zondag 22 februari 2015

Boodschap van Montague, 22 februari 2015

______________________________________

 

 

Ons Plan voor de Overleving van de Mensheid

 

1. De Leylijnenergie: Jullie hulp bij het vrijmaken van deze energie was van het grootste belang voor de planeet. Dit moet doorgaan, jullie kunnen het je niet veroorloven te rusten totdat jullie werk gedaan is. Ga alsjeblieft door met dit waardevolle werk.

 

2. We zullen plekken met macht kiezen. We zullen ons concentreren op het sturen van licht en liefde om alles dat duister is te verwijderen.

 

LONDEN is de eerste stad waarop we ons gaan concentreren. Wat ik me voorstel is enorme kringen van mensen die liefde en licht sturen naar Londen vanuit elk land ter wereld. Vanwege het tijdsverschil zou er een constante stroom van licht en liefde gericht worden op Londen. Taal is geen barrière. Jullie komen als mensheid tezamen, om jullie overleving te verzekeren. Deze verrichting zal demonstreren hoe machtig jullie zijn; de Cabal had het nodig dat jullie dat geloofden. Kijk naar de methoden die ze gebruikten om ervoor te zorgen dat jullie je hulpeloos voelden: chemtrails, fluoride, inentingen, chemische medicijnen etc, allemaal ontworpen om jullie volgzaam en hulpeloos te maken.

 

Dit werkte niet bij iedereen, aangezien sommigen doorkregen wat er gedaan werd en dit aan de kaak stelden. Elke dag ontwaken er meer van jullie en het licht in jullie wereld neemt toe.

 

(Neem alsjeblieft de tijd om Everything goes into the Grids van Bradley Love te lezen en in je op te nemen. Het verklaart zo veel en het helpt je te begrijpen waar je mee te maken hebt.)

 

De Mensheid werd in slaap gesust met een vals gevoel van veiligheid door de Cabal. Je kunt je niet voorstellen hoe gecontroleerd dit was. Jullie vinden nu je weg en zoeken naar antwoorden. Jullie zullen ze vinden. Denk zelf na. Accepteer niet blindelings wat jullie door de media wordt verteld, en door regeringen etc. Doe je eigen research. Jullie zijn geen schapen. Jullie beginnen nu pas het controlesysteem duidelijker te zien en jullie voelen de behoefte om te handelen. Het wegwerken van de corruptie in Londen is een belangrijke stap voorwaarts. De resultaten die jullie boeken in Londen zullen jullie de aanzet geven om door te gaan totdat alle corruptie wereldwijd aan de kaak is gesteld en verwijderd.

 

Onthoud om kringen van mensen te gebruiken wanneer maar mogelijk, vanuit alle centra van de globe. Dit kan niet mislukken. De kracht van jullie gedachten zal je verbazen. Jullie zullen worden wie jullie zijn: lichtwezens, in deze tijd op de Aarde, om de Aarde te redden van de Cabal.

 

Ik weet dat de aanvallen van de Cabal moeilijk zijn om mee te leven. Velen van jullie worden door de Cabal gebruikt om degenen die de corruptie  aan de kaak proberen te stellen geniepig aan te vallen. Jullie moeten je hiertegen wapenen. Weiger jezelf te laten gebruiken door de Cabal om hun vuile werk te doen.

 

Niets is wat het lijkt. Houd dit altijd in gedachten. Probeer met heldere ogen te kijken, met eerlijkheid en compassie, naar waar je mee te maken hebt. Wat was het dat expres de gedachten en zielen van de mensheid wilde controleren: RELIGIE. Ze stammen allemaal uit ROME, dat de mensheid 2000 jaar lang domineerde. Het is verantwoordelijk voor dood, vernietiging en mindcontrol van de massa's. Het zal vallen en zonder een spoor na te laten verdwijnen. Het zal tenonder gaan als DE GROOTSTE ZWENDEL IN DE GESCHIEDENIS. Het drinken van het bloed, het eten van het vlees; dit is een SATANISCH RITUEEL. Word wakker!

 

Terwijl het licht zich uitbreidt zal het degenen die niet op Aarde thuishoren ontmaskeren. Ze zullen niet in staat zijn hun menselijke verschijningsvorm te handhaven. Zonder jullie inschikkelijkheid kunnen ze niet overleven op Aarde. Ze hebben het leven op Aarde voor de meerderheid gereduceerd tot een schamel bestaan. Ze hebben ervoor gezorgd dat iedereen die ze aan de kaak stelt zonder geld komt te zitten. Dit wordt gedaan om te proberen te voorkomen dat je voor het licht werkt.

