zondag 30 januari 2011

Montague Keen, 30 januari 2011


Probeer naar de toekomst te kijken, ga door de huidige tijd zo goed als je kunt met je eer en waardigheid intact.

Open jezelf voor je spirituele kant, leer te mediteren als dat mogelijk is, het zal je helpen omgaan met het heden en je ogen openen voor wat er werkelijk gaande is.

ieder van jullie is belangrijk in de ogen van god, het superieure wezen.

jullie staan op het punt van de grootste overgang die de aarde ooit ervaren heeft, jullie maken het mogelijk, denk daaraan…
Montague Keen: zondag, 30 januari 2011
Channeller: Veronica Montague Keen


Mijn liefste, je bent bezorgd over de onrust in jouw wereld, dit is het resultaat van het ontwaken van mensen tot de verschrikkelijke corruptie waarvan zij slachtoffer zijn en waartegen zij actie nemen. Ik weet dat Egypte een zeer speciale plaats in onze harten had en het is moeilijk te kijken naar het lijden dat veroorzaakt wordt door het omverwerpen van de corruptie. De marionetten die ‘AAN DE MACHT ZIJN’ over de hele wereld worden ontmaskerd, mensen zien het Licht. Wij vertelden jullie dat de Duistere Cabal hun wurggreep op jullie wereld zouden verliezen, zij vechten hard en smerig om te proberen vast te houden aan wat zij zien als hun geboorterecht. Zij hebben jullie wereld een gevangenis gemaakt, jullie worden compleet overheerst, hun fout zit hem in het opvoeren van de controle in een laatste poging om controle te houden. Omdat jullie geboren werden in onderdrukking hebben jullie het niet als zodanig herkend. Als jullie je Bewustzijn verhogen, zien jullie de gevangenistralies, dat zijn de Wetten die jullie opgedrongen werden van de wieg tot het graf. Uit het Duister zal het Licht verschijnen, jullie zullen je medemensen zien en je realiseren dat wat jullie scheidt daar valselijk geplaatst is om jullie te scheiden en hun een excuus te geven om Oorlog te voeren. Jullie begrijpen dat het vergieten van Bloed, en het maakt niet uit wiens bloed, het ELIXER van LEVEN en MACHT voor hen is. Jullie medemensen zijn niet jullie vijand, zij zijn allemaal slachtoffer van degenen die de Marionetten beheersen. Jullie zullen hierboven uitstijgen, jullie zullen vrij zijn. Onze twee werelden zullen samengaan als nooit tevoren. Jullie weten wat je moet doen om dit plaats te laten vinden.


Ik vraag jullie allemaal dat je het voedsel Zegent dat je eet, vraag of het gereinigd mag worden, zodat je alleen het goede ervan ontvangt, doe dit ook met het water dat zo veel chemicaliën in zich heeft, vraag of alles wat je lichaam binnenkomt, de Tempel van je Ziel, puur zal zijn en vrij van alle negatieve effecten. Bid ook dat de giftige chemicaliën in jullie lucht, die er worden gebracht door de chemtrails, worden verwijderd voordat ze jullie longen binnenkomen. Dit is Oorlog, jullie worden aangevallen via jullie voedsel, en de lucht die je inademt. God staat aan jullie kant en zal jullie beschermen, je hoeft er alleen maar om te vragen. Begrijp dat jullie worden aangevallen op elk niveau, het is aan jullie of je jezelf genoeg respecteert om deze simpele maatregelen te nemen om jezelf te beschermen.


Probeer opbeurend materiaal te lezen dat ervoor zal zorgen dat jullie je beter zullen voelen. Kom samen om te eten en voor plezier zoveel als mogelijk, het zal je helpen de kracht te krijgen om de Angst te overwinnen die constant op TV en in de kranten gebruikt wordt om jullie te overheersen. Creëer zoveel mogelijk Liefde in jullie leven, denk alleen liefdevolle gedachten, zend Liefde uit naar de moedige zielen die op dit moment voor hun vrijheid worstelen, bid voor hen, help hen waar mogelijk, zij zijn moedig, zij staan op voor hun recht als Mensen aan wie deze rechten ontzegd werden door degenen die jullie wereld geplunderd hebben. Wat jullie nu zien is de Duisternis voor de Dageraad. De reden dat zij de Macht hebben, is omdat jullie hen deze Macht gegeven hebben, zonder jullie medewerking zouden zij Machteloos zijn. Zij zullen ontmaskerd worden en dan zal het jullie beslissing zijn of zij mogen terugkeren naar waar zij vandaan gekomen zijn, het zal de beslissing van de mensen zijn, een democratisch besluit.


