zondag 24 mei 2015

Nederlands -- Montague, 24 mei 2015

Boodschap van Montague, 24 Mei 2015


2015, het jaar van de openbaringen. Jullie zullen dit jaar vele feiten onder ogen moeten zien, die veel onrust zullen veroorzaken bij sommigen die vinden dat ze zich bewust hadden moeten zijn van wat er feitelijk aan de hand was. Ik heb jullie er al vele malen op gewezen dat jullie op een GEVANGENISPLANEET leven. Jullie waren er toen niet klaar voor om dit te horen. Nu beginnen meer van jullie dit zelf te zien. Jullie zijn gealarmeerd vanwege hetgeen jullie nu ontdekken dat de waarheid is.

Toen de beslissing werd genomen om het menselijk ras tot SLAVEN te maken van degenen die de Aarde hadden BETREDEN, werden vele zaken geregeld. Alle contacten met andere planeten werden AFGESCHAFT, en de Aarde werd afgesloten (Lock down). Jullie waren sindsdien geïsoleerd en alleen. Religie werd ontworpen en gebruikt om jullie te controleren. Hoewel de CHRISTUS waarover zij prediken NOOIT BESTOND, was hij gebaseerd op de Christus die vele honderden jaren eerder op Aarde was. Het Vaticaan begon de namen van plaatsen in het OOSTEN te veranderen om te passen in het verhaal dat zij hadden bedacht. Bewijs hiervoor is beschikbaar. Er werden enorme plannen gemaakt voor de overname die ze nu willen completeren. Velen van jullie hebben hen geholpen bij de vernietiging en uitroeiing van jullie ras. Jullie trapten in hun propaganda. Het werd nauwgezet gepland.

Er zijn nu genoeg van jullie wakker hieromtrent, om anderen te helpen zien wat jullie zo duidelijk kunnen zien. Jullie werden door de MEESTERS VAN DE MANIPULATIE, die jullie bloed drinken en jullie vlees eten om te kunnen overleven op Aarde, beduveld. Kun je echt een oogje dichtknijpen m.b.t. al diegenen die elk jaar verdwijnen? Het wordt tijd dat jullie de kwetsbaren beschermen. Degenen die door de Staat "ter verzorging" zijn opgenomen, zijn overgeleverd aan de genade van de satanische cultussen. Ze hebben jullie hulp nodig om te overleven. Jullie moeten de feiten van wat er rondom jullie heen gebeurt onder ogen zien. Ooit zullen ze bij jouw deur aankloppen. Wie zal voor jou zijn zegje doen? Jullie zijn allemaal Palestijnen! 

Alleen degenen die de waarheid zoeken kunnen duidelijk zien wat de mensheid was aangedaan om mensen gehoorzame slaven voor hun ongeziene meesters te maken. Mindcontrol speelt een grote rol in jullie slavernij. Hellevuur, verdoemenis, boetedoening; alles knap in jullie gedachten geïnstalleerd om jullie onder controle te houden. Ze dienen Lucifer; niet de GOD van LIEFDE die de mensheid schiep.

Wij in de Geestenwereld zijn klaar om jullie te helpen de mensheid en de Aarde te redden, zodat alle toekomstige generaties in vrede kunnen leven. Zijn jullie klaar om met ons samen te werken om dit te bereiken? Samen kunnen we het doen. Dit is jullie grote kans om jezelf te bevrijden. Kunnen jullie de uitdaging aan? Wat heb je te verliezen? De cabal zal jullie vernietigen zodra ze jullie niet meer kan gebruiken. Hun plannen worden elke dag ontmaskerd, aangezien ze die niet meer voor jullie kunnen verbergen. Ze voeren nieuwe wetten op om zichzelf meer tijd te geven. De mensheid is nu voldoende ontwaakt om het volledige plaatje te zien, zodat mensen niet langer met een vals gevoel van veiligheid kunnen worden gesust. Zal de cabal rekenschap afleggen in september, wanneer het hoofd van de vernietiging van de mensheid zijn cohorten groet bij de Verenigde Naties op 24 september?

