maandag 27 april 2015

Montague Keen, 26 april 2015, NL

Boodschap van Montague Keen, Zondag 26 April 2015

IERLAND / ENGELAND

Jullie leven in wat interessante en enerverende tijden zullen worden. Jullie maken Energie / Waarheid vrij door de leylijnen. Het komt allemaal boven. Jullie hebben jullie levens in gevangenschap geleefd in een controlesysteem dat uitermate goed verborgen was maar zichzelf liet zien als allemaal LIEFDE en LICHT. Niets was verder bezijden de waarheid. Veronica en ik hebben met jullie onderzocht hoe Ierland het centrum van jullie beschaving was voordat het met geweld werd overgenomen door Rome. Het bewijs is overal.

HOE DE BIJBEL EEN IERS BOEK IS DAT VERANDERD EN AANGEPAST WERD DOOR ROMEINSE VERTALERS is een boek geschreven door CONOR MAC DARI.

"De Bijbel is een Iers boek uit pre-Roomse tijden en een regelrechte diefstal zonder erkenning van de Ierse Kerk van IESA"

"Het bedrog is nog steeds gaande en het grote geheim wordt angstvallig bewaard door de Roomse kerk en Britse priesters in het algemeen, maar meer in het bijzonder voor het Ierse volk die zo enorm hebben geleden onder deze twee tegengestelde krachten."

"Het is verbazingwekkend dat wat nu zo duidelijk frauduleus blijkt te zijn, zo lange tijd aan ontdekking heeft kunnen ontsnappen."

"Het vereiste een waar inzicht in het verleden van Ierland en in de kwaadaardige intriges van de Roomse en Britse pastoraten en de rol die gespeeld werd bij het creëren van gebeurtenissen met gedenkwaardige gevolgen in wereldzaken. Om deze feiten te verbergen voor het nageslacht, namen ze hun toevlucht tot HET VERVALSEN VAN DE GESCHIEDENIS VAN DE WERELD waarvoor ze een web van LEUGENS en VERZINSELS in de plaats zetten."

"De ingewijden in Brits Staatsmanschap en de Kerktop evenals zij van de Roomse kerk in Engeland en Ierland, zijn zich ongehinderd bewust van deze waarheid en bewaken zorgvuldig het geheim van hun BEDROG."

"Geschiedenis van Ierland" door Thomas Moore, de beroemde dichter en auteur, waarin hij het feit onthulde dat hij bij elke wending van zijn zoektocht naar kennis en feiten een samenzwering vond van verzwijgen en onderdrukking. Hij schreef zijn werk onder dezelfde ontmoedigende omstandigheden."

"Ondanks dat de Verlosser Jezus werd opgedrongen en hij in de plaats kwam voor IESA de Roomse Kerk veel rijkdom bracht, kostte het veel moeite om er in te slagen de wereld te laten geloven dat hij een daadwerkelijk historisch bestaan had.

"Het wordt geschat dat er 2 miljoen levens verloren gingen in de uitvoering van dat plan in de strijd om de Mohammedanen in de tiende en elfde eeuw uit Syrië te verdrijven. Het was gedurende de 87-jarige bezetting van het ZOGENAAMDE HEILIGE LAND door de kruisvaarders dat Rome namen gaf aan plekken en plaatsen daar die werden genoemd in de geschriften en welke namen voordien niet werden geïdentificeerd met dergelijke plaatsen."

"Gedurende die tijd deden ze alles dat ze nodig achtten of die de omstandigheden ze mogelijk maakten om de bodem te leggen voor het plaatsen van kenmerken van identificatie wat betreft iedere plek die geselecteerd werd als ONTSTAANSPLEK OF PLAATS VAN HANDELING VAN ELK VAN DE MYTHISCHE KARAKTERS AAN WIENS FICTIEVE BESTAAN EEN SPECIALE BETEKENIS OF BELANG GEGEVEN ZOU WORDEN."

ENGELAND

Zoals onderzocht door PETER uit Engeland.

Engeland is om precies te zijn sinds 15 Mei 1213 bezit van de Kerk van Rome, en de Kerk van Engeland is een Katholieke Franchise.

Deze video is een cadeau voor ALLE Engelsen voor de 800ste verjaardag van het land dat van jullie werd afgenomen.

