maandag 25 juli 2016

Nederlands --Montague Keen, 24 juli 2016

Boodschap van Montague Keen, 24 Juli 2016.

Het ontwaken gaat steeds sneller er wordt steeds krachtiger. Men hoeft alleen maar te kijken naar de duizenden mensen die zich over de gehele wereld verzamelen om David Icke de waarheid te horen spreken. De mensen leggen verbanden en zien voor het eerst dat de mensheid volledig wordt gecontroleerd. Ze zien nu in hoe de 1% de 99% heeft gemanipuleerd in het opgeven van haar vrijheid en controle over de wereld. De Cabal verkeert in angst omtrent het ontwaken, dus haar antwoord hierop is het opzetten van VALSE VLAG gebeurtenissen om angst te veroorzaken in de hoop dat het de mensen afleidt van wat er in het werk wordt gesteld om de mensheid te vernietigen. De Cabal heeft bij iedere valse vlag-gebeurtenis zelfs haar eigen man die klaar staat om een (film)verslag terug te koppelen. Ze houden hem op het moment stevig aan het werk, hij spoedt zich van land naar land. Maar de goedgelovigen slikken alles nog steeds voor zoete koek, ongeacht de bewijzen die worden aangevoerd. Het contrast tussen de mensen die open staan voor de waarheid, die bijeenkomen om David icke te horen, wiens licht zo groot is, en de goedgelovige mensen is enorm.  Er worden zoveel mensen gehersenspoeld, in het bijzonder door de televisie, regeringen, opleiding en uiteraard de meest DODELIJKE van allemaal, mind control door religie.  

Het is tijd om jezelf te bevrijden. Stel jezelf open voor de waarheid. Weiger je te conformeren aan de corruptie die het leven op aarde heeft vernietigd. Jullie dienen een keuze te maken: staan jullie pal voor de mensheid of laten jullie je in de vergetelheid wegzinken, samen met de Cabal. Want de Cabal zal niet overleven; ze weten dat dit waar is, aangezien hun tijd voorbij is.

De transitie is reeds begonnen en de gevolgen ervan zullen schitterend zijn. Alles zal op mondiaal niveau veranderen. Het is nodig dat de mensheid zich hiervoor openstelt, zich erop voorbereidt en een actieve rol hierin speelt. Wanneer jullie dit doen zullen de corrupten niet langer in staat zijn om te functioneren, omdat ze zonder jullie hulp hun nederlaag zullen moeten erkennen. Jullie weten wie jullie zijn, degenen onder jullie die Cabal ondersteunen. Jullie weten dat hoe sneller jullie je dienstbaarheid intrekken, hoe eerder jullie wereld zal baden in het licht van WAARHEID, GERECHTIGHEID en LIEFDE voor de gehele mensheid.  

Ik vraag jullie opnieuw om liefde, licht en gerechtigheid te sturen naar iemand die in de Verenigde Staten gevangen wordt gehouden. Iemand wiens rol in jullie transitie zo groot is dat een val voor hem werd opgezet. Als je denkt hulp te kunnen bieden in deze zaak, Veronica is ten einde raad. De behoefte aan gerechtelijk advies is groot, in het bijzonder waar het de wetten van de VS betreft, aangezien dit nogal verschilt met die van het Verenigd Koninkrijk.

De mensheid heeft het nodig dat de zaken zich zo snel mogelijk vooruit bewegen. De Cabal zinkt zo diep om een beetje tijd te winnen. Ze zullen gebruiken en misbruiken om te krijgen wat ze willen. Het menselijke ras heeft haar vrijheid nodig om zo in staat te zijn op Aarde te leven zoals het is bedoeld. DE ONZICHTBARE HAND die jullie wereld beheerst dient haar heerschappij van terreur te verliezen en zich van de Aarde terug te trekken. Degenen die haar dienen moeten zich erop voorbereiden om eveneens te vertrekken, mits ze om clementie en vergeving vragen voor hun misdaden tegen de mensheid. Degenen die zich openlijk tussen jullie bevinden terwijl ze zich openlijk superieur opstellen, zouden zich nog eens over hun positie dienen te beraden, want ook zij leven in geleende tijd. Een grote les die de mensheid zal leren is dat alle rijkdom in jullie wereld jullie niet het recht zal verschaffen om op Aarde te mogen blijven nadat de transitie is voltooid. Er zal na deze transitie geen plaats meer zijn voor corruptie of corrupte personen.

Veronica kreeg vandaag opnieuw te maken met een schok omtrent die persoon in de VS. Wij, aan deze kant van het leven, zetten ons in voor de bevrijding van deze persoon die gevangen zit, maar Veronica is degene die er de fysieke gevolgen van ondervindt. Jullie hebben geen idee waar zij mee te maken heeft. Het is een KWAAD dat zo duister is, zo gemeen en zo corrupt. De enige wens die Veronica heeft is te helpen de mensheid te bevrijden, zodat eenieder op Aarde in vrede kan leven.

