zondag 18 december 2011

18.12.2011


   December 18, 2011


Alles versnelt nu en mensen komen naar voren om de waarheid te onthullen. Ja, daar is moed voor nodig, maar de wetenschap dat jullie acties zullen helpen bij de verwijdering van de Cabal die jullie planeet en medemensen al bijna 2000 jaar heeft vernietigd, is wat hen drijft. Hoewel de Cabal elke truc in het boek zal gebruiken om de Ontwaking te voorkomen, is er uiteindelijk absoluut niets wat zij kunnen doen om dit te voorkomen. Velen zien zichzelf als ONTWAAKT. Zij hebben geen problemen met het accepteren dat de religie die zij volgden en de geschiedenis die zij leerden complete fictie was. Voor sommigen is het een stap te ver. Zij houden nog steeds vast aan het verleden omdat zij niet kunnen begrijpen dat het allemaal gebaseerd is op leugens. Zij moeten leren hun hoofd vrij te maken, zodat zij door het rookgordijn van de moedwillig foutieve weergave van de waarheid kunnen kijken.

Net toen de Cabal dacht dat al hun plannen gerealiseerd zouden worden, ontwaakte de mens en stelde vragen bij wat hij in het verleden als feit geaccepteerd had. Natuurlijk zal de Cabal hard vechten om haar oneerlijk verkregen rijkdommen en macht te behouden – dat is begrijpelijk – maar de wil om de planeet te redden, aan beide kanten van het leven, is groter. Jullie zijn je ook bewust geworden van jullie vrienden van andere planeten die nu rond jullie planeet cirkelen. Zij assisteren in het

zondag 11 december 2011

11:12:2011


11.12.2011

Bericht van Veronica


Ik wil iedereen bedanken die mij een e-mail gestuurd heeft over het bericht van Monty met betrekking tot het feit dat “IERLAND DE SLEUTEL IS DIE ALLES ZAL OPENEN”. Op 15 november ontmoette ik voor het eerst GILAD ATZMON. Hij had zojuist een boek geschreven getiteld “THE WANDERING WHO?” [(nog) niet verschenen in het Nederlands, vert.]. Gilad is geboren en getogen in Israël. Hij was Joods. Gilad onderzocht de Joodse geschiedenis en ontdekte dat zij er geen hadden; dat er niets in Israël is dat hun claims ondersteunt. Hij verklaarde op film dat hun geschiedenis GESTOLEN WAS.

Ja, ik zei dat het was gestolen van Ierland. De Hebreeuwse taal is een sacerdotaal [priesterlijk] dialect, geïmproviseerd uit de Ierse taal. De Bijbel is een Iers boek dat veranderd werd door Brits-Romeinse transcribers. Zij veranderden gewoon namen: Iesa werd veranderd in Jezus. Zij creëerden een mythe rond hem die opgepikt werd door de ongeletterden. Zij claimden dat de Bijbel Hebreeuws was. De waarheid is dat deze dingen geheel uit de idealen van de Ierse Gospels kwamen met een iets aangepaste naamgeving om ontdekking te voorkomen. Onze wereld verkeert sindsdien in duisternis.

Om te ontwaken, om in het Licht van de Waarheid te stappen, moet je de feiten onder ogen zien en geen conclusies trekken die jullie in het controleraster opgesloten hielden. Het is zo gemakkelijk om de waarheid te vinden, als je je geest leeg kunt maken voor welk controleraster ook waarin je opgesloten zat. Iedereen die op mijn website heeft gekeken zal zien dat Monty geboren werd in Londen in een orthodoxe Joodse familie, maar vanaf zijn twaalfde begon hij naar de waarheid te zoeken. Hij was, en is nog steeds, de meest eerlijke mens; een man van eer. Zijn doel is om ons de waarheid te laten zien, en het is die waarheid die ons vrij zal maken en de mensheid in vrede zal laten leven. Dit is waar het ons om gaat. Het bewijs is er. Je moet er alleen naar zoeken.

De film met het interview met Gilad staat op mijn website: "www.montaguekeen.com". Hij kan ook bekeken worden op YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=RtQeKrC2kVc".

********************************************


Bericht van Montague


Het is goed om zo velen van jullie te zien zoeken, kijkend met open ogen naar alles wat jullie als feit geaccepteerd hadden, en zelf ontdekkend dat het niet meer dan een sprookje was toen het begon en daarna “historisch feit” werd. Jullie ogen waren gesloten voor al het andere. Jullie hebben nooit geleerd hoe krachtig jullie geest eigenlijk was. Als jullie leren je geest te openen, wordt plotseling alles duidelijk. Ik heb nooit iemand gevraagd om blind te accepteren wat ik zeg. Ik heb jullie altijd gevraagd je eigen onderzoek te verrichten, net zoals mij vrouw dat moest doen. Het was niet gemakkelijk voor haar te accepteren wat ik haar in eerste instantie liet zien. Zij volgde elke aanwijzing en vond zelf bewijs. Als zij dat op haar leeftijd kan doen, dan kan iedereen, die het echt wil, dat ook.

Stel jezelf de vraag, waarom zou Paus Adrianus Ierland en haar volk aan Engeland geven ter overheersing en om ervoor te zorgen dat de Ieren nooit zouden ontdekken wie zij zijn? Waar zijn zij bang voor? Kijk naar The Secret History of the World [De Geheime Geschiedenis van de Wereld]. Waarom zijn jullie overheersers bang dat Ierland haar waarheid zal vinden? Dat is omdat de hele geschiedenis zal veranderen en de waarheid duidelijk zal worden. Degenen die jullie wereld manipuleerden willen haar houden zoals ze is, in het duister.

Jullie hebben een prachtige kans in 2012 om alles te veranderen. Het is tijd om moedig te zijn, om jullie instinct en jullie hart te volgen, niet je hoofd. Degenen die onterecht controle over jullie wereld namen hebben geen oog voor jullie; jullie zijn niet één van hen, jullie zijn er alleen maar om hen te dienen en hun oorlogen uit te vechten. Jullie zijn het aan toekomstige generaties verplicht om de noodzakelijke veranderingen door te voeren zodat vrede en rechtvaardigheid kunnen terugkeren. Vertrouw op God om je te leiden en je zult de kracht vinden om te doen wat noodzakelijk is. Wacht niet tot je terugkeert naar de Geestenwereld om duidelijk te zien wat je op Aarde niet zag. Geloof me, het is een shock om te zien dat wat je als feit geaccepteerd had totaal gefabriceerd is.

Er komen eerlijke mensen naar voren om te delen wat zij ontdekt hebben. Wijs hen niet meteen af. Kijk zelf. Mensen die uit zichzelf geven worden afgewezen en bespot door degenen die proberen de waarheid te verbergen. Neem je eigen beslissingen, maar pas als je zorgvuldig gekeken hebt naar wat zij zeggen. Laat je niet leiden als schapen.

