maandag 26 oktober 2015

Nederlands -- Montague Keen, 25 Oktober 2015

Montague Keen – 25 Oktober, 2015
Het leven op Aarde wordt iedere dag moeilijker, terwijl de ontmaskering van de corruptie en de informatie over degenen die in het geheim over de Aarde heersen, velen van jullie in verwarring en geschokt achterlaat. De feiten moeten onder ogen worden gezien en er dient mee te worden afgerekend. Vele malen heb ik jullie erop gewezen dat degenen die over de Aarde heersen NIET VAN DE AARDE ZIJN, dus houden ze geen rekening met het menselijk leven. Ze worden gedreven door wat ze willen: totale controle over de Aarde, en ze zullen een ieder die hen in de weg staat, uit te weg ruimen. Ze nemen; het ligt niet in hun aard om te geven. Ze beheersen de mensheid door middel van BANKEN en RELIGIE, die beiden zijn ontworpen om levens te vernietigen, daarmee het leven op Aarde reducerend tot een overlevingsstrijd. Jullie kunnen dit veranderen door te weigeren aan hun eisen te voldoen. Het belangrijke gegeven om te onthouden is dat ze dit niet kunnen zonder jullie medewerking. Als jullie dit enkele feit eenmaal hebben geaccepteerd, dat de macht in JULLIE handen ligt, zijn ze uitgerangeerd. Ik kan er niet genoeg op wijzen hoe belangrijk dit is. Alles dat jullie dienen te weten is voor jullie beschikbaar, aangezien alles dat verborgen was nu toegankelijk is voor degenen die ernaar zoeken. Het leven zal zoveel eenvoudiger zijn wanneer jullie de moed hebben te weigeren nog langer de banken en religies te steunen en weigeren hun gevaarlijke spel nog langer te spelen.     

De Cabal dwingt meer en meer mensen vanuit het Oosten, Europa binnen te gaan. Het is zo voor de hand liggend, wat hun plan is. Twee wereldoorlogen hadden geen succes in het wegvagen van Europa, dus moesten ze een andere manier bedenken om dat te doen. Ze proberen hun plannen te verbergen maar jullie zijn nu ontwaakt, dus jullie kunnen dat zelf constateren. Het is duidelijk dat ten minste 80% van deze mensen GEEN VLUCHTELINGEN ZIJN. Dit geeft aan hoe meedogenloos deze duistere machten zijn. Ze zullen, in hun poging aan de macht te blijven, alles en iedereen gebruiken. Ze weten dat wanneer genoeg van jullie voor hun plannen zijn ontwaakt, zij zullen falen en vervolgens de aarde zullen moeten verlaten.