Mijn lief, ik weet wat voor een schok dit voor je was. Je moet hiervan herstellen. Weet dat niets deze transitie kan tegenhouden, het enige dat ze kunnen doen is obstakels plaatsen. En daar heb je hier mee te maken.

Ik ben altijd bij je, mijn lief.
Je aanbiddende,
Monty.

Vert. Marja

maandag 18 juli 2016

Nederlands -- Montague Keen, 17 juli 2016

BOODSCHAP VAN MONTAGUE KEEN, 17 JULI 2016 
De onderhandelingen gaan door, overeenkomsten worden gesloten, en degenen die dat willen geven hun controle op en werken samen met de mensheid en smeken om op Aarde te mogen blijven. Het is voor hen noodzakelijk om alles wat ze frauduleus hebben afgenomen aan de mensheid terug te geven. Hoewel ze willen blijven, aarzelen ze nog steeds om hun rijkdom en status op te geven. Alles wat ze hebben, hebben ze van de mensheid gestolen, en dat dient te worden teruggegeven. Zo velen van jullie beginnen zich te realiseren dat deze heersende klassen die de Aarde overnamen geen recht hebben om op Aarde te zijn, en alleen kunnen blijven wanneer de mensheid hen toestaat te blijven en met jullie samen te werken. De volledige WAARHEID dient te worden ontmaskerd zodat iedereen de toestand begrijpt. De waarheid omtrent wie jullie zijn, hoe machtig elk van jullie is, werd voor jullie verborgen gehouden. Jullie connectie met je Schepper werd door religie verbroken. Alle religies moeten zich verantwoorden voor hun misdaden tegen de mensheid.
Het werd onder Veronica's aandacht gebracht dat twee dappere zielen een wettelijke claim voor restitutie namens de mensheid zijn begonnen tegen het Vaticaan; ANNA MARIA en JAMES CLINTON. Ik zeg jullie nogmaals, dit is nog maar weer een eerste stap. De mensheid tegen het Vaticaan. De mensheid heeft nog niet eens een krasje gemaakt op de oppervlakte van de misdaden van het Vaticaan tegen de mens. Er is bij het Vaticaan zoveel bloot te leggen, aangezien het compleet tegengesteld is aan wat het pretendeert te zijn. Het Vaticaan moet zich verantwoorden voor misdaden tegen de mensheid. Ik zeg jullie, wees voorbereid, want jullie hebben geen idee van de omvang van haar misdaden. De plannen van het Vaticaan/de Zionisten voor de mensheid dienen te worden voorkomen. Jullie hebben geen keus, jullie overleving hangt er vanaf. Deze Estate Claim en Lien (pandrecht) is de eerste stap in het ontmaskeren van het Vaticaan en waar het voor staat. Haar KWAADAARDIGE tentakels reiken overal. Het kan niet overleven in het Licht. Laat het Vaticaan jullie niet mee ten onder nemen, aangezien het niet kan worden toegestaan te overleven. Het Vaticaan controleert zoveel meer dan jullie je ooit zouden kunnen voorstellen, inclusief banken, oorlogen, allerlei soorten corruptie. Het kan niet en mag niet overleven.
Terwijl het licht jullie wereld overspoelt ontmaskert het alles wat duister en corrupt is. Jullie zien David Icke de wereld bereizen, het licht van de waarheid verspreidend, en duizenden mensen vullen de zalen. De mensen zijn bereid om zich voor de waarheid te openen. Regeringen worden nu gezien als jullie gevangenbewaarders. Ze gehoorzamen allemaal de ONGEZIENE HAND, van wie ze hun orders aannemen. Alle regeringen zijn marionetten van de cabal, anders zouden ze niet in een regering zitten. Alleen wanneer een ware leider naar voren treedt zullen jullie je realiseren hoe corrupt jullie regeringen zijn. Jullie hebben een leider nodig die zich laat leiden door zijn hart, die bereid is te leven en te werken ten behoeve van de gehele mensheid. Een leider die zal weigeren deel uit te maken van de eliminatie van 80 % van de mensheid. Een leider die er voor zal zorgen dat schoon water, schone lucht en voedsel zonder chemicaliën beschikbaar zijn voor iedereen.
Elke dag nu worden de Cabal en haar lakeien ontmaskerd. Er staat een prijs op hun hoofd. Naar Alaska vluchten zal hun veiligheid niet garanderen. Een derde wereldoorlog zal hen evenmin redden. 2016 is het begin van het EINDE van de terreurheerschappij van de Cabal. Jullie zullen veranderingen ervaren waarvan je je geen voorstelling kunt maken. Heb compassie met degenen die zich slecht hebben voorbereid om vooruit naar het licht te gaan. Het zal een tijdje duren om te leren met elkaar in vrede en harmonie te leven zonder de corrupten die hun wetten en regels aan jullie opleggen. Jullie zullen leren beslissingen te nemen die zijn gebaseerd op hoe jullie hart dit ziet, en niet jullie hoofd. Dit zal niet van de ene dag op de andere gebeuren, het zal wat tijd kosten. Denk erover na, vrienden, jullie hebben de gelegenheid om een wereld te creëren die vrij is van alle corruptie en alles wat daarbij hoort. Een wereld waarin kinderen zullen opgroeien zonder angst of zonder dat ze worden misbruikt door Kerk of Staat. Laat geen steen op de andere staan bij het verwijderen van de corrupten. Dit is jullie grote kans om een wereld te creëren zoals waar jullie in op hadden willen groeien. Wanneer jullie de grote namen zien vallen in oneer, weet dat dit dient te gebeuren om het licht naar elk land in jullie wereld te verspreiden. Vind je stem, jullie tijd is gekomen. Bevrijd je gedachten van alles dat jullie tegenhoudt en omarm het licht, en word wie je bent.
Mijn lief, het ontwaken is opwindend, het gaat steeds sneller. Vertrouw erop dat de geestenwereld oplossingen vind.
Altijd, je aanbiddende
Monty.  
EINDE BOODSCHAP
Vert: Rob/Marja

