maandag 28 maart 2011

27 maart 2011

Montague Keen, zondag 27 maart 2011


Zij zullen niet slagen in hun plannen om planeet Aarde over te nemen. Wij zien alles wat zij doen. Wij hebben vaak kunnen verhinderen dat zij zoveel vernietiging konden veroorzaken als zij gepland hadden. Hun manier van denken is zo anders dan van de meerderheid van Aardwezens. Om hun modus operandi volledig te begrijpen, koos ik om tussen hen geboren te worden, om het van binnenuit te ervaren. Ik stond er tussen, maar was niet zoals zij. Het maakte niet uit hoezeer zij mij dit opdrongen, ik kon het nooit accepteren. Het was mijn doel om het te ervaren, maar nooit om er onderdeel van uit te maken. Helaas werd het op jou gebotvierd mijn liefste, toen ik overging naar de Geest. Dit liet zien hoe ver zulke mensen zullen gaan om te vernietigen wat zij niet onder controle kunnen houden. Laat jullie zelf niet als schapen door zijweggetjes loodsen om jullie gedachten af te leiden van jullie doel. Alles is erop gericht om jullie af te leiden van wat zij doen. Geloof niet wat jullie op tv of in kranten verteld wordt. Dat zijn allemaal marionetten, overheerst door maar een paar. De Cabal is begonnen aan een gevecht boven hun macht, zij geloven in hun eigen propaganda. God heeft nooit iemand superieur aan een ander gemaakt, iedereen is gelijkwaardig in de ogen van het Superieure Wezen. De God van Gerechtigheid zou nooit schuldig kunnen zijn aan zo een actie. Open je voor de wezens van licht die jullie zijn. Jullie licht werd heel lang geleden gedoofd. Het is nu tijd om jullie bewustzijn, jullie kennis, macht en planeet te herstellen, vreedzaam en liefdevol. Jullie zijn van licht. Deze planeet is van jullie. Zij zal zich verbinden met alle andere planeten zodat het universum weer bijeen zal komen, om te werken en leven in harmonie. Er zijn wezens die de kennis hebben om het contact opnieuw te maken. Werkelijke vrijheid zal ervaren worden. De wereld van de Geest zal met jullie samenwerken om dit te laten gebeuren.


De Duistere Cabal geloven dat zij onoverwinnelijk zijn, dat geld alleen alles zal beheersen. Zij zullen ontdekken dat het financiële terrorisme dat zij hebben losgelaten op jullie wereld hun ondergang zal worden. Mensen doorzien hun kwaadaardige plannen. Jullie hebben pas gezien hoe zij systematisch de Moslimwereld vernietigen en het leek alsof dat van binnenuit kwam. Zij hebben zorgvuldig hun marionetten geplaatst om onrust te creëren, om de mensen aan te moedigen vrijheid te eisen; terwijl vrijheid in feite nergens bestaat. Dit gaf hen de kans om elk land over te nemen, zoals zeven jaar geleden gepland; zij zouden de olie beheersen en de controle van de mensen van elk land overnemen. Niet één land is veilig voor deze plannen, dit is een wereldwijde overname. Val niet voor de illusies die gecreëerd worden om jullie af te leiden. Ik weet dat het moeilijk te accepteren zal zijn dat jullie hiervoor allemaal blind waren, om degenen die jullie ooit vertrouwden als marionetten van de Cabal te zien. Zij komen naar jullie toe, vragen om jullie stemmen, beloven van alles, maar leveren helemaal niets. Uiteindelijk maakt het helemaal niets uit voor wie jullie stemmen. Zij gehoorzamen allemaal aan dezelfde meesters. Het is allemaal onderdeel van de illusie waarvan jullie slachtoffers zijn. Als jullie er maar aan denken dat “niets is wat het lijkt” en alles behandelen als de fictie die het is, kun je nooit veel fout doen. Planeet Aarde behoort tot het licht; door LIEFDE – jullie grootste aanwinst – zullen jullie haar herstellen. Jullie staan op de rand van een Grote Verandering die alles zal omvatten. Niets zal blijven zoals het nu is. De corrupten zullen alles wat voor hen belangrijk is verliezen. De materiële rijkdom waar zij naar streven zal onbruikbaar en waardeloos blijken, het zal hen niet redden van hun lot. Als zij eenmaal ontmaskerd zijn, zullen zij geen plaats op Aarde hebben waar ze heen kunnen vluchten. Zij zullen de razernij van degenen moeten ondergaan die zij hebben uitgebuit. Zij zullen gerechtigheid ervaren, werkelijke gerechtigheid.


