maandag 28 september 2015

Nederlands -- Montague Keen, 27 sept 2015

Boodschap van Montague Keen, 27 September 2015
De valse verklaringen, de valse beloften, de foutieve indruk dat degenen die in Amerika nu bij elkaar komen om de mensheid zouden geven, is moeilijk om aan te zien. Ze geven geen ene jota om de mensheid. Al het bewijs hiervoor laat duidelijk zien dat dit het geval is. Velen van jullie blijven nog steeds vasthouden aan het idee dat de Paus een goeie man is: het enige dat ik jullie kan zeggen is "de tijd zal het leren!" Het Vaticaan ondersteunt en financiert OORLOG. Ik herinner jullie er nogmaals aan dat het de Jezuïeten waren die de Ierse holocaust hebben gepland en uitgevoerd. De Jezuïeten zijn sterk betrokken bij de Satanische Rituele Moorden op kinderen. Kijk naar hun geschiedenis, niet naar hun woorden. De Mis zelf is een uitdrukking hiervan: het drinken van het bloed, het eten van het lichaam; hierdoor zouden enkele wenkbrauwen moeten fronsen. Feitelijk laten ze jullie zien en ook vertellen ze jullie, waar ze voor staan. Het Vaticaan heeft ervoor gezorgd dat het leven op Aarde zowel zwaar als verdeeld is.
Ze hebben het werk van Tesla voor jullie verborgen gehouden en hebben het enkel voor kwaadaardige doelen gebruikt, zoals HAARP etc. De mensheid zou moeten genieten van VRIJE ENERGIE maar het Vaticaan heeft het in plaats daarvan in haar kelders verstopt. Ze geloven dat de mensheid eenvoudiger gecontroleerd kan worden als overleven een worsteling is. Jullie tellen niet mee in hun werkelijke plannen. Ook zij willen de populatie RUIMEN. Alle staatshoofden die nu in de V.S. verblijven maken deel uit van dit Grote Plan, hun Nieuwe Wereld Orde.
Sta jezelf niet toe MISLEID te worden door het accepteren van hun voorstellen. ZE VOEREN HUN BELOFTEN NOOIT UIT. Jullie zijn het aan jezelf en aan toekomstige generaties verschuldigd om op dit moment de juiste beslissingen te nemen. Doe je eigen onderzoek. Alleen dan zullen jullie de waarheid ontdekken. Jullie heersers hebben jarenlang systematisch tegen jullie GELOGEN, voor hen is het allemaal onderdeel van hun overnameplan. Jullie hebben het hen, door middel van apathie, mogelijk gemaakt dat ze nu daar zijn waar ze zijn: De "is-goed-baas" houding. Dat is prima totdat het jouw beurt is om onder hun aandacht te geraken. Kijk met geopende en eerlijke ogen naar wat ze in Duitsland hebben gedaan, twee keer zelfs. Ze zijn nu van plan de banken van Duitsland onderuit te halen. Dit zal Duitsland en heel Europa in een lastig parket brengen. Voor hen is het enkel onderdeel van hun SPEL. Ze zijn niet als jullie. Erger nog, ZE MOETEN JULLIE NIET.
Word wakker. Jullie hebben niet veel tijd meer. Ze zullen jullie alles afnemen. Jullie moeten samen pal staan t.b.v. gerechtigheid voor iedereen. Alsjeblieft, stop je te gedragen als SCHAPEN, bevelen opvolgend, in de LEUGEN gelovend dat jullie geen enkele macht hebben. Ik vraag jullie: hoe kan 99% nu geen MACHT hebben!
Ierland volhardt in het onder druk zetten van haar banken en Regering. Het volk heeft verklaard dat ze haar goedkeuring aan de Regering intrekt. Zonder deze toestemming kan een regering wettelijk niet functioneren. Jullie bezitten allemaal de macht om je goedkeuring in te trekken. Dit dient vreedzaam en met waardigheid te worden gedaan. Het is nu het juiste moment om dit te doen. De OUDE CORRUPTE MACHTSSTRUCTUUR moet verwijderd worden. Dan kan, met een schone lei, een nieuwe start gemaakt worden. Als deze keer de mensheid de beslissingen neemt zullen jullie ontdekken dat zonder de invloed van buitenaf door de AI's, de mensheid in vrede kan leven.
De toekomst ligt in jullie handen. Jullie kunnen het. Dit is een tijd van verandering dus zorg ervoor dat je de juiste beslissingen neemt. Trek jullie goedkeuring wat betreft iedere religie in, omdat zij de sleuteldragers zijn van alle ketenen die jullie gevangen houden. Wanneer jullie dit doen zullen jullie bevrijd zijn. Er is nooit waarheid voortgekomen uit religie, geschiedenis of scholing. Wees bereid, als het moment daar is, de moed te hebben om je mond open te doen en de zware jongens die een mooie toekomst beloven als je doet wat zij zeggen, te negeren. Wees voorzichtig wat betreft wie je vertrouwt, omdat sommigen misschien niet de kracht hebben de druk, die in vele vermommingen opdoemt, te weerstaan.
Jullie hebben hulp en ondersteuning nodig om deze moeilijke tijden te doorstaan. Onthoud: jullie zijn met velen, zij maar met weinig. Zij mogen dan de touwtjes in handen hebben, maar zonder jullie is hun rijkdom voor hen waardeloos. Ze zouden het nog geen week overleven zonder de hulp van de rest van de mensheid. Ze hebben jullie nodig!
Ik smeek jullie zeer goed na te denken voordat jullie de voorstellen, die uit de Verenigde Staten komen betreffende het bezoek van de Paus en zijn ontmoetingen met de staatshoofden etc., accepteren dan wel afwijzen. Wanneer het niet in het belang is van de mensheid als één geheel, hoe het ook verpakt is, dan is het nog steeds BEDROG. Ze zijn wanhopig. Sta jezelf niet toe om ook maar ergens overhaast mee akkoord te gaan. Weet dat ZIJ niet zijn wie ze lijken te zijn!
Mijn lief, ik zal naast je staan bij iedere stap die je zet. Ik heb je deze belofte gedaan toen ik overging naar de Geestenwereld. De zaken gaan nu snel. Dus wees voorbereid op alle eventualiteiten.
Altijd, je aanbiddende,
Monty
Website: www.montaguekeen.com

