maandag 25 april 2016

Nederlands -- Montague Keen, 24 april 2016

Boodschap van Montague Keen, 24 April 2016


OP DE DAG DAT WE NIET MEER SPREKEN OVER ZAKEN DIE VAN BELANG ZIJN, BEGINT HET EINDE VAN ONZE LEVENS IN ZICHT TE KOMEN.
 Martin Luther King

De strijd om de volledige controle over jullie wereld is nooit heviger geweest dan nu. Het web van controle heeft haar handlangers opgedragen ervoor te zorgen dat de massa dat doet wat haar wordt opgedragen. De eliminatie van het Blanke Ras voltrekt zich overal om jullie heen. Ik zeg jullie dat jullie het je niet kunnen veroorloven om de vele aanwijzingen hiervoor te negeren. Jullie dienen je ras in stand te houden en te beschermen. Kijk naar wat er in Europa gebeurt om te begrijpen waarom ik jullie aandacht hierop vestig. Het centrum van de overheersing laat haar invloed gelden aangezien de tijd voor haar begint te dringen om volledige controle over de Aarde te krijgen. Door het werk dat wordt gedaan wordt de Schumann Resonantie iedere dag hoger.

Hier volgt een video waarin wordt uitgelegd wat dit inhoudt:

 Please see the video below.

Spoedig zullen degenen in de Cabal worden ontmaskerd en overgeleverd aan de genade van de menigte die ze geprobeerd hebben te vernietigen. Het werk dat je iedere dag met M doen heeft blootgelegd hoe het controlesysteem heeft gewerkt. Om de massa slapende te houden was het succesvol, maar dat is voorbij aangezien de massa ontwaakt, waardoor het Licht in jullie wereld toeneemt. Al diegenen aan de macht doen alles wat ze kunnen om jullie in dienstbaarheid aan de Cabal te houden. Ze zijn volkomen loyaal aan de Cabal. 

Jullie dienen zelf je onderzoek te doen en jullie eigen beslissingen te nemen. De OBAMA's van jullie wereld dienen niet de mensheid, ze volgen enkel de orders op van hun meesters binnen de Cabal. De beslissingen die jullie nu nemen, zullen van grote invloed zijn op de Aarde en de toekomst van de mensheid. Iedere dag kunnen jullie hun plannen zien om Europa te vernietigen. Ze proberen jullie je schuldig te laten voelen voor het niet verwelkomen van anderen in jullie landen. In 1925 hebben ze plannen gemaakt om redenen te creëren voor het uitbreken van oorlog in bepaalde landen, zodat ze Europa konden dwingen zogenaamde vluchtelingen op te nemen. Ze hebben deze invasie gefinancierd. Jullie hebben geen idee van de vijanden waar jullie op Aarde mee te maken hebben. Ze beheersen alles en ze willen van jullie af. Hun valse beloften, gebaren en hun uiterlijk vertoon als zouden ze zorg dragen voor de massa, voeren ze op om jullie wijs te maken dat ze te vertrouwen zijn. Hun daden vertellen een volkomen ander verhaal. Ze vergiftigen de lucht die jullie inademen, het voedsel dat jullie eten en het water dat jullie drinken, evenals dat ze belastingen van jullie innen, hetgeen in massale armoede resulteert. Dit zijn de feiten. Religie en politiek werken samen om de mensheid te vernietigen.  

