maandag 27 maart 2017

Nederlands -- BOODSCHAP VAN MONTAGUE, ON 26 MAART 2017

BOODSCHAP VAN MONTAGUE, ON 26 MAART 2017 

De strijd om de controle van de Aarde wordt op vele niveaus uitgevochten. Dit maakt dat jullie in verwarring zijn over wat er werkelijk aan de hand is. Ik kan jullie zeggen dat wanneer Amerika ten onder gaat, er voor de rest van de wereld niet veel hoop is. De overname van Amerika is vele jaren geleden begonnen. Jullie hebben kunnen zien hoe iedere President het Witte Huis betrok met beloften dat hij het volk zou dienen, maar zie wat er van terecht is gekomen. Steeds maar weer een ander gezicht dat precies hetzelfde deed. Dit is het onomstotelijk bewijs dat een verborgen macht, die het Amerikaanse volk niet ten dienste staat, Amerika controleert.

De geheime genootschappen zuigen systematisch de levenskracht uit het Amerikaanse volk. Ze willen Amerika voor zichzelf hebben. Ze roeien de mannelijke kinderen uit. Kijk zelf eens naar de cijfers en jullie zullen schrikken van hoe weinig jongens er overleven. Dit maakt onderdeel uit van het overnameplan.

Pedofilie is eveneens een belangrijk onderdeel van het plan. De pers vertelt jullie niet wat er wordt gedaan om deze kwaadaardige mensenhandel te stoppen. Vraag jezelf af waarom er geen verslag wordt gedaan van de arrestaties van de mannen die in kinderen handelen. Wie vertrouw je? De pedofielen die jullie informatiekanalen beheersen, of de feiten die jullie zelf na kunnen gaan? Het is tijd dat jullie de waarheid onder ogen zien:  


De valse vlag in Londen deze week zal worden ingezet om nieuwe wetten van kracht te laten worden die de weinige vrijheid die jullie nog hebben verder zal inperken. Dat ze verwachten dat iedereen gelooft dat een met een mes zwaaiende man achter gewapende bewakers aanging richting het Westminsterpaleis is niet te geloven. Degenen onder ons die Westminster vele malen hebben bezocht weten dat dit onmogelijk uitvoerbaar is. Helaas sterven er werkelijk mensen tijdens dergelijke charades. Er was 7/7 en 9/11. Dit wordt allemaal met een doel uitgevoerd. Geloof wat je met eigen ogen ziet, niet wat je verteld wordt dat je ziet. Jullie zijn te vaak misleid. Jullie zouden in staat moeten zijn te herkennen wanneer jullie een rad voor ogen wordt gedraaid. Nu is het genoeg. Dergelijke praktijken moeten stoppen.

De verborgen hand opereert tevens in Afrika. Het gedijt op lijden. Zij die de mensheid willen uitroeien zijn verantwoordelijk voor de bloedbaden. Jullie leven in gevaarlijke tijden en dit zal zo blijven totdat jullie zeggen: STOP NU! Het moet ophouden.

Jullie leven in een wereld van overvloed en een tijd waarin alles mogelijk is, jullie dienen alleen je stem te vinden, je uit te spreken en elkaar te steunen. Vandaag is het Amerika, morgen kan het jullie beurt zijn. Ontmasker de kwaadaardige verborgen hand die de mensheid exploiteert. Jullie weten om wie het gaat. Nooit eerder heeft de mensheid in zoveel gevaar verkeerd. Het is tijd om in actie te komen. Europa, Amerika, Afrika, ze worden allemaal door deze verborgen hand vernietigd.

Brexit, in Engeland, heeft dit vertraagd. Bid dat Frankrijk eveneens een nagel in de doodskist van de EU slaat. Hun plan was om Europa te vernietigen, alle mensen daar in een smeltkroes te condenseren. Want als enkelvoudige eenheid zou het makkelijker zijn om het te vernietigen. Denk daar eens over na.