Hun Monetaire Systeem, dat slaven van jullie heeft gemaakt, zal ontmaskerd worden als de meest corrupte zonde tegen de Mensheid. Alleen werkelijk KWAADAARDIGE GEESTEN kunnen zo een boosaardig plan bedacht hebben. Zij zullen verwijderd worden, er zal geen genade voor hen zijn, zij zullen degenen onder ogen moeten zien wiens leven zij hebben geprobeerd te vernietigen. Zij zullen gedwongen worden de vernietiging onder ogen te zien die ze aangericht hebben.


Het is niet allemaal kommer en kwel, jullie hebben alles om naar uit te zien, Licht en Waarheid en Volledig Bewustzijn als alles duidelijk wordt en jullie weer van de schoonheid van Planeet Aarde kunnen genieten, jullie zullen vrienden ontmoeten van andere Planeten. Vertrouw op God, dit is het Goddelijke Plan in actie, elk van jullie die ervoor kiezen om hier deel van uit te maken, het is jullie cadeau aan God om dit te laten plaatsvinden. Jullie lopen nu je Pad. Mijn eigen Pad was geen gemakkelijk, het was pas toen ik was overgegaan dat ik begreep waarom het zo moest zijn. Het was niet gemakkelijk van het Licht te zijn en mezelf omringd te weten door zoveel corruptie, ik leefde bij de Waarheid en de Waarheid alleen en werd er vaak voor bekritiseerd. Het was nooit gemakkelijk, maar het is wat er van jullie wordt verwacht. Probeer naar de toekomst te kijken, ga door de huidige tijd zo goed als je kunt met je eer en waardigheid intact. Open jezelf voor je spirituele kant, leer te mediteren als dat mogelijk is, het zal je helpen omgaan met het heden en je ogen openen voor wat er werkelijk gaande is. ieder van jullie is belangrijk in de ogen van god, het superieure wezen. jullie staan op het punt van de grootste overgang die de aarde ooit ervaren heeft, jullie maken het mogelijk, denk daaraan…


Mijn liefste, probeer van de reis te genieten. Wij zullen snel weer schrijven. Jouw aanbiddende Echtgenoot, Monty.
Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Puk


THE MONTAGUE KEEN FOUNDATION

http://mkfchinese.blogspot.com/ - MANDARIN/Chinese

Original and translations of the Galactic Messages available on

zondag 23 januari 2011

Montague Keen, 23 januari 2011


Jullie wapen is LIEFDE, hoe meer liefde jullie kunnen genereren tussen de Rassen, hoe minder mensen de excuses van de Duistere Cabal zullen accepteren om andere landen binnen te vallen.

Jullie Wereld zal terugkeren naar het Licht, Liefde zal regeren, liefde wordt altijd in tienvoud teruggegeven.

Ben sterk, ben vol vertrouwen, weet dat de Waarheid onthuld zal worden. Het Goede zal het Kwade overwinnen.
Montague Keen, zondag 23 januari 2011
Gechanneld door: Veronica Keen
Veronica mijn liefste, wij in het Netwerk vragen zo veel van jou. Wij waarderen jouw inspanning om gisteren naar Kensington te komen. Er waren mensen die je moest ontmoeten, geesten die geopend moesten worden en belangrijke verbindingen die gemaakt moesten worden. Jij was verrast dat je gevraagd werd om een dergelijk toegenegen gezelschap toe te spreken, jij verwachtte de reactie niet van degenen die er aanwezig waren, het was heerlijk om te zien. Als jouw echtgenoot zou ik alle aanwezigen willen bedanken voor het ontvangen van mijn geliefde vrouw en het begrip voor de diepe band van liefde die ons voor altijd verbindt.