Neem de tijd om de waarheid te leren kennen. Vergeet de valse geschiedenis en de religies die jullie gevangen hielden. Steun je medemensen die uit hun bestaan worden weggebombardeerd. Want vandaag zijn zij het, morgen misschien jullie. Dat is het plan. Verbind je hart met de God van Liefde. Met liefde in je hart kun je je medemens geen kwaad doen. Wie leerde jullie te haten en te vrezen? Wie begon oorlogen en het moorden? Wie legden hun wil op aan de mensheid? Wie creëerde alle religies teneinde verdeeldheid en conflicten te veroorzaken? Alle wegen leiden naar Rome.

De tijd raakt op. Gebruik hem om corruptie aan de kaak te stellen en de mensheid voor uitsterven te behoeden. Ja, in het begin zullen mensen denken dat je gek bent, maar dan zal het kwartje vallen en ook zij zullen duidelijk de waarheid zien over wat er rondom hen wordt gedaan, elke dag, zonder dat ze het zich realiseerden. Nadat je eenmaal je ogen opent, kun je ze nooit meer sluiten. Opeens wordt de corruptie zo voor de hand liggend dat je je afvraagt hoe het mogelijk is dat je er zolang blind voor bent geweest. Wordt een van de velen die op Aarde zijn om haar te bevrijden en de mensheid te helpen. Treedt naar voren in het Licht. Blijf niet hangen bij de verschrikkingen die werden uitgevoerd om jullie te controleren en te vernietigen. Concentreer je alleen op het creëren van een betere toekomst voor de Aarde.

Het is een moeilijke tijd voor iedereen die de waarheid dient. De aanvallen intensiveren zich maar we laten ons niet afleiden. Help ons alsjeblieft om de mensheid vooruit te helpen naar een vreedzame wereld voor allen.

Mijn lief, we weten wat we moeten doen. We zullen niet tegengehouden worden daar de timing juist is. Met ons aller samenwerking kunnen we niet falen.

Altijd, je aanbiddende Monty.
Vert. Rob

Boodschap van Veronica

Om kanker te voorkomen: gebruik heet water, citroensap maar smaak en een kwart theelepel Bicarbonaat van Soda, elke ochtend.

maandag 18 mei 2015

Nederlands -- Montague Keen, 17 mei 2015


Boodschap van Montague Keen, 17 Mei 2015


De propagandaoorlog die jullie nu meemaken is de laatste zuil van de Kwaadaardige Krachten die er naar gestreefd hebben de mensheid van de Aarde te verwijderen. Ze laten jullie zien hoe ze dit gedaan hebben via OORLOG; en jullie zijn hen uitstekend van dienst geweest. Jullie hebben gezien hoe mannen trots de medailles tonen die weergeven hoeveel van hun medemensen ze hebben afgeslacht. Jullie dienen te leren en accepteren dat jullie EEN MENSELIJKE FAMILIE zijn, gecontroleerd door een kracht die zo KWAADAARDIG is dat het haar gezicht niet kan tonen. Deze macht beheerst jullie door middel van menselijke ziekte -KANKER- een voor hen uiterst succesvol wapen. Ze gebruiken de angst voor kanker, evenals de ziekte zelf, en jullie worden daar dagelijks mee gebombardeerd.

Het enige dat jullie moeten doen is het drinken van heet water, citroensap en een beetje Sodium Bicarbonaat, zoals Veronica iedere ochtend doet, om te verzekeren dat je het nooit krijgt. Zo simpel is het. Natuurlijke behandelingen zijn succesvol bij de vernietiging van kanker.

Kanker van de geest, evenals kanker van het lichaam, zijn een zeer succesvol wapen tegen de mensheid. Jullie zijn je eigen ergste vijand geworden. Jullie zijn zo snel in het geloven van iedere leugen die je verteld wordt over je medemens. Er zit EEN MACHT achter iedere oorlog, die aan de touwtjes trekt van de marionetten die ze in elk land aan de macht brengen zodat het volk opgestookt kan worden tot een razernij van haat en minachting, klaar en bereid om de voorschriften van hun slechte opperheren te volgen. Ze verspreiden ziekte terwijl ze de wereld vertellen dat ze daar zijn om te helpen; en jullie, de onschuldigen, helpen hen dit te doen. Jullie vernietigen je eigen ras. Alhoewel ze alles hebben geprobeerd, kunnen ze het Licht niet verhinderen zich te verspreiden, waardoor zij en hun daden worden ontmaskerd. Ze kunnen niet overleven in het LICHT.

