maandag 30 november 2015

Nederlands -- Montague Keen, 29 nov 2015

Boodschap van Montague, 29 November 2015
Hoeveel langer blijven jullie nog achteroverleunen en kijken naar het nodeloos afslachten van jullie medemensen. Jullie kunnen je niet langer verbergen voor het bewijs. Dat is overal om je heen en toch doen jullie niets. Jullie luisteren naar de regelrechte LEUGENS die verspreid worden, keer op keer, door degenen die zich van jullie, "de waardeloze opvreters", willen ontdoen. Wat moeten zij doen om jullie tot actie aan te sporen? Jullie belastinggelden voorzien in het geld dat nodig is voor de voortzetting van deze moordmachine.
Er is EEN BRON achter alle oorlogen en onderdrukking. Ze worden elke dag duidelijker voor jullie en toch laten jullie ze hun gang gaan. Ze hebben een basis in ieder land. Ze plannen goed, want ze hebben jaren de tijd gehad om te oefenen. Het wordt tijd dat jullie door hun camouflage heen kijken en ze herkennen voor wie en wat ze werkelijk zijn, voordat ze nog meer schade toebrengen aan de mensheid en de Aarde.
De realiteit moet onder ogen worden gezien en er moet naar gehandeld worden. Pas toen ik naar de geestenwereld terugkeerde kon ik duidelijk zien wat er plaatsvond. Ik heb sindsdien steeds geprobeerd jullie de ogen ervoor te openen. De tijd raakt op. Jullie moeten handelen. Wacht niet passief af, je hulpeloos voelend. Dat is precies wat ze willen. Zodra de 99% zegt "ik doe niet meer mee", zijn ze buitenspel gezet. Ze kunnen zonder jullie hulp de boel niet overnemen. In feite zijn ze bang dat jullie ontwaken m.b.t. hun kwaadaardige plannen.
Jullie zien nu duidelijk hoe ze valse-vlag operaties zoals 9/11 en 7/7 opzetten. Jullie waren recentelijk getuige van twee ervan in Frankrijk. Het is geen probleem voor ze om een paar doden te ensceneren om zo hun agenda erdoor te drukken. Ze genieten van het spektakel. Het is interessant hoe ze daar net zijn om het te filmen, en hoe ze de hunnen van te voren inlichten om zulke plekken te vermijden. Dit vertelt jullie toch zeker duidelijk wie het gedaan hebben.
Ze zijn als een kankergezwel dat zijn tentakels over de hele wereld verspreidt, aangewakkerd door een verlangen om de Aarde over te nemen. Ze weten hoe hun valse-vlag operaties angst produceren, waar ze op gedijen, en het geeft ze de gelegenheid jullie nog krachtiger te onderdrukken door het beetje vrijheid dat jullie nog hebben weg te nemen. Hoeveel meer valse-vlag gebeurtenissen zijn er nog nodig, voordat jullie bijeenkomen en zeggen: genoeg is genoeg. Kijk naar jullie levens en hoe jullie gecontroleerd worden. Jullie bezitten helemaal niets. Jullie hebben niet de vrijheid zonder toestemming van de staat ook maar iets te doen. Wanneer werd dit allemaal verwezenlijkt? Regeringen dwingen nu vaccinaties af; vaccinaties waarvan jullie weten dat ze een cocktail van bedenkelijke substanties bevatten. Waarom dwingen ze jullie niet om gezond voedsel te eten dat organisch is geproduceerd? Ze vertellen jullie op elke denkbare manier dat ze jullie willen doden en afnemen wat jullie bezitten! Ze hebben degenen die ze als slaaf willen behouden al uitgekozen om hen, zonder vragen te stellen, te dienen. Zulke personen zullen elke menselijke kwaliteit ontberen, aangezien ze door kunstmatige intelligentie zullen worden aangedreven.