Alles komt heel mooi samen, ons team zal snel compleet zijn en dan kunnen wij doorgaan met onze plannen. Ik beloofde dat ik jou naar de juiste mensen zou leiden. Jij hoeft het niet alleen te doen mijn liefste.


De agenda voor de Menselijke Slavernij komt moeilijkheden tegen die zij nooit verwacht had. Terwijl mensen hun stem terugvinden, bevragen en onderzoeken zij de werkelijke redenen voor zoveel overheersing en manipulatie en zij willen niet langer gemanipuleerd worden door de architecten van het Kwaad. Zij leven niet volgens de regels die zij opleggen aan anderen. Zij zijn niet van deze wereld, daar is nu bewijs voor, ik heb je dit verteld net nadat ik was overgegaan. David Icke zegt dit al jaren, en hij blijkt altijd gelijk te hebben, zelfs als het jaren duurt om dat gelijk te bewijzen. De waarheid komt uiteindelijk altijd uit.


Wat jullie ervaren is door de Staat Verordend terrorisme, hun noodzaak voor Oorlog wordt aan jullie opgedrongen, de verspilling van bloed is essentieel voor het succes van hun plannen. Zij willen wanhopig een volgende oorlog, jullie wordt constant verteld dat dat moet gebeuren. Ben moedig en zeg: “Niet in mijn naam!”. Weiger toe te stemmen in het vermoorden van onschuldige mensen en de vernietiging van weer een ander land. Jullie wapen is LIEFDE, hoe meer liefde jullie kunnen genereren tussen de Rassen, hoe minder mensen de excuses van de Duistere Cabal zullen accepteren om andere landen binnen te vallen. Sinds zij zelf de Aarde zijn binnengevallen, hebben zij besloten alles wat goed en heel was te vernietigen. Zij vernietigen Landen om Olie, Goud, Diamanten of wat er nog meer beschikbaar is te plunderen en om diegenen te verwijderen die zij niet noodzakelijk achten voor hun behoeften. Zij proberen ook iedereen te vernietigen die voor de waarheid staat, jij mijn liefste hebt dit ervaren, een lid van mijn aangeboren familie is hieraan schuldig, zij schreef de meest afschuwelijke brieven aan iedereen in mijn adresboek en zij gaat door om met alle mogelijke middelen te proberen jou te vernietigen, in tegenstelling daartoe zal haar haat haar vernietigen. Iedereen moet zich verantwoorden voor hun kwade daden, maakt niet uit wie zij zijn. De dood is een fantastische vereffenaar.


Jullie Wereld zal terugkeren naar het Licht, Liefde zal regeren, liefde wordt altijd in tienvoud teruggegeven. Weiger om ANGST toe te laten, maakt niet uit in welke vorm het komt, en het maakt niet uit wat jullie verteld wordt over bepaalde Landen of Religies. Ga naar hen toe, praat met hen en oordeel zelf. Verbind jullie zelf met je diepste Spirituele wortels, leer meer over wie jullie zijn en waarom jullie op Aarde zijn in deze tijden van grote strijd. Jullie hebben een keuze, niemand zou tegen dat recht moeten kunnen ingaan. Laat de mensen beslissen of zij oorlog willen. Alleen dan zullen de arme onschuldige jonge mannen die verteld worden dat zij vechten voor hun land niet terugkeren in kisten. Elke dood zal verantwoord worden. De agenda van de Nieuwe Wereld Orde is: “Het voorkomen dat mensen weten wie zij werkelijk zijn” en hun grootste obstakel is: “De snelle politieke ontwaking van de massa”, aldus een van de architecten van de Nieuwe Wereld Orde. Hoe meer jullie samen praten en elkaar ontmoeten hoe meer mensen zullen ontwaken, ik weet dat ik dit vaak zeg, maar dit bericht moet begrepen worden, evenals de urgentie van de situatie waarin jullie je bevinden.


