle planeten zijn hol.
Laten we eens kijken hoe dat er uitziet en laten we nu kijken naar Tesla’s bol:


Zie je de blauwe en violette kleuren? Ze zeggen zoveel in deze tijd. De indigo blauwe stralen activeren de blauwdruk en openen DNA, de violette stralen transmuteren karma.
DNA bevat kleine lichtpakketjes van kennis. Kennis die je tot je neemt d.m.v. ervaring. Door het ervaren en het bewandelen van je pad in “uitlijning” MET HET HART verkrijg je kennis en hoe meer DNA zich opent, hoe “Slimmer” je wordt. Je krijgt een hoger resonerende trilling.
LATEN WE NU HET VOLGENDE PLAATJE OVER TESLA’S BOL PLAATSEN.Snap je nu waarom Tesla’s kennis verborgen werd gehouden?? Het laat de stroming van energie zien.
HET ANTWOORD staart ons in het gezicht en onthult de holle aarde en haar verborgen lichtbron: de zon van de holle aarde.
In energetische termen is dit waarvan we gemaakt zijn: bewustzijnsuitdrukkingen van liefde: 


een compilatie van alle kennis door de dimensies heen, die terugleiden naar de bron.


Met andere woorden: een elektrisch circuit met krachtbronnen: chakra’s.
Hierboven heb je ook een plaatje gezien van een mens met chakra’s, wat mist in dat plaatje is het witte licht 30 cm onder de voeten, een krachtbron van de zon van de holle aarde  (de aardster), ONZE LICHTVERBINDING MET DE BINNENZON.

Kijkend naar de levensboom, kun je begrijpen dat alles naar het licht toe groeit?? De wortels van een boom groeien naar de trillingen van de zon van de holle aarde. Een boom is zich er van bewust dat hij naar de oneindigheid kan reiken en heeft een donutvormig veld.

ZO BOVEN, ZO…BENEDEN.

De opwaartse en neergaande spiraal ontmoeten elkaar in het hart. De kennis van de bron gecombineerd met de kennis van Moeder Aarde. In de hartruimte ontmoeten ze elkaar, de kennis van de etherische chakra’s (het vrouwelijke principe) combinerend met de aardse Chakra’s (het mannelijke principe). Dit verlicht het Diamantbrondeeltje in je hartruimte. Als dit gebeurt creëren we een donutvormig veld dat zijn trillingen horizontaal in de ether verspreid.
Hier kun je dat zien: http://www.youtube.com/watch?v=apATohQO8V0
Als we de aarde en de mensheid van boven af bekijken en energie zien stromen zien we dit  als EEN geheel vibreren en laten we energie verticaal door onze chakra’s en horizontaal door de ether en het energierooster stromen. Op deze manier wordt de energie “beschikbaar” voor elk levend wezen op en in de planeet, en wordt energetisch kennis gedeeld.


Het is altijd bedoeld, wat je in uitlijning/liefde ontvangt, manifesteer je naar buiten toe in de dimensie waarin je verblijft d.m.v. het uiten van gevoelens, kunst, muziek etc, gebruik makend van je vijf zintuigen, speciaal door de buitenste hartchakra’s: je handen.
Simpel gezegd: wat je verticaal ontvangt verspreid je horizontaal, en als je deze energiestroom van BOVENaf ziet, zie je de levensbloem.
Gedurende het bewustzijn van Lemurië en later op Atlantis leefden de scheppers afgescheiden van homo erectus die zich op het vasteland ontwikkelde. Deze beschavingen leefden in gemeenschappen in de zee. Ze beheersten het element water, tevens een drager van codes en trillingen, een drager van licht zoals mensen nu weten. Water is een medium, een intelligentie, het kopieert de intenties van de zenders (wezens) die trillingen uitzenden.
Homo erectus was bedoeld energetische dubbels te zijn van de Atlantiërs zelf. De natuur haar eigen evolutionaire weg laten bepalen om te zien hoe zich dat zou ontwikkelen maakte het nodig dat de energieën om het leven zich te laten ontwikkelen naar homo erectus werd gevoerd door het energietransport-medium: WATER. Net als een ander transportmiddel: DE ETHER, KOPIEERT HET INFORMATIE: frequenties. Frequenties die bedoeld zijn om slapende DNA pakketjes te openen, die wachten om geopend en ervaren te worden.

ATLANTIS HAD EEN KRISTALLIJNEN STRUCTUUR.


 Een supergeavanceerde beschaving, gebouwd in de vorm van concentrische cirkels. Ze ontving energie op een verticale manier en was gebouwd op wat men noemt een leylijnenknooppunt. Deze knooppunten (kruisingen waar leylijnen samenkomen) ontvangen verticaal en verspreiden energie op horizontale wijze naar elk levend wezen op Aarde. Atlantis verspreidde de frequenties door gebruik te maken van het element WATER. Dit is hoe de trillingen homo erectus bereikten en elk levend wezen op het vasteland. Homo erectus beheerste het element LUCHT/ether. Dit waren de paradijselijke dagen,leven met overvloed en zonder tekorten, leven in de stroom van de bron. De AARD der dingen. Geen energielekken, en het op de juiste manier gebruiken van de chakra’s.

De hogepriesters/priesteressen leefden in het centrum van de structuur van Atlantis in de kristallijnen tempels. Ze waren verbonden met de stroom van energie, zoals we zeggen: de geest van GAIA/moeder Aarde. Ze verbonden zich met moeder en hoorden haar roepen via de mensen van het vasteland.