Help alsjeblieft al die mensen over de hele wereld die proberen jullie dit noodlot te besparen. Ze trotseren allerlei soorten aanvallen, zelfs tijdens de slaap. Waar jullie mee te maken hebben is zo KWAADAARDIG dat jullie geesten moeite zouden hebben het te begrijpen. Ze zijn niet van jullie wereld en toch bevinden ze zich in jullie midden. Ze namen de controle over van alles dat de mens nodig heeft om op Aarde te kunnen bestaan. Ze creëerden religie, waarvan ze zeker wisten dat dit tegenstellingen zou oproepen, om op die manier conflicten te veroorzaken. De politiek, het bankwezen etc., het is allemaal van hen afkomstig. Nu ze ontmaskerd worden, halen ze uit naar degenen die jullie proberen in te lichten over wat er daadwerkelijk gaande is, tegenover wat zij vertellen dat er gaande is. Ze beheersen alles in jullie levens, vanaf de geboorte tot de dood. Omdat ze hun greep verliezen, worden ze nu zelfs nog gevaarlijker. Wees dus altijd op je hoede!
Laat je niet misleiden door hun vriendelijke glimlach. Kijk naar hun handelingen. Ze zijn meedogenloos en dodelijk in hun vastberadenheid om werelddominantie te bereiken. Jullie vragen: "Wie kunnen wij, als mensheid, vertrouwen? Wie spreekt er uit onze naam?" Alleen jullie, en wanneer jullie dat met EEN stem doen, zal de 99% gehoord worden. Jullie zullen een rechtvaardig bestuur voortbrengen, dat enkel gehoor geeft aan het volk. Het zal regelmatig vernieuwd worden. Oorlogstuig zal nooit, maar dan ook nooit meer gemaakt worden of nodig zijn. Dergelijke dingen werden door hen geïntroduceerd, omdat ze deze nodig hadden om te kunnen overleven op Aarde. Ze hebben jullie angst en het BLOEDVERGIETEN nodig.
Ze drinken het bloed en eten het vlees. Dit wordt jullie elke dag tijdens de Mis verteld. Dit gaat iedere dag door, overal om jullie heen. Het is voor jullie verborgen. De autoriteiten hebben geen toestemming om de betrokkenen te vervolgen. Dit geeft aan hoe diep het kwaad is doorgedrongen. De mensen kijken de andere kant op, omdat ze hun banen willen behouden, met als resultaat dat hun medemensen lijden.
We hebben plannen. Jullie steun zal bijdragen aan de ontmaskering en zal de overname teniet doen. Gebruik jullie gedachtenkracht om de juiste energie te creëren die voldoende Licht zal genereren om de kwaadaardige plannen van het duister volledig te ontmaskeren.
De geestenwereld staat vierkant achter jullie, en wanneer er voldoende Licht aanwezig is, zal ze in staat zijn zichzelf aan jullie te laten zien en met jullie te communiceren. Wij zullen jullie helpen, dat beloof ik jullie. Dat is onze missie.
Veronica volgt mijn instructies op. Ze heeft vele belangrijke taken te vervullen t.b.v. de mensheid. Stuur haar alsjeblieft kracht en heling, aangezien haar gezondheid niet goed is en ze geen lentekuiken is. Haar vastberadenheid om de mensheid te bevrijden en het leven op Aarde met behulp van Vrede, Harmonie en Liefde te herstellen, is haar enige stimulans. Sta samen sterk en succes zal jullie deel zijn.
Mijn lief, je energie komt langzamerhand terug. Het hart heeft een poos nodig zich te herstellen. Alsjeblieft Veronica, je moet rusten wanneer dat maar mogelijk is. We hebben je nodig om op ieder moment in actie te kunnen komen.
Altijd, je aanbiddende,
Monty
Website: www. Montaguekeen.com
Vert Rob/Marja

