donderdag 29 april 2010

April 25, 2010

Ik zal terug komen op Aarde om de verlichte mensen te begeleiden, vooruit te helpen naar een vreedzaam bestaan, vrij van oorlog, angst en controle, niets op Aarde zal dit veranderen, niets op Aarde kan dit veranderen, dit ligt vastgelegd in steen, dit is al vaker voorspeld tijdens jullie geschiedenis.

Montague's bericht: Zondag 25 april 2010




De geestenwereld verwelkomt weer een nieuw land, Japan, om samen met ons te streven om waarheid, liefde en vrede te brengen aan de gehele mensheid. Veronica mijn liefste, ik had nooit verwacht, nadat ik jouw wereld had verlaten, dat ons werk zoveel zou bereiken en zoveel harten zou raken. In elk land zijn er goede mensen en het is aan hen om anderen naar de waarheid te leiden. Niets in de wereld is zoals het hoort te zijn. Mensen zijn gewend geraakt om te geloven wat hen gezegd wordt zonder eraan te twijfelen, ook wanneer de gegeven informatie niet klopt, ze nemen de gemakkelijkste optie, dit is waarom jullie wereld zo´n verschrikkelijke puinhoop is. Als mensen enig idee hadden, waar hun zelfgenoegzaamheid toe leidt zouden ze snel wakker schrikken. Degenen die zichzelf als superieur zien en gerechtigd zijn om jullie wereld te leiden, laten we zien dat zij geen controle hebben over de elementen. Zij denken dat zij het recht hebben, om degene uit te roeien die niet in overeenstemming zijn met hun eisen en wensen. Ze spreken over global warming (de opwarming van de Aarde), zij proberen jullie te laten geloven dat jullie acties dit kunnen controleren, dat is niet zo. Terwijl de Aarde naar een hogere energie beweegd, zullen er veranderingen in de natuur optreden, zoals het ook moet zijn. Zij gebruiken dit als excuus om nog meer geld en controle te krijgen. Er zijn ‘natuurlijke’ rampen en kunstmatige rampen die moeten lijken op natuurlijke rampen, laat je niet meeslepen door dergelijke slinkse leugens, de tijd is aangebroken om uit de afgrond omhoog te komen.

Ik heb je gevraagd om een tape te laten horen van een van mijn eerste pogingen om te spreken in mijn eigen stem, ik wilde spreken over mijn werk, over het werk dat jij en ik verrichten. Mijn liefste ik heb destijds nooit verwacht dat je zoveel zou bereiken, er zijn nu 8 andere landen die met ons het verlangen delen, om de waarheid naar voren te brengen. Ik wil dat de mensen weten dat ik je aanbid en hen laten weten hoeveel je mij hebt aangemoedigd en mij hebt geholpen met mijn werk. De verschrikkelijke brieven die zijn geschreven in hebzucht en haat, zo kort na mijn overlijden, zijn aan iedereen die op mijn adreslijst stonden gestuurd, door een bloedverwant van mij, deze brieven zijn wreed en 100% van het “Kwaad”. Haar boosaardige intentie heeft niet het gewenste effect gekregen, vanuit de geestenwereld kan ik je duidelijk mededelen dat ik van je hou en je aanbid.

Het is een interessant en spannend week voor je geweest mijn liefste. Eerst heb je een dame ontmoet die zeer gewaardeerd wordt in de wetenschappelijke wereld. Zij was nogal verbaasd toen zij te horen kreeg dat 8 andere landen eveneens geïnteresseerd zijn in het werk van de geestenwereld.
Je werd keurig verwend op je verjaardag, het was goed voor je om even weg te zijn van de computer voor een dag met plezier, ik ben het er volledig mee eens. De speciale lunch was even spannend voor ons in de geestenwereld als voor jullie vijven, wij hebben er niets van gemist. Wij hebben deze gelijkgestemde mensen in je leven gebracht om je te assisteren in ons project. De timing klopt, jullie moeten je allemaal voorbereiden, dit is het jaar van de vele gebeurtenissen en wijzigingen en een paar echte rampen. Degenen die aan onze kant van het leven komen, door middel van dergelijke rampen zullen niet lijden en zullen zich niets herinneren van hun overgang, wanneer ze veilig in de geestenwereld binnenkomen.

