zondag 18 december 2011

18.12.2011


   December 18, 2011


Alles versnelt nu en mensen komen naar voren om de waarheid te onthullen. Ja, daar is moed voor nodig, maar de wetenschap dat jullie acties zullen helpen bij de verwijdering van de Cabal die jullie planeet en medemensen al bijna 2000 jaar heeft vernietigd, is wat hen drijft. Hoewel de Cabal elke truc in het boek zal gebruiken om de Ontwaking te voorkomen, is er uiteindelijk absoluut niets wat zij kunnen doen om dit te voorkomen. Velen zien zichzelf als ONTWAAKT. Zij hebben geen problemen met het accepteren dat de religie die zij volgden en de geschiedenis die zij leerden complete fictie was. Voor sommigen is het een stap te ver. Zij houden nog steeds vast aan het verleden omdat zij niet kunnen begrijpen dat het allemaal gebaseerd is op leugens. Zij moeten leren hun hoofd vrij te maken, zodat zij door het rookgordijn van de moedwillig foutieve weergave van de waarheid kunnen kijken.

Net toen de Cabal dacht dat al hun plannen gerealiseerd zouden worden, ontwaakte de mens en stelde vragen bij wat hij in het verleden als feit geaccepteerd had. Natuurlijk zal de Cabal hard vechten om haar oneerlijk verkregen rijkdommen en macht te behouden – dat is begrijpelijk – maar de wil om de planeet te redden, aan beide kanten van het leven, is groter. Jullie zijn je ook bewust geworden van jullie vrienden van andere planeten die nu rond jullie planeet cirkelen. Zij assisteren in het

zondag 11 december 2011

11:12:2011


11.12.2011

Bericht van Veronica


Ik wil iedereen bedanken die mij een e-mail gestuurd heeft over het bericht van Monty met betrekking tot het feit dat “IERLAND DE SLEUTEL IS DIE ALLES ZAL OPENEN”. Op 15 november ontmoette ik voor het eerst GILAD ATZMON. Hij had zojuist een boek geschreven getiteld “THE WANDERING WHO?” [(nog) niet verschenen in het Nederlands, vert.]. Gilad is geboren en getogen in Israël. Hij was Joods. Gilad onderzocht de Joodse geschiedenis en ontdekte dat zij er geen hadden; dat er niets in Israël is dat hun claims ondersteunt. Hij verklaarde op film dat hun geschiedenis GESTOLEN WAS.

Ja, ik zei dat het was gestolen van Ierland. De Hebreeuwse taal is een sacerdotaal [priesterlijk] dialect, geïmproviseerd uit de Ierse taal. De Bijbel is een Iers boek dat veranderd werd door Brits-Romeinse transcribers. Zij veranderden gewoon namen: Iesa werd veranderd in Jezus. Zij creëerden een mythe rond hem die opgepikt werd door de ongeletterden. Zij claimden dat de Bijbel Hebreeuws was. De waarheid is dat deze dingen geheel uit de idealen van de Ierse Gospels kwamen met een iets aangepaste naamgeving om ontdekking te voorkomen. Onze wereld verkeert sindsdien in duisternis.

Om te ontwaken, om in het Licht van de Waarheid te stappen, moet je de feiten onder ogen zien en geen conclusies trekken die jullie in het controleraster opgesloten hielden. Het is zo gemakkelijk om de waarheid te vinden, als je je geest leeg kunt maken voor welk controleraster ook waarin je opgesloten zat. Iedereen die op mijn website heeft gekeken zal zien dat Monty geboren werd in Londen in een orthodoxe Joodse familie, maar vanaf zijn twaalfde begon hij naar de waarheid te zoeken. Hij was, en is nog steeds, de meest eerlijke mens; een man van eer. Zijn doel is om ons de waarheid te laten zien, en het is die waarheid die ons vrij zal maken en de mensheid in vrede zal laten leven. Dit is waar het ons om gaat. Het bewijs is er. Je moet er alleen naar zoeken.

De film met het interview met Gilad staat op mijn website: "www.montaguekeen.com". Hij kan ook bekeken worden op YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=RtQeKrC2kVc".

