zondag 25 juli 2010

Juli 25, 2010

Montague Keen, 25 juli 2010


Alleen de kleine geheimen moeten beschermd worden; de Grote worden geheim gehouden via publiekelijk ongeloof.


Marshal Mc Luhan.Dit werd mij vanochtend toegezonden door een dame uit Washington, en het verklaart eigenlijk alles. Dank je Betsy.

Dank je Betsy.Nu mensen ontwaken uit de staat van onwetendheid waar zij in leefden, beginnen ze de ware aard te zien van de manipulators die zij verplicht waren te vertrouwen. Hun agenda wordt elke dag duidelijker. Ja, het is schokkend om te moeten accepteren dat alles wat je vertrouwde en waarin je geloofde niet gebaseerd is op de waarheid. Het is ook moeilijk te accepteren en toe te geven dat je gevallen bent voor wat nu zo overduidelijk leugens en verdraaiingen van de waarheid zijn. Niemand wil graag toegeven dat zij gebruikt en misbruikt zijn. Het is nu tijd dat alles wat voor jullie verborgen werd gehouden aan de oppervlakte komt. Ik ben niet de enige Geest die dit zegt, kijk naar alle andere websites die communiceren met de Geest, jullie zullen allemaal naar de Waarheid geleid worden. Licht en Waarheid confronteren nu Duisternis en Corruptie, de duisteren gebruiken alle trucs waarover zij beschikken om jullie gedachten af te leiden van wat er werkelijk gebeurd. Het oude verhaal over Wereldwijde Opwarming wordt nogmaals naar voren gebracht om jullie je schuldig te laten voelen zodat je in zult stemmen met meer controles en belastingen. Hoe vaak moet ik jullie er nog aan herinneren dat geen enkele persoon op Aarde ook maar een jota kan beheersen van of veranderen aanbrengen aan wat NATUURLIJK is en moet gebeuren, zoals de dag die na de nacht komt, de verandering van de seizoenen. Dit is het patroon van gebeurtenissen die moeten gebeuren, de veranderingen die plaatsvinden zijn onderdeel van de verandering die geprogrammeerd is, niets wat de Mens doet zal dit veranderen. Ontwaak, wordt geen slachtoffer van deze manipulaties.Nu meer van jullie zich bewust worden dat jullie Oneindig Bewustzijn zijn, is de Waarheid het enige wapen dat je nodig hebt. Zoals David Icke opmerkt, jullie transformeren jullie Gevangenis in een Paradijs, het was zo bedoeld. Vind je stem, ondersteun diegenen die zich uitspreken namens jullie, ga naar hun Voordrachten, hun Conferenties. De Waarheidsbeweging is er voor jullie, die het aan jezelf en toekomstige generaties verplicht zijn de verandering te maken zodat de overgang naar het Hogere Energieniveau minder traumatisch is als gevolg van de tactieken van de kwaadaardigen. Ja, de Duistere kant probeert zowel zichzelf als anderen te laten geloven dat zij de enige overheersers zijn, helaas geloven deze idioten dit. Neem terug wat jullie geboorterecht is. De Energie Verandering die nu plaatsvindt zal dit mogelijk maken, het is jullie kans op je open te stellen voor wie je werkelijk bent en waarom je in deze tijd op Aarde bent. Weet dat je leeft in een van de meest belangrijke perioden in het bestaan van de Aarde. Diegenen die denken dat zij hun ogen hiervoor gesloten kunnen houden zodat zij niet op het spel zetten wat zij hebben en die denken dat zij “veilig” zijn, zullen ruw wakker geschud worden. De Duistere kant heeft plannen, zij hebben slaven nodig om deze plannen uit te voeren, zij hebben geen respect voor jullie, jullie zijn kanonnenvoer voor hen. Zij zullen doorgaan met het vervuilen van de lucht die jullie inademen, het voedsel dat jullie eten en het water dat jullie drinken, totdat jullie de zombies worden die zij nodig hebben om gedwee te gehoorzamen aan hun opdrachten.Licht en Liefde zijn er voor jullie, er is geen reden voor angst, onwetendheid, ziekte of oorlog. Jullie kunnen een Wereld scheppen zonder die dingen. Het is nu aan jullie, dit is jullie kans om jullie Wereld te veranderen. Wij in de Geest danken al diegenen die hun leven wijden aan het brengen van de boodschap naar de Mensheid, het is mogelijk om Licht te brengen zelfs naar de donkerste harten. Jullie zijn de werkelijke leiders die helpen een betere wereld voor de hele Mensheid te creëren. Liefde, en alleen Liefde zou jullie moeten drijven. Mijn vrouw en ik werken aan beide kanten van het leven om deze veranderingen mogelijk te maken.Groei uit boven de door de mens gecreëerde verschillen die geschapen werden om te Verdelen en Heersen. Zie de “door de mens gecreëerde ongelukken en rampen” voor wat zij werkelijk zijn, en hun doel en de realiteit van de situatie waarin jullie zitten zal je plotseling duidelijk worden waarna je je zult afvragen hoe je voor zulke duidelijke leugens hebt kunnen vallen. Als je eenmaal ontwaakt bent zullen zulke leugens niet nog eens gebruikt kunnen worden. Kijk naar de mensen die je zou moeten vertrouwen, kijk naar wat zij doen en zeggen, het is tijd om alles te onderzoeken. Kijk hen in de ogen, de spiegels van de Ziel, de ogen van de Ziellozen worden donkere, bijna zwarte gaten die hun duisternis onthullen. Elke Ziel op Aarde heeft een Beschermengel, een Engel voor begeleiding en ondersteuning, negeer hen niet. Zij kunnen niet tussenbeide komen in jullie levens, zij moeten uitgenodigd worden om te helpen en jullie te leiden op jullie levenspad. Toen ik in de Geestenwereld kwam moest ik spreken met en toestemming vragen aan Veronica’s Beschermengel, zijn naam is Albert, als ik door wilde gaan met haar samen te werken. Hij gaf zijn zegen hiervoor.Veronica mijn liefste, jij werkt zo hard deze dagen. Je hebt een zware werklast op je genomen. Ik beloof je dat de Waarheid zal overwinnen. Kijk naar al die prachtige zielen in zo veel verschillende Landen die naar voren gekomen zijn om dit pad met jou te bewandelen. Mensen van het Licht komen samen, de barricaden van taal en Nationaliteit worden geslecht, de Waarheid brengt iedereen samen. Een ware ontwaking vindt plaats.Neem alsjeblieft tijd voor jezelf mijn liefste, je hebt rust nodig. Alles wat jij voor mij doet, je zei dat je mijn werk wilde voltooien, en jouw liefde en toewijding zijn voor mij een verklaring wat echte liefde tot stand kan brengen. Ik ben zeer trots jouw aanbiddende Echtgenoot te mogen zijn. Monty.


