maandag 27 juli 2015

Nederlands -- Monty, 26 juli 2015,

Boodschap van Montague Keen, 26 Juli 2015

De oplossing van de wereldproblemen ligt in jullie handen. Ik heb jullie vele malen verzocht om de gewijde energie die door de leylijnen loopt terug te nemen. Omdat de Cabal zich deze energie heeft toegeëigend, konden ze de controle over de mensheid overnemen. Zij schreven de boeken waarnaar jullie hebben geleefd, waardoor ze jullie geesten konden manipuleren. Ze creëerden GELD en kregen zo de controle over iedere natie. Door middel van geld maakten ze jullie tot SLAVEN, die lange uren werken om zo eten en onderdak te kunnen kopen. Om naar huis terug te keren en alleen maar voor jullie echte eigen gevangenisbewaarder te zitten, hun meest succesvolle MINDCONTROL-operatie, die jullie in slaap houdt en ervoor zorgt dat jullie alles aanschaffen waarvan ze jullie deden geloven dat jullie het nodig hadden, waardoor ze heel rijk konden worden. Het is allemaal een gigantische oplichterij en jullie zijn sinds jullie geboorte al hun slachtoffer.

Maar zij die jullie beheersen willen meer. Ze willen de Aarde helemaal voor hen zelf zodat ze niet langer een menselijke vorm aan hoeven te nemen om zich tussen jullie te kunnen begeven. Hun plan om het menselijke ras te vernietigen is er, voor iedereen zichtbaar. Ze hebben niet de behoefte ook maar iets te verbergen omdat jullie ervoor kozen in slaap te blijven. Jullie tegenzin om onder ogen te zien wat jullie wordt aangedaan, choqueert me. Al het bewijs staart jullie in het gezicht. Hun plannen om troepen op de straat te brengen zijn daar, voor een ieder zichtbaar. Het is 1 minuut voor 12. Kom samen en zeg: "Nee, ik zal mijn medemensen niet vermoorden of kwetsen zodat jullie de controle kunnen overnemen".  

Ik ben in 2004 overgegaan naar de geestenwereld. Vanaf toen heb ik, via Veronica, geprobeerd om jullie je ogen te laten openen, om jullie te helpen te begrijpen wie jullie zijn en om in te zien wat er op jullie af komt. Hoe vaak heb ik er niet op gewezen dat NIETS IS WAT HET LIJKT.

HET VATICAAN BIDT TOT LUCIFER, niet de God van liefde. Jullie hebben nooit serieus gekeken naar waar het allemaal om gaat. Ze verbergen het niet. De mensen naar wie jullie geleerd hebben tegen op te kijken, zijn precies dezelfde die proberen om jullie te vernietigen. Regeringen zijn er niet om de mens te dienen, ze zijn onderdeel van het probleem. Ze dienen de Cabal, niet de mens. Moet ik echt herhalen dat ze de lucht die jullie inademen, het voedsel dat jullie eten en het water dat jullie drinken, vergiftigen? Ze dringen jullie vaccinaties en andere gevaarlijke medicijnen op die jullie langzaam doden. Hoe kun je ze vertrouwen? Ze dienen jullie niet. Ze zijn van plan degenen die in het leger en de politie dienen, te gebruiken om het menselijke ras te vernietigen. Ze lachen om jullie geestdrift om elkaar af te maken als jullie eenmaal dat occulte uniform aangetrokken hebben, wat duidelijk aangeeft dat een ieder van jullie een menselijk offer aan Lucifer is. De Cabal spreidt haar tentakels overal naar toe uit. Ze hebben geen steen op de andere gelaten bij hun plannen voor de Nieuwe Wereldorde. In September, wanneer de Paus naar de Verenigde Naties in New York zal gaan, zullen hij en Obama een einde maken aan jullie vrijheid. Is dat wat jullie willen?