Bid voor Vrede en Liefde voor iedereen, het is door Liefde dat Verlichting zal komen en daarmee zullen jullie terugkeren naar volledig Bewustzijn. De keuze die jullie hebben is: willen jullie leven in Liefde of willen jullie leven in Angst? Ja, ik weet dat het moeilijk is om een positieve houding vast te houden terwijl overal om jullie heen jullie wereld ineen stort. Bevraag alles wat jullie verteld wordt, hervind jullie stem, praat met anderen of je nu in een trein, bus of op je werk bent, help hen om het Licht te zien. Er is veel AF TE LEREN.


De Overgang zal plaatsvinden, die kan niet gestopt worden, de timing is aan jullie om haar eerder dan later plaats te laten vinden. Ben sterk, ben vol vertrouwen, weet dat de Waarheid onthuld zal worden. Het Goede zal het Kwade overwinnen.


Mijn liefste, probeer te rusten, weet dat je werkt voor de Waarheid zoals ik deed tijdens mijn tijd op Aarde. Ik ben voor altijd jouw liefhebbende Echtgenoot, Monty.


Vertaling: Puk

THE MONTAGUE KEEN FOUNDATION

http://mkfchinese.blogspot.com/ - MANDARIN/Chinese

Original and translations of the Galactic Messages available on


zondag 16 januari 2011

Montague Keen, 16 januari 2011


Denk eraan dat je altijd zoekt naar de Waarheid en je zult haar vinden. Kom samen in Liefde en Harmonie en jullie kracht zal groeien, jullie Licht zal de vreselijke Duisternis doven die jullie wereld overspoelt.
Montague Keen, zondag 16 januari 2011
Gechanneld door: Veronica Keen
Ik ben me bewust van jouw verdriet mijn liefste. Ja, het is nu 7 jaar geleden sinds ik overging naar de Geestenwereld, jij hebt elk moment van die dag weer beleefd. Voor mij, mijn liefste, was mijn overgang zoals de geest het gepland had, met jou bij mijn zijde. Ik deed waarvoor ik leefde, sprak over het werk van de geest en het Leven Na De Dood. De Geestenwereld nam mijn adem en in seconden ging ik over van de ene staat naar de andere, een werkelijk prachtige ervaring. Het was tijd voor mij om te gaan en mijn werk te voltooien aan de andere kant. Jou verlaten, was zo erg, het was zo’n shock voor jou. Ik heb jou nooit verlaten, ik laat je continu zien dat ik bij je ben. Wij werken nu samen zoals wij deden toen ik nog bij je was. Mijn werk is nu om te helpen de Mensheid uit het duister te leiden naar het Licht en om onze twee werelden dichter bij elkaar te brengen, om alle door de mens gemaakte barrières te verwijderen zodat volledig bewustzijn weer genoten kan worden door alle Mensen. Er zijn velen aan deze kant van het leven die werken richting dit einde. Er zijn ook velen op Aarde die onvermoeibaar werken voor dit doel en zij worden belaagd door de Duistere Cabal. Zij proberen zelfs degenen die staan voor de Waarheid verantwoordelijk te houden voor situaties die duidelijk veroorzaakt zijn door de Duistere Cabal zelf, die in hun wanhoop om hun plannen te laten slagen zoveel schade veroorzaken aan jullie Planeet, zij vermoorden zonder reden degenen die het wagen op hun weg te komen. Zij hebben geen Ziel, geen menselijke emotie raakt hen, zij hebben een gebrek aan compassie terwijl zij de druk opvoeren in een laatste wanhopige poging om jullie wereld over te nemen. Zij zullen niet slagen.


De Waarheid wordt onthuld, die stroom kan niet gestopt worden. Hierdoor zullen meer en meer mensen gaan beseffen wat er gaande is. Het Financiële Terrorisme gaat door, deze plannen zijn al generaties geleden gemaakt. Dom genoeg stapten Regeringen in de goed geplande vallen, zij geloofden de leugens en beloften van degenen wiens enige plan was om hen te vernietigen, om hen op de knieën te brengen. Alleen de ontwaking van de massa kan dit stoppen, als jullie eenmaal het feit beseffen dat jullie als schapen naar het slachthuis worden geleid. Neem een stap terug van het Materialisme dat jullie omringt, het is niet noodzakelijk, het heeft nooit geluk of gemoedsrust gebracht. Liefde, en Liefde alleen raakt de Ziel, dat alleen brengt vervulling. Producten worden verleidelijk aangeprezen zodat mensen ernaar streven ze te bezitten, zij zijn speciaal ontworpen om jullie ziek of failliet te maken. Alleen wanneer jullie je volledig bewust zijn van de omvang van de corruptie kunnen jullie rationele beslissingen nemen.


