maandag 28 december 2015

Nederlands -- Montague Keen, 27 dec. 2015

BOODSCHAP VAN MONTAGUE KEEN, 27 DECEMBER 2015  
Hoewel jullie het mogelijk niet duidelijk zien, hebben jullie in 2015 grote vooruitgang geboekt. Ondanks de pogingen van religie en Staat om jullie onder hun controle te houden, zijn velen van jullie dapper het Licht ingestapt, weigerend ineen te krimpen in onderworpenheid. Nu is duidelijk te zien hoe alles dat jullie in het verleden accepteerden en vertrouwden, onderdeel is van het Grote Plan om de mensheid van de Aarde te verwijderen. Jullie werden aangemoedigd zelf de hand te hebben in jullie eigen vernietiging. Hoe KWAADAARDIG is dat? Jullie droegen vrijwillig hun uniformen, doodden voor hen. Jullie vernielden heilige plaatsen en objecten die met een bepaalde reden bleven bestaan, zodat de mens zou kunnen ervaren wie hij is en wat zijn ware geschiedenis is. De cabal wil elk bewijs voor de mensheid van de Aarde verwijderd hebben. De gehersenspoelden onder jullie doen dit met plezier voor ze. Dan laten ze trots hun medailles zien, hun beloning voor het vernietigen van de mensheid. Hoe ziek is dat? Op het moment dat jullie hun uniform aandoen, of het nu Leger of Politie is, verlies jullie je menselijkheid. Jullie worden robots die gehoorzamen aan hen die je dient.
Door meditatie kun je je met je hogere zelf verbinden om je kracht te vinden. Velen uit de tijd van Atlantis en Lemurie keerden naar de Aarde terug om er voor te zorgen dat jullie niet dezelfde fouten zouden maken die zij ooit maakten. Verbind je met hun meditatie of doe simpelweg wat voor jou werkt. De cabal heeft er voor gezorgd dat jullie elk moment van je leven worden gebombardeerd door mind-controle d.m.v. het gebruik van taal, symbolen, “muziek”, opvoeding. Tenzij je op een afgelegen, onontdekte plek woont, waar alle valkuilen van het moderne leven niet bestaan, voer je een strijd met het controlesysteem. Totdat je het duidelijk kunt zien ben je kansloos. Eenmaal ervoor ontwaakt VERLIEST HET AL ZIJN MACHT OVER JE EN BEN JE VRIJ. Dan zie je degenen die je hun wil opleggen, je dwingend te leven als een gekooid dier, te bang om niet te gehoorzamen. Je vraagt je af hoe het menselijk ras in deze deplorabele toestand terecht is gekomen. Jij, ja eenieder van jullie die dit leest, weet in zijn hart dat je op Aarde bent om de noodzakelijke veranderingen voor de mensheid te bewerkstelligen om de macht terug te nemen en ervoor te zorgen dat de mensheid doorgaat om op Aarde te leven. Degenen die niet op Aarde thuishoren kunnen ongehinderd vertrekken. Degenen die om vergeving vragen, die zweren te dienen en de mensheid te assisteren om de kwaliteit van het leven voor iedereen te herstellen, kunnen dit doen. Wanneer alle ziekten die door de cabal in hun laboratoria zijn ontwikkeld en op de mensheid zijn toegepast niet langer bestaan, zal het leven makkelijker worden. De cabal vernietigde de kwaliteit van leven voor alle mensen. Dit alles zal stoppen. Ze vinden het steeds moeilijker om hun vileine medicamenten en vaccins aan een ontwakende mensheid op te dringen. De macht ligt bij de 99% en dat weten ze. Kom tezamen en maak 2016 het jaar waarin alle corruptie in al zijn vele vormen van de Aarde is verwijderd. Help ze niet bij hun VALSE VLAG operaties of hun propaganda. VRIJHEID is jullie doel.
Veronica, je moet je kracht bewaren. Er wordt veel van je verwacht. 2016 is Ierland’s jaar om af te maken wat het in 1916 begon. VOLLEDIGE VRIJHEID, NIETS MINDER. Vrijheid van Staat en een godsdienst die zo’n kwaadaardige greep had op Ierland. Wanneer Ierland vrij is, zal de hele mensheid vrij zijn, om nooit meer door banken of godsdienst te worden verkracht. Wees dapper, mijn Ierse vrienden, jullie zijn er bijna. Jullie toekomst ligt in jullie handen.
We omringen je met onze liefde, mijn lief, om de kwaadaardige aanvallen tegen te gaan. Je weet zonder twijfel dat we op de goede weg zijn.
Altijd, je aanbiddende, Monty.
  

EINDE BOODSCHAP 
Vert. Rob/Marja


donderdag 24 december 2015

Nederlands -- Montague Keen, 20 dec 2015

BOODSCHAP VAN MONTAGUE KEEN, 20 DECEMBER 2015
  
De bevrijding van de mensheid is begonnen. Ierland neemt de eerste stappen om de mensheid uit haar gevangenschap te bevrijden.


De tijd om de sleutel om te draaien, na lang op de mensheid te hebben moeten wachten totdat zij voldoende ontwaakt was om in te zien wat er moet gebeuren, is gekomen. Sinds mijn overlijden heb ik Veronica hierin begeleid. Inmiddels hebben anderen de boodschap begrepen en er hun eigen onderzoek naar gedaan. Ik bedank ze voor hun input. Ik heb jullie altijd gezegd dat Ierland de sleutel is die alles zal ontsluiten. De Ieren zijn nu ontwaakt. Ze zijn bijeengekomen en ze weigeren de banken Ierland opnieuw te laten verkrachten.

GEEN PSYCHE IS SINDS DE DAGERAAD DER TIJDEN MEER VERKRACHT DAN HET IERSE VOLK.

DE IEREN ZIJN EEN TE GRONDE GERICHT VOLK.

HET IERSE VOLK BESEFT NIET DAT HUN EIGEN LAND EEN TEMPEL IS.

ZE WETEN DAT DE IER EEN DIEP SPIRITUELE KERN IS.

ZE WETEN DAT DE IER EEN ROMANTICUS IS DIE VAN DE AARDE HOUDT.