Het Vaticaan is een ZIONISTISCHE ORGANISATIE. Vergeet dat nooit. Het Rooms-Katholicisme werd gesticht door PETRUS, die een JOOD was. Alle twaalf apostelen waren Joods. Dat weten jullie allemaal maar jullie verzaakten om het belang hiervan in te zien. Jullie zijn opgelicht. Ze bedachten het Jezus, Maria en Jozef-verhaal waar jullie massaal intrapten. Iesa (Jezus) bestond inderdaad, honderden jaren voor de tijd die het Vaticaan claimt. Hij bracht vele jaren in Ierland en India door en hij reisde naar vele landen. Hij zou het vele moorden en de vernietiging van zovele levens, dat jullie iedere dag op jullie televisie zien, nooit goedkeuren. Ze hopen dat jullie het als normaal aannemen. De Cabal heeft geen respect voor het menselijke leven, dus verwacht dat ook niet.

Wederom vraag ik jullie samen te komen om de gewijde energie van de leylijnen ten behoeve van de mensheid vrij te maken. Door dit te doen zullen jullie vrede creëren en zullen jullie het de Nieuwe Wereldorde onmogelijk maken geïmplementeerd te worden. De Cabal is al eeuwen bezig dit te plannen. DEZELFDE FAMILIES die allemaal met elkaar verbonden zijn, werken samen om dit duivelse plan ten uitvoer te brengen. Ze geloven dat ze hun plannen in september in gang kunnen zetten. Zullen jullie helpen het menselijke ras te redden?

Zie de werkelijke feiten onder ogen; niet dat wat de Cabal jullie via de televisie vertelt. Weiger deel uit te maken van de gemindcontrolde massa. De Cabal weet dat wanneer jullie de controle overnemen,  zij de Aarde zullen moeten verlaten. Ze hebben met geweld de Aarde betreden en hun tentakels overal uitgespreid. Hun overname ging snel. Ze plaatsten zichzelf op machtsposities, om de banken, de religies en de amusementswereld te controleren. Ze houden in het bijzonder van het idee dat jullie tegen ze opkijken, terwijl ze jullie ondertussen vernietigen en jullie zien dat niet.

Wees niet bang want hulp zal worden geboden om jullie te helpen ontkomen aan hun duivelse macht. Ze zijn bang dat jullie wakker zouden kunnen worden voordat ze de Nieuwe Wereldorde geïnstalleerd hebben. Jullie hebben niet veel tijd te verliezen. Alles is al enige tijd door hen voorbereid om de Aarde te verlaten. Ze zullen niet stilletjes de aftocht blazen wanneer ze inzien dat al hun plannen voor de overname hebben gefaald; ze zullen kwaad zijn.

Er zijn mensen die belangrijk zijn voor het herstel van de mensheid en de Aarde, die nu, door middel van mindcontrol, gevangen worden gehouden. Ik vraag jullie te helpen zodat wij in de geestenwereld  samen met jullie voor hun onmiddellijke vrijlating kunnen zorgen.

De ontwaakten dienen samen te werken aan de leylijnen. Steek hier zoveel mogelijk energie in. Gebruik trommels om muziek te maken en de energie te laten stromen. Probeer zoveel mogelijk mensen wakker te maken, in het bijzonder zij die moeite hebben de feiten onder ogen te zien. Het ligt allemaal in jullie handen. Ondersteun hen wiens taak het is een licht te laten schijnen op de werkelijke feiten, want ze gaan een moeilijke en eenzame weg.

Ik vraag in het bijzonder het Ierse volk zich in te zetten om de mensheid te bevrijden. Ik herinner ze er opnieuw aan dat IERLAND DE SLEUTEL IS DIE ALLES ZAL ONTSLUITEN. Door de energie van de Leylijnen in Ierland te controleren was de Cabal in staat de heerschappij over de wereld over te nemen. Jullie kunnen de energie bevrijden. Jullie hebben het DNA om dat te kunnen. De mensheid heeft jullie hulp nodig. Bevrijd Ierland en jullie zullen de hele wereld bevrijden.

