dinsdag 31 januari 2017

Nederlands -- Montague Keen, 29 jan 2017

BOODSCHAP VAN MONTAGUE, 29 JANUARI 2017
Het principe van VERDEEL EN HEERS wordt wederom ingezet om de mensheid te vernietigen. De indringers die jullie Aarde lang geleden binnenvielen gebruiken het keer op keer om jullie te vernietigen. Al deze woede, de protestmarsen en het schreeuwen vanaf de daken geeft ENERGIE aan jullie onderdrukkers, die het zullen gebruiken om jullie te vernietigen. Deze WOEDE voorziet hen van enorm veel energie die allemaal tegen jullie wordt gebruikt. Jullie spelen je vijanden juist in de kaart, steeds opnieuw. Ze bespelen jullie als een viool. Leren jullie het dan nooit?
Jullie hadden een keuze: Hillary Clinton en de Derde Wereldoorlog, of een poging wagen met Donald Trump. De mensen hebben hun keuze gemaakt. Ze willen geen jonge mannen meer verliezen aan onnodige oorlogen, wat voor huidskleur ze op dit punt in de tijd ook hebben. Verdeeld gaan jullie ten onder. Dit is nu juist de reden waarom jullie onderdrukkers zo veel religies hebben gecreëerd. Ze deden dit om jullie tegen elkaar op te zetten. Jullie hebben dit talloze malen in de geschiedenis kunnen zien werken. Het doet er niet toe wat voor naam je aan de verschillen geeft: ras, geloof, kleur. Ze worden allemaal tegen jullie gebruikt om 'redenen' voor oorlog te creëren. In werkelijkheid is het de eliminatie van het menselijk ras. Waarom begrijpen jullie dit niet? Kijk naar jullie geschiedenis. Het is er allemaal: een voortdurende strijd om te overleven. Ik smeek jullie te doen wat jullie kunnen. Span je in om vrede en harmonie te creëren. Verheerlijk oorlog niet, dat is nimmer gerechtvaardigd. Degenen die oorlog willen zijn de vijanden van de mensheid.
In jullie wereld zijn er velen die hun ziel hebben verkocht voor roem en fortuin. Ze geloven stom genoeg dat ze alles zullen hebben. Kijk naar deze zelfde mensen als ze ouder worden. Ze zijn bang, verdrietig en eenzaam, omdat ze weten dat ze zonder omhaal aan de kant zullen worden geschoven. Ze zullen hun dood alleen en angstig onder ogen moeten zien. Het ene moment lijkt de wereld aan hun voeten te liggen, vervolgens wordt alles van hen afgepakt. Ze zien allemaal hetzelfde tegemoet. Jullie hebben het al zo vaak zien gebeuren, en toch zijn er nog genoeg anderen die ook bereid zijn hun ziel te verkopen.
Dat maakt allemaal deel uit van de mindcontrol. Wanneer je eenmaal je handtekening hebt gezet, ben je hun bezit geworden en ben je nooit meer vrij. Dat is de reden waarom ze erop staan dat je naar roem en fortuin moet streven, in plaats van een goed leven te leiden. De vijanden van de mensheid beheersen jullie regeringen, jullie opleiding, jullie gezondheid en jullie levens, op elke mogelijke manier. Jullie werden gedwongen tot deze manier van denken door televisie en films. Jullie worden je nu pas bewust van het feit dat jullie feitelijk NIET VRIJ zijn om je ware geschiedenis te onderzoeken. Alles heeft jullie geleid naar een verkeerd idee van wie en wat jullie zijn. Diegenen onder jullie die ontwaakt zijn  kregen een echte schok toen jullie je realiseerden hoezeer het leven wordt gecontroleerd. Hun plannen waren bijna voor 100% geslaagd; Brexit en Dhr. Trump waren echter schokken waarop zij niet waren voorbereid. Hun plannen worden nu aangepast om met deze tegenslagen af te rekenen. Ondertussen gebruiken ze jullie WOEDE als energiebron om tegen jullie in te zetten. Jullie assisteren hen bij je eigen eliminatie. Denk na voor je wat doet. Vraag jezelf af, zullen mijn handelingen iemand schaden?