Ze hebben van zoveel op Aarde geprofiteerd. Het was een gemakkelijke klus. De Mensheid was, door de religies die ze hebben uitgevonden, eenvoudig te controleren. Bankieren was hun idee en dat van hen alleen. Het was een triomf, omdat complete naties beheerst konden worden door middel van geld. Waarom gaan jullie door eerbied te hebben voor degenen die jullie wereld hebben geëxploiteerd en zoveel lijden en oorlogen etc. hebben veroorzaakt. GELD MAAKT NIET DE MENS. Een prachtige ziel straalt spiritualiteit uit en zijn/haar licht is voor een ieder zichtbaar. De ziel-lozen worden iedere dag zichtbaarder, als de lege omhulsels dat ze zijn. Hun tijd op Aarde komt snel tot een einde en dat is geen moment te vroeg. Terwijl jullie licht groeit, legt het alles dat duister en corrupt is, bloot.
Concentreer je op het verspreiden van het Licht, het delen van jullie onderzoeken en het bijeenkomen van het Goede tegenover het kwaad. In oude tijden was dit de norm, op deze manier werd kennis gedeeld. Geloof me, het werkt. Jullie werden aangemoedigd om in jullie huizen te blijven, kijkend naar jullie MIND-CONTROLLER (de televisie) alleen dat gehoorzamend wat die adviseerde. Televisie heeft het de cabal zo gemakkelijk gemaakt de massa te controleren. Sport en muziek werden eveneens gebruikt en deze werden bestuurd door de cabal. Een andere methode is via geneesmiddelen: de op drug gebaseerde medicijnen. Ze bogen op het feit dat vaccinaties worden gebruikt "OM DE POPULATIE AF TE MAKEN". Kijk op YouTube, hoe Henry Kissenger en Bill Gates over dit feit spreken. Kanker is een van hun successen geworden en het is "big business". Ze zorgen er eerst voor dat jullie het krijgen, waarna ze levens vernietigen, door ervoor te zorgen dat jullie maximaal lijden, waar jullie alleen NATRIUMBICARBONAAT nodig hebben, dat kankercellen vernietigt. JULLIE ZIJN OP EEN UITERST SADISTISCHE MANIER BEDROGEN DOOR DEZE DUIVELSE BARBAREN VAN CONTROLE. Jullie alleen zouden controle over je leven moeten hebben. Geef de controle niet uit handen, aan anderen, of ze nu artsen zijn of geestelijken, dat doet er niet toe.
Er worden voorbereidingen getroffen voor vrije energie ten behoeve van iedereen. Jullie huizen en auto's etc. zullen hierop werken. De corrupten zullen pogen jullie in het oude systeem te houden maar dat zal ze niet lukken. Zodra jullie eenmaal besluiten om de controle terug te nemen zal alles op zijn plaats vallen. Jullie zullen je behoorlijk snel aan een nieuwe en meer vredelievende manier van leven aanpassen, zonder de stress en inspanning waarmee de cabal jullie heeft belast. Vraag jezelf af waarom zo weinigen zo velen hebben kunnen beheersen? Hoe heeft de mensheid zo in de regelrechte leugens kunnen trappen? Welke duivelse macht heeft de cabal geholpen om jullie wereld over te nemen? Hoe dient de cabal die duivelse macht? 
Dat doen ze door middel van SATANISCHE MENSENOFFERS. Dit gebeurt iedere dag, over jullie gehele wereld. KINDEREN RAKEN NIET VERMIST, ZE WORDEN MEEGENOMEN TER OFFERING. De cabal kan niet op Aarde bestaan zonder het vlees en bloed van deze kinderen. Hun succes hangt van dit gebruik af. Om vooruit te komen dienen jullie deze informatie goed in je op te nemen. 

Wij in de Geestenwereld zijn al jullie goede mensen, die aan onze oproep gehoor gaven om de energie van de leylijnen en de heilige plaatsen terug te nemen, dankbaar. Het leven op Aarde is afhankelijk van deze energie. Jullie regeringen lijken vastberaden deze door middel van FRACKING te willen vernietigen. Dit laat zien wie zij dienen en dat is zeker niet de mensheid. Mijn verzoek is dat zoveel mogelijk mensen dit werk op zich gaan nemen, zowel ten behoeve van de mensheid als voor de Aarde zelf. Jullie toekomst hangt ervan af. Zodra jullie je televisie aan kunnen doen en iemand horen die Nieuws brengt dat waar is, zullen jullie weten dat jullie hebben gezegevierd.  

Het Ierse volk leert op harde wijze hoe corrupt en illegaal het bankensysteem is. Velen worden tot zelfmoord gedreven en families worden, door de hebzucht van de banken, totaal te gronde gericht. Vandaag is Ierland aan de beurt, maar dit zal nog in vele andere landen gebeuren, aangezien de banken pogen de mensheid te vernietigen. Dit moet een halt worden toegeroepen. Leer de lessen uit wat er in Ierland gebeurt en bereid je voor. De banken en hun corrupte handelingen moeten ontmaskerd worden. Ze lenen jullie geld dat ze niet hebben en vervolgens straffen ze jullie wanneer jullie in moeilijkheden geraken. Door bedrijven te dwingen om te sluiten, gaan banen verloren en is men niet in staat om hypotheken af te lossen. Het bankwezen is door de corrupten gecreëerd om de massa te controleren. Alle banken dienen opgedoekt te worden en van de Aarde verwijderd; dit alleen al zou het belangrijkste deel van het controlesysteem wegnemen. Zijn jullie bereid samen pal te staan en te zeggen: "Ik zal niet doorgaan jullie dictaten nog maar een moment langer op te volgen". Jullie kunnen het. De cabal verenigt zich om chaos te veroorzaken. De mensheid kan zich verenigen om vanuit hun chaos vrede en harmonie te creëren.
Mijn lieve Veronica, heb vertrouwen dat alles bij elkaar zal komen en dat de juiste mensen zich aandienen om je bij te staan. De moeilijkheden die voor jou worden gecreëerd, zijn een poging om je af te leiden van je missie. Het ontwaken gaat voort, aangezien het niet kan worden gestopt. De tijd daarvoor is gekomen.
Altijd, je aanbiddende,
Monty

