maandag 25 november 2013

24.11.2013


   24 november 2013Veronica, mijn lief, het gebeurt: mensen worden, het lijkt soms wel bij toeval, naar de waarheid geleid. Het doet er niet toe welke weg ze bewandelen, het gebeurt. Mensen die in het niet zo verre verleden volkomen blind waren voor de waarheid, worden nu wakker. De opwinding die dit veroorzaakt produceert zo’n geweldig licht, dat het nooit kan worden gedoofd.

Jullie, lieve dames, Jean [What's the 'Real' Truth] en Debby [ExtraTerrestrials] hebben leidende rollen gespeeld in het ontwaken van de mensheid. Jullie vertrouwden op jullie aangeboren instinct, want in jullie hart wisten jullie dat je op het goede spoor zat. Het was geen toeval dat jullie resoneerden met hetgeen jullie werd verteld over Ierland, net zo goed als dat jullie op zielsniveau wisten dat dit pad moest worden gevolgd om de waarheid, die nergens anders gevonden kan worden, aan het licht te brengen. Want dat kleine eiland heeft de sleutel die jullie zal bevrijden van de ketenen van de Cabal en van alles dat verkeerd en negatief is. Omdat de Cabal altijd bang is geweest dat de waarheid bekend zou worden, heeft het alles wat in de geschiedenis in haar macht was gedaan om er voor te zorgen dat Ierland en haar geheimen voor altijd verborgen zouden blijven.

De wereld schijnt nu haar licht op Ierland. Wetenschappers zullen naar voren treden om te helpen bij het terugvinden van deze geheimen. Het was geen toeval dat ik Veronica ontmoette en trouwde. Het was allemaal onderdeel van het grote plan om de mensheid van de Cabal te redden. Ze moet in haar werk gesteund worden. Ze vertrouwt op mijn aanwijzingen en heeft mensen rondom haar die begrijpen wat er gedaan moet worden. Dit is waarom er zoveel gedaan wordt om er voor te zorgen dat haar werk niet wordt afgemaakt.

Jullie gedachten hebben energie. Ik vraag jullie om jullie gedachten met liefde te zenden, om de noodzakelijke energie te geven aan degenen die deze grote onderneming werd toevertrouwd. Het verloopt allemaal mooi volgens plan. Jullie moeten er voor zorgen dat de transitie soepel verloopt, zonder geweld of wraak. Ik smeek jullie, neem nota van dit verzoek, want het zal het leven voor jullie allemaal gemakkelijker maken. Jullie zullen snel vergeten wat de Cabal jullie allemaal heeft opgedrongen. Alles zal jullie duidelijk worden. Alles zal gelijk worden, als een geheel samenkomen. Er is zelfs geen noodzaak voor stemverheffing, want jullie hebben het volbracht. Jullie zijn vrij om te genieten van wat er overblijft van jullie aardse bestaan zonder hinder door de Cabal. Wees grootmoedig in de overwinning, want jullie hebben inderdaad gewonnen. Wees dankbaar aan al degenen die het, waar ook ter wereld, op zich namen om te helpen de weg naar het licht te vinden.

Er is veel te leren over jullie wereld, dus verheug je in alles dat voor jullie verborgen was. De toekomst zal blijken zowel opwindend als verhelderend te zijn. Wees voor niemand bang, want jullie komen bijeen als vrienden, niet als vijanden. We zijn van plan alle ziekten die door mensenhanden gemaakt werden om angst te zaaien en jullie te controleren, te verwijderen. We hebben grote plannen en ze zijn klaar om op elk moment te worden uitgevoerd. Wat we jullie vragen is om iedereen te behandelen zoals je zelf door hen behandeld zou willen worden.

De details van de overname van de mensheid zullen onthuld worden. Het zal velen van jullie shockeren en verontrusten. Laat die gevoelens los, want ze zijn de gedachte niet waard. Jullie hebben interessanter zaken te onderzoeken. Het verleden is het verleden: dat moest aan de kaak worden gesteld om de waarheid van het heden te vestigen, en om de weg naar de toekomst te laten zien. Laat degenen binnen de Cabal maar wennen aan het feit dat ze gefaald hebben. Ze moeten er mee leren leven en aan dat falen wennen.