********************************************


Bericht van Montague


Het is goed om zo velen van jullie te zien zoeken, kijkend met open ogen naar alles wat jullie als feit geaccepteerd hadden, en zelf ontdekkend dat het niet meer dan een sprookje was toen het begon en daarna “historisch feit” werd. Jullie ogen waren gesloten voor al het andere. Jullie hebben nooit geleerd hoe krachtig jullie geest eigenlijk was. Als jullie leren je geest te openen, wordt plotseling alles duidelijk. Ik heb nooit iemand gevraagd om blind te accepteren wat ik zeg. Ik heb jullie altijd gevraagd je eigen onderzoek te verrichten, net zoals mij vrouw dat moest doen. Het was niet gemakkelijk voor haar te accepteren wat ik haar in eerste instantie liet zien. Zij volgde elke aanwijzing en vond zelf bewijs. Als zij dat op haar leeftijd kan doen, dan kan iedereen, die het echt wil, dat ook.

Stel jezelf de vraag, waarom zou Paus Adrianus Ierland en haar volk aan Engeland geven ter overheersing en om ervoor te zorgen dat de Ieren nooit zouden ontdekken wie zij zijn? Waar zijn zij bang voor? Kijk naar The Secret History of the World [De Geheime Geschiedenis van de Wereld]. Waarom zijn jullie overheersers bang dat Ierland haar waarheid zal vinden? Dat is omdat de hele geschiedenis zal veranderen en de waarheid duidelijk zal worden. Degenen die jullie wereld manipuleerden willen haar houden zoals ze is, in het duister.

Jullie hebben een prachtige kans in 2012 om alles te veranderen. Het is tijd om moedig te zijn, om jullie instinct en jullie hart te volgen, niet je hoofd. Degenen die onterecht controle over jullie wereld namen hebben geen oog voor jullie; jullie zijn niet één van hen, jullie zijn er alleen maar om hen te dienen en hun oorlogen uit te vechten. Jullie zijn het aan toekomstige generaties verplicht om de noodzakelijke veranderingen door te voeren zodat vrede en rechtvaardigheid kunnen terugkeren. Vertrouw op God om je te leiden en je zult de kracht vinden om te doen wat noodzakelijk is. Wacht niet tot je terugkeert naar de Geestenwereld om duidelijk te zien wat je op Aarde niet zag. Geloof me, het is een shock om te zien dat wat je als feit geaccepteerd had totaal gefabriceerd is.

Er komen eerlijke mensen naar voren om te delen wat zij ontdekt hebben. Wijs hen niet meteen af. Kijk zelf. Mensen die uit zichzelf geven worden afgewezen en bespot door degenen die proberen de waarheid te verbergen. Neem je eigen beslissingen, maar pas als je zorgvuldig gekeken hebt naar wat zij zeggen. Laat je niet leiden als schapen.

Wij, in de Geestenwereld, hebben plannen voor 2012. Het is voor ons noodzakelijk dat voldoende aantallen van jullie ontwaakt zijn om ons te assisteren. Wij hebben ons team op Aarde nodig om bepaalde plannen met ons uit te voeren om het Duister voor altijd te verwijderen. De energie in jullie wereld zal compleet veranderd worden. Dit kan heel snel gebeuren. Er hoeven alleen nog bepaalde dingen in gereedheid gebracht te worden. Wij zullen hierin leiden en hierbij assisteren. Degenen die ervan weten, zullen onze instructies uitvoeren als de tijd rijp is. Dit werd in gang gezet toen ik nog op Aarde was, hoewel ik toen niet volledig begreep wat het inhield. Op Aarde is er zoveel dat je kan afleiden van je pad. Veel zal gedaan worden om jullie ook af te leiden en te verwarren. Gelukkig zijn jullie beter geïnformeerd. Ik was er nooit voor om bloemrijke lezingen te geven. Ik houd meer van feiten. De situatie is te ernstig om frivoliteiten toe te staan.

Houd van de waarheid en zoek haar in alles. Weiger om “gewoon met de stroom mee te gaan”. Kijk waar het je gebracht heeft. Alle grote geesten van het verleden zijn bij jullie, bij elke stap op de weg. Dit is een gezamenlijke inspanning. Wij zullen niet falen. Dit zat al heel lang in de planning. Wij hebben een team op Aarde nodig, dat met ons wil werken. Toen ik overging naar de Geestenwereld, vertelde ik Veronica dat alles in haar leven voordat zij mij ontmoette incidenteel was, en dat zij nu het werk doet waarvoor zij op Aarde kwam. Het was voor haar moeilijk deze informatie te begrijpen zo snel na de schok van mijn plotselinge overlijden op een publieke plaats. Het koste haar wat tijd om dit te aanvaarden.