 

Stuur liefde en licht naar de mensen van de Oekraïne. De VS, het Verenigd Koninkrijk en Israel sturen aan op oorlog. Kijk naar al diegenen die oorlog propageren. WAT IS DE GEMEENSCHAPPELIJKE NOEMER? Waarmee zijn ze allemaal sterk verbonden? Wie zijn ze?

 

Het vergt moed om voor de waarheid op te komen, omdat dat nooit zonder gevolgen is. Het Ierse volk blijft waarheid en gerechtigheid verdedigen. Ze zullen alle corruptie die hen was opgedrongen verwijderen. Tezamen zullen ze slagen. Zij zullen de weg wijzen. De tijd is gekomen om voor de waarheid, de liefde en het licht op te komen. Maak een bewuste keuze om het 3D denken- en leven te verlaten. Sta erboven. Bezie alles dat 3D is als iets uit het Duistere Tijdperk. Het is tijd om te groeien en de toekomst die voor jullie opdoemt te onderzoeken. Een toekomst zonder oorlog, honger, thuisloosheid en alle andere 'voordelen' die het leven onder de heerschappij van de cabal oplevert. Dit betekent alles dat jullie tot nu toe zonder vragen hebben geaccepteerd, opnieuw overwegen. Jullie oogkleppen zullen worden verwijderd. Jullie zullen geschokt zijn over wat jullie voor je zien gebeuren. De verandering ligt in jullie handen. Er is meer dan genoeg voor iedereen van alles in de wereld. Er is geen tekort aan goud; het is alleen voor jullie verborgen. Er is een overvloed aan olie; er is geen schaarste.

 

Deze tekorten zijn gecreëerd om jullie ongerust te houden. Voedsel wordt vernietigd terwijl velen verhongeren. Dit wordt gedaan om de massa onder controle te houden. Ze tonen geen compassie voor de mensheid. Ze kunnen geen medeleven voelen. Ze zijn niet als jullie. Een paard, geboren in een varkensstal, maakt het nog geen varken. Jullie hebben jaren van indoctrinatie, gefingeerde geschiedenis en giftige chemicaliën doorgemaakt en jullie hebben het overleefd! Sommigen van jullie zullen moeite hebben met accepteren dat het allemaal leugens waren en dat de cabal, die jullie gediend hebben, de populatie wil afmaken. Jullie accepteerden de rotzooi die jullie als feit werd gebracht zonder te vragen. In werkelijkheid was het mindcontrol.

 

Ik moedigde Veronica aan Centra op te zetten om de overgang te ondersteunen en het jullie mogelijk te maken naar een hogere dimensie van leven op te stijgen. Jullie zagen de leugens en karaktermoorden, etc, alles georkestreerd door de cabal. We zullen de Centra over de hele wereld opzetten. Het maakt deel uit van het Grote Plan. Het zal geschieden. Veronica heeft 11 jaren van haar leven gewijd aan het onderzoeken en blootleggen van de corruptie. Gedurende dit proces is ze familie en vrienden kwijtgeraakt waar ze zielsveel van hield. Het is een moeilijke weg maar ze is op Aarde om een taak te vervullen en ze zal niet aan het wankelen gebracht worden.

 

Jullie hebben geen tijd te verliezen. De cabal werkt onvermoeibaar aan haar overname van de planeet. Voeg je je bij het Leger van het Licht en werk je aan de bevrijding van het menselijke ras uit slavernij? Grote vragen behoeven antwoorden. De tijd om in actie te komen is NU!

 

Mijn lief, probeer alsjeblieft een beetje tijd voor jezelf te nemen. Wees te allen tijde alert. Voorzichtigheid is geboden omdat dit zware tijden zijn.

 

Voor altijd, je aanbiddende,

 

Monty.

 

Website: http://www.montaguekeen.com

 

Vert. Rob/Marja

dinsdag 17 februari 2015

Nederlands -- Boodschap van Montague, 15 Februari 2015

Boodschap van Montague, 15 Februari 2015
___________________________________

Vrienden, als jullie mijn woorden lezen ben je voldoende ontwaakt om te begrijpen wat ik van je vraag. Om de Cabal haar Derde Wereldoorlog te laten hebben moet je begrijpen dat ze dat niet kunnen zonder jullie toestemming. Jullie STILZWIJGEN geeft ze precies de toestemming om door te gaan. Jullie weten dat er een kracht is die jullie wereld controleert en degenen die aan de macht zijn luisteren er naar. Ze zouden nooit in die machtsposities zijn gekomen tenzij ze ermee instemden alleen hun controleurs te dienen.