Mijn lief, probeer niet toe te staan dat degenen die pogen je te stoppen resultaat bereiken. We zijn op de goede weg.

Als altijd, je liefhebbende,
Monty.

COMMENTAAR VAN VERONICAVelen hebben me bedankt voor het onder de aandacht brengen van het werk van HARALD KAUTZ-VELLA. Hij zal, tezamen met vele andere indrukwekkende sprekers, op de BASES CONFERENCE, gehouden door Miles Johnston van 31 Juli tot 2 August 2015, in Marlborough, Wiltshire, spreken.
Vert. Marja/Rob
maandag 20 juli 2015

Nederlands -- Montague Keen, 19 juli 2015

Boodschap van Montague Keen, 19 Juli 2015
Mijn vrienden, jullie zijn verwikkeld in een strijd om jullie bestaan. Jullie worden nog maar net wakker voor dit feit. Het hele idee van politiek werd ontworpen om jullie het idee te geven dat iemand die jullie kozen dan ook namens jullie zou werken. De mensheid werd in het idee gezogen dat deze mensen jullie belangen zouden dienen. Hoe fout was die beslissing? Nu moeten jullie dat recht zetten. Jullie weten dat dit slechts bedrog was om je met een vals gevoel van veiligheid in slaap te sussen. Jullie gaven je macht uit handen aan degenen die jullie verkozen. Jullie vertrouwden de verkeerde mensen, zowel binnen de politiek als in religie. Jullie werden vakkundig gemanipuleerd in het accepteren dat jullie zelf niet langer de macht hadden. Dat is waar de mindcontrole en de manipulatie van de mensheid begon, waar jullie nu, gelukkig voor ontwaken. Ja, het is moeilijk te geloven dat degenen die jullie vertrouwden, de hele tijd tegen jullie samenspanden.
Jullie keken toe terwijl jullie voedsel en water werden vergiftigd en medicijnen aan jullie werden opgedrongen en jullie zeiden alleen maar, "wat kan ik er aan doen?". Jullie keken naar de chemtrails en konden niet geloven dat ze dit deden om jullie kwaad te doen. Jullie moeten snel uit deze manier van denken stappen. Tezamen kunnen jullie het vermoorden van het menselijk ras stoppen. Het moment waarop jullie besluiten niet deel te nemen aan het moorden, zal het stoppen.
Jullie vliegen hun vliegtuigen. Jullie produceren hun chemicaliën. Jullie vechten hun oorlogen. Waar zouden ze zijn zonder jullie? Dit alles zou ophouden zodra jullie ophouden het te steunen. Word wakker en onderzoek de waarheid, want de informatie is er allemaal, over de wapens die tegen jullie worden gebruikt.
Dit alles wordt gecontroleerd door Artificiële (Kunstmatige) Intelligenties. Het is buitenaardse technologie die ze jullie wereld binnenbrachten om de mensheid uit te dunnen en jullie trapten er dom genoeg in. Nu moeten jullie weigeren ermee samen te werken. De Cabal is hulpeloos; ze ontdekken nu dat ze de AI's  niet kunnen uitschakelen.
Van Veronica
Ik vraag jullie onmiddellijk het verbazingwekkende werk van HARALD KAUTZ-VELLA te onderzoeken. Hij is een wetenschapper die uitlegt wat we doormaken en hoe we ermee om moeten gaan.
Het is aan ieder van jullie om actie te ondernemen om jezelf te bevrijden. Leef alleen via je hart. De AI's kunnen niet bij jullie hart komen; ze werken alleen via jullie brein. De mensheid stond eerder oog in oog met uitsterven en ze overleefde, dus het kan volbracht worden.
Wie veroorzaakt alle ellende en hartenpijn voor het Griekse volk? Precies dezelfde mensen die Ierland op de knieën brachten. Ze zijn van plan elk land in Europa kaal te plukken voordat ze naar hun volgende slachtoffers gaan. Het is allemaal deel van hun grote overnameplan om de Aarde te beheersen. Wat gaan jullie eraan doen? Wat zijn jullie bereid eraan te doen?