Jullie hebben zo veel bereikt. Kijk naar de toekomst en die van jullie kinderen, in de zekere wetenschap dat hun leven vrij zal zijn van oorlogen, opgedrongen ziekten en lijden. Ze zullen een vrijheid genieten om zonder enige hinder dat wat zij kiezen te onderzoeken. Jullie vastbeslotenheid om de waarheid te onderzoeken heeft dit alles mogelijk gemaakt. De geschiedenis zal jullie inspanningen om pal te staan voor rechtvaardigheid en vrede voor allen erkennen. We zullen ons tussen jullie begeven om samen met jullie feest te vieren, want het was een gezamenlijke inspanning: we hadden elkaar nodig om dit voor elkaar te krijgen. Er is zoveel meer aan jullie wereld dan waarover jullie ooit gedroomd hebben.

De Cabal probeert een financiële regeling te treffen alsmede een veilige overtocht. Ja, ik ben het er mee eens, de Cabal heeft schuld aan alles dat fout is op jullie wereld. Ze moeten dat feit openlijk en publiekelijk onder ogen zien. Laat ze gaan. Verspil jullie waardevolle energie niet aan het eisen van genoegdoening. Concentreer je in plaats daarvan op alles wat jullie bereikt hebben door sterk te staan en de waarheid te zoeken. Alle negativiteit zal verwijderd worden. Dit is een mammoettaak, dus hebben we jullie medewerking nodig. De legers van de wereld zullen terugtreden wanneer de zogenaamde redenen voor oorlog aan het licht komen. Degenen die oorlog na oorlog eisen zullen in hun ware kleuren gezien worden. Ze hebben hun macht en controle over de mensheid verloren. Er zijn er nog een paar die hun rondes doen en voorgeven dat ze machtig zijn. Ze proberen hun zin door te drijven door te bluffen, en proberen domme politici te bewegen oorlog te voeren. Ze zijn niet van plan stilletjes weg te gaan, aangezien ze enorme moeite hebben hun nederlaag te accepteren. Dus paraderen ze rond als pauwen alsof ze nog steeds jullie wereld beheersen. Laat je niet door hen ringeloren.

Verwelkom het licht bewust in jullie harten en wordt de lichtwezens die jullie zijn. Dit stelt jullie in staat om het duister dat jullie levens overschaduwde te verwijderen. Zie alleen het licht in anderen. Het is er, en het zal reageren op jullie eigen licht. Verwijder alle twijfels over jezelf, want wanneer je in jezelf gelooft zullen alle ketenen verkruimelen en wegvallen. Jullie werden voor deze grote taak van het herstellen van het licht naar de planeet uitgekozen, dus een ieder van jullie heeft een unieke rol te vervullen in deze transitie. Jullie zullen dan ontwaken tot je eigen kracht, met de vaardigheid om een vredige en rechtwaardige wereld voor iedereen te creëren. 

Mijn lief, je moet leren beter om te gaan met de verschrikkelijke stress in je leven. Probeer je niet alles aan te trekken. Je bent zo veel gevoeliger dan je lijkt. Deze dingen worden gedaan om je te breken, maar je bent uit steviger hout gesneden. Je hebt alles dat je werd aangedaan na mijn overlijden overleeft.

Er wordt van je gehouden, mijn lief, veel meer dat je ooit kunt weten.

Altijd, je aanbiddende

MontyVertaling: Rob

maandag 18 november 2013

17.11.2013


   17 november 2013


Kijk naar een feit als een klein kind, en wees bereid elk eerder gevormd denkbeeld erover op te geven. Volg nederig waar en naar welke afgrond de natuur je leidt, of je zult niets leren. T.H. Huxley

Jullie zijn nu klaar om duidelijk het controlerooster te zien dat jullie gedachten omsloot en als slaven gevangen hield. Wees nooit bang voor de waarheid. Het is nu van het grootste belang dat jullie er tijd en moeite aan besteden om het te onderzoeken.