Velen van jullie hebben je leven geleid zonder oorlog en de daardoor veroorzaakte ontreddering te hebben ervaren. Jullie hebben onlangs het bewijs gezien van de vernietiging van Dresden en de afslachting van haar bevolking. Dit is maar een voorbeeld dat vers in jullie gedachten ligt. Vele steden, over heel Europa, werden vernietigd. Willen jullie werkelijk zo’n vernietiging meemaken, of dat anderen toewensen?

zondag 8 februari 2015

Nederlands -- Boodschap van Montague, 8 Februari 2015

  
Boodschap van Montague, 8 Februari 2015


De crisis die moedwillig in jullie wereld wordt gecreëerd ontmaskert ook degenen die niet het beste voor hebben met de mensheid. Je kunt je nu niet vergissen m.b.t. wie er op de loonlijst van de Duistere Garde staat. Ze eisen oorlog. Ik vertelde je eerder al dat de cabal niet kan bestaan zonder oorlog. Jullie kunnen nu duidelijk zien hoe wanhopig ze zijn, aangezien ze zich van het ene land naar het andere haasten om voor oorlog te pleiten.


Nu jullie wakker zijn, kun je precies zien wat er gebeurt. Dit maakt ze bang, aangezien ze niet eerder te maken hadden met weerstand. Ze willen niet alleen oorlog; ze hebben dat nodig. Maar de onschuldige bevolking van de Oekraïne verdient niet waarmee ze bezocht wordt. Ze hebben onze steun nodig. Vandaag is het de Oekraïne: morgen kunnen jullie het zijn!

zondag 1 februari 2015

Nederlands -- Montague, 1 Februari 2015


Boodschap van Montague, 1 Februari 2015

Jullie zien nu het resultaat van het leylijnproject dat mijn vrouw op 2 februari 2014 begon. Jullie zien de maskers afvallen en dat de cabal wordt ontmaskerd. Hun valse vlagoperaties worden niet langer geloofd, want ze kunnen geen angst en alarmstemming creëren bij de ontwaakten.

Er zijn echter nog steeds een aantal gebieden die speciale aandacht nodig hebben om de gevangen energie te bevrijden. Ik vraag jullie je te concentreren op het vrijmaken van de leylijnenergie in Spanje, met speciale aandacht voor Gibraltar en de leylijnen die zich door de zee heen verbinden met Rome. Ik vraag jullie een speciale inspanning te doen om deze energie voor het licht te bevrijden, zodat de mensheid ontwaakt tot haar volle potentieel. Dit zal jullie van het controleprogramma waar jullie in werden geboren verwijderen. Jullie beginnen dit nog maar net te ontdekken.

Dit is allemaal onderdeel van het ontwakingsproces. Jullie werden eeuwenlang onderdrukt en jullie werd geleerd deze situatie zonder vragen te accepteren. Hoe vaak hebben jullie gehoord dat “ het is zoals het is”. Nu, niet langer. Jullie herinneren je dat jullie machtige lichtwezens zijn en dat jullie een stem hebben.

Het lot van de Planeet Aarde ligt in jullie handen. Open je voor het licht en verwijder alles dat corrupt en kwaadaardig is. Bevrijd het verleden en omarm de toekomst: een toekomst die jullie zullen creëren. Een toekomst waarin iedereen in vrede leeft en schone lucht inademt; waar iedereen voedsel kan eten dat geschikt is voor menselijke consumptie en water kan drinken dat zuiver is en vrij van alle chemicaliën.

Wanneer ze de controle over jullie willen opvoeren, dan voegen ze gewoon extra fluoride toe. Dit wordt de mensen van Ierland aangedaan, aangezien ze het ontwaken van de Ieren vrezen. Derhalve heeft de Europese Unie verordonneerd dat er extra fluoride aan het Ierse water wordt toegevoegd.

Eerst was het het Vaticaan dat probeerde ze te vernietigen. PAUS ADRIANUS GAF IERLAND EN HAAR VOLK ALS SLAVEN AAN DE BRITSE KROON ONDER VOORWAARDE DAT DE IEREN NOOIT ZOUDEN ONTDEKKEN WIE ZE ZIJN. Het Vaticaan zond de zogenoemde St. Patrick om elk bewijs van de Ierse geschiedenis te vernietigen en de Ieren te ‘bekeren’. Hun geschiedenis en taal werden gestolen en wordt nog steeds door de usurpators gebruikt. Het Vaticaan arrangeerde en controleerde hetgeen jullie werd verteld wat een hongersnood was. Het was een Holocaust, georganiseerd en gecontroleerd door de Jezuïeten. De banken kwamen erbij om de mensen te vernietigen en controle over hen en het land uit te oefenen.