Deze video laat zien dat Koning John, onder de invloed van de Tempeliersbaronnen, op de 15e Mei 1213 in een tempel in de buurt van het Kasteel van Dover de soevereiniteit van Engeland en Ierland overgaf aan het Pauselijke Legaat Pandolph, bij wijze van afgifte van een "certificaat ter EEUWIGE overgave aan Paus Innocentius III". Het bewijs hiervoor wordt geleverd in Scroll 66 van de MAGNA CARTA.

Merk daarbij eveneens op dat hij het overhandigde en daarbij een huur moet betalen van 10000 zilvermarken per jaar, dat is 7000 voor Engeland en 3000 voor Ierland met als bedoeling om als CEO aan te kunnen blijven! Enige twijfel of Ierland Katholiek is? Twijfel niet dat Engeland nog steeds, onder een "afgezwakte franchiseovereenkomst" eigendom is van de Kerk van Rome. De Canonieke Handhaving van de Kerk van Engeland stelt heel specifiek dat het deel uitmaakt van de "Ene, Heilige, Katholieke en Apostolische Kerk" en deze zijn de 4 brandmerken van De Kerk……niet zomaar een kerk maar De Kerk. Het dragen van het KRUIS VAN MALTA is een teken van franchise. Er is geen belangrijker voor de Kerk dan deze. Het is copyright en er moet voor betaald worden om het te voeren.

Peter legt eveneens uit waarom je nooit een X op een stembiljet moet zetten. Het geeft wettelijk weer dat je krankzinnig, crimineel, ondergeschikt, vreemdeling, arm of beschermeling van de parochie bent of onder toezicht vanwege geestelijke gestoordheid, met onzuivere geest en onbekwaam om je eigen zaken af te handelen. Electorale afdelingen huisvesten patiënten– geestelijke patiënten. Bekijk de video.

De mensen worden wakker. De informatie werd deze week door Alison naar Veronica gestuurd. Het bewijst dat de mensen hun eigen onderzoek doen en dat, zoals ik jullie er altijd aan herinner, niets is als het lijkt. Het is tijd dat jullie je ware geschiedenis ontdekken. Alles in jullie leven wordt gecontroleerd door deze machtsstructuur. Ieder land zou haar eigen waarheid moeten zoeken, haar eigen geschiedenis. Jullie zullen de verbanden vinden, ongeacht het tijdstip waarop het werd overeengekomen. Alle wegen zullen naar Rome leiden.

Er wordt veel druk uitgeoefend op Veronica om haar te verhinderen met mij te werken. Ga alsjeblieft door met jullie werk aan de leylijnen; het vrijmaken van al hun energie. Stuur eveneens Liefde en Licht naar de drie machtscentra: Londen, Rome en Washington. Jullie vrijheid ligt in jullie handen.

Ik wil graag een zeer bijzonder vrouwelijk medium in België bedanken die het me mogelijk maakte een groot boeket van roze rozen aan Veronica te sturen in verband met haar verjaardag.

De duistere krachten verliezen hun macht. Ze halen uit naar een ieder die waarheid en gerechtigheid zoekt. Ongeacht ras of geloofsovertuiging, jullie behoeven en verdienen waarheid en gerechtigheid. De WAARHEID is overal om jullie heen. Het is niet verborgen omdat zij nooit gedacht hebben dat jullie zouden ontwaken. Het is tijd dat alles dat voor jullie werd achtergehouden onthuld wordt zodat de mensheid in waarheid en liefde haar weg kan vervolgen.

Mijn lief, je werk zal vrucht dragen. Twijfel daar geen moment aan. Het ontwaken van de geest voor de waarheid is nooit een eenvoudige taak. Velen hebben nog angst voor de waarheid. Dit is een tijd van grote verandering. Wees voorbereid.

Voor altijd, je aanbiddende,

Monty


Vert. Marja/Rob

maandag 20 april 2015

Montague Keen, 19 april 2015, NL

BOODSCHAP VAN MONTAGUE, 19 APRIL 2015

____________________________________________

 

Sinds mijn heengaan in 2004 heb ik vriendelijk geprobeerd jullie naar Ierland te laten kijken. Totdat jullie dat doen zal de Cabal door blijven gaan alle menselijk leven op Aarde te vernietigen. Pas wanneer jullie eerlijk de WAARHEID onder ogen zien kunnen jullie hopen de mensheid te redden.

 

Jullie zien niemand de juiste vragen stellen aan jullie politici of het Vaticaan. Wie stelde vragen over chemtrails, gefluorideerd water, genetisch gemodificeerd voedsel of vaccinaties die worden gebruikt om het menselijk ras uit te roeien? Door niets te doen geven jullie de Cabal permissie om door te gaan, ongeacht de consequenties.