Eenieder van jullie dient zichzelf te aarden en de ogen en oren te openen voor de WAARHEID. Stop met het geloven van de propagandamiddelen van de Cabal, hun TV en hun kranten. Geloof alleen wat je zelf hebt onderzocht en waarvan je weet dat het waar is. Neem de verantwoordelijkheid voor jullie leven en stop marionetten te zijn die hun stem uitbrengen voor hun eigen ondergang. Ga naar de leylijnen, obelisken en gebieden enzovoort en verwijder alle duistere energie van de Aarde. Kijk naar de controlenetwerken, waarvan jullie je tot nu toe niet bewust waren omdat ze voor jullie verborgen waren.
Ja, het was slim, mijn  lief. Het werd allemaal onder jullie neus gedaan. Ze hoefden het niet te verstoppen, omdat ze nooit verwachtten dat jullie op een dag zouden ontwaken en hun controlenetwerk zouden zien en dit verwijderen. JULLIE ZIJN IN OORLOG. Eindelijk kunnen jullie je vijand zien, in al zijn duisterheid en bedrog. Wanneer jullie als mensheid één front vormen, elkaar steunend, zal de Cabal ophouden te bestaan. Ze strijden een smerige strijd. Hun belangrijkste doel is de mensheid te vernietigen en de Aarde tegen elke prijs over te nemen. Hun hebzucht kent geen grenzen!
Ik roep de mensen van Ierland nogmaals op om één front te vormen en jullie macht terug te nemen van het Vaticaan en de Staat. Leid de wereld naar vrijheid, vrij van duistere beheersing. Jullie kunnen het. Wordt wederom het machtige volk dat jullie eens waren, voordat het Vaticaan Patrick stuurde om jullie en al het bewijs van jullie grootse verleden te vernietigen. Leid de mensheid naar VRIJHEID. Jullie weten dat jullie het kunnen. Jullie zijn er bijna. Negeer de druk die op jullie wordt uitgeoefend om je te conformeren aan wat de Cabal dicteert. Jullie toekomst hangt helemaal af van de beslissingen die jullie nu nemen.
Weiger nog langer deel uit te maken van de EU, die was opgezet om jullie individualiteit, ras en menselijkheid te vernietigen. Degenen die jullie ras willen vernietigen, beschermen hun eigen zogenaamde ras, met wetten die je zouden verbijsteren. Kom uit de SMELTKROES die EU wordt genoemd, want het maakt allemaal deel uit van het OVERNAMEPLAN. Wees argwanend t.a.v. degenen die proberen je "Ja" te laten stemmen. Ze gehoorzamen slechts bevelen. De LEUGENS en het BEDROG in jullie wereld zijn momenteel overweldigend. Het is hun allerlaatste poging de controle in stand te houden. Hun bestaan hangt af van of jullie hun bevelen gehoorzamen, of dat jullie in plaats daarvan NEE zeggen tegen hun kwaadaardige controle. Ze zijn aan jullie genade overgeleverd, want de rollen zijn omgedraaid.
Mijn lief, je werk met M laat meetbare resultaten zien. Je ziet de Schumann Resonantie stijgen na elke oefening die je doet. Je hebt heel veel zaken te regelen. Hoewel het hopeloos lijkt, weet je in je ziel dat je zult slagen. Het doet er niet toe hoeveel TROLLEN de Cabal produceert om over je te liegen, ze verspillen hun tijd. We zullen doen wat we van plan waren te doen.
Altijd, je aanbiddende
Monty


EINDE BOODSCHAP  
WEBSITE WWW. MONTAGUEKEEN.COM
Vert. Marja/Rob

dinsdag 19 april 2016

Nederlands -- Montague Keen, 17 april 2016

Boodschap van Montague, 17 April 2016

IN DE GESCHIEDENIS VAN HET COLLECTIEF ZOWEL ALS IN DE GESCHIEDENIS VAN HET INDIVIDU HANGT ALLES AF VAN DE ONTWIKKELING VAN HET BEWUSTZIJN