Onze stichting had gehoopt dat ons Centrum in Ierland ondertussen klaar zou zijn, om jullie te helpen om te gaan met alle trauma dat jullie zullen ervaren gedurende de overgang. De GNOMEN die erop uit zijn om dit te verhinderen zullen op een dag de enorme omvang onder ogen zien van de prijs die de mensheid heeft betaald ten behoeve van hun moment van roem. De mensheid dient voorbereid te zijn, aangezien niets dat jullie vandaag de dag als normaal accepteren zal overblijven. De cabal zal alles vernietigen aangezien het slechte verliezers zullen zijn. Ze hebben behoedzaam elke fase van hun overname gepland zonder ooit in acht te hebben genomen dat de Mens wakker zou kunnen worden en zeggen: NEE, ik wil dit niet.

ROME heeft de leiding bij deze overname. Het speelde zijn rol terwijl het er altijd aan dacht liefde en vrede te laten zien terwijl iedereen voor hen neerboog. WAAROM? Ik heb jullie er altijd aan herinnerd dat "niets is wat het lijkt". Je kunt niets op het eerste gezicht aannemen. DE CABAL HEEFT OORLOG NODIG en ze zullen elke smoes gebruiken die in hun plaatje past. Ze zullen alles wat in hun vermogen ligt doen om te proberen te voorkomen dat jullie DOOR HEBBEN WIE ZE ZIJN en WAT ZE DOEN.

Zeg NEE tegen oorlog. Laat geen van hun valse vlag gebeurtenissen jullie tot een oorlog verleiden. Weiger je medemens voor hen te doden. Veronica heeft een film gekregen over de Tweede Wereldoorlog die haar tot in haar kern geraakt heeft. Het laat zien hoe makkelijk het was een oorlog aan te stichten en hoe de elite achteroverleunde om zich te vermaken met het spektakel van mensen die elkaar zonder gewetenswroeging afmaken.

(een documentaire met ondertitels)

Beschouw de ene nationaliteit niet alsof deze verschilt van een andere; kijk alleen naar DE ONMENSELIJKHEID VAN MENSEN TEGEN MENSEN. Ze steunen beide kanten in welke oorlog dan ook; voor hen is het gewoon een spelletje. Denk aan de wapens van massa-destructie in Irak; terwijl Irak al vele jaren deel uitmaakte van het plan van de Cabal. Er wordt voortdurend tegen jullie gelogen. Het is tijd om wakker te worden en de waarheid onder ogen te zien. De hypnotiseur die jullie onder controle houdt is je televisie, samen met de kranten. Ze zijn allemaal eigendom van de Cabal. Dit werd allemaal zorgvuldig gepland. Ze hebben geen steen op de andere gelaten en ze zijn overal in geïnfiltreerd. Ze zitten achter al het slechte dat er ooit op jullie wereld gebeurde.

Ze vallen mijn vrouw voortdurend aan. Haar longen geven haar grote problemen. Ze speelden het klaar om haar longen een paar jaar geleden te beschadigen in een poging haar te stoppen met mij te werken. Haar leven is een vorm van strijd geworden, maar ze is Iers, dus zal ze zich niet overgeven. Ze wil de mensheid hersteld zien en in staat om in vrede en harmonie samen te leven voordat ze me aan deze zijde van het leven vergezelt. Ze worstelt om te overleven. We willen dat haar longen genezen voordat ze zich kan concentreren op het stichten van de Centra die het leven op Aarde zullen herstellen naar hoe het zou moeten worden geleefd, in vrede en harmonie voor allen. Nooit meer barrières van enigerlei aard. Help ons alsjeblieft dit voor elkaar te krijgen.

