zondag 29 september 2013

29.09.2013
   29 september 2013


Als de wereld een betere plek moet worden, moet het menselijk bewustzijn veranderen - Albert Einstein

Het gebeurt, vrienden. Jullie doen voortreffelijk werk met het verhogen van het bewustzijn van zo velen. Kijk om je heen en zie hoe de Cabal hierop reageert. Ze gebruiken nu haast non-stop Chemtrails in een poging om de mensheid onder controle te houden. Jullie zien de ene na de andere false-flag operatie. Ze worden zorgeloos in hun pogingen om angst te creëren, zodat jullie bereid zullen zijn om nog meer kostbare vrijheden op te geven. Trap alsjeblieft niet in deze propaganda. Ze zullen niet aarzelen zo veel mensen als nodig is te doden om paniek en angst te creëren. Begrijp dit: ZE ZIJN BANG VOOR JULLIE, DE ONTWAAKTEN!

Jullie hebben niets te verbergen, maar alles te winnen door sterk en onbevreesd te zijn. Jullie zijn de 99%, bij elkaar staand met het geloof in je hart, dat jullie werden uitgekozen om het grote ontwaken te bewerkstelligen dat tot de terugkeer van vrede en harmonie leidt, en de verwijdering van alles dat jullie in dienstbaarheid en duisternis hield. Jullie tijd is gekomen. Je zult ontdekken wie jullie zijn en wat jullie was aangedaan. De mensheid komt tezamen en geen verdeeldheid zal jullie ooit nog scheiden.

Religies worden ontmaskerd voor wat ze werkelijk zijn: allemaal door mensen bedacht en ontworpen om jullie in angst en onder controle te houden. Ze werden gebruikt om redenen te creëren om bang te zijn voor mensen die niet tot hetzelfde geloof behoorden. Ze werden gebruikt als redenen voor oorlog en misère voor zo velen. Dit moet nu ophouden. Wees de eerste om te zeggen, ”ik ben niet bang voor iemand vanwege zijn geloof”. Alleen degenen die religie gebruiken om aan anderen hun wil op te leggen moeten zorgvuldig onderzocht en gevraagd worden zich aan te passen aan het nieuwe tijdperk van vrede.

De verandering gebeurt zoals hij moet gebeuren en hij kan niet worden tegengehouden. Al het geld in de wereld zal niet voorkomen dat het gebeurt. De Cabal heeft hierin geen keuze. Een grotere geest dan de hunne heeft dit alles in beweging gezet en waakt er over. Het zal gebeuren. Er worden aanpassingen aan jullie DNA en bewustzijn gemaakt om je te helpen de vele veranderingen te doorstaan die jullie zullen tegenkomen gedurende de verandering. Jullie doen allemaal goed werk door je onderzoek te delen en anderen te helpen de shift op tijd te maken.

Jullie menselijk lichaam wordt sterker en zal de verwijdering van alle chemische aanvallen die het moest doorstaan verwelkomen. Wanneer het lichaam schone lucht heeft om te ademen en goed voedsel om te eten zal het leven op Aarde zo anders worden. Ziektes werden gemaakt, ontworpen om jullie onderworpen te houden. Het zal een herinnering worden aan de duistere tijden. We zullen Centra hebben in ieder land om jullie te helpen een leven Op Aarde te creëren dat de moeite waard is. Het leven zal een prachtige ervaring op Aarde worden, waarvan de ware schoonheid voor jullie verborgen werd.

Alles wordt duidelijk wanneer jullie terugkeren naar de Geestenwereld. Jullie kijken met afschuw naar wat talloze onschuldige menselijke wezens wordt aangedaan in een poging een Nieuwe Wereldorde te creëren waarin de mensheid slechts een dienstknecht is, die alleen maar bestaat om de grillen van de Cabal te gehoorzamen. Dit moest beëindigd worden omdat dit nimmer mocht worden toegestaan. De Aarde is onderdeel van het Universum en kan niet door de Cabal worden overgenomen omdat zij niet van hen is.