Er worden wetten ingevoerd die ervoor zorgen dat jullie nog slechter in staat zijn om jezelf te verdedigen en om jullie levens als normale menselijke wezens te leven. Alle vrijheid wordt van jullie afgenomen terwijl jullie druk zijn met het demonstreren tegen Dhr. Trump. Jullie zijn je niet bewust van wat er allemaal wordt gedaan om jullie monddood te maken. Kijk naar wat er belangrijk is voor het leven op Aarde en kom hiervoor op. De politiek is een zeer gemene en oneerlijke zaak. Regeringen staan niet ten dienste van het volk. ZE WORDEN AAN DE MACHT GEHOLPEN om het laatste beetje controle dat jullie nog over je leven hebben te laten verdwijnen. Ze vergiftigen jullie lucht, voedsel, water en levens terwijl ze jullie voortdurend vertellen dat ze jullie dienen. Geloof me, ZE DIENEN ENKEL EN ALLEEN HUN MEESTERS. Op dit punt in de tijd zijn jullie daadwerkelijk overgeleverd aan een strijd op leven en dood. Er is zoveel dat tegen jullie is opgezet. Ik heb jullie zo vaak verteld dat jullie tezamen, de 99%, niet kunnen verliezen. Kijk naar hoe verdeeld jullie op dit moment zijn. Dit is precies wat de onderdrukkers willen en jullie geven hen wat ze willen. Jullie zijn je eigen ergste vijanden.  
Mijn lieve vrouw probeert hen die het leven op Aarde ten goede wensen te veranderen, te assisteren. Zij wordt aangevallen omdat ze de waarheid verkondigt en omdat ze een Derde Wereldoorlog, waar Hillary Clinton naar streefde, probeert te voorkomen. Velen van jullie zijn hier met open ogen ingetrapt. Mijn vrouw wil degenen die jullie vrije energie kunnen bezorgen helpen. Dit kan sneller aan de orde zijn dan jullie denken. Er zijn bekwame mensen met goede bedoelingen die toewerken naar een betere kwaliteit van leven op Aarde. Dit zouden jullie allemaal met je energie en intentie moeten steunen. Het is jullie verantwoordelijkheid om dit te doen.
Weiger om als schapen naar het slachthuis te worden gevoerd. Vergeet nooit één moment dat ER DUISTERE MACHTEN OP AARDE BESTAAN die de vijanden van de mensheid zijn. Ze zullen al het mogelijke doen om de volledige macht over jullie te krijgen. Wees hen hierbij niet van dienst. 
Jullie bevinden je aan de rand van de afgrond. Dit zijn moeilijke tijden. Neem geen verkeerde beslissingen. Gebruik je geweten door in je hart te kijken voordat je tot actie overgaat. Doe alléén dat wat goed is voor je medemens. Leer onderscheid te maken tussen de leugens die de regeringen jullie vertellen en de waarheid. Jullie worden iedere dag, vanaf het moment dat jullie wakker worden, bestookt met propaganda. Weiger hun spel mee te spelen. Jullie overleving hangt af van het nemen van de juiste beslissingen. Door je mond te houden helpen jullie je onderdrukkers om het leven op Aarde te vernietigen.
Doe onderzoek naar de bases op Antarctica die voor jullie verborgen zijn gehouden. Onderzoek de oorsprong van religie, want dit zal jullie de ogen openen. Er is zoveel kennis bij jullie vandaan gehouden. Enkel de 33e graad vrijmetselaars mogen dit weten. Stel jezelf de vraag: waarom is dat zo? Waarom hebben zij die jullie onderdrukken en haten zoveel macht over jullie? Op het moment dat jullie ontwaken en je hiervan bewust worden gaan jullie een bedreiging vormen voor hun bestaan. Ze willen de Aarde voor zichzelf hebben. Denk alsjeblieft even goed na over wat er hier werd geschreven.
Mijn lief, er wordt vooruitgang geboekt. Je inspanningen om degenen die gevangen zijn genomen om hun goede werk te verhinderen te bevrijden, zijn belangrijk. Ga hier alsjeblieft mee door.
Altijd, je aanbiddende,
Monty
EINDE BOODSCHAP
Vertaling: Rob en Marjamaandag 23 januari 2017