Nogmaals vraag ik jullie te werken aan het sturen van Licht en Liefde naar Londen, Rome en Washington, zodat de mensheid van haar kluisters wordt bevrijd. Jullie leylijnenwerk is zeer waardevol. Ga er alsjeblieft mee door, aangezien jullie daarmee het licht bevrijden. Ik dank jullie.

Mijn lief, je moet rusten en herstellen. We willen dat je sterk bent om de Centra op te kunnen zetten, om de experts te leveren die de mensheid zullen leren hoe de ondergang van de Cabal en alles wat dat inhoudt te overleven.

Jij en ik zullen doorgaan zolang als nodig is, mijn lief. Het is onze missie om dat te doen.

Altijd, je aanbiddende
Monty

Website: www. Motaguekeen.com
Vert Rob/ Marja

Montague Keen, 17 mei 2015, NL

Boodschap van Montague Keen, 17 Mei 2015

 

 

De propagandaoorlog die jullie nu meemaken is de laatste zuil van de Kwaadaardige Krachten die er naar gestreefd hebben de mensheid van de Aarde te verwijderen. Ze laten jullie zien hoe ze dit gedaan hebben via OORLOG; en jullie zijn hen uitstekend van dienst geweest. Jullie hebben gezien hoe mannen trots de medailles tonen die weergeven hoeveel van hun medemensen ze hebben afgeslacht. Jullie dienen te leren en accepteren dat jullie EEN MENSELIJKE FAMILIE zijn, gecontroleerd door een kracht die zo KWAADAARDIG is dat het haar gezicht niet kan tonen. Deze macht beheerst jullie door middel van menselijke ziekte -KANKER- een voor hen uiterst succesvol wapen. Ze gebruiken de angst voor kanker, evenals de ziekte zelf, en jullie worden daar dagelijks mee gebombardeerd.

 

Het enige dat jullie moeten doen is het drinken van heet water, citroensap en een beetje Sodium Bicarbonaat, zoals Veronica iedere ochtend doet, om te verzekeren dat je het nooit krijgt. Zo simpel is het. Natuurlijke behandelingen zijn succesvol bij de vernietiging van kanker.

 

Kanker van de geest, evenals kanker van het lichaam, zijn een zeer succesvol wapen tegen de mensheid. Jullie zijn je eigen ergste vijand geworden. Jullie zijn zo snel in het geloven van iedere leugen die je verteld wordt over je medemens. Er zit EEN MACHT achter iedere oorlog, die aan de touwtjes trekt van de marionetten die ze in elk land aan de macht brengen zodat het volk opgestookt kan worden tot een razernij van haat en minachting, klaar en bereid om de voorschriften van hun slechte opperheren te volgen. Ze verspreiden ziekte terwijl ze de wereld vertellen dat ze daar zijn om te helpen; en jullie, de onschuldigen, helpen hen dit te doen. Jullie vernietigen je eigen ras. Alhoewel ze alles hebben geprobeerd, kunnen ze het Licht niet verhinderen zich te verspreiden, waardoor zij en hun daden worden ontmaskerd. Ze kunnen niet overleven in het LICHT.

 

Onze stichting had gehoopt dat ons Centrum in Ierland ondertussen klaar zou zijn, om jullie te helpen om te gaan met alle trauma dat jullie zullen ervaren gedurende de overgang. De GNOMEN die erop uit zijn om dit te verhinderen zullen op een dag de enorme omvang onder ogen zien van de prijs die de mensheid heeft betaald ten behoeve van hun moment van roem. De mensheid dient voorbereid te zijn, aangezien niets dat jullie vandaag de dag als normaal accepteren zal overblijven. De cabal zal alles vernietigen aangezien het slechte verliezers zullen zijn. Ze hebben behoedzaam elke fase van hun overname gepland zonder ooit in acht te hebben genomen dat de Mens wakker zou kunnen worden en zeggen: NEE, ik wil dit niet.