maandag 23 november 2015

Nederlands -- Montague Keen, 22 nov 2015

Boodschap van Montague Keen, 22 November 2015
Er bestaan in jullie wereld van vandaag zo veel facties die allemaal wedijveren om de controle en er is er niet één te vertrouwen. Jullie hebben onbewust deze gang van zaken laten gebeuren. Jullie vergeten dat een ieder van jullie een soeverein wezen is dat het recht heeft op Aarde te verblijven. Jullie werden bedrogen door deze indringers, die jullie overhaalden je macht aan hen af te staan. Politiek was hun idee, net als religie en het bankwezen, allemaal speciaal ontworpen om jullie aan hen te onderwerpen. Ze hebben alles dat jullie rechtens toebehoort afgenomen. Nu dient een ieder van jullie JE CONSENSUS AAN HEN TERUG TE NEMEN. Jullie dienen je stem te gebruiken om dit te doen, indien mogelijk in groepen, aangezien dat het  krachtiger maakt. Zonder jullie instemming kunnen religie en politiek niet functioneren. Politiek en religie zijn enkel ingesteld om jullie levens te beheersen. Iedere dag maken ze jullie een beetje meer dood, door middel van de lucht, het water, het voedsel en medicijnen. Soms gebruiken ze zelfs geweren en bommen om angst bij jullie op te roepen. Wat meer moeten ze jullie nog aandoen voordat jullie wakker worden en weigeren hen te gehoorzamen?
Wat er in Parijs is gebeurd, is maar een klein onderdeel van hun algehele spel. Voordat jullie geloof hechten aan de meest recente boeman, denk aan Osama Bin Laden. Ze bleven zo velen voor de gek houden met deze mythe, nog lang nadat hij gestorven en begraven was. Ze wisten dat hij dood was. Trap deze keer niet in hun verhaaltjes.
Jullie vijanden hebben toegang tot kennis die ooit van jullie was. Ze hebben die van jullie afgenomen en gebruiken die nu tegen jullie. Ik heb zo vaak geprobeerd jullie de ogen te openen voor het feit dat er onder jullie zijn die, alhoewel ze op jullie schijnen te lijken, niet als jullie zijn. Ze willen de Aarde voor henzelf. MICHAEL TSARION legt dit op YouTube uit.Neem deze waardevolle informatie, deel het en handel er naar. Ik heb altijd gezegd dat "niets is wat het lijkt". Wat in jullie wereld wordt neergezet als goed is volkomen duivels. Ze plannen nog veel meer aanvallen zoals die in Parijs.  Ze sorteren effect aangezien ze hen in staat stellen jullie bewegingsvrijheid nog verder te beperken. Wanneer bestuur betrokken is bij het uitmoorden van haar eigen volk, dienen goede mensen elkaar te steunen om dergelijke daden bloot te leggen. Onthoud dat ze alleen kunnen handelen met jullie instemming, dus hebben jullie ook bloed aan jullie handen. De verslagen die jullie op TV zien zijn pure fictie. Ze vertellen allemaal hetzelfde verhaal omdat ze allemaal de orders van de cabal gehoorzamen.
Er is een plan in de maak om het leger van de V.S. te voorzien van chips, om zo volledige robots van de soldaten te maken. Hoe gevaarlijk zou dat zijn, aangezien ze dan beheerst zouden kunnen worden door een Kunstmatige Intelligentie. Ze willen geen mensen op Aarde. Ze willen hun Nieuwe Wereldorde.
Ze hebben jullie geesten gemanipuleerd zodat jullie als NORMAAL zien wat zij doen om jullie uit te moorden en te verminken. Zij gaven opdracht tot het ontwikkelen van die ziekten die nu heersen en deze werden uitgezet om de mensheid te vernietigen, toch vertellen ze jullie voortdurend dat ze jullie beschermen. Hoe kwaadaardig is dat? Jullie kunnen je niet veroorloven om stille, gehoorzame slaven te blijven. Jullie dienen je stem te verheffen. Dat is het enige dat jullie moeten doen. Zeg luid en duidelijk: IK WEIGER MET JULLIE MEE TE WERKEN OM DE MENSHEID WEG TE VAGEN EN ONZE WERELD VAN ONS AF TE NEMEN. HET IS TIJD DAT ZE TERUGKEREN NAAR DE PLANEET DIE ZE VERNIETIGD HEBBEN, VOORDAT ZE DE AARDE BETRADEN. Ze zijn niet welkom op Aarde. Zeg hen hun valse religies met zich mee te nemen. Ze hebben alles dat goed en gezond was op Aarde, vernietigd. RIJKDOM is waar ze voor leven. Het zorgt ervoor dat ze onnoembare dingen doen om dat te verkrijgen. Ze hebben geen ziel en geen geweten, en dat laat ze vrij om te moorden en te stelen.
Wees de vriendelijke zielen dankbaar die de tijd nemen om op de leylijnen en gewijde plaatsen te mediteren om de gewijde energie te bevrijden die de mensheid in staat zal stellen de kracht te hebben om alles dat kwaadaardig en corrupt is te verwijderen. Mensen beginnen de waarheid te vertellen. Twee journalisten: de ene Iers en de andere Duits, hebben geweigerd nog langer mee te werken aan de leugens. Ze hebben de waarheid ontmaskerd. Bid dat veel meer journalisten hun voorbeeld zullen volgen. Dit is wanneer je weet dat je bent doorgedrongen tot de massa.
Laat de valse vlag-operaties en andere verschrikkingen die de cabal gebruikt jullie niet bang maken, aangezien dit precies is wat ze willen. Velen hebben ervoor gekozen zich op te offeren om de mensheid en de Aarde te beschermen. Jullie hebben vele vijanden. Ze gebruiken veel vermommingen om hun kwalijke bedoelingen te verbergen: religie, banken en politiek; maar jullie, mijn vrienden, zijn de 99%. Zonder jullie zijn ze niets.
Luister naar degenen die de waarheid uitleggen. Degenen die teruggaan in de geschiedenis naar een tijd toen "zij" naar de Aarde kwamen en de controle overnamen. Wanneer je het eenmaal begrijpt, en alleen dan, zul je het volledige plaatje zien. Tezamen kunnen jullie het moorden in alle nodeloze oorlogen, die ertoe dienen om de mensheid en jullie erfgoed te vernietigen, stoppen. Denk erover na. Praat erover. Handel ernaar. Het is aan jullie.
Mijn lief, je hebt gelijk. Die kleine laserlichtjes die naar jou flitsen zijn een soort aanval. Ze verliezen hun greep. Dit leidt tot fouten. Wees op je hoede. Concentreer je op het bevrijden van die ene. Het lijkt misschien niet zo, maar het licht breidt zich uit. Het verwijdert de invloed van het duister.
Pas goed op jezelf, want je hebt werk te doen.
Altijd, je aanbiddende Monty
Vert. Marja/Rob