 

Veronica heeft haar familie dit weekeinde om zich heen om haar verjaardag op 21 april te vieren. Daarom zal ik nu kort zijn.

 

Veronica ontving de volgende email:

 

Wat is de rol van Ierland in de mondiale opzet der dingen?

 

Bij 1 uur 20 minuten van onderstaande LINK:

 

De 4 mensenrassen die de cabal onder de duim wil houden:

Ieren

Schotten

Amerikaanse Indianen

Zuid-Afrikanen

 

Ierland lijkt belangrijk te zijn in de opzet der dingen.

 

 

Michael Tsarion zegt:

Ierland is het belangrijkste doel van het "monolithische oudewereldcomplot".

 

Het soort priesterschap dat in Ierland ontstond…

De ware beschaving van "zuiveren" (Ariërs) werd hier in het Westen gesticht.

 

Elk motief, iedere traditie van elke cultuur die ook maar iets te betekenen heeft, stamt uit het Westen.

 

Afgeleiden daarvan vind je in het Oosten.

 

 

Kennis van de "Dienaren der Waarheid" (Druïden)

 

Kennis van kruiden

Kennis van healing

Kennis van dierensymboliek

Kennis van muziek

Kennis van dichtkunst

 

De maten van antieke megalithische plekken zijn nauwkeuriger naarmate je meer richting het Westen gaat, totdat je uiteindelijk in Ierland komt waar de megalieten het meest nauwkeurig zijn.

 

Het DNA van de Minoische beschaving (Kretenzer beschaving) is Westers. Zij (de mainstream media) haten dit.

 

De Westerse oorsprong (Ierland) van beschaving wordt ontdekt.

 

Deze cultuur (Ierland) moest eerst worden vernietigd voor de kwaadwillende samenzwering die we vandaag de dag kennen en waar we gedurende millennia onder hebben moeten ploeteren.

 

Een traditie (Ierland) moest volkomen worden vernietigd.

Een complete manier van leven (Ierland) moest volkomen worden vernietigd.

Een compleet wereldbeeld (Ierland) moest volkomen worden vernietigd.

 

We kennen deze vernietiging als de Eerste onderdrukking van Ierland.

We kennen dit als de vernietiging van de Druïden.

We kennen dit als de vernietiging van de Ierse cultuur.

 

Deze (Ierse) traditie moest onderdrukt worden.

 

Deze (Ierse) traditie moest worden vernietigd zodat enigerlei pathologische troep kon worden opgebouwd.

 

Met de Gnosis (kennis) van de Druïden…

Zolang de Druïden leefden was er geen kans op dat enige kwaadaardige toestand langer dan 5 bloederige minuten kon bestaan.

 

Ierland was nummer een (1).

Ierland was de eerste aanvalszone.

 

Dat wat diep in de Ierse genen bestaat, bestaat nergens anders.

 

Ierland speelt een zeer belangrijke rol in het openwrikken van de gevangenispoorten voor iedereen.

 

1:26:50

Het verklaart waarom Ierland zwaar gefluorideerd is. 98 procent van Europa is niet gefluorideerd.

Ierland is gefluorideerd.

 

Michael Tsarion in Open Your Mind: "The Dying Conspiracy" (23-11-2014 interview)

Gepubliceerd op 30 november 2014.

 

 https://www.youtube.com/watch?v=fUzeCdX_dTs&feature=youtu.be

 

Ik stel voor dat je het leest en luistert naar iemand anders' kijk op Ierland. Veronica en ik achten Michael Tsarion zeer hoog. Het is Veronica's diepste wens dat Michael Tsarion op een dag zal instemmen met het filmen van een gesprek met haar over Ierland. Tenzij je begrijpt wat Ierland en het Ierse volk was aangedaan, kun je niet hopen te ontsnappen aan de toestand waaraan je door de Cabal werd onderworpen, waar de meerderheid van de mensen nauwelijks kan bestaan in een wereld van overvloed.

 

Veronica verdient het om dit weekeinde kwaliteitstijd met haar familie door te brengen. Ik zal er zijn, genietend van de humor en het goede eten, aangezien plezier altijd mijn geest verheft heeft. Om bij iemands zielenfamilie te zijn is een voorrecht; beschouw dat nooit als gewoon. Mijn lieve vrouw en haar familie maakten me gelukkiger dan ik ooit voor mogelijk hield.