Deze hogepriesterkaste, de ATLA-RA assisteerde de mensen van het vasteland en was verbonden met wat zij noemden de tweede maan van Atlantis. Een kristallen bol, verzamelpunt van energie.

Op microniveau kun je de tweede maan van Atlantis vergelijken met de witte bol boven je hoofd. Het wordt in de boeken van Carlos Castaneda genoemd als het verzamelpunt.

Zie ook de verbinding met de vele hogere zelven in hogere dimensies die direct terug leiden naar de bron. Recht omhoog op verticale wijze, zonder horizontale afleidingen/invloeden van een bron er buiten.


Als de mensen van het land regen nodig hadden vroegen ze Moeder Aarde er om, de ATLA-RA “hoorden” de roep en “lieten”(via telekinese) de bol naar het gebied gaan dat meer regen/zon etc nodig had. Deze kristallen bol versterkte de intenties van de priesters en de elementen werden gegeven om het optimale leven, zonder tekorten, te ondersteunen. Homo erectus was zich niet bewust van de aanwezigheid van hun “familie” die aan ZEE woonde. Dit was zo bedoeld om zich te kunnen laten ontwikkelen met wat ze vrije wil noemden, maar altijd energetisch begeleid door hun hogere energetische dubbels/hogere zelven. Ze voorzagen hen van alles wat ze nodig hadden, want ze HIELDEN van hen. Herken je het Maya-gezegde IN LAK’ECH, ik ben een andere jij? Ze zijn energetisch hetzelfde. Hetzelfde DNA, alleen het hogere zelf is volledig geactiveerd en het lagere zelf heeft meer slapend/ongeopend DNA om te ERVAREN.

Dit is wat ooit was… en opnieuw zal worden.

Maar eerst moeten we de correcte geschiedenis kennen om naar een andere dimensie te gaan.

Het gaat over het openstellen van je geest en VOELEN wat waarheid is… Stel je voor Wat je leest!!

IN DEZE STAAT IS JE BREIN VOLLEDIG GEACTIVEERD EN NIET ALLEEN JE LAGERE REPTIELENBREIN. WANNEER ALLE BREINEN VOLLEDIG GEACTIVEERD ZIJN IS HET REPTIELENBREIN DE DIENAAR VAN HET ENGELEN CHRISTUS BUITENAARDSE BREIN. HET WEET HOE ZICH TE MANIFESTEREN DOOR ZICH TE VERBINDEN MET MOEDER AARDE, DOOR TE VOELEN! IN EEN VERTICALE UITLIJNING.

DEZE VERTICALE UITLIJNING IS EVENEENS BEKEND ALS DE SCHUMANN-RESONANTIE. DIT IS JE REPTIELENBREIN:


en de andere breinen zijn het christus buitenaardse brein en het engelen brein, die verbonden zijn met wat men noemt JUNK DNA.

De reptielen.

Zoals wij hogere zelven hebben, hebben de reptielen dat ook. Ze waren hier voor dat wij er waren: afgedaald in de dichtheid. We weten dit, de dinosaurussen zijn het bewijs. Moeder Aarde heeft vele “programma’s” gehad voor wij er waren. Haar verhaal onthult dit, zoals we allemaal weten.

Ons planetensysteem ontvangt nieuwe frequenties vanuit de bron en de zwarte gaten “ZUIGEN” de energie op die vrijkomt door het openen van DNA/EVOLUTIE in dit planetensysteem. Het is de ingang naar hogere dimensies, een weg naar binnen en een weg eruit om de energie naar de bron terug te brengen met kristallijnen bliksemsnelheid, zodat ze altijd weet wat er in haar “HUIS” gebeurt. De bron leest bedoelingen met bliksemsnelheid omdat het de bron zelf (WIJ) is die met haar energie werkt. KEN UZELF! EN WEET WAARVAN JE GEMAAKT BENT!

De reptielen hebben dezelfde energie opmaak als wij en hebben alleen maar een andere uitdrukking van de bron in de fysieke vorm/belichaming. In lak’ech.Dit gaat niet over alle reptielen. HAAR verhaal gaat over een groep reptielen, en David Icke heeft deze bloedlijnen PERFECT onthult.

Deze groep reptielen had alle lagere dimensies beleefd en was via de hogere dimensies op weg terug naar de bron. De gezamenlijke Reptielen zijn meesters in Genetica zoals je je voor kunt stellen. Ze kregen de kennis tot scheppen in de lagere dimensies, en de kennis die je via het hart verkrijgt neem je altijd mee naar een volgend niveau/dimensie, dit wordt evolutie genoemd, het openen van DNA.

Als je de lagere dimensies via het hart ontstijgt, heb je altijd de mogelijkheid om terug te gaan, omdat zoals je weet je moet resoneren binnen deze dimensie… ALWETEND! Omdat dit een continuüm is kun je altijd teruggaan in een fysiek lichaam of je door vormverandering (zg shapeshifting) aanpassen aan datgene wat je wilt uitdrukken.

Zoals we weten uit een heleboel geschriften wees GOD/de bron wat we nu de gevallen Engelen noemen uit, etherische wezens die in de etherische rijken verblijven zonder belichaming/fysieke vorm, reizend waarheen ze maar willen. Deze scheppers werden door de bron weggestuurd om zelf de lagere dimensies te ervaren.