HOE NEUTRALISEER JE DEZE DIEPE, IERSE SPIRITUELE KERN ?

STUUR ER HARD-CORE ATENISTEN OP AF. (red: een atenist is een aanhanger van het Atenisme, dat van god meer maakt dan wat de geschiedenis erover zegt).

De Jezuïeten namen de controle over Ierland over en knechtten de Ierse geest. Ze controleren het Ierse volk nog steeds. Zelfs Julius Ceasar, 49 v.Chr, schreef 2064 jaar geleden meer over de moordpartijen in Ierland dan moderne wetenschappers vandaag de dag dat doen, met uitzondering van Michael Tsarion. 

De Ieren moeten beginnen die sleutel om te draaien, allereerst door te   weigeren opnieuw door de banken te worden verkracht; daarna, onder begeleiding, ontsluiten ze fysiek hetgeen er recht onder hun voeten ligt. De verwijdering van het Vaticaan en al haar valkuilen is een must. Het Vaticaan controleerde de Ieren en voorkwam dat ze wisten wie ze zijn. Zoals ik al vele malen zei, Michael Tsarion is een opmerkelijk man, die zijn leven heeft gewijd aan het ontsluieren van de waarheid. Luister naar zijn woorden, want hij spreekt waarheid.
De mensheid kan nimmer vrij zijn totdat de Ieren ontsluiten wat voor jullie werd verborgen. Ik beloof je, dat wanneer Ierland eenmaal die sleutel omdraait, elk land ter wereld vrij zal zijn. De corrupten zullen niet langer in staat zijn hun corrupte wetten aan jullie op te dringen. Neem je kracht terug. Jullie weten dat, gezamenlijk, niets op Aarde jullie kan stoppen. Dan zullen jullie je wereld terugnemen. De Ierse regering weet dat het niet de gehele Ierse bevolking kan dwingen samen te werken met de corrupte banken. People Power werkt. Wij in de Geestenwereld hebben jullie begeleid en geïnspireerd om bijeen te komen. Ik verzeker jullie dat het hiernamaals niet is wat het Vaticaan jullie heeft verteld. In feite is alles wat jullie door het Vaticaan werd geleerd VALS, totaal verkeerd. Jullie hebben de macht alles te veranderen. De tijd is NU. Jullie zijn niet hulpeloos. Jullie vinden jullie kracht en jullie macht.

Jullie hebben de gesprekken, die Veronica heeft gevoerd met degenen op Aarde die de antwoorden kennen, gezien. Jullie dienen de veranderingen door te voeren die alle obstakels, die jullie als slaven in lijfeigenschap hebben gehouden onder jullie onderdrukkers, te verwijderen. Maak verbinding met je Schepper, en word opnieuw de Spirituele Mens die je eens was voordat jullie onderdrukkers deze wereld betraden en al het goede vernietigden. Denk je eens in, Vrede ligt binnen handbereik. Vrede is iets dat jullie nooit hebben ervaren. Ga terug in de tijd naar hoe de wereld er toen uitzag, voordat jullie onderdrukkers besloten om chaos te creëren om zo De Nieuwe Wereldorde tot stand te brengen die de mensheid volledig zal vernietigen. Om dit te voorkomen is het nodig dat ieder land meedoet. Weiger jullie onderdrukkers nog maar een moment langer van dienst te zijn. Jullie zouden zelf niet schuldig moeten willen zijn aan deelname aan de vernietiging van de mensheid. 

Wees bereid mee te bewegen met de veranderingen die overal om jullie heen plaatsvinden. Aan het Ierse volk: WORD DE STRIJDERS DIE JULLIE OOIT WAREN. Jullie staan zo dicht bij succes.

Mijn lief, ik heb nooit gezegd dat het makkelijk zou zijn. Bewaar je energie voor de tijd waarin het nodig is om van dit alles vooruit te helpen.

Wij zullen slagen.

Altijd, je liefhebbende,

Monty.

Bericht van Veronica

De Cabal geeft niet op. Net nadat we te maken hebben gehad met de aanval in Washington D.C., word ik nu opnieuw aangevallen door IAN K. Hij gebruikt op het moment de naam DEREK KERRY. Hij heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op zowel mij als de Stichting. G.W. heeft het laatste jaar weer met mij samengewerkt. Hij had zich een tijdje teruggetrokken vanwege drukke bezigheden met zijn eigen werk. G.W. is een grote steun voor mij. Ik wens Ian het beste en ik hoop dat hij in staat is om zijn eigen leven op de rails te krijgen.
Degenen die hebben bijgedragen aan het Centrum in Ierland zijn zich er volledig van bewust dat dit er zal komen wanneer de tijd er rijp voor is. Dat lijkt nu in 2016 te gaan gebeuren wanneer Ierland de opstand van 1916 viert, evenals het feit dat Ierland sterker wordt en de Cabal en alle corruptie zal verwijderen. Ze zal hierin slagen.

Ian, soms dienen zaken door omstandigheden uitgesteld te worden. Beoordeel de Stichting noch mij naar jouw maatstaven. Het zal gebeuren. Daar is nooit enige twijfel over geweest. Sorry Ian, je verspilt je tijd hiermee. Ik wens je het beste. Probeer je eigen pad te vinden.

Veronica

Vert. Rob/Marja

Website: www.montaguekeen.com

maandag 14 december 2015

Nederlands -- Montague Keen, 13 dec 2015

Boodschap van Montague, 13 December 2015

Jullie moeten je nu onderhand realiseren dat wij in de Geestenwereld kunnen zien wat er in jullie wereld aan de gang is. Ik koos ervoor om jullie bewust te maken van hetgeen er wordt gedaan om de mensheid weg te vagen. Er zijn slechts een paar niet ontwaakte mensen die hier bezwaar tegen hebben, aangezien ze de waarheid niet wensen te kennen. Dat is helemaal hun eigen beslissing. Ze willen dat ik tegen jullie ga liegen om jullie te vertellen dat alles okay is, en dat Agenda 21 niet werkelijk bestaat. Dat kan ik niet doen.