Wij, in de Geestenwereld, hebben plannen voor 2012. Het is voor ons noodzakelijk dat voldoende aantallen van jullie ontwaakt zijn om ons te assisteren. Wij hebben ons team op Aarde nodig om bepaalde plannen met ons uit te voeren om het Duister voor altijd te verwijderen. De energie in jullie wereld zal compleet veranderd worden. Dit kan heel snel gebeuren. Er hoeven alleen nog bepaalde dingen in gereedheid gebracht te worden. Wij zullen hierin leiden en hierbij assisteren. Degenen die ervan weten, zullen onze instructies uitvoeren als de tijd rijp is. Dit werd in gang gezet toen ik nog op Aarde was, hoewel ik toen niet volledig begreep wat het inhield. Op Aarde is er zoveel dat je kan afleiden van je pad. Veel zal gedaan worden om jullie ook af te leiden en te verwarren. Gelukkig zijn jullie beter geïnformeerd. Ik was er nooit voor om bloemrijke lezingen te geven. Ik houd meer van feiten. De situatie is te ernstig om frivoliteiten toe te staan.

Houd van de waarheid en zoek haar in alles. Weiger om “gewoon met de stroom mee te gaan”. Kijk waar het je gebracht heeft. Alle grote geesten van het verleden zijn bij jullie, bij elke stap op de weg. Dit is een gezamenlijke inspanning. Wij zullen niet falen. Dit zat al heel lang in de planning. Wij hebben een team op Aarde nodig, dat met ons wil werken. Toen ik overging naar de Geestenwereld, vertelde ik Veronica dat alles in haar leven voordat zij mij ontmoette incidenteel was, en dat zij nu het werk doet waarvoor zij op Aarde kwam. Het was voor haar moeilijk deze informatie te begrijpen zo snel na de schok van mijn plotselinge overlijden op een publieke plaats. Het koste haar wat tijd om dit te aanvaarden.

Denk eraan dat het voedsel dat jullie eten, de lucht die jullie inademen, de medicatie die jullie wordt opgedrongen, allemaal ontworpen is om jullie op je plaats te houden; totaal overheerst, dienend zonder vragen te stellen. Alles is gepland om jullie onder controle te houden. Er komt een dag dat jullie dit duidelijk zullen zien en je afvragen waarom jullie jezelf toestonden zo gedachteloos en als robots te zijn.

Liefde is wat belangrijk is in het leven. Het is de liefde die de verbinding creëert zodat ik mijn werk kan voltooien vanaf deze kant van het leven. Liefde opent je wereld en het laat je alles in een nieuw en zinvol licht zien.

Mijn liefste, probeer niet te hard te werken. Het is niet mogelijk om zo veel e-mails te beantwoorden. Wij zijn dankbaar voor alle ondersteuning die zo gul en met liefde gegeven wordt voor de harmonie die nodig is om de overgang te maken.

Jouw aanbiddende Monty.Vertaling: Puk
Dear Readers,

We are looking for new translators English-Polish, for Montague Keen’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
aand we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.


zondag 4 december 2011

4:12:2011


4.12.2011

Mijn liefste, jij had nooit verwacht dat je zoveel onderzoek moest doen, en in het verleden moest duiken om de waarheid te onthullen. Als ik dit begrepen had toen ik nog op Aarde was, had ik het zeker zelf gedaan. Ik had toen geen enkel idee van de enorme omvang van de corruptie en hoe het iedereen beïnvloedde op jullie planeet. Jij weet nog de vele uren die ik doorbracht met zoeken naar wat wij moesten geloven dat de enige echte Bijbel was, en het was een echte en eerlijke versie van de gebeurtenissen. Hoewel ik vele gebreken vond en er serieuze vragen opkwamen die antwoorden nodig hadden terwijl ik de zogenaamde “heilige boeken” bestudeerde, vond ik de antwoorden niet totdat ik overging naar de Geest. Ik kan nu zeggen, dat zelfs de meest slimme vervalsers niet veilig zijn voor ontmaskering.

Hoewel vervanging van IESA door de volledig fictieve Jezus grote rijkdom bracht voor de Rooms-katholieke kerk, kostte het enorme inspanning om het voor de wereld aannemelijk te maken dat hij werkelijk bestaan had. Vele miljoenen stierven bij het uitvoeren van dit verschrikkelijke plan. Er moesten plaatsnamen veranderd worden zodat deze fictieve figuren geleefd konden hebben. Zij vervalsten de geschiedenis van de wereld. Zij vervingen deze voor een web van leugens en uitvindingen. Deze misleiding – de onderdrukking van de waarheid – is een misdaad tegen de menselijkheid. De waarheid vordert ondanks onderdrukkers. Het zal de ogen van de mensheid voor deze fraude openen.

"Het Ierse ras is, zelfs tot op de dag van vandaag, vernederd door de opzettelijke belastering en zorgvuldig gedirigeerde ontsporing van hun geschiedenis”. Het is tijd om af te leren wat jullie geleerd is. Open jullie geest voor de waarheid. Het is bijna niet te geloven dat EEN FRAUDE ZO GIGANTISCH ZO LANG AAN ONTDEKKING KON ONTSNAPPEN. De grondigheid en omvang waarmee en waartoe dit plot werd uitgevoerd, de grootte van de troepen die hieraan werkten, de propaganda, systematisch naar het buitenland uitgespreid om een foutieve impressie te creëren van alles met betrekking tot de geschiedenis van Ierland en haar volk. Dit geheim wordt angstvallig bewaakt. De IERSE HOLOCAUST werd uitgevoerd om aantallen te verminderen, om haar volk te vernietigen. De Ieren zijn het ARISCHE RAS, mensen van het Licht. Ondanks al het leed hebben zij nooit hun menselijkheid verloren. Ierland is de wieg van de mensheid. Er is veel te leren door het bestuderen van dit prachtige eiland.

Als jullie de waarheid begrijpen, de echte geschiedenis van jullie wereld, dan kunnen jullie doorgaan naar het licht. Jullie onderdrukkers zullen niet langer controle over alles in jullie levens hebben. Het is tijd om echte vrijheid te leren kennen. Wij vertellen jullie continu dat de waarheid jullie zal vrijmaken. Het is tijd om uit de nachtmerrie te stappen die jullie leven noemen. Het is alleen dan wanneer jullie overgaan naar de Geest dat jullie duidelijk kunnen zien hoe onderdrukt jullie waren van de wieg tot aan het graf.