maandag 11 juli 2016

Nederlands -- BOODSCHAP VAN MONTAGUE KEEN, 10 JULI 2016

BOODSCHAP VAN MONTAGUE KEEN, 10 JULI 2016
Jullie wereld van vandaag bevindt zich op de drempel van verandering, een verandering die groter is dan iemand van jullie zich voor kan stellen. Het moedige volk van Engeland, dat vóór Brexit heeft gestemd, zette de eerste stap om alles dat onrechtvaardig is in de plannen van de Cabal te ontmaskeren. Brexit heeft DE UITROEIING VAN DE BLANKE GESTOPT, de uitroeiing waar de Cabal snelle vorderingen mee maakte in de hoop dat jullie nooit hun werkelijke motieven zouden ontdekken van het overspoeld raken van Europa door zogenaamde vluchtelingen, die werden betaald door de Cabal. Er bestaat op Aarde een kwaadaardige kracht wiens tentakels de hele wereld bedekken en deze controleert de wereld d.m.v. ANGST. Ze zorgen ervoor dat alleen zij die orders van hen aannemen een plek krijgen in de regering. Ze gebruiken valse vlag- gebeurtenissen om angst en controle in de maatschappij te injecteren en ze controleren jullie regeringen, legers en politie. Te vergelijken met een KANKER, breidt dit zich steeds verder uit.
Ze hadden gehoopt dat ze hun overname voltooid zouden hebben voordat de massa was ontwaakt. Nu ontdekken ze dat het licht van de waarheid hen en hun plannen ontmaskert. Ze zijn nu overgeleverd aan de genade van de mensheid en dit is iets dat ze nooit voor mogelijk hebben gehouden. Het gebeurde toch omdat er een enorme inzet bestond van zowel jullie zijde als van onze kant, het hiernamaals, om de mensheid te redden. Toekomstige generaties zullen ervaren hoe jullie het duister onder handen hebben genomen en hebben verwijderd. Het enige dat nodig was, was dat moedige mensen hun stem lieten horen en weigerden de plannen van de Cabal om jullie van de kaart te vegen, te accepteren.
De V.S. ondergaat een onrust die groter is dan ooit in haar geschiedenis is voorgekomen. De Cabal wil zélf de V.S. overnemen. De mensen in Amerika zijn met opzet zo afgestompt en zich zo onbewust van de wereld om hen heen dat ze een gemakkelijke prooi voor de Cabal zijn geworden. De Cabal heeft er altijd voor gezorgd dat alleen HAAR MENSEN in de regering zaten. Kennedy was de laatste man die het volk diende. Kijk wat ze met hem hebben gedaan! Het Amerikaanse volk dient haar ogen en geest te openen om te zien wat haar werd aangedaan. Haar leger is niet meer dan een gedachtenloze moordmachine met geen enkele vorm van geweten. Hoe triest is dat? Word wakker voordat het te laat is.
De heer Poetin is de ENIGE leider die jullie de waarheid vertelt. Hij heeft met kracht de Cabal uit Rusland verwijderd, waardoor hij vrij is om de waarheid te spreken. Dit is waarom de V.S. een Derde Wereldoorlog probeert af te dwingen om Rusland te vernietigen, omdat Rusland hun vuile spel van de vernietiging van de mens niet meespeelt. De Cabal wil de Aarde als haar privédomein hebben met alleen een paar mensen enkel en alleen om haar te dienen. Begrijp dat diegenen die NEE hebben gestemd tegen De Verenigde Staten van Europa, jullie een gunst hebben bewezen. Veronica weet maar al te goed  tot welke inspanningen de Cabal bereid is te gaan om de Aarde over te nemen. Zij heeft de wreedheid van de Cabal ervaren. Ze kennen geen genade. Ze zijn niet zoals jullie. Ze hebben geen zielen en hebben daarom geen empatisch vermogen. Ze nemen dat wat ze willen, wat de consequenties ook mogen zijn. De mensen in Engeland hebben de eerste NAGEL IN DE DOODSKIST van de Cabal GESPIJKERD. Wie is de volgende om het voorbeeld van Engeland te volgen? Dit is jullie kans om de mensheid te redden. Hebben jullie het in je om NEE te zeggen? Word het leger van het Licht. Ontmasker de corruptie die zo vele levens en ook landen heeft vernietigd.
