maandag 29 februari 2016

Nederlands -- Montague Keen, 28 feb 2016

Boodschap van Montague Keen, 28 Februari 2016

DE MENS WORDT VRIJ GEBOREN, MAAR WAAR HIJ OOK IS, IS HIJ GEKETEND.                        
Rousseau
Zelfs de gedachten van de mensen zijn niet van henzelf. De mens wordt door het controlesysteem gebombardeerd, zelfs wanneer hij slaapt. De medicijnen die hij gedwongen wordt te nemen zijn ontworpen om te controleren en uiteindelijk om zijn ondergang te veroorzaken. Ze vertellen je zelfs publiekelijk dat ze jullie ondergang veroorzaken en nog willen jullie het niet zien. Wat is er voor nodig om wakker te worden t.a.v. het programma dat jullie vermoordt?
Jullie zien elke dag dat de VS en Zuid Korea proberen de andere kant te bewegen het eerste schot te lossen dat een invasie zou “rechtvaardigen”. Jullie stilzwijgen geeft permissie dit te laten gebeuren. Wanneer realiseren jullie je dat jullie de MACHT hebben dit alles te stoppen? Regeringen kunnen niet handelen zonder jullie toestemming. Dit is de werkelijkheid. Je kunt het zich elke dag zien ontwikkelen. De klok tikt en jullie hebben niet veel langer om de toekomst van de mensheid veilig te stellen. Ze creëren steeds rampen teneinde zichzelf meer tijd te verschaffen en ze leiden jullie gedachten af van wat ze van plan zijn. 2016 zal vele zaken beklonken zien worden, dus kunnen jullie je niet veroorloven tijd te verspillen. Degenen die er weet van hebben verhuizen naar veiliger oorden. Dat zou je iets moeten zeggen: ze bereiden zich voor. Alle informatie is in het publieke domein te vinden, als je er de tijd voor neemt om ernaar te zoeken. Je eigen toekomst en die van de mensheid hangen er vanaf.
De zogenoemde “Heilige Patrick” vernietigde de Vrouwelijke Spiraal in Ierland. Die moet worden hersteld. Patrick verleende de Fey en de Djinn toegang via het portaal. Dit is de oorzaak van alle problemen waar de Ieren vandaag de dag mee te maken hebben. Mochten de Ieren ontwaken en hun macht terugnemen, dan zal dit een enorm verschil maken voor de uitkomst die de Cabal heeft gepland. Ierland is de SLEUTEL die alles zal ontsluiten.
Mijn lieve vrouw is keer op keer aangevallen omdat ze probeert Ierland te ontsluiten. Ze verloor een paar weken geleden bijna haar leven. Was het niet vanwege de interventie van een goede vriend, dan zou ze nu niet meer op Aarde zijn. Dit zou je bewust moeten maken van het grote belang van Ierland. Beide zijden van het leven moeten al het mogelijke doen om HET GEHEIM DAT IN IERLAND AANWEZIG IS te onthullen, aangezien dit de wereld uit gevangenschap zal bevrijden. Ons Centrum moet en zal in Ierland gebouwd worden, aangezien dit t.b.v. de hele mensheid is, niet alleen voor de Ieren. Het Vaticaan is vastbesloten Ierland ten koste van alles onder controle te houden. Nadat Ierland eenmaal haar GEHEIMEN onthult zal het Vaticaan vallen zonder een spoor achter te laten en zal het al haar machtscitadellen met zich meenemen. Dit is wat jullie moeten nastreven. Jullie toekomst hangt er van af.
Mijn lieve vrouw werkt onvermoeibaar aan het totstandbrengen van de bevrijding uit gevangenschap waarnaar jullie allemaal verlangen. Het is door Ierland dat elke ziel vrij zal worden om het leven op Aarde te ervaren. Het controlesysteem is slechts een kaartenhuis. Zodra jullie dit zien voor wat het is, zullen jullie het omverblazen. Ze zijn voor hun macht van jullie afhankelijk. Zonder jullie zijn ze hulpeloos. Jullie vechten hun oorlogen en leggen elkaar hun wetten op. Zonder jullie kunnen ze het niet doen. Jullie zijn jullie eigen ergste vijanden. Zonder jullie steun is het afgelopen met ze.
Verbind je opnieuw met wie je bent, onderzoek je spirituele kant, wandel in de natuur, knuffel met een boom. Het voorjaar nadert en daarom kun je je zoveel eenvoudiger met de natuur verbinden. Jullie zijn geen robots, geen dienaren van de Cabal. Een ieder van jullie is een unieke ziel ingekapseld in een menselijk lichaam. Jullie zijn verbonden met Al Dat Is, niet met de Cabal. Laat het Licht dat je bent stralen en verbind je met anderen, zodat jullie Licht zich kan vermengen om het duister uit te schakelen. Samen met het duister zal alle controle, corruptie en onjuiste informatie verdwijnen. Dit is jullie vrijheidsstrijd. Samen kunnen jullie dit!
Verwijder alle sporen van religie uit jullie levens. Lever jullie kinderen aan niet één religie uit. Kinderen zijn, vanaf het moment dat ze in jullie levens binnenkomen, afhankelijk van jullie bescherming. Ze moeten beschermd worden. Jullie zijn BELOGEN. Precies het tegenovergestelde van wat de Cabal jullie vertelt is aan de orde. Jullie hebben geen religie nodig om met de God van Liefde, die overal en altijd om jullie heen is, te communiceren. Er is een strijd gaande om jullie zielen. Trap niet in hun leugens en de valse beloften van de religies. Dit wordt allemaal gedaan om jullie in de val te lokken.
De Cabal heeft alle bewijs van jullie ware geschiedenis weggenomen en heeft jullie in verwarring achtergelaten wat betreft wie jullie zijn. Jullie kunnen nu zien hoe ze alle gevoel van het tot een natie behoren, van het bij Europa horen, wegnemen. Dit alles wordt voor jullie ogen gedaan, MAAR ZIEN JULLIE WERKELIJK WAT JULLIE WORDT AANGEDAAN, of slikken jullie alleen maar de propaganda die jullie wordt opgediend? Wie vertouwen jullie? Waarom blijven jullie diezelfde mensen vertrouwen die jullie oorlog en vernietiging hebben gebracht? Het zijn dezelfde mensen die het leven op Aarde tot een overlevingsstrijd maken. Ze vergiftigen jullie voedsel, het land waarop het groeit en de lucht die jullie inademen. Ze dringen gevaarlijke medicijnen aan jullie op. Hoe kun je ze nog steeds vertrouwen? Dit alles zal net zo lang doorgaan totdat jullie luid en duidelijk zeggen: HET IS GENOEG! DIT MOET ONMIDDELLIJK STOPPEN!
Eenieder van jullie draagt de verantwoordelijkheid voor hen die van jullie afhankelijk zijn, om zich verantwoordelijk te gedragen. Kom bij elkaar, zie de toekomst onder ogen en bereid je voor op een toekomst die zo anders zal zijn dan waar jullie vandaag de dag aan worden blootgesteld. Natuurlijk is dit een grote stap maar het is er één die jullie móeten nemen. Jullie hebben geen keus. Jullie zullen begeleid worden. Hulp is beschikbaar. Vraag erom en je zult het ontvangen. Spreek openlijk met elkaar. Help elkaar om je te organiseren, zodat jullie goed zijn voorbereid op het moment dat de banken omvallen en chaos ontstaat. Jullie zijn al geruime tijd op de hoogte dat het eindspel nadert.
Veronica, mijn lief, rust alsjeblieft zoveel mogelijk. Je gaat tot het uiterste. Er zijn ook anderen die het kunnen onderzoeken. Móet jij het echt doen?
Er wordt van je gehouden, mijn lief, meer dan je kunt denken.
Altijd, je aanbiddende,
Monty.
Vert. Rob/Marja

