maandag 26 november 2012

25-11-2012

   25 november 2012


De propaganda machine is niet langer in staat de mensen te bedotten. Elke dag wordt ze te kijk gezet. Hun spel is uit! Nu zullen ze moeten leren omgaan met  de consequenties van hun acties. Ze hebben veel van wat goed was in de wereld vernietigd. Je verzamelt nu de juiste mensen om je heen die je in staat stellen je missie af te maken. Het zal gedaan worden. Mijn laatste woorden aan jou, in de nacht dat ik naar de Geestenwereld ging, waren “Als de tijd rijp is”. Dat is natuurlijk onze tijd, niet de jouwe.

We begeleiden je bij elke stap. We zorgen voor de juiste mensen, geven je de kracht en het voordeel van hun kennis en vaardigheden. Je team groeit. Ze zijn speciaal gekozen om een geheel te worden wanneer de tijd komt om in actie te komen en die tot een goed einde te brengen, wat al bijna 2000 jaren geleden gepland werd. De enorme omvang van je taak wordt nu door degenen om je heen gerealiseerd. Ze moeten je steunen en helpen door deze moeilijke tijden heen te komen. Het zal vrede brengen aan de mensheid. Genoeg mensen zijn zich ervan bewust dat ze vrede moeten verlangen om vrede werkelijkheid te laten worden.

Vele lichtwezens van andere planeten maken zich aan jullie bekend en verzekeren jullie van hun toewijding aan jullie planeet. Ze hebben zoveel met jullie te delen. Ze waken over jullie en begeleiden velen van jullie door deze laatste uren van duisternis. Er gebeurt zoveel waar jullie nu nog niet van op de hoogte zijn, omdat de media gecontroleerd worden door de duistere machten. De plannen van de Cabal worden geblokkeerd: ze spartelen als een vis op het droge, niet in staat om de controle te herkrijgen. Dit is wanneer ze het gevaarlijkst zijn, aangezien ze niets meer te verliezen hebben. Wees niet bang voor ze, waar ze ook mee op de proppen komen om jullie angst aan te jagen. Er zijn nog maar een paar dingen op hun plek te zetten voordat de Cabal hun nederlaag toegeeft en jullie planeet voor altijd verlaat. Waarheid triomfeert altijd over KWAAD.

Blijf bij wat NATUURLIJK is, zowel in voedsel als in medicamenten, wordt selectief met betrekking tot alles wat je inneemt. Respecteer je lichaam: Het is een tehuis voor je ziel en moet als zodanig gezien worden. De Cabal gebruikt elke gelegenheid om nieuwe wegen te vinden om jullie mentaal af te remmen en gezondheidsproblemen te creëren, dus je hebt medicijnen “nodig” die je gezondheid zullen aantasten en je aftakeling zullen versnellen. Dat is allemaal onderdeel van het plan. Veel ziekten werden in laboratoria gemaakt en losgelaten op het nietsvermoedende publiek. Degenen die jullie vertrouwden hebben jullie belogen en misleid. De oude manieren waren de beste en de veiligste.

Op een dag in de nabije toekomst zal alles duidelijk worden. Jullie zullen je realiseren wat jullie hebben doorgemaakt en hoe jullie van geboorte tot overlijden werden gemanipuleerd.
Ze controleren elk moment van jullie leven en het schokkende is dat dit doorging zonder dat de meesten van jullie hier enig vermoeden van hadden. De manipulatie van de mensheid was een meesterlijk staaltje van planning. Ze verkregen machtsposities op elk terrein. Het waren stille overnames. Zelfs ik wist hier niets van toen ik op Aarde was. Ik was altijd veel te druk met mijn eigen onderzoek naar het paranormale, etc. Ik zag ook het grotere plaatje niet voordat ik overging. Toen pas kon ik het naar buiten brengen via Veronica, die, mag ik zeggen, heel snel in de gaten had wat er allemaal om haar heen gebeurde.

