donderdag 29 december 2016

Nederlands -- Montague Keen, 25 dec 2016

BOODSCHAP VAN MONTAGUE KEEN, 25 DECEMBER 2016.

2016 is bijna ten einde. Voor velen, ook voor jou mijn lief, is het een uitermate traumatisch jaar geweest. Iedereen die ernaar heeft gestreefd om de Cabal te ontmaskeren heeft geleden. Ik weet dat het ook bij jou, mijn lief, zijn tol heeft geëist, maar het feit dat je alles dat op jou werd afgevuurd hebt overleefd bewijst dat de waarheid zal overwinnen. De mensheid vindt de kracht om alles wat zij die denken "aan de macht te zijn" op jullie loslaten te onderzoeken. De WERKELIJKE machthebbers die aan de touwtjes trekken van jullie marionet-regeringen worden ontmaskerd en geëlimineerd. Het menselijk ras zal tijd nodig hebben om volledig te begrijpen hoe deze kwaadaardige Cabal op Aarde de manier van leven van de mens heeft veranderd. Ze hebben jullie geschiedenis veranderd om jullie in verwarring te brengen. Het is nodig dat jullie je werkelijke geschiedenis leren kennen, evenals wie jullie zijn en wat er van jullie wordt verwacht. Niets (en ik bedoel echt NIETS) van wat jullie werd geleerd over je geschiedenis is waar. Al diegenen waarvan jullie geleerd werd om tegen op te kijken zijn in werkelijkheid jullie onderdrukkers. Iedere keer dat jullie een kruis slaan zeggen jullie feitelijk: IK GA AKKOORD MET DEZE LIJFEIGENSCHAP. IK BEN JULLIE SLAAF". Dit is de reden waarom jullie het kruis overal terugzien: om jullie aan je lijfeigenschap te herinneren. De Cabal begrijpt hoe de menselijke geest werkt. Ze hebben talloze manieren ontwikkeld om die te controleren. Doe niet mee aan hun spel dat is bedacht om jullie in slavernij te houden.  

Religies zijn enkel een andere vorm van manipulatie, eveneens bedacht om jullie te knechten. Dien in plaats daarvan de Hoogste Schepper, de bron van alle creatie, die uitkijkt naar jullie roep om je van de Cabal te bevrijden en die jullie tegen verdere aanvallen beschermt. Ik verzeker jullie dat de Cabal bezig is terrein te verliezen. Frankrijk en Ierland en ook andere landen stellen nu plannen op om zich terug te trekken uit de EUROPESE UNIE van de Cabal. Dit bewijst dat het ontwaken gaande is. De bevrijding van de knechting is aanstaande.

Meer bewijs dat vaccinaties autisme veroorzaken werd in Californië gepubliceerd. Dit is een feit. Het is opnieuw bewijs dat, in tegenstelling tot dat het goed voor jullie zou zijn, deze vaccinaties grote schade veroorzaken. Ze vernietigen levens. Er zijn gezondheidsdeskundigen die gebruik maken van natuurlijke methoden om genezing te bewerkstelligen en die klaar staan om de corrupte medicijnindustrie te vervangen. Ik heb Veronica geholpen plannen op te stellen om dit op gang te brengen. Sindsdien wordt ze voortdurend aangevallen. Het zal echter gebeuren; beschouw het maar als uitstel. De strijd om alleen maar te overleven was het belangrijkst. Onze plannen zullen worden uitgevoerd. Ze kunnen niet worden tegengehouden. De mensheid moet overleven en opnieuw tot bloei komen.

Mag ik van deze gelegenheid gebruik maken om het volk van Ierland eraan te herinneren dat de opmerkelijke man, DAVID ICKE, voor de eerste maal in Ierland zal spreken. Geef hem alsjeblieft een echt Iers welkom. Luister naar zijn woorden. Ze zullen jullie uit het controlesysteem optillen dat 2000 jaar geleden door het Vaticaan werd ingesteld om jullie zo te kunnen knechten. Jullie Ierse ras is het ras waartegen in de wereld het allermeest gezondigd is. Dit is jullie tijd om WAKKER TE WORDEN en je te realiseren dat IERLAND DE SLEUTEL IS DIE ALLES ZAL ONTSLUITEN. Alle antwoorden die jullie zoeken zijn in Ierland te vinden. Kijk op Youtube nog eens naar de informatie die werd onthuld in de video's van Andrew Bartzis en Veronica Keen. Jullie zijn er klaar voor. Alle informatie die jullie nodig hebben ligt hierin besloten. Het is voor de Ieren tijd om in actie te komen door de valse leringen en valkuilen van Rome die jullie in slavernij hebben gebracht, af te wijzen. Ontdek dat het de JEZUIETEN zijn geweest die DE IERSE HOLCAUST hebben gepland en uitgevoerd. Ze maakten jullie wijs dat het een hongersnood betrof. Wat een LEUGEN!
Ierland produceerde voedsel dat met schepen werd geëxporteerd zelfs toen de mensen in Ierland van de honger omkwamen. DIT STOND ONDER TOEZICHT VAN DE JEZUIETEN. Al het bewijs daarvoor is te vinden. Het Vaticaan was erop uit om de Ierse bevolking te vernietigen door hen als slaven, bedelend naar de vier hoeken van de Aarde te sturen.   

Wanneer het Ierse volk ontwaakt (en wakker worden zal ze!) zullen alle leugens van het Vaticaan worden ontmaskerd. Ze zullen dat beetje geloofwaardigheid wat ze nog hebben kwijtraken. Het Vaticaan is openlijk dienaar van Lucifer. Dit gebeurt vlak voor jullie neus, maar jullie zien het niet. Hoeveel kinderen worden er ieder jaar d.m.v. satanische rituelen aan Lucifer geofferd! DOOR HIEROVER TE BLIJVEN ZWIJGEN ZIJN JULLIE HIER EVENEENS SCHULDIG AAN! 

In 2017 zullen jullie vele onfrisse waarheden onder ogen moeten zien, in het bijzonder het rituele vermoorden van kinderen. Dit moet stoppen! Zij die MOLOCH dienen hebben zich altijd met dergelijke offerrituelen bezig gehouden. Velen van jullie nemen deel aan het AVONDMAAL TIJDENS DE MIS. In deze Mis wordt opgeroepen HET BLOED van Christus te DRINKEN en HET VLEES van Christus te ETEN. Dit is in werkelijkheid een satanisch ritueel. Doe jij hieraan mee?   

Denk eens even na hoe het leven zou zijn als de chemtrails zijn verdwenen; wanneer de fluorisatie van jullie water zou zijn gestopt; wanneer GMO-voedsel illegaal is geworden; wanneer de farmaceutische bedrijven zijn ontmaskerd voor wat ze zijn en alle vaccinaties zijn uitgebannen. Het leven van de mens zal anders zijn. Jullie zullen vrij zijn om te denken en de vrijheid hebben om alles te ontdekken wat voor jullie verborgen is gehouden. Opnieuw vrij om de Wezens van Licht te zijn die jullie werkelijk zijn.     

Dit is jullie doelstelling. Hier dienen jullie naar toe te werken. Jullie toekomst hangt ervan af. Alle informatie die jullie nodig hebben is al voorhanden, wachtend tot jullie het gaan onderzoeken. Er zijn geen belemmeringen, dus ga ervoor. Zie dit als het meest opwindende avontuur van jullie leven.

Degenen waar de Cabal bang voor zijn zitten over de hele wereld in gevangenissen opgesloten. Degenen die ze om kunnen brengen, brengen ze ook om. Denk alsjeblieft aan hen die, zonder proces, door de Cabal onrechtmatig vast worden gehouden. In de door de Cabal geleide landen is geen sprake van gerechtigheid. Bid voor gerechtigheid voor deze mensen. Van hen is alles afgenomen en ze hebben niets meer behalve de hoop dat het recht uiteindelijk zal zegevieren.

Mijn lief, 2016 was een van de moeilijkste jaren die je ooit hebt meegemaakt. De aanvallen op jou zijn schaamtelozer en verschrikkelijker geworden. Het is werkelijk een wonder dat je er nog steeds bent.

Ons werk moet doorgaan.

Altijd, je aanbiddende,

Monty.