Verbind je rechtstreeks met je Schepper, de bron van de hele schepping, die wacht op jullie verzoek om de mensheid te redden en de vrede in de wereld te herstellen. Steun op geen enkele wijze de religies die jullie zielen willen oogsten en jullie van de Bron verwijderen. Wanneer jullie je eenmaal openstellen voor de Bron zullen jullie nooit meer terugkeren naar de duistere controle van alle religies. Bevrijd jezelf, vrienden, ervaar wat het is om te leven in liefde en vrede.
Stel je leven open, en zie dat alles om je heen is ontworpen om jullie te laten sterven. De Cabal, via jullie regeringen, vergiftigt jullie water met fluoride en andere chemicaliën. De Cabal zorgt ervoor dat de lucht die jullie inademen vol zit met gevaarlijke chemicaliën door het gebruik van chemtrails. Het GM (Genetisch geModificeerd) voedsel dat jullie eten is niet veilig voor mensen. Medicijnen en het inentingsprogramma zijn eveneens ontworpen om jullie te doden. Dit is een flagrante aanval op de mensheid en toch accepteren jullie dit gedwee. Waarom doen jullie dat? Staan jullie zo onder controle dat jullie je er niet over uit durven te spreken? Heel spoedig zullen jullie geen keus meer hebben. Jullie zullen moeten kiezen of jullie de mensheid bijstaan of de Cabal dienen.
De pantomime die de Amerikanen verkiezingen noemen wordt momenteel op televisie uitgespeeld. Het is zo corrupt en toch accepteert het Amerikaanse volk het. Hoe kan wie dan ook van deze mensen de levens van het Amerikaanse volk verbeteren. Kijk naar het aantal Amerikanen dat dakloos is en veroordeeld tot het slapen in parken en bedelen voor voedsel. Toch heeft Amerika eindeloos geld voor OORLOG. Het kan geen genoeg krijgen van oorlog en toch zorgt het niet voor haar mensen die bedelen om voedsel.
Let op mijn woorden, vrienden, 2016 zal vele veranderingen brengen. Jullie zullen zien dat de banken van de Cabal hun macht beginnen te verliezen. Ze zullen de mensheid onder ogen moeten komen en om genade dienen te vragen. Bereid je voor om te redden wat er gered kan worden ten behoeve van de mensheid. Leer samen te werken, aangezien jullie de confrontatie aan zullen moeten gaan met enorme veranderingen.
Er is iemand op Aarde die de vreselijkste ellende doormaakt en onze liefde en steun nodig heeft. Zend a.u.b. liefde, licht en kracht.
Mijn lief, er wordt zoveel gedaan om te proberen de voltooiing van ons werk te voorkomen. Het leven is zwaar. Weet dat we samen met jou werken. Je bent nooit alleen.
Altijd, je aanbiddende, Monty.

EINDE BOODSCHAP
Website: www.montaguekeen.com

vert: Marja/Rob

Montague Keen, 10 juli 2016, NL

BOODSCHAP VAN MONTAGUE KEEN, 10 JULI 2016

Jullie wereld van vandaag bevindt zich op de drempel van verandering, een verandering die groter is dan iemand van jullie zich voor kan stellen. Het moedige volk van Engeland, dat vóór Brexit heeft gestemd, zette de eerste stap om alles dat onrechtvaardig is in de plannen van de Cabal te ontmaskeren. Brexit heeft DE UITROEIING VAN DE BLANKE GESTOPT, de uitroeiing waar de Cabal snelle vorderingen mee maakte in de hoop dat jullie nooit hun werkelijke motieven zouden ontdekken van het overspoeld raken van Europa door zogenaamde vluchtelingen, die werden betaald door de Cabal. Er bestaat op Aarde een kwaadaardige kracht wiens tentakels de hele wereld bedekken en deze controleert de wereld d.m.v. ANGST. Ze zorgen ervoor dat alleen zij die orders van hen aannemen een plek krijgen in de regering. Ze gebruiken valse vlag- gebeurtenissen om angst en controle in de maatschappij te injecteren en ze controleren jullie regeringen, legers en politie. Te vergelijken met een KANKER, breidt dit zich steeds verder uit.