Ik zou een hele tijd kunnen praten over hoe absoluut geweldig het leven aan deze kant wel niet is, maar jullie zijn aan het worstelen om te overleven in een wereld die werd overgenomen door een macht, zo kwaadaardig, die de Aarde voor zichzelf wil. Ze zijn overal rondom jullie, in verschillende vermommingen. Ze zijn meesters der vermomming. Ze zijn het blanke ras zonder tegenstand aan het uitroeien. Velen van jullie respecteren hen nog steeds. Ze gedijen op oorlog, armoede en lijden, welke voor hen de levensadem zijn. Ze verlustigen zich in het feit dat zovelen van jullie nog steeds bereid zijn hun levens voor hen op te geven, in hun oorlogen voor ze te vechten, altijd maar doen wat zij willen. Wordt wakker!

Bid alsjeblieft voor degenen die opstonden tegen deze kwaadaardige mensen en wiens levens vervolgens werden geruïneerd. Velen zijn opgesloten in gevangenissen alwaar zij slecht worden behandeld. Ze hebben jullie gebeden nodig.

Eén zo’n man moet een belangrijke missie voor de mensheid vervullen. Hij heeft jullie hulp nodig om zijn missie op Aarde te voltooien. Mijn lieve vrouw probeert hem te steunen. De Satanisten hebben alles van hem afgenomen: zijn huis, zijn bedrijf, en bovenal, zijn vrijheid. Hij zit nu berooid in de gevangenis in Amerika, zonder familie of vrienden. Deze jongeman zal over tien dagen 50 jaar oud zijn. De mensheid heeft zijn overleven nodig, alsmede de voltooiing van zijn missie. Gedenk hem alsjeblieft in jullie gebeden. 

In Californië bestaat geen gerechtigheid. Mijn lieve vrouw weet precies hoe ze opereren. Ze heeft, toen ik overging naar de Geestenwereld, ervaren hoe alles haar werd afgenomen.

Jullie moeten deze strijd winnen en de Aarde herstellen om ervoor te zorgen dat de mensheid overleeft. 2017 en 2018 zullen vele beproevingen brengen, dus neem niets zomaar aan. Weiger de leugens te geloven die aan jullie worden gericht om jullie onder controle te houden. Kijk er voorbij om een beter leven voor iedereen te creëren. Jullie kunnen het, als jullie de wil hebben om het te doen.

Mijn lief je gezondheid geeft, vanwege de voortdurende aanvallen, reden tot zorg,  Pas alsjeblieft op. We zijn in vele levens samen geweest. Die band kan niet worden verbroken.
Altijd, je aanbiddende Monty. 

EINDE BOODSCHAP

Vertaling: Marja & Rob

vrijdag 24 maart 2017

Nederlands -- BOODSCHAP VAN MONTAGUE KEEN, 19 MAART 2017.

BOODSCHAP VAN MONTAGUE KEEN, 19 MAART 2017.

Er zijn velen in jullie wereld die de waarheid niet willen zien. Ze sluiten hun ogen en hopen dat alle onthullingen wat betreft pedofilie gewoon zullen verdwijnen. Maar dit zal niet gebeuren. Het moet onder ogen worden gezien en er moet tegen worden opgetreden. Jullie kunnen voor deze zaken niet langer weglopen. Om als mensheid op Aarde te kunnen blijven bestaan moeten jullie, jullie allemaal, weigeren pedofilie toe te staan. Door een oogje dicht te knijpen staan jullie toe dat het doorgaat. gaan.  

In het verleden werden vele kansen om deze verachtelijke praktijken van martelen en moorden van onschuldige kinderen te onthullen onmogelijk gemaakt. Dhr. Trump is de enige persoon die openlijk deze gigantische taak op zich heeft genomen en jullie hebben allemaal kunnen zien wat er in het werk wordt gesteld om hem de mond te snoeren en ervan te weerhouden.

Kijk naar hem. Waar zijn al die mensen toch zo bang voor? ONTMASKERING. Ze kunnen op Aarde bestaan omdat ze het bloed drinken en het vlees eten van onschuldige kinderen, want zonder dit kunnen ze niet overleven.