Zonder jullie hulp zijn ze niets. Jullie hebben de macht om de slachting te stoppen en vrede te brengen op jullie wereld. Zijn jullie in staat het werk te doen dat van jullie gevraagd wordt? Want dit is jullie missie op Aarde. Jullie hebben hiertoe besloten voordat jullie naar de Aarde terugkwamen. Wij in de Geestenwereld bekijken elke zet, elke gedachte, en elk woord van de Cabal. We kennen hun plannen, dus kunnen we jullie raad geven. Voor degenen met speciale missies is de tijd gekomen om deze zonder vragen uit te voeren. Jullie weten in je hart wie je bent en wat er van je verwacht wordt. Jullie zijn de scheppers van het Nieuwe Tijdperk van Verlichting. Het doet er niet toe in welk land je woont. Samenkomen in harmonie verwijdert alle foute barrières die de Cabal gecreëerd heeft om jullie van elkaar gescheiden te houden. Jullie hebben niet te vrezen behalve de vrees zelf.

Veronica, mijn lief, je werd onlangs diep geroerd toen je met enkele lieftallige Ierse dames sprak, die ervan overtuigd waren dat de verwijdering van de Vaticaanse Heerschappij in Ierland van groot belang was voor hen en voor Ierland. Je was ontsteld te ontdekken dat hoewel ze het uiterlijke vertoon van het Vaticaan afgezworen hebben, ze nog steeds gevangen zitten in het foute geloof van dit corrupte instituut dat door opvoeding bij hen werd ingeprent. Ze moeten begrijpen en in het reine komen met het feit dat de doctrine die hen geleerd werd fout is. Want er is geen hel, etc. Wanneer ze het kruisteken maken, openen ze zichzelf voor de lagere dimensies. Je moet sterk zijn en vertrouwen hebben. Liefde, en alleen liefde, is wat je nodig hebt.

Hersengolven worden op velen van jullie toegepast, zonder jullie toestemming of medeweten, in een poging om te voorkomen dat jullie actief worden. Het is belangrijk dat jullie elkaar steunen en degenen die worden aangevallen en zich er niet van bewust zijn te helpen. Het kan lijken alsof zij overschaduwd worden. Ze kunnen veranderen en deze verandering kan gezien worden door diegenen onder jullie die alert en zich bewust zijn van zulke gebeurtenissen. Vergeet en leg naast je neer wat ze zeggen wanneer ze overschaduwd zijn, want het komt niet van hen. Het is wat de Cabal ze instrueert te zeggen of te doen. Wees hiervoor altijd op je hoede, anders trap je in de val te geloven wat wordt gezegd door de controleurs of een “walk-in”; wat voor label je er ook aan wilt hangen. Heb medelijden met ze, maar verspil geen kostbare energie aan boosheid of wraak. Want zo’n reactie is driedimensionaal. Jullie daarentegen, hebben je bewustzijn naar een hoger bestaansniveau getild. Jullie staan boven dergelijk 3D denken en handelen.

Als jullie dichter bij het licht komen wordt dit alles jullie meer dan duidelijk. Dan kunnen wij aan deze kant van het leven jullie openlijk bezoeken. We zullen gezien worden en we zullen met jullie praten. Alle barrières zullen worden verwijderd. Liefde, en geloof in jullie eigen aangeboren vaardigheden zal dit bewerkstelligen. Degenen waarvan het de bedoeling is om op Aarde te blijven zullen daar blijven, terwijl degenen die niet van de Aarde zijn geen keus hebben dan te vertrekken, aangezien ze de energie van het licht niet kunnen overleven. Hen wacht ontmaskering, en een menselijke verschijningsvorm aanhouden zal niet mogelijk zijn.

Samen moeten jullie voortgaan, met liefde in jullie hart, wanneer jullie je mede lichtwezens van over de hele wereld verwelkomen. Eén grote, gelukkige familie van licht en liefde. Dit is jullie missie. Jullie zullen je doel bereiken. We zijn altijd bij jullie.

Veronica, verwelkom de vele veranderingen die je ervaart, want ze zijn allemaal onderdeel van het ontwaken. Mijn liefde is altijd bij je.

Altijd je aanbiddende


Monty

Website: The Montague Keen FoundationVertaling: Alja

maandag 16 september 2013

15.09.2013
   15 september 2013


Zelfs wanneer je je als enige in een minderheid bevindt, de waarheid is de waarheid.
Mahatma Gandhi

De gevangenismuren storten in. Jullie zien nu de corruptie die de mensheid overspoelde en tot slaaf maakte, voor wat het is. De structuur van de piramide is schaamteloos duidelijk en degenen aan de top ervan worden elke dag zenuwachtiger. Ze gehoorzaamden hun buitenwereldse meesters zonder vragen, in de overtuiging dat hun plannen gegarandeerd succesvol waren. Ze hebben nooit overwogen, zelfs geen moment, wat ze zouden kunnen doen als de mensheid ontwaakte, omdat ze dachten dat ze alles gedaan hadden om succes van die plannen te verzekeren. Ze hadden controle over jullie leven, vanaf het moment van de geboorte tot het verlaten van het aardse vlak.