Ben je ervan bewust dat bepaalde GEBEURTENISSEN moedwillig in scene gezet worden, dit jaar en volgend jaar, om jullie af te leiden van de reële situatie waarin jullie wereld verkeerd. Luister naar degenen die de WAARHEID onderzoeken, die nu uitvloeit in alle richtingen. Mensen spreken zich uit, omdat zij niet langer kunnen leven met de misleiding waar zij onderdeel van uitmaakten; de FICTIE van de zogenoemde “Financiële Crisis”, de mythe van “Opwarming van de Aarde”, de “Dreiging van Terroristische Aanvallen”, en de ‘vijanden’ die zij bedenken, terwijl dit allemaal onderdeel was van hun grote plan om controle over de planeet te nemen. De “muziek” die werd gemaakt door en moedwillig werd gericht tot de jongeren en kwetsbaren, die onderliggende boodschappen bevat, die hen vertellen dat ze moeten doden. Dit gaat via koptelefoons direct naar de hersenen van de jongeren, en moedigt hen aan om gewelddadig te zijn en elkaar te vermoorden. Het onderwijs is alarmerend ‘verstomt’. Slimme kinderen worden eruit gepikt en ontmoedigd. Het is allemaal onderdeel van hun verschrikkelijke plannen. Jullie hebben er nog veel meer nodig om zowel te ontwaken als je bewust te worden. De boodschap komt naar buiten. Jullie moeten ontwaken voor het feit dat degenen aan de macht jullie niet zien als menselijk. Jullie zijn geen onderdeel van hun plannen, zij willen dat alleen degenen uit hun eigen bloedlijn de Aarde bevolken.


Ras of overtuiging speelt geen rol. Laat deze valse scheidingen jullie niet afleiden. Uiteindelijk zijn jullie allemaal van het Licht, of onderdeel van de Duistere Cabal. Dat is de enige echte scheiding die je moet erkennen. Kom samen in licht en liefde, kijk niet naar overtuiging of kleur. Degenen van het licht zouden geleid moeten worden door liefde. Zij zouden samen moeten komen in liefde, om het de energie van liefde mogelijk te maken de zaken te versnellen. Jullie hebben de macht om de energie van jullie wereld compleet te veranderen voor de rest van de tijd. Al degenen die na jullie komen, zullen spreken over de moed en wijsheid die jullie door deze verschrikkelijke tijden hebben geleid. Neem elke gelegenheid te baat om te luisteren naar degenen die de waarheid spreken, zij werden gekozen om jullie voorwaarts te leiden uit het duister.


Mijn liefste, je had een zeer drukke week, zowel met vervullende familieverplichtingen als met ons werk. Het Nieuwe Ochtendgloren roept. Zij zal verwelkomd worden door al degenen die de waarheid waarderen.


Mijn liefde is voor altijd van jou. Jouw aanbiddende, Monty.


Vertaling: PukTHE MONTAGUE KEEN FOUNDATION
http://mkfchinese.blogspot.com/ - MANDARIN/Chinese
Original and translations of the Galactic Messages available on


zondag 20 maart 2011

zondag 20 maart 2011

Montague Keen, zondag 20 maart 2011


Wanhoop niet, zij zullen niet slagen in hun Kwaadaardige Plannen. Hun vastberadenheid om een excuus te vinden voor oorlog was zo overduidelijk, hun ogen zeiden alles. Realiseren zij niet dat mensen het weten als ze voorgelogen worden? De tijd is bijna voorbij voor hen, zij worden geconfronteerd met hun ontmaskering.