Wij gaan door met het opwerpen van blokkades op de paden van jullie onderdrukkers, al zullen zij dit nooit toegeven. Zij controleren alles wat jullie lezen, horen en zien. Hun claims worden elke dag belachelijker. Zij beledigen jullie intelligentie als zij “redenen en bewijs” produceren waarom zij oorlog moeten voeren. Ik vraag jullie: is er iemand die dom genoeg is om hen te geloven? Hoe vaak gebruiken zij dezelfde oude formule, voordat jullie ontwaken en zeggen: “NEE, het moorden moet nu stoppen”?

Het is voor ons hartverwarmend te zien dat elke dag meer van jullie je openstellen voor de waarheid. Als je ontwaakt, vult je hart zich met liefde. Jullie zien alles in een ander licht. Het is levensveranderend. Jullie stoppen met het zijn van de robots die jullie onderdrukkers willen dat jullie zijn. Jullie stellen je open voor je medemens en zien het leven op een hele andere manier. Jullie familie en vrienden en jullie grotere familie wereldwijd, worden reëler voor jullie als jullie je realiseren dat jullie allemaal één zijn. Als je ontdekt wie je bent, zal het allemaal duidelijk worden. Jullie zullen je weer verbinden met het universum. Jullie hebben zoveel te ontdekken over jezelf. De geheimen van het universum zullen niet langer geheimen zijn, alleen bekend bij degenen aan de top van de piramide. Alles dat voor jullie verborgen was zal van jullie zijn. Vrije energie zal een van de eerste dingen zijn die beschikbaar komt voor iedereen. Het Vaticaan heeft dit, en zoveel meer, voor jullie verborgen gehouden, alles voor eigen gewin en overheersing, terwijl zij deden voorkomen dat zij liefde en tolerantie preekten.

Hun plannen vallen uiteen. Wanhoop is wat jullie zien, waar ooit alleen arrogantie en vertrouwen was.

Wij zien een dorst naar verlichting. Mensen zoeken naar de waarheid. Er zijn vele mensen waar je naar moet kijken, die het onderzoek gedaan hebben, de antwoorden hebben gevonden, en die ze met jullie willen delen. Het is nooit gemakkelijker geweest om de waarheid te vinden. Help elkaar. Deel wat je weet. Denk eraan dat het moeilijk is om te accepteren, dat wat jullie geloofd hebben en waarnaar jullie geleefd hebben, in feite niet waar is en dat het werd gebruikt om jullie te overheersen. Dus ben alsjeblieft altijd zachtmoedig en begripvol. Waardeer de moedige zielen die naar voren gekomen zijn om hun waarheid met jullie te delen. Zij worden al snel slachtoffer van spot en worden aangevallen.

Kijk naar degenen die aanvallen. Wat verbergen zij? Waarom moeten zij iemand die de waarheid spreekt vernietigen? Degenen die het hardst aanvallen hebben het meeste te verbergen, anders zouden zij het negeren. Zij zijn zeker in de aanval, gebruik makend van alles tot hun beschikking om diegenen te vernietigen die vragen durven stellen.

Alles zou open moeten zijn voor grondig onderzoek. De waarheid kan niet langer verborgen blijven. De vernietiging van de mens kan niet langer getolereerd worden. De onmenselijkheid van mens tot mens moet stoppen.

Ik weet, mijn liefste, dat het soms zeer pijnlijk is voor jou om gescheiden te zijn van mij. Wij hadden zoveel. Ik laat je de hele tijd zien dat ik naast je sta, dat ik je nooit zal verlaten. Wij blijven samenwerken. Dit is onze missie. Liefde is de meest waardevolle ervaring. Koester het altijd.

Jouw aanbiddende, MontyVertaling: Puk
Dear Readers,

We are looking for new translators English-Polish, for Montague Keen’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
aand we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.


maandag 28 november 2011

27 november 2011


 27.11.2011

“Als je een leugen vertelt die groot genoeg is en die blijft herhalen, zullen mensen haar uiteindelijk gaan geloven. De leugen kan alleen in stand gehouden worden zolang de Staat de mensen kan afschermen van de politieke, economische en/of militaire consequenties van de leugen. Daarmee wordt het van vitaal belang voor de Staat om al haar macht te gebruiken om afwijkende meningen te onderdrukken, want de waarheid is de aartsvijand van de leugen, en daarvan afgeleid is de waarheid de grootste vijand van de Staat.”
Joseph Goebbels

Dit, mijn liefste, is wat je over de hele wereld ziet. Mensen komen samen om de waarheid te delen, maar deze moedige zielen worden bruut aangevallen door degenen die de waarheid willen onderdrukken. Door de geschiedenis heen, vochten en stierven mensen voor het recht op vrije meningsuiting. Alleen in onderdrukkende regimes wordt jullie dit ontzegd. Zend liefde en bescherming naar diegenen die zich uitspreken in jullie naam. Zij vragen alleen om waarheid en verzoening. Zij willen dat alle naties samenkomen zonder angst, om samen te werken voor vrede. De veranderingen die moeten en zullen plaatsvinden, zullen plaatsvinden als de meerderheid liefde en vrede in hun harten heeft, zelfs voor degenen die dodelijke vijanden lijken.

Degenen aan de macht zijn op een verschrikkelijk vernietigingspad. Het zal veel energie kosten om hen de fout van hun denken te laten inzien. Jullie allemaal samen kunnen dit doen: er zijn geen bommen en kogels nodig. De macht van liefde kan zo’n harmonie creëren dat het duister het niet kan doordringen. Als jullie bewustzijn groter wordt zullen jullie je bewust worden wie je bent. Jullie wereld zal compleet veranderen. Alle stress van het materialisme zal verdwijnen en jullie zullen het leven op jullie planeet in een compleet nieuw licht ervaren. Jullie verbinding met jullie spiritualiteit zal hersteld worden en het hele universum zal zich voor jullie openen. Het is gewoon een kwestie van het doorstaan van wat moeilijke tijden om er te komen, maar als je dat doet, zal alles open zijn voor jullie. Bid voor begeleiding om jullie de leugens te laten zien voor wat zij zijn. Dan zullen zij jullie niet beïnvloeden. Zij zijn maar de laatste poging van jullie machthebbers om vast te houden aan hun macht. Zij hebben oorlog nodig – welke dan ook – om de energie van jullie wereld naar beneden te brengen. Ben je bewust van degenen die proberen jullie te dwingen hun redenen voor oorlog te accepteren.

David Icke grapte eens, "Wat zou er gebeuren als er oorlog verklaard werd en niemand zou opdraven?” Niemand om te moorden! Het is aan jullie allemaal om de veranderingen plaats te laten vinden. De waarheid zal jullie vrij maken. De waarheid is normaal gesproken het exact tegenovergestelde van wat jullie verteld werd. Het was inderdaad een slim idee om jullie te verwarren. De waarheid heeft manieren om zich uiteindelijk te openbaren: dat gebeurt op dit moment. De macht verschuift naar de velen, de 99%. Dus “de zachtmoedige zullen de Aarde erven”. Vrede zal wederom regeren.