maandag 21 september 2015

Nederlands -- Montague Keen, 20 sept 2015

Boodschap van Montague, 20 September 2015
De eindtijd is gearriveerd. In de komende 7 dagen zullen velen hun ware bedoelingen laten zien. Hoewel ze zich zorgvuldig op deze overname hebben voorbereid, hebben ze nooit voorzien dat sommigen zouden ontwaken m.b.t. hun kwaadaardige plannen voordat ze in de gelegenheid waren deze uit te voeren. Mijn lief, ik vertelde je toen ik pas overgegaan was naar de geestenwereld, dat degenen die de Aarde onopgemerkt betraden en de mensheid overnamen, op een dag de Aarde zouden moeten verlaten. Dit werd je deze week bevestigd door iemand die het kan weten.
 "Ze kwamen hier in Atlantische tijden door een portaal en werden de J mensen, te getraumatiseerd om hun eigen land te besturen. Sommigen overleefden als menselijke vogels en ze worden nog steeds door de A.I. , die ergens in de ruimte in hun UFO vloten leven, geassimileerd. ZE HEBBEN NIETS GELEERD. ZE SPELEN NOG STEEDS HUN SMERIGE ALLIANTIE MET DE A.I., EN HELPEN DIE HET VOLGENDE ZELFVERNIETIGINGSDRAMA HIER OP PLANEET AARDE OP TE STARTEN".
Ze hebben jullie voor de gek gehouden en overtuigden jullie ervan dat ze waarachtig en licht waren, terwijl ze in feite precies het tegenovergestelde waren. Ze misbruikten het menselijk ras en doen dat nog steeds. Ze willen totale controle. Sinds hun komst hebben ze hun eigen mensen op machtsposities gezet. Hun recente grote handeling was toen ze het aftreden van Ratzinger afdwongen en hun eigen man de controle lieten overnemen. Laat je niet beduvelen door de "vriendelijke glimlach en woorden van deze man". Hij is niet wat hij lijkt. De mensheid moet als één man pal staan. Weet dat jullie de kracht hebben om te zeggen, "ik zal niet gehoorzamen aan je eisen". Jullie zien elke dag hun plan om Europa te vernietigen in actie. Dit werd allemaal gepland en opgedrongen als onderdeel van hun overname. Niets gebeurt bij toeval. Alles wat ze doen is berekend middels het gebruik van numerologie en heilige geometrie. Ze laten niets aan het toeval over. Ze hopen de goedgelovigen mee te krijgen en te intimideren. Jullie TV stations en kranten, die allemaal in hun bezit zijn, zullen worden gebruikt om de niet-ontwaakten in hun web van misleiding en controle te lokken.
De beslissingen die je in de volgende paar dagen neemt, als de misleiding zich verdiept en 'in het volle zicht' komt waar je ook kijkt, zijn van het grootste belang. In werkelijkheid zullen de beslissingen die je neemt bepalen of je in gevangenschap blijft leven en toestemt met een nog grotere controle over je leven op Aarde, of dat jullie samenkomen, als de 99% pal staan en alles verwijderen dat KWAADAARDIG en CORRUPT is, teneinde in vrede te leven. Onthoud, de Cabal heeft OORLOG, MOORDEN, LIJDEN etc. nodig om op Aarde te overleven. Alles wat jullie nodig hebben om het leven op Aarde te herstellen naar wat het in het verleden ooit was en weer zal zijn, is vrede en liefde. Het is een GROTE BESLISSING, maar één die genomen moet worden voordat September eindigt. Er is geen tijd voor spelletjes: hier gaat het om.
Degenen onder jullie die proberen de waarheid naar buiten te brengen worden vreselijk aangepakt. Dit was te verwachten. Ook moet je lichaam zich aanpassen aan een nieuwe manier van leven. Bij sommigen van jullie verzet het lichaam zich tegen de veranderingen, zodat je je misselijk, heel erg koud of duizelig voelt, of vele andere uitingen van verzet tegen de veranderingen in je lichaam ervaart.