Zij hadden een oorlog nodig voordat alle NATUURLIJKE veranderingen gebeuren, die zullen plaatsvinden om de wereld te veranderen zoals jullie die vandaag de dag kennen. Zij zijn vastbesloten het bevolkingsaantal terug te dringen voordat deze veranderingen beginnen. Mijn liefste, denk aan een aantal maanden geleden, wij vertelden jou over de raketten die werden gelanceerd door de VS om ofwel Israël of de VS aan te vallen, en het dan te laten voorkomen alsof China hen aangevallen had. Zij hebben angst voor China. China wil de Nieuwe Wereld Orde niet en daarom moet China in hun ogen aangepakt worden. De Nieuwe Wereld Orde is een meedogenloze, zielloze groep, die gedreven wordt door inhaligheid en overheersing. Zij zijn op alle mogelijke manieren verschillend van jullie allemaal. Zij beheersen jullie regeringen. De marionetten die zij “aan de macht” helpen zijn zonder ruggengraat, zwakke individuen, die hunkeren naar status in het leven. Wend je niet tot hen voor hulp: zij gehoorzamen gegeven orders, en anders zorgt de dreiging met een kogel daar wel voor.


Zend jullie liefde en gebeden aan de stoïcijnse mensen in Japan. Zij hebben een harde les geleerd. Zij wilden geen Nieuwe Wereld Orde en wilden geen orders gehoorzamen. Zij hebben een zeer hoge prijs betaald. Jullie hebben allemaal gezien wat er gebeurde, en toch, waarom blijven zo velen van jullie deze mensen ondersteunen? Sluit je ogen niet, want zo velen roepen uit in onvoorstelbare pijn. De Nieuwe Wereld Orde kan haar overname niet voor elkaar krijgen zonder jullie hulp. Ja, ieder van jullie moet in dit geval naar je geweten kijken. Vraag: “Wat kan ik doen?”. Weet dat jullie zwijgen gelijk staat aan het ondersteunen van hun acties. Ik waarschuwde jullie dat het moeilijker zou worden voordat het beter zou worden. Als jullie de veranderingen eens zouden kunnen zien die plaatsvinden. Vele van jullie zijn je bewust van de vibratieveranderingen. Het is de afsluiting van het oude en het begin van jullie ontwaking tot volledig bewustzijn, waarin jullie je zullen verbinden met de essentie van wie jullie werkelijk zijn. Vrede en harmonie zullen de duisternis vervangen die jullie hebben doorstaan in jullie levens. Ben niet ongerust. Denk eraan dat je nooit de angst in je leven moet toelaten die jullie opgesloten hield. De veranderingen zijn door God gedreven. Wij in de Geest zijn hier om jullie te helpen. De mensen die angst ‘promoten’ op tv en in kranten zijn maar marionetten, die het script lezen dat voor hen ligt. De waarheid is er voor hen die haar zoeken.


En tijdens al deze beroering: kijk naar de bloemen, de bloesems van de bomen die weer gaan bloeien, net zoals jullie allemaal zullen bloeien tot de prachtige Geesten die jullie zijn. Wij doen ons best. Wij hebben veel van hun plannen verhinderd. Zij zijn als kanker dat zich verspreid heeft naar alle hoeken van jullie wereld. Maar kanker is door de mens gemaakt en kan dus verwijderd worden. Kijk naar de kinderen van de wereld. Weet dat door jullie inspanningen zij ongehinderd in een wereld zullen leven waar liefde voor schepping en de medemens aan de orde van de dag zullen zijn. Geen andere planeet leeft zoals jullie doen. Zij communiceren vrij met elkaar, zij delen energie, enz. Alle scheidingen zullen verdwijnen, er zal communicatie via gedachten zijn, net zoals in de wereld van de Geest waar alles gedachte en licht is.


Als alle obstakels verwijderd zijn en jullie voor de eerste keer de schoonheid van planeet Aarde zien in al haar glorie, zal dit een ervaring zijn die jullie nooit zullen vergeten. Alles dat geblokkeerd was voor jullie zal compleet hersteld zijn. Denk aan je tijd op Aarde als een uitgelopen bezoek aan een andere planeet. Het lichaam dat jullie voor de reis gebruiken is niet relevant. Het is jullie ziel, jullie Geest, die eeuwig is. Die moet gevoed worden met liefde en zorg. Veel te veel nadruk wordt gelegd op het lichaam, om jullie gedachten van de ziel af te houden. Jullie zielen zijn een reflectie van de Geest van God, het Superieure Wezen. Vertrouw op zijn Liefde. Angst is zo vernietigend. Dit is waarom het tegen jullie wordt gebruikt. Luister naar John Macks woorden hierover. Hij was een man van licht, die nu werkt om licht naar jullie wereld te brengen. Alle planeten zullen er zijn om de Aarde te helpen haar energie te herstellen en haar technologie te updaten.