vert. Marja

maandag 19 oktober 2015

Nederlands -- Montague Keen, 18 oktober 2015

Boodschap van Montague Keen, 18 Oktober 2015
Terwijl het licht in jullie wereld toeneemt, ontmaskert het alles dat kwaadaardig en corrupt is. Er is nu geen plek meer om te schuilen voor allen die de plannen maakten om de mensheid te vernietigen en de Aarde over te nemen voor hun eigen doeleinden. Alles aan de top van de Controlepiramide is TOTAAL KWAADAARDIG. Aangezien ze zonder jullie steun niet kunnen bestaan, is het jullie plicht om te weigeren deze kwaadaardige structuur nog een moment langer te steunen. Schenk geen aandacht aan hun valse beloften, want meer zijn deze niet. Ze hebben het klaargespeeld de mensheid te mindcontrollen zodat zij elk bevel en elke wet van hen zou gehoorzamen. Vraag waarom zij het nodig vinden jullie te controleren middels de lucht, het water, voedsel en medicijnen, als jullie zo hulpeloos zijn? Dat is omdat ZIJ BANG ZIJN DAT JULLIE JE KRACHT VINDEN. Dit noodzaakt hen zodanige middelen te gebruiken om ervoor te zorgen dat jullie rustig, gehoorzaam en onder controle blijven. Tezamen zouden jullie het leiden van de Aarde ten behoeve van de mensheid over kunnen nemen, in plaats van voor de elitaire paar die hebben gestolen wat jullie rechtens toebehoort. Er zijn drie zetels van corrupte controle: Rome, Londen en Washington. Als jullie eenmaal hebben afgerekend met degenen die deze zetels van corruptie controleren, zal vrede naar de Aarde terugkeren.
HET ZIONITISCHE/JEZUITEN CONTROLESYSTEEM DAT VANUIT ROME KOMT HEEFT DE MENSHEID AL VEEL TE LANG VOOR DE GEK GEHOUDEN. Het is tijd om te weigeren nog langer deel uit te maken van hun KWAADAARDIGE SPEL. Trek jullie steun in en lach om de leugens die uit hun mond stromen zodra ze wat zeggen. Alles waar ze voor staan is GEBASEERD OP LEUGENS en CORRUPTIE. Dat moet stoppen. Als jullie de deur van het Vaticaan eenmaal, voor altijd, gesloten hebben kunnen ze hun kwaadaardige plannen niet uitvoeren.
 Enda Kenny, de Ierse Minister President, opende de deur naar het satanische misbruik en de moorden en de pedofilie van het Vaticaan, dat ze generaties lang hebben uitgevoerd. Ze hebben belang bij de energie die ze krijgen uit de angst van hun arme slachtoffers. De Ieren hebben veel geleden door toedoen van het Vaticaan. De Ierse HOLOCAUST werd door Jezuïeten gepland en uitgevoerd. Ze misbruikten het Ierse volk sadistisch. (Ikzelf werd ook gewelddadig door een priester verkracht; en ik zag met eigen ogen hoe ze de arme wezen misbruikten. Het was crimineel, maar omdat het het Vaticaan was, kwamen de daders ermee weg.) Wat ze preken en wat ze doen is een wereld van verschil. Jullie hebben nu deze geweldige kans om alle corruptie van jullie wereld te verwijderen. Je hebt ze niet nodig. Het leven op Aarde zal plezierig worden zodra alles dat door het Vaticaan voor jullie werd verborgen aan jullie wordt teruggegeven. Er zijn bepaalde personen die namens jullie het Vaticaan zullen binnengaan wanneer ze dit wordt gevraagd, om terug te halen wat van jullie is.
Dit zal gedurende een paar weken voor beroering zorgen, totdat de juiste mensen naar voren komen om maatregelen te nemen die ervoor zullen zorgen dat energie, voedsel en water hersteld zijn. Het is raadzaam voorraden te hebben om je door deze periode heen te helpen. Zodra de corrupten hun grip op de mensheid kwijtraken zal de vrede hersteld worden. Jullie hebben alles te winnen. Alles dat jullie kwijt zullen raken zijn de corrupte instellingen die jullie controleerden.
