zondag 29 augustus 2010

Montague Keen, 29 augustus 20Er zijn er velen van andere Planeten die jullie in deze overgang zullen bijstaan, zij zijn klaar en volledig voorbereid om jullie voorwaarts te brengen. Zij zijn veel verder ontwikkeld op alle niveaus.

Jullie zijn onder controle gehouden en dit is waarom zij jullie hebben verteld dat je bang moet zijn voor diegenen van andere Planeten zelfs als zij zich er volledig van bewust zijn dat zij komen in vrede.

Kijk naar de God van Liefde, het Suprême Wezen voor begeleiding, alleen liefde zal je bevrijden.
Montague Keen. zondag, 29 augustus 2010

Channeler: Veronica Montague Keen

Mijn liefste Veronica, jij en ik hebben de echte liefde pas laat in ons leven ontdekt, wij begrepen en waardeerden haar, en dat doen wij nog steeds. Je omringt jezelf nu met foto’s van gelukkiger tijden samen, je luistert naar de muziek waar wij beiden zo van hielden, en ik laat jou en onze vrienden zien dat ik nog steeds bij jullie ben, want liefde mijn liefste, ware liefde gaat nooit voorbij. Er zijn op dit moment maar zo weinig mensen in jullie wereld die spreken of schrijven over liefde, het is systematisch verwijderd en gedevalueerd, vervangen door bezittingen en macht. Ik wil jullie wijzen op een boek geschreven door David Icke, "INFINITE LOVE IS THE ONLY TRUTH, EVERYTHING ELSE IS ILLUSION [ONEINDIGE LIEFDE IS DE ENIGE WAARHEID, AL HET ANDERE IS ILLUSIE]" Hij vraagt: "Wat is Geest en Emotie en waarom controleren zij ons? Wie creëerde Religie en wat aanbidden haar aanhangers werkelijk?“ Hij zegt:DE INTUÏTIEVE GEEST IS EEN HEILIGE GAVE EN DE RATIONELE GEEST IS EEN BETROUWBARE DIENAAR. WIJ HEBBEN DE GEMEENSCHAP GECREËERD DIE DE DIENAAR EERT EN DIE DE GAVE VERGETEN IS.