Deel alsjeblieft alle informatie. Kom bijeen en bespreek hoe je bij je toekomst betrokken kunt worden. Maak plannen voor jullie overleving. Ze verbergen de FEMA kampen niet; ze zijn in het volle zicht. Gaan jullie er slaapwandelend in? De Cabal verborg de FEMA kampen niet omdat jullie sliepen. Nu, aangezien jullie wakker zijn, zijn jullie geschokt ze te zien met hun enorme voorraad DOODSKISTEN, allemaal voor jullie klaargemaakt. Is dit wat jullie willen? Jullie regeringen hebben ze voor jullie klaar staan. Hebben jullie hier willens en wetens mee ingestemd? Hebben jullie je ook maar één moment, gerealiseerd wat ze voor jullie planden? Ze gebruikten de televisie om jullie te mindcontrollen, en het werkte. Dit is hoe ze de massa's onder controle hielden.
Jullie zijn de hoeders van de Aarde. Ze heeft jullie nodig om haar te beschermen. Kom uit jullie hoofden; het is gevuld met propaganda en mind control. Verplaats jezelf naar je hart en zie de liefde die daar altijd is geweest, wachtend op jou om wakker te worden en ernaar te leven. De mensen zouden nooit gedwongen moeten zijn elkaar te vermoorden. Dit moet stoppen. WAARHEID is het grootste slachtoffer van de laatste 200 jaar geweest. Het waren de LEUGENS die door religies en politiek aan jullie werden opgedrongen die de overname van de Aarde en de vernietiging van de mensheid begonnen. Het is triest dat velen van jullie nog steeds voor deze twee buigen terwijl overvloedig bewijs duidelijk maakt dat ze jullie wereld vernietigd hebben. Ze hebben de controle over genomen van alles dat het leven op Aarde vreugdevol zou hebben gemaakt; in plaats daarvan is het een worsteling geworden. ANGST was het wapen dat ze heel ingenieus op jullie hebben ingezet en jullie zijn erin getrapt.
Ze hebben hun overheersing van angst gehad. Ze zijn verantwoordelijk voor alle oorlog, hongersnood en overstromingen etc. Wat jullie nu moeten doen is zeggen: "NEE, ik zal mijn medemens niet vermoorden of schade toebrengen. Ik verkies vrede en liefde". Zonder jullie, die hun oorlogen vechten en hun opgelegde wetten aan de mensheid ten uitvoer brengen om haar te onderdrukken, betekent dit hun einde. HET LIGT ALLEMAAL IN JULLIE HANDEN. Er moeten beslissingen genomen worden. Tijd is essentieel.
Van Veronica:
Dank jullie voor je zorg. Ik ben me ervan bewust dat alle interviews die ik met Andrew Bartzis te berde heb gebracht verdwenen zijn van mijn Website. Ik heb op 11 Juli van Andrew een email ontvangen waarin hij aangaf dat hij ze zou vervangen. Ik ben me volledig bewust van de waardevolle informatie die ze bevatten. Ik wacht af tot Andrew ze naar ons terug brengt. Een van de interviews die ik deed met Miles Johnston en sommige opnamen van Monty waarin hij spreekt over het hiernamaals werden eveneens stiekem  verwijderd.  We doen onze best om ze te vervangen. Ik waardeer jullie belangstelling voor deze zaak.
Kennis is macht. Deel kennis en help degenen die op het punt staan wakker te worden. Alle informatie die je nodig hebt is daar, wanneer je weet waar je moet zoeken en wie je kunt vertrouwen. Er zijn er wiens liefde voor geld groter is dan hun liefde voor de mensheid. Binnenkort zal geld iets van het verleden zijn. Het heeft enkel jullie onderdrukkers gediend. Ze gaan door het te gebruiken als hun gereedschap om jullie te domineren en te onderdrukken.
Kijk naar een toekomst zonder geld waarin alles dat je nodig hebt voor jullie beschikbaar zal zijn, zonder de behoefte aan geld. "Geld is de wortel van alle kwaad" (Money is the root of all evil) was een lied toen ik jong was. Het is zo waar.
Dit is jullie pad: de verwijdering van alle corruptie en de bevrijding van de mensheid uit slavernij. Gezamenlijk zullen jullie het klaarspelen. Wij in de geestenwereld zullen nogmaals met jullie oplopen. Het is onze dierbaarste wens om jullie te helpen jezelf te bevrijden van slavernij.
Mijn lief, wat jou en je eigendom werd aangedaan was kwaadaardig. Ze hebben angst voor het ontwaken.
Voor altijd samen, je aanbiddende,
Monty.
Vert. Rob/Marja