Wij, aan deze kant van het leven, zijn ons ervan bewust dat dit voor de mensheid een grote stap is om te zetten. We zijn ons er tevens volledig van bewust van alles dat jullie zullen winnen door het zetten van die stap. De vraag die jullie jezelf moeten stellen is: "Sta ik de vernietiging van de mensheid toe, of weiger ik er deel van uit te maken; want ook ik zal mijn leven verliezen." In de komende twee weken kun je de corrupten hun zet zien doen. Ze tonen geen genade, aangezien ze daartoe niet in staat zijn. Voor hen zijn jullie ongedierte, dat verwijderd en vernietigd moet worden. De Geestenwereld is bij jullie, ieder stap op de weg. Nadat jullie eenmaal de beslissing hebben genomen de overname van de mensheid niet te faciliteren, zullen jullie pal staan en doen wat er ook nodig is om jezelf te beschermen. De 99% zal geen 'makkie' zijn voor de Cabal. Ze hebben geen enkele hoop op succes zonder jullie steun.
Er wordt een geduchte poging ondernomen om de ontmaskering van het satanische misbruik en het rituele moorden in jullie wereld te onderdrukken. De reputatie van de waarheidszoekers zal in twijfel getrokken en kapotgemaakt worden, in een poging om de pedofielen en de misbruikers te beschermen. Dit is een zaak van grote omvang. De Waarheidszoekers hebben jullie steun en bescherming nodig. Satanisch misbruik en ritueel moorden hebben honderden jaren lang onderdeel uitgemaakt van de controlestructuur. Het wordt nu pas onderkend en blootgelegd. De Cabal vecht hard om haar duivelse daden geheim te houden. Hun praktijken hebben hen in het verleden de toegang tot verschillende landen ontzegd doen worden. Het is deel van hun geschiedenis. In deze tijd van ontwaken dient alles te worden onderzocht en geëvalueerd. Duistere daden die de normale menselijke wezens verafschuwen, moeten naar buiten worden gebracht en verhinderd worden.
De goede mensen overtreffen de slechte ruimschoots in aantal, dus is de taak die voor jullie ligt niet zo uitdagend als jullie wellicht vrezen. Als de kop van de slang eenmaal is herkend en ontmaskerd, zal de rest snel aan macht verliezen. Geloof me, HET IS EEN KAARTENHUIS. Jullie zijn in staat om het zonder veel moeite in elkaar te laten vallen. Het is allemaal gebaseerd op zwarte magie, leugens en corruptie. Wanneer die in twijfel getrokken worden, zal het simpelweg uiteenvallen. Er is GEEN BEWIJS DAT WAT ZIJ ALS WAARHEID CLAIMEN OOK WERKELIJK WAAR IS. Al het echte bewijs bevestigt dat het volkomen onwaar is. 
Eindelijk heeft de mensheid de waarheid ontdekt en zal ze die blijven vasthouden. Jullie hebben dit misbruik eeuwen lang getolereerd. Het is tijd om te zeggen: "genoeg is genoeg, dit moet stoppen". Ik zal mijn ogen niet langer sluiten voor het misbruiken van mijn medemens, al was het maar voor een moment. Wat jullie als norm accepteerden, zal niet langer geaccepteerd worden. De marionetten aan de macht ogen kwetsbaar en ontmaskerd. Kijk hoe ze proberen onder de waarheid uit te komen en jullie te verwarren met lege woorden en loze beloften. Hun tijd is voorbij. De Mens is ontwaakt voor hun spel en weigert hier nog langer aan mee te doen. 
Verwijder ieder laatste overblijfsel van het controlesysteem uit jullie geest. In jullie harten weten jullie wat juist is en wat niet. Leef naar deze kennis. Gebruik jullie energie om te vragen dat alle juiste acties worden ondernomen. Laat de goddelijke energie van de leylijnen en de gewijde plaatsen vrijkomen ten behoeve van de mensheid. Vraag erom dat dit moet gebeuren en zal gebeuren zoals het moet, zodat het de mensheid kan helpen om de controle over de Aarde terug te nemen, waardoor iedereen in vrede kan leven. Dit is het moment om samen te komen en je te doen gelden. Het ligt allemaal voor jullie klaar.
Mijn lief, je moet echt rusten wanneer dat ook maar mogelijk is. Ik weet dat het enerverend is om alles nu ontmaskerd te zien worden. Je hebt hier lang op gewacht en veel bijgedragen aan de ontmaskering.