EINDE BOODSCHAP


vertaling: Marja & Rob

maandag 19 december 2016

Nederlands -- Montague Keen, 18 dec 2016

BOODSCHAP VAN MONTAGUE KEEN, 18 DECEMBER 2016.
Overal worden draconische wetten ingesteld in een poging te voorkomen dat de massa ontwaakt. In Engeland worden velen nu opgesloten voor hetgeen (in het verleden) werd gezien als vrijheid van meningsuiting. Jullie 'roofdieren' doen nu alles wat in hun macht ligt om de mensen tot zwijgen te brengen. Ze zullen hierin falen, maar helaas zullen ze velen van jullie al doende vernietigen. De Cabal genoot ongevraagd miljoenen jaren volledige controle over jullie. Ze geloofden dat ze onoverwinnelijk waren, omdat jullie tot nu toe altijd zonder vragen gehoorzaamden. Maar het verleden is het verleden, en het is tijd voorwaarts te gaan en weer terug te claimen wat jullie rechtens toebehoort. Jullie waren hun SLAVEN geworden zonder dit te realiseren.
Wat er nu gebeurt beschouwt de Cabal als REVOLUTIE. Ze zullen alles doen wat in hun macht ligt om die te verpletteren. Jullie zijn je volkomen bewust hoe meedogenloos ze kunnen zijn. Ze zullen alles doen wat er nodig is om aan de macht te blijven. Ik kan jullie vertellen dat ze elke dag meer terrein verliezen. Dit momentum zal net zolang doorgaan als nodig is om het menselijk ras van deze tirannie te bevrijden. Om jullie zelf te bevrijden dienen jullie samen pal te staan en alleen dat te doen wat ook goed is voor jullie medemens. Jullie dienen de fluoridering van water af te wijzen, het verspreiden van chemtrails in de lucht weigeren te accepteren, het kweken van GM gewassen af te wijzen, vaccinaties te weigeren, alsmede het gebruik van welke medicatie dan ook die de mensheid kwaad zou kunnen doen.
Bewapen jezelf met zoveel  mogelijk kennis, zodat jullie, wanneer de ineenstorting komt - en komen zal die – voorbereid zijn. De Cabal heeft plannen om een enorme valse vlag gebeurtenis uit te voeren om jullie weer in het gareel te krijgen. Bekijk het voor wat het is, een laatste poging om jullie onder controle te houden. Zorg dat je een noodvoorraad voedsel en water hebt. Wees voorbereid! Jullie hebben ervoor gekozen de architecten van de toekomst te zijn, dus is iedere actie die je nu onderneemt belangrijk. Voorkom ten koste van alles verlies van levens. Gebruik alles wat je in je mars hebt en jullie zullen slagen. Jullie tijd om jezelf en jullie wereld te bevrijden is gekomen. Op een dag zullen jullie zien wat er werd gedaan om het menselijk leven op Aarde te vernietigen en hoe sommigen van jullie onbewust de Cabal hielpen haar doel te bereiken. Ze vinden het iedere dag moeilijker om jullie een rad voor ogen te draaien, aangezien jullie nu volledig bewust zijn van hun leugens en manipulaties. Nu kunnen jullie hen zien voor wat ze zijn: volkomen gewetenloze roofdieren.
Jullie beginnen nu pas door te krijgen hoe mindcontrol door jullie predators wordt toegepast. Het heeft vele verschijningsvormen. Velen van jullie zijn op de hoogte van het MK Ultra programma, hoewel er vele anderen zijn als deze, die minstens even succesvol zijn geweest. Kijk naar de gezichten van de slachtoffers, speciaal hun ogen, en de voor zich sprekende wallen onder de oogleden die dat spel verraden. Het laat de mindcontrol zien. Deze mensen zijn als acteurs die een script volgen, terwijl de mensheid lijdt. Jullie leven in de Eindtijd. Het zal niet gemakkelijk worden, maar het zal lonend zijn.
De invloed van Saturnus is overal. Saturnus, Satan, en met de Kerst hebben jullie Santa. Het staart jullie recht in de ogen, maar jullie zien het niet. Veel van jullie controle komt van Saturnus. Het is machtig. Het Vaticaan stroomt er van over.  Een ander item is de Zwarte Kubus.  Die wordt zo machtig geacht dat Moslims deze vereren en dat creëert immense energie. De Joden dragen het op hun voorhoofd. WAAROM?
Het is tijd om vragen te stellen en antwoorden te eisen. Waarom worden er in kerken, vrijmetselaars-loges, synagogen en op veel andere plekken zwarte en witte tegels gebruikt? WAAROM? Wat betekenen deze? Overal om jullie heen wordt gebruik gemaakt van zwarte magie om jullie te binden en te controleren. De energie van de Mensheid wordt door de Cabal verzameld om op jullie weg te vagen.
Ik vraag opnieuw: breng alsjeblieft je medemens niet om het leven. Het is nodig dat jullie naast elkaar staan, om jullie recht op vrijheid op te eisen. Vraag de Cabal waarom er, in een wereld van overvloed, zoveel mensen van de honger omkomen. Heeft de Cabal de verschrikkelijke energie van een dergelijk lijden werkelijk nodig om zelf op Aarde te kunnen overleven? Het moorden door oorlogen is voor hen met zekerheid opwindend. Jullie hebben hiervan op je TV vele voorbeelden kunnen zien. Dit zegt veel over hen die oorlogen veroorzaken. 
Amerika gaat een moeilijke tijd tegemoet. De Cabal wilde de controle hierover voor zichzelf hebben maar heeft gefaald, dus zal ze Amerika laten lijden. De Amerikaanse inwoners worden in het ongewisse gelaten. Ze hebben geen idee van wat er overal om hen heen gaande is. Dit is het gevolg van GM-voedsel, evenals van al het andere dat hen wordt aangedaan. Ze zijn niet te benijden. Bid voor hen. Het Leven in Amerika is nu een Worsteling in Amerika.  
De drang om Rusland van absoluut alles de schuld te geven is bezig op een klucht te gaan lijken. Dat is in het Verenigd Koninkrijk eveneens aan de orde. Waarom geven de media en de politici Rusland van alles de schuld? Deze tactiek werkt niet langer, aangezien meer mensen ontwaakt zijn en inzicht hebben in wat er gaande is. De Cabal wil een oorlog met Rusland en daarom proberen ze in de geesten van de mensen angst voor Rusland in te prenten. Dit is de manier waarop de Cabal te werk gaat. In de duistere tijden van het verleden zou dit hebben gewerkt.  Trappen jullie er nu nog in?
Stuur alsjeblieft liefde en energie naar al diegenen die in vele landen onrechtmatig vastzitten omdat de Cabal bang is voor wat ze weten. Overal op de wereld hebben de onschuldige mensen jullie hulp en steun hard nodig.
Mijn lief, probeer gedurende de feestdagen alsjeblieft een beetje tijd voor jezelf te nemen. Wees aardig voor jezelf, mijn lief.
Altijd, je aanbiddende,
Monty
EINDE BOODSCHAP
Vertaling: Rob & Marja