De Cabal gebruikt ENERGIE om problemen voor je te veroorzaken, en verstoring van je gezondheid etc. Dit zal niet blijven duren. Er wordt een heleboel DUISTERE ENERGIE losgelaten om jullie te verzwakken, zodat de door hen voorgestelde overname rustig zal verlopen. Ze hebben alles op de succesvolle overname gezet, deze week. Jullie allemaal, daarentegen, moeten jullie energie steken in het je verzetten tegen hun emotioneel overgebrachte mooie woorden en hun valse beloften. Jullie hebben het allemaal al eerder gehoord. Het zijn maar woorden. DE ACTIE DIE ZE BELOVEN KOMT ER NOOIT.
Genoeg is genoeg. Kom uit je doos en kijk met open hart en ogen en zie de vernietiging van de mensheid om je heen. Willen jullie echt meer van hetzelfde? Elke dag doden ze jullie een beetje meer. Chemtrails worden gebruikt zodat jullie het vergif inademen. Dit vergif gaat direct de grond in, zodat al het voedsel besmet wordt. Ze stoppen DODELIJK VERGIF in het WATER dat jullie drinken. Ze produceren chemicaliën die aan jullie worden verkocht als medicijnen, die jullie levens verkorten en gezondheidsproblemen veroorzaken. Zijn jullie niet wakker genoeg om dit al duidelijk te zien? Hoe kunnen jullie toch geloven wat deze mensen jullie vertellen wanneer ze jullie dit aandoen? Wat is er voor nodig om jullie wakker te maken, jullie uit deze 3D wereld waarin jullie gevangen zitten en worstelen om te overleven, te helpen?
Hebben jullie de moed om gezamenlijk pal te staan en de verantwoordelijkheid te nemen, niet alleen voor je eigen toekomst, maar voor de toekomst van de mensheid en de Aarde? Kijk naar wat de Cabal gedaan heeft: de oorlogen, het lijden dat ze veroorzaken, de ontberingen van de armen, de hongersnoden, de tsunami's, de aardbevingen; allemaal zorgvuldig gepland en uitgevoerd. Jullie zagen het allemaal. Is dit wat jullie willen? MEER VAN HETZELFDE, want dat is precies wat je zult krijgen. Kijk in de ogen van je kinderen. Verdienen ze het om op deze manier te leven? Jullie hebben nu een keuze. Jullie voorouders hadden die niet; ze konden zich niet verzetten tegen hetgeen ze werd opgedrongen. De waarheid was voor hen niet beschikbaar, aangezien er geen computers waren in die tijd. Jullie hebben alle voordelen, aangezien alle informatie onder handbereik is. Gebruik het om jezelf uit gevangenschap en controle te bevrijden. De Aarde behoort aan de mensheid; niet aan de binnendringers.
Wij in de geestenwereld doen alles wat mogelijk is vanaf deze kant van het leven, om jullie te helpen de juiste beslissing te nemen. Het vergt moed om voor waarheid en licht te staan, maar de voordelen zijn niet te tellen. Jullie zijn niet alleen, aangezien we allemaal bij jullie zijn.
Kijk naar Ierland, waar de mensen hun stem hebben gevonden. Ze gebruiken die om hun regering te informeren dat ze NIET LANGER TOESTEMMEN DOOR HEN GEREGEERD TE WORDEN. De regering dient het Ierse volk niet. Het staat onder controle van degenen die niet het belang van Ierland, of haar volk, ter harte hebben. We brengen de Ieren een eregroet voor het innemen van dit standpunt. Ze laten zien hoe dit moet worden gedaan, vreedzaam en met overtuiging. Ze herinneren zich wie ze zijn, en wat hen met geweld werd afgenomen.
Europa wordt eveneens belegerd. Het wordt jullie OPGEDRONGEN om jullie TE VERZWAKKEN, je gedachten af te leiden van wat er feitelijk gebeurt. Ik waarschuwde jullie vele malen over de plannen om Europa te vernietigen. Nu zie je het iedere dag. Hoeveel meer lijden is er nodig voordat jullie ontwaken voor de waarheid? Om dit alles te stoppen is alleen maar nodig DAT GOEDE MENSEN ONTWAKEN, GEZAMENLIJK PAL STAAN EN WEIGEREN ER DEEL VAN UIT TE MAKEN.
Dit zijn moeilijke tijden. Jullie kunnen dit veranderen. Geloof in jezelf, want jullie kunnen het doen. Mijn lief, Ik wou dat ik het je makkelijker kon maken. Weet dat we zullen slagen.
Altijd aan jouw zijde, je aanbiddende
Monty.
Vert. Rob