Voordat ik overging deden Veronica ik de belofte dat we welke informatie er ook nodig was om de mensheid te beschermen, naar voren zouden brengen. Dat is wat we doen. Agenda 21 kan niet tot stand komen zonder jullie inbreng. Ik vraag jullie hiervoor niet alleen mij op mijn woord te vertrouwen. Stel je eigen onderzoek in en ontdek zelf de verschrikkelijke waarheid. Mijn lieve echtgenote heeft haar leven gewijd aan het beschermen van de mensheid en de Aarde. Agenda 21 wordt door zovelen ontvouwd, inclusief het Vaticaan dat het er stevig doordrukt, in samenwerking met jullie politici.

Maak jezelf bekend met dat wat Agenda 21 behelst, en jullie zullen tot in je kern geschokt zijn. Niets zal ooit nog van jullie zijn,: niet jullie KINDEREN, jullie huizen, noch enige andere bezittingen. Het zal allemaal eigendom van de staat worden. Is dat wat jullie willen? 

Het doet er niet toe welke politieke partij aan de macht is, aangezien ze allemaal Agenda 21 steunen. Er wordt over absoluut alles tegen jullie gelogen. Deze week is het het klimaat wat ze pushen. Eens te meer is het gemanipuleerde wetenschap, aan wie sommigen hun naam verbinden zolang de prijs goed is. Waarom pushen ze nu Global Warming (Het Opwarmen van de Aarde)? Het is één grote oplichterij om het beetje vrijheid dat jullie nog over hebben weg te nemen. Ze doen al het mogelijke om het leven op Aarde bijna onmogelijk te maken. Ze willen dat jullie onder controle worden gehouden, met inbegrip van wat jullie doen en wat jullie zeggen, alsmede hoe jullie je levens leiden. Ze proberen zelfs te voorkomen dat jullie je eigen groente verbouwen, iets waaraan ik veel plezier beleefde toen ikzelf nog op Aarde was.

Jullie bevinden je op een hellend vlak naar uitsterven TENZIJ ER ACTIE WORDT ONDERNOMEN. Ze zijn overal aan de macht. Alles wat jullie kunnen doen is weigeren jullie toestemming aan hen te geven om te voorkomen dat ze de veranderingen die zij willen, doorvoeren. Onthoud, het is REGEREN DOOR TOESTEMMING. Zonder jullie toestemming zijn ze hulpeloos.

Onderzoek alsjeblieft het MAGISCH SPREKEN dat door hen wordt toegepast. Wanneer jullie zeggen GEEN OORLOG MEER (No more war) vragen jullie in feite om NOG MEER OORLOG. Aangezien het woord NO (Geen) niet bestaat, is taal een belangrijk stuk gereedschap dat tegen jullie kan worden gebruikt. Ze zijn heel slim, maar als jullie gedachten eenmaal open staan m.b.t. hun MAGISCH SPREKEN kunnen jullie hen een stap vóór zijn. Het is mogelijk uit het dilemma te komen waar jullie je in bevinden. Ze kunnen hun plannen niet langer verbergen. Iedere dag worden hun plannen meer aan de kaak gesteld. Spoedig kunnen ze zich helemaal nergens meer verstoppen en zullen ze aan jullie genade zijn overgeleverd.

Wanneer jullie (de 99%) je verenigen, kan niets jullie stoppen. Het enige dat nodig is, is het uitzetten van jullie TV-toestellen, aangezien deze jullie gedachten beheersen. Ga op zoek naar wat je binnen je eigen samenleving kunt doen. Communiceer met elkaar en natuurlijke leiders zullen opstaan, en door jullie kennis en ervaringen met elkaar te delen kunnen plannen gemaakt worden. Ik ben me er volledig van bewust dat veel mensen de feiten nog niet onder ogen willen zien, ongeacht hoeveel valse vlaggen ze waarnemen. Maar alleen jullie kunnen deze valse vlaggen stoppen. Ze hebben geen geweten. Ze hebben op 9/11 3000 mensen opgeofferd en er veel geld mee verdiend. Dit is waarmee jullie te maken hebben. Ik erken dat dit niet een comfortabele situatie is. Onthoud altijd: ZE KUNNEN DIT NIET ZONDER JULLIE STEUN VOOR ELKAAR KRIJGEN. Ze hebben niet de kennis, dus sommigen van jullie accepteren hun geld en knijpen een oogje toe m.b.t het resultaat van wat jullie deden.

Neem de controle over jullie levens terug en neem je eigen beslissingen. Stop met accepteren wat anderen voor jullie besloten hebben. Ze hebben niet het recht om het menselijk leven op Aarde te vernietigen. Ze kunnen alleen dat doen wat JULLIE HEN TOESTAAN OM TE DOEN, dus de bal ligt in jullie hoek. Jullie bezitten niet de luxe van voldoende tijd. Die raakt heel snel op. Jullie toekomst en die van de Aarde zou in jullie gedachten prioriteit nummer één moeten hebben, in plaats van de opsmuk van de komende Feestdagen.

Kerst is alleen maar een sprookje dat ze bedacht hebben. Ik heb vele malen uitgelegd dat IESA CHRISTUS honderden jaren leefde vóórdat het sprookje werd bedacht. Maak er een familieaangelegenheid van, want als families samenkomen om Liefde en Licht met elkaar te delen dan is de energie die hier vanaf komt een hele krachtige.

Ontwaken voor de waarheid is nooit een eenvoudige optie, maar weet dat het moet gebeuren. Jullie kunnen zien hoe goed georganiseerd de 1% is. DUS BEDENK WAT HET BETEKENT ALS DE ANDERE 99% ZICH ORGANISEERT.

Er bevinden zich zoveel prachtige zielen in jullie midden die jullie vooruit zullen leiden in het Licht. Kijk niet naar religie of politiek, aangezien deze niet binnen Liefde en Licht opereren. Mijn vrienden, de wereld van de geesten loopt samen met jullie, hand in hand, door dit mijnenveld. We kunnen het! Samen krijgen we het voor elkaar!