Wijs degenen, die de moed hebben dergelijke totale kwaadaardigheid te ontmaskeren, niet af. Observeer degenen eens die tegenover hen staan, want zij hebben een hoop te verliezen wanneer de mensheid ontwaakt en hun kwaadaardige praktijken verhindert. Het is voor jullie een erezaak om jullie kinderen te beschermen. Ik kan jullie verzekeren dat de ernst van wat er iedere dag gebeurt jullie verbeelding ver te boven gaat.
Bekijk alsjeblieft de volgende video

De corruptie is volledig uit de hand gelopen. De corrupten beheersen jullie voedsel, water, lucht, jullie geneesmiddelen en alles dat jullie door regeringen wordt opgedrongen met als enig doel om jullie van de Aarde weg te vagen. Ze willen haar alleen voor zichzelf.  

Alles is ontworpen om jullie af te stompen; smartphones, Tv’s, slimme meters, moet ik nog verder gaan? Trap niet in de hype die wordt gecreëerd om jullie je eigen vernietiging in te trekken. Ze laten jullie veel geld betalen voor al deze zaken die jullie levens verwoesten.

Stop je te blijven gedragen als schapen. Weiger om naar jullie eigen slachtbank te worden geleid. Hun duivelse plannen zijn voor iedereen zichtbaar; er bestaat geen noodzaak om deze te verbergen omdat jullie allemaal zo zijn gehersenspoeld dat jullie de waarheid niet kunnen bevatten. Jullie tijd raakt op, maar jullie rennen net als schapen blindelings je eigen vernietiging tegemoet. Is dit wat jullie willen? Willen jullie werkelijk je leven op Aarde opgeven? De Aarde werd jullie toevertrouwd en jullie hebben deze roofdieren toegestaan om haar van jullie over te nemen. Nu willen ze van jullie af.  
Geloof in jezelf. Jullie kunnen de Aarde herstellen en herbebossen. Jullie zouden alle gevaarlijke chemicaliën die nodig zijn om GM-voedsel te produceren, kunnen verwijderen. Maak het de Aarde mogelijk om het leven in stand te houden, net zoals het dat in de oudheid deed, waar honger en hongersnood bij de mens niet bekend waren. Weet dat de hongersnood van vandaag de dag is gecreëerd. De cabal heeft jullie lijden nodig om ervoor te zorgen dat ze de controle in handen houdt. 
Zoals ik jullie er vele malen aan heb herinnerd "is niets zoals het lijkt". Jullie worden belogen ite geloven dat zwart wit is. Alles wordt volledig gecontroleerd. Dit moet stoppen. Op het moment dat jullie NEE zeggen tegen hun plannen, is het met hen gedaan. Jullie hebben de MACHT om dit te doen, dus gebruik die!
Er zijn goede mensen die zich uitspreken. Zij onthullen wat er overal om jullie heen in het werk wordt gesteld. Luister, onderzoek dit zelf en jullie zullen de waarheid ontdekken. Tijd is van het allergrootste belang, mijn vrienden, dus alsjeblieft, onderzoek het.
Mijn lieve vrouw is verre van gezond. Er wordt veel gedaan om ons werk te voorkomen. Ik zal me nu terugtrekken en haar laten rusten.
Mijn lief, rust is essentieel om weer op kracht te komen. Rust alsjeblieft uit. De zaken gaan vooruit.
Altijd, je aanbiddende Monty
EINDE BOODSCHAP

Vertaling: Marja en Rob

dinsdag 14 maart 2017

DEZE WEEK IS ER GEEN BOODSCHAP

DEZE WEEK IS ER GEEN BOODSCHAP

Een bericht van Veronica

Vorige zondag heb ik jullie om advies gevraagd wat betreft de aanvallen die op mij worden uitgevoerd.

Maandagmorgen zat er bloed in het groene en gele slijm dat ik ophoestte en voelde ik me uitermate ellendig. Met tegenzin heb ik de dokter gebeld. Ik heb longontsteking en ik krijg hier medicatie voor. Ik ben volkomen uitgeput. Ik blijf steeds in slaap vallen. Dus vergeef me alsjeblieft, maar ik heb niet de benodigde energie om me vandaag met Monty te verbinden.  

