dinsdag 14 februari 2017

Nederlands -- Montague Keen, 12 feb 2017

Boodschap van Montague Keen, 12 Februari 2017.
Terwijl de cabal worstelt om te overleven, gebruikt ze de mensheid om op Aarde te kunnen blijven bestaan. Jullie boosheid en protestoptochten produceren voor hen een enorme ENERGIE die ze gebruiken om jullie ondergang te versnellen. Jullie boosheid draagt bij aan de verwijdering van het menselijk ras van de Aarde. Vraag jezelf af: is dit wat ik wil bereiken? Jullie worden tegen elkaar uitgespeeld en ieder zogenaamd verschil wordt gebruikt om een dergelijke boosheid te creëren.
Er wordt eveneens gebruik gemaakt van angst wordt en jullie trappen hier dom genoeg steeds opnieuw in. Kanker is een WAPEN dat wordt ingezet om angst te creëren. Dit onderwerp verschijnt voortdurend recht voor jullie neus op de TV en in jullie kranten waardoor angst wordt gecreëerd. KANKER IS EEN ZEER WINSTGEVENDE BUSINESS. Ze zijn niet van plan een genezing hiervoor te vinden. Daarvoor is deze business veel te winstgevend. Het enige dat jullie hoeven te doen is Natrium Bicarbonaat tot je te nemen aangezien het alle kankercellen vernietigt. Doe je eigen onderzoek hiernaar, het is allemaal te vinden. Mijn lieve vrouw neemt iedere ochtend 1/3 theelepel Bicarbonaat vermengd met heet water en citroensap om ervoor te zorgen dat er in haar lichaam geen kanker kan ontstaan. Dat is het enige wat jullie hoeven te doen om kanker te voorkomen. Weiger in het drama van de Grote K te trappen. Het is de 'behandeling' van kanker die zo velen van jullie om het leven brengt, niet, in de meeste gevallen, de kanker zelf.
De Mensheid wordt vanuit alle hoeken aangevallen. De lucht wordt gebruikt om chemtrails op ons neer te laten dalen als middel van mindcontrol over de massa. Ze voeren experimenten op jullie uit omdat ze op dit moment niet zeker zijn hoever ze kunnen gaan. Jullie dienen op een actieve manier je geest in te zetten om te weigeren met jullie onderdrukkers mee te werken. Neem de macht in eigen handen terug want wanneer ze geen gebruik kunnen maken van jullie energie, is de cabal waardeloos. Ze kunnen niet zelfstandig functioneren. Ze hebben jullie nodig om ervoor te zorgen dat ze op Aarde kunnen bestaan. Geld alleen is niet voldoende. Ze hebben de energie nodig die jullie via oorlog, angst en woede verschaffen.  
Het is jullie bekend dat 2017 vele veranderingen te zien zal geven. Met sommige van deze veranderingen zullen jullie moeite hebben ermee om te gaan. Door je altijd te concentreren op het eindresultaat en alles wat jullie wensen (vrede en gerechtigheid) zullen jullie  dit bereiken. 99% van de politici heeft de cabal en haar plannen geaccepteerd. Ze kunnen niet worden vertrouwd. Dit is de reden waarom er een geduchte inspanning moet worden geleverd om verandering tot stand te brengen in het regeringssysteem. Politieke partijen zijn volkomen corrupt. Ze staan niet ten dienste van het volk. Denk hier alsjeblieft even over na en eveneens over hoe jullie verandering tot stand kunnen brengen. Wat regeringen jullie vertellen is wat zij geloven dat jullie willen horen. Wat ze feitelijk doen, is precies het tegenovergestelde. Obama praatte over vrede, maar creëerde meer oorlog dan welke andere president ook. Neem nota van wat ze doen, niet van wat ze zeggen dat ze zullen doen. Ze zijn niet aan de macht om jullie te dienen. Ze hebben altijd hun meesters gediend. Jullie kunnen je niet veroorloven hieromtrent te blijven slapen, aangezien de tijd opraakt. De toekomst van de mensheid op Aarde ligt in jullie handen. Behandel die met zorg. Als de regeringen jullie, het volk, zouden dienen, zouden ze niet de lucht die je inademt, het water dat je drinkt of het voedsel dat je eet vergiftigen en de medicijnen inzetten die je (door de wet) worden opgedrongen. Jullie zijn toch wel wakker genoeg om dat te zien?
De ontwaakten onder jullie doen hun best om degenen om hen heen wakker te schudden. Op dit moment lijkt het een ondankbare taak, maar ik verzeker je, mettertijd zul je de resultaten van je inspanningen zien. Sommigen geloven dat wanneer ze hun ogen gesloten houden, ze zullen overleven met al hun wereldse goederen intact. Dat is niet mogelijk aangezien de cabal jullie niet nodig heeft. Het vergt moed om wakker te worden en de verantwoordelijkheid voor je leven te nemen. Deel informatie waar mogelijk. Jullie overleven hangt er vanaf.
Zend alsjeblieft liefde en licht naar de onschuldige mensen die zonder rechtszaak in gevangenissen zitten opgesloten. President Obama creëerde Verlengde Detentie. Dit werd gedaan om ervoor te zorgen dat goede mensen hun levensmissie niet kunnen voltooien. Amerika is hierin de ergste overtreder, hoewel veel andere landen het ook doen. Zend alsjeblieft liefde naar degenen die op dit moment geen uitweg zien uit hun penarie. Jullie worden bedrogen door je te laten geloven dat er zoiets is als gerechtigheid. Maar dat is een misvatting. Mijn lieve vrouw kan dat beamen. De wereld is niet hoe jullie wordt verteld dat hij is. Jullie werden vele jaren geleden van de werkelijkheid afgesneden en alleen toegestaan een klein percentage te weten en begrijpen van alles wat er om jullie heen is. Jullie zijn als kippen die in een ren worden gehouden. Dit is wat de cabal jullie aandeed om zich zelf alles toe te eigenen. Om dit te kunnen doen moesten ze jullie dommer maken. Jullie werden hun slaven terwijl jullie wereld kleiner en kleiner werd en overleven steeds moeilijker werd. Nu zijn jullie je meer dan bewust van hun grote wanhoopspoging om een derde wereldoorlog te starten. Het kan hen niet schelen waar, zolang het moorden, het vloeien van bloed en de angst die daarbij heerst, hen in stand houdt en in staat stelt hun overname van de Aarde voort te zetten.
Wees sterk, mijn vrienden, en zie dit als jullie mooiste moment, wanneer jullie tegen de cabal in opstand komen en weigeren nog een moment langer hun slaven te zijn.
Mijn lief, er wordt zo veel gedaan om jouw werk tegen te gaan en de voltooiing ervan te voorkomen. Je staat fier overeind.
Voor altijd, je aanbiddende Monty
Vertaling: Marja en RobAvast logo
Dit e-mailbericht is gecontroleerd op virussen met Avast antivirussoftware.
www.avast.com