Nederlands -- Montague Keen, 22 jan 2017

Boodschap van Montague Keen, 22 Januari 2017.
Jullie wereld heeft met de verkiezing van Donald Trump een aanzienlijke stap in de goede richting gezet. Alle demonstraties tegen hem werden georganiseerd door de machthebbers van jullie wereld, die met grote snelheid hun dodelijke greep op de mensheid verliezen. Meneer Trump heeft wijselijk zeer rijke mensen naar voren geschoven om hem te assisteren. De reden hiervoor is dat ze door de cabal niet kunnen worden omgekocht of gecontroleerd. Zij hebben de vrijheid om voor het volk de beste beslissingen te nemen. De cabal heeft een strop rond de halzen van het Amerikaanse volk gelegd. Dit maakt dat jullie levens een worsteling zijn geworden. Zij van de cabal zijn niet jullie vrienden, dus waarom trappen jullie toch steeds weer in hun leugens? Jullie 'leven' in Amerika al jaren niet meer ten volle.  Het is meer een overleven geweest. Jullie hebben toegezien hoe jonge mannen kanonnenvoer werden voor de cabal, jaar in jaar uit en vandaag de dag worden ze nog steeds afgeslacht. En waarvoor?
Denk alsjeblieft even na over de constante OORLOG die door Amerika wordt gevoerd en vraag jezelf af: WAAROM? Wat drijft Amerika er toe om zoveel onschuldige mensen te vermoorden? Denk nog maar eens terug aan de 'massavernietigingswapens' die nooit hebben bestaan. Carrièregerichte politici leggen verantwoording af aan hun partijen; deze worden volledig gecontroleerd. Ik heb al vaak gesuggereerd dat politieke partijen ontmanteld dienen te worden, omdat ze jullie in slavernij houden. Jullie hadden een Meneer Trump nodig, met een goed zakelijk instinct, die met een controle-vrije blik kijkt hoe hij de levens van het Amerikaanse volk kan verbeteren. HIJ WIL NIEMAND VERMOORDEN. DE SATANISCHE DRANG OM TE MOORDEN MOET STOPPEN.
Belangrijke stappen voorwaarts maken het mogelijk dat heel het menselijk ras in staat is van het leven te genieten op de manier waarop ze recht heeft. DE SATANISCHE CULTUS die politiek, georganiseerde religie alsook de gehele mensheid heeft overgenomen, heeft een ernstige schok te verwerken gekregen; één die ze niet hadden verwacht. De mensheid ontwaakt en ziet nu duidelijk hoe ze wordt gecontroleerd. De mensen hebben besloten TE WEIGEREN NOG LANGER HET INSTRUMENT VAN HUN EIGEN ONDERGANG TE ZIJN.
Brexit was de eerste schok. De Britse regering is nu op zoek naar een manier om het terug te draaien, maar het goede Engelse volk zal niet toestaan dat het wordt afgeserveerd. Meneer Trump was de tweede grote stap vooruit. Jullie zijn aan de winnende hand. Wie heeft de moed om als derde NEE tegen de cabal te zeggen?
Het enige dat er nodig is, is dat de mensen zich verenigen en de noodzakelijke veranderingen doorvoeren om de controle door jullie onderdrukkers te verwijderen. Eis dat de cabal de chemtrails, die jullie longen vernielen en zoveel lijden veroorzaken, verwijdert en dat de gevaarlijke chemicaliën uit jullie water en voedsel worden gehaald. Al deze dingen worden gedaan om jullie maximaal te laten lijden. De vaccinaties waar Henry Kissinger en Bill Gates op YouTube over opscheppen worden ingezet om DE BEVOLKING AF TE MAKEN. Wordt wakker. Willen jullie werkelijk de cabal van dienst zijn bij jullie eigen uitroeiing? Onthoud dat door niets te doen je hen de toestemming geeft om jullie om te brengen.