dinsdag 23 februari 2016

Nederlands -- Montague Keen, 21 feb 2016

BOODSCHAP VAN MONTAGUE KEEN, 21 FEBRUARI 2016


Graaf Richard von Coudenhove-Kalergi, Oprichter en President van de Pan-Europese Unie, de oorspronkelijke Europese Unie, zei het volgende in zijn boek "Praktischer Idealismus", dat hij in 1925 schreef:

“De MENS van de TOEKOMST zal van een gemengd ras zijn. Het Euraziatisch-Negroïde ras van de TOEKOMST….zal in de plaats komen van de diversiteit van de mens. Het Russische Bolsjewisme speelt een doorslaggevende rol richting dit plan waarin een kleine groep communistische spirituele ARISTOCRATEN HET LAND BESTUURT. Het Algemeen Bestuur van beiden….. wordt gerekruteerd uit HET RAS VAN EUROPESE SPIRITUELE LEIDERS, DE JODEN. Vanuit de hoeveelheid Europese mensen….de massa, komt een TWEETAL Kwaliteits-Rassen naar voren; BLOED-ARISTOCRATIE EN JODENDOM. BEIDEN GELOVEN IN HUN HOGERE MISSIE, DIE VAN HUN SUPERIEURE BLOED. DE SUPERIORITEIT VAN HUN GEEST IS VOORBESTEMD OM EEN BELANGRIJKE FACTOR IN DE ADEL VAN DE TOEKOMST TE WORDEN”.