 

We staan aan je zijde, Veronica, we begeleiden je bij elke stap op je weg. Jouw vertrouwen in mij wankelde nooit, zelfs geen moment. We blijven een opmerkelijk team.

 

Mijn liefde omringt je, altijd. Je aanbiddende

 

Monty

 

EINDE BOODSCHAP

 

Website: www.montague.com

Vert. Rob

 

 

 

 

 

 

 

maandag 13 april 2015

Montague Keen, 12 april 2015, NL


Boodschap van Montague Keen, Zondag 12 April 2015


Mijn vrienden, de tijd is gekomen waarin actie van jullie kant nodig is. Ik heb jullie voort geleid. Ik heb jullie laten zien wat er van jullie verlangd wordt. We doen ons best aan deze kant van het leven. Nu is het aan jullie om samen actie te ondernemen aan jullie kant van het leven. We laten jullie zien hoe en openen jullie ogen voor wat jullie door de cabal werd aangedaan om zo de gevangenisplaneet te creëren waaraan jullie gewend zijn geraakt om op te leven.

Vrijheid ligt binnen jullie handbereik. Open jullie harten en bewustzijn en omarm het licht dat iedere dag steeds duidelijker wordt. Velen van jullie zijn je bewust van de veranderingen in energie. Jullie nemen een gevoel van opwinding waar en dat zou ook moeten; de controlesystemen zijn uiteen aan het vallen. Het is hun beurt om alle controle los te laten. Het licht ontmaskert alles dat boosaardig is en jullie kunnen nu zien dat de machtsstructuren worden blootgelegd. Al hun slechte plannen worden open en bloot voor jullie uitgespreid. Wanneer ze verwijderd zijn (en dat worden ze) zal er hulp komen ten bate van de mensheid. Er zal geen ongelijkheid zijn, geen derde wereld: er zal gelijkheid zijn. De cabal heeft alle mogelijkheden gebruikt om de mensheid te vernietigen en te verwijderen zodat alleen zij Planeet Aarde voor zichzelf konden claimen. Dit zal niet worden toegestaan.

Om te begrijpen hoe jullie de Aarde voor de mensheid terug kunnen claimen, moeten jullie op de hoogte zijn van hoe de mensheid wordt gecontroleerd en hoe jullie in onwetendheid en duisternis gehouden worden.

IERLAND IS DE SLEUTEL DIE ALLES ZAL ONTSLUITEN.

Dit is een feit. Area 51 heeft gepoogd de energie van Ierland in te tomen. CERN werd gebouwd in een poging de energie van Ierland te vangen en te gebruiken. Wanneer het Ierse volk ontwaakt voor wat haar en haar land is aangedaan, zal ze alles dat gerelateerd is aan het Vaticaan voor altijd uit hun land verwijderen.

Ik vraag jullie te kijken naar de interviews die Veronica heeft gehad met de Galactische Historicus ANDREW BARTZIS. Kijk in het bijzonder naar No 3, waar jullie de waarheid zullen ontdekken. Veronica vroeg aan Andrew: "Wat is Ierland?", Andrew antwoordde: "Ierland vertegenwoordigt het allerbelangrijkste deel van het oorspronkelijke ontstaanssysteem van de Aarde voordat overheersing en controle hun effect hadden.

"De technologie onder Ierland lijkt op een mierenhoop. De mierenhoop van tunnelgangen die weer naar andere tunnelstelsels leiden, die jullie in 12 dimensionale versterkingssystemen brengen." Dat is de eerste sleutel om te begrijpen wat Ierland is. Ierland is de sleutel van de kluis."

"Alle energetische tunnels die verbonden zijn met het geboortesysteem van de Aarde, leiden naar Ierland. Er zijn daarin hoofdcontrolekamers onder het Ierse continent, diep onder de grond."

"DOOR ONZE INTENTIES TERUG AAN DE OPPERVLAKTE TE BRENGEN EN DAADWERKELIJK DE ENERGIE VAN DE OPPERVLAKTELIJNEN TE VERANDEREN ZODAT DE OORSPRONKELIJKE RASTERLIJNEN DE HEILIGE GEOMETRIE VAN HET NETWERK VAN DE VRIJMETSELAARS BEGINNEN OVER TE NEMEN. We zijn psychische antilichamen voor dit kwaadwillende systeem waar we aan onderworpen worden."

Veronica: "wat kan de man in de straat nu doen?"