Denk, mijn liefste, aan de Andromedanen die probeerden ons te helpen toen ik de Scole Experimenten aan het onderzoeken was. Zij lieten zichzelf zien, zij probeerden te communiceren, maar de mediums hadden de ruggengraat niet om dit door te zetten. Zij weigerden om het nog eens te proberen. Jullie wereld zou in een hele ander positie verkeren op dit moment als zij naar mij hadden geluisterd en de Andromedanen hadden toegestaan om te communiceren en ons te helpen bij ons ontwaken. Zij lieten zichzelf op film zien. Jij zag het. Wat zaten op de boerderij, opgewonden en verwonderd. Maar de mediums waren onwrikbaar, zij zouden het niet nog een keer proberen. Hoewel zij het prima vonden om geld te verdienen aan de publiciteit van Scole, is het een feit dat zij niet geslaagd zijn in de kans om de wereld te redden van de Duistere Cabal. Zij hebben een teen in het water van contact gestoken, maar die meteen teruggetrokken toen het onbekende hun wenkte. Wat een gemiste kant, om ons begrip uit te breiden van het universum en het licht en de vrede te herstellen. Het vraagt moed om voorwaarts te gaan en in het onbekende te stappen, zelfs als je weet dat het het juiste is om te doen. Samen zullen jullie doorgaan naar het licht. Er zijn miljoenen van jullie die nu volledig ontwaakt zijn.


Neem de tijd om te genieten van de Lente, het was altijd jouw favoriete tijd. Mijn liefde is met jou, jouw aanbiddende Monty.


Vertaling: Puk


THE MONTAGUE KEEN FOUNDATION
http://mkfchinese.blogspot.com/ - MANDARIN/Chinese

Original and translations of the Galactic Messages available on

maandag 14 maart 2011

Montague Keen, zondag 13 maart 2011

Montague Keen, zondag 13 maart 2011Jullie wereld gaat door de vele veranderingen die noodzakelijk zijn voor jullie. Noodzakelijk om volledig te ontwaken uit het duister, en het licht te zien dat jullie is onthouden en waardoor de Duistere Cabal jullie allemaal in een staat van hypnotische verwarring kon houden. Zij hebben alle methoden die hen ter beschikking stonden gebruikt om jullie om te vormen: religie, onderwijs, etc. Later maakten zij ook gebruik van kranten en televisie. Zij creëerden een vals idee hoe jullie je levens zouden moeten leiden, wat jullie doelen zouden moeten zijn. Jullie werden niet als succesvol beschouwd als jullie je niet aanpasten aan hun standaard. De realiteit, dat jullie gehersenspoeld werden, werd beheerst door commercie, massavernietigingswapens en legers. Die legers zijn misleid te geloven dat zij eervol sterven voor hun landen; terwijl zij in realiteit de bloedoffers zijn die geëist worden door hun Satanische meerderen.