maandag 16 november 2015

Nederlands -- Montague Keen, 15 nov 2015

Boodschap van Montague Keen, 15 November 2015
WAARHEID HEEFT NOG NOOIT EEN WET NODIG GEHAD OM HET TE BESCHERMEN, MAAR EEN LEUGEN ZEKER WEL.
Jullie, mijn vrienden, zullen in de komende maanden aanleiding hebben om je deze woorden te herinneren. Jullie zijn door velen gewaarschuwd dat "zij" tot het uiterste zullen gaan om een Derde Wereldoorlog te beginnen. Jullie moeten hierop voorbereid zijn. Weet dat de aanval niet specifiek op jullie land is gericht. Het is enkel een middel tot een doel. Jullie liefde moet naar Parijs gezonden worden om Frankrijk te helpen zich te herstellen van deze wrede aanval op haar volk. Dit is de tweede keer dat Frankrijk gebruikt werd om angst in Europa te creëren. Iedere keer wordt dezelfde strategie gevolgd. Kijk terug in de geschiedenis en onderzoek het voor jezelf. De massa laat zich eenvoudig meevoeren, dus is het aan de ontwaakten om ervoor te zorgen dat jullie niet onder druk gezet worden om meer wetten te accepteren die jullie vrijheid zullen inperken; of moet ik zeggen: het kleine stukje vrijheid dat jullie nog over hebben.
Zie hoe snel de MARIONETTEN waren om jullie te vertellen dat het ISIS was. Dit is een oorlogshandeling, hopen ze! DEZE PRECIES DEZELFDE MARIONETTEN DIE ISIS HEBBEN GECREEERD, hebben haar eveneens bewapend en gaan door haar te voorzien van wapens. Ze vragen jullie te geloven dat ISIS zo dom is om een paspoort op hun plaats delict achter te laten. Kun je nagaan!
In het hele bloedbad en de chaos van 9/11, werd een in perfecte conditie verkerend paspoort gevonden, die aan een van de piloten toebehoorde. Een piloot van wie jullie gevraagd werd te geloven dat hij een vliegtuig een gebouw in liet vliegen, dwars door stalen kolommen heen.
Bij het Charlie Hebdo incident zagen jullie een man in beeld die, van dichtbij door het hoofd geschoten, op de grond lag, maar er kwam geen bloed uit het hoofd van de man. Nogmaals scheen een paspoort te zijn achtergelaten op de plaats delict. Waarom zouden deze moordenaars hun paspoorten als visitekaartje achterlaten?
Europa is in staat van beleg. Luister naar de woorden van BARBARA LERNER SPECTRE  waarin ze onomwonden vertelt, wie er verantwoordelijk is voor wat er in Europa gaande is. Bestudeer de eeuwenoude geschiedenis van Europa en realiseer je wie jullie zijn. Ik kijk met zoveel verdriet naar wat er gedaan wordt door degenen die niet eens thuis horen op de Aarde.
Voor de mensen in Europa, onthoud dat jullie een krachtige geschiedenis achter jullie hebben. Kom samen en ondersteun elkaar in deze traumatische tijd. Jullie ware vijanden hebben hun standpunt bepaald. Jullie moeten samenkomen en jezelf beschermen.
Moorden om politieke doeleinden te bereiken is altijd aan de orde geweest. Jullie hoeven alleen maar naar jullie geschiedenis te kijken. Dergelijke moorden gaan altijd aan een oorlog vooraf. Op 9/11, werden 3000 mensen geofferd zodat "ZIJ" Irak konden aanvallen om zo al het historische bewijs te vernietigen dat daar te vinden was. Tijdens de aanval op Parijs, aarzelden de marionetten niet om jullie wijs te maken dat het "EEN DAAD VAN OORLOG" is. EEN OORLOG DIE ZE ZO GRAAG WILLEN EN NODIG HEBBEN.
Zijn jullie voldoende ontwaakt om te zien wat jullie wordt aangedaan? Ze weten dat schapen zo eenvoudig  zijn mee te voeren. Als jullie wakker zijn kun je duidelijk zien wat er gedaan wordt en wie het doet. Jullie staan pal en weigeren bij een oorlog te worden betrokken, of dat beetje vrijheid wat jullie nog hebben op te geven. Wees wakker en bewust, en wees waakzaam m.b.t. wat er wordt voorgesteld teneinde nog meer inmenging in jullie levens te krijgen.
Dit is een moeilijke tijd voor jullie allemaal. Het is altijd het donkerst vóór de dageraad. Wat ze ook doen om ANGST te veroorzaken, weet dat ze hun macht aan het verliezen zijn en dat jullie iedere dag sterker worden. Jullie licht ontmaskert en elimineert hun duistere macht.  Ze kunnen niet langer verhullen wat ze doen. Jullie doorzien hun oplichterijen en hun aanvallen, dus voelen ze zich ontmaskerd. Degenen die hen nog steeds dienen en steunen zouden eens over hun eigen toekomst na moeten denken. De cabal kan sommige mensen enige tijd voor de gek houden, maar niet alle mensen de hele tijd.Voor degenen onder jullie die iets over jullie ware oorsprong willen weten:                                                    Michael Tsarion: DE IERSE OORSPRONG VAN DE BESCHAVING