Ze was ontsteld  toen ze zag dat zoveel mensen blind en onbewust waren van wat hen werd aangedaan. Hun heimelijke infiltratie overal, zonder ooit een hint omtrent hun plannen te geven was inderdaad knap. Nu hebben mensen hun ogen open en kunnen ze niet geloven dat ze zo naïef waren. Niets was wat het leek. Om te ontwaken uit zo’n controlesysteem was voor velen van jullie niet makkelijk. Wees niet bang. Dit moest gebeuren. Nu is de tijd.

Jullie planeet zal in al haar grote pracht worden hersteld met een klein beetje hulp van jullie allemaal. Al het negatieve wordt verwijderd, zelfs nu we dit schrijven. Het wordt ontmanteld en opgeruimd. Jullie zullen de hele planeet leren kennen en jullie zullen vrij zijn om alles dat voor jullie verborgen werd gehouden te ontdekken en te onderzoeken. Je medemens als gelijke leren kennen en ervaren dat iedereen deel is van het geheel zal enerverend zijn. Jullie zullen een grote, gelukkige familie worden van Aardmensen, die iedereen zal verwelkomen die heeft meegeholpen de Transitie van duister naar licht te bewerkstelligen. Wat kun je je nog meer wensen?

Mijn lief, je werkt te hard. Je hebt nog een uitputtende week voor de boeg. Concentreer je alsjeblieft op het werk met “De Ene”. Dit moet vanaf nu je prioriteit zijn. Je begrijpt nu helemaal waarom hij op zo’n dramatische wijze onder je aandacht werd gebracht. We zijn de “movers” en de “shakers”. We creëren situaties die de juiste mensen bij elkaar brengen. Mensen die elkaar anders nooit zouden ontmoeten. Het is verbazingwekkend wat we aan deze kant van het leven voor elkaar kunnen krijgen.

Veronica, mijn lief, doe wat ik je vraag. Ik zal je bij elke stap begeleiden. Ik laat je nooit alleen. Onze band is eeuwig.

Altijd je aanbiddende Monty.


Website: The Montague Keen Foundation


Vertaling: Rob

maandag 19 november 2012

18-11-2012
   18 november 2012Mijn lief, het is hartverwarmend voor ons om te zien dat de mensen wakker worden mbt het feit de degenen die jullie wereld beheersen jullie media beheersen. Dit is hoe ze het klaarspeelden om jullie in het duister te houden mbt hun plannen voor jullie wereld. Zodra jullie de waarheid horen via jullie televisie, zullen jullie weten, zonder een spoor van twijfel, dat het licht getriomfeerd heeft.

Je was opgewonden toen je hoorde dat velen in Ierland de banken voor het gerecht daagden, dus, TOTDAT DE BANKEN REAGEREN OP DE AANKLACHTEN, hoeven de mensen hun hypotheken niet te betalen! De Ierse bevolking moet hiermee worden gefeliciteerd. Ze zijn de eersten die proberen het o te nemen tegen de banken. Het zal interessant zijn om te zien hoe dat zich ontwikkeld.

Twijfel er geen moment aan dat het Licht zal weerkeren op Aarde. De weg zal soms hobbelig zijn en er zullen vele hindernissen opgeworpen worden, maar niets dat onoverkomelijk is. Jullie leven nu in de eindtijden. De propaganda waarop de Duistere Garde gedijde, is nu aan het licht gebracht. Het werkt niet meer voor ze. Zelfs hun eigen mensen staan nu op en onthullen de leugens die alles voor hen bijeen hield. Hun kaartenhuis staat op hele losse grond. De schapen willen het niet langer steunen. Alles dat niet gebaseerd is op waarheid zal verkruimelen en omvallen: jullie beginnen het al om je heen te zien. Het hersenspoelen dat werd gedaan om je op je plaats te houden werkt niet langer. Wat er gebeurt is een gezamenlijke inspanning: de Geestenwereld en degenen die openstaan voor leiding vanuit de Geest leveren goed werk.

Het kindermisbruik dat jarenlang topgeheim was wordt nu voor het eerst openlijk bediscussieerd. Mijn lief, je probeerde dit jarengeleden al onder de aandacht van het publiek te brengen, maar je kwam tegenover een ondoordringbare muur te staan, wat je ook probeerde. Nu deze muur doorbroken is zal hij omvallen, en de waarheid omtrent de omvang van het misbruik zal onthuld en aan het licht gebracht worden. Dit is een essentieel onderdeel van het zuiveringsproces.