“De matrix is een systeem, Neo. Dat systeem is onze vijand. Maar wanneer je er in zit, kijk je om je heen. Wat zie je? Zakenlui, Leraren, Juristen, Timmerlieden. Precies die mensen die we proberen te redden. Maar totdat we dat doen, zijn deze mensen nog steeds deel van het systeem, en dat maakt ze tot onze vijanden. Je moet begrijpen dat de meesten van deze mensen niet klaar zijn om losgekoppeld (de waarheid verteld) te worden. En velen van hen zijn zo beschadigd, zo hopeloos afhankelijk van het systeem, dat ze zullen vechten om het te beschermen.”    (Morpheus, The Matrix. (Warner Bros. Pictures, 1999.)

De parasitaire elite, Illuminati, verwachtte nimmer dat de mensheid zou ontwaken en haar motieven en plannen om jullie wereld en degenen die haar rechtens bezetten te vernietigen, in twijfel zou trekken. Het is tijd voor degenen die klaar zijn om de situatie te onderzoeken om “Het Geheime Convenant” te lezen en volledig eigen te maken. Daarin wordt alles duidelijk verklaard. Je kunt zien dat ze hun plannen hebben uitgevoerd, tot schade van de mensheid.

Willen jullie dat dit doorgaat? Om toekomstige generaties te veroordelen tot de tirannie die deze mensen jullie hebben opgelegd?

Lees deze zin zorgvuldig: “MAAR ALS ZE OOIT ONTDEKKEN DAT WE HUN GELIJKEN ZIJN, ZULLEN WE  CREPEREN. DAT MOGEN ZE NOOIT WETEN.”

Jawel, vrienden, de waarheid is soms vreemder dan fictie. Maar om jezelf van deze tirannie te bevrijden, moet je met wijd open ogen kijken naar hetgeen voor jullie verborgen werd gehouden. Ik was bezig met het topje van de ijsberg toen ik naar de geestenwereld over ging. Ik moest Veronica vragen om door te gaan met het onderzoeken van de duistere rijken van de matrix en jullie allen te helpen zelf te zien hoe verschrikkelijk jullie werden gebruikt. Er is genoeg informatie te vinden. Goede mensen over de hele wereld delen hun bevindingen met jullie. Jullie komen bij elkaar en verwijderen de valse barrières van het verleden. Jullie zijn kinderen van het licht, en jullie lichten voegen zich samen tot een groot licht en dat, vrienden, zal elk laatste stukje duisternis verdelgen.

Velen van jullie hebben contact met wezens van andere planeten en zij willen jullie vrienden worden en met jullie werken wanneer ze op Aarde arriveren. Dat is goed. Het bereidt jullie voor op wat er gaat komen. Dit is het Eindspel. Hoe snel het eindigt ligt helemaal aan jullie. Jullie zijn het licht en jullie hebben de controle. Laat angst je niet afleiden. De cabal zal jullie aan angstwekkende situaties blootstellen, die allemaal zijn ontworpen om jullie onder haar controle te houden. Jullie moeten een bewuste beslissing nemen om waarheid en rechtvaardigheid voor de hele mensheid te eisen. Doe niets dat jullie medemens op enigerlei wijze schaadt. Bescherm ze zoals je wilt dat ze jou zouden beschermen.

Je kunt vinden dat ik veel van jullie vraag, maar als je het hele plaatje kon zien, zoals we dat in de geestenwereld kunnen, zou je snel zien dat de ware macht in jullie handen ligt en dat het tijd is om die te gebruiken. De volgende paar maanden kunnen alles ter wereld ten goede veranderen. Kunnen jullie deze uitdaging aan?