Te zien op YouTube, speelduur 9 uur 33 min.                                                                                                        Het behandelt alles wat de mensheid moet weten.


Wij in de Geestenwereld hebben veel respect voor Michael Tsarion. Zijn begrip van jullie oude geschiedenis is ongeëvenaard. Michael is één van de "groten" van jullie tijd waarnaar geluisterd zou moeten worden. Jullie hebben allemaal hulp nodig om te begrijpen waarom de dingen op Aarde zijn zoals ze in deze tijd zijn.
Jullie kunnen je niet verstoppen en doen alsof het niet gebeurt. Het is allemaal om jullie heen. Jullie kunnen je nergens verbergen. Kom het onder ogen en doe er wat aan. Ik beloof je dat ze bang voor jullie zijn, aangezien jullie de 99% zijn. Accepteer niets zoals het op het eerste gezicht lijkt. Controleer zelf alle feiten. Mensen worden betaald om jullie valse informatie te geven via televisie en kranten. Spoedig zullen ze niet meer met zichzelf en de LEUGENS en PROPAGANDA, waarvan zij voor publicatie verantwoordelijk zijn, kunnen leven. Wie kun je vertrouwen? Vertrouw, na grondig onderzoek van de feiten, alleen jezelf. Jullie toekomst ligt in je eigen handen. Behandel die met zorg, hij is kostbaar.
Doe alleen zaken met jullie Schepper. Verbind je met je spirituele kant en laat je altijd leiden door je hart, bij elke beslissing die je neemt. Wordt weer de persoon waarvan je weet dat je het bent, vóór de bemoeienis door degenen die de controle over de Aarde overnamen en jullie de verkeerde kant op stuurden. Jullie zielen hadden vele levens; net als een acteur speelde je vele rollen. Soms moest je lessen leren, andere keren was je de leraar. Je bent je ziel, niet de overjas die je nu draagt. Je ziel is vele duizenden jaren oud. Het is de ware jij. Wanneer je leven op Aarde voorbij is zul je terugkeren naar wie je waarlijk bent. Dan, en alleen dan, zul je alle antwoorden kennen.
We proberen jullie te inspireren om te worden wie jullie in staat zijn te worden en jullie te helpen de Aarde te redden van degenen die haar willen vernietigen. Wees sterk, mijn vrienden.
Mijn lief, zaken zullen gemakkelijker worden. Het is moeilijk voor me om getuige te zijn van hetgeen gedaan wordt om je tegen te houden. Wees sterk, steun elkaar en kijk naar de toekomst.