Niets van deze aard zal nog ooit worden getolereerd. De grote machtszetels die eens regeerden zullen uiteenvallen en voor altijd van het aangezicht van de Aarde verdwijnen.
Dit gebeurt nu voor jullie ogen, precies zoals het ook moet. Tegen deze tijd volgend jaar zal niets zijn zoals vandaag. Het verwijderen van macht kan niet van de ene dag op de andere gebeuren, want het is een geleidelijk proces van aan de kaak stellen en verwijderen. De juiste mensen moeten ook klaar staan om de brokstukken op te ruimen en de wereld vooruit helpen naar een vreedzame toekomst. Een tijdelijke chaotische toestand kan niet worden vermeden, want dit is een enorm project dat niet kan worden overhaast. We hebben over alle eventualiteiten nagedacht. Alles dat corrupt is, op welke manier dan ook, zal niet worden toegestaan te blijven bestaan: hoewel sommigen het zullen proberen.

Velen van jullie werd de toekomst getoond om jullie aan te sporen naar het verlangde resultaat. Deel deze informatie, aangezien het anderen de kracht zal geven de duister manier van leven af te wijzen waar ze aan gewend zijn geraakt. Verandering komt niet zo makkelijk voor velen van jullie. Jullie moeten je kracht herkennen, alsmede met hoevelen jullie zijn: jullie zijn de 99%. Jullie zijn met velen, zij zijn met weinig.

Oude portalen worden weer actief. Ze brengen vele mensen verlichting. Geheimen die goed verborgen waren worden onthuld en informatie die jullie zal verheugen en verbazen wordt aan het licht gebracht. Dit gebeurt in vele landen. Er worden elke dag nieuwe ontdekkingen gedaan nu de Aarde haar geheimen prijsgeeft. Het is een opwindende tijd om op Aarde te zijn. Jullie krijgen informatie als je slaapt en wanneer je in diepe meditatie bent. Het is allemaal opgeslagen in jullie onderbewustzijn. Jullie zullen dingen gewoon weten, zonder te weten hoe je het weet.

Diegenen onder jullie die weten dat je een rol hebt te vervullen tijdens de Transitie moeten zich voorbereiden om direct te handelen zodra de oproep komt. We hebben het element van de verrassing nodig. De energie veranderingen worden steeds krachtiger. Ga er in mee: ze geven jullie de kracht om mee te werken aan de verwijdering van het duister. Het wordt allemaal duidelijk wanneer de weg zich ontvouwt.

Mijn vrouw heeft een paar uitputtende dagen gehad. Heb er alsjeblieft begrip voor wanneer het eens gebeurt dat onze verbinding niet zo krachtig is als we zouden willen. Ze is bezorgd over het afronden van haar werk op Aarde. Begrijp alsjeblieft dat ze met heel veel zorgen zit.
Ik wou, mijn lief, dat ik nog bij je was.
Je aanbiddende

Monty


Website: The Montague Keen Foundation


Vertaling: Rob

maandag 12 november 2012

11-11-2012


   11 november 2012Denk erom, je kunt geloven wat je wilt, maar je bent wel verantwoordelijk voor wat je verkiest te geloven.

Deze woorden geven aan hoe belangrijk het is wat je wilt geloven. Je kunt niet langer doen of je blind bent voor wat er duidelijk allemaal om je heen gebeurt. De Cabal heeft plannen die je tot op het bot zouden schokken. Ze hebben een zorgvuldig uitgestippeld plan gevolgd om de wereld zoals jullie die kennen te vernietigen. Daarom overspoelen ze jullie atmosfeer met aluminium deeltjes en stoppen ze fluoride in het water, hetgeen ziekten en veel lijden veroorzaakt. Waarom doen jullie niets en laten jullie toe dat jullie en jullie families op deze wijze worden opgeruimd? Het wordt tijd dat jullie actie ondernemen om de mensheid te beschermen. 