Het is zo gemakkelijk voor hen om mensen te verleiden weg te gaan van het eerlijke Pad van Leven, zij vinden hun zwakste punt en spelen daarop in. Mensen moeten sterk zijn om dit te weerstaan. De beloften van rijkdom en roem laat zo velen omkeren en leidt hen de verkeerde richting in. Het Pad van Waarheid en Licht is geen gemakkelijk pad, velen vallen buiten de boot. Soms moeten mensen verwijderd worden als zij de kracht of het karakter niet hebben om de dingen aan te gaan. Moed is nodig om op te staan voor de Waarheid. Jullie moeten omgaan met mensen die zonder geweten zijn, die velen ombrengen en vermoorden om hun doel te bereiken. Het is tot dit punt gekomen mijn liefste, jullie kunnen niets meer geloven dat jullie verteld wordt, maakt niet uit hoeveel wetenschappers er achter staan, zij zijn omgekocht, zij zijn onderdeel van het Plan. Vertrouw alleen op jullie instinct, jullie Hogere Zelf zal jullie leiden. Als iets verkeerd lijkt en voelt, dan is het verkeerd, zo simpel is het.


Reik altijd uit naar hen die het minder goed hebben, naar degenen wiens levens compleet vernietigd zijn door de rampen waarmee zij proberen te leven. Jullie wereld is in beroering, het is het Goede dat het Kwade bevecht, en hoewel het voor sommigen lijkt alsof het Kwade aan de winnende hand is, is dit niet zo, het is hun laatste wanhopige poging. Geen enkele Regering heeft de moed hiertegen op te staan, zij hebben geen macht, het is allemaal een schijnvertoning, in werkelijkheid regeren zij helemaal niets. Deze verschrikkelijke tijden zullen een vage herinnering worden als de Overgang compleet is. Denk eraan dat je altijd zoekt naar de Waarheid en je zult haar vinden. Kom samen in Liefde en Harmonie en jullie kracht zal groeien, jullie Licht zal de vreselijke Duisternis doven die jullie wereld overspoelt. Eet natuurlijke, organische producten wanneer mogelijk, drink puur water, houd je geest puur, vermijd de afleiding die zorgvuldig geplaatst is om jullie weg te leiden van het pad van Licht.


Wij banen de weg voor jullie, wij zullen zoveel obstakels verwijderen als wij kunnen. Blijf gefocust op het Licht, laat Waarheid jullie voorwaarts leiden op Gods pad. Mijn liefde geeft jou de kracht om door te gaan en ons werk te voltooien. Ik blijf jouw aanbiddende Echtgenoot, Monty.


“Als de deuren der waarneming werden gereinigd, zou alles zich aan de mens vertonen zoals het is, oneindig”
William Blake.


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Puk
THE MONTAGUE KEEN FOUNDATION

http://mkfchinese.blogspot.com/ - MANDARIN/Chinese

Original and translations of the Galactic Messages available on

zondag 9 januari 2011

Montague Keen, 9 januari 2011

Bid, open je harten voor de Geestenwereld, vraag dat het Licht snel hersteld wordt om het verschrikkelijke leed te voorkomen dat door zo velen wordt ervaren.

Hoe meer Liefde je kunt uitsturen naar de wereld, hoe beter.

Pure Liefde, Liefde voor je medemens, Liefde voor al Gods schepselen.

Liefde sterft nooit, het is voor altijd.