maandag 12 december 2016

Nederlands -- Montague Keen, 11 dec 2016

BOODSCHAP VAN MONTAGUE, 11 DECEMBER 2016
Zelfs jij, mijn lief, begint nu pas te bevatten wat ik je altijd heb verteld. We hebben je gade geslagen terwijl je keek naar de film THE COMING WAR ON CHINA (De aanstaande oorlog met China; een film van John Pilger). Het is een opmerkelijke film die onthult wie jullie werkelijke vijanden zijn. Duidelijk is te zien dat zowel Rusland als China door Amerika worden uitgedaagd. Ook kon je de blokkade van Rusland en China zien die ongepast is. Deze landen zijn niet jullie vijanden, alhoewel jullie steeds wordt verteld dat ze dit wel zijn. Nu heb je het bewijs gezien dat het tegenovergestelde laat zien. Opnieuw zeg ik; "Niets is wat het lijkt".
Het ontwaken voor de waarheid is een pijnlijke ervaring. Plotseling ben je in staat om heel duidelijk de leugens te zien die jullie hele bestaan vorm hebben gegeven. Je kijkt met nieuwe ogen naar de gezichten die dergelijke leugens verkondigen en je realiseert je dat het robots zijn, geen denkende menselijke wezens. Je ziet hun daden die niet overeenkomen met de woorden die uit hun mond komen. Kijk eens naar hoe Amerika aan de wereld wordt gepresenteerd als vriend van de mensheid: zorgzaam en vriendelijk. Kijk vervolgens naar de werkelijkheid, zie de AMERIKAANSE OORLOGSSCHEPEN, ONDERZEEBOTEN, BASES, OVER DE HELE WERELD, VRAGEND OM OORLOG. Miljoenen mensen werden omgebracht als gevolg van de "Amerikaanse Assistentie om Hen te Bevrijden". Ik zeg jullie, mijn vrienden, oorlog is nooit de oplossing. Het geld voor de financiering van oorlog vloeit rijkelijk, er zijn geen grenzen. Toch slapen er Amerikanen op straat, hongerig en thuisloos. Aan hen wordt geen aandacht besteed. Ze worden beschouwd als nutteloze eters.
De verborgen hand die jullie wereld regeert heeft tot nu toe alles naar eigen hand kunnen zetten. Het falen om Hillary Clinton verkozen te krijgen was voor hen een behoorlijke klap. Ze hebben een dergelijke uitkomst nooit voor mogelijk gehouden. Ze waren hier niet op voorbereid, raakten daarom in shock en moesten een nieuwe strategie bedenken. Ze kwamen met het principe van Verwarring. Ze zijn van plan iedere mogelijke truc in te zetten zodat de mensen niet meer zullen weten wat ze moeten geloven of wie ze kunnen vertrouwen. Voor hen is dit een zeer succesvolle strategie. Tenslotte bezitten ze alle kranten en alle televisiekanalen. Hun marionetten zullen zeggen wat hen wordt opgedragen te zeggen.
Blijf bij kranten en TV uit de buurt, aangezien ze allemaal tegen jullie liegen. Ze zijn eigendom van de verborgen hand en ze willen van jullie af. Maak je niet schuldig aan het verspreiden van hun leugens want dit is een misdaad tegen de mensheid. DEZE LEUGENS VORMEN DE KETENEN DIE JULLIE IN SLAVERNIJ HOUDEN. Zorg dat je nooit verantwoordelijk bent voor het vermoorden of onderdrukken van andere mensen. Legers zijn moordmachines. Doe nooit mee aan het afmaken van de mensheid.
Zorg voor de kinderen die temidden van jullie geboren worden. Ze worden aan jullie zorg toevertrouwd. Bescherm hen voor de vleeseters die de kinderen stelen om ze als offer te gebruiken. Ritueel Offeren raakt pas nu bij het publiek bekend. Het heeft in de schaduw altijd ongemerkt door kunnen gaan. De Cabal kan niet bestaan zonder dit. Op die manier krijgen ze hun energie. Een kind is een kostbaar geschenk waarvoor gezorgd dient te worden.   
Het licht van de waarheid moet het duister dat de hele mensheid heeft beheerst, uitschakelen. De Cabal heeft plannen om alle bronnen die waarheid verkondigen onschadelijk te maken, omdat ze bang zijn voor de waarheid. Ze verhogen het fluorideniveau in jullie watervoorraden om jullie nog docieler te maken. Ze verhogen het kwikgehalte in hun chemtrails en vaccinaties om ervoor te zorgen dat jullie te ziek zijn om je erover op te winden. Jullie voedsel is besmet. Gezien deze kwaadaardige aanvallen tegen jullie is het is een wonder dat jullie nog steeds bestaan. De Cabal controleert alles wat jullie nodig hebben om op Aarde te kunnen bestaan. 
Wat zijn jullie van plan hiertegen te doen? Verwacht niet dat er ook maar één regering is die jullie ooit de waarheid zal vertellen omtrent wat dan ook. Ze zitten er allemaal tot hun nek in, anders zouden ze niet in een regering zijn. Gebruik altijd je onderscheidingsvermogen wat betreft wie je vertrouwt, want je betaalt een hoge prijs wanneer je een fout maakt. Stuur alsjeblieft energie van liefde, gebed en gerechtigheid naar degenen die abusievelijk de verkeerde mensen hebben vertrouwd en die nu een zeer hoge prijs betalen. Het is een zeer lucratieve zaak om een ziel in de val te lokken die op Aarde werk te doen heeft. Ze hebben geen geweten. De beslissingen die jullie nemen zijn van het uiterste belang. Staan jullie voor waarheid en gerechtigheid of ga je door je knieën en zwicht je voor het kwaad dat jullie betaalt voor jullie misdaden? Dit is het uur van de waarheid. Hier mag niemand rustig blijven toekijken.
Verbind je als nooit tevoren met je spirituele kant. Vraag kracht om te zijn en te doen wat er in deze verwarrende tijd van je wordt verwacht. Besef wie je bent en waarom je in deze tijd van grote veranderingen op Aarde bent. Help anderen om de geestkracht te hebben om ook te kunnen worden wie ze zijn. Werk samen, want de toekomst ligt in jullie handen. Het enige dat nodig is, is jullie moed om voor waarheid en gerechtigheid te staan. Jullie zijn de 99%, de Cabal is minder dan 1%; en pas nu worden ze bang voor de 99%.
Mijn lief, je bevindt je op een moeilijke weg die je moet lopen. Ik sta iedere stap die je maakt aan je zijde. Ik verlaat je nooit, want onze band kan niet worden gebroken. 
Altijd, je aanbiddende, 
Monty
EINDE BOODSCHAP
Website: www.montaguekeen.com
Vertaling: Rob/Marja

vrijdag 9 december 2016

Nederlands -- Montague Keen, 4 dec 2016

BOODSCHAP VAN MONTAGUE KEEN, 4 DECEMBER 2016.
Het menselijk ras verkeert in een staat van verwarring. Vanuit zoveel verschillende richtingen wordt ze belogen. Jullie zijn er aan gewend geraakt om alles wat er in de 'respectabele' kranten wordt geschreven voor waar aan te nemen; kranten die allemaal eigendom zijn van de Cabal, die eveneens jullie andere nieuwsmedia bezitten. Ondanks dat jullie diep in je hart weten dat jullie belogen worden, zijn jullie geconditioneerd om te geloven wat ze jullie vertellen. Hier moet een einde aan komen. De Cabal maakt jullie onzeker of je wel kunt geloven wat werkelijk waar is. Dit is een spel waar ze uiterst bedreven in zijn; dit doen ze al eeuwenlang. De Cabal vindt het geweldig, want het bewijst voor hen dat ze jullie nog steeds kunnen manipuleren. Jullie moeten sterk blijven en je eigen onderzoek doen. Jullie zullen in kranten en op TV nooit waarheid vinden. Deze zijn allemaal eigendom van de vijanden van het menselijk ras.
Amerika heeft ongemerkt een toestand van onafgebroken oorlog gecreëerd. Ze vagen miljoenen mensen uit om degenen die hen controleren te bevredigen. Is dit wat jullie willen?
Nu pas beginnen jullie de omvang van de satanische moorden in te zien die in Amerika aan de orde van de dag zijn. Het is "big business". Hoeveel van jullie zullen ook hier je ogen voor sluiten? Het is verschrikkelijk. Denk eens aan de arme onschuldige kinderen die met opzet worden gestolen of gekocht om vervolgens de meest verschrikkelijke misdaden te moeten ondergaan, gepleegd door machtswellustelingen. Dit gebeurt overal. Laat ik daar duidelijk over zijn. Het is overal gaande.
In het Amerika van 2016 hebben jullie de mogelijkheid dit te ontmaskeren. Blijf sterk en sta niet toe dat dit opnieuw onder het tapijt wordt geveegd. Deze kinderen hebben jullie bescherming hard nodig. Zijn jullie bereid om voor de waarheid op te staan? Dit is voor het menselijk ras een grote kans om samen pal te staan en te weigeren om nog langer te worden gemanipuleerd door degenen wiens enige wens is om jullie te vernietigen. Jullie beginnen nog maar net in te zien hoe corrupt Amerika is. In de voorbije jaren zijn bekwame mensen naar de V.S. afgereisd om een beter leven op te bouwen. Maar vanaf het begin werden ze belogen. Nog steeds kennen ze de waarheid omtrent de V.S. niet. Ik zeg tegen het Amerikaanse volk: jullie hebben nu de kans om alles dat corrupt is te ontmaskeren en alles in jullie land dat kwaadaardig en corrupt is te verwijderen. Jullie kunnen de Amerikaanse moordmachine, die jullie wereld aan het vernietigen is, tot stilstand dwingen en jullie zijn in staat de vrede te herstellen. 
Velen binnen de Cabal zijn van plan de Aarde te verlaten. Sommigen willen hier blijven. Er dient te worden beslist of ze ooit te vertrouwen zijn. De feiten dienen onder ogen te worden gezien. Jullie kunnen je ogen niet sluiten voor wat er overal om jullie heen gebeurt. Jullie prioriteit dient te liggen bij HET STOPPEN VAN HET MOORDEN.
Onderzoek jullie ware geschiedenis, niet de valse geschiedenis die je werd geleerd. Alles werd omgebogen naar jullie onderdrukkers als zijnde de grootste geesten. Dit klopt niet. Er is jullie wijs gemaakt dat enkel jullie onderdrukkers grootse geesten hebben. Jullie werd geleerd naar hen op te zien. Jullie grootste vijanden werden als helden naar voren geschoven die aanbeden dienden te worden. De keuze is aan jullie. Sta op en wordt wie jullie zijn, of krimp van angst in elkaar om vervolgens te worden vernietigd. Alles wat jullie zijn is voor jullie verborgen gehouden.
De overname van jullie wereld verliep slim en volledig. Ze hebben geen steen onomgekeerd gelaten. Ze hebben zonder jullie toestemming alles van jullie afgenomen. Nu willen ze de hele Aarde voor zichzelf hebben met enkel een paar die overblijven om hen te dienen. Is dit wat jullie willen? Jullie hebben je eigen soort omgebracht om hen te dienen. Religies maken allemaal onderdeel uit van het spel om jullie te controleren. De waarheid is er, maar jullie dienen die zelf te vinden.
Stuur alsjeblieft liefde en bescherming naar die ene persoon die in Californië onrechtmatig wordt vastgehouden. De mensheid heeft het nodig dat hij het werk afmaakt waarvoor hij op Aarde is. De juridische structuur in Californië laat veel te wensen over. In het Verenigd Koninkrijk zou dat niet toegestaan worden. 
Jullie bezitten de macht om de veranderingen in gang te zetten die nodig zijn om het leven op Aarde voor iedereen vreedzaam te maken. Wees moedig en geloof in jezelf. Jullie kunnen dit. Tezamen kan niets op Aarde jullie tegenhouden. 
Mijn lief, vertrouw erop dat de waarheid aan het licht zal komen. De corrupten zullen zich moeten verantwoorden voor wat ze hebben gedaan.
Voor altijd aan je zijde, mijn lief. Je aanbiddende, 
Monty
EINDE BOODSCHAP