In 1950 werd aan Coundenhove-Kalergy de allereerste CHARLEMAGNE (Karel de Grote) PRIJS toegekend. Daaropvolgende winnaars waren o.a.: Winston Churchill, Edward Heath, Bill Clinton, Henry Kissinger en Tony Blair.

Ja, vrienden, DE VERNIETIGING VAN EUROPA WERD IN 1925 GEPLAND. Regeringen die deze plannen zouden faciliteren werden in positie gebracht. Jullie werden bij elke stap bedrogen. Ierland ontwaakt m.b.t. deze plannen. De mensen komen in grote aantallen tevoorschijn om hun kracht en solidariteit te tonen. TEZAMEN staan ze pal. Ze hebben hun goedkeuring aan hun regering ingetrokken en dus zal deze vallen. Terugtrekking uit de Europese Unie is essentieel voor jullie overleving. De EU is alleen geïnteresseerd in het vernietigen van de naties van Europa. Het is aan de mensen van elk land om te weigeren samen te werken met de EU.     Jullie regeringen hebben tegen jullie gelogen en zullen daarmee doorgaan. Nu hun doel voor een ieders ogen is blootgelegd, is het aan jullie om jezelf uit hun val te bevrijden. Jullie weten wie je bent, en jullie kennen je geschiedenis. Zij die jullie willen vernietigen HEBBEN GEEN GESCHIEDENIS, verachten die van jullie en willen deze wegwerken. Ze horen bij een OCCULT GEHEIM GENOOTSCHAP dat zich maskeert als religie. Ze horen niet op Aarde. Het is aan elk van jullie om te weigeren deel uit te maken van hun plannen. Ze hebben het recht niet om de toekomst van de mensheid te bepalen. De toekomst van jullie wereld ligt in jullie handen. Om de mensheid te beschermen is ACTIE noodzakelijk.

Mijn lieve vrouw kan vandaag niet verder schrijven. Ze leed onder een zware aanval die haar bijna het leven kostte. Ze werd gered door tussenkomst van een goede, medisch deskundige vriend die zich realiseerde wat haar werd aangedaan. Hij kreeg de noodzakelijke hulp om de aanval die ervoor zorgde dat haar leven wegebde af te wenden. Ze moet bijkomen van de schok en de ernst van deze recentste aanval.

Mijn lief, ik druk je op het hart om te rusten, je moet herstellen.

Altijd je aanbiddende, Monty  

EINDE BOODSCHAPVert: Rob en Marja

maandag 15 februari 2016

Nederlands -- Boodschap van Montague Keen, 14 Februari 2016

Boodschap van Montague Keen, 14 Februari 2016

NIET VRIJ te zijn – onder GEEN fysieke vrijheidsbeperking te leven maar toch psychologisch gevangen te zitten, gedwongen te DENKEN, VOELEN en HANDELEN zoals de vertegenwoordiging van het Vaderland, of een andere vorm van persoonlijk belang binnen de staat wil dat hij DENKT, VOELT en HANDELT. Het karakter van psychologische druk is van dien aard, dat degene die wordt ingeperkt onder de indruk blijft dat hij vanuit zijn eigen initiatief handelt. De muren van ZIJN GEVANGENISCEL zijn voor hem ONZICHTBAAR en hij HEEFT HET GEVOEL dat hij VRIJ is. Dat HIJ NIET VRIJ IS, is alleen voor andere mensen duidelijk. ZIJNdienstbaarheid is puur objectief.                                                                          
Aldous Huxley

Dit, mijn vrienden, was deel van het plan om de mensheid af te stompen zodat de verwijdering van de mensheid van de Aarde zonder problemen zou verlopen. Alles wat het Vaticaan/de Zionisten of de Zionisten/het Vaticaan hebben gedaan is met dit doel. 