Veronica, we zijn ons volledig bewust van de tegenstand waar je mee te maken hebt. Ze hebben zoveel te verliezen en ze zullen alles in het werk stellen om jou en je gelijken te verhinderen de waarheid te verspreiden. Hoewel het je leven heel moeilijk maakt, zullen ze niet winnen. Je weet dat je je missie zult volbrengen. We brengen de juiste mensen op je pad. Helaas worden ook zij aangevallen. Ze moeten sterk zijn en dienen de aanvallen te zien voor wat ze zijn. De komende paar weken zijn van groot belang, dus wees ten alle tijd op je hoede. Mijn vrienden, de toekomst ligt in jullie handen.
Veronica, het is voor mij moeilijk om te zien wat je doormaakt. Je weet dat het mogelijk is om het te volbrengen en dit is wat je doet voortgaan.

Mijn Liefde is altijd bij je.
Altijd bij je, mijn lief, je aanbiddende,
Monty 

EINDE BOODSCHAP
Vert: Rob/Marja

maandag 7 december 2015

Nederlands -- Montague Keen, 6 dec 2015

Boodschap van Montague Keen, 6 December 2015

Terwijl jullie 'leiders' de mensheid verder mee de AFGROND in sleuren, verraden ze hun eigen identiteit. Ik heb jullie vele malen gezegd dat de mensheid om 5 voor twaalf zal ontwaken en zal weigeren nog verder mee te werken aan deze verschrikkelijke zelf-vernietiging. Het zal geschieden mijn lief, dat beloof ik je. De Bron zal niet toekijken hoe de mensheid en de Aarde vernietigd worden. Je zal niet lang meer hoeven wachten, want iedere dag worden er mensen wakker en ze gebruiken hun energie om dit bloedbad te stoppen.
Geloof niet wat je op TV en in de kranten wordt verteld. Het is niet de waarheid. De waarheid is iets waar je naar op zoek dient te gaan. Het is allemaal te vinden voor degenen die ernaar op zoek zijn. Jullie zijn het aan jezelf verschuldigd om de mensheid en de Aarde te beschermen en te behouden. Iedere dag zien jullie het bewijs van wat ik jullie verteld heb. Er is niet aan te ontkomen. Het moet onder ogen worden gezien.
Jullie en jullie geliefden, mijn vrienden, hebben enorme aanvallen te verduren, uit iedere hoek. Het moorden gaat door, overal om jullie heen. Het zijn niet alleen de bommen en de wapens. Het zijn ook de medicijnen, de vervuilde lucht en het voedsel. Jullie bevinden je in een oorlogsgebied dat maar enkelen kunnen zien.
Verbind je rechtstreeks met de Bron. Jullie hebben nooit een tussenpersoon nodig gehad om dit voor jullie te doen. Het heeft jullie alleen maar verdeeld en jullie eigen directe verbinding verbroken. Praat met De Bron zoals je dat met je dierbaarste vrienden zou doen, aangezien dat precies is wat je doet. In de natuur zijn jullie dichter bij De Bron dan waar ook op Aarde. Kerken werden niet opgericht om jullie dichterbij De Bron te brengen. Ze werden speciaal bedacht om jullie van De Bron te verwijderen, om jullie zo te controleren en jullie van je ware pad af te houden. Nu is het noodzakelijk voor jullie om de controle over jullie levens weer in eigen hand te nemen; om verantwoordelijk te zijn en jullie eigen beslissingen te nemen. Jullie worden allemaal aangevallen en aanvallen dienen zich in alle vermommingen aan. Mijn geliefde vrouw heeft dit, ten koste van zichzelf, afgelopen week ervaren.  

Commentaar van Veronica
Ongeveer een jaar geleden nam een Amerikaan, D.C., die vertelde dat hij het ultieme boek over Het Leven na de Dood aan het schrijven was, contact met me op en gaf aan te willen helpen. D.C. vroeg mij een B&B in de buurt te vinden, maar dat was niet mogelijk. Dus liet ik hem in plaats daarvan in mijn huis logeren.
Hij kwam op 1 December j.l. aan en de volgende dag werd ik me ervan bewust dat hij een drugs- en alcoholprobleem had. Dit alarmeerde me, aangezien hij hiertoe geen enkele aanwijzing had gegeven. Er is echter een bandopname met zijn eigen stem.
Op 3 December had hij tijdens de lunch twee glazen rode wijn gehad; terwijl ik zelf geen alcohol drink. Toen we van de lunch terugkeerden ging ik naar mijn studeerkamer om mijn e-mails te bekijken en bij mijn terugkeer in de woonkamer vertelde ik hem dat David Cameron begonnen was om Syrië te bombarderen.
Hij was verrukt! Deze man, D.C., was volledig veranderd. Hij was van vorm veranderd. Hij was overgenomen. Zijn ogen waren twee enorme zwarte gaten. Zijn gezicht was veranderd, evenals zijn stem. Nu stond hij demonisch naar me te grommen.
Ik kon niet geloven wat ik meemaakte. Hij viel me verbaal aan. Het was heel erg. Ik riep alle kracht aan die ik kon opbrengen en vertelde hem op een ferme manier, met heldere stem: "GA ONMIDDELLIJK MIJN HUIS UIT".
Hij schreeuwde tegen me. Dus riep ik een buurman om me te beschermen. D.C. pakte zijn koffer en andere bezittingen en schreeuwde nog steeds tegen me toen hij mijn huis uitstormde. Hij knalde de deur bijna uit de scharnieren toen hij hem dichtsloeg.
Het leek erop dat hij vanwege zijn zwak voor alcohol en drugs, gemakkelijk overgenomen werd door een demonische entiteit. In die staat was hij extreem gevaarlijk. Deze ervaring was zeer verontrustend voor me, dus begrijp alsjeblieft dat ik jullie e-mails niet heb beantwoord. Mocht hij meer problemen veroorzaken dan overweeg ik om de opname die ik van hem heb vrij te geven, aangezien ik alles pleeg op te nemen.
Dit was een poging van de cabal om me te pakken te nemen. In mijn verlangen om licht en waarheid te delen heb ik mezelf in gevaar gebracht. Het was een schok om met een dergelijke afschuwelijke duisternis om te gaan.
Een les is geleerd!


