zondag 2 september 2012

02.09.2012


   2 september 2012

Jullie wereld ontwaakt en de greep van de Cabal wordt losser nu het Licht van de Waarheid zich verspreidt. Nu zijn de mensen bereid serieus onderzoek te doen naar de ware geschiedenis van jullie wereld voordat de Cabal die veranderde, 2000 jaren geleden. Door bloedvergieten drongen ze hun doctrines het ene na het andere land op. Ze schiepen verdeeldheid door verschillende geloofs-systemen met de bedoeling conflicten te scheppen. Als jullie niet kijken naar hetgeen toen gedaan was, zullen jullie nooit begrijpen hoe de zaken te veranderen. Wanneer de waarheid eenmaal begrepen wordt, valt alles op zijn plaats. Je kunt niets veranderen totdat je begrijpt wat veranderd moet worden en wie er verantwoordelijk is voor de staat waarin jullie wereld zich bevindt. Jullie moeten jezelf afvragen wie je kunt vertrouwen. Kijk naar de poppetjes waarop je stemt. Elke keer opnieuw trappen jullie in mooie woorden die niets om het lijf hebben. Jullie weten nu toch zeker wel dat het maar woorden zijn? Ze menen niet wat ze zeggen. Hun bedoeling is jullie onder controle te houden en alle wetten op te leggen die nodig zijn om jullie als slaven te gebruiken, slechts nodig om hen te dienen. Het wordt tijd om te stoppen hun slaven te zijn.

interview

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/