Denk eraan dat het voedsel dat jullie eten, de lucht die jullie inademen, de medicatie die jullie wordt opgedrongen, allemaal ontworpen is om jullie op je plaats te houden; totaal overheerst, dienend zonder vragen te stellen. Alles is gepland om jullie onder controle te houden. Er komt een dag dat jullie dit duidelijk zullen zien en je afvragen waarom jullie jezelf toestonden zo gedachteloos en als robots te zijn.

Liefde is wat belangrijk is in het leven. Het is de liefde die de verbinding creëert zodat ik mijn werk kan voltooien vanaf deze kant van het leven. Liefde opent je wereld en het laat je alles in een nieuw en zinvol licht zien.

Mijn liefste, probeer niet te hard te werken. Het is niet mogelijk om zo veel e-mails te beantwoorden. Wij zijn dankbaar voor alle ondersteuning die zo gul en met liefde gegeven wordt voor de harmonie die nodig is om de overgang te maken.

Jouw aanbiddende Monty.Vertaling: Puk
Dear Readers,

We are looking for new translators English-Polish, for Montague Keen’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
aand we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.


zondag 4 december 2011

4:12:2011


4.12.2011

Mijn liefste, jij had nooit verwacht dat je zoveel onderzoek moest doen, en in het verleden moest duiken om de waarheid te onthullen. Als ik dit begrepen had toen ik nog op Aarde was, had ik het zeker zelf gedaan. Ik had toen geen enkel idee van de enorme omvang van de corruptie en hoe het iedereen beïnvloedde op jullie planeet. Jij weet nog de vele uren die ik doorbracht met zoeken naar wat wij moesten geloven dat de enige echte Bijbel was, en het was een echte en eerlijke versie van de gebeurtenissen. Hoewel ik vele gebreken vond en er serieuze vragen opkwamen die antwoorden nodig hadden terwijl ik de zogenaamde “heilige boeken” bestudeerde, vond ik de antwoorden niet totdat ik overging naar de Geest. Ik kan nu zeggen, dat zelfs de meest slimme vervalsers niet veilig zijn voor ontmaskering.

Hoewel vervanging van IESA door de volledig fictieve Jezus grote rijkdom bracht voor de Rooms-katholieke kerk, kostte het enorme inspanning om het voor de wereld aannemelijk te maken dat hij werkelijk bestaan had. Vele miljoenen stierven bij het uitvoeren van dit verschrikkelijke plan. Er moesten plaatsnamen veranderd worden zodat deze fictieve figuren geleefd konden hebben. Zij vervalsten de geschiedenis van de wereld. Zij vervingen deze voor een web van leugens en uitvindingen. Deze misleiding – de onderdrukking van de waarheid – is een misdaad tegen de menselijkheid. De waarheid vordert ondanks onderdrukkers. Het zal de ogen van de mensheid voor deze fraude openen.

"Het Ierse ras is, zelfs tot op de dag van vandaag, vernederd door de opzettelijke belastering en zorgvuldig gedirigeerde ontsporing van hun geschiedenis”. Het is tijd om af te leren wat jullie geleerd is. Open jullie geest voor de waarheid. Het is bijna niet te geloven dat EEN FRAUDE ZO GIGANTISCH ZO LANG AAN ONTDEKKING KON ONTSNAPPEN. De grondigheid en omvang waarmee en waartoe dit plot werd uitgevoerd, de grootte van de troepen die hieraan werkten, de propaganda, systematisch naar het buitenland uitgespreid om een foutieve impressie te creëren van alles met betrekking tot de geschiedenis van Ierland en haar volk. Dit geheim wordt angstvallig bewaakt. De IERSE HOLOCAUST werd uitgevoerd om aantallen te verminderen, om haar volk te vernietigen. De Ieren zijn het ARISCHE RAS, mensen van het Licht. Ondanks al het leed hebben zij nooit hun menselijkheid verloren. Ierland is de wieg van de mensheid. Er is veel te leren door het bestuderen van dit prachtige eiland.