ALBERT EINSTEIN.Ik vraag jullie hier even over na te denken.Reik uit met Liefde en medeleven naar diegenen die lijden als gevolg van de veranderingen die plaatsvinden in jullie Wereld, vele landen zullen zulke veranderingen ervaren, zij zijn nog maar net begonnen. Zoals jullie verteld is, heeft niemand de macht om te voorkomen wat er gaat gebeuren. Aarde is een belangrijke planeet, zij zal verduurzaamd worden maar niet zoals jullie haar vandaag de dag kennen. De Corruptie moet verwijderd worden zodat een betere Wereld voor iedereen de huidige wereld kan vervangen. Velen zullen naar de Geestenwereld overgaan tijdens deze overgang. Jullie moeten leren Natuurrampen te onderscheiden van rampen die door de MENS veroorzaakt worden en waarvan zij jullie willen laten geloven dat zij natuurlijk zijn. Zij aarzelen niet diegenen te “Verwijderen” die het wagen de waarheid van hun acties te betwijfelen.Wederom heeft iemand ons Logo aan een ondervraging onderworpen, wie heeft het ontworpen en waarom is het op deze manier ontworpen. Zoals wij al eerder zeiden is dat gedaan PRECIES zoals ik na mijn overlijden heb geïnstrueerd. Het laat zien dat de Kennis niet langer in de handen van een enkeling zal zijn maar in de handen van de gehele Mensheid. Wij zullen veel informatie door onze Poort naar jullie brengen, niet langer kan er nog iets verborgen worden. Overheersing van de massa zal een zaak van het verleden worden, gelijkheid voor iedereen zal het vervangen. De Donkere Kant haalt op dit moment wanhopig uit naar alles en iedereen om te proberen de macht vast te houden die rechtmatig niet eens van hen is. Al de Groten die ooit de Aarde bewandelden en een aantal die nooit incarneerden zijn onderdeel van deze Missie om het Licht, de Waarheid en Gerechtigheid voor de hele Mensheid te herstellen. Er zijn er velen van andere Planeten die jullie in deze overgang zullen bijstaan, zij zijn klaar en volledig voorbereid om jullie voorwaarts te brengen. Zij zijn veel verder ontwikkeld op alle niveaus. Jullie zijn onder controle gehouden en dit is waarom zij jullie hebben verteld dat je bang moet zijn voor diegenen van andere Planeten zelfs als zij zich er volledig van bewust zijn dat zij komen in vrede.Jullie Aarde is een open Gevangenis geworden waarin een minderheid de massa controleert. Diegenen wiens ogen zijn geopend voor de waarheid kunnen dit duidelijk zien. Ik ben blij jullie te vertellen dat veel meer mensen hiertoe ontwaken en vragen stellen, antwoorden eisen. Laat angst je niet terughouden. Dit is de tijd waarin de waarheid onthuld zal worden. Er zijn vele Gemeenschappen in jullie wereld die verklaren dat zij de Waarheid onderzoeken, maar geloof me, hun hoofdzakelijke doel is om te voorkomen dat de Waarheid ooit het daglicht ziet. Ik ontdekte dit toen ik op Aarde was, ik behoorde zelfs tot de velen die dachten dat zij hen kon veranderen maar de oppositie was te sterk voor een man alleen, zij kunnen me nu niet meer stoppen. Het vraagt moed om voor de waarheid op te komen, zij die dat wel doen zouden ondersteund moeten worden en aangemoedigd, zij zijn de leiders die jullie zullen sturen.Veronica, kijk naar de fijne mensen die jou hebben geschreven en opgebeld om hun ondersteuning te laten blijken tijdens deze moeilijke tijd, zij delen hun Licht en daarmee helpen ze een betere wereld te creëren. Wij komen eens allemaal samen. Deze kant van het leven overtreft alles wat je je ooit kunt wensen, wij hebben je dit laten zien. Ik zeg tegen jullie allemaal dat het werk dat jullie doen een betere Wereld zal creëren voor de hele Mensheid, het zal het Universum samenbrengen als nooit tevoren. Jullie hebben de technologie om dit te doen, er is niets te vrezen behalve de angst zelf. Kijk naar de God van Liefde, het Suprême Wezen voor begeleiding, alleen liefde zal je bevrijden.Mijn liefste, wederom zeg ik je dat je jouw rust nodig hebt, bouw je kracht op voor wat er gaat komen. Ik sta altijd aan jouw zijde. Jouw aanbiddende Echtgenoot, Monty.


Vertaling: Puk


THE MONTAGUE KEEN FOUNDATION

http://mkjapan.blogspot.com/ - JAPANESE

http://mkinfrench.blogspot.com/ -FRANÇAIS

http://www.montaguekeen.com– ENGLISH

http://mkinlatvian.blogspot.com/ - LATVIESU

http://mkingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH

http://mkfchinese.blogspot.com/ - MANDARIN/Chinese

http://mkcastellano.blogspot.com/- CASTELLANO/Spanish

http://mknederlands.blogspot.com/- NEDERLANDS

http://mkchannelings.blogspot.com/- PORTUGUÊS

Original and translations of the Galactic Messages available on

zondag 22 augustus 2010

Montague Keen, 22 augustus 20Eens, wanneer jullie naar de Geest komen, zullen jullie allemaal terugkijken en zelf het belangrijke werk zien dat jullie vandaag de dag doen.