Graag wil ik eenieder van jullie bedanken die de moeite heeft genomen om contact met me op te nemen betreffende de aanvallen. Ik had niet de energie om erop te antwoorden of om alle adviezen op te volgen. Dit zal ik doen zodra ik ben hersteld. Jullie vriendelijkheid, lieve wensen en advies worden oprecht gewaardeerd.

We leven in moeilijke tijden. Samen zullen we overleven. 

Met liefde en beste wensen, 

Veronica

Vertaling: Rob/Marja

dinsdag 7 maart 2017

Nederlands -- BOODSCHAP VAN MONTAGUE KEEN, 5 MAART 2017.

BOODSCHAP VAN MONTAGUE KEEN, 5 MAART 2017.

Alles wat geheim was wordt nu blootgelegd. 2017 zal de geschiedenis ingaan als het jaar waarin de waarheid wat betreft het overleven van de mensheid het belangrijkste onderwerp van gesprek is geworden. Velen zullen zowel geschokt als verbijsterd zijn over het feit dat ze dergelijke leugens als waarheid hebben kunnen slikken. De feiten dienen onder ogen te worden gezien. Jullie hebben geen keus. Denk eens even na over de cabal. Wanneer hebben zij de Aarde overgenomen en het menselijk ras tot armoede veroordeeld; tot een strijd om te overleven. De 'mindcontrol' die ze hebben ingezet is uiterst effectief geweest, waardoor jullie je niet zijn gaan afvragen waarom alle bezit in hun handen was; waarom hun levens zo verschilden van die van jullie; waarom de massa werd gedwongen om aan de cabal belasting te betalen. Waarom ze ervoor hebben gezorgd dat de massa nooit echt iets bezat. Ze hebben jullie zelfs tot eigendom genomen. Ze hebben ervoor gezorgd dat eenieder van jullie aan hen was overgeleverd vanaf het moment van registratie na de geboorte. Dit heeft jullie werktuigen van de Staat gemaakt; JULLIE ZIJN HUN BEZIT. 

Totdat jullie wettelijk verklaren dat jullie SOEVEREINE MENSELIJKE WEZENS zijn, zullen ze jullie blijven bezitten. Ze kijken op jullie neer. Ze zien jullie als iets wat vertrapt dient te worden. Tot nu toe hebben jullie deze gang van zaken geaccepteerd.

Eindelijk worden jullie wakker. Velen van jullie krijgen deze situatie voor de eerste maal onder ogen. Het is een schok om je voor de eerste keer te realiseren hoe je bent gebruikt en misbruikt. Jullie hebben elkaar omgebracht in HUN OORLOGSSPEL, want dat is alles wat het was. De dommeriken onder jullie geloofden hun propaganda en GAVEN GEHOOR AAN DE OPROEP OM DE WAPENS OP TE NEMEN. Jullie hebben je levens gegeven om hun oorlogen uit te vechten en jullie doen dit nog steeds. De cabal heeft jullie geschiedenis geschreven. Ze hebben alles wat jullie ooit is geleerd, bepaald. Het was geen scholing, het was hersenspoeling. Wanneer jullie je eigen onderzoek doen zullen jullie de echte waarheid ontdekken. Jullie dienen in de antieke geschiedenis terug te gaan om uit te vinden wie jullie zijn. Dan zullen jullie ontdekken wat de cabal van jullie heeft afgenomen.

Vraag jezelf af waarom er zich zo velen naar ANTARCTICA spoeden: de Paus, het hoofd van de Russische Kerk, Obama, Poetin, John Kerry en zo veel andere hooggeplaatsten. Waar zijn ze bang voor? Hitler annexeerde al een deel van Antarctica. Velen leven daar. Je zult verbaasd zijn wanneer je dit onderzoekt. Vraag je af waarom dit al die jaren voor je verborgen werd gehouden. Wat hebben ze daar verborgen gehouden? Vragen dienen te worden gesteld en antwoorden afgedwongen. Regeringen zijn niet jullie vrienden. Ze bestaan alleen om jullie onder controle en onwetend te houden omtrent waar ze in werkelijkheid mee bezig zijn.