 

ROME heeft de leiding bij deze overname. Het speelde zijn rol terwijl het er altijd aan dacht liefde en vrede te laten zien terwijl iedereen voor hen neerboog. WAAROM? Ik heb jullie er altijd aan herinnerd dat "niets is wat het lijkt". Je kunt niets op het eerste gezicht aannemen. DE CABAL HEEFT OORLOG NODIG en ze zullen elke smoes gebruiken die in hun plaatje past. Ze zullen alles wat in hun vermogen ligt doen om te proberen te voorkomen dat jullie DOOR HEBBEN WIE ZE ZIJN en WAT ZE DOEN.

 

Zeg NEE tegen oorlog. Laat geen van hun valse vlag gebeurtenissen jullie tot een oorlog verleiden. Weiger je medemens voor hen te doden. Veronica heeft een film gekregen over de Tweede Wereldoorlog die haar tot in haar kern geraakt heeft. Het laat zien hoe makkelijk het was een oorlog aan te stichten en hoe de elite achteroverleunde om zich te vermaken met het spektakel van mensen die elkaar zonder gewetenswroeging afmaken.

 

Hellstorm — The Real Genocide of Nazi Germany

(een documentaire met ondertitels)

 

Beschouw de ene nationaliteit niet alsof deze verschilt van een andere; kijk alleen naar DE ONMENSELIJKHEID VAN MENSEN TEGEN MENSEN. Ze steunen beide kanten in welke oorlog dan ook; voor hen is het gewoon een spelletje. Denk aan de wapens van massa-destructie in Irak; terwijl Irak al vele jaren deel uitmaakte van het plan van de Cabal. Er wordt voortdurend tegen jullie gelogen. Het is tijd om wakker te worden en de waarheid onder ogen te zien. De hypnotiseur die jullie onder controle houdt is je televisie, samen met de kranten. Ze zijn allemaal eigendom van de Cabal. Dit werd allemaal zorgvuldig gepland. Ze hebben geen steen op de andere gelaten en ze zijn overal in geïnfiltreerd. Ze zitten achter al het slechte dat er ooit op jullie wereld gebeurde.

 

Ze vallen mijn vrouw voortdurend aan. Haar longen geven haar grote problemen. Ze speelden het klaar om haar longen een paar jaar geleden te beschadigen in een poging haar te stoppen met mij te werken. Haar leven is een vorm van strijd geworden, maar ze is Iers, dus zal ze zich niet overgeven. Ze wil de mensheid hersteld zien en in staat om in vrede en harmonie samen te leven voordat ze me aan deze zijde van het leven vergezelt. Ze worstelt om te overleven. We willen dat haar longen genezen voordat ze zich kan concentreren op het stichten van de Centra die het leven op Aarde zullen herstellen naar hoe het zou moeten worden geleefd, in vrede en harmonie voor allen. Nooit meer barrières van enigerlei aard. Help ons alsjeblieft dit voor elkaar te krijgen.

 

Nogmaals vraag ik jullie te werken aan het sturen van Licht en Liefde naar Londen, Rome en Washington, zodat de mensheid van haar kluisters wordt bevrijd. Jullie leylijnenwerk is zeer waardevol. Ga er alsjeblieft mee door, aangezien jullie daarmee het licht bevrijden. Ik dank jullie.

 

Mijn lief, je moet rusten en herstellen. We willen dat je sterk bent om de Centra op te kunnen zetten, om de experts te leveren die de mensheid zullen leren hoe de ondergang van de Cabal en alles wat dat inhoudt te overleven.

 

Jij en ik zullen doorgaan zolang als nodig is, mijn lief. Het is onze missie om dat te doen.

 

Altijd, je aanbiddende

Monty

 

Website: www. Motaguekeen.com

Vert Rob/ Marja

 

zondag 10 mei 2015

Nederlands -- BOODSCHAP VAN MONTAGUE, 10 mei 2015

BOODSCHAP VAN MONTAGUE, 10 mei 2015

De mensheid moet een einde aan oorlog maken voordat oorlog een einde maakt aan de mensheid.