Ze hadden gehoopt dat ze hun overname voltooid zouden hebben voordat de massa was ontwaakt. Nu ontdekken ze dat het licht van de waarheid hen en hun plannen ontmaskert. Ze zijn nu overgeleverd aan de genade van de mensheid en dit is iets dat ze nooit voor mogelijk hebben gehouden. Het gebeurde toch omdat er een enorme inzet bestond van zowel jullie zijde als van onze kant, het hiernamaals, om de mensheid te redden. Toekomstige generaties zullen ervaren hoe jullie het duister onder handen hebben genomen en hebben verwijderd. Het enige dat nodig was, was dat moedige mensen hun stem lieten horen en weigerden de plannen van de Cabal om jullie van de kaart te vegen, te accepteren.

De V.S. ondergaat een onrust die groter is dan ooit in haar geschiedenis is voorgekomen. De Cabal wil zélf de V.S. overnemen. De mensen in Amerika zijn met opzet zo afgestompt en zich zo onbewust van de wereld om hen heen dat ze een gemakkelijke prooi voor de Cabal zijn geworden. De Cabal heeft er altijd voor gezorgd dat alleen HAAR MENSEN in de regering zaten. Kennedy was de laatste man die het volk diende. Kijk wat ze met hem hebben gedaan! Het Amerikaanse volk dient haar ogen en geest te openen om te zien wat haar werd aangedaan. Haar leger is niet meer dan een gedachtenloze moordmachine met geen enkele vorm van geweten. Hoe triest is dat? Word wakker voordat het te laat is.

De heer Poetin is de ENIGE leider die jullie de waarheid vertelt. Hij heeft met kracht de Cabal uit Rusland verwijderd, waardoor hij vrij is om de waarheid te spreken. Dit is waarom de V.S. een Derde Wereldoorlog probeert af te dwingen om Rusland te vernietigen, omdat Rusland hun vuile spel van de vernietiging van de mens niet meespeelt. De Cabal wil de Aarde als haar privédomein hebben met alleen een paar mensen enkel en alleen om haar te dienen. Begrijp dat diegenen die NEE hebben gestemd tegen De Verenigde Staten van Europa, jullie een gunst hebben bewezen. Veronica weet maar al te goed  tot welke inspanningen de Cabal bereid is te gaan om de Aarde over te nemen. Zij heeft de wreedheid van de Cabal ervaren. Ze kennen geen genade. Ze zijn niet zoals jullie. Ze hebben geen zielen en hebben daarom geen empatisch vermogen. Ze nemen dat wat ze willen, wat de consequenties ook mogen zijn. De mensen in Engeland hebben de eerste NAGEL IN DE DOODSKIST van de Cabal GESPIJKERD. Wie is de volgende om het voorbeeld van Engeland te volgen? Dit is jullie kans om de mensheid te redden. Hebben jullie het in je om NEE te zeggen? Word het leger van het Licht. Ontmasker de corruptie die zo vele levens en ook landen heeft vernietigd.

Verbind je rechtstreeks met je Schepper, de bron van de hele schepping, die wacht op jullie verzoek om de mensheid te redden en de vrede in de wereld te herstellen. Steun op geen enkele wijze de religies die jullie zielen willen oogsten en jullie van de Bron verwijderen. Wanneer jullie je eenmaal openstellen voor de Bron zullen jullie nooit meer terugkeren naar de duistere controle van alle religies. Bevrijd jezelf, vrienden, ervaar wat het is om te leven in liefde en vrede.

Stel je leven open, en zie dat alles om je heen is ontworpen om jullie te laten sterven. De Cabal, via jullie regeringen, vergiftigt jullie water met fluoride en andere chemicaliën. De Cabal zorgt ervoor dat de lucht die jullie inademen vol zit met gevaarlijke chemicaliën door het gebruik van chemtrails. Het GM (Genetisch geModificeerd) voedsel dat jullie eten is niet veilig voor mensen. Medicijnen en het inentingsprogramma zijn eveneens ontworpen om jullie te doden. Dit is een flagrante aanval op de mensheid en toch accepteren jullie dit gedwee. Waarom doen jullie dat? Staan jullie zo onder controle dat jullie je er niet over uit durven te spreken? Heel spoedig zullen jullie geen keus meer hebben. Jullie zullen moeten kiezen of jullie de mensheid bijstaan of de Cabal dienen.

De pantomime die de Amerikanen verkiezingen noemen wordt momenteel op televisie uitgespeeld. Het is zo corrupt en toch accepteert het Amerikaanse volk het. Hoe kan wie dan ook van deze mensen de levens van het Amerikaanse volk verbeteren. Kijk naar het aantal Amerikanen dat dakloos is en veroordeeld tot het slapen in parken en bedelen voor voedsel. Toch heeft Amerika eindeloos geld voor OORLOG. Het kan geen genoeg krijgen van oorlog en toch zorgt het niet voor haar mensen die bedelen om voedsel.