dinsdag 7 februari 2017

NEDERLANDS -- Montague Keen, 5 feb 2017

BOODSCHAP VAN MONTAGUE, 5 FEBRUARI 2017
De strijd om de zielen van de mensheid woedt overal om jullie heen. De menselijke schapen, die makkelijk te leiden zijn, protesteren vol woede en dat is nu precies de energie die jullie onderdrukkers nodig hebben in hun worsteling om hun tanende macht in stand te houden. Door hen van deze energie te voorzien, dragen jullie bij aan de vernietiging van alles dat jullie nodig hebben om op Aarde te overleven. Jullie zijn robots geworden die hun meesters, zonder de feiten nader te onderzoeken, gehoorzamen. Jullie worden gecontroleerd door de media die eigendom zijn van en gecontroleerd worden door jullie onderdrukkers. Jullie zijn marionetten geworden die domweg ieder bevel opvolgen. Jullie schenken geen aandacht aan het doen van je eigen onderzoek, aan het op zoek gaan naar de waarheid en aan het onderzoeken waarom jullie worden aangemoedigd om wel in actie te komen. Het is triest om te zien hoe afgestompt jullie met je vijanden meewerken. Velen zullen lijden vanwege wat jullie doen.   
Jullie bevinden je op een kruispunt. Op dit moment kan het beide kanten opgaan en omdat er zoveel tegen jullie in stelling is gebracht dient bij iedere handeling de vraag te worden gesteld; breng ik mijn medemens schade toe. Vraag jezelf in alle ernst af: waarom besluit ik dit te doen? Volg ik enkel de kudde zonder erbij na te denken, als deel van de massa die zich als schapen naar het slachthuis laat voeren en die iedereen met zich meesleurt?   
Alles wat jullie lezen, zien en horen is eigendom van en wordt gecontroleerd door jullie onderdrukkers. De waarheid dient te worden gezocht, onderzocht, en te worden overwogen. De mens staat op het punt om te worden uitgeroeid. Waarom verplaatst de cabal zich naar Nieuw Zeeland? Ze willen in de buurt zijn van Antarctica, aangezien ze van plan zijn om daar naartoe te verhuizen wanneer de Aarde is vernietigd. Het is jullie verantwoordelijkheid om de Aarde en de mensheid te beschermen.
Verbind je alsjeblieft opnieuw met je spirituele kant. Jij alleen kunt dit doen. Jullie hebben geen religie nodig die jullie verhindert je te verbinden met de Bron van al dat is. Jullie dienen je met jezelf te verbinden en een verbinding met de Bron aan te gaan. Religies zijn bedacht om jullie verbinding te verbreken met de Bron, de Natuur en de oude kennis die de mensheid met succes in stand heeft gehouden, totdat religies werden bedacht om de controle over te nemen en jullie bij die Bron vandaan te houden. Jullie hebben niet iemand anders nodig om voor je te bemiddelen, omdat jullie allemaal een directe verbinding hebben met de Bron.
Religies stalen jullie zielen via de doop. Jullie hebben je overgegeven, of jullie ouders hebben je ziel in jouw naam overgegeven. De doop is de eerste religieuze misdaad tegen jullie. Het is voor hen zaak om zielen te oogsten. Neem je soevereiniteit terug. Het is je goddelijk recht. Geen enkele religie heeft het recht je zich toe te eigenen, alleen omdat je in een bepaalde familie ter wereld bent gekomen. Je betreedt de wereld met vrije wil om te worden wat je maar wenst. Dit is de reden waarom religies het onderwijs controleren. Het is jullie indoctrinatie geworden en dat begint al op jonge leeftijd. Zoals de Jezuïeten zeggen; geef me het vijfjarige kind en ik zal je de mens geven. In Rome hebben jullie een Jezuïeten-paus die een agenda volgt die de meesten van jullie zou schokken en verafschuwen.  