Ik zal terug komen op Aarde om de verlichte mensen te begeleiden, vooruit te helpen naar een vreedzaam bestaan, vrij van oorlog, angst en controle, niets op Aarde zal dit veranderen, niets op Aarde kan dit veranderen, dit ligt vastgelegd in steen, dit is al vaker voorspeld tijdens jullie geschiedenis. Ik vind het vervelend om te vertellen dat jullie geschiedenis niet geheel klopt, degenen die het hebben geschreven, hebben het gewijzigd om te laten passen met hun plannen. Jij en ik zijn velen malen aanwezig geweest op Aarde sinds haar ontstaan, en hebben hulpeloos toegekeken hoe de waarheid soms volledig werd gewijzigd, zodat het paste met hun plannen. De waarheid moet worden geopenbaard, het zal worden blootgesteld, het is beter om op te staan en schuld te bekennen dan gedwongen te worden om naar voren te treden. Er zijn er zoveel die veel hebben te verantwoorden, het misbruik van kinderen kan nooit worden toegestaan of genegeerd.

Je hebt zeer schokkende informatie ontvangen, wat bevestigde wat je is verteld, ja inderdaad de onmenselijkheid tegen de mensheid is afschuwelijk en zeer schokkend. Dit alles zal veranderen wanneer zij geen controle meer hebben.

Je leeft in een interessante tijd, massale veranderingen zitten in de pijplijn. Wij zullen er altijd zijn voor degenen die zoeken naar de waarheid. Wij zullen slagen, ons team komt mooi samen. Ik blijf mijn liefste, jouw aanbiddende Echtgenoot, Monty.


Vertaling: Freek
Email: freek@ganador.nl


THE MONTAGUE KEEN FOUNDATION

http://mkjapan.blogspot.com/ - JAPANESE

http://mkinfrench.blogspot.com/ -FRANÇAIS

http://www.montaguekeen.com– ENGLISH

http://mkinlatvian.blogspot.com/ - LATVIESU

http://mkingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH

http://mkfchinese.blogspot.com/ - MANDARIN/Chinese

http://mkcastellano.blogspot.com/- CASTELLANO/Spanish

http://mknederlands.blogspot.com/- NEDERLANDS

http://mkchannelings.blogspot.com/- PORTUGUÊS

Original and translations of the Galactic Messages available on

http://peacelovelove.blogspot.com/


dinsdag 20 april 2010

April 18, 2010

Ik beloof je mijn liefste dat het licht van de Liefde, eerlijkheid en rechtvaardigheid zal terug keren naar haar rechtmatige plaats.
De mensheid zal in vrede leven.




Montague's bericht: Zondag 18 april 2010



Mijn liefste Veronica, ik heb je gezegd dat 2010 een jaar zou worden, waarin de waarheid zal worden blootgesteld en de mensheid uit de ketens van leugens en bedrog, die hen voor duizenden jaren gevangen heeft gehouden zal worden bevrijd. De waarheid is verborgen gehouden door regeringen en religies, je weet dat ik tijdens mijn leven op aarde heb geprobeerd de discussie over Bewustzijn te open, de barrières waar ik mee geconfronteerd werd leken onoverkomelijke, ik werd geblokkeerd door degenen die hun zekerheid van een vaste baan boven de waarheid en eerlijkheid zetten, zij kunnen mij nu niet meer laten zwijgen, ze weigerden de confrontatie aan te gaan met de overweldigende bewijzen. Ik herhaal nogmaals, de wetenschappelijke instellingen blijven vastberaden vijandig tegen het Paranormale, maar de minachting waarmee de belangrijkste woordvoerder handelt, heeft alle kenmerken van de ultieme wanhoop van degenen die omringd wordt door het oprukken van een oude vijand. Zal de ineenstorting van het materialisme en de overwinning van een wezenlijke spirituele filosofie meer hongerige kinderen voeden, stammen conflicten oplossen, een einde maken aan de grensconflicten, de levensstandaard verhogen, betere huizen bouwen, natuurlijk moet hier het antwoord een overweldigende “JA” zijn. Hoewel een direct antwoord zou moeten zijn dat het hoop en steun moet geven aan de miljoenen diep bedroefde en rouwende ouders, kinderen en geliefden die nu kunnen voelen dat de wetenschap accepteert, dat ons bewustzijn onafhankelijk is van de hersenen en van onze tijd, het overleeft na de dood, en dat persoonlijkheden in staat zijn hun gedachten en identiteit te kunnen overbrengen, zoals ikzelf gedaan heb sinds mijn overlijden zes jaar geleden. Wanneer het klimaat verandert en de discussies van zaken die buiten het domein van het fysieke eens te meer de aanvaardbare norm wordt, ontstaat er een podium voor de westerse mens om zichzelf te bevrijden uit de dwangbuis van het materialisme, om jezelf te zien als slechts een tijdelijke bewoner van je lichaam, te zien dat je taak op Aarde meer is als alleen de vervulling van de wereldse behoeften en je lichamelijke verlangens.