Carl JungJullie zullen dit weekend allemaal immense pressie ervaren van de Cabal om jullie onder hun controle te houden. Ze gebruiken elke vuile truc in hun arsenaal om te slagen in hun poging jullie wereld over te nemen. Laat jezelf niet onder druk zetten om je strijd voor vrijheid op te geven. Jullie kloppen nu op de deur die naar jullie vrijheid zal leiden.
Vanwege het opmerkelijke werk dat jij, mijn lief, en je vrienden doen is de SCHUMANN RESONANTIE NU 1.430.000 EN STIJGEND, zodoende wetenschappelijk bewijzend dat jullie de strijd winnen. Wees trots op wat jullie, tegen alle verwachting in, hebben bereikt. Degenen die jou en  je werk  hebben aangevallen zullen eens het feit onder ogen moeten zien dat ze handelden als werktuigen van de Cabal.
Toen je duidelijk zag hoe de mensheid werd gecontroleerd, was het makkelijk om de noodzakelijke stappen te zetten om die controle te verwijderen. Zoals ik al zei na mijn heengaan, Ierland is de SLEUTEL. Het bewijs van hoe het gedaan werd, is je getoond. De gewijde energie van Ierland werd weggenomen en gebruikt voor KWAADAARDIGE DOELEINDEN. Nu is TARA vrij van belemmering.
Vrienden, jullie zijn op weg naar VICTORIE, VREDE en VEILIGHEID voor de hele mensheid. Jullie proeven de overwinning al bijna. Denk hier eens over na: jullie zullen frisse lucht ademen, goed voedzaam voedsel eten en weer zuiver water drinken. Het was een ware strijd, aangezien corruptie nooit gemakkelijk is. Ze hebben altijd het voordeel gehad, aangezien ze dat in de eerste plaats hadden geregeld. Jullie worstelden in het duister om te onderzoeken en te ontmaskeren: geen gemakkelijke taak. Als het licht in jullie wereld toeneemt, heeft de Cabal geen plaats meer om zich te verstoppen.
Bronbewustzijn, zowel mannelijk als vrouwelijk, moest weer worden samengebracht om onze missie te voltooien. Jullie hebben zelf de vastberadenheid van de Cabal gezien om te voorkomen dat dit zou gebeuren. De Cabal moet nu onder ogen zien dat haar schrikbewind voorbij is. Degenen die hen nog steeds steunen zijn verraders. Ze kozen ervoor te vergeten dat zij eveneens deel uitmaken van de mensheid en ze zullen derhalve de consequenties dan ook moeten aanvaarden. De verschrikkingen van wat er gedaan wordt om de mensheid uit te wissen begint nu pas bij velen van jullie te dagen. Jullie hielden je ogen er stijf voor gesloten. Nu hebben jullie geen keus meer. 99% die bijeen staan, wakker en bewust, kunnen niet verslagen worden. Onthoud dat de Cabal zonder jullie hulp geen vinger kan opheffen. Trap niet in het zogenaamde gebaar van de Paus betreffende de redding van drie Syrische families. Het Vaticaan heeft zo veel goud verborgen in haar kluizen, onschatbare kunstwerken etc, dat als ze zouden willen, ze de hele wereld konden voeden, kleden en uit armoede bevrijden, maar jullie weten allemaal dat het Vaticaan onderdeel is van het probleem dat al het lijden in jullie wereld veroorzaakt. De Paus probeert jullie te misleiden om te geloven dat hij zich erom bekommert, terwijl hij feitelijk onderdeel van het probleem is. Die vrome woorden waren slechts een public relations handeling en de meesten zien het als zodanig.
Doe alsjeblieft de Herroepingen om jullie zelf van het controlerooster te verwijderen. Neem je eigen aangeboren kracht, die je geboorterecht is, terug. Stop ermee marionetten van de Cabal te zijn. Het is een mindset waaraan je voor je eigen gezonde verstand moet ontsnappen. Het is tijd om de dingen te zien voor wat ze zijn, niet hoe jullie verteld werd ze te zien. Ik beloof jullie dat je hier doorheen zult komen. Dit gezamenlijk doen is een veel betere optie dan te proberen het alleen te doen.
Stuur alsjeblieft liefde, licht en gebeden naar het Japanse volk dat opnieuw met een ramp probeert om te gaan. Probeer wat voor hulp er ook nodig is te geven om hen te helpen in hun uur van nood. De mensheid moet altijd bijeenkomen wanneer er een ramp gebeurt.
Veronica, je excelleerde deze week. Je liep door een mijnenveld van hetgeen er tegen je was en je slaagde. Elk moment moet met liefde en zorg worden behandeld. Verderop en hogerop wacht het succes. Ik ben bij je, elke stap die je zet.
Altijd, je aanbiddende
Monty
Einde boodschap
Vert: Rob

dinsdag 12 april 2016

Nederlands -- BOODSCHAP VAN MONTAGUE KEEN 10 APRIL 2016

BOODSCHAP VAN MONTAGUE KEEN 10 APRIL 2016


Wat jij en M de laatste twee weken hebben blootgelegd is van het grootste belang voor de bevrijding van de mensheid van de overheersing die het leven op Aarde van de wieg tot het graf zo’n worsteling heeft gemaakt. Ze hebben zelfs door het bedenken van de concepten HEL, VAGEVUUR en VOORGEBORGTE geprobeerd ANGST voor de dood te creëren, allemaal VERZINSELS VAN DE DUISTERE VERBEELDING van het VATICAAN.