Het feit dat zo velen van jullie ontwaakt zijn, ondanks dat alles tegen jullie was, is op zichzelf al een wonder. De dappere mensen die de eerste stappen zetten om de corruptie aan de kaak te stellen zullen nooit worden vergeten wanneer de geschiedenis van jullie wereld wordt geschreven. Als je in overweging neemt wat er allemaal gedaan wordt om jullie in de derde dimensie te houden is het geen verrassing dat sommigen er nog steeds in gevangen zitten. Dat zijn de mensen die nu gebruikt worden om mensen die verder zijn gegaan te veroordelen en aan te vallen. Dit gebeurt overal ter wereld.

Denk met je hart, je weet op zielsniveau wat waarheid is en wat dubieus is. Het is een moeilijke weg die jullie in deze tijd van verandering overwegen, wanneer verwarring, bedrog en flagrante leugens uit zo veel richtingen op jullie afgevuurd worden. Begeleiding is beschikbaar. Je hoeft er maar om te vragen. Jullie moeten allemaal je bewustzijn verhogen en alles dat driedimensionaal was achter je laten. Degenen onder jullie die ontwaakt zijn moeten extra waakzaam zijn om er voor te zorgen dat je nooit meer verleid wordt om in de vallen te trappen die zo zorgvuldig zijn geplaatst om je opnieuw in de derde dimensie te lokken.

De grote inspanning om de mensheid te wekken heeft er toe geleid dat de waarheid nu aan het licht komt. Het ontmaskert de valse verklaringen die worden gebruikt om jullie te dwingen een oorlog te accepteren. Jullie maakten een keuze: jullie willen niet moorden, noch willen jullie dat er in jullie naam door anderen wordt gemoord. De dagen dat mensen domweg geloofden dat het hun plicht was om voor een goede zaak te moorden of te sterven zijn voorbij. Nu vragen jullie, “wiens zaak? Wie trekt er voordeel uit oorlog?”

De antwoorden op deze vragen worden duidelijker bij elke dag die voorbij gaat. Jullie standpunt in dezen zal oorlog overbodig maken. Dit is waarom jullie acties, jullie gedachten en jullie overtuigingen zo belangrijk zijn. Het verlangen naar vrede wint aan kracht! Het zal slagen!

Jullie krijgen vaste voet aan de grond en realiseren je wie je bent. Jullie nemen de controle over je leven terug nu degenen die jullie onderdrukten aan het ploeteren zijn en naar manieren zoeken om controle te behouden. Tot nu toe ging alles voor hen van een leien dakje. Heb medelijden met ze, aangezien dit een nieuwe manier van leven voor ze is. Veroordeel ze niet, toon geen agressie, want dat zou je naar hun niveau omlaag halen, en dat wil je nu echt niet. Jullie zitten in het proces van het creëren van een nieuwe wereld waar iedereen in vrede leeft. Een wereld waar liefde de leidraad en iedereen gelijk is. De veranderingen die moeten verschijnen om dit te bereiken zullen in de niet al te verre toekomst plaatsvinden. Zijn jullie in je hart en ziel bereid om de veranderingen, waarvoor zo velen hun uiterste best doen om voor jullie voor elkaar te krijgen, te omarmen?

Een ieder van jullie zou moeten vragen, “wat kan ik doen om bij te dragen aan deze veranderingen? Kunnen we op enigerlei wijze helpen?” Wanneer jullie leren samen te komen en samen te werken zullen jullie over het kwaad triomferen. De Cabal houdt jullie in een doosje en laat jullie haar propaganda op de tv, die wordt gebruikt om jullie gedachten onder controle te houden, opzuigen. NLP (Neuro-Linguïstisch Programmeren) wordt gebruikt, evenals subliminale boodschappen. Totdat jullie dit begrijpen, kunnen jullie je hier niet tegen beschermen. Denk er aan: jullie betalen feitelijk jullie eigen cipiers!