Mijn lief, het is je verteld dat de mensheid 50 jaar geleden al klaar was voor de transitie. Om dit te voorkomen kwam de Cabal met GM(genetisch gemanipuleerd)-voedsel, chemtrails, etc, hetgeen dit natuurlijke proces voorkwam. Nu zijn jullie aan het worstelen om dit hoogst noodzakelijke proces af te ronden. Staan jullie het toe dat deze kans om uit de derde dichtheid te stappen ook gaat mislukken?

BEWUSTZIJN GROEIT NIET VAN HET HOREN VAN FEITEN. HET GROEIT DOOR ER NAAR TE ZOEKEN.

Dit is een kritieke tijd voor de mensheid. Jullie hebben niet de luxe van genoeg tijd. Jullie moeten nu je verantwoordelijkheid nemen en in actie komen. Er zijn zoveel wegen die je naar de WAARHEID zullen leiden. Wend je niet tot religie, want daar zul je het niet vinden. Kijk naar binnen, in je hart. Dat zal je naar het juiste pad leiden. Ze hebben 50 jaar geleden jullie transitie geblokkeerd. Laat je hen dat opnieuw doen?

De Andromedanen hebben geprobeerd zichzelf aan jullie bekend te maken, om jullie te helpen, nu ongeveer 14 jaar geleden, maar de angst om in het onbekende te stappen voorkwam dit. Zijn jullie bereid om dapper te zijn: zelfverzekerd in de wetenschap dat jullie voor waarheid en licht staan en niet langer een corrupt systeem steunen, dat ontworpen was om jullie te vernietigen?

Ze verhullen hun plannen niet. Ze zijn er zeker van dat jullie zo verblind zijn door trivialiteiten, dat jullie niet kijken naar wat ze doen. Jullie hebben zoveel om naar uit te kijken. Het is aan jullie wanneer je de sprong waagt. Blijf alsjeblieft niet staan toekijken hoe jullie planeet door hebzucht wordt geruïneerd. Iedereen heeft het goddelijk recht om schone lucht te ademen, zuiver water te drinken en voedsel te eten zoals de natuur het heeft bedoeld.

Velen van jullie worden lastig gevallen, om ellende en angst te veroorzaken. Dat laat maar weer eens zien hoe wanhopig ze zijn. Steun elkaar. Laat anderen weten dat ze niet alleen staan en dat ze kunnen overleven. Jullie hebben elkaar nodig in deze tijd. Alles kan beangstigend zijn als je het niet begrijpt of weet waar het vandaan komt.

Herontdek je aangeboren kracht. Je kunt het. Je hoeft het alleen maar te vragen. De mensheid heeft zoveel overleefd in vroeger tijden. Wanneer jullie je ware geschiedenis kennen, zullen jullie dit vanzelf zien. Degenen die verantwoordelijk zijn voor het veranderen van jullie geschiedenis zullen spoedig verantwoording afleggen voor hun misdaden tegen de mensheid. Hun bouwwerk van controle zal tot stof vergaan terwijl ze uit de geschiedenis van jullie wereld vervagen. In de toekomst zal het slechts bekend zijn als een slechte periode in de evolutie van de mensheid. De zon zal weer helder schijnen, zijn helende stralen uitzenden en zijn warmte zal de mensheid omgeven en verkwikken zoals het bedoeld was.

De meeste landen ontwaken, zien het licht van de waarheid en volgen het. Er zal geen behoefte zijn aan oorlogen of legers, dus het doden zal stoppen. Jullie worden gebombardeerd met oorlogspropaganda, maar zijn jullie bewust van de stompzinnigheid van dit alles. Het gebeurt steeds weer opnieuw, alleen de namen van de landen veranderen. Ze hebben het nodig dat bloed vloeit, alsmede de energie van de angst die wordt veroorzaakt door oorlog.

Kom tezamen en negeer de onware verschillen tussen rassen en geloofsovertuigingen. Kom erachter wie je bent en waar je vandaan kwam.

“Weet wie je bent.”

Het wordt tijd om je uit te spreken. De corruptie die alles in jullie wereld heeft overgenomen moet stoppen. Ze kunnen zich niet langer achter hun MASKERS verschuilen. Ze worden elke dag meer aan de kaak gesteld.