De Atonisten/het Pontificaat/de Zionisten – het is allemaal EEN EN HETZELFDE. Dit heeft in het verleden VERWARRING gezaaid. Ken je VIJAND, weet wie het leven voor de mens op Aarde vernietigt. Het Vaticaan heeft in vele landen het onderwijs overgenomen om ervoor te zorgen dat ze het LAAGSTE IQ hebben. Dit was, en is, een criminele daad. Veronica weet dit uit eerste hand; opgroeiend in Ierland was ze zich volledig bewust van de onderdrukking van het volk, evenals de mindcontrol door zowel de Kerk als de Staat. Alle grote patriotten die de rol van het Vaticaan doorzagen, verwierpen dit en werden VERMOORD. Alleen de levens van degenen die het Vaticaan dienden werden gespaard. Het is nu pas dat het Ierse volk voor de WAARHEID omtrent de manipulatie en controle van het Ierse volk door het Vaticaan ontwaakt. Het RODE PONTIFICAAT is de WARE VIJAND VAN IERLAND.

Duitsland heeft eveneens enorm geleden door de daden van het Vaticaan. Twee Wereldoorlogen hebben niet het beoogde succes gehad in het onderdrukken van het Duitse volk. Hitler sloot alle vrijmetselaarsloges in Duitsland, dus ZE waren furieus. De vernietiging van Duitsland was GEPLAND. Vele jaren geleden hebben ze drie Wereldoorlogen gepland. Jullie hebben er nu twee gehad, de derde hebben ze gepland tussen Rusland en China. Dit is nu zichtbaar. Ze plannen alles van tevoren. Dit alles ontvouwt zich op het moment voor jullie ogen. De propaganda wordt via televisie en kranten tot jullie gebracht. Jullie ‘politieke leiders’ zijn niet meer dan dat: het zijn ALLEMAAL LEUGENS, bedacht om jullie om hun vinger te winden. Ze willen en BEHOEVEN een enorm BLOEDOFFER, dus zullen ze jullie zonen en dochters aanmoedigen om een uniform aan te doen, wat betekent dat ze bereid zijn om als bloedoffer voor de Cabal te dienen. Hoeveel méér zullen er nog worden opgeofferd vóórdat jullie wakker worden en zeggen: IK ZAL NIET GEHOORZAMEN. Het gebruiken van mensen om de mensheid te vernietigen is voor hen enkel een grap. Ik maak dit nogmaals aan jullie duidelijk en vraag jullie dit aan te nemen: NIETS IS WAT HET LIJKT.

De geschiedenis die jullie werd geleerd is compleet ONWAAR. Het is geschreven door degenen die van plan waren jullie wereld over te nemen. Alle religies zijn door het Vaticaan gecreëerd. Doe hier je eigen onderzoek naar. Jullie zijn MISLEID door de grootste bedriegers in de geschiedenis. Het is hen gelukt om jullie 2000 jaar lang in het duister te houden. Ze hebben jullie geesten, jullie gehele levens en jullie landen gecontroleerd, en jullie zagen dit niet. Nu, met een beetje hulp van ons in het hiernamaals, gaan jullie de corruptie en de controle zien, waar jullie in leven.

Denk zelf na en stop je als schapen te gedragen. Richt je tot degenen die weten en begrijpen wat de mensheid wordt aangedaan. Weiger de LEUGENS van jullie onderdrukkers te accepteren. Draag hen op de WAARHEID te onthullen. De marionetten gaan graag gezamenlijk op de foto, om hun spierballen, solidariteit en hopelijk macht, te laten zien; in werkelijkheid bezitten ze helemaal geen macht. Dit wordt voor jullie iedere dag meer duidelijk. Ze gehoorzamen enkel de orders van hun meesters. Kijk eens naar ze en kijk naar het gezelschap waarin ze zich bevinden. Belangrijker nog, KIJK NAAR WIE DE TOUWTJES VAN HUN PORTEFEUILLES IN HANDEN HEBBEN. Dit alleen al zal jullie alles vertellen wat je moet weten.

2016 is een uiterst belangrijk jaar. Jullie kunnen het je niet veroorloven om fouten te maken of tijd te verliezen. Jullie kunnen niet toestaan dat jullie wereld vernietigd wordt. Vergeet alles wat jullie werd geleerd. Ontdek wie je bent en wat je rol is in deze wereld en in deze tijd. Jullie moeten samen pal staan voor waarheid en gerechtigheid voor iedereen. Dit wordt in Ierland gedaan waar het volk de Regering, het Vaticaan, de Banken etc. uitdaagt. Zij hebben hun stem gevonden. Zij zullen voorgaan op de weg.