Probeer de kinderen te beschermen tegen deze misinformatie die hen via onderwijs gegeven wordt. Hun jonge geesten moeten beschermd en geleid worden. De macht van de Staat om kinderen weg te halen bij hun liefdevolle ouders is alarmerend. Als jullie zielen in deze wereld binnenbrengen, is het jullie plicht om van hen te houden en hen te beschermen, om hen te begeleiden tot het moment dat zij hun eigen beslissingen kunnen nemen. Iedereen heeft het absolute recht om de richting te kiezen die zijn leven zal nemen. Mijn liefste, toen ik overging vertelde ik jou, “Niets is wat het lijkt.” Jij ontdekt elke dag weer dat niets, of het nu religie of regering is, is wat zij claimen dat het is. Jullie zijn allemaal slachtoffers van de grootste MISLEIDING ooit tegen de mensheid. Zij zijn er al zo lange tijd mee weggekomen, maar nu schijnt het licht van de waarheid op hen. Zij zijn ontmaskerd. Het is geen mooi plaatje. Het is massabedrog op een gigantische schaal. De mensheid is op brute wijze misbruikt door degenen die beweren liefde en vrede te prediken. Dit is precies het tegenovergestelde van de feiten. Is het vreemd dat zij proberen de echte waarheid te onderdrukken? Zij voeren bepaalde mensen ook foutieve informatie om te proberen een vals gevoel van veiligheid te creëren, waardoor jullie weerhouden worden waakzaam te zijn over alles wat om jullie heen gebeurd. Zij zijn ongelofelijk slim. Zij kwamen niet waar zij vandaag de dag zijn door zorgeloos te zijn. Zij geloven dat zij jullie gevangen houden door de financiële problemen die zij voor jullie gecreëerd hebben.

Met onze hulp en begeleiding, worden jullie bevrijdt uit de gevangenis van leugens waar jullie in leven. Kom samen met degenen die de waarheid waarderen. Help hen begrijpen dat er een weg uit deze puinhoop is. Jullie zijn niet hulpeloos. De kennis die jullie vergaren bevrijdt jullie.

Oude kennis zal ook bekend worden, die zal bewijzen wat jullie werd aangedaan en hoe jullie alles kunnen terugnemen wat van jullie werd afgenomen. Nogmaals, ik herinner jullie eraan dat het oude Ierland onweerlegbaar bewijs zal leveren dat jullie wereld voor altijd zal veranderen. De Premier (de heer Enda Kenny) zou aangemoedigd moeten worden om naar het bewijs te kijken, dan zal hij alles in een ander licht zien. De heer Kenny is moedig geweest tot nu toe. Is hij moedig genoeg om de volgende stap te nemen? Het is tijd om uit de illusie, die jullie leven noemen, te stappen.

Ik heb zoveel van jou gevraagd sinds mijn overgang. Jij moest veel doorstaan en verwerken. Het was niet gemakkelijk. De resultaten, mijn liefste, zullen opwegen tegen alles wat jij voor mij hebt doorgemaakt. De vrijheid die de waarheid zal brengen zal zelfs jullie wildste dromen overstijgen. Over de hele wereld verbinden mensen zich met het Geestenrijk. Zij zoeken naar de waarheid in alle richtingen, elk van jullie zijn eigen unieke rol spelend in deze grote verschuiving naar de waarheid.

Wij zijn op de goede weg mijn liefste. Het komt allemaal bij elkaar. Jouw aanbiddende echtgenoot, Monty.Vertaling: Puk


Dear Readers,

We are looking for new translators English-Romanian, for Montague Keen’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
aand we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.


maandag 21 november 2011

20 november 2011  20 November 2011

Mijn liefste, wat een week was dit voor jou! Daar was je, oog in oog met iemand van wie de zienswijzen en het geloof tegenovergesteld zou moeten zijn aan alles waar jij en ik voor staan. In plaats daarvan trof jij een geleerde van grote faam van wie het uitgebreide onderzoek precies past bij wat ik onthulde sinds mijn overgang. Deze bijeenkomst vond niet toevallig plaats. Er moest iemand naar voren komen wiens start gelijk was aan die van mij, en die, net zoals ik, de visie en het intellect had te weten dat wij ons moesten bevrijden van de ketenen van controle, zowel mentaal als fysiek, zodat wij volledig konden deelnemen aan ons gedreven onderzoek. Hoe interessant is het voor jou dat wij beiden de waarheid vonden. Ik leefde hiernaar zoals hij hier nu naar leeft. Zoals je weet mijn liefste, is het geen gemakkelijke weg. Het was geen gemakkelijke weg voor mij, en ik kan zeggen dat het voor Gilad nog moeilijker is, omdat het controlesysteem waarvan zij geloofden dat het onoverwinnelijk was, uiteen valt, dus zij vallen genadeloos degenen aan die er vragen over durven stellen. Hij koos ervoor, net zoals ik, om erin geboren te worden: alleen dan begrijp je volledig de hersenspoeling die erbij betrokken is. Zij zijn een volk dat volledig gedreven wordt door materiële waarden, dat geen vragen mag stellen, en wiens enige doel is om te bezitten en heersen, om iedereen om hen heen te manipuleren. Zij gebruiken hiervoor ANGST.

Eindelijk heeft de mensheid de ogen geopend voor alles. Mensen herinneren zich wie zij zijn. Eén ras kan en zal planeet Aarde niet regeren. Velen van hen zijn ook slachtoffers. Zij stelden geen vragen over of deden geen onderzoek naar wat zij moesten geloven. Zij volgden als schapen. Zullen zij allemaal samen ten onder gaan of de moed hebben om de echte waarheid te vinden? Zij zijn in geen geval allemaal hetzelfde en zouden ook niet zo gezien moeten worden. Sommigen zijn ook slechts slachtoffers. Zij kwamen naar jullie planeet met de intentie te overheersen. Jullie, het volk, lieten dat toe. Het is nu tijd om te zeggen, “Genoeg is genoeg. Dit is onze wereld!”

Ik heb het in het verleden al gehad over de komende omkering van de polen. Het is onderdeel van de verschuiving naar het Licht. Veranderingen moeten plaatsvinden, zodat het duister – het kwaad dat zoveel heeft vernietigd – verwijderd kan worden. Zij roepen om, en eisen zelfs, OORLOG. Als er oorlog is hebben zij controle. Zij leveren de wapens. Zij verkrijgen hun levensadem via het vermoorden en lijden van anderen. Verdrietig genoeg gebruiken zij gewone mensen om voor hen te moorden, alleen om zelf aan de macht te blijven.