Let op mijn woorden, vrienden, 2016 zal vele veranderingen brengen. Jullie zullen zien dat de banken van de Cabal hun macht beginnen te verliezen. Ze zullen de mensheid onder ogen moeten komen en om genade dienen te vragen. Bereid je voor om te redden wat er gered kan worden ten behoeve van de mensheid. Leer samen te werken, aangezien jullie de confrontatie aan zullen moeten gaan met enorme veranderingen.

Er is iemand op Aarde die de vreselijkste ellende doormaakt en onze liefde en steun nodig heeft. Zend a.u.b. liefde, licht en kracht.

Mijn lief, er wordt zoveel gedaan om te proberen de voltooiing van ons werk te voorkomen. Het leven is zwaar. Weet dat we samen met jou werken. Je bent nooit alleen.

Altijd, je aanbiddende, Monty.


EINDE BOODSCHAP

Website: www.montaguekeen.com

vert: Marja/Rob

 

maandag 4 juli 2016

Nederlands -- BOODSCHAP VAN MONTAGUE KEEN, 3 JULI 2016

BOODSCHAP VAN MONTAGUE KEEN, 3 JULI 2016

De strijd om waarheid en gerechtigheid is een felle strijd, die wordt uitgevochten op straat, in de huizen en in de politieke partijen in Engeland, en het is een kwaadaardige geworden. Het verraad is schaamteloos en van tevoren goed gepland. Eenieder met ook maar een beetje intelligentie kon dit zien. Hoe kan iemand ooit worden gevraagd om zo een verachtelijke man te vertrouwen, ongeacht de verhalen waar hij mee komt. Er is geen twijfel mogelijk; hij is wat hij is en hij heeft gedaan wat hij heeft gedaan. Michael Gove was de GEREGISEERDE TEGENKRACHT DIE DEED ALSOF HIJ VOOR BREXIT WAS, terwijl niets verder bezijden de waarheid bleek te zijn. Dit is waarom hij zijn inbreng onmiddellijk moest laten zien, voor het geval Boris Johnson de leiding zou nemen. Ik waarschuw jullie dat jullie dergelijk verraad in ieder land kunnen zien dat het aandurft de controle terug te nemen van de onbekenden die jullie levens vernietigen, evenals jullie geschiedenis en die jullie wetten opdringen zonder dat jullie regeringen worden geraadpleegd.  

De jongeren hebben nooit iets anders gekend. Ze weten niet wat het is om als burgers te leven in een land met zijn eigen geschiedenis, tradities, cultuur, enz. De EU heeft alles en iedereen in een smeltkroes gegooid. Het heeft onder dwang andere culturen geïntroduceerd die botsen met jullie eigen om zo chaos en verwarring te veroorzaken. Deze naamlozen die deze EU besturen blijven anoniem, kwaadaardig, machtig en vastbesloten om hun plannen voor de vernietiging van Europa ten uitvoer te brengen; plannen die in 1925 zijn bedacht. Het maakt allemaal onderdeel uit van hun intentie om jullie wereld over te nemen.  

Het is hartbrekend om te zien wat ze onder EU-wetgeving hebben gedaan om Ierland te vernietigen. De Ierse regeringen zullen zich moeten verantwoorden voor het in stand houden hiervan en toe te staan dat hun heilige land ontheiligd werd. De Ieren werden gehersenspoeld zodat ze de onwettige wetten van de EU gehoorzaamden. Politieke partijen dienen iets uit het donkere verleden te worden. Zij zijn verantwoordelijk voor de chaos waarin jullie wereld zich vandaag de dag bevindt. Jullie dienen enkel en alleen mensen te verkiezen die te vertrouwen zijn, dus als ze niet aan de verwachtingen kunnen voldoen, dienen ze snel te worden verwijderd. Wees voorzichtig wat betreft wie je vertrouwt, aangezien fouten zeer kostbaar kunnen zijn. Ik hoop dat het Amerikaanse volk serieus nadenkt over haar eigen toekomst en dat van haar land, vóórdat ze haar stem uitbrengt. Je stem uitbrengen draagt een enorme verantwoordelijkheid voor je land en voor je medemens met zich mee. Dat moet niet te licht worden opgevat.