J.F. Kennedy

Vrienden, de echte reden voor oorlog wordt altijd voor jullie verborgen gehouden. De cabal begrijpt de structuur van de Aarde volkomen, het ondergrondse tunnelsysteem dat hen verbindt en van groot belang voor ze is. Voor de cabal is wat er onder de grond zit veel belangrijker dan waar jullie je bovengronds van bewust zijn. Het feit dat deze kennis voor jullie verborgen is houdt ze aan de macht. Ze kunnen deze controle niet handhaven zonder jullie hulp. Kijk naar de nadruk die wordt gelegd op legers. Feitelijk zijn het ingehuurde moordenaars die bereid zijn de mensheid te vernietigen voor geld.

Waarom denk je dat de cabal alle bewijs uit het verleden, de heilige plaatsen, de rollen en tafels uit de oudheid voor jullie verborgen hield? Ze vrezen dat de man in de straat ooit achter zijn afkomst en ware geschiedenis komt. Aan jullie is propaganda gevoerd over de oorlogsoverwinningen; hoe moedig de soldaten waren terwijl het al die tijd een spel is geweest om ervoor te zorgen dat de mens zijn medemens vernietigt.

Alle oorlogen zijn veroorzaakt en gefinancierd door dezelfde mensen. Het maakt niet uit wie er wint want de cabal wint altijd. De cabal wordt steeds sterker door de ANGST, het lijden en dood van menselijke wezens. Jullie hebben recentelijk gezien hoe oorlog werd vereerd door het leggen van kransen van rode klaproosbladeren om de Doden van de laatste wereldoorlog te Herdenken. Al het menselijke leven zou gewaardeerd en gerespecteerd moeten worden. De vernietiging van de mensheid moet stoppen, zodat jullie een beter leven voor iedereen kunnen creëren.

Ga ver in jullie oude verleden terug zodat jullie beter kunnen begrijpen waar jullie vandaag de dag mee te maken hebben. Onderzoek wanneer de overname van de mensheid begon en wie er bij betrokken waren en jullie zullen ontdekken dat diezelfde mensen vandaag de dag aan de macht zijn. Ze sterven niet zoals jullie mensen dat doen. Als jullie dit feit eenmaal begrijpen, zal alles duidelijk worden. Jullie dragen binnenin je ziel de herinneringen van alle levens die jullie geleefd hebben. Een ieder van jullie is een belangrijk wezen van Licht die in deze tijd op Aarde is om de nodige veranderingen te realiseren die nodig zijn zodat de mensheid kan overleven.

We hebben plannen voor de toekomst maar we hebben jullie hulp nodig om ze uit te voeren. Nadat eenmaal een bepaalde keten van gebeurtenissen plaatsvindt zullen we weer openlijk bij jullie zijn, met informatie en advies om jullie vooruit te helpen naar een betere toekomst voor allen. Er zijn wezens in elke hoek op Aarde die klaar staan om als een geheel naar voren te treden zodra de tijd rijp is. Ras noch taal zal een probleem zijn. Jullie zullen op zielsniveau weten wanneer de tijd rijp is om voorwaarts te gaan.

Ga alsjeblieft door met het sturen van liefde en licht naar Londen, Rome en Washington. Jullie werk aan de leylijnen heeft veel gedaan om oorlog en vernietiging te voorkomen. Op een dag zullen jullie begrijpen hoe belangrijk dit werk is. De leylijnen werden gecreëerd ten goede van de mensheid; zeker niet om de mensheid gevangen te nemen en de levenskwaliteit op Aarde te reduceren. De leylijnen zijn van jullie. Neem de controle erover terug. Dit is jullie wereld.

Ontwaken is nimmer makkelijk. Jullie moeten aanvaarden dat degenen waarvan je geloofde dat ze het beste met jullie voor hadden, jullie feitelijk aan het vernietigen waren. Dit doen ze door middel van de lucht die je inademt, het water dat je drinkt en het voedsel dat je eet. Alleen al deze feiten zouden iedereen wakker moeten maken. Jullie betalen ze om je te doden. Waar slaat dit op?