Wat V R C en M gisteren deden zal uiteindelijk de greep van de Cabal doen verslappen. Mijn lief, je 17-uur durende dag, gisteren, genereert nu al winst. Er zijn mensen op straat te zien die de WAARHEID eisen. Ze weigeren nog maar een moment langer met de gebruikelijke retoriek te worden afgescheept. Dergelijke momenten van het bevrijden van de mensheid van de corrupte hiërarchie, ongeacht hoe die vermomd is, vragen veel moed en vastberadenheid.

Jullie kunnen zelf ervaren hoe de SCHUMAN RESONANTIE het succes van jullie inzet weerspiegelt. Het zien van jullie vastberadenheid gisteren in het klimmen naar de top van de steile berg naar HET PERSHAW MONUMENT, ZODAT JULLIE BIJ DAT DUISTERE VRIJMETSELAARSMONUMENT DE HERROEPINGEN VAN ANDREW BARTZIS KONDEN UITVOEREN, TEN BEHOEVE VAN DE MENSHEID, zou voor anderen als inspiratie kunnen werken om hetzelfde te doen en het is bijzonder effectief. Wanneer jullie allemaal samen komen om dit te doen, kan ik jullie vertellen dat jullie verwonderd zullen zijn over hoe machtig jullie zijn en wat jullie kunnen bereiken. 


 Ik vond de ceremonie die je deed om Ierland van overheersing en controle te bevrijden, geweldig. Dit zal, op zijn beurt, ieder land in jullie wereld bevrijden. Ik druk het Ierse volk op het hart om de controle over jullie land terug te nemen. Jullie moeten alle KWAADAARDIGE OVERHEERSING door het VATICAAN verwijderen, een overheersing die bange, armoedige slaven van jullie maakte om jullie zo druk bezig te houden met proberen te overleven, zodat jullie geen moment de tijd hadden om te zien wat het Vaticaan van jullie afnam en te zien hoe WREED ze voor jullie waren.

Veronica heeft nog steeds nachtmerries als ze zich de WREEDHEID van het Vaticaan met de arme hulpeloze wezen herinnert. Ze zag die arme kleine jongens van het WEESHUIS in TRALEE in gelid naar de MIS worden afgemarcheerd. In wind en regen werden die arme onschuldige kinderen BLOOTSVOETS naar de mis afgemarcheerd. De “CHRISTELIJKE BROEDER” gebruikte zijn LEREN RIEM om die dunne blote benen te slaan. Dit was het gezicht van het Vaticaan in Ierland toen mijn vrouw jong was. De VERSCHRIKKING van wat die kinderen werd aangedaan is haar haar hele leven bijgebleven. Dat was het WARE GEZICHT VAN HET VATICAAN IN IERLAND. VERONICA KON HET VATICAAN NIMMER RESPECTEREN. ZE ZAG ZE ALTIJD VOOR WAT ZE WAREN.

Iedere dag, terwijl de macht van de Cabal minder wordt, kun je ze ontmaskerd zien worden en hun ware aard zien. Dit moet gebeuren. De waarheid moet ontmaskerd en onder ogen worden gezien. Jullie dienen te zien wat deze corruptie jullie wereld hebben aangedaan en hoe de mensen hebben geleden als gevolg hiervan. Nu moeten jullie bijeen komen, om een wereld te creëren waarin alle mensen worden gerespecteerd en waarin oorlog zal ophouden. Zodra jullie ontwaken t.a.v. hoe jullie gebruikt werden om de cabal te dienen om oorlogen te voeren en zo hen op Aarde en aan de macht te houden, zullen jullie weigeren deel van hun plan uit te maken. 

Veronica’s benen doen pijn vanwege al het klimmen en lopen gisteren, wat ze deed ten behoeve van jullie. Ze zal met jullie delen wat zij en haar vrienden deden in een poging de mensheid te bevrijden. Ik dank R C en M voor hun deelname bij deze unieke uitvoering. Ze zullen mettertijd vernemen hoe succesvol het was. De menselijke resonantie is er enorm door toegenomen.