Altijd aan je zijde, je aanbiddende,
Monty
Vert. Rob/Marja

maandag 12 oktober 2015

Nederlands --- Montague Keen, 11 oktober 2015

Boodschap van Montague, 11 Oktober 2015
Elke dag wordt het steeds duidelijker dat de laatste grote stap gezet gaat worden. Degenen die erbij betrokken zijn kwamen in de VS bij elkaar en maakten hun plannen om de Nieuwe Wereldorde te creëren. Ze hebben een enorme VALSE VLAG OPERATIE gepland dat ze zal helpen velen van de Aarde te verwijderen. Veronica, ik heb je in het verleden al uitgelegd dat zielen hun lichaam verlaten zullen hebben voordat een ramp toeslaat. Ze leggen hun lichaam af, hun dienstbaarheid aan de Aarde vervuld hebbend. De chaos, de leugens, de misleiding; het is moeilijk voor jullie te weten wat te geloven. Verzet je ertegen te doen als schapen, want een ieder van jullie heeft beslissingen te nemen. Verzeker je ervan je eigen onderzoek te doen, aangezien die beslissingen zullen bepalen of je overleeft en een wereld creëert zonder de corruptie waaronder je te lijden had. Je hoeft alleen maar om je heen te kijken om de kwaadaardige plannen van de Cabal in actie te zien. Mensen worden als huurlingen betaald om Europa te vernietigen. De Cabal beroemt zich erop dat dit is wat ze doen. Het is er allemaal, als je maar de tijd neemt om zelf te kijken. Gaan jullie echt achteruit leunen en deze overname van de Aarde en de vernietiging van de mensheid laten gebeuren, zonder iets te doen om het te voorkomen?
Ga naar jullie gewijde plaatsen en naar de leylijnen en bevrijd de gewijde energie die de levenskracht is van de mensheid. Hoe kun je degenen die jullie lucht, voedsel en water vergiftigen blijven vertrouwen? Dat is een GROTE VRAAG die een eerlijk antwoord behoeft. Is Rusland het enige land dat zijn mensen beschermt? Stop ermee jezelf te laten beduvelen door een vals gevoel van veiligheid. Wees bereid de mensheid te leiden naar een nieuwe manier van leven. Een leven dat vreedzaam is en de hele mensheid omvat. Jullie moeten zeggen: "genoeg is genoeg". Ze zullen de Aarde op de zelfde manier moeten verlaten als waarop ze haar valselijk binnenvielen en overnamen. Laat je niet beduvelen in het geloven dat ze jullie vrienden zijn. Ze willen alleen maar wat jullie hebben, en dat zullen ze tegen elke prijs proberen te nemen. Ze zien jullie als hun slaven, niets meer. Jullie bestaan alleen maar om hen te dienen.
De mensheid had in het verleden alle kennis die ze nodig had. Kijk naar oude architectuur en oude geschriften; in die tijden begrepen de mensen veel en gebruikten ze de volledige capaciteit van hun hersens. Wat jullie moeten begrijpen is dat de Cabal deze oude kennis nog steeds heeft en het tegen jullie gebruikt. De mensheid werd expres dommer gemaakt; en nu kunnen jullie alleen maar een klein percentage van jullie hersens gebruiken. Mindcontrol wordt vakkundig gebruikt om dit te doen, evenals jullie televisies en kranten, en meer specifiek opleiding en medicatie, met het verplichte gebruik van vaccinatie. Waarom accepteren jullie dit gewoon als de norm? Dit zouden ze allemaal niet gedaan kunnen hebben zonder jullie medewerking. Eens waren we allemaal blind voor wat ze ons aandeden. Maar nu kennen jullie de WAARHEID. Wat zijn jullie bereid er tegen te doen? Onthoud