Stel jezelf eens EEN vraag…. WAAROM? Je zult zeer verbaasd staan over het antwoord dat je zult vinden. Het zal zoveel verklaren dat vandaag nergens op lijkt te slaan. Er werd tegen jullie gelogen en jullie geschiedenis is helemaal niet wat jullie werd verteld. Dit geldt voor ieder land.

Degenen die op Aarde zijn, maar niet van de Aarde zijn, hebben elke vorm van controle gebruikt om jullie onwetend (in het duister) te houden. Elke truc die ze konden toepassen is gebruikt. Nu doen ze alles wat in hun macht ligt om jullie zo lang mogelijk in het duister te houden. Ze hebben technologie waar jullie zelfs niet van kunnen dromen. Maar het is allemaal waardeloos voor ze wanneer genoeg van jullie ontwaken en NEE zeggen tegen hun brute controle.

Jullie zijn al een heel eind opgeschoten sinds ik op Aarde was. Ik heb alle verschrikkelijke propaganda meegemaakt na de tweede Wereld Oorlog. Nu weten jullie de waarheid over oorlog en waarom oorlog voortdurend over de hele aardbol heeft gewoed. Het slacht de bevolking af en houdt jullie in angst en het genereert enorme hoeveelheden geld voor de bankiers. Oorlog is een handelsonderneming; dat is het altijd geweest en zal het altijd zijn. Jullie vechten niet voor God en vaderland; jullie vechten voor de hebzucht van de bankiers. Ze hebben geen respect voor jullie. Jullie zijn kanonnenvoer, verblind door propaganda.

Ik vraag jullie nogmaals je energie te steken in de oproep tot vrijlating van iemand die wordt vastgehouden in de Verenigde Staten. Ik kan geen details geven, maar vertrouw erop dat jullie hulp niet gevraagd zou worden als het niet van het grootste belang was. De hele mensheid zal er profijt van hebben als zijn vrijlating zich aandient. Schrikbarende technologieën worden toegepast op deze onschuldige man. De cabal toont geen genade, dus help alsjeblieft. Samen kunnen we hem bevrijden. Hij heeft een belangrijke missie te vervullen. Daarom hebben ze hem gepakt.

Zij die de waarheid aan het licht brengen gaan door een moeilijke tijd. Continue aanvallen zijn moeilijk te verdragen. Jullie frequenties worden aangevallen en gestolen wanneer dat mogelijk is. Jullie zielen worden eveneens gespleten en gestolen. Jullie beginnen je nog maar net te realiseren wie jullie tegenover je hebben. Deze wapens zijn niet zichtbaar: ze zijn geluidloos maar effectief. Bescherm jezelf ten allen tijde. Neem geen risico’s. Jullie vijanden zijn overal en ze hebben jaren praktijkervaring.

Jullie winnen de strijd, vertrouw me. Ze zullen zich niet eerder gewonnen geven dan op het laatste moment. Sommigen van hen hebben de aarde al verlaten. Ze hebben geaccepteerd dat ze de 99% niet kunnen verslaan. De Aarde is nu afgegrendeld zodat ze niet kunnen ontsnappen. Ze zijn bang voor de uitkomst en velen zullen om vergeving smeken. Anderen zullen, afhangend van hun herkomst, wegsmelten of ontvlammen.

Geloof in jezelf want jullie hebben veel bereikt. Jullie vinden je kracht en gebruiken die ten goede van de mensheid. Deel jullie onderzoek en help anderen wanneer mogelijk te ontwaken. Beschouw jullie zelf als Het Leger van Licht, dat vrede en harmonie herstelt voor iedereen.

Mijn lief, ik weet dat je lijdt. Er wordt veel van je gevraagd. Maar we zullen slagen. Onze Centra zullen komen wanneer genoeg mensen het belang ervan inzien en ze steunen. Heb geduld, mijn lief. Alles zal uiteindelijk gebeuren. Als je bedenkt waar we mee te maken hebben, heb je al veel bereikt.

Voor altijd, je aanbiddende

Monty.

Vert. Rob/Marjainterview

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/