Politiek is een gevaarlijk spel. Zorg ervoor dat je er niet het slachtoffer van wordt. Jullie kunnen je wereld niet veranderen met dezelfde politici die haar hebben vernietigd. Het is tijd voor een complete heroverweging van hoe het leven op aarde zou moeten zijn opgebouwd. Geen oorlog meer en gerechtigheid dient te worden hersteld. De cabal dient zich voor haar misdaden te verantwoorden en voor schadevergoeding dient te worden gezorgd. Het Vaticaan zou voorop moeten gaan in het teruggeven aan de mensheid van alles dat is geplunderd en voor jullie verborgen is gehouden. Zij zijn niet de eigenaren van wat er in het Vaticaan ligt opgeslagen. Het behoort aan het volk. Haar misdaden tegen de mensheid zijn ongeveer 2000 jaar geleden begonnen. Het enige waar het Vaticaan voor staat zijn TOTALE LEUGENS die controle mogelijk maakten. Er bestaat niet één stukje bewijs voor dat wat ze als waarheid aanvoeren. Het is een sprookje, in elkaar gezet tijdens het Concilie van Nicea, wat de boeren maar al te graag geloofden. Het was dit wat voor de ondergang van de mensheid heeft gezorgd. Het Vaticaan heeft het idee van de hel bedacht om op die manier angst in jullie op te wekken. Ik verzeker jullie dat er geen plekken zoals de hel, het vagevuur of limbo bestaan. Welke liefhebbende god zou dergelijke plekken creëren?
LIJDEN is SATANISCH. De satanisten hebben de pijn van jullie lijden nodig aangezien dat hen in staat stelt te overleven. Zo simpel is het. Het Vaticaan dient de God van de Liefde niet. Luister naar hoe ze tot Lucifer zingen. Het is er allemaal, gewoon openlijk, maar jullie worden zo beheerst dat jullie alles geloven wat ze jullie vertellen. Kijk naar hun daden, niet naar hun woorden.
De langverwachte ontwaking is bezig. Het is goed om dit te kunnen waarnemen. Jullie kunnen de energieverandering van de duistere, kwaadaardige werkwijze van de cabal naar de zonneschijn van waarheid en recht voelen. Nu, wanneer je naar je TV kijkt, zie je duidelijk de leugens en vraag je je af hoe deze mensen met zichzelf kunnen leven, aangezien ze de leugens van de cabal verspreiden. De journalisten gaan door met liegen, in de hoop dat sommigen hen zullen geloven. Wat betreft de dommeriken die de leugens geloven en tegen Mr. Trump marcheren, kun je alleen maar medelijden met hen hebben. Heb meelij met ze. Ze zijn zo makkelijk te misleiden en niet in staat om de waarheid te zien, zelfs wanneer die vlak voor hun neus ligt. Ze willen door corruptie geketend blijven; voor altijd slaven van de cabal. Bid voor hen dat ze het licht mogen zien.
Bid ook voor al diegenen die, in het bijzonder in Amerika, onterecht en zonder aanklacht door de cabal in gevangenissen zijn gestopt. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat deze personen de waarheid aan het licht brengen. Er zou goede energie naar ze gestuurd moeten worden. Ze zijn op Aarde om de mensheid te dienen, maar de cabal heeft hen eruit gepikt en opgesloten. Laten we hopen dat de heer Trump hun zaken uitzoekt zodra hij heeft afgerekend met de grotere kwesties waar Amerika mee te maken heeft. Stuur hem jullie steun en goede wensen, om hem de kracht te geven alles te veranderen wat veranderd dient te worden voor Amerika en voor de rest van de wereld.
Mijn lief, je hebt deze week grote vorderingen gemaakt. Deuren gingen open en je boekte vooruitgang.
Voor altijd, je aanbiddende, Monty
Vertaling: Marja & RobAvast logo
Dit e-mailbericht is gecontroleerd op virussen met Avast antivirussoftware.
www.avast.com