Wat jullie nu zien is de Duistere Cabal die de controle verliest. De groep valt uiteen. Zij creëren veel tumult en ze proberen wanhopig te laten zien dat zij nog steeds de controle hebben. Japan was een succesvol land. De Duistere Cabal houden niet van zulk succes, zij hebben manieren om te vernietigen wat goed is. Zij hebben geen respect voor menselijk leven. Voor hen is het een manier om de bevolking te ruimen en dit te gebruiken als waarschuwing voor de rest van de wereld. Ik zag hoe bedroefd je was toen je de verschrikkelijke vernietiging zag, de hulpeloosheid van de mensen. Jij hebt veel Japanse vrienden gehad die jou respecteerden. Ik vraag iedereen om alsjeblieft liefde en hulp te zenden aan jullie medemensen van licht in Japan. Jullie zijn allemaal Eén. Een ramp van zulke omvang komt ook naar jullie deur. Het brengt iedereen weer samen, ongeacht kleur en overtuiging. Japan zal uitrijzen boven wat haar overkwam. De Japanners zijn een trots en eerlijk volk. Hulp zal komen. Ik beloof jullie dat degenen uit Japan die overgegaan zijn naar de Geest, hun werk op Aarde voltooid hadden. Zij beginnen nu te wennen aan hun nieuwe omgeving. Hun zorg geldt degenen die zij achterlieten; want inderdaad, dat zijn degenen die lijden. Waarom zouden niet zoveel van jullie als mogelijk, een veilige omgeving aanbieden aan diegenen die nu dakloos zijn geworden tot de tijd dat de regering de herbouw van het land kan organiseren? Het is een kans om uit te reiken naar jullie medemensen en een kans voor de wereld om als één te handelen en er te zijn voor elkaar.


De Duistere Cabal gebruikt ook de Bijbel om voor te doen komen dat de Eindtijden eraan komen. Dit is niet zo. Wat er in werkelijkheid plaatsvindt, is het einde van hun bewind vol terreur en onderdrukking. De Bijbel is niet wat jullie moesten geloven. Zij onderwijst geen liefde en tolerantie. De God van Liefde zal niets of niemand vernietigen. Wat nodig is, is dat alle zielen moedig zijn, dat zij uit het duister komen. Zoek de Waarheid. Er zijn vele mensen, net zoals te volgen wegen, die jullie naar het juiste pad zullen leiden. Zoek degenen die de waarheid spreken en licht zijn. David Icke is hier een goed voorbeeld van. Er zijn veel mensen die hun leven gewijd hebben aan het leiden van de mensheid naar licht en liefde.


Jullie hebben de energieverschuiving van de 11e ervaren. Velen van jullie hadden rare ervaringen in aanloop naar deze datum, net zoals jij mijn liefste. De onverklaarbare vermoeidheid, delen van je lichaam die vibreerden, onverklaarbare pijn in verschillende delen van het lichaam. Iedereen wanhopig verlangend naar slaap. Jullie begonnen aan alles te twijfelen.


Jullie lichamen passen zich aan aan het nieuwe DNA, dat, op haar beurt, jullie zal optillen naar volledig bewustzijn. Wetenschappers zijn zich volledig bewust van deze veranderingen maar de informatie is van jullie weggehouden. Jullie worden geholpen en begeleid door jullie vrienden op andere planeten, evenals door engelen, wiens opdracht het is jullie vooruit te leiden.


Zoek geen medische hulp, je zou medicijnen krijgen. Deze overgang is nieuw voor hen. Hun enige antwoord is [chemische] medicatie, en die hebben jullie niet nodig. Kijk in plaats daarvan naar energiemedicijnen, vitaminen, kruiden, etc. Dat zijn de enige medicijnen die jullie nodig hebben. Nu, misschien begrijpen jullie waarom jullie regeringen deze natuurlijke remedies van jullie weghouden. Dit is een kwaadaardige actie tegen jullie allemaal. Jullie worden onthouden wat jullie lichamen op dit moment nodig hebben. Waarom hebben mensen dit zonder protest geaccepteerd? Vind je stem terug. Laat jullie regeringen weten dat jullie eisen jullie natuurlijke remedies te kunnen nemen. Weiger om hen te ondersteunen. Zij zullen verwijderd worden. Hun kwade bewind komt ten einde. Wij weten allemaal wie zij zijn, en zij verdienen het niet in jullie wereld te zijn. Zij hebben alles vernietigd wat goed is.


Dank je Veronica, dat je Richard D. Hall (www.RichPlanet.net) en Tony Kilvert samen hebt gebracht, om veel van de geheimen van de overheersing van de Duistere Cabal te onthullen. Het kan een belangrijke stap zijn voor velen die antwoorden zoeken op de vragen die hen al jaren hebben bezig gehouden. Verlichting komt overal vandaan. Verwelkom de veranderingen. Gebruik de macht van liefde om de macht van het duister onschadelijk te maken. Verwijder angst. Houd van jezelf en accepteer jezelf, dan zul je het gemakkelijk vinden om van je medemensen te houden, want samen zullen jullie het Nieuwe Begin ervaren.