Altijd, je aanbiddende  Monty.
Vert. Marja/Rob

maandag 9 november 2015

Nederlands -- Montague Keen, 8 nov 2015

Boodschap van Montague Keen, 8 November 2015
Mijn vrienden, iemand moet de feiten weergeven zoals ze zijn, zonder opsmuk. Zelfs degenen onder jullie met maar een klein beetje kennis over de stand van zaken op Aarde moet zich realiseren dat als jullie geen actie ondernemen om het menselijk ras en de Aarde zelf te beschermen, jullie zullen uitsterven. Jullie volgen nog steeds de dictaten van degenen die eer behalen uit het moorden op welke manier dan ook. Zij die deelnemen aan oorlog, vernietigen hun eigen menselijkheid. Open jullie harten en geesten voor het Licht. Een ieder van jullie weet wat er gedaan moet worden. Stuur de energie van de leylijnen en gewijde plaatsen door naar de mensheid. Gebruik je eigen stralende energie wanneer jullie samenkomen, in het bijzonder op gewijde plekken zoals bossen etc. Het is enkel een kwestie van het openstellen van jullie geest voor wie jullie zijn en waartoe jullie in staat zijn.
Jullie worden wakker, dus jullie onderdrukkers hebben een schepje erbovenop gedaan bij het gif in de lucht die jullie inademen, medicijnen die jullie worden overgehaald te vertrouwen, en voedsel  dat jullie meer kwaad doet dan goed. Hoe vaak moet dit aan jullie duidelijk worden gemaakt, voordat jullie de nodige stappen ondernemen om jezelf te beschermen. Jullie mogen dan kritiek op mij hebben omdat ik jullie wijs op wat gewoonweg overduidelijk is, maar ik vraag jullie: hebben jullie ook maar een moment aandacht geschonken aan mijn advies of gaan jullie door om als blinden in de vergetelheid te raken? Het is helemaal aan jullie. Wij in de Geestenwereld hebben het op ons genomen om jullie te helpen de situatie waarin jullie verkeren in te zien.
De corrupten rijzen, zoals schuim, in ieder land naar boven. Ze krijgen daarbij alle assistentie die ze nodig hebben. Jullie wordt gevraagd hen te vertrouwen. Hoe zouden jullie dat in vredesnaam kunnen doen. Het is voor hen enkel een spel. De cabal krijgt alles dat ze wil en zal zich kosten noch moeite besparen. De oorlogshitsers worden gerespecteerd, want ze gehoorzamen aan de cabal en volgen de agenda, dus krijgen ze alle hulp die ze nodig hebben. Het zijn de bankiers die beslissen wie ze in ieder land aan de macht willen. Rusland is het enige land dat weigert GM gewassen, chemtrails en nodeloze medicatie, etc. toe te staan. De heer Poetin beschermt zijn volk en dus worden er pogingen ondernomen om hem ten val te brengen. Vragen jullie jezelf af waarom? Poetin gehoorzaamt ze niet. Jullie hebben individuen die aan de cabal gehoorzamen om jullie te domineren, ieder woord wordt door de cabal gedicteerd. Hoe meelijwekkend zijn ze wanneer jullie hun bedrog doorzien. Ze gaan nog steeds door manieren te vinden om oorlogen te veroorzaken, wanneer het hen maar uitkomt. Ze stellen graag onnadenkende menselijke slachtoffers ter beschikking om zo hun leiders tevreden te stellen.
Wat is ervoor nodig om jullie op te laten staan en te zeggen: "Dit moet direct stoppen. Wij, de mensheid, zullen jullie niet langer assisteren bij onze eigen vernietiging. We zullen onze eigen soort niet uitmoorden. We zullen degenen die vastberaden zijn om Europa te verwoesten, door het te overspoelen met huurlingen, ontmaskeren". Vraag je af wie deze massale exodus naar Europa financiert. Dit is zorgvuldig gepland en gefinancierd door jullie onderdrukkers.
Het is triest de V.S. onderuit gehaald te zien worden. Ik heb vele mooie herinneringen aan conferenties in de V.S.. Het enige dat nodig was om het volk te controleren was televisie. Jullie zien het iedere dag gebeuren, maar jullie ondernemen niets om het te laten stoppen. Wie kijkt naar de V.S. om? Er is zoveel opzettelijk onjuist in de V.S.. Fijne mensen worden met een vals gevoel van veiligheid in slaap gesust.
Stap uit de rat race en neem een moment voor jezelf en de jouwen. Stop slaaf te zijn van de bankiers. Vraag waarom je in deze tijd op Aarde bent. Ik kan je verzekeren, het is niet om de bankiers te dienen. Je bent op Aarde om de mensheid en de Aarde te redden uit de handen van de cabal. Jullie geest is gevangen, compleet gecontroleerd en gemanipuleerd door de cabal via TV, advertenties en van alles wat je wilt hebben maar niet nodig hebt. De druk op jullie allen moet van buiten de Aarde worden bekeken om te begrijpen hoe slecht het is. Jullie zijn allemaal slachtoffer van een druk die alleen jullie kunnen verwijderen wanneer jullie weigeren eraan deel te nemen. Jullie hebben een keuze. De gevangenschap van geest en lichaam, of vrijheid om, met de hele mensheid, op Aarde in vrede en harmonie te leven. Stel je voor hoe prachtig het leven op Aarde zal zijn zonder de corruptie van staat en religie. Het vergt moed om te weigeren nog langer deel te nemen aan het regime van de cabal. Het ligt allemaal in jullie handen. Anderen bekritiseren brengt je nergens. Vraag alleen maar hoe jullie anderen kunnen helpen bij het redden van het menselijk ras. Samen zijn jullie machtiger dan je je voor kunt stellen. Jullie toekomst ligt in jullie handen. Niemand anders kan het voor jullie doen.
Mijn lief, de druk op jullie beiden wordt groter. De greep van de cabal op hem wordt strakker nu ze proberen zich vast te klampen aan het beetje macht dat ze nog hebben. Vertrouw erop dat alles zal uitwerken zoals zou moeten.
Voor altijd aan jouw zijde, mijn lief. Je aanbiddende,
Monty
vert. Rob/Marja