De V.S. wordt bedonderd om opnieuw een Zionistische marionet te kiezen. Zullen ze het ooit leren? De hele wereld betaalt duidelijk voor de fouten die het Amerikaanse volk maakt bij het kiezen van een President. Negeer wat de kandidaten zeggen; kijk naar wat ze DOEN. VRAAG JE AF WIE ZE STEUNT, want dit zal jullie alles vertellen wat je moet weten.

Mijn vrienden, samen proberen we een betere wereld voor iedereen te creëren. Om dit te kunnen doen dienen jullie te leren van de fouten uit het verleden. Samen kunnen we het voor elkaar krijgen. Het kan bereikt worden. Alles is de laatste 2000 jaar tegen jullie opgezet. Het Vaticaan, aangevoerd door de cabal, heeft vele verschillende vermommingen gebruikt die ervoor gezorgd hebben dat jullie verward raakten. Nu zien jullie de zaken ZOALS ZE ZIJN.

Jullie dienen jezelf verre te houden van alle banden met deze corrupte instituten. Maak je geest vrij van alle beperkingen en bevelen. Leef als geest in een menselijk lichaam, want dat is wat jullie zijn. Jullie geest is onsterfelijk. Je lichaam is er alleen voor dit leven, vergeet dat nooit. Jullie zijn nu op de Aarde OM EEN VERSCHIL TE MAKEN, om ALLES DAT DUISTER EN CORRUPT IS TE VERWIJDEREN, en ERVOOR TE ZORGEN DAT DE MENSHEID OVERLEEFT EN DE AARDE BLIJFT BESTAAN.

Mijn vrienden, ik wil dit nog even kwijt: vandaag is Valentijsdag, waarop liefde aan de orde van de dag zou moeten zijn. Ik heb, toen Veronica in mijn leven kwam, ervaren wat het is om lief te hebben en van gehouden te worden. Om iedere dag liefde in je leven te hebben is een voorrecht dat voor een ieder beschikbaar is. Open jullie harten. Wees niet bang om lief te hebben.
Mijn liefde is altijd bij je, mijn lief.

Je aanbiddende, Monty.