Kijk wat er zich nu afspeelt in de wereld, kunnen de wetenschappers of bankiers natuurrampen veranderen? Ze kunnen alleen besturen hetgeen met geld te koop is. Velen malen heb ik je verteld van de natuurrampen die moeten gebeuren in dit jaar van verandering, waarin de mensheid zijn geest zal openen en zal zien wie hij werkelijk is en zal leren leven als een bewust geestelijk wezen, geleid door Liefde en Spiritualiteit. Degene die al in het licht leven weten dit, degenen die nog moeten ontwaken vanuit de duisternis naar het Licht, hebben een vriendschappelijke hand nodig om hen welkom te heten in het Hemelse licht. Jij mijn liefste hebt zoveel Licht in mijn leven gebracht, ik voelde me zo alleen, niet goed begrepen en afgewezen door mijn eigen familie en degenen die probeerde mijn werk te onderdrukken. Jij zei altijd mijn grootste werk moet nog komen, we doen het nu samen, en die dezelfde mensen proberen nu te doen alsof dat het niet gebeurt……



Er worden nu wetten ingevoerd die nog meer de vrijheid beperken en besturen. Vraag eens waarom dit gebeurt, wat willen zij onderdrukken??? Zoek naar de waarheid, alleen de waarheid zal je vrijheid verschaffen. Kijk nog eens wat er is gebeurd tijdens de Raad van Nicaea, alle problemen die de wereld nu ondervind, en datgene waar ze nu mee wordt geconfronteerd, dateert uit de tijd van de zogenaamde "Paarden-handel", plus de afspraken die toen gemaakt zijn, welke allen waren gebaseerd op corruptie. Jullie hedendaagse wetten zijn gebaseerd op wat er destijds besloten is, jullie wereld heeft moeten leven met de gevolgen van die besluiten, welke geen basis hebben die waarheidsgetrouw is.



Ik beloof je mijn liefste dat het licht van de Liefde, eerlijkheid en rechtvaardigheid zal terug keren naar haar rechtmatige plaats. De mensheid zal in vrede leven. Let zorgvuldig op van wie je gevraagd wordt om te vertrouwen, vertrouw niemand op het eerste gezicht, ze zijn getraind in het produceren van een "eerlijk" gezicht voor degene die zij willen misleiden. Als je kon zien wat ik kon zien, de regelrechte onoprechtheid en de corruptie in de wereld dan zou je huiveren. Ik werd ermee omringd toen ik op Aarde was, en ik heb het toen niet "gezien" maar nu ben ik mij er al te bewust van hoe het kan worden verdoezeld.



Dit is een zowel speciale als een belangrijke week voor ons beiden, elke gelegenheid moet worden genomen om vooruit te komen in Liefde en Waarheid, weet dat ik te allen tijde aan je zijde ben, je aanbiddende man, Monty.