Mag ik jullie aanraden de volgende video's te bekijken als hulp om je geest open te stellen voor zaken waar jullie binnenkort mee te maken zullen krijgen:
 


Een gewaarschuwd mens telt voor twee. De cabal zal spelletjes spelen met jullie gemoed. Ze zouden zelfs Project Bluebeam kunnen inzetten om jullie opnieuw tot gehoorzaamheid te dwingen. Jullie hebben te maken met experts op het gebied van mindcontrol die jullie willen hebben als hun redeloze slaven. Nu ze zijn ontmaskerd zijn ze niet blij. Ze halen uit naar degenen die vraagtekens durven te zetten bij wat zij de mensheid hebben aangedaan. De cabal heeft over de gehele wereld honderden onschuldige mensen gevangen gezet, mensen die hen dwarsbomen of die onthullen wat de plannen van de cabal zijn. 

Ik ben blij dat ik jullie kan laten weten dat Harald Kautz-Vella nu vrij is. Hij had een goede advocaat. Hij is een bijzondere jonge man die jullie hulp, steun en boven alles bescherming hard nodig heeft

Alles gaat snel. Jullie dienen bereid te zijn met alles wat de cabal maar op jullie afvuurt af te rekenen. Ze bezitten de voedsel-, energie- en medicijn-toevoer etc. Ze hebben ervoor gezorgd dat ze alles in hun bezit hebben wat de mensheid nodig heeft om op Aarde te kunnen overleven. Ze hebben dit gepland om ervoor te zorgen dat jullie afhankelijk van hen zijn. Het zijn roofdieren en dienen ook als zodanig te worden gezien. Het zijn pedofielen en de omvang van hun pedofiele praktijken wordt nu pas zichtbaar. Dhr. Trump pakt dit probleem aan. Hij spoort de kinderen op en redt hen uit handen van de moordenaars en misbruikers. Om die reden wordt hij aangevallen en zwart gemaakt door degenen die bang zijn te worden ontmaskerd. Bid alsjeblieft voor hem.  
Controleorganen worden ingesteld om te proberen ervoor te zorgen dat de mensheid onwetend blijft wat betreft de plannen die de cabal voor de Aarde heeft. Sta hen niet toe dat jullie de mond wordt gesnoerd. Ze voeren iedere dag nieuwe wetten door in een poging om te verhinderen dat jullie ontwaken en tot actie overgaan.

Bid alsjeblieft voor al diegenen die in gevangenissen zijn opgesloten, omdat ze op Aarde zijn om de mensheid te helpen. Het is nodig dat ze hun missies kunnen voltooien om jullie te bevrijden. Dit is de manier waarop de cabal zichzelf beschermt. Dit is de reden waarom ze zo lang hebben kunnen overleven. Ze blijven voortdurend op hun hoede om ervoor te zorgen dat de mensheid slapende blijft wat betreft hun overnameplannen. De 99% moet zich verenigen om de 1% te verslaan.

Boodschap van Veronica:
Het is opnieuw een moeilijke week geweest. Problemen met telefoons, computer etc. bezorgen me stress, maar ik kan het aan. De aanvallen op mij zijn uitputtend. Ze kunnen zich aandienen wanneer ik aan het werk ben of wanneer ik slaap. IJskoude lucht wordt mijn anus in geperst en een blok ijs wordt mijn lichaam in gedreven. Het is ongelooflijk pijnlijk. Dit gaat al lange tijd zo en het put me uit. Het gebeurt soms wanneer er hier mensen zijn, maar meestal wanneer ik alleen ben. Het gebeurt op momenten dat ik het het minst verwacht. Ik ben zo moe. Is er iemand die mij hierover kan adviseren?

Mijn lief, de mensheid dient zich voor te bereiden. De mensheid bezit vaardigheden die de cabal zich nooit heeft eigen gemaakt. Ze hebben niet voorzien dat er een tijd zou komen waarin de mensheid hen niet langer dient. Interessante tijden.

Altijd, je aanbiddende,

Monty

EINDE BOODSCHAP


Vertaling: Marja en Rob

interview

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/