Vertaling: Marja&Rob

maandag 28 november 2016

NEDERLANDS -- Montague Keen, 27 nov 2016

BOODSCHAP VAN MONTAGUE KEEN, 27 NOVEMBER 2016. 
De Cabal speelt een spel met het gemoed van de mens. Ze genieten ervan om te zien dat jullie je tegen elkaar keren. Dit is de manier waarop ze jullie altijd hebben gecontroleerd . . . . en het werkt! Gebruik je verstand: wie bezit de MEDIA, en dan allemaal! Hoe is het mogelijk dat jullie iedere keer in hun leugens trappen? Ze nemen één zin en door er maar één woord aan te veranderen wordt de betekenis ervan volledig veranderd. Maar jullie slikken de Cabal-leugens allemaal, net als schapen. Er wordt met jullie een spel gespeeld. Hoe meer stress, verwarring en wantrouwen ze veroorzaken, des te verder sluiten jullie jezelf in hun controle op. Zij zijn experts op dit gebied. Jullie worden hiervoor nog maar net wakker. Onderwerp ieder bericht aan een nader onderzoek en ga dan na wat er werkelijk wordt gezegd. 
De heer Trump is geen politicus. Hij spreekt niet als een politicus en daarom maakt hij soms fouten. Hij is jullie enige hoop, dus ga achter hem staan en zorg ervoor dat hij weet welke acties de mensheid nodig heeft. De wil van het volk is krachtig en met deze kracht achter zich is alles mogelijk. Dit is jullie grote kans om de voor de mensheid noodzakelijke veranderingen door te voeren om op Aarde te kunnen blijven leven. Vertrouw de Cabal nooit, maar dan ook nooit. Dit zullen jullie onderhand vast al hebben ontdekt. Neem jullie macht terug. Ontwaak t.a.v. de veranderingen die zich overal om jullie heen voltrekken. 
De Cabal wordt op een gigantische manier ontmaskerd voor wat het is. Ja, dat is echt zo. HET ZIJN SATANISTEN. Mijn lieve vrouw heeft dit ongeveer 30 jaar geleden in Engeland geprobeerd te onthullen, maar de Cabal heeft dit kunnen verijdelen. Nu wordt dit alles op wereldwijd niveau ontmaskerd. Sta niet toe dat dit opnieuw onder het vloerkleed wordt geveegd. Satanisten hebben het nodig om bloed te drinken, bij voorkeur bloed van baby's. Ze verorberen baby's om op Aarde te kunnen overleven. Het bewijs hiervoor is overal om jullie heen te vinden. Sluit alsjeblieft je ogen hier niet voor omdat openbaarmaking plaats móet vinden. Velen die geprobeerd hebben om dit te onthullen zijn vermoord, sommigen van hen werden openlijk vermoord als waarschuwing aan anderen om zich stil te houden. Wanneer het de Cabal niet lukt om je te vermoorden, creëren ze een Hollywood-achtige plaats delict om ervoor te zorgen dat je gevangen wordt genomen. Ze staan nooit toe dat de zaak voor het gerecht komt aangezien ze het niet kunnen riskeren dat een onschuldig iemand vrij wordt gelaten. Er zitten over jullie hele wereld duizenden van dergelijke onschuldige mensen opgesloten, vooral in Amerika. De situatie is het ergst in Amerika; daar bestaat geen gerechtigheid. Jullie hoeven enkel maar naar de Regering van de V.S. te kijken om dit te begrijpen. De Fema-kampen in de V.S. zijn allemaal gereed, klaar om de mensen op te sluiten. Maar heeft hun regering hen geïnformeerd over deze kampen? Hun belastinggeld werd gebruikt om deze kampen op te zetten. Er dienen vragen te worden gesteld want jullie toekomst hangt ervan af.
De Cabal maakt zich zorgen. Ze verliest haar controle. Hillary Clinton was hun poort naar een verdere controle over de mensheid. Ze beloofde hen de OORLOGEN die de Cabal nodig heeft om te overleven. Maar eindelijk openen jullie je ogen. Jullie stellen aan de kaak wat jullie zien en DAT VINDEN ZE NIET LEUK. Jullie zullen nooit weten hoe belangrijk de Brexit-stem is geweest. BREXIT WAS DE EERSTE NAGEL IN DE DOODSKIST VAN DE CABAL. Ze hadden nooit gedacht dat het Engelse volk slim genoeg was om hun spel te doorzien. De heer Trump is DE TWEEDE NAGEL IN DE DOODSKIST VAN DE CABAL. Dit is waarom de heer Nigel Farage assistentie verleende aan de heer Trump. Farage wist hoe belangrijk het was dat Meneer Trump werd gekozen. Wie zal de derde nagel aanbrengen? Zal het Polen zijn? Veel landen willen vrij zijn van deze corrupte controle. De Cabal creëert in Europa een enorme smeltkroes, door alle rassen met elkaar te vermengt zodat er geen sprake meer is van Engelsen, Fransen, Nederlanders, etc; ze zijn van plan om alle Europese landen te vernietigen, inclusief AL HUN HISTORIE EN ALLE BEWIJZEN VAN DE OUDE EUROPESE VOLKEREN. Omtrent de Europese Unie werden jullie belogen. De heer Nigel Farage doorzag hun plannen en streefde ernaar hen te ontmaskeren. Wij zijn hem veel dank verschuldigd.
Het is nooit eenvoudig om wakker te worden. Het is niet leuk zo een enorme kwaadaardigheid te zien die je nooit eerder was opgevallen. Het is niet leuk degenen die je eerder vertrouwde te zien als satanische moordenaars, wiens leugens je aanvaardde als redenen voor oorlogen. Meneer Massa-vernietigingswapens is in Engeland weer op het oorlogspad. Hij eist een nieuwe stemming m.b.t. de Brexit-zaak. Hij wil deze manipuleren om Engeland binnen de EU te houden. Wie op Aarde kan die man ooit weer vertrouwen? Meneer hemd-in-zijn-onderbroek laat zien voor dezelfde zaak te strijden. Hij kan niet worden vertrouwd. De Cabal wil haar macht niet verliezen. Ze maken gebruik van "Huur-een-stem" in een poging de Britten onder controle te houden. Ze kunnen nimmer worden vertrouwd. 
Dit zijn unieke tijden. Het is jullie grote kans om jezelf van de kwaadaardige controle door de Cabal te bevrijden. Degenen die proberen de corruptie aan de kaak te stellen worden voortdurend aangevallen. Deze aanvallen worden iedere dag steeds gemener. De aanvallen laten echter zien dat ze bang worden. De sluizen zijn geopend en ze kunnen zich nergens verbergen. Ze hebben de strijd om de Aarde verloren. Het tij heeft zich ten guste van de mensheid gekeerd.
Kom bijeen en jullie zullen de vrijheid hebben waarnaar menselijke wezens smachten. De menselijke spirit is er klaar voor. De energie neemt iedere dag toe, en terwijl deze zich verspreidt doet het steeds meer mensen ontwaken. Welkom bij de nieuwe dageraad, mijn vrienden.
Veronica, mijn lief, die aanval was heel gemeen. Het was uitermate ernstig. Deze aanvallen tonen dat ze aan het verliezen en bang zijn. Hun pogingen om te voorkomen dat de jongeman naar de UK terugkeert bewijzen alleen maar hoe bang ze zijn. Je beslissing om niet naar het ziekenhuis te gaan is de juiste. R zal je helpen eroverheen te komen. Je weet dat het je wordt aangedaan, mijn lief. We staan in deze moeilijke tijd aan je zijde .
We omringen je met liefde. Je aanbiddende,
Monty
EINDE BOODSCHAP
Vertaling: Marja & Rob