Praat met elkaar, net zoals ze in vroeger tijden deden. Zij wisten destijds hoe te leven. Ze deelden alles. Zo was het ze geleerd. Ik kan jullie verzekeren dat ze precies wisten hoe het universum werkte. Ze begrepen het belang van leylijnen. Nu zien jullie hoe die grootse natuurlijke energiesporen geblokkeerd waren om de energielijnen die jullie wereld omgeven te onderdrukken. Dit is op zichzelf al een misdaad tegen de mensheid, die rechtgezet moet worden. Alles dat op Aarde werd aangepast om jullie te onderdrukken en controleren zal aan het licht komen, en jullie zullen hulp krijgen om dat recht te zetten. Jullie zijn goed op weg om dat te doen. Licht wordt naar zoveel dingen gestuurd om jullie te assisteren.

Geloof in je missie en weet dat je zult slagen. Onthoud…. Alles gebeurt op onze tijd, niet die van jullie. Geef dus niet toe aan ongeduld, wanneer zaken vertraging oplopen. We zullen handelen op het moment dat we zien dat alles op zijn plaats is. We zullen slagen. Blijf vastberaden en herinner jezelf er aan dat je niet langer met de spelletjes van de Cabal meespeelt. Er wordt geen kanonnenvoer meer geleverd, wat voor excuus er ook wordt bedacht om een oorlog te beginnen. De mensheid wil niet langer oorlogje spelen om de Cabal te verrijken en ondertussen DE BEVOLKING TE REDUCEREN. Jullie vragen je af hoe de mensheid zo lang blind kon zijn geweest voor dit alles: het antwoord is mind-control.

Het is tijd bijeen te komen als EEN GROTE FAMILIE die over de hele wereld is verspreid. De leden ervan willen elkaar weer leren kennen en kennis delen en het leven op Aarde ervaren. Zie jezelf een vredige wereld creëren, want dat is waarvoor jullie in deze tijd op de Aarde zijn. Laat de blinddoeken van jullie ogen en de ketenen van jullie ledematen vallen. Maak je gedachten vrij en zie, niet wat je wordt verteld te zien, maar wat je feitelijk ziet. Schep vreugde in de vrijheid die je creëert. We staan aan jullie zijde om je te begeleiden en te beschermen. Sta pal en weet dat jullie op de juiste weg zijn.

Mijn lieve Veronica, degenen die zijn voorbestemd om bij je te zijn, zullen aan je zijde staan. Maak je geen zorgen hierover. Ik zal je nooit in de steek laten.

Altijd, je aanbiddende

Monty.


Website: The Montague Keen FoundationVertaling: Alja

dinsdag 10 september 2013

08.09.2013
   8 september 2013


De energie van de ontwaakten is momenteel bezig jullie wereld te transformeren. Het neemt elke dag toe nu meer van jullie het licht van de waarheid zien en zich realiseren dat alles wat jullie als waarheid accepteerden inderdaad FOUT is. 

Eenmaal ontwaakt worden de leugens heel duidelijk, en degenen die er in handelen verraden zichzelf als de marionetten die ze zijn. Wees er van bewust dat deze marionetten spoedig vervangen zullen worden in een poging jullie te overtuigen dat de nieuwe marionetten alleen maar werken in het belang van de mensheid. Maar de nieuwe zullen met dezelfde pakketten verschijnen: angst, oorlog en controle; slechts gepresenteerd onder een andere naam.

De mensheid zou hier nooit meer in moeten trappen. Kijk naar ze wanneer ze tegen je liegen. Je hoeft niet te schreeuwen of je stem te verheffen. Laat alleen maar beleefd zien dat je niet gelooft of accepteert wat er gezegd wordt. Dit is jullie grote kans om de controle door de Duistere Cabal voor eens en voor altijd te verwijderen, evenals alle satanische onderdrukking die daarbij hoorde. Dit kan zonder bloedvergieten of welke vorm van lijden ook worden gedaan. Wanneer mensen bijeenkomen en weigeren deel uit te maken van enig deel van controle door de Cabal, dan zal deze uiteenvallen en ophouden te bestaan.

Ze vrezen jullie ontwaken en ze proberen bergen te verzetten om jullie in slaap en onder controle te houden. Je hoeft maar naar de TV en de nieuwsmedia in de hele wereld te kijken om te zien hoe wanhopig ze proberen hun macht intact te houden.