Als jullie de waarheid begrijpen, de echte geschiedenis van jullie wereld, dan kunnen jullie doorgaan naar het licht. Jullie onderdrukkers zullen niet langer controle over alles in jullie levens hebben. Het is tijd om echte vrijheid te leren kennen. Wij vertellen jullie continu dat de waarheid jullie zal vrijmaken. Het is tijd om uit de nachtmerrie te stappen die jullie leven noemen. Het is alleen dan wanneer jullie overgaan naar de Geest dat jullie duidelijk kunnen zien hoe onderdrukt jullie waren van de wieg tot aan het graf.

Wij gaan door met het opwerpen van blokkades op de paden van jullie onderdrukkers, al zullen zij dit nooit toegeven. Zij controleren alles wat jullie lezen, horen en zien. Hun claims worden elke dag belachelijker. Zij beledigen jullie intelligentie als zij “redenen en bewijs” produceren waarom zij oorlog moeten voeren. Ik vraag jullie: is er iemand die dom genoeg is om hen te geloven? Hoe vaak gebruiken zij dezelfde oude formule, voordat jullie ontwaken en zeggen: “NEE, het moorden moet nu stoppen”?

Het is voor ons hartverwarmend te zien dat elke dag meer van jullie je openstellen voor de waarheid. Als je ontwaakt, vult je hart zich met liefde. Jullie zien alles in een ander licht. Het is levensveranderend. Jullie stoppen met het zijn van de robots die jullie onderdrukkers willen dat jullie zijn. Jullie stellen je open voor je medemens en zien het leven op een hele andere manier. Jullie familie en vrienden en jullie grotere familie wereldwijd, worden reëler voor jullie als jullie je realiseren dat jullie allemaal één zijn. Als je ontdekt wie je bent, zal het allemaal duidelijk worden. Jullie zullen je weer verbinden met het universum. Jullie hebben zoveel te ontdekken over jezelf. De geheimen van het universum zullen niet langer geheimen zijn, alleen bekend bij degenen aan de top van de piramide. Alles dat voor jullie verborgen was zal van jullie zijn. Vrije energie zal een van de eerste dingen zijn die beschikbaar komt voor iedereen. Het Vaticaan heeft dit, en zoveel meer, voor jullie verborgen gehouden, alles voor eigen gewin en overheersing, terwijl zij deden voorkomen dat zij liefde en tolerantie preekten.

Hun plannen vallen uiteen. Wanhoop is wat jullie zien, waar ooit alleen arrogantie en vertrouwen was.

Wij zien een dorst naar verlichting. Mensen zoeken naar de waarheid. Er zijn vele mensen waar je naar moet kijken, die het onderzoek gedaan hebben, de antwoorden hebben gevonden, en die ze met jullie willen delen. Het is nooit gemakkelijker geweest om de waarheid te vinden. Help elkaar. Deel wat je weet. Denk eraan dat het moeilijk is om te accepteren, dat wat jullie geloofd hebben en waarnaar jullie geleefd hebben, in feite niet waar is en dat het werd gebruikt om jullie te overheersen. Dus ben alsjeblieft altijd zachtmoedig en begripvol. Waardeer de moedige zielen die naar voren gekomen zijn om hun waarheid met jullie te delen. Zij worden al snel slachtoffer van spot en worden aangevallen.

Kijk naar degenen die aanvallen. Wat verbergen zij? Waarom moeten zij iemand die de waarheid spreekt vernietigen? Degenen die het hardst aanvallen hebben het meeste te verbergen, anders zouden zij het negeren. Zij zijn zeker in de aanval, gebruik makend van alles tot hun beschikking om diegenen te vernietigen die vragen durven stellen.

Alles zou open moeten zijn voor grondig onderzoek. De waarheid kan niet langer verborgen blijven. De vernietiging van de mens kan niet langer getolereerd worden. De onmenselijkheid van mens tot mens moet stoppen.

Ik weet, mijn liefste, dat het soms zeer pijnlijk is voor jou om gescheiden te zijn van mij. Wij hadden zoveel. Ik laat je de hele tijd zien dat ik naast je sta, dat ik je nooit zal verlaten. Wij blijven samenwerken. Dit is onze missie. Liefde is de meest waardevolle ervaring. Koester het altijd.

Jouw aanbiddende, MontyVertaling: Puk
Dear Readers,

We are looking for new translators English-Polish, for Montague Keen’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
aand we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.


interview

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/