donderdag 24 november 2016

Nederlands -- Montague Keen, 20 nov 2016

BOODSCHAP VAN MONTAGUE, 20 NOVEMBER 2016
Alles is in beroering. Velen weten niet wie of wat ze moeten geloven. Jullie zagen hoe de Cabal-Machine in actie kwam op het moment dat Dhr. Trump was verkozen. De leugens en het angst aanjagen ging in de versnelling, velen in twijfel achterlatend, hoewel ze diep in hun ziel wisten dat Mevr. Clinton voor een derde wereldoorlog zou gaan zorgen en dat het leven op Aarde een karig bestaan zou worden. De Aarde die jullie kennen en liefhebben zou in niets lijken op wat de Cabal wil creëren. De vernietiging van het menselijk ras staat tot in de kleinste details gepland.
Brexit en Trump hebben de boel flink in de war gestuurd. Dit, mijn vrienden, was voor de Cabal totaal onverwacht. Ze verkeren nog steeds in shock. Ze proberen wanhopig een manier te vinden om te voorkomen dat Dhr. Trump president wordt. In Engeland past de regering elke mogelijke truc toe  om te voorkomen dat Brexit realiteit wordt. Het Britse volk wil een Brexit en ze zullen erop staan, welke fratsen Theresa May ook uithaalt om het te vertragen en te voorkomen. Nu heeft Polen plannen om de EU te verlaten. Intelligente mensen begrijpen nu hoe ze via bedrog de EU in werden gemanipuleerd en willen er uit. De Cabal beduvelde iedereen, overal. Jullie moeten jezelf bevrijden van jarenlange slavernij. Visualiseer dat de ketenen breken en zie jullie zelf, het menselijk ras, vrij van knechting.
Ze forceerden zich een toegang tot jullie wereld, en ze verspreidden zich als een kanker naar alle hoeken van de Aarde. Ze wilden door middel van misleiding jullie vertrouwen winnen. Ze maken gebruik van vele illusies, belovend dat wanneer jullie hen vertrouwen, gehoorzamen en volgen, jullie alles zullen krijgen. Jullie zitten al 2000 jaar lang door de Cabal in de val. Het Vaticaan heeft de leiding in dit controlesysteem, samen met alle andere religies hun oorpsrong vinden in het Vaticaan. Het Vaticaan zelf is zeer zeker niet wat jullie geloven dat het is. Het is pas nu dat de volle omvang van de pedofilie onder jullie aandacht wordt gebracht. De satanische moorden, speciaal op onschuldige kleine kinderen, zijn wat deze creaturen in staat stelt op jullie wereld te bestaan. Om op Aarde te kunnen leven moeten ze het bloed drinken en het vlees eten van mensen. Ze bereiken hoge leeftijden omdat dit hen in stand houdt.
Niets is wat het lijkt. Ze verbergen hun kwaadaardige werkwijze niet. Denk aan de Katholieke Mis, waarbij je het bloed drinkt en het vlees eet. Het wordt allemaal voor jullie ogen uitgevoerd. Jullie waren niet in staat om het te zien voor wat het is. Nu jullie ontwaken t.a.v. dit kwaad, dat overal om jullie heen bestaat, ieder aspect van jullie leven controlerend, zijn jullie geschokt en van streek. Maar wanneer jullie, de 99%, zeggen dat jullie weigeren nog één moment langer te dienen, dan zal de Cabal verdwijnen. Zij vechten geen oorlogen uit. In plaats daarvan eisen ze dat jullie dat doen. Jullie, de domme mensen, die voor hen willen sterven. Oorlog is een mensenoffer op grote schaal. Ze houden ervan en ze floreren erop. Jullie geven hen wat ze willen. Jullie zijn slechts marionetten, en zij weten hoe ze aan jullie touwtjes moeten trekken.
Alle politieke partijen zijn geïnfiltreerd. Deze dienen de mensen niet. Dit is waarom zo iemand als Dhr. Trump gevonden moest worden. Hij wil niets van de Cabal, aangezien hij alles al heeft. Hij is niet gebonden aan en wordt niet gecontroleerd door enige politieke partij. Jullie hebben geen idee hoe corrupt en gecontroleerd jullie regeringen zijn. Deze dienen het volk niet. Ze dienen hun poppenspelers, de verborgen controleurs. Nu zullen ook zij naar buiten worden gedwongen en worden ontmaskerd.
De Aarde dient gereinigd te worden van alles dat kwaadaardig en corrupt is. Jullie kunnen het. Richt je op de taak van het herstellen van vrede en harmonie. Trap niet in de favoriete truc van de Cabal; het creëren van problemen, zoals de tegenstellingen Christen/Moslim, rijk/arm, zwart/wit. Al deze problemen zijn bedacht om problemen en conflicten te veroorzaken. Begrijp dat wanneer jullie in conflict zijn met elkaar, je precies dat doet wat de Cabal graag van jullie wil. Het principe van verdeel en heers heeft eeuwen lang gewerkt. Dat is precies de reden waarom de Cabal recentelijk duizenden "vluchtelingen" heeft gedwongen en betaald om Europa binnen te trekken. Dit werd in 1925 al gepland. Waarom denken je dat de twee Wereldoorlogen in Europa hebben plaatsgevonden? Waarom wil de Cabal in Europa op een Derde Wereldoorlog aansturen? Waarom is de vernietiging van Europa zo belangrijk voor de Cabal? Waarom zijn ze bang voor Europa? Wat is er in Europa te vinden dat de Cabal en al haar plannen zou kunnen ontmaskeren?
Voor de Cabal is het allemaal een groot spel. Jullie zagen net hoe ze reageerden op de Trump-verkiezing. Hoe eenvoudig was het voor hen om de zielloze mensen de straat op te krijgen, slogans schreeuwend tegen Trump. Studenten zullen alles doen als ze er maar voor betaald krijgen. Het is gewoon werk voor ze. Jullie worden gemanipuleerd door degenen die 2000 jaar ervaring hebben. Wanneer zullen jullie zeggen dat genoeg ook genoeg is. Dit moet onmiddellijk stoppen. Laat de Aarde en de mensheid met rust.
Steun elkaar waar mogelijk terwijl jullie door dit ontwaken heen gaan. Herhaal je revocaties zo vaak mogelijk omdat ze je zullen bevrijden uit de corrupte controle. Geloof in de toekomst die jullie nu aan het creëren zijn. Bid voor de vrijlating van al diegenen op jullie wereld die onwettig vastzitten omdat ze een probleem voor de Cabal gingen vormen. Een Cabal die alles in het werk zal stellen om te voorkomen dat ze wordt ontmaskerd en faalt. Deze mensen die vastzitten hebben jullie steun hard nodig. Het is nodig dat ze hun missies voltooien. Dit is een strijd die jullie moeten winnen, anders zullen jullie ten onder gaan, want de Cabal toont nooit en te nimmer genade. Jullie toekomst ligt in jullie eigen handen. Jullie kunnen nergens anders heen. Hier gaat het om.
Mijn lief, je weet wat er gedaan moet worden. Het is geen gemakkelijke weg. Je hebt al zo veel doorstaan. Ze zullen niet opgeven. Maar wij staan naast je, mijn lief, bij iedere stap die je zet.
Altijd, je aanbiddende,
Monty.
EINDE BOODSCHAP
Vertaling Rob en Marja