maandag 14 september 2015

Nederlands --Montague Keen, 13 sept 2015

Boodschap van Montague, 13 September 2015
Vrienden, velen van jullie hebben een dilemma. Moeten jullie alle informatie die binnenstroomt met betrekking tot het bezoek van de Paus aan Amerika, geloven? Al zoveel keren heb ik jullie gezegd: "niets is wat het lijkt". Degenen waarvan jullie werd geleerd ze lief te hebben en te respecteren zijn precies het tegenovergestelde van hetgeen je gelooft dat ze zijn. Zwart is wit en wit is zwart. Neem de controle over je eigen leven. Liefde en licht is alles wat belangrijk is. Dit is wat je wit in jullie wereld. Negeer de duistere zijde van het leven en verwerp hun plannen voor jullie wereld. Jullie hebben echt een keuze. Wanneer jullie bijeenkomen en die keuze uitoefenen, dan zullen jullie de wereld waarin je wenst te leven creëren. Deze keuze zal jullie in de komende paar weken worden opgedrongen. Neem van te voren je beslissing. Jullie willen een vreedzame wereld waarin de mensheid kan leven en de overvloed die jullie omringt kan delen.
Jullie hebben niets te vrezen, want wanneer de 99% besluit dat ze vrede wil, dan zal er vrede zijn. Leer te leven vanuit je hart, niet vanuit je denken. Je hart kan niet tegen je liegen. Degenen die tegen jullie hebben gelogen zullen worden ontmaskerd en van hun autoriteit ontdaan. De religie van LIEFDE zal een wederopstanding beleven. Het zal opnieuw over de hele wereld opbloeien. Je medemens is nooit je vijand, alleen omstandigheden laten het zo lijken. Al deze manipulatie zal eindigen op het moment dat je nog langer weigert die te geloven. Degenen die jullie regeren doen dit alleen met de toestemming van de mensen. Die toestemming kan op elk moment worden teruggetrokken. Jullie moeten serieus nadenken over hoe jullie zouden willen dat je wereld in de toekomst is. Het is aan ieder van jullie om deel uit te maken van deze besluitvorming.
Elk mens is gelijk in de ogen van God. Sta nooit weer toe dat een hiërarchie die leiding en controle denkt te hebben zich ontwikkelt. Dit en religie aanvaarden leidt tot de ondergang van de mens. Leer van de fouten uit het verleden en besluit nooit meer in zo'n val te trappen. Elke dag zie je de fouten van het verleden duidelijker, hoe dom jullie je macht weggaven, en in sommige gevallen je ziel, aan corrupte regimes, of het nu religies of regeringen waren. Alle regeringen zijn aan de "macht", alleen maar omdat ze zich verkochten aan degenen die werkelijk de macht hadden, degenen die voor jullie verborgen blijven. Doe je eigen research, dan kun je een waarachtig oordeel vellen. Weiger de schapen te zijn die zonder vragen doen wat ze gezegd wordt. Iedere ziel op Aarde moet ontwaken tot wie en wat hij/zij is. Je kwam op Aarde om verandering te brengen, om alles wat duister en kwaadaardig is te verwijderen. Zodra je de WIL hebt om dit te doen, zul je de KRACHT hebben om dit te doen. Het is een simpele keuze. Jullie kunnen niet worden gestopt, want het is bepaald dat dit moest gebeuren. Alleen hoe snel, dat is aan jullie. De Cabal zal heel spoedig proberen veranderingen aan jullie op te dringen. Wanneer jullie gezamenlijk weigeren deze te accepteren, dan is er absoluut niets wat de Cabal kan doen om jullie te dwingen. Jullie hebben een keuze.