Gebruik deze feestmaand om je met familie en vrienden te verbinden. Deel je wens voor een betere wereld voor iedereen. Zie alle manipulatie voor wat die is: het moorden en de vernietiging van de hele infrastructuur van landen, en deze beroven van de weinige grondstoffen die ze nog hebben. Het is de meest verachtelijke van alle misdaden. Steun dit niet.
Jullie zullen veel meer valse vlag gebeurtenissen meemaken. Voor hen is het nodig dat jullie in ANGST leven, zodat jullie in zullen stemmen met wat ze ook vragen. Ze willen elke beweging van jullie controleren.
Mediteer wanneer mogelijk, om jezelf boven het duister dat overal rondom jullie heen is te verheffen. Dit zal je herverbinden met je hogere zelf. Het kan worden gebruikt om het licht te verspreiden.
Engeland heeft geducht gepoogd er een oorlog door te drukken, aangezien ze een excuus nodig hebben om meer controles over de mensen te plaatsen. Wees erop voorbereid dat overal valse vlag gebeurtenissen opdoemen, maar nimmer bij hun voordeur. Het is ALTIJD DEZELFDE FORMULE. Het werkt altijd: creëer angst en de meerderheid van de mensen zal vervolgens met alles instemmen. Ik zei jullie dat het eerst slechter zou worden voordat het beter wordt. Met ieders hulp zal het beter worden.
Ieder van jullie heeft een beschermengel. Verbind je alsjeblieft met ze. Ik moest toestemming vragen aan Veronica's beschermengel om rechtstreeks met haar te kunnen werken. Ze zijn er voor jou alleen. Denk daar eens even over na. Ze wachten erop dat je je met hen verbindt. De Geestenwereld wacht op jullie verzoek om hulp. We kunnen niet ingrijpen zonder daartoe te zijn uitgenodigd. Assisteer degenen die voor jullie werken wanneer het maar mogelijk is, aangezien ze een zware last op zich hebben genomen. Hou ermee op slechts iemand uit de menigte te zijn, als een schaap naar de slacht geleid. Jullie bezitten allemaal een eeuwige ziel. Wanneer de vrede hersteld is (en dat zal het) zullen jullie de gelegenheid hebben een betere wereld voor iedereen te vestigen. Dat is jullie missie.
Mijn lief, de Duistere Garde gebruikt al het mogelijke om je te pakken te nemen. Daar blijven ze mee doorgaan, aangezien ze vechten voor hun bestaan. Hoewel je ernstig geschokt was, ben je aan het herstellen. Het was een zware les. Het onderzoek dat je elke dag deelt is een doorn in het oog van de cabal, dus proberen ze je te verwijderen.
Wij staan aan je zijde.
Altijd, je aanbiddende, Monty
EINDE BOODSCHAP