Montague Keen, zondag 9 januari 2011Gechanneld door: Veronica Keen
Mijn liefste, hier zijn wij weer, trachtend informatie naar jullie wereld te brengen. De Aarde is een belangrijke planeet, dit is waarom zij uitgekozen is door degenen van een andere planeet ter overname, om de mensheid te verwijderen en alleen degenen te behouden die zij nodig hebben als slaven. De Mens bevindt zich in een Gedachtegevangenis, die hem belemmert te zien wat overduidelijk is voor hen die ontwaakt zijn en beseffen wat er gaande is. De technologie die gebruikt wordt om jullie in deze gedachtestaat te houden is lichtjaren vooruit op alles wat jullie kennen. De Microgolven die zij gebruikten hebben recentelijk de Vogels en Vissen gedood. Deze Microgolven worden gebruikt om Aardbevingen te veroorzaken en vele andere door de mens gemaakte Rampen. Het bewijs is er voor iedereen die de waarheid zoekt, wat jullie ervaren is verborgen terrorisme.


Als zij die aan de Macht zijn hun zin krijgen, zullen Vrijheid van Gedachten en Vrije Wil tot het verleden gaan behoren, zij willen jullie gedachten en keuzes leiden, jullie zullen onder totale controle komen als je niet ontwaakt voor wat er gaande is en weigert om hier onderdeel van uit te maken. Alleen een bewuste geest kan zo een aanval op de geest afslaan. Dit is iets dat zorgvuldig gepland is gedurende vele generaties, zij hebben Regeringen en Instituten overgenomen die nodig zijn voor de vernietiging van het Menselijk Ras zoals jullie dat kennen. Zij zullen niet slagen.


Mijn doel is om te proberen de Ziel te laten ontwaken en haar te helpen zich weer te verbinden met het Licht. Er zijn veel mensen die willen dat ik alleen over de Geestenwereld praat en vertel dat alles hier absoluut fantastisch is, maar ik kan al die Zielen die gered moeten worden niet in de steek laten.


Het is een zaak van Goed overwint Kwaad. Kwaad is vermomd om jullie naar zich toe te trekken, zij glimlachen, zij zijn zo geruststellend als zij jullie verzekeren dat wat zij voorstellen alleen voor jullie eigen bestwil en het goede voor de mensheid is. Er zijn maar zo weinig mensen in jullie wereld die vertrouwd kunnen worden. NLP wordt op brede schaal gebruikt maar het is maar één van de instrumenten die zij tegen jullie gebruiken. Angst is hun grootste instrument, en sublingual messaging [berichten die versluiert in bijv. reclamespots worden meegestuurd en door het onbewuste worden opgevangen; Puk], etc., etc.


Wederom vraag ik degenen van het Licht er te zijn voor elkaar, probeer elkaar te ondersteunen wanneer dat maar mogelijk is. Het is zo verdrietig jullie wereld uiteen te zien vallen, jullie weten dat het Netwerk en ik alles doen wat wij kunnen om dat te voorkomen. Bid, open je harten voor de Geestenwereld, vraag dat het Licht snel hersteld wordt om het verschrikkelijke leed te voorkomen dat door zo velen wordt ervaren. Hoe meer Liefde je kunt uitsturen naar de wereld, hoe beter. Pure Liefde, Liefde voor je medemens, Liefde voor al Gods schepselen, Liefde zal het Kwaad overwinnen dat jullie wereld overgenomen heeft.


Vrede en Harmonie moeten hersteld worden, jullie, jullie allemaal, zijn in staat om te helpen dit te herstellen. Ik heb nooit gezegd dat het gemakkelijk zou zijn, maar de beloningen zijn meer dan jullie je kunnen voorstellen. Het is jullie cadeau aan de Mensheid. Toekomstige generaties zullen leren hoe, door het werk van een aantal, de Waarheid het Kwaad overwon. De instrumenten van de Duistere Cabal zijn ANGST en CONTROLE tegen elke prijs, als jullie je concentreren op Liefde, zal er geen ruimte zijn voor Angst.


Wij verlaten jullie niet als wij naar de Geest terugkeren, wij geven nog steeds om jullie en waken over jullie, over jullie allemaal. Wij zullen spoedig nog veel meer kunnen doen, wij zullen een actieve rol in jullie levens gaan spelen. Liefde sterft nooit, het is voor altijd. Onze twee werelden zullen weer samengaan, alles zal hersteld worden, het zal nu niet lang meer duren.