Vertaling: Freek
Email: freek@ganador.nl

THE MONTAGUE KEEN FOUNDATION

http://mkinfrench.blogspot.com/ -FRANÇAIS

http://www.montaguekeen.com– ENGLISH

http://mkinlatvian.blogspot.com/ - LATVIESU

http://mkingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH

http://mkfchinese.blogspot.com/ - MANDARIN/Chinese

http://mkcastellano.blogspot.com/- CASTELLANO/Spanish

http://mknederlands.blogspot.com/- NEDERLANDS

http://mkchannelings.blogspot.com/- PORTUGUÊS

Original and translations of the Galactic Messages available on

http://peacelovelove.blogspot.com/


dinsdag 13 april 2010

April 11, 2010

Montague's bericht: Zondag 11 april 2010





Mijn liefste echtgenote, elke dag wordt het duidelijker, je begrip van WIE en WAT jullie wereld heeft overgenomen wordt duidelijker. Je vraagt je af of de mensheid al die tijd heeft geslapen, waarom waren ze hier niet van op de hoogte, omdat er zoveel afleiding is gecreëerd, waardoor de gedachte werd afgeleid van hetgeen belangrijk was, in plaats van zijn rechtmatige ware plek in de besluiten die betrekking hebben op zijn wereld. Zijn geest was kundig gericht op de afleiding zoals sport, gezond blijven, T. V., films speciaal vervaardigd om een liefde voor moord te creëren, waar oorlog wordt geprezen en de Olympische Spelen worden gebruikt om af te leiden, zodat hun inspanning om de wereld over te nemen worden verscholen. Je moet toegeven dat het slim is en tot nu toe heeft het gewerkt, zij hebben de recessie gemaakt,zonder dat iemand anders dan degenen die betrokken waren wisten wat er gebeurde, vanwege de vele mensen die soortgelijke werkzaamheden doen zoals jij mijn liefste, doen de mensenhun ogen open, zij vinden hun stem, zij nemen hun verantwoordelijkheid zich uit te spreken. De mensen die dit allemaal in gang hebben gezet, zijn niet zo ingesteld zoals de meerderheid van jullie, je weet dat het menselijke ras is verstoord, het DNA van de meerderheid is nu ongeveer 80 tot 90% mens. De mensen die willen overnemen, zijn slechts 20 tot 30% van de bevolking, ze willen jouw niet, je bent een overschot aan behoeft, de wereld die zij willen creëren heeft maar een klein percentage zoals jouw nodig, als slaven. Wij in de geest en de andere planeten willen jullie redden uit deze verschrikkelijke ramp. Ze proberen te voorkomen dat jullie geloven in de wereld van de geesten, het leven na de dood en de wezens van andere planeten die maar al te graag jullie willen leiden, vooruit te gaan naar een wereld waar deze Slechte personen niet meer kunnen overleven, want zij horen niet op jullie planeet.

De waarheid mijn liefste wordt onthuld en geconfronteerd, niemand ter wereld die dit kan voorkomen. De waarheid is waar, het wordt niet buigen voor iemands positie, echter het zal als verheven lijken . Dat geldt voor iedereen ongeacht hoe slim ze denken dat ze zijn, diegenen die misbruik hebben gemaakt van mijn vertrouwen moet hier ook rekening mee houden. Er is geen enkele godsdienst; er IS WAARHEID en deze waarheid is verstoord van alle erkenning door degene wiens enige belangstelling was, macht hebben om de mensheid te kunnen controleren. De God van de Liefde werd aan de kant gezet, in plaats daarvan werd ANGST als hun controle instrument gebruikt. Nu moet jouw wereld de volgende stap vooruit zetten, deze voortgang kan niet worden gestopt ongeacht welke wapens zij bezitten, de mensheid kan dit niet stoppen. Je kunt een eenvoudige overgang maken voor jezelf of er tegen vechten maar gebeuren zal het. Vertrouw op de God van de Liefde en degene die hij stuurt om je voorruit te helpen. Deze veranderingen zijn nu, ze zijn begonnen, zij zullen versnellen als je gaat richting 2012, Nostradamus en St. Malachy spraken hier ook over, het is tijd om te luisteren en beslissingen te nemen. De informatie is binnen handbereik, zoek het. Zoek elkaar op, stel degenen die bang zijn gerust, de waarheid is er om te worden gedeeld, geen mens is een eiland (alleen), samen hebben jullie de moed en de kracht om voorruit te gaan met vertrouwen. Wij in het netwerk zullen het zo eenvoudig mogelijk voor jullie maken, in dit laboratorium van mensen levens is alles mogelijk.