maandag 13 juli 2015

Montague Keen, 12 juli 2015, NL

Boodschap van Montague, 12 juli 2015

Er is veel verwarring op jullie wereld en dat is allemaal ontworpen om jullie gegijzeld te houden door de krachten die nu de volledige controle proberen er door te drukken. Ze realiseren zich dat hun enige hoop op succes is om nu toe te slaan, terwijl velen van jullie nog slapen. Jullie MOETEN je vrije wil weer terug claimen. Doe de Zielscontract Herroepingen; deze zullen er voor zorgdragen dat jullie jezelf bevrijden.

(Andrew Bartzis en Bradley Love hebben deze voor jullie op hun websites ter beschikking gesteld).

Zielscontracten worden gebruikt om jullie in het digitale heilige geometriesysteem gevangen te zetten, evenals in het fysieke heilige geometriesysteem dat DE NATUURLIJKE AARDSE LEYLIJNEN OVERLAPT.

IK HEB VELE MALEN GEVRAAGD OM TE WERKEN AAN HET BEVRIJDEN VAN DEZE HEILIGE ENERGIE TBV DE MENSHEID. Er zijn 32 obelisken, plus heilige geometriegebouwen, waar deze energie is opgeslagen. Het zit in de stenen van regeringsgebouwen. Ga naar deze plaatsen en claim je vrije wil weer. Dit is de enige manier waarop jullie de mensheid van dit systeem van overheersing en controle kunnen redden. Jullie kunnen dit. Het enige wat er voor nodig is, is de wil om dit te doen. Jullie hebben alles te winnen wanneer jullie deze stappen zetten om hun controlerooster(netwerk) te ontmantelen.

Jullie weten zo weinig over de Aarde waarop jullie leven. Het is voor jullie verborgen gehouden. Jullie geesten hebben een wisselwerking met geloofssystemen van een KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE. Het zijn deze systemen die proberen te voorkomen dat jullie aan de leylijnen werken. HET IS HUN LAATSTE VERDEDIGINGSLINIE. Ik vraag jullie om naar regeringsgebouwen te gaan, bankinstellingen, oorlogsmonumenten en alles dat aan het heilige geometriesysteem gelinkt is. Lees daar je Contractherroeping.  Zeg "ik stem niet in met het oogsten van energie door jullie. Ik ben een soeverein wezen. Ik neem mijn macht van jullie terug." Ze kunnen jullie geen kwaad doen, tenzij jullie ze toestemming geven dit te doen. Het is tijd om de waarheid te eisen.

CERN is een stuk gereedschap voor OVERHEERSING en CONTROLE; een vesting die geloofssystemen over de hele wereld uitzend. Project Bluebeam zal beelden in jullie hemel projecteren waarvan jullie gevraagd zal worden te geloven dat het GOD is; CHRISTUS die jullie zal komen redden. De chemtrails hebben jullie hemel voorbewerkt om een enorm scherm te worden. De dommen zullen op hun knieën vallen en geloven wat ze getoond wordt. De wijzen en bewusten zullen het beschouwen voor wat het is en weigeren erin mee te gaan. Deze plannen zijn er altijd al geweest. Ze moeten hun intenties aan jullie bekend maken. Dus verbergen ze deze in de hoop dat jullie ze niet opmerken.