We houden ons sterk tegen de derde wereldoorlog. Goede mensen willen die niet. Er was nooit, noch zal er ooit een reden zijn om oorlog te verklaren. Iran is een vreedzaam land. Veel van de mensen daar stammen af van de vroege Ieren, en ook in vele andere landen kunnen ze terecht hun bloedverwantschap claimen. DNA liegt niet, en toont in werkelijkheid de ECHTE WAARHEID. Hoe geweldig zal het in de toekomst zijn, wanneer allen die afstammen van de vroege Ieren Ierland zullen bezoeken om hun wortels te onderzoeken en hun ware geschiedenis te leren kennen.

Er is je verteld hoe de tijdschaal voor de vervulling van de Transitie er uitziet en wat er moet worden gedaan voordat het gebeurt. De juiste mensen zijn naar voren gekomen om je te helpen. Er is meer hulp nodig. We zullen er voor zorgen je die te brengen, alsmede de financiën die daar voor nodig zijn. Het is een zware last voor je, maar nu heb je iemand die je volledig kunt vertrouwen om naast je te werken. We hebben goed gekozen, mijn lief. Hij is er een uit duizenden. Je hebt gelijk: hij is speciaal naar de Aarde teruggekomen voor dit doel. Jullie hebben in het verleden ook samengewerkt. Je begrijpt wat er gedaan moet worden. Je bent al een heel eind op weg.

DE GEO-MANIPULATIE, DE ONDERGRONDSE STEDEN, en DE GENETISCHE MANIPULATIE WORDEN ALLEMAAL AAN DE KAAK GESTELD. Onderzoek het alsjeblieft allemaal zelf. Het verklaart zo veel. Het is belangrijk om te weten waar je tegenover staat. Wat voor wetenschapper ontwerpt en maakt zulke dingen om tegen hun eigen soort te gebruiken?

Wens Prudence een fijne 21e verjaardag van me. Vertel me dat ik er in de geest bij zal zijn! Veel plezier met je familie en vrienden. Ik ben altijd bij je terwijl we ons werk op Aarde afmaken. Wees gelukkig, mijn lief. Niets gebeurt zonder mijn goedkeuring.

Je aanbiddende, Monty


Website: The Montague Keen Foundation


Vertaling: Rob

maandag 5 november 2012

04-11-2012

   4 november 2012


Mijn lief, wat een veranderingen zie je in deze tijd van openbaringen. Alles zal onthuld en verwijderd worden zo dat alleen licht overblijft. Een ding waar ik op moet wijzen is dat degenen die de realiteit van de toestand waarin jullie wereld zich bevindt  weigeren te accepteren en hun ogen sluiten voor alles om hen heen, feitelijk medeplichtigen van het Duister worden. Jullie moeten leren verandering te omarmen, aangezien niets vooruit kan gaan totdat jullie dat doen.

De Cabal gebruikt elke truc in hun arsenaal om je zo gek te krijgen om GM (genetisch gemanipuleerde) gewassen, inentingen, fluoride in de watervoorziening, etc., te accepteren.
NEE is gewoon een simpel 3-letter woord, maar heel effectief om te weigeren als schapen behandeld te worden. Wanneer jullie samenkomen en een empatisch (invoelend) NEE laten horen, hebben ze geen been om op te staan. Hun spel is uit. Jullie kijken er nu doorheen en jullie ogen zijn geopend. Het wordt tijd om alles dat van jullie is terug te nemen.

Het is goed om te zien dat zo velen hun soevereiniteit terugnemen. Spoedig zullen jullie een Universeel Geboorte Bewijs kunnen krijgen. Dat zal jullie van alle religieuze controle bevrijden. Dan zullen jullie niet langer slaven zijn. Jullie zullen vrije geesten worden die een ervaring hebben op de Planeet Aarde. Velen van jullie zijn zich er van bewust dat jullie een doel hebben. Het wordt tijd om jullie doel te vervullen. Jullie worden begeleid. Het is allemaal in jullie handen. Samen hebben jullie de macht om jullie wereld volledig van het duister in het licht te brengen.