Het menselijk ras werd gecontroleerd door leugens, mensen gaan zelfs naar de universiteit om meer te leren over deze leugens en krijgen zo het recht om Angst en Controle te creëren binnen jullie wereld. Wat je eet, wat je leest, het onderwijs, wat je geloofd, wat je ziet, je gezondheid of zal ik zeggen jullie Ziekte, gecreëerd door de mensheid wordt ook door hen bestuurd. Je wordt gehersenspoeld om te geloven dat je drugs (medicijnen) nodig hebt voor alles en vervolgens moet u drugs (medicijnen) gebruiken om de problemen, die de eerste drugs hebben veroorzaakt te bestrijden, deze worden "Neveneffecten" genoemd , zo’n simpele term om de aanslagen op je lichaam te beschrijven. Ik verzoek je alstublieft, denk erover na.

Sorry, dat ik vandaag zeer ernstig ben geweest, het is zo moeilijk voor ons om aan te zien wat er allemaal in de wereld gebeurd, er moet een einde aan komen.
Je hebt deze week een mooi moment met je familie had, voel je niet schuldig liefste, het is goed voor je om enige tijd met je familie te hebben.
Wij weten en waarderen dat jij je leven hebt gegeven aan de geest, je wordt volledig door ons geleid, maar wij willen graag zien dat je lacht en geniet van je gezin, zoals je zit rond de tafel en geniet van de fantastische maaltijden van Simon, dit was iets wat ik ook fantastisch vond en waardeerde toen ik op aarde was met jouw, ik deel dit nog steeds met jouw. Wij hebben zulke prachtige herinneringen, jij en ik.

Dit is ons werk liefste, jij en ik hadden beloofd de verantwoordelijkheid te nemen en de waarheid in al haar Glorie aan de mensheid te onthullen. In verschillende levens hadden wij verschillende taken, maar wij zijn altijd samen en samen blijven wij, uw aanbiddende Monty.