Ik weet mijn liefste, dat jij eraan denkt dat het snel weer 15 januari zal zijn, dan zal het 7 jaar zijn sinds ik overging naar de Geestenwereld, de herinneringen daaraan zijn nog steeds zeer pijnlijk voor jou. Het moest zo zijn mijn liefste, zodat wij ons werk konden voltooien. Ik ben altijd bij je, jij weet dat er van je gehouden wordt, dat wij weer samen zullen zijn als ons werk erop zit. Ik blijf jouw aanbiddende Echtgenoot, Monty.


Website: The Montague Keen FoundationVertaling: Puk

THE MONTAGUE KEEN FOUNDATION

http://mkfchinese.blogspot.com/ - MANDARIN/Chinese

Original and translations of the Galactic Messages available on


zondag 2 januari 2011

Montague Keen, 2 januari 2011


Jullie zijn Liefde en Licht, dat is waarom jullie geven om jullie medemens, jullie willen hen beschermen, ieder van jullie die dit werk kiest wordt begeleid door alleen de Geest, jullie motieven zijn eerzaam en te vertrouwen.

Bid voor Vrede voor de hele Mensheid.

Als de overgang gereed is, de Vrede is hersteld en de mensheid weer leert om in Harmonie met al Gods wezens te leven, zullen jullie de belangrijkheid van het werk dat jullie vandaag de dag verrichten om dit te verwezenlijken pas kunnen waarderen. Als Volledig Bewustzijn hersteld is en alle barrières verwijderd zijn, zal alles mogelijk zijn.
Montague Keen, zondag 2 januari 2011
Gechanneld door: Veronica Keen


Nu dit nieuwe en zeer belangrijke jaar begint, vragen wij in de Geest dat jullie je de Draconische Wetten gaan beseffen die in stilte ingesteld worden. Accepteer niet dat jullie er niets aan kunnen doen, dat jullie hulpeloos zijn, verre van dat, jullie zijn Zielen die toevallig in een lichaam op Planeet Aarde zijn om de Aarde te beschermen tegen de overname die overal om jullie heen plaatsvindt. Weet dit: “Jullie zijn met velen, zij zijn met maar een paar”, jullie zijn het Licht, zij zijn het Duister. Jullie zijn Liefde en Licht, dat is waarom jullie geven om jullie medemens, jullie willen hen beschermen, ieder van jullie die dit werk kiest wordt begeleid door alleen de Geest, jullie motieven zijn eerzaam en te vertrouwen.


Wetten kunnen alleen gemaakt worden met toestemming van de mensen, maar de mensen uiten hun bezwaren niet. Angst wordt gebruikt en jullie krijgen valse informatie over Natuurlijke Medicatie. Weet je mijn liefste dat de Aarde alles produceert dat het Menselijk Lichaam ook maar nodig kan hebben? De natuur zorgt ervoor. Het Menselijk Ras overleefde duizenden jaren met het gebruik van alleen Natuurlijke Middelen en alle verschrikkelijke ziekten waarmee jullie nu te maken hebben bestonden nooit. De Hersenspoeling die gaande is in dit veld is crimineel en onmenselijk, jullie zijn allemaal wezens van God, alleen God heeft zeggenschap over jullie. Verbind je met de Liefde die jullie omringt, elk van jullie is belangrijk in het hele plaatje. Jullie kozen elk de rol die je zou spelen in de terugkeer van Planeet Aarde naar het licht, voordat jullie naar de Aarde terugkeerden. Omring jezelf met Liefde en Plezier en probeer Liefde te brengen in het leven van diegenen die nog niet ontwaakt zijn.