Vert Rob/Marja

maandag 30 november 2015

Nederlands -- Montague Keen, 29 nov 2015

Boodschap van Montague, 29 November 2015
Hoeveel langer blijven jullie nog achteroverleunen en kijken naar het nodeloos afslachten van jullie medemensen. Jullie kunnen je niet langer verbergen voor het bewijs. Dat is overal om je heen en toch doen jullie niets. Jullie luisteren naar de regelrechte LEUGENS die verspreid worden, keer op keer, door degenen die zich van jullie, "de waardeloze opvreters", willen ontdoen. Wat moeten zij doen om jullie tot actie aan te sporen? Jullie belastinggelden voorzien in het geld dat nodig is voor de voortzetting van deze moordmachine.
Er is EEN BRON achter alle oorlogen en onderdrukking. Ze worden elke dag duidelijker voor jullie en toch laten jullie ze hun gang gaan. Ze hebben een basis in ieder land. Ze plannen goed, want ze hebben jaren de tijd gehad om te oefenen. Het wordt tijd dat jullie door hun camouflage heen kijken en ze herkennen voor wie en wat ze werkelijk zijn, voordat ze nog meer schade toebrengen aan de mensheid en de Aarde.
De realiteit moet onder ogen worden gezien en er moet naar gehandeld worden. Pas toen ik naar de geestenwereld terugkeerde kon ik duidelijk zien wat er plaatsvond. Ik heb sindsdien steeds geprobeerd jullie de ogen ervoor te openen. De tijd raakt op. Jullie moeten handelen. Wacht niet passief af, je hulpeloos voelend. Dat is precies wat ze willen. Zodra de 99% zegt "ik doe niet meer mee", zijn ze buitenspel gezet. Ze kunnen zonder jullie hulp de boel niet overnemen. In feite zijn ze bang dat jullie ontwaken m.b.t. hun kwaadaardige plannen.
Jullie zien nu duidelijk hoe ze valse-vlag operaties zoals 9/11 en 7/7 opzetten. Jullie waren recentelijk getuige van twee ervan in Frankrijk. Het is geen probleem voor ze om een paar doden te ensceneren om zo hun agenda erdoor te drukken. Ze genieten van het spektakel. Het is interessant hoe ze daar net zijn om het te filmen, en hoe ze de hunnen van te voren inlichten om zulke plekken te vermijden. Dit vertelt jullie toch zeker duidelijk wie het gedaan hebben.
Ze zijn als een kankergezwel dat zijn tentakels over de hele wereld verspreidt, aangewakkerd door een verlangen om de Aarde over te nemen. Ze weten hoe hun valse-vlag operaties angst produceren, waar ze op gedijen, en het geeft ze de gelegenheid jullie nog krachtiger te onderdrukken door het beetje vrijheid dat jullie nog hebben weg te nemen. Hoeveel meer valse-vlag gebeurtenissen zijn er nog nodig, voordat jullie bijeenkomen en zeggen: genoeg is genoeg. Kijk naar jullie levens en hoe jullie gecontroleerd worden. Jullie bezitten helemaal niets. Jullie hebben niet de vrijheid zonder toestemming van de staat ook maar iets te doen. Wanneer werd dit allemaal verwezenlijkt? Regeringen dwingen nu vaccinaties af; vaccinaties waarvan jullie weten dat ze een cocktail van bedenkelijke substanties bevatten. Waarom dwingen ze jullie niet om gezond voedsel te eten dat organisch is geproduceerd? Ze vertellen jullie op elke denkbare manier dat ze jullie willen doden en afnemen wat jullie bezitten! Ze hebben degenen die ze als slaaf willen behouden al uitgekozen om hen, zonder vragen te stellen, te dienen. Zulke personen zullen elke menselijke kwaliteit ontberen, aangezien ze door kunstmatige intelligentie zullen worden aangedreven.
Help alsjeblieft al die mensen over de hele wereld die proberen jullie dit noodlot te besparen. Ze trotseren allerlei soorten aanvallen, zelfs tijdens de slaap. Waar jullie mee te maken hebben is zo KWAADAARDIG dat jullie geesten moeite zouden hebben het te begrijpen. Ze zijn niet van jullie wereld en toch bevinden ze zich in jullie midden. Ze namen de controle over van alles dat de mens nodig heeft om op Aarde te kunnen bestaan. Ze creëerden religie, waarvan ze zeker wisten dat dit tegenstellingen zou oproepen, om op die manier conflicten te veroorzaken. De politiek, het bankwezen etc., het is allemaal van hen afkomstig. Nu ze ontmaskerd worden, halen ze uit naar degenen die jullie proberen in te lichten over wat er daadwerkelijk gaande is, tegenover wat zij vertellen dat er gaande is. Ze beheersen alles in jullie levens, vanaf de geboorte tot de dood. Omdat ze hun greep verliezen, worden ze nu zelfs nog gevaarlijker. Wees dus altijd op je hoede!
Laat je niet misleiden door hun vriendelijke glimlach. Kijk naar hun handelingen. Ze zijn meedogenloos en dodelijk in hun vastberadenheid om werelddominantie te bereiken. Jullie vragen: "Wie kunnen wij, als mensheid, vertrouwen? Wie spreekt er uit onze naam?" Alleen jullie, en wanneer jullie dat met EEN stem doen, zal de 99% gehoord worden. Jullie zullen een rechtvaardig bestuur voortbrengen, dat enkel gehoor geeft aan het volk. Het zal regelmatig vernieuwd worden. Oorlogstuig zal nooit, maar dan ook nooit meer gemaakt worden of nodig zijn. Dergelijke dingen werden door hen geïntroduceerd, omdat ze deze nodig hadden om te kunnen overleven op Aarde. Ze hebben jullie angst en het BLOEDVERGIETEN nodig.
Ze drinken het bloed en eten het vlees. Dit wordt jullie elke dag tijdens de Mis verteld. Dit gaat iedere dag door, overal om jullie heen. Het is voor jullie verborgen. De autoriteiten hebben geen toestemming om de betrokkenen te vervolgen. Dit geeft aan hoe diep het kwaad is doorgedrongen. De mensen kijken de andere kant op, omdat ze hun banen willen behouden, met als resultaat dat hun medemensen lijden.
We hebben plannen. Jullie steun zal bijdragen aan de ontmaskering en zal de overname teniet doen. Gebruik jullie gedachtenkracht om de juiste energie te creëren die voldoende Licht zal genereren om de kwaadaardige plannen van het duister volledig te ontmaskeren.
De geestenwereld staat vierkant achter jullie, en wanneer er voldoende Licht aanwezig is, zal ze in staat zijn zichzelf aan jullie te laten zien en met jullie te communiceren. Wij zullen jullie helpen, dat beloof ik jullie. Dat is onze missie.
Veronica volgt mijn instructies op. Ze heeft vele belangrijke taken te vervullen t.b.v. de mensheid. Stuur haar alsjeblieft kracht en heling, aangezien haar gezondheid niet goed is en ze geen lentekuiken is. Haar vastberadenheid om de mensheid te bevrijden en het leven op Aarde met behulp van Vrede, Harmonie en Liefde te herstellen, is haar enige stimulans. Sta samen sterk en succes zal jullie deel zijn.
Mijn lief, je energie komt langzamerhand terug. Het hart heeft een poos nodig zich te herstellen. Alsjeblieft Veronica, je moet rusten wanneer dat maar mogelijk is. We hebben je nodig om op ieder moment in actie te kunnen komen.
Altijd, je aanbiddende,
Monty
Website: www. Montaguekeen.com
Vert Rob/Marja