De uitdaging geldt niet alleen mannen. Vrouwen moeten hun plaats als gelijken innemen. Er moet evenwicht zijn om dit te laten slagen… en slagen zal het! Hoe vaak moet ik jullie er aan herinneren om terug te gaan naar Ierland. Daar zullen jullie alle antwoorden vinden. “Ierland is de sleutel die alles zal ontsluiten”. Ierland is klaar om haar geheimen prijs te geven. Dit is waarom jullie zien dat de banken proberen een krachtsinspanning te doen om dit te voorkomen. Het is allemaal zo duidelijk voor de toeschouwer. Iedere keer dat Ierland naar voren stapt, komt het Vaticaan, de Kroon, of de Banken met bulderende kanonnen opzetten om ze weer eens te vermorzelen. Ze overleefden de ergste Holocaust ooit op de mensheid losgelaten, welke het Vaticaan leidde.

Ierland rees opnieuw uit de as op. Haar mensen poogden betere levens te scheppen voor hun kinderen, alleen maar om steeds weer opnieuw te worden misbruikt. Door middel van hun muziek herinneren ze zich “de slechte tijden”. Ze zingen “FORGOTTEN IS THE RACE THAT NO ONE KNOWS” (Vergeten is het ras dat niemand kent) of moet ik zeggen, niemand mag kennen! Ik vond het heerlijk om naar Ierland te gaan. Ik hield van de energie. De echte spiritualiteit van haar mensen moet ervaren worden om begrepen te worden. Het is als geen andere.

Kijk niet naar de cabal met woede of haat; dat haalt je als lichtwezen alleen maar omlaag. Onthoud... ze zijn bang voor jullie. Jullie zijn met velen, zij zijn met weinigen. Stuur ze liefde, zo veel liefde dat het de duisternis waar op ze gedijen uitdooft. Heb medelijden met ze. Hun grote plannen zijn op niets uitgelopen, en nu zijn ze overgeleverd aan jullie genade (hoewel ze doorgaan met doen alsof het niet zo is). Trap niet in hun arrogantie. Het is afgelopen met ze.

Ga waardig en beheerst voorwaarts, daar ze nu geblokkeerd en tegengewerkt worden om veel van hun lafhartige plannen uit te voeren. Ze hebben niet langer de controle.

Het is tijd dat goede mensen bijeenkomen om te discussiëren hoe voort te gaan met het creëren van een wereld van vrede en rechtvaardigheid. De verwijdering van alle massavernietigingswapens moet gedaan worden door degenen die gekwalificeerd zijn om dat te doen. Zulke wapens zijn nooit meer nodig. Jullie weten in je ziel dat er iets verschrikkelijk mis is met de manier waarop jullie wereld werkt.

Nadat hij eenmaal is scheepgegaan op het pad van ontdekking, om uit te zoeken wat dat is, kan hij zijn queeste niet de rug toekeren. De implicatie hiervan is, dat wanneer we eenmaal drinken uit de stroom van kennis, onze levens nooit meer hetzelfde kunnen zijn; ons wereldbeeld verandert voor altijd en onze levens worden een voortdurend avontuur.” IRELAND - Land of the Pharoahs. (Andrew Power)

Ik zou het zelf niet beter gezegd kunnen hebben. Dat zegt alles. Denk er eens over na. Het opent zich allemaal voor jullie ogen. Geniet van het avontuur van je leven. Mijn lief, we assisteren en begeleiden iedereen die om hulp vraagt. We doen dat graag. Alles opent zich en wordt aan de kaak gesteld. Niets kan nog verborgen blijven.

Probeer af en toe een pauze in te lassen. Het is zo veel om mee om te gaan, zeven dagen per week. Het verloopt allemaal volgens plan.