dat wat je ook besluit, het beïnvloedt alles. Jullie zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Willen jullie overleven of verpletterd worden? Ze tonen geen genade, aangezien ze daar niet toe in staat zijn. Ze verpletteren iedereen die hen in de weg staat. Ze hebben geen geweten. Ze worden geleid door hebzucht en macht. Kijk naar de manier waarop ze hun banken gebruikten om ellende te veroorzaken teneinde de armen te verpletteren. Banken werden expres gecreëerd om lijden en controle te veroorzaken.
Ze gedijen goed op jullie lijden en jullie pijn. Het geeft hen de ENERGIE waar ze naar snakken. Dit is waarom ze voortdurend OORLOG najagen. Het maakt hen niet uit waar: want het is de ENERGIE van ANGST en LIJDEN dat ze nodig hebben om op Aarde te kunnen bestaan. Het maakt niet uit hoe ze zichzelf presenteren, of ze hun verkregen rijkdom laten zien of hun "GOD" vertegenwoordigen of niet. Ze horen niet op Aarde thuis. Het is tijd voor hen om de mensheid met rust te laten. Er zijn nu voldoende van jullie ontwaakt om dit te begrijpen, en jullie weten dat je je voor moet bereiden om vooruit te gaan. Al hun forten van corruptie zullen vallen. Ze zijn niet in staat om zich staande te houden, omdat wanneer alle energie van oorlog en moord afneemt, ze in de problemen komen. Want al het lijden creëert de energie die ze nodig hebben om op Aarde te kunnen bestaan, dus hun levensader zal doorgesneden worden. Ze hebben veel te lang welvarend, ten koste van jullie geleefd. Kijk naar de toekomst. Jullie kunnen haar helemaal maken zoals jullie dat wensen.
Wij, aan deze zijde van het leven, werken met jullie samen om een Derde Wereldoorlog te voorkomen. De Cabal gebruikt iedere kans om oorlog op elke mogelijke manier te creëren. Gelukkig accepteren jullie hun LEUGENS niet langer. Maar ze zullen niet gemakkelijk opgeven. Ze zullen, voor ze vertrekken, zo veel mogelijk vernietigen. Wees eenvoudigweg dankbaar dat ze zullen vertrekken.
Er zal hulp komen. Het is allemaal gepland. Een nieuwe manier van leven zal ontstaan, zonder de beperkingen uit het verleden. Niet meer de controlerende religies of politieke partijen om jullie ooit weer te corrumperen en te controleren. Jullie spirituele leven zal open bloeien en jullie zullen je, opnieuw, direct kunnen verbinden met de Bron. Geen tussenpersonen meer die zich ooit nog met jullie zullen bemoeien. Alle valse profeten zullen af moeten treden want het enige dat zij preken bleek niets anders dan controle te zijn.
Het zal zich snel voltrekken als de Cabal eenmaal valt, aangezien het de corruptie die ze nodig had om de mensheid onder controle te houden, in haar val mee zal nemen. VRIJHEID is een schitterende ervaring. Vrijheid om te denken, te zien, te onderzoeken, en dat te worden wat je kunt worden. Het staat allemaal voor jullie klaar. Verwelkom het met open armen.
Veronica, als je ook maar enig idee had van waar jij en hij mee te maken hebben, dan zou je geschokt zijn. Wat gebeuren moet, zal gebeuren, want het kan niet gestopt worden. Wanneer iedereen besluit dat men VRIJ wil zijn, dan zal men VRIJ zijn.
Mijn lief, ik deel je frustraties. De zaken gaan niet snel genoeg. Maar het licht van de liefde kan niet gedoofd worden.
Altijd, je aanbiddende,
Monty.
Vert. Rob/Marja