Jullie zijn elk een Baken van Liefde, ieder als onderdeel van het Geheel.
Montague Keen, 22 augustus 2010Channeler: Veronica Montague KeenVeronica mijn liefste, wij in de Geest vragen van jou jezelf zachtjes aan terug te bewegen naar het werk van de Stichting, waarvan het doel is om het Licht en de Waarheid weer stevig te vestigen in een Wereld die geworsteld heeft met de duisternis, de mensen die alle slinkse manieren gebruiken om het Licht te vernietigen. Mensen die werken met het Licht moesten stevig in hun schoenen staan en de aanvallen afslaan die aan hen gericht waren door het duister. Ik heb je de uitgebreidheid van de duistere overheersing laten zien mijn liefste, zij wurmen zich in alle bestuurslichamen, of deze nu Politiek, Religieus of Zakelijk zijn, alles wat hen maar controle geeft over het leven van anderen. Zij hebben zelfs de onbeschaamdheid om de naam van God te gebruiken om de ontvankelijke mensen voor de gek te houden zodat zij in hen geloven en hen vertrouwen. Zij creëren zoveel ANGST, zij spreken over vijanden waar er geen zijn. Dit continue spreken over oorlog is een tactische zet om jullie voor te bereiden het mentaal te accepteren wanneer zij besluiten aan te vallen. Hun beslissingen zijn al genomen, laat je niet beetnemen door dit spel dat zij spelen. Je kijkt naar een overname door diegenen die zichzelf zien als superieure wezens.Geloof me, elke mens is gelijk in de ogen van God, het Superieure Wezen. Iedereen heeft ervoor gekozen op dit moment op Aarde te zijn om te leren, sommigen om diegenen te leiden die buiten de boot gevallen zijn. Het Pad van Licht en Waarheid opent zich en dat doet het zodat de oneerlijke mensen zichzelf in het spotlicht zetten, geheel blootgesteld, hun corruptie zichtbaar voor iedereen, zonder plaats om zich te verbergen, hun overheersing is over. Terwijl zij worstelen om hun controle te behouden, vallen zij iedereen op alle niveaus aan die de waarheid spreken en schrijven. Zij kunnen niet bestaan in het Licht dus doen zij alles in hun macht om het te vernietigen, zij zullen niet slagen.Wanneer mensen van het Licht elkaar de hand reiken, creëren zij daarmee Bakens van Licht die de Geest naar zich aantrekken om hen te voorwaarts te begeleiden uit de duisternis die hen was opgelegd door de kwaadaardige mensen. Jullie komen tevoorschijn uit een kwaadaardige periode in jullie geschiedenis toen angst werd gebruikt om jullie te overheersen. Zeer weinig van wat jullie geleerd werd is waar, jullie geschiedenis is dat zeker niet. Er is weinig waarheid in de vele religies die gebruikt werden om controle uit te oefenen, om angst in jullie leven te brengen. Waar is de God van Liefde in dit alles? Datgene dat scheidt en verdeeld komt niet van God, God reikt de hand naar de gehele Mensheid.Veronica mijn liefste je bent moe. Ik zou deze gelegenheid willen nemen om een groot Dank Je Wel uit te spreken vanuit de Geest aan al diegenen die jou, mijn dierbare vrouw, de hand gereikt hebben toen je door een moeilijke tijd ging. Het zal even duren voordat je volledig hersteld bent, wij zijn elk moment bij je. Wij in het Netwerk reiken uit naar ieder van jullie in de vele Landen die samenkomen in het Licht, Liefde en Waarheid om een Familie van Licht te vormen in een wereld die wanhopig zoekt naar Licht voor iedereen. Eens, wanneer jullie naar de Geest komen, zullen jullie allemaal terugkijken en zelf het belangrijke werk zien dat jullie vandaag de dag doen. Jullie zijn elk een Baken van Liefde, ieder als onderdeel van het Geheel.Mijn liefste, wij zullen snel onze stappen hervatten, heb alsjeblieft geen zorgen, dit was maar een kleine storing. Mijn liefde is altijd bij je. Ik zal voor altijd jouw aanbiddende echtgenoot zijn. Monty.Vertaling: Puk

THE MONTAGUE KEEN FOUNDATION

http://mkjapan.blogspot.com/ - JAPANESE

http://mkinfrench.blogspot.com/ -FRANÇAIS

http://www.montaguekeen.com– ENGLISH

http://mkinlatvian.blogspot.com/ - LATVIESU

http://mkingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH

http://mkfchinese.blogspot.com/ - MANDARIN/Chinese

http://mkcastellano.blogspot.com/- CASTELLANO/Spanish

http://mknederlands.blogspot.com/- NEDERLANDS

http://mkchannelings.blogspot.com/- PORTUGUÊS

Original and translations of the Galactic Messages available on

http://peacelovelove.blogspot.com/


interview

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/