Verbind je opnieuw met jullie spirituele levens en word wie jullie zijn. Stel je open voor alle mogelijkheden. Jullie kunnen actief mee gaan doen in het voor de mensheid terugwinnen van alle gewijde ENERGIE van de leylijnen. Deze daad alleen al zou enorme veranderingen ten goede opleveren. ENERGIE kan gebruikt worden ten behoeve van het goede en het kwade. De Cabal gebruikt de leylijn-energie voor kwaadaardige controle. Deze energie is jullie rechtmatige eigendom. Jullie zijn gerechtigd om haar terug te nemen, zodat jullie vrede en harmonie kunnen creëren. De belangrijkste leylijnen liggen in Ierland. D.E. Heeft plannen gemaakt om dit werk in Ierland te in goede banen te leiden. Hilda wil het werk dat over de hele wereld gedaan wordt coördineren via Facebook. Iedereen, overal, kan dit doen. Er is enkel toewijding, liefde voor je medemens en een vredeswens voor de hele mensheid voor nodig. Door dit te doen brengen jullie LICHT naar de wereld en dat licht zal al het duister verwijderen.
Dit is de tijd om in actie te komen. Het is DE manier om het te doen. Iedereen op Aarde kan deel uitmaken van deze prachtige beweging. Jullie hebben alles te winnen. Word de krachtige lichtwezens die jullie zijn. Tezamen kunnen jullie alles bereiken. Het is tijd om jullie macht op een actieve manier terug te nemen. Het enige dat nodig is, is het naar de mensheid terugbrengen van deze gewijde energie. Door dit te doen, mijn vrienden, schrijven jullie geschiedenis. Daarom verblijven jullie in deze tijd op Aarde. De toekomst van de mensheid op Aarde ligt in jullie handen. Zijn jullie bereid hier een paar uur van je tijd aan te besteden om zo een betere wereld voor een ieder te creëren? Jullie kunnen de architecten van de toekomst worden. Weet dat de Cabal een digitaal systeem van heilige geometrie gebruikt, evenals een fysiek systeem van heilige geometrie dat de natuurlijke leylijnen van de Aarde bedekt. Wanneer het heilige geometrische systeem TOT IN ZIJN KERN GEKRAAKT wordt, zullen de belangrijkste communicatie- en controlesystemen, die de  over 32 gebouwen verspreide OBELISKEN omvatten, beginnen HUN EIGEN ENERGIE OP CELLULAIR NIVEAU TE CONSUMEREN. Pak de REVOCATIES erbij en lees ze hardop voor, richting ieder gewijd gebouw, in het bijzonder richting het Vaticaan, de Gerechtshoven, de Banken etc. Gebruik je eigen heilige kracht om de duistere controle te verwijderen. Het ligt allemaal in jullie handen. Timing is belangrijk, en dit is de tijd om dit werk uit te voeren.
Mijn lief, je bent de laatste 11 jaar bezig geweest om te proberen mensen wakker te schudden voor waarheid en licht. Ik weet dat je graag meer succes had gehad. De tegenwerking die je had in aanmerking nemend, heb je het heel goed gedaan. Mensen zullen naar voren komen en gaan samenwerken. We zullen slagen, mijn lief. Jij en ik zijn onoverwinnelijk.
Wees lief voor jezelf en rust wanneer mogelijk. Altijd, je aanbiddende Monty.