Vertaling: Puk
Email: pmdl@ziggo.nl


THE MONTAGUE KEEN FOUNDATION

http://mkjapan.blogspot.com/ - JAPANESE

http://mkinfrench.blogspot.com/ -FRANÇAIS

http://www.montaguekeen.com– ENGLISH

http://mkinlatvian.blogspot.com/ - LATVIESU

http://mkingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH

http://mkfchinese.blogspot.com/ - MANDARIN/Chinese

http://mkcastellano.blogspot.com/- CASTELLANO/Spanish

http://mknederlands.blogspot.com/- NEDERLANDS

http://mkchannelings.blogspot.com/- PORTUGUÊS

Original and translations of the Galactic Messages available on

http://peacelovelove.blogspot.com/


dinsdag 20 juli 2010

Juli 18, 2010
Waarom jullie Pers en TV deze bezoeken van andere Planeten negeren? Waarom zij jullie in gelukzalige onwetendheid willen houden?

De waarheid kan niet worden tegengehouden, in elke hoek van jullie Wereld spreken mensen zich uit en er wordt naar hen geluisterd. De grote Ontwaking vindt plaats, het is niet geschreven in steen, geen macht op Aarde kan het stoppen.

Ondersteun alsjeblieft mijn geliefde vrouw op dit eenzame pad dat zij gekozen heeft om Waarheid en Harmonie aan allen te brengen.