dinsdag 17 januari 2017

Nederlands-- Montague Keen, 15 jan 2017

Boodschap van Montague Keen, 15 Januari 2017.
Vandaag 13 jaar geleden ben ik naar de Geestenwereld overgegaan. Voor mij was het een schitterende ervaring om te worden begroet door degenen die mij gedurende mijn leven op Aarde hebben geïnspireerd en begeleid. Het was nodig dat ik exact dat te zien kreeg wat er werd gedaan om het menselijk ras weg te vagen door degenen die in alle regeringen zijn geïnfiltreerd, gebruik makend van slinkse methoden zoals chantage om er voor te zorgen dat jullie regeringen enkel hen en hun belangen dienen. Degenen binnen de cabal zijn experts op het gebied van het manipuleren van mensen. Ze hebben dit jarenlang kunnen oefenen. Vele jaren lang hebben ze al het goede wat de mens nodig heeft om op Aarde te kunnen overleven systematisch vernietigd en hebben ze jullie laten betalen voor het voorrecht om als experiment te dienen. Hun vaccinaties zorgden er niet snel genoeg voor dat jullie om werden gebracht, dus nu hebben ze meer kwik toegevoegd om het proces te versnellen. Ze hebben eveneens nieuwe wetten ingevoerd om jullie te dwingen hun gifstoffen in jullie geïnjecteerd te laten worden. Wat hebben jullie hiertegen gedaan? Hebben jullie dit gedwee geaccepteerd? 
Alles waar de cabal voor heeft gezorgd dat jullie is bijgebracht is precies het tegenovergestelde van de waarheid. De heer Trump heeft ervoor gezorgd dat jullie de waarheid zouden horen dus is de volledige macht van de cabal over hem neergedaald in een poging om te voorkomen dat hij President wordt. Trap niet in de leugens die vanuit iedere hoek op jullie af worden gevuurd. De cabal maakt gebruik van achteloze zielen die er alles voor zullen doen om maar betaald te krijgen. Ze zijn niet slim genoeg om zich te realiseren dat wanneer ze hun medemens aanvallen ze ook zichzelf aanvallen.
Amerika streeft nog steeds naar een derde Wereldoorlog. Hun wanhoop is tastbaar. Die mensen die vragen om oorlog zijn niet van plan om in Amerika te blijven. Ze hebben ergens anders hun nieuwe thuis, op veilige afstand van Amerika om zich voor de misdaden tegen de mens te verantwoorden en hiervoor te kunnen worden uitgeleverd . Ze geloven dat ze weg kunnen komen met dergelijke kwaadaardige daden tegen het Amerikaanse volk. Te veel Amerikanen hebben als kanonnenvoer gediend ten dienste van de cabal. Jullie weten dat de jeugd van Amerika steeds weer werd ingezet om oorlogen uit te vechten die ervoor hebben gediend dat de cabal rijk en machtig werd. Betekent het leven zo weinig voor jullie? Waar is jullie respect voor je medemens? Waarom trappen jullie steeds weer in de leugens van de cabal zoals bijvoorbeeld de MASSAVERNIETIGINGSWAPENS DIE NOOIT HEBBEN BESTAAN. Dit zijn PRECIES DEZELFDE MENSEN die uit zijn op een derde Wereldoorlog. Ze beliegen jullie nog steeds en zullen dit blijven doen totdat jullie t.a.v. hun spel ontwaken en weigeren om hier nog langer aan mee te doen. Het leven is waardevol, behandel het dienovereenkomstig.
De belangrijkste spelers binnen de cabal zoeken een uitweg. Ze hadden nooit verwacht te worden ontmaskerd. Ze geloofden niet dat jullie intelligent genoeg waren om je te realiseren wat ze van plan waren. Ze manipuleren jullie van de wieg tot het graf. Jullie zijn hun marionetten, altijd bereid elk commando van hen te gehoorzamen. Hun rijkdom werd vergaard door het zweet van jullie aanschijn, want jullie zijn hun gehoorzame slaven. Ze verachten en minachten jullie, toch hebben ze jullie nodig om hen te dienen. Ze kijken op jullie neer alsof jullie er niet toe doen, en toch zouden ze zonder jullie niet op Aarde kunnen bestaan. Ze genieten buitengewoon van hun ceremonieën waarbij ze jullie en jullie kinderen offeren. Dit rituele offeren gebeurt op wijdverspreide schaal maar blijft in vele landen een goedbewaard geheim. In de belangrijkste landen waar dit gebeurt is het deksel van de beerput. Zulke offerandes hebben plaats gevonden sinds de cabal de Aarde heeft geïnfiltreerd en heeft geleerd hoe zich met menselijk bloed, vlees en energie te voeden.
De cabal verdient jullie respect niet. Het is tijd naar je medemens te kijken en ze wat respect te tonen. Er worden op jullie TV's mindgames gespeeld, eisend dat jullie alleen naar hen luisteren, hun leugens geloven en hun bevelen gehoorzamen. ZE ZIJN WANHOPIG. ZE ZIJN BANG VOOR REPRESSAILLES EN DE ONTMASKERING VAN HUN KWAADAARDIGE HANDELINGEN. Dit wordt in het bijzonder in Amerika uitgespeeld aangezien de toestand daar zijn weerslag heeft op de hele wereld. Vraag je zelf eens af, hoe kan het Amerikaanse volk zo worden gehersenspoeld? Hoe kunnen ze zo blind zijn voor de corruptie die hen omringt? Stuur je gedachten en gebeden naar hen toe zodat ze zelf de waarheid kunnen zien en doen wat voor Amerika en haar volk het beste is. God zegene en begeleide het Amerikaanse volk om te doen wat juist is voor Amerika en voor de wereld.
Geloof in jezelf. Wanneer genoeg van jullie besluiten dat je bevrijd wilt zijn van de Cabal, en jullie klaar zijn om opnieuw een leven vrij van oorlog, armoede en gebrek op te bouwen, zal alle hulp die jullie nodig hebben voor jullie beschikbaar zijn.
Ierland, laat op 21 januari alsjeblieft een "CEAD MILE FAILTE" (honderdduizend maal welkom) aan David Icke zien. Neem zijn wijze woorden ter harte en leer ervan.

BERICHT VAN VERONICA
Ik dacht echt dat ik zonder Monty niet kon leven. Hij was mijn ALLES. Liefde straalde uit zijn ogen, zijn glimlach. Zijn vrolijkheid verrukte iedereen die hem kende. Hij was zo leuk en hij had een geweldig gevoel voor humor. Hij vulde mijn ziel met vreugde. Ik mis hem met elke vezel van mijn wezen. Ik zou niet door kunnen gaan als hij niet in de geest bij me was. Ik zou willen dat iedereen een dergelijke liefde zou kennen. Het is de essentie van het leven. Zodra we het leven na de cabal opnieuw opbouwen, zal liefde haar rechtmatige plaats weer innemen in het leven der mensen, en zullen we ons opnieuw, zoals in de goede oude tijd, met het universum verbinden.