Jullie worden geholpen de waarheid te zien door bronnen waar jullie je nog niet volledig van bewust zijn, maar de Cabal is zich er terdege van bewust en werkt onvermoeibaar om te proberen te voorkomen dat de hele waarheid naar buiten komt. Wanneer alles bekend is omtrent deze duistere tijden die nu ten einde komen, zullen jullie geschokt zijn te horen hoe ver de Cabal ging om jullie en je wereld te beheersen. Ze veranderden jullie DNA, maar dat is bezig momenteel hersteld te worden. Inentingen en medicijnen werden gebruikt om natuurlijk herstel tegen te gaan, maar nu zijn jullie je ook van deze oplichterij bewust.

Hoe interessant is het, dat er altijd geld in overvloed is voor oorlogen en voor de controle van de mensheid. Ze hebben systematisch alles vernield: jullie lucht, water, voedsel, alles dat nodig is voor de overleving van de mens. Toch achten sommigen deze kwaadaardige mensen hoog. Zijn zij blind voor het kwaad, of laten ze zich leiden door angst?

Sommigen zijn inderdaad bang de waarheid onder ogen te zien, maar het gaat niet weg. Het moet onderkend en aangepakt worden, hoe eerder hoe beter. Om het doden te stoppen, moeten jullie de realiteit, die elke dag duidelijker wordt, onder ogen zien. Het is jullie plicht aan je medemens om hem te beschermen. De bescherming van de onschuldigen is in dit alles een belangrijke factor. Onthoud dat de Cabal, die de marionetten beheerst, jullie angst en lijden nodig heeft om te overleven. Wanneer jullie het doden stoppen en weigeren om deel uit te maken van hun overnameprogramma, is het afgelopen met ze, want ze kunnen het niet doen zonder jullie. Steun hun oorlogsmachine op geen enkele wijze, noch met het doden zelf, noch met de productie van oorlogsmaterieel. Ze kunnen alleen maar slagen met jullie steun, aangezien jullie de 99% zijn.

Denk even aan hoe het leven zal zijn wanneer volledig bewustzijn en volledig DNA hersteld is, en jullie ontdekken wie jullie zijn en waartoe jullie in staat zijn. Dan, en alleen dan zullen jullie je ten volle realiseren wat de mensheid werd aangedaan om jullie planeet te beheersen. Jullie zullen snel herstellen en allemaal samen dezelfde ervaringen ondergaan naar verlichting. De mensheid zal samenkomen en er zullen geen barrières zijn van geloof of ras. Grenscontroles zullen een verre herinnering zijn aan de duistere tijden. De regel van verdeel en heers zal nooit meer worden gebruikt. Regeringen die valse ideeën hebben gecreëerd voor de bescherming van andere landen, terwijl ze deze binnenvielen voor winst en controle, zullen ophouden te bestaan.

Alles is gebaseerd op de oorlogsmachine, die altijd klaar staat om in actie te komen om de Cabal te voorzien van energie door moord en angst. Ze floreerden op het lijden en de angst van de onschuldigen. Willen jullie dat dit doorgaat?

Zijn jullie klaar om te zeggen “Genoeg is genoeg! We weigeren jullie corrupte regimes nog langer te steunen.”

Elke dag zien jullie de strijd om de gedachten en zielen van de mensen doorgaan. Sommigen blijven in verwarring over wie ze moeten geloven. Ik vraag ze om in de ogen van de marionetten te kijken, terwijl deze de ene na de andere leugen opdissen. Ze weten dat ze spoedig gedumpt worden wanneer ze jullie niet langer kunnen overtuigen om ze te geloven. Zij vechten ook voor hun bestaan binnen de Cabal.

Zij die nu op Aarde zijn om hun missie te volbrengen worden genadeloos aangevallen. Serieuze pogingen worden ondernomen om te voorkomen dat hun missies slagen. Zowel geld als mindcontrol wordt op grote schaal gebruikt in een poging te voorkomen dat ze duidelijk zien wat er gedaan moet worden. Deze aanvallen komen in vele vormen, maar allemaal met hetzelfde doel.

Het gebeurt wanneer mensen bijeenkomen om samen te werken dat een donkere schaduw verschijnt en ontreddering, onenigheid en frictie veroorzaakt waar er geen zou moeten zijn. De Cabal vreest het bijeenkomen van de juiste mensen. Waarom toch zien deze mensen niet dat ze gebruikt worden om de Cabal op zijn plek te houden?