Het licht van de waarheid verspreidt zich en ontmaskert de corrupten. Dat is geen fraai gezicht. De kwaadaardigheid is in hun ogen en daden te zien. Jullie deinzen terug als jullie de kwaadaardige woorden uit hun monden horen vloeien. Ze kunnen hun duivelse plannen niet langer verbergen. Ze denken nog steeds dat geld hen alles zal brengen wat ze maar willen. Ze beginnen echter te ervaren dat de ontwaakten niet te koop zijn, ontwaakten die voor waarheid en gerechtigheid staan en die in staat zijn om hen te zien als de kwaadaardige parasieten die ze zijn. Nog nooit eerder hebben ze met tegenstand te maken gehad, dus staan ze er op dat de massa hen de nodige steun biedt. Huur een Menigte staat altijd klaar en is bereid te gehoorzamen. Bid voor hen, dat ze in staat mogen zijn te zien dat ze worden gebruikt om te voorkomen dat de mensheid vooruit beweegt naar een vredige en rechtvaardige wereld voor iedereen.
De oude kennis die het leven op Aarde in stand heeft gehouden voordat religie haar lelijke kop opstak, is nog steeds beschikbaar en zal jullie opnieuw in verbinding brengen met de bron van het leven en al dat is. De wetenschap werd gebruikt om jullie af te leiden en jullie op het pad van controle te zetten. Goede kennis is nog steeds beschikbaar en zal jullie vragen beantwoorden. De wetenschappers die het idee van 'global warming' aanhangen handelen naar de agenda van controle die ervoor zorgt dat de massa in ellende en lijden blijft zitten. Onthoud dat alles ten goede kan worden gebruikt, maar ook ten kwade. De massavernietiging van de mensheid door middel van vaccinatie wordt openlijk besproken door Bill Gates en Henry Kissinger. Waarom laten ouders hun meest kostbare bezit, hun baby's, nog steeds vaccineren? Stel jezelf de vraag: WAAROM? Wat voor vorm van hersenspoeling is er nodig om een moeder haar eigen kind in gezondheidsgevaar te laten brengen via vaccinaties?
Denk na voor je iets doet. Vraag jezelf af: zal wat ik doe mijn medemens schaden? Vraag je af bij het werk dat je doet: doet dit anderen kwaad? Werk je met de cabal mee en ben je hen van dienst? Als alle legers zouden weigeren om nog langer te moorden, om het leven op aarde te vernietigen, dan zou de cabal in één klap machteloos worden. Dus stel jezelf de vraag: wie heeft het vermogen om de overname en de vernietiging  van het leven op Aarde te stoppen? Kijk naar de mannen die in uniform met hun medailles en strepen rond paraderen, uitermate trots op zichzelf. Kijk naar hen met medelijden. Laat zin dat je meelij met hen hebt, want dat kan ervoor zorgen dat ze gaan inzien dat ze fout zitten. Spreek je schande uit zodat ze zichzelf als de uitroeiers van de mensheid gaan zien. Weiger hen de hand te schudden, zoals mijn lieve vrouw dat doet. Ze zegt hen hoe ze tegen hen aankijkt als huurmoordenaars die bereid zijn te moorden in ruil voor geld. De cabal prijst en eert hen en acht hen hoog in aanzien. Want zonder hen zou de cabal helemaal geen macht hebben. Dienen in het leger is geen eerzaam beroep.
Verenig jullie als een leger van menselijke wezens. Vergeet de etiketten die jullie door de cabal zijn opgeplakt. Jullie zitten allemaal samen in dit dilemma. De 99% tegenover de 1 % kwaadaardige heersers. Ze willen jullie Aarde voor zichzelf hebben. Dit is de reden waarom ze jullie in religieuze en raciale groepen verdelen om te voorkomen dat jullie je volledige kracht van de 99% gebruiken die jullie zouden moeten hebben. Neem je macht en kracht weer in eigen handen en laat je licht stralen op alles dat duister en kwaadaardig is. Ontmasker het voor wat het is. Laat waarheid en gerechtigheid jullie leiden in het vervullen van je missie op Aarde.
Mijn lief, het leven is zo'n worsteling voor jou. Je wil om te slagen is wat je op de been houdt.
Voor altijd, je aanbiddende,
Monty.
Website:www.montaguekeen.com
Vert.: Marja


interview

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/