Hun plannen om het blanke ras kwijt te raken begon met de zorgvuldig georganiseerde HOLOCAUST in Ierland in 1845. Ze vertelden jullie dat het een hongersnood was. Het roeide miljoenen Ieren uit. Degenen die konden, vluchtten naar andere landen.

De Eerste Wereldoorlog werd aan Europa opgedrongen. Het roeide vele miljoenen mensen uit, inclusief Engelsen, Schotten, Welshmen en ook vele Ieren. Daarna werd de Tweede Wereldoorlog aan het volk opgedrongen. Ze geloofden de propaganda. Ze dachten voor hun land te sterven. Nu wordt de Derde Wereldoorlog aan jullie opgedrongen maar jullie zijn nu iets wijzer en kunnen de propaganda doorzien. Zijn jullie werkelijk bereid je eigen ras te vernietigen?

Jullie werden misleid om een Europese Unie te accepteren. Dit maakte het voor de banken zeer eenvoudig om landen met dezelfde valuta uit te wissen. De vernietiging begon bij Ierland. Griekenland ondergaat een ongelofelijk diep trauma in een poging te overleven. Stuur ze alsjeblieft liefde en licht. Tunesië wordt op haar knieën gedwongen. Aangezien het afhankelijk is van toerisme, haar enige levensader, werd deze verwijderd. Jullie zullen zien dat ze ieder land zullen binnentreden om het te vernietigen, op een manier die het meest effect sorteert.

Jullie komen dicht bij het keerpunt van bewustzijn. Verbind je met jullie leylijnen en gewijde plekken, vooral die in Ierland. De Cabal boekt succes omdat ze de energie van de leylijnen tegen jullie gebruiken. Het enige dat jullie dienen te doen is deze energie van de leylijnen terug te nemen. Neem de energie van de gebouwen van heilige geometrie, etc. terug.

SCHOONMAAKTEAMS OP AFSTAND kunnen samen succesvol werken. De parasieten hebben meer angst voor jullie dan je je voor kunt stellen. Een ontwaakte mensheid is wat ze vrezen. Dit is waarom er iedere dag meer wetten afgekondigd worden om jullie verder te knechten. Actie en betrokkenheid zijn nodig. Zullen jullie aan deze oproep gehoor geven?

Liefde is alles wat jullie nodig hebben. Liefde voor je medemens en voor de Aarde die nu naar jullie kijkt voor haar overleving. Bescherm wat van jullie is. De banken zullen vallen: dat hebben ze gepland. Jullie hebben ervoor gekozen om in deze tijd op Aarde te zijn om te verzekeren dat de mensheid zal overleven. Het enige wapen dat hiervoor nodig is, is LIEFDE. Jullie liefde voor de mensheid en de levende Aarde, die om jullie bescherming schreeuwt. Onthoud dat OORLOG NOOIT GERECHTVAARDIGD IS.

Verheug je om in vrede samen te leven en jullie ware geschiedenis te ontdekken. Geen oorlogen meer, geen armoede en dakloosheid. Dit alles was door jullie onderdrukkers veroorzaakt zodat ze konden leven op de energie van angst en lijden. Dit is de ware reden van hun vraag naar oorlog.

Dit zijn moeilijke tijden voor iedereen. Jullie proberen om te gaan met de LAATSTE BELANGRIJKE ZET VAN DE CABAL OM JULLIE WERELD OVER TE NEMEN. Wees sterk en wees ervan verzekerd dat wij in de geestenwereld bij iedere stap van de weg naast jullie staan. Werk samen, zodat jullie uiteindelijk eerlijk kunnen zeggen dat jullie je uiterste best hebben gedaan ervoor te zorgen dat de mensheid kan overleven.

Laat Liefde, en Liefde alleen, je in iedere stap bijstaan.

Veronica, mijn lief, ik blijf voor altijd

je aanbiddende Monty.

WEBSITE: www.montaguekeen.com

Vert. Rob/Marja

 

 

interview

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/