Jij, mijn lief, hebt dit keer op keer gezien, en herkent het wanneer je het ziet. Je hebt de kracht van je geloof en je overtuigingen nodig om op dit gebied te werken. Je moet ook herkennen wanneer het Duister ingegrepen heeft en degenen die succesvol samenwerkten verwijderde. Dit is verdeel en heers, steeds weer, wellicht op kleine, maar toch belangrijke schaal.

Wanneer mensen succesvol samenwerken en er plotseling meningsverschillen verschijnen, nagenoeg uit het niets, dan kun je er absoluut zeker van zijn dat de Duistere Cabal er de hand in heeft gehad. Dit is nu net waarom ze succes hadden: de mensen laten het toe.

Ik vraag jullie allen om je volledig bewust te zijn van hun werkwijze en er niet aan ten prooi te vallen. Laat jezelf niet afleiden van werken met het licht. Tezamen zijn jullie machtig, en dit is waarom ze proberen verdeeldheid en afscheiding te veroorzaken. Het is belangrijk om je hier altijd van bewust te zijn.

Zie jullie zelf als een Leger van het Licht, allemaal samenwerkend met liefde in je hart, voor het welzijn der mensheid en het herstel van jullie planeet. Jullie kunnen dit en jullie zullen dit doen!

Liefde en licht aan jullie allen, overal, vanuit de Geestenwereld. We zijn bij jullie, elke stap op de weg. Deze liefdesband gaat door tot in de eeuwigheid.

Jullie liefhebbende

Monty.


Website: The Montague Keen FoundationVertaling: Alja

woensdag 4 september 2013

01.09.2013
   1 september 2013


Ik smeek jullie allen, ongeacht tot welk land of geloof je behoort, ZEG NEE TEGEN OORLOG!

De mensheid moet samenkomen zoals nooit tevoren. Verwijder alle valse verdeeldheid en onthoud dat ze het VERDEEL EN HEERS systeem gebruikt hebben om jullie te controleren. Respecteer en assisteer hen die de waarheid met jullie delen. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Wees voorbereid om samen te komen en elkaar te helpen. Er zal van je gevraagd worden om beslissingen te nemen die je nooit verwacht had in dit leven. Dit is de veldslag der veldslagen met het licht en het duister lijnrecht tegenover elkaar.  Zij die de Duistere Cabal steunen worden elke dag zichtbaarder. Ze kunnen zich niet langer verbergen in de schaduwen want ze worden aan het licht gebracht. Alleen zij die deelnemen aan het plan steunen hen. Ze kunnen de mensen niet langer een rad voor ogen draaien zoals dat vroeger lukte. Jullie ontwaken heeft hun werk tegenwoordig moeilijker gemaakt. Dit heeft hen ontsteld en de vernietiging van de planeet bemoeilijkt. Overweeg elke actie die je onderneemt. Zorg er goed voor dat je er niemand mee schaadt. Houd altijd het belang van de planeet en de mensheid in je hart. Dit is geen tijd om egoïstisch te zijn. Je moet het hoogste goed van de mensheid voor ogen houden.

De Cabal creëert continue “onzichtbare” vijanden via de media om het publiek bereidwillig te maken om hun grondwettelijke rechten op te geven. Ze propageren onmenselijke agenda’s door bedrog en slavernij als acceptabel sociaal gedrag af te schilderen. Door niets te doen voed je deze systemen en hou je ze in leven. Zie de schaduw van ANGST en zelfbedrog onder ogen. Confronteer het bedrog met de vraag: WIE PROFITEERT HIERVAN?

VERBIND JE MET JE HART.
NIEMAND KAN DAT VOOR JOU DOEN.
Onthoud dat de Cabal geen schijn van kans maakt als ze wordt geconfronteerd met de zuivere waarheid.