Het zijn anorganische wezens en ze hebben geen belichaming. Ze werden weggestuurd om een fysieke belichaming te nemen, om de rijken te ervaren die ze zelf geschapen hadden door er energie naar te zenden. Op weg naar de lagere dimensies, en wetend dat ze een belichaming en daarbij het verlies van hun volledig bewustzijn zouden ervaren, kwamen ze een groep geavanceerde reptielen tegen, die op de weg terug naar de bron was en de lagere dimensies had ervaren, de lagere dimensies die de bron wilde ervaren d.m.v. de “uitgewezen” scheppers. Deze scheppers hebben, net als wij, hun vrije wil om te handelen.

De reptielen waren onder de indruk van deze lichtwezens met hun bewustzijn/kennis.

Ze kregen de reptielen aan hun kant…degenen die een belichaming hebben en de mogelijkheid hebben om te handelen in de dimensies die ze door hart/uitlijning ervaren hebben. Deze in de dichte rijken Gevallenen hadden niet de bedoeling om in een fysieke belichaming te worden opgesloten. Ze waren vrij om te creëren en hadden een groep aan hun kant: een groep reptielen. De gevallenen konden een belichaming aannemen die door de reptielen voor ze waren gecreëerd waardoor ze DE ERVARING VAN DE LAGERE DIMENSIES KONDEN ONTLOPEN.

Door dit te doen hadden deze scheppers nog steeds de volledige kennis in een fysieke belichaming EN KONDEN ZE DOEN WAT ZE WILDEN: VRIJE WIL.

DE INTENTIE VAN DEZE GEVALLENEN, DIE WE KENNEN ALS DE ANNUNAKI, WAT BETEKENT: DEGENEN DIE VAN DE HEMEL NAAR DE AARDE KWAMEN, WAS OM DE BRON OVER TE NEMEN EN ZELF DE BRON TE WORDEN!

LATEN WE EENS KIJKEN NAAR HET 13 CHAKRASYSTEEM DAT WEER  GEACTIVEERD ZAL WORDEN en GEACTIVEERD WAS IN DE TIJD VAN ATLANTIS:


OOIT HADDEN WE 13 WERKENDE CHAKRA’S, EN NU MAAR 7??

DE GALACTISCHE CRIMINELEN VERNIETIGDEN ALLE PLANETEN DIE ZE BEZOCHTEN VOORDAT ZE NAAR DE AARDE KWAMEN…DMV HETZELFDE PRINCIPE…DOOR DE ENERGIE NAAR HUN EIGEN INTENTIES TE LATEN STROMEN…en nooit lukte het!!! En hier op Aarde doen ze hun laatste poging…om GODS HUIS MET ALLE DIMENSIES over te nemen…ze hebben hier HEEL LANG op gewacht...door te weten hoe planeten op elkaar reageren en wat er komen gaat.

De scheppers vonden hun reptielenhelpers…in het Draconis systeem. Door de galactische oorlogen in het systeem kwamen ze naar de Aarde via het sterrenschip Niburu. De Planeet van de Kruising:


ze landden in wat we nu kennen als Mesopotamië:


Homo erectus bewandelde het land. DE AARDE IS EEN ENERGETISCHE BOL VOL LICHT/BRONMATERIAAL, de lichtbron die de scheppers nodig hadden om hun DNA volledig geactiveerd te houden, ALWETEND. En ze waren hier op Aarde en keken terug naar de bron, met dezelfde kennis om te CREEREN. Ze bewapenden de reptielen om de orde te handhaven. EEN GROEP GEAVANCEERDE CRIMINELEN DIE WERD BEWAPEND MET DE HOOGSTE KENNIS/TECHNOLOGIE. KENNIS OMTRENT HOE ENERGIE DOOR HET UNIVERSUM STROOMT.

Dezelfde strategie werd gebruikt bij de maya-invasie… zorg dat je de ene groep in jouw kamp krijgt, geef ze macht en wapens en je doodt zowat een hele bevolkingsgroep.

DEZE GROEP WEZENS WAARDEERDE HET DNA VAN HOMO ERECTUS OP, MAAR ALLEEN DE DNA-STRENGEN DIE VERBONDEN WAREN MET HET LAGERE REPTIELENBREIN, WAARMEE DE GEEST  DOMINANT GEMAAKT WERD, EN DE MENSELIJKE VORM GEMANIPULEERD ZOALS ZIJ WILDEN. DOOR DIT TE DOEN SCHIEPEN ZE EEN RAS DAT KON COMMUNICEREN EN DOEN WAT HEN GEZEGD WERD, DAARMEE MAAKTEN ZE SLAVEN, DIE ORDERS OPVOLGDEN DIE ZE HORIZONTAAL ONTVINGEN VAN EEN BRON VAN BUITEN, NIET DE EIGEN VERBEELDING GEBRUIKEND, WAARDOOR DE PIJNAPPELKLIER GEEN LICHT ONTVANGT VIA HET KROONCHAKRA. DOOR ZO TE DOEN LEEF JE  ANDERMANS INTENTIE.

De geïmplanteerde etherische zenders en ontvangers die vandaag de dag nog steeds in elk menselijk wezen aanwezig zijn activeren alleen de denkende geest en blokkeren de energiestroom tussen het hart en de aardchakra’s, het weten dat verbonden is met het reptielenbrein. Deze implantaten worden zwaar gestimuleerd door de elektromagnetische golven die worden uitgezonden door PC’s, communicatieapparatuur etc en houden ons in de negatieve reptielen-ego-breinstand, zichzelf  gedragend op overleving-van-de-sterkste manier, ons precies genoeg gevend om te overleven zodat we doorgaan met vechten om te overleven.