MONTY
Mijn lief, je onderzoekt elke mogelijke manier en laat geen steen op de andere. Je zult slagen. Probeer niet verdrietig te zijn, lieveling. Ik verlaat je nooit. Zulke liefde kan niet sterven.
Je aanbiddende,
Monty
Vertaling: Rob & Marja

dinsdag 10 januari 2017

Nederlands -- Montague Keen, 8 jan 2017

Boodschap van Montague Keen, zondag 8 Januari 2017
Alles is in beroering. De LEUGENS worden ieder uur van de dag schandelijker. De strijd om de macht concentreert zich in Amerika. De gehele mensheid dient voor haar bescherming goede energie naar het volk van Amerika te zenden omdat de stem van het kwaad vecht om de overname. Dit is WERKELIJKHEID. Het heeft invloed op eenieder van jullie.
Een kernoorlog zou het leven op Aarde zoals jullie dat kenden, vernietigen. Gebruik jullie gedachtenkracht om het kwaadaardige gezag, dat ernaar streeft om totale controle over Amerika te krijgen, ten val te brengen. De Cabal heeft nooit een moment gedacht dat hun uitverkoren marionet Hillary Clinton de verkiezingen zou verliezen. Haar falen om President te worden was jullie overwinning van het goede over het kwade. Het was triest om te zien hoe zo velen in haar propaganda zijn getrapt. Jullie zijn de dans op het nippertje ontsprongen. Feitelijk is de hele wereld ternauwernood ontsnapt.
De mensen zijn nu op hun zwakst. Jullie lichamen worstelen om de aanvallen die via water, voedsel en lucht op jullie worden uitgevoerd, te overleven. Wat betreft de farmaceutische bedrijven en hun producten is het een wonder dat jullie het tot nu toe hebben overleefd. Jullie hebben te maken met een machtige vijand die deze overname 2000 jaar geleden al heeft gepland. De Cabal in de UK heeft geleden onder de schok van BREXIT, wat zich totaal onverwacht aandiende. Ze geloofden dat ze onoverwinnelijk waren. Jullie daarentegen ontwaken voor de corrupte wetten waarnaar jullie gedwongen werden te bestaan, ik kan niet zeggen: leven. Het is lang geleden dat de Mens op Aarde een vrij leven kon leiden. Nu wil de Cabal Amerika helemaal voor zichzelf hebben. Ze willen niet het Amerikaanse volk, maar enkel de noodzakelijke mensen om hen te dienen. Het is van essentieel belang dat jullie niet in hun propaganda trappen die jullie door de media, die eigendom zijn van de Cabal, wordt gevoed. Ze zullen jullie van iedere leugen voorzien die nodig is om jullie bang te maken. Ze zullen al het mogelijke in het werk stellen om hun Grote Plan, de overname van jullie wereld, ten uitvoer te brengen. Jullie moeten sterk zijn. Zorg ervoor dat je de feiten kent voordat jullie wat voor beslissing dan ook nemen die een nadelig effect op de mensheid kan hebben. Eenieder van jullie dient de verantwoordelijkheid te nemen voor de beslissingen die je neemt.
Amerika staat aan de rand van de afgrond. Wat daar gebeurt beïnvloedt de hele mensheid. Steun Amerika, aangezien jullie energie, gebeden en steun hen zal helpen deze overname te boven te komen. Zoveel Amerikanen hebben geen idee van wat er allemaal in hun land gebeurt. Ze worden expres onwetend gehouden van de realiteit van wat er om hen heen gebeurt. Ze vertrouwden Amerika's redenen om steeds maar weer oorlogen te creëren, en het doden van mensen wat hiervan het gevolg was. Keurden jullie dit werkelijk goed? Hielden jullie je stil en namen jullie de "niet in mijn achtertuin"-houding aan, terwijl jullie je ogen sloten voor het moorden dat uit jullie naam werd gedaan? Nu zien jullie de FEMA-kampen overal in jullie land, klaar om, mochten jullie het wagen hen ongehoorzaam te zijn, met jullie af te rekenen. Jullie kunnen niet stil blijven en negeren wat er pal voor jullie neus wordt gedaan. Jullie zwijgen heeft ervoor gezorgd dat jullie land werd overgenomen. Jullie trapten in de Amerikaanse Droom die nu een nachtmerrie van gigantische omvang, die vele landen in haar val zal meesleuren, is geworden. Zet je TV uit, praat met je medemens, zie wat er feitelijk gebeurt en doe er wat aan. Dit is geen spelletje.
Velen zullen de Aarde verlaten wanneer ze hun werk hebben gedaan. Anderen zullen weggaan omdat ze zouden kunnen dwarsbomen wat er gedaan moet worden. Wees heel voorzichtig met wat je als waarheid aanneemt. De geschiedenis die je hebt geleerd is compleet verzonnen. Alleen al dit feit liet je in het ongewisse en onder controle. Wat betreft religies en de leugens waarin ze voorzien; ze vormden al veel te lang een strop rond de nek van de mensheid. Alleen de Boeddhisten kwamen een beetje in de buurt. Alle religies zijn verantwoording verschuldigd aan Rome, DE ZETEL VAN AL HET KWAAD.
Het is jullie keuze om in deze tijd op Aarde te zijn, om haar te redden van de kwade krachten van controle die haar overnamen. De heersers hebben een glimlach op hun gezicht terwijl ze jullie en alles wat jullie liefhebben vernietigen. Ze hebben de energie van jullie lijden nodig. De waarheid moet onder ogen worden gezien. Nu komt het erop aan. 
Mijn lieve vrouw probeert een jongeman in Amerika, die een belangrijke rol heeft te spelen, te helpen. Hij is zonder aanklacht gevangen gezet, in zit al bijna 9 maanden onder de meest verschrikkelijke omstandigheden vast in een gevangenis in Amerika. Hij kwam met een missie naar de Aarde terug om vrede en gerechtigheid te herstellen. Maar een Illuminati-medewerker ontdekte hem en paste mindcontrol op hem toe. Ze konden hem niet doden, dus vonden ze een manier om hem gevangen te zetten. Hij heeft jullie gebeden nodig om hem te helpen bevrijden en hem de kracht te geven om te gaan met wat hem wordt aangedaan. Hij kwam terug naar de Aarde om de mensheid te helpen, maar nu heeft hij de mensheid nodig om hem te helpen. Er zijn velen meer als hij, gevangen in dit corrupte systeem, en niet alleen in Amerika. De mate van corruptie kent geen grenzen.
Samenkomen zal jullie de kracht geven om te weigeren onderdeel te zijn van de overname van de Aarde. Alle corruptie, alsmede de corrupten zelf, worden ontmaskerd. Er is voor hen geen plek om zich te verstoppen. Dit is hun laatste verzet. Zeg ze gedag, aangezien hun kwaadaardige heerschappij spoedig ten einde is.
Mijn lief, er zal een manier worden gevonden om onze plannen te faciliteren.
Ik mis jou ook, mijn lief.
Je aanbiddende
Monty
Vertaling: Marja & Rob