Is dit waarvoor jullie je kinderen op de wereld gezet hebben? Om te doden en verminken? DENK NA… ik smeek jullie om zorgvuldig na te denken over jullie verantwoordelijkheden voor jezelf en jullie families. Diep in jullie hart willen jullie een vreedzame wereld voor alle mensen. Zonder jullie hulp zou er geen oorlog zijn. Degenen die oorlog eisen gaan er niet zelf heen. Zij hebben jullie nodig om voor hen te moorden. Jullie weten toch zeker genoeg om dit zelf te zien? Jullie zijn de 99%. Het is zo dat JULLIE de controle hebben!

Hun banken falen maar proberen nog steeds aan de macht vast te houden. Kijk om je heen. Wie kun je vertrouwen? David Icke heeft hier al 20 jaar continu voor gewaarschuwd. Kijk naar jullie geweten. Jullie toekomst hangt af van de beslissingen die jullie maken.

Kerstmis nadert… mag ik voor dit jaar voorstellen om te proberen er een tijd van familiewaarden van te maken? Probeer weerstand te bieden aan de onechte materialistische afleidingen. Kom samen in harmonie met degenen om je heen. Wat jullie verteld werd is verre van de echte geschiedenis van de gebeurtenissen. De mensheid geloofde ongelukkig genoeg de mythe, en de krachten die toen aan de macht waren hielden de mythe in stand. Zij hebben er veel geld aan verdiend. Wij zullen de echte geschiedenis van de Verlosser brengen. Maar jullie zijn op dit moment nog niet klaar om die te ontvangen. Jullie hebben teveel andere belangrijke dingen aan je hoofd op dit moment. Jullie moeten jullie planeet en jullie medemensen beschermen.

Liefde, ja liefde, is altijd het antwoord. Waar liefde is is Licht. Waar Licht is kan het duister niet binnendringen. Alsjeblieft, alsjeblieft, denk hieraan. Leef ernaar! Als je aangevallen wordt sla dan niet terug: glimlach, reageer niet op de aanval. Jullie weten beter. De waarheid is overal om jullie heen. Laat jezelf niet weer voor de gek houden. Zeg NEE tegen oorlog. Samen zijn jullie sterk. Kijk naar de onschuldige gezichten van jullie kinderen. Beloof hen dat je zult helpen bij het creëren van een betere wereld voor hen, waar zij met alle naties in vrede en harmonie zullen leven. De reden dat er zo weinig harmonie is, is omdat de mensen die nu de controle over jullie regeringen hebben niet zichtbaar zijn. Als zij dat wel zouden zijn, zouden jullie volledig begrijpen waar jullie tegenover staan.

Wij werken naast jullie, maar jullie zien ons niet, omdat wij op een ander niveau van bewustzijn zijn. De meesten van jullie zijn nog steeds op het derde niveau en kunnen ons dus niet horen of zien. Maar dat betekent niet dat wij er niet zijn. Dit alles zal veranderen als jullie opstijgen naar de vijfde dimensie. Er zal voor hen dan geen schuilplaats zijn. Dit is waarom zij alles in hun macht doen om de onvermijdelijke stijging naar de vijfde dimensie te vertragen. Wij beloven dat het [die dimensie] alles zal zijn waar jullie op hoopten. Wij zijn druk met het voor elkaar krijgen van dingen. Wij verwijderen ook bepaalde mensen van jullie planeet als voorbereiding op de grote overgang. Wij zijn niet aan tijd gebonden. Wij werken continue om jullie planeet te redden evenals alle mensen die in vrede willen leven. Wij hebben de ondersteuning van de goede mensen van de Aarde nodig om deze reis met ons te maken. Dit is de tijd voor waarheid en harmonie. Kom zoveel mogelijk samen. Ben er voor elkaar. Binnenkort zullen de schakels die jullie vasthielden verwijderd worden. Jullie zullen VRIJ zijn, eindelijk vrij om te ervaren wie jullie zijn en waarom jullie in deze tijd op Aarde zijn. Jullie zullen vrij zijn van de illusie waarvan jullie moesten geloven dat dat alles was wat er was. Jullie hebben zoveel om naar uit te kijken en te ervaren. Het zal niet lang duren. Jullie zijn er bijna.