website:www montaguekeen.com

Vertaling: Marja/Rob


maandag 8 februari 2016

Nederlands -- Montague Keen, 7 feb 2016

Montague Keen -  7 Februari, 2016
De 7e Februari is voor jou en mij altijd een speciale dag geweest, omdat we dan op Aarde mijn verjaardag vierden. Ik dank je mijn lief, omdat je het voor mij altijd zo'n bijzondere dag hebt gemaakt.
Waar jullie wereld nu mee te maken heeft is AGENDA 21, DE ONTVOLKING VAN DE WERELD. Hun plan is om eerst Brazilië te ontvolken, door het hele land te vergiftigen. Brazilië is de grootste afnemer van pesticiden in de wereld, dus het zal niet moeilijk zijn om dit voor elkaar te krijgen. Weet je nog, mijn lief, dat ik toen ik nog op Aarde was, ik fel gekant was tegen het gebruik van pesticiden. Ik voorzag het grote gevaar dat zich zou aandienen als dit soort chemicaliën onbeperkt op de Wereld zou worden losgelaten. Dit, plus de chemtrails, is een recept voor een ramp, zoals jullie die nu gaan meemaken. Alle VIRUSSEN worden in hun laboratoria geproduceerd. Ze worden ingezet waar en wanneer dat nodig is om de mensheid op haar knieën te dwingen door het creëren van ANGST, die door de angstverhalen wordt verspreid. De mensen die de zaken op TV bespreken en die in de kranten schrijven wat hun gezegd wordt dat ze moeten schrijven, zijn mede schuldig aan een ernstig misdrijf tegen de mensheid. Ze zijn net zo schuldig als wanneer ze de virussen zelf aan de mensen zouden hebben toegediend.    
De cultus die jullie wereld onder controle heeft, heeft jullie gebruikt om rijkdom en macht voor zichzelf te creëren. NU WILLEN ZE ALLES. Ze hebben jullie niet meer nodig in wat ze nu als hun wereld beschouwen. Ze hebben gedurende eeuwen iedere fase van deze overname tot in de puntjes voorbereid. Iedere oorlog werd door hen georkestreerd en iedere ziekte door hen gecreëerd. Geld, de plaag van de mensheid, werd door hen geschapen. Ze hebben de mensheid gegijzeld en jullie zijn al slaapwandelend in iedere misleiding die ze maar hebben opgezet, getrapt. Ze waren experts in het aan jullie verkopen van denkbeelden. Jullie hebben nooit op de valkuilen gelet. Ze besturen nu iedere regering, bezitten alle banken en de farmaceutische industrie. Ze produceren het voedsel dat nodig is om op Aarde te leven. Jullie waren blind voor hun motieven, aangezien ze gebruik maakten van een taal (magisch spreken) om jullie te verwarren, zodat jullie alle controle aan hen overgaven. Ze gebruiken jullie om de chemische stoffen te produceren die JULLIE DODEN. Ze gebruiken jullie, door middel van de oorlogen die ze creëren, om de mensheid uit te roeien. Ze gebruiken jullie om gifstoffen te injecteren die jullie uiteindelijk zullen ombrengen. Jullie, ja jullie, helpen hen bij hun grote overname van de Aarde.
Alle religies maken hier deel van uit, alhoewel ze het goed proberen te verbergen. Het Vaticaan is de Zetel van het Kwaad, vergeet dat op je eigen risico. De god die zij aanbidden en jullie aansporen te aanbidden, VERLANGT BLOEDOFFERS EN LIJDEN, wat ZE OP AFROEP LEVEREN. Ze danken hun succes aan deze god. De mens levert het bloed om deze god te bevredigen. De MIS waaraan jullie zo graag deelnemen is enkel een nabootsing van het bloedoffer en jullie nemen hier gewillig aan deel.
Wat is er nodig om jullie te laten ontwaken m.b.t. het KWAAD dat overal om jullie heen bestaat, vermomd om jullie in verwarring te brengen. Ze zijn er zo goed geslaagd om jullie via religie te bedriegen zodat jullie hen geloven. Er is één ding dat jullie van hen zouden kunnen en moeten leren: ze staan er samen, ze ondersteunen elkaar altijd en overal en hierin ligt hun kracht. Ze behartigen alleen hun eigen belangen. Ze veranderen voortdurend hun NAMEN om jullie te verwarren. Ze hebben geleerd om zich in vele landen in te passen; door te infiltreren  en zo de structuur van het land en haar volk te vernietigen. Hierin zijn ze zeer succesvol geweest. Jullie leven in een wereld waar ze ervoor gezorgd hebben dat jullie er niets van afweten. Ze hebben jullie over alles in het duister gehouden. Ze hebben jullie van hen afhankelijk gemaakt en dat, mijn vrienden, is een slechte zaak. Ze zijn slim geweest en ze zijn geduldig geweest.
Dit is DE GROOTSTE STRIJD DIE DE AARDE OOIT HEEFT MEEGEMAAKT. Goed tegen Kwaad, Licht tegen Duister, noem het wat je wilt; maar wees ervan verzekerd; het is een strijd waaraan een ieder van jullie zal deelnemen, en hij is rondom jullie al bezig. Dit is het uiterste gevecht om jullie bestaan. 
Dit is waarom, mijn vrienden, ik jullie benadruk alléén te stemmen op degenen die niet in de broekzakken van de Cabal zitten. Ierland heeft deze maand verkiezingen. Dit zijn de meest belangrijke verkiezingen die ze zullen hebben. Stem alléén op degenen die hebben laten zien dat ze eerlijk zijn, die alléén werken ten goede van de mensen en het land. Stemmen geeft je macht, gebruik die dus verstandig. Vergeet partijpolitiek, dat is iets uit het verleden. Het is tijd om vooruit te gaan en als volk de controle terug te nemen. Stem op partijpropaganda en alles wat je krijgt is HETZELFDE ALS VOORHEEN. Dit is jullie kans om de controle van de Cabal terug te nemen. Zijn jullie er klaar voor? Of leun je achterover en laat je de ontvolking van de Aarde gebeuren zonder een vinger uit te steken?
Begin in te zien dat al het nieuws, zowel in de kranten als op TV, vals is en door de Cabal geredigeerd om te voorkomen dat jullie ooit de waarheid te weten komen. Er is zoveel dat tegen jullie is ingezet. Ze hebben zoveel ervaring gekregen in het bedriegen en beheersen van de mensheid. Jullie, mijn vrienden, ontwaken er nog maar net voor. Wanneer nieuwslezers en reporters begrijpen waaraan ze schuldig zijn en weigeren nog langer deel uit te maken van deze GROTE MISLEIDING, dan zullen jullie het hele kaartenhuis in elkaar zien storten. Ze zouden niet zoveel macht en succes hebben gekregen wanneer jullie niet hun gewillige helpers waren geweest. Het is tijd om loyaliteit aan jullie eigen soort te laten zien, aangezien zij jullie steun hard nodig hebben. 
Stop alsjeblieft met het vechten van de oorlogen van de Cabal. Zie je dan niet dat je deel uitmaakt van hun ontvolkingsprogramma? Weg met die uniformen. Weiger een bloedoffer te zijn voor de god van de Cabal, want dat is alles wat je voor hen bent. Je kunt het zien van de vernietiging van het leven op Aarde om je heen niet vermijden. Het moet worden gestopt en er moet mee worden afgerekend. Reken er mee af en er zal, bijvoorbeeld via vrije energie, hulp naar jullie toekomen. Stop ermee hulpeloze slaven te zijn. Vind je stem en weiger te helpen bij de vernietiging van de mensheid. Neem je macht terug.
Ja, mijn lief, ze vallen altijd de longen aan. Dat is een makkelijk doelwit voor ze. Ze doen het ook bij je vriend. Hij is een makkelijk doelwit. Hun macht is tanende en dat is wanneer ze het meest gevaarlijk zijn, aangezien het slechte verliezers zijn.
Neem alsjeblieft wat rust. Wees voorbereid!
Altijd samen, je aanbiddende Monty.
Vert. Marja/Rob