We hadden gehoopt inmiddels meer bereikt te hebben. Geweldige hindernissen werden op ons pad gelegd. We werden vertraagd, maar we zullen niet gestopt worden. Mijn lieve vrouw heeft enorm geleden in recente tijden. Ze moest sterk zijn om door te gaan. Ze weet wat er van haar wordt verwacht, en ze zal niet in gebreke blijven. Het Vaticaan wil niet dat jullie naar Ierland kijken. Ze hebben teveel te verbergen. Dus maken ze het leven moeilijk voor degenen die aan de kaak stellen waar ze schuldig aan zijn. Ze controleren door ANGST, maar de angst die ze creëren is GEBASEERD OP LEUGENS.

Er is GEEN HEL, geen VAGEVUUR of iets dergelijks. Begrijp dit en al hun controle verdampt in de ether. Ze hebben de mensheid veel te lang bedrogen. Het wordt tijd dat het Vaticaan alle rijkdom teruggeeft aan de arme mensen van wie ze het stalen. “Je kunt sommige mensen enige tijd voor de gek houden maar je kunt niet alle mensen de hele tijd voor de gek houden.”

Mijn lief, probeer kalm aan te doen. Je lichaam moet herstellen. We proberen alles op zijn plaats te krijgen. Er zijn velen die ons willen stoppen maar we laten ons niet afschrikken.

Altijd samen, je aanbiddende,
Monty.Vert. Rob/Marja

maandag 4 mei 2015

Nederlands -- Boodschap van Montague Keen, 3 Mei 2015

Boodschap van Montague Keen, 3 Mei 2015 

We zijn allemaal verschillend maar als we om de zegeningen van de Heer vragen moeten we niet vergeten dat God ons gelijkwaardig geschapen heeft.
Vladimir Putin

Het licht van de waarheid breidt zich uit waardoor harten en geesten geopend worden voor de waarheid. Velen van jullie stijgen uit boven de hypnotiserende trance. Jullie zien datgene voor het eerst dat werd aangewend om de mensheid te controleren. Religie was het meest effectieve wapen dat gebruikt werd om de mensheid te controleren en te vernietigen. Dit alles wordt overvloedig duidelijk gemaakt door een van de grote geschiedkundigen van jullie tijd: Michael Tsarion. Veronica kreeg informatie toegestuurd dat alles wat ik jullie heb verteld bevestigt. 

(Bekijk zelf de video)

Zij die jullie controleren willen niet dat jullie weten dat alles in het WESTEN begon. Daarover kun je niet van mening verschillen: het is een FEIT. De oude naam voor Ierland was HIBERNIA. De Ieren waren de OORSPRONKELIJKE “HEBREEERS”.

Nog een belangrijk punt werd genoemd in de e-mail, waarin Michael Tsarion zegt:

“De wens van de Vaticaanse HANDELAARS IN MYTHES en MYTHOGRAFEN was om de oorsprong van de beschaving ten onrechte in het Midden Oosten te plaatsen, zo ver mogelijk bij het Atlantische gebied vandaan. Deze mythografen waren zich er volledig van bewust dat IERLAND een overblijfsel was van ATLANTIS en dat haar oorspronkelijke inwoners daar kwamen tengevolge van de eerdere reizen van westerse volken.

Wat dit betekent is dat we niet uitsluiten dat er bewegingen van Oost naar West plaatsvonden. Dat vertellen de geschiedkundigen ons graag. Natuurlijk waren er bewegingen van Oost naar West. Er waren verhuizingen van de Oostelijke en de Zuidelijke landen naar het Westen.

We hebben benadrukt dat deze bewegingen van Oost naar West voor het grootste deel een TERUGKEER waren.

De afstammelingen (afstammelingen uit het Westen, afstammelingen van Ierland) KEERDEN TERUG naar hun voorouderlijk huis nadat de toestand enigszins genormaliseerd was.

Maar deze geschiedkundigen die nooit het fenomeen van het tijdperk van cataclysme behandelen, zullen jullie dat nooit vertellen. In hun werken is Ierland een naakt land dat voor de eerste keer werd bezocht”

DRUIDISCHE SYMBOLIEK in de VRIJMETSELARIJ en het JOODS CHRISTENDOM
Zoals we door de gehele Ierse Oorsprong van Beschaving hebben laten zien, ONTSTONDEN de symbolen en tradities die we associëren met JODENDOM, CHRISTENDOM, TEMPELIERS, VRIJMETSELARIJ IN IERLAND.