DOOR OP DEZE MANIER TE LEVEN “STOPT” DE PIJNAPPELKLIER ERMEE EN WORDT HIJ GEDEACTIVEERD OMDAT HIJ GEEN LICHT MEER ONTVANGT…DAN VERLIES JE JE VERBEELDINGSKRACHT OM MOOIE DINGEN IN DE WERELD TE MANIFESTEREN…JE ZOEKT VOOR GO(E)D BUITEN JEZELF OM NIEUWE IDEEEN TE CREEREN…OM JEZELF BEZIG TE HOUDEN…OM EEN LEIDER DIE JOU VERTELT WAT JE MOET DOEN TE CREEREN.

TV/computerschermen doden de verbeeldingskracht van kinderen, die een leider geloven die vertelt dat wanneer je je energie geeft aan zijn “goede” bedoelingen, je na je dood naar de hemel gaat. Door dit te doen en weg te gaan van de uitlijning werden we ziek en sterfelijk.

De galactische criminelen bleven de mensen (genetisch gemanipuleerde slaven) beïnvloeden met hun “Magische Trucjes” om als GODEN vereerd te worden. En ze controleerden deze slaven, gebaseerd op twee angsten door de eonen van “TIJD” heen: angst voor de dood (niet-bestaan) en angst voor verlies. Ze beloofden hen “hel” na de dood als ze niet deden wat hen gezegd werd. De mensen van het land die voor het eerst het gevoel van angst ervoeren waren heel erg onder de indruk, niet wetend dat dit gevoel alleen maar een waarschuwing is dat het licht (de opwaartse/neergaande spiraal) zich niet verbindt met de hartruimte: en dat is niet waar!Het haalde ze uit de Schumann-resonantie en het voorkwam de ontvangst van hun energie die hen door de ether werd toegestuurd. De energiestroom die bedoeld was om in Gaia’s kristalrooster te stromen, passerend via de aardster (30 cm onder onze voeten) is onderbroken. Het sturen van onze bronenergie naar deze bedrieglijke wezens gaf hen de kracht om zich te manifesteren. Ons energielichaam kent drie fundamentele dingen: aandacht, intentie en bewustzijn en waar je het op richt, dat is wat je voedt! Je geeft je bronenergie weg door, uit eigen verkiezing, te handelen uit vrije wil, NIET door Zelf te Kiezen wat je in het leven wil, hoe te handelen…om het in deze wereld te brengen…geloven hoe het alles makkelijker zal maken voor de hele mensheid…EVOLUTIE. Regels en belastingen hebben dit ook allemaal onmogelijk gemaakt om zich zonder sancties te laten manifesteren.

Deze groep wezens wurmde zich haar weg Atlantis in en imponeerden haar inwoners met hun magie, en als collectief geloofden we hun plannen om de bron over te nemen, handelend vanuit vrije wil. In die dagen was er net zo’n uitlijning als waar we nu op wachten, voor alle planeten om elkaars energie te delen/kopiëren.
Door het gebruik van scheppingsgereedschap zoals we nu kennen als CERN waren ze van plan om de lagere trillende ego-matrix in een zwart gat te projecteren. Dit zou alles net zoals waterdruppels doen kopiëren en alle dimensies besmetten, en zo de reptielen de scheppers van bronmaterie (GOD) maken! Daarbij  de reptielen degenen makend die de incarnaties in alle dimensies reguleren.

Ze manipuleerden broeder- en zusterbeschavingen zoals Lemurië en het oude Griekenland als ze niet meewerkten, door de kristallen bol van Atlantis te gebruiken om destructieve weersomstandigheden te creëren, het leylijnen rooster van Moeder Aarde te vervormen en Gaia’s energielichaam van haar fysieke vorm proberen te scheiden.

Dit is waar het voeren van atoomoorlogen om draait… bron-energie.

Tijdens het uitlijnen van planeten tussen de zon en het zwarte gat ontvangt Moeder aarde altijd haar opwaardering voor de volgende dimensie en wordt het DNA geactiveerd, zo dat je energetisch bent voorbereid om de volgende dimensie binnen te gaan, anders zou het veel te veel stress veroorzaken.

Zo’n uitlijning als deze vond plaats in de tijd van Atlantis:Ze richtten hun scheppingsgereedschap op het zwarte gat met de bedoeling een lichtstraal af te schieten waarvoor de energie van de Aarde gebruikt werd, in het zwarte gat, voor totale overname, de planetaire energie meenemend en gebruik makend van krachtige bron-energie. Je moet een vanuit jezelf  liefhebbend wezen zijn om deze energie te kunnen hanteren, anders zal het zich altijd tegen je keren, zoals bewezen is in Atlantis.

Deze wezens waren eveneens bekend als de Belial-broeders… één van hen incarneerde als Adolf Hitler.

Na de atoomontploffing waarvoor we collectief hadden gekozen (niet allemaal natuurlijk, maar meer dan 50%) draaide de Aarde om haar as. Zoals je je kunt voorstellen en in vele geschriften kunt zien was het een chaos. Atlantis verviel in puin en verdween onder de golven…en tevens de overige “water”beschavingen.

De bron “zag” wat er gebeurde en was zoals altijd bereid ons nog een kans te geven.

De Atlantiërs die vluchtten redden hele belangrijke kristallen en plaatsten deze in het kristalrooster, ver van de oppervlakte en buiten bereik van de galactische criminelen.

Deze kristallen hadden de kleuren en de trillingen van het 7 chakrasysteem..

De piramiden werden gebouwd.