dinsdag 3 januari 2017

Nederlands -- Montague Keen, 1 januari 2017

BOODSCHAP VAN MONTAGUE KEEN, 1 JANUARI 2017.
Gebruik alles wat je in 2016 hebt geleerd om je door 2017 heen te loodsen. Er is zoveel naar buiten gekomen en blijft naar buiten komen dat meegenomen en toegepast dient te worden. De illusie waar jullie in leven moet worden verwijderd. De werkelijkheid moet onder ogen worden gezien en hiermee dient te worden omgegaan. Degenen wiens verborgen hand jullie levens controleren hebben nu een naam gekregen en worden ontmaskerd. Het is aan jullie hoe jullie hiermee om zullen gaan. Jullie moeten de controle over jullie levens, landen en over jullie wereld weer in eigen hand nemen. Weiger op welke manier dan ook het corrupte systeem dat jullie op een criminele manier is opgelegd, te steunen. Weiger in de angst te trappen die vanuit iedere hoek op jullie af wordt gevuurd. Het is crimineel hoe de dreiging van kanker wordt ingezet om jullie levens te doordrenken met angst. Jullie hebben iedere keer dat jullie TV kijken hiermee te maken. Mijn lieve vrouw neemt iedere morgen een derde theelepel Bicarbonaat opgelost in heet water met een beetje citroensap om ervoor te zorgen dat ze geen kanker zal krijgen. Het werkt. Bicarbonaat wordt door vele artsen gebruikt om kanker te genezen; onderzoek dit zelf. Begrijp alsjeblieft dat KANKER BIG BUSINESS IS voor de farmaceutische bedrijven. De dreiging ervan wordt zwaar ingezet om angst te veroorzaken omdat dit voorkomt dat jullie je verbinden met wie jullie zijn. Kanker is een stok waarmee ze jullie kunnen slaan.
"LIEFDE OPENT EEN DEUR NAAR DE ZIEL" (Montague Keen). Waar liefde is, is geen ruimte voor angst. De Cabal zou ineenstorten wanneer jullie, met liefde in je hart, naar het leven en naar de toekomst die jullie wensen te creëren, zouden kijken. Dit is jullie grootste kans om de koers van het leven voor iedereen op Aarde te veranderen en alles wat kwaadaardig is te verwijderen. Jullie dienen alles dat het leven op Aarde tot een overlevingsstrijd heeft gemaakt te verwijderen. De Banken moeten verdwijnen. Ze houden de mensheid in een kwaadaardige houdgreep en oorlog wordt gebruikt om hun activa te vergroten. Banken hebben ieder land in een houdgreep. Vraag jezelf af wie zij zijn om jullie wereld te commanderen.
Er zal sprake zijn van een moeilijke periode zodra jullie het gehele corrupte systeem verwijderen. In de hele geschiedenis hebben jullie te maken gekregen met ergere zaken, dus jullie zullen er doorheen komen. Er staan bekwame mensen klaar om voor te gaan op de weg vooruit. De Cabal weet dat ze de strijd heeft verloren. Er is te veel ontmaskerd omtrent wie ze zijn en hoe ze jullie als slaven hebben gebruikt om hen te dienen. Jullie lijden gaf hen grote vreugde en ze hebben erop geleefd. Het kostte veel tijd voordat jullie wakker werden en in staat waren de zaken te zien zoals ze werkelijk zijn, in plaats van hoe jullie dachten dat het was. Er is nu moed voor nodig om elk overblijfsel van controle door de cabal uit jullie leven en uit jullie wereld te verwijderen. Laat dit jullie voornemen voor het Nieuwe Jaar zijn. Tezamen kunnen jullie niet falen. Doe niets wat mogelijkerwijs het menselijk ras kan schaden. Bescherm elkaar. Jullie kwamen met niets op deze wereld en jullie zullen haar met niets verlaten. Alles wat jullie hebben vergaard, hetzij door goed of door kwaad, zal achterblijven. Wat belangrijk is, is hoe je je leven hebt geleefd. Kun je de Bron met een zuiver geweten onder ogen komen?