maandag 14 november 2016

NEDERLANDS -- Montague Keen, 13 nov. 2016

Boodschap van Montague, 13 November 2016
De Mensheid heeft eensgestemd opgeroepen om van een Derde Wereldoorlog verschoond te blijven. Clinton, die door negen wapen-producerende bedrijven wordt gesteund, was er zo van overtuigd dat ze de mensheid volgens haar plan in een vernietigende nucleaire oorlog zou kunnen storten, waardoor enorme aantallen mensen hun leven zouden verliezen. Jullie hadden iemand nodig die GEEN politicus is. Trump trad naar voren en heeft deze taak op zich genomen. Hij was reeds in het bezit van alles dat hij zich ooit kon wensen. HIJ HAD DIT NIET NODIG. MAAR HIJ HEEFT DIT GEDAAN OM JULLIE TE REDDEN.
Degenen die jullie controleren en denken dat ze jullie bezitten, waren niet blij. OORLOG is wat ze willen en ze zullen hier geheid voor blijven vechten. Zoals dat nu het geval is in Engeland met de BREXIT, probeert de cabal nog steeds de wil van het volk om te buigen. Door vóór de BREXIT en vóór TRUMP te stemmen heeft de mensheid zichzelf wat meer tijd gegeven. Tijd om te begrijpen wat jullie wordt aangedaan en tijd om in te zien dat alles wordt vernietigd. Trump is niet ideaal, maar hij had de moed om zichzelf ten behoeve van jullie naar voren te schuiven. De Mensheid is hem veel dank verschuldigd. Zonder zijn inmenging zouden jullie nu diep in een oorlog gedompeld zijn, zo dodelijk als de Aarde nog nooit heeft meegemaakt. Jullie enige hoop ligt in de handen van Meneer Trump.  
Het Amerikaanse volk is zo mind-controlled dat ze volkomen blind is voor de duistere controle die Amerika heeft overgenomen, zonder dat ze ook maar opmerkten dat er iets was veranderd. Trump is alles wat jullie hebben. Werk met hem, zodat jullie gezamenlijk kunnen proberen Amerika en de rest van de mensheid te redden. Stop met het creëren van valse verdeeldheid, jullie zitten allemaal in hetzelfde schuitje. VERDEEL EN HEERS is hoe de cabal altijd wint. Jullie zijn allemaal Amerikanen, dus werk samen voor een betere toekomst. Als je ook maar enig idee had waar Dhr. Trump jullie voor heeft behoed, dan zou je God op je knieën danken voor een tweede kans. Iedereen buiten Amerika bidt dat Trump met jullie hulp vrede zal brengen.
Denk aan al die mensen op jullie wereld die niet van jullie wereld zijn en 80% van jullie willen verwijderen. Trump zal met dit probleem moeten afrekenen. Hij heeft voor jullie een enorme taak op zich genomen. Ze hebben menselijk leven op Aarde vernietigd door middel van vaccinatie, medicijnen, genetische gemanipuleerd voedsel enzovoort, allemaal ontworpen om jullie te vernietigen. Jullie hebben je zoveel aan laten doen, zonder vragen te stellen.
Deze mensen VERMOORDEN iedereen die hen in de weg komt staan. Degenen die ze niet kunnen vermoorden hebben ze opgesloten, onder valse ten laste leggingen. Dit is in Amerika de gewoonste zaak. Duizenden mensen worden iedere dag opgesloten. Gevangenissen zijn big business in Amerika. Er is een jong iemand die voor de mensheid belangrijk werk heeft te doen. Hij zit opgesloten in Californië, maar hij is volkomen onschuldig. Een satanische familie heeft hem in de val gelokt. Jullie gebeden voor hem zouden zeer welkom zijn. Veronica is aan het eind van haar Latijn met proberen hem te helpen. Hij is een jongeman, niet een wereldse man. De satanische Kerk van Rome is er eveneens bij betrokken, via zijn bloedfamilie. Hij zit zonder vrienden of bezoekers. Zijn thuis is in Engeland. Help hem alsjeblieft.


Bericht van Veronica
Ik ben nog steeds aan het herstellen van vorig weekeinde. Op zaterdag, zondag en maandag veroorzaakten SCALAR aanvallen veel pijn en ongemak. Ik probeer om te gaan met zoveel stress.
Mag ik de suggestie doen dat jullie lezen wat mijn vriend GILAD ATZMON schreef over de Amerikaanse Verkiezingen. Ik hoop hem binnenkort te interviewen over deze zaak.

Mijn lief, de druk op jou is enorm. De cabal zou geen belangstelling voor je hebben als ze je niet als bedreiging zagen. Sta voor je waarheid. Je weet wat er gedaan moet worden. Je doel is vrede en liefde op Aarde.
Altijd, je aanbiddende
Monty.
Website: www.montaguekeen.com
Vertaling Marja/Rob

maandag 7 november 2016

NEDERLANDS -- Montague Keen, 6 november 2016

         Boodschap van Montague, 6 November 2016
De ontwaakten onder jullie rekenen op het Amerikaanse volk om op 8 November de juiste beslissing te nemen. Er vindt veel discussie plaats over het feit of de verkiezing al dan niet stop gezet dient te worden. De toekomst van de Mensheid staat op het spel. De corrupten blijven aansturen op een Derde Wereldoorlog; ze hebben oorlog nodig om te kunnen blijven bestaan. Het is voor hen noodzakelijk om grote aantallen van jullie mensen, de "nutteloze opvreters", te vermoorden. Ze zijn van plan 80% van jullie te elimineren. Geloof me, de mensheid maakt geen onderdeel uit van hun plannen. Velen van hen zijn reeds gevlucht, een veilig heenkomen zoekend, voor het geval ze de Amerikaanse verkiezing verliezen.
Jullie moeten voor je overleving en die van de mensheid, partijloyaliteit overboord gooien. Politici zijn corrupt. Dat moeten ze ook zijn om door een partij te kunnen worden aangenomen. Sinds J.F.K. is er in Amerika geen eerlijke verkiezing meer geweest. De corrupten kunnen het zich niet veroorloven dat er een eerlijke kandidaat wordt gekozen. Jullie hebben allemaal kunnen zien dat Amerika werd overgenomen en systematisch vernield. Dit ooit zo trotse land is in de goot beland, worstelend om te overleven. Het Amerikaanse volk ziet dit niet omdat ze d.m.v. chemtrails en fluorisatie van de watervoorraden is gehersenspoeld. Haar voedsel is Genetisch Gemanipuleerd (GMO). De bevolking maakt geen schijn van kans aangezien corruptie schering en inslag is.
De wereld rekent op jullie om stil te staan bij het effect van jullie stem op de hele wereld. Amerika, dit is een enorme verantwoordelijkheid. We hopen dat jullie onderzoek doen vóórdat jullie beslissen je stem uit te brengen. Dat God jullie mag leiden. Het is voor jullie allemaal noodzakelijk om goed geïnformeerd te zijn, om op zoek te gaan naar waarheid en om een eerlijk oordeel te kunnen vellen op het moment dat jullie aan je recht om te stemmen gehoor geven. Vraag jezelf af of je kinderen veilig zouden zijn en of je familie veilig zou zijn. Welke toekomst kun je verwachten met A of B. Waar ligt de werkelijke loyaliteit van de kandidaten . . . willen ze een wereldoorlog? Grote beslissingen behoeven grondig onderzoek. Jullie zijn het aan jezelf verschuldigd om dit te doen. Amerika, de ogen van de Mensheid zijn op jullie gericht in de hoop dat jullie de juiste beslissing nemen.
Velen binnen de Cabal hebben hun plannen al klaar voor het geval de eerlijke gekozen wordt. Zij zullen niet in Amerika zijn. Check het zelf maar. De Cabal heeft deze overname gepland. Ze dachten dat het eenvoudig zou zijn, totdat er plotseling iemand naar voren trad om Amerika te redden. Opeens werden al hun plannen getorpedeerd want hij durfde het aan om vraagtekens te zetten bij hun motieven. 
In Engeland zijn er plannen in de maak om te proberen BREXIT te voorkomen. Corruptie heerst overal. Het Engelse volk weigert dit te tolereren, aangezien ze uit de corrupte Europese Unie willen treden. People power zal voor BREXIT zorgen. Als je je stem uitbrengt, geef je in feite die persoon het recht om namens jou beslissingen te nemen. Je geeft die persoon JOUW MACHT om namens jou beslissingen te nemen. Je hebt een verantwoordelijkheid jegens je medemens om het goed te doen.
De Cabal gebruikt alles wat ze ter beschikking heeft om elke oppositie tegen haar plannen te vermorzelen. Ze zijn kwaadaardig tot op het bot. Het kost tijd om te begrijpen hoe slecht ze wel niet zijn. Ze hebben zich d.m.v. bedrog in elke positie van macht weten te manoeuvreren. Hun kwaadaardige web strekt zich tot in ieder land uit. Zij zijn slechts 1% van jullie, jullie zijn de overige 99%. Ze vrezen dat jullie je macht terugnemen. Mindcontrol wordt wijd en zijd door hen ingezet. Zij hebben die tenslotte ontdekt. Het is het wapen dat hun voorkeur heeft.
Jij, mijn lief, hebt dit in actie gezien. Het slachtoffer is hulpeloos in hun handen. Dit is het geheim van hun succes. Wees voorzichtig in wie je je vertrouwen stelt. Hun slachtoffers hebben geen idee dat ze door de Cabal gecontroleerd en gebruikt worden. SATANISCHE FAMILIES gebruiken het als een vanzelfsprekendheid. Er zijn veel meer satanische families dan je voor mogelijk kunt houden. Ze zijn overal. Maar ze worden ontmaskerd aangezien hun heerschappij van mindcontrol moet stoppen.
Mijn lieve vrouw wordt weer aangevallen. De 5e november was met name slecht. Elk bot in haar lichaam was pijnlijk en steenkoud. Ze rilde van de kou. Vandaag is het opnieuw slecht.
Nogmaals, ik smeek jullie, denk goed na voordat je stemt.
Mijn lief, je weet dat we uiteindelijk zullen winnen. We omringen je met onze liefde.
Je aanbiddende
Monty
EINDE BOODSCHAP
Website: wwwmontaguekeen.com
Vertaling: Rob&Marja