Uit een artikel van Elizabeth Trutwin:

“Iets anders waar ik het over wilde hebben…Commander Hatonn.
Hoewel we jarenlang geloofden dat de ET’s de piramides bouwden – wat we niet begrepen is dat de piramides werden gebouwd bij de Scheppingstempel op Aldebaran en NAAR DE AARDE GEBRACHT werden en door Hatonn en anderen op het Gizeh plateau geplaatst. Commander Hatonn komt oorspronkelijk van de planeet Trantor en hij is een van de mensen die hier kwamen met Khu-Fu, die ook bekend staat als THOTH. Hij bouwde de Piramide van Cheops (de Gizeh piramide), maar in die tijd was er nog een Commander, genaamd Kla-La. Kla-La komt van de planeet Aldebaran (het Oog van de Stier) en na de vernietiging van Atlantis hadden we een aantal piramiden nodig om het wiebelen van de aardas te stabiliseren. (Commander Kla-La is de feitelijke Ontwerper en Ingenieur van de Gizeh-piramiden die op de planeet Aldebaran werden gemaakt en daarna middels schiptechnologie op Aarde werden gezet. Khu-Fu (THOTH) was farao in die tijd zodat zijn naam werd verbonden aan de piramide. De Aarde wiebelde in die tijd in de ruimte (door het zinken van Atlantis). De piramiden zijn stabilisatie generatoren. Onder alle piramiden, zelfs in Zuid Amerika, in China, in Egypte, zijn subetherische generatoren die werken op 5 dimensionale energie. Commander Hatonn en Commander Kla-La werkten samen tijdens deze missie om het wiebelen van de aardas op een bepaald moment in de tijd te helpen stabiliseren, derhalve hebben ze een relatie met het Ashtar Commando. Het Ashtar Commando heeft feitelijk een basis tussen de Konings- en Koninginnekamer onder de Grote Piramide van Gizeh. Het Schip en de daar gestationeerde commandanten zijn verantwoordelijk voor de instandhouding van de axiale uitlijning van de Aarde. Hatonn en het Ashtar Commando gaan regelmatig rond de Aarde en houden hun Sterrenschepen boven de Piramides die deze generatoren bevatten en ze zenden een straal in de subetherische generatoren onder de piramides om onze asafwijking onder controle te houden. Er zijn drie zonnen in een zonnestelsel. Wij zijn een Driesterrensysteem. (Drie zonnensysteem – Sirius A, Sirius B en Sol). Zonder het werk van Hatonn met de Galactische Federatie zouden we een supernova gehad hebben, en wat er nu gebeurde is dat Alcyone, de Grote Centrale Zon, die 400 lichtjaren van de Aarde in de Plejaden is gesitueerd, een hele gordel van licht, de Fotonengordel genoemd, heeft uitgezonden. De Plejaden zijn dichter bij het centrum van onze Melkweg terwijl de Aarde aan de buitenste periferie van de Melkweg zit. De Fotongordel arriveerde op 22 december 2000 tijdens het wintersolstitium en heeft de Aarde volledig omgeven. Het hele zonnestelsel is zo’n beetje gevangen in de trekstraal van de Fotonengordel en daardoor zijn we van richting veranderd. We gaan nu geleidelijk weg van de buitenste rand van de westelijke spiraalarm van de Melkweg. We gaan zo’n beetje op een trekstraal van de Fotonengordel richting de Plejaden. Op 21 december 2012 bereikten we een heel andere sector van de Melkweg, tegenover de Plejaden. Tegen de tijd dat we daar aankomen zullen er 9 Zonnen in onze invloedssfeer zijn! (Sirius A, Sirius B, Sol, Jupiter, Saturnus, Venus, Uranus, Mars, Aarde).

Niet alle channels die Hatonn’s boodschappen plaatsen verbinden zich werkelijk met Hatonn. Twee komen direct in gedachten, beiden zijn misinformatie agenten. Commander Hatonn is 12 voet lang en hij is deels tot machine geëvolueerd. Dat kan vreemd klinken voor ons – dat dat Hoger is dan menselijk. We zullen een aantal zeer fantastische Lichtwezens ontmoeten.”

Dankjewel Elizabeth!!!

De Holle Aarde maakte piramiden om de vrije energie die je al zag (Tesla’s bol) van de binnenzon te geleiden naar het kristallijnen rooster.
Zoals je hierboven hebt kunnen lezen werden piramiden op de oppervlakte geplaatst, en gewoonlijk op plaatsen waar de ondergrond niet echt stabiel is, OM DEZE STABIEL TE HOUDEN!!! Olie stabiliseert de frequenties als de sterrenpoorten onder de piramiden geactiveerd worden.
De piramiden van de holle Aarde  en de oppervlakte voeden het Aardse netwerk en zorgen voor een opwaartse en neergaande spiraal op macroniveau. Ze sturen energie naar alle levende wezens op de planeet. We zijn allemaal kristallijn…
Omdat we onszelf bijna vernietigden werden de kristallen die ontkwamen aan de atoomontploffing in het aardrooster geplaatst. Deze zijn verbonden met ons op basissysteem met de 7 chakra’s en geven ons net voldoende energie om OPNIEUW te leren in harmonie te leven met Gaia, te leren van de grond af aan. De kristallen bol, het verzamelpunt van energie zit hier in etherische vorm nog steeds in,  activeert  de aardchakra’s – tevens bekend als de golven uit de Mayakalender, laten een energetisch spoor achter, een energie die ook wel de regenboogslang wordt genoemd:


Wanneer het verzamelpunt boven de krachtknooppunten in het leylijnen rooster zit worden mensen aangetrokken om op vakantie naar zulke plekken te gaan. En tijdens de uitlijning zal dat boven de rots tegenover Machu Pichu zijn. Dat wordt het hart van de moeder genoemd. De rivier die er langs stroomt wordt de Rio de Madre genoemd (Rivier van de Moeder). Het regenereert met frequenties om de etherische chakra’s te wekken. Dit is de inbreng van het vrouwelijke principe.