Elke gedachte heeft een energie. Zend jullie gedachten aan iedereen die hulp nodig heeft. Leer je aan te passen aan de grote wezens van Licht die jullie werkelijk zijn.


Weet dat ik bij je ben, om je te helpen door de veranderende tijden. Ik ben jouw aanbiddende echtgenoot, Monty.Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Puk
THE MONTAGUE KEEN FOUNDATION
http://mkfchinese.blogspot.com/ - MANDARIN/Chinese

Original and translations of the Galactic Messages available on

zondag 6 maart 2011

zondag 6 maart 2011

Montague Keen, zondag 6 maart 2011


Veronica, mijn liefste, wij in de Geest hebben een grote last op jouw schouders gelegd. Onze liefde geeft jou de kracht om onze plannen en dromen te vervullen. Er komen nu meer mensen van het Licht naar voren om te assisteren, ieder is een deel van de puzzel, en deze zal snel compleet zijn. Ieder van hen brengt zijn eigen vaardigheden en kennis met zich mee, en die zijn allemaal noodzakelijk voor ons om door te gaan. Zoals ik heb beloofd, worden zij door ons, in de Geest gevonden, en als door een wonder vinden zij hun weg naar jou. Jullie wereld verkeert in grote beroering. Het is het eeuwenoude probleem; licht versus duisternis, goed over kwaad. De Duistere Cabal vecht hard en smerig om te proberen vast te houden aan de macht. Hun banken hebben de mensheid vastgehouden tegen losgeld. Het is allemaal een spel voor hen. Overheersing tegen elke prijs. Het is moeilijk voor sommige mensen om te accepteren dat zo een kwaad bestaat. Het feit is dat jullie erdoor omringd zijn, in elke mogelijke vermomming. Een van de grootste lessen die de mens moet leren, is deze mensen niet te veroordelen volgens jullie eigen normen. Zij hebben geen geweten. Zij liegen en bedriegen. Zij glimlachen terwijl zij zich van jullie ontdoen.


Het was goed om te zien hoe mijn dierbare vriend, Rupert Sheldrake, uitlegde wat bewustzijn is, dat los staat van het brein. Zo weinige mensen begrijpen dat er een collectief bewustzijn is, en daarnaast het bewustzijn van de eigen persoon. Wij hebben mensen van het Licht nodig, zoals Rupert, om de vragen te beantwoorden waarmee mensen worstelen. Rupert, en velen zoals hij, zullen meer naar de voorgrond treden om mensen te leiden naar een groter begrip van het leven op Aarde. Rupert heeft een spirituele intelligentie. Ik was hier ook mee begiftigd. Het zorgde ervoor dat ik de waarheid kon vinden. Ik leefde naar die waarheid. Het was niet toevallig dat jij Rupert en Richard (Richard D. Hall) samenbracht. Het is allemaal onderdeel van het plan om begrip en verlichting naar jullie wereld te brengen. Tot op dit moment, heeft de mensheid altijd dom genoeg geaccepteerd wat hen verteld werd door religie en de staat, zonder vragen te stellen. Het is moeilijk te accepteren dat jullie voor de gek gehouden werden, dat alles bewust werd neergezet om angst te creëren zodat jullie gemakkelijker overheerst konden worden. Het werkte, maar het werkte alleen terwijl jullie allemaal in een staat van hypnose waren. Zo velen van jullie zijn nu ontwaakt, en jullie kunnen duidelijk zien wat die families hebben gedaan om jullie wereld te overheersen, en de omvang van hun kwaadaardige intenties. Mensen willen niet langer hun slaven zijn.