Velen van jullie, die groots waren in het verleden en veel bereikt hebben, kozen er voor naar de Aarde terug te komen om deel uit te maken van de Transitie (Overgang). Jullie vinden elkaar allemaal en werken allemaal samen. Jullie herkennen elkaar in sommige gevallen zelfs uit vroegere levens, net als jij en ik, mijn lief. De juiste mensen zijn nu op hun plek in veel delen van jouw wereld. Ze ontmaskeren de Duister Garde en hun sinistere plannen. Het resultaat hiervan is, dat kinderen in de toekomst hun leven zonder angst voor misbruik uit welke hoek dan ook zullen leiden. Dit misbruik is vanuit de hoogste regionen tot steeds lager bekend geworden. Daarom was het niet eerder onthuld, want ze controleerden de politie en de pers en tot op heden hoefden ze aan niemand verantwoording af te leggen. Daarom kregen de misbruikten jarenlang geen gehoor. 

Dit verandert nu allemaal. Dappere mensen kwamen naar voren om hun waarheid te onthullen. Dit zal velen van jullie shockeren, maar de waarheid moet verteld worden. Het maakt allemaal deel uit van het genezingsproces. Sommigen van jullie komen van ver en willen nu dolgraag verandering. Help anderen zich aan te sluiten, want ze anders vertragen ze jullie.

De moedwillige vernietiging van de leylijnen in elk land heeft jullie, slaven, in duisternis gehouden. Het is belangrijk het enorme belang van het Energie Rooster te begrijpen. Het moet zo spoedig mogelijk opnieuw worden ingesteld. Het zal een geweldig verschil maken in de energie van jullie wereld. Ze hebben geen enkel recht om dit rooster te bedekken en te vernielen. Dit is een ontzettend belangrijk deel van de Transitie. Er zijn er die toegerust zijn dit werk te volbrengen. Het moet gedaan worden. Dus er komt hulp. Jullie hoeven het maar te vragen.

Mijn hemel, wat een opwindende tijd om op Aarde te zijn. We kunnen alleen maar kijken en helpen. Mijn lieve vrouw doet veel om te duistere garde en de corrupten te ontmaskeren en te verwijderen. Haar computer werd in twee gevallen gehackt, wat haar veel problemen bezorgde.  Er werken nu te veel mensen voor het Licht om de Duistere Garde de kans te geven overal rekening mee te houden. Dit licht verspreidt zich ver naar alle kanten, speciaal in het geliefde Ierland, waar de Transitie moet beginnen. Jullie hebben alles te winnen en niets te verliezen. Het is alleen maar een kwestie van de waarheid aanschouwen en GEEN ANGST te hebben.

Geloof in jezelf. Neem je macht terug. De zogenoemde machtsstructuur die jullie in slavernij heeft gehouden heeft geen macht over jullie zonder dat jullie het willen. Als jullie je eigen onderzoek doen wordt het glashelder. Jullie zullen je afvragen hoe jullie zo lang zulke flagrante leugens hebben kunnen geloven. Ik herinner jullie er nogmaals aan dat ‘niets is wat het lijkt’. Die ene hiërarchie regeert de wereld. Die gelooft ook dat het de hele wereld en iedereen daar bezit. Welnu, het zal interessant zijn te zien wat er gebeurt als het muntje valt en alles onthuld wordt. Houdt deze plek (site) in de gaten! Het duurt niet lang meer.Het gaat steeds sneller. De corrupten hebben hun hoogste punt bereikt, dus zullen ze heel ver moeten vallen; en vallen zullen ze, want het wordt tijd voor een nieuw begin.

Open jullie harten en gedachten voor de waarheid. Het zal je vrij maken.

Mijn lief, je bent moe. Probeer toch meer te ontspannen. Ik weet hoe opwindend het is om de dam te zien breken en de waarheid overal vandaan te zien vloeien. Onze dankbaarheid is voor iedereen die de waarheid met anderen deelt. Dit is een heel belangrijke rol om te vervullen. Het verloopt allemaal prima volgens plan.

Mijn liefde omgeeft je, mijn lief, en hen die jou helpen je rol te vervullen in dit nieuwe begin.

Altijd je aanbiddende Monty.


Website: The Montague Keen Foundation


Vertaling: Rob


interview

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/