Weet dat je wordt geliefd en gekoesterd. Je aanbiddende,


Monty


Vertaling: Rob

maandag 11 november 2013

10.11.2013


   10 november 2013We hadden het enige tijd geleden over Project Bluebeam. Regeringen nemen nu beslissingen of ze dat zullen gaan doen. Ze proberen tijd te winnen maar ik kan je verzekeren, dat zal ze opbreken. De meerderheid van de mensen is op de hoogte van Project Bluebeam en zal er doorheen kijken, ongeacht hoe indrukwekkend men het maakt. Zoals regeringen het zien, vereisen wanhopige situaties wanhopige maatregelen. Jullie vrienden van Andromeda zijn zich volledig bewust van wat er gebeurt en ze zijn van plan op Aarde te komen om aan de kaak te stellen wat regeringen doen om te proberen aan de macht te blijven. De Andromedanen hebben alles voorbereid wat de Aarde mogelijkerwijs zou kunnen gebruiken om jullie van de overheersing en de controle door de Cabal te bevrijden.

Jullie hebben niets te vrezen van de Andromedanen. Ze zijn eveneens Lichtwezens. Ze willen zich opnieuw met jullie herenigen. Wees voorbereid op de vele veranderingen waar jullie je snel aan zullen moeten aanpassen. Wanneer jullie volledig in het licht zijn zullen jullie je afvragen hoe jullie ooit hebben overleefd in de extreme duisternis van jullie gecontroleerde gevangenschap. Jullie zijn nog niet eens begonnen te begrijpen hoe gecontroleerd jullie zijn. Jullie hebben dit altijd gewoon als norm aanvaard. Het is tijd om naar de kleine lettertjes te kijken: je bezit je huis, je auto, noch je kinderen. Jullie wordt voor alle denkbare dingen belast en je accepteert dat zonder vragen. Nu jullie zonder oogkleppen beginnen te zien zullen jullie je afvragen hoe je deze controle ooit als normaal hebt kunnen accepteren.

Vrijheid is kostbaar, vrienden. Jullie zullen je nieuw gevonden vrijheid gebruiken om te denken, te geloven en te zijn wat je maar verkiest. Een hele nieuwe manier van leven opent zich voor jullie, die het grootste avontuur zal zijn van al je levens op Aarde. Jullie wereld zal als eenheid bijeenkomen en je zult zien, mijn lief, dat je opeens e-mails uit vele verschillende delen van de wereld zult ontvangen, van mensen die allemaal hetzelfde ervaren. Neem hier nota van, want het is een belangrijke stap voorwaarts. De synchroniciteit zal de WAARHEID bevestigen…. Dat DE MENSHEID HET LICHT IS BINNENGESTAPT!

Dit is waar jullie al enige tijd naar toe hebben gewerkt. De volgende vier maanden zouden wat van de veranderingen moeten brengen die moeten plaatsvinden. Het zou te veel ontwrichting veroorzaken als alles op hetzelfde moment gebeurt. Dat zou chaos veroorzaken en dat hebben jullie niet nodig. We zullen alles op een rustige manier doen om jullie niet in verwarring te brengen. Twijfel er niet aan, jullie wereld staat op het punt buiten alle herkenning te veranderen. Het zal een vreugde zijn om op Aarde te zijn. Alle valse profeten die hellevuur en verdoemenis predikten zullen heel snel in vergetelheid raken. De enige religie die jullie zullen verkiezen te erkennen is de “religie van Liefde”, zoals die in het oude Ierland werd onderwezen. Deze werd door de Kerk van Rome veroordeeld en de mond gesnoerd.

Iedereen zal blij zijn om de banken vaarwel te zeggen. Zij zijn verantwoordelijk voor zo’n misère en zulk lijden. Dat is wat ze in 1913 planden toen de toenmalige VS President Wilson ons opzadelde met de Federal Reserve. Hij veroordeelde iedere mens op Aarde tot slavernij en corruptie. Maar hun tijd is om. Ze zullen niet langer in staat zijn om in een verlichte wereld te opereren. Jullie zullen ontdekken dat er mensen paraat staan die voorbereid zijn om elk probleem aan te pakken dat mogelijk opdoemt tijden deze enorme verandering. Alles staat klaar om het zo gladjes mogelijk te laten verlopen.