maandag 23 november 2015

Nederlands -- Montague Keen, 22 nov 2015

Boodschap van Montague Keen, 22 November 2015
Er bestaan in jullie wereld van vandaag zo veel facties die allemaal wedijveren om de controle en er is er niet één te vertrouwen. Jullie hebben onbewust deze gang van zaken laten gebeuren. Jullie vergeten dat een ieder van jullie een soeverein wezen is dat het recht heeft op Aarde te verblijven. Jullie werden bedrogen door deze indringers, die jullie overhaalden je macht aan hen af te staan. Politiek was hun idee, net als religie en het bankwezen, allemaal speciaal ontworpen om jullie aan hen te onderwerpen. Ze hebben alles dat jullie rechtens toebehoort afgenomen. Nu dient een ieder van jullie JE CONSENSUS AAN HEN TERUG TE NEMEN. Jullie dienen je stem te gebruiken om dit te doen, indien mogelijk in groepen, aangezien dat het  krachtiger maakt. Zonder jullie instemming kunnen religie en politiek niet functioneren. Politiek en religie zijn enkel ingesteld om jullie levens te beheersen. Iedere dag maken ze jullie een beetje meer dood, door middel van de lucht, het water, het voedsel en medicijnen. Soms gebruiken ze zelfs geweren en bommen om angst bij jullie op te roepen. Wat meer moeten ze jullie nog aandoen voordat jullie wakker worden en weigeren hen te gehoorzamen?
Wat er in Parijs is gebeurd, is maar een klein onderdeel van hun algehele spel. Voordat jullie geloof hechten aan de meest recente boeman, denk aan Osama Bin Laden. Ze bleven zo velen voor de gek houden met deze mythe, nog lang nadat hij gestorven en begraven was. Ze wisten dat hij dood was. Trap deze keer niet in hun verhaaltjes.
Jullie vijanden hebben toegang tot kennis die ooit van jullie was. Ze hebben die van jullie afgenomen en gebruiken die nu tegen jullie. Ik heb zo vaak geprobeerd jullie de ogen te openen voor het feit dat er onder jullie zijn die, alhoewel ze op jullie schijnen te lijken, niet als jullie zijn. Ze willen de Aarde voor henzelf. MICHAEL TSARION legt dit op YouTube uit.Neem deze waardevolle informatie, deel het en handel er naar. Ik heb altijd gezegd dat "niets is wat het lijkt". Wat in jullie wereld wordt neergezet als goed is volkomen duivels. Ze plannen nog veel meer aanvallen zoals die in Parijs.  Ze sorteren effect aangezien ze hen in staat stellen jullie bewegingsvrijheid nog verder te beperken. Wanneer bestuur betrokken is bij het uitmoorden van haar eigen volk, dienen goede mensen elkaar te steunen om dergelijke daden bloot te leggen. Onthoud dat ze alleen kunnen handelen met jullie instemming, dus hebben jullie ook bloed aan jullie handen. De verslagen die jullie op TV zien zijn pure fictie. Ze vertellen allemaal hetzelfde verhaal omdat ze allemaal de orders van de cabal gehoorzamen.
Er is een plan in de maak om het leger van de V.S. te voorzien van chips, om zo volledige robots van de soldaten te maken. Hoe gevaarlijk zou dat zijn, aangezien ze dan beheerst zouden kunnen worden door een Kunstmatige Intelligentie. Ze willen geen mensen op Aarde. Ze willen hun Nieuwe Wereldorde.
Ze hebben jullie geesten gemanipuleerd zodat jullie als NORMAAL zien wat zij doen om jullie uit te moorden en te verminken. Zij gaven opdracht tot het ontwikkelen van die ziekten die nu heersen en deze werden uitgezet om de mensheid te vernietigen, toch vertellen ze jullie voortdurend dat ze jullie beschermen. Hoe kwaadaardig is dat? Jullie kunnen je niet veroorloven om stille, gehoorzame slaven te blijven. Jullie dienen je stem te verheffen. Dat is het enige dat jullie moeten doen. Zeg luid en duidelijk: IK WEIGER MET JULLIE MEE TE WERKEN OM DE MENSHEID WEG TE VAGEN EN ONZE WERELD VAN ONS AF TE NEMEN. HET IS TIJD DAT ZE TERUGKEREN NAAR DE PLANEET DIE ZE VERNIETIGD HEBBEN, VOORDAT ZE DE AARDE BETRADEN. Ze zijn niet welkom op Aarde. Zeg hen hun valse religies met zich mee te nemen. Ze hebben alles dat goed en gezond was op Aarde, vernietigd. RIJKDOM is waar ze voor leven. Het zorgt ervoor dat ze onnoembare dingen doen om dat te verkrijgen. Ze hebben geen ziel en geen geweten, en dat laat ze vrij om te moorden en te stelen.
Wees de vriendelijke zielen dankbaar die de tijd nemen om op de leylijnen en gewijde plaatsen te mediteren om de gewijde energie te bevrijden die de mensheid in staat zal stellen de kracht te hebben om alles dat kwaadaardig en corrupt is te verwijderen. Mensen beginnen de waarheid te vertellen. Twee journalisten: de ene Iers en de andere Duits, hebben geweigerd nog langer mee te werken aan de leugens. Ze hebben de waarheid ontmaskerd. Bid dat veel meer journalisten hun voorbeeld zullen volgen. Dit is wanneer je weet dat je bent doorgedrongen tot de massa.
Laat de valse vlag-operaties en andere verschrikkingen die de cabal gebruikt jullie niet bang maken, aangezien dit precies is wat ze willen. Velen hebben ervoor gekozen zich op te offeren om de mensheid en de Aarde te beschermen. Jullie hebben vele vijanden. Ze gebruiken veel vermommingen om hun kwalijke bedoelingen te verbergen: religie, banken en politiek; maar jullie, mijn vrienden, zijn de 99%. Zonder jullie zijn ze niets.
Luister naar degenen die de waarheid uitleggen. Degenen die teruggaan in de geschiedenis naar een tijd toen "zij" naar de Aarde kwamen en de controle overnamen. Wanneer je het eenmaal begrijpt, en alleen dan, zul je het volledige plaatje zien. Tezamen kunnen jullie het moorden in alle nodeloze oorlogen, die ertoe dienen om de mensheid en jullie erfgoed te vernietigen, stoppen. Denk erover na. Praat erover. Handel ernaar. Het is aan jullie.
Mijn lief, je hebt gelijk. Die kleine laserlichtjes die naar jou flitsen zijn een soort aanval. Ze verliezen hun greep. Dit leidt tot fouten. Wees op je hoede. Concentreer je op het bevrijden van die ene. Het lijkt misschien niet zo, maar het licht breidt zich uit. Het verwijdert de invloed van het duister.
Pas goed op jezelf, want je hebt werk te doen.
Altijd, je aanbiddende Monty
Vert. Marja/Rob