maandag 2 november 2015

Nederlands -- Montague Keen, 2 nov 2015

Boodschap van Montague Keen, 2 November 2015
Mijn vrienden, iedere dag kun je zien dat er weer een stap wordt gezet om de mensheid te vernietigen en wat doen jullie? Wat zijn jullie bereid te doen?
Wat de Cabal vanuit de lucht op jullie neer laat komen, vernietigt het menselijke lichaam. Gedachtengolven worden eveneens ingezet om de menselijke geest te controleren. Ze vermoorden jullie en je geliefden, maar jullie gaan door hen te dienen en hun leugens te geloven. Wanneer zal dit ophouden? Ik vind het moeilijk te geloven dat het menselijke ras zo dom, dociel, blind en hulpeloos is geworden, dat het zonder vragen te stellen accepteert wat jullie wordt aangedaan. Jullie dienen moed te vatten om zo te weigeren nog langer de accepteren wat jullie wordt aangedaan. De mensheid moet overleven; dus stop het moorden en de vernietiging die op Aarde een manier van leven is geworden. Jullie maken het de cabal zo gemakkelijk om door middel van valse vlagoperaties van zovelen af te komen. Er zal zich binnenkort opnieuw één aandienen in de V.S. Zolang jullie achterover leunen en niets doen, zullen ze doorgaan alles en iedereen uit te moorden en te vernietigen, totdat jullie in de benen komen en weigeren nog langer mee te werken aan hun duivelse plannen. Door hen van dienst te zijn, zijn jullie MEDEPLICHTIG. Wanneer jullie overgaan, zullen jullie de enorme omvang van de vernietiging, waarvoor jullie verantwoordelijk zijn, kunnen zien. De Aarde zal eeuwen nodig hebben om te herstellen van de haar toegebrachte verschrikkelijke vernieling  waarvoor jullie verantwoordelijk zijn. Hoe denk je dat jullie daar mee om zullen gaan, op het moment dat jullie overgaan en onder ogen krijgen wat jullie hebben gedaan? Want jullie zullen het onder ogen krijgen, daar is geen twijfel over.
Ieder van jullie is verantwoordelijk voor zijn/haar daden. Het opvolgen van orders is nooit een excuus. Open je ogen en stop ermee jezelf voor de gek te houden dat je leven prima is en dat dat het enige is waarvoor je verantwoordelijk bent. Dit is niet waar. Jullie hebben een verantwoordelijkheid naar elkaar. Jullie zijn het menselijk ras. Zij die oorlog na oorlog hebben veroorzaakt om zo grote aantallen van jullie uit de weg te ruimen, zouden dit niet hebben kunnen doen zonder jullie hulp.
Een ander onderdeel van hun plan is alle bewijs van leven op Aarde VOOR HUN KOMST EN HUN OVERNAME VAN DE MENSHEID EN DE AARDE, te vernietigen. Jullie, het volk, zijn slachtoffer van het grootste bedrog in de geschiedenis van jullie wereld. Zij die jullie onderdrukken en jullie kwijt willen, hebben de geschiedenis van jullie wereld aangepast. Ze beheersen het onderwijs, de geneesmiddelen en de media, om zo jullie geest te beheersen.
Word wakker, jullie zijn gevangenen op jullie eigen planeet! Alles dat jullie rechtens toebehoort, is jullie afgenomen. Ze moorden jullie langzaam en op een pijnlijke manier uit. TOCH GAAN JULLIE DOOR ZE TE DIENEN! Hoe kan dit bestaan? Waarom hebben jullie al je macht overgedragen aan degenen die totaal geen respect voor jullie hebben? Wat kunnen we in de Geestenwereld nog meer doen om jullie wakker te schudden, zodat jullie in actie komen en weigeren mee te werken aan de vernietiging van het menselijk ras?