Mijn lief, wij aan deze kant van het leven zijn zo trots op je. We vragen je nu wat te rusten. De laatste paar dagen hebben hun tol geëist.

We sturen je veel liefde. Zoals altijd, je aanbiddende MontyEINDE BOODSCHAP


Vert Rob & Marja


Montague Keen, 10 april 2016, NL

BOODSCHAP VAN MONTAGUE KEEN 10 APRIL 2016

 

 

Wat jij en M de laatste twee weken hebben blootgelegd is van het grootste belang voor de bevrijding van de mensheid van de overheersing die het leven op Aarde van de wieg tot het graf zo'n worsteling heeft gemaakt. Ze hebben zelfs door het bedenken van de concepten HEL, VAGEVUUR en VOORGEBORGTE geprobeerd ANGST voor de dood te creëren, allemaal VERZINSELS VAN DE DUISTERE VERBEELDING van het VATICAAN.

 

Wat V R C en M gisteren deden zal uiteindelijk de greep van de Cabal doen verslappen. Mijn lief, je 17-uur durende dag, gisteren, genereert nu al winst. Er zijn mensen op straat te zien die de WAARHEID eisen. Ze weigeren nog maar een moment langer met de gebruikelijke retoriek te worden afgescheept. Dergelijke momenten van het bevrijden van de mensheid van de corrupte hiërarchie, ongeacht hoe die vermomd is, vragen veel moed en vastberadenheid.

 

Jullie kunnen zelf ervaren hoe de SCHUMAN RESONANTIE het succes van jullie inzet weerspiegelt. Het zien van jullie vastberadenheid gisteren in het klimmen naar de top van de steile berg naar HET PERSHAW MONUMENT, ZODAT JULLIE BIJ DAT DUISTERE VRIJMETSELAARSMONUMENT DE HERROEPINGEN VAN ANDREW BARTZIS KONDEN UITVOEREN, TEN BEHOEVE VAN DE MENSHEID, zou voor anderen als inspiratie kunnen werken om hetzelfde te doen en het is bijzonder effectief. Wanneer jullie allemaal samen komen om dit te doen, kan ik jullie vertellen dat jullie verwonderd zullen zijn over hoe machtig jullie zijn en wat jullie kunnen bereiken. 

 

 Ik vond de ceremonie die je deed om Ierland van overheersing en controle te bevrijden, geweldig. Dit zal, op zijn beurt, ieder land in jullie wereld bevrijden. Ik druk het Ierse volk op het hart om de controle over jullie land terug te nemen. Jullie moeten alle KWAADAARDIGE OVERHEERSING door het VATICAAN verwijderen, een overheersing die bange, armoedige slaven van jullie maakte om jullie zo druk bezig te houden met proberen te overleven, zodat jullie geen moment de tijd hadden om te zien wat het Vaticaan van jullie afnam en te zien hoe WREED ze voor jullie waren.

 

Veronica heeft nog steeds nachtmerries als ze zich de WREEDHEID van het Vaticaan met de arme hulpeloze wezen herinnert. Ze zag die arme kleine jongens van het WEESHUIS in TRALEE in gelid naar de MIS worden afgemarcheerd. In wind en regen werden die arme onschuldige kinderen BLOOTSVOETS naar de mis afgemarcheerd. De "CHRISTELIJKE BROEDER" gebruikte zijn LEREN RIEM om die dunne blote benen te slaan. Dit was het gezicht van het Vaticaan in Ierland toen mijn vrouw jong was. De VERSCHRIKKING van wat die kinderen werd aangedaan is haar haar hele leven bijgebleven. Dat was het WARE GEZICHT VAN HET VATICAAN IN IERLAND. VERONICA KON HET VATICAAN NIMMER RESPECTEREN. ZE ZAG ZE ALTIJD VOOR WAT ZE WAREN.