Andrew antwoordde: "Loop over het land. Neem je gebeden mee, jullie voornemens, geef jullie idee van wat een viering is. Begin spirituele schoonheid te beoefenen. Begin te begrijpen dat de wereld waarin jullie leefden, in het bijzonder Londen, in werkelijkheid een duivels oord is. Het is nodig dat het volk, hun voornemens en hun hart-ruimte daar een begin maakt met bevrijding van de gevangen energie dat door voorouderen is vastgezet die een systeem van heilige geometrie hebben gecreëerd, zich er terdege van bewust zijnde dat toekomstige voorouders een giftige spirituele omgeving zouden erven."

"Ierland vertegenwoordigt een groep van onafhankelijke tijdreizigers die op vele verschillende tijdlijnen en in alle vier de paradoxen een doorn in de zij van de kerk. Als Rome niet doet wat het kan doen, om er voor te zorgen dat de juiste Ierse zielenfamilies niet op alle vier de tijdlijnen leven, maar afgescheiden op alle vier de tijdlijnen en vluchtelingen zijn van over de hele wereld en beschouwd worden als de zwakkelingen van de samenleving; dan doen ze hun werk om ervoor te zorgen dat deze oude tijdreizigers zich nooit meer in onze wereld konden manifesteren, tenzij ze zich manifesteerden via de Katholieke Kerk die daar in Ierland bestond."

"De Ierse geschiedenis is verbonden met de Egyptische geschiedenis, de farao's. Egyptische mummies zijn overal op de Ierse eilanden gevonden."

"Waarom?"

"De Egyptenaren geloofden dat je door de verschillende fases van hun onderwereld kon gaan door een boot naar Ierland te nemen."

"Wat zou er kunnen gebeuren wanneer een zeer machtige leraar metafysica uit de Egyptische spiritualiteit besloot dat zij naar het GROOTSTE KNOOPPUNT VAN DE RUIMTE KONDEN GAAN DOOR MIDDEL VAN HUN DOOD?"

Veronica Keen: "Wist je dat het DNA van Toetanchamon  voor 98% Iers is?"

Andrew: "Ja, dat wist ik."

"Ierland heeft zoveel grote tijdlijnaanvallen te verduren gehad, dat er bijna nog meer paradoxen zijn ontstaan. Het was een enorm, enorm, slagveld, zoals de loopgraven-oorlogsvoering in de Eerste Wereldoorlog maar dan op de schaal van een tijdlijn"

"De grootste kwestie die moeilijk fysiek te bewijzen valt, zou de fabricage van de Titanic zijn, dat was tussen 1913 en 1917. Ze bouwden een aantal schepen, omdat dat de tijd was waarin alle grote tijdreizigers zich zouden manifesteren in Dublin, zich zouden manifesteren over de Ierse eilanden zodat de metaalbewerkers voorhanden waren, omdat de Titanic  enorm, enorm enorm nodig was in de tijdlijnen. Het metaal dat naar Ierland kwam was betoverd met de ENERGIE van de Ierse eilanden, en toen het de oceaan overvoer, zond het zeer positieve energie uit. Daarom werd het tot zinken gebracht met aan boord al die bankiers. Het was een gigantisch tijdlijnencomplot dat zelfs de Ierse energieweerstand verpletterde die zich probeerde opnieuw met de heilige geometrienetwerken te verbinden via een gigantisch vaartuig dat gebouwd was door Ierse handen."

"Die schepen namen de Ierse energie over de oceanen mee en brachten het in verbinding met verschillende systemen van heilige geometrie en ze probeerden daadwerkelijk het systeem van heilige geometrie terug te kapen door middel van een enorme resonerende boot van metaal. Ik weet dat het gigantisch is. Die mannen van de tijdlijnprojecten zullen boos op me zijn, maar het is tijd om de waarheid te vertellen."

"Ierland was de plek waar MI6 al haar occulte zaken deed. Er werden zo veel geheime rituelen uitgevoerd  op Ierse ceremoniële plaatsen, overal op de Ierse eilanden gedurende de Tweede Wereldoorlog, dat het de Nazi uitdrukking dat we van occultisme afweten op kinderspel lijkt."

Er is zoveel meer informatie die Veronica en Andrew Bartzis onder jullie aandacht brachten, die jullie zouden moeten onderzoeken. De gefilmde interviews zijn terug te vinden op onze website en op YouTube.