Er zijn er op Aarde die, ondanks dat ze op jullie lijken, zeer zeker geen mensen zijn. Hun agenda is de vernietiging van de mensheid, zodat ze de Aarde voor zichzelf hebben. Ze zullen hun ware aard en afkomst niet langer hoeven verbergen. Jullie zien nu iedere dag de waarheid van dat waarvoor ik jullie heb gewaarschuwd, wat zich regelrecht voor jullie ogen afspeelt. De cabal wil oorlog, koste wat kost. Ze hebben oorlog nodig om op Aarde te kunnen overleven. Zijn jullie bereid om in hun naam door te gaan met moorden? Wanneer komt het moment dat jullie omzien naar je eigen soort?
Dit is de tijd van het jaar om degenen die in oorlogen omkwamen te herdenken. Jullie zouden tevens degenen moeten herdenken die werden vermoord zodat de cabal op Aarde kon gedijen. Maak je alsjeblieft niet schuldig aan het verheerlijken van oorlog, want er is geen glorie in moorden. Het vernietigt de zielen van degenen die de moorden uitvoeren. Oorlog was nimmer onderdeel van het leven voordat de cabal hier arriveerde. Vraag jezelf dus, WAAROM WAS DIT ZO? Al het slechte en corrupte werd door de cabal aangesticht. Het is het enige dat ze begrijpen, want het is hun manier van leven.
Jullie hebben niet de luxe om tijd te verspillen. Jullie tijd raakt razendsnel op. Stop zielige slachtoffers te zijn en neem verantwoordelijkheid. Stop medeplichtig te zijn aan de vernietiging van de mensheid. Wees niet dienstbaar aan degenen met kwade bedoelingen. De cabal heeft legers nodig om te kunnen moorden. Is dat waarvoor jullie op Aarde kwamen?
Beschouw de Aarde als kostbaar voor het leven. Bezoek al die antieke gewijde plaatsen en ervaar hun energie. De cabal vernietigt ze, alsmede alle banden met jullie oude oorsprong. Ze bombarderen deze opzettelijk. Legers worden geïnstrueerd om alle bewijzen van jullie ware verleden en jullie ware geschiedenis, die jullie zou kunnen tonen wie jullie werkelijk zijn, te vernietigen. Jullie dienen alles wat jullie de laatste 2000 jaar hebben geleerd te ontleren.
Zodra het Vaticaan valt (en vallen zal het), zullen jullie al het bewijs vinden dat nodig is om duidelijk te zien hoe de mens werd gemanipuleerd om zijn ware pad op te geven. Hij werd gedwongen religie te aanvaarden, wat DE WORTEL VAN ALLE KWAAD is. Het heeft lang geduurd voordat jullie dit begrepen en als waarheid accepteerden, aangezien jullie verblind waren door de leugens, manipulatie en dooddoeners die de kwaadaardige bedoeling achter religie verborgen. Wanneer jullie de dingen zien zoals ze zijn, en niet zoals jullie werd verteld dat ze zijn, dan zullen jullie eindelijk vrij zijn.
Zijn jullie bereid een betere wereld voor toekomstige generaties te creëren, of willen jullie ze veroordelen tot een leven als hulpeloze slaven, net zoals jullie? Alles wat jullie moeten weten om je in staat te stellen de noodzakelijke veranderingen door te voeren, is aan jullie gegeven. Zelfrespect en vertrouwen is alles wat jullie nu nodig hebben. Kijk naar de Aarde met liefde in je hart, net zoals de vroegere mens dat deed. Open jullie hart en geest voor de waarheid. Jullie kunnen de veranderingen doorvoeren die liefde en licht op de Aarde zullen herstellen.
Mijn lief, je staat tegenover zulke uitdagingen. Er wordt heel veel moeite gedaan om je werk tegen te houden. Je kent het eindresultaat. Het werd je getoond. Het ontwaken is gaande. In een poging die te stoppen werd er enorme druk uitgeoefend om nog een wereldoorlog te beginnen. Wat het kost interesseert ze niet. Het is de cabal's enige hoop om de Aarde succesvol van de mensheid af te pakken.
Wij waken over je, mijn lief. We omringen je met liefde en licht.
Altijd, je aanbiddende Monty.
Vert. Rob/Marja


interview

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/