Amerika doet alles wat in haar vermogen ligt om een oorlog met Rusland te beginnen voordat de corrupten de regering verlaten. Er wordt tegen jullie gelogen. De cabal gelooft dat een oorlog hen kan redden, wanhopig als ze zijn om hun macht te behouden. Terwijl jullie, mensen, elkaar vermoorden, kijken jullie niet naar wat de cabal doet. Dit voorziet hen van de zuurstof om in leven te blijven. Het zijn parasieten die goed hebben kunnen leven van jullie lijden en ze eisen het recht om hiermee door te gaan. Is dat wat jullie willen? Wat moeten ze nog meer doen voor jullie zeggen: genoeg is genoeg, en voordat jullie hen uit de macht zetten. Stop ermee hun gedienstige slaven te zijn. Sta in jullie eigen kracht.
Amerika's Kaartenhuis staat op het punt in elkaar te storten. Het Amerikaanse volk werd zo vaak belogen. Ze zijn totaal onwetend omtrent hetgeen er allemaal om hen heen gebeurt. Amerika werd vele jaren geleden geïnfiltreerd en overgenomen. Het heeft sindsdien  op het scherp van de snede geleefd, onderwijl pretenderend een wereldmacht te zijn. Het is net een grote vis, in het water spartelend, overal zoekend naar oorlog in een poging te overleven. In Amerika bestaat er geen recht. De mensen worden slecht behandeld en er is helemaal geen respect. Alles is onecht. Het is een Alice in Wonderland-situatie. De parasieten willen Amerika voor henzelf, om als hun hoofdkwartier te gebruiken.
Amerikanen, open jullie ogen en luister met een open mind. Kijk zelf naar wat jullie wordt aangedaan, recht voor jullie neus. Negeer de leugens die jullie via de TV nieuwskanalen en kranten, allemaal eigendom van de cabal, worden aangesmeerd. Ze vertellen jullie alleen wat de cabal wil dat jullie weten. Zoek naar de waarheid die overal om je heen te vinden is. Gebruik je onderscheidingsvermogen, aangezien jullie voortbestaan ervan afhangt. De cabal wil  niet dat jullie overleven. Zij willen dat wat van jullie is. 
In mijn tijd op Aarde zag ik hoe de menselijke geest door middel van educatie werd beteugeld. Elk aspect van het leven op Aarde werd gecontroleerd. In elk huishouden werden televisies geplaatst om ervoor te zorgen dat de massa werd gehersenspoeld. Educatie heeft geestloze robots geproduceerd die alles geloven wat ze werd geleerd. Het was allemaal ontworpen om de robots te creëren die velen van jullie geworden zijn. Nu beginnen jullie dit alles te zien voor wat het is, en jullie rebelleren ertegen. Het gevolg: DE CABAL WORDT BANG. GRIJP DEZE GELEGENHEID OM JULLIE VRIJHEID TE HERWINNEN.
Mijn lief, je hebt te maken met vele uitdagingen. We werken met jou samen om de uitkomst te krijgen die de mensheid nodig heeft.
Voor altijd samen. Je aanbiddende,
Monty
EINDE BOODSCHAP

interview

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/