maandag 5 oktober 2015

NEDERLANDS -- Montague Keen, 4 oktober 2015

Boodschap van Montague, 4 Oktober 2015
Het tij is aan het keren. De Cabal is niet langer overtuigd van haar succes. Ze zijn nu genoodzaakt hun plannen voor jullie te verbergen, in de hoop dat jullie nooit zullen ontdekken wat ze van plan zijn. In plaats van de zelfverzekerde voorstellen die ze van plan waren tijdens het bezoek van de Paus aan de Verenigde Staten aan jullie voor te leggen, hebben ze dit ingetoomd moeten houden en hebben hun veranderingen heimelijk toegepast in de hoop dat jullie niets zullen merken. De belangrijke boodschap aan jullie is: vertrouw of accepteer de resultaten van dergelijke bijeenkomsten, die jullie naar een Nieuwe Wereld Orde zullen leiden, niet. Alles wat ze jullie voorleggen zou jullie in de val lokken, ongeacht hoe ze hun voorstellen en beloften verpakken. Sta jezelf niet toe om in de luren te worden gelegd. Jullie hebben hen in het verleden geloofd en geaccepteerd. Kijk naar het resultaat: OORLOG op OORLOG. De vernietiging van de mensheid via LUCHT, WATER, VOEDSEL en MEDICATIE.
De vernietiging van Europa speelt zich voor jullie ogen af. Dit was eveneens gepland. Kijk naar de mensen die de oorlogsgebieden ontvluchten. Ze zijn maar een klein deel van de mensen die proberen Europa binnen te komen. Waarom worden hier geen vragen over gesteld? Wat jullie in de kranten lezen is allemaal propaganda. Jullie heersers volgen hun agenda. Onthoud dat "Niets is wat het lijkt".
Ze stoppen aluminium en kwik in jullie vaccinaties om zo jullie nog meer in de problemen te brengen dan voorheen. Jullie zitten vanaf geboorte tot graf gevangen in een WEB VAN BEDROG. Jullie dienen hiervoor wakker te worden om jullie veiligheid te garanderen. Gedurende vele jaren hebben jullie heersers een afwachtend spel gespeeld, maar nu willen ze jullie binnenhalen zoals vissen aan een haak. Omdat jullie begonnen zijn vragen te stellen, zijn jullie een gevaar voor hen gaan opleveren en nu zijn ze genoodzaakt haast te maken met hun plannen.
Dit is wanneer er fouten worden gemaakt en ze zullen ze maken. Ze zullen zich niet veel langer meer verborgen kunnen houden. Dan zullen jullie zien dat degenen die jullie werden geleerd lief te hebben en te respecteren, jullie in werkelijkheid verachten. Ze willen jullie lozen zodat ze de Aarde voor zichzelf kunnen hebben. Ze hebben jullie openlijk "NUTTELOZE ETERS" en "KANONNENVOER" genoemd. Ze verafschuwen en verachten jullie. Ze willen wat jullie hebben. De manier waarop jullie voor hen buigen en ploeteren is een bron van vermaak voor hen, terwijl in werkelijkheid jullie zelf de eigenaren van deze planeet zijn. JULLIE hebben de werkelijke macht. Wanneer jullie je hier eenmaal voor open stellen en zien wat jullie kunnen doen, dan zal alles wat De Cabal heeft aangewend om jullie onder de duim te houden gewoonweg verdwijnen.
Mindcontrol heeft voor hen goed uitgepakt. Ze gebruiken hiervoor muziek, sport en scholing. Als jullie eenmaal hun plannen doorzien en begrijpen zullen ze jullie niet langer gevangen kunnen houden. Jullie zijn ontwaakt en bewust geworden. EINDELIJK BEVRIJD. De 'matrix' kan jullie niet langer aan lijfeigenschap onderwerpen. Het is tijd om een aantal onplezierige feiten omtrent degenen die jullie vertrouwd hebben onder ogen te zien. Dit is nooit eenvoudig, maar het moet gebeuren.
Hoe deze mensen de macht overnamen is zo verschrikkelijk. Het zal jullie tot in je kern shockeren. De miljoenen die hun leven verliezen vanwege satanische rituelen, elk jaar, nemen toe omdat het verlies aan macht van de Cabal nijpender wordt. Dit moet stoppen. Deze onschuldigen hebben jullie hulp en steun nodig om op Aarde te overleven. Jullie zijn allemaal slachtoffers van deze parasieten. Jullie lijden allemaal door hen. Jullie hebben gezien wat er gebeurt met degenen die die Cabal proberen te ontmaskeren; ze hebben manieren om bij ze te komen en ze te stoppen. Ze leggen zo veel hindernissen op jullie weg, dat het leven een voortdurende strijd wordt, alleen maar om door te kunnen gaan.
Laat je niet meeslepen door de plannen van de Cabal. Zonder jullie zijn ze machteloos. Jullie zouden alle corruptie achter je kunnen laten en een nieuwe manier van leven, die de hele mensheid omvat, betreden. Zeg de corrupten gedag en wens ze het beste wanneer ze de Aarde verlaten. Daarna kunnen jullie je herpakken en opnieuw beginnen, met een schone lei. In alles wat jullie nodig hebben zal worden voorzien, inclusief VRIJE ENERGIE, wat het Vaticaan voor jullie verborgen hield. Dit zal zo veel voor jullie veranderen. Omhels de toekomst, want het zal zijn waarvan jullie hebben gedroomd dat leven op Aarde zou kunnen zijn. Geloof in jezelf, want jullie kunnen het doen en jullie zullen het doen. Dit is jullie tijd om de controle van de corrupten over te nemen.
Veronica het afgelopen weekeinde in Ierland te zien gaf mijn hart zo'n vreugde. Ik dank allen die het voor haar zo'n belangrijk en opwindend bezoek maakten. Wat jullie daar zagen en meemaakten is nog maar het begin. Ierland staat op het punt zichzelf te verheffen uit de corrupte handen van het Vaticaan. Ierland zal groeien en haar volle potentieel bereiken. Alles dat door water bedekt was zal weer oprijzen. Jij, mijn lief, voelde de ENERGIE hiervan en je verbond je ermee. Dat is wat je bij TARA ervaren hebt. De Aarde reageert op de wens van de mensheid voor bevrijding van corruptie en voortdurende oorlog. Degenen die niet op Aarde thuishoren zullen niet langer in staat zijn hier te blijven. Zo simpel is het.
Dank je, mijn lief, voor alles wat je doet. Je moet rusten wanneer mogelijk. Mijn liefde is altijd bij jou. Ik weet dat je je daarvan bewust bent. Ik ben blij het je te kunnen laten zien wanneer dat maar kan.
Altijd je aanbiddende, Monty