OPMERKING VAN VERONICA
Kiesha Crowther (Little Grandmother) zal op 27 september aanwezig zijn in het Royal Marine Hotel,  Dun Laoghaire in Dublin. Ze zal een Ceremonie uitvoeren: Om Jullie Kostbare Ierland met het Heilige Rooster te Verbinden. Neem alsjeblieft deel aan deze ceremonie, aangezien de wereld het nodig heeft dat Ierland zich met de oude kennis van onze voorouders verbindt.
Vert. Rob/Marja

zondag 6 september 2015

Nederlands -- Montague Keen, 6 sept 2015

Boodschap van Montague, 6 September 2015

Overal ter wereld treden de juiste mensen naar voren die bereid en welwillend zijn hun kennis met de mensheid te delen. Ze hebben zich voorbereid op en onderzoek gedaan naar hoe om te gaan met wat de Cabal ook doet, haar plannen en wensen om de mensheid te vernietigen en de structuur van haar bestaan op Aarde. Verzeker je ervan dat je voorbereid bent op elke mogelijke chaos die er kan ontstaan. Voedsel en water dient klaar gezet te worden voor als je het nodig hebt. De Cabal is bezig geweest alles dat ze nodig zouden kunnen hebben, te hamsteren. Ze hopen dat ze de chaos zullen doorstaan en dat ze daarna overnieuw kunnen beginnen met slechts een paar onderdanige mensen om hen te dienen. Dit is hun grote Droom Van Overname. Dat zal blijken in deze maand September wanneer de paus zich in Amerika voegt bij anderen die ook de Cabal dienen. Trap niet in hun VALSE BELOFTEN.

Jullie zijn nu ontwaakt wat betreft hun plannen. Jullie moeten je concentreren op je eigen overleving en de overleving van het menselijk ras. Laat je niet overreden door degenen die er bedreven in zijn om ANGST in jullie op te roepen. Diezelfde mensen beheren alle religies, alle regeringen en alle banken etc.; alles dat het leven op Aarde tot een overlevingsstrijd heeft gemaakt. Hoe is het mogelijk dat jullie alles dat ze zeiden geloofden. Ze hebben miljoenen van jullie weggevaagd, door hun illegale oorlogen, hongersnoden en de holocaust in Ierland die was opgezet door en onder toezicht stond van de Jezuïeten. Hoe is het mogelijk dat jullie deze mensen vertrouwd hebben. Kijk naar hun staat van dienst. Dat is niet fijn om te lezen. Chris Everard, van ENIGMA FILMS, heeft uitstekend onderzoek verricht op dit gebied. Hij heeft een werk geproduceerd dat gelezen en toegejuicht dient te worden door een ieder die op zoek is naar waarheid. Wanneer je ontdekt wat hij onthuld heeft zullen je ogen geopend worden voor de waarheid die voor jullie verborgen werd gehouden. Ik verzoek jullie de tijd te nemen dit werk te lezen. Deze informatie te kennen zou jullie leven kunnen redden en de uitroeiing van het menselijke ras op Aarde kunnen voorkomen.

Er is geen tijd om te dralen. Het is tijd om je voor te bereiden in actie te komen die het mogelijk zal maken om te gaan met wat je dan ook maar tegen mag komen ten behoeve van de overleving van het menselijk ras. Ik heb jullie al vele malen verteld dat September de maand is waarin de Cabal haar invloed zal laten zien. Iedere dag zijn jullie getuige van de overlevingsstrijd van de mensheid op de kusten van Europa. Deze mensen zijn met opzet door oorlog verplaatst om LIJDEN en PIJN te veroorzaken waarvan de ENERGIE de CABAL DE ENERGIE GEEFT OM DE AARDE OVER TE NEMEN. Vergeet niet dat jullie lijden en pijn de ZUURSTOF is die ze nodig hebben om op Aarde te kunnen bestaan. Ze hebben hier veel van nodig om de Aarde over te nemen en de mensheid te vernietigen.