 

Iedere dag, terwijl de macht van de Cabal minder wordt, kun je ze ontmaskerd zien worden en hun ware aard zien. Dit moet gebeuren. De waarheid moet ontmaskerd en onder ogen worden gezien. Jullie dienen te zien wat deze corruptie jullie wereld hebben aangedaan en hoe de mensen hebben geleden als gevolg hiervan. Nu moeten jullie bijeen komen, om een wereld te creëren waarin alle mensen worden gerespecteerd en waarin oorlog zal ophouden. Zodra jullie ontwaken t.a.v. hoe jullie gebruikt werden om de cabal te dienen om oorlogen te voeren en zo hen op Aarde en aan de macht te houden, zullen jullie weigeren deel van hun plan uit te maken. 

 

Veronica's benen doen pijn vanwege al het klimmen en lopen gisteren, wat ze deed ten behoeve van jullie. Ze zal met jullie delen wat zij en haar vrienden deden in een poging de mensheid te bevrijden. Ik dank R C en M voor hun deelname bij deze unieke uitvoering. Ze zullen mettertijd vernemen hoe succesvol het was. De menselijke resonantie is er enorm door toegenomen.

 

Mijn lief, wij aan deze kant van het leven zijn zo trots op je. We vragen je nu wat te rusten. De laatste paar dagen hebben hun tol geëist.

 

We sturen je veel liefde. Zoals altijd, je aanbiddende Monty

 

Het Penshaw Monument, Hougton-le-Spring

 

Penshaw Monument foto's

 

EINDE BOODSCHAP

 

Website: www.montaguekeen.com

 

Vert Rob & Marja

dinsdag 5 april 2016

Nederlands -- Montague Keen, 3 april 2016


BOODSCHAP VAN MONTAGUE KEEN, 3 APRIL 2016 


Het inzien van de WAARHEID wat betreft jullie situatie, waar al diegenen die aan de macht zijn leugens verspreiden in een poging jullie ervan te weerhouden om de waarheid te zien, is nooit eenvoudig. Jullie kunnen je niet veroorloven om ook maar iets te geloven van wat de Cabal, via jullie regeringen, aan jullie vertelt. Jullie mogen er geen moment aan twijfelen dat jullie regeringen werden ingesteld om jullie in het duister te houden met betrekking tot wie jullie zijn en om jullie ervan te weerhouden om je met je eigen aangeboren kracht te verbinden. Wanneer jullie, ieder voor zich, deze kracht aanspreken zijn jullie in staat de macht van de Cabal te doen oplossen. Jullie zijn in staat om jezelf van de slavernij te bevrijden die jullie door religie, banken en regeringen werd opgelegd. Dit is jullie kans om de controle weer terug in eigen hand te nemen, uit de handen van de Cabal en haar cohorten.

Deze Aprilmaand brengt voor jullie vele kansen met zich mee om jullie energie te bundelen en de wereld waarin jullie leven voor de gehele mensheid te veranderen, en niet voor slechts enkelen; de ENKELEN die totaal geen recht hebben om op Aarde te zijn. Hun overname vond plaats toen jullie OP EEN DWAALSPOOR WERDEN GEBRACHT door toedoen van RELIGIES, die objecten op strategische plekken plaatsten om op die manier het BEWUSTZIJN van de mensheid te beheersen. We bevinden ons nu in het proces om jullie te helpen deze objecten te ontmantelen. We hebben jullie om hulp gevraagd om de energie van de leylijnen, obelisken, gebieden, piramides, etc. voor de mensheid terug te nemen. Velen van jullie hebben dit verzoek begrepen. We bedanken jullie voor je assistentie. Dit is het bewijs dat jullie niet hulpeloos zijn. Er is veel wat jullie kunnen doen als jullie er open voor staan. Iedere daad, hoe klein ook, is van belang aangezien het bijdraagt aan het geheel. Maak deze Aprilmaand de maand waarin jullie weigeren nog langer slaafse marionetten van de Cabal te zijn. Weiger de propaganda die voortdurend uit jullie TV, kranten en regeringen voortvloeit nog maar een moment langer aan te nemen.  