BOODSCHAP VAN VERONICA
Ik ben G erg dankbaar dat hij het me mogelijk maakte afgelopen weekend in Ierland te zijn. Niet eerder zag ik Ierland zo bruisen van ENERGIE. Het was geweldig zovelen van jullie te kunnen ontmoeten en te spreken. Ik nam deel aan een Kristalceremonie in het Royal Marine Hotel in Dublin, zondagmiddag.
Op maandagmorgen gingen we met zijn zessen (van wie ik er vier nooit eerder heb ontmoet) naar Tara. Al snel realiseerde ik me dat ik met mijn Zielenfamilie was, hoewel we elkaar pas net in dit leven ontmoet hadden. We kenden elkaar en we voegden ons als één stem tezamen. Bij Tara TROKKEN WE ONZE TOESTEMMING AAN IEDEREEN DIE DEZE VAN ONS GESTOLEN HAD, IN. WE WEIGERDEN WELKE ROL DAN OOK TE SPELEN IN DE VERNIETIGING VAN DE AARDE EN DE MENSHEID.
G, J en ik zijn Iers; P komt uit Noorwegen; A uit Turkije en A uit Holland: toch waren we ÉÉN ENERGIE! Het was zo'n geweldige ervaring. Ik dank ze voor hun inbreng en vanwege het feit dat ze de Lichtwezens zijn die ze zijn. De herinnering aan ons zessen bij Tara zal me vele jaren lang bijblijven. Dank jullie. We maakten een verschil!
Tot onze volgende ontmoeting, veel liefde, Veronica.
Website: www.montaguekeen.com
Vert. Marja/Rob

interview

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/