De enorme veranderingen die plaatsvinden in jullie wereld, bereiden jullie voor op de overgang naar het Licht, zorgen ervoor dat de Duistere Cabal panisch wordt en om zich heen slaat in alle richtingen. Zij gebruiken geld dat nooit bestaan heeft en angst om te proberen jullie te overweldigen. Degenen die hen uitgedaagd hebben, hebben dit overleefd en bleven in hun huizen. Het moment dat je toegeeft aan de Angst, hebben zij jullie in de palm van hun hand. Zij hebben geen geweten, jullie betekenen niets voor hen, jullie zijn vervangbaar, zij willen jullie niet in wat zij denken dat “Hun Wereld” is. Heb geen angst voor hen, zij zouden niet kunnen overleven als jullie hen niet zouden stutten. Denk aan de Piramide, zij staan alleen aan de top, jullie allemaal bezetten de rest, als jullie je ondersteuning weghalen VALLEN zij. Denk daar over na, zij hebben jullie nodig, terwijl jullie aan de andere kant, HEN NIET NODIG HEBBEN. Zij bevinden zich in jullie Wereld, maar zij zijn niet van jullie Wereld. Het is niet onze intentie om toe te kijken bij de vernietiging van Planeet Aarde, noch de intentie van onze vrienden van andere Planeten, zij zijn klaar en helemaal gereed om jullie te assisteren. Zij waren druk met verhinderen dat de Kwade Machten zouden slagen in het veroorzaken van de 3e Wereldoorlog. Omdat bepaalde Legers gechipt zijn kunnen zij gecontroleerd worden via elektronica, dus in een Oorlogssituatie wordt alle Menselijke Emotie verwijderd, verschrikkelijke daden worden uitgevoerd in jullie naam. Willen jullie echt leven in zo een wereld? Jullie, en alleen jullie, kunnen dit veranderen, elk van jullie moet accepteren dat het jullie wereld is. Niemand zou zonder Voedsel, Onderdak en Waardigheid mogen zijn.


Omring jullie met Liefde, met Liefde in jullie Harten zullen jullie nooit iets of iemand kwaad doen. Bid voor Vrede voor de hele Mensheid. Het klopt, jullie zijn niet hetzelfde, sommigen zien er anders uit, hebben andere geloofssystemen, maar jullie zijn allemaal Wezens van God, allemaal Wezens van Licht. Jullie werden aangemoedigd om bepaalde groepen te vrezen, tel maar eens hoe vaak je in een nieuwsuitzending de woorden Terrorist of Vijand hoort, het hersenspoelt jullie in het accepteren dat dit een feit is. Er zijn geen feiten die ondersteunen wat zij zeggen, het zijn degenen in controle over jullie Regeringen die bepalen wat jullie verteld wordt, zij proberen jullie in een constante staat van Angst en Paniek te houden over een aanval op jullie Land. Elke dag wordt dit aan jullie opgedrongen via tv en kranten, dat is geen integriteit, zij doen alleen wat hen opgedragen wordt. In Engeland wordt zelfs door de Rechtbank verteld dat 4 zogenaamde terroristen op de trein van 07.40 uur van Luton naar Londen reisden; DIE TREIN WAS GEANNULEERD EN DE VOLGENDE TREIN OOK!, dus het zou onmogelijk voor hen geweest zijn om in Londen te zijn op het moment dat de “Bommen” afgingen. Dit is een perfect voorbeeld van het feit dat mensen gewoon accepteren wat hen verteld worden zonder vragen te stellen…. Jullie hebben toegang tot informatie, onderzoek deze dingen zelf, laat je niet leiden als schapen.


Als de overgang gereed is, de Vrede is hersteld en de mensheid weer leert om in Harmonie met al Gods wezens te leven, zullen jullie de belangrijkheid van het werk dat jullie vandaag de dag verrichten om dit te verwezenlijken pas kunnen waarderen. Als Volledig Bewustzijn hersteld is en alle barrières verwijderd zijn, zal alles mogelijk zijn.


Ik ben onderdeel van het Netwerk en wij wensen jullie allemaal Verlichting en Harmonie in jullie levens in dit jaar 2011, wij zijn dankbaar voor jullie assistentie in het openen van iedereen voor de Waarheid.


Mijn liefste, een speciaal dankwoord voor jou voor je liefde en toewijding aan mij, jouw aanbiddende Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: PukTHE MONTAGUE KEEN FOUNDATION
http://mkfchinese.blogspot.com/ - MANDARIN/Chinese

Original and translations of the Galactic Messages available on

interview

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/