Laat me jullie eraan herinneren dat de VERNIETIGING VAN EUROPA in 1925 werd overeengekomen en gepland. Alles waartoe jullie sindsdien zijn verleid om te geloven heeft bijgedragen aan wat jullie heden ten dage voor jullie hebben. Het maakt allemaal onderdeel uit van HET PLAN om jullie wereld over te nemen . . . en jullie zijn erin getrapt. Het hele idee van de Europese Unie was een MEESTERLIJKE ZET VAN MISLEIDING. Het heeft jullie gevoed met leugens, en gaf jullie een verkeerd beeld van wat hun eigenlijke doel was. Het vernietigen van Duitsland is altijd hun topprioriteit geweest. Jullie moeten volhouden. Sta niet toe dat de ANGST het overneemt, want dat is precies waar de Cabal op uit is.

Waarheid en gerechtigheid zullen overwinnen wanneer jullie samen pal staan. Jullie hebben kunnen ervaren hoe de EU werkt en nog belangrijker, hoe ze regeringen controleert. Vraag jezelf bijvoorbeeld eens af WAAROM DE E.U. EROP BLIJFT STAAN DAT HET IERSE VOLK HET HOOGSTE FLUORIDEGEHALTE IN HAAR WATERVOORZIENING HEEFT. EEN BEKEND GIF IN HAAR WATER! Ik zeg jullie dit omdat ze bang zijn dat de Ierse bevolking zal ontwaken voor wie ze zijn, en ontdekken waar ze toe in staat zijn. Wanneer de Ieren eenmaal ontwaken . . . ZAL HET MET DE CABAL GEDAAN ZIJN. De waarheid zal onthuld worden en de mensheid zal van deze tirannie zijn bevrijd. 

Ze hebben nu moeite om hun nagebootste menselijke vorm in stand te houden. Ze dienen voortdurend op hun hoede te zijn omdat op het moment dat de energie hoger wordt, ze in de problemen komen. Tot nu toe hebben ze hun eigen gang kunnen gaan. Nu is het hun tijd om in ANGST te leven. Het gaat niet alleen om de macht die ze zullen verliezen, het gaat ook om al de rijkdommen die ze van jullie hebben afgenomen. Het verlies van hun riante leven op Aarde, over de rug van de mensheid, zal voor hen uitermate pijnlijk zijn. Ze hebben de mensheid misbruikt, ze hebben de mensheid gedegradeerd. Ze zagen het verblijf van de mens op Aarde enkel als om hen te dienen.

Niets kan verder bezijden de waarheid zijn. Ik heb nieuws voor ze, beide kanten van het leven zijn samengekomen om de balans te herstellen. We zullen slagen. Dit is een gezamenlijke onderneming, nimmer tevoren geprobeerd. Veronica en ik hebben dit sinds mijn overlijden gepland. We hebben door de eeuwen heen samengewerkt. Wij zijn als één.
Aan het Amerikaanse volk: wees bedachtzaam op aan wie je  je stem geeft. Alle kandidaten dienen dezelfde meester, hun buitenwereldse meester. Onderzoek de WAARHEID. Laat jezelf niet beetnemen door de LEUGENS die vanuit elke richting naar jullie toekomen.
Onderzoek alle religies, hoe en waarom ze zijn opgezet. Check alle FEITEN steeds weer. Je zult DE GROOTSTE SAMENZWERING ontdekken DIE OOIT TEGEN DE MENS IS OPGEZET. Het is allemaal gebaseerd op LEUGENS en VALSE GESCHIEDENIS. Religie werd gecreëerd om de mens d.m.v. ANGST te beheersen. Ik zeg je, je hebt niets te vrezen, aangezien de dood een thuiskomen is, een prachtige ervaring. Er bevindt zich GEEN WAARHEID in wat het Vaticaan je over de dood vertelt. Ik kan het weten, en ik sprak erover toen ik na mijn dood materialiseerde. GLORIEUS is het enige woord dat de andere kant van het leven kan beschrijven.
Neem je verantwoordelijkheid, weiger nog één moment langer door de Cabal en de propaganda van regeringen te worden beduveld. Doe wat er maar mogelijk is om mensen in het Licht van de WAARHEID samen te brengen, om een betere toekomst voor iedereen te creëren.
Mijn lief, je leven is nog actiever en interessanter geworden. Onthullen wat verborgen was is altijd een genoegen. Span je niet teveel in, want je hebt veel te doen.
Voor altijd, je aanbiddende, Monty
EINDE BOODSCHAP
Website:www.montaguekeen.com
Vert.: Marja / Rob

interview

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/