Het is belangrijk dat je nu alles achter je laat dat driedimensionaal was. Je kunt niet toegeven aan angst. Je bent hier op de Aarde om haar te redden van de geweldenaars die haar proberen te overwinnen. De Cabal belooft je dingen om je in de verleiding te brengen om van je pad af te wijken, maar weet dat ze zich nooit aan hun beloften zullen houden. Ze zullen je weggooien en verpletteren als je voor hen geen nut meer hebt.  Want ze verachten je en je zult nooit één van hen worden ongeacht wat je doet. Je hebt alles te verliezen en niets te winnen door te overwegen met hen samen te werken. Er is een strijd gaande om jullie zielen. Vergis je daar niet in. Spoedig zullen de corrupte instituten beginnen te wankelen en de scheuren zullen zichtbaar worden. Ze zullen vallen om nooit meer herrijzen uit de as. Ze zullen geschiedenis worden; snel vergeten door de mensheid die het licht omarmt waarna er vrede en liefde zal heersen.

Om verraden te worden is zeer pijnlijk, mijn lief, zeker wanneer het is door hen die je eerst had geaccepteerd terwijl ze zich nu iets toe eigenen wat aan jou was toebedeeld. Ze worden gedreven door EGO en driedimensionaal denken. Ze (Cabal) weten wie ze zijn. Ze proberen één van hen te gebruiken die dicht bij je stond omdat ze, dom genoeg, denken dat hij alle antwoorden heeft.

Mijn eigen lieve Veronica; niemand op Aarde weet alles. De Geestenwereld is niet zo dom dat ze alle informatie onthult. Alleen zij die een taak in het plan toegewezen hebben gekregen zullen die informatie krijgen als de tijd rijp is. De domme acties van die drie mensen zou serieuze gevolgen kunnen hebben voor de mensheid. Ik doe een beroep op hen om afstand te doen van EGO en de dwaasheid van hun acties te overwegen. De Duistere Cabal heeft hun ego’s gemasseerd en hen ervan overtuigd dat ze in staat zijn om de macht over te nemen. Eén van hen heeft de overschaduwing zelfs voorzien die nodig was om hen op dit destructieve pad te brengen. Spirit vraagt hen nu om ermee op te houden. Jullie wereld is op een gevaarlijk pad met de Cabal die een oorlog eist, koste wat het kost, en deze domme mensen die het licht in gevaar brengen.

Overal moeten mensen zich afvragen: “Wie vertrouw ik?” “Wie kan ik geloven?” Eerlijkheid en integriteit zijn van het grootste belang in deze duistere tijden. Als je je eigen mensen niet kunt vertrouwen dan staan de zaken er beroerd voor.

Dit is een tijd om verantwoordelijk te zijn. Werk voor het hoogste goed van de mensheid – de gehele mensheid. Beoordeel zorgvuldig alle informatie die tot je komt. Betwijfel alles en zoek naar een motief. Jullie zijn je er goed van bewust dat deze oorlogen allemaal al jaren geleden gepland waren. Als mensen dat begrijpen zullen ze niet meer in de leugens trappen. Denk eens na: Hoe kun je beweren de onschuldigen te redden door oorlog te gaan voeren? DOOR ZE TE BOMBARDEREN? DOOR DUIZENDEN TE DODEN EN DE INFRASTRUCTUUR VAN HET LAND TE VERNIETIGEN?
Hoe kan er van je verwacht worden zulke verhalen te geloven?

Je hebt deze verhalen telkens gehoord in de geschiedenis. De oorlogen gaan door, generatie na generatie, en niets verandert. Ik zal het voor jullie spellen; Er zijn in jullie wereld hen die een plot beramen tegen het menselijk ras. Ja, ze zien er hetzelfde uit, maar ze zijn absoluut niet zoals jullie. Jullie hebben harten en medeleven; zij geven om niets of niemand behalve om de totale overname van de Planeet Aarde. Zij zullen er alles aan doen om dat te bereiken, hun droom. Omdat ze geen ziel hebben beleven ze een overwinning als ze er in slagen om door ego gedreven mensen van hun gekozen pad af te brengen.

Jullie leven allemaal in de moeilijkste tijd van jullie levens hier op Aarde. Wees er voor elkaar, want samen zullen jullie slagen. Wij staan zij aan zij met jullie op dit pad.

Mijn lief, ook jij hebt beslissingen te nemen. Met wie kun je samenwerken, wie kun je vertrouwen?

Ik heb nooit gezegd dat het een makkelijk pad zou zijn, maar dit is wat je verkozen hebt te doen. Mijn liefde omringt je in deze moeilijke tijden.

Altijd, je aanbiddende Monty

Website: The Montague Keen FoundationVertaling: Alja

interview

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/