donderdag 3 november 2016

Nederlands -- Montague Keen, 31 okt 2016

Boodschap van Montague Keen, 31 oktober 2016
De zaken op Aarde hebben zich, vanwege de uitgebreide ontmaskering van de corruptie, enorm versneld. Dit moest eerst gebeuren. Er is zoveel meer dat nader bekeken dient te worden voordat jullie geïnformeerde beslissingen kunnen nemen over alles dat te maken heeft met het leven op Aarde. Ik weet dat het voor velen van jullie, die de regeringen vertrouwden, een schok is om nu te ontdekken dat ze een grote rol spelen in het ruimen van de mensheid. Ze hebben jullie gedwongen om je te laten vaccineren terwijl ze volledig op de hoogte waren van de schadelijke effecten ervan. Helaas doen ze dit nog steeds. Denk eraan dat je in de politiek niets kunt bereiken, tenzij je akkoord gaat met het accepteren van de agenda van de Cabal. Ik heb laten zien hoe deze parasieten naar jullie Aarde zijn gekomen, hoe ze met behulp van intrige en samenzwering plannen beraamden, en al het mogelijke deden om zichzelf als mens geaccepteerd te krijgen. Hoewel ze een roofdier-ras zijn hebben ze snel geleerd hoe ze dat goed konden verbergen. Ze hanteren niet jullie normen en waarden. Ze leven niet volgens jullie regels. Ze maken hun eigen wetten en dwingen jullie deze te accepteren.
Wanneer jullie het volledige plaatje zien, zoals wij in het hiernamaals doen, zien jullie hoe de overname in gang werd gezet. Dit roofdier-ras kan hoofdzakelijk bestaan door het lijden van de mens. Dit is de reden waarom ze voortdurend om OORLOG VRAGEN. Het maakt niet uit waar die ontstaat, als er ten behoeve van hen maar BLOED vloeit en de ENERGIE VAN ANGST ontstaat, aangezien dit hun zuurstof is. In deze tijd van het jaar in het bijzonder leven ze zich op grote schaal uit in SATANISCH MOORDEN. Dit is niet hoe het leven op Aarde is bedoeld. Al het menselijk leven wordt gewaardeerd en is waardevol. Jullie ziel is eeuwig, jullie wisselen af en toe enkel van lichaam. In je ziel weet je wat goed is en wat verkeerd. De parasieten daarentegen zijn niet in het bezit van een ziel of van een geweten; enkel materiele zaken interesseren hen. Dit is wat ze najagen. Ik heb jullie vanaf mijn overgaan gezegd dat de parasieten de Aarde zullen moeten verlaten. Ze zouden in staat moeten worden gesteld om dit te doen. Ze hebben het leven op Aarde voor de mensheid zo moeilijk gemaakt omdat ze ons enkel zien als slaven in hun dienst.
Het is tijd voor verandering. De Mensheid wordt wakker en kan nu zien wat haar werd aangedaan. De Mens neemt terug wat van haar is. Wanneer men de controle die religies over de mens uitoefenen ongedaan maakt en men zichzelf ervan bevrijdt zal het leven op Aarde vredig en rechtvaardig worden. De Mens is het enige ras op Aarde dat haar eigen soort vernietigt. We zijn zodanig gemanipuleerd dat we elkaar vermoorden. We worden aangemoedigd om oorlogen uit te vechten en om zonder pardon te moorden. Zolang jullie angst produceren en het bloed laten vloeien zijn de parasieten blij. Ze geven jullie zelfs onderscheidingen voor het vermoorden van je eigen soort...... denk daar eens over na. Ze manipuleren jullie, iedere dag van jullie leven. Ze hebben een GEHEIME WERELDREGERING gevormd die jullie gekozen regeringen controleert. Dit geeft hen de volledige controle. Hierdoor kunnen ze doorgaan jullie te manipuleren. 
Wat is er nodig zodat jullie wakker worden en terugnemen wat van jullie is, door te weigeren hun oorlogen uit te vechten en te weigeren jullie medemens op te jagen om hen zonder genade af te slachten? Wie maakt de bommen en de munitie die worden ingezet om te moorden? Hebben jullie je kinderen op de wereld gezet om uniformen aan te trekken en moordmachines voor deze parasieten te worden? ER VALT GEEN EER TE BEHALEN AAN MOORDEN. Het moet stoppen.
Verbind je met de Bron zonder de bemoeienis van religie. In oude tijden verbond de mens zich met de hemelen en de Aarde. Hij resoneerde met de lucht, de zee, het land, en alles wat erop verbleef. Voor de komst van de prooi-jagers bestonden er geen moordmachines. Gaan jullie achterover leunen om te kijken hoe het menselijk ras wordt vernietigd en hoe de Aarde volledig wordt overgenomen door de prooi-jagers? Het wegvagen van het menselijk ras heeft jarenlange planning en manipulatie gekost. Jullie zijn in iedere truc getrapt. De parasiet verspreidt haar kwaad, net als de kanker die ze heeft veroorzaakt, overal zonder dat jullie het door hebben. Het is inderdaad ingenieus, maar het is KWAADAARDIG. Ze zijn ieder aspect van het leven op Aarde binnengedrongen. Ze hebben jullie vanuit iedere hoek te grazen genomen.
Nu zijn jullie eindelijk wakker geworden voor de benarde positie waarin jullie verkeren en zijn jullie bereid om te zeggen: IK STA JULLIE PLANNEN NIET LANGER TOE, WIJ WILLEN GEEN DERDE WERELDOORLOG. WIJ WEIGEREN ONZE EIGEN SOORT OM TE BRENGEN. SAMEN STAAN WE PAL. WIJ, DE 99%, WEIGEREN GEHOOR TE GEVEN AAN JULLIE EISEN.
Deze parasieten moeten, waar ze ook verschijnen, uiteindelijk worden verwijderd aangezien ze altijd hun gastheer vernietigen en dit kan niet worden toegestaan.
Het leven op Aarde is zelfs terwijl we dit schrijven aan het veranderen. Het is bezig. DIT IS DE TIJD DAT HET GEBEURT. Het kan niet worden tegengehouden. De parasieten zullen zich hevig verzetten om hun onrechtmatig verkregen voordelen en hun menselijke slaven te behouden. Maar dit zal niet worden toegestaan. De tijd van verandering is ophanden.
Mijn lief, we boeken vooruitgang. Om de zaken vooruit te helpen dienden de juiste mensen onder je aandacht te worden gebracht. Soms is er tijd voor nodig om de juiste mensen in beeld te brengen. Je hebt dit in het verleden ook al ervaren. Uiteindelijk worden deze mensen naar voren geschoven om te helpen.
We staan aan je zijde en begeleiden je.
Je aanbiddende,
Monty. 
Einde boodschap
Vertaling: Marja/Rob