Ga zo door mijn liefste. Jouw aanbiddende Monty.Vertaling: Puk

maandag 14 november 2011

13 November, 2011  13 November, 2011

Mijn liefste, jullie leven in een tijd van einde en nieuw begin: nu meer mensen ontwaken, nemen zij stelling tegen de corruptie. Het laat haar licht schijnen op de hersenspoeling die gebruikt is, en die wordt nog steeds gebruikt, om jullie als slaven onder controle te houden. De twee bastions van controle hebben altijd samengewerkt maar kregen het voor elkaar hun verbinding voor de mensheid geheim te houden. Nu meer informatie naar buiten komt worden er vragen gesteld, zij weten niet hoe zij met deze onverwachte situatie moeten omgaan. Zij zullen ‘problemen’ creëren waarvan zij hopen dat het jullie gedachten afleidt van hun corruptie. Jullie zijn nu voldoende ontwaakt en bewust om te weigeren in hun leugens te trappen. Denk eraan dat de corruptie afgelopen is, dus zij zullen roekeloos aanvallen om te proberen vast te houden wat zij illegaal vergaard hebben. Zij zijn wanhopig.Jullie hebben de overhand. Weet wie je bent. Sta samen in het Licht, want wij in de Geest staan elke stap van de weg naast jullie. Denk eraan dat de kennis er altijd is geweest, maar voor jullie verborgen was. Wij blijven aan energie werken. Ik kon er niet van dromen dat zoveel bereikt kon worden alleen door het gebruik van energie en geluidsgolven. De door de mens gemaakte obstakels breken af. De mensheid zal een nieuw begrip krijgen van leven en van het lichaam en hoe dat kan werken als het niet verstoord wordt door degenen die jullie overheersen. Jullie beginnen aan een glorieus avontuur. De Aarde zal omgevormd worden tot een planeet van licht, liefde en vrede. Herinner je tijdens deze worsteling dat het eindresultaat permanent zal zijn, het is niet slechts voor de korte termijn. Jullie – iedereen van jullie die werkt in het Licht – zijn de scheppers van het Nieuw Tijdperk van Verlichting. Jullie schrijven geschiedenis – echte geschiedenis – niet de leugens die aan jullie geleerd werden als zijnde geschiedenis. Alles wat jullie geleerd hebben is het tegenovergestelde van de waarheid. Wat verteld was dat goed voor jullie is, is in feite slecht voor jullie. Ja, het is een shock te ontdekken dat degenen die jullie overheersen echt zo KWAADAARDIG zijn!De jonge man die je volgende week zult ontmoeten, zul je ontmoeten met mijn zegen. Jullie zijn elk via zeer verschillende wegen tot dezelfde conclusies gekomen. Samen zullen jullie het plaatje compleet maken. Wat hij verklaart, past in de informatie die ik jou continu geef. Het past allemaal, zoals de stukjes van de puzzel van het leven. Samen zullen jullie het licht van de waarheid laten schijnen.Ik verraste jou toen je de afwas deed. Jouw gedachten dwaalde af toen ik hard in jouw oor zei: “IERLAND IS DE SLEUTEL DIE ALLES ZAL ONTGRENDELEN”. Ik heb sindsdien alles aan jou uitgelegd en jij weet met wie je moet praten. De informatie die jij kreeg op 11-11-11 is van groot belang – gebruik deze wijs. Het komt allemaal mooi samen mijn liefste, precies zoals wij planden toen wij op dat hemelse strand in Inch, Co Kerry (Ierland), wandelden zo veel jaren geleden. Hoewel wij spraken over hoe wij zouden communiceren, hadden wij op dat moment geen idee hoe vruchtbaar ons plan zou blijken te zijn. Onderschat nooit de kracht van liefde. Met liefde in je hart is alles mogelijk.De banken blijven, via hun marionetten, proberen de Nieuwe Wereld Orde tot stand te brengen. Nogmaals, het was de heer Kenny van Ierland die heeft aangedrongen op BEWIJS. Hij wilde echt BEWIJS zien. Het zal interessant zijn om te zien wat daar gebeurt. Zij maken nu niet langer melding van Ierland, voor het geval zij ongemakkelijke vragen krijgen. Hoe interessant is dat mijn liefste? De heer Kenny heeft een goed voorbeeld gegeven dat anderen zou moeten inspireren. Een eerlijke politicus is zeldzaam in jullie wereld. Hij is een voorbeeld voor iedereen die wil dat waarheid en eerlijkheid voorop staan. Ierland leidt, wederom, de weg zoals zij deed in de oudheid.De energie beïnvloed mensen op verschillende manieren. Het hangt ervan af hoe open zij zijn, en, natuurlijk, hoe ontwikkeld. De meesten hebben een aantal veranderingen ervaren. Het is veel eenvoudiger geworden om vanuit dit rijk te communiceren. Het is opwindend voor ons om betrokken te zijn bij deze Grote Verschuiving. Ik zou er geen moment van willen missen. Ik wil dit delen met jullie: om jullie opwinding te voelen als alles ten goede van de hele mensheid verandert. Dit is ons doel en wij zullen dat vervullen. Ondersteun iedereen die rechtvaardigheid zoekt in jullie corrupte wereld, waar rechtvaardigheid gesmoord is en de waarheid verborgen. Dit kan en zal niet door mogen gaan. Ik wil jullie er nogmaals aan herinneren, dat jullie allemaal zorgen dat je voldoende voedsel in voorraad hebt, want de Kwaadaardige Kliek zal proberen de voedselvoorraad te beheersen. Dit zal tijdelijk zijn, omdat voedsel, als jullie eenmaal in de Nieuwe Energie zijn, niet noodzakelijk is zoals op dit moment. Voedsel zal plezier worden, zoals chocolade nu. Herinner je hoe ik elke dag genoot van mijn chocolade. Het leven zal veel gemakkelijker zijn. Ik weet dat het moeilijk is je voor te stellen dat iedereen in harmonie samenleeft, maar als religies en banken verwijderd zijn, heerst gelijkheid. Dan zal het leven op Aarde plezierig worden, in tegenstelling tot de worsteling die het nu is. Geen ziekte meer – wat sowieso voornamelijk door de mens veroorzaakt wordt – het verouderingsproces zal totaal anders zijn. Ik zag mijzelf nooit als oud. De conditionering van de geest zal niet meer plaatsvinden. De geest zal gebruikt worden, volledig onderzocht. Alle beperkingen zullen verwijderd worden als de volledige kracht van de geest hersteld is.Jouw vriend Tom (van TOTAL MIND DYNAMICS) heeft met jou gesproken over de kracht van de geest: hoe ziekte, verlamming door een beroerte, etc., teruggedraaid kan worden door alleen het gebruik van de geest. Degenen die de mensheid willen overheersen zullen zich moeten verantwoorden voor dat waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Zij hebben de grootste zonde tegen het menselijk ras begaan in de echte geschiedenis van het universum. Het leven wordt de prachtige ervaring die het moest zijn. Liefde zal de norm zijn. Stel het je voor! De energie van jullie gedachten zal versnellen. Jullie krijgen wat jullie verwachten in het leven. Zoals op de affiches staat… Jullie zijn de 99%. Jullie hebben 99% van de ENERGIE. Moet ik nog meer zeggen? Samen zullen jullie slagen. Zo staat het geschreven.Mijn liefste Veronica, vertrouw erop dat ik je zal leiden. Ik zal je niet in de steek laten. Samen hebben wij zoveel bereikt. Wij zullen hiermee doorgaan.Jouw aanbiddende echtgenoot, Monty.Vertaling: Puk

maandag 7 november 2011

November 6, 2011  November 6, 2011

Mijn liefste, je ziet nu dingen gebeuren waarover ik vertelde net nadat ik was overgegaan. Er was een moedig man nodig om zijn volk en zijn land te verdedigen. Hiermee heeft hij per ongeluk de wereld laten ontwaken voor wat al honderden jaren zonder aarzelen geaccepteerd werd. Binnenkort zal heel duidelijk worden waarom het Ierland moest zijn dat het Licht van de Waarheid op de corruptie liet schijnen. De heer Enda Kenny werd gekozen voor deze rol. Hij wordt vertrouwd dit tot een goed einde te brengen.

Wat nodig is, is dat het Ierse volk onderzoekt wie zij zijn. Alleen dan zal het duidelijk worden waarom het Vaticaan hun onderwijs en regeringen moest beheersen, waarmee ze ervoor zorgden dat zij [het Ierse volk] nooit zouden ontdekken wie zij zijn. Zelfs jullie geschiedenis is gestolen: deze werd verplaatst en herschreven alsof het in een ander land plaatsvond. Zij hebben gewoon één of twee namen aangepast en zelf een valse geschiedenis gecreëerd.