Jullie weten op zielsniveau dat alles helemaal goed zal zijn. Laat jullie logische gedachten (je GECONTROLEERDE GEDACHTEN) je geen enkele vorm van zorgelijkheid toestaan. Jullie werden allemaal geleerd om een logische geest te hebben omdat zoiets veel gemakkelijker is te beheersen en te manipuleren. Maak je geen zorgen, want jullie zullen snel alles vergeten wat je op school en aan de universiteit hebt geleerd. Jullie zullen vrolijk de WAARHEID omtrent wie je bent onderzoeken, alsmede je connectie met het universum. Jullie zullen de lichtwezens worden die je zo lang werd voorkomen te zijn. Nooit zullen jullie nog lijden onder elektronische interferentie, de vervuiling van jullie water, voedsel en lucht, en het moorden en de oorlogen, want alle negativiteit zal verwijderd worden.

Velen van de echt duistere wezens zullen van de Aarde verwijderd worden. Sommigen zouden zelfs de duisternis uit ze verwijderd kunnen krijgen, om vervangen te worden door wat jullie “walk-ins” noemen, die het over zullen nemen om de Transitie (Overgang) te helpen. Dus als je opeens iemand ziet waarvan je geloofde dat hij/zij compleet negatief was, zou dat het geval kunnen zijn. Want we zullen dat individu hebben vervangen; ze hebben niet een veranderde visie gekregen.

We zullen jullie, om verwarring te vermijden, te allen tijde blijven informeren omtrent onze acties. Wees positief en weet dat je op de juiste weg bent. Laat je niet afleiden door wat de Cabal doet om je te verwarren of bang te maken. Vertrouw me, degenen binnen de Cabal zijn banger voor jullie dan je ooit voor hen zou kunnen zijn. Hun kaartenhuis tuimelt rond hun enkels in elkaar. Het is tijd voor ze om te gaan.

Probeer niet in de Kerst hype te trappen, want het dient alleen maar om de Cabal rijker te maken. Behandel het als een familiebijeenkomst. Kerstmis, zoals het door Rome werd verteld, is nooit gebeurd. Jezus was zoveel meer dan wat ze jullie willen laten geloven. De waarheid hiervan zal worden uitgelegd wanneer de tijd voor ons rijp is. Er is zolang tegen jullie gelogen, dus met dit onderwerp zal afgerekend moeten worden wanneer alles rustiger wordt en jullie in de gelegenheid zijn om te luisteren en de waarheid te aanvaarden.

Er is iemand die door de Cabal in de val is gelokt om te voorkomen dat hij zijn missie kan afmaken. Hij heeft jullie liefde, gebeden en bescherming nodig, terwijl hij worstelt met de felle aanvallen die hij heeft te verduren. Hij is van het licht, en daarom werd hij aangevallen. Hij worstelt om zichzelf te bevrijden, en met jullie hulp zal hij dat doen. Door samen te werken zullen we dingen sneller laten gebeuren. Probeer te begrijpen dat wij ook ongeduldig zijn. We willen het licht jullie wereld zo spoedig mogelijk laten herleven.

Mijn lief, we staan aan de vooravond van iets zo geweldigs. Weet gewoon dat we zullen slagen.

Mijn liefde omringt je altijd. Je aanbiddende,

Monty.


Vertaling: Rob

maandag 4 november 2013

03.11.2013


   3 november 2013


De sluier die alles voor jullie verborg wordt opgelicht. Daarvoor aangewezen personen komen onthullen en uitleggen wat er gebeurt, zodat jullie voorbereid zullen zijn als de shift plaatsvindt. De volgende paar maanden zullen de illusie volledig blootleggen, alsmede alle instituten die betrokken zijn bij het creëren ervan. De beperkingen die jullie er in de illusie gevangen hielden, worden elke dag verwijderd. Jullie leefden in een hypnotische trance, die bedoeld was om jullie hele leven, vanaf geboorte tot dood, te controleren. Jullie zien de propaganda nu voor wat het is en jullie trappen er niet langer in. Degenen binnen de Cabal weten dat ze in haar huidige vorm niet kan overleven. Ze hebben gefaald!