Nu begrijpen jullie misschien waarom het nodig is dat ons eerste Centrum in Ierland er komt. Helaas hebben velen van jullie geluisterd naar de gnomen die er afgelopen jaar op gebrand waren het te verhinderen. Vele van de donaties zijn op verzoek teruggestort. Het is ten behoeve van de mensheid dat dit werk wordt gedaan en ik vraag jullie nog een keer een gift te overwegen zodat onze plannen voor een Centrum zo snel mogelijk doorgang kunnen vinden, zodat we allemaal zijn voorbereid op het moment dat de cabal ophoudt controle uit te oefenen over de mensheid.

Mijn lief, ooit zal je moeilijke werk begrepen worden. We hoeven nu niet lang meer te wachten.

Ik zal naast je staan. Je liefhebbende,

Monty.

Boodschap van Veronica

De accountant zal me dinsdag bezoeken, waarna een herzien financieel verslag t.b.v het Centrum op de homepagina te zien zal zijn.

Ik heb met zware aanvallen te kampen gehad. Het zijn geduchte pogingen om mijn werk te stoppen. Zend me alsjeblieft genezing. Ik word nu aangevallen. Het moet stoppen.

Vert. Rob/Marja 

maandag 6 april 2015

Nederlands -- Montague Keen, 6 april 2015

Boodschap van Montague Keen, Zondag 5 April 2015

Een groet aan allen op deze Paasdag. Het is traditie om tijdens Pasen chocola te eten. Veronica zorgde er altijd voor dat ik een constante voorraad van mijn favoriete chocola had. Ik wens jullie allen een bijzonder aangename dag.

Terwijl het daglicht toeneemt, schijnt het licht van de mensheid steeds helderder. Het ontmaskert alles dat duister en corrupt is. Jullie ontwaakte bewustzijn kan niet langer de leugens accepteren die publiekelijk als feit voor jullie neergezet worden, vooral op TV en in de kranten. Waarheid kan niet langer verborgen worden. Jullie zijn begonnen vragen te stellen en zelf de waarheid te onderzoeken. Jullie zijn geschokt door de regelrechte arrogantie van de leugens die jullie intellect beledigen. De cabal is begonnen zich te realiseren dat ze niet meer weg kunnen komen met hun “inventieve verhalen” die de waarheid vervangen. Jullie hebben ze doorzien.

Vandaag wil ik jullie laten zien wat anderen als waarheid ontdekt hebben. Ik ben niet de enige die jullie de goede richting op wijst. De toekomst van de mensheid hangt af van in hoeverre jullie de absolute waarheid accepteren en je ontdoen van de foutieve geschiedenis die met opzet aan jullie is opgedrongen. De uitroeiing van de mensheid is al jaren om jullie heen gaande en jullie waren je daar niet van bewust. Dit was met jullie hulp gepland en uitgevoerd door de cabal. Het is tijd dat dit stopt. Samen zeggen jullie NEE, ik doe niet meer mee aan deze afslachting van het menselijk ras. Jullie bevinden je in een WIJ en ZIJ situatie. Wat jullie verteld werd dat in het Oosten begon, deed dat niet. Het begon in het Westen.

Vandaag citeren we uit Andrew Power’s boek, IERLAND, LAND VAN DE FARAO’S.

Pag. 69: “ ‘Zoetgevooisde’ landverraders zoals Clinton, Blair en andere ‘mondiale’ politici op hoog niveau (in werkelijkheid marionetten van het systeem) zijn strategisch neergezet om aspecten van het bedrog te controleren en ons als ‘eindeloos te hoeden’ en te onthutsen. Ze weten hoe belangrijk het is om de ‘nutteloze eters’ (zoals iemand van de Elite de zogenaamde massa kil beschreef) in conflict met elkaar te houden. Verdeel en heers is het toegepaste axioma. Ierland is een goed voorbeeld, hoewel hetzelfde model in de meeste landen al gedurende de hele geschiedenis is gebruikt. Het gebruik van historische en mythologische gebeurtenissen, zoals de Slag van de Boyne, diende om een Agenda te schrijven waar we tot nu toe geen erg in hadden. Even terzijde; het zogenaamde ‘Ierse Vredesproces was nooit bedoeld om te werken en zal dat in zijn huidige vorm (2003) nooit doen: het is alleen maar nog een aspect van de agenda die bedoeld is om jullie te verwarren. Dit zal duidelijk worden naarmate ons verhaal zich ontwikkelt.”

interview

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/