maandag 16 november 2015

Nederlands -- Montague Keen, 15 nov 2015

Boodschap van Montague Keen, 15 November 2015
WAARHEID HEEFT NOG NOOIT EEN WET NODIG GEHAD OM HET TE BESCHERMEN, MAAR EEN LEUGEN ZEKER WEL.
Jullie, mijn vrienden, zullen in de komende maanden aanleiding hebben om je deze woorden te herinneren. Jullie zijn door velen gewaarschuwd dat "zij" tot het uiterste zullen gaan om een Derde Wereldoorlog te beginnen. Jullie moeten hierop voorbereid zijn. Weet dat de aanval niet specifiek op jullie land is gericht. Het is enkel een middel tot een doel. Jullie liefde moet naar Parijs gezonden worden om Frankrijk te helpen zich te herstellen van deze wrede aanval op haar volk. Dit is de tweede keer dat Frankrijk gebruikt werd om angst in Europa te creëren. Iedere keer wordt dezelfde strategie gevolgd. Kijk terug in de geschiedenis en onderzoek het voor jezelf. De massa laat zich eenvoudig meevoeren, dus is het aan de ontwaakten om ervoor te zorgen dat jullie niet onder druk gezet worden om meer wetten te accepteren die jullie vrijheid zullen inperken; of moet ik zeggen: het kleine stukje vrijheid dat jullie nog over hebben.
Zie hoe snel de MARIONETTEN waren om jullie te vertellen dat het ISIS was. Dit is een oorlogshandeling, hopen ze! DEZE PRECIES DEZELFDE MARIONETTEN DIE ISIS HEBBEN GECREEERD, hebben haar eveneens bewapend en gaan door haar te voorzien van wapens. Ze vragen jullie te geloven dat ISIS zo dom is om een paspoort op hun plaats delict achter te laten. Kun je nagaan!
In het hele bloedbad en de chaos van 9/11, werd een in perfecte conditie verkerend paspoort gevonden, die aan een van de piloten toebehoorde. Een piloot van wie jullie gevraagd werd te geloven dat hij een vliegtuig een gebouw in liet vliegen, dwars door stalen kolommen heen.
Bij het Charlie Hebdo incident zagen jullie een man in beeld die, van dichtbij door het hoofd geschoten, op de grond lag, maar er kwam geen bloed uit het hoofd van de man. Nogmaals scheen een paspoort te zijn achtergelaten op de plaats delict. Waarom zouden deze moordenaars hun paspoorten als visitekaartje achterlaten?
Europa is in staat van beleg. Luister naar de woorden van BARBARA LERNER SPECTRE  waarin ze onomwonden vertelt, wie er verantwoordelijk is voor wat er in Europa gaande is. Bestudeer de eeuwenoude geschiedenis van Europa en realiseer je wie jullie zijn. Ik kijk met zoveel verdriet naar wat er gedaan wordt door degenen die niet eens thuis horen op de Aarde.
Voor de mensen in Europa, onthoud dat jullie een krachtige geschiedenis achter jullie hebben. Kom samen en ondersteun elkaar in deze traumatische tijd. Jullie ware vijanden hebben hun standpunt bepaald. Jullie moeten samenkomen en jezelf beschermen.
Moorden om politieke doeleinden te bereiken is altijd aan de orde geweest. Jullie hoeven alleen maar naar jullie geschiedenis te kijken. Dergelijke moorden gaan altijd aan een oorlog vooraf. Op 9/11, werden 3000 mensen geofferd zodat "ZIJ" Irak konden aanvallen om zo al het historische bewijs te vernietigen dat daar te vinden was. Tijdens de aanval op Parijs, aarzelden de marionetten niet om jullie wijs te maken dat het "EEN DAAD VAN OORLOG" is. EEN OORLOG DIE ZE ZO GRAAG WILLEN EN NODIG HEBBEN.
Zijn jullie voldoende ontwaakt om te zien wat jullie wordt aangedaan? Ze weten dat schapen zo eenvoudig  zijn mee te voeren. Als jullie wakker zijn kun je duidelijk zien wat er gedaan wordt en wie het doet. Jullie staan pal en weigeren bij een oorlog te worden betrokken, of dat beetje vrijheid wat jullie nog hebben op te geven. Wees wakker en bewust, en wees waakzaam m.b.t. wat er wordt voorgesteld teneinde nog meer inmenging in jullie levens te krijgen.
Dit is een moeilijke tijd voor jullie allemaal. Het is altijd het donkerst vóór de dageraad. Wat ze ook doen om ANGST te veroorzaken, weet dat ze hun macht aan het verliezen zijn en dat jullie iedere dag sterker worden. Jullie licht ontmaskert en elimineert hun duistere macht.  Ze kunnen niet langer verhullen wat ze doen. Jullie doorzien hun oplichterijen en hun aanvallen, dus voelen ze zich ontmaskerd. Degenen die hen nog steeds dienen en steunen zouden eens over hun eigen toekomst na moeten denken. De cabal kan sommige mensen enige tijd voor de gek houden, maar niet alle mensen de hele tijd.Voor degenen onder jullie die iets over jullie ware oorsprong willen weten:                                                    Michael Tsarion: DE IERSE OORSPRONG VAN DE BESCHAVING

Te zien op YouTube, speelduur 9 uur 33 min.                                                                                                        Het behandelt alles wat de mensheid moet weten.


Wij in de Geestenwereld hebben veel respect voor Michael Tsarion. Zijn begrip van jullie oude geschiedenis is ongeëvenaard. Michael is één van de "groten" van jullie tijd waarnaar geluisterd zou moeten worden. Jullie hebben allemaal hulp nodig om te begrijpen waarom de dingen op Aarde zijn zoals ze in deze tijd zijn.
Jullie kunnen je niet verstoppen en doen alsof het niet gebeurt. Het is allemaal om jullie heen. Jullie kunnen je nergens verbergen. Kom het onder ogen en doe er wat aan. Ik beloof je dat ze bang voor jullie zijn, aangezien jullie de 99% zijn. Accepteer niets zoals het op het eerste gezicht lijkt. Controleer zelf alle feiten. Mensen worden betaald om jullie valse informatie te geven via televisie en kranten. Spoedig zullen ze niet meer met zichzelf en de LEUGENS en PROPAGANDA, waarvan zij voor publicatie verantwoordelijk zijn, kunnen leven. Wie kun je vertrouwen? Vertrouw, na grondig onderzoek van de feiten, alleen jezelf. Jullie toekomst ligt in je eigen handen. Behandel die met zorg, hij is kostbaar.
Doe alleen zaken met jullie Schepper. Verbind je met je spirituele kant en laat je altijd leiden door je hart, bij elke beslissing die je neemt. Wordt weer de persoon waarvan je weet dat je het bent, vóór de bemoeienis door degenen die de controle over de Aarde overnamen en jullie de verkeerde kant op stuurden. Jullie zielen hadden vele levens; net als een acteur speelde je vele rollen. Soms moest je lessen leren, andere keren was je de leraar. Je bent je ziel, niet de overjas die je nu draagt. Je ziel is vele duizenden jaren oud. Het is de ware jij. Wanneer je leven op Aarde voorbij is zul je terugkeren naar wie je waarlijk bent. Dan, en alleen dan, zul je alle antwoorden kennen.
We proberen jullie te inspireren om te worden wie jullie in staat zijn te worden en jullie te helpen de Aarde te redden van degenen die haar willen vernietigen. Wees sterk, mijn vrienden.
Mijn lief, zaken zullen gemakkelijker worden. Het is moeilijk voor me om getuige te zijn van hetgeen gedaan wordt om je tegen te houden. Wees sterk, steun elkaar en kijk naar de toekomst.

Altijd, je aanbiddende  Monty.
Vert. Marja/Rob

interview

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/