Jullie zullen al snel merken dat ze onderling bakkeleien terwijl ze om de macht vechten in een wereld die ze niet langer erkent. Hun macht smelt weg en er is geen valuta op Aarde waarmee ze vergeving kunnen kopen. Het zal uit het hart moeten komen, als ze echt spijt betuigen en pleiten om vergeving. De mensen zullen (met begeleiding) besluiten wat voor soort actie er ondernomen moet worden. Jullie moeten je voorbereiden op het nemen van dergelijke beslissingen.

Degenen die de meeste schade aan de mensheid hebben berokkend zullen de consequenties van hun acties onder ogen moeten zien. De mensen zullen beslissen en dat zal op een ordentelijke wijze worden gedaan. Jullie moeten laten zien dat jullie nu de controle hebben en dat jullie alle toepassingen voor vergeving zullen overwegen. Door de ware geschiedenis van jullie prachtige planeet te bestuderen, en alle zogenaamde geschiedenis die jullie werd geleerd te vergeten, zullen jullie toegerust zijn om elke zaak op zijn eigen merites te beoordelen. 

Wanneer de eerste tekenen van overgave duidelijk worden moeten jullie eisen dat alle chemtrails direct stoppen, alle fluoridering van water wordt gestopt en alle vaccins worden vernietigd. De mensheid zal nooit meer dergelijke kwaadaardige manipulatie van het leven op Aarde te zien krijgen. Er zal een massale terugkeer naar de natuur en alle natuurlijke dingen zijn.

Het is tijd om alle noodzakelijke voorbereidingen te treffen om zonder oponthoud door te gaan. Een hele nieuwe manier van leven zal zich aandienen. Alle zorgvuldig gemanipuleerde stress om jullie onderdanig en onder controle te houden zal worden verwijderd. Jullie hebben vrienden van andere planeten, allemaal in positie en klaar om naar de Aarde te komen om hun technologie met ons te delen. Ze zullen jullie helpen te begrijpen wat er gedaan moet worden wanneer jullie je planeet overnemen. Ze zullen de Aarde op haar gerechtvaardigde pad naar vrede en harmonie helpen begeleiden. 

Dit zijn de Einddagen: het einde van alles dat corrupt, controlerend en kwaad in de meest duistere betekenis is. De vervuiling van Planeet Aarde en de verwijdering van alle menselijk leven ten einde haar voor andere soorten te prepareren is stopgezet. Pedofilie en mindcontrol werden uitgebreid gebruikt om angst te creëren en om de geesten van de onschuldigen te vernietigen. Degenen die betrokken waren bij dergelijke activiteiten zullen ontmaskerd worden en ze zullen de ware horror van hun acties onder ogen moeten zien. Al degenen die betrokken waren bij de cover-up van pedofilie en moord zijn net zo schuldig als degenen die ze beschermden. Dit is een tijd om de waarheid onder ogen te zien zodat zulke activiteiten nooit meer getolereerd zullen worden. Er is nooit een gerechtvaardigde reden om iemand anders te kwetsen. De bedorven geesten die genoten van het kwellen van onschuldige kinderen kunnen niet worden toegestaan door te gaan op Aarde zonder een volledige revisie van wat ze als aanvaardbaar beschouwen. De mens zal spoedig leren in vrede te leven, en in de toekomst zullen barrières niet meer aanvaardbaar zijn. De Mensenfamilie zal gedijen en er zal een toekomst worden gecreëerd die alle zogenoemde verschillen zal omhelzen, ongeacht geloof of ras.