Jullie wereld staat aan de vooravond van een Nieuw Tijdperk. Jullie kunnen jezelf niet veroorloven bagage met je mee te dragen uit de donkerste periode die jullie wereld heeft gekend. Wanneer toekomstige generaties naar deze periode terugkijken zullen ze zich afvragen hoe jullie hebben kunnen overleven, aangezien alles tegen jullie was gekeerd. Het is pas wanneer jullie overgaan dat de verschrikkelijke corruptie in haar enorme omvang overzien kan worden. Alhoewel jullie weten dat het bestaat, is het onmogelijk te begrijpen hoeveel er tegen de gewone mens wordt opgezet. De rovers hebben alles ingepikt, alleen kruimels voor de mensen overlatend om op te overleven. Alles dat van jullie was werd jullie afgenomen. Wees je er ten zeerste van bewust dat ze bang zijn dat jullie ooit ontwaken voor wat ze jullie hebben aangedaan. Zij vertegenwoordigen maar 1% en jullie de machtige 99%. Ze verheerlijken OORLOG om er zo voor te zorgen dat het moorden doorgaat en dat de achterlijken naar voren treden om als kanonnenvoer te dienen. Zullen ze het ooit leren? 

Wees moedig, mijn vrienden. Dit is jullie grote kans om alles terug te nemen wat jullie werd ontnomen. Jullie zijn in staat om alle corruptie, in het bijzonder die in het bankwezen, de religie en de politiek te verwijderen. Het onderwijs dient aangepakt te worden, aangezien de uitholling van het onderwijssysteem al jaren lang gaande is. Jullie kinderen zijn niet geschoold, het zijn gehersenspoelde marionetten die hun meerderen en alle wetten die hen opgelegd worden gehoorzamen. Jullie weten allemaal wat de kern van de problemen is en wie er verantwoordelijk voor is. Neem verantwoordelijkheid voor je eigen beslissingen, zonder inmenging van de Cabal. 

Moedig andere naties aan moed te vatten om zich te verenigen en zich eveneens uit de EU terug te trekken. Dit zal een sneeuwbaleffect hebben en in korte tijd zal de EU niet meer bestaan en zal het leven in Europa weer vrij zijn van corruptie en de angst die met deze corruptie gepaard gaat.  

Hoe jullie met de volgende paar maanden omgaan zal bepalen hoe jullie toekomst eruit zal zien. Wees moedig en ga in vertrouwen voort, in de wetenschap dat dit je ware pad is. Het succes zal met jullie zijn. Het leven op Aarde zal drastisch veranderen wanneer de corrupten uit de macht zijn gezet. Ze weten dat hun dagen zijn geteld, maar ze blijven doorvechten voor iedere laatste kruimel die ze jullie kunnen ontnemen. Hun HEBZUCHT is legendarisch en kent geen grenzen. Het maakt dat ze elkaar wantrouwen terwijl ze grijpen wat ze kunnen. Er bestaat geen eer onder dieven.  

Wees sterk en buig niet voor de druk die jullie wordt opgelegd om je stem vóór vrijheid en vrede tussen iedereen terug te trekken. Dit is het uur van de waarheid. 

Mijn lief, je longen zijn een beetje tot rust gekomen, maar ze hebben verzorging en aandacht nodig. We proberen de hindernissen te overwinnen, hoewel ze enorm lijken. We zullen een weg voorwaarts vinden, wees daarvan verzekerd. 

Altijd, je aanbiddende,
Monty 

EINDE BOODSCHAP


Vertaling: Marja/Rob
Montague Keen, 3 juli 2016, NL

 

BOODSCHAP VAN MONTAGUE KEEN, 3 JULI 2016

De strijd om waarheid en gerechtigheid is een felle strijd, die wordt uitgevochten op straat, in de huizen en in de politieke partijen in Engeland, en het is een kwaadaardige geworden. Het verraad is schaamteloos en van tevoren goed gepland. Eenieder met ook maar een beetje intelligentie kon dit zien. Hoe kan iemand ooit worden gevraagd om zo een verachtelijke man te vertrouwen, ongeacht de verhalen waar hij mee komt. Er is geen twijfel mogelijk; hij is wat hij is en hij heeft gedaan wat hij heeft gedaan. Michael Gove was de GEREGISEERDE TEGENKRACHT DIE DEED ALSOF HIJ VOOR BREXIT WAS, terwijl niets verder bezijden de waarheid bleek te zijn. Dit is waarom hij zijn inbreng onmiddellijk moest laten zien, voor het geval Boris Johnson de leiding zou nemen. Ik waarschuw jullie dat jullie dergelijk verraad in ieder land kunnen zien dat het aandurft de controle terug te nemen van de onbekenden die jullie levens vernietigen, evenals jullie geschiedenis en die jullie wetten opdringen zonder dat jullie regeringen worden geraadpleegd.  

De jongeren hebben nooit iets anders gekend. Ze weten niet wat het is om als burgers te leven in een land met zijn eigen geschiedenis, tradities, cultuur, enz. De EU heeft alles en iedereen in een smeltkroes gegooid. Het heeft onder dwang andere culturen geïntroduceerd die botsen met jullie eigen om zo chaos en verwarring te veroorzaken. Deze naamlozen die deze EU besturen blijven anoniem, kwaadaardig, machtig en vastbesloten om hun plannen voor de vernietiging van Europa ten uitvoer te brengen; plannen die in 1925 zijn bedacht. Het maakt allemaal onderdeel uit van hun intentie om jullie wereld over te nemen.  