De baby's die ze offeren leveren niet langer voldoende zuurstof voor hun plannen! De Cabal toont geen genade. Daar zijn ze niet toe in staat. Ze verachten jullie en ze gebruiken jullie om zichzelf te beschermen. Zo velen van jullie zijn speciaal voor deze Transitie naar de Aarde teruggekeerd dus jullie moeten elkaar steunen. Geld zal jullie geen bescherming kunnen kopen tegen de Cabal. Ze moeten jullie niet, ze denken niet dat jullie kunnen overleven. Ze hebben de mensheid met succes honderden jaren lang misleid. Jullie worden hieromtrent nu nog maar net wakker. Jullie moeten nog veel inhalen. Kijk om je heen: wie vertrouw je? Niets is wat het lijkt. De Cabal heeft alles zo lang beheerst en alles is tegen jullie opgezet.
Kom tezamen en jullie kunnen ze verslaan. Ze kunnen de 99% niet aan. Wanneer degenen die de Cabal dienen en de controle laten houden ontwaken, zoals degenen in het leger, de politie en de regeringen, en ze zich realiseren dat ze hun medemensen vernietigen, dan zullen jullie de Cabal zien wankelen en van de Aarde verdwijnen. Onthoud, ER IS GEEN HEL. Alleen een KWADE GEEST kon zo’n plek creëren. De God van Liefde, de Bron, zou nooit zulk lijden overwegen voor zijn volk. De tien geboden zijn een VALSE creatie van de Cabal, om ervoor te zorgen dat jullie onder controle werden gehouden. ER WAS GEEN KRUIS, en GEEN KRUISIGING. Het was allemaal verzonnen om jullie te controleren en het is allemaal OP LEUGENS GEBASEERD. Er was een Christus die de Aarde bewandelde. Hij werd niet uit een vrouw geboren en hij ascendeerde toen het zijn tijd was om te vertrekken. Er was GEEN FICTIEVE GEBOORTE in Bethlehem, GEEN KRUISIGING; het was een verhaal, verzonnen om jullie voorstellingsvermogen te beheersen en de controle over jullie mogelijk te maken.

De mensen die dit deden behoren niet tot het menselijk ras. Ze hebben geen empathie voor de mensheid. Ze dienen slechts zichzelf. Hun doel is het menselijk ras weg te vagen en alleen een paar achter te laten om hen te dienen. Veronica weet maar al te goed hoe harteloos ze zijn, aangezien ze na mijn heengaan veel door hen geleden heeft. Ze herinnert zich nu veel van wat ik haar vertelde toen ik bij haar was. Het wordt nu allemaal duidelijk. Dit zijn tijden vol beproeving, mijn vrienden. Het was nooit belangrijker bijeen te komen en samen pal te staan.

Het is een genot om het Ierse volk bijeen te zien komen om te controle van de bankiers terug te nemen. Ze hebben hun KRACHT gevonden en ze hebben hun stem gevonden. Zij zullen de weg wijzen. Alle andere landen zullen hen volgen. Het is begonnen: People Power laat zien dat het gedaan kan worden wanneer je samenkomt. De wereld kijkt naar je, Ierland en wil dat jullie slagen.

Mijn lieve vrouw vindt de juiste mensen om onder jullie aandacht te brengen, om jullie te inspireren de krachtige lichtwezens te worden die jullie zijn. Hulp komt wanneer jullie die het meest nodig hebben. Dank je, S, voor het adviseren en steunen van M. Het was niet haar tijd om te gaan.

Mijn lief, je hebt advies gekregen. Probeer naar dat advies te handelen, aangezien het je zal helpen. Je hebt werk te doen en je hebt de kracht nodig om dit te doen.

Altijd aan je zijde, je aanbiddende
Monty

BERICHT VAN VERONICA

Het tweede deel van het interview  met Harald Kautz-Vella is nu beschikbaar. David uit Galway in Ierland heeft me geschreven. Hij is bereid het herstel van de energie van de leylijnen in Ierland te leiden. Help hem alsjeblieft dit te doen voor de wereld.