Jullie krijgen een schone lei: verzeker je er van dat hetgeen je wenst iedereen ten goede komt. Denk nooit meer van wij en zij. Spoedig zal alle onderscheid verdwijnen, en de nachtmerrie die het leven op Aarde honderden jaren was, zal uit het geheugen verdwijnen, om zodoende de beste toekomst in deze tijd van grote verandering te creëren. Alles om dit te laten gebeuren staat klaar, dus wanneer de tijd rijp is, zal alles volgens plan op zijn plek vallen. 

Wees voorbereid, vrienden! Dat is wat we van jullie vragen. Weet wat er van jullie verwacht wordt en onderneem actie op het moment dat het nodig is. Jullie zouden nu plannen moeten maken, maar schrijf ze niet op, aangezien alles onderschept en gerapporteerd wordt. Jullie zijn je niet volledig bewust van de mate waarin het controlesysteem dat op jullie wereld werkt opereert. Zelfs je gedachten kunnen onderschept worden, en vaak gebeurt dat ook.

Dit is jullie kans om de mensheid en jullie planeet te bevrijden, en dit is waarom jullie nu op Aarde zijn. Velen benaderen jullie met valse beloften, allemaal bedoeld om jullie privé informatie te ontfutselen. Jullie controleurs zijn heel slim. Anders zouden ze niet slagen, dus wees je er van bewust dat ze elke mogelijke truc zullen gebruiken om je te pakken te nemen. Iedere keer dat je wordt aangevallen toont het de wanhoop die ze ervaren. Het zal niet lang meer duren voordat ze door hun ideeën heen zijn.

Het licht kan niet worden tegengehouden. Het stond geschreven dat het licht te dezer tijd zal triomferen over het duister, en dat vrede zal terugkeren naar de Aarde, die lijdt onder alle oorlogen die nu worden gevoerd.

Kijk naar de WARE REDENEN voor zulke oorlogen en jullie zullen geschokt zijn. Jullie zullen je afvragen hoe jullie ooit zo dom geweest waren om degenen die deze oorlogen aanwakkerden te vertrouwen. Zoals ik al zo vaak zei: niets is wat het lijkt.

Realiseer je maar dat er tegen je wordt gelogen. Doe je eigen research, want voor degenen die de waarheid willen weten is niets verborgen. Spoedig zullen zelfs de televisie en de kranten zich moeten aanpassen aan de waarheid, als de mensen weigeren nog langer de leugens te aanvaarden. Jullie zullen de triomf van goed over kwaad ervaren.

Geniet van deze transitie. Kom bij elkaar en vier jullie succes met gelach en gejuich, allen als één, blij om deel uit te maken van een toekomst die al jullie dromen overtreft.

Samen zullen we het doen.

Mijn lief, probeer je te ontspannen. Rust wanneer mogelijk, en wees voorbereid.

Altijd, je aanbiddende

Monty.


PLEASE HELP US TO ASSIST VERONICA MONTAGUE KEEN

 Beste vrienden, Veronica Keen zit momenteel in een moeilijke situatie. Lees aub haar bericht. Je kunt haar helpen door een donatie te doen via onderstaande donatie knop (voeg svp "Veronica Keen" toe bij opmerkingen). Als je niet in staat bent financieel te helpen, wellicht kun je haar dan in je gebeden herdenken en haar liefde en licht sturen. Positieve energie vindt altijd haar weg. Bedankt! - Kees, GalacticChannelings.com

Veronica Keen:

"Het leven is niet makkelijk nu ik zonder auto zit. Een bus reed in op mijn 12 jaar oude auto terwijl hij geparkeerd stond en is afgeschreven. Ik ondervind veel hindernissen terwijl ik hem probeer te vervangen. Ik ben afhankelijk van anderen om me te helpen er één te vinden. Ik kan niet bij de winkels komen. Ik heb een hart en long probleem, ik kan niet de Heuvel oplopen. Ik zou zeer dankbaar zijn voor enige hulp in deze zaak. Jullie goede wensen en gebeden zouden me enorm helpen.
Dank jullie wel, Veronica. "

PayPal - The safer, easier way to pay online!


Vertaling: Alja

interview

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/