Het is hartbrekend om te zien wat ze onder EU-wetgeving hebben gedaan om Ierland te vernietigen. De Ierse regeringen zullen zich moeten verantwoorden voor het in stand houden hiervan en toe te staan dat hun heilige land ontheiligd werd. De Ieren werden gehersenspoeld zodat ze de onwettige wetten van de EU gehoorzaamden. Politieke partijen dienen iets uit het donkere verleden te worden. Zij zijn verantwoordelijk voor de chaos waarin jullie wereld zich vandaag de dag bevindt. Jullie dienen enkel en alleen mensen te verkiezen die te vertrouwen zijn, dus als ze niet aan de verwachtingen kunnen voldoen, dienen ze snel te worden verwijderd. Wees voorzichtig wat betreft wie je vertrouwt, aangezien fouten zeer kostbaar kunnen zijn. Ik hoop dat het Amerikaanse volk serieus nadenkt over haar eigen toekomst en dat van haar land, vóórdat ze haar stem uitbrengt. Je stem uitbrengen draagt een enorme verantwoordelijkheid voor je land en voor je medemens met zich mee. Dat moet niet te licht worden opgevat.

Jullie wereld staat aan de vooravond van een Nieuw Tijdperk. Jullie kunnen jezelf niet veroorloven bagage met je mee te dragen uit de donkerste periode die jullie wereld heeft gekend. Wanneer toekomstige generaties naar deze periode terugkijken zullen ze zich afvragen hoe jullie hebben kunnen overleven, aangezien alles tegen jullie was gekeerd. Het is pas wanneer jullie overgaan dat de verschrikkelijke corruptie in haar enorme omvang overzien kan worden. Alhoewel jullie weten dat het bestaat, is het onmogelijk te begrijpen hoeveel er tegen de gewone mens wordt opgezet. De rovers hebben alles ingepikt, alleen kruimels voor de mensen overlatend om op te overleven. Alles dat van jullie was werd jullie afgenomen. Wees je er ten zeerste van bewust dat ze bang zijn dat jullie ooit ontwaken voor wat ze jullie hebben aangedaan. Zij vertegenwoordigen maar 1% en jullie de machtige 99%. Ze verheerlijken OORLOG om er zo voor te zorgen dat het moorden doorgaat en dat de achterlijken naar voren treden om als kanonnenvoer te dienen. Zullen ze het ooit leren? 

Wees moedig, mijn vrienden. Dit is jullie grote kans om alles terug te nemen wat jullie werd ontnomen. Jullie zijn in staat om alle corruptie, in het bijzonder die in het bankwezen, de religie en de politiek te verwijderen. Het onderwijs dient aangepakt te worden, aangezien de uitholling van het onderwijssysteem al jaren lang gaande is. Jullie kinderen zijn niet geschoold, het zijn gehersenspoelde marionetten die hun meerderen en alle wetten die hen opgelegd worden gehoorzamen. Jullie weten allemaal wat de kern van de problemen is en wie er verantwoordelijk voor is. Neem verantwoordelijkheid voor je eigen beslissingen, zonder inmenging van de Cabal. 

Moedig andere naties aan moed te vatten om zich te verenigen en zich eveneens uit de EU terug te trekken. Dit zal een sneeuwbaleffect hebben en in korte tijd zal de EU niet meer bestaan en zal het leven in Europa weer vrij zijn van corruptie en de angst die met deze corruptie gepaard gaat.  

Hoe jullie met de volgende paar maanden omgaan zal bepalen hoe jullie toekomst eruit zal zien. Wees moedig en ga in vertrouwen voort, in de wetenschap dat dit je ware pad is. Het succes zal met jullie zijn. Het leven op Aarde zal drastisch veranderen wanneer de corrupten uit de macht zijn gezet. Ze weten dat hun dagen zijn geteld, maar ze blijven doorvechten voor iedere laatste kruimel die ze jullie kunnen ontnemen. Hun HEBZUCHT is legendarisch en kent geen grenzen. Het maakt dat ze elkaar wantrouwen terwijl ze grijpen wat ze kunnen. Er bestaat geen eer onder dieven.  

Wees sterk en buig niet voor de druk die jullie wordt opgelegd om je stem vóór vrijheid en vrede tussen iedereen terug te trekken. Dit is het uur van de waarheid. 

Mijn lief, je longen zijn een beetje tot rust gekomen, maar ze hebben verzorging en aandacht nodig. We proberen de hindernissen te overwinnen, hoewel ze enorm lijken. We zullen een weg voorwaarts vinden, wees daarvan verzekerd. 

Altijd, je aanbiddende,

Monty 

EINDE BOODSCHAP

Website: www.montaguekeen.com

interview

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/