Vert Rob/MarjaSites van Leylijnen, Kruisingen van Leylijnen / 

Vortexen in Ierland en EngelandIerland
·               Tara Hill
·               Uisneach
·               St. Michael Lijn, lopend vanaf Skellig Michael
·               Newgrange
·               Loughcrew

Engeland
·               Glastonbury Tor
·                St. Michaels Mount (4 leylijnen kruisen elkaar, waaronder St. Michael lijn en St. Maria lijn)
·               Royston grot (2 leylijnen kruisen elkaar, waaronder St. Michael lijn en St. Maria lijn)
·               De St. Michael Lijn
·               De St. Maria Lijn
·               Stonehenge
·               Bath abdij
·               De kam van de Malvern hills. Alfred Watkins meende dat St. Ann's Well in Worcestershire het begin is van een leylijn die langs de kam  van de Malvern Hills loopt door verscheidene bronnen waaronder de Holy Well, Walms Well, en St. Pewtress Well.
·               Avebury steencirkel

Bristol Dowers group heeft info over deze leylijnen

 en sites

Mijn naam is David Egan, ik ben de persoon die betrokken is bij het opzetten van groepen om in Ierland het Leylijnenwerk te doen. Het doel van dit werk is heling en vrede te brengen bij het Ierse volk en de Ierse natie. Dit werk kan zich mettertijd uitbreiden om andere naties te helpen en ze te helpen heling, vrijheid en vrede te verkrijgen.

Ik heb met Veronica Keen gesproken en ze ondersteunt dit en wil hier ook bij helpen. Ik steun eveneens haar werk voor de healingcentra in Ierland, die het werk aan de leylijnen zullen versterken en opwaarderen. Ik geloof stellig dat deze heling, speciaal diepe heling op spiritueel, ziels-, emotioneel en mentaal niveau noodzakelijk is voor het Ierse en andere volken en kan dienen als opstapje naar het verkrijgen van vrijheid, sociaal/economisch/wettig recht, gebaseerd op respect (voor iedereen) en een meer harmonieuze, tolerante en vreedzame wereld. Iets waar veel vraag naar is in de wereld van vandaag, zoals men uit het nieuws kan begrijpen.

Vorige week zocht ik contact met verscheidene experts op het gebied van leylijnen en vortexen (kruisingen van leylijnen waar een hoge concentratie van energie en kracht is) en ik vroeg naar kaarten van deze leylijnen en vortexen. Sommige leylijnen en vortexen in Ierland werden geïdentificeerd. Er is geen kaart van alle leylijnen, slechts delen informatie hier en daar, hetgeen moeilijk te vinden en te verzamelen was via het internet. Het kostte me verscheidene dagen om dit te vinden en ik heb ze verzameld en bij deze email gevoegd. Ik hoop in de komende weken verdere info te verkrijgen van onze leylijnenexperts.

Wanneer we eenmaal genoeg mensen bij een groep hebben betrokken zullen we een tijdschema instellen om eenmaal per week bijeen te komen op een plek waar een paar leylijnen bijeen komen, een vortex, en de activiteiten en werkzaamheden ontplooien om heling, vrijheid en vrede te brengen aan het Ierse volk en de Ierse natie. Mettertijd kunnen we dit uitbreiden naar 2 a 3 samenkomsten per week en andere groepen opzetten, zodat er op wekelijkse basis voortdurend heling kan plaatsvinden.

Ik kon deze week niet eerder contact met je opnemen, aangezien mijn computer door een virus of hacker was aangevallen, waardoor mijn internet verbinding en netwerk instellingen wegvielen, en dat kon door verschillende technische experts niet worden opgelost. Mij werd verteld dat andere mensen, betrokken bij dit helende en leylijnenwerk vergelijkbare aanvallen op hun computers hebben gehad. Het kan al dan niet kwaadaardig of crimineel zijn, maar het is zeker verdacht dat degenen die betrokken zijn bij dit werk computeraanvallen hebben gehad. Het was de eerste keer dat iemand mijn computer aanviel, en ik had een behoorlijk goed beveiligingssysteem. Ik moest de laatste paar dagen extra veiligheidssoftware aanschaffen om mijn computersysteem en netwerk volledig te beschermen en te beveiligen. Er zijn een paar mensen die gekant zijn tegen heling en vrede, en wensen te profiteren van oorlog, onrecht en verdeeldheid, en dit is recentelijk in de pers en in het nieuws aan het licht gekomen, hetgeen vele mensen schokte; de ‘cabal’ is de term die vaak wordt gebruikt om deze mensen te beschrijven. Het zou verstandig zijn om te investeren in goede antivirussoftware en een firewall, ik raad Avira AntiVir antivirussoftware aan, Comodo firewall en Spibot search and destroy. Dat zijn volgens mij de beste.

Ik zal je op de hoogte houden van de groepsformatie fase en een tijdschema voor het leylijnenwerk. Ik hoop dit in september te starten.

Hartelijke groeten
David Egan


Galway

interview

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/