DE TIEN GEBODEN VAN DE DRUIDEN WAREN BIJNA IDENTIEK AAN DIE DOOR GOD AAN MOZES WAREN GEGEVEN.Het is fijn om te weten dat andere mensen hun eigen onderzoek doen en tot dezelfde conclusie komen: dat er een enorme samenzwering plaatsvond om de mensheid over te nemen en te vernietigen door de mens de waarheid te onthouden omtrent wie ze is en waartoe ze in staat is. Jullie zijn belogen over religie, regeringen, onderwijs; het is allemaal een samenzwering van leugens. Jullie ploeteren temidden hiervan, in een poging te overleven. Overal om jullie heen zien jullie chemtrails, chemicaliën in jullie water, vaccinaties, genetisch gemanipuleerde gewassen en behandelingen die ontworpen zijn om jullie langzaam te laten sterven en jullie hebben dit leren accepteren als NORMAAL!

Jullie moeten wakker worden, de tijd dringt. Er zijn verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. Besef dat alle partijen worden gefinancierd door een persoon. Dus maakt het uit voor wie je kiest? Dezelfde persoon zal aan de macht blijven. Het is allemaal zo duidelijk als je ogen eenmaal open gaan. Ze spelen enkel een spel om jullie te misleiden in het idee dat jullie medezeggenschap hebben wat betreft jullie toekomst en de toekomst van de mensheid, terwijl de hele tijd hun Grote Plan is geweest om de mensheid te vernietigen en jullie wereld openlijk over te nemen. Ze mogen dan op jullie lijken maar ze lijken in niets op jullie.

Wij in de Geestenwereld willen graag diegenen van jullie bedanken die tijd en moeite hebben genomen om de energie van de leylijnen te bevrijden. Ik hoop dat iedereen het grote belang van dit werk inziet. Het zal helpen de ketenen te verwijderen die jullie gevangen houden. Vergeet alsjeblieft niet om Liefde en Licht naar Londen, Rome en Washington te sturen. Het zal bijdragen tot de ontmaskering van de corruptie. De zetel van alle corruptie bevindt zich in Rome: laat je niet paaien door de prachtige woorden die daar vandaan komen. Woorden zijn goedkoop. Er zijn daden nodig.

Wie kun je vertrouwen in deze grote warboel? Wees verantwoordelijk en doe je eigen onderzoek. Weet wie je bent en je zelfvertrouwen zal toenemen. Jullie zijn met velen, zij zijn met weinig. Als jullie je macht terugnemen, zullen jullie weigeren ze van dienst te zijn en een oogje dicht te knijpen wat betreft alle corruptie. Dan zullen zij op hun beurt ploeteren en ontdekken dat hun enige antwoord hierop is om de Aarde te verlaten. Ze horen niet op Aarde thuis. De mensheid zou een verbond moeten afsluiten: ik zal niet moorden ten behoeve van hen, ik zal ze niet dienen, ik zal niet helpen hun daden te verhullen, ik zal mijn medemens steunen. Leer jullie onderzoek te delen en open je mond wanneer dat nodig is.

De briljante geest en het intellect van Michael Tsarion zijn onvergelijkbaar. Het is makkelijk om naar hem te luisteren en hij legt alles uit. Zijn woorden, gesproken dan wel geschreven, zullen jullie harten en geesten openen voor de WAARHEID. Als jullie eenmaal de waarheid kennen en begrijpen, zullen jullie weten wat je vervolgens moet doen. Jullie zullen je gevangenisdeur ontsluiten.

Mijn lief, het is opnieuw een zware week voor je geweest. We proberen alles bij elkaar te brengen maar we ontmoeten immense tegenwerking. Dit is de grootste strijd die ooit gevoerd is omtrent de controle van de Aarde. Deze wordt zowel buiten Aarde als op Aarde gestreden. Degenen die het tegenwerken krijgen vele aanvallen te verduren. Er is geen genade.

We zijn er voor je. Altijd aan je zijde, je aanbiddende,

Monty.

Website: www.montaguekeen.com

Vert: Marja/Rob


interview

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/