Jullie vrienden van andere planeten hebben hen gewaarschuwd hun kwaadaardige activiteiten te staken – het meedogenloze vermoorden van onschuldige mensen – en eisen hun terugtrekking van jullie planeet. Hoewel hun technologie geweldig is, is onze buitenplanetaire technologie superieur. Hun tijd is gekomen. Wij willen jullie zo snel mogelijk bevrijden van hun tirannie. Wij, in de Geest, zochten de assistentie van onze vrienden van andere planeten. Zij stemden gewillig toe te assisteren in de Grote Overgang. Zoals jullie weten kan de overgang niet worden gestopt. Door Goddelijke Wil is uitgevaardigd dat de Aarde moet terugkeren naar het Licht. Jullie hebben kennis gemaakt met wezens van Andromeda. Jullie vertrouwen hen. Julie weten dat zij het beste voor de mensheid willen. Hun kennis gaat verder dan alles op jullie Aarde. De mensheid is moedwillig onder controle gehouden. De vrijheid die jullie zullen kennen als jullie werk is voltooid zal meer zijn dan jullie je kunnen voorstellen. Jullie zullen uit het duister komen en in, daar lijkt het op, de meest prachtige zonneschijn. Zij hebben zelfs de Zon geblokkeerd vanwege de voordelen die mensen ontvangen van de Zon. Jullie zijn misleid op elk mogelijk niveau. Stel alsjeblieft vragen bij alles wat jullie wordt verteld. Kijk in de ogen van degenen die proberen jullie te misleiden. Dan zul je hen zien zoals ze zijn. Dat is wanneer zij hun macht zullen verliezen. Mag ik jullie er nogmaals aan herinneren dat “niets is wat het lijkt”. Pas als jullie dit feit registeren, zul je vrij zijn.


Ben je ook bewust van de hersenspoeling die wordt gebruikt via muziek, evenals via de tv. Via bijvoorbeeld de herrie van de stampende muziek, de woorden “moord, je moet moorden, moord is goed”, etc. Dit is waarom er zo veel onzinnige moorden zijn. De hypnotische boodschap dringt door in de hersenen van diegenen die niet sterk genoeg zijn om te begrijpen wat er met hen gebeurd. De Duistere Cabal ziet het als ruiming van de lagere klasse door hun eigen toedoen. Zij schakelen ook degenen uit die de waarheid spreken. Zij beschuldigen hen van misdaden tegen kinderen enz., om hun reputatie te beschadigen. De satanische sektes zijn slim. Dit is onderdeel van hun handelwijze. Hoewel zij in het verleden succesvol waren, ontwaken mensen nu voor deze zaken en zullen weigeren zulke leugens te geloven. Het kwaadaardige netwerk is gigantisch. Haar tentakels spreiden zich absoluut overal uit. Er zijn zo weinig bekende mensen die te vertrouwen zijn. Als jullie dit eenmaal beseffen verliezen zij hun macht over jullie.


Jullie hebben een geweldige toekomst om naar uit te kijken als je in het Licht komt. Het pad was donker en het was moeilijk; maar de beloning – het herstellen van jullie planeet naar het Licht en naar volledig bewustzijn – zal gigantisch zijn. Kijk naar de toekomst met vertrouwen, jullie weten dat je op de juiste weg bent. Er zijn zo veel wezens die, tot op dit moment onzichtbaar, jullie voorwaarts leiden. Zeer spoedig zullen zij zichzelf openlijk kunnen laten zien. Alle wezens van Licht samen. De verschillen zullen er niet langer toe doen. Lichamen zijn als jassen; verschillende kleuren en verschillende modellen. Het zijn de zielen die ertoe doen, de EEUWIGE ZIEL. Alleen het lichaam sterft, de ziel is voor altijd.


Je moet je nu aan familiezaken gaan wijden. Ik ben bij je in de Geest. Ik geniet altijd van deze samenkomsten. Mijn dank aan iedereen die helpt bij het brengen van licht en waarheid in de levens van anderen. Het is zo bevredigend om te zien dat het licht in hen gaat schijnen, en plotseling zijn zij vrij. Er zullen op deze weg beproevingen zijn, maar jullie zullen daar doorheen komen en het licht binnengaan. Het kan niet gestopt worden. Wij zijn bij jullie.


Mijn liefde omringt jou altijd. Jouw aanbiddende, Monty.


Vertaling: Puk


THE MONTAGUE KEEN FOUNDATION
http://mksvenska.blogspot.com/ - SVENSKAhttp://mkjapan.blogspot.com/ - JAPANESE

http://mkfchinese.blogspot.com/ - MANDARIN/Chinese

Original and translations of the Galactic Messages available on

interview

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/