Zoals we mogelijk weten en ons realiseren is dit wat ze met alle planeten in ons zonnestelsel hebben gedaan, een groot spoor van vernietiging creërend.

De galactische criminelen hebben nooit hun volledige bewustzijn verloren en zetten een systeem op dat je kunt vergelijken met het vernielde Atlantis. Het heeft andere componenten die een werkend destructief systeem vormen.

Ze zetten een lager trillend etherisch netwerk op door hun lagere trillingentransformerende netwerken op leylijnknooppunten te plaatsen:

Deze zenders en ontvangers zenden lagere trillingsfrequenties uit om het lagere reptielenbrein te activeren, die op een horizontale manier naar ons geprojecteerd worden: bedenk dat het element lucht/ether net zo kopieert als water, en deze elektromagnetische frequenties beïnvloeden ons. Onze lichamen bestaan grotendeels uit water en kopiëren daarom die frequenties.

De implantaten in het frontale brein worden sterk geactiveerd, hetgeen een negatieve interne dialoog stimuleert…altijd in onze negatieve denkgeest, wat van strategisch belang is vanwege onze angst voor de dood en voor verlies, alleen maar goed zijn voor jezelf, zonder hart te hebben voor iemand anders’ situatie.

Aan het werk gaan voor onze “BAAS” om bijna niets te verdienen om te voorzien in de basisbehoeften: voedsel en onderdak…

Je gaat aan het werk en manifesteert een ander zijn intentie. Van dat geld koop je voedsel om energie te genereren om WEER aan het werk te gaan. In je “VRIJE TIJD” kijk je naar het nieuwe mindcontrol ALTAAR: TV, en je gaat naar bed om te regenereren om weer aan het werk te gaan. De frequenties van de tv en andere schermen activeren de etherische implantaten.

Ze hebben ook mobiele HAARP schepen om boven leylijn knooppunten in zee te plaatsen, en speciaal boven onderwaterpiramiden:

Onderwaterpiramide bij Japan:
Ze hebben ook schepen om boven onderwaterpiramiden te plaatsen:

Nu denk je … en dus???
Ze kunnen de verticale in- en uitstroom van deze krachtknooppunten aanpassen en deze sturen naar waar ze willen dat het impact heeft.
Dit is waar het geheime oorlogsprogramma erbij komt. Ze hebben een netwerk van schotels, die aan de satellieten in een baan om de Aarde zitten. De kristallijnen generatoren aan boord en in andere installaties op het land kunnen een straal naar deze schotels projecteren. Ze kunnen deze “Tesla Deathray” terug richten naar de Aarde of naar een schip van de Galactische Federatie en altijd de lichtkrachten dreigen ons kwaad te doen als ze dichterbij komen…zij houden van ons en blijven op afstand om de angstfactor/niet-uitlijning te reduceren.
Denk nu aan 9/11.
MANHATTAN EN JAPAN werden gebouwd op krachtknooppunten, leylijnen. Ze bouwden hun industrieën op deze gewijde plaatsen (vortex-energie) om het rooster laag te houden. De lichtversterkers: de mensheid functioneert alleen maar op overleving-van-de-sterkste stand, gecentreerd in het ego, in het buiten de uitlijning staande reptielen slavensysteem, alleen het 7 chakrasysteem activerend, zonder verbinding te maken met het hogere zelf.
Het leven floreert op deze plaatsen, water stroomt erdoor om te regenereren:
Ze plaatsen arena’s, kerken, industrieën op deze plaatsen waren mensen bekrachtigd worden door de lichtbron…om ze harder te laten werken. Van geld dat ze niet hebben, kopen ze dingen die ze niet nodig hebben, om indruk te maken op mensen…die ze niet mogen. Mentaliteit. Ze werken allemaal harder om het leven te blijven leiden dat ze gewend zijn geraakt: bezittingen. Overtuigd dat dit ze gelukkig maakt… voor een poosje.
Kerken beloven je de hemel of de hel, afhankelijk van het feit of je doet wat ze zeggen. Als ik om me heen kijk ben ik er van overtuigd dat het niet veel erger kan worden dan het nu is.
Zulke plaatsen beginnen nu lager te trillen vanwege de vervormde energiestroom van de bewoners. De goden, de scheppers: de mensheid die handelt uit naam van de bron Go(e)d(e)/liefde. Nog steeds …uit angst voor verveling… omdat er geen horizontale input komt om zichzelf te vermaken… dus kopen ze nieuwe gadgets om zichzelf te vermaken.
We weten allemaal dat er disclosure zou komen op de dag na 9/11, dus projecteerden ze een energiestraal naar een satelliet boven New York en projecteerden die terug naar de Twin Towers. Het kwik in het rookalarmsysteem is een perfecte geleider van deze energieën…stop een kernbom in de kelder en het werk is gedaan…en de aardenergieën worden verlaagd vanwege de negatieve input in de leylijnen. Degenen die achterblijven hebben niet veel redenen om LIEF te hebben vanwege het verlies van hun dierbaren op 9/11. Feitelijk zijn zij nu thuis…in hogere bestaansdimensies, die gewoon een trilling zijn. Wellicht terug naar hun thuisplaneet of aan boord van schepen van de Galactische federatie. Ze werden voor de klap uit hun lichaam gehaald om zoveel mogelijk schade aan hun energielichaam door straling te voorkomen.
Na de landingen kun je degenen bezoeken die zijn overgegaan weer bezoeken…als de tijd (trilling) rijp is.
Tesla Deathray:
Haarp etc. gebruikt de energieën van Moeder Aarde ook tegen haarzelf en elk levend wezen op Aarde, en tegen onze galactische familie.
Chemtrails:
Zij creëren een web in de lucht dat veel metalen bevat die kunnen functioneren als een horizontaal schild om de verticale input naar de leylijnen te vervormen. Ze kunnen ook worden gebruikt om het weer te manipuleren door een lager of hoger trillende resonantie over een groot oppervlak te verspreiden om extreme weerpatronen te creëren. Niet te vergeten de andere materialen die in die chemtrails worden gestopt om onze trilling laag te houden en ons te vergiftigen, om ons te weerhouden verlicht te worden.
CERN:
Voordat je dit leest…weet dat onze galactische familie alles onder controle heeft en dat er niets drastisch zal gebeuren…alleen de waarheid moet boven komen. Ik wil alleen zeggen dat het nog al verbazingwekkend is dat mensen zich nooit afvragen: WIE BETAALT DIT: http://www.youtube.com/watch?v=6UioMaplabo
Google het maar en zoek meer antwoorden. Het is een apparaat dat in het zwarte gat kijkt…dat het zelfde wil doen wat ze in de tijd van Atlantis van plan waren! Maar de energie van Moeder Aarde vibreert te laag om lichtsnelheid te bereiken…ze hebben zuiver bronmateriaal nodig om de lichtsnelheid te creëren om een continuüm te scheppen. En deze kleine vonkjes bronmateriaal zitten in alle wezens met rood bloed...in het hart: het Diamantdeeltje, dat wanneer je uitgelijnd bent de energie verspreidt door je meridianensysteem en je chakra’s naar elke cel in je lichaam…en in het midden van elke zon…een speldenpuntje bronmateriaal waar omheen de atomen cirkelen…een miniatuur planetenstelsel!!!
Ons meridianensysteem wordt weer kristallijn om het 13 chakrasysteem dat we in Atlantis hadden te activeren, en daarmee onze scheppings-/genezingskracht. En de duistere garde heeft altijd geweten dat deze dag zou komen, dat ze ontmaskerd zou worden en dat wij bekrachtigd zouden worden.
St.Michael’s rozen-leylijn werd door vele spirituele leiders na de val van Atlantis geactiveerd. De overlevenden activeerden deze en de erin geplaatste kristallen om een hoge frequentie te handhaven, om de leringen/kennis uit de dagen van Lemurië te brengen, toen de Aarde de Hof van Eden was… Deze leylijn begint bij Skellig Michael, loopt door Ierland en Engeland, door Londen, door Frankrijk en naar de piramiden van Gizeh.
CERN HAALT ZIJN ENERGIE UIT DIT ROOSTER!! Cern kan een wormgat creëren wanneer het voldoende capaciteit heeft…wat ze het higgs/bosondeeltje noemen.
Het Louvre in Parijs is op dit rooster gebouwd en ik kan je zeggen, het hele museum is gemaakt van materialen die een heleboel kristallijnen structuren bevatten. Deze mineralen hebben de essentie van iedereen die er geweest is gekopieerd. Wanneer we daar zijn, zijn we volledig uitgelijnd…in liefde en vreugde, genietend van de prachtige objecten daar, het rooster eronder voedend met onze energieën.
In lagere occulte leringen vervingen ze het element Kristal door Metaal…om je af te leiden. Metalen zijn als antennes, ze kunnen alleen lage trillingen transporteren, niet de hele bandbreedte van alle frequenties van de bron. Alleen kristal kan deze energie geleiden.
Zoals ik al eerder zei..stadions zijn gebouwd op leylijnknooppunten. De mensen die daar komen hebben gewoonlijk een dualistische overleving-van-de-sterkste mentaliteit, wedijverend. Tezamen laten zij het leylijn-knooppunt lager trillende energie over de wereld verspreiden. Ze veroorzaken een lager trillende verticale input, die een lage trillingsvortex creëert.
Laten we eens kijken naar artikelen over de grond waarop de Olympische arena gebouwd werd:
Er moesten 13 anorganische wezens zijn bij de opening van de Olympische spelen…wezens die geen verticale binding met de bron hebben. Dit is waarom er zoveel veiligheidspersoneel in Londen was, met DNA scanners etc. Sommigen van hen werden gearresteerd. De positieve militairen weten wie ze zijn.
Hun intentie was een tweede 9/11 te creëren. Een implosie van radioactief afval zou een lager trillende energievortex hebben gecreëerd en de energielichamen van de menselijke vormen hebben gescheiden.  Door dit gecreëerde zwarte gat zou de energie van de mensen in het stadion in het kristalrooster naar CERN zijn gezogen. De mensen in de arena zijn godsdeeltjes…
Blossom Goodchild deed een oproep voor een wereldwijde meditatie naar de Olympische spelen…en de energie werd door duizenden gezonden, hetgeen een sterke opwaartse spiraal creëerde en de uitkomst veranderde. Een ruimteschip boven de arena was daar om alles veilig te houden toen het vuurwerk begon. GEZAMENLIJK voorkwamen de mensheid en de lichtkrachten de uitkomst en hielden de mensen in de arena veilig…in LIEFDE.