maandag 1 februari 2016

Nederlands -- Montague Keen, 31 jan 2016

Boodschap van Montague Keen, 31 Januari 2016 
Mijn lief, ik weet hoe overstuur je vanmorgen was, toen je las dat in Europa 10.000 vluchteling-kinderen “VERMIST WORDEN”. Je weet dat de satanische en pedofiele groepen in Europa floreren. Denken ze echt dit geheim te kunnen houden? Omdat de ENERGIE steeds verder toeneemt, aangezien er iedere dag steeds meer mensen wakker worden, is het moeilijk voor hen geworden om in het geheim door te gaan met deze operatie.
Ze hebben meer MENSELIJK VLEES EN BLOED nodig on hun nagebootste menselijke lichamen in stand te kunnen houden en door te kunnen gaan controle op jullie uit te oefenen. Ze beschikken over zoveel plannen om het menselijke ras uit te roeien waar jullie al mee te maken hebben: chemtrails, fluoride, Genetisch Gemodificeerde gewassen, vaccinaties. Nu laten ze de VIRUSSEN los die ze in hun laboratoria hebben gecreëerd. ZIKA is de meest recente. Het zal op dezelfde manier worden gebruikt als ze hun AIDSVIRUS in het verleden hebben ingezet. Geloof me, ze bezitten er nog veel meer, die klaar staan om losgelaten te worden op de naïeve bevolking. Hoe wanhopiger ze raken, des te venijniger ze worden. Jullie bevinden je in een “WIJ of ZIJ-situatie”. Jullie zijn de 99%, zij zijn de 1%. De kracht zit hem in het aantal, in het bijzonder omdat jullie met zovelen zijn, dus word nu wakker om je plicht te doen.
Jullie hoeven alleen maar naar de V.S. te kijken om te zien hoe ze te werk gaan. Jullie kunnen zien hoe de mensen in de V.S. in de rij gaan staan om naar hen te luisteren en ze te steunen. Hoe blind moet men zijn om niet te kunnen zien wat er zich voor hun ogen afspeelt. Hoe kunnen ze zichzelf, met de kennis die vandaag de dag voorhanden is, opnieuw voor de gek laten houden door precies dezelfde mensen, maar dan in andere kleding. Iedere list uit hun zwarte toverboek wordt ingezet om jullie voor de gek te houden. Herinneren jullie je nog de LEUGENS waar jullie zijn ingetrapt toen jullie Obama hebben gekozen? Hij is voor nog veel meer DODEN verantwoordelijk dan enige andere PRESIDENT.  De feiten spreken voor zich. Jullie hebben de verantwoordelijkheid om de mensheid te beschermen tegen dergelijke mensen.
Op dit moment verliezen de Draco’s/Reptielen, of hoe je ze wilt noemen, terrein. Ze zijn van plan om jullie om vergiffenis te vragen en hen toe te staan om op de Aarde te mogen blijven. Ze zullen jullie wijsmaken dat “het hun aangeboren aard was” en dat ze aan jullie zijn overgeleverd. Jullie dienen dit in gedachten te houden en dit in overweging te nemen, omdat jullie hoogstwaarschijnlijk met dit probleem te maken zullen krijgen. Velen van hen zullen de Aarde verlaten. Ze zullen het goud, waarvoor ze naar de Aarde zijn gekomen, met zich meenemen. Ik heb altijd gezegd dat ze niet met stille trom zullen vertrekken. Ze zullen voordat ze vertrekken zoveel mogelijk vernietigen. Hun eigen wetenschappers creëren de virussen en gifstoffen die tegen jullie worden ingezet, maar toch verwachten ze van jullie dat jullie hen vergeven. Jullie kunnen hier eerder mee te maken krijgen dan je denkt. De zaken gaan steeds sneller. Er moeten belangrijke beslissingen genomen worden.