Ierland, het is tijd om jullie geschiedenis terug te nemen! Het is tijd om alle door het Vaticaan opgelegde geschiedenisboeken te vernietigen die een totaal onjuist beeld gaven over wie jullie zijn, en jullie belangrijke plaats in de echte geschiedenis van de wereld. Het VALSE BOEKHOUDEN van de banken dat Ierland gevangen hield, was zorgvuldig gepland om nog meer druk uit te oefenen op het Ierse volk. De Cabal bluft zelfs dat ZIJ IERLAND BEZITTEN. Ik geloof dat altijd gezegd werd dat “het Gods eigen land” was. De Ieren zingen over “het vergeten ras dat niemand kent”. Het is tijd dat dat ras weet wie zij is. De waarheid kan niet langer verborgen blijven. Er is een grote misdaad begaan tegen jullie. Jullie volk heeft geleden sinds het Vaticaan voet zette in Ierland, zoveel jaar geleden. Het misbruik van jullie volk en jullie land moet stoppen. Het is tijd om de waarheid te ontdekken.

De economische wurggreep op jullie wereld werd zorgvuldig gepland. Er is geen tekort aan geld of goud; het is alleen in de handen van de verkeerde mensen. Jullie regeringen beschermen jullie niet: zij zijn onderdeel van de samenzwering. Zij zijn onderdeel van het probleem, niet de oplossing. Zij zijn als acteurs op een podium, hun tekst oplezend, proberen om indruk op de mensen te maken, [laten zien] hoe hard zij werken aan het oplossen van het probleem bij de creatie waarvan zij betrokken waren. David Icke trof de juiste woorden bij zijn verklaring voor de situatie. De Cabal zijn wanhopig, omdat alles op de spits gedreven wordt. De energie blijft stijgen, en daarmee verschijnt de waarheid. Het is tijd voor verandering, en veranderen zal het. Jullie kunnen er zeker van zijn.

Jullie hebben geen juist beeld geschetst gekregen. Jullie moeten nu kijken naar degenen die de echte waarheid onderzoeken. Lees wat zij te zeggen hebben – zij hebben hun leven gewijd aan het naar buiten brengen van de waarheid. Neem de moeite te luisteren naar wat zij te zeggen hebben, en onderzoek het dan zelf. Alleen dan zullen jullie zelf zien hoe de waarheid voor jullie verborgen gehouden werd. Veronica zal jullie vertellen dat ik al mijn tijd wijdde aan het zoeken van de waarheid. Het was belangrijk voor ons om te begrijpen waarom de Cabal het nodig vond om constant redenen voor conflict te verzinnen. Toen ik overging naar de Geest werd het allemaal overduidelijk. Toen kon ik een juist beeld geven over wat er gaande was. Ik moest aan Veronica de omvang van de corruptie uitleggen en redenen geven waarom wij de mensen moesten helpen dit zelf te zien en hen zacht richting de waarheid te duwen. Het was veel voor haar om aan te nemen. Ik moest haar alle bewijs laten zien en haar overtuigen om de Stichting op te zetten. Dit was in een tijd dat haar hart gebroken was. Mijn onverwachte heengaan – zonder enige waarschuwing – was moeilijk te verdragen voor haar. Veronica en ik hebben tijdens vele levens samengewerkt. Het is nooit gemakkelijk voor ons om weg van elkaar te zijn. Ik sta voor alles dat ik zei in mijn toespraak op de dag dat ik met haar trouwde. Onze liefde wordt elke dag dieper. Leer alsjeblieft de liefde en het licht zien. Verwelkom het in jullie levens. Probeer uit jullie gevangenis te komen. Word vrij jullie levens te leiden in liefde en vrede.

Er is NOOIT een excuus voor oorlog. Jullie zijn geen schapen. Gedraag je als de rationele Wezens van Licht die jullie zijn. Zeg NEE tegen oorlog! Alles kan bereikt worden op een vreedzame manier. Maar trap niet in de constante hype die jullie van alle kanten wordt opgedrongen. Het is nu tijd voor de waarheid. Geloof me als ik jullie zeg dat er veel gaande is achter de schermen waar jullie geen weet van hebben. Wij hebben het verrassingselement nodig om onze doelstellingen te bereiken.

Er zijn mensen onder jullie die Disclosure proberen af te dwingen. Nu, mijn liefste, de regeringen hebben al zo lang tegen jullie gelogen en hebben zoveel uit te leggen, dat ze niet weten waar ze moeten beginnen; en op dit moment zouden de leugens hun doel beter passen. Snel genoeg zullen jullie kennismaken met jullie medemensen van andere planeten. Onze plannen zijn geweldig. Wij moeten alleen de juiste timing vinden. Het is tijd om te vertrouwen op jullie hogere zelf; laat jezelf niet beïnvloeden door de leugens, hoe overtuigend zij ook zijn, of het zogenaamde ‘bewijs’ dat geproduceerd wordt. Het is tijd voor waarheid en gerechtigheid. Dit is waarvoor wij zorgen dat jullie het krijgen.

Dit is een drukke tijd voor jou mijn liefste. Het is ook opwindend. Binnenkort zal de sluier opgetild worden. Dit is een groot project mijn liefste. Wij zullen het voltooien.

Jouw aanbiddende Monty.
Vertaling: Puk

dinsdag 1 november 2011

Montague Keen - October 30, 2011  30 oktober 2011

Veronica, mijn liefste, ik vertelde jou al eerder dat veranderingen niet kunnen plaatsvinden totdat de man van de straat zou ontwaken voor wat er jullie wereld wordt aangedaan. Als, en alleen als, die moedige zielen naar voren komen en om waarheid en gerechtigheid vragen, kan de Overgang doorgaan. Ik waarschuwde dat het geen gemakkelijke rit zou worden maar dat deze de echte waarheid zou onthullen. Nu zien jullie religies, die liefde en zorg voor de armen predikten, hun ware aard tonen. Nogmaals zeg ik jullie, kijk naar hun acties, niet hun woorden. Rijkdom en macht zijn de dingen die zij dienen, niet het Superieure Wezen wiens liefde voor de mensheid achter de verschuiving naar volledig bewustzijn zit. Het is dan dat jullie overheersers alles verliezen waarvoor zij vochten. Het is zeer duidelijk geworden wie jullie kunnen vertrouwen en wie je met wantrouwen moet bezien. Kijk wie er aan de touwtjes trekt. De marionetten die hun zielen verkochten voor winst werden op machtsposities geplaatst. Zij zitten daar echter maar zo lang als zij hun meesters dienen. De veranderingen die plaatsvinden zijn veel groter dan jullie je kunnen voorstellen. Dat jullie ze niet zien, wil niet zeggen dat ze niet plaatsvinden; zij vinden plaats op verschillende niveaus.