maandag 24 oktober 2016

Nederlands -- Montague Keen, 23 oktober 2016

Boodschap van Montague Keen, 23 oktober 2016, NL

De MASKERS zijn bezig te verdwijnen en jullie beginnen te zien wat voor jullie verborgen is gehouden. Diegenen die in het geheim jullie wereld regeren en jullie kwaliteit van leven hebben vernietigd worden ontmaskerd. Alles wat ze aan jullie hebben opgedrongen, of het nu slecht voedsel, slechte medicijnen of verontreinigde lucht was, het was allemaal bedoeld om jullie te vernietigen. Ze laten na toe te geven dat enkel diegenen die dom genoeg waren om zich te laten vaccineren, ziek werden. Kanker is een groot succesnummer voor hen omdat ze, naast de hoge sterftecijfers, eveneens de ANGST voor kanker gebruiken om jullie te dwingen hun advies op te volgen. Al het negatieve in jullie wereld werd door de Cabal bedacht. Ze controleren absoluut alles. Ze creëren eveneens de wetten die jullie levens beperken en controleren.  Angst wordt ingezet om ervoor te zorgen dat jullie hen gehoorzamen. Politiek wordt gebruikt om de wetten te maken zodat jullie aan de Cabal gehoorzamen. Kijk naar de top van de piramide, naar degenen die via hun lakeien in de regering, daadwerkelijk de macht in handen hebben.

Het Vaticaan/De Jezuïeten, de Vrijmetselaars en alle geheime organisaties zoals 'Skull and Bones' etc. bevinden zich in posities van macht over de mensheid. Open jullie ogen en besef dat de Cabal enkel en alleen de macht heeft omdat JULLIE HEN DIE GEVEN. Neem deze macht terug en ze zullen snel terug rennen naar de tunnels waar ze uit omhoog zijn gekomen . Ga in je eigen aangeboren kracht staan en word wie jullie zijn, zoals David Icke, Michael Tsarion, Jordan Maxwell en zoveel meer dat hebben gedaan. Deze mensen staan voor waarheid. Zij zijn onze leiders. Schaar je achter hen, want tezamen zijn jullie onverslaanbaar.

Vrijheid van meningsuiting is cruciaal. Kijk naar Julian Assange en Wikileaks. De Britse regering is illegaal de Ecuadoraanse Ambassade binnengedrongen om hem te arresteren maar MOEDIGE BRITSE MENSEN ZIJN NAAR DE AMBASSADE GEGAAN OM ERVOOR TE ZORGEN DAT HIJ NIET KON WORDEN GEARRESTEERD. Het enige dat er nodig is, is een aantal moedige zielen die naar voren treden. Zij die het op zich hebben genomen om het kwaad te ontmaskeren dat wordt ingezet om de mensheid te vernietigen, verdienen jullie bescherming. Onthoud dat het enige dat het kwaad nodig heeft om te kunnen slagen is dat de goede mensen niet in actie komen. Eenieder van jullie wordt opgeroepen om naar voren te treden. Sta samen pal tegen jullie onderdrukkers. Ze zijn doodsbang voor JULLIE, aangezien ze tegenover jullie geen kans maken. Wanneer jullie hen zeggen dat jullie hun macht over jullie niet langer accepteren, zijn ze uitgerangeerd. Ze hebben enkel dat wat jullie hen gegeven hebben. Het behoort jullie toe, dus neem het terug. Vergeet alles wat jullie van je ouders en via onderwijs hebben geleerd. DEZE LEUGENS HEBBEN JULLIE VAL VEROORZAAKT. Zij hebben de ketenen gecreëerd die jullie in slavernij houden. Het is tijd om deze voorgoed te verwijderen.  

Creëer een rechtvaardige wereld, waar jullie in het verleden alleen maar van konden dromen. De kans voor jullie om dit te kunnen doen is er NU. Het enige dat er nodig is, is moed om dit ook te doen. De satanische controlestructuur is aan het afbrokkelen. Ze kunnen het niet langer bijeen houden dus het enige dat nodig is, is moed om hen uit de macht te ontzetten. 2016 is het jaar van de ontmaskering, waar al het corrupte wordt blootgelegd. De ontmaskering van hen die alle menselijke wezens in slavernij hebben gehouden. Ze hebben voor 99% van jullie de kwaliteit van leven op Aarde teniet gedaan. Degenen binnen de Cabal paraderen rond, monarchen van alles wat ze controleren, in een wereld waar ze niet het recht hebben te zijn. Zelfs dit was voor hen niet genoeg, dus scheppen ze er plezier in om jullie levens te vergallen. Ze hebben het bankwezen gecreëerd om ervoor te zorgen dat ze de totale controle over jullie levens hebben. Kijk naar ze, verdienen ze jullie respect?

Jullie angst en jullie pijn zijn de zuurstof van hun leven. Het zijn parasieten en jullie weten wat jullie met parasieten dienen te doen. Verlaag je nooit tot hun niveau, maar blijf erop aandringen dat ze onmiddellijk opgeven en de aftocht blazen. Ze bezitten alleen maar de macht die jullie hen geven. Wanneer jullie NEE zeggen, en dit ook menen, zullen ze zonder een spoor achter te laten verdwijnen, terug naar de duisternis waar ze uit afkomstig zijn. Jullie toekomst ligt in jullie eigen handen. Uiteraard zullen ze, in een poging om jullie angst aan te jagen, nog een paar stunts leveren. Ze hebben het Project Blue Beam nog steeds niet opgegeven: de zogenaamde buitenaardse invasie die de V.S. van plan is te ontvouwen. Enkel de niet ontwaakten zullen hier intrappen. In Amerika bestaat er een massale mindcontrol. Het is zo corrupt en het wordt volledig gecontroleerd. Dit is waarom ze via hun oorlogen meer mensen ombrengen dan welk ander land ook. Is dit iets om trots op te zijn? Zoveel geld wordt aan oorlog besteed terwijl de armoede daar een blamage is. Mensen in Amerika die bedelen om voedsel en onderdak. Deze armoede moet je eerst zien voordat je het kunt geloven. De regering doet net alsof alles geweldig goed gaat, maar de armoede bestaat wel degelijk. De moordmachine genaamd V.S. is de beste die er voor geld te koop is. Ze hebben geen enkel respect voor het leven. Ze proberen jullie voor de gek te houden dat het een Vrij Land is. Nee, mijn vrienden, het is het land van de Slaven. De Verenigde Staten worden gedomineerd en gecontroleerd door een macht van buiten. Het volk van de V.S. verdient beter. Het is triest om het land in verval te zien raken. Het enig dat nodig is, is moed om de noodzakelijke veranderingen aan te brengen.

Er wordt door de Geestenwereld zoveel gedaan om alles wat corrupt is te ontmaskeren. Dit laat jullie de weg vooruit zien. Wat jij doet is enkel en alleen jouw verantwoordelijkheid. We kunnen je de corruptie alleen maar laten zien. Jullie weten, diep van binnen, dat al het moorden moet stoppen. Jullie wereld dient te worden opgeschoond van alle duistere energie. Moorden creëert zulk een slechte, duistere energie. Om die reden is satanisch moorden zo populair onder de Illuminati. Ze krijgen geen genoeg van deze Duistere Energie, want ze overleven erop.

Jullie bezitten het vermogen om de toekomst te creëren die jullie willen. Het enige dat nodig is, is een beetje moed. Visualiseer de toekomst, een Aarde waar jullie van dromen en maak die vervolgens werkelijkheid. Stop nog langer slaven te zijn en neem jullie macht weer in eigen handen. Er is voor de mensheid meer dan genoeg om in waardigheid en vrede te leven. Dit zou jullie doel moeten zijn.

Mijn lief, de kou is moeilijk te hanteren. Het is uiterst pijnlijk. We doen ons best om dit te verhelpen. Je krijgt naar wat lijkt onoverkoombare problemen te verduren en ze maken je vleugellam. Probeer een tijdelijke pauze van je werk te houden, mijn lief, aangezien het je overweldigt.

Altijd, je aanbiddende,
Monty

Einde boodschap

Vertaling: Marja/Rob

interview

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/