Montague Keen, 18 juli 2010

Channeller: Veronica Montague Keen


Vraag jezelf eens af, nu er zo veel foto’s en videoclips van UFO’s hun weg naar jullie vinden als bewijs wat jullie verteld wordt, waarom jullie Pers en TV deze bezoeken van andere Planeten negeren, waarom zij jullie in gelukzalige onwetendheid willen houden? Veronica, jij had het voorrecht om vele uren in zowel Amerika als Engeland door te brengen en sprak met de grote Dr. John Mack en dus had je geen probleem met de acceptatie dat er andere Planeten zijn met Wezens die veel ontwikkelder zijn dan wij. Het diende jullie Overheersers om jullie onwetend van dit feit te houden. De waarheid kan niet worden tegengehouden, in elke hoek van jullie Wereld spreken mensen zich uit en er wordt naar hen geluisterd. De grote Ontwaking vindt plaats, het is niet geschreven in steen, geen macht op Aarde kan het stoppen. Diegenen die werkelijk werken aan het grotere goed voor de Mensheid doen dit vrijwillig, onzelfzuchtig, zij verwachten geen betaling op welke manier dan ook, de Waarheid is wat hen drijft. De waarheid is verborgen gehouden voor jullie op alle niveaus om jullie te overheersen voor hun eigen gewin. Diegenen die zichzelf voordoen als Mensen die Macht en controle gekocht hebben op corrupte manieren, zullen niet slagen. Planeet Aarde is niet en zal nooit van hen zijn. Zij gebruiken elke kwaadaardige manier die ze maar kunnen vinden om genoeg ANGST te creëren zodat de Mens hen zal vertrouwen om hun te “beschermen”, terwijl het beschermen het laatste is wat zij willen doen. Snel zullen hun misleidende plannen duidelijk worden voor iedereen.De Sluier werd opgetild en diegenen die de waarheid zoeken hoeven alleen maar te kijken, het uit te zoeken voor zichzelf, het is nog nooit zo gemakkelijk geweest als nu. Zo vele jonge mannen worden tijdens hun tijd op de Universiteit door organisaties gerekruteerd die twijfelachtige motieven hebben, zij worden binnengetrokken in situaties en corrupte praktijken als gevolg daarvan, hen wordt geleerd dat zij loyaal moeten zijn aan deze organisaties en zij moeten denken dat zij verplicht zijn om mee te gaan in wat er ook van hen gevraagd wordt. Zulke beslissingen op zo een jonge leeftijd zouden niet als bindend geaccepteerd mogen worden.Leer om alles te bevragen, accepteer niet alles op het eerste gezicht. Diegenen die jullie misleiden zijn zeer goed getraind, zij hadden hierin al eeuwen oefening. Zij hebben elke “Waarheid” veranderd, zij hebben het voor elkaar gekregen zo velen van jullie te overtuigen om dit te accepteren en je eraan te houden. Jullie zijn allemaal voorgelogen. Alle geloofssystemen waar jullie je leven aan gegeven hebben zijn er alleen maar om jullie te overheersen, om jullie aan de regels te houden. In mijn laatste incarnatie moest ik sterk en staan voor wat ik geloofde, ik weigerde om aangetrokken te worden tot het controlesysteem waarin ik geboren was, ik zag het grotere plaatje, ik was wakker. Het vergt moed om buiten de gebaande paden te gaan, ik was een zoeker naar de waarheid, ik probeer nu jullie ogen te openen voor de waarheid. Ik weet dat ik gelijk had, ik had niet kunnen doen wat ik nu doe als ik het fout gehad had!!! Stop met het voor de gek houden van jezelf, wordt wakker.Zoals Veronica jullie zal vertellen speelde muziek een grote rol in dat leven, wij hielden ervan, het voedt de Ziel, dus luister naar muziek , in plaats van te kijken naar de afstompende TV programma’s etc.. Kijk om je heen naar de schoonheid van de bomen en bloemen, de natuur op haar best, het helpt om je te verbinden met je hogere zelf, jouw ware Wezen. Bevrijdt je geest van de slavernij waar je onbewust in terecht gekomen bent. Jullie zijn vrije Wezens, niemand bezit jullie of overheerst jullie nog. Laat Liefde je leven binnenvloeien en je zult je vervuld voelen. Liefde is het dat je leidt, niet angst, de Macht van Liefde is zo geweldig, het maakt alles mogelijk.Kijk naar de toekomst met hoop en niet met angst, de waarheid zal je vrijmaken. Wij in het Netwerk begeleiden mensen om te weten wie zij werkelijk zijn en wat hun doel is in deze tijd van Grote Verandering op Planeet Aarde. Wij zullen onszelf onthullen wanneer de timing juist is.Ondersteun alsjeblieft mijn geliefde vrouw op dit eenzame pad dat zij gekozen heeft om Waarheid en Harmonie aan allen te brengen. In dit jaar van verandering zullen vele Waarheden onthuld worden aan jullie. Ik werd altijd geaccepteerd als een man van mijn woord, dit is niet veranderd.Mijn liefste, ik ben altijd bij je. Ik zal je blijven tonen dat je nooit alleen bent, wij zullen nooit scheiden. Ik zal altijd jouw aanbiddende echtgenoot zijn. Monty.

Vertaling: Puk
Email: pmdl@ziggo.nl

0

THE MONTAGUE KEEN FOUNDATION

http://mkjapan.blogspot.com/ - JAPANESE

http://mkinfrench.blogspot.com/ -FRANÇAIS

http://www.montaguekeen.com– ENGLISH

http://mkinlatvian.blogspot.com/ - LATVIESU

http://mkingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH

http://mkfchinese.blogspot.com/ - MANDARIN/Chinese

http://mkcastellano.blogspot.com/- CASTELLANO/Spanish

http://mknederlands.blogspot.com/- NEDERLANDS

http://mkchannelings.blogspot.com/- PORTUGUÊS

Original and translations of the Galactic Messages available on

http://peacelovelove.blogspot.com/

interview

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/