De corrupten maken fouten in hun poging om aan de macht te blijven en laten hun ware aard zien. 99% van de mensheid WIL DE NIEUWE WERELD ORDE NIET. Nu voert het Vaticaan de druk op, zich voordoende alsof zij geven om de mensheid en haar willen redden. Nu, het is overduidelijk dat zij geen enkele intentie hebben om de massa te helpen, die door de HEBZUCHT van de BANKEN van het VATICAAN dakloos en werkloos zijn. De door het Vaticaan gecontroleerde banken hebben mensen uit hun huizen gezet. Zij controleerden de zogenaamde recessie: zij planden dit zorgvuldig in een poging de massa onder controle te houden. De meeste mensen weten niets van de grote hoeveelheden GOUD die opgeslagen zijn in het Vaticaan. Het zal hen niet redden. Het behoort toe aan de mensen en zal aan de mensen teruggegeven worden. Het zal gebruikt worden totdat het gebruik van geld langzaam verdwijnt. Dit kan wat tijd kosten maar dit is onze bedoeling. Het verkrijgen van geld is wat de corrupten drijft.

Jij was geschokt toen je moest omgaan met mijn flagrante bloedfamilie na mijn overlijden, terwijl je in shock verkeerde over mijn plotselinge overlijden. Ik deed zoveel ik kon om jou te laten zien dat ik nog steeds bij je was. Maar ik kon niet langer omgaan met dagelijkse zaken. Zij toonden geen enkel respect voor het pijnlijke verlies dat je net ondergaan had.
De leugens die jullie allemaal zien op jullie tv’s en in kranten, hebben geen enkele overeenkomst met de waarheid. De moord op onschuldige mensen voor OLIE gaat door, voor jullie ogen. Word wakker! Ik weet dat er nog steeds mensen zijn die willen geloven dat hun regeringen niet tegen hen zouden liegen. In feite is de waarheid zo verschrikkelijk dat zij zichzelf er niet toe kunnen zetten deze te geloven. Het voorwendsel is landen binnen te gaan om de mensen “TE BESCHERMEN”, terwijl zij hen in werkelijkheid VERMOORDEN en die landen vernietigen. Daarna vallen zij thuis degenen aan die hun acties durven betwijfelen.

Stel jezelf de vraag welke vrijheid jullie nog rest? Jullie zullen ontdekken dat jullie geslaapwandeld hebben naar een Politiestaat. Jullie hebben toegestaan dat jullie rechten weggenomen werden. Jullie moeten degenen ondersteunen die de moed hadden om te zeggen: ‘Niet langer! Niet in mijn Naam!’. Degenen die blijven zitten en niets doen zijn net zo schuldig als degenen die de trekker overhalen en moorden. Het is tijd om op te staan en mee te tellen.

Binnenkort zullen jullie ontdekken wat er gedaan werd om jullie te controleren zodat jullie de corrupte regimes zouden dienen. Elk van jullie is een machtig Wezen van Licht, jullie kunnen zo veel. Jullie zullen als kinderen zijn als alles hersteld is. Jullie zullen met plezier leren wat jullie allemaal kunnen doen. Jullie zullen geen geld nodig hebben om jullie planeet te ontdekken. De macht van de gedachten is alles wat nodig is. Jullie zullen alles vergeten zijn wat jullie geleerd hebben, omdat dat alleen diende om jullie te overheersen. De waarheid is opwindend en bevrijdend. Dan zullen jullie ECHTE VRIJHEID kennen. Geen beperkingen meer. Niets zal blijven zoals het is. Het is een tijd voor een nieuw begin. Gezondheid hersteld zonder medische tussenkomst – jullie zullen trillen op een compleet ander niveau.
Sommigen van jullie hebben een rol te vervullen. Jullie weten wie je bent. Jullie zullen geleid worden naar wat je moet doen. Reageer op de energieveranderingen die de hele tijd plaatsvinden. De corrupten kunnen die niet beheersen. Een grotere macht dan die van hen orkestreert ze. De corrupten zullen zich niet langer kunnen verbergen of hun vorm behouden als de energie meer uitgesproken wordt. Zij gebruiken ANGST om jullie laag te houden. Zij laten jullie zien hoe zij aanvallen en moorden zonder genade. Dit zorgt voor vrees bij sommigen van jullie dat dit ook jullie lot is. Als degenen die zulke barbaarse activiteiten uitvoeren zich realiseren dat zij hun wereld en de toekomst van hun kinderen vernietigen; dan zullen zij misschien weigeren om verantwoordelijk te zijn voor deze misdaad tegen de menselijkheid. Zij leiden dubbellevens: thuis met hun families zijn zij beschaafde mensen, maar als zij eenmaal in uniform zijn worden zij ROBOTS. Moordenaars van wie het enige excuus is: “Ik voerde orders uit”.

Jullie, en jullie alleen, zijn verantwoordelijk voor jullie daden. De moorden en aanvallen op onschuldige mensen moeten stoppen. Zonder degenen die alleen orders volgen, zouden de corrupten geen enkele macht meer hebben om te overheersen, morgen al. Hun kaartenhuis zou vallen. Zij hebben jullie nodig om te overleven – jullie hebben hen niet nodig. Jullie zijn de mensen die de ECHTE MACHT hebben. Jullie hebben de macht om hun terreurregime onmiddellijk te beëindigen. Jullie moeten je geweten vinden en ernaar leven. Hoe kun je degenen schaden die alleen gerechtigheid willen voor jou en jouw soort en een beter leven voor iedereen.

Hoe meer licht jullie creëren, hoe sneller de verandering. De duisteren kunnen niet overleven in liefde. Dit is waarom zij de noodzaak voor oorlogen en verdeeldheid over de hele wereld creëren. Het is hun zuurstof. Menselijk bloed moet vloeien zodat zij kunnen overleven. Het bewijs hiervoor treedt elke dag naar de voorgrond. Het is alsof het licht dat jullie omringt hun leugens zichtbaar maakt. Het maakt hen meer zichtbaar. Hun spel is over, het is tijd voor hen om te vertrekken. Zij zullen de consequenties van hun acties hoe dan ook onder ogen moeten zien.

Vele wezens van andere planeten zijn onder jullie, helpen jullie door deze moeilijke tijden heen. Velen van hen werken aan het ontmantelen van de plannen van de Cabal. Zij zetten dingen klaar in gebieden waar het publiek niet eens weet heeft. Zij zullen zichzelf laten zien als het voor hen veilig is; zij hebben niet de wens om ook maar iets te riskeren. Zij zijn op elke stap van de weg bij jullie. Jullie zullen weer een grote familie worden. Wij zullen onszelf ook kunnen laten zien. Bekijk het van de positieve kant: het is gewoon een kwestie van het verwijderen van de machtstructuur van de Cabal en het herstellen van menselijk leven tot haar volle potentieel.

Wij willen iedereen bedanken die, door hun inspanningen, het licht in jullie wereld herstellen. Spannende tijden liggen in het verschiet mijn liefste, als beide zijden van het leven samenkomen om het herstel van het Licht en de Waarheid te vieren.

Jouw aanbiddende echtgenoot, Monty.Vertaling: Puk

interview

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/