Het is tijd om het idee van PARTIJPOLITIEK op te geven. Hiermee werden jullie in de val gelokt. Kijk nu eens zorgvuldig naar de PERSOON die jullie vraagt hem/haar te vertrouwen. Ik kijk naar wat er in Ierland gebeurt. Ik zie een paar ECHTE mensen naar voren komen met een geweldig beoordelingsvermogen en een sterk verlangen om WAARHEID en RECHT te dienen. Met name RICHARD BOYD-BARRETT, CLARE DALY en PAUL MURPH hebben geen angst en zijn betrouwbaar. De toekomst, niet alleen van het Ierse volk, maar van de mensheid zou in hun handen veilig zijn. Jullie wereld heeft deze mensen, en anderen zoals zij, nodig om de mensheid in/naar de toekomst te leiden. Laat bondgenootschappen uit het verleden in het verleden. Jullie hebben een plicht om voor iedereen een betere toekomst te creëren. Verwijder alles wat corrupt en van het verleden is en ga vooruit.
Velen van jullie hebben vreemde, onverklaarbare ervaringen. Jawel, er wordt energie vrijgemaakt en het laat onverwachte dingen gebeuren.
Jullie leefden je hele leven in een gecontroleerd leefomgeving en zien nu pas dat die gemanipuleerd werd om jullie in angst en onder controle te houden. Veel bedrog was in het leven geroepen om jullie vrijheid te beperken, om jullie geld te kosten en om jullie je schuldig en verantwoordelijk te laten voelen. Mondiale opwarming is één van hun grootste misleidingen. Het heeft jullie enorm veel gekost. Ze veranderen alles om wat voor verhaal ook te laten passen bij wat ze er op een bepaalde dag doordrukken. Jullie dienen vragen te stellen bij alles waar ze mee komen, want je zult ontdekken dat alles gelogen is. Degenen aan de macht zijn daar NIET om JULLIE TE DIENEN. Ze zijn er om alles van jullie af te nemen en jullie eveneens te verwijderen. Voor hen zijn jullie, zoals Kissinger zei, “waardeloze opvreters”, niet noodzakelijk. Ze willen jullie niet in de wereld die ze voor zichzelf proberen te creëren. Dit gebeurt overal om jullie heen. Je ogen ervoor sluiten zal het niet laten verdwijnen. Het geeft ze alleen maar meer macht. Is dat wat jullie willen? In 2016 moeten er grote beslissingen worden genomen. Ben je bereid die te nemen?
Zoek zelf de waarheid, aangezien die te vinden is. Je zult die nooit in de mainstream-media vinden, die volledig in hun bezit is en door hen wordt gecontroleerd. Alles wat je daar zult vinden is propaganda en de regelrechte LEUGENS die ze gebruiken om hun agenda vooruit te helpen.
Jullie, mijn vrienden, zijn bezig een wereld te scheppen waarin vrede en liefde van het allerhoogste belang zijn. Dit zal worden gecreëerd zonder bommen of geweren. De mensheid zal op natuurlijke wijze bij elkaar komen om een toekomst te creëren waarin alle onderzoek en bronnen gedeeld worden. Of jullie dit alles willen delen met degenen die in het verleden onderdeel van het Draco Controlesysteem waren is een belangrijke vraag, waarover jullie ernstig na dienen te denken. De tijd is gekomen om beslissingen te nemen.
Mijn lief, hoe zwaarder het wordt, hoe dichter we bij succes zijn. We doen ons best, net als jij, mijn lief. Er is veel te overwinnen, en dat zullen we zeker. 
Voor altijd, je aanbiddende Monty 
Bericht van Veronica.
Ik wil iedereen bedanken die me advies gaf over hoe met mijn longprobleem af te rekenen. Mijn toestand gaat vooruit.
Website: www.montaguekeen.com
Vert: Marja/Rob

interview

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/