DE MANIER WAAROP GAIA’S ROOSTER ZOU MOETEN FUNCTIONEREN.
We hebben piramiden en krachtknooppunten die de input van andere dimensies/planeten op een verticale wijze ontvangen.
DAT DOEN WIJ OOK
We hebben kristallijnen obelisken die een donutvormig veld zijn en hun frequenties naar buiten, de ether/lucht in projecteren
Donutvormig veld:
Jawel, we hebben dezelfde energie, die we verticaal ontvangen door de spiralen en die we de ether in projecteren. De energie van de piramiden bereikt ons als onze chakra’s uitgelijnd zijn, en ze doen er alles aan om deze verbinding te vervormen.
Mogelijk weet je dat de lichtkrachten alles doen wat ze kunnen. Er zijn veel Kanalen (channels) met informatie hierover. Het enige wat we nog moeten doen is dit occulte plan naar buiten brengen. De lichtkrachten wachten tot de mensheid dit weet, zodat de mensen begrijpen dat ze al langere tijd achter ons opruimden. Ze hebben ons Lief en willen alleen maar verwelkomd worden, zodat we ons realiseren wie we zijn en wat er gebeurde.
Ze hebben voorkomen dat het ergste zou gebeuren. We moeten dit nieuws verspreiden zodat mensen begrijpen dat er een heleboel mensen gearresteerd gaan worden…en velen van hen werden als idolen gezien. Als ik jou was zou ik zoeken in de occulte Bilderberggroep…kijken naar de hoogste graad in de Vrijmetselarij, en denk niet altijd aan een man…het zou een vrouw kunnen zijn.
Deze implantaten die we allemaal hebben uit de tijd van Atlantis zijn ook zenders. Dus waar manifesteert de energie zich???? DENK GODSDEELTJE???
Snap je nu het oude Egyptische symbool…ieder cel heeft een innerlijke zon:
En de energie van de piramiden:

Wanneer we mediteren of alleen maar wandelen hoeven we ons alleen maar voor te stellen dat onze energie zich met dit rooster verbindt..stel je voor…je energie delen om iedereen te bereiken, onze energie zenden naar de obelisken en de piramiden, met de intentie ze te laten werken zoals het zou moeten:
Vanuit onze zitplaats in de huiskamer kunnen we licht/liefde naar dit systeem zenden…door alleen maar bewust te verbinden.
De galactische federatie wacht om door ons verwelkomd te worden… ZODAT WE SAMEN KUNNEN WERKEN OM HET PARADIJS OPNIEUW TE CREEREN…MAAR WE MOETEN DE DUISTERE INTENTIES ONTHULLEN ZONDER ANGST OM BELACHELIJK TE WORDEN GEMAAKT.
NA DE LANDINGEN ZAL DE GALACTISCHE FEDERATIE JE HET HELE VERHAAL VERTELLEN MET BEELDEN UIT MOEDER AARDE’S GEGEVENSBANKEN. ALLES WAT OP AARDE GEBEURDE KAN UIT DEZE GEGEVENSBANKEN WORDEN GEHAALD OM HET WARE VERHAAL TE LATEN ZIEN.

Weet dat wij de Lemurianen, de Atlantiers, de Annunaki, de tempeliers, de Maya’s, de Duistere Cabal waren…WE HADDEN ALLEMAAL INCARNATIES AAN DE DUISTERE EN DE LICHTE ZIJDE OM DE GEMEENSCHAP TE ERVAREN DIE WE COLLECTIEF WILDEN ZIJN. DIT WETENDE HOEF JE NIET MET JE VINGER TE WIJZEN, ALLEEN TE GENEZEN DOOR HET GECORRIGEERDE DNA TE ACTIVEREN…UITINGEN VAN LIEFDE…WE CREEERDEN ALLES SAMEN EN SAMEN ZULLEN WE GENEZEN…GEHOLPEN DOOR ONZE LICHTFAMILIE: DE GALACTISCHE FEDERATIE EN ONZE BROEDERS EN ZUSTERS VAN DE HOLLE AARDE.
ALS WE IN HARMONIE BIJEENKOMEN BIJ DEZE LEYLIJNKNOOPPUNTEN KUN JE ER FEITELIJK VAN VERZEKERD ZIJN DAT JE EEN TEKEN TERUG ZULT ONTVANGEN… ZOALS IN DE FILM CLOSE ENCOUNTERS… EEN DEMONSTRATIE VAN HUN LIEFHEBBENDE INTENTIE, VOOR IEDEREEN ZICHTBAAR.

HET GAAT NIET ZO ZEER OM DE LICHTEN IN DE HEMEL…MAAR DE LEUGENS OP DE GROND…HET ONS ONTHOUDEN VAN HET WARE VERHAAL…EN HET VERGETEN ONS TE INFORMEREN OVER HOE MACHTIG WE ZIJN!!!!
Ruimteschip ISON verblijft DICHTBIJ DE ZON OF IN DE ZON, (sterrenpoort) en combineert haar energie met die van de zon…om ons een beetje meer te laten ontwaken…om ons energetisch beschikbaar te maken om het proces van activering door de hoogste frequenties te ondergaan. De pijnappelklier zal de blauwdruk van alle planeten die ze (Ison) passeert  activeren om ons energetisch gelijk te maken. Ison is de Blauwe Kacina en Niburu is de Rode Kacina. Niburu kan zichzelf verhullen…en daarnaast nog steeds de energie van wat gaat komen uitwisselen, en wie zegt dat Ison zichzelf niet kan verhullen???

In samenwerking met de krachten van het licht en Elizabeth Trutwin,
Namasté
Hilda

Nederland

Vertaling: Rob

interview

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/