Translator: Freek
Email: freek@ganador.nl

THE MONTAGUE KEEN FOUNDATION

http://www.montaguekeen.com– ENGLISH

http://mkinlatvian.blogspot.com/ - LATVIESU

http://mkingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH

http://mkfchinese.blogspot.com/ - MANDARIN/Chinese

http://mkcastellano.blogspot.com/- CASTELLANO/Spanish

http://mknederlands.blogspot.com/- NEDERLANDS

http://mkchannelings.blogspot.com/- PORTUGUÊS

Original and translations of the Galactic Messages available on

http://peacelovelove.blogspot.com/

dinsdag 6 april 2010

April 4, 2010

Montague's bericht: Zondag 4 april 2010






Vrolijk Pasen aan ieder en hun families, en aan onze familie en vrienden in de velen landen die ons werk vertalen, en dit delen met hun mede waarheidszoekers. Al deze mensen werden uitgekozen door de Geest, de waarheid zal worden geopenbaard in alle 4 hoeken van de wereld, er is geen uitweg. De sluier van de duisternis zal voor eens en altijd worden opgeheven. In 2010 zullen velen de waarheid onder ogen moeten zien, Kerken zullen zich moeten verantwoorden voor hun slechte daden, dit geldt ook voor de mensen met Macht die hun heerschappij hebben misbruikt, zij zullen worden blootgesteld, dit wordt het jaar van de Waarheid voor ieder mens. Ian R. Crane is bij je op bezoek geweest, hij heeft je uitgenodigd om zijn conferentie bij te wonen, AV4 ( Alternative View conference, Alternatieve Kijk op conferentie),afgelopen week , hij is ook iemand die zich toewijd om de waarheid te openbaren. Wij hebben jouw genot gedeeld, bij het zien van zoveel mensen, dertigers en veertigers die allen toegewijd waren om op zoek te gaan naar de waarheid, velen van ver weg, zoals Australië, Amerika, Spanje, Zwitserland, Ierland en zoveel andere landen, allemaal samen in de liefde, Licht en vriendschap. Wij hebben beloofd dat mensen samen zouden komen, Ian R. Crane zijn werk inspireert velen om op zoek te gaan naar de waarheid, hij is een Leider. De karma van de Onwaarheden zullen ongunstig terugkeren naar de verzender. Ik vraag jullie allen, om jullie capaciteiten, om te kunnen veranderen of beïnvloeden, van hetgeen zich in de wereld afspeelt, niet te onderschatten. Iedereen is speciaal op zijn eigen manier. Zoals je gehoord hebt van de echte Experts, zij produceren het bewijs dat de klimaatsverandering een mythe is, niemand op aarde kan er iets aan doen om de progressie van jullie planeet te stoppen. GMO (genetische gemanipuleerd organisme) maakt niet uit hoe ze het aankleden is een aanslag op de mensheid. Je hebt inmiddels geleerd hoe de illegale drugsindustrie wordt geregeerd door de overheid, zij zijn bereid om bloed te vergieten om het in controle te houden. Ian R. Crane zijn werk wordt geleid door de geest, hij kwam niet voor niets naar jouw toe, het is de tijd om samen te komen. `Geschiedenis kan niet blijvend worden vervalst; De mythe kan niet op tegen de nauwkeurigheid van onderzoekswerk; Het onheilspellende web zal aan het licht worden gebracht en in stukken worden gereten, echter het is kunstig gesponnen.” Dr. Jakob Rutchi 1915 Ik heb je geleid om een bijzonder interview te bekijken afgelopen week, ik moest je in contact brengen met deze bijzondere dame, ze kent ons werk op een spiritueel niveau, we hadden het gevoel dat dit de tijd was om met haar in contact te komen. Je was verbaasd hoe gedetailleerd zij wist over veel van onze plannen, het was spannend voor jullie beide. Ik heb je beloofd om de juiste mensen naar voren te laten komen, de tijd was aangekomen om in contact te komen met iemand die werkelijk het licht is en spiritueel werkt. Velen wachten in de coulissen op connectie, laat dit aan ons over liefste, wij weten wanneer we het beste kunnen handelen. Dit zal een druk jaar voor je worden. Alles wat we hebben gedaan tot nu toe is een voorbereiding voor jouw stichting, om een basis te creëren waar wij als geesten naar voren kunnen komen om met jouw te kunnen communiceren en je naar het juiste pad te leiden. Het zal een leerplek worden voor iedereen die deel uit wil maken, en jullie planeet mee wil nemen naar haar nieuwe staat van bestaan. London zal de blauwdruk worden voor de andere landen die willen dat wij een centra voor hen oprichten. We hebben jouw verteld wat je kan verwachten en hoe het zal geschieden. Zo velen in het veld hebben je geprobeerd te blokkeren, zij hebben de kracht van de geest onderschat, wij zullen niet falen. Jullie naderen het einde van het leven zoals jullie het nu kennen, dit is door velen in het verleden voorspeld. Ga voorwaarts met zelfverzekerdheid, wetende dat jullie allen verkozen zijn om voorwaarts te gaan en een wereld te creëren waar je alleen van kon dromen, een wereld zonder oorlogen, armoede, lijden, allemaal leven in vrede en harmonie. Zoals ik jullie al verteld heb, dit is jullie nalatenschap voor de toekomstige generaties. Het spijt me mijn liefste dat je met zoveel slechte mensen om moest gaan sinds mijn overlijden, ik had gehoopt dat je pad makkelijker was geweest, mijn liefde voor jou, gaf je de kracht om te volharden. Het is tijd om je voor te bereiden om te gaan dineren met je familie en Pasen te gaan vieren, ik zal uiteraard bij je in de buurt zijn. Wees trots op alles wat je tot nu toe hebt bereikt. Ik ben voor eeuwig je aanbiddende Echtgenoot, Monty.

Vertaling: Freek

Email: freek@ganador.nl

THE MONTAGUE KEEN FOUNDATION

http://www.montaguekeen.com– ENGLISH

http://mkinlatvian.blogspot.com/ - LATVIESU

http://mkingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH

http://mkfchinese.blogspot.com/ - MANDARIN/Chinese

http://mkcastellano.blogspot.com/- CASTELLANO/Spanish

http://mknederlands.blogspot.com/- NEDERLANDS


interview

invocation



AN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/